Esimerkki vaiheittain etenevästä ryhmänohjauksesta (Mallia on hyvä muokata/keventää paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkki vaiheittain etenevästä ryhmänohjauksesta (Mallia on hyvä muokata/keventää paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi)"

Transkriptio

1 Esimerkki vaiheittain etenevästä ryhmänohjauksesta (Mallia on hyvä muokata/keventää paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi) I Valmistautumisvaihe (2 kokoontumista viikon välein) II Toimintavaihe (3 kokoontumista viikon välein) III Ylläpitovaihe (2 kokoontumista kahden viikon välein) Karin Iivonen vieroitusohjaaja

2 I Valmistautumisvaihe (2 kokoontumista viikon välein) Tavoitteet: - motivoitumisen esteiden tiedostaminen - tupakkariippuvuuden tunnistaminen - korvaus/lääkehoidon oikea käyttö - hyödynnetään saatavilla olevaa kirjallista materiaalia esim. Tänään on oikea päivä sekä Stumppi puhelinta/ nettiä

3 1. Kokoontuminen Tavoitteita: Tutustuminen, luodaan turvallinen, muutosta motivoiva ilmapiiri, Kartoitetaan ryhmänohjauksen toimintaperiaatteet ja normit Kirkastetaan osallistujien arvoja/vahvistetaan motivaatiota käsiteltäviä aiheita: Alkuhaastattelulomake Kurssin aikataulu, toimintaperiaatteet, normit, sisältö Osallistujien kokemukset Minäkäsitys muutoksen esteenä harjoitus/ arvoharjoitus (häkämittaus) Kotitehtäväksi tupakointipäiväkirjan pito 1-2 päivältä

4 Minäkäsitys muutoksen esteenä olen tupakoija, nurkkaan ajettu luuseri huono itsekuri olen polttanut niin kauan, ettei enää kannata yrittää Miten etäännytään näistä ajatuksista? Harjoitus: Olen X Minulla on ajatus, että olen X Huomaan ajattelevani, että olen X - sovellus

5 Arvoharjoitus Miten tärkeää tupakoimattomuus on sinulle? (asteikolla 1-10): Perustele itsellesi: Tupakoimattomuus ei ole minulle tärkeää, koska Tupakoimattomuus on minulle tärkeää, koska En halua lopettaa tupakointia, koska Haluan lopettaa tupakoinnin, koska -sovellus

6 Häkämittaus Mittaustulos kertoo poltettujen savukkeiden määrän sekä uloshengityksen häkäpitoisuuden ja veren punasoluihin sitoutuneen häkäpitoisuuden Pohjustaa myöhemmin käytäviä keskusteluja: Häkä/veren hemoglobiini Yhden savukkeen akuutit vaikutukset Tupakan sisältämät muut vitamiinit Kuinka nopeasti häkä häviää tupakoinnin lopettamisen jälkeen?

7 Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty... Ennen lopettamista tupakoijan on hyvä kartoittaa tupakointiaan ja siihen liittyviä tunnetilojaan pitämällä tupakointipäiväkirjaa 1-2 päivän ajalta Näin hän nostaa vuosien saatossa automaattiseksi muodostuneet tupakointirutiinit tietoiseksi, harkituksi toiminnaksi Samalla hän voi tupakoidessaan «kuivaharjoitella» lopettamista pohtimalla «sen seuraavan tupakan» väistämiskeinoja, kun mahdolliset viertoitusoireet eivät vielä häiritse ajattelutoimintaa Korvaushoito/lääkehoito voidaan paremmin räätälöidä vastaamaan asiakkaan tarvetta Tupakoija aloittaa valmistautumisen ja päättää sopivan lopettamisajankohdan

8 Tupakointipäiväkirja Päiväys Nimi Kirjaa ylös hetki jolloin poltit savukkeen ja arvioi se asteikolla 1-3. Kirjaa myös päivän ajankohta ja mielellään myös oma tunnetilasi tuona hetkenä. 1 Välttämätön 2 Tarpeeseen, mutta ei välttämätön 3 Olisi voinut jättää väliin Tupakka Aika Tilanne Tunne Arvio (1-3)

9 2. Kokoontuminen Tavoitteita: Saadaan oikeaa ymmärrystä omasta tupakkariippuvuudesta ja vieroitusoireista (vähentää syyllisyyttä ja turhautumista) Opitaan tunnistamaan tupakointia laukaisevat ärsykkeet Korvaushoidon valinta ja mitoittaminen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten kokemuksia tupakkapäiväkirjan pidosta Tupakkariippuvuus ja vieroitusoireet Nikotiinikorvaushoito/lääkehoito Tupakoinnin haitta-hyöty erittely

10 Mitä tupakointipäiväkirja paljasti?

11 Tupakointimotiivit ja niiden erityispiirteet 1 Psykososiaalinen tupakointi Tupakointi liittyy erityisesti sosiaalisiin tilanteisiin. Merkittävä motiivi tupakointiin nuorilla. Sensomotorinen tupakointi Tupakan maku, haju ja savukkeiden näpertely tuottavat itsessään erityistä mielihyvää. Mielihyvähakuinen tupakointi Esiintyy usein vähän tupakoivilla, poltettujen savukkeiden välillä useampi tunti. Henkilö tupakoi rentoutuakseen, esim. ruuan jälkeen

12 Tupakoinnin motiivit ja niiden erityispiirteet 2 Stimulaatiohakuinen tupakointi Tupakoija hyötyy nikotiinin stimuloivista vaikutuksista: tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn lisääntyminen, väsymyksen vähentyminen. Sedatiivinen tupakointi Tupakointia käytetään negatiivisten tuntemusten, kuten ärsyyntymisen, vihan, pelon, häpeän, tai jännittyneisyyden hallintaan. Esiintyy useammin naisilla ja neuroottisilla potilailla.

13 Tupakoinnin motiivit ja niiden erityispiirteet 3 Addiktiivinen tupakointi Henkilö pyrkii säätelemään sekä negatiivisia että positiivisia tuntemuksiaan tupakan avulla. Hän säätelee jatkuvasti nikotiinin määrää kehossaan. Suurimmalla osalla ilmenee vieroitusoireita, jos ovat polttamatta min. Ulkoiset olosuhteet eivät aiheuta muutoksia tupakointitavassa. Automatisoitunut tupakointi Ilmenee runsaasti tupakoivilla, jotka voidaan luokitella myös addiktiivisiin ja stimulaatiohakuisiin tupakoijiin.

14 Nikotiini salakavalan nopea koukuttaja Nikotiinin välittömät vaikutukset keskushermoston välittäjäaineisiin: Dopamiini lisääntyy mielihyväntunne, energisyys, keskittymiskyky ja valppaus lisääntyvät. Noradrenaliini lisääntyy kognitiiviset toiminnot, muisti, vireystila paranevat, ruokahalu vähenee. Nikotiinin toistuva nauttiminen aiheuttaa fysiologisia muutoksia aivoissa ja keskushermostossa jo muutamassa viikossa: Nikotiinireseptorien määrä kasvaa ja niiden herkkyys lisääntyy Toleranssin kehittyminen Vieroitusoireet Lopettamisen jälkeen voi kestää kuukausia ennen kuin reseptorien aktiivisuus palaa normaalitasolle.

15 Aktivoivat ärsykkeet Riippuvuuskierre syntyy Ulkoiset: tupakka-aski, tupakoiva seura, aterian jälkeen jne. Sisäiset: stressi, ärtymys, masennus, vieroitusoireet Ajatukset Automaattiset ajatukset: Nyt on tupakkatauon aika... Odotukset ja uskomukset: Tupakka rentouttaa, auttaa keskittymään.. Mielihalut / himo Luvan antaminen Omapahan on asiani, kun tupakoin... Lopetan myöhemmin, kun on sopiva aika... Isänikin polttaa ja on terve kuin pukki... Tupakointi Välittömät vaikutukset: Mielihyvä ja rentoutumisen tunne vahvasti ehdollistunutta, opittua käyttäytymistä

16 Tupakanhimon kesyttäminen Ohjelmoitu tupakoiminen Opetellaan siirtämään tupakointia sovitun ohjelman mukaisesti Kun tupakoinnin mielihalu herää, tupakointia lykätään esim minuuttia Keskitytään vaihtoehtoisiin toimintoihin esim. verrytellään, juodaan lasi vettä, samalla tunnustellaan ja siedetään oloa ilman tupakkaa -sovellus

17 Tupakoinnin/tupakoinnin lopettamisen hyöty/haitta -erittely Tupakointi Asiakas listaa Tupakoinnin lopettaminen Asiakas listaa + + Asiakas listaa Asiakas listaa - -

18 Vieroitusoireet - pahimman vaiheen keskimääräinen kesto ja yleisyys - Oire Kesto Yleisyys Ärtyneisyyden lisääntyminen 2 viikkoa 80 % Ahdistuneisuus 1 viikko 87 % Levottomuus 1 viikko 73 % Keskittymisvaikeudet 1-2 viikkoa 73 % Kärsimättömyys 1-2 viikkoa 76 % Tupakanhimo 2-3 viikkoa 80 % Alakuloisuus 3 päivää 39 % Päänsärky 3 päivää 33 % Huimaus 1 viikko 11 % Univaikeudet muutamia öitä 80 % Lisäksi vieroitusta haittaavana tekijänä Painonnousu 1-3 kuukautta 80 %

19 II Toimintavaihe (3 kokoontumista viikon välein) Tavoitteet : - opetellaan pois tupakoinnista - repsahdukset = oppimista

20 3. Kokoontuminen Tavoitteita: Tietoa tupakan sisältämistä aineista Haluttaessa tietoa tupakoinnin akuuteista terveysvaikutuksista ja passiivisen tupakoinnin haitoista Konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja muutosmotivaation vahvistaminen käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Tupakoinnin akuutit terveysvaikutukset Tupakan sisältämät aineosat, passiivinen tupakointi Kerrataan korvaushoidot tarvittaessa Henkilökohtaisten tavoitteitten asettaminen lopettamispäätös

21 Yhden savukkeen akuutit terveysvaikutukset värekarvatoiminta 20 min sepelvaltimovirtaus 30 valtimopaine 30 pulssi 30 ääreissuonten supistus 30 lisämunuaistoiminta tunneiksi hyytymistekijät aktivoituvat tunneiksi immuunivaste tunneiksi häkäpitoisuus 10 tunniksi

22 Miksi elimistömme reagoi näin? - Löytyyköhän syy tupakan sisältämistä aineista?

23 Tupakka nautinnollinen makuelämys? Tupakka sisältää n kemiallista yhdistettä, joista yli 50 aiheuttaa syöpää Seuraavia aineita yhdistää muukin, kuin niiden myrkyllisyys; niitä kaikkia löytyy tupakasta: HÄKÄ on hajuton, mauton ja näkymätön kaasu, joka aiheuttaa häkämyrkytyksen TERVA kertyy keuhkoihin NIKOTIINI riippuvuutta aiheuttava hermomyrkky

24 ASETONI on mm. kynsilakan poistoaineessa käytettävä liuotin ASETYLEENI on hitsauskaasu ARSEENI on tehokas myrkky, jota Napoleon käytti vastustajiensa luonnollisen poistumisen vauhdittamiseksi DDT on voimakas tuholaisten torjunnassa käytetty myrkky POLONIUM 210, jolla Aleksandr Litvinenko murhattiin STYREENI on polystyreenin raaka-aine, koska se on hengitysilmassa vaarallinen, sen vuoksi on purettu asuntokauppoja FORMALDEHYDIä on lastulevyissä

25 LYIJY on ympäristösaaste, joka aiheuttaa mm. kehitysvammaisuutta ja keskittymisvaikeuksia RIKKIVETY saa sellutehtaiden ympäristön lemuamaan METAANI on kaasu, joka aiheuttaa kasvihuoneilmiön SKATOLI on ulosteen haiseva osa METANOLI eli puusprii on poltto- ja kemianteollisuuden tärkeä raaka-aine, mutta se myös sokeuttaa ja tappaa

26 SYANIDI on Agatha Christien kirjoista tuttu myrkky KADMIUM on myrkyllinen, syöpää aiheuttava raskasmetalli, joka kertyy tupakoivan naisen munasarjoihin ja estää munarakkulan kypsymisen ja haittaa munasolun irtoamista RADIOAKTIIVINEN POLONIUM 210, jolla venäläinen Aleksandr Litvinenko murhattiin Lontoossa marraskuussa 2006 NITROSAMIINIT aiheuttavat syöpää BETSOAPYREENI aiheuttaa syöpää

27 Tupakka aromikas tuote Tupakan lisäaineosia: AMMONIAKKIYHDISTEET ASETALDEHYDI GLYSEROLI KAAKAO LUUMUMEHUTIIVISTE 2-FURFURAALI SOKERIT SORBITOLI VANILIINI LAKRITSIUUTE MENTOLI Miksi? Tehostaa nikotiinin koukuttavaa vaikutusta Maustaa, säätelee palamista Häivyttää tupakanpolton eitoivottuja vaikutuksia Peittää savun kitkerää makua ja pahaa hajua Pehmentää savua vähentää hengitysteiden ärsytystä ( tainnuttaa varoitusmekanismin ) Muuttaa tupakan tuhkan ja savun valkoiseksi jne.

28 Ilman merkitys tupakka / muut haitat ilmassa Mutageenisuus Maaseutu 2 Kaupunki, katu 15 Tupakansavuinen huone 600 Palava savuke (Löfroth & Aguroi 1990)

29 Riittävän konkreettinen toimintasuunnitelma avuksi (SMARTs-malli) Konkreettinen tavoite (Specific) Yhden savukkeen vähentäminen päivässä Mitattava tavoite (Measurable) Savukkeiden edistyvä vähentäminen Tupakoijan itsensä valitsema ja päättämä tavoite (Agreed) Hän itse päättää mistä päivittäisestä tupakasta hän luopuu Realistinen tavoite (Realistic) Henkilön on mahdollista saavuttaa tavoite ilman ylivoimaisia ponnisteluja omassa arjessaan Aikaan sidottu tavoite (Time-specific) Tupakoija päättää luopua iltatupakasta seuraavan viikon ajan, sen jälkeen tilanteen uudelleen arviointi potilas asettaa itselleen lisätavoitteita Tuen saaminen (Support) Suunnitelmaan kirjataan myös, keneen hän voi ottaa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla jne.

30 4. Kokoontuminen Tavoitteita: Varmistetaan korvaushoitojen toimivuus Varaudutaan riskitilanteisiin Normalisoidaan repsahdukset osaksi oppimisprosessia Tiedostetaan tupakoinnin lopettaminen pitkäkestoiseksi oppimisprosessiksi käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Vieroitusoireiden helpottaminen Riskitilanteiden tunnistaminen, hallinta ja repsahdukset Tuki

31 Tupakoija päättää luopua tupakasta, samalla hän suostuu luopumaan tupakan nautinnosta ja opettelee: Välttämään aluksi tilanteita, joissa hänen on vaikea olla tupakoimatta Odottamaan tupakanhimon ohi menemistä (maks.5min) Vastustamaan itsesuggestiolla, pohtimalla kuinka paljon on jo panostanut, mitä hyötyjä saanut, valmistautumalla kieltäytymään tarjotusta tupakasta jne. Kääntämään huomion pois tupakasta tekemällä jotain muuta; juomalla lasin vettä, puremalla purukumia, hengittämällä syvään, lähtemällä kävelylle jne. Kohtaamaan tupakoimattomana tilanteita, joissa on aikaisemmin tottunut sytyttämään savukkeen Vähitellen tupakoija tyytyy, tottuu ja kasvaa tupakoimattomuuteen

32 Riskitilanteiden kartoittaminen Repsahtamiseen johtavan riskitilanteen voi laukaista jokin tietty toiminta, paikka, tunnetila, seura tms. Tilanne Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 1 Toimintasuunnitelma 2 Toimintasuunnitelma 1 Toimintasuunnitelma 2 Toimintasuunnitelma 1 Toimintasuunnitelma 2 Minulle parhaimmat keinot selviytyä tupakanhimosta:

33 Taustaksi ohjaajalle: Relapsi ja sen hoito on olennainen osa tupakasta vieroitusta Tupakoija harjottelee keskimäärin 3 4 kertaa lopettamista ennen lopullista onnistumista Läheisten/vertaisten tuki on tärkeä Valtakunnallinen Stumppi puhelinpalvelu/netti avuksi Ymmärretään, että tupakoimattoman identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen tarvitaan aikaa Panostetaan jatkoseurantaan ja tukeen, joka on parasta relapsin estoa!

34 Tavoitteena pysyvä tupakoimattomuus Tupakoija oppii pois tupakoinnista ja omaksuu pysyvästi uusia toimintoja tupakoinnin tilalle Auta tiedostamaan ja ennakoimaan sisäisten ja ulkoisten vihjeiden vaikutus riskitilanteiden syntymiseen Varmistetaan nikotiinikorvaushoidon/lääkehoidon toimivuus ja oikea käyttö

35 5. Kokoontuminen Tavoitteita: Tarkistetaan henkilökohtaisten tavoitteiden toimivuus, edistyminen ja henkilökohtaisen tuen tarve Löydetään ja vahvistetaanyhdessä savuttomuutta tukevia vaihtoehtoisia toimintoja Etsitään hyviä vinkkejä painonhallintaan käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Terveelliset ravintotottumukset, painonhallinta ja liikunta Tupakoimattomuuden myönteiset vaikutukset/haasteet

36 Ongelmana painonnousu 80 % lihoo 6-12 kuukauden aikana lopettamisesta Miehet keskimäärin 2,8 kg ja naiset 3,8 kg 6-12 kuukauden kuluessa tupakoinnin lopettamisesta (Perkins 1993) (Benowitz 1998). Voimakas nikotiiniriippuvuus lisää painonnousun riskiä (Killen, Fortmann et al. 1996). Näläntunne jatkuu keskimäärin 90 vuorokautta (Hughes 1992). Painonnousu johtuu lisääntyneestä syömisestä ja nikotiinikorvaushoito ei vähennä painonnousua, mutta siirtää painonnousua (Bailey et al. 1996; Nordström, Kinnunen et al. 1999)

37 Miksi paino nousee? Muutos kehon aineenvaihdunnassa Tupakoijan pulssi on keskimäärin 6-7 lyöntiä minuutissa korkeampi kuin tupakoimattoman lyöntiä enemmän joka päivä Tupakoinnin loputtua sydämen lyöntitiheys laskee samoin kuin perusaineenvaihdunta paino nousee, jos muutokseen ei varauduta Säännöllinen arkiliikunta ja henkilölle itselleen sopiva ja mieluisa liikuntaharrastus lisäävät energiankulutusta ja kohottavat kuntoa

38 Väliaikainen nesteen kertyminen elimistöön Monet ihmiset, etenkin naiset kärsivät jonkin aikaa nesteen kertymisestä elimistöön Suolankäyttöä on syytä rajoittaa ja valita ruokia, joilla on luonnollinen nestettä poistava vaikutus; parsa, piparjuuri, raparperi, mansikat ja melonit Runsas veden juominen on edullinen ja tehokas tapa vauhdittaa aineenvaihduntaa

39 Tupakoija on tottunut saamaan oraalisen nautinnon tupakoimalla kymmeniä kertoja päivässä 20 savuketta/pv tupakoivan suu tekee yli 200 imuliikettä joka päivä Kun tällainen suulle annettu huomio korvataan syömisellä, seurauksena on huomattava painonnousu Suulle annetaan edelleen huomiota syömällä säännöllisesti kuitupitoisia, sopivasti kaloripitoisia ja maukkaita aterioita harkittuja herkutteluhetkiä unohtamatta

40 Syömisen hallinta

41 Opi syömään oikein Syö riittävän suuria annoksia Huolehdi säännöllisistä ruoka-ajoista Nauti kolme ateriaa päivässä: aamiainen, lounas ja päivällinen Ota kerralla kaikki ruoka lautaselle Aloita ja lopeta ateria 1-2 lasillisella vettä Keskity ruokailuun, älä hotki Kylläisyyden tunteen saavuttaminen kestää 20 min Nauti tuoksuista ja erittele makuja Varaa itsellesi jääkaappiin vähäkalorisia välipaloja Tyydytä makeanhimo pienimmällä mahdollisella vaihtoehdolla Viinerin sijaan pulla, suklaalevyn sijaan pieni suklaapatukka jne.

42 Pienet muutokset Kun ruuasta saatu energia = kulutus, pysyy paino vakiona Kun energian saanti on suurempaa kuin kulutus ylimääräinen energia varastoituu rasvana elimistöön Kun energian saanti on pienempää kuin kulutus elimistön rasvavarastoja käytetään energian lähteenä Yksi kilo ihmisen rasvakudosta sisältää n kcal Jos paino nousee 2 kg vuodessa, se edellyttää kcal energiaylimäärän vuodessa Päivässä se merkitsee n. 40 kcal ( : 365) 40 kcal = pieni pala leipää, rkl mysliä, pieni peruna, puoli lasillista kevytmaitoa

43 III Ylläpitovaihe (2 kokoontumista kahden viikon välein) Tavoite: - tupakoimattoman identiteetin vahvistaminen - pysyvä savuttomuus

44 6. Kokoontuminen Tavoitteita: Huomioidaan tupakoimattomuuden omakohtaisia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia Haluttaessa tietoa tupakkasairauksista Kiinnostuksen mukaan valistusta tupakan markkinoinnista ja ympäristövaikutuksista käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Tupakkasairaudet, jos halutaan tietää Tupakoinnin markkinointi, kustannukset ja ympäristövaikutukset Valpastutaan riskien suhteen

45 Tupakointi kuormittaa koko elimistöä aivot ja keskushermosto sydän ja verisuonet keuhkot luut ja nivelet iho ikenet, hampaat silmät munuaiset, virtsarakko ruokatorvi, suolisto rinnat munasarjat / kivekset maksa haima kilpirauhanen immuunijärjestelmä

46 Tupakan tuottaminen on kannattavaa liiketoimintaa 1 kg raakatupakkaa maksaa n.2 1 kilosta saadaan 1400 savuketta = 70 askia 70 x 5,00 = 350,00 valmiin tuotteen hinta n.170 kertaa korkeampi kuin raakatupakan kilohinta

47 Riippuvuutta aiheuttava, myrkyllinen tuoteperhe Tehdasvalmisteiset savukkeet Savukkeisiin käytetään useita teollisesti pitkälle jalostettuja tupakkalaatuja, joihin on helpompi lisätä erilaisia kemikaaleja Näiden lisäaineiden tarkoituksena on helpottaa savun vetämistä keuhkoihin, vähentää tupakkaraaka-aineen käyttöä savuketta kohden Mahdollistaa raaka-aineen tarkempi käyttö esim. lehtiruodin osalta Sätkä Sikari ja piippu Nuuska Suunuuska (kuiva ja kostea) Nenänuuska

48 Tuoteperheen uudet tulokkaat 1 Vesipiippu (myös nimillä hookah, narghila ja shisha) Tupakan palaessa syntyvä savu imetään pitkää letkua pitkin lasiastiassa olevan jäähdyttävän veden läpi Vesipiipun käyttö yleistynyt Euroopassa Yrttitupakka (tupakkakasvia sisältävä tai sisältämätön) Käytetään mm. yrttisavukkeina ja vesipiipussa Sähkötupakka Savukkeen mallinen muovinen laite, jossa muuntaja, akku ja patruuna (nikotiinia sisältävä tai nikotiiniton) Imetään kuin savuketta, jolloin laitteesta vapautuu höyryä

49 Tuoteperheen uudet tulokkaat 2 Savuton savuke Nikotiini vapautuu savukkeen seinämistä Saatavilla eri makuja, ei tuota savua, häkää tai tervaa Tuotetta myytävänä internetissä ja joidenkin lentoyhtiöiden lennoilla Nikotiiniton nuuska (sisältää mm. yrttejä) Nuuskarasiaa muistuttava pakkaus irtonuuskaa tai pussinuuskaa Tuotetta saa ruokakaupoista tai ineternetistä

50 Tupakoinnin kustannukset Yksilölle: - aski/päivä = 1500 /vuosi + sairauskulut + ansiomenetykset Työnantajalle: - työn tuottavuuden alentuminen 925 /työntekijä/vuosi - poissaolot ja sairauksista johtuvat sosiaaliturvan menot 252 / työntekijä/vuosi - askin/pv polttava = 17 työpäivää/vuosi tupakkatauolla - jos keskimääräinen työpäivä 170 = tupakkatauot/vuosi 2890

51 Tupakoinnin kustannukset Kustannukset yhteiskunnalle: - arviolta miljardia /vuosi Tupakkaveron tuotto: - n. 0,6 0,7 miljardia /vuosi

52 Tupakoinnin haitat luonnolle Sademetsätuhot - 1 askivuosi = 24 sademetsän puuta Ilmaston lämpeneminen Tumppivuoret - maaperän raskasmetallikertymät

53 7. Kokoontuminen Tavoitteita: Opitaan kohtaamaan ja hyväksymään arki ilman tupakkaa, unohdetaan vain tämän yhden savukkeen testaamiset ja muut itsepetostekniikat Tiedostetaan, että tupakoimattoman identiteetin vahvistaminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja valppautta Suunnataan katseet savuttomaan tulevaisuuteen käsiteltäviä aiheita: Ryhmäläisten omat kokemukset Kerrataan savuttomuutta vaanivia riskejä ja itsepetostekniikoita Jatkosuunnitelmat, seuranta ja tuki Ryhmän palautekysely

54 Valppautta riskien suhteen tarvitaan Kompastuskiviä riittää Fysiologiset ongelmat Vieroitusoireet - elimistön tervehtymisoireet eivät kestä ikuisesti Juhlat ja alkoholi Tunne viinapääsi, valpastu varjelemaan savuttomuuttasi Varustaudu etukäteen pitämään uinuva tupakanhimo kurissa Henkilökohtaiset haasteet elämässä Hoidanko edelleen tunteitani tupakalla? Sammutanko kielteiset tuntemukset sytyttämällä savukkeen? Pakenenko ikäviä asioita tupakoimalla? Kuinka monta asiaa tupakointi on elämässäni muuttanut paremmaksi? Uhma ja kiukku Kenelle kostan, jos sytytän tupakan? Ilkeälle esimiehelle, ärsyttävälle kumppanille? Kenen elimistö kuormittuu ja itsetunto saa kolauksen? Kuka kantaa seuraukset? Kuka?

55 Ikävystyminen ja masennus Koenko tupakoinnin lopettamisen jatkuvasti vain korvaamattomana menetyksenä? Tupakoiva lähipiiri Itsetyytyväinen välinpitämättömyys ja nostalgia Voi, kun se tuoksuukin niin hyvältä Kyllä nyt aina yhden voin polttaa Tärkeän tapahtuman tai miellyttävän kokemuksen kruunaaminen Mitä korvaamatonta nautinnostani/ilostani jää ilman tupakkaa puuttumaan? Jospa vain vähän testaisin.. Miksi? Stop huijaus! Ehdin 20 vuotta testata, joten tupakointi on varmasti testattu

56 Lähteet: Katajainen A, Lipponen K, Litovaara A Voimavarat käyttöön. Salaspuro M, Kiianmaa K, Seppä K Päihdelääketiede. Niermeyer R, Seyffert M Motivaatio. Kristiina Patja, Karin Iivonen, Eija Aatela Pystyt kyllä eroon tupakasta. Anja Koski-Jännes. Muutosmotivaation tukeminen ja voimistaminen Luentomuistiinpanot, Tupakka ja Terveyspäivä. Turku Riikka Muutosta tukemassa - Valmentava elämäntapaohjaus Valtiovarainministeriö. Talousarvio Motivational interviewing in health care: Helping patients change behavior. Rollnick, Miller & Butler. The Guilford press, NY, 2008 Uudet tupakkatuotteet ja nuuska. Valvira Pietikäinen Arto. Joustava mieli. Duodecim Annamari Rouhos Luentomuistiinpanot, Vantaa Klas Winell. Tupakka ja Terveyspäivät 2012

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan RYHMÄOHJAUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Ryhmäohjaus on yleisesti käytetty menetelmä tupakasta vieroituksessa. Kirjallisuudesta löytyy yli sata kuvausta ryhmäterapiasta, jonka tavoitteet tiivistettynä ovat seuraavat:

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Miten kannustan tupakoijaa vapautumaan tupakkariippuvuudesta?

Miten kannustan tupakoijaa vapautumaan tupakkariippuvuudesta? Miten kannustan tupakoijaa vapautumaan tupakkariippuvuudesta? - tupakoinnin haasteelliset taustavaikuttajat - motivoiva vieroitusvalmennus 12.01.2013 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Tupakoinnin haasteelliset

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Keinoja tupakasta vieroitukseen Jokilaakson alueella th Virpi Raivonen 1

Keinoja tupakasta vieroitukseen Jokilaakson alueella th Virpi Raivonen 1 Keinoja tupakasta vieroitukseen Jokilaakson alueella 15.9.2011 th Virpi Raivonen 1 Nikotiiniriippuvuuden hoito Jämsän seudulla tupakoimattomuutta ohjaa savuton työryhmä eli prosessiryhmä - prossesikuvio(efficassa).

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

Riippuvuuden ilmiasu ja poisoppimisen haaste. Oulu Karin Iivonen vieroitusohjaaja

Riippuvuuden ilmiasu ja poisoppimisen haaste. Oulu Karin Iivonen vieroitusohjaaja Riippuvuuden ilmiasu ja poisoppimisen haaste Oulu 11.02.2014 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Tupakkariippuvuus monitahoinen koukku Neurobiologinen - Nikotiinin suorat vaikutukset keskushermostoon Kognitiivinen

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus. Kristiina Salovaara/ Filha ry

Tupakkariippuvuus. Kristiina Salovaara/ Filha ry Tupakkariippuvuus Kristiina Salovaara/ Filha ry Tupakkariippuvuus Neurobiologia;fyysinen addiktio nikotiiniin Psyykkinen riippuvuus Kognitio-uskomukset Ehdollistunut mielihyväoppiminen Tapariippuvuus Automatisoitunut

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA TUKEMINEN OSANA KEUHKOAHTAUMATAUDIN HOITOA. Anne Sairanen, sairaanhoitaja (AMK) PHKS

TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA TUKEMINEN OSANA KEUHKOAHTAUMATAUDIN HOITOA. Anne Sairanen, sairaanhoitaja (AMK) PHKS TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA TUKEMINEN OSANA KEUHKOAHTAUMATAUDIN HOITOA Anne Sairanen, sairaanhoitaja (AMK) PHKS Ensisijainen hoito keuhkoahtaumataudin hoidossa on tupakoinnin lopettaminen Keskustelu tupakan/nuuskan

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakkariippuvuus ensimmäinen terveyshaitta Muut (fyysiset) terveyshaitat

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Savuton sairaala- toimintaohje

Savuton sairaala- toimintaohje KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Savuton sairaala- toimintaohje päivitys vuosille 2013 2015 Johdanto Tupakan kulutus on parhaiten ehkäistävissä oleva yksittäinen kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden syy maailmassa.

Lisätiedot

Tule, kuule ja osallistu

Tule, kuule ja osallistu Tule, kuule ja osallistu Tupakka arka asia? Kestääkö kanttisi miettiä tupakointiasi? Sari Rantanen Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Perusterveydenhuollon yksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 25.01.2017

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 30.7.2014 1 Huonot uutiset: Tupakointi on yksi suurimmista kansanterveysongelmista

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11. Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.2016 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus uusien haasteiden

Lisätiedot

Mites se tupakointi? Perheen tupakoimattomuuden tukeminen. Kristiina Patja KTL

Mites se tupakointi? Perheen tupakoimattomuuden tukeminen. Kristiina Patja KTL Mites se tupakointi? Perheen tupakoimattomuuden tukeminen Kristiina Patja KTL www.ktl.fi Aiheet Mitä on tupakka? Kehikko: Mikä on perhe? Lapsen oikeudet Lapsen elinkaari ja tupakka Raskausajan tupakointi

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö, THL 4.12. Hanna Ollila / Nuuskaa taskussa -seminaari 3.12. 1 Nuuska Eri tuotteita eri

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen motivaatio ja vuorovaikutus Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 1 Margita Strandberg-Heinonen 22.1.2016 2 ASENTEET En osaa En tiedä Ole utelias, keskity siihen toiseen henkilöön.

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna Tupakointi ja riippuvuus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna 1.2.2017 Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997 2015

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ ÄIDIN TUPAKOIDESSA MYÖS SIKIÖ TUPAKOI

HYVÄ TIETÄÄ ÄIDIN TUPAKOIDESSA MYÖS SIKIÖ TUPAKOI Ohessa kaksi eri versiota oppaasta Ensimmäisen version voi tulostaa yksipuolisena Toisen version voi tulostaa kaksipuolisena, jolloin oppaasta saa selailtavan leh sen Tuloste aessa varmista, e ä sivut

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiini ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kouvola

Tupakointi, nikotiini ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kouvola Tupakointi, nikotiini ja riippuvuus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kouvola 3.3.2016 Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Luennot. >> Aiempien presentaatioideni slideja voi katsoa: slideshare.com/jaakkohalmetoja. Superlatiiveja lautaselle...2

Luennot. >> Aiempien presentaatioideni slideja voi katsoa: slideshare.com/jaakkohalmetoja. Superlatiiveja lautaselle...2 Luennot Olen valikoinut tälle vuodelle 6 pääasiallista luentokonseptia, joiden ympäriltä puhun. Näiden aihealueiden lisäksi eri teemoja voidaan vapaasti yhdistellä kuulijoita parhaalla mahdollisella tavalla

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. Ilma Raittiin ilman edut Edistää aivotoimintaa Vahvistaa vastustuskykyä Antaa enemmän vireyttä koko päivään Vähentää ahdistusta ja rauhoittaa mieltä

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

2016 Case. Hyvinvointianalyysi

2016 Case. Hyvinvointianalyysi 2016 Case Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili 2016 Case Kartoituksen alkupäivämäärä 08.10.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho on mielestäni

Lisätiedot

Vertaistuki tupakoinnin lopettamisessa OHJAAJAN OPAS. Filha ry

Vertaistuki tupakoinnin lopettamisessa OHJAAJAN OPAS. Filha ry Vertaistuki tupakoinnin lopettamisessa OHJAAJAN OPAS Filha ry, Päivitetty 18.1.2016 Vertaistuella irti tupakasta Valmistelut ennen 1. kokoontumista Ohjaajan valmistautuminen kotona Käy läpi kokoontumisen

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.3.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Tupakoinnin puheeksi ottaminen Vieroittaja viekö tupakointiin

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa. Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell

Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa. Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell Mitä uutta Käypä hoito suosituksessa Tupakka ja Terveyspäivät 2012 Klas Winell Tärkeät asiat edellisestä suosituksesta Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen liittyvät

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Esimerkkiraportti Hyvinvointianalyysi

Esimerkkiraportti Hyvinvointianalyysi Esimerkkiraportti 2017 Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Esimerkkiraportti 2017 Kartoituksen alkupäivämäärä 09.01.2017 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta.

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

Nuuskan myyminen Suomessa on laitonta

Nuuskan myyminen Suomessa on laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen Suomessa on laitonta Haitallisuutensa vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on Suomessa ja Ruotsia lukuun ottamatta koko Euroopan unionissa laitonta. 18 vuotta

Lisätiedot

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Kuormitus vs lepo Kuormituksen kokonaisuus aina yksilöllinen, fyysistä ja psyykkistä mahdoton tarkasti erottaa (stressi, kehon reaktiot,

Lisätiedot

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää Terhi Koivumäki, th, TtM Mikä on raskausdiabetes? Raskausdiabeteksella tarkoitetaan sitä, että odottavan äidin verensokeri- eli glukoosiarvo nousee normaalia

Lisätiedot

Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla

Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla Ristijärven kunta savuton työpaikka 2016 Liite 2./Yhteistyötmk 8.6.2016 5 Liite 1 / Khall 26.8.2016 Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla Ristijärven kunta savuton työpaikka

Lisätiedot

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä...

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä... USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41 Huumeet & Alkoholi Jokaiselle ihmisellä tulee tietty aika nuoruudessa jolloin tekee mieli kokeilla päihteitä, se on harmillista mutta totta. Nuorten päihteiden kokeilu alkaa

Lisätiedot

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi.

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. JUOMA 100 ml ANNOS annos 7000 kcal energiamäärä,

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ

PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ VII Valtakunnallinen Tupakka ja Terveys päivä 29.11.2016 PAINOHUOLET TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA ENNUSTAVANA TEKIJÄNÄ Eeva-Liisa Tuovinen, LL Tohtorikoulutettava Erikoistuva lääkäri Kansanterveystieteen osasto

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MINDFULNESS ON TIETOISTA LÄSNÄOLOA Mindfulness on valintaa ja tietoinen päätös kohdistaa huomio nykyhetkeen. Tavoitteena on luoda uudenlainen

Lisätiedot

Koukun Helmen kotiateriapalvelu

Koukun Helmen kotiateriapalvelu Koukun Helmen kotiateriapalvelu Palveluksessanne! 2015 Tampereen Voimia Koukun Helmi Koukun Helmen keittiössä ammattitaitoinen henkilökuntamme valmistaa maukkaita aterioita kotiateriapalvelun asiakkaille.

Lisätiedot

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen

301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen 301111 Mitä tavallinen psykiatri ymmärtää kehitysvammaisen mielenterveysongelmista? Yl juha kemppinen Vastaus: hyvin vähän Tietoakin on ollut vaikea hankkia, nyt on juuri uusi kirja julkaistu Tavallisimmin

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story)

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) 21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) Lat. addictio = jättäminen jonkun valtaan, jonkun omaksi tuomitsemista tai julistamista Terveet / haitalliset riippuvuudet

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot