Kainuun äkillisen rakennemuutoksen alueeksi hakeminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun äkillisen rakennemuutoksen alueeksi hakeminen"

Transkriptio

1 1 Kainuun äkillisen rakennemuutoksen alueeksi hakeminen Kainuu hakee tällä hakemuksella äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Hakemuksen perustelut Talvivaaran kaivos Sotkamossa työllisti ilmoituksensa mukaan vuoden 2013 lopussa 549 henkilöä. Urakoitsijoiden henkilökuntaa, jolla oli kulkulupa kaivoksen alueella, oli 435. Työllistävä vaikutus oli 984 henkilöä. Marraskuussa 2014 työllistävä vaikutus on noin 500 henkilöä Talvivaaran palkkalistoilla ja henkilöä urakoitsijoiden palveluksessa eli yhteensä noin 550 henkilöä. Vähenemä on ollut noin 450 henkilöä eli 1,7 %-yksikköä suhteutettuna Kajaanin seudun työvoimaan ja koko Kainuun työvoimaan 1,2 %-yksikköä. Kajaanin kaupunkiseutuun kuuluvat Kajaanin lisäksi Sotkamo, Paltamo, Ristijärvi ja Vaala. Talvivaaran kaivosyhtiön epävarma tilanne sekä yleinen talouden tilanne ovat vähentäneet taloudellista toimeliaisuutta koko Kainuussa epävarma vaihe näyttää jatkuvan edelleen. Talvivaaran kriisillä on ollut kerrannaisvaikutuksia: muiden toimialojen työllisyyden heikkeneminen ja jo aiemmin työttöminä olleiden työttömyyden pitkittyminen. Kainuussa työttömyysaste (15,6 %) ja rekrytointiongelmat (tänä vuonna keskimäärin 38 %) ovat jo nyt maan pahimpia. Työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelma on merkittävä hidaste etenkin kasvuyrityksille. Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimiston arvioinnin mukaan ensi vuoden vähenevät työvoimapoliittisten toimien määrärahat vaikuttavat siten, että palkkatuella työllistettävien ja koulutettavien määrät supistuisivat yhteensä noin 270:llä. Se nostaisi edelleen työttömyysastetta koko Kainuussa ja vähentäisi mahdollisuuksia kohtaanto-ongelman pienentämiseen. Tapahtunut työttömyyden kasvu ja työttömyysjaksojen jatkuva pidentyminen tulevat lisäämään kuntien työllisyydenhoidon menoja ja vähentämään kykyä panostaa elinkeinoelämän kehittämiseen.

2 2 Rakennemuutostoimien perusta Kainuussa on valmisteltu vuodelle 2015 useita toimia, joilla taloudellinen kasvu saadaan uudelleen vauhtiin. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taantuman kampittamisen TOPSU nostaa elinkeinoelämän kasvun maakunnan lyhyen aikavälin kaikkein tärkeimmäksi tavoitteeksi. TOPSU, joka on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä syyskuussa 2014, on kattava strateginen kasvusuunnitelma. TOPSU ohjaa koko toimijakenttää ja rahoituksen sekä toimenpiteiden suuntaamista eri toimialoille ja elinkeinoelämän kasvua välittömästi tukeviin toimenpiteisiin. Rakennerahasto-ohjelmaan kohdistuvissa hakemuksissa otetaan valintaperusteena huomioon hankkeen vaikutus Talvivaara-kriisin vaikutusten hoitoon. Ensi vaiheessa Talvivaaran kriisin kielteisten aluevaikutusten torjumiseksi tarvitaan nopeavaikutteisia yritys- ym. investointeja, joiden työllistävät vaikutukset kohdentuvat mahdollisimman hyvin kaivosalan lisäksi muihin kriisistä kärsiviin toimialoihin, yrityksiin ja työntekijöihin. Välittömät toimenpiteet sisältävät vain yritysinvestointeja ja -hankkeita sekä työllisyystoimenpiteitä, joihin voi tehdä rahoituspäätökset välittömästi. Äkillistä rakennemuutosta on hoidettava vahvistamalla Kainuun elinkeinollista uudistumista. TOPSU:ssa todetun mukaisesti laaja-alaisimmat kestävät työllisyysvaikutukset on saavutettavissa kaivannaisalan lisäksi biotaloudessa, matkailussa ja teknologia-aloilla. Näiden alojen kehittäminen on myös linjassa valtakunnallisten suunnitelmien kanssa. Merkittävimmät kasvun mahdollisuudet Kainuussa nähdään biotaloudessa, kaivannaisalalla, matkailussa ja teknologia-alalla. Biotalouden kasvupotentiaali perustuu alueen runsaisiin taloudellisesti hyödyntämättömään metsäraakaaineeseen sekä alan uusiin teollisiin avauksiin ja puurakentamisen nousuun. Kaivannaisalalla Kainuussa on sekä käynnistysvalmis kaivoshanke että useita kivenjalostuksen pienyrityshankkeita. Teknologia-alalla Kainuussa investointipotentiaalia on pelialalla, datapalvelinkeskuksissa, metallituote- ja cleantech-teollisuudessa sekä kulkuneuvojen valmistuksessa. Tavoitteena kaikilla aloilla on kasvun nopeuttaminen mm. liittoutumalla isompien toimijoiden kanssa, jolloin kansainvälistyminen helpottuu, sekä vauhdittamalla investointeja. Matkailussa tämä tarkoittaa keskittymistä ulkomaalaisiin asiakasryhmiin. Kasvua,

3 3 kansainvälistymistä ja kansainvälisten investointien hakemista teemme jo nyt ja sitä toimintaa aiotaan jatkaa. Käytettävissä olevat määrärahat ELY-keskuksen käytössä on EAKR määrärahoja toimintalinja 1:llä euroa ja tilanne on yrityshankkeiden arvioinnin jälkeen miinuksella euroa. Toimintalinja 2:ssa ELY:llä on määrärahoja yrityshankkeisiin euroa ja tilanne on vielä positiivinen euroa, mutta neuvotteluvaiheessa on useita hankkeita. Liitolla on rahoitusta toimintalinja 1:llä euroa ja arviointien jälkeen tilanne on miinuksella euroa. Toimintalinjalla 2 liitolla on määrärahoja euroa ja jo tulossa olevan yhden hankkeen jälkeen tilanne menisi miinuksella euroa. Kriisitilanne vaikuttaa käytettävissä olevien määrärahojen suuntaamiseen siten, että priorisoidaan elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Ensimmäisen vaiheen kasvusuunnitelma Kasvusuunnitelmamme vauhdittamiseen me tarvitsemme omien toimiemme ohella uutta valtion panostusta. Ensivaiheen toimenpide-ehdotuksemme koostuvat kohtaanto-ongelman ratkaisemisesta sekä nopeasti toteutukseen saatavista yrityshankkeista. Välittömiin toimenpiteisiin haemme ärm-rahoitusta 4 miljoonaa euroa (alla kohta 2). Lisäksi ehdotamme Talvivaaran kriisin vaikutusten hoitoon muita lisätoimenpiteitä suorana lisärahoituksena (kohta 1) tai neuvottelumenettelyjen kautta (kohdat 3-5). Työvoiman kohtaanto-ongelman lieventäminen 1. Ehdotamme työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen ja työllisyystoimenpiteiden tason säilyttämiseksi valtion budjettiin TEM:n työllisyydenhoidon momentille 3 miljoonan euron lisärahoitusta, joka kohdistetaan Kainuuseen käytettäväksi heti vuoden 2015 alusta.

4 4 Nopeasti käynnistyvät yrityshankkeet 2. Nopeasti liikkeelle lähteviin (tammikuu kesäkuu 2015) investointihankkeisiin haemme varsinaista ärm-rahoitusta 4 miljoonaa euroa ELY-keskuksessa rahoitusvalmiisiin yrityshankkeisiin. Yritysten merkittäviä investointihankkeita on ELY-keskuksessa käsittelyssä enemmän kuin ELY-keskuksella on rahoitusta käytettävissä. Lisäksi eriasteisissa neuvotteluvaiheissa on useita suuria yrityshankkeita, myös kiihdytyskaistan hankkeita, joiden oletettu rahoitustarve tulee myöhemmin nousemaan useisiin kymmeniin miljooniin euroihin. Näistä ELY-keskus tulee toimittamaan suoraan TEM:öön priorisoidun listan. Valtion eri organisaatioiden toimet suurissa yrityshankkeissa 3. Kainuussa on hyvin monenlaisia ja monenkokoisia yrityshankkeita, joiden käynnistymistä voidaan nopeuttaa erilaisin toimenpitein. Kasvusuunnitelman toteuttamista voidaan nopeuttaa varsinaisen ärm-rahoituksen lisäksi merkittävästi eri ministeriöiden, Tekesin ja Finnveran monipuolisten instrumenttien koordinoidulla käytöllä. Näin saadaan paras vaikuttavuus kasvuun ja työllisyyteen. Ehdotamme näiden hankkeiden osalta käynnistettäväksi neuvottelumenettelyn mahdollisten rahoitushankkeiden varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Pienehköt infrahankkeet 4. Valtion käytettävissä olevia keinoja Talvivaaran kriisistä aiheutuneiden työllisyysongelmien lievittämiseen ja alihankkijayritysten tukemiseen on löydettävissä eri hallinnonaloilta. Oikein valituilla pienimuotoisilla infrahankkeilla voidaan myös saada pitkäkestoisia vaikutuksia. Esitämme näiden hankeehdotusten osalta käynnistettäväksi erilliset neuvottelut maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Pidemmän ajan toimenpiteet 5. Elinkeinollisen uudistumisen toimenpiteisiin eli pitemmän aikavälin kasvusuunnitelmaan valitaan maakuntaohjelman mukaisia hankkeita. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan investointeja

5 5 liikenneverkkoon sekä pilottihankkeisiin. Investoinnit synnyttävät työllisyyttä ja vahvistavat kärkialojen toimintaympäristöä. Infrainvestointien ja pilottihankkeiden tarve korostuu, jos Talvivaaran konkurssivaiheen selvittäminen venyy. Kainuun ärm-työryhmä jatkaa Talvivaaran tilanteen seurantaa ja täydentää kasvusuunnitelmaa, laatii lisätoimenpide-esitykset tilanteessa tapahtuvat muutokset huomioon ottaen. Esitämme kasvusuunnitelma-ehdotuksen tammi-helmikuussa aluetalouden kehityksen tilanteen uusien tietojen valossa ja hankkeiden valmistelun edettyä toteutusvarmuuteen. Kainuun ärm-hakemusta valmistelevaan työryhmään ovat Kainuun maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti osallistuneet Kainuun liiton lisäksi Kainuun ELY-keskus ja Kainuun TE -toimisto, Kainuun Etu Oy, Finnvera Oyj, Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta sekä Kehys-Kainuun edustaja. Valmistelu on toteutettu normaalien aluekehitysohjelmien valmistelumenettelyjen mukaisesti. Kajaanissa 21. marraskuuta 2014 Kainuun liitto Kainuun ELY-keskus Pentti Malinen maakuntajohtaja Kari Pääkkönen ylijohtaja Kajaanin kaupunki Sotkamon kunta Jari Tolonen kaupunginjohtaja Petri Kauppinen kunnanjohtaja Risto Hämäläinen hallintopäällikkö

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 2 Kainuun kehittämisrahan kokonaistarve vuodelle 2011 yht. 56 188 000 ja myöntövaltuus 2 500 000. KAINUUN

Lisätiedot

KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN KOHDENTAMINEN VUODELLE 2010 Esitys MV 23.11.2009 Esitys hyväksytty MH II 9.11.2009 Päätös vuosi 2005.

KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN KOHDENTAMINEN VUODELLE 2010 Esitys MV 23.11.2009 Esitys hyväksytty MH II 9.11.2009 Päätös vuosi 2005. KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN KOHDENTAMINEN VUODELLE 2010 Esitys MV 23.11.2009 Esitys hyväksytty MH II 9.11.2009 Päätös vuosi 2005 Päätös vuosi 2006 Päätös vuosi 2007 Päätös vuosi 2008 Päätös vuosi 2009 Kevään

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti

Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti Uudet urat -rakennemuutostyöryhmän loppuraportti 1.2.2010 Sisällys Sisällys... 2 Elinekinoministerille... 3 1 Uudentyyppisen rakennemuutoksen haasteet ja

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja, joka sisältää keskeiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpide-esitykset

Lisätiedot

Valtion budjettiesitys 2014 ja vuoden 2013 lisätalousarvio. kommentteja Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö 2.9.2013. Yleistä. Valtion budjettiesitys 2014

Valtion budjettiesitys 2014 ja vuoden 2013 lisätalousarvio. kommentteja Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö 2.9.2013. Yleistä. Valtion budjettiesitys 2014 Valtion budjettiesitys 2014 ja vuoden 2013 lisätalousarvio kommentteja Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö 2.9.2013 Yleistä Valtion rakennepoliittisessa ohjelmassa kuntataloudelle esitetyt valtionosuusleikkaukset

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot