Lausunnossa korostetut seikat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunnossa korostetut seikat"

Transkriptio

1 Koonti annetuista lausunnoista Liite nro: Maakuntahallituksen lausuntopyyntö päätöksestä, koskien lukiokoulutuksen ensimmäisen vuosikurssin vähimmäisopiskelijamäärää keväällä 2009, Huomaa! Tekstilainaukset eivät ole sanatarkkoja. Lausunnon antaja Kannanotto ensisijaisen hakijoiden määrille asetettuihin rajoihin (KOLA 50, ) Hyrynsalmen kunta (kunnanhallitus 184, ) Hyrynsalmen Iston koulun 9 luokan huoltajat, Hyrynsalmen yläluokkien oppilaskunta, Hyrynsalmen lukion opettajakunta, Kajaanin kaupunki (kaupunginhallitus Kannattaa Lausunnossa korostetut seikat Kainuun maakuntavaltuuston päätös 135, Filiaalilukion kustannustehokkuus, kuntaraha on vain puolet kalliimpien lukioiden saamasta rahasta ikäluokkien tarkastelu useamman vuoden osalta yhteiset opettajat perusopetuksen kanssa, opettajien mielekkäät työn kuvat lakkautusuhka nakertaa nuorten ja heidän vanhempien uskoa oman lukion tulevaisuuteen lukioiden käyttö osaamiskeskittymänä nuorten taloudelliset mahdollisuudet lukio-opiskeluun aloituspaikkarajoja ei ole muualla Suomessa pienen lukion etu: opettajat ja oppilaat tuntevat toisensa, sujuva opiskelu kuntaraha 595 /opiskelija; säästösyillä ei voida perustella yhteiset opettajat lukion merkitys paikkakunnalle asettumiseen ja pysymiseen hallintokokeilu kesken, ei tässä vaiheessa näin kauskantoisia päätöksiä aloitusraja suhteutettava 9 luokkalaisten,määrään, 18 liian paljon lukion säilyminen omassa kunnassa, nuorilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet Kainuun maakuntavaltuuston päätös joulukuussa 2007 tulee pitää voimassa epäjohdonmukainen päätöksen teko ja sen tuoma epävarmuus yhteiset opettajat filiaalilukio on kustannustehokas tilakustannuksia on kevennetty syksyllä 2008 toimiva etäopetus: ajanmukaiset etäopetuslaitteet ja näiden käyttöön koulutetut opettajat. Oppimistulokset kestävät vertailun Filiaalilukio on valtakunnallisen mielenkiinnon kohteena kuntien maksuosuus ja Kajaanin osuus noin puolet ylimääräisistä kustannuksista

2 ) Kuhmon kaupunki Kannattaa (kaupunginhallitus 358, ) Paltamon kunta (kunnanhallitus 216, ) Paltamo, Korpitien koulu, perusopetuksen päättävien luokkien vanhemmat, heikkenevä taloustilanne Kainuun maakuntavaltuuston päätös 135, ; lautakunnan päätös ristiriidassa tämän kanssa erilaisten toteutusvaihtoehtojen selvittämien kustannustehokkaan mallin löytämiseksi monimuoto-opetukseen perustuva toimintamalli on valtakunnallisesti arvostettu filiaalimalli on kustannustehokas kuntarahoituksen näkökulmasta (Kajaanin tasoa ja alle puolet Sotkamon ja Kuhmon tarvitseman kuntarahan tasosta) opiskelijamäärärajaa ei tule tarkastella vain yhden vuoden perusteella. Lähtökohtana tulee olla useamman vuoden opiskelijamäärät. Tosiasiallinen lakkautuspäätös toteutuu lautakunnan määrittämän alarajan kautta. kevään ensisijaisten hakijoiden määrä ei ole sama kuin koulun aloittavien määrä yhteys peruskuntien yläkouluihin Kevään ensisijaisten hakijoiden määrä ei ole sama kuin koulun aloittavien määrä vuonna 2010 voimaan tulevaksi kaavailtu valtionosuusuudistus on täysin auki. lakkaustusuhkan vaikutus oppilaiden valintoihin filiaalilukio on yksi yksikkö eikä sitä tule pirstaloida eri yksiköiksi aloituspaikkoineen päätös on maakuntavaltuuston päätöksen vastainen filiaalimalli on kustannustehokas kuntarahoituksen näkökulmasta (Kajaanin tasoa ja alle puolet Sotkamon ja Kuhmon tarvitseman kuntarahan tasosta) erilaisten toteutusvaihtoehtojen selvittämien kustannustehokkaan mallin löytämiseksi opiskelijamäärärajaa ei tule tarkastella vain yhden vuoden perusteella. Lähtökohtana tulee olla useamman vuoden opiskelijamäärät. Tosiasiallinen lakkautuspäätös toteutuu lautakunnan määrittämän alarajan kautta. Kevään ensisijaisten hakijoiden määrä ei ole sama kuin koulun aloittavien määrä yhteys peruskuntien yläkouluihin vuonna 2010 voimaan tulevaksi kaavailtu valtionosuusuudistus on täysin auki. filiaalimallin saama kuntaraha on vain puolet kalliimpien lukioiden saamasta kuntarahasta lakkaustusuhkan vaikutus oppilaiden valintoihin taloudelliset huolet, joita lukion käyminen toisella paikkakunnalla aiheuttaa (lukiolaisille eivät kuulu samat taloudelliset tuet kuin ammatillisessa koulutuksessa) filiaalilukio on yksi yksikkö eikä sitä tule pirstaloida eri yksiköiksi

3 Paltamo, perusopetuksen päättävien luokkien oppilaat/ luottamisoppilaat, aloituspaikkoineen Kainuun maakuntavaltuuston päätös 135, pienten lukioiden lakkautusuhka luo päättävien luokkien oppilaille ahdistusta aloittavien opiskelijoiden määrä on suurempi kuin yhteisvalinnan tulos antaisi olettaa viimeisten luokkien oppilailla on oikeus jo nyt tietää voivatko he valmistautua lukio-opintoihin oman kuntansa lähilukiossa Paltamon lukio, opettajakunta erilaiset toteutusvaihtoehdot tulee selvittää kustannustehokkaan mallin löytämiseksi filiaalimalli on kustannustehokas kuntarahoituksen näkökulmasta filiaalimalli on valtakunnallisesti arvostettu filiaalimalli tarjoaa laajan kurssivalikoiman lautakunnan päätös ristiriidassa Kainuun maakuntavaltuuston päätöksen kanssa. Maakuntavaltuusto on yksiselitteisesti päättänyt, ettei aloituspakkarajoja oteta käyttöön. Aloituspaikkarajan alittuminen johtaisi lukion alasajoon kolmessa vuodessa oppilasmäärien tarkastelu pitää tehdä useamman vuoden perusteella ensisijaisten hakijoiden määrä on eri kuin koulun aloittavien määrä yhteys yläkouluihin ja osaavan ja motivoituneen opettajakunnan pysyminen paikkakunnalla vuonna 2010 voimaan tulevaksi kaavailtu valtionosuusuudistus on täysin auki. kuntaraha on noin puolet kalliimpien saamasta rahasta lakkautusuhkan jatkuva esilläpito vaikutta yhdeksäluokkalaisten hakukäyttäytymiseen he hakevat suoraan isompiin kauempana sijaitseviin lukioihin taloudelliset huolet, joita lukion käyminen toisella paikkakunnalla aiheuttaa (lukiolaisille eivät kuulu samat taloudelliset tuet kuin ammatillisessa koulutuksessa) filiaalilukio on yksi yksikkö eikä sitä tule pirstaloida eri yksiköiksi aloituspaikkoineen

4 Puolangan kunta (kunnanhallitus ) Puolanka, Puolankajärven koulu 9. luokan oppilaiden huoltajat Esitys lukiotilannetta koskevaksi päätökseksi: 1. peruskoulun päättäville mahdollisuus jatkokoulutuspaikkaan kotoa asuen 2. neuvottelut lukion tulevaisuudesta, jos lukion aloittaa alle 12 oppilasta. Seuraavana vuonna ensisijaisten hakijoiden määrän hälytysrajana on Kainuun maakuntakuntayhtymän perussopimusta ja koulutustoimialan johtosääntöä ei muuteta lukion toimipisteen lakkauttamista koskevalta osin. Ei kannanottoa päätökseen lukioiden kustannukset: filiaalilukion on kainuulaisille veronmaksajille edullisin lukioyksikkö opiskelijaa kohden oppimistulokset: kevään 2008 ylioppilaskirjoitusten tulosten vertailu lukion ja perusopetuksen yhteistyö: opettaja- ja tilaresurssien tehokas yhteinen käyttö opiskelijamäärät: kritiikkiä lausuntopyynnön tilastoista. Ensisijaisten hakijoiden määrä on eri kuin koulun aloittavien määrä. Naapurikunnista tulevat opiskelijat on otettava huomioon lukion merkitys paikkakunnalle: perheellisten työntekijöiden muutto paikkakunnalle / lasten koulutusmahdollisuudet. Taistelu pienten lukioiden olemassa olosta aiheuttaa epävarmuutta perusopetuksen oppilaissa ja heidän vanhemmissaan Puolangan erityistilanne: pitkät etäisyydet; hakeutuminen Oulun lukioihin; lukion käyntimahdollisuus kotoa käsin Kainuun kuntarakenne: Kainuun pienten kuntien liittäminen isompiin toiselle paikkakunnalle lähettäminen aiheuttaa taloushuolia, tulee paineita lähettää ammatilliseen koulutukseen lukioon hakijan suuntautuvat Puolangan jälkeen Ouluun kuljetukset esim. Paltamoon filiaalilukion taloudellisuus ja uraa uurtava työ valtakunnallisesti, etäopiskelu on tulevaisuutta lukion lakkautuksen vaikutukset kunnan kulttuuriin ja imagoon lukion yhteys perusopetukseen ja kunnan elinkeinoelämään olisiko kaksinumeroinen luku ensimmäisen vuosikurssin vähimmäisopiskelijamääräksi

5 Puolanka, Puolankajärven koulu 9. luokan oppilaat, Puolangan lukion henkilökunta, kirjattu Ristijärven kunta (kunnahallitus 258, ) Sotkamon kunta (kunnahallitus 271, ) Suomussalmen kunta (kunnanhallitus 238, ) Ei ole huomautettavaa päätökseen Kannattaa koulutustoimialajohtaja Anssi Tuomisen esitystä (vastaa ) opiskelijamäärärajan alentaminen, ensisijaisten hakijoiden määrän sijasta tulee ottaa huomioon kaikki hakutoiveet. Miksi oppilasraja on asetettu perustelu? uusi koulu, hyvä paikka opiskella luottamushenkilöitä ja esitteleviä virkamiehiä esittelemään selvityksiä kuuleminen kasvotusten perheiden muutto Puolangalle ja Puolangalta Puolangan lukion tulokset hyviä opiskelija saa yksilöllistä opetusta alueellinen tasa-arvo kulkeminen ja asuminen toisella paikkakunnalla aiheuttaa lisäkustannuksia Puolangan jälkeen seuraava lukiokoulutusvaihtoehto on Oulun suunta mihin käytetään lukiokoulutuksen lakkautuksesta säästyneet rahat - puolankalaisten nuorten hyväksikö? pienten lukioiden lakkautuksella ei saavuteta taloudellisia etuja tilakustannukset ja tilojen määrän sovitus opiskelijamääriin laatu, Puolangan lukion hyvä menestys kevään 2008 yo-kirjoitusten tuleovartailuissa yhteistyö perusopetuksen kanssa lakkautusuhka karkottaa opiskelijoita sopimusneuvottelu Oulun kanssa mahdollisen lukion lakkaamisen varalta Puolangan erityistilanne: pitkät etäisyydet; hakeutuminen Oulun lukioihin; lukion käyntimahdollisuus kotoa käsin äärimmäisen pieneksi lukio ei voi kutistua; kokonaisopiskelijamäärän valtionosuusraja on 40 ja tästä seuraava hälytysraja opiskelijaa lukiokoulutuksen järjestämisluvan tarjoaminen peruskunnalle tai yksityislukioiden perustaminen valtaosa ristijärveläisistä peruskoululaisista valitsee lukiokoulutuspaikakseen Paltamon tai Kajaanin alenevien oppilasmäärien huomioon ottaminen ja kiinteiden kulujen osuuden kasvu opetustyön resurssien kustannuksella filiaalilukion taloudellinen toiminta: pienten lukioiden korkeampi valtionosuus ja etäopetuksen tehokas hyödyntäminen filiaalilukio on valtakunnallisen mielenkiinnon kohteena, pitäisi antaa aikaa

6 Suomussalmen Kirkonkylän koulun 9. luokkalaisten oppilaiden vanhemmat, Suomussalmen lukion opettajakunta, Filiaalilukion rehtori Matti Tuura Selvä enemmistö ei kannata vähimmäisoppilasmääräraja a keväällä Toissijainen esitys rajoiksi: 10 opiskelijan raja yksittäiseen kouluun ja 90 opiskelijan raja koko filiaaliverkostoon ei kannata kokeilumallin kehittämiseen 2012 saakka. yhteys kunnan perusopetukseen, pätevien opettajien saamiseen rajaa ei tulisi asettaa 37 henkilöä raja tulisi asettaa 4 henkilöä muu ratkaisu 2 henkilöä yhteensä 43 henkilöä aloittajia on ollut enemmän kuin ensisijaisia hakijoita talous, valtionosuudet pienille lukioille ovat suuremmat, maakunnan raha oppilasta kohti on pieni filiaalissa maakunnan ulkopuolelta tulevien nuorien (erityisesti urheilulukio) koulutus vs. maakunnan omien nuorten kouluttaminen peruskuntien vastaantulo kiinteistövuokrissa filiaaliverkosto on valtakunnallista huomiota herättävä lukioverkosto: monimuoto-opetus toimii ja lisää opiskelijoiden valmiuksia jatko-opintoihin pienten yksiköiden yhteisöllisyys perusopetuksen opiskelijamääriin verrattuna rajat ovat ylioptimistisia ensisijaisten hakijoiden määrä ei ennusta lopullista aloittaneiden määrää ikäluokkavaihtelut eri vuosina samoin lukioon hakeutuvien määrä valtionosuudet turvattu vuoteen 2012 filiaalilukion kuntaraha on noin 40% Kuhmon ja Sotkamon lukion saamasta kuntarahasta kustannustehokkuus on saavutettu videoneuvottelulaitteiden avulla hallitusohjelmassa on viittaus lukioiden yhteistyöhön ja uuden teknologian käyttöön yhteistyö perusopetuksen kanssa, opettajien työllistäminen maakuntavaltuuston päätöksen (joulukuu 2007) tulee olla edelleen voimassa OAJ:n Kainuun alueyhdistys ja JUKO Kainuu, Toissijaisena esitys rajoiksi: 10 opiskelijan raja yksittäiseen kouluun kuten ammatillisessa koulutuksessa (KAO) ja noin 100 opiskelijan raja koko filiaaliverkostoon Kainuun lukiokoulutuksessa tarvitaan neljä tulosyksikköä, filiaalilukion tarkastelu tulosyksikkönä. mahdollisen opiskelijamäärärajan asettaminen koko filiaalille ei yksittäisiin toimipisteisiin yhteys perusopetukseen, pätevien opettajien pysyminen ja hakeutuminen neuvottelu peruskuntien kanssa kiinteistä kustannuksista (tilavuokrat), mahdollisimman suuri osa resursseista opetukseen

7

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

OAJ:n ehdotukset uudelle hallitukselle. Nuorisonavigaattori. Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen?

OAJ:n ehdotukset uudelle hallitukselle. Nuorisonavigaattori. Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen? OAJ:n ehdotukset uudelle hallitukselle Nuorisonavigaattori Miten varmistetaan jokaisen nuoren koulutukseen pääsy ja osaaminen? Taataan jokaiselle nuorelle oikeus yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen koulutukseen

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

Seudullisen lukio-opetuksen koordinointi

Seudullisen lukio-opetuksen koordinointi Seudullisen lukio-opetuksen koordinointi Seudullisen lukiokoulutuksen koordinointi 2(9) Koordinointityön taustaa Oulun seudun lukio-opetuksen koordinointi on osa Oulun seudun palvelustrategian (seutuvaltuusto

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 Seudullisen opetustoimen käynnistäminen Mikkelin seudulla Selvitysmies rehtori Kimmo Tanttu 1 SISÄLLYS 2 1. TIIVISTELMÄ 2. PROSESSI 3. SEUDULLINEN

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...3 1 KANSAINVÄLISEN KOULUN TARVE JA TAUSTAA...6 1.1 Vieraskielisen opetuksen nykytarjonta...6 1.1.1

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntajakoselvitys 2014

Vaasan seudun kuntajakoselvitys 2014 Vaasan seudun kuntajakoselvitys 2014 Sivistystoimen asiantuntijaryhmä Väliraportti 1. Johdanto 2. Sivistystoimen palvelurakenne 3. Sivistystoimen hallinto 4. Sivistystoimessa meneillään olevat uudistukset

Lisätiedot

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN 6LSRRQNXQQDQNRXOX WXVWHKWlYl Hallinnoida esiopetusta, järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta, vapaan sivistystyön tarkoittamaa aikuiskoulutusta ja ammatillista koulutusta kuntayhtymien

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU?

KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU? KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU? MITÄ PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN EDELLYTTÄÄ? Päijät-Hämeen kyläohjelman koordinaatiohanke Sirpa Kerppilä 25.4.2006 selvitys saatavilla http://www.phnet.fi/kylat/tyokalupakki.htm

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013

KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013 KAINUUN MAAKUNNAN RAHOITUS 2013 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtiovarainministeriö asetti 19.2.2009 Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän toteuttamaan kokeilun seurantaa ja valmistelemaan päätöksentekoa

Lisätiedot

Onko selvitetty (ja miten), mikä olisi ihanteellinen kuntien määrä Kainuussa?

Onko selvitetty (ja miten), mikä olisi ihanteellinen kuntien määrä Kainuussa? VASTAUKSET KAINUULAISTEN KEVÄÄLLÄ 2010 ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN KAINUUN MALLISTA JA SEN JATKOSTA Kommentit on koottu kysymysten jälkeen erilliseen osioon KYSYMYKSIÄ Onko selvitetty (ja miten), mikä olisi

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Luokanopettajankoulutus Tekijä Sirén Teppo Työn nimi Kansankynttilästä kansanlediksi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014. Seurantaraportti 2011

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014. Seurantaraportti 2011 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Seurantaraportti 2011 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2011 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 4 3. OHJELMAN TAVOITTEET... 5 4. STRATEGISET

Lisätiedot

Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä

Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä 1 [17] MUISTIO Asia: Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä Aika: tiistai 10.3.2009 klo 9.00 12.15 Paikka: Kajaani, kaupungintalo valtuustosali Läsnäolijat:

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa 4 3.1. Visio 4 3.2. Perustehtävä 4 3.3. Toimintaa

Lisätiedot

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä

Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Yhtenäinen peruskoulu tausta-aineisto Kauniaisten kaupunginhallituksen asettama työryhmä Enhetsskola - bakgrundsmaterial En arbetsgrupp tillsatt av stadsstyrelsen i Grankulla Virkamiesvalmistelu 2.3.2015

Lisätiedot