Käyttöja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 Käyttöja huoto-ohjeet S/N Yksivassinen Luetteo-n:o /2004

2

3 Johdanto Johdanto BOMAG - koneet kuuuvat aajaan BOMAG-tiivistyskoneiden tuoteperheeseen. BOMAG:in pitkäaikainen kokemus ja moderneimmat tuotanto- ja tarkastusmenetemät, esim. kaikie tärkeimmie osie suoritettavat kestävyystestaukset ja korkeat aatuvaatimukset, takaavat aitteeenne suurimman mahdoisen uotettavuuden. Tämä esite sisätää: Turvaisuusmääräykset Käyttöohjeet Huoto-ohjeet Viankorjausohjeet Tämän esitteen käyttö hepottaa koneeseen tutustumista. auttaa vättämään asiantuntemattomasta käytöstä aiheutuvia häiriöitä. Huoto-ohjeiden noudattaminen parantaa koneen uotettavuutta työmaakäytössä, pidenfää koneen einikää, vähentää korjauskuuja ja seisontaikoja. BOMAG ei vastaa koneen toiminnasta mikäi konetta käytetään normaaista käytöstä poiketen, mikäi konetta käytetään seaisiin tarkoituksiin, joita ei oe mainittu ohjeissa. Käyttäkää konetta vasta tutustuttuanne tähän esitteeseen ja ja noudattakaa sen antamia ohjeita. Noudattakaa ehdottomasti turvaisuusmääräyksiä. Noudattakaa niinikään maanrakennusaan ammattiyhdistyksen antamia ohjeita "Tiejyrien ja maantiivistyskoneiden käyttöä koskevat turvaisuusmääräykset" sekä asiaankuuuvia määräyksiä onnettomuuksien vättämiseksi. Käyttäkää oman turvaisuutenne takia vain akuperäisiä BOMAG-varaosia. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia iman eri imoitusta teknisen tuotekehityksen niin vaatiessa. Tämä käyttö- ja huoto-ohje on saatavana myös muia kieiversioia. Lisäksi voitte tiata varaosauetteon BOMAG-jäeenmyyjätänne imoittamaa koneenne sarjanumeron. BOMAG-jäeenmyyjätä saatte myös isätietoja koneenne oikeasta käytöstä maanrakennus- ja asfattitöissä. BOMAG:n yeisten kauppaehtojen takuu- ja vastuuehtoja ei aajenneta tai muuteta edeä tai jäjempänä esiintyvissä ohjeissa. Toivotamme Teie hyvää menestystä yhdessä BOMAG - koneenne kanssa. BOMAG GmbH PrintedinGermany Copyright by BOMAG Takuu ei oe voimassa seaisissa tianteissa, joihin on syynä käyttövirheet, puuttuva huoto ja väärät käyttöaineet. Huomio! Tämä esite on aadittu käyttäjäe ja huotajae työmaakäyttöä varten. Laittakaa tämä esite hyvin esie, esim. koneen työkaukoteoon tai esitettä varten tarkoitettuun okeroon. Käyttö- ja huoto-ohjeet kuuuvat koneeseen. BOMAG 3

4 Johdanto Merkitse muistiin... Konetyyppi (Kuva 1)... Sarjanumero (Kuva 1 ja 2)... Moottorityyppi (Kuva 3)... Moottorinumero (Kuva 3) Merkitse yä annetut tiedot muistiin yhdessä uovutusprotokoan kanssa Koneen uovutuksessa järjestömme antaa neuvot koneen käytöstä ja huoosta. Huomioi ehdottomasti turvaisuusohjeet ja vaaramerkinnät! Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 4 BOMAG

5 Sisäysuetteo Tekniset tiedot 7 Turvaisuusmääräykset 11 Merkkivaot ja käyttöaitteet Yeisiä ohjeita Merkkivaojen ja käyttöaitteiden kuvaus Haintaaitteiden näyttö BTM Näyttö- ja haintaaitteiden kuvaus BTM Viivadiagrammi (EVIB) Viivadiagrammin kuvaus (EVIB) Pyväsdiagrammi (EVIB) 39 Käyttö Yeisiä ohjeita Ennen käyttöönottoa suoritettavat tarkastukset Moottorin käynnistys Käynnistysapu akun iitäntäkaapeia Koneea ajo Täryn käynnistys ja/tai opetus Seisontajarrun käyttö, koneen pysäytys Moottorin sammutus Koneesta poistuminen hätätianteessa Ohjauspyörän säätö Istuimen säätö Konepein käyttö Hinaus, kun moottori on sammunut Kujetus Mittausajo BTM:ä Radan tiivistyksen opettaminen Mittaustietojen tuostus tiivistyksen jäkeen Mittausarvojen tuostimen paperiruan vaihtaminen Mittausarvojen tuostimen värinauhan vaihtaminen 62 Huoto Yeisohjeet huotoon Käyttöaineet Käyttöainetauukko Totutusajomääräys Huototauukko Moottoriöjyn pinnantarkistus Vedenerottimen tarkistus, puhdistus Pottoainevaraston tarkistus 74 BOMAG 5

6 Sisäysuetteo 5.9 Hydrauiikkaöjyn pinnantarkistus Pöynesierotin öjyimanpuhdistimen tarkistaminen Rengaspaineen tarkistus Moottoriöjyn, pottoaineen ja hydrauiikkaöjyn jäähdyttimen puhdistus Käyttöaksein öjynpinnan tarkistus Pyörännapojen vasen/oikea öjynpinnan tarkistus Täryaakerin öjynpinnan tarkistus Moottoriöjyn ja öjynsuodatinpatruunan vaihto Pottoainesuodatinpatruunojen vaihto Akun huoto Liejun poisto pottoainetankista Pottoaineenesisuodatuspatruunan vaihto Kiiahihnan tarkistus, kiristys, kiristys, vaihto Jäähdytyskompressorin kiiahihnan tarkistus, kiristys, vaihto Imastointiaitteen huoto Venttiiiväyksen tarkistus, säätö Täryaakerin öjynvaihto Käyttöaksein öjynvaihto Pyörännapojen öjynvaihto Diesemoottorin kiinnikkeiden tarkistus Aksein kiinnikkeiden tarkistus Pyörien muttereiden kiristäminen ROPSin tarkastus Öjyimanpuhdistin puhdistetaan Hydrauiöjyn ja imansuodattimen vaihto Hydrauiöjysuodattimen vaihto Suihkutusventtiiien tarkistus Hammashihnan vaihto Pottoimasuodattimen huoto Pyyhkäisimen jäkisäätö Seisontajarrun säätö Renkaiden vaihto Ohjaamon raikasimasuodattimen vaihto Kiristysmomentit Moottorin suojaus 108 Apu häiriöiden varae Yeisiä ohjeita Moottorin häiriöt 111 Ohjaamon asennus ennen ensimmäistä käyttöä Vamisteutyöt Ohjaamonkopin asennus Lopuksi suoritettavat toimintatarkastukset ja testit BOMAG

7 1 Tekniset tiedot BOMAG 7

8 Tekniset tiedot Kuva 4 Mitat mm A B D H H2 K L O1 O2 S W * Painot Käyttöpaino (CECE) kg 7220 ROPS-ohjaamoa Akseikuorma edessä kg 4000 (CECE) Akseikuorma takana kg 3220 (CECE) Staattinen viivakuorma kg/cm 23,7 Ajo-ominaisuudet Ajonopeus (1) km/h ,7 Ajonopeus (2) km/h ,7 Maksiminousukyky täryä % 45 Käyttökoneisto Moottorin vamistaja Deutz Tyyppi BF4M2011 Jäähdytys Ima/öjy Syinterien määrä 4 Teho ISO 3046 kw 56 Kierrosuku 1/min 2300 Pottoaine Diese Sähkövarusteet V 12 8 BOMAG

9 Tekniset tiedot * Käyttötapa hydrostaattinen Vetävät akseit 2 Saitut ympäristön ämpötiat C Jarrut Jakajarru Seisontajarru Ohjaus Ohjaustyyppi Ohjauksen käyttö hydrostaattinen hydro-mek. Runko-ohjaus hydrostaattinen Täry Käyttötapa hydrostaattinen Taajuus Hz 30/40 Ampitudi mm 1,8/0,9 Rengastus Rengaskoko TL R3 Rengaspaine bar 1,9 Tankkien tiavuudet Hydrauiikkaöjy itraa 60 Pottoaine itraa 150 Moottoriöjy itraa 10,5 * Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään BOMAG 9

10 Tekniset tiedot Seuraavassa imoitetut meu- ja täryarvot - EY konedirektiivin esityksen (98/37/EY) ja - meunpäästödirektiivin 2000/14/EY mukaan todettiin käyttömoottorin nimeiskierrosuvua ja täryn päää oessa. Koneen seistessä perää antavaa austaa. Konetta käytettäessä arvot saattavat poiketa kuoinkin vaitsevien käyttöoosuhteiden mukaan. Tiedot meuarvoista EY-konedirektiivin iitteen 1, kohdan f mukaiset meuarvotiedot ovat äänenpainetasoe käyttäjän paikaa (ohjaamon kanssa): L pa = - 79 db(a) Meuhaittadirektiivin 2000/14/EY vaatimat koneen meunpäästöt ovat koneen taatue äänen tehotasoe: L wa = db(a) Nämä meuarvot on saatu sevie käyttäjän paikaa ISO 3744 mukaan äänentehotasoe (L WA ) ja/tai ISO mukaan äänenpainetasoe (L pa ). Tiedot tärinäarvoista EY-konedirektiivin iitteen 1, kohdan a vaatimat tiedot tärinäarvoista ovat: Kokovartaon tärinä (kujettajan istuin) Painonettu kiihtyvyyden tehoarvo, joka saatiin sevie ISO 7096 mukaan, on γ 0,5 m/sec 2. Käsiin/käsivarsiin kohdistuvat tärinäarvot Painonettu kiihtyvyyden tehoarvo, joka saatiin sevie EN 500/ISO 5349 mukaan, on γ 2,5 m/sec BOMAG

11 2 Turvaisuusmääräykset BOMAG 11

12 Turvaisuusmääräykset Yeisiä ohjeita Tämä BOMAG-kone on vamistettu teknisen kehitystason mukaisesti voimassa oevien määräysten ja teknisten sääntöjen edeyttämää tavaa. Tästä huoimatta kone voi aiheuttaa vaaraa ihmisie ja esineie, jos: sitä ei käytetä määräysten mukaisea tavaa sitä käyttävät kouuttamattomat henkiöt siihen tehdään epäasianmukaisia muutoksia turvaohjeita ei noudateta Tämän vuoksi on jokaisen konetta käyttävän ja sie huoto- tai korjaustöitä suorittavan henkiön uettava turvamääräykset ja noudatettava niitä. Konetta käyttävän yrityksen on tarvittaessa pyydettävä tästä vahvistukseksi aekirjoitus. Lisäksi ovat tietenkin voimassa: onnettomuuksien ehkäisyä koskevat määräykset yeisesti hyväksytyt turvaisuustekniset ja tieiikennettä koskevat säännökset voimassa oevat maakohtaiset turvamääräykset Käyttäjän on tunnettava nämä määräykset ja noudatettava niitä. Sama koskee myös paikaisia määräyksiä sekä koneen käsitteyä koskevia määräyksiä. Jos tässä ohjekirjassa annetut ohjeet poikkeavat maassanne voimassa oevista määräyksistä, on noudatettava käyttömaan turvamääräyksiä. Määräysten mukainen käyttö Konetta saa käyttää vain: bitumimateriaain, esim. tiepinnoitteiden tiivistämiseen. (vain AC- ja AD-koneet) keskiraskaisiin ja raskaisiin maantiivistystöihin (tienpohjustus) Koneen saa ottaa käyttöön vain, kun sen turvaaitteet ovat käyttökunnossa. Tarkistuta koneen kunto vuosittain asiantuntevaa henkiöä. Määräysten vastainen käyttö Kone voi aiheuttaa vaaratekijöitä, jos sitä käyttää kouuttamaton henkiökunta epäasianmukaisea tavaa tai sitä käytetään määräysten vastaiseen käyttötarkoitukseen. Ää käytä tärytystä kovaa betonia, sitoutuneea bitumipinnaa tai voimakkaasti jäätyneeä austaa. Koneen käynnistäminen ja käyttö räjähdysvaaraisessa ympäristössä on kieetty. Kuka saa käyttää konetta? Konetta saavat ajaa ja käyttää vain kouutetut, opastusta saaneet ja tehtävään vatuutetut yi 18 vuoden ikäiset henkiöt. Käyttöön iittyvät vastuutekijät on määritetävä sekeästi ja sopimusta on noudatettava. Akohoin, ääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen aaiset henkiöt eivät saa käyttää, huotaa tai korjata konetta. Huoto ja korjaustyöt edeyttävät erityistä asiantuntemusta, niitä saa suorittaa vain kouutettu ammattihenkiökunta. Koneeseen tehtävät muutokset Koneeseen ei saa turvaisuussyistä tehdä omavataisia muutoksia. Akuperäisvaraosat ja -isätarvikkeet on suunnitetu erityisesti tätä konetta varten. Korostamme erityisesti sitä, että muiden toimittamat osat tai erikoisvarusteet eivät oe hyväksymiämme. Täaisten tuotteiden asennus ja/tai käyttö voi heikentää aktiivista ja/tai passiivista käyttöturvaisuutta. Vamistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin akuperäisten osien tai erikoisvarusteiden käytöstä. Käyttö- ja huoto-ohjekirjassa käytetyt merkinnät:! Vaara Näin merkityissä kohdissa viitataan mahdoisiin vaaratekijöihin, jotka kohdistuvat henkiöihin.! Huomaa Näin merkityissä kohdissa viitataan mahdoisiin vaaroihin, jotka kohdistuvat koneeseen tai sen osiin. 12 BOMAG

13 Turvaisuusmääräykset Näin merkityissä kohdissa annetaan koneen optimaaiseen ja taoudeiseen käyttöön iittyviä teknisiä tietoja. Ympäristö Näin merkityt kohdat viittaavat käyttö- ja apuaineiden sekä vaihto-osien turvaista ja ympäristöystäväistä hävitystä koskeviin toimenpiteisiin. Noudata ympäristönsuojeumääräyksiä. Istuimen tunnistimen vavonta Istuimen tunnistimen vavonta (istuimen kontaktikytkin) on turvatoiminto ja sitä ei saa kytkeä pois päätä. Koneen informaatio- ja turvatarrat/-kivet Pidä kaikki tarrat/kivet (ks. varaosauetteo) paikoiaan ja uettavassa kunnossa; noudata ehdottomasti niissä annettuja ohjeita. Vaihda vaurioituneet ja epäsevät tarrat/kivet. Koneen astaus Käytä vain kantokykyisiä ja tukevia astausramppeja. Rampin katevuuden on otava vähäisempi kuin koneen nousukyky. Varmista kone kaatumisen tai uisumisen varata. Varmista, ettei kone pääse kujetusajoneuvossa vierimään, uisumaan tai kaatumaan. Henkiöie aiheutuu hengenvaara, jos he astuvat roikkuvan astin ae tai seisovat sieä he oeskeevat koneen ajoaueea käyttöopastuksen tai astauksen yhteydessä. Kone ei saa heiahdea voimakkaasti noston aikana. Käytä vain turvaisia ja kantokykyisiä nostoaitteita. Kiinnitä nostoaitteet vain määrättyihin nostokohtiin. Koneen hinaus Konetta ei voi hinata tangoa, koska ei oe varustettu hinauskytkimeä. Jos kone on pakottavissa tianteissa, muiden vaarojen takia vedettävä pois yhyen matkan vaaraaueeta, niin voi tämä tapahtua vain tasaisea reitiä tai yämäessä ketjuja ja köysiä apuna käyttäen. Tätä varten on riittävän vetoujuuden omaavat vetoköydet kiinnitettävä varmasti ripustussimukoihin. Jarrun oessa vapauteuttuna, voi vain hinausajoneuvo jarruttaa konetta. Ennen kuin jarru vapautetaan, varmistetaan kone auskiioia tahatonta poisvierimistä vastaan. Turvakaaren (ROPS) tarkastus Hytiä varustetuissa koneissa turvakaari on integroitu hyttiin. Koneen runko ei saa oa vääntynyt tai repeytynyt turvakaaren kiinnityskohdissa. Turvakaaressa ei saa oa ruostetta, vaurioita, hiushakeamia tai avoimia murtumakohtia. Turvakaari ei saa koista ajon aikana. Tämä osoittaa, ettei sen kiinnitys oe kunnossa. Kaikkien ruuviiitosten on vastattava määräyksiä ja niiden on otava kiristettyinä (huomioi kiristysmomentti). Puteissa ja muttereissa ei saa oa vaurioita tai vääntyneitä kohtia. Tarkista hytiä varustettujen koneissa hytin aakerointi (kumieementit ja ruuvit). Koneeseen ei saa iman vamistajan upaa hitsata tai ruuvata yimääräisiä osia eikä porata yimääräisiä reikiä, koska ne heikentävät sen kestävyyttä. Koneen käynnistäminen Ennen käynnistystä Konetta saa käyttää vain kujettajan istuimeta käsin. Käytä vain koneita, jotka on huoettu säännöisesti. Tutustu koneen varusteisiin, käyttö- ja ohjauseementteihin ja toimintatapaan sekä työaueeseen. Käytä henkiökohtaista suojavarustusta (suojakypärä, turvakengät jne.). BOMAG 13

14 Turvaisuusmääräykset Ennen koneeseen nousua tarkista, että: koneen vieressä tai aa ei oe henkiöitä tai esteitä koneessa ei oe öjyisiä tai syttyviä materiaaeja kahvoissa, portaia tai tasoia ei oe rasvaa, öjyä, pottoainetta, ikaa, unta tai jäätä moottoritian kansi on sujettu ja ukittu Käytä koneeseen noustessasi portaita ja kahvoja. Ennen käynnistystä tarkista, että: koneessa ei oe sevästi havaittavia puutteita kaikki suojaaitteet ovat kunnoa paikoiaan ohjaus, jarrut, käyttöeementit, vaaistus ja äänimerkki ovat toimintakunnossa istuin on säädetty oikein peiit (mikäi käytössä) on puhdistettu ja säädetty oikein. Ää käynnistä konetta, jos instrumentit, merkkivaot tai ohjausaitteet ovat epäkunnossa. Ää ota mukaan tai kiinnitä koneeseen irtoesineitä. Kun ajat koneea, jossa on turvakaari, käytä aina turvavyötä! Käynnistys Käynnistä kone ja käytä sitä vain kujettajan istuimeta käsin. Käynnistystä varten aseta kaikki käyttövivut neutraaiasentoon. Ää käytä käynnistykseen apuaineita, esim. sumuttimia tai eetteriä. Käynnistyksen jäkeen tarkasta kaikki näyttöeementit. Käynnistys akkukaapeeiden avua Yhdistä pusnapa pusnapaan ja miinusnapa miinusnapaan (maajohto) - kytke maajohto aina viimeisenä ja irrota se ensimmäisenä! Jos kytkentä tehdään väärin, sähköaitteie aiheutuu vakavia vaurioita. Ää koskaan käynnistä moottoria oikokytkemää käynnistimen sähköiitännät, koska kone voi täöin ähteä väittömästi iikkeee. Käynnistäminen sujetuissa tioissa Pakokaasut ovat hengenvaaraisia! Jos käynnistät koneen sujetuissa tioissa, huoehdi riittävästä tuuetuksesta! Koneea ajo Vaara-aueea henkiöitä Jos kone on kaatunut ja kujettajan ovea ei saa auki, käytä oikeaan ohjaamon ikkunaa varauoskäytävänä. Ennen kuin työt aoitetaan tai myös niiden keskeytyksessä, etenkin peruutettaessa, on tarkastettava, ettei vaara-aueea oe henkiöitä tai esteitä. Tarvittaessa on annettava varoitusmerkki. Lopeta työt heti, jos henkiöt eivät poistu vaara-aueeta varoituksesta huoimatta. Moottorin käydessä koneen taipumisaueee meneminen ja sieä oeskeu on kieetty. Puristumisvaara! Ajaminen Paina Hätä-seis-painiketta väittömästi hätätapauksissa ja vaaratianteissa. Ää käytä Hätä-seispainiketta käyttöjarruna. Ota kone taas käyttöön vasta, kun Hätä-seis-painikkeen aukaisuun johtanut vaara on eiminoitu. Jos kone on osunut vahvavirtaa johtaviin johtoihin: Ää poistu ohjaustiasta Varoita ukopuoea oevia koneen ähee tuemisesta ja siihen koskemisesta mikäi mahdoista, aja kone pois vaara-aueeta Anna katkaista sähkövirta Käytä konetta vain ohjaustiasta käsin. Pidä ohjaamon ovet kiinni. Ää mioinkaan säädä kujettajan istuinta ajon aikana. Ää nouse koneee tai poistu koneesta ajon aikana. Vaihda ajosuuntaa vain koneen seistessä. Ää käytä konetta henkiökujetukseen. Pysähdy, jos kuuet epätavaista ääntä tai jos savua syntyy; totea niiden syy ja anna poistaa vika. 14 BOMAG

15 Turvaisuusmääräykset Pidä aina riittävä etäisyys rakennuskuopan reunoihin ja pusikoihin, ja työskentee aina siten, ettei koneen vakautta vaaranneta. Ää työskentee kovaa betonia, sitoutuneea bitumipääysteeä tai paksuti jäätyneeä maaa täryn oessa päää. Pidä aina tarpeeksi väimatkaa kun ajat aikukukäytäviä, sioia, tunneeissa, sähköisten imajohtojen jne. äheisyydessä Yä- ja aamäissä ajaminen Ää aja koneea jyrkempiä yämäkiä kuin sen maksimimäennousukyky saii! Rinteissä on ajettava varovasti ja suunnan on aina otava suoraan yös- tai aaspäin. Vaihda pienemmäe vaihteee ennen ajoa. Kostea ja kuohkea maa heikentää huomattavasti koneen pitokykyä yä- ja aamäissä. Suurempi tapaturman vaara! Kateva maa Kuva 5 Kippikuma on mitattu tasaisea, kovaa pohjaa koneen seistessä iman ohjausta ja täryä. Kippikuma voi pienentyä huomattavasti kuohkeaa maaa, kiihdytettäessä/hidastettaessa; täryn oessa päää, ohjattaessa tai isärakenteiden kanssa. Sen tähden on rinteessä ajoa poikittain ehdottomasti vätettävä, koska on oemassa huomattavasti suurempi kaistumisvaara ja jopa kuoemaan johtava tapaturman vaara. Sen tähden nousuissa on aina ajettava suoraan yös- tai aaspäin. Toiminta iikenteessä Sovita nopeus työoosuhteiden mukaan. Anna astatuie kujetusajoneuvoie etuajo-oikeus. Kytke vaot pääe kun näkyvyys on heikko. Pidä väimatkaa reunoihin ja pusikoihin. Täryn vaikutuksen tarkistaminen Tiivistettäessä täryn päää oessa on tarkastettava täryn vaikutukset äheä oeviin rakennuksiin ja maahan asennettuihin johtoihin (kaasu-, vesi-, viemäriputket, sähköjohdot), tarpeen vaatiessa täryä tiivistys on opetettava. Ää mioinkaan kytke täryä pääe kovaa (jäätyneeä, betoni-) pinnaa. Laakerivaurioiden vaara! Koneen pysäköinti Pysäköi kone mieuiten vaakasuorae, tasaisee, tukevae austae. Ennen kuin poistut koneen uota: suorista taittonive, jotta koneesta poistuminen ja siihen nousu hepottuu aseta kytkinvipu vapaa-asentoon kytke seisontajarru sammuta moottori ja vedä virta-avain pois suje hytti varmista, etteivät asiattomat henkiöt pääse hyttiin. Ää hyppää aas koneesta, vaan käytä portaita ja kahvoja. Pysäköidyistä koneista, jotka muodostavat esteen, on varoitettava näkyvästi. Pysäköinti katevaa austaa Varmista, ettei kone pääse vierimään; aseta tean eteen tai taakse metaikiiat. Tankkaus Ää hengitä pottonestehöyryjä. Tankkaa kone vain, kun moottori on sammutettu ja ämmitysaite kytketty pois päätä. Ää tankkaa sujetuissa tioissa. Ei avotuta, ää tupakoi. Varo äikyttämästä pottoainetta. Kerää vuotava pottoaine tateen, ää anna sen imeytyä maahan. BOMAG 15

16 Turvaisuusmääräykset Pyyhi vaunut pottoneste pois. Ää päästä pottoaineeseen ikaa tai vettä. Epätiiviit pottonestesäiiöt voivat aiheuttaa räjähdyksiä. Tarkista, että pottonestesäiiön kansi on tiivis, tarvittaessa vaihda väittömästi. Paoturvaisuustoimenpiteet Tutustu paonsammuttimen sijaintiin ja käyttöön. Kiinnitä huomiota paojen imoittamiseen ja ehkäisemiseen. Huototyöt Nouda käyttö- ja huoto-ohjeessa annettuja huoto-ohjeita, myös osien vaihtoon iittyviä ohjeita. Aina kun suoritat moottoritiassa huoto- tai korjaustöitä, tue konepeti. Huototöitä saavat suorittaa vain asiantuntevat, tehtävään vatuutetut henkiöt. Kun suoritat korkeaa sijaitsevien osien huoto- tai asennustöitä, käytä tätä tarkoitusta varten varattuja tai muita turvaisia apuväineitä tai austoja. Ää nouse koneen osien pääe. Pidä asiattomat henkiöt oitoa koneesta. Ää koskaan suorita huototöitä koneen iikkuessa tai moottorin käydessä. Pysäköi kone vaakasuorae, tasaisee, tukevae austae. Vedä virta-avain pois. Lukitse kääntönive varmistimea. Hydrauijohtoihin iittyvät työt Tee hydrauijohdot paineettomiksi ennen niie suoritettavia toimenpiteitä. Uos pääsevä paineenaainen hydrauiöjy voi äpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia oukkaantumisia. Jos paineenaainen öjy aiheuttaa oukkaantumisia, hakeudu heti ääkärin hoitoon, muussa tapauksessa voi aiheutua vakavia infektioita. Kun säädät hydrauiaitteistoa, ää mene tean/renkaiden eteen tai taakse. Ää muuta yipaineventtiiien säätöä. Vauta hydrauiöjy pois käyttöämpöisenä; paovaara! Kerää vauva hydrauiöjy uos ja hävitä se ympäristöystäväiseä tavaa. Kerää biohydrauiöjyt aina erikseen tateen ja hävitä ne erikseen. Kun hydrauiöjy on vautettu uos, ää missään tapauksessa käynnistä moottoria. Kaikkien toimenpiteiden jäkeen (aitteen vieä oessa paineeton!) tarkista kaikkien iitäntöjen ja ruuviiitosten tiiviys. Hydrauietkujen vaihto Hydrauietkut on tarkastettava simämääräisesti säännöisin väiajoin. Hydrauietkut on vaihdettava väittömästi, jos: niiden pinta on vahingoittunut sisäkerroksiin saakka (esim. hankaumia, viitoja, repeytymiä) pinta on haurastunut (etkumateriaaissa pieniä repeytymiä) niiden muoto paineettomassa tai paineenaaisessa tiassa on muuttunut eikä vastaa hydrauietkujen akuperäistä muotoa taitekohdissa on muodonmuutoksia, esim. itistyneitä tai taittuneita kohtia, kerrokset ovat irronneet, on muodostunut kupia niissä on epätiiviitä kohtia. niitä ei oe asennettu asianmukaisesti. hydrauietkut eivät oe kunnoa kiinni metaiosissa. metaiosissa on niin voimakasta korroosiota, että niiden toiminta ja ujuus on heikentynyt. Ää vaihda etkujen paikkaa. metaiosat ovat vahingoittuneet tai vääntyneet siten, että niiden toiminta ja tiiviys tai etkujen iitokset ovat heikentyneet. Vain akuperäisiä BOMAG-hydrauietkuja käytettäessä voit oa varma, että käytät kuhunkin kohteeseen sovetuvaa etkutyyppiä (painekestävyys). Moottoriin iittyvät toimenpiteet Sammuta moottori, ennen kuin avaat suojuksen. Vauta öjy pois käyttöämpöisenä - paovaara! Pyyhi vuotanut öjy pois, kerää vauva öjy tateen ja hävitä se ympäristöystäväiseä tavaa. Säiytä käytetyt suodattimet ja muut öjyiset materiaait eriisessä, merkityssä säiiössä ja hävitä ne ympäristöystäväiseä tavaa. Ää jätä moottoritiaan työkauja tai muita esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita. 16 BOMAG

17 Turvaisuusmääräykset Sähköaitteisiin iittyvät toimenpiteet Ennen sähköaitteisiin iittyvien toimenpiteiden aoittamista irrota akkukytkennät ja peitä akku eristävää materiaaia. Ää käytä suakkeita, joiden ampeeriuku on akuperäistä suurempi, ääkä korjaa suakkeita. Paovaara! Jos teet koneee hitsaustöitä, irrota akkukytkennät. Akkuun iittyvät toimenpiteet Kun suoritat akkuun iittyviä toimenpiteitä, ää tupakoi, ei avotuta. Varo päästämästä happoa käsie tai vaatteie. Jos happo pääsee aiheuttamaan oukkaantumisia, huuhdo kyseiset kohdat puhtaaa vedeä ja hakeudu ääkärin hoitoon. Metaiesineet (esim. työkaut, sormukset, keonrannekkeet) eivät saa joutua kosketuksiin akun napojen kanssa: oikosuku- ja paovaara! Kun ataat huotoa tarvitsevia akkuja, poista kennotupat, jottei akun sisään pääse kertymään räjähtäviä kaasuja. Jos tarvitset käynnistysapua ja käytät vara-akkua, noudata määräyksiä. Hävitä käytetyt akut määräysten mukaisea tavaa. Katkaise atausvirta aina ennen kuin irrotat atauskaapeit. Huoehdi tuuetuksesta - varsinkin, kun akut adataan sujetussa tiassa. Pottonesteaitteistoon iittyvät työt Ää hengitä pottonestehöyryjä. Ei avotuta, ää varo äikyttämästä tupakoi pottoainetta. Kerää vuotava pottoneste tateen, ää päästä sitä imeytymään maahan; hävitä se ympäristöystäväiseä tavaa. Pyöriin ja renkaisiin iittyvät työt Renkaiden räjähtäminen ja renkaiden ja vanteiden osat voivat aiheuttaa vakavia tai kuoemaan johtavia onnettomuuksia. Asenna renkaat vain asianmukaisia apuväineitä käyttäen ja vain, mikäi omaat vaadittavan kokemuksen. Tarvittaessa vaihdata renkaat asiantuntevassa huotokorjaamossa. Huoehdi siitä, että rengaspaine on oikea eikä yitä säädettyä enimmäispainetta. Tarkista renkaat ja pyörät päivittäin mahdoisen aipaineen, viitojen, puistumien, viaisten vanteiden, puuttuvien puttien tai muttereiden varata. Ää aja konetta, jos renkaissa tai pyörissä on vaurioita. Renkaiden irrotusaineita saa sekoittaa vain vedestä ja irrotusainetiivisteestä irrotusaineen vamistajan ohjeiden mukaisesti. Noudata ympäristönsuojeumääräyksiä. Puhdistus Ää koskaan suorita puhdistustöitä moottorin oessa käynnissä. Ää koskaan käytä puhdistukseen bensiiniä tai muita heposti syttyviä aineita. Kun puhdistat konetta höyrysuihkupuhdistimea, peitä kaikki sähköaitteet ja eristysmateriaai, ää atista niitä suorae vesi- tai höyrysuihkue. Ää suuntaa vesisuihkua pakoputkeen tai imansuodattimeen. Huototöiden jäkeen Huototöiden jäkeen kiinnitä kaikki suojaaitteet takaisin paikoieen. Korjaus Jos koneessa on vikaa, kiinnitä ohjauspyörään varoituskipi. Korjaustöitä saavat suorittaa vain ammattitaitoiset, tehtävään vatuutetut henkiöt. Käytä apuna aatimiamme korjausohjeita. Pakokaasut ovat hengenvaaraisia! Jos käynnistät koneen sujetussa tiassa, huoehdi riittävästä tuuetuksesta! Tarkastukset Maantiivistyskoneiden turvaisuus on tarkastettava ammattihenkiön toimesta käyttöoosuhteiden ja tarpeen mukaan, vähintään kuitenkin kerran vuodessa. BOMAG 17

18 Turvaisuusmääräykset 18 BOMAG

19 3 Merkkivaot ja käyttöaitteet BOMAG 19

20 Merkkivaot ja käyttöaitteet Kuva 6 20 BOMAG

21 Merkkivaot ja käyttöaitteet 1 Käynnistyskytkin 2 Yhdistemämittari 3 Kujettajan puoen ämmitys- ja tuuetusaukko 4 Jakatian ämmitys- ja tuuetusaukko 5 Paina täryn 6 Ajovipu 7 Täryn kääntökytkin; korkea/mataa taajuus 8 Ajoportaiden kääntökytkin 9 Hätä-seis-kytkin 10 Merkinantotorven painike 11 Moottorin kierrosuvun kääntöpainike 12 Vikkuvaojen vasen / oikea kääntökytkin * 13 Vikkuvaojen kääntökytkin* 14 Ajovaojen kääntökytkin 15 Työvaojen kääntökytkin* 16 Ohjauspyörän säätövipu * Erikoisvaruste BOMAG 21

22 Merkkivaot ja käyttöaitteet 3.1 Yeisiä ohjeita Eet oe vieä perehtynyt tämän koneen merkkivaoihin ja käyttöaitteisiin, käy tämä uku perusteeisesti äpi ennen koneen käyttöä. Tässä on kerrottu tarkasti kaikista toiminnoista. Luvussa 4 "Käyttö" on käsitety yhyesti vain eri osien käyttöä. 3.2 Merkkivaojen ja käyttöaitteiden kuvaus Kuva 7 Nro. 1 = Virtakytkin Asento "P"/"0" = virta pois päätä, avain voidaan vetää virtaukosta, moottori sammuksissa Asento "I" = virta päää, kaikki häiriönäytön kontroi- ja varoitusvaot syttyvät hetkeksi. Vaot voidaan kytkeä pääe. Moottori voidaan käynnistää vain, kun ajovipu on jarrutusasennossa. Virtakytkimessä on ukitus, joka estää uuden käynnistysyrityksen. Uutta käynnistystä varten käännä virta-avain ensin asentoon "0". Asento "II" = käännä avainta edeeen, käynnistin pyörittää moottoria; kun moottori käynnistyy paauta virta-avain asentoon "I"! Huomaa Ennen työskenteyn aoittamista anna moottorin käydä hetken, kunnes se ämpenee. Ää anna moottorin käydä tyhjäkäynniä yi 10 minuuttia. Ää sammuta moottoria äkiisesti sen toimittua täydeä kaasua, anna ämpötian tasoittua käyttämää moottoria vieä hetken tyhjäkäynniä. 22 BOMAG

23 Merkkivaot ja käyttöaitteet Kuva 8 Nro. 2 = Yhdistemämittari Kaikki näytöt kytkeytyvät pääe 3 sekunnin ajaksi käynnistyskytkimen asennossa I. apunainen = vikkuu moottorin yikuumetessa 135 C:een, varoitussummeri soi, moottori sammuu 2 minuutin kuuttua. Pysäytä täry, kytke moottori tyhjäkäynnie tai sammuta se tarvittaessa, puhdista moottoriöjyn ja jäähdytysaineen jäähdytin, moottorin huoto tarvittaessa. b punainen = vikkuu, jos moottoriöjyn paine on iian ahainen, moottori sammuu 10 sekunnin kuuttua. Tarkista moottoriöjynpinta, moottorin huoto tarvittaessa. c ketainen = Moottorin imansuodatin, paaa imansuodatinpatruunan oessa ikainen, puhdista tai vaihda tarvittaessa. d ketainen = Latauksen merkkivao; paaa, kun akkua ei adata. Tarkista kiiahihna, huoa aturi tarvittaessa. e ketainen = paaa, kun hydrauiikkaöjyn suodatin on ikainen, moottori sammuu 2 minuutin kuuttua. Tarkista hydrauiikkakoneisto, vaihda hydrauiikkyöjyn suodatin. f ketainen = Istuintunnistimen merkkivao paaa, kun kujettajan istuin on vapaa. Konetta ajettaessa kuuuu varoitussummeri, 4 sekunnin kuuttua moottori sammuu. g punainen = Seisontajarru, ajovivuista päästettäessä seisontajarruasennossa, kujettajan istuin vapaa. h vihreä = Vikku, vikkuu, kun ajosuuntakytkintä käytetään. i ketainen = Pottoainesuodattimen vedenerotin. Paaa, kun pottoaineen esisuodattimen vesipitoisuus riittää äpinäkyvässä osassa kontakteihin. j punainen = vikkuu, kun jäähdytysaineen pinta (täyttötaso) on iian ahainen, moottori sammuu 2 minuutin kuuttua. k ketainen = ei varattu punainen = Varoitusvikku; paaa varoitusvikun oessa päää m = Käyttötuntien askin, askee käyttötunnit moottorin käydessä. Kone on huoettava käyttötuntien mukaan. n = Pottoainesäiiön täyttötaso Kun ahainen täyttötaso aitetaan, viimeinen vihreä LED paaa ja isäksi punainen LED paaa. Tyhjänäytöä vain punainen LED vikkuu enää. Nro. 3 = Kujettajan imastointi-, ämmitys- ja imanvaihtoaukot * Nro. 4 = Jakatian imastointi-, ämmitys- ja imanvaihtoaukot ** * Erikoisvaruste ** Erikoisvaruste BOMAG 23

24 Merkkivaot ja käyttöaitteet Kuva 9 Nro. 5 = Tärytyksen painokytkin Esivaitse tai kytke täryn taajuus pääe vaintakytkimestä. Kytke täry pääe/pois päätä kytkimestä painamaa. Kuva 11 Nro. 7 = Täryn kääntökytkin Asento "keskeä" = Täryn sammutus Asento Oikeae = pieni ampitudi, korkea taajuus Asento "Vasemmae" = suuri ampitude, ahainen taajuus Kuva 10 Nro. 6 = Ajovipu Asento "keskeä" = Käyttöjarrun jarrutusasento Asento "Keskeä, oikeaa" = Seisontajarru, moottorin käynnistykseen Asento "I" = Eteenpäinajo Asento "II" = Peruutus Kuva 12 Nro. 8 = Ajoportaiden kääntökytkin Asento "Kipikonna" = Työnopeus Asento "Jänis" = Kujetusnopeus Jos jyrkissä nousuissa painetaan moottorin kierrosukua, on ajovivun ohjauksesta hieman päästettävä. Siten hydrauiikkajärjestemää ja siten diesemoottoria rasitetaan vähemmän. 24 BOMAG

25 Merkkivaot ja käyttöaitteet Kuva 13 Nro. 9 = Hätä-seis-kytkin Diesemoottori sammuu ja jarru ukittuu. Kuva 14 Nro. 10 =Merkinantotorven painike! Vaara Onnettomuusvaara! Käytä vain hätätianteissa ajon aikana, ää käytä käyttöjarrun asemesta. Ota kone uudeeen käyttöön vasta, kun hätäseis-kytkimen aukaisemisen aiheuttanut vaaratekijä on poistettu. käyttö = paina painike sisään vasteeseen saakka, se ukittuu pääteasentoonsa automaattisesti. ukituksen poisto = käännä painiketta oikeae ja päästä irti. ajo = käännä ajovipu ensin jarrutusasentoon, tämän jäkeen voit käynnistää moottorin ja käyttää jäeen ajovipua. Turvaisuussyistä koneea voi ähteä uudeeen iikkeee vasta, kun ajovipu on ensin käännetty jarrutusasentoon. Kuva 15 Nro. 11 =Moottorin kierrosuvun kääntöpainike sähköinen moottorin kierrosuvun muuttaminen Asento vasemmae = Tyhjäkäyntiasento Normaaiasento moottorin käynnistyksessä. Asento oikeae = Täyskaasuasento; ajon ja täryn käyttöasento! Huomaa Aja ja tärisytä aina moottorin maksimikierrosuvua! Säädä ajonopeus vain ajovivua. BOMAG 25

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA MD 40B MD 50B MD 70B MD 90B MD 115A 40507090115141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot