LIITE 2 Kysely Kajaanin maaseutuohjelman ohjausryhmälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2 Kysely Kajaanin maaseutuohjelman ohjausryhmälle"

Transkriptio

1 LIITE 2 Kysely Kajaanin maaseutuohjelman ohjausryhmälle KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. Mikä on maaseudun rooli ja merkitys tällä hetkellä Kajaanin kaupungin kehittämisessä ja mikä rooli ja merkitys maaseudulla pitäisi olla tulevaisuudessa kaupungin kehittämisessä. 1 Nyt: maaseudun infran ja asukkaiden"ylläpito" liian kallista, varsinkin, kun rahat eivät riitä kaikkeen Tulevaisuudessa: Elinvoimainen asuttu maaseutu on Kajaanin lisäarvo, joka monipuolistaa yhdyskuntarakennetta, parantaa asumisviihtyvyyttä ja kaupungin vetovoimaisuutta. 2 Maaseudun rooli on tällä hetkellä vähäinen kaupungin kehittämisessä ja vähän vaikea on ajatella sen merkityksen merkittävää kasvua (vähäinen massa). 3 Maaseutu tuo merkittävän lisän asumisen ja elämisen kirjoon. Yksinkertaisesti maaseutuasuminen on yhä useammin henkilökohtainen valinta asumisen muodossa. Osalle ihmisryhmää se on myös ammatillinen sidonnaisuus ( maatila ). 4 Kuten taisin puhelinkeskustelussa sanoa, ongelma on tiedon puute: kaupunkilaiset (en ainakaan minä) eivät tiedä maaseudun merkityksestä paljoakaan. Rooli on heikentynyt hissuksiin ja tulevaisuus ilman erityisiä toimenpiteitä ei hyvältä näytä. Väkimäärä on vähentynyt, EU-kuviot ovat käsittääkseni (???) tuoneet epävarmuutta. Kuitenkin elinvoimainen maaseutu on merkittävä tekijä koko kaupunkimme hyvin voinnin kannalta. Erilaiset uhkat ovat suuria ja niitä vastaan tulisi löytää keinoja, minkä tulisi näkyä kehittämissuunnitelmissamme 5 Maaseutuyrittäjien mielipiteitä ei oteta huomioon kaupungin palvelujen suunnittelussa. Alueen suunnitelmista ja palveluista sekä yritystoimintaa koskevista asioista tulee olla yhteydessä maaseutuyrittäjiin. 6 Jos kehittäjiä ovat viranhaltijat, niin tällä hetkellä maaseudun rooli on mitätön, sille naureskellaan ja yrittäjiä pidetään yhteiskunnan elätteinä. Merkitystä ei ymmärretä eikä sille anneta arvoa. Tulevaisuudessa maaseutu voi vaikuttaa kaupungin kehittämiseen ja varsinkin sen ulospäin näkyvän imagon luomiseen positiivisesti varsinkin siellä olevilla ihmisillä on hyviä ajatuksia ja ideoita, mutta niitä ei nykyisin kovinkaan noteerata. Aidosti hyvän ja halutun maaseudun saamiseen on paneuduttava vakavasti kaikilla tasoilla.

2 7 Nyt: Kajaanin kaupungissa ei tällä hetkellä ole maaseudun kehittämistoimintaa. Ajatusmallina on, että "kun ovat sinne muuttaneet asumaan, pärjätköön omillaan, kaupungin ei tarvitse tukea maalla asumista eikä järjestää sinne palveluja". Tulevaisuudessa: maaseutu on selkeä vaihtoehto asumiselle ja yksi kaupungin markkinavaltteja ulospäin tilavan ja luontoläheisen asumisen kaupunkina. Kajaanin maaseudun palvelut ovat helposti maalla asuvien ihmisten saavutettavissa. Periaatteena on palvelujen saatavuuden tasa-arvoisuus. Maaseudun kehittämistä toteutetaan systemaattisesti yhteistyössä eri viranomaisten ja maaseudun kehittäjätahojen kanssa. Maaseudulla asuvien ihmisten ajatuksia kuullaan ja kuunnellaan. 2. Kajaanin maaseutu tänään ( v ) a) Kiteytä lyhyesti millainen on Kajaanin maaseutu tänään. 1 Autioituva, palvelut keskittyneet keskustaan, työttömyys lisääntyy. 2 Kohtuullinen tiestö, palvelut keskustassa, toimiva loma- ja mökkiasutus 3 Maaseudulla asuu hyvin kirjava joukko ihmisiä. Yhä harvempi asuu siellä enää ammattinsa takia, vaan muista syistä. Esim. etsii rauhaa ja yksityisyyttä, on luonnon ihailija. Väki vähenee vääjäämättä, mutta voi lähellä taajamaa kasvaakin 4 Hyvä paikka asua ja elää niillä kylillä, joissa vielä koulut toimii, myös nuorten perheiden. 5 Väkimäärä vähenee, elinvoima hiipuu 6 Perinteisten maaseutuelinkeinojen väistyminen aiheuttaa maaseudun autioitumista. Maatilojen koko kasvanut. Muu elinkeinotoiminta lisääntynyt maaseudulla. Omakotirakentaminen ja rantarakentaminen aiheuttaa ongelmia; vihamielinen suhtautuminen maaseutuelinkeinoihin. 7 Tilanne vaihtelee kylittäin. Keskusta lähinnä olevissa kylissä ja alueilla on enemmän asutusta suhteessa maatalouden harjoittamiseen, toisaalta voi huomata toisen elävöittävän toista. Kauemmissa kylissä asutus ja viljelytoimintakin harvenee, toisaalta maatilat ovat siellä isoja. Kajaanin maaseudulla tuotetaan niitä kotieläintuotteita, joita muuallakin tuotetaan. Niiden lisäksi on monia pieniä ja useita suuria tai erittäin suuria puutarhayrityksiä. Lisäksi on huomattava määrä erisuuruisia hevostiloja. Luomuviljelyä on keskimääräistä enemmän. Perinteisiä tuotantosuuntia harjoittavat tilat pyrkivät kasvamaan turvatakseen tulonsa. Kouluttomat kylät näyttävät näivettyvän, eteläpuoleinen maaseutu on vaarassa. 8 Selkeät aluekohtaiset erot viljelyolosuhteista johtuen. Perusmaatalous pysynyt osalla kyliä vahvana, on syntynyt viljelykeskittymiä. Karjatilojen omistajien ikärakenne nuorentunut viimevuosina hyvin. Parhaat viljelyalueet keskustan läheisyydessä siirtymässä varkain kaupunkilaisten asuntoalueeksi, saattaa rajoittaa peruselinkeinon harjoittamista.

3 Puutarhatuotanto ja avomaan vihannesten viljely suhteellisen vahvaa. Maatalouden ohella harjoitettava pienyritystoiminta vähäistä, työssäkäynti ollut helpompi vaihtoehto. Maaseutumatkailu ja ohjelmapalvelutuotantoa syntymässä. Hevostalous varsin merkittävää, painottuu kuitenkin harrastetoimintaan. Autiotaloja ei juuriaan ole Kajaanin erämaata Lahnasjärvi - Halla-aho lukuunottamatta. Vapaata (viljelemättömät pellot) peltoreserviä on olemassa. 9 Perinteisten maaseutuelinkeinojen väistyminen aiheuttaa maaseudun autioitumista kauempana kaupunkitaajamasta. Maatilojen koko kasvanut. Myös muu elinkeinotoiminta lisääntynyt maaseudulla Omakotirakentaminen ja rantarakentaminen lisääntynyt. 10 Harvaan asuttu maaseutu 11 Kyliltä löytyy kehittämisaktiviteettia ja monenlaista osaamista. Koko Kajaanin maaseutualue hyödyntää pendelöintiä. Maaseudulle sijoittuu myös monen eri alan yrityksiä (80 %) perusmaatalouden (20 %) rinnalla. Palvelut kylillä ovat heikkotasoisia. Palvelut on saatavissa kaupungin keskustassa, mutta etäisyydet estävät niiden hyödyntämisen. b ) Mikä on maaseudun suurin heikkous tänään? 1 Työpaikkojen puute. Väen väheneminen ja ikääntyminen. Nuoret lähtevät 2 Työllistymismahdollisuudet huonot. 3 Ei minusta ole sen kummempaa heikkoutta. Jos on tehnyt valinnan yllä olevilla perusteilla niin asia OK 4 vähenevä ja vanheneva väestö 5 Katso edeltä. Ollaan liikaa maatalouden varassa, jonka tulevaisuus EU:n laajenemisen ym. jälkeen on vielä tuntematon. Olin Etelä-Englannissa helmikuun lopussa. Siellä pellot viheriöi, varmasti yli satapäisiä karjalaumoja oli niityillä. Onko meillä mahdollisuuksiakaan kilpailla laajenevassa EU:ssa perinteisin maaseutuelinkeinoin. Kajaani ei ole yksin ongelmineen, pystytäänkö koko Suomen ongelmat ratkaisemaan 6 Perinteisen kulttuurimaiseman häviäminen. Vanhojen kulttuurihistoriallisten rakennusten häviäminen Epäedullinen ikärakenne. Heikko koulutustaso. 7 Suurin heikkous näyttää olevan uskon puute. Se johtuu yleisestä kehityksestä niin Suomen sisäisistä vaikutuksista kuin EU:nkin vaikutuksesta. Yleinen mielipide on myös erittäin tärkeä. Kaikki mielipiteitä negatiivisesti muokkaava toiminta vähentää nuorten haluja jatkaa kotitilallaan tai perustaa oman alan yritystä maaseudulle. Se voi myös yksinkertaisesti estää paluumuuton. Kaikkiin muihin esteisiin voidaan kohtuudella vaikuttaa.

4 8 Koetaan asumispaikkana, ei mahdollisuutena yrittää. Maaseutuyrittämiseen olevia perusresursseja on, ei ole yrittäjäksi halukkaita. 9 Maatilojen rappeutuminen. Rakennusten huono kunto. 10 Peruspalvelut puuttuvat 11 Huonot tietoverkkoyhteydet, joka on johtanut olemassa olevien yritysten toiminnan vaikeutumiseen ja estää uusien yritysten syntymisen maaseudulle. Maaseudun kehittämishankkeiden esteenä on kyliltä puuttuvat omarahoitusosuudet ja puskurirahoitukset. Kajaanin kaupungin tarjoamat palvelut ovat heikkoja. Kyläkouluverkko on liian harva. c ) Mikä on maaseudun suurin vahvuus tänään? 1 Monipuolinen luonto, hiljaisuus, hyvät omaehtoisen luontoliikkumisen mahdollisuudet. 2 Maaseutuun uskovat, yhteistyökykyiset ihmiset. Luonto, metsät, vedet 3 Yllä mainitut elämäntapaintiaanit ovat valintansa tehneet ja viihtyvät maaseudulla. Ei siinä sen kummempia vahvuuksia ole. 4 Puhdas luonto. Paras paikka lapsille kasvaa, kun ei sairaassa säästöhumussa olisi tapettu kyläkouluja 5 Sitkeitä yrittäjiä kuitenkin on. Kaupunkilaiset hakeutuvat vapaa-aikanaan maalle, jossa vielä on luonnon vetovoimaa ja väljyyttä. 6 Puhdas luonto, rauhallinen ympäristö Käytännön osaamisen korkea taso. Korkea työmoraali 7 Keskustan kasvava tuotteiden ja palvelujen tarve. 8 Keskikokoisen kaupungin läheisyys, kainuulaisittain katsottuna lyhyet etäisyydet. 9 Puhdas luonto, rauhallinen ympäristö 10 Rauhallinen asuinympäristö Ympäröivä luonto, maaseudulla asuvat ihmiset, maaseutuelinkeinot ja kohtuullisen lähellä oleva kaupunkikeskusta. 3. Kajaanin maaseutu huomenna ( v )

5 a ) Kiteytä lyhyesti millainen on Kajaanin maaseudun toivottu tulevaisuudenkuva eli visio v Asuttu, monipuolinen ikärakenne, ihmiset saavat toimeentulonsa pääosin kodin lähellä työtä tekemällä (esim. etätyö, luontomatkailu), paikallinen aloitteellisuus aktiivista. 4 2 Vireä kylätoiminta, toimivat yhteistyöverkot, tasapuoliset elämän mahdollisuudet 1 3 Suhteellisen hyvät mahdollisuudet saada peruspalveluita ( ei paikanpäällä mutta saatavilla jollakin etäisyydellä) Järkevä kaavoitus- ja tonttipolitiikka, että voi saavuttaa haluamansa asumisen muodon 4 Taajamien läheisyydessä väestö kasvaa. Syrjäkylät ovat talvelle lähes autioita. 5 Monipuolinen (-sempi) elinkeinorakenne, yrityksiä, maatilamatkailua, vetovoima on kasvanut. Työpaikkoja nuorille. 5 6 Maaseutu hyvä paikka asumiseen ja peruselintarvikkeiden tuottamiseen. Perinteisen maatalouden ohella elinkeinotoimintaa, joka perustuu maaseudun luontoon ja kulttuuriin. 2 7 Nykyiset talot ovat asuttuina, osassa on yritystoimintaa, osa on luopunut viljelystä, mutta pellot on vuokrattu kajaanilaiselle viljelijälle. Suuria tuotantoyksiköitä ympäri kaupunkia, lisäksi pieniä erikoistuneita kotieläin- ja kasvitiloja, tuotteiden jalostusta ja myyntiä tiloilla, hevosyrityksiä, hoiva- ja vanhuspalvelua, tietotekniikka-alan erikoisyrityksiä Lisäksi kaavoituksen ja teidenhoidon kehityttyä yhä useampi vapaa-ajanasunto on vakituisena asuntona ja pieniä taloryhmiä noussut muuallekin kuin rannoille hyvän työssäkäymisetäisyyden päähän. 7 8 Perusmaatalous nykyisellä tasolla, halukkaita jatkajia maatilanpidolle löytyy. Puutarha- ja kasvihuonetuotanto kaksinkertaistunut ja alueella toimii yritys, joka jalostaa lähinnä einesten puolivalmisteita Suomen markkinoille. Lisäksi kalanjalostus ja lihanjalostuslaitos. Matkailupalvelujen tuotanto edistää hotellien ja Kaukametsän matkailutoimintaa, alueella monipuolinen pienyritysten verkosto. Nopeat nettiyhteydet kaikissa talouksissa. Maaseutu haluttu asuinpaikka, mutta se on hoidettu maatalouden harjoittamisen ehdoilla. Jos perusmaataloutta ei ole, ei sinne asumaankaan haluta. 2 9 Maaseutu hyvä paikka asumiseen ja yritystoimintaan 2 10 Ihmiset muuttaisivat enemmän kaupungista maaseudulle 11 Kajaanin maaseutu on elinvoimainen ja houkutteleva asuin- ja yritysten sijoituspaikka 7 b ) Mikä on maaseudun suurin tulevaisuuden uhka, joka on torjuttava/ vältettävä 1 Työllistymismahdollisuuksien puute.

6 2 Väen väheneminen, nuorten hakeutuminen pois. Työpaikat. 3 Väestön väheneminen ylipäätänsä näillä leveysasteilla 4 Hiljeneminen jatkuu, väkimäärä vähenee, "antautuminen". EU on suuri?. Kajaani on vain yksi kunta muiden joukossa, jotka kaikki kamppailevat samankaltaisten ongelmien kanssa. Ongelma on löytää ratkaisut, jotka erottuvat joukosta ja todella lisäävät vetovoimaa 5 EU tuen väheneminen. Väestön väheneminen. Perinteisen maatalouden häviäminen. Maaomaisuuden siirtyminen pois viljelijöiden omistuksesta. Suomalaisen maaseutukultuurin tuhoutuminen 6 Koulujen häviäminen on saatava loppumaan. Näin luodaan hyvä perusta positiiviselle asenteelle lapsissa ja nuorissa, eikä usko häviä muiltakaan asukkailta. Tiloille antaa positiivista voimaa yrittää, kun jatkuvuus on turvattu. Eu:n aiheuttamia uhkia voi olla vaikea torjua, mutta asennetta voi korjata. 7 Perusmaatalous loppuu, vetovoima asuinpaikkana loppuu samalla. Paltaniemi on nyt tämän hetken koealue! Tämä todellisuus ja tulevaisuus nähtävissä esim. Lahnasjärvellä, Halla-ahossa, osin Mainualla, Murtomäessä, Lehtovaarassa, Paikoin Pohjajoella ja osin Jormualla, Karankalahdessa ja osin Kuluntalahdessa 8 EU tuen väheneminen. Väestön väheneminen jatkuu. 10 Maaseudun autioituminen 11 Palvelutason heikkeneminen ja ympäristön ränsistyminen, jolloin maaseudun houkuttelevuus asuinpaikkana vähenee. Maaseutuvastainen asenne estää maaseudun luontevan kehittymisen. Maaseutuihmisten väsyminen peruspalvelujen puolesta taistelemiseen. c ) Mikä on maaseudun suurin tulevaisuuden mahdollisuus, joka on hyödynnettävä 1 Yrittäjyys, verkostoituminen 2 Luontoon liittyvät mahdollisuudet ( työllistyminen ) Pienyrittäjyys 3 Lisää elämäntapaintiaaneja näille leveysasteille 4 Nuoria työelämässä olevia perheitä lisää. Peruselinkeinojen säilyminen. Erikoistuminen. Tietotekniikan yhteydet kaupungin tasolle tuo varmisti uusia uusia yrityksiä. 5 Vielä toimivat asukkaat jaksavat edelleen. Tilaa, puhdasta luontoa jne on vähintään riittävästi käytettävissä, kunhan vaan keksitään keinot sen hyödyntämiseen.

7 6 Puhdas luonto ja puhtaat tuotteet. Kulttuurimaisema rakennuksineen. Kainuulaisen maaseutukulttuurin säilyttäminen. 7 Se on ympäristönä laaja, rauhallinen ja antoisa. Siellä on helppo yrittää, asua ja elää. 8 Erikoismaatalouden mahdollisuudet hyvien viljelyolosuhteiden alueella, mahdollista perustaa jalostuslaitos, puutarhatuotanto hyödyntämään kaatopaikan metaania, erikoiskasveja tyhjentyville turvealuille, kalanjalostus ja matkailu. Suhteellisen nuoret karjatilayrittäjät maidon ja lihantuotannossa. Lihakunnan teurastamon tilat ostetaan pienteustastamolle ja sinne lisäksi jalostusyritys. 9 Maaseutuasumisen ja yrittämisen tukeminen 10 Ihmisille peruspalvelut sinne missä asuvat 11 Ihmisten halukkuus muuttaa maaseudulle. Kajaanin kannattaisi luoda itselleen imagoa tilavan maaseutuasumisen kaupunkina, jossa on kuitenkin kohtuullisella etäisyydellä korkean teknologian yrityksiä ja osaamista sekä varsin hyvät 4. Miten Kajaanin maaseudun nykytilasta päästään toivottuun tulevaisuustilaan eli visioon v. 2008? Ratkaisuehdotus pähkinänkuoressa ( strategian idea ja ydin ) 1 Hyvät yritysideat ( osaaminen ), aluepolitiikan uudet tuulet. Kaupungin menestyminen 2 Valitettavasti ilman mittavia tukia ei päästä! Maaseudun mahdollisuudet ja positiiviset puolet tuotava esiin jo koulunuorisolle 3 Sitähän me juuri koitamme selvittää isolla organisaatiolla. Ei Matin 62 numeron pää yksin pysty ratkaisua keksimään. - Houkuttelevia työpaikkoja, menestyviä yrityksiä, näitä varten tarvittava infra. 4 Maankäytön suunnittelu tukee maaseudulla asumista ja yritystoimintaa 5 Teiden kunnossapito, sähkö-, ja vesihuolto toimii Peruselintarvikkeet ja palvelut lähiyrityksiltä. 6 Annetaan kehittyville yksiköille mahdollisuus kehittyä. Kaupunki vuokraa peltonsa sellaisille viljelijöille, joilla lisäpelto on työllistymisen kannalta tärkeintä. Päättävät tahot ottavat positiivisen asenteen niihin asioihin, jotka yrittäjät kokevat pullonkauloiksi yrittämiselleen esim. kaavoitus, tonttipolitiikka, ympäristökysymykset, tieasiat, liikkuvat palvelut. 7 Perusmaatalouden osalta käytössä normaalit EU:n tuotantotukitoimet. Lisäksi tehtävä erikoismaataloudelle oma kehittämisohjelma yhdessä nykyisten alan yrittäjien ja toimijoiden kanssa. (Muutamilla puutarhayrittäjillä on jo kehitteillä yhteistyökuvio markkinoinnin ja tuotekehityksen alalla.) Kootaan yritykset yhteen ja ryhdytään töihin. Edistetään nykyisten yritysten kasvua. Panostetaan yhdessä Biolaboratorion kanssa erikoiselintarvikkeiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tarjotaan tiloja jalostusyrityksille. Hankitaan entinen

8 lihakunnan teurastamo elintarvike ja biotaloksi! Luodaan kehittävien ja uusien maaseutuyritysten (tarkoitan tällä toisen asteen jalostusta) sijoitusrahasto, joka ottaa takuuvastuita ja tulee osakkaaksi sovituksi ajaksi yritykseen. Varmistetaan, että perusmaataloudella säilyy toimintaedellytykset maaseudulla. Viedään nopeiden nettiyhteyksien mahdollisuus koko maaseutualueelle, vaikkapa langattomien yhteyksien koealueen maailmassa!!! 8 Maankäytön suunnittelu tukee maaseudulla asumista ja yritystoimintaa Perusinfrastruktuuri kunnossa Intressien yhteensovittaminen Kolmas sektori vastaa osaltaan palvelutuotannosta 9 Peruspalvelujen kehittäminen maaseudun tarpeisiin 10 Selkeä sitova maaseudun kehittämisstrategia, jossa konkreettisella toimenpideohjelmalla pitkäjänteisesti kehitetään Kajaanin maaseutua. Ohjaus- ja teemaryhmien työ on juuri sitä. 5. Tärkeimmät ( strategiset ) maaseudun kehittämisen tavoitteet vuoteen 2008 ( 2-3 kpl ) 1 Väestön vähenemisen katkaisu. Työpaikkoja lisää. Uusia rahoitusmuotoja ( uutta aluepolitiikkaa ) 7 2 Vapaa-ajan asuntojen muuttamismahdollisuus pysyväksi asunnoksi. Annetaan reilusti mahdollisuus rantarakentamiseen. Kyllä Suomessa rantoja riittää Peruselinkeinojen säilyttäminen ja kehittäminen - Maaseutuun liittyvien jo olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen - liikenne - tietotekniikka - rahoitus, vakuudet - Kaavapolitiikassa bresneviläinen jäykkyys saatava pois. Joustoa ja mm. rakentajan päästävä vaikuttaman. Tontteja uusille rakennuksille myös hyviltä paikoilta. 9 4 Erilaisten uuden liitännäisyritysten perustaminen. Infrassa havaittujen puutteiden korjaaminen, siten että yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa 5 5 Tukien suuntaaminen maaseutuyrityksille myös perinteiseen maaseutuyrittämiseen. Omaleimaisen maaseudun säilyttäminen Sopimuksiin ja pitkäntähtäimen suunnitelmiin perustuva maaseudun palvelutuotanto. 6 Tiestö, langaton tietoverkko ja koulut. Uudenlaisten yritysten perustamismahdollisuus.

9 Toimivien yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen. 1 7 Elintarvike ja biotalo. Nettiyhteydet (tukee perusmaataloutta, pienyrityksiä ja asumista). Perustetaan riskirahasto puuttuvien vakuuksien hoitamiseen. (Vertaa Puolangan Pukes, Kuhmon OP:n riskirahasto jne.) Nopeat tietoverkkoyhteydet - Tarpeista lähtevien palvelujen saatavuuden turvaaminen - Elinvoimaisen väestöpohjan vahvistaminen 9 Riittävät kotihoitopalvelut niitä tarvitseville Maatalouden kehittäminen, luomuviljely kauppa- ja pankki sekä postipalvelut, terveyspalvelut 4 10 Syntyy teemaryhmissä. Teemaryhmien on sisäistettävä oman työnsä merkitys