TUUTTAKS TYÖ LUUMÄKI. Saimaan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta. Terveyden edistäminen. Johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUTTAKS TYÖ LUUMÄKI. Saimaan ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta. Terveyden edistäminen. Johtaminen"

Transkriptio

1 Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Terveyden edistäminen Johtaminen Piia Lindström & Katja Pärssinen TUUTTAKS TYÖ LUUMÄKI

2 Sisältö 1 TUUTTAKS TYÖ KYSELYN TULOKSIA Oletko tyytyväinen liikuntamahdollisuuksiisi? Oletko tyytyväinen kauppa- ja asiointipalveluihin? Oletko tyytyväinen kulttuuripalveluihin? Oletko tyytyväinen sosiaali- ja terveyspalveluihin? Pääsetkö osallistumaan haluamaasi toimintaan? Pääsetkö kulkemaan toiveittesi mukaisesti? Mitä palvelua tai toimintaa toivoisit, jota nyt ei ole mahdollisuus saada? KYSELYN AVOIMET VASTAUKSET KYSYMYKSITTÄIN Oletko tyytyväinen liikuntamahdollisuuksiin? Oletko tyytyväinen kauppa- ja asiointipalveluihin? Oletko tyytyväinen kulttuuripalveluihin? Oletko tyytyväinen sosiaali- ja terveyspalveluihin? Pääsetkö osallistumaan haluamaasi toimintaan? Pääsetkö kulkemaan toiveittesi mukaisesti? Mitä palvelua tai toimintaa toivoisit, jota nyt ei ole mahdollisuus saada?

3 1 TUUTTAKS TYÖ Tuuttaks työ on Luumäen ja Savitaipaleen vanhusneuvostojen kyselyhanke, jolla he halusivat kartoittaa yli 70-vuotiaiden asukkaidensa kokemuksia ja mielipiteitä koskien tyytyväisyyttä kunnan tarjoamiin palveluihin sekä heidän osallistumisesta ja kulkemisesta kotoa palveluihin/tapahtumiin. Kartoituksessa vapaaehtoiset henkilöt kävivät mm ovelta ovelle kyselemässä valmiin kyselylomakkeen kanssa. Kysely toteutettiin touko- ja kesäkuun (2014) aikana Luumäen ja savitaipaleen yli 70-vuotiaille asukkaille. Kysely koostui kuudesta kysymyksestä, joihin pystyi vastaamaan KYLLÄ / EI ja antamaan sanallisen kommentin, lisäksi oli vielä yksi kysymys johon pystyi sanallisesti vastaamaan. Käymme tässä raportissa läpi jokaisen kysymyksen Kyllä / Ei vastaukset ja prosentit sekä jokaisen ilmoitetun kylän kohdalta sanalliset vastaukset kysymyksittäin Kyselyyn vastasi Luumäeltä ja Savitaipaleelta yhteensä 445 henkilöä. Näistä Luumäen osuus oli 323 vastausta, Savitaipaleen osuus oli 50 vastausta ja epäselvän kylän osuus oli 72 vastausta. Kotikunta Vastaajia Prosenttia Luumäki ,9 Savitaipale 74 15,8 Ei ilmoitettu kotikylää 72 15,4 Yhteensä ,0 3

4 2 KYSELYN TULOKSIA Vastaajan kotikunta Oletko tyytyväinen Oletko tyytyväinen Oletko tyytyväi- Oletko tyytyväinen Pääsetkö osallis- Pääsetkö kulke- liikuntamahdollisuuk- kauppa ja asiointipalve- nen kulttuuri- sosiaali- ja terveys- tumaan halua- maan toiveitteisi siisi? luihin? palveluihin? palveluihin? maasi toimin- mukaisesti? taan? Luumäki Savitaipale Vastauksia Ei vastattu Vastauksia Ei vastattu Kyllä / ei vastaukset on käsitelty SPSS-ohjelmalla. Käymme läpi jokaisen kysymyksen ja samalla olemme koonneet kappaleet keskeisistä kommenteista, joita vastaajat ovat kunkin kysymyksen kohtaan vastanneet. Luettelemme lopuksi kaikkien kylien kommentit erikseen. Kylien, joissa on ollut epäselvää kumpaan kuntaan kuuluvat, on kommentit koottu ja sisällytetty sekä Luumäen että Savitaipaleen osuuteen. 4

5 2.1 Oletko tyytyväinen liikuntamahdollisuuksiisi? Vastaajan kotikunta Vastaukset, kpl Prosenttia Luumäki Kyllä ,9 Ei 30 9,3 Ei vastausta 6 1,9 Sanallisissa kommenteissa on todettu toisille matkan olevan syrjäkyliltä pitkä liikunta mahdollisuuksien luo. Toisilla on auto käytössä, mutta ne joilla ei ole sitä mahdollisuutta toivovat kimppakyytejä tai kutsutakseja. Vastaajat ovat ilmoittaneet mm liikkuvansa luonnossa, pyöräilevänsä, jumppaavansa sekä uivansa (kesällä ja talvella) oman liikuntakykynsä mukaan. Toiveina on esitetty jumppa-kuntovälineitä leikkikentille, avantouinti mahdollisuuksia, ohjattua kuntosali toimintaa, istumajumppapiiri, ikä ihmisille oma uintivuoro, päiväpiiri sekä rentouttavaa kevyttä ohjattua liikuntaa. 5

6 2.2 Oletko tyytyväinen kauppa- ja asiointipalveluihin? Luumäen vastaajista 83,6 % on tyytyväisiä kauppa ja asiointipalveluihin. Savitaipaleella ollaan tyytyväisempiä kuin Luumäellä. Vastaajan kotikunta Vastaukset, kpl Prosenttia Kyllä ,6 Luumäki Ei 43 13,3 Ei vastausta 10 3,1 Vastanneet kertovat sanallisissa kommenteissaan kulkuyhteyksien olevan huonot syrjäkyliltä, jos ei ole omaa autoa tai omaiset eivät pysty auttamaan. Omille kylille toivotaan enemmän palveluita mm postin, kelan, poliisin ja apteekin palveluita, tai aukiolo aikojen lisäämistä. Pankkiautomaatteja toivotaan myös kauempana oleville kylille. Nettiyhteydet koetaan hitaiksi tai ei ole netti yhteyttä hankittuna. Junan pysähtymistä Taavetissa toivotaan. 6

7 2.3 Oletko tyytyväinen kulttuuripalveluihin? Vastaajista 88,9 % on tyytyväisiä kulttuuripalveluihin Luumäellä. Savitaipaleella ollaan tyytyväisempiä kuin Luumäellä. Vastaajan kotikunta Vastaukset, kpl Prosenttia Kyllä ,9 Luumäki Ei 21 6,5 Ei vastausta 15 4,6 Vastaajat ovat kommentoineet pitkien matkojen, kuljetusongelmien, iän tuomien esteiden haasteista osallistua kulttuuripalveluihin sekä ettei ole tietoa mitä kulttuuripalveluita olisi käytettävissä. Eri kylistä on kehittämisehdotuksina tullut, että toivotaan kylätaloihin toimintaa, mm näyttelyitä sekä tapahtumia. Kirjastopalvelut on koettu hyviksi. Kommenteissa on myös kerrottu, että kulttuuripalveluita on hyvin saatavilla ja niihin on järjestetty kuljetuksia, mm yksityinen sektori on huomioitu. 7

8 2.4 Oletko tyytyväinen sosiaali- ja terveyspalveluihin? Vastaajan kotikunta Vastaukset, kpl Prosenttia Kyllä ,0 Luumäki Ei 62 19,2 Ei vastausta 22 6,8 Sanallisissa kommenteissa on arvosteltu terveyskeskuksen ajanvaraus systeemiä, joka ei toimi, ketään ei saa puhelimella kiinni tai sieltä ei soiteta takaisin, lääkärien kielimuuria sekä sitä, ettei lääkärille meinaa päästä edes akuutissa tilanteessa. Hammaslääkärin ajanvarauksesta ei ole kaikilla tietoa, esim. mistä aika tilataan. Kommenteissa toivotaan, että lääkäripalvelut säilyisivät Luumäellä, eivätkä siirtyisi esim. Lappeenrantaan. Kotihoidon palveluiden toivotaan myös säilyvän Luumäellä. 8

9 2.5 Pääsetkö osallistumaan haluamaasi toimintaan? Vastaajan kotikunta Vastaajia, kpl Prosenttia Kyllä ,3 Luumäki Ei 37 11,5 Ei vastausta 17 5,3 Vastaajien kommenteissa on kerrottu, ettei välttämättä pääse osallistumaan haluamaansa toimintaan pitkän matkan takia, liikuntavaikeuksien takia tai ei kiinnosta / jaksa osallistua. Vastaajat kertovat pääsevänsä toimintoihin omalla autolla tai omaiset/tuttavat kuljettavat. Vastaajat toivovat kuljetuksia, taksilappuja, asiakaslähtöisyyttä työtekijöiltä, palveluntuottajilta ja antajilta. 9

10 2.6 Pääsetkö kulkemaan toiveittesi mukaisesti? Vastaajan kotikunta Vastauksia, kpl Prosenttia Kyllä ,6 Luumäki Ei 52 16,1 Ei vastausta 17 5,3 Vastaajat ovat kommentoineet pääsevänsä kulkemaan omalla autolla, omaisten kyydissä, kylätaksilla sekä kutsutaksilla. Kulkuyhteydet ovat vastaajien mielestä huonot ja niitä tulisi parantaa syrjäkylillä. Osa vastaajista kantaa huolta ajasta, kun ei ole enää autoa/ajokorttia, millä sitten kulkevat. Vastaajat toivovat kuljetusapua, julkisia yhteyksiä, junayhteyttä Taavetista, ilmaisia bussi matkoja Lappeenrannan tapahtumiin, palveluita ja toimintoja lähelle vanhoja sekä, että tapahtumat järjestettäisiin päiväaikaan. 10

11 2.7 Mitä palvelua tai toimintaa toivoisit, jota nyt ei ole mahdollisuus saada? Kommenteissa useampi on todennut, että palveluita on tällä hetkellä hyvin ja niihin on helppo päästä esim. omalla autolla, niin kauan kuin se on mahdollista. Toiveena olisi saada poliisin, nimismiehen, postin, kelan sekä apteekin palveluita kylille tai jos palveluita on niin, että säilyisivät. Kommenteissa toivotaan mm sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden säilymistä, ohjattua toimintaa vanhuksille (esim. jumppaa), toimivia netti yhteyksiä, toimivaa kutsutaksi järjestelmää, kauppa-autoa, pyykinpesu mahdollisuutta, hierontapalveluita, kimppakyyti mahdollisuutta, suutarin palveluita, juna yhteyksiä, siivousapua, ulkoiluttajaa sekä penkkejä katujen varsille. 11

12 3 KYSELYN AVOIMET VASTAUKSET KYSYMYKSITTÄIN 3.1 Oletko tyytyväinen liikuntamahdollisuuksiin? Kylä Vastaukset Heimala - Ei sairauksien johdosta mahdollista. Hermunen - Ei täältä pääse mihinkään ilman taksia ja se on kallista, pienestä eläkkeestä. En saanut leikkauksen jälkeen riittävästi kuntoutusta Husula - Vanhuksille jumppa-kuntovälineitä leikkikentille - Avantouintiin ei mahdollisuutta pitää mennä Lemille. Hyyrylä - Olen liian vanha Inkilä - Ei kulkuvälinettä Joentaus - Ei mahdollisuuksia, asun syrjäkylällä Jurvala - Täältä on pitkä matka Taavettiin (23km) eikä ole ajokorttia. Liikun tässä ympäristössä. - Ohjattua kuntosalitoimintaa kangasvarrelle - KUNTOSALI ALLEVIIVATTU, ohjaus jaksoja! - Istumajumppapiiri Toukolaan - Pyöräilen melko ahkerasti. - Asumme Jurvalassa, vanhempi pariskunta, mies sairas, ei autoa. Jumppa, uinti, kuntosali Taavetissa. Voisiko järjestää kimppakyytiä tai kutsutaksia? Juurikkala - Lähimmät palvelut Taavetissa - Kauppa-auto, kyyti palvelu Pikku- linja-a 12

13 Kangasvarsi - Eläkeläisetkin voivat harrastaa jumppa Kurvila - Uinti kesällä, Allas uinti talvella. Kävely jumpat maasto polkuja kulkien Konttimäki (Saarits) - Poliisi toimi puuttuu, kenkäkauppa puuttuu Kähölä - Pitkä matka Laukkala - Ikäihmisille oma uintivuoro - päiväpiiri Mäntykoti - matka on pitkä, ei autoa ajokorttia Mentula - liian pitkä matka - pitkä matka - omalla autolla onnistuu kaikki. Ilman autoa palvelut 15 km päässä. - toivoisin että maaseudulla asuvia huomioitaisiin enemmän!! Nurmiainen - UINTI: Matka järjestelyt Salmenkylä - Kävely: muuta liikunta muotoa ei ole! Matka esteenä Sarkalahti - Ei pysty yksin liikkumaan Suoantila - Luopuessani tilasta halusin varmistaa ampumaharrastuksen jatkumisen ja hankin luvat etelä suomen ainoalle ampumapaikalle. Sen lopettaminen tuli ympäristöhallinnolle pakkomielteksi. Taavetti - Kotijumppari käy kerran viikossa x 2 - rollaattori, keppi apuna - Tuolijumppa kotona ohjatusti x 2 - Omistan rollaattorin ja polkulaitteen 13

14 - Kunnon mukaan - Haluaisin hiukan apua ulkona liikkumiseen - Tarvitsen kuljetuksen - Kyllä kävelen (vastaaja ilmoittanut iäkseen 93 v.) - Lapset ulkoiluttavat pihalla kun käyvät katsomassa - Jos olisin siinä kunnossa, että jaksaisin niin mahdollisuuksia olisi - Toivoisin rentouttavaa kevyttä ohjattua liikuntaa (olen kivulias, liikun rollaattorilla) Viuhkola - ei omaa kulkuneuvoa. Haluaisin uimaan talvella ym Ei kylää ilmoitettua - Liikun vai rollaattorilla ja kepin kanssa - Yleinen uimaranta parempaan kuntoon. En tosin ole käynyt kahteen vuoteen, mutta kuuleman mukaan aina samanl. Jäkälänkylä - Ei ole kyytiä Kirkonkylä/kk - Ohjattua toimintaa (kuntosalilla) - jumppaan osallistujien määrä väheni, kun maksu tuli liian korkeaksi. Voisiko maksu olla niin halpa, että kaikki voisivat osallistua? Marttila - Ikäihmisille voisi olla enemmän liikuntatapahtumia. Vaikka kerran kuukaudessa yhteinen tapahtuma, ei maksua. - Uinti ja kuntosali vuoroja toivoisin aamupäivään - En käytä kyseisiä palveluita - Kunnon iso uima-allas/halli olisi pieni 3.2 Oletko tyytyväinen kauppa- ja asiointipalveluihin? Kylä Vastaukset 14

15 Ellola - matka liian pitkä. Kutsutaksi kylän kohdalla täynnä Heimala - Toivoisin kuljetus apua, en pääse liikkumaan yksin - Kelan yhden päivän auki ole ei ole riittävä, kaikilla ei ole vielä nettiä Hermunen - Ei ole lähikauppaa, tarvitsee taas taksia tai pitää pyytää lapsia tuomaan - Omaisten avun avulla pärjää muuten ei ole kuljetuksia - Pitkät jonot lääkäriin Huomola - Ilman autoa ei pärjäisi (pitkät matkat) Husula - Toivoa tietysti voi, mutta vaikka kuinka toivoisi on mahdoton tehtävä saada Kelaa, Apteekkia Jurvalaan tai junaa pysähtymään Luumäellä - Kela liian vähän auki, ruuhkaa samoin poliisi ja lupa-asiat ongelma liian vähän auki. - Vaikka pankki-automaatti Inkilä - ym kela 1x viikossa. EI yleisiä kulkuneuvoja - pitkä matka kuljetus puuttuu Jurvala - Jurvalaan pankkiautomaatti. - Postin loppuminen ei ollut hyvä asia alkuunkaan - Posti takaisin Jurvalaan - Palvelut pitäisi olla lähellä, ei Taavetissa - Palvelut eivät saa loppua - Kauppa ei vastaa oikein, voisi olla yksityinen kauppa myös. Palveluita kaikkia lisää vaan. - Voisi kulkea vaikka palveluauto - Apteekki, pankki, kela Taavetissa. - Kela useammin auki (x 2) Juurikkala - Kerran viikossa pääsee kauppaan asioille. Toivomus toinen kerta viikossa - Palvelut Taavetissa toistaiseksi - Kauppa-auto, kyyti palvelu Pikku- linja-a 15

16 Kaitjärvi/Kiurula - Jos ei ole omaa autoa/ajokorttia tilanne olisi toinen Kurvila - Nämä pitää kuulua Luumäkeläiseen palvelu eliittiin. Konttimäki (Saarits) - Poliisi toimi puuttuu, kenkäkauppa puuttuu Kähölä - Pitkä matka. Kulkuyhteys huono. Laukkala - lasten avulla - omalla autolla - poliisi ja kela palvelut Mentula - pitkä matka (x 2) - omalla autolla onnistuu, ilman autoa palvelut kaukana. Nettiyhteydet erittäin huonot - Omalla autolla, mutta entäs sitte kun ei pysty ajaa autoa??? - omalla autolla Metsola (Risulahti) - Oma auto käytössä - Oma auto käytössä vielä, ellei ole vaikea päästä Taavettiin Muntee/Munteenkylä - kaikki kaukana, kulkuyhteydet ei toimi Nurkankylä - Poika hoitaa kaikki palveluasiat Pukinkylä - Liian pitkä matka Salmenkylä - En voi olla tyytyväinen jalkamiehenä, koska nämä kaikki ovat 16 kilometrin päässä Sarkalahti - Toisten avulla selviää asioita 16

17 Suoantila - Ottoautomaatteja ei ole Jurvala / Suoantila yhtään. Ja kauppa-auto olisi mukava, jos kävisi - Ottoautomaatti Jurvalaan. Taavetti - Tyttäret hoitavat x 2 - tytär hoitaa x 2 - erittäin hyvät - Myös kuljetus - Lapset joutuvat hoitamaan pankki- ja kauppaasiat - Kellosepänliike, Kenkäkauppa, Ruokaravintola - Huonot aukioloajat - Toivoisin esim. kirjakauppaa - poliisiasiat Toikkala - Posti on liian kaukana, 17 km on liikaa noutaa paketit tai soittaa useita puheluita. Posti nimi on oikein Ei itella - Posti palvelu on olematon paitsi tulo Viuhkola - ei kulkuyhteyksiä - Ovat kaukana. Ei ilmoitettua kylää - Kauppaan kyllä, apteekissa on henkilö joka ei sovi yleisönpalveluksen - Poliisipalvelut: Lupa-asiat ym. Kelapalvelut liipasimella, säilyykö paikkakunnalla - Huoli erikoisliikkeiden lakkauttamiselle (kelloseppä) (kenkäkauppa) - Poliisi takaisin Kirkonkylä/kk - kela voisi olla auki useammin - kela auki useammin x 2 - omaiset hoitaa - Poliisipalvelut ja kelan palvelut - Pankki maksut korkeat jokaiselle joka joutuu viemään maksunsa palvelijoille. Automaatista ei saa rahaa esim. pyörätuolissa oleva ja toinen ei saa ottaa korttia auttaakseen. - Kela ja poliisin palvelupisteen tulisi olla Marttila - Auttaako kukaan vanhuksia kaupassa käynnissä? Syrjäkyliltä ei pääse millään kauppaan - Kela voisi olla 2-3 pv:ää viikossa auki 17

18 Mäntykoti - Saattaja mukaan - Poika käypi - Edunvalvoja on - Erikoisliikkeitä ei ole 3. - Konsertit (Jazz) hienoja. Lappeenrantaan/Kouvolaan teatteriin konserttiin ei kunnon liikenne yhteyksiä Supanaho - en saa kyytiä aina silloin kun tarvitsisin (tarvitsen taksin muuten en pääse mihinkään) 3.3 Oletko tyytyväinen kulttuuripalveluihin? Kylä Vastaukset Hermunen - En ole tietoinen, mitä on. Ennen kävin retkillä. Konserteista en niin välitä. Husula - Kangasvarren kirjasto tulee säilyttää. Nuorisoseuroilta toivoisi teatteritoimintaa ja kansantanhuja. Hyyrylä - VASTAAJA VASTANNUT KYLLÄ/EI: Olen liian vanha (84) Inkilä - muut palvelut jos saa kyydin Jurvala - Kirjasto näkyvämpään rooliin ja paikkaan esim. Ruokakello jossa mahd. järjestää näyttelyitä ja tapahtumia - Retkiä päiväteatteriin - Kirjasto kyllä muut puuttuvat Juurikkala - Lisää kai voi aina 18

19 Kaitjärvi/Kiurula - Jos ei ole omaa autoa/ajokorttia tilanne olisi toinen Kähölä - pitkä matka Laukkala - lukeminen huono näön takia Mentula - pitkä matka (x 2) - kirjasto ja konsertteja Taavetissa 15 km, teatterit ym 50 km päässä, kuljetusongelmia Muntee/Munteenkylä - kaikki kaukana Nurmiainen - KIRJASTO, rastitettu KYLLÄ/EI: Matka järjestelyt Salmenkylä - Edelleen pitkä matka esteenä Taavetti - En jaksa osallistua - En jaksa käydä - Pääsyä teatteriin sekä konsertteihin. Illalla ainakin 1 bussivuoro jolla pääsi konsertin tai teatteri jälkeen kotiin. - Kolmassektori huolehtii, kulttuuripalveluita pääosin - On usein yhteiskuljetus - Enemmän vierailevia muusikoita, konsertteja - Kulttuuripalveluita niukasti (teatteri, konsertti, valokuvat LISÄÄ) - En osaa sanoa - Nuoremmat tykkäävät meistä Viuhkola - ei kulkuyhteyksiä - Ovat kaukana. 19

20 Ei ilmoitettua kylää - Kirjasto on hyvä, käyn siellä - Lisää teatteri ym. Virkistysmatkoja - Toivoisin kunnalta kohtuuhintaisia teatterimatkoja eläkeläisille ja muillekin. Kirkonkylä/kk - Teatteria kaipaan - Kirjasto hyvä!! Marttila - Hieno kirjasto, ei muuta ilmaista (pieni maksu) konsertti/teatteri juttuja Supanaho - en käytä 3.4 Oletko tyytyväinen sosiaali- ja terveyspalveluihin? Kylä Vastaukset Ellola - Lääkäriin pääsy huono Heimala - Vastaanotto ajan tilaamisessa ongelmia ja liian pitkä aika lääkärin vastaanotto ajan saamiseen Hermunen - Jos ei ole internettiä ja jos Luumäen lehdessä lue niin mistäs tiedät tilata hammaslääkäriajan? Hoitajat eivät saisi vedota pitkään matkaan ja jättää käymättä. Älä vaan tulekaan niin aikaisin sairaalasta, ei me käydä sinua hoitamassa. Vedotaan tekosyihin apua pyydettäessä. - Kokemuksia palvelu ei toimi lonkkaleikkauksen jälkeen ei saatu kuntoutusta. On sanottu liian pitkä matka 30 km. Hietamies - esim. puhelin päivystys Inkilä - Hankala saada ajanvarauksesta aikaa lääkärille. 45 min odottanut että vastataan. liian pitkä odotus 20

21 lääk.vast.otolle - Hankala ajanvaraus erittäin huono - ajanvaraus hankala puhelimessa saa pitkän ajan odottaa. Lääkärijono pitkä Jurvala - Toistaiseksi - Lääkärille on vaikea päästä vähemmän kiireellisissä tapauksissa - Ajanvaraus toimimaan! Vaikka vapaaehtoisvoimin ja netin avulla. Soitto omahoitajan numeroon takaisin! - Kotihoitajien pitäisi käydä useammin. Haluaisin vapaapäiviä omaisten hoidossa - Sais paremma lääkäriaikoja - Nopeampi palvelu - Vaikea saada lääkäriltä aikaa terveyskeskuksesta. Melkein mahdoton saada hyviä tutkimuksia ja ammattimaista lääkintää. - En ole lääkärissä käynyt moneen vuoteen. En tiedä. - Nopeampi pääsy Jurvalan neuvolaan ilman ajanvarausta - Ei ole otettu yhteyttä sen koommin. Juurikkala - Ei ole tarvinnut lääkäripalveluita - Lähin Taavetissa toistaiseksi - Kaikkia voi parantaa! Ei siirtoa Lappeenrantaan Kaitjärvi/Kiurula - Enemmän aikaa asiakasta kohden Kurvila - Hammashoito mennyt pitkän jonotuksen perään vaikka on lohennut hammas 2kpl, jonotus on tosi pitkä!! Laukkala - lasten avulla - lääkäriin ei pääse äkkiää - ajanvarauspuhelin ei toimi Lintula - Nopeampaa pääsyä lääkäriin 21

22 Luumäki - Lääkäriin pääsy paremmaksi Lökänen - lasten avulla Mentula - ajanvaraus huono - pitkä matka toimii kun pystyy ajamaan autoa - ei juuri ole kokemuksia - ajanvaraus liian hankalaa Metsola (Risulahti) - Terveyskeskukseen vaikea saada aikaa Muntee/Munteenkylä - Puhelimella ajanvaraus hyvin hankalaa. - Ajanvaraus hankala. Lääkäriin pääsy pitkät ajat. Kulkuyhteys huono Nurkankylä - Ajanvaraus ei oikein toimi Pukinkylä - käy lappeenrannassa lääkärissä asiantuntijalla Salmenkylä - En täysin tyytyväinen. Ajanvaraus ei aina toimi, hyvä jos samana päivänä pääsee Sarvilahti - Lääkäriä lisää liianpitkät odotusajat. - Lääkärille pitäisi päästä nopeammin. Taavetti - Terveyskeskuksen puhelimiin ei pääse, omahoitaja ei vastaa jonotus aika puhelimissa liian pitkä, soitto pyyntöihin harvoin vastataan - Pitäisi päästä nopeammin lääkärin vastaanotolle. P.S. virolainen naislääkäri ei ymmärtänyt antaa mitään vaivoihini. Buranaa vain, jos pakottaa! - Parempi pääsy hoitajien ja lääkäreiden vastaanotolle - Vaikea saada yhteyttä hoitajiin ja lääkäreihin - Toivon, että palvelut pysyvät Luumäellä - Toivoisin lisää yhteistyötä terveyskeskuksen ja apteekin välille - Lääkäriin pääsy on tosi vaikeeta - Lääkärin aikaa soittaessa ei ole hyvä asia kun 22

23 hoitaja puhelimessa päättää tarvitseeko soittaja lääkärin vastaanottoa - Olen tyytyväinen - Terveyskeskukseen en ole tyytyväinen. Sinne pitää nykyisin aina varata aika ja puhelimilla ei taho päästä millään. Jos on huono kuuloinen ei saa mitään selvää. Mitä varten pitää selvittää koko elämänkerta jokaiselle, eikö riitä jos lääkärille selvittää sairaudet. Monta, muuta, asiaa? - Hammashoitolaan entinen ajanvaraus systeemi! - Nämä pitää säilyttää ennallaan - Ajanvaraus puhelimella tosi vaikeaa - liian pitkä odottelu lääkärille - Haluan parempaa palvelua. Kotisairaanhoitaja ei tilannut minulle aikaa terveyskeskukseen. Jonotusajat ovat pitkiä, jos haluaa omalle tutulle lääkärille - Poliisipäivystys omassa kunnassa - Lääkäripalvelut nopeammaksi. Jonotusajat liian pitkiä!! - Lääkäripalvelut saisi toimia paremmin, siis nopeammin - Olen tällä hetkellä. Toiv. ottavasti ei tule heikennyksiä - Lääkäriin ja hammaslääkäriin pitkät jonot - Joskus ei pääse lääkäriin - Lääkäriin vaikea päästä - Lääkäriin pääsy helpommaksi - Olen käyttänyt vain hammashygienikkoa. - Lääkäripalveluja lisää. - Vaikea päästä lääkäri palvelut säilytettävä - Lääkärinvastaanotolle vaikea päästä. Lääkäri ym. Palvelut pitää säilyttää. - Jonotusaika pitkä lääkärille - Jonotusaika liian pitkä terveyskeskukseen. Liian pitkä jonotusaika lääkärille. - Liian pitkät odotusaika terv.kesk. samoin hammaslääk. - Tänä päivänä pystyn toimimaan huomista en tiedä - Ajanvaraus omasta terveysasemalta lääkärinvastaanotolle liian pitkä aika - olen käynyt lappeenrannassa lääkärissä - Ajanvaraukset oikein toimi. Lääkärijonot liian pitkät - terv.keskuksen ajanvaraukset paikallisesti - toivoisin että kotihoito säilyisi tai parantuisi. Lääkärien pitäis puhua suomea tai ainakin ymmärtää. 23

24 Tainankylä - ajanvarauksen parannusta, samoin soittovastauksiin Viuhkola - Kulkuyhteyksien takia en päässyt kuntoutus jumppaan (aivo infarkti). Ajanvaraus on täysi susi! Lääkäriin pääsy nopeammaksi! - taxin kanssa pääsee Ei ilmoitettua kylää - Eihän sinne pääse sydän kainalossa, 3 kukaude - Terveyskeskus palveluun enemmän joustavuutta ja saatavuutta. Turha byrokratia pois. Jos on lääkäriin tarvis pääsy mahdollinen mahd. pian ja helposti - Toivotaan parempaa esim. puhelin palvelua - Puhelin vastaamisen parannusta - Terveyspalveluihin parannusta - Terveyskeskus: Pitää saada suorayhteys. Ajanvaraus huono systeemi - On ollut vaikeuksia päästä röntgen ultraäänikuv. On pitänyt mennä yksityiselle. - Tällä hetkellä olen - Ajanvaraus terveyskeskukseen vaikeaa - Puhelinliikenne terveysviranomaisiin päin ottaa aivoon! Pitkät odotusajat Kirkonkylä/kk - Terkkarin puhelinpalvelut oikein huonot! - Toivon lyhyempiä jonoja TK:hon - Terveyspalvelut: Pitäisi saada vastaus siihen, mitä kysyy. Koksairaanhoito! Annettu verenpainemittari kotiin, en aina pysty ottamaan itse sitä - Hoitajia enemmän koska palvelu joskus tökkii - Tk.n henkilökunta - Ei kokemusta - Puhelin tk:n rasittava! Sosiaalihoitajaa tarvitseva tavallisesti itse selviävä on monesti pulassa jos tarvitsee apua. Pitäisi tiedottaa kuka.. ja tukee. Kotihoito hyvä, mutta asiakkaan tarve ei ajallisesti kohtaa. Marttila - Kukaan ei ota vakavasti vanhuksia. Eksote ei välitä yhtään, pompotellaan paikasta toiseen. Lääkkeitä saa, ei muuta. Ambulassit ei ota syrjäkyliltä 24

25 kyytiin, edes sydänpotilaita. Sairaanhoitajat käännyttävät pois vastaanotosta kotiin. Olisi asiallista edes kuunnella vanhuksia! - Terveyspalveluja pitäisi saada nopeammin. Ilmoittautuessa terveyskeskukseen toivoisin kohtaavani ihmisen en koneita - Terveyskeskuksessa aamulla puhelimessa jonoa. - Terveyskeskukseen hoitajalle/lääkärille pääsyä pitäisi helpottaa. Kerberos luukulla asiakaslähtöisemmäksi Mäntykoti - Toistaiseksi Paimensaari - Vaikeudet päästä puhelimella hoidon piiriin 3.5 Pääsetkö osallistumaan haluamaasi toimintaan? Kylä Vastaukset Ellola - pitkä matka Heimala - Kuljetusta - Esteenä sairaudet. Esim liikuntavaikeudet Hermunen - Ei enää tässä iässä kiinnosta, ei tätä ainakaan ole niin kovin paljon jäljellä Hietamies - oma auto Husula - Kuljetuspalvelua kuntakeskukseen Jurvala - Auto kyyditystä. - Ei ole kyytiä - Päivähoitolua (?) tai henkilöä hoidettavan kanssa 25

26 - Kyllä täällä pääsee, mut ei ole vielä selvinnyt mihin toimintaan. - Jurvalasta kuljetus vanhoille ja autottomille ihmisille! - Ei ole sellaista. Juurikkala - Toistaiseksi omalla autolla - Kyllä vaihtelevasti Konttimäki (Saarits) - Pääsen niin kauan, kun pystyn kulkemaan omalla autolla Kähölä - kuljetus puuttuu Laukkala - Kyytimahdollisuus asioille ja tapahtumiin - lasten avulla - matka esteenä Mentula - pitkä matka - nyt pääsen omalla autolla, sen jälkeen toiminta rajoittuu pihapiiriin - liian pitkä matka Muntee/Munteenkylä - Pitkät matkat Pentinkylä - omalla autolla Salmenkylä - En pääse minkäänlaiseen toimintaan, sula mahdottomuus, matkan pituuden tähden Taavetti - kunto huono - Ei jaksa osallistua enää toimintaan on väsynyt - En osallistu. - En osaa sanoa. - Liikun rollaattorilla. - Olen jo nii vanha 26

27 Viuhkola - Tuttavien avulla? - edes kerran viikossa kuljetus Kirkonkylä/kk - Hankalaa puolison kunnon takia - Sairas mies! Kun saisi taksilappuja, että pääsis kulkemaan - Auto puuttuu Marttila - Työntekijät, palveluntuottajat/-antajat ASIAKAS lähtöisiksi Supanaho - en saa kyytiä = taksia 3.6 Pääsetkö kulkemaan toiveittesi mukaisesti? Kylä Vastaukset Ellola - omaisten avulla Heimala - Kuljetus apua - niin kauan kuin on ajokortti - Julkisia yhteyksiä ei juurikaan ole eikä niitä pysty käyttämään. Omaisten kuljetuksella tällä hetkellä. Hermunen - Kylätaksi tulee tai hoitaa jonkun toisen. Jos olisin parempikuntoinen, kävisin enemmän jossakin. - Omaisten avulla (omaiset tarkoittaa lapsia, ei asu paikkakunnalla) Hietamies - julkinen liikenne - oma auto Husula - Pääsen helposti omalla autolla, mutta pelkään sitä päivää, kun ei ole ajokorttia. - Palvelu ja muuta toimintaa lähelle vanhoja. - Tilanteen mukaan. 27

28 Inkilä - Ei ole omaa autoa - Omaisten avulla Joentaus - En pääse kulkemaan, ei ole kyytiä Jurvala - Auto kyyditystä - yhteiskuljetuksia Jurvalasta Taavettiin vaikka kerran viikossa - Kutsutaksi - Ajokortti on onneksi - Ilmaisia bussi matkoja LPR:n tapahtumiin - Pitäisi saada kyyti, esim. seurakunnan tilaisuuksiin - auto on. Julkinen liikenne pelaa 6-tiellä. - Taksi ainut kulkuneuvo! Konttimäki (Saarits) - Pääsen niin kauan, kun pystyn kulkemaan omalla autolla Juurikkala - Kulkuyhteydet huonot, ei yleisiä kulkuyhteyksiä - Vielä kun on oma auto - Kyllä vielä lähes riittävästi Kaitjärvi/Kiurula - Oma auto välttämätön Kurvila - Kyllä tässä vielä kävellä köpötellään Kähölä - omaisten avulla pääsee kulkemaan - Toimii niin kauan kun pystyy ajamaan autoa Laukkala - Haluaisin osallistua toimintoa, mutta kyytiä ei aina ole saatavilla - lasten avulla - omalla autolla - omalla autolla toistaiseksi - kuljetuspalvelua 28

29 Lökänen - lasten avulla Mentula - pitkä matka niin kauan kun pystyy autoa ajamaan - omalla autolla pääsen, sen jälkeen ei tiedossa miten kuljetaan - omalla autolla Metsola (Risulahti) - Toistaiseksi pääsee kun oma auto x2 - Pääsen niin kauan kun puolisolla on ajokortti Muntee/Munteenkylä - yleisiä kulkuneuvoja ei ole Nurmiainen - Matkat Pentinkylä - omalla autolla Salmenkylä - En todella! Sarkalahti - Toisten avulla selviää asioita Sarvilahti - Vanhuksille ohjattua toimintaa Suoantila - Osittain tyytyväinen, jalkojen kunto ja yleiskunto (sairaudet) toisinaan rajoittavat liikkumista - Jos ajo oikeus säilyy. Sen loputtua on muutto likemmäs hautuumaita Taavetti - Lapset vievät. Lapset vievät, jos kunto antaa perikse - tarvitsen avustajan - Kunnollinen linja-autoasema - Lapset kuljettavat - Osittain, joskus autottomalle vähän hankala, On- 29

30 neksi naapuriapu auttaa! - Viikonloppuisin aivan liian vähän bussivuoroja joka suuntaan Autoton on pussin pohjalla - Ei aina sairauksista johtuen. - Kuljetusapu olisi ajoittain tarpeen. Kirkkoon ja hautausmaalle pääsemiseksi esim. Liikun rollaattorilla joten en pääse kaikenlaisiin autoihin. - Liikun vain toisen ihmisen kanssa ei yksin ulkona - pääsen tuplapotkulla ja sauvoilla. 85 ikäinen nainen - Jos palvelut muuttuvat, minä en pääse, pitäisi järjestää kyydit, ihm. pääsevät asioita hoitamaan - Kuljetuksia: tuosta läheltä, jos pääsisi kyytiin. Kelkalla ei jaksa mennä kovin kauas - En pysty osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan. Kunto on niin heikko - Entä tulevaisuudessa?? - Edes syöttöliikennettä junaan - Junalla ei pääse Taavetista - Kuljen omalla autolla - Junan pysähdys olisi hyvä. Linja-autot: paikallisvuoroja pikavuorojen tilalle. - Kun on perheessä auto, pääsen kulkemaan hyvin. - Liikunta rajoitus haittaa - Junat ei pysähdy (x 2) - Junayhteys puuttuu (x 2) - Junaliikenne - Omaisten avulla ja näkö huono. - Toistaiseksi omalla autolla - En jos muutan Lappeenrantaan Toikkala - Niin kauan kun on ajokortti Viuhkola - Tuttavien avulla? - kuljetusta Ei ilmoitettua kylää - 85 v sen mukaa ovelta ovelle jos joku hakee. Taksiin ei ole varaa - Terveys ei anna myöten - Juna yhteys Taavetista - Kyllä vielä. - Toistaiseksi. Kirkonkylä/kk - Taavettiin bussiyhteys!? vaikka kerran viikossa 30

31 - Yhteiskuljetusta - Kävely hankalaa. Lisää kuntoutusta! - - Ei kokemusta Marttila - Syrjäkyliltä ei pääse - Vanhuksille tarkoitetut tilaisuudet ja kokoontumiset pitäisi järjestää valoisaan aikaan päivällä - Suojateitä ei kunnioiteta / valvontaa - Pidemmillä matkoilla taxikyydit, jotta pääsee esim. kulttuuritapahtumiin - Julkinen liikenne ontuu! Linja-autoyhteydet esim. Kouvolasta lähteville junille huonot Supanaho - edelleen taksin vaikea saanti 3.7 Mitä palvelua tai toimintaa toivoisit, jota nyt ei ole mahdollisuus saada? Kylä Vastaukset Heimala - Omaiset auttavat kulkemisessa ja asioiden hoitamisessa. Veteraanien tuki esim. siivousapu, kuntoutus jne. on ollut suureksi avuksi. KIITOS! Hermunen - Hoitaja kävisi kun tarvitsen apua ja kotiin tuleva henkilö tekisi, mitä sillä hetkellä tarvitsee. Minun ei tarvitsisi miettiä kuuluuko työ hänelle vai ei. Omaiset asuvat kauempana toisissa kaupungeissa. Husula - Apua sairauden sattuessa. Puiden haku+kauppaasiat. - raha-automaatti Jurvalaan, poliisin palvelut Jokeinmaa - Tällä hetkellä kaikki hyvin. Jurvala - Ohjattua toimintaa vanhuksille - Kunta voisi ostaa entisen Ruokakellon kiinteistön. Siitä voisi tehdä esim. kirjaston ym. monikulttuurinen tila. Posti ym. monipalvelua Ruokakelloon. 31

32 Jurvalan vaikutusalueella elää n asukasta joka on prosenteissa paljon. Taavettilaisia palvellaan paljon paremmin kuin meitä. VANHUSTEN PALVE- LUTALO! Kaavassa ei ole edes tonttia! - Erikoislääkärin vastaanottoja Taavetissa esim. kerran kuussa. Lääkärin kotikäynnit poikkeustapauksissa (esim. saattohoito) - Ohjattu jumppa, johon kuljetus - Päivätupatoimintaa Toukolaan - Toivoisin Jurvalaakin jotain ohjattua toimintaa vanhuksille. - Haluaisin saada hyvän terveyskeskuspalvelun ja hoidon. Myös tutkimuksen. - Kotipalvelu - Siivouspalvelu - Kaikki palvelut, apteekki, lääkäri ei ole erikoisliikkeet taavetissa - Kutsutaksi Juurikkala - Nimismiehen palvelut - Kyllä se kauppa-auto ym. Täällä on vaan se, että auto on lähes pakollinen olla täällä syrjässä Kaitjärvi/Kiurula - Lounasravintola - Kaupasta vasta pyydettyä kalaa. - Toivoisin että pidettäis vanhoista parempaa huolta - Tällä kunnolla ja omalla autolla pärjää mutta jatkosta ei osaa sanoa - En osaa sanoa, muutettua tänne Lappeenrannasta, tuntui että kaikki toimii hyvin. Kangasvarsi - jotain virikkeitä?? Kiviniemi - Poliisipalveluja (passi ym asioita) Kurvila - Niska on vielä kipee, uintia ei voi harrastaa tällä päivämäärällä - Pyykinpesumahdollisuus Laukkala - Hierontapalveluita - Toivomus että lähip. Säilyy 32

33 - Oman auton käytöllä pääsee liikkumaan - Kuljetuspalvelua esim lähikylien yhteistä Parola - SIIVOUSAPUA! Salmenkylä - Kutsutaxi tosi epävarma kyyti, täyttyy alkumatkasta. Lähtö aamuna saa tietää sopiiko kyytiin. Toimiakseen loppupäänkin parhaaksi, täytyy olla määrätty päivä, sekä kellonaika, että jokainen tietää varustautua ja tietää pääsevänsä hoitamaan itse kukin omia asioitaan, kellä mitäkin lienee! Auto tarpeeksi tilava, ettei kenenkään tarvitsevan huoli jäädä tienposkeen. Sarvilahti - Vanhuksille ohjattua toimintaa Suoantila - Kauppa-auto oli kylällä hieno asia - Olin mukana savari yrittäjän toiminnassa oli mielenkiintoista tavata eri virmojen henkilökuntaa kansallisteatteria ja kiasmaa ei ole näkynyt maksavan asiakkan menetys ajoi yrittäjän rauhan. Alkava jatkaja kertoo amunnalla olevan edelleen kysyntää. Pidän uutta aloitusta toivottavana Luumäellä. Toinen virkamies sanoo yritäkä toinen valittakaa luonnonrauha jatkuu. Taavetti - Terveyskeskuksen ovi on hankala rollaattorille ja pyörätuolille. - Ulkoiluttajaa pienelle kävelylle - Junat pysähtyisivät Taavetissa esim. Hkiin bussi menee 3:15t täältä esim. LPR- Hki 2t vain - Poliisin lupapalvelut - Parempaa palvelua terveyskeskuksessa! KIITOS! - Vastaus tuli etusivulle (Pääsyä teatteriin ) - Posti pitäisi saada aamupäivällä eikä niin kuin nyt vasta iltapäivällä - Suutarin palveluja - Mielestäni kaikki hyvin - Bussit kulkemaan kivimäen kautta. Junat pysähtymään Taavetissa! - Linja-autot voisivat kulkea Kivimäen kautta, pysäkki esim. Parsikontien (?) risteykseen. Junaliikenne takaisin Taavettiin pysähdys! 33

34 - En toivo uusia palveluita. Toivon, että kehitetään kotiin tuotavia palveluja. Toivon, että Taavetissa kiinnitetään huomiota ikäihmisten asuinoloihin. Useimmat kerrostalot ovat hissittömiä. - En osaa sanoa - Ostos (ruoka, pankki) matkoihin kimppakyytiä. Siivousapua - Yhteiset tapaamiset ja kaikki retket ovat minusta mukavia virkistäviä asioita. Varsinkin hyvien järjestäjien ja vetäjien kanssa. - Toivon, ettei enää niitä ruokaropottia ainakaan hommata Taavettiin. Säilyttäkää kotihoito, henkilöille työpaikat. KIITOS! - En tällä erää keksi nyt parannettavaa. Mutta eihän sitä jatkossa koskaan tiedä. - Tulevaisuus mietityttää: onko minulle hoitopaikka sitten kun en enää pärjää kotona - Junan pysähtyminen edes kerran päivässä suuntaan. Kesälahdelle pysähtyy vaikka on asukasluvultaan pienempi - Junat saisivat pysähtyä, niin kuin ennenkin - Juna yhteys Taavetista - Toivottavasti lääkäri, rtg ja laboratio palvelut säilyy. - Harrastan paljon liikuntaa ja pyöräilyä. Olen siis tyytyväinen nykytilanteeseen. - Junayhteydet, ryhmämatkailua, teatteria ym. - Emme ole kokeneet sitä mahdollisuutta, että ruoka tuotaisiin kotiin. - Olen liikunta rajoitteinen - Junat pitää saada pysähtymään Taavetissa. - Luumäen asukasluku kaksinkertaistuu kesällä mutta juna ei voi jarruttaa Luumäen kohdalla, ohi menee. - Tällä hetkellä kaikki toimii - Kaupan kassoille tavaroiden pakkaaja kasseihin. Penkkejä kadun varteen tarpeeksi, missä vanhus saa hiulata. Toikkala - Kaikkiin palveluihin ja palvelutarjontaan voi olla tyytyväinen, mutta aina täytyy lähteä 20 km:n päähän. Ellei omaa autoa olisi tai ajokyky menisi eivät palvelut paljon ilahduttaisi. Tällä hetkellä on OK. - Tällä hetkellä kaikki hyvin. - Kuten yllä (kun on ajokortti)..niin kauan kuin päästä liikkumaan autolla. Viuhkola - olisipa kiva jos olisi joku kunnan puolesta, joka kyselisi kuinka voidaan, ainakin 70 v täyttäneiltä ja 34

35 nämä liikenneyhteydet ovat erittäin hankalat. Ei ilmoitettua kylää - Ilmainen taksi niin kuin jossain kunnissa on - Kerhotoiminta syyskuusta -> toukokuuhun omassa talossa. hyvin monet eivät pysty lähtemään Patteritie 10, vaikka onkin kuljetus - Vaikea päästä terveyspalveluvastaanottonumeroihin puhelimella. Olisi hyvä korjata. - Jo edellä mainitut teatterimatkat lähikaupunkeihin. Kirkonkylä/kk - Poliisi, kela x 2 - Poliisi palvelut takaisin - Poliisit takaisin ja heti!!! Linjuri Taavettiin ja Taipalsaarelle - Poliisin palvelupiste! Muuten hyvä! KIITOS! - Jos joku akuutti tilanne tulee, niin asianmukaista keskusteluapua vaikka. - Puhelinliikenne toimii huonosti. - Kiitos SPR:lle, joka jaksaa ulkoiluttaa ja pitää yllä monenlaista arvostavaa ja virkistävää toimintaa. Kela on toisinaan varsin monimutkainen! Yksinkertaiset asiat hoituu suoraan jo maksettaessa esim. apt. ja lääkäri maksut. - Poliisi, kela Marttila - En tiedä mitä pitää tehdä, mutta huolehtikaa että vanhukset eivät jää yksin. Ilmaisia (pieni maksu) tapahtumia, kahvittelua yms. Varmasti ilahduttaa ikäihmisiä. - Kotiapua siivouksessa ja pihatöissä (esim. nurmikon leikkaus) - Nykyisellään hyvä - Terveyskeskukseen pääsy hidasta - Hyvätasoista ruokaravintolaa Mäntykoti - Pieniä kävelylenkkejä saattajan kanssa x 2 - Sieneen ja luontoon olis kiva päästä Paimensaari - Säännöllisiä vuositarkastuksia laboratoriotestein 35