KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Aika Tiistai klo Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi tuomiorovasti Ilpo Rannankari piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 2:1,2 ja KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Netta Huttunen ja Teemu Soini. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ääntenlaskijoiksi valittiin Taisto Toppinen ja Taina Tammekann. Sihteeriksi valittiin vs. hallintosihteeri Raija Luomanperä. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 65 ERON MYÖNTÄMINEN BARNABE KOKOLLE YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYY- DESTÄ JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN HÄNEN TILALLEEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOI- MIKAUDEKSI Barnabe Koko on toimittanut yhteiselle kirkkovaltuustolle esityslistan

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / liitteenä 1 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan Kallaveden seurakunnan alueelta Männistön seurakunnan alueelle. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n mukaan jos seurakuntavaaleilla valittu luottamishenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta syystä taikka menettää vallikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Barnabe Koko on menettänyt vaalikelpoisuutensa muuttaessaan Kallaveden seurakunnan alueelta Männistön seurakunnan alueelle. Siinä vaaliliitossa, mistä Barnabe Koko on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon seuraava varajäsen on Maija Svärd. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Barnabe Kokolle myönnettään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja että hänen tilalleen kutsutaan varajäsen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että Barnabe Kokolle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen kutsutaan varajäsen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkovaltuusto Barnabe Kokolle myönnettiin ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi kutsutaan Maija Svärd. 66 ERON MYÖNTÄMINEN HELENA RIEKILLE YHTEISEN KIRKOVALTUUSTON JÄSENYYDES- TÄ JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN HÄNEN TILALLEEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUS- TOON JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI Helena Riekki on toimittanut seurakuntayhtymälle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa hän anoo eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Eroanomustaan Riekki perustelee sillä, että hän on muuttanut pois paikkakunnalta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n mukaan jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta syystä taikka menettää vallikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Helana Riekki on menettänyt vaalikelpoisuutensa muuttaessaan toiselle paikkakunnalle. Siinä valitsijayhdistyksessä, mistä Helena Riekki on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon seuraava varajäsen on Riitta-Liisa Rautsi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa , Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Helena Riekille myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsustaan varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että Helena Riekille myönnetään eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Helena Riekille myönnettiin ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi kutsuttiin Riitta-Liisa Rautsi. 67 ERON MYÖNTÄMINEN HELENA RIEKILLE KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUN- NAN JÄSENYYDESTÄ Helena Riekki on toimittanut seurakuntayhtymälle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa hän anoo eroa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä. Eroanomustaan Riekki perustelee sillä, että hän on muuttanut pois Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 2 momentin mukaan jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää vallikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Helena Riekki on muuttanut toiselle paikkakunnalle ja menettänyt näin vaalikelpoisuutensa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Johtokunta päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Helena Riekille myönnetään ero kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä ja että hänen tilalleen valitaan jäsen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa,

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / että Helena Riekille myönnetään eron kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen valitaan jäsen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Helena Riekille myönnettiin ero kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä. Helena Riekin tilalle valittiin Seppo Niskanen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 68 HAUTOJEN HOITOHINNAT VUONNA 2013 Hautojen hoitohinnat vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteenä 3 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintoihin esitetään kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin. Kuntaliitoksen myötä myös Nilsiän seurakunta liittyy Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahaston hautojen hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Vuoden 2013 alusta seurakuntayhtymään liittyvän Nilsiän seurakunnan hoitohautojen hinnat ja hoitoaikojen pituudet eivät juuri poikkea seurakuntayhtymän voimassa olevasta käytännöstä. Hautojen hoidosta perittävät maksut ovat tällä hetkellä Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahastolla seuraavat: Vuosihoito yhdeltä arkkupaikalta 64 euroa. Viiden vuoden hoito 331 euroa ja kymmenen vuoden hoito 695 euroa. Lisäksi Nilsiän seurakunnalla on ainaishoitosopimuksia 55 kpl ja mahdollisuus ostaa kasteluhoito. Hoitosopimusten pituudet ja niiden sisältö on syytä muuttaa yhdenmukaiseksi seurakuntayhtymän alueella. Ainaishoitosopimusten suhteen voitaisiin menetellä samoin kuin on tehty Kuopion ev.lut..seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuustossa joulukuussa 1993 tehdyn päätöksen mukaan. Ainaishoitohautojen hoitotapaa muutetaan siten, että niille istutetaan monivuotiset kukat eli perennat. Ainaishoitosopimusten hoitotason muuttaminen on omaisille tärkeä asia. Vuoden 2011 alussa seurakuntayhtymään liittyneillä seurakunnilla oli myös muutama ainaishoitosopimus. Tässä asiassa voitaisiin menetellä siten, että pyritään etsimään omaisten yhteystiedot ja tiedottamaan heille hoitotason muuttamisesta. Lisäksi selvitetään sopimuskohtaiseksi onko pääomaa jäljellä ja tarvittaessa tehdään erillispäätös ainaishoitosopimusten muuttamisesta määräaikaishoitosopimuksiksi. Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahastolla on tällä hetkellä noin 700 hoitosopimusta. Voimassa olevien hoitosopimusten osalta lähetetään kirje, jossa kerrotaan vuonna 2013 alkavalla hoitokaudella tapahtuvista muutoksista.

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Vuonna 2013 alkavalla hoitokaudella hoitohautojen hinnoittelu ja niiden pituudet sekä hinnaston teksti muutetaan yhdenmukaisen menettelyn vuoksi koskemaan kaikkien seurakuntayhtymän hautausmaiden hoitohautoja, liitteen 1 mukaiseksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautojen hoitohinnat vuodelle 2013 vahvistetaan esitetyn mukaisesti. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että ainaishoitosopimusten muuttamisesta määräaikaisiksi hoitosopimuksiksi tehdään selvitys ja sen jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hautojen hoitohinnat vuodelle 2013 vahvistetaan esitetyn mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että ainaishoitosopimusten muuttamisesta määräaikaisiksi hoitosopimuksiksi tehdään selvitys ja sen jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä. Kirkkoneuvosto ehdottaa: 1. että hautojen hoitohinnat vuodelle 2013 vahvistetaan liitteen 3 mukaisesti ja 2. että ainaishoitosopimusten muuttamisesta määräaikaisiksi hoitosopimuksiksi tehdään selvitys ja jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 69 HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion. Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista. Rahaston pääoma on tällä hetkellä euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös viiteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta oli yhteensä euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on n. 6 7 %. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopioon. Kuntaliitoksen myötä myös Nilsiän seurakunta liittyy Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahaston hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahaston pääoma on tällä hetkellä euroa. Varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikai-

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / siin pankkitalletuksiin. Edellä mainittu pääoma on tarkoitus yhdistää vuoden 2013 alusta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston pääomaan. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden 2013 alussa tulee olemaan yhteensä euroa. Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 4 Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstömenot, joiden loppusumma on euroa. ( v ne olivat euroa, 64,7 % kaikista menoista). Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistöjen käytöstä yhteensä euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on euroa ja arvioidut tulot euroa. Talousarvioehdotus osoittaa euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu siitä, että Nilsiän alueella olevilla hautausmailla maksetaan vuonna 2013 kolmen henkilön puolen vuoden palkka hautainhoitorahastosta Vuonna 2013 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia Vuosihoitoja oli vuonna 2012 yhteensä Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahastolla on haudanhoitosopimuksia tällä hetkellä noin 600. Hoitosopimusten määrä vuoden 2013 alussa on noin Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautainhoitorahaston talousarvion hyväksymistä esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvion hyväksymistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa: että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2013 hyväksytään, Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 70 HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 Haudan luovutukseen liittyvät maksut vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopioon. Kuntaliitoksen myötä Nilsiän seurakunta liittyy Järvi-Kuopion seurakuntaan ja myös osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Vuoden 2013 alusta edellä mainitusta toimenpiteestä johtuen Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymälle tulee neljä uutta hautausmaata, joista kolmeen tehdään hautauksia. Tämän jälkeen seurakuntayhtymällä on yhteensä 34 hautausmaata, joista 26 tehdään hautauksia. Hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä kuopiolaisilta 200 euroa. Nilsiässä nilsiäläiset ovat saaneet hautapaikan maksutta.

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Vuoden 2013 alusta alkaen hautasijasta perittävät maksut ja hinnastossa oleva teksti on tarkoitus yhdenmukaistaa seurakuntayhtymän alueella.. Kirkolliskokous on päättänyt ehdottaa valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Hautaustoimilain 6 :ssä mainitaan mm., että hautaustoimessa perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Kirkkohallituksesta saatujen tämän hetkisten tietojen mukaan lakimuutos tulee voimaan mahdollisesti vuoden 2013 alusta. Kirkkohallituksessa on tehty yhteenveto eri seurakuntien hautaustoimen toimintatuotoista, poistoista ja kustannuksista. Tilasto on vuodelta Toimintatuottojen osuus bruttokustannuksista tulisi kirkkohallituksen käsityksen mukaan olla %:a. Kuopion.seurakuntayhtymässä 18,6 %. Hautaustoimen omakustannusarvon laskeminen on tehty Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 44/2002 ohjeen mukaisesti ja se on vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 2 482,67 euroa hautausta kohti. Laskelma on esityslistan liitteenä 5. Perittävillä hautamaksuilla pitäisi voida kattaa joitakin hautausmaalle ostettavista palveluista. Tällaisia palveluja ovat mm. alueiden kunnossapito (talvi kunnossapito, hiekoitussepeli ym.), valaistus, jätehuolto ja kasteluvesi. Edellä mainittujen palvelujen ostamiseksi vuodelle 2012 on talousarviossa varattu euroa. Vuosittain tehdään noin arkkuhautausta, joista vanhoihin ns. ainaishautoihin puolet. Uusia luovutettavia hautoja on vuodessa noin Loput hautauksista tehdään aikaisemmin luovutettuihin määräaikaisiin hautoihin. Maksu voidaan periä uusista luovutettavista haudoista ja haudattaessa aikaisemmin luovutettuihin määräaikaisiin hautoihin, joissa joudutaan mahdollisesti jatkamaan hallinta-aikaa koskemattomuusajan verran. Ainaishautoihin haudattaessa hautasijamaksua ei voida periä. Joten edellä mainittujen palvelujen ostamiseen tarvittavan määrärahan kattamiseksi ei tasavertaisen kohtelun vuoksi voitane periä hautasijamaksua täysimääräisenä uuteen luovutettavaan tai aikaisemmin luovutettuun määräaikaiseen hautaan haudattaessa. Tällä hetkellä peritään kuopiolaiselta kaksi arkkuhautasijaa käsittävästä haudasta 200 euroa. Ulkopaikkakuntalaisen hinta on 700 euroa. Muissa suurimmissa seurakuntayhtymissä vastaavat maksut vaihtelevat oman kunnan alueella asuvalla euroa/kaksi hautasijaa. Ulkopaikkakuntalaisen hinta on euroa. Kirkkohallituksen vuonna 2005 hautaustoimen maksut yleiskirjeessä hautaamiseen liittyvien palvelujen, kuten haudan avaamisen ja peittämisen

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / maksut voivat olla lähellä omakustannushintaa, kun taas hautapaikkamaksu voi olla (ja sen kuulukin olla, yhteisövero huomioon ottaen) omakustannushintaa alempi. Olisi kuitenkin perusteltua, että vuoden 2013 alusta kuopiolaisten hautamaksuja korotettaisiin 200 eurosta 300 euroon/kaksi arkkuhautasijaa. Arkkuhaudan hautaoikeuden jatkamisesta perittäisiin 12 euroa/vuosi. Uurnahaudan hautaoikeuden jatkamisesta perittäisiin 2 euroa/vuosi. Ulkopaikkakuntalaisen maksu säilytettäisiin ennallaan. Lapsen ja uurnahaudan maksut ehdotetaan säilytettävän entisellä tasolla. Hauta- ja hautauspalvelumaksujen osalta sovelletaan yhdenmukaista hinnoittelua seurakuntayhtymän alueella Esityslistan liitteenä 6 on ehdotus hautasijamaksuiksi vuodelle Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautasijamaksujen vahvistamista liitteen 3 mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautasijamaksujen vahvistamista vuodelle 2013 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla Kirkkoneuvosto ehdottaa: - että hautasijamaksut vuodelle 2013 vahvistetaan liitteen 6 mukaisesti. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 71 MÄÄRÄAIKAISTEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN Seurakuntayhtymän seurakunnissa on ollut kesätyöntekijöinä työsuhteisia kesäteologeja, kesäkanttoreita ja kesänuorisotyönohjaajia. Tehtävissä on yleensä ollut alan opiskelijoita ja heille on maksettu henkilöstöjohtokunnan määrittelemää palkkaa opintojen edistymisen ja seurakuntakokemuksen perusteella. Työsuhteessa oleviin työntekijöihin on sovellettava työaikaa, joka on 38,25 tuntia viikossa. Erityisesti leirityössä työajan noudattaminen on haasteellista, sillä periaatteessa kesätyöntekijöille olisi jo etukäteen työtä suunniteltaessa määriteltävä työ- ja vapaa-aika tunnilleen. Mikäli kesätyöntekijöihin sovellettaisiin työaikalain ulkopuolella olevaa hengellistä työaikaa, olisi heille määriteltävä vain vapaapäivät. Tämä taas edellyttää, että heillä olisi virka, johon hengellistä työaikaa voisi soveltaa. Työsuhteessa hengellisen työajan noudattaminen ei ole laillista.

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Vuosina 2009, 2010, 2011 ja 2012 perustettiin väliaikaiset virat ja järjestelmä toimi hyvin. Tämän vuoksi olisi järkevää perustaa tänäkin vuonna seurakuntayhtymään väliaikaisia määräaikaisia virkoja kesätyötä varten. Virat olisivat yhtymän virkoja, mutta niiden sijoituspaikkana olisivat paikallisseurakunnat. Palkka maksettaisiin kunkin seurakunnan varaamasta määrärahasta. Kesäteologien ja kanttoreiden palkkaus voisi määräytyä vaativuusryhmän 302 mukaan ja kesänuorisotyöntekijöiden palkkaus vaativuusryhmän 301 mukaan. Henkilöstöasian johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräikisten kesätyöntekijöiden virkojen perustamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustamista henkilöstöasiain johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymään perustetaan kahdeksan kesäteologin määräaikaista vaativuusryhmän 302 virkaa ajalle että seurakuntayhtymään perustetaan seitsemän kesäkanttorin määräaikaista vaativuusryhmän 302 virkaa ajalle että seurakuntayhtymään perustetaan kuusi kesänuorisotyöntekijän määräaikaista vaativuusryhmän 301 virkaa ajalle ja 4. että virkojen sijoituspaikat määritellään virkamääräyksen yhteydessä Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 72 MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRAN MUUTTAMINEN OSA-AIKAISEKSI DIAKONIAN VIRAKSI Männistön seurakunnassa on kolme diakonian virkaa, joista yksi on rahoitettu Asta Heimon testamenttirahaston varoin. Rahaston varallisuus muodostuu pääasiassa metsätilasta ja omaisuuden tuotolla on mahdollista tällä hetkellä rahoittaa diakonian virka vain osa-aikaisena. Viime vuosina asiakaskontaktien määrä on vähentynyt. Samoin omaishoitajatyö, joka on ollut yhden diakoniatyöntekijän pääasiallinen vastuualue, on siirtynyt vahvasti kolmannen sektorin ja kaupungin hoidettavaksi. Samaan aikaan yhtymässä on suuri paine virkojen vähentämiseksi. Esitetty järjestely mahdollistaisi Männistön toisen kanttorin viran säilyttämisen kokoaikaisena.

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Viran vakituinen viranhaltija on alkaen ollut osa-aikaeläkkeellä ja hän on tehnyt 50 % työaikaa. Männistön seurakuntaneuvosto on käsitellyt Männistön seurakunnan Asta Heimon testamenttivaroin hoidetun diakonian viran muuttamista osa-aikaiseksi diakonian viraksi. Seurakuntaneuvosto esittää, että kyseinen virka muutetaan osa-aikaiseksi (50 %)diakonianviraksi. Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Henkilöstöasian johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle että Männistön seurakunnan diakonian virka, joka rahoitetaan testamenttivaroin muutetaan osaaikaiseksi ( 50 %) Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle diakonian viran muuttamista osa-aikaiseksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa, - että Männistön seurakunnan Asta Heimon testamenttivaroin rahoitettu diakonian virka muutetaan alkaen osa-aikaiseksi (50 %) diakonian viraksi. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 73 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. :n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 3. momentin mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2013 kasvavan 1,7 prosentilla vuoden 2012 tasosta. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu niin, että se on vuoden 2012 talousarvion tasolla. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 7. Vuoden 2013 talousarvion toimintamenojen loppusumma on euroa, mikä on euroa eli 4,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2013 yhteensä euroa, mikä on euroa eli 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on euroa, mikä on 6,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu euroa. Tämä on euroa eli 4,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Verotuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän yhteensä euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on euroa ja yhteisöverojen euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu kasvavan vuonna prosentilla vuoden 2011 tasosta ja 1 prosentilla vuonna 2013 vuoden 2012 tasosta. Yhteisöveron tuoton on arvioitu laskevan vuonna prosenttia ja kasvavan vuonna prosentilla. Vuosikate on euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa euron ylijäämää. Vuoden 2013 talousarvion investointiosan loppusumma on euroa ja koko suunnittelukauden investointimenojen loppusumma euroa. Lisäksi vuosien investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa euroa. Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut eri toimintayksiköille säästötavoitteet ja pyytänyt seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten työalojen johtokunnilta säästösuunnitelmia kuluvan vuoden loppuun mennessä.. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2013 talousarviota ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 10 2 poistaa SLEY:lle esitetyn euron suuruisen avustuksen ja jakaa sen puoliksi Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kesken. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvioehdotuksen.

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 8. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli talousarviota ja seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien siitä antamia lausuntoja Kirkkoneuvosto päätti esittää vuoden 2013 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päätti esittää, että vuoden 2013 talousarvion investointiosaa muutetaan niin, että Vehmasmäen kappelin peruskorjaushanke siirretään alkavaksi vasta vuonna Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että hankkeeseen varattua määrärahaa ei poisteta vuoden 2013 talousarviosta ja että vuoden 2013 aikana toteutetaan Vehmasmäen kappelin osata kuntokartoitus ja tarvittava suunnittelu. Kirkkoneuvosto ehdottaa: 1.että vuoden 2013 talousarvio hyväksytään liitteen 7 mukaisena, kuitenkin niin muutettuna, että Vehmasmäen kappelin peruskorjaushanke siirretään alkavaksi vuoden 2014 aikana, hankkeeseen varattua määrärahaa ei poisteta talousarviosta ja vuonna 2013 toteutetaan Vehmasmäen kappelin kuntokartoitus ja tarvittava suunnittelu.. 2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta lukutason toimintakate ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta kustannuspaikkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso ja 3.että toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena. Kirkkoneuvosto: Pasi Pitkänen saapui kokoukseen. Kirkkoherra Matti Pentikäinen poistui kokouksesta klo Avustukset lähetysjärjestöille ja kansainvälisille diakonialle aiheutti vilkkaan keskustelun. Pekka Niiranen ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä poiketen avustuksen antamista SLEY:lle. Markku Huttunen kannatti Pekka Niirasen tekemää esitystä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat yhteisen kirkkoneuvoston tekemää ehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Pekka Niirasen tekemää ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä ja 10- EI-ääntä, joten kirkkoneuvoston ehdotus tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Muilta osin kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin.

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN MUURUVEDEN HAUTAUSMAAN TIEN JA VARASTO- ALUEEN TEKEMISTÄ VARTEN Vuoden 2012 talousarviossa on varattu euroa Muuruveden hautausmaan tien ja varastoalueen rakentamista varten. Lisäksi samassa yhteydessä on laajennettu kirkon vieressä olevaa autojen pysäköintialuetta. Talousarvioon varattu määräraha ylittyy mm. siitä syystä, että hautausmaalle menevän uuden tien pohja on paikoin erittäin kostea. Tien pohjalle on jouduttu asentamaan suodatinkangas ja sorakerroksien vahvuuksia lisäämään. Myös sateinen kesä on viivästyttänyt tien valmistumista. Uuden tien, varastoalueen rakentamisen ja paikoitusalueen laajentamiseen on käytetty tähän mennessä ,98 euroa. Kuluja tulee vielä tien pintasorastuksesta ja jätekatoksen tekemisestä noin euroa. Edellä mainituista syistä Muuruveden hautausmaan tien, varastoalueen rakentamisen ja paikoitusalueen laajentamisesta sekä lisätöistä johtuen talousarviossa varattu määräraha ylittyy euroa. Lisämäärärahantarve on yhteensä euroa kuluvan vuoden 2012 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19,11,2012. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2012 talousarvioon Muuruveden hautausmaan tien ja varastoalueen rakentamiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa, - että vuoden 2012 talousarvion investointiosaan kohtaan Muuruveden hautausmaa myönnetään euron lisämääräraha. Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 75 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN NILSIÄN KIRKON SÄHKÖJÄRJESTELMÄN UUSIMISEEN Nilsiän kirkon sähköasennusten määräaikaistarkastuksen yhteydessä on todettu teknisiä puutteita vahvavirtajärjestelmän kaapeleissa ja sähkökeskuksissa. Tarkastuksen loppuraportissa on vaadittu järjestelmän uusimista.

14 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Nilsiän seurakunta on laadituttanut suunnitelmat ja rahoituksen järjestelmän uusimiseen kuluvalle vuodelle Suunnitelman on laatinut insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Iisalmesta. Suunnitelma sisältää vahvavirtajärjestelmän kaapeloinnin ja sähkökeskuksien uusimisen yhdeksi pääkeskukseksi sekä sähköjärjestelmän ylijännitesuojauksen. Lisäksi kirkon sisätilan valaistusta tehostetaan. Sähkötöiden kustannusarvio on n euroa. Sähköjärjestelmän uusimisen yhteydessä on perusteltua korjata vesikaton vuodosta aiheutuneet seinien pintarakenteiden vauriot. Kosteusvauriot ovat kirkkosalin lehterikerroksen ja eteistilojen seinissä. Vaurioalueissa joudutaan uusimaan pohjustyönä myös rappauskerrosta. Kustannusarvioksi on arvioitu euroa. Nilsiä seurakunnalla on ollut varattuna määräraha edellä mainittuun hankkeeseen vuoden 2012 talousarviossa. Hanketta ei ole voitu toteuttaa kuluvan vuoden aikana, koska pidettyyn tarjouskilpailuun oli tullut ainoastaan yksi tarjous. Hankkeen toteuttaminen jää Kuopion seurakuntayhtymälle Nilsiän seurakunnan liittyessä Kuopion seurakuntayhtymään vuoden 2013 alusta lukien. Määrärahaa seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä ei ole osattu varata, koska hankkeesta ei ole oltu tietoisia Hankkeen toteuttaminen olisi kuitenkin perusteltua vuoden 2013 aikana sähköjärjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi. Mikäli hanke toteutetaan, siihen tulisia varata euron lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle euron lisämäärärahan myöntämistä Nilsiän kirkon sähköjärjestelmän uusimiseen ja maalauskorjaamiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa, - että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan myönnetään Nilsiän kirkon sähköjärjestelmän uusimiseen ja maalauskorjauksiin euron lisämääräraha. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

15 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / KIINTEISTÖSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN 2013 Seurakuntayhtymän strategian vuosille mukaisesti kiinteistöstrategia on päivitettävä vuosittain. Edellinen tarkistus on tehty yhteisessä kirkkovaltuustossa Vuoden 2013 kiinteistöstrategian päivityksessä painotus on edelleen kiinteistöjen realisoinneissa ja investoinneissa. Investoinnit koostuvat pääasiassa peruskorjauskohteista. Uudisrakentamisen tarpeita ei ole lähivuosina. Investointien tarkastelun ajanjaksoksi on otettu 10 vuotta eli vuodet Merkittävimmät investoinnit ovat Alavan kirkkorakennuksen peruskorjaus, Tuusniemen seurakuntatalon muutoskorjaus ja Vehmasmäen kappelin korjaus. Ko. hankkeet on aikataulutettu investointisuunnitelmassa ja kiinteistöstrategiassa vuosille Kiinteistöstrategia sisältää ehdotukset säilytettävistä kiinteistöistä, myytävistä kiinteistöistä ja selvitysvaiheeseen jätettävistä kiinteistöistä sekä investoinnit vuosille Merkittävimmät muutokset edelliseen kiinteistöstrategiaan: 1. Muutos säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä: Juankosken virastotalon myytävien listalta siirtäminen säilytettäviin kiinteistöihin perusteella, että Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto ehdotetaan siirrettäväksi Riistavedeltä Juankosken virastotalolle. Juankosken virastotalo on yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti asetettu myyntiin. Virastotalorakennus on Juankosken entinen vuonna 1959 valmistunut pappila. Rakennus on laajennettu ja peruskorjattu vuonna 2004 toimistorakennukseksi. Rakennus on nykyaikaiset vaatimukset täyttävä hyväkuntoinen rakennus, jonka pohjakerroksessa on asianmukaiset arkistotilat. Myyntimahdollisuudet varsinkin käypään hintaan ovat huonot. Ostajia ei ole. Kiinteistön arvioksi on 2600 m2:n määräalalla n euroa. Kiinteistön hyödyntäminen omaan käyttöön on perusteltua. Nykyisin Järvi-Kuopion seurakunnan pääkirkko ja seurakunnan toimisto on Riistavedellä. Nilsiän seurakunta liittyy vuoden 2013 alussa osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaan. Seurakunnan maantieteellinen painopiste siirtyy koillisen suuntaan jolloin olisi perusteltua toimiston muuttaminen Juankosken virastotalolle. Virastotalon ylläpitokustannukset on n euroa/vuosi. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsittelee toimiston siirtoa kokouksessa Kiinteistön hyödyntäminen omaan käyttöön on perusteltua. Kiinteistöstrategian päivityksessä ehdotetaan että Juankosken virastotalo säilytetään ja sinne siirretään Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto.

16 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Männistön vanhan kirkon säilytettävien listalta siirtäminen myytävien kiinteistöihin. Suomen katolinen kirkko on hakemassa Itä-Suomesta toimipistettä ja lähinnä kirkkorakennusta. Katolisen kirkon edustajat tutustuivat paikan päällä vanhaan kirkkoon ja neuvottelut kaupasta ovat meneillään. Kiinteistöstrategian 2011 mukaan Männistön vanha kirkko on listattu säilytettäviin kiinteistöihin. Kiinteistöstrategian päivityksessä ehdotetaan Männistön vanhan kirkon siirtämistä myytäviin kiinteistöihin. 2. Selvitettävät kiinteistöt: - Nilsiän seurakunnan kiinteistöt - Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitys. Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden näkymistä on laadittu alustava selvitys. Kiinteistökehitys Ko-Va Oy on laatinut selvityksen Selvitys on esityslistan liitteenä 9. Nykytila Nykytilanteen mukaan rakennettua kerrosalaa on yhteensä 5112 kem2, josta kokoontumistilaa 2042 kem2, toimistotilaa 2360 kem2 ja asuntoja 710 kem2. Kiinteistöä rasittaa 52 kpl autopaikan lunastaminen. Autopaikkojen lunastamiselle on saatu lykkäystä saakka. Jatkossa Kuopion kaupunki lopettaa lykkäysten myöntämisen, jolloin lunastaminen realisoituu. Kustannus 1,3 1.4 milj.euroa vuoden kuluessa rakennuksessa tulisi tehdä peruskorjaus/modernisointi. Kustannus % uudisrakennuksen hinnasta. Selvityksessä on esitetty Keskusseurakuntatalon osalta kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. 1. Kiinteistö myydään ja seurakunta jää siihen vuokralaiseksi 10 vuodeksi. Kauppahinta n. 12,5 milj.euroa. 2. Korkea virasto-/ toimisto-osa muutetaan vanhusten palveluasunnoksi. Asunnot esim. 64 kpl a` 30-40m2. Nykyisen kaavan mukaan muutos on mahdollinen. Tällä ratkaisulla lunastettavien autopaikkojen määrä vähentynee. Palveluasuntojen tuottamiseen on seurakunnalla mahdollisuus saada 40 % ARA:n avustusta ja korkotukilainaa. Seurakunnan kokoontumistilat jäävät tässä vaihtoehdossa nykyiseen käyttöön. Seurakunnan virastoille hankitaan uudet toimitilat vähemmän keskeiseltä paikalta esim. vuokratiloina.

17 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Haetaan asemakaavamuutos ja rakennusoikeutta lisää. Koko kiinteistö muutetaan vanhusten palveluasunnoiksi. Seurakuntatilojen matalaan osaan sijoitetaan asuntoja ja lisäksi matalaa osaa korotetaan yhdellä kerroksella, johon myös rakennetaan asuntoja. Asuntojen määrä n. 80 kpl. Tällä ratkaisulla autopaikkojen lunastustarve mahdollisesti poistuu. Keskustan seurakuntatilat sijoitetaan Tuomiokirkon tontille rakennettavaan kryptaan. Seurakunnan virastoille hankitaan uudet toimitilat vähemmän keskeiseltä paikalta esim. vuokratiloina. Edellisten lisäksi yhtenä vaihtoehtona voisi olla myös kiinteistön peruskorjaaminen nykyiseen käyttöön ja oman tarpeen ylimenevien toimistotilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön. Kiinteistöstrategian päivityksessä esitetään Keskusseurakuntatalon tulevan käytön selvittämistä eri vaihtoehtojen pohjalta kustannusvaikutuksineen. Kiinteistöstrategian hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Ehdotus päivitetyksi kiinteistöstrategiaksi on esityslistan liitteenä 10. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli kiinteistöstrategiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle kiinteistöstrategian hyväksymistä esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kiinteistöstrategian hyväksymistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että kiinteistöstrategian päivitys 2013 hyväksytään, 2. että strategiassa Juankosken virastotaloa, Männistön vanhaa kirkkoa ja Keskusseurakuntataloa koskevat muutokset hyväksytään ja 3. että Nilsiän seurakunnalta tulevat kiinteistöt otetaan selvityksen kohteeksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että Muuruveden kirkossa pidetään peruslämpö.

18 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / ASUINRAKENNUSTONTIN PIHLAJAHARJU NRO MYYNTI Leena, Sami-Atte, Annina ja Kosti-Matti Valkama ovat tehneet ostotarjouksen vuokraamastaan asuinrakennustontista Kuopion Rahusenkankaan kaupunginosassa osoitteessa Pihlajaharjuntie 5. Annina, Kosti-Matti ja Sami-Atte Valkama ovat valtuuttaneet valtakirjalla Leena Valkaman ostamaan kiinteistön Vuokrasopimuksen mukainen tontin pinta-ala on 1040 m2. Tontin vuokrasopimus on erääntynyt Ostotarjous on esityslistan liitteenä 11. Kettulanlahden ja Rahusenkankaan kaupunginosissa päättyy vuoden 2012 aikana yhteensä 22 tontinvuokrasopimusta. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja tonttien hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja. Kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistövälittäjän arvioima tontin ( ) hinta on euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tontin myymistä esitetyin ehdoin. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tontin myyntiä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämin ehdoin. Kirkkoneuvosto ehdottaa:, 1. että seurakuntayhtymä myy Leena, Annina, Kosti-Matti ja Sami-Atte Valkamalle Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman Rahusenkankaan kaupunginosassa sijaitsevan tontin osoitteessa Pihlajaharjuntie 5, euron kauppahinnalla, 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin.

19 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / RAUTANIEMI NRO 13 HUVILAPALSTAN MYYNTI Timo Lipponen ja Marja Silén-Lipponen ovat tehneet ostotarjouksen 2000 m 2 :n suuruisesta määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus Timo Lipponen ja Marja Silén-Lipponen ovat vuokraoikeuden haltijoina ko. määräalalle, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilapalstaa Rautaniemi nro 13. Määräala sijaitsee Kuopion Rautaniemessä (Könösenniemi), johon on autotie perille. Määräalalla olevat rakennukset ovat vuokraoikeuden haltijan. Kahdentuhannen neliömetrin määräala rajautuu Kuopion kaupungin omistamaan maaalueeseen. (Kaupungin ja seurakuntayhtymän välinen maanvaihtokirja ). Maapohja on kallioinen ja viettää jyrkästi Kallaveden vesistöön. Ostotarjous joka on päivätty sekä kartta on esityslistan liitteenä 12. Timo Lipposen ja Marja Silén-Lipposen ostotarjous on euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m 2, jonka lisäksi lisämaata voidaan myydä mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on mahdollista. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli maan arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Alueella on voimassa keskeisen kaupunkialueen yleiskaava. Kaavamerkintä on RA-2. Oleva loma-asuntoalue, miljööalue. Kuopion kaupungin kaavoitusosaston mukaan Rautaniemen kärkiosan alue on virkistysaluetta, venesatama-aluetta ja loma-asuntoaluetta jota ei asemakaavoiteta. Sen mukaan alue pysyy yleiskaava-alueena ja varsinaiseen asuntorakentamiseen ei kärkialuetta kaavoiteta. Määräalasta on auktorisoidun arviomiehen laatima arvio, jossa markkina-arvoksi on saatu euroa. Arvion tarkkuus on +/- 15 %. Arvioinnin perusteena on käytetty kauppa-arvomenetelmää ja arviomiehen kokemusta myynti- ja arviotehtävissä. Timo Lipposen ja Marja Silén-Lipposen euron ostotarjous vastaa arviomiehen arvioiman euron ja 15 %:n tarkkuudella arvion ylärajaa. Ostotarjous voitaneen hyväksyä. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

20 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräalan myyntiä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämin ehdoin.. Kirkkoneuvosto ehdottaa: 1. että Timo Lipposelle ja Marja Silén-Lipposelle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta , 2000 m 2 :n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilapalstaa Rautaniemi nro 13 seuraavin ehdoin: - että 2000 m 2 :n suuruisen määräalan hinta on euroa - että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista, - että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 2.. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 79 MÄÄRÄALAN MYYNTI ALA-KOPOLAN TILASTA Raimo Ja Aino Kuhanen ovat tehneet ostotarjouksen Kuopion kaupungin Vehmersalmen kylässä osoitteessa Katteluksentie 24 sijaitsevasta m2;n suuruisesta määräalasta. Tarjous karttaliitteineen on esityslistan liitteenä 13. Tarjouksen tekijät omistavat viereisen kiinteistön Salmenkaarre R:no13:2 Alueella on voimassa oleva osayleiskaava. Paikan päällä suoritettiin katselmus Läsnä olivat Raimo Kuhanen ja kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen. Kuhasten tekemän euron tarjouksen mukaan neliöhinnaksi tulee n. 5 euroa/m2, joka vastaa alueella käytettävää kaavoitetun pientalon tonttimaan hintaa. Seurakuntayhtymälle ei ole oleellista merkitystä eikä käyttöä kyseiselle määräalalle, joten ostotarjous voitaneen hyväksyä.

21 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräalan myyntiä kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan esittämin ehdoin. Kirkkoneuvosto ehdottaa: 1. että Raimo ja Aino Kuhaselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayh tymän omistamasta Ala-Kopolan nimisestä tilasta n m 2 :n suuruinen määräala liitteenä olevan kartan mukaisesti seuraavin ehdoin: - että määräalan kauppahinta on euroa - että ostaja vastaa lohkomiskustannuksista, - että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 2. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 80 ISO-TERVO NRO 51 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistön arvo arvioidaan uudelleen. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen.

22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Helena Vantila on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja hän on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymä jatkaa Helena Vantilan kanssa tehtyä vuokrasopimusta Mustasalon tilalla sijaitsevasta m2:n suuruisesta huvilapalstasta Iso-Tervo nro 51, 2. että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra 320, 3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 81 MUSTASALO NRO 3 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistön arvo arvioidaan uudellleen. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 20.5.2013 klo 16.30-18 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 23.1.2012 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 14.9.2015 klo 16.30 18.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 26.5.2014 klo 16.30 17.10 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.11.2013 klo 18.00 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija varajäsen Hägglund-Viljanen Pia

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116 Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.10.2013 klo 18.00 20.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 22.4.2013 klo 16.30 18.25 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot