PROMOD KATUVALO. GSM-tekniikkaa hyödyntävä katuvalojen ohjausjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMOD KATUVALO. GSM-tekniikkaa hyödyntävä katuvalojen ohjausjärjestelmä"

Transkriptio

1 PROMOD KATUVALO GSM-tekniikkaa hyödyntävä katuvalojen ohjausjärjestelmä Käyttöohje Ver

2 1(18) YLEISTÄ Laitteisto Laitteisto koostuu PC-tietokoneesta ja ProMod GSM III ala-asemista. Keskusyksikkö Keskusyksikkönä (myöh. PC) toimii PC-tietokone johon on asennettuna katuvalojen ohjaukseen tarvittava ProMod Katuvalo ohjelmisto. PC:hen liitetään hämäräkytkin (pot. vapaa kosketintieto), jonka avulla määritellään katuvalojen syttymisaika alkuillasta ja sammumisaika aamulla. Tämän lisäksi katuvalot voidaan sammuttaa ja sytyttää yöllä tiettyyn kellon aikaan. Katuvalot voidaan myös pakko-ohjata päivällä manuaalisesti päälle ja pois päältä tarkastus- ja huoltotöitä varten. PC:hen liitetään myös ProMod GM gsm moduuli, jolla syttymis- ja sammumisajat lähetetään tekstiviesteillä ala-asemille. Järjestelmän toimintaa Alkutilanteessa kaikille ala-asemille lähetetään tekstiviesti jossa määritellään katuvalojen syttymisaika alkuillasta, sammumisaika yöllä, syttymisaika aamuyöstä ja sammumisaika aamulla. Tämän jälkeen ala-asemat toimivat itsenäisesti ja ohjaavat katuvaloja päälle ja pois em. aikojen mukaan. PC:n ohjelma vertaa joka ilta hämäräkytkimen ehdottamaa sytytysaikaa eiliseen toteutuneeseen syttymisaikaan ja jos ajat poikkeavat yli käyttäjän määrittelemän minuuttimäärän toisistaan, PC lähettää ala-asemille uuden sytyttämisajan. Samoin tehdään aamulla sammuttamisajan suhteen. Näin voidaan huomioida vuodenajan vaikutus sytytys- ja sammutusaikoihin, mutta kuitenkaan joka ilta ja aamu ei tarvitse lähettää aikoja ala-asemille. Tämä säästää huomattavasti tekstiviestikustannuksia. PC:n ohjelmassa voidaan määritellä ala-asema kohtaisesti, noudattaako ko. ala-asema käyttäjän määrittelemiä sytytys- ja sammutusaikoja illalla ja aamulla, lähetetäänkö sille edellä kuvatulla tavalla hämäräkytkimen määrittelemät ajat vai pakko-ohjataanko sitä suoraan hämäräkytkimen tilan mukaan. Jokainen ala-asema soittaa PC:lle kerran vuorokaudessa ala-aseman järjestysnumeron määräämänä aikana ns. täällä ollaan -soiton. PC ei vastaa tuleviin soittoihin, mutta poimii soittajan puhelinnumeron talteen ja merkitse taulukoonsa, että ko. ala-asema on soittanut tämän vuorokauden täällä ollaan -soiton ja on siis linjoilla. Ellei PC saa joltain ala-asemalta täällä ollaan -soittoa vuorokauteen, se ilmoittaa tästä paikallisesti ja/tai lähettää tästä tekstiviestinä ilmoituksen huoltomiehen GSM-puhelimeen. Koska PC ei vastaa tuleviin soittoihin tästä toiminnosta ei aiheudu puhelinkustannuksia. Mikäli PC:n toiminta häiriintyy jollain tavalla tai se esim. sammuu/sammutetaan, ala-asemat ohjaavat katuvaloja itsenäisesti niiden kellonaikojen mukaan mitkä PC on niille viimeksi lähettänyt.

3 2(18) OHJELMAN ASENTAMINEN Ohjelma ei vaadi erityistä asennusta. Riittää kun ohjelmalle luodaan oma kansio ja kopioidaan ProMod_Katuvalo.exe ja Alarm.wav tiedostot luotuun kansioon. Aktivointi Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma muodostaa Rekisteröintikoodin PC:n tietojen perusteella ja pyytä tätä vastaavaa Aktivointikoodia. Tämän koodin saat Leveltec Oy:stä. Syötä koodi Aktivointikoodi kenttään ja paina Aktivoi painiketta. Jos Rekisteröinti- ja Aktivointikoodi vastaavat toisiaan ja ne tallennettiin onnistuneesti PC:n kovalevylle, seuraavalla käynnistyskerralla ohjelma ei kysy Aktivointikoodia uudelleen vaan käynnistyy normaalisti. Sarjaportin asetukset Aina käynnistyessään ohjelma tarkastaa onko sille määritelty sarjaportti käytettävissä. Jos jokin muu sovellus on varannut sarjaportin tai valittua sarjaporttia ei löydy ollenkaan tulee virheilmoitus. Seuraavaksi avautuu Sarjaportin asetukset ikkuna.

4 3(18) Port -kenttään valitaan se sarjaportti johon ProMod GM on liitetty. Muiden kenttien tulee olla yllä kuvatulla tavalla. Painettaessa OK uudet asetukset tallennetaan PC:n kovalevylle ja ohjelma suljetaan. Käynnistä ohjelma uudelleen. Jos sarjaportin asetukset ovat nyt oikein ohjelma kysyy Käynnistetäänkö ProMod GM nyt?. Tähän voit vastata tarpeen mukaan. ProMod GM voidaan käynnistää myös myöhemmin Viestien lähetys välilehdeltä. Ohjelman normaali toiminta vaatii ProMod GM:n käynnistämisen, koska kaikki ohjaukset yms. kohteille tapahtuu ProMod GM:n kautta tekstiviestein tai äänipuheluin. Järjestelmän käyttöönotto Keskuksen tietojen syöttö Syötä keskuksen nimitiedot ja puhelinnumero yms. tiedot Keskuksen tiedot - välilehdelle. Kun tiedot ovat oikein, paina Päivitä tiedot painiketta. Kohteiden tietojen syöttö Syötä kohteiden nimitiedot ja puhelinnumero yms. tiedot Kohteen tiedot välilehdelle. Kun tiedot ovat oikein, paina Lisää kohde painiketta. Hälytyspuhelinumeroiden määrittely Jos kaikkien kohteiden vikailmoitukset halutaan lähettää samaan puhelinnumeroon tai useampaan puhelinnumeroon, puhelinnumerot kannattaa määritellä Virka-ajan määrittely välilehdellä. Samalla voidaan valita lähetetäänkö vikailmoitukset jokaisena vuorokauden aikana samaan numeroon vai tulisiko ne lähettää esim. yöaikaan eri numeroon. Aloita määrittely valitsemalla ne viikonpäivät joina vikailmoituksia välitetään eteenpäin. Jos jonkin päivän kohdalla ei ole ruksia, ko. päivänä ei lähetetä vikailmoituksia ollenkaan (ellei joillekin kohteille ole määritelty omaa vikailmoituspuhelinnumeroa). Valitse seuraavaksi milloin ns. virka-aika alkaa ja milloin se loppuu. Virka-ajan määrittely vaikuttaa lähinnä käytössä olevaan hälytyspuhelinnumeroon. Kohteen vikaantuessa virka-aikana (ts. kohde ei ole soittanut täällä ollaan soittoa vaaditun ajan sisällä) tästä aiheutuu virheilmoitusikkuna ja hälytysääni. Määrittele lopuksi hälytyspuhelinnumerot erikseen virka-ajalle ja virka-ajan ulkopuolelle. Voit määritellä virka-ajan ulkopuolisen puhelinnumeron käyttöön myös virka-ajalle laittamalla ruksin puhelinnumeron eteen. Vikailmoitukset voidaan lähettää virka-aikana maksimissaan neljään puhelinnumeroon ja virka-ajan ulkopuolella kahteen. Kun kaikki tiedot ovat oikein, paina Tallenna ajastukset painiketta, jolloin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle.

5 4(18) OHJELMAN VÄLILEHDET Keskuksen tiedot ja asetukset -välilehti Puhelinnumero Normaalien nimitietojen (Keskuksen nimi, Katuosoite ja Kaupunki) lisäksi tällä välilehdellä määritellään Keskuksen puhelinnumero, johon ala-asemat soittavat Täällä ollaan soiton kerran vuorokaudessa, hämäräkytkimen suodatuksen käyttö ja suodatusajat sekä lähetetäänkö ala-aseman toipumisesta tekstiviesti esim. huoltomiehelle. Lisäksi tällä välilehdellä on painikkeet hälytysäänen testausta ja sammutusta varten. Painikkeet ovat normaalisti piilotettuina, mutta ne saadaan esille poistamalla Kentät lukittu ruksi. Hämäräkytkimen suodatus Hämäräkytkimen suodatuksella voidaan välttää esim. aamulla poikkeuksellisen aikainen katuvalojen sammumisaika, joka voisi aiheutua esim. auton valon osuessa hämäräkytkimeen. Hämäräkytkimen pitää olla koko suodatusajan samassa tilassa, ennen kuin tilan muutos hyväksytään. Hämäräkytkimen nykyinen tila näkyy ohjelman pääikkunan alapalkissa, Valoisaa tai Pimeää. Jos teksti on sulkujen sisällä, esim. (Valoisaa), hämäräkytkin on vaihtanut tilansa valoisaksi, mutta hämäräkytkimen suodatusaika ei ole vielä ohi. Kun suodatusaika on ohi, sulut katoavat ja samalla hämäräkytkimen alkuperäisestä muutosajasta tulee tässä esimerkissä uusi sammutussaika niille ala-asemille,

6 5(18) jotka sammuttavat katuvalot aamulla hämäräkytkimen määrittelemän kellonajan mukaan. Ilmoitusviesti toipuneesta ala-asemasta Jokainen ala-asema soittaa kerran vuorokaudessa keskukselle ns. Täällä ollaan -soiton, josta keskus tietää että ko. ala-asema on GSM-verkossa ja toimii siltä osin normaalisti. Jos jokin ala-asema ei soita ko. soittoa, keskus merkitsee Kohteet-ikkunaan ko. ala-aseman kohdalle Kohteen tila sarakkeeseen VIKA!! -merkinnän ja lähettää tästä tekstiviestin huoltomiehen puhelimeen. Jos tämä tapahtuu virka-aikana, PC:n näytölle ilmestyy virheilmoitusikkuna ja hälytysääni soi. Hälytysääni lakkaa soimasta kun virheilmoitusikkunan OKpainiketta painetaan. Jos kohdassa Lähetetään ilmoitusviesti toipuneesta ala-asemasta on ruksi, huoltomiehelle lähetetään ilmoitusviesti myös siinä vaiheessa kun vikaantunut ala-asema jälleen soittaa Täällä ollaan soiton. Päivitä tiedot Kun tiedot ovat oikein, paina Päivitä tiedot painiketta. Tällöin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle. Kentät lukittu Kun Kentät lukittu kohdassa on ruksi, nimitietojen muuttaminen ei ole mahdollista. Pääset muuttamaan tietoja, kun poistat ensin Kentät lukittu ruksin. Ruksattavia tietoja voidaan muuttaa riippumatta Kentät lukittu -ruksista. Jos mitä tahansa tämän välilehden kohtaa muutetaan (pl. Kentät lukittu ), Päivitä tiedot painike alkaa vilkkua. Testaa hälytysääni Tietyissä tapauksissa keskus soittaa hälytysäänen, joka voidaan testata painamalla Testaa hälytysääni painiketta. Tässä yhteydessä voidaan/pitää säätää PC:n kaiuttimien äänenvoimakkuus sopivalle tasolle. Sammuta hälytysääni Testattaessa hälytysääntä tai myöhemmin keskuksen normaalissa käytössä hälytysääni voidaan sammuttaa painamalla Sammuta hälytysääni painiketta. Joissain tapauksissa hälytysääni sammuu itsekseen, kun hälytyksen aiheuttanut ongelma poistuu.

7 6(18) Kohteen tiedot ja asetukset -välilehti Kohteen numero Kohteen numeron mukaan määräytyy kellonaika, jolloin kohde soittaa Täällä ollaan soiton keskukselle (kts. Liite 1). Keskus ei kuitenkaan tiedä tätä kellonaikaa, vaan sille riittää, kun jokainen kohde soittaa kerran vuorokaudessa. Puhelinnumero Tähän puhelinnumeroon keskus lähettää tekstiviestinä mm. ko. kohteen katuvalojen sytytys- ja sammutusajat. Vikailmoitus Jos ko. kohteen vikailmoitukset halutaan johonkin muuhun puhelinnumeroon kuin järjestelmän muista kohteista, ko. puhelinnumero kirjoitetaan Vikailmoitus kenttään. Jos tähän kenttään kirjoitetaan puhelinnumero, vikailmoitus lähetetään vain tähän puhelinnumeroon, ei muihin puhelinnumeroihin, jotka on mahdollisesti määritelty Virka-ajan määrittely -välilehdellä (kts. alempana). Sytytysaika illalla ja aikaikkuna Jokaiselle kohteelle voidaan määritellä erikseen, sytyttääkö kohde katuvalot joka ilta samaan aikaan, vai käytetäänkö sytytysajan määrittelyyn PC:hen kytkettyä hämäräkytkintä. Jos kohdassa Sytyttää illalla hämäräkytkimellä on ruksi, tällöin ko. kohteen sytytysaika muuttuu hämäräkytkimen mukaan mikäli uusi sytytysaika on

8 7(18) Aikaikkuna (+/- edellisestä, min.) -ajan ulkopuolella. Eli jos nykyinen sytytysaika on esim. klo 19:30 ja aikaikkunaksi on määritelty 5min, uuden sytytysajan tulee olla 19:24 tai 19:36 ennen kuin sytytysaika lähetetään kohteelle. Hämäräkytkin voi muuttaa illan sytytysaikaa vain kerran päivässä. Kun hämäräkytkimen tila muuttuu ensimmäisen kerran iltapäivän/illan aikana valoisasta pimeäksi ja muutos hyväksytään tästä ajasta tulee uusi sytytysaika, joka lähetetään niille kohteille, joiden sytytysajat määritellään hämäräkytkimen avulla. Jos katuvaloille halutaan kiinteä sytytysaika, poistetaan ruksi em. kohdasta ja määritellään sytytysaika. Sammutus- ja sytytysaika yöllä Jokaiselle kohteelle voidaan määritellä katuvalojen yön sammutus- ja sytytysaika määritellään tässä. Jos kohteen katuvaloja ei haluta sammuttaa yöllä ollenkaan, määritellään nämä ajat samoiksi. Hämäräkytkin ei vaikuta näihin aikoihin, vaan ne määtitellään käyttäjän toimesta. Sammutusaika aamulla ja aikaikkuna Jokaiselle kohteelle voidaan määritellä erikseen, sammuttaako kohde katuvalot joka aamu samaan aikaan, vai käytetäänkö sammutussajan määrittelyyn PC:hen kytkettyä hämäräkytkintä. Jos kohdassa Sammuttaa aamulla hämäräkytkimellä on ruksi, tällöin ko. kohteen sammutusaika muuttuu hämäräkytkimen mukaan mikäli uusi sammutusaika on Aikaikkuna (+/- edellisestä, min.) -ajan ulkopuolella. Eli jos nykyinen sammutusaika on esim. klo 06:20 ja aikaikkunaksi on määritelty 5min, uuden sammutusajan tulee olla 06:14 tai 06:26 ennen kuin sammutusaika lähetetään kohteelle. Hämäräkytkin voi muuttaa aamun sammutusaikaa vain kerran päivässä. Kun hämäräkytkimen tila muuttuu ensimmäisen kerran aamuyön/aamun aikana pimeästä valoisaksi ja muutos hyväksytään tästä ajasta tulee uusi sammutusaika, joka lähetetään niille kohteille, joiden sammutusajat määritellään hämäräkytkimen avulla. Jos katuvaloille halutaan kiinteä sammutusaika, poistetaan ruksi em. kohdasta ja määritellään sammutusaika. Pakko-ohjataan aina hämäräkytkimen tilan muuttuessa Kohteet voivat sytyttää ja sammuttaa katuvaloja edellä kuvatun kellonaikoihin perustuvan ohjauksen lisäksi suoraan hämäräkytkimen tilan muutosten mukaan. Aina kun hämäräkytkimen tila muuttuu ja muutos on hyväksytty, niille kohteille, joille Pakko-ohjataan aina hämäräkytkimen tilan muuttuessa toiminto on valittu, lähetetään hämäräkytkimen uutta tilaa vastaava pakkoohjauskomento. Tämän lisäksi valot voidaan sammuttaa yöllä ja sytyttää uudelleen aamuyöllä edellä esiteltyjen yön sammutus- ja sytytysaikojen mukaan. Tietynlaisissa olosuhteissa hämäräkytkin saattaa muuttaa tilaansa useastikin lyhyen ajan sisällä. Tätä voidaan rauhoittaa käyttämällä edellä esiteltyä

9 8(18) Hämäräkytkimen suodatus toimintoa (kts. Keskuksen tiedot ja asetukset välilehti). Kun Pakko-ohjataan aina hämäräkytkimen tilan muuttuessa toiminto on rastitettuna, välilehdellä näkyy myös Pakko-ohjauksen takaraja-ajat. Näillä takaraja-ajoilla pyritään varmistamaan ettei katuvalot jää syttymättä vaikka kohde ei jostain syystä saisi pakko-ohjaustekstiviestiä. Kohde sytyttää tai sammuttaa katuvalot viimeistään takarajan määräämänä aikana, ellei kohde ole saanut pakko-ohjaustekstiviestiä keskukselta. Päivitä tiedot Jos olet muuttanut olemassa olevan kohteen tietoja Päivitä tiedot painike vilkkuu. Jos tiedot ovat oikein, paina em. painiketta. Tällöin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle ja samalla lähetetään kohteelle päivitetyt tiedot, mikäli se on tarpeellista. HUOM! Kohteen puhelinnumeron muuttaminen ei ole mahdollista. (Jos haluat päivittää esim. kohteen nimen ja puhelinnumeron, puhelinnumeron muuttaminen estää myös nimen päivittämisen.) Jos olet lisäämässä uutta kohdetta ja tiedot ovat oikein, paina Lisää kohde painiketta. Tällöin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle ja samalla lähetetään kohteelle Kohteen numero, sytytys- ja sammutusajat ja keskuksen puhelinnumero. Lisää kohde Kun olet syöttänyt uuden kohteen tiedot, voit talletaa tiedot painamalla Lisää kohde -painiketta. Tällöin tiedot tallentuvat PC:n kovalevylle ja lisätylle kohteelle lähetetään kohteen numero, keskuksen puhelinnumero sekä sytytys- ja sammutusajat. Tyhjennä kentät Jos haluat lisätä uuden kohteen eivätkä kentät ole tyhjiä voit tyhjentää kentät poistamalla ruksin Kentät lukittu kohdasta ja painamalla Tyhjennä kentät painiketta. Samalla sytytys- ja sammutusajat asettuvat oletusarvoihin. Samat ajat kaikille valituille Voit kopioida joko yhden kohteen sytytys- ja sammutusajat sekä aikaikkuna-ajat tai pakko-ohjauksen takaraja-ajat ja yön sammutus- ja sytytysajat yhdelle tai useammalle kohteelle valitsemalla ohjelmaikkunan yläosan Kohteet-kentästä halutut kohteet tuplaklikkaamalla halutun kohteen riviä tai valitsemalla kaikki kohteet painamalla Kohteet-kentän alta Valitse kaikki -painiketta. Kun kohde on valittu, ko. kohteen riville Valittu-sarakkeeseen ilmestyy X. Kun kaikki halutut kohteet on valittu, ota esille kopioitavan kohteen tiedot ja paina Samat ajat kaikille valituille -painiketta. Valituille kohteille kopioituu ne ajat jotka kopioitavalla kohteella on valittuna. Jos valittujen kohteiden joukossa on kohteita joille on määritelty toinen katuvalojen ohjaustapa (kellonajat vai pakko-ohjaus) kuin kopioitavalle kohteelle, tämä kohde ei saa uusia aikoja valinnasta huolimatta. Uudet ajat lähetetään kohteille automaattisesti kopioinnin jälkeen.

10 9(18) Virka-ajan määrittely -välilehti Tällä välilehdellä määritellään vikailmoituspuhelinnumero(t) joihin lähetetään mahdolliset vikailmoitukset, ellei kohteelle ole annettu omaa vikailmoituspuhelinnumeroa. Jos kaikkien kohteiden vikailmoitukset halutaan lähettää samaan puhelinnumeroon, kannattaa puhelinnumero määritellä tällä välilehdellä. Tällöin esim. kaikkien kohteiden vikailmoitusten kääntö toiseen puhelinnumeroon onnistuu kätevämmin, kuin vaihtamalla puhelinnumero jokaiselle kohteelle erikseen. Virka-ajan määrittely aloitetaan valitsemalla viikonpäivät, joita virka-ajan määrittely koskee. Jos jokin viikonpäivä jätetään valitsematta, ko. viikonpäivänä ei lähetetä vikailmoituksia mihinkään ko. viikonpäivän puhelinnumeroon. Seuraavaksi määritellään jokaiselle viikonpäivälle virka-ajan alkamis- ja loppumisaika. Lopuksi annetaan vikailmoituspuhelinnumerot virka-ajalle että virka-ajan ulkopuolelle. Virka-ajan ulkopuolisia puhelinnumeroita voidaan käyttää tarvittaessa myös virka-aikana ruksaamalla ko. puhelinnumero. Tässä tilanteessa sama vikailmoitus saadaan lähetettyä virka-aikana jopa neljään puhelinnumeroon ja virka-ajan ulkopuolella kahteen puhelinnumeroon. Kun tiedot ovat oikein, paina Tallenna ajastukset painiketta. Tällöin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle.

11 10(18) Kohteen loki Kaikki tapahtumat välilehti Tällä välilehdellä näkyy kaikki ko. kohteen ja keskuksen välinen puhelinliikenne (soitot ja tekstiviestit), virhetilat ja niistä toipumiset. Virhetilaksi luettavat tapahtumat näkyvät välilehdellä punaisena. Välilehden alareunassa on valintapainike jolla voidaan valita näkyykö välilehdellä kaikki tapahtumat vai vain virhetilat.

12 11(18) Keskuksen loki Kaikki tapahtumat -välilehti Tällä välilehdellä näkyy mm. keskuksen, GSM-modulin ja hämäräkytkimen toimintaan liittyvät tapahtumat. Virhetilaksi luettavat tapahtumat näkyvät välilehdellä punaisena. Välilehden alareunassa on valintapainike, jolla voidaan valita näkyykö välilehdellä kaikki tapahtumat vai vain virhetilat. Loki Kaikki tuleva liikenne -välilehti Tällä välilehdellä näkyy kaikki tulleet soitot ja tekstiviestit. Loki Kaikki lähtevä liikenne -välilehti Tällä välilehdellä näkyy kaikki soitetut soitot ja lähetetyt tekstiviestit.

13 12(18) Viestien lähetys välilehti Sytytä katuvalot valituissa kohteissa ja Sammuta katuvalot valituissa kohteissa Normaalien sytytys- ja sammutusaikojen lisäksi katuvalot voidaan pakko-ohjata päälle ja/tai pois päältä esim. huoltotöitä varten Viestien lähetys välilehdeltä. Välilehdeltä ruksataan ne kohteet joihin ohjausviesti halutaan lähettää ja sen jälkeen painetaan joko Sytytä katuvalot valituissa kohteissa tai Sammuta katuvalot valituissa kohteissa painiketta tarpeen mukaan. Lähetä kohteen nro ja keskuksen puh.numero valituille Voit lähettää kohteen numeron ja keskuksen puhelinnumeron valituille kohteille. Tätä voidaan käyttää hyväksi esim. uusien kohteiden lisäyksen jälkeen, jos lisäyshetkellä viestejä ei ole jostain syystä voitu lähettää.

14 13(18) Lähetä sytytys- ja sammutusajat valituille Voit lähettää sytytys- ja sammutusajat valituille kohteille. Tätä voidaan käyttää hyväksi esim. uusien kohteiden lisäyksen jälkeen, jos lisäyshetkellä viestejä ei ole jostain syystä voitu lähettää. Jokaiselle kohteelle lähetetään ne ajat, jotka ko. kohteelle on tällä hetkellä määritelty käyttöön (ts. samaan aikaan valittuna voi olla sekä kohteita jotka ohjaavat katuvaloja kellonaikaan perustuen ja kohteita joille lähetetän pakkoohjaustekstiviesti aina hämäräkytkimen tilan muuttuessa). HUOM. Sytytys- ja sammutusajoista ja hämäräkytkimen nykyisestä tilasta riippuen lähetettävät sytytys- ja sammutusajat voivat vaikuttaa katuvalojen tilaan (palaa / ei pala). Tästä syystä sytytys- ja sammutusaikoja ei voida lähettää hämäräkytkimen tilan ollessa Pimeää. Pyydä täällä ollaan soitto valituilta Voit tarvittaessa pyytää valittuja kohteita soittamaan täällä ollaan tarkastussoiton. Tekstiviestijono Kaikki lähettettävät tekstiviestit lisätään tekstiviestijonoon, jonka sisältö näkyy tässä kentässä. Kun viesti on lähetetty, se katoaa automaattisesti tekstiviestijonosta. Voit myös tyhjentää tekstiviestijonon painamalla Tyhjennä tekstiviestijono painiketta, mutta tällöin kaikki tekstiviestijonossa vielä olevat tekstiviestit menetetään. HUOM. Tekstiviestijonoa ei tallenneta PC:n kovalevylle. Jos tekstiviestijono ei ole tyhjä ohjelmaa suljettaessa, lähettämättömät tekstiviestit menetetään. Kohteet ikkunan alla on valintapainike, jolla voidaan valita kerralla kaikki kohteet tai vastaavasti poistaa kaikkien kohteiden valinta. Jos useampi kohde on valittuna, valintaruksit poistuvat sitä mukaa kun viestejä lähetetään. Tämä voidaan estää ruksaamalla Valintoja ei poisteta kohta. Jos ProMod GM:ää ei alustettu ohjelman käynnistyksen yhteydessä, se voidaan tehdä painamalla Alusta ProMod GM painiketta.

15 14(18) Päiväkirjat -välilehti Päiväkirjat välilehdellä on sekä valitun kohteen että keskuksen päiväkirjat. Päiväkirjaan voi kirjoittaa muistiinpanoja kohteen toiminnasta, huolloista yms. Päiväkirjaan voi lisätä päivämäärän ja kellonajan painamalla tekstikentän alta Lisää päivämäärä ja kellon aika painiketta. Päiväkirjat tallennetaan PC:n kovalevylle aina kun tekstikentästä poistutaan.

16 15(18) OHJELMAN PÄÄIKKUNAN YLÄ- JA ALAPALKKI Yläpalkissa näkyy ohjelman ja keskuksen nimen lisäksi ohjelman versio. Alapalkissa näkyy normaalitilanteessa GSM-kentän kentänvoimakkuus, GSMoperaattori, hämäräkytkimen tila sekä viikonpäivä, päivämäärä ja kellonaika. Lisäksi alapalkin vasemmassa reunassa saattaa lukea Sammutetaan ProMod GM, joka ilmestyy näkyviin ohjelmaa suljettaessa, mikäli gsm-moduuli on ollut käytössä. Samassa kohdassa lukee jokaisen tekstiviestin lähetyksen yhteydessä Tarkastetaan modeemin tila.

17 16(18) OHJELMAN PÄÄIKKUNAN KOHTEET-KENTTÄ Kohteet-kentässä näkyy kohteet aakkosjärjestyksessä, kohteiden valinta (tyhjä tai X), kohteen tila (OK tai VIKA), viimeisen Täällä ollaan soiton päivämäärä ja kellonaika sekä Ajat läh. sarake jossa jokaisen kohteen kohdalla on normaalisti 0. Kun kohteen sytytys- ja sammutusaikoja on muutettu, sarakkeeseen ilmestyy 1, joka vaihtuu takaisin 0 :ksi kun kohteen uudet sytytys- ja sammutusajat sisältävä viesti on lisätty tekstiviesti jonoon. Jos kohteen tila on VIKA, ko. kohteen nimi yms tiedot lukevat Kohteetkentässä punaisella. Kohteiden järjestyksen voi vaihtaa käänteiseksi pudotusvalikossa Käyttöasetukset -> Järjestä kohteet -> [Aakkosjärjestykseen, käänteiseen aakkosjärjestykseen].

18 17(18) MUUTA GSM-kenttä heikko GSM-moduuli mittaa GSM-kentän voimakkuutta säännöllisesti. Jos kentänvoimakkuus putoaa hyvin heikoksi, hälytysääni alkaa soimaan ja tästä tulee merkintä keskuksen lokiin. Keskus yrittää toipua itse ongelmasta käynnistämällä ja alustamalla GSM-moduulin uudelleen. Kun GSM-kentän voimakkuus palaa normaaliksi, hälytysääni lakkaa ja palautunut GSM-kenttä merkitään keskuksen lokiin. Lokitiedostojen pituus Lokitiedostojen pituus määritellään pudotusvalikossa Käyttöasetukset -> Lokien pituus -> [1, 2, 4, 8, viikkoa, ei rajoitusta]. Kun lokien pituutta lyhennetään, nykyisten lokien pituus muuttuu heti vastaamaan uutta valintaa. Jos lokien pituutta lisätään tämä ei kuitenkaan tuo takaisin aiempaa valintaa vanhempia tapahtumia. Lokien pituus tarkastetaan lisäksi automaattisesti joka yö klo 01:00. HUOM! Lokitiedostojen pituuksia ei voida tarkastaa, mikäli tekstiviestijonossa on lähettämättömiä tekstiviestejä. Lokitiedoston tulostaminen Lokitiedostoja voidaan tulostaa pudotusvalikosta Tiedosto -> Tulosta -> [Kaikki tuleva liikenne, Kaikki lähtevä liikenne, Valitun kohteen loki, Keskuksen loki].

19 18(18) LIITE 1. Kohteiden soittojat 0 0: : : : : :55 1 0: : : : : :05 2 0: : : : : :15 3 0: : : : : :25 4 0: : : : : :35 5 0: : : : :25 6 1: : : : :35 7 1: : : : :45 8 1: : : : :55 9 1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :20

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely Suomen Kennelliitto ry. 9.5.2014 2(7) Pätevyyksien käsittely Sisältö: Pätevyydet -sivun näkyminen... 3 Pätevyydet -sivun

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Valitse Opinto-oikeudet

Valitse Opinto-oikeudet Helsingin yliopisto WinOodi 1 UUDEN TUTKINNON REKISTERÖINTI OODIIN Opiskelijan perustietojen käsittely ikkunassa haetaan opiskelija joko opiskelijanumerolla tai henkilötunnuksella. Valitse Opinto-oikeudet

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 4.2; asennettu tuotantokantaan 15.4.2016 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Hae Opiskelija hakuikkunassa on tehty suuri käyttöliittymämuutos. Muutosta esitelty tarkemmin dokumentissa Hae Opiskelija

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Opintosuoritusten rekisteröinti -näytöllä rekisteröidään opintojaksojen suorituksia ja sellaisia opintokokonaisuuksien suorituksia, joihin ei kiinnitetä alempia opintosuorituksia.

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla.

Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla. Vastaajan hallinnointi Omilla Sivuilla Kun haluat hallinnoida vastaajan tai sen lisäpalveluiden asetuksia, kirjaudu Omille Sivuille puhelinnumerollasi sekä salasanalla. Jos sinulla ei ole salasanaa tai

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Provet Win 2 Movet -yhteys:

Provet Win 2 Movet -yhteys: Movet Provet Win 2 -yhteys Movet-yhteyden toimiminen vaatii Provet Win 2-ohjelman version 2.154 (julkaistu kesäkuu 2016) sekä toimivat Movet-tunnukset. Provet Win 2 Movet -yhteys: 1. Käynnistä Rekisterit

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

Käyttöohje Setera Office+

Käyttöohje Setera Office+ SNOM 370 Käyttöohje Setera Office+ 1. Puhelimen tärkeimmät näppäimet 4 3 5 2 1 1. Pito (Hold) : Laittaa puhelun pitoon, uudelleen painamalla ottaa pois pidosta. 2. Yhdistäminen (Transfer) : Painamalla

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

4.6 Kurssin palauttaminen

4.6 Kurssin palauttaminen 4.6 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. Mobiilisovellus

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito 10.2.2016 2(14) Yhdistystietojen ylläpito Liikkuminen Omakoira-palvelussa... 3 Yhdistystiedot -välilehden näkyminen... 4

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Tilatun palvelun muutos tai peruminen

Tilatun palvelun muutos tai peruminen Tilatun palvelun muutos tai peruminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 sisältö Edellytykset muutoksille / päivityksille / peruutuksille sivu 3 Postinumeroiden poistaminen tilaukselta

Lisätiedot

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Alayksikkökoodistossa näkyvät kaikki korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten alayksiköt ja näihin liitetyt OKM:n ohjauksen

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedot 31.12.2015 Versio 7.1.339 Versio 7.1.339 (version 7.1.336 jälkeen) Korjattu virhe, joka esti kirjauksen hoitokertomukseen 31.12.2015 Versio 7.1.336 (version 7.1.325 jälkeen)

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu. Keikkapörssi Mobilen käyttöohjeet

Hoitokoti Päiväkumpu. Keikkapörssi Mobilen käyttöohjeet Hoitokoti Päiväkumpu Keikkapörssi Mobilen käyttöohjeet Keikkapörssi Mobile I Rekisteröityminen, asentaminen & etusivu 2 II Keikoille ilmoittautuminen 7 III Kalenterin käyttö 12 IV Profiilin hallinta 16

Lisätiedot

4. Lue ja arvioi vastauksia

4. Lue ja arvioi vastauksia 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue

Lisätiedot