Esimerkki vaiheittain etenevästä ryhmänohjauksesta (Mallia on hyvä muokata/keventää paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkki vaiheittain etenevästä ryhmänohjauksesta (Mallia on hyvä muokata/keventää paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi)"

Transkriptio

1 Esimerkki vaiheittain etenevästä ryhmänohjauksesta (Mallia on hyvä muokata/keventää paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi) I Valmistautumisvaihe (2 kokoontumista viikon välein) II Toimintavaihe (3 kokoontumista viikon välein) III Ylläpitovaihe (2 kokoontumista kahden viikon välein) Karin Iivonen vieroitusohjaaja

2 I Valmistautumisvaihe (2 kokoontumista viikon välein) Tavoitteet: - motivoitumisen esteiden tiedostaminen - tupakkariippuvuuden tunnistaminen - korvaus/lääkehoidon oikea käyttö - hyödynnetään saatavilla olevaa kirjallista materiaalia esim. Tänään on oikea päivä sekä Stumppi puhelinta/ nettiä

3 1. Kokoontuminen Tavoitteita: Tutustuminen, luodaan turvallinen, muutosta motivoiva ilmapiiri, Kartoitetaan ryhmänohjauksen toimintaperiaatteet ja normit Kirkastetaan osallistujien arvoja/vahvistetaan motivaatiota käsiteltäviä aiheita: Alkuhaastattelulomake Kurssin aikataulu, toimintaperiaatteet, normit, sisältö Osallistujien kokemukset Minäkäsitys muutoksen esteenä harjoitus/ arvoharjoitus (häkämittaus) Kotitehtäväksi tupakointipäiväkirjan pito 1-2 päivältä

4 Minäkäsitys muutoksen esteenä olen tupakoija, nurkkaan ajettu luuseri huono itsekuri olen polttanut niin kauan, ettei enää kannata yrittää Miten etäännytään näistä ajatuksista? Harjoitus: Olen X Minulla on ajatus, että olen X Huomaan ajattelevani, että olen X - sovellus

5 Arvoharjoitus Miten tärkeää tupakoimattomuus on sinulle? (asteikolla 1-10): Perustele itsellesi: Tupakoimattomuus ei ole minulle tärkeää, koska Tupakoimattomuus on minulle tärkeää, koska En halua lopettaa tupakointia, koska Haluan lopettaa tupakoinnin, koska -sovellus

6 Häkämittaus Mittaustulos kertoo poltettujen savukkeiden määrän sekä uloshengityksen häkäpitoisuuden ja veren punasoluihin sitoutuneen häkäpitoisuuden Pohjustaa myöhemmin käytäviä keskusteluja: Häkä/veren hemoglobiini Yhden savukkeen akuutit vaikutukset Tupakan sisältämät muut vitamiinit Kuinka nopeasti häkä häviää tupakoinnin lopettamisen jälkeen?

7 Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty... Ennen lopettamista tupakoijan on hyvä kartoittaa tupakointiaan ja siihen liittyviä tunnetilojaan pitämällä tupakointipäiväkirjaa 1-2 päivän ajalta Näin hän nostaa vuosien saatossa automaattiseksi muodostuneet tupakointirutiinit tietoiseksi, harkituksi toiminnaksi Samalla hän voi tupakoidessaan «kuivaharjoitella» lopettamista pohtimalla «sen seuraavan tupakan» väistämiskeinoja, kun mahdolliset viertoitusoireet eivät vielä häiritse ajattelutoimintaa Korvaushoito/lääkehoito voidaan paremmin räätälöidä vastaamaan asiakkaan tarvetta Tupakoija aloittaa valmistautumisen ja päättää sopivan lopettamisajankohdan

8 Tupakointipäiväkirja Päiväys Nimi Kirjaa ylös hetki jolloin poltit savukkeen ja arvioi se asteikolla 1-3. Kirjaa myös päivän ajankohta ja mielellään myös oma tunnetilasi tuona hetkenä. 1 Välttämätön 2 Tarpeeseen, mutta ei välttämätön 3 Olisi voinut jättää väliin Tupakka Aika Tilanne Tunne Arvio (1-3)

9 2. Kokoontuminen Tavoitteita: Saadaan oikeaa ymmärrystä omasta tupakkariippuvuudesta ja vieroitusoireista (vähentää syyllisyyttä ja turhautumista) Opitaan tunnistamaan tupakointia laukaisevat ärsykkeet Korvaushoidon valinta ja mitoittaminen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten kokemuksia tupakkapäiväkirjan pidosta Tupakkariippuvuus ja vieroitusoireet Nikotiinikorvaushoito/lääkehoito Tupakoinnin haitta-hyöty erittely

10 Mitä tupakointipäiväkirja paljasti?

11 Tupakointimotiivit ja niiden erityispiirteet 1 Psykososiaalinen tupakointi Tupakointi liittyy erityisesti sosiaalisiin tilanteisiin. Merkittävä motiivi tupakointiin nuorilla. Sensomotorinen tupakointi Tupakan maku, haju ja savukkeiden näpertely tuottavat itsessään erityistä mielihyvää. Mielihyvähakuinen tupakointi Esiintyy usein vähän tupakoivilla, poltettujen savukkeiden välillä useampi tunti. Henkilö tupakoi rentoutuakseen, esim. ruuan jälkeen

12 Tupakoinnin motiivit ja niiden erityispiirteet 2 Stimulaatiohakuinen tupakointi Tupakoija hyötyy nikotiinin stimuloivista vaikutuksista: tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn lisääntyminen, väsymyksen vähentyminen. Sedatiivinen tupakointi Tupakointia käytetään negatiivisten tuntemusten, kuten ärsyyntymisen, vihan, pelon, häpeän, tai jännittyneisyyden hallintaan. Esiintyy useammin naisilla ja neuroottisilla potilailla.

13 Tupakoinnin motiivit ja niiden erityispiirteet 3 Addiktiivinen tupakointi Henkilö pyrkii säätelemään sekä negatiivisia että positiivisia tuntemuksiaan tupakan avulla. Hän säätelee jatkuvasti nikotiinin määrää kehossaan. Suurimmalla osalla ilmenee vieroitusoireita, jos ovat polttamatta min. Ulkoiset olosuhteet eivät aiheuta muutoksia tupakointitavassa. Automatisoitunut tupakointi Ilmenee runsaasti tupakoivilla, jotka voidaan luokitella myös addiktiivisiin ja stimulaatiohakuisiin tupakoijiin.

14 Nikotiini salakavalan nopea koukuttaja Nikotiinin välittömät vaikutukset keskushermoston välittäjäaineisiin: Dopamiini lisääntyy mielihyväntunne, energisyys, keskittymiskyky ja valppaus lisääntyvät. Noradrenaliini lisääntyy kognitiiviset toiminnot, muisti, vireystila paranevat, ruokahalu vähenee. Nikotiinin toistuva nauttiminen aiheuttaa fysiologisia muutoksia aivoissa ja keskushermostossa jo muutamassa viikossa: Nikotiinireseptorien määrä kasvaa ja niiden herkkyys lisääntyy Toleranssin kehittyminen Vieroitusoireet Lopettamisen jälkeen voi kestää kuukausia ennen kuin reseptorien aktiivisuus palaa normaalitasolle.

15 Aktivoivat ärsykkeet Riippuvuuskierre syntyy Ulkoiset: tupakka-aski, tupakoiva seura, aterian jälkeen jne. Sisäiset: stressi, ärtymys, masennus, vieroitusoireet Ajatukset Automaattiset ajatukset: Nyt on tupakkatauon aika... Odotukset ja uskomukset: Tupakka rentouttaa, auttaa keskittymään.. Mielihalut / himo Luvan antaminen Omapahan on asiani, kun tupakoin... Lopetan myöhemmin, kun on sopiva aika... Isänikin polttaa ja on terve kuin pukki... Tupakointi Välittömät vaikutukset: Mielihyvä ja rentoutumisen tunne vahvasti ehdollistunutta, opittua käyttäytymistä

16 Tupakanhimon kesyttäminen Ohjelmoitu tupakoiminen Opetellaan siirtämään tupakointia sovitun ohjelman mukaisesti Kun tupakoinnin mielihalu herää, tupakointia lykätään esim minuuttia Keskitytään vaihtoehtoisiin toimintoihin esim. verrytellään, juodaan lasi vettä, samalla tunnustellaan ja siedetään oloa ilman tupakkaa -sovellus

17 Tupakoinnin/tupakoinnin lopettamisen hyöty/haitta -erittely Tupakointi Asiakas listaa Tupakoinnin lopettaminen Asiakas listaa + + Asiakas listaa Asiakas listaa - -

18 Vieroitusoireet - pahimman vaiheen keskimääräinen kesto ja yleisyys - Oire Kesto Yleisyys Ärtyneisyyden lisääntyminen 2 viikkoa 80 % Ahdistuneisuus 1 viikko 87 % Levottomuus 1 viikko 73 % Keskittymisvaikeudet 1-2 viikkoa 73 % Kärsimättömyys 1-2 viikkoa 76 % Tupakanhimo 2-3 viikkoa 80 % Alakuloisuus 3 päivää 39 % Päänsärky 3 päivää 33 % Huimaus 1 viikko 11 % Univaikeudet muutamia öitä 80 % Lisäksi vieroitusta haittaavana tekijänä Painonnousu 1-3 kuukautta 80 %

19 II Toimintavaihe (3 kokoontumista viikon välein) Tavoitteet : - opetellaan pois tupakoinnista - repsahdukset = oppimista

20 3. Kokoontuminen Tavoitteita: Tietoa tupakan sisältämistä aineista Haluttaessa tietoa tupakoinnin akuuteista terveysvaikutuksista ja passiivisen tupakoinnin haitoista Konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja muutosmotivaation vahvistaminen käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Tupakoinnin akuutit terveysvaikutukset Tupakan sisältämät aineosat, passiivinen tupakointi Kerrataan korvaushoidot tarvittaessa Henkilökohtaisten tavoitteitten asettaminen lopettamispäätös

21 Yhden savukkeen akuutit terveysvaikutukset värekarvatoiminta 20 min sepelvaltimovirtaus 30 valtimopaine 30 pulssi 30 ääreissuonten supistus 30 lisämunuaistoiminta tunneiksi hyytymistekijät aktivoituvat tunneiksi immuunivaste tunneiksi häkäpitoisuus 10 tunniksi

22 Miksi elimistömme reagoi näin? - Löytyyköhän syy tupakan sisältämistä aineista?

23 Tupakka nautinnollinen makuelämys? Tupakka sisältää n kemiallista yhdistettä, joista yli 50 aiheuttaa syöpää Seuraavia aineita yhdistää muukin, kuin niiden myrkyllisyys; niitä kaikkia löytyy tupakasta: HÄKÄ on hajuton, mauton ja näkymätön kaasu, joka aiheuttaa häkämyrkytyksen TERVA kertyy keuhkoihin NIKOTIINI riippuvuutta aiheuttava hermomyrkky

24 ASETONI on mm. kynsilakan poistoaineessa käytettävä liuotin ASETYLEENI on hitsauskaasu ARSEENI on tehokas myrkky, jota Napoleon käytti vastustajiensa luonnollisen poistumisen vauhdittamiseksi DDT on voimakas tuholaisten torjunnassa käytetty myrkky POLONIUM 210, jolla Aleksandr Litvinenko murhattiin STYREENI on polystyreenin raaka-aine, koska se on hengitysilmassa vaarallinen, sen vuoksi on purettu asuntokauppoja FORMALDEHYDIä on lastulevyissä

25 LYIJY on ympäristösaaste, joka aiheuttaa mm. kehitysvammaisuutta ja keskittymisvaikeuksia RIKKIVETY saa sellutehtaiden ympäristön lemuamaan METAANI on kaasu, joka aiheuttaa kasvihuoneilmiön SKATOLI on ulosteen haiseva osa METANOLI eli puusprii on poltto- ja kemianteollisuuden tärkeä raaka-aine, mutta se myös sokeuttaa ja tappaa

26 SYANIDI on Agatha Christien kirjoista tuttu myrkky KADMIUM on myrkyllinen, syöpää aiheuttava raskasmetalli, joka kertyy tupakoivan naisen munasarjoihin ja estää munarakkulan kypsymisen ja haittaa munasolun irtoamista RADIOAKTIIVINEN POLONIUM 210, jolla venäläinen Aleksandr Litvinenko murhattiin Lontoossa marraskuussa 2006 NITROSAMIINIT aiheuttavat syöpää BETSOAPYREENI aiheuttaa syöpää

27 Tupakka aromikas tuote Tupakan lisäaineosia: AMMONIAKKIYHDISTEET ASETALDEHYDI GLYSEROLI KAAKAO LUUMUMEHUTIIVISTE 2-FURFURAALI SOKERIT SORBITOLI VANILIINI LAKRITSIUUTE MENTOLI Miksi? Tehostaa nikotiinin koukuttavaa vaikutusta Maustaa, säätelee palamista Häivyttää tupakanpolton eitoivottuja vaikutuksia Peittää savun kitkerää makua ja pahaa hajua Pehmentää savua vähentää hengitysteiden ärsytystä ( tainnuttaa varoitusmekanismin ) Muuttaa tupakan tuhkan ja savun valkoiseksi jne.

28 Ilman merkitys tupakka / muut haitat ilmassa Mutageenisuus Maaseutu 2 Kaupunki, katu 15 Tupakansavuinen huone 600 Palava savuke (Löfroth & Aguroi 1990)

29 Riittävän konkreettinen toimintasuunnitelma avuksi (SMARTs-malli) Konkreettinen tavoite (Specific) Yhden savukkeen vähentäminen päivässä Mitattava tavoite (Measurable) Savukkeiden edistyvä vähentäminen Tupakoijan itsensä valitsema ja päättämä tavoite (Agreed) Hän itse päättää mistä päivittäisestä tupakasta hän luopuu Realistinen tavoite (Realistic) Henkilön on mahdollista saavuttaa tavoite ilman ylivoimaisia ponnisteluja omassa arjessaan Aikaan sidottu tavoite (Time-specific) Tupakoija päättää luopua iltatupakasta seuraavan viikon ajan, sen jälkeen tilanteen uudelleen arviointi potilas asettaa itselleen lisätavoitteita Tuen saaminen (Support) Suunnitelmaan kirjataan myös, keneen hän voi ottaa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla jne.

30 4. Kokoontuminen Tavoitteita: Varmistetaan korvaushoitojen toimivuus Varaudutaan riskitilanteisiin Normalisoidaan repsahdukset osaksi oppimisprosessia Tiedostetaan tupakoinnin lopettaminen pitkäkestoiseksi oppimisprosessiksi käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Vieroitusoireiden helpottaminen Riskitilanteiden tunnistaminen, hallinta ja repsahdukset Tuki

31 Tupakoija päättää luopua tupakasta, samalla hän suostuu luopumaan tupakan nautinnosta ja opettelee: Välttämään aluksi tilanteita, joissa hänen on vaikea olla tupakoimatta Odottamaan tupakanhimon ohi menemistä (maks.5min) Vastustamaan itsesuggestiolla, pohtimalla kuinka paljon on jo panostanut, mitä hyötyjä saanut, valmistautumalla kieltäytymään tarjotusta tupakasta jne. Kääntämään huomion pois tupakasta tekemällä jotain muuta; juomalla lasin vettä, puremalla purukumia, hengittämällä syvään, lähtemällä kävelylle jne. Kohtaamaan tupakoimattomana tilanteita, joissa on aikaisemmin tottunut sytyttämään savukkeen Vähitellen tupakoija tyytyy, tottuu ja kasvaa tupakoimattomuuteen

32 Riskitilanteiden kartoittaminen Repsahtamiseen johtavan riskitilanteen voi laukaista jokin tietty toiminta, paikka, tunnetila, seura tms. Tilanne Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 1 Toimintasuunnitelma 2 Toimintasuunnitelma 1 Toimintasuunnitelma 2 Toimintasuunnitelma 1 Toimintasuunnitelma 2 Minulle parhaimmat keinot selviytyä tupakanhimosta:

33 Taustaksi ohjaajalle: Relapsi ja sen hoito on olennainen osa tupakasta vieroitusta Tupakoija harjottelee keskimäärin 3 4 kertaa lopettamista ennen lopullista onnistumista Läheisten/vertaisten tuki on tärkeä Valtakunnallinen Stumppi puhelinpalvelu/netti avuksi Ymmärretään, että tupakoimattoman identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen tarvitaan aikaa Panostetaan jatkoseurantaan ja tukeen, joka on parasta relapsin estoa!

34 Tavoitteena pysyvä tupakoimattomuus Tupakoija oppii pois tupakoinnista ja omaksuu pysyvästi uusia toimintoja tupakoinnin tilalle Auta tiedostamaan ja ennakoimaan sisäisten ja ulkoisten vihjeiden vaikutus riskitilanteiden syntymiseen Varmistetaan nikotiinikorvaushoidon/lääkehoidon toimivuus ja oikea käyttö

35 5. Kokoontuminen Tavoitteita: Tarkistetaan henkilökohtaisten tavoitteiden toimivuus, edistyminen ja henkilökohtaisen tuen tarve Löydetään ja vahvistetaanyhdessä savuttomuutta tukevia vaihtoehtoisia toimintoja Etsitään hyviä vinkkejä painonhallintaan käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Terveelliset ravintotottumukset, painonhallinta ja liikunta Tupakoimattomuuden myönteiset vaikutukset/haasteet

36 Ongelmana painonnousu 80 % lihoo 6-12 kuukauden aikana lopettamisesta Miehet keskimäärin 2,8 kg ja naiset 3,8 kg 6-12 kuukauden kuluessa tupakoinnin lopettamisesta (Perkins 1993) (Benowitz 1998). Voimakas nikotiiniriippuvuus lisää painonnousun riskiä (Killen, Fortmann et al. 1996). Näläntunne jatkuu keskimäärin 90 vuorokautta (Hughes 1992). Painonnousu johtuu lisääntyneestä syömisestä ja nikotiinikorvaushoito ei vähennä painonnousua, mutta siirtää painonnousua (Bailey et al. 1996; Nordström, Kinnunen et al. 1999)

37 Miksi paino nousee? Muutos kehon aineenvaihdunnassa Tupakoijan pulssi on keskimäärin 6-7 lyöntiä minuutissa korkeampi kuin tupakoimattoman lyöntiä enemmän joka päivä Tupakoinnin loputtua sydämen lyöntitiheys laskee samoin kuin perusaineenvaihdunta paino nousee, jos muutokseen ei varauduta Säännöllinen arkiliikunta ja henkilölle itselleen sopiva ja mieluisa liikuntaharrastus lisäävät energiankulutusta ja kohottavat kuntoa

38 Väliaikainen nesteen kertyminen elimistöön Monet ihmiset, etenkin naiset kärsivät jonkin aikaa nesteen kertymisestä elimistöön Suolankäyttöä on syytä rajoittaa ja valita ruokia, joilla on luonnollinen nestettä poistava vaikutus; parsa, piparjuuri, raparperi, mansikat ja melonit Runsas veden juominen on edullinen ja tehokas tapa vauhdittaa aineenvaihduntaa

39 Tupakoija on tottunut saamaan oraalisen nautinnon tupakoimalla kymmeniä kertoja päivässä 20 savuketta/pv tupakoivan suu tekee yli 200 imuliikettä joka päivä Kun tällainen suulle annettu huomio korvataan syömisellä, seurauksena on huomattava painonnousu Suulle annetaan edelleen huomiota syömällä säännöllisesti kuitupitoisia, sopivasti kaloripitoisia ja maukkaita aterioita harkittuja herkutteluhetkiä unohtamatta

40 Syömisen hallinta

41 Opi syömään oikein Syö riittävän suuria annoksia Huolehdi säännöllisistä ruoka-ajoista Nauti kolme ateriaa päivässä: aamiainen, lounas ja päivällinen Ota kerralla kaikki ruoka lautaselle Aloita ja lopeta ateria 1-2 lasillisella vettä Keskity ruokailuun, älä hotki Kylläisyyden tunteen saavuttaminen kestää 20 min Nauti tuoksuista ja erittele makuja Varaa itsellesi jääkaappiin vähäkalorisia välipaloja Tyydytä makeanhimo pienimmällä mahdollisella vaihtoehdolla Viinerin sijaan pulla, suklaalevyn sijaan pieni suklaapatukka jne.

42 Pienet muutokset Kun ruuasta saatu energia = kulutus, pysyy paino vakiona Kun energian saanti on suurempaa kuin kulutus ylimääräinen energia varastoituu rasvana elimistöön Kun energian saanti on pienempää kuin kulutus elimistön rasvavarastoja käytetään energian lähteenä Yksi kilo ihmisen rasvakudosta sisältää n kcal Jos paino nousee 2 kg vuodessa, se edellyttää kcal energiaylimäärän vuodessa Päivässä se merkitsee n. 40 kcal ( : 365) 40 kcal = pieni pala leipää, rkl mysliä, pieni peruna, puoli lasillista kevytmaitoa

43 III Ylläpitovaihe (2 kokoontumista kahden viikon välein) Tavoite: - tupakoimattoman identiteetin vahvistaminen - pysyvä savuttomuus

44 6. Kokoontuminen Tavoitteita: Huomioidaan tupakoimattomuuden omakohtaisia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia Haluttaessa tietoa tupakkasairauksista Kiinnostuksen mukaan valistusta tupakan markkinoinnista ja ympäristövaikutuksista käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Tupakkasairaudet, jos halutaan tietää Tupakoinnin markkinointi, kustannukset ja ympäristövaikutukset Valpastutaan riskien suhteen

45 Tupakointi kuormittaa koko elimistöä aivot ja keskushermosto sydän ja verisuonet keuhkot luut ja nivelet iho ikenet, hampaat silmät munuaiset, virtsarakko ruokatorvi, suolisto rinnat munasarjat / kivekset maksa haima kilpirauhanen immuunijärjestelmä

46 Tupakan tuottaminen on kannattavaa liiketoimintaa 1 kg raakatupakkaa maksaa n.2 1 kilosta saadaan 1400 savuketta = 70 askia 70 x 5,00 = 350,00 valmiin tuotteen hinta n.170 kertaa korkeampi kuin raakatupakan kilohinta

47 Riippuvuutta aiheuttava, myrkyllinen tuoteperhe Tehdasvalmisteiset savukkeet Savukkeisiin käytetään useita teollisesti pitkälle jalostettuja tupakkalaatuja, joihin on helpompi lisätä erilaisia kemikaaleja Näiden lisäaineiden tarkoituksena on helpottaa savun vetämistä keuhkoihin, vähentää tupakkaraaka-aineen käyttöä savuketta kohden Mahdollistaa raaka-aineen tarkempi käyttö esim. lehtiruodin osalta Sätkä Sikari ja piippu Nuuska Suunuuska (kuiva ja kostea) Nenänuuska

48 Tuoteperheen uudet tulokkaat 1 Vesipiippu (myös nimillä hookah, narghila ja shisha) Tupakan palaessa syntyvä savu imetään pitkää letkua pitkin lasiastiassa olevan jäähdyttävän veden läpi Vesipiipun käyttö yleistynyt Euroopassa Yrttitupakka (tupakkakasvia sisältävä tai sisältämätön) Käytetään mm. yrttisavukkeina ja vesipiipussa Sähkötupakka Savukkeen mallinen muovinen laite, jossa muuntaja, akku ja patruuna (nikotiinia sisältävä tai nikotiiniton) Imetään kuin savuketta, jolloin laitteesta vapautuu höyryä

49 Tuoteperheen uudet tulokkaat 2 Savuton savuke Nikotiini vapautuu savukkeen seinämistä Saatavilla eri makuja, ei tuota savua, häkää tai tervaa Tuotetta myytävänä internetissä ja joidenkin lentoyhtiöiden lennoilla Nikotiiniton nuuska (sisältää mm. yrttejä) Nuuskarasiaa muistuttava pakkaus irtonuuskaa tai pussinuuskaa Tuotetta saa ruokakaupoista tai ineternetistä

50 Tupakoinnin kustannukset Yksilölle: - aski/päivä = 1500 /vuosi + sairauskulut + ansiomenetykset Työnantajalle: - työn tuottavuuden alentuminen 925 /työntekijä/vuosi - poissaolot ja sairauksista johtuvat sosiaaliturvan menot 252 / työntekijä/vuosi - askin/pv polttava = 17 työpäivää/vuosi tupakkatauolla - jos keskimääräinen työpäivä 170 = tupakkatauot/vuosi 2890

51 Tupakoinnin kustannukset Kustannukset yhteiskunnalle: - arviolta miljardia /vuosi Tupakkaveron tuotto: - n. 0,6 0,7 miljardia /vuosi

52 Tupakoinnin haitat luonnolle Sademetsätuhot - 1 askivuosi = 24 sademetsän puuta Ilmaston lämpeneminen Tumppivuoret - maaperän raskasmetallikertymät

53 7. Kokoontuminen Tavoitteita: Opitaan kohtaamaan ja hyväksymään arki ilman tupakkaa, unohdetaan vain tämän yhden savukkeen testaamiset ja muut itsepetostekniikat Tiedostetaan, että tupakoimattoman identiteetin vahvistaminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja valppautta Suunnataan katseet savuttomaan tulevaisuuteen käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Kerrataan savuttomuutta vaanivia riskejä ja itsepetostekniikoita Jatkosuunnitelmat, seuranta ja tuki Ryhmän palautekysely

54 Valppautta riskien suhteen tarvitaan Kompastuskiviä riittää Fysiologiset ongelmat Vieroitusoireet - elimistön tervehtymisoireet eivät kestä ikuisesti Juhlat ja alkoholi Tunne viinapääsi, valpastu varjelemaan savuttomuuttasi Varustaudu etukäteen pitämään uinuva tupakanhimo kurissa Henkilökohtaiset haasteet elämässä Hoidanko edelleen tunteitani tupakalla? Sammutanko kielteiset tuntemukset sytyttämällä savukkeen? Pakenenko ikäviä asioita tupakoimalla? Kuinka monta asiaa tupakointi on elämässäni muuttanut paremmaksi? Uhma ja kiukku Kenelle kostan, jos sytytän tupakan? Ilkeälle esimiehelle, ärsyttävälle kumppanille? Kenen elimistö kuormittuu ja itsetunto saa kolauksen? Kuka kantaa seuraukset? Kuka?

55 Ikävystyminen ja masennus Koenko tupakoinnin lopettamisen jatkuvasti vain korvaamattomana menetyksenä? Tupakoiva lähipiiri Itsetyytyväinen välinpitämättömyys ja nostalgia Voi, kun se tuoksuukin niin hyvältä Kyllä nyt aina yhden voin polttaa Tärkeän tapahtuman tai miellyttävän kokemuksen kruunaaminen Mitä korvaamatonta nautinnostani/ilostani jää ilman tupakkaa puuttumaan? Jospa vain vähän testaisin.. Miksi? Stop huijaus! Ehdin 20 vuotta testata, joten tupakointi on varmasti testattu

56 Lähteet: Katajainen A, Lipponen K, Litovaara A Voimavarat käyttöön. Salaspuro M, Kiianmaa K, Seppä K Päihdelääketiede. Niermeyer R, Seyffert M Motivaatio. Kristiina Patja, Karin Iivonen, Eija Aatela Pystyt kyllä eroon tupakasta. Anja Koski-Jännes. Muutosmotivaation tukeminen ja voimistaminen Luentomuistiinpanot, Tupakka ja Terveyspäivä. Turku Riikka Muutosta tukemassa - Valmentava elämäntapaohjaus Valtiovarainministeriö. Talousarvio Motivational interviewing in health care: Helping patients change behavior. Rollnick, Miller & Butler. The Guilford press, NY, 2008 Uudet tupakkatuotteet ja nuuska. Valvira Pietikäinen Arto. Joustava mieli. Duodecim Annamari Rouhos Luentomuistiinpanot, Vantaa Klas Winell. Tupakka ja Terveyspäivät 2012

Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja. Filha/Kristiina Salovaara Kuopio 20.3 2014

Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja. Filha/Kristiina Salovaara Kuopio 20.3 2014 Motivaatio, vuorovaikutus ja työkaluja Filha/Kristiina Salovaara Kuopio 20.3 2014 Tupakkariippuvuus Neurobiologia Psyyke- Kognitio-uskomukset Addiktio- nikotiinin säätely elimistössä Ehdollistunut mielihyväoppiminen

Lisätiedot

TUPAKKATUOTTEET JA TERVEYSRISKIT. Nurmes 30.1.2013 ja Joensuu 6.2.2013

TUPAKKATUOTTEET JA TERVEYSRISKIT. Nurmes 30.1.2013 ja Joensuu 6.2.2013 TUPAKKATUOTTEET JA TERVEYSRISKIT Nurmes 30.1.2013 ja Joensuu 6.2.2013 Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus 1 Sisältö 1. Yleistä tilastojen

Lisätiedot

Tunnin alussa kannattaa lisäksi tuoda esiin seuraavat seikat:

Tunnin alussa kannattaa lisäksi tuoda esiin seuraavat seikat: 1 TUPAKKATUNTI KOULUILLE (suositus 5-6 luokat) teksti: Eeva-Maija Möttönen, kouluttaja Aloitus Tupakka-aiheen käsittelyssä oppilaita rohkaistaan keskusteluun, ei luennon kuunteluun. Tunti voidaan aloittaa

Lisätiedot

FAKTAA TUPAKASTA teksti: Eeva-Maija Möttönen, kouluttaja. Tupakoinnin historiaa. Tupakan aineosat

FAKTAA TUPAKASTA teksti: Eeva-Maija Möttönen, kouluttaja. Tupakoinnin historiaa. Tupakan aineosat 1 FAKTAA TUPAKASTA teksti: Eeva-Maija Möttönen, kouluttaja Tupakoinnin historiaa Tupakkakasvi (Virginian tupakka) on parimetrinen lehtevä pensas, jonka lehdissä on nikotiinia. Kasville itselleen se on

Lisätiedot

IRTI TUPAKASTA. Tupakkavieroituskurssi Lahden diakonian instituutin opiskelijoille

IRTI TUPAKASTA. Tupakkavieroituskurssi Lahden diakonian instituutin opiskelijoille IRTI TUPAKASTA Tupakkavieroituskurssi Lahden diakonian instituutin opiskelijoille Mari Leminen Opinnäytetyö Syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen. Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja työvälineet lopettamisen tukeen Patrick Sandström Keuhkoterveysjärjestö Filha ry Kajaani 11.5.2015 Suomalaisten tupakointi 1950-2013 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Mäenpää, Milla Pekkala, Tiia 2015 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

SAVUNA ILMAAN JA MÄLLINÄ HUULEEN

SAVUNA ILMAAN JA MÄLLINÄ HUULEEN SAVUNA ILMAAN JA MÄLLINÄ HUULEEN Mitä jäbä duunaa? Nuoret ja päihteet seminaari 4.11.2014 Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus Väestöterveyttä

Lisätiedot

Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus. Asiantuntijalääkäri. Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos.

Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus. Asiantuntijalääkäri. Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos. Röökiteorian alkeet: Tupakka, tupakointi, tupakkariippuvuus Asiantuntijalääkäri Kristiina Patja, LT, el Kansanterveyslaitos Sisältö Mitä on tupakka? Miksi tupakointi kiinnostaa yhteiskuntaa? Ketkä tupakoivat?

Lisätiedot

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

E ro o n t u p a ka s t a

E ro o n t u p a ka s t a Eroon tupakasta Yök, röökiä! Eroon tupakasta Sisällysluettelo Valmistaudu huolella 3 Tupakkalakolla terveemmäksi 3 Ilman tupakkaa voit paremmin 4 Mieti etukäteen 4 Ota oppia aikaisemmista yrityksistäsi

Lisätiedot

Netta Ritari ja Susanna Röyskö. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa

Netta Ritari ja Susanna Röyskö. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa 1 (1) Netta Ritari ja Susanna Röyskö Tupakoinnin lopettaminen kannattaa Tietoa tupakoinnin vaikutuksista, haitoista ja lopettamisesta Opinnäytetyö Syksy 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön

Lisätiedot

TUMPPAA ÄITI TUPAKKA! Tupakointi ja nikotiiniriippuvuus naisen lisääntymisterveyden. riskitekijänä. Elina Inkinen

TUMPPAA ÄITI TUPAKKA! Tupakointi ja nikotiiniriippuvuus naisen lisääntymisterveyden. riskitekijänä. Elina Inkinen TUMPPAA ÄITI TUPAKKA! Tupakointi ja nikotiiniriippuvuus naisen lisääntymisterveyden riskitekijänä Elina Inkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan

Lisätiedot

TIEDÄT HYVIN, MITEN TUPAKOIDAAN. NYT SINULLA ON MAHDOLLISUUS OPPIA, KUINKA TUPAKOINNISTA PÄÄSEE EROON.

TIEDÄT HYVIN, MITEN TUPAKOIDAAN. NYT SINULLA ON MAHDOLLISUUS OPPIA, KUINKA TUPAKOINNISTA PÄÄSEE EROON. TIEDÄT HYVIN, MITEN TUPAKOIDAAN. NYT SINULLA ON MAHDOLLISUUS OPPIA, KUINKA TUPAKOINNISTA PÄÄSEE EROON. MINÄ LOPETAN -OPASLEHTINEN TUPAKOINNIN LOPETTAMISEEN Kehittäjä ja rahoittaja: Helmikuu 2015 EUSC1505g

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 5 PAINAVAA ASIAA KEVYEMMÄSTÄ ELÄMÄSTÄ

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 5 PAINAVAA ASIAA KEVYEMMÄSTÄ ELÄMÄSTÄ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 5 2008 PAINAVAA ASIAA KEVYEMMÄSTÄ ELÄMÄSTÄ Terveyden edistämisen keskuksen arvioima. Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen Tupakoinnin lopettaminen Miksi kannattaa lopettaa? Suurin osa tupakoitsijoista haluaa lopettaa. Tupakoitsijoista lähes 80 prosenttia on yrittänyt lopettaa tupakoinnin jo monesti. Miksi lopettaminen kannattaa?

Lisätiedot

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen

TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen TERVEYSKASVATUSAINEISTOA KOULUTERVEYDENHOITAJALLE Nuorten tupakointi ja nuuskaaminen Tiina Peksiev Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

MANUAALI DVD. Tupakka. DVD ehkäisevään päihdetyöhön nuorten kanssa työtä tekeville

MANUAALI DVD. Tupakka. DVD ehkäisevään päihdetyöhön nuorten kanssa työtä tekeville MANUAALI Tupakka DVD DVD ehkäisevään päihdetyöhön nuorten kanssa työtä tekeville SISÄLLYSLUETTELO 1.) MISTÄ ON KYSE? Johdanto Mikä on Ainemaatio-kilpailu? Preventiimi 2.) DVD:N TARKOITUS Miksi DVD on tehty?

Lisätiedot

Johdanto. Eroon tupakasta -ohjelman lopettamisopas

Johdanto. Eroon tupakasta -ohjelman lopettamisopas LOPETTAMIS- OPAS Eroon tupakasta -ohjelman lopettamisopas Johdanto 2 Miksi lopettaminen on niin vaikeaa? 3 Fyysinen riippuvuus Käyttäytymiseen liittyvä riippuvuus Oireet Olet melkein tavoitteessasi Viisi

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA TUKEMINEN

TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA TUKEMINEN TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA TUKEMINEN Eija Mantila astmahoitaja Tupakasta irti ryhmäohjaaja KOTKAN KAUPUNKI Karhulan terveysasema Sidonnaisuudet: Etelä-Kymenlaakson allergia- ja astmayhdistys ry Tupakanpolton

Lisätiedot

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI Sisällysluettelo Esipuhe Tervetuloa Elämäntaitokurssille. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö - hyvä päivä, nukkuminen, ruokailu, liikkuminen ja mukavien asioiden tekeminen. Hyvinvointi,

Lisätiedot

Sydämesi hyvinvointi

Sydämesi hyvinvointi 1 Sydämesi hyvinvointi Sisällys Sydämesi hyvinvointi... 3 Kolesteroli... 4 Verenpaine... 6 Diabetes... 8 Ruokavalio... 10 Painonhallinta... 12 Liikunta... 14 Stressi... 16 Tupakointi... 18 Kun suunnittelet

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta

Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta Tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta Tupakoinnin lopettamisen tärkeys Suurin osa tupakoijista haluaisi lopettaa tupakoinnin. Moni harkitsee päätöstään pitkään, osa uskoo lopettavansa joskus tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut 2012 Teemana savuttomuus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut Sisällys Alkusanat... 2 Johdanto... 3 Savuttomuuden edistämisen lähtökohtia... 4 Savuttomuuden edistämisen linjauksia... 4

Lisätiedot

Riippuvuus on! mu,a millainen: tupakkariippuvuus ja sen hoito. Päihdelääketieteen yhdistys 8.5.2014 Kristiina Patja

Riippuvuus on! mu,a millainen: tupakkariippuvuus ja sen hoito. Päihdelääketieteen yhdistys 8.5.2014 Kristiina Patja Riippuvuus on! mu,a millainen: tupakkariippuvuus ja sen hoito. Päihdelääketieteen yhdistys 8.5.2014 Kristiina Patja Tausta ja sidonnaisuudet 2012-14 Koulutus: LT, terveydenhuollon el, dosentti, johtamisen

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 1. ALOITUS 3 2. RASTIT 4. 1. Tietotaulu 4 2. Kuvakortit 6 3. LOPETUS 7 4. TUPAKKA 8

SISÄLLYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 1. ALOITUS 3 2. RASTIT 4. 1. Tietotaulu 4 2. Kuvakortit 6 3. LOPETUS 7 4. TUPAKKA 8 1 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 1. ALOITUS 3 2. RASTIT 4 1. Tietotaulu 4 2. Kuvakortit 6 3. LOPETUS 7 4. TUPAKKA 8 5. IDEOITA MITEN ASIAN KÄSITTELYÄ VOI KOULUSSA JATKAA 10 LIITTEET 1-4 2 JOHDANTO Vantaa

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot