PROMOD KATUVALO. GSM-tekniikkaa hyödyntävä katuvalojen ohjausjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMOD KATUVALO. GSM-tekniikkaa hyödyntävä katuvalojen ohjausjärjestelmä"

Transkriptio

1 PROMOD KATUVALO GSM-tekniikkaa hyödyntävä katuvalojen ohjausjärjestelmä Käyttöohje Ver

2 1(18) YLEISTÄ Laitteisto Laitteisto koostuu PC-tietokoneesta ja ProMod GSM III ala-asemista. Keskusyksikkö Keskusyksikkönä (myöh. PC) toimii PC-tietokone johon on asennettuna katuvalojen ohjaukseen tarvittava ProMod Katuvalo ohjelmisto. PC:hen liitetään hämäräkytkin (pot. vapaa kosketintieto), jonka avulla määritellään katuvalojen syttymisaika alkuillasta ja sammumisaika aamulla. Tämän lisäksi katuvalot voidaan sammuttaa ja sytyttää yöllä tiettyyn kellon aikaan. Katuvalot voidaan myös pakko-ohjata päivällä manuaalisesti päälle ja pois päältä tarkastus- ja huoltotöitä varten. PC:hen liitetään myös ProMod GM gsm moduuli, jolla syttymis- ja sammumisajat lähetetään tekstiviesteillä ala-asemille. Järjestelmän toimintaa Alkutilanteessa kaikille ala-asemille lähetetään tekstiviesti jossa määritellään katuvalojen syttymisaika alkuillasta, sammumisaika yöllä, syttymisaika aamuyöstä ja sammumisaika aamulla. Tämän jälkeen ala-asemat toimivat itsenäisesti ja ohjaavat katuvaloja päälle ja pois em. aikojen mukaan. PC:n ohjelma vertaa joka ilta hämäräkytkimen ehdottamaa sytytysaikaa eiliseen toteutuneeseen syttymisaikaan ja jos ajat poikkeavat yli käyttäjän määrittelemän minuuttimäärän toisistaan, PC lähettää ala-asemille uuden sytyttämisajan. Samoin tehdään aamulla sammuttamisajan suhteen. Näin voidaan huomioida vuodenajan vaikutus sytytys- ja sammutusaikoihin, mutta kuitenkaan joka ilta ja aamu ei tarvitse lähettää aikoja ala-asemille. Tämä säästää huomattavasti tekstiviestikustannuksia. PC:n ohjelmassa voidaan määritellä ala-asema kohtaisesti, noudattaako ko. ala-asema käyttäjän määrittelemiä sytytys- ja sammutusaikoja illalla ja aamulla, lähetetäänkö sille edellä kuvatulla tavalla hämäräkytkimen määrittelemät ajat vai pakko-ohjataanko sitä suoraan hämäräkytkimen tilan mukaan. Jokainen ala-asema soittaa PC:lle kerran vuorokaudessa ala-aseman järjestysnumeron määräämänä aikana ns. täällä ollaan -soiton. PC ei vastaa tuleviin soittoihin, mutta poimii soittajan puhelinnumeron talteen ja merkitse taulukoonsa, että ko. ala-asema on soittanut tämän vuorokauden täällä ollaan -soiton ja on siis linjoilla. Ellei PC saa joltain ala-asemalta täällä ollaan -soittoa vuorokauteen, se ilmoittaa tästä paikallisesti ja/tai lähettää tästä tekstiviestinä ilmoituksen huoltomiehen GSM-puhelimeen. Koska PC ei vastaa tuleviin soittoihin tästä toiminnosta ei aiheudu puhelinkustannuksia. Mikäli PC:n toiminta häiriintyy jollain tavalla tai se esim. sammuu/sammutetaan, ala-asemat ohjaavat katuvaloja itsenäisesti niiden kellonaikojen mukaan mitkä PC on niille viimeksi lähettänyt.

3 2(18) OHJELMAN ASENTAMINEN Ohjelma ei vaadi erityistä asennusta. Riittää kun ohjelmalle luodaan oma kansio ja kopioidaan ProMod_Katuvalo.exe ja Alarm.wav tiedostot luotuun kansioon. Aktivointi Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma muodostaa Rekisteröintikoodin PC:n tietojen perusteella ja pyytä tätä vastaavaa Aktivointikoodia. Tämän koodin saat Leveltec Oy:stä. Syötä koodi Aktivointikoodi kenttään ja paina Aktivoi painiketta. Jos Rekisteröinti- ja Aktivointikoodi vastaavat toisiaan ja ne tallennettiin onnistuneesti PC:n kovalevylle, seuraavalla käynnistyskerralla ohjelma ei kysy Aktivointikoodia uudelleen vaan käynnistyy normaalisti. Sarjaportin asetukset Aina käynnistyessään ohjelma tarkastaa onko sille määritelty sarjaportti käytettävissä. Jos jokin muu sovellus on varannut sarjaportin tai valittua sarjaporttia ei löydy ollenkaan tulee virheilmoitus. Seuraavaksi avautuu Sarjaportin asetukset ikkuna.

4 3(18) Port -kenttään valitaan se sarjaportti johon ProMod GM on liitetty. Muiden kenttien tulee olla yllä kuvatulla tavalla. Painettaessa OK uudet asetukset tallennetaan PC:n kovalevylle ja ohjelma suljetaan. Käynnistä ohjelma uudelleen. Jos sarjaportin asetukset ovat nyt oikein ohjelma kysyy Käynnistetäänkö ProMod GM nyt?. Tähän voit vastata tarpeen mukaan. ProMod GM voidaan käynnistää myös myöhemmin Viestien lähetys välilehdeltä. Ohjelman normaali toiminta vaatii ProMod GM:n käynnistämisen, koska kaikki ohjaukset yms. kohteille tapahtuu ProMod GM:n kautta tekstiviestein tai äänipuheluin. Järjestelmän käyttöönotto Keskuksen tietojen syöttö Syötä keskuksen nimitiedot ja puhelinnumero yms. tiedot Keskuksen tiedot - välilehdelle. Kun tiedot ovat oikein, paina Päivitä tiedot painiketta. Kohteiden tietojen syöttö Syötä kohteiden nimitiedot ja puhelinnumero yms. tiedot Kohteen tiedot välilehdelle. Kun tiedot ovat oikein, paina Lisää kohde painiketta. Hälytyspuhelinumeroiden määrittely Jos kaikkien kohteiden vikailmoitukset halutaan lähettää samaan puhelinnumeroon tai useampaan puhelinnumeroon, puhelinnumerot kannattaa määritellä Virka-ajan määrittely välilehdellä. Samalla voidaan valita lähetetäänkö vikailmoitukset jokaisena vuorokauden aikana samaan numeroon vai tulisiko ne lähettää esim. yöaikaan eri numeroon. Aloita määrittely valitsemalla ne viikonpäivät joina vikailmoituksia välitetään eteenpäin. Jos jonkin päivän kohdalla ei ole ruksia, ko. päivänä ei lähetetä vikailmoituksia ollenkaan (ellei joillekin kohteille ole määritelty omaa vikailmoituspuhelinnumeroa). Valitse seuraavaksi milloin ns. virka-aika alkaa ja milloin se loppuu. Virka-ajan määrittely vaikuttaa lähinnä käytössä olevaan hälytyspuhelinnumeroon. Kohteen vikaantuessa virka-aikana (ts. kohde ei ole soittanut täällä ollaan soittoa vaaditun ajan sisällä) tästä aiheutuu virheilmoitusikkuna ja hälytysääni. Määrittele lopuksi hälytyspuhelinnumerot erikseen virka-ajalle ja virka-ajan ulkopuolelle. Voit määritellä virka-ajan ulkopuolisen puhelinnumeron käyttöön myös virka-ajalle laittamalla ruksin puhelinnumeron eteen. Vikailmoitukset voidaan lähettää virka-aikana maksimissaan neljään puhelinnumeroon ja virka-ajan ulkopuolella kahteen. Kun kaikki tiedot ovat oikein, paina Tallenna ajastukset painiketta, jolloin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle.

5 4(18) OHJELMAN VÄLILEHDET Keskuksen tiedot ja asetukset -välilehti Puhelinnumero Normaalien nimitietojen (Keskuksen nimi, Katuosoite ja Kaupunki) lisäksi tällä välilehdellä määritellään Keskuksen puhelinnumero, johon ala-asemat soittavat Täällä ollaan soiton kerran vuorokaudessa, hämäräkytkimen suodatuksen käyttö ja suodatusajat sekä lähetetäänkö ala-aseman toipumisesta tekstiviesti esim. huoltomiehelle. Lisäksi tällä välilehdellä on painikkeet hälytysäänen testausta ja sammutusta varten. Painikkeet ovat normaalisti piilotettuina, mutta ne saadaan esille poistamalla Kentät lukittu ruksi. Hämäräkytkimen suodatus Hämäräkytkimen suodatuksella voidaan välttää esim. aamulla poikkeuksellisen aikainen katuvalojen sammumisaika, joka voisi aiheutua esim. auton valon osuessa hämäräkytkimeen. Hämäräkytkimen pitää olla koko suodatusajan samassa tilassa, ennen kuin tilan muutos hyväksytään. Hämäräkytkimen nykyinen tila näkyy ohjelman pääikkunan alapalkissa, Valoisaa tai Pimeää. Jos teksti on sulkujen sisällä, esim. (Valoisaa), hämäräkytkin on vaihtanut tilansa valoisaksi, mutta hämäräkytkimen suodatusaika ei ole vielä ohi. Kun suodatusaika on ohi, sulut katoavat ja samalla hämäräkytkimen alkuperäisestä muutosajasta tulee tässä esimerkissä uusi sammutussaika niille ala-asemille,

6 5(18) jotka sammuttavat katuvalot aamulla hämäräkytkimen määrittelemän kellonajan mukaan. Ilmoitusviesti toipuneesta ala-asemasta Jokainen ala-asema soittaa kerran vuorokaudessa keskukselle ns. Täällä ollaan -soiton, josta keskus tietää että ko. ala-asema on GSM-verkossa ja toimii siltä osin normaalisti. Jos jokin ala-asema ei soita ko. soittoa, keskus merkitsee Kohteet-ikkunaan ko. ala-aseman kohdalle Kohteen tila sarakkeeseen VIKA!! -merkinnän ja lähettää tästä tekstiviestin huoltomiehen puhelimeen. Jos tämä tapahtuu virka-aikana, PC:n näytölle ilmestyy virheilmoitusikkuna ja hälytysääni soi. Hälytysääni lakkaa soimasta kun virheilmoitusikkunan OKpainiketta painetaan. Jos kohdassa Lähetetään ilmoitusviesti toipuneesta ala-asemasta on ruksi, huoltomiehelle lähetetään ilmoitusviesti myös siinä vaiheessa kun vikaantunut ala-asema jälleen soittaa Täällä ollaan soiton. Päivitä tiedot Kun tiedot ovat oikein, paina Päivitä tiedot painiketta. Tällöin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle. Kentät lukittu Kun Kentät lukittu kohdassa on ruksi, nimitietojen muuttaminen ei ole mahdollista. Pääset muuttamaan tietoja, kun poistat ensin Kentät lukittu ruksin. Ruksattavia tietoja voidaan muuttaa riippumatta Kentät lukittu -ruksista. Jos mitä tahansa tämän välilehden kohtaa muutetaan (pl. Kentät lukittu ), Päivitä tiedot painike alkaa vilkkua. Testaa hälytysääni Tietyissä tapauksissa keskus soittaa hälytysäänen, joka voidaan testata painamalla Testaa hälytysääni painiketta. Tässä yhteydessä voidaan/pitää säätää PC:n kaiuttimien äänenvoimakkuus sopivalle tasolle. Sammuta hälytysääni Testattaessa hälytysääntä tai myöhemmin keskuksen normaalissa käytössä hälytysääni voidaan sammuttaa painamalla Sammuta hälytysääni painiketta. Joissain tapauksissa hälytysääni sammuu itsekseen, kun hälytyksen aiheuttanut ongelma poistuu.

7 6(18) Kohteen tiedot ja asetukset -välilehti Kohteen numero Kohteen numeron mukaan määräytyy kellonaika, jolloin kohde soittaa Täällä ollaan soiton keskukselle (kts. Liite 1). Keskus ei kuitenkaan tiedä tätä kellonaikaa, vaan sille riittää, kun jokainen kohde soittaa kerran vuorokaudessa. Puhelinnumero Tähän puhelinnumeroon keskus lähettää tekstiviestinä mm. ko. kohteen katuvalojen sytytys- ja sammutusajat. Vikailmoitus Jos ko. kohteen vikailmoitukset halutaan johonkin muuhun puhelinnumeroon kuin järjestelmän muista kohteista, ko. puhelinnumero kirjoitetaan Vikailmoitus kenttään. Jos tähän kenttään kirjoitetaan puhelinnumero, vikailmoitus lähetetään vain tähän puhelinnumeroon, ei muihin puhelinnumeroihin, jotka on mahdollisesti määritelty Virka-ajan määrittely -välilehdellä (kts. alempana). Sytytysaika illalla ja aikaikkuna Jokaiselle kohteelle voidaan määritellä erikseen, sytyttääkö kohde katuvalot joka ilta samaan aikaan, vai käytetäänkö sytytysajan määrittelyyn PC:hen kytkettyä hämäräkytkintä. Jos kohdassa Sytyttää illalla hämäräkytkimellä on ruksi, tällöin ko. kohteen sytytysaika muuttuu hämäräkytkimen mukaan mikäli uusi sytytysaika on

8 7(18) Aikaikkuna (+/- edellisestä, min.) -ajan ulkopuolella. Eli jos nykyinen sytytysaika on esim. klo 19:30 ja aikaikkunaksi on määritelty 5min, uuden sytytysajan tulee olla 19:24 tai 19:36 ennen kuin sytytysaika lähetetään kohteelle. Hämäräkytkin voi muuttaa illan sytytysaikaa vain kerran päivässä. Kun hämäräkytkimen tila muuttuu ensimmäisen kerran iltapäivän/illan aikana valoisasta pimeäksi ja muutos hyväksytään tästä ajasta tulee uusi sytytysaika, joka lähetetään niille kohteille, joiden sytytysajat määritellään hämäräkytkimen avulla. Jos katuvaloille halutaan kiinteä sytytysaika, poistetaan ruksi em. kohdasta ja määritellään sytytysaika. Sammutus- ja sytytysaika yöllä Jokaiselle kohteelle voidaan määritellä katuvalojen yön sammutus- ja sytytysaika määritellään tässä. Jos kohteen katuvaloja ei haluta sammuttaa yöllä ollenkaan, määritellään nämä ajat samoiksi. Hämäräkytkin ei vaikuta näihin aikoihin, vaan ne määtitellään käyttäjän toimesta. Sammutusaika aamulla ja aikaikkuna Jokaiselle kohteelle voidaan määritellä erikseen, sammuttaako kohde katuvalot joka aamu samaan aikaan, vai käytetäänkö sammutussajan määrittelyyn PC:hen kytkettyä hämäräkytkintä. Jos kohdassa Sammuttaa aamulla hämäräkytkimellä on ruksi, tällöin ko. kohteen sammutusaika muuttuu hämäräkytkimen mukaan mikäli uusi sammutusaika on Aikaikkuna (+/- edellisestä, min.) -ajan ulkopuolella. Eli jos nykyinen sammutusaika on esim. klo 06:20 ja aikaikkunaksi on määritelty 5min, uuden sammutusajan tulee olla 06:14 tai 06:26 ennen kuin sammutusaika lähetetään kohteelle. Hämäräkytkin voi muuttaa aamun sammutusaikaa vain kerran päivässä. Kun hämäräkytkimen tila muuttuu ensimmäisen kerran aamuyön/aamun aikana pimeästä valoisaksi ja muutos hyväksytään tästä ajasta tulee uusi sammutusaika, joka lähetetään niille kohteille, joiden sammutusajat määritellään hämäräkytkimen avulla. Jos katuvaloille halutaan kiinteä sammutusaika, poistetaan ruksi em. kohdasta ja määritellään sammutusaika. Pakko-ohjataan aina hämäräkytkimen tilan muuttuessa Kohteet voivat sytyttää ja sammuttaa katuvaloja edellä kuvatun kellonaikoihin perustuvan ohjauksen lisäksi suoraan hämäräkytkimen tilan muutosten mukaan. Aina kun hämäräkytkimen tila muuttuu ja muutos on hyväksytty, niille kohteille, joille Pakko-ohjataan aina hämäräkytkimen tilan muuttuessa toiminto on valittu, lähetetään hämäräkytkimen uutta tilaa vastaava pakkoohjauskomento. Tämän lisäksi valot voidaan sammuttaa yöllä ja sytyttää uudelleen aamuyöllä edellä esiteltyjen yön sammutus- ja sytytysaikojen mukaan. Tietynlaisissa olosuhteissa hämäräkytkin saattaa muuttaa tilaansa useastikin lyhyen ajan sisällä. Tätä voidaan rauhoittaa käyttämällä edellä esiteltyä

9 8(18) Hämäräkytkimen suodatus toimintoa (kts. Keskuksen tiedot ja asetukset välilehti). Kun Pakko-ohjataan aina hämäräkytkimen tilan muuttuessa toiminto on rastitettuna, välilehdellä näkyy myös Pakko-ohjauksen takaraja-ajat. Näillä takaraja-ajoilla pyritään varmistamaan ettei katuvalot jää syttymättä vaikka kohde ei jostain syystä saisi pakko-ohjaustekstiviestiä. Kohde sytyttää tai sammuttaa katuvalot viimeistään takarajan määräämänä aikana, ellei kohde ole saanut pakko-ohjaustekstiviestiä keskukselta. Päivitä tiedot Jos olet muuttanut olemassa olevan kohteen tietoja Päivitä tiedot painike vilkkuu. Jos tiedot ovat oikein, paina em. painiketta. Tällöin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle ja samalla lähetetään kohteelle päivitetyt tiedot, mikäli se on tarpeellista. HUOM! Kohteen puhelinnumeron muuttaminen ei ole mahdollista. (Jos haluat päivittää esim. kohteen nimen ja puhelinnumeron, puhelinnumeron muuttaminen estää myös nimen päivittämisen.) Jos olet lisäämässä uutta kohdetta ja tiedot ovat oikein, paina Lisää kohde painiketta. Tällöin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle ja samalla lähetetään kohteelle Kohteen numero, sytytys- ja sammutusajat ja keskuksen puhelinnumero. Lisää kohde Kun olet syöttänyt uuden kohteen tiedot, voit talletaa tiedot painamalla Lisää kohde -painiketta. Tällöin tiedot tallentuvat PC:n kovalevylle ja lisätylle kohteelle lähetetään kohteen numero, keskuksen puhelinnumero sekä sytytys- ja sammutusajat. Tyhjennä kentät Jos haluat lisätä uuden kohteen eivätkä kentät ole tyhjiä voit tyhjentää kentät poistamalla ruksin Kentät lukittu kohdasta ja painamalla Tyhjennä kentät painiketta. Samalla sytytys- ja sammutusajat asettuvat oletusarvoihin. Samat ajat kaikille valituille Voit kopioida joko yhden kohteen sytytys- ja sammutusajat sekä aikaikkuna-ajat tai pakko-ohjauksen takaraja-ajat ja yön sammutus- ja sytytysajat yhdelle tai useammalle kohteelle valitsemalla ohjelmaikkunan yläosan Kohteet-kentästä halutut kohteet tuplaklikkaamalla halutun kohteen riviä tai valitsemalla kaikki kohteet painamalla Kohteet-kentän alta Valitse kaikki -painiketta. Kun kohde on valittu, ko. kohteen riville Valittu-sarakkeeseen ilmestyy X. Kun kaikki halutut kohteet on valittu, ota esille kopioitavan kohteen tiedot ja paina Samat ajat kaikille valituille -painiketta. Valituille kohteille kopioituu ne ajat jotka kopioitavalla kohteella on valittuna. Jos valittujen kohteiden joukossa on kohteita joille on määritelty toinen katuvalojen ohjaustapa (kellonajat vai pakko-ohjaus) kuin kopioitavalle kohteelle, tämä kohde ei saa uusia aikoja valinnasta huolimatta. Uudet ajat lähetetään kohteille automaattisesti kopioinnin jälkeen.

10 9(18) Virka-ajan määrittely -välilehti Tällä välilehdellä määritellään vikailmoituspuhelinnumero(t) joihin lähetetään mahdolliset vikailmoitukset, ellei kohteelle ole annettu omaa vikailmoituspuhelinnumeroa. Jos kaikkien kohteiden vikailmoitukset halutaan lähettää samaan puhelinnumeroon, kannattaa puhelinnumero määritellä tällä välilehdellä. Tällöin esim. kaikkien kohteiden vikailmoitusten kääntö toiseen puhelinnumeroon onnistuu kätevämmin, kuin vaihtamalla puhelinnumero jokaiselle kohteelle erikseen. Virka-ajan määrittely aloitetaan valitsemalla viikonpäivät, joita virka-ajan määrittely koskee. Jos jokin viikonpäivä jätetään valitsematta, ko. viikonpäivänä ei lähetetä vikailmoituksia mihinkään ko. viikonpäivän puhelinnumeroon. Seuraavaksi määritellään jokaiselle viikonpäivälle virka-ajan alkamis- ja loppumisaika. Lopuksi annetaan vikailmoituspuhelinnumerot virka-ajalle että virka-ajan ulkopuolelle. Virka-ajan ulkopuolisia puhelinnumeroita voidaan käyttää tarvittaessa myös virka-aikana ruksaamalla ko. puhelinnumero. Tässä tilanteessa sama vikailmoitus saadaan lähetettyä virka-aikana jopa neljään puhelinnumeroon ja virka-ajan ulkopuolella kahteen puhelinnumeroon. Kun tiedot ovat oikein, paina Tallenna ajastukset painiketta. Tällöin tiedot tallennetaan PC:n kovalevylle.

11 10(18) Kohteen loki Kaikki tapahtumat välilehti Tällä välilehdellä näkyy kaikki ko. kohteen ja keskuksen välinen puhelinliikenne (soitot ja tekstiviestit), virhetilat ja niistä toipumiset. Virhetilaksi luettavat tapahtumat näkyvät välilehdellä punaisena. Välilehden alareunassa on valintapainike jolla voidaan valita näkyykö välilehdellä kaikki tapahtumat vai vain virhetilat.

12 11(18) Keskuksen loki Kaikki tapahtumat -välilehti Tällä välilehdellä näkyy mm. keskuksen, GSM-modulin ja hämäräkytkimen toimintaan liittyvät tapahtumat. Virhetilaksi luettavat tapahtumat näkyvät välilehdellä punaisena. Välilehden alareunassa on valintapainike, jolla voidaan valita näkyykö välilehdellä kaikki tapahtumat vai vain virhetilat. Loki Kaikki tuleva liikenne -välilehti Tällä välilehdellä näkyy kaikki tulleet soitot ja tekstiviestit. Loki Kaikki lähtevä liikenne -välilehti Tällä välilehdellä näkyy kaikki soitetut soitot ja lähetetyt tekstiviestit.

13 12(18) Viestien lähetys välilehti Sytytä katuvalot valituissa kohteissa ja Sammuta katuvalot valituissa kohteissa Normaalien sytytys- ja sammutusaikojen lisäksi katuvalot voidaan pakko-ohjata päälle ja/tai pois päältä esim. huoltotöitä varten Viestien lähetys välilehdeltä. Välilehdeltä ruksataan ne kohteet joihin ohjausviesti halutaan lähettää ja sen jälkeen painetaan joko Sytytä katuvalot valituissa kohteissa tai Sammuta katuvalot valituissa kohteissa painiketta tarpeen mukaan. Lähetä kohteen nro ja keskuksen puh.numero valituille Voit lähettää kohteen numeron ja keskuksen puhelinnumeron valituille kohteille. Tätä voidaan käyttää hyväksi esim. uusien kohteiden lisäyksen jälkeen, jos lisäyshetkellä viestejä ei ole jostain syystä voitu lähettää.

14 13(18) Lähetä sytytys- ja sammutusajat valituille Voit lähettää sytytys- ja sammutusajat valituille kohteille. Tätä voidaan käyttää hyväksi esim. uusien kohteiden lisäyksen jälkeen, jos lisäyshetkellä viestejä ei ole jostain syystä voitu lähettää. Jokaiselle kohteelle lähetetään ne ajat, jotka ko. kohteelle on tällä hetkellä määritelty käyttöön (ts. samaan aikaan valittuna voi olla sekä kohteita jotka ohjaavat katuvaloja kellonaikaan perustuen ja kohteita joille lähetetän pakkoohjaustekstiviesti aina hämäräkytkimen tilan muuttuessa). HUOM. Sytytys- ja sammutusajoista ja hämäräkytkimen nykyisestä tilasta riippuen lähetettävät sytytys- ja sammutusajat voivat vaikuttaa katuvalojen tilaan (palaa / ei pala). Tästä syystä sytytys- ja sammutusaikoja ei voida lähettää hämäräkytkimen tilan ollessa Pimeää. Pyydä täällä ollaan soitto valituilta Voit tarvittaessa pyytää valittuja kohteita soittamaan täällä ollaan tarkastussoiton. Tekstiviestijono Kaikki lähettettävät tekstiviestit lisätään tekstiviestijonoon, jonka sisältö näkyy tässä kentässä. Kun viesti on lähetetty, se katoaa automaattisesti tekstiviestijonosta. Voit myös tyhjentää tekstiviestijonon painamalla Tyhjennä tekstiviestijono painiketta, mutta tällöin kaikki tekstiviestijonossa vielä olevat tekstiviestit menetetään. HUOM. Tekstiviestijonoa ei tallenneta PC:n kovalevylle. Jos tekstiviestijono ei ole tyhjä ohjelmaa suljettaessa, lähettämättömät tekstiviestit menetetään. Kohteet ikkunan alla on valintapainike, jolla voidaan valita kerralla kaikki kohteet tai vastaavasti poistaa kaikkien kohteiden valinta. Jos useampi kohde on valittuna, valintaruksit poistuvat sitä mukaa kun viestejä lähetetään. Tämä voidaan estää ruksaamalla Valintoja ei poisteta kohta. Jos ProMod GM:ää ei alustettu ohjelman käynnistyksen yhteydessä, se voidaan tehdä painamalla Alusta ProMod GM painiketta.

15 14(18) Päiväkirjat -välilehti Päiväkirjat välilehdellä on sekä valitun kohteen että keskuksen päiväkirjat. Päiväkirjaan voi kirjoittaa muistiinpanoja kohteen toiminnasta, huolloista yms. Päiväkirjaan voi lisätä päivämäärän ja kellonajan painamalla tekstikentän alta Lisää päivämäärä ja kellon aika painiketta. Päiväkirjat tallennetaan PC:n kovalevylle aina kun tekstikentästä poistutaan.

16 15(18) OHJELMAN PÄÄIKKUNAN YLÄ- JA ALAPALKKI Yläpalkissa näkyy ohjelman ja keskuksen nimen lisäksi ohjelman versio. Alapalkissa näkyy normaalitilanteessa GSM-kentän kentänvoimakkuus, GSMoperaattori, hämäräkytkimen tila sekä viikonpäivä, päivämäärä ja kellonaika. Lisäksi alapalkin vasemmassa reunassa saattaa lukea Sammutetaan ProMod GM, joka ilmestyy näkyviin ohjelmaa suljettaessa, mikäli gsm-moduuli on ollut käytössä. Samassa kohdassa lukee jokaisen tekstiviestin lähetyksen yhteydessä Tarkastetaan modeemin tila.

17 16(18) OHJELMAN PÄÄIKKUNAN KOHTEET-KENTTÄ Kohteet-kentässä näkyy kohteet aakkosjärjestyksessä, kohteiden valinta (tyhjä tai X), kohteen tila (OK tai VIKA), viimeisen Täällä ollaan soiton päivämäärä ja kellonaika sekä Ajat läh. sarake jossa jokaisen kohteen kohdalla on normaalisti 0. Kun kohteen sytytys- ja sammutusaikoja on muutettu, sarakkeeseen ilmestyy 1, joka vaihtuu takaisin 0 :ksi kun kohteen uudet sytytys- ja sammutusajat sisältävä viesti on lisätty tekstiviesti jonoon. Jos kohteen tila on VIKA, ko. kohteen nimi yms tiedot lukevat Kohteetkentässä punaisella. Kohteiden järjestyksen voi vaihtaa käänteiseksi pudotusvalikossa Käyttöasetukset -> Järjestä kohteet -> [Aakkosjärjestykseen, käänteiseen aakkosjärjestykseen].

18 17(18) MUUTA GSM-kenttä heikko GSM-moduuli mittaa GSM-kentän voimakkuutta säännöllisesti. Jos kentänvoimakkuus putoaa hyvin heikoksi, hälytysääni alkaa soimaan ja tästä tulee merkintä keskuksen lokiin. Keskus yrittää toipua itse ongelmasta käynnistämällä ja alustamalla GSM-moduulin uudelleen. Kun GSM-kentän voimakkuus palaa normaaliksi, hälytysääni lakkaa ja palautunut GSM-kenttä merkitään keskuksen lokiin. Lokitiedostojen pituus Lokitiedostojen pituus määritellään pudotusvalikossa Käyttöasetukset -> Lokien pituus -> [1, 2, 4, 8, viikkoa, ei rajoitusta]. Kun lokien pituutta lyhennetään, nykyisten lokien pituus muuttuu heti vastaamaan uutta valintaa. Jos lokien pituutta lisätään tämä ei kuitenkaan tuo takaisin aiempaa valintaa vanhempia tapahtumia. Lokien pituus tarkastetaan lisäksi automaattisesti joka yö klo 01:00. HUOM! Lokitiedostojen pituuksia ei voida tarkastaa, mikäli tekstiviestijonossa on lähettämättömiä tekstiviestejä. Lokitiedoston tulostaminen Lokitiedostoja voidaan tulostaa pudotusvalikosta Tiedosto -> Tulosta -> [Kaikki tuleva liikenne, Kaikki lähtevä liikenne, Valitun kohteen loki, Keskuksen loki].

19 18(18) LIITE 1. Kohteiden soittojat 0 0: : : : : :55 1 0: : : : : :05 2 0: : : : : :15 3 0: : : : : :25 4 0: : : : : :35 5 0: : : : :25 6 1: : : : :35 7 1: : : : :45 8 1: : : : :55 9 1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :20

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Ohjelmointiohje HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Hedengren Security, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 -

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 - Korjaamon työkalenteri Käyttöohje Päivitetty 6.9.2011 Korjaamon työkalenteri - 1 - JOHDANTO... 3 TOIMINNON KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASENTAJIEN MÄÄRITTÄMINEN AJANVARAUSTA VARTEN... 3 TYÖKALENTERIN ASETUKSET...

Lisätiedot

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja 0 LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja Sisällysluettelo. OHJELMAN ASENNUS.... YLEISNÄKYMÄ... 4. Yleistä... 4. Agentti... 4. Agenttiryhmä... 5.4 Kampanja... 6.5 Aktiivisuuslogi... 6.6 Soitot... 7.7 Soittopyynnöt...

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID

ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID ULTRAPOINT DOGPS FOR ANDROID OMISTAJAN KÄSIKIRJA DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. DoGPS NET DoGPS NETin avulla, joka on osa ohjelmiston DoGPS+ palvelua,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Ultrapoint DoGPS for Android v.1.0.5 Omistajan käsikirja DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Kaikki muutokset käyttöohjeessa lueteltuihin ominaisuuksiin

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY TILAUSTENKÄSITTELY 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 TILAUKSEN TIEDOT välilehti... 5 Uuden tilauksen otsikkotietojen syöttäminen... 5 Tietokenttien

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

EH-net. Käyttöohje. Palvelin. www.ouman.fi

EH-net. Käyttöohje. Palvelin. www.ouman.fi EH-net Palvelin Käyttöohje EH-netin avulla voi ohjata rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa ja muita keskeisiä toimintoja internetselaimella kotoa tai toimistolta käsin - tarvittaessa vaikka toiselta puolen

Lisätiedot

Ohje. Sonera Mobiilivaihde. Käyttäjän opas 7.3.2012 1 (42) <> 1.1

Ohje. Sonera Mobiilivaihde. Käyttäjän opas 7.3.2012 1 (42) <> 1.1 7.3.2012 1 (42) Sonera Mobiilivaihde Käyttäjän opas Company information TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuskatu 15, 00510 HELSINKI, FI Registered office: Helsinki Business ID 1475607-9, VAT No. FI14756079

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä

Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä Elisa Ring 2.0 Loppukäyttäjä Kirjautuminen palveluun Puheposti Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelijan (agentin) ohje Sovelluspuhelimen käyttöohje (ohjelmistopuhelin) Multimobile käyttöohje Ring valikko

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

Sähköposti ja Kalenteri. Nebula dokumentti 6.5. Asiakasohjeistus

Sähköposti ja Kalenteri. Nebula dokumentti 6.5. Asiakasohjeistus Nebula dokumentti Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 4 2. Ympäristöt... 4 3. Tilityypit... 4 4. Hosted Exchange 2010... 5 4.1. Exchange-tilin käyttöönotto - Outlook 2010... 5 4.2. Exchange-tilin

Lisätiedot

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä.

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Thunderbird Asennus ja käyttöönotto Tämä on käyttöopas Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0 1 Metseri 7.0 Käyttöohje Metseri 7.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email:

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU V.10.3 OE2003 VERSIO 10.3 MT2003VERSIO 10.3 TILA: 20.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali...

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot