Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen"

Transkriptio

1 Motivoitunut henkilöstö ja osaava johto avaimena menestykseen Tässä materiaalissa asiakkaamme kertovat, kuinka he varmistavat yrityksen menestyksen huolehtimalla henkilöstönsä tyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta.

2 ASIAKKAAMME KERTOVAT 2 Hyvä henkilöstön kehittämisestä kiinnostunut Siinä missä asiakaskokemuksen merkitys on kiistaton, nousee henkilöstön kokemukset yrityksen tuloksen kannalta vähintään yhtä kriittiselle tasolle. Motivoitunut, sitoutunut ja työssään viihtyvä henkilöstö, jolla on hymy herkässä varmistaa myös positiivisen asiakaskokemuksen. Jos henkilöstö ei viihdy työssään tai koe saavansa tarvitsemaansa tukea, näkyy se myös yrityksen tuloksessa. Tähän materiaaliin olemme koonnet tarinoita asiakkaistamme, joille henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat sydämenasia. He kertovat, kuinka näissä suomalaisissa yrityksissä huolehditaan työntekijöistä ja varmistetaan tarvittava osaamistaso kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Toivomme, että saat materiaalista uutta inspiraatiota ja ideoita, joita voit hyödyntää oman yrityksenne toiminnassa ja parantaa sen avulla henkilöstökokemusta. Iso kiitos jokaiselle yritykselle, joka jakoi omat kokemuksensa ja vinkkinsä niin, että me kaikki voimme oppia ja kehittyä! On hyvä pitää mielessä, että henkilöstöltä saadaan usein arvokkaimpia huomioita ja kehitysideoita yrityksen toiminnasta ja että henkilöstön kanssa voi käydä dialogia monella eri tapaa, jolloin vain taivas on rajana! Mielenkiintoisia lukuhetkiä ja onnistuneita keskusteluja henkilöstönne kanssa! Case: METSO Palautetta ja globaalia äänestystä sisäisessä innovaatiokilpailussa Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, kierrätys-, massa- ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaiden kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. QuestBackin ratkaisussa parasta on käyttäjäystävällisyys. Aikaisemmin äänestys tehtiin toisella ohjelmistolla, joka oli raskas ja kallis sekä prosessina hankala. QuestBackin ratkaisu on osoittautunut taloudellisemmaksi ja merkittävästi paremmin toimivaksi. Kyselyt ja raportit voimme muokata Metson oman ilmeen mukaiseksi käyttämällä brändivärejä ja -elementtejä. Tämä tekee myös sisäinen käyttäjäkokemuksen miellyttävämmäksi. Tiina Lehtokorpi, Metson markkinointiviestintäassistentti Metson markkinointi- ja viestintäyksikön toteuttama vuosittainen Metso Award on henkilöstön sisäinen innovaatiokilpailu, jonka äänestys toteutetaan maailmanlaajuisesti QuestBackin ohjelmistoratkaisua hyödyntäen. Metso Award -kilpailulla halutaan kannustaa innovatiivisuuteen ja sen myötä hyvien käytäntöjen jakamiseen sisäisesti. Kolmannen kerran järjestettävän kilpailun osanottajamäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Finalistitiimien joukosta valitaan globaalilla äänestyksellä henkilöstön suosikki. Äänestäminen on mahdollista intranetissa olevan kyselyn kautta yksiköissä ympäri maailman, Brasiliassa esimerkiksi on innostuttu kilpailusta erityisesti.

3 Case: FIM ASIAKKAAMME KERTOVAT 3 Henkilöstötutkimus yhdessä fiilismittarin kanssa kertovat trendeistä henkilöstön parissa FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo, joka luo asiakkailleen vaurautta ja hyvinvointia sijoitus-, säästämis- ja varainhoitopalveluilla. Yrityksessä työskentelee yli 200 ammattilaista, joiden tehtävänä on rakentaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita asiakkaiden menestyksen varmistamiseksi. FIM:n henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on säännöllinen mittaaminen, jonka tulokset kertovat niin henkilöstön tyytyväisyydestä kuin työyhteisön ilmapiiristä. Aiemmin yrityksessä suoritettiin yksi kattava henkilöstötutkimus ulkopuolisten konsulttien toimesta. Tämä haluttiin kuitenkin toteuttaa oman talon sisällä, jotta tutkimuksesta ja muista pienemmistä henkilöstökyselyistä voitaisiin rakentaa mahdollisimman kohdennettuja ja yrityksen tarpeita vastaavia. Konsernin asiakkuuspuolella yhteistyökumppanina toimi jo entuudestaan QuestBack, joten se oli helppo ottaa käyttöön myös henkilöstöosastolla. Henkilöstötutkimuksen onnistuminen näkyy vastausmäärissä FIM toteuttaa vuosittaisen kattavan henkilöstötutkimuksen perinteisesti keväisin koko Suomen ja Ruotsin henkilöstölle. Tutkimus sisältää 5 6 osio ta ja yhteensä noin kysymystä. Tutkimuksen kysymykset ovat räätälöity vastaamaan juuri FIM:n tarpeita, jolloin tuloksista saadaan mahdollisimman paljon hyötyä irti. Tutkimus toteutetaan sähköpostitse lähetettävänä kyselynä, johon on valmiiksi yhdistetty vastaajan taustatiedot FIM:n omista liiketoimintajärjestelmistä. Taustatietojen hyödyntäminen mahdollistaa kunkin työntekijän kohdistamisen omaan tiimiin ja esimieheen. Näin tutkimus toimii myös esimiesten arviointikyselyinä. Fiilismittarit ja sidosryhmäkyselyt tukevat päivittäistä toimintaa Henkilöstö on kokenut mittaamisen positiivisesti ja korkea vastausprosentti viestii meille, että yrityksessämme halutaan kertoa omista mielipiteistä. Mittaaminen kannattaa, koska se antaa tiedon trendimäisesti suunnasta, mihin henkilökunnan mielipiteet liikkuvat. Avoimet kysymykset puolestaan avaavat enemmän mielipiteitä numeroiden takana. Siksi teemme myös avoimista vastauksista tiivistelmän johdolle, jolloin niistä saadaan tarvittaessa vahvistusta esimerkiksi jo epäiltyyn tai tiedossa oleviin haasteisiin. Miia Siukkola, henkilöstöpäällikkö, FIM Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tueksi FIM tekee pienempiä Päivän Fiilis -pulssimittauksia, joihin henkilökunta voi vastata anonyymisti intrassa olevan avoimen linkin kautta. Henkilöstö tuntuu välillä oikein odottavan kyselyn hauskoja kysymyksiä, joiden aiheet vaihtelevat ajankohdan mukaan. Kyselyssä saatetaan tiedustella toiveita esimerkiksi pikkujouluista tai muusta mukavasta. FIM kerää palautetta myös koulutuksista, perehdytyksestä sekä tekee säännöllisen tasa-arvokyselyn henkilöstön keskuudessa. FIM:llä toteutetaan lisäksi tiimien välisiä sidosryhmäkyselyitä, joiden avulla kerätään sisäistä palautetta osastojen välisestä yhteistyöstä. Osa tiimikyselyjen kysymyksistä on vakiintuneita, mutta näiden lisäksi kaikki tiimit saavat lisätä omia tarkentavia kysymyksiä toiminnastaan ja pyytää myös avointa palautetta. Idea tiimikyselyistä syntyi, kun huomattiin osalta tiimeistä puuttuvan virallinen palautekanava. Asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt ja myyntiosastot saivat säännöllisesti konkreettista palautetta ja pystyvät siten seuraamaan määrällisiä mittareita esimerkiksi kontaktien tai kauppojen perusteella. Tiimikyselyn ansiosta nyt myös tuki- ja palvelutoiminnoilla on samankaltainen mahdollisuus saada numeerista ja avointa palautetta tiimin toiminnan kehittämiseksi.

4 Case: ETRA ASIAKKAAMME KERTOVAT 4 Osaamiskartoitukset antavat ymmärrystä henkilöstön kehittämisen tarpeista Etra on suomalainen teknisen kaupan erikoisliike, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman teollisuustuotteita ja palveluita. Etra on tehnyt vuodesta 2012 asiakkaidensa henkilöstölle osaamiskartoituksia QuestBackin ratkaisun avulla. Kartoituksien tekeminen aloitettiin, sillä haluttiin saada dokumentoitua tietoa henkilöstön osaamisesta ja mahdollisista kehityskohteista. Onnistunut alku ja positiivinen palaute ovat kannustaneet jatkamaan. Henkilöstön taitotaso selville ja monipuoliseen käyttöön Mittaamisen avulla on saatu paljon henkilöstön kehittämisen kannalta hyödyllistä tietoa, jota ei aiemmin ollut saatavilla. Kootusti kerätty tieto on helposti hyödynnettävissä ja sen pohjalta löydetään nopeasti kehityskohteita, esimerkiksi yrityksen toiminnan kannalta tärkeisiin koulutuksiin ja kielitaitoon liittyen. Eräässä yrityksessä huomattiin kyselyiden perusteella, että tuoteosaamisessa oli paikoin paljon puutteita, joten koulutukset osattiin räätälöidä tarkasti kehittämään tiettyä osaamista. Kyselyiden avulla saatu tieto on vahvistanut, että on tarvetta järjestää lisää kohdennettuja koulutuksia ja kehittää osaamista. Ymmärrys henkilöstön osaamisesta auttaa kehittämään toimintaa Tulosten analysoinnin jälkeen palautteet käydään läpi esimiesten ja johdon kanssa sekä sovitaan jatkotoimista. Osassa yrityksiä palautteiden pohjalta on järjestetty koulutuksia ja osassa on taas haluttu kerätä tietoa talteen tulevaisuuden varalle. Esimerkiksi selvittämällä onko yrityksessä erikoista kielitaitoa, kuten joku joka puhuu sujuvasti kiinaa, löydetään välittömästi oikea henkilö, mikäli tarve joskus yllättää. Tiina Tulimaa, projektikoordinaattori, Etra Tulimaa näkee, että QuestBackin ratkaisuja hyödyntämällä on todella hyvät mahdollisuudet parantaa liiketoimintaa. Osaamiskartoitukset koetaan erittäin hyväksi toimintatavaksi ja niitä jatketaan myös tulevaisuudessa. Ratkaisun käyttöä laajennetaan mahdollisesti myös asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ja isojen tapahtumien ilmoittautumisiin. Me näemme tässä tosi paljon potentiaalia ja meidän tulisikin miettiä perusteellisemmin, mihin kaikkeen ratkaisua voisimme hyödyntää, Tulimaa selvittää.

5 Case: LUOTAIN CONSULTING ASIAKKAAMME KERTOVAT Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä mittareita ei aiemmin ollut, vaan kyselyistä on perinteisesti saatu vain kasa tuloksia, mutta ei tiedetty mitä niillä tehdään. Valmentavan johtamisen 360 -kyselyssä esimies saa vahvistusta osaavalle toiminnalleen ja parannusehdotuksia, jotka ohjaavat ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen kehittämiseen, mikä on esimiehelle mukavampi ja huomattavasti voimauttavampi tapa. Kysely ohjaa työnyhteisöä positiiviseen kasvuun. 5 Pia Vilanen, toimitusjohtaja, Luotain Consulting Oy Mittaamisen avulla työyhteisö positiiviseen kasvuun Luotain on henkilöstön kehittämiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa työohjausta, coachingia sekä järjestää koulutuksia, avoimia kursseja sekä työyhteisö- ja esimiesvalmennuksia. Yritys hyödyntää QuestBackin ratkaisua valmentavan johtamisen ydintaidot 360 -kyselyyn, joka mittaa valmentavan johtamisen ydintaitoja numeerisen ja sanallisen arvioinnin avulla. Etenkin avoimien palautteiden avulla selviää tarkasti, mitä esimies tekee hyvin ja missä on vielä kehitettävää kysely mittaa sekä vallitsevaa nykytilaa että tavoitetilaa. Yhdessä esimiestyön arvioinnin casessa arvioinnin kohteena on useimmiten noin esimiestä, jolloin vastaajia on Kyselyn tavoitteena on auttaa esimiestä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Tarkoituksena on ohjata esimiestaitojen kehittämiseen, ei vain niiden pelkkään arvioimiseen ja tutkimiseen. Nykytilan tietäminen on tärkeää, mutta se itsessään ei vielä vie Asiantuntevalla otteella tehty kehitystyö näkyy myös asiakkaille. Luotaimen missio onkin lisätä arvostusta työelämään: jos ihminen arvostaa itseään, työtään, osaavia työtovereitaan ja esimiestään, sekä saa itse arvostusta, se näkyy asiakkaalle selvästi. Hymy, asiakaspalvelu ja halu tehdä työtä näkyvät palveluhalukkuutena. Kun on hyvä fiilis, on myös helppo hymyillä, kiteyttää Vilanen. kovin pitkälle. Kehittämisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa kunkin taidon kohdalla tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta. Siksi kyselyssä on pyritty saamaan mahdollisimman paljon esiin ideoita siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esimiehen päivittäisissä toimissa. Henkilöstö on paras asiantuntija kehitystyöhön Tulosten hyödyntäminen ja jalkauttaminen on yrityksessä tarkkaan mietitty ja se onkin Luotaimen ydinosaamista. Luotain on valmennus- ja työnohjausyritys, joka tukee asiakkaiden toiminnan kehittämistä, ja auttaa osallistamaan henkilöstöä kehitystyöhön. Mittaamisen avulla on saatu hyödyllistä tietoa, sillä henkilöstö on paras asiantuntija oman toimialansa ja oman työpaikkansa kehittämiseen. Pitää osata kysyä oikealla tavalla ja oikeita kysymyksiä, jotta saadaan vastauksia, joiden pohjalta voidaan tehdä selkeitä ratkaisuja.

6 ASIAKKAAMME KERTOVAT 6 Case: STORA ENSO Kohdennetut kyselyt auttavat tunnistamaan tiimiläisten tunteita Kuva: Stora Enso Kuvaaja: Christian Stummer Stora Enso on biomateriaali-, paperi-, pakkaus- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka etsii jatkuvasti uusia innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin ihmistä. Suomen yksiköissä työskentelee tällä hetkellä noin työntekijää, joiden työssä viihtymistä mitataan niin konsernitasolla kuin tiimikohtaisesti. Stora Enson henkilöstötutkimus jakautuu karkeasti ottaen kahteen osa-alueeseen: miltä oma työ ja esimies tuntuvat. Haasteena konsernitason tutkimuksessa on ollut, että usein työntekijät kokivat kysymykset vaikeasti ymmärrettäviksi eikä heille ollut selvää ketä heidän oli tarkoitus arvioida. Myös kysymysten asettelu oli epäselvä, joten myös vastauksia oli hankala tulkita. Lisäksi tutkimukseen jätti vastaamatta jopa 30 prosenttia henkilöstöstä, jolloin saatuja tuloksia ei voida hyödyntää, eikä aidosti relevanttia vertailua saada aikaan. Stora Enson myyntijohtaja Harri Kurppa lähti ratkaisemaan haasteen rakentamalla virallisesta Stora Enson henkilöstötutkimuksen pohjasta myynti- ja markkinointiosastolle kohdennetun tiimikyselyn. Kysymyksistä 16 noudattivat yhteistä henkilöstötutkimusta, johon lisättiin neljä tiimikohtaista kysymystä. Näin pystyttiin säilyttämään vertailtavuus myös konsernitason tutkimuksiin, mutta saatiin kerättyä myös aidosti Kun tulokset käytiin läpi, nähtiinnopeasti, mitä työntekijät ajattelivat, mikä puolestaan helpotti omaa rooliani esimiehenä. Pitkän työrupeaman jälkeen kyselyjen avulla näkee selkeästi, mihin suuntaa ollaan menossa. Kyselyiden avulla pystyttään fokusoimaan ajatuksia ja jakamaan se, mitä on sydämellä. Näin asioiden toimeenpanijana, on tärkeä nähdä mistä kiikastaa, jotta asioihin voidaan vaikuttaa. Harri Kurppa, Myyntijohtaja, Stora Enso relevanttia tietoa omien tiimiläisten ajatuksista. Uudet räätälöidyt kysymykset kohdistettiin tiimin esimieheen, joten epäselvyys arvioiden kohteesta poistui, mikä näkyi suoraan palautteiden sisällössä. Myös vastausprosentit ovat olleet huomattavasti parempia, sillä kaikki tiimiläiset vastasivat uuteen kyselyyn. Helppokäyttöisyys ja nopeus avainasemassa QuestBackin toimittaman ratkaisun eduksi Kurppa nostaa ylivoimaisesti teknisen helppouden, joka on poikkeuksellisen hyvää verrattuna muihin toimijoihin. Toinen kriittinen etu on ollut nopeus ja reaaliaikaisuus: ensimmäiset vastaukset kyselyyn saatiin alle puolessa tunnissa! Kysymysten tekemisessä pitää olla selkokielinen eikä niissä saa olla tulkinnan varaa, jotta vastausten perusteella on helppo tehdä johtopäätöksiä tiimin ajatuksista. Kohdennetun kyselyn tulokset jalkautetaan tiimeihin kehityskeskustelujen avulla. Jokaisen tiimiläisen kanssa käydään palautteiden pohjalta keskustelu, jossa referoidaan yleistä näkökulmaa, mutta huolehditaan anonymiteetin säilymisestä. Palautteiden perusteella on uudelleen organisoitu toimintoja ja tuotu kaksi osastoa yhteen. Yhdistämistä seuraa koulutusjakso, joten kehittämistyö saa jatkoa.

7 ASIAKKAAMME KERTOVAT 7 Case: SALCOMP Globaali henkilöstökysely parantaa tiedon laatua ja vertailtavuutta Salcomp Oyj on globaali elektroniikkayhtiö, joka valmistaa latureita matkapuhelimiin ja muihin elektronisiin laitteisiin. Yhtiön pääkonttori ja osa tuotekehitystoiminnoista on Salossa, ja tuotantolaitokset sijaitsevat Kiinassa, Brasiliassa ja Intiassa. Salcomp hyödyntää QuestBackin ohjelmistoratkaisua koko konsernin HR-tutkimuksen toteuttamisessa. Paikallisesti toteutetusta työtyytyväisyyden mittaamisesta luovuttiin muun muassa siksi, että kansainväliset laatu auditoinnit edellyttävät globaalia mittaamista. Samalla tiedon laatu ja vertailtavuus paranivat, ja kehitystoimenpiteet on voitu kohdistaa entistä tarkemmin. Henkilöstön työtyytyväisyyden mittaaminen on tuonut paljon hyödyllistä tietoa organisaation eri tasoilta. Luotan siihen, että suorilla kysymyksillä saadaan myös suoria ja rehellisiä vastauksia, Mari Kagan kertoo. Erilaisista kulttuuritaustoista johtuen henkilöstö kuitenkin suhtautuu mittaamiseen vaihtelevasti. Aasialaiset ovat hyvin positiivisia, kun taas suomalaiset asennoituvat huomattavasti kriittisemmin. Hyvä esimerkki kulttuurieroista on ensimmäisen vuoden tutkimus Intiassa, jossa kukaan ei antanut alle 9:n arvosanaa. Työntekijät olettivat, että näin kuuluu vastata. Nykyisin myös Intiasta saadaan totuudenmukaista palautetta. Lokaaleista paperikyselyistä globaaliin henkilöstöymmärrykseen Konkreettisia kehityskohteita ja korjattuja epäkohtia Maakohtaiset henkilöstökyselyt suoritettiin aikaisemmin paperilomakkeilla, joskin Suomessa sähköisiä ilmapiirimittauksia on käytetty jo useita vuosia. Maakohtaisista kyselyistä ei kuitenkaan saatu vertailukelpoista tietoa, ja tästä syystä kokonaiskuva jäi puutteelliseksi. Koko konsernin kattava henkilöstötutkimus rakennettiin yhdistelemällä maakohtaisia kyselyjä sekä QuestBackin mallikysymyksiä. Salcompilla kyselyiden peruskieleksi valittiin englanti, jonka lisäksi kyselyt on käännetty myös kiinaksi ja portugaliksi. Halusimme ehdottomasti tehdä globaalin henkilöstötutkimuksen omin voimin ilman ulkopuolelta ostettuja automaattikyselyjä. QuestBackin ratkaisulla pystyimme toteuttamaan kyselyt itsenäisesti ja räätälöimään ne juuri meidän olosuhteisiimme sopiviksi. Mari Kagan, Salcompin henkilöstöpäällikkö Suoriin kysymyksiin suoria vastauksia Henkilöstökyselyssä keskitytään etsimään vastauksia neljään osa-alueeseen: 1) kuinka tyytyväisiä työntekijät ovat, 2) kuinka vahvasti he uskovat johdon asettamiin strategisiin tavoitteisiin, 3) kuinka paljon he suosittelisivat Salcompia työnantajana ja 4) ovatko he ylpeitä työskennellessään Salcompilla. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaamalla on saatu paljon hyödyllistä tietoa eri organisaatiotasoilta. Tuloksista rakennetaan raportit globaalisti, maittain sekä funktioittain. Näiden raporttien perusteella johto ja esimiehet nostavat esiin kehitysehdotuksia, tarvittavia toimenpiteitä sekä erityistä huomiota tarvitsevia osa-alueita. Ensimmäisen globaalin HR-tutkimuksen perusteella konkreettiseksi kehityskohteiksi nousivat esimerkiksi koulutus ja kielitaidon kehittäminen. Asian selvittämiseksi henkilöstö vastasi vielä yksityiskohtaisempaan koulutuskyselyyn. Tämän pohjalta Salcomp järjesti muun muassa globaalin kielikoulutuksen yhteistyössä EF:n kanssa. Jokaisen työnantajan pitää tietää, miten henkilöstö viihtyy työssään ja tunteeko työntekijä tekevänsä tarpeellista työtä. Parhaimmillaan kyselyjen kautta saatava tieto ohjaa toimintaamme oikeaan ja yhteiseen tavoitteeseen. Kun suunta on sama, menestymme paremmin ja myös matka sujuu jouhevammin, Kagan tiivistää säännöllisen mittaamisen hyödyllisyyttä.

8 ASIAKKAAMME KERTOVAT 8 Case: TEAMCON VALMENNUS Ajanhallinhallinnan ammattilainen säästää aikaa QuestBackin avulla Teamcon Valmennuksen kouluttaja ja omistaja Timo Valvio on toiminut 30 vuotta organisaatioiden innostajana ja ajanhallinnan kouluttajana yrityksissä sekä oppilaitoksissa. QuestBackin ratkaisua hyödynnetään Teamcon Valmennuksessa asiakkaille tehtävissä ajanhallinnan ja koulututarpeiden kartoittamiseen liittyviin kyselyihin. Manuaalisesta työstä sähköiseen prosessiin Ennen kyselyt tehtiin, täytettiin ja vietiin analysoitavaksi manuaalisesti, jolloin esimerkiksi 20 henkilön koulutusryhmän vastausten läpikäynti vei muutaman päivän. Yritys alkoi yhdessä QuestBackin kanssa miettiä, miten prosessia voitaisiin tehostaa. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka toisi prosessin konkreettisesti lähemmäs asiakkaita. Ratkaisu rakennettiin QuestBackin asiantuntijan kanssa ja se syntyi nopeasti. Manuaalisesta kyselyprosessista siirryttiin noin viisi vuotta sitten sähköisiin kyselyihin Kun saimme hahmotettua, mitä tarvitsen, oli yllättävää miten nopeasti ja tehokkaasti se saatiin aikaan. Ajanhallinnan kyselyt lähetetään nykyisin asiakkaille sähköisesti, josta vastaukset siirtyvät reaaliaikaisesti QuestBackin ohjelmistoon. Hyödyntämällä mahdollisuutta tuoda tulokset Exceliin tuloksista saadaan nopeasti ajettua vastaajan ajanhallinnan tyyliprofiili. Prosessi, johon ennen kului muutama päivä, saadaan nyt tehtyä parissa tunnissa. Timo Valvio, toimitusjohtaja, Teamcon Valmennus Koulutuskyselyissä esitetään aiheeseen liittyviä väittämiä ja se sisältää 9 eri kohtaa asenteista, tavoitteisiin ja kalenterikäyttöön. Palautteiden pohjalta arvioidaan täyttyvätkö ne laatukriteerit, jonka mukaan koulutettava on hyväksyttävällä tasolla henkilökohtaisessa ajanhallinnassaan. Raportointi tuo selkeästi esiin yksilöiden omat mielipiteet siitä, mikä on heidän tämän hetkinen tapa käyttää aikaa ja kuinka tehokkaita he ovat. Ratkaisu on tuonut merkittävää hyötyä päivittäisen työnteon ja asiakkaan kannalta. Ensinnäkin se on helppokäyttöinen, tehokas ja laadukas. Koska asiakkaalle lähetetään kirjeen sijasta sähköposti, voin laittaa prosessin nopeasti liikkeelle. Myös asiakkaille kyselyyn vastaaminen on helppoa ja käyttäjäystävällistä. Ratkaisun kanssa ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia, vaan se on ollut luotettava ja toiminut saumattomasti antaen myös omasta liiketoiminnastani ammattimaisen kuvan, Valvio iloitsee.

9 ASIAKKAAMME KERTOVAT 9 Case: VALIO Testit ja palautteet varmistavat laadukkaan toiminnan Valio on Suomen suurin maidonjalostaja, joka on toiminut suomalaisen maidontuotannon hyväksi jo lähes 110 vuotta. Valio tekee henkilöstölleen QuestBackin ratkaisun avulla koulutusten ja valmennusten alkutasotestauksia ja loppukokeita. Palautetta kerätään aktiivisesti koulutusten sisällön kehittämiseksi ja kehityksen painopisteiden ohjaamiseksi entistä tuloksellisempaan suuntaan. Valio tekee kartoituskyselyitä neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, viroksi ja venäjäksi. Alkutasotestaus, loppukoe ja kurssipalaute ohjaavat ja kehittävät valmennustoimintaa Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön taustalla on jatkuva valmennus- ja koulutustoiminta. Valmennusten aiheet vaihtelevat suuresti, mutta koskettavat aina tehtävää työtä, kuten juuston valmistusta, investointiprojektien systematiikkaa tai laadun hallintaa. Valmennusten taustatyönä kunkin aihealueen osaajia kootaan suunnitteluryhmäksi, jotka valmistelevat väittämiä valmennuksen alkutasotestaukseen. Alkutasotestaus kartoittaa väittämien avulla millä tasolla tulevan koulutuksen kohderyhmä on, ja miten ryhmä tuntee esimerkiksi työssä tarvittavaa terminologiaa. Alkutasokartoituksen tuloksia käytetään antamaan suuntaa siitä, mihin valmennuksessa tulee keskittyä ja mitkä asiat osataan jo entuudestaan. Toisin sanoen kurssin valmentaja pystyy rakentamaan valmennuksen sisällön tarpeita vastaavaksi alkutasotestauksen tulosten perusteella. Valmennuksen lopuksi tehdään loppukoe, osittain samoilla väittämillä, jotta valmennuksen aikaan saama muutos voidaan todentaa. Henkilöstön vastine auttaa ohjaamaan kehityksen painopistettä Kyselyiden avulla saadaan vastetta henkilöstöltä valmennusten onnistumisesta ja sisällöstä ja näin kehitystyö ja painopisteiden ohjaaminen on helpompaa. Valio pyytää palautetta siitä, edistikö alku- ja loppukartoitukset oppimista, ja tyypillisesti noin ¾ henkilöstöstä kokee mittaamisen positiivisesti kun taas pieni osa suorastaan vieroksuu testejä. Testaus ja kyselyt ovat kertausta ja oppimista, jotka vahvistavat muistijälkeä. Valmennuksiin käytettävä aika ja raha osataan kohdistaa kyselyiden avulla paremmin, joten se tuo myös kustannustehokkuutta, verrattuna siihen ettei henkilöstön palautetta hyödynnettäisi. Mittaamisen tulokset näkyvät myös asiakkaalle. Osaavan henkilöstön avulla virhekustannukset pienenevät ja uusia toimintatapoja omaksutaan nopeammin, mikä lopulta näkyy ja vaikuttaa Valion toiminnassa kokonaisvaltaisesti. Yrjö Lallukka, valmennuspäällikkö, Valio Oy Valio jalkauttaa tulokset viestimällä niistä johdolle sekä henkilöstölle Palautteet käsitellään ensin suunnitteluryhmässä. Mikäli valmennuksessa on hyödynnetty ulkopuolisia tahoja, pyritään siihen, että palaute kerätään ja raportoidaan Valion mallilla ja lopuksi toimitetaan ulkopuoliselle luennoitsijalle tai kouluttajalle. Raportoinnissa tehdään myös laajempia yhteenvetoja tulosyksiköille. Näin myös yksittäisten tulosyksiköiden johto pääsee näkemään koulutusten sisällöt ja niiden vaikuutavuuden tulokset. Tulokset ja kartoitusten yhteenveto viestitään henkilöstölle verkossa olevassa työtilaratkaisussa, jossa osallistujat tekevät muun muassa harjoitustöitä. Kuva: Valio Kuvaaja: Mikko Käkelä

10 Case: YITASIAKKAAMME KERTOVAT 10 Lukijatutkimus parantaa asiakaslehden sisältöä ja tukee myyntiä YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo viihtyisää ja kestävää kaupunkiympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia asuinalueita. YIT:llä on yli 100 vuoden historia ja vahva markkina-asema Suomessa sekä hyvä maine Venäjän suurimpana ulkomaisena asuntorakentaja. Yksi YIT:n arvoista on palautteen antaminen ja kuunteleminen. Säännöllisen palautteen avulla jokainen pystyy tekemään omaa työtänsä entistä paremmin ja pysymään ajan hermoilla muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Asiakaslehden kehittämisessä kuunnellaan liiketoimintojen tarpeita Perinteisen ulkoisen lukijatutkimuksen lisäksi YIT on tehnyt asiakaslehdestään myös sisäistä lukijatutkimusta, jonka kohderyhmäksi on valittu avainhenkilöt johdosta ja markkinoinnista. Tulosten pohjalta saatavien konkreettisten kehitysvinkkien avulla lehden toimitus varmistaa, että lehti palvelee koko organisaatiota ja sen tavoitteita ja sitä kautta tukee myyntiä. Sisäisen lukijatutkimuksen avulla selvitetään avainhenkilöiden näkemys hyödyistä, joita lehden tulee asiakkaille tarjota, sekä lehden sisällöstä, jotta se on hyödynnettävissä tehokkaasti asiakastapaamisissa ja markkinoinnin jatkeena. Säännöllinen tutkimus auttaa sisällön kehittämistä ja siirtymistä monikanavaisuuteen YIT:n sisäinen lukijatutkimus on kartoittanut kehityskohteita sekä toiveita tulevaisuuden viestintäkanavista, jotka ovat lisääntyneet huimasti viime aikoina. Myös digi- ja painetun lehden rooli on tutkimuksessa tärkeä ja myös maakohtaiset mielipide-erot erilaisista viestintäkanavista. Esimerkiksi Venäjältä saatu palaute korosti viime tutkimuksessa voimakkaasti halua lukea lehteä painettuna, kun taas Suomessa toiveet jakautuivat painetun- ja digilehden välillä. Säännöllinen lukijatutkimus luotaa muuttuvaa maailmaa ja sen avulla sisällön kehittäminen helpottuu merkittävästi. Tutkimuksen tulokset käydään läpi toimitusneuvostossa, joka on hyvä foorumi käsitellä saatua palautetta ja etsiä kehityskohteita. YIT reagoi palautteisiin mahdollisimman nopealla aikavälillä, ja erityisen hyvä kehitysidea toteutetaan välittömästi. Lukijatutkimuksen tulokset on esitelty myös sisäisessä maaverkostokokouksessa englanniksi ja venäjäksi. Tulokset ovat kaikkien nähtävillä sisäisessä viestintäkanavassa. Sisäisen lukijatutkimuksen avulla saamme johdolta ja markkinoinnin sekä myynnin ammattilaisilta hyödyllistä ja vahvaa tietoa liiketoiminnoista kehittää lehden sisältöjä. Viestinnän ammattitaito on tuottaa laadukasta sisältöä, joka tuo selkeästi esille asiakaan saamat hyödyt yhteistyöstä ja palveluista. Konkreettisten casejen avulla voidaan lehden välityksellä lähestyä uusia asiakkaita ja jatkaa yhteystyökuviota vanhojen asiakkaiden kanssa. Myynti hyödyntääkin asiakaslehden artikkeleita monipuolisesti työssään yhä enemmän monikanavaisesti. Eija Sandberg, asiakaslehden päätoimittaja, YIT:n konserniviestintä Kuva: YIT Lukijatutkimuksen tuloksia hyödynnettäessä parasta on, että pääsemme katsomaan niitä heti reaaliajassa ilman tiedon jatkojalostusta tai monimutkaista analysointia. Valmiit raportit on helppo ottaa ulos ohjelmistosta monella eri tavalla Exceliin, Wordiin tai Power Pointtiin. Pääsemme heti itse analysoimaan ja pureutumaan tuloksiin sekä pohtimaan jatkotoimia, kuvailee Sandberg.

11 ASIAKKAAMME KERTOVAT 11 Case: JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kun henkilöstö työskentelee hajaallaan eri toimipisteissä, kyselyiden avulla voidaan tarkemmin selvittää mihin suuntaan kehitystyötä tulisi viedä. Tulokset käsitellään aihealueesta riippuen kuhunkin hankkeeseen liittyvällä kokoonpanolla, tärkeänä arvioinnin kohteena on toiminnan vaikuttavuus. Arviointien kautta tulokset viedään eteenpäin ja jalkautetaan osaksi organisaation toimintaa, Kylmälahti täsmentää. Mittaamisen avulla varmistetaan henkilöstön kuunteleminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Yhtymä tekee vuosittain laajan henkilöstökyselyn, joka ohjaa toiminnan suunnittelua, strategiaa ja budjettikeskusteluja henkilöstön toiveiden pohjalta. Laajan mittauksen lisäksi toteutetaan ad hoc -tyyppisiä kyselyitä kartoittamaan kohdennettuja tarpeita. Tälläisiä tarpeita ovat esimerkiksi uuden työntekijän aloittamiseen liitttyvät kyselyt, sekä muihin henkilöstön tarpeisiin kuten koulutuksiin liittyvät selvitykset. Yhtymän 1300 työntekijää toimivat eri toimipisteissä ja -paikoissa. Mittaamisen avulla saadaan nopeasti ja kattavasti tieto kootusti yhteen paikkaan, josta informaatio on helppo raportoida ja viedä eteenpäin. Mittaamisen avulla mutu-tuntuma pystytään muuttamaan faktaksi ja tieto saadaan dokumentoitua muotoon, jossa se on mahdollista viedä eteenpäin johtoryhmille. Tärkeintä on, että henkilöstö tulee kuulluksi, joten pitää olla kanava, jossa henkilöstö voi kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa asioihin. Henkilöstökysely työyhteisön kehittämisen tukena Vuosikelloon ja toiminnan suunnitteluun liitetty vuosittainen henkilöstökysely on koko henkilöstöä koskettavista kyselyistä näkyvin. Kysely toteutetaan joka vuosi samaan aikaan ja tulokset käsitellään ryhmä- ja kehityskeskusteluissa. Tulosten perusteella etsitään kohteita, jotka jäävät asetettujen raja-arvojen alapuolelle. Nämä aiheet nostetaan kehityskohteiksi sekä toiminnallisiksi tavoitteiksi ja ne linkittyvät vahvasti myös budjettikeskusteluihin. Työyhteisön kehittäminen ja ja vahvistaminen lähtevät käyntiin henkilöstön toiveista ja tuntemuksista ja toteutuvat strategian onnnistuneena jalkautumisena. Mittaaminen on hyvä tapa osallistaa ja kuulla henkilöstöä. Kysely voidaan käynnistää todella nopeasti ja valmiit pohjat on helposti muokattavissa organisaation näköisiksi. Tämän jälkeen kysely on helppo lähettää vastaajien sähköpostiosoitteisiin tai liittää sisäiseen verkkoon. Maarit Kylmälahti, henkilöstösuunnittelija, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

12 Miten teidän yrityksenne pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista ja varmistaa, että asiakkaita palvelee osaava ja sitoutunut henkilöstö? W W W. Q U E S T B A C K. F I QuestBack Oy Keilaranta 1, ESPOO puh QuestBack auttaa suomalaisia ja globaaleja organisaatioita ymmärtämään asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia tarjoamalla johtavia ratkaisuja asiakaskokemuksen mittaamiseen ja palautteenhallintaan.

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Tiimivalmennus DIVENTI

Tiimivalmennus DIVENTI Tiimivalmennus DIVENTI Tiimienergialla huipputuloksiin, 6 pv Tavoitteellinen kehitystyö tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät myös kassavirrassa. Arto Saksola, toimitusjohtaja 1 / 11 Menestyvät

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ole aina parempi. Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Huomisen menestystä rakennetaan nyt. Olemme edelläkävijä, jonka valmennustyö kasvattaa sekä yksilön että organisaation osaamista

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. 360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä 360 arvioinnissa kerätään palautetta henkilöiden, lähinnä esimiesten, toimintatapojen kehittämistä varten. Asteluku 360 kuvaa

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista.

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. 360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. Kannustaa toimimaan liiketoimintaa tukevalla tavalla. Feelbackin kilpailuetu: ylivoimainen tarkentuvuus ka yksilöitävyys 360 arvioinnissa

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Koulut vastaajaryhmittäin Yleistä Kysely toteutettiin syysloman jälkeisillä kolmella viikolla.

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Santander yrityksenä

Santander yrityksenä 100 % vastuu Olet oman elämäsi pääosassa 14.2.2012 Esityksen sisältö Santander yrityksenä Mistä kaikki alkoi 100% vastuu ajattelun tavoitteet Vastuun vuosi 2011 Vastuukyselyn tuloksia Hankkeen hyödyt vs

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Questback - Asiakaskokemuksen mittaamisen check list ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMISEN CHECK LIST

Questback - Asiakaskokemuksen mittaamisen check list ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMISEN CHECK LIST ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMISEN CHECK LIST 1 JOHDANTO Asiakaskokemuksen merkityksen kasvaessa on olennaista kuunnella asiakkaita ja kuluttajia heidän valitsemissaan kanavissa ja pyrkiä ymmärtämään niitä

Lisätiedot

HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖTUTKIMUKSISTA!

HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖTUTKIMUKSISTA! Engaging people for success HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖTUTKIMUKSISTA! Webinaari, 30.11.2016, Juha Ala-Lipasti, Katja Louhema-Santasärkkä CORPORATE SPIRIT MUUTOKSEN TUKENA Tiimien ja organisaation kehittäminen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Myynnin Pyöreä Pöytä

Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Arvostus Suomessa Havaintoja selvityksestä keväällä 2009 Petteri Laine, Customer Centric Selling Finland Petteri.laine@customercentric.fi 050 3229107 Sisältö Miksi Myynnin

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Medical- brändien taustalla vuodesta 1994 Innokas Medical Oy 20 000 Perustettu Oulussa vuonna 1994

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko

Ajatuksia valmentavasta johtamisesta. Pasi Juvonen Aivolinko Ajatuksia valmentavasta johtamisesta Pasi Juvonen Aivolinko Kysymys osallistujille Nimeä jokin mielestäsi keskeinen johtamisen haaste? Kootaan vastaukset osallistujien tarkasteltaviksi (3 minuuttia) Oma

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIMYLLYT

TYÖHYVINVOINTIMYLLYT TYÖHYVINVOINTIKARTOITUS TYÖHYVINVOINTIMYLLYT STRATEGINEN TYÖHYVINVOINTI JOHTAMINEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN KOGNITIIVINEN ERGONOMIA M i k s i h y v i n v o i n t i k a r t o i t u s? Yhä useampi yritys on huomannut

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

S-ryhmän 39 500 erilaista Työtarinaa

S-ryhmän 39 500 erilaista Työtarinaa 1 S-ryhmän 39 500 erilaista Työtarinaa 27.10.2011 SOK Mari Junnila S-ryhmän rakenne 2 S-ryhmän henkilöstötyö Toiminnan tarkoitus Osaava ja sitoutunut henkilöstö toteuttaa asiakaslupauksemme ja S-ryhmän

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Aloitetoiminnalla voi olla monia tavoitteita

Aloitetoiminnalla voi olla monia tavoitteita Parikeskustelu 1. Miksi (tarkoitus)? 2. Miten arvioidaan toimivuutta (aloiteventti)? 3. Miten toimitaan (toimintamalli)? a) Ei niin hyviä tapoja? b) Hyviä tapoja? c) Askarruksia aloitetoiminnasta? Parikeskustelu

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot