Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen"

Transkriptio

1 Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen Tässä materiaalissa asiakkaamme kertovat, kuinka he varmistavat yrityksen menestyksen huolehtimalla henkilöstönsä tyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta.

2 ASIAKKAAMME KERTOVAT 2 Hyvä henkilöstön kehittämisestä kiinnostunut Siinä missä asiakaskokemuksen merkitys on kiistaton, nousee henkilöstön kokemukset yrityksen tuloksen kannalta vähintään yhtä kriittiselle tasolle. Motivoitunut, sitoutunut ja työssään viihtyvä henkilöstö, jolla on hymy herkässä varmistaa myös positiivisen asiakaskokemuksen. Jos henkilöstö ei viihdy työssään tai koe saavansa tarvitsemaansa tukea, näkyy se myös yrityksen tuloksessa. Tähän materiaaliin olemme koonnet tarinoita asiakkaistamme, joille henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat sydämenasia. He kertovat, kuinka näissä suomalaisissa yrityksissä huolehditaan työntekijöistä ja varmistetaan tarvittava osaamistaso kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Toivomme, että saat materiaalista uutta inspiraatiota ja ideoita, joita voit hyödyntää oman yrityksenne toiminnassa ja parantaa sen avulla henkilöstökokemusta. Iso kiitos jokaiselle yritykselle, joka jakoi omat kokemuksensa ja vinkkinsä niin, että me kaikki voimme oppia ja kehittyä! On hyvä pitää mielessä, että henkilöstöltä saadaan usein arvokkaimpia huomioita ja kehitysideoita yrityksen toiminnasta ja että henkilöstön kanssa voi käydä dialogia monella eri tapaa, jolloin vain taivas on rajana! Mielenkiintoisia lukuhetkiä ja onnistuneita keskusteluja henkilöstönne kanssa! Case: METSO Palautetta ja globaalia äänestystä sisäisessä innovaatiokilpailussa Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, kierrätys-, massa- ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaiden kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. QuestBackin ratkaisussa parasta on käyttäjäystävällisyys. Aikaisemmin äänestys tehtiin toisella ohjelmistolla, joka oli raskas ja kallis sekä prosessina hankala. QuestBackin ratkaisu on osoittautunut taloudellisemmaksi ja merkittävästi paremmin toimivaksi. Kyselyt ja raportit voimme muokata Metson oman ilmeen mukaiseksi käyttämällä brändivärejä ja -elementtejä. Tämä tekee myös sisäinen käyttäjäkokemuksen miellyttävämmäksi. Tiina Lehtokorpi, Metson markkinointiviestintäassistentti Metson markkinointi- ja viestintäyksikön toteuttama vuosittainen Metso Award on henkilöstön sisäinen innovaatiokilpailu, jonka äänestys toteutetaan maailmanlaajuisesti QuestBackin ohjelmistoratkaisua hyödyntäen. Metso Award -kilpailulla halutaan kannustaa innovatiivisuuteen ja sen myötä hyvien käytäntöjen jakamiseen sisäisesti. Kolmannen kerran järjestettävän kilpailun osanottajamäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Finalistitiimien joukosta valitaan globaalilla äänestyksellä henkilöstön suosikki. Äänestäminen on mahdollista intranetissa olevan kyselyn kautta yksiköissä ympäri maailman, Brasiliassa esimerkiksi on innostuttu kilpailusta erityisesti.

3 Case: FIM ASIAKKAAMME KERTOVAT 3 Henkilöstötutkimus yhdessä fiilismittarin kanssa kertovat trendeistä henkilöstön parissa FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo, joka luo asiakkailleen vaurautta ja hyvinvointia sijoitus-, säästämis- ja varainhoitopalveluilla. Yrityksessä työskentelee yli 200 ammattilaista, joiden tehtävänä on rakentaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita asiakkaiden menestyksen varmistamiseksi. FIM:n henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on säännöllinen mittaaminen, jonka tulokset kertovat niin henkilöstön tyytyväisyydestä kuin työyhteisön ilmapiiristä. Aiemmin yrityksessä suoritettiin yksi kattava henkilöstötutkimus ulkopuolisten konsulttien toimesta. Tämä haluttiin kuitenkin toteuttaa oman talon sisällä, jotta tutkimuksesta ja muista pienemmistä henkilöstökyselyistä voitaisiin rakentaa mahdollisimman kohdennettuja ja yrityksen tarpeita vastaavia. Konsernin asiakkuuspuolella yhteistyökumppanina toimi jo entuudestaan QuestBack, joten se oli helppo ottaa käyttöön myös henkilöstöosastolla. Henkilöstötutkimuksen onnistuminen näkyy vastausmäärissä FIM toteuttaa vuosittaisen kattavan henkilöstötutkimuksen perinteisesti keväisin koko Suomen ja Ruotsin henkilöstölle. Tutkimus sisältää 5 6 osio ta ja yhteensä noin kysymystä. Tutkimuksen kysymykset ovat räätälöity vastaamaan juuri FIM:n tarpeita, jolloin tuloksista saadaan mahdollisimman paljon hyötyä irti. Tutkimus toteutetaan sähköpostitse lähetettävänä kyselynä, johon on valmiiksi yhdistetty vastaajan taustatiedot FIM:n omista liiketoimintajärjestelmistä. Taustatietojen hyödyntäminen mahdollistaa kunkin työntekijän kohdistamisen omaan tiimiin ja esimieheen. Näin tutkimus toimii myös esimiesten arviointikyselyinä. Fiilismittarit ja sidosryhmäkyselyt tukevat päivittäistä toimintaa Henkilöstö on kokenut mittaamisen positiivisesti ja korkea vastausprosentti viestii meille, että yrityksessämme halutaan kertoa omista mielipiteistä. Mittaaminen kannattaa, koska se antaa tiedon trendimäisesti suunnasta, mihin henkilökunnan mielipiteet liikkuvat. Avoimet kysymykset puolestaan avaavat enemmän mielipiteitä numeroiden takana. Siksi teemme myös avoimista vastauksista tiivistelmän johdolle, jolloin niistä saadaan tarvittaessa vahvistusta esimerkiksi jo epäiltyyn tai tiedossa oleviin haasteisiin. Miia Siukkola, henkilöstöpäällikkö, FIM Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tueksi FIM tekee pienempiä Päivän Fiilis -pulssimittauksia, joihin henkilökunta voi vastata anonyymisti intrassa olevan avoimen linkin kautta. Henkilöstö tuntuu välillä oikein odottavan kyselyn hauskoja kysymyksiä, joiden aiheet vaihtelevat ajankohdan mukaan. Kyselyssä saatetaan tiedustella toiveita esimerkiksi pikkujouluista tai muusta mukavasta. FIM kerää palautetta myös koulutuksista, perehdytyksestä sekä tekee säännöllisen tasa-arvokyselyn henkilöstön keskuudessa. FIM:llä toteutetaan lisäksi tiimien välisiä sidosryhmäkyselyitä, joiden avulla kerätään sisäistä palautetta osastojen välisestä yhteistyöstä. Osa tiimikyselyjen kysymyksistä on vakiintuneita, mutta näiden lisäksi kaikki tiimit saavat lisätä omia tarkentavia kysymyksiä toiminnastaan ja pyytää myös avointa palautetta. Idea tiimikyselyistä syntyi, kun huomattiin osalta tiimeistä puuttuvan virallinen palautekanava. Asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt ja myyntiosastot saivat säännöllisesti konkreettista palautetta ja pystyvät siten seuraamaan määrällisiä mittareita esimerkiksi kontaktien tai kauppojen perusteella. Tiimikyselyn ansiosta nyt myös tuki- ja palvelutoiminnoilla on samankaltainen mahdollisuus saada numeerista ja avointa palautetta tiimin toiminnan kehittämiseksi.

4 Case: ETRA ASIAKKAAMME KERTOVAT 4 Osaamiskartoitukset antavat ymmärrystä henkilöstön kehittämisen tarpeista Etra on suomalainen teknisen kaupan erikoisliike, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman teollisuustuotteita ja palveluita. Etra on tehnyt vuodesta 2012 asiakkaidensa henkilöstölle osaamiskartoituksia QuestBackin ratkaisun avulla. Kartoituksien tekeminen aloitettiin, sillä haluttiin saada dokumentoitua tietoa henkilöstön osaamisesta ja mahdollisista kehityskohteista. Onnistunut alku ja positiivinen palaute ovat kannustaneet jatkamaan. Henkilöstön taitotaso selville ja monipuoliseen käyttöön Mittaamisen avulla on saatu paljon henkilöstön kehittämisen kannalta hyödyllistä tietoa, jota ei aiemmin ollut saatavilla. Kootusti kerätty tieto on helposti hyödynnettävissä ja sen pohjalta löydetään nopeasti kehityskohteita, esimerkiksi yrityksen toiminnan kannalta tärkeisiin koulutuksiin ja kielitaitoon liittyen. Eräässä yrityksessä huomattiin kyselyiden perusteella, että tuoteosaamisessa oli paikoin paljon puutteita, joten koulutukset osattiin räätälöidä tarkasti kehittämään tiettyä osaamista. Kyselyiden avulla saatu tieto on vahvistanut, että on tarvetta järjestää lisää kohdennettuja koulutuksia ja kehittää osaamista. Ymmärrys henkilöstön osaamisesta auttaa kehittämään toimintaa Tulosten analysoinnin jälkeen palautteet käydään läpi esimiesten ja johdon kanssa sekä sovitaan jatkotoimista. Osassa yrityksiä palautteiden pohjalta on järjestetty koulutuksia ja osassa on taas haluttu kerätä tietoa talteen tulevaisuuden varalle. Esimerkiksi selvittämällä onko yrityksessä erikoista kielitaitoa, kuten joku joka puhuu sujuvasti kiinaa, löydetään välittömästi oikea henkilö, mikäli tarve joskus yllättää. Tiina Tulimaa, projektikoordinaattori, Etra Tulimaa näkee, että QuestBackin ratkaisuja hyödyntämällä on todella hyvät mahdollisuudet parantaa liiketoimintaa. Osaamiskartoitukset koetaan erittäin hyväksi toimintatavaksi ja niitä jatketaan myös tulevaisuudessa. Ratkaisun käyttöä laajennetaan mahdollisesti myös asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ja isojen tapahtumien ilmoittautumisiin. Me näemme tässä tosi paljon potentiaalia ja meidän tulisikin miettiä perusteellisemmin, mihin kaikkeen ratkaisua voisimme hyödyntää, Tulimaa selvittää.

5 Case: LUOTAIN CONSULTING ASIAKKAAMME KERTOVAT Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä mittareita ei aiemmin ollut, vaan kyselyistä on perinteisesti saatu vain kasa tuloksia, mutta ei tiedetty mitä niillä tehdään. Valmentavan johtamisen 360 -kyselyssä esimies saa vahvistusta osaavalle toiminnalleen ja parannusehdotuksia, jotka ohjaavat ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen kehittämiseen, mikä on esimiehelle mukavampi ja huomattavasti voimauttavampi tapa. Kysely ohjaa työnyhteisöä positiiviseen kasvuun. 5 Pia Vilanen, toimitusjohtaja, Luotain Consulting Oy Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Luotain on henkilöstön kehittämiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa työohjausta, coachingia sekä järjestää koulutuksia, avoimia kursseja sekä työyhteisö- ja esimiesvalmennuksia. Yritys hyödyntää QuestBackin ratkaisua valmentavan johtamisen ydintaidot 360 -kyselyyn, joka mittaa valmentavan johtamisen ydintaitoja numeerisen ja sanallisen arvioinnin avulla. Etenkin avoimien palautteiden avulla selviää tarkasti, mitä esimies tekee hyvin ja missä on vielä kehitettävää kysely mittaa sekä vallitsevaa nykytilaa että tavoitetilaa. Yhdessä esimiestyön arvioinnin casessa arvioinnin kohteena on useimmiten noin esimiestä, jolloin vastaajia on Kyselyn tavoitteena on auttaa esimiestä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Tarkoituksena on ohjata esimiestaitojen kehittämiseen, ei vain niiden pelkkään arvioimiseen ja tutkimiseen. Nykytilan tietäminen on tärkeää, mutta se itsessään ei vielä vie Asiantuntevalla otteella tehty kehitystyö näkyy myös asiakkaille. Luotaimen missio onkin lisätä arvostusta työelämään: jos ihminen arvostaa itseään, työtään, osaavia työtovereitaan ja esimiestään, sekä saa itse arvostusta, se näkyy asiakkaalle selvästi. Hymy, asiakaspalvelu ja halu tehdä työtä näkyvät palveluhalukkuutena. Kun on hyvä fiilis, on myös helppo hymyillä, kiteyttää Vilanen. kovin pitkälle. Kehittämisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa kunkin taidon kohdalla tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta. Siksi kyselyssä on pyritty saamaan mahdollisimman paljon esiin ideoita siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esimiehen päivittäisissä toimissa. Henkilöstö on paras asiantuntija kehitystyöhön Tulosten hyödyntäminen ja jalkauttaminen on yrityksessä tarkkaan mietitty ja se onkin Luotaimen ydinosaamista. Luotain on valmennus- ja työnohjausyritys, joka tukee asiakkaiden toiminnan kehittämistä, ja auttaa osallistamaan henkilöstöä kehitystyöhön. Mittaamisen avulla on saatu hyödyllistä tietoa, sillä henkilöstö on paras asiantuntija oman toimialansa ja oman työpaikkansa kehittämiseen. Pitää osata kysyä oikealla tavalla ja oikeita kysymyksiä, jotta saadaan vastauksia, joiden pohjalta voidaan tehdä selkeitä ratkaisuja.

6 ASIAKKAAMME KERTOVAT 6 Case: STORA ENSO Kohdennetut kyselyt auttavat tunnistamaan tiimiläisten tunteita Kuva: Stora Enso Kuvaaja: Christian Stummer Stora Enso on biomateriaali-, paperi-, pakkaus- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka etsii jatkuvasti uusia innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin ihmistä. Suomen yksiköissä työskentelee tällä hetkellä noin työntekijää, joiden työssä viihtymistä mitataan niin konsernitasolla kuin tiimikohtaisesti. Stora Enson henkilöstötutkimus jakautuu karkeasti ottaen kahteen osa-alueeseen: miltä oma työ ja esimies tuntuvat. Haasteena konsernitason tutkimuksessa on ollut, että usein työntekijät kokivat kysymykset vaikeasti ymmärrettäviksi eikä heille ollut selvää ketä heidän oli tarkoitus arvioida. Myös kysymysten asettelu oli epäselvä, joten myös vastauksia oli hankala tulkita. Lisäksi tutkimukseen jätti vastaamatta jopa 30 prosenttia henkilöstöstä, jolloin saatuja tuloksia ei voida hyödyntää, eikä aidosti relevanttia vertailua saada aikaan. Stora Enson myyntijohtaja Harri Kurppa lähti ratkaisemaan haasteen rakentamalla virallisesta Stora Enson henkilöstötutkimuksen pohjasta myynti- ja markkinointiosastolle kohdennetun tiimikyselyn. Kysymyksistä 16 noudattivat yhteistä henkilöstötutkimusta, johon lisättiin neljä tiimikohtaista kysymystä. Näin pystyttiin säilyttämään vertailtavuus myös konsernitason tutkimuksiin, mutta saatiin kerättyä myös aidosti Kun tulokset käytiin läpi, nähtiinnopeasti, mitä työntekijät ajattelivat, mikä puolestaan helpotti omaa rooliani esimiehenä. Pitkän työrupeaman jälkeen kyselyjen avulla näkee selkeästi, mihin suuntaa ollaan menossa. Kyselyiden avulla pystyttään fokusoimaan ajatuksia ja jakamaan se, mitä on sydämellä. Näin asioiden toimeenpanijana, on tärkeä nähdä mistä kiikastaa, jotta asioihin voidaan vaikuttaa. Harri Kurppa, Myyntijohtaja, Stora Enso relevanttia tietoa omien tiimiläisten ajatuksista. Uudet räätälöidyt kysymykset kohdistettiin tiimin esimieheen, joten epäselvyys arvioiden kohteesta poistui, mikä näkyi suoraan palautteiden sisällössä. Myös vastausprosentit ovat olleet huomattavasti parempia, sillä kaikki tiimiläiset vastasivat uuteen kyselyyn. Helppokäyttöisyys ja nopeus avainasemassa QuestBackin toimittaman ratkaisun eduksi Kurppa nostaa ylivoimaisesti teknisen helppouden, joka on poikkeuksellisen hyvää verrattuna muihin toimijoihin. Toinen kriittinen etu on ollut nopeus ja reaaliaikaisuus: ensimmäiset vastaukset kyselyyn saatiin alle puolessa tunnissa! Kysymysten tekemisessä pitää olla selkokielinen eikä niissä saa olla tulkinnan varaa, jotta vastausten perusteella on helppo tehdä johtopäätöksiä tiimin ajatuksista. Kohdennetun kyselyn tulokset jalkautetaan tiimeihin kehityskeskustelujen avulla. Jokaisen tiimiläisen kanssa käydään palautteiden pohjalta keskustelu, jossa referoidaan yleistä näkökulmaa, mutta huolehditaan anonymiteetin säilymisestä. Palautteiden perusteella on uudelleen organisoitu toimintoja ja tuotu kaksi osastoa yhteen. Yhdistämistä seuraa koulutusjakso, joten kehittämistyö saa jatkoa.

7 ASIAKKAAMME KERTOVAT 7 Case: SALCOMP Globaali henkilöstökysely parantaa tiedon laatua ja vertailtavuutta Salcomp Oyj on globaali elektroniikkayhtiö, joka valmistaa latureita matkapuhelimiin ja muihin elektronisiin laitteisiin. Yhtiön pääkonttori ja osa tuotekehitystoiminnoista on Salossa, ja tuotantolaitokset sijaitsevat Kiinassa, Brasiliassa ja Intiassa. Salcomp hyödyntää QuestBackin ohjelmistoratkaisua koko konsernin HR-tutkimuksen toteuttamisessa. Paikallisesti toteutetusta työtyytyväisyyden mittaamisesta luovuttiin muun muassa siksi, että kansainväliset laatu auditoinnit edellyttävät globaalia mittaamista. Samalla tiedon laatu ja vertailtavuus paranivat, ja kehitystoimenpiteet on voitu kohdistaa entistä tarkemmin. Henkilöstön työtyytyväisyyden mittaaminen on tuonut paljon hyödyllistä tietoa organisaation eri tasoilta. Luotan siihen, että suorilla kysymyksillä saadaan myös suoria ja rehellisiä vastauksia, Mari Kagan kertoo. Erilaisista kulttuuritaustoista johtuen henkilöstö kuitenkin suhtautuu mittaamiseen vaihtelevasti. Aasialaiset ovat hyvin positiivisia, kun taas suomalaiset asennoituvat huomattavasti kriittisemmin. Hyvä esimerkki kulttuurieroista on ensimmäisen vuoden tutkimus Intiassa, jossa kukaan ei antanut alle 9:n arvosanaa. Työntekijät olettivat, että näin kuuluu vastata. Nykyisin myös Intiasta saadaan totuudenmukaista palautetta. Lokaaleista paperikyselyistä globaaliin henkilöstöymmärrykseen Konkreettisia kehityskohteita ja korjattuja epäkohtia Maakohtaiset henkilöstökyselyt suoritettiin aikaisemmin paperilomakkeilla, joskin Suomessa sähköisiä ilmapiirimittauksia on käytetty jo useita vuosia. Maakohtaisista kyselyistä ei kuitenkaan saatu vertailukelpoista tietoa, ja tästä syystä kokonaiskuva jäi puutteelliseksi. Koko konsernin kattava henkilöstötutkimus rakennettiin yhdistelemällä maakohtaisia kyselyjä sekä QuestBackin mallikysymyksiä. Salcompilla kyselyiden peruskieleksi valittiin englanti, jonka lisäksi kyselyt on käännetty myös kiinaksi ja portugaliksi. Halusimme ehdottomasti tehdä globaalin henkilöstötutkimuksen omin voimin ilman ulkopuolelta ostettuja automaattikyselyjä. QuestBackin ratkaisulla pystyimme toteuttamaan kyselyt itsenäisesti ja räätälöimään ne juuri meidän olosuhteisiimme sopiviksi. Mari Kagan, Salcompin henkilöstöpäällikkö Suoriin kysymyksiin suoria vastauksia Henkilöstökyselyssä keskitytään etsimään vastauksia neljään osa-alueeseen: 1) kuinka tyytyväisiä työntekijät ovat, 2) kuinka vahvasti he uskovat johdon asettamiin strategisiin tavoitteisiin, 3) kuinka paljon he suosittelisivat Salcompia työnantajana ja 4) ovatko he ylpeitä työskennellessään Salcompilla. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaamalla on saatu paljon hyödyllistä tietoa eri organisaatiotasoilta. Tuloksista rakennetaan raportit globaalisti, maittain sekä funktioittain. Näiden raporttien perusteella johto ja esimiehet nostavat esiin kehitysehdotuksia, tarvittavia toimenpiteitä sekä erityistä huomiota tarvitsevia osa-alueita. Ensimmäisen globaalin HR-tutkimuksen perusteella konkreettiseksi kehityskohteiksi nousivat esimerkiksi koulutus ja kielitaidon kehittäminen. Asian selvittämiseksi henkilöstö vastasi vielä yksityiskohtaisempaan koulutuskyselyyn. Tämän pohjalta Salcomp järjesti muun muassa globaalin kielikoulutuksen yhteistyössä EF:n kanssa. Jokaisen työnantajan pitää tietää, miten henkilöstö viihtyy työssään ja tunteeko työntekijä tekevänsä tarpeellista työtä. Parhaimmillaan kyselyjen kautta saatava tieto ohjaa toimintaamme oikeaan ja yhteiseen tavoitteeseen. Kun suunta on sama, menestymme paremmin ja myös matka sujuu jouhevammin, Kagan tiivistää säännöllisen mittaamisen hyödyllisyyttä.

8 ASIAKKAAMME KERTOVAT 8 Case: TEAMCON VALMENNUS Ajanhallinhallinnan ammattilainen säästää aikaa QuestBackin avulla Teamcon Valmennuksen kouluttaja ja omistaja Timo Valvio on toiminut 30 vuotta organisaatioiden innostajana ja ajanhallinnan kouluttajana yrityksissä sekä oppilaitoksissa. QuestBackin ratkaisua hyödynnetään Teamcon Valmennuksessa asiakkaille tehtävissä ajanhallinnan ja koulututarpeiden kartoittamiseen liittyviin kyselyihin. Manuaalisesta työstä sähköiseen prosessiin Ennen kyselyt tehtiin, täytettiin ja vietiin analysoitavaksi manuaalisesti, jolloin esimerkiksi 20 henkilön koulutusryhmän vastausten läpikäynti vei muutaman päivän. Yritys alkoi yhdessä QuestBackin kanssa miettiä, miten prosessia voitaisiin tehostaa. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka toisi prosessin konkreettisesti lähemmäs asiakkaita. Ratkaisu rakennettiin QuestBackin asiantuntijan kanssa ja se syntyi nopeasti. Manuaalisesta kyselyprosessista siirryttiin noin viisi vuotta sitten sähköisiin kyselyihin Kun saimme hahmotettua, mitä tarvitsen, oli yllättävää miten nopeasti ja tehokkaasti se saatiin aikaan. Ajanhallinnan kyselyt lähetetään nykyisin asiakkaille sähköisesti, josta vastaukset siirtyvät reaaliaikaisesti QuestBackin ohjelmistoon. Hyödyntämällä mahdollisuutta tuoda tulokset Exceliin tuloksista saadaan nopeasti ajettua vastaajan ajanhallinnan tyyliprofiili. Prosessi, johon ennen kului muutama päivä, saadaan nyt tehtyä parissa tunnissa. Timo Valvio, toimitusjohtaja, Teamcon Valmennus Koulutuskyselyissä esitetään aiheeseen liittyviä väittämiä ja se sisältää 9 eri kohtaa asenteista, tavoitteisiin ja kalenterikäyttöön. Palautteiden pohjalta arvioidaan täyttyvätkö ne laatukriteerit, jonka mukaan koulutettava on hyväksyttävällä tasolla henkilökohtaisessa ajanhallinnassaan. Raportointi tuo selkeästi esiin yksilöiden omat mielipiteet siitä, mikä on heidän tämän hetkinen tapa käyttää aikaa ja kuinka tehokkaita he ovat. Ratkaisu on tuonut merkittävää hyötyä päivittäisen työnteon ja asiakkaan kannalta. Ensinnäkin se on helppokäyttöinen, tehokas ja laadukas. Koska asiakkaalle lähetetään kirjeen sijasta sähköposti, voin laittaa prosessin nopeasti liikkeelle. Myös asiakkaille kyselyyn vastaaminen on helppoa ja käyttäjäystävällistä. Ratkaisun kanssa ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia, vaan se on ollut luotettava ja toiminut saumattomasti antaen myös omasta liiketoiminnastani ammattimaisen kuvan, Valvio iloitsee.

9 ASIAKKAAMME KERTOVAT 9 Case: VALIO Testit ja palautteet varmistavat laadukkaan toiminnan Valio on Suomen suurin maidonjalostaja, joka on toiminut suomalaisen maidontuotannon hyväksi jo lähes 110 vuotta. Valio tekee henkilöstölleen QuestBackin ratkaisun avulla koulutusten ja valmennusten alkutasotestauksia ja loppukokeita. Palautetta kerätään aktiivisesti koulutusten sisällön kehittämiseksi ja kehityksen painopisteiden ohjaamiseksi entistä tuloksellisempaan suuntaan. Valio tekee kartoituskyselyitä neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, viroksi ja venäjäksi. Alkutasotestaus, loppukoe ja kurssipalaute ohjaavat ja kehittävät valmennustoimintaa Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön taustalla on jatkuva valmennus- ja koulutustoiminta. Valmennusten aiheet vaihtelevat suuresti, mutta koskettavat aina tehtävää työtä, kuten juuston valmistusta, investointiprojektien systematiikkaa tai laadun hallintaa. Valmennusten taustatyönä kunkin aihealueen osaajia kootaan suunnitteluryhmäksi, jotka valmistelevat väittämiä valmennuksen alkutasotestaukseen. Alkutasotestaus kartoittaa väittämien avulla millä tasolla tulevan koulutuksen kohderyhmä on, ja miten ryhmä tuntee esimerkiksi työssä tarvittavaa terminologiaa. Alkutasokartoituksen tuloksia käytetään antamaan suuntaa siitä, mihin valmennuksessa tulee keskittyä ja mitkä asiat osataan jo entuudestaan. Toisin sanoen kurssin valmentaja pystyy rakentamaan valmennuksen sisällön tarpeita vastaavaksi alkutasotestauksen tulosten perusteella. Valmennuksen lopuksi tehdään loppukoe, osittain samoilla väittämillä, jotta valmennuksen aikaan saama muutos voidaan todentaa. Henkilöstön vastine auttaa ohjaamaan kehityksen painopistettä Kyselyiden avulla saadaan vastetta henkilöstöltä valmennusten onnistumisesta ja sisällöstä ja näin kehitystyö ja painopisteiden ohjaaminen on helpompaa. Valio pyytää palautetta siitä, edistikö alku- ja loppukartoitukset oppimista, ja tyypillisesti noin ¾ henkilöstöstä kokee mittaamisen positiivisesti kun taas pieni osa suorastaan vieroksuu testejä. Testaus ja kyselyt ovat kertausta ja oppimista, jotka vahvistavat muistijälkeä. Valmennuksiin käytettävä aika ja raha osataan kohdistaa kyselyiden avulla paremmin, joten se tuo myös kustannustehokkuutta, verrattuna siihen ettei henkilöstön palautetta hyödynnettäisi. Mittaamisen tulokset näkyvät myös asiakkaalle. Osaavan henkilöstön avulla virhekustannukset pienenevät ja uusia toimintatapoja omaksutaan nopeammin, mikä lopulta näkyy ja vaikuttaa Valion toiminnassa kokonaisvaltaisesti. Yrjö Lallukka, valmennuspäällikkö, Valio Oy Valio jalkauttaa tulokset viestimällä niistä johdolle sekä henkilöstölle Palautteet käsitellään ensin suunnitteluryhmässä. Mikäli valmennuksessa on hyödynnetty ulkopuolisia tahoja, pyritään siihen, että palaute kerätään ja raportoidaan Valion mallilla ja lopuksi toimitetaan ulkopuoliselle luennoitsijalle tai kouluttajalle. Raportoinnissa tehdään myös laajempia yhteenvetoja tulosyksiköille. Näin myös yksittäisten tulosyksiköiden johto pääsee näkemään koulutusten sisällöt ja niiden vaikuutavuuden tulokset. Tulokset ja kartoitusten yhteenveto viestitään henkilöstölle verkossa olevassa työtilaratkaisussa, jossa osallistujat tekevät muun muassa harjoitustöitä. Kuva: Valio Kuvaaja: Mikko Käkelä

10 Case: YITASIAKKAAMME KERTOVAT 10 Lukijatutkimus parantaa asiakaslehden sisältöä ja tukee myyntiä YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo viihtyisää ja kestävää kaupunkiympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia asuinalueita. YIT:llä on yli 100 vuoden historia ja vahva markkina-asema Suomessa sekä hyvä maine Venäjän suurimpana ulkomaisena asuntorakentaja. Yksi YIT:n arvoista on palautteen antaminen ja kuunteleminen. Säännöllisen palautteen avulla jokainen pystyy tekemään omaa työtänsä entistä paremmin ja pysymään ajan hermoilla muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Asiakaslehden kehittämisessä kuunnellaan liiketoimintojen tarpeita Perinteisen ulkoisen lukijatutkimuksen lisäksi YIT on tehnyt asiakaslehdestään myös sisäistä lukijatutkimusta, jonka kohderyhmäksi on valittu avainhenkilöt johdosta ja markkinoinnista. Tulosten pohjalta saatavien konkreettisten kehitysvinkkien avulla lehden toimitus varmistaa, että lehti palvelee koko organisaatiota ja sen tavoitteita ja sitä kautta tukee myyntiä. Sisäisen lukijatutkimuksen avulla selvitetään avainhenkilöiden näkemys hyödyistä, joita lehden tulee asiakkaille tarjota, sekä lehden sisällöstä, jotta se on hyödynnettävissä tehokkaasti asiakastapaamisissa ja markkinoinnin jatkeena. Säännöllinen tutkimus auttaa sisällön kehittämistä ja siirtymistä monikanavaisuuteen YIT:n sisäinen lukijatutkimus on kartoittanut kehityskohteita sekä toiveita tulevaisuuden viestintäkanavista, jotka ovat lisääntyneet huimasti viime aikoina. Myös digi- ja painetun lehden rooli on tutkimuksessa tärkeä ja myös maakohtaiset mielipide-erot erilaisista viestintäkanavista. Esimerkiksi Venäjältä saatu palaute korosti viime tutkimuksessa voimakkaasti halua lukea lehteä painettuna, kun taas Suomessa toiveet jakautuivat painetun- ja digilehden välillä. Säännöllinen lukijatutkimus luotaa muuttuvaa maailmaa ja sen avulla sisällön kehittäminen helpottuu merkittävästi. Tutkimuksen tulokset käydään läpi toimitusneuvostossa, joka on hyvä foorumi käsitellä saatua palautetta ja etsiä kehityskohteita. YIT reagoi palautteisiin mahdollisimman nopealla aikavälillä, ja erityisen hyvä kehitysidea toteutetaan välittömästi. Lukijatutkimuksen tulokset on esitelty myös sisäisessä maaverkostokokouksessa englanniksi ja venäjäksi. Tulokset ovat kaikkien nähtävillä sisäisessä viestintäkanavassa. Sisäisen lukijatutkimuksen avulla saamme johdolta ja markkinoinnin sekä myynnin ammattilaisilta hyödyllistä ja vahvaa tietoa liiketoiminnoista kehittää lehden sisältöjä. Viestinnän ammattitaito on tuottaa laadukasta sisältöä, joka tuo selkeästi esille asiakaan saamat hyödyt yhteistyöstä ja palveluista. Konkreettisten casejen avulla voidaan lehden välityksellä lähestyä uusia asiakkaita ja jatkaa yhteystyökuviota vanhojen asiakkaiden kanssa. Myynti hyödyntääkin asiakaslehden artikkeleita monipuolisesti työssään yhä enemmän monikanavaisesti. Eija Sandberg, asiakaslehden päätoimittaja, YIT:n konserniviestintä Kuva: YIT Lukijatutkimuksen tuloksia hyödynnettäessä parasta on, että pääsemme katsomaan niitä heti reaaliajassa ilman tiedon jatkojalostusta tai monimutkaista analysointia. Valmiit raportit on helppo ottaa ulos ohjelmistosta monella eri tavalla Exceliin, Wordiin tai Power Pointtiin. Pääsemme heti itse analysoimaan ja pureutumaan tuloksiin sekä pohtimaan jatkotoimia, kuvailee Sandberg.

11 ASIAKKAAMME KERTOVAT 11 Case: JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kun henkilöstö työskentelee hajaallaan eri toimipisteissä, kyselyiden avulla voidaan tarkemmin selvittää mihin suuntaan kehitystyötä tulisi viedä. Tulokset käsitellään aihealueesta riippuen kuhunkin hankkeeseen liittyvällä kokoonpanolla, tärkeänä arvioinnin kohteena on toiminnan vaikuttavuus. Arviointien kautta tulokset viedään eteenpäin ja jalkautetaan osaksi organisaation toimintaa, Kylmälahti täsmentää. Mittaamisen avulla varmistetaan henkilöstön kuunteleminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Yhtymä tekee vuosittain laajan henkilöstökyselyn, joka ohjaa toiminnan suunnittelua, strategiaa ja budjettikeskusteluja henkilöstön toiveiden pohjalta. Laajan mittauksen lisäksi toteutetaan ad hoc -tyyppisiä kyselyitä kartoittamaan kohdennettuja tarpeita. Tälläisiä tarpeita ovat esimerkiksi uuden työntekijän aloittamiseen liitttyvät kyselyt, sekä muihin henkilöstön tarpeisiin kuten koulutuksiin liittyvät selvitykset. Yhtymän 1300 työntekijää toimivat eri toimipisteissä ja -paikoissa. Mittaamisen avulla saadaan nopeasti ja kattavasti tieto kootusti yhteen paikkaan, josta informaatio on helppo raportoida ja viedä eteenpäin. Mittaamisen avulla mutu-tuntuma pystytään muuttamaan faktaksi ja tieto saadaan dokumentoitua muotoon, jossa se on mahdollista viedä eteenpäin johtoryhmille. Tärkeintä on, että henkilöstö tulee kuulluksi, joten pitää olla kanava, jossa henkilöstö voi kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa asioihin. Henkilöstökysely työyhteisön kehittämisen tukena Vuosikelloon ja toiminnan suunnitteluun liitetty vuosittainen henkilöstökysely on koko henkilöstöä koskettavista kyselyistä näkyvin. Kysely toteutetaan joka vuosi samaan aikaan ja tulokset käsitellään ryhmä- ja kehityskeskusteluissa. Tulosten perusteella etsitään kohteita, jotka jäävät asetettujen raja-arvojen alapuolelle. Nämä aiheet nostetaan kehityskohteiksi sekä toiminnallisiksi tavoitteiksi ja ne linkittyvät vahvasti myös budjettikeskusteluihin. Työyhteisön kehittäminen ja ja vahvistaminen lähtevät käyntiin henkilöstön toiveista ja tuntemuksista ja toteutuvat strategian onnnistuneena jalkautumisena. Mittaaminen on hyvä tapa osallistaa ja kuulla henkilöstöä. Kysely voidaan käynnistää todella nopeasti ja valmiit pohjat on helposti muokattavissa organisaation näköisiksi. Tämän jälkeen kysely on helppo lähettää vastaajien sähköpostiosoitteisiin tai liittää sisäiseen verkkoon. Maarit Kylmälahti, henkilöstösuunnittelija, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

12 Miten teidän yrityksenne pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista ja varmistaa, että asiakkaita palvelee osaava ja sitoutunut henkilöstö? W W W. Q U E S T B A C K. F I QuestBack Oy Keilaranta 1, ESPOO puh QuestBack auttaa suomalaisia ja globaaleja organisaatioita ymmärtämään asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia tarjoamalla johtavia ratkaisuja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja palautteenhallintaan.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä Tärkeimpiä asioita luennon osallistujalle. M IELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä M ITÄ ON MIELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU? Mieleenpainuvan asiakaspalvelun

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja

Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja Sisäisen viestinnän mittaamisen käsikirja "Nykyisin kaikki on viestintää - johtaminenkin on vain pieni osa viestintää" - Hannu Vuola, viestinnän sekatyömies jo yli 25 vuotta Sisällysluettelo Sivu 3: Olet

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Päivin öin Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Suomen Kaukokiito Oy Kuljetusliike I. Lehtonen Oy Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Auramaayhtiöt Kuljetusliike Taipale Oy Kuljetusliike

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Nuorisotyön auditointi ja itsearviointimalli

Nuorisotyön auditointi ja itsearviointimalli Auditointikoulutus II Tampere 16. 17.11.2010 Nuorten osallistuminen auditointeihin Pks kokemukset ja vinkit 15.11.2010 P.Mäkelä 1 Taustaa Lähtökohta: Auditointi ja itsearviointi > nuorisotyön kehittäminen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen.

Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen. Eviralaisia ajatuksia Henkilöstötietotiedolla vaikuttamiseen henkilöstöjohtaja @MaaritHilden Työtyytyväisyys tulevaisuuden rakentamisen työkaluna VTML 1.2.2016 Tulevaisuuden työelämä haastaa Työ Verkostot

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria

Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Perustehtävä kirkkaaksi, prosessit toimiviksi asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen Case Tampereen Ateria Kjy, ravintolapalveluverkoston tapaaminen 27.11.2008 tj. Tarja Alatalo Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu

All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu All-in-one asiakaskokemuksen analytiikkatyökalu 13.9.2o16 Joonatan Voltti Myyntijohtaja, perustaja joonatan.voltti@tapin.fi +358 40 7455534 FEEDBACKLY LUKUINA 2012 250k perustamisvuosi palautetta kuukaudessa

Lisätiedot

Feelback-kehityskeskustelumalli

Feelback-kehityskeskustelumalli Feelback-kehityskeskustelumalli Uudista ja Uudistu 2011 28.9.2011 Aki Miettinen Tavoite Kehityskeskustelu MITÄ SE ON? etukäteen valmisteltu ja sovittu säännöllisesti toistuva tavoitteellinen luottamuksellinen

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Palautteen antaminen arjessa. Verohallinnon Verotarkastusyksikön työhyvinvointihanke

Palautteen antaminen arjessa. Verohallinnon Verotarkastusyksikön työhyvinvointihanke Palautteen antaminen arjessa Verohallinnon Verotarkastusyksikön työhyvinvointihanke 2013-2014 Verotarkastus 1.5.2013 699 htv Ylijohtaja Anita Wickström Itä- Suomen VTY Kuopio Helinä Könttä Länsi- Suomen

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Lark työpaja

Lark työpaja Lark työpaja 21.11.2016 Osallistaminen Palautejärjestelmän kehittäminen jaksopalaute Tuuli Ovaska Hanna-Liisa Ollila Kerätyn tiedon läpikäynti KEHITTÄMISKOHTA JA OSATAVOITTEET 3.3.2015 Mitä tietoa pitäisi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot