Käyttöja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 Käyttöja huoto-ohjeet S/N Yksivassinen Luetteo-n:o /2004

2

3 Johdanto Johdanto BOMAG - koneet kuuuvat aajaan BOMAG-tiivistyskoneiden tuoteperheeseen. BOMAG:in pitkäaikainen kokemus ja moderneimmat tuotanto- ja tarkastusmenetemät, esim. kaikie tärkeimmie osie suoritettavat kestävyystestaukset ja korkeat aatuvaatimukset, takaavat aitteeenne suurimman mahdoisen uotettavuuden. Tämä esite sisätää: Turvaisuusmääräykset Käyttöohjeet Huoto-ohjeet Viankorjausohjeet Tämän esitteen käyttö hepottaa koneeseen tutustumista. auttaa vättämään asiantuntemattomasta käytöstä aiheutuvia häiriöitä. Huoto-ohjeiden noudattaminen parantaa koneen uotettavuutta työmaakäytössä, pidenfää koneen einikää, vähentää korjauskuuja ja seisontaikoja. BOMAG ei vastaa koneen toiminnasta mikäi konetta käytetään normaaista käytöstä poiketen, mikäi konetta käytetään seaisiin tarkoituksiin, joita ei oe mainittu ohjeissa. Käyttäkää konetta vasta tutustuttuanne tähän esitteeseen ja ja noudattakaa sen antamia ohjeita. Noudattakaa ehdottomasti turvaisuusmääräyksiä. Noudattakaa niinikään maanrakennusaan ammattiyhdistyksen antamia ohjeita "Tiejyrien ja maantiivistyskoneiden käyttöä koskevat turvaisuusmääräykset" sekä asiaankuuuvia määräyksiä onnettomuuksien vättämiseksi. Käyttäkää oman turvaisuutenne takia vain akuperäisiä BOMAG-varaosia. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia iman eri imoitusta teknisen tuotekehityksen niin vaatiessa. Tämä käyttö- ja huoto-ohje on saatavana myös muia kieiversioia. Lisäksi voitte tiata varaosauetteon BOMAG-jäeenmyyjätänne imoittamaa koneenne sarjanumeron. BOMAG-jäeenmyyjätä saatte myös isätietoja koneenne oikeasta käytöstä maanrakennus- ja asfattitöissä. BOMAG:n yeisten kauppaehtojen takuu- ja vastuuehtoja ei aajenneta tai muuteta edeä tai jäjempänä esiintyvissä ohjeissa. Toivotamme Teie hyvää menestystä yhdessä BOMAG - koneenne kanssa. BOMAG GmbH PrintedinGermany Copyright by BOMAG Takuu ei oe voimassa seaisissa tianteissa, joihin on syynä käyttövirheet, puuttuva huoto ja väärät käyttöaineet. Huomio! Tämä esite on aadittu käyttäjäe ja huotajae työmaakäyttöä varten. Laittakaa tämä esite hyvin esie, esim. koneen työkaukoteoon tai esitettä varten tarkoitettuun okeroon. Käyttö- ja huoto-ohjeet kuuuvat koneeseen. BOMAG 3

4 Johdanto Merkitse muistiin... Konetyyppi (Kuva 1)... Sarjanumero (Kuva 1 ja 2)... Moottorityyppi (Kuva 3)... Moottorinumero (Kuva 3) Merkitse yä annetut tiedot muistiin yhdessä uovutusprotokoan kanssa Koneen uovutuksessa järjestömme antaa neuvot koneen käytöstä ja huoosta. Huomioi ehdottomasti turvaisuusohjeet ja vaaramerkinnät! Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 4 BOMAG

5 Sisäysuetteo Tekniset tiedot 7 Turvaisuusmääräykset 11 Merkkivaot ja käyttöaitteet Yeisiä ohjeita Merkkivaojen ja käyttöaitteiden kuvaus Haintaaitteiden näyttö BTM Näyttö- ja haintaaitteiden kuvaus BTM Viivadiagrammi (EVIB) Viivadiagrammin kuvaus (EVIB) Pyväsdiagrammi (EVIB) 39 Käyttö Yeisiä ohjeita Ennen käyttöönottoa suoritettavat tarkastukset Moottorin käynnistys Käynnistysapu akun iitäntäkaapeia Koneea ajo Täryn käynnistys ja/tai opetus Seisontajarrun käyttö, koneen pysäytys Moottorin sammutus Koneesta poistuminen hätätianteessa Ohjauspyörän säätö Istuimen säätö Konepein käyttö Hinaus, kun moottori on sammunut Kujetus Mittausajo BTM:ä Radan tiivistyksen opettaminen Mittaustietojen tuostus tiivistyksen jäkeen Mittausarvojen tuostimen paperiruan vaihtaminen Mittausarvojen tuostimen värinauhan vaihtaminen 62 Huoto Yeisohjeet huotoon Käyttöaineet Käyttöainetauukko Totutusajomääräys Huototauukko Moottoriöjyn pinnantarkistus Vedenerottimen tarkistus, puhdistus Pottoainevaraston tarkistus 74 BOMAG 5

6 Sisäysuetteo 5.9 Hydrauiikkaöjyn pinnantarkistus Pöynesierotin öjyimanpuhdistimen tarkistaminen Rengaspaineen tarkistus Moottoriöjyn, pottoaineen ja hydrauiikkaöjyn jäähdyttimen puhdistus Käyttöaksein öjynpinnan tarkistus Pyörännapojen vasen/oikea öjynpinnan tarkistus Täryaakerin öjynpinnan tarkistus Moottoriöjyn ja öjynsuodatinpatruunan vaihto Pottoainesuodatinpatruunojen vaihto Akun huoto Liejun poisto pottoainetankista Pottoaineenesisuodatuspatruunan vaihto Kiiahihnan tarkistus, kiristys, kiristys, vaihto Jäähdytyskompressorin kiiahihnan tarkistus, kiristys, vaihto Imastointiaitteen huoto Venttiiiväyksen tarkistus, säätö Täryaakerin öjynvaihto Käyttöaksein öjynvaihto Pyörännapojen öjynvaihto Diesemoottorin kiinnikkeiden tarkistus Aksein kiinnikkeiden tarkistus Pyörien muttereiden kiristäminen ROPSin tarkastus Öjyimanpuhdistin puhdistetaan Hydrauiöjyn ja imansuodattimen vaihto Hydrauiöjysuodattimen vaihto Suihkutusventtiiien tarkistus Hammashihnan vaihto Pottoimasuodattimen huoto Pyyhkäisimen jäkisäätö Seisontajarrun säätö Renkaiden vaihto Ohjaamon raikasimasuodattimen vaihto Kiristysmomentit Moottorin suojaus 108 Apu häiriöiden varae Yeisiä ohjeita Moottorin häiriöt 111 Ohjaamon asennus ennen ensimmäistä käyttöä Vamisteutyöt Ohjaamonkopin asennus Lopuksi suoritettavat toimintatarkastukset ja testit BOMAG

7 1 Tekniset tiedot BOMAG 7

8 Tekniset tiedot Kuva 4 Mitat mm A B D H H2 K L O1 O2 S W * Painot Käyttöpaino (CECE) kg 7220 ROPS-ohjaamoa Akseikuorma edessä kg 4000 (CECE) Akseikuorma takana kg 3220 (CECE) Staattinen viivakuorma kg/cm 23,7 Ajo-ominaisuudet Ajonopeus (1) km/h ,7 Ajonopeus (2) km/h ,7 Maksiminousukyky täryä % 45 Käyttökoneisto Moottorin vamistaja Deutz Tyyppi BF4M2011 Jäähdytys Ima/öjy Syinterien määrä 4 Teho ISO 3046 kw 56 Kierrosuku 1/min 2300 Pottoaine Diese Sähkövarusteet V 12 8 BOMAG

9 Tekniset tiedot * Käyttötapa hydrostaattinen Vetävät akseit 2 Saitut ympäristön ämpötiat C Jarrut Jakajarru Seisontajarru Ohjaus Ohjaustyyppi Ohjauksen käyttö hydrostaattinen hydro-mek. Runko-ohjaus hydrostaattinen Täry Käyttötapa hydrostaattinen Taajuus Hz 30/40 Ampitudi mm 1,8/0,9 Rengastus Rengaskoko TL R3 Rengaspaine bar 1,9 Tankkien tiavuudet Hydrauiikkaöjy itraa 60 Pottoaine itraa 150 Moottoriöjy itraa 10,5 * Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään BOMAG 9

10 Tekniset tiedot Seuraavassa imoitetut meu- ja täryarvot - EY konedirektiivin esityksen (98/37/EY) ja - meunpäästödirektiivin 2000/14/EY mukaan todettiin käyttömoottorin nimeiskierrosuvua ja täryn päää oessa. Koneen seistessä perää antavaa austaa. Konetta käytettäessä arvot saattavat poiketa kuoinkin vaitsevien käyttöoosuhteiden mukaan. Tiedot meuarvoista EY-konedirektiivin iitteen 1, kohdan f mukaiset meuarvotiedot ovat äänenpainetasoe käyttäjän paikaa (ohjaamon kanssa): L pa = - 79 db(a) Meuhaittadirektiivin 2000/14/EY vaatimat koneen meunpäästöt ovat koneen taatue äänen tehotasoe: L wa = db(a) Nämä meuarvot on saatu sevie käyttäjän paikaa ISO 3744 mukaan äänentehotasoe (L WA ) ja/tai ISO mukaan äänenpainetasoe (L pa ). Tiedot tärinäarvoista EY-konedirektiivin iitteen 1, kohdan a vaatimat tiedot tärinäarvoista ovat: Kokovartaon tärinä (kujettajan istuin) Painonettu kiihtyvyyden tehoarvo, joka saatiin sevie ISO 7096 mukaan, on γ 0,5 m/sec 2. Käsiin/käsivarsiin kohdistuvat tärinäarvot Painonettu kiihtyvyyden tehoarvo, joka saatiin sevie EN 500/ISO 5349 mukaan, on γ 2,5 m/sec BOMAG

11 2 Turvaisuusmääräykset BOMAG 11

12 Turvaisuusmääräykset Yeisiä ohjeita Tämä BOMAG-kone on vamistettu teknisen kehitystason mukaisesti voimassa oevien määräysten ja teknisten sääntöjen edeyttämää tavaa. Tästä huoimatta kone voi aiheuttaa vaaraa ihmisie ja esineie, jos: sitä ei käytetä määräysten mukaisea tavaa sitä käyttävät kouuttamattomat henkiöt siihen tehdään epäasianmukaisia muutoksia turvaohjeita ei noudateta Tämän vuoksi on jokaisen konetta käyttävän ja sie huoto- tai korjaustöitä suorittavan henkiön uettava turvamääräykset ja noudatettava niitä. Konetta käyttävän yrityksen on tarvittaessa pyydettävä tästä vahvistukseksi aekirjoitus. Lisäksi ovat tietenkin voimassa: onnettomuuksien ehkäisyä koskevat määräykset yeisesti hyväksytyt turvaisuustekniset ja tieiikennettä koskevat säännökset voimassa oevat maakohtaiset turvamääräykset Käyttäjän on tunnettava nämä määräykset ja noudatettava niitä. Sama koskee myös paikaisia määräyksiä sekä koneen käsitteyä koskevia määräyksiä. Jos tässä ohjekirjassa annetut ohjeet poikkeavat maassanne voimassa oevista määräyksistä, on noudatettava käyttömaan turvamääräyksiä. Määräysten mukainen käyttö Konetta saa käyttää vain: bitumimateriaain, esim. tiepinnoitteiden tiivistämiseen. (vain AC- ja AD-koneet) keskiraskaisiin ja raskaisiin maantiivistystöihin (tienpohjustus) Koneen saa ottaa käyttöön vain, kun sen turvaaitteet ovat käyttökunnossa. Tarkistuta koneen kunto vuosittain asiantuntevaa henkiöä. Määräysten vastainen käyttö Kone voi aiheuttaa vaaratekijöitä, jos sitä käyttää kouuttamaton henkiökunta epäasianmukaisea tavaa tai sitä käytetään määräysten vastaiseen käyttötarkoitukseen. Ää käytä tärytystä kovaa betonia, sitoutuneea bitumipinnaa tai voimakkaasti jäätyneeä austaa. Koneen käynnistäminen ja käyttö räjähdysvaaraisessa ympäristössä on kieetty. Kuka saa käyttää konetta? Konetta saavat ajaa ja käyttää vain kouutetut, opastusta saaneet ja tehtävään vatuutetut yi 18 vuoden ikäiset henkiöt. Käyttöön iittyvät vastuutekijät on määritetävä sekeästi ja sopimusta on noudatettava. Akohoin, ääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen aaiset henkiöt eivät saa käyttää, huotaa tai korjata konetta. Huoto ja korjaustyöt edeyttävät erityistä asiantuntemusta, niitä saa suorittaa vain kouutettu ammattihenkiökunta. Koneeseen tehtävät muutokset Koneeseen ei saa turvaisuussyistä tehdä omavataisia muutoksia. Akuperäisvaraosat ja -isätarvikkeet on suunnitetu erityisesti tätä konetta varten. Korostamme erityisesti sitä, että muiden toimittamat osat tai erikoisvarusteet eivät oe hyväksymiämme. Täaisten tuotteiden asennus ja/tai käyttö voi heikentää aktiivista ja/tai passiivista käyttöturvaisuutta. Vamistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin akuperäisten osien tai erikoisvarusteiden käytöstä. Käyttö- ja huoto-ohjekirjassa käytetyt merkinnät:! Vaara Näin merkityissä kohdissa viitataan mahdoisiin vaaratekijöihin, jotka kohdistuvat henkiöihin.! Huomaa Näin merkityissä kohdissa viitataan mahdoisiin vaaroihin, jotka kohdistuvat koneeseen tai sen osiin. 12 BOMAG

13 Turvaisuusmääräykset Näin merkityissä kohdissa annetaan koneen optimaaiseen ja taoudeiseen käyttöön iittyviä teknisiä tietoja. Ympäristö Näin merkityt kohdat viittaavat käyttö- ja apuaineiden sekä vaihto-osien turvaista ja ympäristöystäväistä hävitystä koskeviin toimenpiteisiin. Noudata ympäristönsuojeumääräyksiä. Istuimen tunnistimen vavonta Istuimen tunnistimen vavonta (istuimen kontaktikytkin) on turvatoiminto ja sitä ei saa kytkeä pois päätä. Koneen informaatio- ja turvatarrat/-kivet Pidä kaikki tarrat/kivet (ks. varaosauetteo) paikoiaan ja uettavassa kunnossa; noudata ehdottomasti niissä annettuja ohjeita. Vaihda vaurioituneet ja epäsevät tarrat/kivet. Koneen astaus Käytä vain kantokykyisiä ja tukevia astausramppeja. Rampin katevuuden on otava vähäisempi kuin koneen nousukyky. Varmista kone kaatumisen tai uisumisen varata. Varmista, ettei kone pääse kujetusajoneuvossa vierimään, uisumaan tai kaatumaan. Henkiöie aiheutuu hengenvaara, jos he astuvat roikkuvan astin ae tai seisovat sieä he oeskeevat koneen ajoaueea käyttöopastuksen tai astauksen yhteydessä. Kone ei saa heiahdea voimakkaasti noston aikana. Käytä vain turvaisia ja kantokykyisiä nostoaitteita. Kiinnitä nostoaitteet vain määrättyihin nostokohtiin. Koneen hinaus Konetta ei voi hinata tangoa, koska ei oe varustettu hinauskytkimeä. Jos kone on pakottavissa tianteissa, muiden vaarojen takia vedettävä pois yhyen matkan vaaraaueeta, niin voi tämä tapahtua vain tasaisea reitiä tai yämäessä ketjuja ja köysiä apuna käyttäen. Tätä varten on riittävän vetoujuuden omaavat vetoköydet kiinnitettävä varmasti ripustussimukoihin. Jarrun oessa vapauteuttuna, voi vain hinausajoneuvo jarruttaa konetta. Ennen kuin jarru vapautetaan, varmistetaan kone auskiioia tahatonta poisvierimistä vastaan. Turvakaaren (ROPS) tarkastus Hytiä varustetuissa koneissa turvakaari on integroitu hyttiin. Koneen runko ei saa oa vääntynyt tai repeytynyt turvakaaren kiinnityskohdissa. Turvakaaressa ei saa oa ruostetta, vaurioita, hiushakeamia tai avoimia murtumakohtia. Turvakaari ei saa koista ajon aikana. Tämä osoittaa, ettei sen kiinnitys oe kunnossa. Kaikkien ruuviiitosten on vastattava määräyksiä ja niiden on otava kiristettyinä (huomioi kiristysmomentti). Puteissa ja muttereissa ei saa oa vaurioita tai vääntyneitä kohtia. Tarkista hytiä varustettujen koneissa hytin aakerointi (kumieementit ja ruuvit). Koneeseen ei saa iman vamistajan upaa hitsata tai ruuvata yimääräisiä osia eikä porata yimääräisiä reikiä, koska ne heikentävät sen kestävyyttä. Koneen käynnistäminen Ennen käynnistystä Konetta saa käyttää vain kujettajan istuimeta käsin. Käytä vain koneita, jotka on huoettu säännöisesti. Tutustu koneen varusteisiin, käyttö- ja ohjauseementteihin ja toimintatapaan sekä työaueeseen. Käytä henkiökohtaista suojavarustusta (suojakypärä, turvakengät jne.). BOMAG 13

14 Turvaisuusmääräykset Ennen koneeseen nousua tarkista, että: koneen vieressä tai aa ei oe henkiöitä tai esteitä koneessa ei oe öjyisiä tai syttyviä materiaaeja kahvoissa, portaia tai tasoia ei oe rasvaa, öjyä, pottoainetta, ikaa, unta tai jäätä moottoritian kansi on sujettu ja ukittu Käytä koneeseen noustessasi portaita ja kahvoja. Ennen käynnistystä tarkista, että: koneessa ei oe sevästi havaittavia puutteita kaikki suojaaitteet ovat kunnoa paikoiaan ohjaus, jarrut, käyttöeementit, vaaistus ja äänimerkki ovat toimintakunnossa istuin on säädetty oikein peiit (mikäi käytössä) on puhdistettu ja säädetty oikein. Ää käynnistä konetta, jos instrumentit, merkkivaot tai ohjausaitteet ovat epäkunnossa. Ää ota mukaan tai kiinnitä koneeseen irtoesineitä. Kun ajat koneea, jossa on turvakaari, käytä aina turvavyötä! Käynnistys Käynnistä kone ja käytä sitä vain kujettajan istuimeta käsin. Käynnistystä varten aseta kaikki käyttövivut neutraaiasentoon. Ää käytä käynnistykseen apuaineita, esim. sumuttimia tai eetteriä. Käynnistyksen jäkeen tarkasta kaikki näyttöeementit. Käynnistys akkukaapeeiden avua Yhdistä pusnapa pusnapaan ja miinusnapa miinusnapaan (maajohto) - kytke maajohto aina viimeisenä ja irrota se ensimmäisenä! Jos kytkentä tehdään väärin, sähköaitteie aiheutuu vakavia vaurioita. Ää koskaan käynnistä moottoria oikokytkemää käynnistimen sähköiitännät, koska kone voi täöin ähteä väittömästi iikkeee. Käynnistäminen sujetuissa tioissa Pakokaasut ovat hengenvaaraisia! Jos käynnistät koneen sujetuissa tioissa, huoehdi riittävästä tuuetuksesta! Koneea ajo Vaara-aueea henkiöitä Jos kone on kaatunut ja kujettajan ovea ei saa auki, käytä oikeaan ohjaamon ikkunaa varauoskäytävänä. Ennen kuin työt aoitetaan tai myös niiden keskeytyksessä, etenkin peruutettaessa, on tarkastettava, ettei vaara-aueea oe henkiöitä tai esteitä. Tarvittaessa on annettava varoitusmerkki. Lopeta työt heti, jos henkiöt eivät poistu vaara-aueeta varoituksesta huoimatta. Moottorin käydessä koneen taipumisaueee meneminen ja sieä oeskeu on kieetty. Puristumisvaara! Ajaminen Paina Hätä-seis-painiketta väittömästi hätätapauksissa ja vaaratianteissa. Ää käytä Hätä-seispainiketta käyttöjarruna. Ota kone taas käyttöön vasta, kun Hätä-seis-painikkeen aukaisuun johtanut vaara on eiminoitu. Jos kone on osunut vahvavirtaa johtaviin johtoihin: Ää poistu ohjaustiasta Varoita ukopuoea oevia koneen ähee tuemisesta ja siihen koskemisesta mikäi mahdoista, aja kone pois vaara-aueeta Anna katkaista sähkövirta Käytä konetta vain ohjaustiasta käsin. Pidä ohjaamon ovet kiinni. Ää mioinkaan säädä kujettajan istuinta ajon aikana. Ää nouse koneee tai poistu koneesta ajon aikana. Vaihda ajosuuntaa vain koneen seistessä. Ää käytä konetta henkiökujetukseen. Pysähdy, jos kuuet epätavaista ääntä tai jos savua syntyy; totea niiden syy ja anna poistaa vika. 14 BOMAG

15 Turvaisuusmääräykset Pidä aina riittävä etäisyys rakennuskuopan reunoihin ja pusikoihin, ja työskentee aina siten, ettei koneen vakautta vaaranneta. Ää työskentee kovaa betonia, sitoutuneea bitumipääysteeä tai paksuti jäätyneeä maaa täryn oessa päää. Pidä aina tarpeeksi väimatkaa kun ajat aikukukäytäviä, sioia, tunneeissa, sähköisten imajohtojen jne. äheisyydessä Yä- ja aamäissä ajaminen Ää aja koneea jyrkempiä yämäkiä kuin sen maksimimäennousukyky saii! Rinteissä on ajettava varovasti ja suunnan on aina otava suoraan yös- tai aaspäin. Vaihda pienemmäe vaihteee ennen ajoa. Kostea ja kuohkea maa heikentää huomattavasti koneen pitokykyä yä- ja aamäissä. Suurempi tapaturman vaara! Kateva maa Kuva 5 Kippikuma on mitattu tasaisea, kovaa pohjaa koneen seistessä iman ohjausta ja täryä. Kippikuma voi pienentyä huomattavasti kuohkeaa maaa, kiihdytettäessä/hidastettaessa; täryn oessa päää, ohjattaessa tai isärakenteiden kanssa. Sen tähden on rinteessä ajoa poikittain ehdottomasti vätettävä, koska on oemassa huomattavasti suurempi kaistumisvaara ja jopa kuoemaan johtava tapaturman vaara. Sen tähden nousuissa on aina ajettava suoraan yös- tai aaspäin. Toiminta iikenteessä Sovita nopeus työoosuhteiden mukaan. Anna astatuie kujetusajoneuvoie etuajo-oikeus. Kytke vaot pääe kun näkyvyys on heikko. Pidä väimatkaa reunoihin ja pusikoihin. Täryn vaikutuksen tarkistaminen Tiivistettäessä täryn päää oessa on tarkastettava täryn vaikutukset äheä oeviin rakennuksiin ja maahan asennettuihin johtoihin (kaasu-, vesi-, viemäriputket, sähköjohdot), tarpeen vaatiessa täryä tiivistys on opetettava. Ää mioinkaan kytke täryä pääe kovaa (jäätyneeä, betoni-) pinnaa. Laakerivaurioiden vaara! Koneen pysäköinti Pysäköi kone mieuiten vaakasuorae, tasaisee, tukevae austae. Ennen kuin poistut koneen uota: suorista taittonive, jotta koneesta poistuminen ja siihen nousu hepottuu aseta kytkinvipu vapaa-asentoon kytke seisontajarru sammuta moottori ja vedä virta-avain pois suje hytti varmista, etteivät asiattomat henkiöt pääse hyttiin. Ää hyppää aas koneesta, vaan käytä portaita ja kahvoja. Pysäköidyistä koneista, jotka muodostavat esteen, on varoitettava näkyvästi. Pysäköinti katevaa austaa Varmista, ettei kone pääse vierimään; aseta tean eteen tai taakse metaikiiat. Tankkaus Ää hengitä pottonestehöyryjä. Tankkaa kone vain, kun moottori on sammutettu ja ämmitysaite kytketty pois päätä. Ää tankkaa sujetuissa tioissa. Ei avotuta, ää tupakoi. Varo äikyttämästä pottoainetta. Kerää vuotava pottoaine tateen, ää anna sen imeytyä maahan. BOMAG 15

16 Turvaisuusmääräykset Pyyhi vaunut pottoneste pois. Ää päästä pottoaineeseen ikaa tai vettä. Epätiiviit pottonestesäiiöt voivat aiheuttaa räjähdyksiä. Tarkista, että pottonestesäiiön kansi on tiivis, tarvittaessa vaihda väittömästi. Paoturvaisuustoimenpiteet Tutustu paonsammuttimen sijaintiin ja käyttöön. Kiinnitä huomiota paojen imoittamiseen ja ehkäisemiseen. Huototyöt Nouda käyttö- ja huoto-ohjeessa annettuja huoto-ohjeita, myös osien vaihtoon iittyviä ohjeita. Aina kun suoritat moottoritiassa huoto- tai korjaustöitä, tue konepeti. Huototöitä saavat suorittaa vain asiantuntevat, tehtävään vatuutetut henkiöt. Kun suoritat korkeaa sijaitsevien osien huoto- tai asennustöitä, käytä tätä tarkoitusta varten varattuja tai muita turvaisia apuväineitä tai austoja. Ää nouse koneen osien pääe. Pidä asiattomat henkiöt oitoa koneesta. Ää koskaan suorita huototöitä koneen iikkuessa tai moottorin käydessä. Pysäköi kone vaakasuorae, tasaisee, tukevae austae. Vedä virta-avain pois. Lukitse kääntönive varmistimea. Hydrauijohtoihin iittyvät työt Tee hydrauijohdot paineettomiksi ennen niie suoritettavia toimenpiteitä. Uos pääsevä paineenaainen hydrauiöjy voi äpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia oukkaantumisia. Jos paineenaainen öjy aiheuttaa oukkaantumisia, hakeudu heti ääkärin hoitoon, muussa tapauksessa voi aiheutua vakavia infektioita. Kun säädät hydrauiaitteistoa, ää mene tean/renkaiden eteen tai taakse. Ää muuta yipaineventtiiien säätöä. Vauta hydrauiöjy pois käyttöämpöisenä; paovaara! Kerää vauva hydrauiöjy uos ja hävitä se ympäristöystäväiseä tavaa. Kerää biohydrauiöjyt aina erikseen tateen ja hävitä ne erikseen. Kun hydrauiöjy on vautettu uos, ää missään tapauksessa käynnistä moottoria. Kaikkien toimenpiteiden jäkeen (aitteen vieä oessa paineeton!) tarkista kaikkien iitäntöjen ja ruuviiitosten tiiviys. Hydrauietkujen vaihto Hydrauietkut on tarkastettava simämääräisesti säännöisin väiajoin. Hydrauietkut on vaihdettava väittömästi, jos: niiden pinta on vahingoittunut sisäkerroksiin saakka (esim. hankaumia, viitoja, repeytymiä) pinta on haurastunut (etkumateriaaissa pieniä repeytymiä) niiden muoto paineettomassa tai paineenaaisessa tiassa on muuttunut eikä vastaa hydrauietkujen akuperäistä muotoa taitekohdissa on muodonmuutoksia, esim. itistyneitä tai taittuneita kohtia, kerrokset ovat irronneet, on muodostunut kupia niissä on epätiiviitä kohtia. niitä ei oe asennettu asianmukaisesti. hydrauietkut eivät oe kunnoa kiinni metaiosissa. metaiosissa on niin voimakasta korroosiota, että niiden toiminta ja ujuus on heikentynyt. Ää vaihda etkujen paikkaa. metaiosat ovat vahingoittuneet tai vääntyneet siten, että niiden toiminta ja tiiviys tai etkujen iitokset ovat heikentyneet. Vain akuperäisiä BOMAG-hydrauietkuja käytettäessä voit oa varma, että käytät kuhunkin kohteeseen sovetuvaa etkutyyppiä (painekestävyys). Moottoriin iittyvät toimenpiteet Sammuta moottori, ennen kuin avaat suojuksen. Vauta öjy pois käyttöämpöisenä - paovaara! Pyyhi vuotanut öjy pois, kerää vauva öjy tateen ja hävitä se ympäristöystäväiseä tavaa. Säiytä käytetyt suodattimet ja muut öjyiset materiaait eriisessä, merkityssä säiiössä ja hävitä ne ympäristöystäväiseä tavaa. Ää jätä moottoritiaan työkauja tai muita esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita. 16 BOMAG

17 Turvaisuusmääräykset Sähköaitteisiin iittyvät toimenpiteet Ennen sähköaitteisiin iittyvien toimenpiteiden aoittamista irrota akkukytkennät ja peitä akku eristävää materiaaia. Ää käytä suakkeita, joiden ampeeriuku on akuperäistä suurempi, ääkä korjaa suakkeita. Paovaara! Jos teet koneee hitsaustöitä, irrota akkukytkennät. Akkuun iittyvät toimenpiteet Kun suoritat akkuun iittyviä toimenpiteitä, ää tupakoi, ei avotuta. Varo päästämästä happoa käsie tai vaatteie. Jos happo pääsee aiheuttamaan oukkaantumisia, huuhdo kyseiset kohdat puhtaaa vedeä ja hakeudu ääkärin hoitoon. Metaiesineet (esim. työkaut, sormukset, keonrannekkeet) eivät saa joutua kosketuksiin akun napojen kanssa: oikosuku- ja paovaara! Kun ataat huotoa tarvitsevia akkuja, poista kennotupat, jottei akun sisään pääse kertymään räjähtäviä kaasuja. Jos tarvitset käynnistysapua ja käytät vara-akkua, noudata määräyksiä. Hävitä käytetyt akut määräysten mukaisea tavaa. Katkaise atausvirta aina ennen kuin irrotat atauskaapeit. Huoehdi tuuetuksesta - varsinkin, kun akut adataan sujetussa tiassa. Pottonesteaitteistoon iittyvät työt Ää hengitä pottonestehöyryjä. Ei avotuta, ää varo äikyttämästä tupakoi pottoainetta. Kerää vuotava pottoneste tateen, ää päästä sitä imeytymään maahan; hävitä se ympäristöystäväiseä tavaa. Pyöriin ja renkaisiin iittyvät työt Renkaiden räjähtäminen ja renkaiden ja vanteiden osat voivat aiheuttaa vakavia tai kuoemaan johtavia onnettomuuksia. Asenna renkaat vain asianmukaisia apuväineitä käyttäen ja vain, mikäi omaat vaadittavan kokemuksen. Tarvittaessa vaihdata renkaat asiantuntevassa huotokorjaamossa. Huoehdi siitä, että rengaspaine on oikea eikä yitä säädettyä enimmäispainetta. Tarkista renkaat ja pyörät päivittäin mahdoisen aipaineen, viitojen, puistumien, viaisten vanteiden, puuttuvien puttien tai muttereiden varata. Ää aja konetta, jos renkaissa tai pyörissä on vaurioita. Renkaiden irrotusaineita saa sekoittaa vain vedestä ja irrotusainetiivisteestä irrotusaineen vamistajan ohjeiden mukaisesti. Noudata ympäristönsuojeumääräyksiä. Puhdistus Ää koskaan suorita puhdistustöitä moottorin oessa käynnissä. Ää koskaan käytä puhdistukseen bensiiniä tai muita heposti syttyviä aineita. Kun puhdistat konetta höyrysuihkupuhdistimea, peitä kaikki sähköaitteet ja eristysmateriaai, ää atista niitä suorae vesi- tai höyrysuihkue. Ää suuntaa vesisuihkua pakoputkeen tai imansuodattimeen. Huototöiden jäkeen Huototöiden jäkeen kiinnitä kaikki suojaaitteet takaisin paikoieen. Korjaus Jos koneessa on vikaa, kiinnitä ohjauspyörään varoituskipi. Korjaustöitä saavat suorittaa vain ammattitaitoiset, tehtävään vatuutetut henkiöt. Käytä apuna aatimiamme korjausohjeita. Pakokaasut ovat hengenvaaraisia! Jos käynnistät koneen sujetussa tiassa, huoehdi riittävästä tuuetuksesta! Tarkastukset Maantiivistyskoneiden turvaisuus on tarkastettava ammattihenkiön toimesta käyttöoosuhteiden ja tarpeen mukaan, vähintään kuitenkin kerran vuodessa. BOMAG 17

18 Turvaisuusmääräykset 18 BOMAG

19 3 Merkkivaot ja käyttöaitteet BOMAG 19

20 Merkkivaot ja käyttöaitteet Kuva 6 20 BOMAG

21 Merkkivaot ja käyttöaitteet 1 Käynnistyskytkin 2 Yhdistemämittari 3 Kujettajan puoen ämmitys- ja tuuetusaukko 4 Jakatian ämmitys- ja tuuetusaukko 5 Paina täryn 6 Ajovipu 7 Täryn kääntökytkin; korkea/mataa taajuus 8 Ajoportaiden kääntökytkin 9 Hätä-seis-kytkin 10 Merkinantotorven painike 11 Moottorin kierrosuvun kääntöpainike 12 Vikkuvaojen vasen / oikea kääntökytkin * 13 Vikkuvaojen kääntökytkin* 14 Ajovaojen kääntökytkin 15 Työvaojen kääntökytkin* 16 Ohjauspyörän säätövipu * Erikoisvaruste BOMAG 21

22 Merkkivaot ja käyttöaitteet 3.1 Yeisiä ohjeita Eet oe vieä perehtynyt tämän koneen merkkivaoihin ja käyttöaitteisiin, käy tämä uku perusteeisesti äpi ennen koneen käyttöä. Tässä on kerrottu tarkasti kaikista toiminnoista. Luvussa 4 "Käyttö" on käsitety yhyesti vain eri osien käyttöä. 3.2 Merkkivaojen ja käyttöaitteiden kuvaus Kuva 7 Nro. 1 = Virtakytkin Asento "P"/"0" = virta pois päätä, avain voidaan vetää virtaukosta, moottori sammuksissa Asento "I" = virta päää, kaikki häiriönäytön kontroi- ja varoitusvaot syttyvät hetkeksi. Vaot voidaan kytkeä pääe. Moottori voidaan käynnistää vain, kun ajovipu on jarrutusasennossa. Virtakytkimessä on ukitus, joka estää uuden käynnistysyrityksen. Uutta käynnistystä varten käännä virta-avain ensin asentoon "0". Asento "II" = käännä avainta edeeen, käynnistin pyörittää moottoria; kun moottori käynnistyy paauta virta-avain asentoon "I"! Huomaa Ennen työskenteyn aoittamista anna moottorin käydä hetken, kunnes se ämpenee. Ää anna moottorin käydä tyhjäkäynniä yi 10 minuuttia. Ää sammuta moottoria äkiisesti sen toimittua täydeä kaasua, anna ämpötian tasoittua käyttämää moottoria vieä hetken tyhjäkäynniä. 22 BOMAG

23 Merkkivaot ja käyttöaitteet Kuva 8 Nro. 2 = Yhdistemämittari Kaikki näytöt kytkeytyvät pääe 3 sekunnin ajaksi käynnistyskytkimen asennossa I. apunainen = vikkuu moottorin yikuumetessa 135 C:een, varoitussummeri soi, moottori sammuu 2 minuutin kuuttua. Pysäytä täry, kytke moottori tyhjäkäynnie tai sammuta se tarvittaessa, puhdista moottoriöjyn ja jäähdytysaineen jäähdytin, moottorin huoto tarvittaessa. b punainen = vikkuu, jos moottoriöjyn paine on iian ahainen, moottori sammuu 10 sekunnin kuuttua. Tarkista moottoriöjynpinta, moottorin huoto tarvittaessa. c ketainen = Moottorin imansuodatin, paaa imansuodatinpatruunan oessa ikainen, puhdista tai vaihda tarvittaessa. d ketainen = Latauksen merkkivao; paaa, kun akkua ei adata. Tarkista kiiahihna, huoa aturi tarvittaessa. e ketainen = paaa, kun hydrauiikkaöjyn suodatin on ikainen, moottori sammuu 2 minuutin kuuttua. Tarkista hydrauiikkakoneisto, vaihda hydrauiikkyöjyn suodatin. f ketainen = Istuintunnistimen merkkivao paaa, kun kujettajan istuin on vapaa. Konetta ajettaessa kuuuu varoitussummeri, 4 sekunnin kuuttua moottori sammuu. g punainen = Seisontajarru, ajovivuista päästettäessä seisontajarruasennossa, kujettajan istuin vapaa. h vihreä = Vikku, vikkuu, kun ajosuuntakytkintä käytetään. i ketainen = Pottoainesuodattimen vedenerotin. Paaa, kun pottoaineen esisuodattimen vesipitoisuus riittää äpinäkyvässä osassa kontakteihin. j punainen = vikkuu, kun jäähdytysaineen pinta (täyttötaso) on iian ahainen, moottori sammuu 2 minuutin kuuttua. k ketainen = ei varattu punainen = Varoitusvikku; paaa varoitusvikun oessa päää m = Käyttötuntien askin, askee käyttötunnit moottorin käydessä. Kone on huoettava käyttötuntien mukaan. n = Pottoainesäiiön täyttötaso Kun ahainen täyttötaso aitetaan, viimeinen vihreä LED paaa ja isäksi punainen LED paaa. Tyhjänäytöä vain punainen LED vikkuu enää. Nro. 3 = Kujettajan imastointi-, ämmitys- ja imanvaihtoaukot * Nro. 4 = Jakatian imastointi-, ämmitys- ja imanvaihtoaukot ** * Erikoisvaruste ** Erikoisvaruste BOMAG 23

24 Merkkivaot ja käyttöaitteet Kuva 9 Nro. 5 = Tärytyksen painokytkin Esivaitse tai kytke täryn taajuus pääe vaintakytkimestä. Kytke täry pääe/pois päätä kytkimestä painamaa. Kuva 11 Nro. 7 = Täryn kääntökytkin Asento "keskeä" = Täryn sammutus Asento Oikeae = pieni ampitudi, korkea taajuus Asento "Vasemmae" = suuri ampitude, ahainen taajuus Kuva 10 Nro. 6 = Ajovipu Asento "keskeä" = Käyttöjarrun jarrutusasento Asento "Keskeä, oikeaa" = Seisontajarru, moottorin käynnistykseen Asento "I" = Eteenpäinajo Asento "II" = Peruutus Kuva 12 Nro. 8 = Ajoportaiden kääntökytkin Asento "Kipikonna" = Työnopeus Asento "Jänis" = Kujetusnopeus Jos jyrkissä nousuissa painetaan moottorin kierrosukua, on ajovivun ohjauksesta hieman päästettävä. Siten hydrauiikkajärjestemää ja siten diesemoottoria rasitetaan vähemmän. 24 BOMAG

25 Merkkivaot ja käyttöaitteet Kuva 13 Nro. 9 = Hätä-seis-kytkin Diesemoottori sammuu ja jarru ukittuu. Kuva 14 Nro. 10 =Merkinantotorven painike! Vaara Onnettomuusvaara! Käytä vain hätätianteissa ajon aikana, ää käytä käyttöjarrun asemesta. Ota kone uudeeen käyttöön vasta, kun hätäseis-kytkimen aukaisemisen aiheuttanut vaaratekijä on poistettu. käyttö = paina painike sisään vasteeseen saakka, se ukittuu pääteasentoonsa automaattisesti. ukituksen poisto = käännä painiketta oikeae ja päästä irti. ajo = käännä ajovipu ensin jarrutusasentoon, tämän jäkeen voit käynnistää moottorin ja käyttää jäeen ajovipua. Turvaisuussyistä koneea voi ähteä uudeeen iikkeee vasta, kun ajovipu on ensin käännetty jarrutusasentoon. Kuva 15 Nro. 11 =Moottorin kierrosuvun kääntöpainike sähköinen moottorin kierrosuvun muuttaminen Asento vasemmae = Tyhjäkäyntiasento Normaaiasento moottorin käynnistyksessä. Asento oikeae = Täyskaasuasento; ajon ja täryn käyttöasento! Huomaa Aja ja tärisytä aina moottorin maksimikierrosuvua! Säädä ajonopeus vain ajovivua. BOMAG 25

Käyttöja huolto-ohjeet

Käyttöja huolto-ohjeet Käyttöja huoto-ohjeet BW 124 DH-3 / PDH-3 S/N 101 581 25... > S/N 901 581 27... > S/N 101 581 26... > S/N 901 581 28... > Vassi Luetteo-n:o 008 148 90 03/2005 Johdanto Johdanto BOMAG - koneet kuuuvat

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

8. Testaa induktiivisen turvakytkimen B1 toiminta. Kun nostokehikon yläreunan turvakytkin B1 ylittää viimeisen mastojakson yläpään, pysähtyy nostolava välittömästi. 9. Alarajakytkimen S11 toiminnan tarkastaminen.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu)

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu) F I A T C R O M A P I K A O P A S KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 2 Mittaristo - 3 Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet - 4 Connect Nav+

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Asennus. Ohjaimen vaihtosarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: Asennusohjeet

Asennus. Ohjaimen vaihtosarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: Asennusohjeet Ohjaimen vaihtosarja 2010 2011 Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: 121-2812 Form No. 3372-984 Rev A Asennusohjeet Asennus 1. Irrota ensin akun miinuskaapeli ja sitten pluskaapeli. 2. Irrota johdinsarjan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot