MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS VIISARI RY. Konneveden liikkuvat palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS VIISARI RY. Konneveden liikkuvat palvelut"

Transkriptio

1 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS VIISARI RY Konneveden liikkuvat palvelut FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY

2 Konneveden liikkuvat palvelut 1 (24) Kokkonen Vesa Sisällysluettelo 1 Johdanto Kysely kuntalasille Kysely vapaa-ajan asukkaille Liikkuvien palvelujen kehittäminen Terveydenhuollon palvelut sekä lääkkeet ja hoitotarvikkeet Postipalvelut Vaalien ennakkoäänestys Matkustaminen kirjastoauton kyydissä Tietopalvelut Kauppatavaroiden kuljetus Muut palvelut Kunnan palveluiden kehittäminen Jätehuolto Juomavesi Tiet Muut mahdollisesti julkiset palvelut Kaupalliset palvelut Liitteet Liite 1 Vapaat vastaukset

3 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 1 (15) Konneveden liikkuvat palvelut 1 Johdanto Aineisto Konneveden liikkuvien palvelujen selvitys on tehty Maaseudun Kehittämisyhdistys VIISARI ry:n toimeksiantona. Selvitys on toteutettu kesä-elokuussa FCG:n toteuttama kuntalaisille suunnattu sähköinen kysely on ollut auki kunnan nettisivuilla kesän ja kesäkuussa vapaa-ajanasujille postitettiin muun postituksen yhteydessä kysely, jolle vastausaikaa annettiin heinäkuun loppuun. Kahden edellä mainitun kyselyn lisäksi selvitys perustuu kyselyihin, jotka Konnevesi on toteuttanut sekä kyläyhdistyksille että kuntalaisille koskien liikkuvien palvelujen kehittämistä. Konneveden toteuttamat kyselyt on tehty paperilomakkeella joko kuntalaistiedotteen yhteydessä tai palaute on kerätty suoraan kirjastoauton nykyisiltä käyttäjiltä. Selvityksen valmistumista on ohjannut ohjausryhmä, johon kuuluivat Konneveden kunnanjohtaja Kari Levänen, Konneveden sivistystoimen johtaja Maija Sundvall, Konneveden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pekka Karhunen, Konneveden kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Pynnönen sekä toiminnanjohtaja Arja-Leena Peiponen Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry:stä. Konneveden toteuttamaan kuntalaiskyselyyn tuli 36 vastausta. Konneveden toteuttamaan kyläyhdistyskyselyyn tuli 9 vastausta FCG:n toteuttamaan sähköiseen kuntalaiskyselyyn tuli 11 vastausta. FCG:n toteuttamaan vapaa-ajan asukkaiden kyselyyn tuli 204 vastausta. Konneveden asukkaiden osalta aineisto on suppea. Vapaa-ajan asukkaat sen sijaan ovat vastanneet kyselyyn laajasti.

4 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 2 (15) 2 Kysely kuntalaisille Kuntalaisten osalta aineistot kolmesta kyselystä on yhdistelty silloin kun se on mahdollista. Jokaisen kuvion yhteydessä esitetään vastaajajoukon suuruus. Kuntalaiskyselyyn vastanneista 64 % oli naisia. Tämä heijastellee varmaan osittain myös kirjastoauton käyttäjien sukupuolijakaumaa, koska osa kuntalaisvastauksista on kerätty suoraan kirjastoauton käyttäjiltä. Vastauksia on kertynyt useista eri kylistä. Neljännes vastauksista on tullut Kirkonkylältä. Särkisalo 9 % Uurapohja 2 % Välimäki 9 % Kirkonkylä 24 % Siikakoski 2 % Silmutjoki 2 % Rossinkylä 2 % Pukura 7 % Tankolampi 7 % Sirkkamäki 2 % Mäkäränniemi 2 % Leskelänkylä 2 % Kärkkäiskylä 7 % Konnevesi 4 % Istunmäki 2 % Johtkylä 2 % Aholankylä 9 % Hytölä 4 % Kuva 1 Vastanneiden kuntalaisten ja kyläyhdistysten asuinkylä (N= )

5 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 3 (15) Kyselyyn vastanneista kuntalaisista yli 60-vuotiaita on puolet ja neljännes on iältään väliltä vuotiaita. Kyselyyn vastanneiden keski-ikä on siis varsin korkea. alle 30-vuotta 10 % vuotta 2 % vuotta 14 % vuotta 24 % yli 60-vuotta 50 % Kuva 2 Vastanneiden kuntalaisten ikä (N=36+11) Kuntalaisista vain vajaa neljännes asuu taloudessa, jossa on myös lapsia. Yleisempää on asua yksin. Enemmistö asuu kahdestaan puolisonsa kanssa. Tämä heijastelee vastaajien korkeaa keski-ikää, eli lapset ovat jo muuttaneet kotoa ja yksin asuvien määrään vaikuttanee leskeytyminen. Asun puolisoni ja lasteni kanssa 16 % Asun lasteni kanssa 7 % Asun yksin 25 % Asun jonkun muun kanssa 4 % Asun kahdestaan puolisoni kanssa 48 % Kuva 3 Vastanneiden kuntalaisten asumismuoto (N= 36+11)

6 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 4 (15) Suurin osa kyselyyn vastanneista kuntalaisista on kävelykykyisiä. Kohtalaisen monella kävelykyky on kuitenkin alentunut. Alentunut kävelykyky selittynee useissa tapauksissa sillä, että vastaajajoukko on kohtalaisen ikääntynyttä. alle 500m 9 % m 10 % yli 4 km 62 % 1-4 km 19 % Kuva 4 Vastanneiden kuntalaisten kävelykyky (N=36+11) Sekä kunnan että FCG:n toteuttamissa kyselyissä kuntalaiskyselyissä vastaajia pyydettiin arvioimaan liikkuvien palveluiden tärkeyttä. Konneveden kunnan toteuttamassa kyselyssä kuntalaisille ja kyläyhdistyksille vastaajia pyydettiin merkitsemään esitetystä listasta tärkeät asiat. Postin palvelut nousivat selvästi esiin kuntalaisten toivomana liikkuvana palveluna, 62 % vastaajista mainitsi sen kunnan toteuttamassa kyselyssä kuntalaisille ja kyläyhdistyksille. Toinen yleisesti toivottu palvelu oli vaalien ennakkoäänestys. Terveydenhoidon palveluita toivottiin myös laajasti kuten myös netissä toimivia tietopalveluja (pankki, KELA yms.). Terveydenhoidon palveluna mainittiin kotisairaanhoito. 70 % 60 % 62 % 67 % 50 % 40 % 30 % 20 % 16 % 22 % 24 % 24 % 27 % 27 % 10 % 0 % 4 % Kuva 5 Kuntalaisten palvelutarve/ Konneveden kunnan toteuttamat kyselyt (N=36+9)

7 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 5 (15) Liikkuvien palveluiden tärkeyttä kysyttiin myös FCG:n kuntalaisille toteuttamassa verkkokyselyssä, mutta hieman erilaisella asetelmalla. Siinä vastaajia pyydettiin arvioimaan asioiden tärkeyttä asteikolla Erittäin tärkeä Ei yhtään tärkeä. Myös FCG:n toteuttamassa kyselyssä postipalvelut nähtiin usein tärkeäksi (55 %), kuten myös vaalien ennakkoäänestys (44 %). Erittäin tärkeä Tärkeä Neutraali Vähän tärkeä Ei yhtään tärkeä Posti: postimerkit, pakettien välitys 33 % 22 % 0 % 44 % Matkustaminen kirjastoauton kyydissä 22 % 22 % 11 % 0 % 44 % Vaalien ennakkoäänestys 22 % 11 % 22 % 0 % 44 % Terveydenhuollon palveluja 22 % 11 % 11 % 11 % 44 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 22 % 11 % 11 % 11 % 44 % Kauppa: tavaroiden kotiinkuljetus 11 % 22 % 0 % 22 % 44 % Kopiointi- ja tulostuspalvelu0 % 33 % 11 % 11 % 44 % Tietopalvelu: pankki, KELA ym. nettipalvelut0 % 11 % 22 % 11 % 56 % Pyykin välitys pesulaan 0 % 11 % 22 % 67 % 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Kuva 6 Kuntalaisten liikkuvien palvelujen tarve/ FCG:n toteuttama kysely (N=11) Kyselyiden tulosten ero johtunee osittain siitä, että Konneveden kunnan tekemässä kyselyssä vastauksia kerättiin kirjastoauton yhteydessä ja FCG:n vastaukset taas sähköisellä kyselyllä kunnan sivujen kautta. Kirjastoautossa toteutettu kysely on luonteeltaan enemmän asiakaskysely. Vastausmäärät ovat kuitenkin sen verran pieniä, että myös satunnaisuus vaikuttaa tuloksiin.

8 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 6 (15) 3 Kysely vapaa-ajan asukkaille Vapaa-ajan asukkaille suunnatussa kirjekyselyssä saatiin 204 vastausta, joista 51 % oli naisia, joten sukupuolijakauma on hyvin tasainen. Vapaa-ajan asukkaista nuoria tai nuoria aikuisia on kohtalaisen vähän ja enemmistö on jo yli 60-vuotiaita. Osa mökeistä on kuitenkin sukumökkejä, joita käyttää joskus huomattavakin määrä ihmisiä. Vapaa-ajan asutuksen kehityksen kannalta oleellista on, miten mökin käytön aktiivisuudelle tapahtuu, kun mökki jää perinnöksi tai nykyiset omistajat ovat liian vanhoja ylläpitämään niitä. alle 30- vuotta 1 % vuotta 3 % vuotta 9 % yli 60-vuotta 59 % vuotta 28 % Kuva 8 Vapaa-ajan asukkaiden ikäjakauma (N= 204)

9 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 7 (15) Suurin osa mökillä vietetystä ajasta vietetään kesäkuukausina. Palveluja suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, että kesäkuukaudet kattavat vain puolet mökillä vietetystä ajasta ja toinen puoli jakautuu kevät-, syksy-, ja talvikuukausiin. Talvikuukausina mökeillä vietetään kohtalaisen vähän aikaa, mutta kesäkausi näyttänee alkavan aikaisin ja jatkuvan myöhään. Tämä näkyi myös avoimissa vastauksissa. Keskimäärin yhtä mökkiä käyttää 4,8 henkilöä, joista keskimäärin on lapsia 1,3. Suurin mainittu mökin käyttäjämäärä oli 55 henkilöä. 6 % mökeistä oli vain yksi säännöllinen käyttäjä. 45 % mökeistä oli vain 2-3 käyttäjää. Huomattava osa mökeistä näyttää olevan yksittäisen käyttäjän tai yhden pariskunnan käytössä. Vastaavasti osalla mökeistä on huomattava määrä käyttäjiä. Käyttäjämäärä näyttää kasvattavan ennen kaikkea se, että mökin varsinaisten omistajien lisäksi sitä käyttävät näiden aikuiset lapset omine perheineen. Marrasjoulukuussa; 6 % Tammimaalikuussa; 7 % Syyslokakuussa; 20 % Huhtitoukokuussa; 16 % Kesäelokuussa; 51 % Kuva 9 Vapaa-ajan asunnolla vietetyn ajan jakautuminen

10 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 8 (15) Vastanneiden vapaa-ajan asujien kotipaikkakunnat painottuvat lähialueelle ja pääkaupunkiseudulle. Selvästi suurin ryhmä asuu Jyväskylässä ja muut Keski-Suomen kunnat ovat myös merkittäviä. Yksi vastauksista oli tullut ulkomailta. 40 % 37 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 9 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 4 % 6 % 6 % 17 % Kuva 10 Vapaa-ajan asukkaiden kotipaikkakunta (N= 204) Vapaa-ajan asukkaat eivät juuri käytä kirjastoauton liikkuvia palveluja. Yli 90 % ei ole käyttänyt palvelua lainkaan, mikä kertoo, ettei se nykymuodossa palvele laajasti mökkiläisiä. Syyt tähän vaihtelevat, mutta merkittävin lienee se, että valtaosa mökkiläisistä autoilee ja käyttää kiinteitä palveluita. Osa painotti myös sitä, että viettävät mökillä kerrallaan niin lyhyitä aikoja, ettei liikkuville palveluille ole tarvetta. Käytän satunnaisesti (muutaman kerran vuodessa) 4 % Käytän kuukausittain 0 % Olen käyttänyt kerran 1 % Tunnen palvelun, mutten ole käyttänyt sitä 54 % En tiedä koko palvelusta 41 % Kuva 10 Vapaa-ajan asukkaiden liikkuvien palvelujen käyttö (N= 204)

11 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 9 (15) Terveydenhuoltoon ja lääkkeiden saamiseen liittyvät palvelut ovat mökkiläisten suosimia liikkuvia palveluja kuten myös postipalvelut. Huomioitavaa kuitenkin on, ettei esitettyjä palveluita yleisesti koettu kovin tarpeellisiksi liikkuvina palveluina. Avoimissa vastauksissa korostui, että mökkiläiset liikkuivat itse hyvin usein autoilla ja hakivat palvelut muualta joskus kuntakeskuksesta ja joskus omalta paikkakunnaltaan. Terveydenhuollon palveluiden suosiota kasvattanee se, ettei kaikille vastaajilla ole ylipäätään saatavilla riittäviä terveydenhuollon palveluita mökkipaikkakunnalla. Erittäin tärkeä Tärkeä Neutraali Vähän tärkeä Ei yhtään tärkeä Terveydenhuollon palveluja Posti: postimerkit, pakettien välitys Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Tietopalvelu: pankki, KELA ym. nettipalvelut Kauppa: tavaroiden kotiinkuljetus Matkustaminen kirjastoauton kyydissä esim. kauppaan Vaalien ennakkoäänestys Kopiointi- ja tulostuspalvelu Pyykin välitys pesulaan % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 11 Vapaa-ajan asukkaiden liikkuvien palvelujen tarve (N= 204)

12 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 10 (15) Huomattava osa vapaa-ajanasukkaista piti kirjastoauton reittiä heille sopivana. Kun huomioidaan, miten moni palvelua ei käyttänyt, niin tämä tulos tarkoittaa osin sitä, että reitti oli vastaajille yhdentekevä ja siksi sopiva. Kielteisiin vastauksiin on vaikuttanut osittain se, että palvelu tunnettiin huonosti. Näin ollen reitin sopimattomuus tarkoittaa osittain myös tietämättömyyttä siitä, missä reitti kulkee. Selvä puute aikataulussa vapaa-ajanasukkaiden kannalta on se, että kirjastoauton toivottiin kulkevan viikonloppuisin tai ainakin myöhään perjantai-iltaisin, koska vapaaajanasuntoja käytettiin yleensä viikonloppuisin varsinkin lomakauden ulkopuolella. Reitin suhteen kirjastoautoa toivottiin ennen kaikkea Hänniskylälle. Muita toivomuksia reitin suhteen oli Pykälänmäentie, Toikkalankylä, Nousinniementie, Pessiäissalmen levähdyspaikka, Savolaisniementien ja Savilahden tien risteys. Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Neutraali Erimieltä Täysin erimieltä Kirjastoauton palvelut sopivat minulle Kirjastoauton aikataulu sopii minulle Kirjastoauton reitti ja pysäkit sopivat minulle % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuva 12 Kirjastoauton reitin sopivuus (N= 204)

13 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 11 (15) 4 Liikkuvien palvelujen kehittäminen Seuraavassa esitetään yhteenveto mihin suuntaan Konenveden liikkuvia palveluja kannattaisi kyselyn perusteella kehittää. Kehittämisehdotuksissa huomioidaan sekä kyselyissä ilmoitettu palvelujen tarve että avoimissa vastauksissa esitetyt tarkennukset palvelujen sisällöstä. 4.1 Terveydenhuollon palvelut sekä lääkkeet ja hoitotarvikkeet Vapaa-ajan asukkaiden eniten kaipaamat palvelut liittyivät terveydenhuoltoon sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden jakamiseen. Nämä olivat myös suosittuja palveluita kuntalaisten joukossa. Terveydenhuollon palveluissa merkittävää on se, että huomattava osa vastanneista on ikääntyneitä ihmisiä. Vapaa-ajan asukkaiden vastauksissa näkyi myös huoli siitä, että he ylipäätään saavat mökkikunnastaan terveydenhuollon palveluja. Tyypillisesti terveydenhuollon palveluissa kaivattiin verikokeita, verenpaineenmittausta sekä muista toistuvia terveydenseurantaan liittyviä toimenpiteitä. Lääkkeiden osalta merkittävin oli reseptien toimitus apteekkiin ja sen jälkeen lääkkeiden jakelu asukkaille. Käytännön toteutus tarkoittaisi sitä, että kirjastoauton mukana olisi sairaan- tai terveydenhoitaja, joka toteuttaisi mittaukset ja vastaisi lääkkeiden jakelusta. Palvelun toteuttamisen kannalta täytyy huomioida useita asioita. Näitä on mm., se että terveydenhuollon palvelujen tarjoaminen voisi joskus edellyttää pidempiä pysähtymisiä joka tarkoittaisi muuttamaan reittiaikataulua. Terveydenhoitajan palvelut vaativat myös asiakkaiden yksityisyyden on huomioimista. Kokonaisuudessaan terveydenhuollon palvelujen tarve liittyy niiden yleiseen saatavuuteen. Vapaa-ajan asukkaiden osalta tämä tarkoittaa palvelujen saatavuutta mökkikunnasta myös vaikeina aikoina eli viikonloppuisin ja lomakausina. Kuntalaisten tapauksessa korostuu niiden ihmisten tarpeet, joiden oma liikuntakyky on rajoittunut. He tarvitsevat joko kyydin palveluiden luo tai palveluiden on tultava heidän luokseen. Esimerkki liikkuvista palveluista on Eksoten toteuttama Mallu. Mallun tarkoituksena on viedä sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan palveluja myös Etelä-Karjalan syrjäisille alueille. Palvelu tukee pitkäaikaissairauksien hoitoa hoitosuunnitelman mukaan, antaa monipuolista terveysneuvontaa, tekee haavanhoitoa ja antaa rokotteita, tekee pieniä hoitotoimenpiteitä (tikkien poisto, korvahuuhtelut) sekä hoitaa reseptilääkeliikenteen. Tämän kaltaisia toimenpiteitä on toivottu myös Konnevedelle. Lisää tietoa Mallusta löytyy osoitteesta: 4.2 Postipalvelut Postipalvelut olivat kärkipäässä toivotuista palveluista sekä kuntalaisten että vapaaajan asukkaiden keskuudessa. Posti on luonteeltaan tyypillinen liikkuva palvelu. Samoin kuin terveyspalveluissa, myös postipalveluissa haasteena oli palveluiden toimivuus ylipäätään. Tähän liittyy mm. vapaa-ajan asukkaiden mahdollisuus saada sanomalehti mökille kannettuna. Toiveet liittyvät myös pakettien ja muun postin jake-

14 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 12 (15) luun. Toisaalta posti toimittaa paketit perille nykyisinkin lisämaksusta. Nykyisellä reitillä ja aikataululla kirjastoauto ei pystyisi palvelemaan kovin hyvin postinjakelussa. 4.3 Vaalien ennakkoäänestys Kuntalaiset kaipasivat kirjastoautoon vaalien ennakkoäänestystä. Eräs vastaajista mainitsi, ettei Konnevedellä ole enää kyläkouluja vaaleja ja ennakkoäänestyksiä varten. Vastaukset osoittavat selvästi, ettei äänestyspaikkoja ole nykyisellään tarpeeksi ja tämä on kehittävä asia kunnan palveluissa. Tähän tarkoitukseen liikkuvat palvelut voisivat sopia hyvin. On kuitenkin huomioitava, että nykyinen aikataulu ei täysin sovellu töissä käyville, eli ennakkoäänestyksen aikaan kannattaa harkita liikennöintiä myös viikonloppuisin ja/ tai iltaisin. Konnevedellä on hyviä kokemuksia seurakuntavaalien ennakkoäänestyksen toteutuksesta kirjastoautossa. Sastamala on toteuttanut liikkuvan äänestyspaikan vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Näistä järjestelyistä on Sastamalan osalta todettu Oikeusministeriön ohjeen mukaan liikkuvan äänestyspaikan jokainen pysähdyspaikka on tallennettava osoitteineen ja kellonaikoineen vaalitietojärjestelmään sisältyvään äänestyspaikkarekisteriin kuten muutkin äänestyspaikat. Vastaavasti presidentinvaaleissa on kiertänyt äänestysbussi ainakin Kymenlaaksossa. Vaalit ovat siis toteutettavissa ja esimerkkitapauksia löytyy. 4.4 Matkustaminen kirjastoauton kyydissä Matkustamista kirjastoauton kyydissä toivottiin jonkin verran. Selvää on, että varsinkin autottomat kaipaavat kuntaan parempaa asiointiliikennettä. Kysymyksiä kuitenkin herätti se, miten hyvin kirjastoauto palvelisi asiointiliikennettä, koska se edellyttäisi luonnollisesti liikkumista molempiin suuntiin. Asiointiliikenteen parantamiseen kunnassa on tarvetta ja kirjastoauto voisi periaatteessa toimia osana tämän liikenteen parantamista. Nykyinen kirjastoauto ei kuitenkaan sovellu matkustajaliikenteeseen. 4.5 Tietopalvelut Tietopalveluissa korostui tarve hoitaa laskut yms. internetasiat. Tämä liittyy siihen, että huomattava osa koki, ettei kunnan alueella ollut saatavilla riittävän hyviä internetyhteyksiä. Kirjastoautossa olisi tarvetta luotettavalla Internet- yhteydellä varustetulle tietokoneelle, jolle voitaisiin taata myös riittävä yksityisyys pankki- yms. asioiden hoitoon. Ongelmana on, ettei kirjastoautoon todennäköisesti saataisi nopeampaa internetyhteyttä kuin muutenkin langattomasti olisi saatavissa. Näin ollen se palvelisi vain niitä, joilla ei ole nettiyhteyttä ollenkaan, mikä tarkoittanee osaa mökkiasukkaista. 4.6 Kauppatavaroiden kuljetus Paremmille kauppapalveluille nähtiin tarvetta laajasti. Useat vastaajat olisivat toivoneet kauppa-autoa erikseen ja huolta herätti myös kyläkauppojen sulkeminen. Kirjastoautoon toivotti myyntiin peruselintarvikkeita tai kylmäkaappia jäätelölle. Kirjastoau-

15 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 13 (15) 4.7 Muut palvelut tolla voisi olla rooli myös juomaveden jakselussa, mikä on tärkeää vapaa-ajan asukkaille. Muita palveluita ei kirjastoautolta juuri haluttu. Kopiointi ja tulostuspalveluille olisi jonkin verran kysyntää. Kiinnostus pyykinvälityksestä pesulaan oli käytännössä olematon.

16 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 14 (15) 5 Kunnan palveluiden kehittäminen Kyselyissä tiedusteltiin myös muita näkemyksiä kunnan palveluiden kehittämiseksi. Huomioitavaa on, että liikkuvienkin palveluiden osalta on laajemmin kyse kunnan palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Joskus kannattaa kehittää liikkuvia palveluja ja joskus taas on järkevämpää kehittää asiointiliikennettä tai muuten parantaa palveluiden saatavuutta. Esimerkiksi vapaa-ajan asujien mielenkiintoa terveyspalveluja kohtaan lisäsi se, että he olivat ylipäätään huolissaan terveyspalvelujen saatavuudesta mökkikunnassa. Vapaa-ajan asukkailla oli paljon näkemyksiä kunnan palveluiden kehittämiseksi. Kaikki toivotut palvelut eivät ole varsinaisesti kunnallisia palveluita, mutta luonnollisesti kunnalla voi olla jokin rooli niiden kehittämiseksi. 5.1 Jätehuolto Useimmin toivottiin jätehuollon kehittämistä. Tyypillisimmäksi ongelmaksi nähtiin, ettei jätteenkeräyspisteitä tyhjennetty riittävän usein. Toinen merkittävä ongelma oli se, että jätteenkeräyspisteet suljettiin liian aikaisin syksyllä. Kaikki eivät edes tienneet, missä jätteenkeräyspisteet sijaitsivat tai niiden sijainti ei sopinut mökkiläisille. Yksittäisenä asian nousi esille myös kaatopaikan sulkeminen perjantaisin liian aikaisin. Tämä on tyypillinen ongelma kaikkien palveluiden suhteen vapaa-ajan asukkaat tarvitsisivat palveluita nimenomaan viikonloppuisin tai vähintään perjantai-iltaisin. 5.2 Juomavesi 5.3 Tiet Useat vastaajat toivoivat parannusta juomaveden saatavuuteen. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että vedenjakelupisteitä olisi enemmän. Periaatteessa juomaveden pienimuotoinen jakelu voitaisiin harkita myös liikkuvien palveluiden yhteyteen, mutta käytännössä lienee helpompaa rakentaa lisää vedenottopisteitä yhteistyössä esimerkiksi yritysten kanssa (huoltoasemat, kaupat yms.). Osa vastaajista valitti tiestön heikkoa kuntoa. Suurin osa kommenteista koskee luonnollisesti yksityisiä teitä ja valtion omistamia maanteitä. 5.4 Muut mahdollisesti julkiset palvelut Huomattava osa toivotuista palveluiden parannuksista oli luonteeltaan sellaisia, etteivät ne suoraan kuulu kunnalle, mutteivät ole välttämättä luonteeltaan täysin kaupallisiakaan. Jonkin verran toivottiin erilaisia tapahtumia, kuten kesäasukkaiden lauluiltoja tai liikuntatapahtumia. Tässä kunnalla voisi olla rooli kokoonkutsujana. Nykyisiä Konnevesi päiviä pidettiin hyvinä. Kalastuslupien parempi saatavuus nousi myös esiin. Tämä liittyi ennen kaikkea koskialueeseen, joka on siirtynyt kunnalle. Kalastuslupien osalta toivottiin edullisempia hin-

17 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut 15 (15) toja kesäasukkaille, mutta ilmeisesti epäselvyyttä oli siitä mistä kalastuslupia ylipäätään sai. Liikkuvat palvelut voisivat olla yksi kanava lupien myymiseen, mutta tässäkin pitäisi huomioida se, että lupia olisi saatavilla silloin kun asukkaat haluavat niitä ostaa. Internetin saavutettavuuden riittämättömyys oli mainittu muutaman kerran. Vastaajat toivoivat erityisesti mobiilinettiyhteyttä. Tämä ei ole varsinaisesti kunnallinen palvelu, mutta kunnalla voi luonnollisesti olla oma rooli nopeamman nettiyhteyden saamiseksi alueelle. Ihmiset tarvitsevat nopeaa nettiyhteyttä myös etätöihin. Yksittäisiä mainintoja toivotuista palveluista sai myös veneilyyn liittyvät palvelut eli veneiden vesillelaskupaikka sekä veneiden tankkauspiste, parempi kuntosali, torielämän kehittäminen sekä polttopuiden parempi saatavuus. Osa näistä kuuluu kunnalle, osassa kunta voisi olla aloitteentekijänä. 5.5 Kaupalliset palvelut Osa toivotuista palveluista on luonteeltaan täysin kaupallisia. Konneveden alueelta on kadonnut tai katoamassa kyläkauppoja, mikä selvästi huolestuttaa vapaa-ajan asukkaita. Tämä näkyy niin, että kyläkauppaa toivotaan takaisin tai alueelle toivotaan kauppa-autoa. Tämä oli yksi toivotuimmista palveluista. Kuntaan toivottiin myös kesäkahvilaa terassilla. Huomattavaa on, että kaupat ja kahvilat lisäävät kunnan elinvoimaisuutta, mutta palvelut on voitava toteuttaa liiketaloudellisesti kannattavasti. Kunnan roolina voi olla vain yrittäjien houkuttelu ja tähän voi kuulua se, että kartoitetaan jo olemassa olevia kiinteistöjä, joihin kauppa tai kahvilapalvelut voisivat sijoittua. Kiinnostuta herätti myös erilaiset talonmies-, remontti-, ja siivouspalvelut sekä vartiointipalvelu. Näissä palveluissa kunnan rooli voisi olla se, että se yrittäisi saattaa paremmin yhteen palvelun tarjoajia ja mökkiläisiä. Pelkkä tiedon lisääminen riittäisi, koska osa vapaa-ajan asukkaista toivoi ylipäätään kunnan yritysluetteloa paikallisten palveluiden ostamisen helpottamiseksi. Konnevedeltä puuttuu myös Alko, minkä mainitsi osa vastaajista. Alkon puuttuminen aiheuttaa ongelmia myös sitä kautta, että se ohjaa muutakin asiointia naapurikuntiin. Konnevedeltä löytyy Alkon tilauspalvelu Matkahuollon yhteydestä. Tämä kuitenkin edellyttää tarpeen ennakointia ja jos kauppamatkalle kuitenkin lähdetään autolla, saattaa asiointi suuntautua naapurikuntiin. Huolta aiheutti myös se, että pankkiautomaatti säilyy kunnassa. Jos asiasta on todella epäselvyyttä, voi kunta pyrkiä neuvottelemaan asiasta pankin kanssa.

18 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut Liite 1 1 (8) Liite 1 Kyselyiden vapaat vastaukset MITEN KIRJASTOAUTOA VOISI KEHITTÄÄ?/ / Vapaa ajan asukkaat (FCG:n toteuttama kysely) Alko Alko; pitkä on matka lähteä hakemaan juotavaa Hankasalmelta. Jos pitää käydä siellä, niin sieltä ostetaan kaikki muukin kauppatavara. Ehkä joskus käyttäisin ko. mahdollisuuksia. Yleensä omalla autolla palveluiden pariin kirkolle. Ei mitään erikoista Ei ole juuri meille apua tästä palvelusta kun on oma auto, eikä lukemaankaan ehdi. Ei tarvetta Ei tarvetta ko. palvelulle nyt Emme tarvitse palveluja tällä hetkellä, mutta myöhemmin kun autolla ajo käy huonommin, on mahdollista, että tarvitsisimme kauppatavaroiden kotiinkuljetusta. Laukaa on lähempänä, joten on luonnollista asioida siellä. En näe itselleni kirjastoautoa tärkeäksi En osaa sano, ehkä esim. verenpaineenmittaus, laboratoriokokeet, postipalvelu, laitteiden välitys korjaukseen/ palautus (rahteja säästyisi) En osaa sanoa kun en ole tietoinen edes pysähdyspaikoista enkä mitä on tarjolla tällä hetkellä. En tarvitse kirjastoauton palveluita, enkä juuri muitakaan liikkuvia palveluita. (Olemme mökillä vain muutamia päiviä kerrallaan ja Konneveden keskustasta löytyvät hyvät palvelut) Ensiapu tarvikkeita, kyyti terveysasemalle Ensisijaisesti terveyspalvelut mahd. läheltä ja turvallisuuteen liittyvät palvelut poliisi palokunta tärkeimmät. Olemme tyytyväisiä mökkikuntaamme ja toivomme sille pitkää ikää itsenäisenä ja kehittyvänä kuntana. Esimerkiksi jätskimyynti olisi kesällä mukava, kahvilatoiminta myös, kalastusluvat, tietoa paikkakunnan ajankohtaisista tapahtumista Hyvä kirjasto, kuten Konnevedellä on, on riittävästi minulle Internet yhteys Itse kirjastoauto on tärkein Jos asuisin pysyvästi, voisin käyttää useitakin palveluista Joskus olisi hyvä, jos löytyisi tavallisia varaosia moottorisahaan, perämoottoriin... Voisiko kirjastoauto olla ns. kylmäkaappi esim. maidon saamiseksi? Kalastusluvat Kalastusluvat ja merkit Kannettavalla tietokoneella ja mobiiliyhteydellä hoitelee 80 v. äitikin asioita mutta hänellä ei enää ole autoa käytettävissään, joten kauppatavaroiden (ja juomaveden) tilaus mökille olisi joskus ehkä mukava palvelu tai asiointikyyti kaupalle. Kauppatavaroiden kuljetuspalvelu, pankkikorttipalvelu (käteisnostomahdollisuus), tulostuspalvelut, postipalvelut, lääkelähetyksen kuljetuspalvelu, kalastus /metsästyslupa palvelut, kunnan viranhaltijoiden päätöksistä tiedottaminen (rakennusluvat, ympäristötoimi, kunnan hallintomuutokset yms. kuten kunnan ilmiotustaululla olevat tiedotteet Kimppakyyti keskustaan, esim. 2x viikossa Kirjastoon uusimmat kirjat ja viikonloppukierto Ko. vapaa ajan asunnolla on välttämätön oma auto, joten kirjastoauton palveluille ei ole tarvetta, ei myöskään muille yllä oleville. Kommentti: niin kauan kuin kesäasukkailla on ajokortti, ja auto, kirjastoauton lisäpalvelut eivät ole merkittäviä. Tilanne voi toki itse kunkin kohdalla muuttua. Kortti autoon on. Käytkö Istunmäelläe enää? Kun Pyhälahden kauppa lakkaa toimintansa. Sen tilalle elintarvikekioski, bensanmyynti jne. tai kauppa autopalvelua. Kylmäkaappi, jossa olisi maitoa, leipää, voita, kahvia Käymme mökillä autolla, joten pääsemme tarvittaessa keskustaan. Lomaa lukuun ottamatta vietämme Konnevedellä vain viikonloput, joten muut asiat hoidamme kaupungissa. Käytämme kirjastoa, emme tarvitse kirjastoautoa Käytän kirjastoa (en autoa) noin kerran viikossa kesän aikana. Lääke ym. tarvikkeet Mahdollisesti nopean nettiyhteyden?

19 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut Liite 1 2 (8) MITEN KIRJASTOAUTOA VOISI KEHITTÄÄ?/ / Vapaa ajan asukkaat (FCG:n toteuttama kysely) Minulla ei ole autoa. Näin ollen pääsen aina vain jonkun kyydissä mökille. Minä olen vaimoni omaishoitaja eikä pystytä käymään talvella eikä huonolla kelillä. Vaimon jalka on katkennut 5 kertaa. Myymäläauto Näillä näkymin ei tarvetta liikkuville palveluille Olemme lyhyitä aikoja siis emme kaipaa Olen vielä työelämässä. Eläkkeelle jäätyäni jälkeen tulee varmaan oltua enemmän kesäisin mökillä. Palvelut sitten enemmän tarpeen. Olisihan se aika idea, jos kirj. auto olisi samalla ensihoitovarustettu ja ensihoitajat sitä miehittäisivät. Olisi ikään kuin "sydänambulanssi" aina jossain tienpäällä valmiina hätiin. Ongelmajätekeräys Paikkakunta ja tapahtuma infoa, kalastus ja metsästyslupien myynti, alko, metsänhoitoyhdistyksen palveluja, lähiruokaa Palveluesitteitä antaa mökki kyläläisille. Kirjastoautopysäkki näkyviin ja aikataulu. Kirjojen laina aika tarkemmin la lähtien. Peruselintarvikkeiden palvelut. Posti Postipalvelu Postipalvelua, kauppamatkapalvelua Puhtaan juomaveden kuljetus mökille. Rahannosto, laskujen maksu, tiedonvälitys, jos ei puhelimalla onnistu. Nyt on tämä tilanne, ensi kesänä saattaa palvelujen tarve olla suurempi. Toimiva nettiyhteys Toistaiseksi emme tarvitse palveluja, olemme niin harvoin mökillä. Tällä hetkellä ei ole tarvetta käyttää kirjastoauton palveluja Tällä hetkellä ei ole toivomuksia palveluista, koska on hyvä mahdollisuus oitta asiat muualla. Tällä hetkellä en paljoa tarvitse palveluja. Iän karttuessa ne tulevat tärkeämmiksi. Tällä hetkellä mökillä vietetty aika on niin vähäistä, ettei ko. palveluille ole merkitystä. Jotta kirjastoautoa tai oheispalveluista tulisi käytettyä, sen pitäisi tulla todella lähelle. Olemme mökillä merkittävän osan ajasta viikonloppuisin. Kautta auto olisi kiva, mutta se ei nyt kuulu tähän. Tällä hetkellä on palvelujen tarve vähäinen, kun liikumme itse kauppaan ym. palvelujen luo. Tärkeää, että itse kirjasto on auki. Voi käydä lukemassa lehdet jne. Tässä elämänvaiheessa ei tule mieleen. Vaikea vastata näihin kysymyksiin, kun ole lähelläkään kirjastoauton reittiä tai sen tarvetta. Vaikka että pääsis Konnevedelle kauppaan kun Pyhälahden pikkukauppa lopettaa elokuun lopussa Itsellä ei autoa miten ensi kesänä kun kauppaan matkaa yli 26 km yhteen suuntaan? Mutta takaisin pitäisi päästä. Siinäpä pulma. Vierailemme mökillämme viikonloppuisin, joten hoidamme kyseiset asiat kotipaikkakunnallamme. Vietän nykyisin mökillä niin vähän aikaa, ettei ole tarvetta palveluihin. Voisi ajatella kauppamatkaa kirkolle hakemaan esim. Keurulaisen tai Mannisen leipää. Matka sujuisi varmaankin toiseen mutta miten toiseen suuntaan?

20 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut Liite 1 3 (8) MITEN REITTIÄ VOISI KEHITTÄÄ? / Vapaa ajan asukkaat (FCG:n toteuttama kysely) Alakylälle Ehkä voisi käydä Nousinniemellä ( 7 mökkiä) vaikkapa kesä elokuussa. Alue tosin on kuin Laukaan (Aijälän alue) jatke Ei muuta tarvetta tällä hetkellä Ei ole tietoa kirjastoauton reitistä, eikä aikataulusta, mutta näkisin asian niin, että ko. toimintaa tulisi kehittää vakituisten asukkaiden tarpeiden mukaisesti, ei vapaa ajan asukkaiden toiveiden mukaan. Ei tarvetta ainakaan tällä hetkellä. Ei tarvetta muutoksiin omalla kohdallani. Kaikki kokemukset kirjastoautonkulettajala, auttavatkehitystyössä aikataulujen yms. sovittamisessa eri kylien tarpeisiin. Ei tietoa Ei tietoa reitistä ja aikataulusta Eipä lueta mitään, ei lehtiä eikä kirjoja. Emme käytä autoa. Emme käytä kirjastoauton palvelua. Kiitän kauniista pyyhkeestä! Emme ole tienneet koko kirjastoautosta mitään, emmekä autossa olevista muista mahdollisista palveluista. En käytä En käytä enkä tarvitse sen palveluja, kirjastoa käytän usein. En käytä/ ole käyttänyt enkä tiedä nykyisiäkään En ole käyttänyt kirjastoautoa. Asiat hoituvat vielä hyvin, kun on oma auto käytössä. En osaa sanoa En osaa sanoa asiasta mitään. En osaa sanoa, koska en tiedä reiteistä & aikataulusta En osaa sanoa, kun en tiedä reittejä tai aikatauluja En tiedä kirjasto auton reitistä mitään. En tiedä kirjastoauton reittiä enkä aikataulua. Tuskin käyttäisimme, asioimme aina kirkolla. En tiedä ollenkaan kirjastoauton reittejä ja aikataulua En tiedä reitistä, aikataulusta Ensinnäkin pitäisi tietää missä se liikkuu. ei ainakaan Toikkalan kylällä? Heinäkuussa pysäkkejä voisi olla enemmän, jotta myös kesäasukkaat voisivat hyödyntää palveluja Hienoa, että Konnevedellä on kirjastoauto. Kotipaikkakunnallani se on lopetettu vuosia sitten! Hänniskylä, viikonloput Hänniskylän koulu torstai maanantai Hänniskyä reitille Jos asuisin paikkakunnalla, enkä olisi töissä, nykyinen aikataulu ja reitti sopisi hyvin. Jos auto kulkisi Pykälänmäentiellä ja teitäisi milloin, niin lainaisin muutaman kirjan kesässä Jos se kävisi Hänniskylän perällä Kaikki hyvin näin Kaikki toimii hyvin. Enimmäkseen käyn kirkonkylän kirjastossa, jossa on isompi valikoima. Kesäaikana vaikea käyttää tätä joillekin tärkeää palvelua kunnan äärirajalla. Kesäasukkaiden kannalta lauantai olisi tärkeä, koska loman ulkopuolella ollaan viikonloppuisin vain. Toisaalta kaikilla on auto ja kirkolla on kuitenkin käytävä omalla autolla. Eli riittäisi, että kk:n kirjasto olisi ylipäätään auki. Kesä elokuulla reittipiste Savolaisniementien ja Savilahdentien risteykseen, muulloin Savilahdentien ja Roppaatlahden tien risteykseen aina lauantaisin tai perjantaisin klo 18 jälkeen Kirkonkylä on niin lähellä ( 6 km), että haemme palvelut sieltä tai Jyväskylästä. Emme ole totutelleet "palveluihin" vaan toimimme itse. Olemme huono esimerkki. Kulkisi edestakaisin, että voisi mennen tullen sitä käyttää Konnevedellä asioidessa. Käyttö on vähäistä

21 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut Liite 1 4 (8) MITEN REITTIÄ VOISI KEHITTÄÄ? / Vapaa ajan asukkaat (FCG:n toteuttama kysely) Käytämme kirkonkylän kirjastoa. Jos kirjasto on auki, en tarvitse kirjastoautoa. Käytän vain Laukaan kirjastopalvelua Lähin sopiva = kirkonkylä Ok Se on hyvä Säännöllinen selkeä aikataulu + tehokas tiedottaminen, Pesiäissalmen levähdyspaikka toiveena Tiedotteen mukana voisitte lähettää kirjastoauton palvelut ja pysäkit Hänniskylälle. Tietoa paremmin reitistä. Työssäkäyvänä mökkiläisenä käyn kirjastossa kotipaikkakunnalla. Muutaman vuoden päästä eri asia. Tähän en osaa vasta, tunnen vain periaatteen, en käytännön toteutusta Tätä nykyä olemme mökillä niin vähän, ettei varmasti tule käytyä kirjastoautolla joten en osaa haluta palvelua Veneen tankkauspaikkoja rannoille, esim. Häyrylänranta tai Kivisalmi. Kesäasukkaiden yhteinen kirkkopyhä tai kirkkoilta (viikolla) MITEN MUUTEN KONNEVEDEN PALVELUITA VOISI KEHITTÄÄ? / Vapaa ajan asukkaat (FCG:n toteuttama kysely) Ei ehdotuksia, koska ei tarvetta ko. palveluille. Konneveden keskustan palveluita on käytetty ohikulkumatkoilla omalle vapaa ajan asunnolle Vesannolle pitkin vuotta, eikä palveluissa ole ollut mitään valittamista. Etenkin kauppa ja pankkipalvelut toimivat hyvin. Konnevesi vaikuttaa asukasystävälliseltä kunnalta, kun sitä vertaa esim. Jyväskylään. Ei mitään erikoista Ei tule mieleen nyt, mutta muuten kunta on positiivinen yhteisö. 40 v. ja tyytyväinen olen. Ei tule oikein muuta mitään mieleen kun juomaveden saanti Häyrylän rannan pömpelistä tuli mahdolliseksi. Kiitos siitä, tuli tarpeeseen. En näe kirjastoauton palveluiden kehittämistarvetta. Paljon paremmin yleisöä palvelisi kunnan ylläpitämä myymäläauto, jonka yhteyteen kehitettäisiin oheispalveluja. En osaa sanoa; mielestäni palvelut pelaa hyvin. Esim. lauluilta mökkiläisille. Esimerkiksi Häyrilän rannan jäteaseman käyttö mahdollisuus lokakuun loppuun. 2 1 tyhjennyskertaa riittäisi, kun väki vähenee saarista ja mökeiltä. Hienoa, että järjestetään palveluja tarvitseville. Ehkä myöhemmin voi tulla tilanne, että jotkut viettäisivät aikaa mökillä, eikä vain käväisi Hyvät kaupat nykyisellä tasolla. Kaikki mökin rakentamispalvelut löytyvät hyvin Konnevedeltä. Kesätapahtumat (Konnevesi viikko) nykyisellään kiva. Hyvät mobiilipalvelut! Vähintään 3G verkko, mieluummin 4G. Lisäisin mökin käyttöä perheen etätyöpaikkana. Häyrylänranta ja Kivisalmi myöhempään syksyyn auki Informaatio vapaa ajan asukkaille. Kuvaus palveluista, tapahtumista jne., mutta ne toimisivat jo melko hyvin. Jatkakaa samaa rataa Jos olisi yhteensopivat paidat Juomaveden noutopiste kirkonkylään. Jäteastioiden lisääminen ja useampi tyhjentäminen, esim. Siikakosken levähdyspaikan jäteralli. Jätehuoltoa voisi kehittää. Miten ikäihmiset saisivat palveluita, jotka olisivat kotitalousvähennyksen piirissä? Jätekeräyspisteen aukioloaika voisi olla nykyistä pidempi: huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Tarvittavat palvelut ovat löytyneet nykyisin pääasiassa että säilyisivät tulevaisuudessakin. Yksi tuoli vielä mieleen: olisi hyvä jos Konnevedelle saataisiin vartiointiliike, jonne voisi ohjata hälytykset mökiltä ja joka voisi käydä tarkistamassa tilanteen. Jätepalvelu ei tietoa missä yleisesti missä yleistä jätepistettä, joiden käytöstä mökkiläiset maksavat Jätteiden keräyspaikkoja lisää Kaatopaikka saisi olla auki useammin. Lähituottajien tuotteita paremmin saataville. Kaikki lähialueen kalastusmahdollisuudet selvästi nettiin. Lupaprosessit selkeäksi. Sama koskee metsästystä. Kaikki on hyvin Kaikki suhtkoht hyvin

22 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut Liite 1 5 (8) MITEN MUUTEN KONNEVEDEN PALVELUITA VOISI KEHITTÄÄ? / Vapaa ajan asukkaat (FCG:n toteuttama kysely) Kalastuslupien saanti tehtävä helpoksi. Mökkiläisten aikataulut satunnaisia. Kalastusluvat vapaa ajanasukkaille nyt hankituille koskille kohtuuhintaan. Hiihtolatuja Kolarinsaareen jäälle. Särkisalontien huonokuntoisuus ja liukkaus (pahimpia terväreunaiset kuopat) kokoajan (kesät talvet). Kirkonkylälle Alkon myyntipiste. Tohtori Kiiminki kirkolle. Kalenteri vuoden alusta postiin tai kalenteri juhannuksesta juhannukseen jos kalenteri postitetaan tähän aikaan vuodesta. Kiitos pellavapyyhkeestä. Miksi kalanviljelylaitokselta ei myydä kalaa? Ostaisimme mielellämme. Kauppa Hytölässä olisi hyvä! Kauppa ja posti kylälle Kauppa auto Kauppa auto pliis, pliis. Ei se halpa ole toi rantakauppakaan, mutta elintärkeä kun autoa ei ole aina pihassa. Kauppa auto kiertoon edes kerran viikossa Toikkalan kylässä. Pliis Pliis. Kauppa auto. Mökkitalonmiespalveluita tulisi tod.näk. käytettyä. Kesäaikaan kesäkahvila, jossa ulkoterassi Kiinteistöjäteastiat tyhjennettävä kesällä useammin ainakin Lahdenkylällä Kiitokset pyyhkeestä ja terveiset seurakuntaan. Kiitos tästä kirjeestä. On mukavaa, kun muistatte kesäasukkaita, ehkä tulevia pysyvästi Konnevedellä asuvia. Kiitos, tässä ei tällä hetkellä koska on oma auto ja kunto kohtalainen. Kesäterveisin liki 40 vuotta mökkiläinen. Kirkonkylälle: Energiajätteen keräys. Pahvinkeräys astioiden nopeampi tyhjennys. Nykyisin usein täynnä ja ympäristö siksi epäsiisti. Kirkonkylän jätteiden vastaanottopisteen aukioloajat reilumpia kesäaikana, useammin auki Kolikkopesukone kirkonkylään Häyrylän rantaan. Kolikkopesukoneen käyttömahdollisuus olisi tarpeellinen. (Itsepalvelupesula?) Kiitos joustavista labrapalveluista, joita joudumme käyttämään joka kesä. Konneveden palvelut riittävät. Jos joku kaipaa esim. alkoa, menkööt viettämään vapaa aikansa vaikkapa Tampereelle. Koskien ottaminen kunnalle oli hyvä päätös. Toivon, että koskialueille kehitellään kalastuksen lisäksi jotain muutakin. Esim. opastettuja luonto, lintu ym. retkiä. Niin että mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan upeista koskista. Kunnan hallinto kesäkiertueelle kuhunkin mökkialueen rantaan yhtenä viikonloppuna ajalla kesä elokuu tiedotus ja palautekeskustelua varten. Näin vaikutusmahdollisuus ja hallinnon avoimuus mökkiläisten suuntaan saataisiin alueelle. Kunnan infot ja palvelumuistio hyviä. Matkailuinfon lisäksi "mökkiläsinfo" kunnantalolle: vapaa ajan asujille neuvontanumero. Kunnan ja mökkiläisten tapaamispalaverit. Aikataulut ja onko mökkiläisten mahdollista kulkea reittitakseissa (esim. Istukanmäki) kirkolta kaupoissa ja muissa asioissa? Kunnan keväisin lähettämä "info paketti" on hyvä. Kunnantalon nettityöskentelypiste on erittäin hyvä palvelu. Kykenen vielä kulkemaan omin neuvoin, mutta tarpeen vaatiessa kuljetus kirkolle, asiointi kaupassa, kirjastossa jne. sekä paluu parin tunnin päästä olisi erinomainen palvelu. Kyläkauppa Kyläkauppoja Kyläteiden kunnon parannus esim. kohtuuhintaiset tiemaksut (huomioiden kesäasukkaiden vähäisen tienkäytön) verrattuna vakinaisiin tienvarren asukkaisiin, joilla raskaita koneita yms. Tiemaksu; 1. Jatkuvat ns. käyttömaksut ok, 2. Varsinaiset perusparannusmenot kohtuullisimmaksi kesäasukkaille. Jätekuljetus: kimppatyhjennys on hyvä, siinä myöskin kustannukset todellisten jätemäärien mukaan/ lajittelun kehittäminen Käytämme Konnevedellä uimarantaa (Häyrylän ranta) se on tosi viihtyisä ja kiva. Käymme myös kaupoissa ja tarvittaessa apteekissa. Pankkiautomaattia käytämme myös joskus. Konnevesipäivillä käymme myös aina. Käytännön avun (luotettava) saaminen sisä ja ulkotilojen siivoukseen, pieniin korjaustöihin, haudan hoitamiseen. Lisää talonmiespalvelua: nurmikon leikkuu, maalausta yms., jätevesien kuljetus todella hankalaa (pullokaivo). Luettelo erilaisten palvelujen tarjoajista (esim. mökkitalkkari) mahdollisesti vuosittain uudistuva. Luontomatkailua, lintutorneja, kesäravintoloita/ kahviloita, risteilyjä Lähikauppa yli kaiken Lääkäri palvelut olisi oltava paremmat Lääkäripalvelut kesäaikana

23 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut Liite 1 6 (8) MITEN MUUTEN KONNEVEDEN PALVELUITA VOISI KEHITTÄÄ? / Vapaa ajan asukkaat (FCG:n toteuttama kysely) Majoitustiloista mihin voi ottaa koirat mukaan, paikallisia tapahtumia, pikku kylämyyjäisiä yms. Meitä palvelee riittävästi tälläkin hetkellä. Mistä saa kunnollista juomavettä omiin kanistereihin? Myymäläauto Mäkäräniemeen Myymäläautopalveluja/ kuljetuksia kauppoihin ja tapahtumiin Myymäläautot takaisin Mökki talkkareista Nettiyhteydet ja Digitan palvelut eivät toimi! Iso miinus! En tiedä kenen puoleen voisi kääntyä, että nettiyhteys ja telkkari pelaisi mökillä? Nurmikonleikkuu palvelu, "remontti reiska" palvelu Olen käyttänyt kauppareissuilla kimppakyytiä = taksi tai jotakin muuta kyytiä. Itselläni on polkupyörä, mutta kovin usein en sillä kauppareissua tee. Paikka, jossa olisi esim. ilmainen wlan tai nettikioski jossa voisi hoitaa laskujen maksamisen nettipankissa ym. netin kautta tehtävät asiat. Palvelu ja yrittäjähakemisto olisi hyvä, voisi käyttää paikallisia palveluja. Avoimia peli iltoja (beach volley ja jalkapallo). Konnevesipäivät ehdottomasti hyvät Pihapuiden kaatoa. Pientä remonttiapua Polttoaineentankkauspiste veneille. Kesäasukkaille, jotka veneilevät yhteinen tapaamispaikka. Polttopuun myyntiä kesäasukkaille voisi kunnan avittamana kehittää. Mesänhoitoyhdistys on aika passiivinen. Posti voisi parantaa aikatauluaan (aikaisemmaksi). Viikonloppu KSML:n saaminen omaan laatikkoon vaatii valtavan taistelun (lähinaapuri saa sen) Ehkä voisi ajatella viikoittaista kauppamatkaa joko taxilla tai kirjastoautolla bussilipun hinnalla. Muistelen menneinä vuosina joskus näin tapahtuneen. Riittää kun kirkonkylällä on palvelut tarjolla ja tiet hyvässä kunnossa, että pääsee liikkumaan. Roskapalvelu talvella liki tarpeeton. Kesällä parannettava (lienee yksityishomma) Roskien keruunpaikkoja enemmän! Eivät nyt oikein osu reitille. Miksei edes Konneveden kirkonkylällä ole myös yhdyskuntajätteen keräystä? Kaatopaikka auki vain pe klo 15. Älytöntä. Saapa terveydenhoitoa Siivouspalveluja käyttäisin, mutta pitäisi olla myös lauantaisin saatavana Sirkanmäkeen kauppa, ei tarvitsisi Konnevedelle lähteä. Talvisin hoidetut hiihtoladut Rittaniemen suunnalla sekä metsäinen luontopolku. esim. latupohjan mukaan muina aikoina. Tapahtumailtoja Konnevesi päivien lisäksi (musiikkia, teatteria). Säännölliset urheiluillat (lentopallo jalkapallo ja puistojumppaillat) kaikenikäisille, myös lapsille. Terveyskeskuksen aukioloaikoihin olisi hyvä saada lisää pituutta. Päivystykseen yms., jotta ei tarvitsisi lähteä kauas hoitoon. Eläinlääkäripalveluista en ole varma, mutta käsittääkseni niitä ei ole oikein tarjota? En tiedä voitteko näihin asioihin vaikuttaa. Kakin puolin Konnevedellä viihtyy kyllä jo näin. Tietääkö palo ja pelastuslaitos kaikkien mökkien sijainnit? Mitä tehtäisiin niiden asioiden kuntoon laittamiseksi? Toimivat nettiyhteydet Toistaiseksi en tarvitse palveluita, koska liikun paljon omalla autolla. Toivoin kunnollista, tilavaa hyvin ilmastoitua kuntosalia, jossa olisi nykyisten antiikkisten laitteiden sijasta nykyaikaiset tämän hetken tarpeisiin valmistetut ergonomiset laitteet. Esim. juoksumatto ja stepperi olisivat tarpeelliset, koska luonnossa ei oikein tämän ikäinen voi nivelvaivojen vuoksi juosta. Eiköhän tämmöinen maistuisi myös kuntalaisille! Toivoisimme että myös lääkereseptit voisi uusia lomakunnan lääkärillä. Toivottavasti pankkiautomaatti säilyy paikkakunnalla. Konnevesipäivien aikana olisi hyvä olla terveyspalveluja esim. sairaanhoitajia paikalla. Torielämän kehittäminen Tulemme mökille rauhoittumaan, ainakin vielä nykyiset palvelut riittävät Tulisi varmaan käytettyä enemmän kunnan tarjoamia palveluja ja tapahtumia. Mutta tiet ja varsinkin soratiet on ala arvoisessa kunnossa. Esim. Rossinkylä Kalliokoski tie. Vietän mökillä paljon aikaa keväästä syksyyn. Esim. tänä kesänä en ole nähnyt vielä tietä lanattavan. Tuntuu, että jätelava on aina täynnä ja se täyttyy muusta kuin kotitalousjätteestä. Voisiko jätteiden lajittelua parantaa? Sähköpostimarkkinointia kesän tapahtumista ja palveluista. Lisää metsästys ja kalastusmahdollisuuksia. Kesälle ryhmäliikuntaa. Lisää tietoa ja opaspalveluista ulkoilureiteille. Tässä tilanteessa olemme tyytyväisiä, koska kirkonkylä lähellä ja ajotaito toistaiseksi ok., ja kun vielä olemme siellä niin vähän. Konnevesi

24 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut Liite 1 7 (8) MITEN MUUTEN KONNEVEDEN PALVELUITA VOISI KEHITTÄÄ? / Vapaa ajan asukkaat (FCG:n toteuttama kysely) on hyvä mökkikunta, on se myös miehen synnyinkunta. Kunnan lähettämä kesäposti on aivan ihana yllätys joka kesä. Palvelut kylällä erinomaiset kaikkea saa. Kiitos!. Tässä vaiheessa ei ole ollut tarvetta käyttää liikkuvia palveluita, ehkä kun ikää tulee lisää. Myöskin siivous/ mökin huoltopalvelut saattavat tulla ajankohtaisiksi Vapaa ajan asunto sijaitsee niin lähellä vakituista asuntoa (21 km) että tarvetta palveluille ei ole mökillä käydessä. Vapaa ajan as untomme etäisyys Kirkonkylän kiinteistä palveluista mahdollistaa niiden käytön ainakin tässä elämänvaiheessa. Vesipiste: Häyrylän ranta, ei ole auki toukokuussa ja pidenpään syksyllä. Olisi suotavaa olla käytettävissä myös. Wifi alueita kirjastoon ja kunnantalolle. Johonkin puistoon voimistelutelineitä (gynredskap). Voisiko juomavesipistettä suunnitella "Varikko" levikkeelle (esim. porakaivo) tai lisätä Häyrylän rannan vesipisteen auki oloa toukokuu syyskuun ajalle. Voisiko kunta järjestää kaikkien pihakaivojen näytteiden otot keskitetysti? Parempi valvonta ja lyhyempi roskien tyhjennysväli. Maatalousyrittäjille samat säännöt ja maksut koskien jätteiden käsittelyä. Loma asukkaat maksavat, vakituiset ei. Yleinen venevalkama Kynsiveden pilkan selälle Hänniskylän puolelle välille Vyölahti Ritonniemi. Myös veneen laskupaikka. PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN/ Asukkaat (kunnan toteuttama kysely) Ikäihmisille kauppa ja asiointipalveluja kirjastoauton välityksellä Kotisairaanhoito Kunnan nettisivuja voisi kehittää Kunta pidettävä itsenäisenä. Ei yhteen Äänekosken kanssa. Eläkeläisille maksuton kuntosali ja liikuntaryhmät. Voisiko kunta vaikuttaa, että jokin taho alkaisi jälleen myymään lämmitysöljyä. Tynnyri ja astia myynti ei nykyisin worki. Lähin paikka nyt liian kaukana Laittamalla erilaisia palveluja esim. kirjastoautoon Lisää kauppoja, liikkeitä (esim. kioski) Palvelut ovat hyvät. Eivät saisi etääntyä Pikaruokala Takaisin Kelat ja muutkin toimipisteet Tehostamalla tiedostua lisää. Esim. infotilaisuudeksia yleisölle tärkeistä asioista, infoa paikallislehdestä Voisi asiointikyyti kaksi kertaa viikossa Yrittäkää hankkia uusia asukkaita KIRJASTOAUTON KEHITTÄMINEN / Asukkaat (kunnan toteuttama kysely) Ehdottomasti jatkuttava Ei parempaa voi vaatia. Erikoiskiitokset suuresta avusta, jota olen vuosien varrella näkövammaisena saanut lainaamiseen Että jatkuisi mahdollisimman kauan tärkeä varsinkin sivukylillä Hyvät palvelut Kaikki toimii Kiertää säännöllisesti Kyllä kirjastoauto palveluee hyvin Liian hyvä Loistava palvelu, erityisesti taajaman ulkopuolella Ok Palvelu on pelannut todella hyvin! Ystävällistä palvelua! Samaan malliin, KIITOS! Toivon, että kirjastoauto kulkee tulevaisuudessakin Toivottavasti tämä jatkuu Täydellinen Yksi virkailija ei riitä autoon, jos palveluja lisätään. Kirjastoauto ja kirjaston toiminta Konnevedellä on esimerkillistä. Kiitos!

25 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY Konneveden liikkuvat palvelut Liite 1 8 (8) MITEN KONNEVEDEN PALVELUISTA VOITAISIIN KEHITTÄÄ/ Asukkaat (FCG:n toteuttama verkkokysely) Asiointiauto kylille viikoittain. Karhusen Pekan kyydissä voisi kulkea monenlaista asiantuntijaa. Kirjastoautoon jotain lisukkeita ne on kehitetty loppuun ja piste Palveluitten keskittäminen kirkonkylälle, jonne tehostettu palvelukyytijärjestelmä koulukyyteihin tms. synkronoituna kustannusten minimoimiseksi. Hyvin sijoitettu odotus/tapaamispaikka niille, joilla on vain vähän asioita ja aikaa jää vaikkapa nettikahvilatyylisesti (tulevaisuuden palvelun tarvitsijat osaavat hyödyntää nykyajan viestintävälineitä ja saada aikansa kulumaan). Ehkä kunnan ja jonkin ravintola alan yrittäjän yhteistyö. Jonkinlainen kyytimahdollisuus kirjaston ja kauppakeskustan väl Palvelut saatettava yhteen keskukseen, esim. kauppakeskukseen, jolloin etäisyydet lyhenevät ja saavutettavuus helpottuu. Kirjastoauto on tarpeeton ja turha kustannuspaikka kunnalle. Kuntalaisten palvelut on saatettava asukkaiden saataville nimenomaan hyvillä kulkuja kuljetusyhteyksillä! Siihen pitää satsata. MITEN KIRJASTOAUTON PALVELUITA OLISI KEHITETTÄ/ Asukkaat (FCG:n toteuttama verkkokysely) Uusittavien reseptien toimittaminen lääkärille. Marevan kokeet, ym terveydenhoitajan palvelut. Influenssarokotteet. Reseptivapaiden lääkkeiden apteekki. KESÄLLÄ KYYPAKKAUKSIA KYYTIIN! Verenpaine, kolesteroli, verensokeri ja semmoista Kauppapalvelut tärkeimmät. ei muuten minkäänlaiset, jos järkeviä ollaan Reseptien toimitus apteekkiin ja lääkepussien toimitus asiakkaalle. Kirjastoauton käyttö on tarpeeton kustannuspaikka, sillä palvelut on keskitettävä hyvillä kuljetus ja kulkuyhteyksillä yhteen keskukseen, kirkonkylän keskukseen. MITEN KIRJASTOAUTON PALVELUITA OLISI KEHITETTÄ/ Kyläyhdistys (FCG:n toteuttama verkkokysely) Ei valittamista Hyvä Kirjastoauto pyshtäyy seisakkeella silloin kun olemme töissä ja koulussa, emme sinne ehdi. Käytämme pääkirjaston palveluja! Toivotaan, että jatkuu ja nämä laajennukset palveluun olisivat todella hyvä juttu! Toivottavasti säilyy

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kyläkierroksella nousseita teemoja

Kyläkierroksella nousseita teemoja Kyläkierroksella nousseita teemoja Mallun aikataulut ja ajanvaraus Asenteet Mallun käyttöön Neuvonta ja palvelukokeilut Sairaanhoidolliset tarpeet Mallu-autossa Yleisimmät palvelutarpeet haja-asutusalueella

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Mallu kylillä. Merja Tepponen 3.11.2011

Mallu kylillä. Merja Tepponen 3.11.2011 Mallu kylillä Merja Tepponen 3.11.2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Lappeenrannassa sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin 1975 Kotipalvelu- ja kotisairaanhoito yhdistettiin 1992 Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET Kysely toteutettiin kimppakyytiasiakkaille lomakekyselynä aikavälillä 13.6.2013 2.8.2013. Lomakkeet annettiin autoilijoille, jotka jakoivat ne edelleen

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Mikkelin kirjastoauton konseptointia

Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mari Haatainen Pääkirjasto, kahdeksan lähikirjastoa, kolme seutukirjastoa Yksi kirjastoauto Uuden auton hankinta v. 2015? Kirjastoauton toimintalukuja 2013 Lainat 29

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Hämeen Kylät ry Omalta kylältä Hämeessä -hanke :54

Hämeen Kylät ry Omalta kylältä Hämeessä -hanke :54 Hämeen Kylät ry Omalta kylältä Hämeessä -hanke Kyselyn toteutus Kysely kaupungin verkkosivuilla: www.hameenlinna.fi/pitajakysely Linkkiä jaettiin Reseptit hankkeen toteuttajatahojen sekä Hämeen Kylät

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Kangasniemi-projekti: Tarvekysely vapaa-ajan asunnon omistajille

Kangasniemi-projekti: Tarvekysely vapaa-ajan asunnon omistajille Kangasniemi-projekti: Tarvekysely vapaa-ajan asunnon omistajille 24.10.2017 Kangasniemen Yrittäjät ry ja Kangasniemen kunta Seppo Lappalainen, yrittäjä Taustatietoa Kangasniemellä, kuten muissakin Etelä-Savon

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Mihin kaikkeen yhteistyö voi kaatua? Monipalvelujen järjestämisen haasteita kirjastoautoympäristössä Pekka Suhonen / Leppävirran kunnankirjasto

Mihin kaikkeen yhteistyö voi kaatua? Monipalvelujen järjestämisen haasteita kirjastoautoympäristössä Pekka Suhonen / Leppävirran kunnankirjasto Mihin kaikkeen yhteistyö voi kaatua? Monipalvelujen järjestämisen haasteita kirjastoautoympäristössä Pekka Suhonen / Leppävirran kunnankirjasto Monipalvelut Leppävirran kirjastoautossa Leppävirralla kirjastoauton

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Palveluja pyörillä - Mallu-auto

Palveluja pyörillä - Mallu-auto Palveluja pyörillä - Mallu-auto 22.5.2014 Marika Wikström-Koikkalainen, koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Me olemme Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014 Järvenpään hyvinvointikampus Kuntalaiskysely 2014 Kehitysideoiden kerääminen kuntalaiskyselyllä hyvinvointikampushankkeen suunnittelua varten Kyselyaika 28.3. 15.4.2014 Paperilomake Järvenpään kaupunginkirjastossa

Lisätiedot

Suomussalmen kunta. Perustettu vuonna 1867. Pinta-ala km 2 5 879. josta vesialuetta km 2 602 Väestö 31.12.13 8 661 Veroprosentti 20,5 %

Suomussalmen kunta. Perustettu vuonna 1867. Pinta-ala km 2 5 879. josta vesialuetta km 2 602 Väestö 31.12.13 8 661 Veroprosentti 20,5 % Suomussalmen kunta Perustettu vuonna 1867 Pinta-ala km 2 5 879 josta vesialuetta km 2 602 Väestö 31.12.13 8 661 Veroprosentti 20,5 % Historiaa Yli 9500 vuotta vanhoja kivikautisia asuinsijoja Kalliomaalaukset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Vain eteläisen alueen kaikissa kaavakkeissa oli kysymys numero 11, onko sinulla tukihenkilö/henkilökohtainen avustaja.

Vain eteläisen alueen kaikissa kaavakkeissa oli kysymys numero 11, onko sinulla tukihenkilö/henkilökohtainen avustaja. ASUMISEN TUKIASUKKAIDEN KYSELYN TULOKSIA Vain eteläisen alueen kaikissa kaavakkeissa oli kysymys numero 11, onko sinulla tukihenkilö/henkilökohtainen avustaja. KESKUSTA Vastauksia 14 kpl 1. IKÄ: vastaajien

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

YHTEENVETOA KUNTALAISTILAISUUKSISSA KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA

YHTEENVETOA KUNTALAISTILAISUUKSISSA KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA YHTEENVETOA KUNTALAISTILAISUUKSISSA KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA TILAISUUDET: Rautiosaari, Valajastalo 22.9. Sinettä, vanha koulu 28.9. Tennilän kylätalo 29.9. Rovaniemi, valtuustosali 3.10. Olkkajärvi, Omeka

Lisätiedot

Palveluja pyörillä Mallu -klinikka-auto. 7.2.2013 Ritva Simpanen, Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri

Palveluja pyörillä Mallu -klinikka-auto. 7.2.2013 Ritva Simpanen, Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Palveluja pyörillä Mallu -klinikka-auto 7.2.2013 Ritva Simpanen, Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Historiaa palveluja pyörillä Kauppa-autot 1930 luvulla, kirjastoautot, hammaslääkärin vastaanotto

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot