Seurakuntaneuvosto I/ Klo Seurakuntakoti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakuntaneuvosto I/2010 27.1.2010 Klo 18.00-20.00 Seurakuntakoti"

Transkriptio

1 Seurakuntaneuvosto I/ Klo Seurakuntakoti Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hankaniemi Irma jäsen x Hilli Jukka jäsen x Junni Reijo jäsen x Järvi Reino jäsen x Kallinen Markku jäsen x Kemppainen Marja-Liisajäsen x Maunula Jukka varapuheenjohtaja x Salo Heikki I jäsen x Timlin Juhani jäsen x Vuolle Tapani jäsen - Kivistö Irja sihteeri x 1 Kokouksen avaus: Alkuhartaus: 5 Moos. 10:17-21, virsi 600: 1,4, ja 5. Puheenjohtaja suoritti kokouksen avauksen ja toivotti kokousedustajat tervetulleiksi. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokouskutsut postitettu jäsenille ti Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkollisten ilmoitusten yhteydessä to Päätös: Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi yhdeksän (9) seurakuntaneuvoston varsinaista jäsentä, poissa yksi (1) jäsen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja osanottajien lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi.

2 3 Pöytäkirjan allekirjoittaminen: Tarkastusvuorossa jäsenet Jukka Hilli ja Reijo Junni. Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi to klo Päätös: Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 4 Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen: Päätös: KL 25 luvun 3 :n mukaan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston päätökset, seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista koskeva päätös sekä niitä koskevat valitus- ja alistusviranomaisten päätökset on, jollei niitä tämän lain tai kirkkojärjestyksen mukaan ole pidettävä salassa, saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle. Esitys: Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää ti alkaen. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kokouspäivänä viraston ilmoitustaululle asetettavalla ilmoituksella. Esitys hyväksyttiin. 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen: Kokouksen asialista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä: Asialistan asia nro 13 kohdalla käsitellään nuorisotyön virkajärjestelyitä ja asialistan nro 14 kohdalla käsitellään kevään kolehtisuunnitelmaa. Tämän jälkeen työjärjestys jatkuu esitetyssä muodossa.

3 6 Seurakuntanuorten Venäjän matka Kappalainen Pasi Palmu ja vt.nuorisotyönohjaaja Esa Klapuri tekevät 10 seurakuntanuoren kanssa lähetystyömatkan Kokkolan rovastikunnan työkohteeseen Aunuksen seurakunnan Vitelen kappeliseurakuntaan Matkan kustannukset maksetaan Rovastikunnan Aunustyön määrärahoista. Osan kustannuksista nuoret maksavat itse. Srk-neuvosto päättää lähettää Palmun ja Klapurin ko. matkalle. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Jumalanpalvelusten alkamisajankohdan siirtäminen : Kirkkojärjestyksen mukaan päiväjumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin ja juhlapäivinä klo 10. Tilapäisesti ajankohdan voi muuttaa muulloinkin pidettäväksi. Mikäli alkamisajankohta muutetaan pidemmäksi aikaa, täytyy seurakuntaneuvoston tehdä asiasta päätös. Seurakuntamme jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta esittää, että vuonna 2010 kokeiltaisiin seurakunnassamme pidemmällä ajanjaksolla jumalanpalvelusten ajankohdan muuttamista klo 11 alkavaksi. Perusteluna esitykselle on jumalanpalveluksiin osallistuvien määrän jatkuva väheneminen j a Kälviän seurakunnan toimintaympäristön muuttuminen. Seurakunnan työntekijät pohtivat asiaa ja antavat oman lausuntonsa seurakuntaneuvoston kokoukseen. Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen jumalanpalvelusten alkamisajankohdan pysyttämisestä klo 10:ssä tai kokeilun aloittamisesta siirtää määräajaksi jumalanpalvelukset klo 11 alkavaksi. Vilkkaan ja perusteellisen keskustelun jälkeen päätettiin seuraavaa:

4 Syystoimintakauden alettua aloitetaan kokeilu, jolloin jumalanpalvelusten alkamisajankohtaa siirretään tunnilla eteenpäin. Jumalanpalveluksen alkavat tällöin klo Kokeilu on määräaikainen ja loppuu keväällä Lausunto seurakuntayhtymän ja Kälviän seurakunnan uudesta logosta: Liitteenä logoasiakirjat. Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon. Seurakuntaneuvosto keskusteli Kälviän seurakunnan logosta ja esittää seuraavaa: Logossa olevasta Kälviän tapulista halutaan enemmän oman näköistä. Alaosan kulmikkaat ääriviivat halutaan korvata pehmeämmillä, kaarevilla ääriviivoilla, jonka jälkeen tapulimme on tunnistettavissa uudesta logosta. Myös oviaukon madaltamisen puolesta käytiin keskustelua. Logossa olevasta kruunusta todettiin seuraavaa: Kruunuun ei haluttu muutoksia, mutta todettiin, että ne tuovat enemmänkin mieleen enkelin siivet, jotka symboloivat tässä kohdassa turvallisuutta. Merkittiin pöytäkirjaan, että tällä hetkellä torniosan jokaisella neljällä sivustolla on maalattuna kullanväriset enkelit. 9 Lausunto erityisdiakonianviran hakijoista: Kokkolan seurakuntayhtymässä on ollut jo pitkään haettavana erityisdiakonianvirka. Hakijoita on nyt ollut seitsemän, joista haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti yhtä hakijaa valittavaksi. Hakijat esitellään kokouksessa. Varsinaisen valinnan suorittaa yhteinen kirkkoneuvosto.

5 Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon hakijoiden esittelyn ja haastattelutyöryhmän raportin perusteella. Seurakuntaneuvosto yhtyy haastattelutyöryhmän esitykseen ja esittää, että erityisdiakonianvirkaan valitaan Anne Belghiti Oulusta. 10 Työntekijän anomus palkallisesta vapaasta kuntoutusjakson ajalle: Seurakuntaneuvosto myöntää kuntoutusjaksot palkallisena seurakuntayhtymän linjan mukaisesti. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 11 Kiel-tarkastus : Kirkon keskusrahaston ja Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) välillä on tehty sopimus evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (KiEL 5 ) toimeenpanoon liittyvien tehtävien ostamisesta Kevalta ja osana tätä sopimusta on evankelisluterilaisen kirkon eläkelain (KiEL) 38 :ssä tarkoitettu tarkastustoiminta, joka koskee oikeutta tarkastaa työnantajan antamien tietojen oikeellisuus. Kuntien eläkevakuutus käy seurakunnissa tarkistamassa niiden KiEL:n perusteella ilmoittamia tietoja. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 35 :n mukaan työnantaja (seurakunta) on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle sen määräämällä tavalla KiEL:n 3 :ssä tarkoitetut palvelussuhteet ja muut mainittujen lainkohtien mukaiset tiedot, mm. nimet, henkilötunnukset, palvelusten alkamis- ja päättymispäivät, palkka- ja palkkiotiedot sekä palvelusaikoja ja keskeytyksiä koskevat tiedot, lisäksi palkka- ja palkkiotiedot kalenterivuoden päättyessä jatkuvista palveluksista sekä työntekijän eläkeoikeuteen ja työnantajan maksuvelvollisuuteen kuuluvat tiedot ja muut eläketurvan järjestämiseksi tarvittavat tai muutoin laissa säädettyjen tehtävien toimeenpanemiseksi tarvittavat tiedot.

6 Kuntien eläkevakuutus kävi KiEL:n 38 :n perusteella tehtävällä tarkastuksella Kälviän seurakunnassa Tarkastuksen kohteena olivat KiEL 3, 26, 27 ja 35 :iin liittyvät asiat eli evankelis-luterilaisen irkon eläkelain piiriin kuuluminen, palvelussuhteiden ilmoittaminen rekisteriin, eläkkeen perusteena olevat ansiot ja muut työnantajan maksuvelvollisuuteen liittyvät seikat. Palkkojen ilmoittaminen palvelussuhderekisteriin ja KiEL-maksujen tilitys oli hoidettu palkanlaskennassa ammattitaitoisesti ja hyvin. KiEL-rekisteriin ilmoitetut tiedot tarkistettiin yhdessä Irja Kivistön kanssa ja tältä osin pientä tarkennettavaa jäi vuosien osalta. Maksuosuuksissa ei huomauttamista. Palvelussuhdetiedot tulisi tarkistaa 31.3.mennessä ja tallentaa korjattavat tiedot WEB-tallenteen kautta KiEL-rekisteriin. Tarkistettu/täydennetty laskelma palautetaan mennessä allekirjoittaneelle. Vuoden 2005 alusta toimeksianto- konsulttisopimukset ja muut vastaavat järjestelyt kuuluvat KiEL:n piiriin silloin, kun toimintaa harjoitetaan yksityishenkilönä ammatinharjoittajana tai toiminimenä eikä henkilöillä ole YEL-vakuutusta tätä toimintaa varten. Mikäli tosiasiallisten olosuhteiden perusteella työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty, KiEL:n soveltamisen ulkopuolelle jäävät sellaiset yrittäjät, joilla on yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus tai (ennen vuotta 1962 syntyneellä) on Eläketurvakeskuksen ennen vuotta 2002 antama päätös vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta. KiEL:n ulkopuolelle kuuluminen todennetaan vakuutuskirjan, eläkemaksun tai vapautuspäätöksen kopiolla. Kun henkilöllä ei ole esittää todistusta YEL- tai MYEL-vakuutuksesta tai vapautuspäätöksestä, toiminta kuuluu KiEL:n piiriin ja palkkiosta peritään palkansaajan eläkemaksu sekä maksetaan työnantajan eläkemaksu ja palvelussuhde ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin. Ilman yrittäjäeläkevakuutusta oleva toimeksisaaja kuuluu KiEL:n piiriin, vaikka hänellä on ennakkoperintärekisteriote ja Y-tunnus. KiEL:n piiriin kuuluu myös sellainen toiminta, joka työtulon vähäisyyden (v ,60 ) johdosta YEL:n ulkopuolelle eikä henkilön tämän johdosta tarvitse ottaa YEL-vakuutusta. Ostopalveluiden käyttö Kälviän seurakunnassa on ollut hyvin vähäistä. Tarkastuksen yhteydessä tehty vertailulaskelma on luovutettu työnantajalle tarkastuskäynnin yhteydessä. Kälviän taloushallinto vuoden 2009 alusta on hoidettu Kokkolan seurakuntayhtymässä. Merkittiin tietoon saatetuksi.

7 12 Porkolan ja Pernun rahastojen pääomien erääntyminen: Seurakunnalla on ollut testamentti- ja lahjoitusvaroja sekä seurakunnan omia rahavaroja tallennettuna Vakuutusyhtiö Kalevaan. Talletukset ovat erääntyneet vuoden vaihteessa. Talletusten tasearvo oli euroa. Vuotuista korkoa maksettiin 4,5 % ( ,43 euroa) ja ns. terminaalibonusta ,66 euroa. Varojen uudelleen sijoittaminen on annettu Kokkolan seurakuntayhtymän sijoitustyöryhmän tehtäväksi ja lopullisen sijoittamispäätöksen tekee Porkolan rahaston johtokunta. Sijoitustyöryhmä on keskustellut terminaalibonuksen jakamisesta testamentin edunsaajille testamentin ehtojen mukaisessa osuudessa sekä selvitellyt onko ko. terminaalibonus rinnastettavissa korkotuottoihin. (Porkolan rahaston vuotuinen korko: 1/3 lähetykselle, 1/3 Kauniaisten Raamattuopistolle ja 1/3 oman seurakunnan seurakuntatyöhön). Sijoitustyöryhmä on tässä vaiheessa esittämässä, että ko. terminaalibonus ei ole korkotuottoa ja näin ollen ainoastaan vuotuinen korko jaetaan edunsaajien kesken. Koska terminaalibonuksen käsittelystä ei ole selkeitä ohjeita, työryhmäesittää, että sen käsittely otetaan uudelleen esille seuraavan koron maksun yhteydessä. Seurakuntaneuvosto keskustelee ao. asiasta, koska neuvoston asettama lähetystyön johtokunta voitaneen katsoa yhdeksi edunsaajaksi. Kuntajaoston yleisohjeissa todetaan, että säästövakuutuksen tuotoista laskuperustekorko ja asiakashyvitys määritellään kuuluvan korkotuottoihin ja terminaalibonus muihin rahoitustuottoihin. Kauniaisten Raamattuopistoa on asiasta informoitu, heillä ei ole ollut selkeää kantaa bonuksen käsittelystä ja ovat ilmoittaneet jättävänsä päätäntävallan bonuksen jakamisesta seurakunnalle. Porkolan rahaston johtokunta on asiaa käsitellyt ja ja päättänyt, että terminaalibonus liitetään tässä vaiheessa pääomaan ja asiaan palataan vuoden kuluttua. Johtokunta yhtyy sijoitustyöryhmän esitykseen testamenttivarojen uudelleen tallentamisesta. Noin euron sijoituspotti jaetaan ja sijoitetaan kahtena sijoituseränä seuraavasti:

8 1. 50 % annetaan Nordean Private Capital sopimuksella varovaisen riskin salkkuun, varainhoitajana Patrick Sundholm % annetaan Mandatum henkivakuutusyhtiön (Mandatum Life) täyden valtakirjan varainhoitoon, varainhoitajana Matti Heiskala. Johtokunta on päättänyt, että vuosien 2008 ja 2009 vuotuinen korko jaetaan seuraavasti: 5000 lapsityön rahastoon kirkon rakentamista varten, 2000 nuorisotyön rahastoon, 2000 musiikkityön rahastoon, diakoniatyön rahastoon 4000 ja seurakuntaesitteeseen Merkittiin tietoon saatetuksi. 13 Nuorisotyön virkajärjestelyt: Nuorisotyön johtokunta käsittelee ja esittää lausuntonsa suunnitelmasta, jonka mukaan nuorisotyön virka puolitetaan tietyksi ajaksi Sirpa ja Esa Klapurin kesken. Seurakuntaneuvosto päättää asiasta Nuorisotyön johtokunnan esityksen pohjalta. Esa ja Sirpa Klapuri ovat anoneet johtokunnalta, että nuorisotyön virka puolitetaan heidän kesken ja välisenä aikana välisenä aikana Sirpa Klapurin työaika olisi päätoiminen kokoaikainen. Johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt Klapureiden esityksen. Seurakuntaneuvosto yhtyy johtokunnan esitykseen ja hyväksyy em. virkajärjestelyt. Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti, että Esa Klapuri palkataan nuoriso-, rippikoulu-, ym. seurakuntatyöhön kesäkaudelle 2010 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

9 14 Kolehtisuunnitelma kevät 2010: Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 15 Muut asiat: Valtakirja kanttorin virkaan: 16 Ilmoitusasiat: Ei ollut. Tuomiokapituli on päivätyllä kirjeellä, Nro 581, ilmoittanut, että kanttori Markku Hekkala on saanut valtakirjan Kälviän seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan alkaen. 17 Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Loppuhartaus: Virsi 555 sekä yhteisesti luettu Herran Siunaus. Pöytäkirja tarkastettu : Heikki Niemelä, puheenjohtaja Irja Kivistö, sihteeri Jukka Hilli, tarkastaja Reijo Junni, tarkastaja