KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Aika Tiistai klo Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi tuomiorovasti Ilpo Rannankari piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 2:1,2 ja KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Netta Huttunen ja Teemu Soini. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ääntenlaskijoiksi valittiin Taisto Toppinen ja Taina Tammekann. Sihteeriksi valittiin vs. hallintosihteeri Raija Luomanperä. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 65 ERON MYÖNTÄMINEN BARNABE KOKOLLE YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYY- DESTÄ JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN HÄNEN TILALLEEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOI- MIKAUDEKSI Barnabe Koko on toimittanut yhteiselle kirkkovaltuustolle esityslistan

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / liitteenä 1 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä muutettuaan Kallaveden seurakunnan alueelta Männistön seurakunnan alueelle. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n mukaan jos seurakuntavaaleilla valittu luottamishenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta syystä taikka menettää vallikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Barnabe Koko on menettänyt vaalikelpoisuutensa muuttaessaan Kallaveden seurakunnan alueelta Männistön seurakunnan alueelle. Siinä vaaliliitossa, mistä Barnabe Koko on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon seuraava varajäsen on Maija Svärd. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Barnabe Kokolle myönnettään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja että hänen tilalleen kutsutaan varajäsen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että Barnabe Kokolle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen kutsutaan varajäsen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkovaltuusto Barnabe Kokolle myönnettiin ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi kutsutaan Maija Svärd. 66 ERON MYÖNTÄMINEN HELENA RIEKILLE YHTEISEN KIRKOVALTUUSTON JÄSENYYDES- TÄ JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN HÄNEN TILALLEEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUS- TOON JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI Helena Riekki on toimittanut seurakuntayhtymälle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa hän anoo eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Eroanomustaan Riekki perustelee sillä, että hän on muuttanut pois paikkakunnalta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n mukaan jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta syystä taikka menettää vallikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Helana Riekki on menettänyt vaalikelpoisuutensa muuttaessaan toiselle paikkakunnalle. Siinä valitsijayhdistyksessä, mistä Helena Riekki on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon seuraava varajäsen on Riitta-Liisa Rautsi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa , Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Helena Riekille myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsustaan varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että Helena Riekille myönnetään eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Helena Riekille myönnettiin ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi kutsuttiin Riitta-Liisa Rautsi. 67 ERON MYÖNTÄMINEN HELENA RIEKILLE KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUN- NAN JÄSENYYDESTÄ Helena Riekki on toimittanut seurakuntayhtymälle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa hän anoo eroa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä. Eroanomustaan Riekki perustelee sillä, että hän on muuttanut pois Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 2 momentin mukaan jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää vallikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Helena Riekki on muuttanut toiselle paikkakunnalle ja menettänyt näin vaalikelpoisuutensa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Johtokunta päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Helena Riekille myönnetään ero kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä ja että hänen tilalleen valitaan jäsen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa,

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / että Helena Riekille myönnetään eron kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen valitaan jäsen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Helena Riekille myönnettiin ero kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenyydestä. Helena Riekin tilalle valittiin Seppo Niskanen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 68 HAUTOJEN HOITOHINNAT VUONNA 2013 Hautojen hoitohinnat vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Esityslistan liitteenä 3 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintoihin esitetään kahden prosentin korotusta, mikä vastaa yleistä hinnankorotustasoa. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin. Kuntaliitoksen myötä myös Nilsiän seurakunta liittyy Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahaston hautojen hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Vuoden 2013 alusta seurakuntayhtymään liittyvän Nilsiän seurakunnan hoitohautojen hinnat ja hoitoaikojen pituudet eivät juuri poikkea seurakuntayhtymän voimassa olevasta käytännöstä. Hautojen hoidosta perittävät maksut ovat tällä hetkellä Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahastolla seuraavat: Vuosihoito yhdeltä arkkupaikalta 64 euroa. Viiden vuoden hoito 331 euroa ja kymmenen vuoden hoito 695 euroa. Lisäksi Nilsiän seurakunnalla on ainaishoitosopimuksia 55 kpl ja mahdollisuus ostaa kasteluhoito. Hoitosopimusten pituudet ja niiden sisältö on syytä muuttaa yhdenmukaiseksi seurakuntayhtymän alueella. Ainaishoitosopimusten suhteen voitaisiin menetellä samoin kuin on tehty Kuopion ev.lut..seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuustossa joulukuussa 1993 tehdyn päätöksen mukaan. Ainaishoitohautojen hoitotapaa muutetaan siten, että niille istutetaan monivuotiset kukat eli perennat. Ainaishoitosopimusten hoitotason muuttaminen on omaisille tärkeä asia. Vuoden 2011 alussa seurakuntayhtymään liittyneillä seurakunnilla oli myös muutama ainaishoitosopimus. Tässä asiassa voitaisiin menetellä siten, että pyritään etsimään omaisten yhteystiedot ja tiedottamaan heille hoitotason muuttamisesta. Lisäksi selvitetään sopimuskohtaiseksi onko pääomaa jäljellä ja tarvittaessa tehdään erillispäätös ainaishoitosopimusten muuttamisesta määräaikaishoitosopimuksiksi. Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahastolla on tällä hetkellä noin 700 hoitosopimusta. Voimassa olevien hoitosopimusten osalta lähetetään kirje, jossa kerrotaan vuonna 2013 alkavalla hoitokaudella tapahtuvista muutoksista.

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Vuonna 2013 alkavalla hoitokaudella hoitohautojen hinnoittelu ja niiden pituudet sekä hinnaston teksti muutetaan yhdenmukaisen menettelyn vuoksi koskemaan kaikkien seurakuntayhtymän hautausmaiden hoitohautoja, liitteen 1 mukaiseksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautojen hoitohinnat vuodelle 2013 vahvistetaan esitetyn mukaisesti. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että ainaishoitosopimusten muuttamisesta määräaikaisiksi hoitosopimuksiksi tehdään selvitys ja sen jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hautojen hoitohinnat vuodelle 2013 vahvistetaan esitetyn mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että ainaishoitosopimusten muuttamisesta määräaikaisiksi hoitosopimuksiksi tehdään selvitys ja sen jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä. Kirkkoneuvosto ehdottaa: 1. että hautojen hoitohinnat vuodelle 2013 vahvistetaan liitteen 3 mukaisesti ja 2. että ainaishoitosopimusten muuttamisesta määräaikaisiksi hoitosopimuksiksi tehdään selvitys ja jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 69 HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion. Rahaston tulot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuloista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuloista. Rahaston pääoma on tällä hetkellä euroa. Rahaston varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja osakerahastoon. Varoja on sijoitettu myös viiteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta oli yhteensä euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on n. 6 7 %. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopioon. Kuntaliitoksen myötä myös Nilsiän seurakunta liittyy Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Liitoksen myötä myös Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahaston hoito siirtyy seurakuntayhtymälle. Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahaston pääoma on tällä hetkellä euroa. Varat on sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikai-

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / siin pankkitalletuksiin. Edellä mainittu pääoma on tarkoitus yhdistää vuoden 2013 alusta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston pääomaan. Hautainhoitorahaston pääoma vuoden 2013 alussa tulee olemaan yhteensä euroa. Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 4 Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstömenot, joiden loppusumma on euroa. ( v ne olivat euroa, 64,7 % kaikista menoista). Rahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistöjen käytöstä yhteensä euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen menojen loppusumma on euroa ja arvioidut tulot euroa. Talousarvioehdotus osoittaa euron alijäämää. Alijäämäisyys johtuu siitä, että Nilsiän alueella olevilla hautausmailla maksetaan vuonna 2013 kolmen henkilön puolen vuoden palkka hautainhoitorahastosta Vuonna 2013 alkavalla hoitokaudella on määräaikaishoitosopimuksia Vuosihoitoja oli vuonna 2012 yhteensä Nilsiän seurakunnan hautainhoitorahastolla on haudanhoitosopimuksia tällä hetkellä noin 600. Hoitosopimusten määrä vuoden 2013 alussa on noin Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautainhoitorahaston talousarvion hyväksymistä esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarvion hyväksymistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa: että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2013 hyväksytään, Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 70 HAUTASIJAMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013 Haudan luovutukseen liittyvät maksut vahvistetaan vuosittain ja ne vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopioon. Kuntaliitoksen myötä Nilsiän seurakunta liittyy Järvi-Kuopion seurakuntaan ja myös osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Vuoden 2013 alusta edellä mainitusta toimenpiteestä johtuen Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymälle tulee neljä uutta hautausmaata, joista kolmeen tehdään hautauksia. Tämän jälkeen seurakuntayhtymällä on yhteensä 34 hautausmaata, joista 26 tehdään hautauksia. Hautapaikasta (kaksi arkkuhautasijaa) peritään tällä hetkellä kuopiolaisilta 200 euroa. Nilsiässä nilsiäläiset ovat saaneet hautapaikan maksutta.

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Vuoden 2013 alusta alkaen hautasijasta perittävät maksut ja hinnastossa oleva teksti on tarkoitus yhdenmukaistaa seurakuntayhtymän alueella.. Kirkolliskokous on päättänyt ehdottaa valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin sellaisen lain säätämiseksi, jolla hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Hautaustoimilain 6 :ssä mainitaan mm., että hautaustoimessa perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Kirkkohallituksesta saatujen tämän hetkisten tietojen mukaan lakimuutos tulee voimaan mahdollisesti vuoden 2013 alusta. Kirkkohallituksessa on tehty yhteenveto eri seurakuntien hautaustoimen toimintatuotoista, poistoista ja kustannuksista. Tilasto on vuodelta Toimintatuottojen osuus bruttokustannuksista tulisi kirkkohallituksen käsityksen mukaan olla %:a. Kuopion.seurakuntayhtymässä 18,6 %. Hautaustoimen omakustannusarvon laskeminen on tehty Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 44/2002 ohjeen mukaisesti ja se on vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 2 482,67 euroa hautausta kohti. Laskelma on esityslistan liitteenä 5. Perittävillä hautamaksuilla pitäisi voida kattaa joitakin hautausmaalle ostettavista palveluista. Tällaisia palveluja ovat mm. alueiden kunnossapito (talvi kunnossapito, hiekoitussepeli ym.), valaistus, jätehuolto ja kasteluvesi. Edellä mainittujen palvelujen ostamiseksi vuodelle 2012 on talousarviossa varattu euroa. Vuosittain tehdään noin arkkuhautausta, joista vanhoihin ns. ainaishautoihin puolet. Uusia luovutettavia hautoja on vuodessa noin Loput hautauksista tehdään aikaisemmin luovutettuihin määräaikaisiin hautoihin. Maksu voidaan periä uusista luovutettavista haudoista ja haudattaessa aikaisemmin luovutettuihin määräaikaisiin hautoihin, joissa joudutaan mahdollisesti jatkamaan hallinta-aikaa koskemattomuusajan verran. Ainaishautoihin haudattaessa hautasijamaksua ei voida periä. Joten edellä mainittujen palvelujen ostamiseen tarvittavan määrärahan kattamiseksi ei tasavertaisen kohtelun vuoksi voitane periä hautasijamaksua täysimääräisenä uuteen luovutettavaan tai aikaisemmin luovutettuun määräaikaiseen hautaan haudattaessa. Tällä hetkellä peritään kuopiolaiselta kaksi arkkuhautasijaa käsittävästä haudasta 200 euroa. Ulkopaikkakuntalaisen hinta on 700 euroa. Muissa suurimmissa seurakuntayhtymissä vastaavat maksut vaihtelevat oman kunnan alueella asuvalla euroa/kaksi hautasijaa. Ulkopaikkakuntalaisen hinta on euroa. Kirkkohallituksen vuonna 2005 hautaustoimen maksut yleiskirjeessä hautaamiseen liittyvien palvelujen, kuten haudan avaamisen ja peittämisen

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / maksut voivat olla lähellä omakustannushintaa, kun taas hautapaikkamaksu voi olla (ja sen kuulukin olla, yhteisövero huomioon ottaen) omakustannushintaa alempi. Olisi kuitenkin perusteltua, että vuoden 2013 alusta kuopiolaisten hautamaksuja korotettaisiin 200 eurosta 300 euroon/kaksi arkkuhautasijaa. Arkkuhaudan hautaoikeuden jatkamisesta perittäisiin 12 euroa/vuosi. Uurnahaudan hautaoikeuden jatkamisesta perittäisiin 2 euroa/vuosi. Ulkopaikkakuntalaisen maksu säilytettäisiin ennallaan. Lapsen ja uurnahaudan maksut ehdotetaan säilytettävän entisellä tasolla. Hauta- ja hautauspalvelumaksujen osalta sovelletaan yhdenmukaista hinnoittelua seurakuntayhtymän alueella Esityslistan liitteenä 6 on ehdotus hautasijamaksuiksi vuodelle Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautasijamaksujen vahvistamista liitteen 3 mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hautasijamaksujen vahvistamista vuodelle 2013 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla Kirkkoneuvosto ehdottaa: - että hautasijamaksut vuodelle 2013 vahvistetaan liitteen 6 mukaisesti. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 71 MÄÄRÄAIKAISTEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN Seurakuntayhtymän seurakunnissa on ollut kesätyöntekijöinä työsuhteisia kesäteologeja, kesäkanttoreita ja kesänuorisotyönohjaajia. Tehtävissä on yleensä ollut alan opiskelijoita ja heille on maksettu henkilöstöjohtokunnan määrittelemää palkkaa opintojen edistymisen ja seurakuntakokemuksen perusteella. Työsuhteessa oleviin työntekijöihin on sovellettava työaikaa, joka on 38,25 tuntia viikossa. Erityisesti leirityössä työajan noudattaminen on haasteellista, sillä periaatteessa kesätyöntekijöille olisi jo etukäteen työtä suunniteltaessa määriteltävä työ- ja vapaa-aika tunnilleen. Mikäli kesätyöntekijöihin sovellettaisiin työaikalain ulkopuolella olevaa hengellistä työaikaa, olisi heille määriteltävä vain vapaapäivät. Tämä taas edellyttää, että heillä olisi virka, johon hengellistä työaikaa voisi soveltaa. Työsuhteessa hengellisen työajan noudattaminen ei ole laillista.

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Vuosina 2009, 2010, 2011 ja 2012 perustettiin väliaikaiset virat ja järjestelmä toimi hyvin. Tämän vuoksi olisi järkevää perustaa tänäkin vuonna seurakuntayhtymään väliaikaisia määräaikaisia virkoja kesätyötä varten. Virat olisivat yhtymän virkoja, mutta niiden sijoituspaikkana olisivat paikallisseurakunnat. Palkka maksettaisiin kunkin seurakunnan varaamasta määrärahasta. Kesäteologien ja kanttoreiden palkkaus voisi määräytyä vaativuusryhmän 302 mukaan ja kesänuorisotyöntekijöiden palkkaus vaativuusryhmän 301 mukaan. Henkilöstöasian johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräikisten kesätyöntekijöiden virkojen perustamista esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustamista henkilöstöasiain johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymään perustetaan kahdeksan kesäteologin määräaikaista vaativuusryhmän 302 virkaa ajalle että seurakuntayhtymään perustetaan seitsemän kesäkanttorin määräaikaista vaativuusryhmän 302 virkaa ajalle että seurakuntayhtymään perustetaan kuusi kesänuorisotyöntekijän määräaikaista vaativuusryhmän 301 virkaa ajalle ja 4. että virkojen sijoituspaikat määritellään virkamääräyksen yhteydessä Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 72 MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRAN MUUTTAMINEN OSA-AIKAISEKSI DIAKONIAN VIRAKSI Männistön seurakunnassa on kolme diakonian virkaa, joista yksi on rahoitettu Asta Heimon testamenttirahaston varoin. Rahaston varallisuus muodostuu pääasiassa metsätilasta ja omaisuuden tuotolla on mahdollista tällä hetkellä rahoittaa diakonian virka vain osa-aikaisena. Viime vuosina asiakaskontaktien määrä on vähentynyt. Samoin omaishoitajatyö, joka on ollut yhden diakoniatyöntekijän pääasiallinen vastuualue, on siirtynyt vahvasti kolmannen sektorin ja kaupungin hoidettavaksi. Samaan aikaan yhtymässä on suuri paine virkojen vähentämiseksi. Esitetty järjestely mahdollistaisi Männistön toisen kanttorin viran säilyttämisen kokoaikaisena.

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Viran vakituinen viranhaltija on alkaen ollut osa-aikaeläkkeellä ja hän on tehnyt 50 % työaikaa. Männistön seurakuntaneuvosto on käsitellyt Männistön seurakunnan Asta Heimon testamenttivaroin hoidetun diakonian viran muuttamista osa-aikaiseksi diakonian viraksi. Seurakuntaneuvosto esittää, että kyseinen virka muutetaan osa-aikaiseksi (50 %)diakonianviraksi. Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Henkilöstöasian johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle että Männistön seurakunnan diakonian virka, joka rahoitetaan testamenttivaroin muutetaan osaaikaiseksi ( 50 %) Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle diakonian viran muuttamista osa-aikaiseksi. Kirkkoneuvosto ehdottaa, - että Männistön seurakunnan Asta Heimon testamenttivaroin rahoitettu diakonian virka muutetaan alkaen osa-aikaiseksi (50 %) diakonian viraksi. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 73 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. :n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n 3. momentin mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten, että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2013 kasvavan 1,7 prosentilla vuoden 2012 tasosta. Muiden toimintamenojen osalta kehys on laadittu niin, että se on vuoden 2012 talousarvion tasolla. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perusteella. Ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 7. Vuoden 2013 talousarvion toimintamenojen loppusumma on euroa, mikä on euroa eli 4,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2013 yhteensä euroa, mikä on euroa eli 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli ns. toimintakate on euroa, mikä on 6,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä on henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on arvioitu euroa. Tämä on euroa eli 4,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Verotuloja on vuonna 2013 arvioitu kertyvän yhteensä euroa, josta kirkollisverotulojen osuus on euroa ja yhteisöverojen euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu kasvavan vuonna prosentilla vuoden 2011 tasosta ja 1 prosentilla vuonna 2013 vuoden 2012 tasosta. Yhteisöveron tuoton on arvioitu laskevan vuonna prosenttia ja kasvavan vuonna prosentilla. Vuosikate on euroa. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa euron ylijäämää. Vuoden 2013 talousarvion investointiosan loppusumma on euroa ja koko suunnittelukauden investointimenojen loppusumma euroa. Lisäksi vuosien investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa euroa. Näin mittavien investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut eri toimintayksiköille säästötavoitteet ja pyytänyt seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten työalojen johtokunnilta säästösuunnitelmia kuluvan vuoden loppuun mennessä.. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2013 talousarviota ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 10 2 poistaa SLEY:lle esitetyn euron suuruisen avustuksen ja jakaa sen puoliksi Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran kesken. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvioehdotuksen.

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 8. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli talousarviota ja seurakuntaneuvostojen ja yhteisten johtokuntien siitä antamia lausuntoja Kirkkoneuvosto päätti esittää vuoden 2013 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päätti esittää, että vuoden 2013 talousarvion investointiosaa muutetaan niin, että Vehmasmäen kappelin peruskorjaushanke siirretään alkavaksi vasta vuonna Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää, että hankkeeseen varattua määrärahaa ei poisteta vuoden 2013 talousarviosta ja että vuoden 2013 aikana toteutetaan Vehmasmäen kappelin osata kuntokartoitus ja tarvittava suunnittelu. Kirkkoneuvosto ehdottaa: 1.että vuoden 2013 talousarvio hyväksytään liitteen 7 mukaisena, kuitenkin niin muutettuna, että Vehmasmäen kappelin peruskorjaushanke siirretään alkavaksi vuoden 2014 aikana, hankkeeseen varattua määrärahaa ei poisteta talousarviosta ja vuonna 2013 toteutetaan Vehmasmäen kappelin kuntokartoitus ja tarvittava suunnittelu.. 2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta lukutason toimintakate ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien osalta kustannuspaikkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso ja 3.että toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena. Kirkkoneuvosto: Pasi Pitkänen saapui kokoukseen. Kirkkoherra Matti Pentikäinen poistui kokouksesta klo Avustukset lähetysjärjestöille ja kansainvälisille diakonialle aiheutti vilkkaan keskustelun. Pekka Niiranen ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä poiketen avustuksen antamista SLEY:lle. Markku Huttunen kannatti Pekka Niirasen tekemää esitystä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat yhteisen kirkkoneuvoston tekemää ehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Pekka Niirasen tekemää ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä ja 10- EI-ääntä, joten kirkkoneuvoston ehdotus tuli kirkkovaltuuston päätökseksi. Muilta osin kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin.

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN MUURUVEDEN HAUTAUSMAAN TIEN JA VARASTO- ALUEEN TEKEMISTÄ VARTEN Vuoden 2012 talousarviossa on varattu euroa Muuruveden hautausmaan tien ja varastoalueen rakentamista varten. Lisäksi samassa yhteydessä on laajennettu kirkon vieressä olevaa autojen pysäköintialuetta. Talousarvioon varattu määräraha ylittyy mm. siitä syystä, että hautausmaalle menevän uuden tien pohja on paikoin erittäin kostea. Tien pohjalle on jouduttu asentamaan suodatinkangas ja sorakerroksien vahvuuksia lisäämään. Myös sateinen kesä on viivästyttänyt tien valmistumista. Uuden tien, varastoalueen rakentamisen ja paikoitusalueen laajentamiseen on käytetty tähän mennessä ,98 euroa. Kuluja tulee vielä tien pintasorastuksesta ja jätekatoksen tekemisestä noin euroa. Edellä mainituista syistä Muuruveden hautausmaan tien, varastoalueen rakentamisen ja paikoitusalueen laajentamisesta sekä lisätöistä johtuen talousarviossa varattu määräraha ylittyy euroa. Lisämäärärahantarve on yhteensä euroa kuluvan vuoden 2012 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 19,11,2012. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2012 talousarvioon Muuruveden hautausmaan tien ja varastoalueen rakentamiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa, - että vuoden 2012 talousarvion investointiosaan kohtaan Muuruveden hautausmaa myönnetään euron lisämääräraha. Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 75 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN NILSIÄN KIRKON SÄHKÖJÄRJESTELMÄN UUSIMISEEN Nilsiän kirkon sähköasennusten määräaikaistarkastuksen yhteydessä on todettu teknisiä puutteita vahvavirtajärjestelmän kaapeleissa ja sähkökeskuksissa. Tarkastuksen loppuraportissa on vaadittu järjestelmän uusimista.

14 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Nilsiän seurakunta on laadituttanut suunnitelmat ja rahoituksen järjestelmän uusimiseen kuluvalle vuodelle Suunnitelman on laatinut insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Iisalmesta. Suunnitelma sisältää vahvavirtajärjestelmän kaapeloinnin ja sähkökeskuksien uusimisen yhdeksi pääkeskukseksi sekä sähköjärjestelmän ylijännitesuojauksen. Lisäksi kirkon sisätilan valaistusta tehostetaan. Sähkötöiden kustannusarvio on n euroa. Sähköjärjestelmän uusimisen yhteydessä on perusteltua korjata vesikaton vuodosta aiheutuneet seinien pintarakenteiden vauriot. Kosteusvauriot ovat kirkkosalin lehterikerroksen ja eteistilojen seinissä. Vaurioalueissa joudutaan uusimaan pohjustyönä myös rappauskerrosta. Kustannusarvioksi on arvioitu euroa. Nilsiä seurakunnalla on ollut varattuna määräraha edellä mainittuun hankkeeseen vuoden 2012 talousarviossa. Hanketta ei ole voitu toteuttaa kuluvan vuoden aikana, koska pidettyyn tarjouskilpailuun oli tullut ainoastaan yksi tarjous. Hankkeen toteuttaminen jää Kuopion seurakuntayhtymälle Nilsiän seurakunnan liittyessä Kuopion seurakuntayhtymään vuoden 2013 alusta lukien. Määrärahaa seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä ei ole osattu varata, koska hankkeesta ei ole oltu tietoisia Hankkeen toteuttaminen olisi kuitenkin perusteltua vuoden 2013 aikana sähköjärjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi. Mikäli hanke toteutetaan, siihen tulisia varata euron lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle euron lisämäärärahan myöntämistä Nilsiän kirkon sähköjärjestelmän uusimiseen ja maalauskorjaamiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa, - että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan myönnetään Nilsiän kirkon sähköjärjestelmän uusimiseen ja maalauskorjauksiin euron lisämääräraha. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

15 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / KIINTEISTÖSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN 2013 Seurakuntayhtymän strategian vuosille mukaisesti kiinteistöstrategia on päivitettävä vuosittain. Edellinen tarkistus on tehty yhteisessä kirkkovaltuustossa Vuoden 2013 kiinteistöstrategian päivityksessä painotus on edelleen kiinteistöjen realisoinneissa ja investoinneissa. Investoinnit koostuvat pääasiassa peruskorjauskohteista. Uudisrakentamisen tarpeita ei ole lähivuosina. Investointien tarkastelun ajanjaksoksi on otettu 10 vuotta eli vuodet Merkittävimmät investoinnit ovat Alavan kirkkorakennuksen peruskorjaus, Tuusniemen seurakuntatalon muutoskorjaus ja Vehmasmäen kappelin korjaus. Ko. hankkeet on aikataulutettu investointisuunnitelmassa ja kiinteistöstrategiassa vuosille Kiinteistöstrategia sisältää ehdotukset säilytettävistä kiinteistöistä, myytävistä kiinteistöistä ja selvitysvaiheeseen jätettävistä kiinteistöistä sekä investoinnit vuosille Merkittävimmät muutokset edelliseen kiinteistöstrategiaan: 1. Muutos säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä: Juankosken virastotalon myytävien listalta siirtäminen säilytettäviin kiinteistöihin perusteella, että Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto ehdotetaan siirrettäväksi Riistavedeltä Juankosken virastotalolle. Juankosken virastotalo on yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti asetettu myyntiin. Virastotalorakennus on Juankosken entinen vuonna 1959 valmistunut pappila. Rakennus on laajennettu ja peruskorjattu vuonna 2004 toimistorakennukseksi. Rakennus on nykyaikaiset vaatimukset täyttävä hyväkuntoinen rakennus, jonka pohjakerroksessa on asianmukaiset arkistotilat. Myyntimahdollisuudet varsinkin käypään hintaan ovat huonot. Ostajia ei ole. Kiinteistön arvioksi on 2600 m2:n määräalalla n euroa. Kiinteistön hyödyntäminen omaan käyttöön on perusteltua. Nykyisin Järvi-Kuopion seurakunnan pääkirkko ja seurakunnan toimisto on Riistavedellä. Nilsiän seurakunta liittyy vuoden 2013 alussa osaksi Järvi-Kuopion seurakuntaan. Seurakunnan maantieteellinen painopiste siirtyy koillisen suuntaan jolloin olisi perusteltua toimiston muuttaminen Juankosken virastotalolle. Virastotalon ylläpitokustannukset on n euroa/vuosi. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsittelee toimiston siirtoa kokouksessa Kiinteistön hyödyntäminen omaan käyttöön on perusteltua. Kiinteistöstrategian päivityksessä ehdotetaan että Juankosken virastotalo säilytetään ja sinne siirretään Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto.

16 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Männistön vanhan kirkon säilytettävien listalta siirtäminen myytävien kiinteistöihin. Suomen katolinen kirkko on hakemassa Itä-Suomesta toimipistettä ja lähinnä kirkkorakennusta. Katolisen kirkon edustajat tutustuivat paikan päällä vanhaan kirkkoon ja neuvottelut kaupasta ovat meneillään. Kiinteistöstrategian 2011 mukaan Männistön vanha kirkko on listattu säilytettäviin kiinteistöihin. Kiinteistöstrategian päivityksessä ehdotetaan Männistön vanhan kirkon siirtämistä myytäviin kiinteistöihin. 2. Selvitettävät kiinteistöt: - Nilsiän seurakunnan kiinteistöt - Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitys. Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden näkymistä on laadittu alustava selvitys. Kiinteistökehitys Ko-Va Oy on laatinut selvityksen Selvitys on esityslistan liitteenä 9. Nykytila Nykytilanteen mukaan rakennettua kerrosalaa on yhteensä 5112 kem2, josta kokoontumistilaa 2042 kem2, toimistotilaa 2360 kem2 ja asuntoja 710 kem2. Kiinteistöä rasittaa 52 kpl autopaikan lunastaminen. Autopaikkojen lunastamiselle on saatu lykkäystä saakka. Jatkossa Kuopion kaupunki lopettaa lykkäysten myöntämisen, jolloin lunastaminen realisoituu. Kustannus 1,3 1.4 milj.euroa vuoden kuluessa rakennuksessa tulisi tehdä peruskorjaus/modernisointi. Kustannus % uudisrakennuksen hinnasta. Selvityksessä on esitetty Keskusseurakuntatalon osalta kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. 1. Kiinteistö myydään ja seurakunta jää siihen vuokralaiseksi 10 vuodeksi. Kauppahinta n. 12,5 milj.euroa. 2. Korkea virasto-/ toimisto-osa muutetaan vanhusten palveluasunnoksi. Asunnot esim. 64 kpl a` 30-40m2. Nykyisen kaavan mukaan muutos on mahdollinen. Tällä ratkaisulla lunastettavien autopaikkojen määrä vähentynee. Palveluasuntojen tuottamiseen on seurakunnalla mahdollisuus saada 40 % ARA:n avustusta ja korkotukilainaa. Seurakunnan kokoontumistilat jäävät tässä vaihtoehdossa nykyiseen käyttöön. Seurakunnan virastoille hankitaan uudet toimitilat vähemmän keskeiseltä paikalta esim. vuokratiloina.

17 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Haetaan asemakaavamuutos ja rakennusoikeutta lisää. Koko kiinteistö muutetaan vanhusten palveluasunnoiksi. Seurakuntatilojen matalaan osaan sijoitetaan asuntoja ja lisäksi matalaa osaa korotetaan yhdellä kerroksella, johon myös rakennetaan asuntoja. Asuntojen määrä n. 80 kpl. Tällä ratkaisulla autopaikkojen lunastustarve mahdollisesti poistuu. Keskustan seurakuntatilat sijoitetaan Tuomiokirkon tontille rakennettavaan kryptaan. Seurakunnan virastoille hankitaan uudet toimitilat vähemmän keskeiseltä paikalta esim. vuokratiloina. Edellisten lisäksi yhtenä vaihtoehtona voisi olla myös kiinteistön peruskorjaaminen nykyiseen käyttöön ja oman tarpeen ylimenevien toimistotilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön. Kiinteistöstrategian päivityksessä esitetään Keskusseurakuntatalon tulevan käytön selvittämistä eri vaihtoehtojen pohjalta kustannusvaikutuksineen. Kiinteistöstrategian hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Ehdotus päivitetyksi kiinteistöstrategiaksi on esityslistan liitteenä 10. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli kiinteistöstrategiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle kiinteistöstrategian hyväksymistä esitetyllä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kiinteistöstrategiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kiinteistöstrategian hyväksymistä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että kiinteistöstrategian päivitys 2013 hyväksytään, 2. että strategiassa Juankosken virastotaloa, Männistön vanhaa kirkkoa ja Keskusseurakuntataloa koskevat muutokset hyväksytään ja 3. että Nilsiän seurakunnalta tulevat kiinteistöt otetaan selvityksen kohteeksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että Muuruveden kirkossa pidetään peruslämpö.

18 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / ASUINRAKENNUSTONTIN PIHLAJAHARJU NRO MYYNTI Leena, Sami-Atte, Annina ja Kosti-Matti Valkama ovat tehneet ostotarjouksen vuokraamastaan asuinrakennustontista Kuopion Rahusenkankaan kaupunginosassa osoitteessa Pihlajaharjuntie 5. Annina, Kosti-Matti ja Sami-Atte Valkama ovat valtuuttaneet valtakirjalla Leena Valkaman ostamaan kiinteistön Vuokrasopimuksen mukainen tontin pinta-ala on 1040 m2. Tontin vuokrasopimus on erääntynyt Ostotarjous on esityslistan liitteenä 11. Kettulanlahden ja Rahusenkankaan kaupunginosissa päättyy vuoden 2012 aikana yhteensä 22 tontinvuokrasopimusta. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja tonttien hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja. Kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistövälittäjän arvioima tontin ( ) hinta on euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tontin myymistä esitetyin ehdoin. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle tontin myyntiä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämin ehdoin. Kirkkoneuvosto ehdottaa:, 1. että seurakuntayhtymä myy Leena, Annina, Kosti-Matti ja Sami-Atte Valkamalle Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman Rahusenkankaan kaupunginosassa sijaitsevan tontin osoitteessa Pihlajaharjuntie 5, euron kauppahinnalla, 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin.

19 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / RAUTANIEMI NRO 13 HUVILAPALSTAN MYYNTI Timo Lipponen ja Marja Silén-Lipponen ovat tehneet ostotarjouksen 2000 m 2 :n suuruisesta määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus Timo Lipponen ja Marja Silén-Lipponen ovat vuokraoikeuden haltijoina ko. määräalalle, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilapalstaa Rautaniemi nro 13. Määräala sijaitsee Kuopion Rautaniemessä (Könösenniemi), johon on autotie perille. Määräalalla olevat rakennukset ovat vuokraoikeuden haltijan. Kahdentuhannen neliömetrin määräala rajautuu Kuopion kaupungin omistamaan maaalueeseen. (Kaupungin ja seurakuntayhtymän välinen maanvaihtokirja ). Maapohja on kallioinen ja viettää jyrkästi Kallaveden vesistöön. Ostotarjous joka on päivätty sekä kartta on esityslistan liitteenä 12. Timo Lipposen ja Marja Silén-Lipposen ostotarjous on euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m 2, jonka lisäksi lisämaata voidaan myydä mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on mahdollista. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli maan arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Alueella on voimassa keskeisen kaupunkialueen yleiskaava. Kaavamerkintä on RA-2. Oleva loma-asuntoalue, miljööalue. Kuopion kaupungin kaavoitusosaston mukaan Rautaniemen kärkiosan alue on virkistysaluetta, venesatama-aluetta ja loma-asuntoaluetta jota ei asemakaavoiteta. Sen mukaan alue pysyy yleiskaava-alueena ja varsinaiseen asuntorakentamiseen ei kärkialuetta kaavoiteta. Määräalasta on auktorisoidun arviomiehen laatima arvio, jossa markkina-arvoksi on saatu euroa. Arvion tarkkuus on +/- 15 %. Arvioinnin perusteena on käytetty kauppa-arvomenetelmää ja arviomiehen kokemusta myynti- ja arviotehtävissä. Timo Lipposen ja Marja Silén-Lipposen euron ostotarjous vastaa arviomiehen arvioiman euron ja 15 %:n tarkkuudella arvion ylärajaa. Ostotarjous voitaneen hyväksyä. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

20 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräalan myyntiä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esittämin ehdoin.. Kirkkoneuvosto ehdottaa: 1. että Timo Lipposelle ja Marja Silén-Lipposelle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta , 2000 m 2 :n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilapalstaa Rautaniemi nro 13 seuraavin ehdoin: - että 2000 m 2 :n suuruisen määräalan hinta on euroa - että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista, - että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 2.. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 79 MÄÄRÄALAN MYYNTI ALA-KOPOLAN TILASTA Raimo Ja Aino Kuhanen ovat tehneet ostotarjouksen Kuopion kaupungin Vehmersalmen kylässä osoitteessa Katteluksentie 24 sijaitsevasta m2;n suuruisesta määräalasta. Tarjous karttaliitteineen on esityslistan liitteenä 13. Tarjouksen tekijät omistavat viereisen kiinteistön Salmenkaarre R:no13:2 Alueella on voimassa oleva osayleiskaava. Paikan päällä suoritettiin katselmus Läsnä olivat Raimo Kuhanen ja kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen. Kuhasten tekemän euron tarjouksen mukaan neliöhinnaksi tulee n. 5 euroa/m2, joka vastaa alueella käytettävää kaavoitetun pientalon tonttimaan hintaa. Seurakuntayhtymälle ei ole oleellista merkitystä eikä käyttöä kyseiselle määräalalle, joten ostotarjous voitaneen hyväksyä.

21 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määräalan myyntiä kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan esittämin ehdoin. Kirkkoneuvosto ehdottaa: 1. että Raimo ja Aino Kuhaselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayh tymän omistamasta Ala-Kopolan nimisestä tilasta n m 2 :n suuruinen määräala liitteenä olevan kartan mukaisesti seuraavin ehdoin: - että määräalan kauppahinta on euroa - että ostaja vastaa lohkomiskustannuksista, - että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 2. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 80 ISO-TERVO NRO 51 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistön arvo arvioidaan uudelleen. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen.

22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 / Helena Vantila on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja hän on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Kirkkoneuvosto ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymä jatkaa Helena Vantilan kanssa tehtyä vuokrasopimusta Mustasalon tilalla sijaitsevasta m2:n suuruisesta huvilapalstasta Iso-Tervo nro 51, 2. että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra 320, 3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 4. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 81 MUSTASALO NRO 3 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistön arvo arvioidaan uudellleen. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan omista tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 Aika keskiviikko 16.3.2011 klo 17.30 18.00 Paikka Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2017 1 Aika Ti 24.10.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2015 1 Aika Ti 15.12.2015 klo 18.00 20.13 Paikka Pyhän Johanneksen kirkko, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja Nimenhuudossa

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2017 1 Aika Ti 24.1.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2014. Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2014. Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 27.10.2014 klo 16.30 19.02 Paikka Keskusseurakuntatalo, Kahvio, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 17.3.2014 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/ 32 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.10.2016 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/ 42 39 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 21.11.2016 39 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 20.50 Paikka Virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Marjut

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 5/ 59 54 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 31.10.2016 54 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 Kirkkoneuvosto 8.11.2011. Aika Maanantai 7.11.2011 klo 18.30 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 Kirkkoneuvosto 8.11.2011. Aika Maanantai 7.11.2011 klo 18.30 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Aika Maanantai 7.11.2011 klo 18.30 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x poissa Raija Häkkinen x varajäsen Jouko Pirkkanen x Reijo Koskinen vpj. x Pentti Marttinen x Sointu Ojonen x Elina

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 39 Kokouksen avaus 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan tarkastus 42 Ääntenlaskijat 43 Työjärjestys 44 Henri Sepposen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Aika 1.11.2016 klo 18.00 19.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Hänninen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 26.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 30 - Kokouksen avaus 31 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ 1 (6) 28.12. n kokous Aika Torstai 28.12. klo 19.18 20.22 Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/ RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 19.00 21.00 Paikka seurakuntakoti Kokoonpano ja läsnäolo Heikkinen Matti jäsen läsnä Heikkinen Mauno jäsen läsnä Juntunen Eino

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 14.12.2013-15.01.2014 klo 9-11 ja 11.30-14 kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla 14.12.2013-15.01.2014 klo 9-11 ja 11.30-14 kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suomussalmen kirkon seurakuntasalissa Salmentie 1 89800 Suomussalmi. keskiviikkona 11.12.2013 klo 17. Kokouksen asialuettelo on

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 5.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 77 - Kokouksen avaus 78 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 15.8.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 64 - Kokouksen avaus 65 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot