YLEISKATSAUS. Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKATSAUS. Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ"

Transkriptio

1

2

3

4 YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ Kempeleen seurakunnassa on vuoden 2011 aikana vietetty monia unohtumattomia hetkiä. Niistä on talletettu kuvia, tunnelmia ja lukuja tämänkin vuosikertomuksen sivuille. Yhden merkittävimmistä hetkistä koimme aivan kertomusvuoden lopussa, kun saimme päätökseen kaksivuotisen henkilöstön kehittämisprojektin. Sen myötä olimme toteuttaneet kaikkiaan kymmenen kehittämispäivän sarjan. Työhön lähdettiin, koska haluttiin tukea yhteistyötaitoja tiimiorganisaatioon siirryttäessä. Tammikuussa 2010 aloitimme opiskelemalla suunnittelukellon laatimista. Sen jälkeen harjoittelimme mm. yhteisöllistä oppimista, työyhteisötaitoja ja keskinäistä luottamusta. Suurimman osan kehittämispäivistä toteutimme omin voimin, ainoastaan neljässä tarvittiin tueksi vieraileva kouluttaja. Opimme, että ideoiden työstäminen toteuttamisasteelle asti kysyy aikaa. Esimerkiksi sen suunnittelukellon muokkaaminen vei melko tarkalleen kaksi vuotta. Huomasimme myös, että työkulttuurin uudistamisessa työyhteisö itse on paras asiantuntija. Viimeisessä kehittämispäivässä arvioimme kahden vuoden työskentelyn antia. Yksimielinen palaute oli, että olimme oppineet puhumaan, antamaan palautetta ja ottamaan avoimeen käsittelyyn myös vaikeita asioita. Vuorovaikutus ja yhteistyötaidoissa kasvamisen voi lukea seuraavista palautteista: Ainakin meidän tiimimme on näiden päivien aikana ryhmäytynyt On ollut tärkeä heittäytyä avoimeen vuorovaikutukseen työkavereiden kanssa Pienissä keskusteluryhmissä tulee puhuttua vaikeistakin asioista Luottamus syntyy ja kasvaa pienissä päivittäisissä kohtaamisissa Yhteissummana kaikista kokoontumisista on ollut keskustelukulttuurin parantuminen Työkaverit on tulleet rakkaammiksi Kaksi vuotta sitten työkokouksissa oltiin hiljaa eikä uskallettu puhua Olen vielä matkalla, mutta yritän oppia tuota oman mielipiteen esille tuomista Auttaa kasvamaan työyhteisön jäseneksi On tärkeää, että perustehtävään sitoutumista on korostettu On opittu antamaan positiivista palautetta, sellainen kantaa Vaikeistakin asioista voi puhua Päivät kehittäneet yhteistyökykyä Ehdottomasti parasta on ollut oppia tuntemaan työkaverit Ilmapiiri on parantunut aika paljon Oli hienoa kun sai olla myös kouluttajan roolissa Täällä on poimittu hyviä hedelmiä, toivottavasti niitä kyetään työstämään Mielen päällä on ilo siitä, että keskustelukulttuuri on parantunut Nämä olleet keidashetkiä, melkein kuin virkistyspäiviä Työyhteisössä tarvitaan muutosta, kasvua ja kehittymistä. Todellinen muutos tapahtuu kuitenkin sisäisen uudistumisen kautta. Sille on olemassa teologian kielessä oma sana metanoia, joka tarkoittaa mielenmuutosta tai parannusta. Vapahtaja puhui siitä paljon, sellaisesta sisäisestä uudistumisesta, joka avaa oven unohtumattomaan juhlaan taivaan kodissa. Seurakunnan työyhteisön suurena haasteena on opetella elämään samasta sanomasta, mitä itse viime kädessä on julistamassa sanoin, sävelin ja kätten töin. Mahdotonta se ei ole, ja rohkaisevia ovat olleet kokemamme keidashetket. Pekka Rehumäki kirkkoherra

5

6 Talousjohtajan katsaus Hallinto Marraskuun kirkollisvaaleilla valittu kirkkovaltuusto aloitti uuden nelivuotiskauden vuoden 2011 alusta lukien. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Reino Laitinen ja varapuheenjohtajaksi Hillevi Huovinen. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet kaudelle Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnat päätettiin vuoden 2010 johtosääntöuudistuksen myötä yhdistää yhdeksän jäsenen Kasvatustyön johtokunnaksi. Lisäksi seurakunnassa toimivat Yleisen seurakuntatyön, Lähetystyön ja Diakoniatyön johtokunnat. Näissä johtokunnissa on edelleen kuusi jäsentä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään tulleen muutoksen myötä, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen, seurakunnan uudeksi tilintarkastajaksi valittiin Aarne Pohjola (HTM, JHTT) ja tilintarkastuspäivien määrää lisättiin viiteen tarkastuspäivään aikaisemman kolmen sijasta. Perusteluna oli maallikkotilintarkastajien jääminen pois tarkastuksesta. Kirkkovaltuusto hyväksyi johtokuntien, työalojen ja tukipalveluiden uusitut johtosäännöt ja alkaen seurakuntaan nimitettiin kolme työalajohtajaa: Varhaiskasvatuksen työalajohtajaksi lapsityönohjaaja Saija Kivelä, Nuorisotyön työalajohtajaksi ma. seurakuntapastori Juha Maalismaa ja Diakoniatyön työalajohtajaksi diakoni Arvo Yrjölä. Kirkkovaltuusto valitsi kevään kokouksessa seurakunnan uudeksi kappalaiseksi Vesa Äärelän ja muuta piispainkokouksen hyväksymää koulutusta edellyttävään kanttorin virkaan Marjo Irjalan. Joulukuun kokouksessa kirkkovaltuusto teki lisäyksen Yleisen seurakuntatyön työalajohtajan johtosäännöstä. Yleisen seurakuntatyön työalajohtajana alkaen aloitti kappalainen Vesa Äärelä. Kirkkoneuvosto perusti toimikaudekseen keskustelu- ja suunnittelufoorumin, jonka jäseninä toimivat kirkkoherra (pj), talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtajat ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä sihteerinä hallintosihteeri. Samoin kirkkoneuvosto perusti toimikaudekseen rekrytointityöryhmä, johon pysyvinä jäseninä kuuluvat kirkkovaltuuston puheenjohtajat, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra, talousjohtaja, työalavastaava ja ryhmän sihteerinä toimii hallintosihteeri. Vaihtuvina jäseninä rekrytointiryhmässä ovat kirkkoneuvoston valitsemat luottamushenkilöt siten, että rekrytointityöryhmään tulee edustus jokaisesta valtuustoryhmästä. Rekrytointityöryhmän tehtävänä on työhaastatteluun kutsuttavien hakijoiden valinta ja työhaastattelujen suorittaminen. Kirkkoneuvosto päätti talousjohtajan esityksestä, että seurakunta siirtyy Ouluun perustetun Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi heti pilottien jälkeen vuoden 2013 alusta lukien. Siirtymisen jälkeen palvelukeskus huolehtii seurakunnan kirjanpidon ja palkanlaskennan nk. rutiinitehtävistä. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan uuden arkistonmuodostussuunnitelman, jonka mukaisesti arkisto järjestettiin kevään 2011 aikana. Henkilöstö Seurakunnan palveluksessa oli 36 toistaiseksi voimassa olevassa virka- tai työsuhteessa olevaa työntekijää Seurakunta päätti vuoden 2011 alussa siirtyä ulkoistetuista emäntäpalveluista seurakunnan omaan emäntäpalveluun ja toistaiseksi voimassa olevaan pääemännän työsuhteeseen valittiin 1.3. alkaen Pasi Jarva. Leirikeskus Luurinmutkan emäntäpalveluista kesästä 2011 lukien on vastannut määräaikaisena, tarvittaessa tuleva työntekijänä Juha Puustinen. Hänen työsuhteensa vakinaistettiin vuoden 2012 alusta lukien. Lisääntyneen seurakuntamestaritarpeen vuoksi seurakunnassa aloitti oppisopimustyösuhteessa Janne Mattila Hänen oppisopimustyösuhteensa kestää saakka. Seurakunnan kaikkien tehtävien tehtäväkuvausten päivittäminen ja ajantasaistaminen aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella. Työ saadaan päätökseen vuoden 2012 aikana. Samoin aloitettiin harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon liittyvä valmistelutyö. Valmistelutyö jatkuu edelleen.

7 Kiinteistöt Seurakunta juhli arvokasta kulttuuriperintöään, 320 vuotta täyttänyttä Vanhaa kirkkoa. Kirkko valmistui vuonna 1691 ja se on yksi 11:sta jäljellä olevasta arvokkaasta tukipilarikirkosta. Seurakunnan kiinteistöihin tehtiin kuntoarviot syksyn 2011 aikana. Kuntoarvioiden painopiste oli teknisen kunnon ja kunnossapitotarpeiden määrittelyssä. Kuntoarviotutkimuksen loppuraportti sisältää myös kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman seuraavalla 10 vuodelle sekä laajennetun energiaselvityksen, jossa pohditaan syitä kulutukseen ja ratkaisuja kulutuksen vähentämiseksi sekä laskelmat takaisinmaksuajoista. Ympäristödiplomi Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Kempeleen seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomi on voimassa neljä vuotta, jonka jälkeen sitä on haettava uudelleen sen hetkisten vaatimusten mukaisesti. Ympäristödiplomin uusimistyö aloitettiin keväällä 2011 ja kirkkoneuvosto nimitti uusimista valmistelevaan työryhmään neljä työntekijäedustajaa sekä kaksi luottamushenkilöedustajaa ja projektin koordinaattoriksi/työryhmän puheenjohtajaksi seurakuntamestari Tapani Raappanan. Ympäristödiplomin uusimistyö on valmistunut maaliskuussa 2012 ja seurakunta on pyytänyt Oulun hiippakunnan Tuomiokapitulilta auditoinnin suorittamista. Seurakunnan jäsenet Seurakunnan jäsenmäärä lisääntyi 146 jäsenellä vuoteen 2010 verrattuna, ollen vuoden vaihteessa Seurakuntaan liittyi 21 uutta jäsentä ja erosi 146 jäsentä. Koko kunnan väestöstä seurakunnan jäseniä on 85.9 %, vähennystä vuoteen 2010 verrattuna 0,7 %-yks. Koko kirkon jäsenet Vuoden vaihteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului läsnäolevasta väestöstä 77,2 % (vuonna ,2 %). Väkiluvultaan suurin seurakunta oli Jyväskylän seurakunta (97 374) ja pienin Bergö (428). Kirkosta eronneita oli 44,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta erotaan useimmiten maailmankatsomuksellisten tekijöiden sekä kirkon yleiseen linjaan ja kannanottoihin liittyvistä syistä. Kirkkoon liittyneitä oli enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana vuonna. Useimmiten kirkkoon liitytään elämävaiheeseen liittyvistä syistä, suurimpina syinä ovat kummiksi pyytäminen, rippikoulun käyminen tai kirkollinen vihkiminen. Lapsia kastettiin , mikä on 77,9 % syntyneistä. Edellisenä vuonna syntyneistä lapsista kastettiin 79,3 %. Avioliittoja, joissa jompikumpi puolisoista oli evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen, solmittiin yhteensä , eli 7,6 % vähemmän kuin viime vuonna. Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista maassa solmituista avioliitoista oli 53 %. Kirkollisia vihkimisiä oli ja solmittuja avioliittoja koko maassa *. Kirkollinen vihkiminen on 2000-luvulla menettänyt suosiotaan merkittävästi. Vuonna 1995 aviopareista 78 % vihittiin kirkollisesti. Seurakunnan talous Seurakunnan verotulot vuonna 2011 olivat yhteensä Talousarviossa verotulokertymäksi oli arvioitu Kasvua vuoden 2010 toteutuneeseen verotulokertymään oli Kirkollisverotulojen määrä kasvoi 3,6 % ja yhteisöverojen 17,4 %. Yhteensä verotulot kasvoivat 4,6 % Vuoden 2011 tuloveroprosentti oli 1,45 ja yhteisövero-osuus 2,55 %. Koko kirkon verotulojen kehitys kaikissa seurakunnissa yhteensä oli samaa luokkaa vuoden 2010 verotulokertymän kanssa: koko kirkon kirkollisverotulot kasvoivat 1,7 % ja yhteisöverot yhteensä 18,2 %. Yhteensä kaikkien seurakuntien verotulot kasvoivat 3,7 %.

8 Toimintatuottoja seurakunnalle kertyi yhteensä , kasvua vuoteen 2010 verrattuna 16,2 % Toimintakulujen määrä oli , kasvua vuoteen 2010 verrattuna 5,7 %. Toimintakatteen määrä kasvoi 0,6 %-yks. enemmän kuin verotulot. Käyttötalouden toimintakate on ja vuosikate Tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta osoittaa ylijäämää Vuonna 2011 investointeihin käytettiin yhteensä Kyseisellä investointikaudella toteutettiin vuosina 2006 ja 2007 tehty valtuustoaloite arkkukatafalkin hankkimisesta Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon sekä muutettiin Keskustan seurakuntakeskuksen Hiljentymishuoneen sijaintia ja uudistettiin ko. huoneen kalustus vastaamaan huoneen lisääntyneen/monipuolistuneen käytön mukaisia tarpeita. Kopiohuoneen ja Hiljentymishuoneen paikkasiirroilla saatiin myös yksi, kokonaan uusi toimistohuone käyttöön. Keskustan seurakuntakeskuksen kolmen toimistohuoneen toimivuutta parannettiin uudistamalla huoneiden toimistokalusteita ja koko toimistorakennuksen viihtyisyyttä parannettiin uudistamalla kirkkoherranviraston ja toimistohuoneiden verhot. Kyseisestä investointimäärärahasta katettiin myös seurakunnan viimeinen Oulun IT-palvelukeskuksen kautta toteutettu omarahoitteinen tietokonehankinta. Tästä eteenpäin tietokoneet hankitaan Oulun IT-palvelukeskuksen kautta leasing-hankintana. Seurakunnalla ei tilinpäätösvuonna ole lainaa. Suunnitelmanmukaisten poistojen määrä tilinpäätösvuonna oli euroa ja vuosikatteen osuus poistoista (%), on 188,1 %. Seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä on 132 pv. Seurakunnan omavaraisuusaste, joka mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä on 95,6 %. Yleinen talouskehitys Maailmantalous elpyi finanssikriisin aiheuttamasta taantumasta vuoden 2011 lopulle asti, mutta nyt kasvu on tilapäisesti hidastumassa. Kasvun hidastumisen taustalla ovat epäluottamus eräiden valtioiden kykyyn hoitaa velvoitteensa, hallitusten tuki- ja elvytystoimien päättyminen, julkisten talouksien vakauttaminen sekä yksityisen kysynnän vähentyminen useissa teollisuusmaissa. Euroalueen ja EU:n kasvu on pysähtynyt ja vuoden 2012 tason on ennustettu jäävän tämän vuoden tasolle. EU:ssa kasvua hidastavat velkakriisin aiheuttama epävarmuus sekä julkisten talouksien vakaustoimet erityisesti vuosina 2011 ja Kehitys EU:n sisällä vaihtelee voimakkaasti: Ruotsi yltää ensi vuonna noin 2 %:n ja Saksa vajaan 1 %:n kasvuvauhtiin, kun talous- ja rahoituskriisimaiden taloudet supistuvat. Suomen kasvuennusteet vaihtelevat välillä +0,4 % (lähde: VM ja Suomen Pankki) ja - 1 % (lähde: Sampo pankki ja Tapiola pankki). Teollisuusmaiden heikko kysyntä hidastaa kasvua myös kehittyvissä maissa ja useimmissa kasvu putoaa alle viimeaikaisen tason. Esimerkiksi Kiinan kasvu jää ensi vuonna 8 prosenttiin ja Venäjällä on korkean öljyn hinnan vuoksi edellytykset noin 4,5 prosentin kasvuun. Laman jälkeinen nopea kasvu näkyi myös kiihtyneenä inflaationa. Nyt tuottaja- ja tuontihintojen nousu on kuitenkin pysähtynyt. Osa raaka-aineiden hinnannoususta johtuu pysyvämmän tarjonnan niukkuudesta ja kansainvälisen kysynnän laajuudesta, jolloin myös hintojen korkea taso on pysyvää. Vuonna 2012 euroalueella ja USA:ssa inflaatio on vähän alle 2 %. (Lähde: Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 2/2011)

9 Euroframen ennusteen mukaan kasvu vuonna 2012 asettuu välille +0,8 % (jos Euroalueella ryhdytään nopeisiin päättäväisiin toimiin ja markkinoiden luottamus saadaan näin palautettua) ja -2,1 % (jos epävarmuus EU-maiden kyvystä selvitä veloistaan jatkuu koko vuoden). Lähde: Talouden keskeiset ennusteluvut ennuste ennuste määrän muutos, prosenttia 2013 ennuste BKT markkinahintaan, määrän muutos % -8,2 3,6 2,6 0,4 1,7 Kuluttajahintaindeksi, muutos % 0,0 1,2 3,5 2,7 2,7 Työllisyysaste, % 68,3 67,8 68,5 68,5 68,9 Työttömyysaste, % 8,2 8,4 7,9 8,1 8,0 Työttömyysaste, Pohjois-Pohjanmaa % 13,2 12,0 10,7 Työttömyysaste, Kempele % 11,8 10,3 9,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 4,0 2,6 2,8 3,4 2,6 Lyhyet korot (Euribor 3 kk), % 1,2 0,8 1,4 1,3 1,9 (Lähde: Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 2/2011 ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

10 Seurakunnan talouden kehitys TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Seurakunnan jäsenmäärä Jäsenmäärän muutos-% -0,05 1,42-0,01 1,06 Kunnan asukasluku Kunnan väestöstä seurakunnan jäseniä 88,47 % 87,81 % 86,61 % 85,87 % Tuloveroprosentti 1,35 1,35 1,45 1,45 Kirkollisverotulot Yhteisöverotulot Verotulot yhteensä verotulot / jäsen 213,16 210,42 229,45 237,56 Toimintatuotot Toimintakulut toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 4,4 % 5,7 % 4,7 % 5,2 % Toimintakate / jäsen Vuosikate / jäsen 29,10 21,70 32,84 34,60 vuosikatteen osuus poistoista, % 212 % 169 % 176 % 188 % Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto / jäsen Investointien tulorahoitus-% 117 % 35 % 63 % 1538 %

11 Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Kassavarat Taseen loppusumma Lainat / jäsen Anneli Salo talousjohtaja

12 Kempeleen seurakunnan strategia MEIDÄN KIRKKO KEMPELEESSÄ 2020 UNELMIEN TYÖPAIKKA Kempeleen seurakunta tunnetaan vilkkaasta toiminnasta ja rikkaasta jumalanpalveluelämästä. Vuosikymmeniä jatkunut väestönkasvu on tuonut alueelle niin vaurautta kuin juurettomuutta. Meidän Kirkolla on oma tehtävänsä tässä haastavassa ympäristössä. Lisäksi se tarvitsee innostavan tavoitteen ja tulevaisuuteen kantavan arvopohjan. AUTAMME USKOON JA PALVELUUN Seurakunta on uskon ja rakkauden yhteisö, ja toimimme sen rakentamiseksi kaikissa ikäryhmissä. Uskosta kasvaa palvelu, siksi edistämme kaikessa sekä osallistumista että osallisuutta. Kristillinen palvelu alkaa alttarilta ja palaa alttarille. KASVAMME LÄHIMMÄISVASTUUN EDELLÄKÄVIJÖIKSI Vuonna 2020 vapaaehtoistoiminta on innostava ja keskeinen osa Kempeleen seurakunnan toimintaa. Sitä rakentaa kasvava vapaaehtoisen joukko. Yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa he ovat kaikki lähimmäisvastuun kantajia ja toimivat omassa tehtävässään yhteiseksi hyväksi. Kirkko täyttyy jumalanpalveluksissa. OPIMME KUNNIOITTAMAAN TOISIAMME Otamme vakavasti vastuun luomakunnasta. Työyhteisössä ja sen ulkopuolella kunnioitamme toinen toistamme. Erityistä huolta kannamme kaikkein pienimmistä ja heikoimmista. Kehitämme seurakunnan rakenteet ja työvälineet palvelemaan työntekoa. Kunnioituksesta kasvaa luottamus ja keskinäiselle luottamukselle rakentuu työ yhteiseksi hyväksi. Meidän Kirkko on uskoa ja rakkautta. Olemme sitä, mitä teemme; elämme sanomasta jota välitämme. Tärkeintä meille on yhteinen jumalanpalvelus, lähimmäisvastuussa kasvamme edelläkävijöiksi. Kunnioitamme Jumalan luomaa maailmaa kokonaisuudessaan: ihmisiä, inhimillistä järjestystä ja luontoa. Meidän Kirkosta rakentuu tavoiteltu työpaikka ja paikka työstää lähimmäisyyden unelmaa.

13

14 SEURAKUNNAN HALLINTO Luottamushenkilöorganisaatio KIRKKOVALTUUSTO 27 jäsentä pj. Reino Laitinen TILINTARKASTAJA Aarne Pohjola JHTT, HTM KIRKKONEUVOSTO 10 jäsentä pj. Kirkkoherra Yleisen seurakuntatyön johtokunta 6 jäsentä pj. Hannu Parviainen Diakoniatyön johtokunta 6 jäsentä pj. Suvi Silvola Lähetystyön johtokunta 6 jäsentä pj. Kaisu Tauriainen Kasvatustyön johtokunta 9 jäsentä pj. Timo Tuovinen

15 Kirkkovaltuusto Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä on toiminut vuosiksi valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on ollut Reino Laitinen ja varapuheenjohtajana Hillevi Huovinen sekä sihteerinä hallintosihteeri Tarja Karppinen. Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkoherra sekä talousjohtaja. Kirkkovaltuuston jäsenet: Holma Sisko Huovinen Hillevi Hänninen Kristiina Jarva Taavi Jokelainen Tommi Juvani Kaisu Järvenpää Lasse Kesti Riikka Kivelä Maria Könönen Elina Laava Jarkko Lahtinen Sakari Laitinen Reino Markkanen Anneli Määttä Pauli läsnäolo-% kokouksissa Parviainen Hannu Pulkkinen Ulla Rajala Tiina Rauma Tuula Rundgren Ritva Savela Seppo Siira Anni-Maija Silvola Suvi Tahkola Maija Taskila Paula Tauriainen Kaisu Tuovinen Timo läsnäolo-% kokouksissa Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämät asiat (yhteensä 63 ): Kirkkovaltuusto on käsitellyt mm. seuraavat asiat: Johtokuntien, työalojen ja tukipalvelujen johtosäännöt Tilintarkastuksen muutokset valtuustokaudesta alkaen Esitys Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuustolle III kappalaisen viran täyttämisestä Esitys Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuustolle muuta piispainkokouksen hyväksymää koulutusta edellyttämän kanttorin viran täyttämisestä Vuoden 2010 tilinpäätös Leirikeskus luurinmutkan investointiprojektin loppuselvitys Kirkon henkilöstön kehittämissopimus Eron myöntäminen Hannu Kukkuraiselle kirkkovaltuuston varajäsenen tehtävistä Taloussääntö Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta valtuustokaudelle Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Toimintayhdistys Sinisorsa ry:n toiminta-avustus Kempeleen seurakunnalle vuoden 2012 talousarvioon osoitetut yleisavustushakemukset Hautapaikkamaksut vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2012 Lisäys Kempeleen seurakunnan johtosääntöihin

16 Valtuustoaloitteet: Seurakunnan jäsenet ja luottamushenkilöt eivät tehneet aloitteita vuonna Kirkkovaltuuston käyttötalouden toteutumisvertailu: Talousarvio: Tilinpäätös: v v v v Toimintamenot Toimintatuotot Toimintakate /kokous

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Pekka Rehumäki, varapuheenjohtajana Pauli Määttä ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Hannu Parviainen. Kirkkoneuvoston Läsnäolo-%: Henkilökohtaiset varajäsenet: jäsenet: kokouksissa Holma Sisko Jarva Taavi Juvani Kaisu Laava Jarkko Lahtinen Sakari Määttä Pauli Pulkkinen Ulla Tahkola Maija Rauma Tuula Silvola Suvi Ollikainen Antti Kivelä Maria Kaikkonen Keijo Jokelainen Tommi Parviainen Hannu Taskila Paula Taavettila Saija Rajala Tiina Kirkkoneuvosto on valmistellut ja hoitanut ohjesäännön mukaan toimivaltaansa kuuluvat asiat. Kirkkoneuvosto kokoontui 12 kertaa ja kokouksissa kirjattiin yhteensä 201 pykälää ja käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Kanttorin viran haettavaksi julistamista varten ilmoitettavat tehtävät ilmoittaminen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Johtokuntien, työalojen ja tukipalvelujen johtosäännöt Seurakunnan emännän valinta Kirkkoherra Pekka Rehumäen sivutoimilupahakemus vuodelle 2011 Leirikeskus Luurinmutkan vastaanottotarkastuksen jälkitarkastus n:o Kappalaisen viran haettavaksi julkistamista varten ilmoitettavat tehtävät ilmoitus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Lastenohjaaja Marjo Irjalan toimivapaa-anomus ajalle Kempeleen yläasteen anomus uuden kirkon käytöstä koulun kevätjuhlatilaisuuksiin Nuorisotyönohjaaja Merja Veikkolaisen osittaisen hoitovapaan anomus Rekrytointiryhmän perustaminen Pyhän Kolminaisuuden kirkon arkkukatafalkki Vuoden 2011 vuosilomasuunnitelman hyväksyminen Lastenohjaaja Raili Perälän irtisanoutuminen alkaen Työsopimussuhteisen lastenohjaajan tehtävän haettavaksi julistaminen Talousjohtaja Anneli Salon kuuden kuukauden koeaika / viran vahvistaminen alkaen Kempeleen seurakunnan tiedotuksellisen yleisilmeen uudistaminen Kempeleen Vanhan kirkon käyttöönoton 320 vuotisjuhla Vanhan kirkon käyttö pääsiäispyhien jumalanpalveluksissa vuonna Vuoden 2010 tilinpäätös Sopimus yhteistoiminnasta Kempeleen seurakunnassa Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen asiakkaaksi liittyminen Toimintayhdistys Sinisorsa ry:n toiminta-avustus Rauhan Tervehdys Ry:n vuosikokousedustajien valinta vuodelle 2011

18 Lastenohjaajan valinta / lastenohjaajan työsuhteen täyttäminen Esitys Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuustolle III kappalaisen viran täyttämisestä Esitys Kempeleen seurakunnan kirkkovaltuustolle muuta piispainkokouksen hyväksymää koulutusta edellyttävän kanttorin viran täyttämisestä Diakonissa Leena Hintsalan osittaisen hoitovapaan anomus ajalle Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen Leirikeskus Luurinmutkan investointiprojektin loppuselvitys Ympäristödiplomin uusiminen Lastenohjaaja Mari Hattusen työvapaa-anomus Lastenohjaajan sijaisuuden täyttäminen ajalle Kirkkokolehdit Leirikeskuskuljetukset ajalla Seurakunnan vaivaisukot Leirikeskushinnasto sekä vuokraukseen liittyvät periaatteet Hautausmaan katselmus Marjo Irjala kanttorina ajalla Lastenohjaaja Marjo Irjalan irtisanoutuminen lastenohjaajan tehtävästä Lastenohjaajan valinta alkaen Lastenohjaajan sijaisuus ajalla Diakonissa Soile Pakkasen opintovapaa-anomus ajalle Kappalainen Jaakko tuiskun virkavapaa- ja opintovapaa-anomus ajalle Vanhan Pappilan tilojen luovuttaminen kehitysvammaisten kurssitilaksi syksyllä 2011 ja keväällä Kokkokankaan hautausmaa, uudishanke Diakoni Arvo Yrjölän sivutoimiluvan jatkoanomus Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Saija Kivelän sivutoimiluvan jatkoanomus Kappalainen Vesa Äärelän sivutoimilupa-anomuksen puolto Eron myöntäminen Hannu Kukkuraiselle kirkkovaltuuston varajäsenen tehtävistä Eron myöntäminen lähetystyön johtokunnan jäsenen ja yleisen seurakuntatyön johtokunnan varajäsenen tehtävistä Taloussääntö Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kempeleen seurakunnan logo Varhaisen tuen malli Kempeleen seurakunnassa Kempeleen seurakunnan arkiston järjestäminen ja arkistonmuodostussuunnitelma Loppuvuoden 2011 kolehdit Lähetyssihteeripalvelusopimuksen irtisanominen Koulutussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2012 Janne Mattilan ottaminen määräaikaiseen oppisopimustyösuhteeseen / Suntion ammattitutkinto Ilotulituksen järjestäminen seurakunnan omistamien kiinteistöjen alueella Sähkönhankinta Kuntoarviotutkimustulosten esittely Hautapaikkamaksut vuodelle 2012 Vuonna 2012 perittävät päiväkerhomaksut Talousarvio vuodelle 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2012 Lastenohjaaja Susanna Kairamo lastenohjaajan sijaiseksi ajalle Maksamatta jätettyjen saatavien kirjaaminen luottotappioiksi

19 Kirkkokolehdit Siivouspalvelusopimuksen jatkaminen ajalle Leirikeskuskuljetukset ajalle Kempeleen seurakunnan muistamis- ja huomionosoitussäännön hyväksyminen Kirkkoneuvoston käyttötalouden toteutumisvertailu: Talousarvio Tilinpäätös v v v v Toimintamenot Toimintatuotot Toimintakate /kokous

20 Johtokunnat Yleisen seurakuntatyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Varajäsenet Parviainen Hannu, puheenjohtaja 100 Hänninen Kristiina 50 Sakko Tarja Jokelainen Tommi 100 Kukkurainen Hannu (31.5. asti) Könönen Elina 100 Hanski Pia (22.9. alkaen) Markkanen Anneli 100 Rautiala Elina Moilanen Vesa 50 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Rauma Tuula, osallistuminen 50 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 20. Diakoniatyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Suvi Silvola, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Aikio Mauri 60 Kiljo Hilkka Kesti Riikka 80 Hannila Kerttu Kähkölä Oiva 40 Holma Sisko Laurila Veijo 20 Rundgren Ritva 80 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Juvani Kaisu, osallistuminen 40 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 5 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 48. Lähetystyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Tauriainen Kaisu, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Hilli Riitta-Liisa 100 Ahola Mikael Jarva Taavi 67 Hanski Pia Kukkurainen Hannu (31.5. asti) 33 Kähkölä Oiva Laava Jarkko 100 Markkanen Anneli 100 Okkonen Jaakko (22.9. alk) 0 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Holma Sisko, osallistuminen 100 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 3 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 34. Kasvatustyön johtokunta kokoukseen osallistumis% Tuovinen Timo, puheenjohtaja 100 Varajäsenet Huovinen Hillevi 100 Laava Jarkko Järvenpää Lasse 100 Kesti Riikka Kaisto Martti 0 Hahl-Marjokorpi Pirita Kivelä Maria 100 Rajala Tiina 50 Savela Seppo 100 Siira Anni-Maija 100 Taskila Paula 100 Kirkkoneuvoston edustajana johtokunnassa: Pulkkinen Ulla, osallistuminen 100 %. Johtokunnan kokouksia pidettiin yhteensä 2 kpl ja pykäliä käsiteltiin yhteensä 26.

21 Rovastikuntakokouksen edustajat Laitinen Reino kirkkovaltuuston puheenjohtaja Määttä Pauli kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Rehumäki Pekka kirkkoherra Salo Anneli talousjohtaja Rättyä Pia työalapuheenjohtaja/kasvatus Edustajat/jäsenet kirkon yhteisissä hallintoelimissä v Ei edustajia/jäseniä

22 Tilintarkastus ja valvonta Tilintarkastaja Pohjola Aarne (JHTT, HTM) varatilintarkastaja Helle`n-Toivanen Paula (JHTT) Varainhoitovuoden 2011 aikana tilintarkastusta on suoritettu yhteensä 4 työpäivää. Vuoden 2010 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen keväällä 2011 tarkastivat: Karppinen Salonpää Anne (pj.) Lampela Markku KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy/vastuullinen tarkastaja Aarne Pohjola Tilintarkastuksen käyttötalouslaskelman toteutumisvertailu: Talousarvio Tilinpäätös v v v v Toimintamenot Toimintatuotot Toimintakate /srk:n jäsen 0,21 0,35 Tarkastuspäivä/ Oikaistu tarkastuspäivä/ Vuoden 2011 tilinpäätösluvuissa on mukana vasta vuonna 2011 laskutettua vuoden 2010 maallikkotilintarkastajaosuutta yhteensä 457. Vuoden 2010 ja 2011 tilinpäätösluvut eivät näin suoraan ole vertailukelpoisia. 2.7 Muu yleishallinto Muun yleishallinnon Talousarvio Tilinpäätös käyttötalouslaskelman toteutumisvertailu v v v v Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate /srk:n jäsen 2,59 2,79

23

24

25

26 HENKILÖKUNTA Vakinainen henkilökunta Nimi nimike tulovuosi 1. Arola Helinä toimistonhoitaja Haataja Hannele lastenohjaaja Hattunen Mari lastenohjaaja (työloma ) 4. Hintsala Leena diakonissa Helenius Tanja lastenohjaaja Irjala Marjo C-kanttori Jarva Pasi emäntä Jääskeläinen Marja-Liisa B-kanttori Karppinen Tarja hallintosihteeri Karvonen Sari tiedotussihteeri Kelhä Markku kiinteistöhoitaja-suntio Kivelä Saija lapsityönohjaaja Korhonen Sari lastenohjaaja Määttä Sirkka-Liisa diakonissa Pakkanen Soile diakonissa 1996 (virkavap ) 16. Pikkarainen Paulus seurakuntapastori Pelttari Eila lastenohjaaja Pisilä Arto nuorisotyönohjaaja Pyykkönen Tuula lastenohjaaja 2006 (työloma aj ) 20. Raappana Tapani seurakuntamestari Rantasuomela Anni toimistosihteeri Ravander Enni lastenohjaaja Rehumäki Pekka kirkkoherra Riihimäki Timo kappalainen Ristkari Antti nuorisotyönohjaaja Rättyä Pia nuorisotyönohjaaja Salo Anneli talousjohtaja Sorvala Minna lähetyssihteeri Tauriainen Tuija taloussihteeri Tuisku Jaakko kappalainen 2005 (virkavap ) 31. Törmikoski Aila lastenohjaaja Vasala Hilkka lastenohjaaja Veikkolainen Merja nuorisotyönohjaaja Yrjölä Arvo diakoni Äärelä Vesa kappalainen Määräaikainen henkilökunta Nimi nimike tulovuosi Anttila Erja lastenohjaaja Maalismaa Juha vs. kappalainen Metsänheimo Elisa vs. diakonissa Ojala Anu ma. seurakuntapastori Puustinen Juha leirikeskusemäntä Åke Anna-Liisa lastenohjaaja

27 Henkilöstön ammattijakauman kehitys Päätoimiset virka- ja työsuhteet Teologit Kanttorit Diakonian viranhaltijat Nuorisotyöntekijät Toimisto ja hallinto Kirkonpalvelijat ja emäntäpalvelut Lapsityöntekijät Lähetyssihteeri (yhteisvirka), 60 % Hautaustoimen henkilöstö Yhteensä Vakinaisesta henkilökunnasta oli vuoden lopussa töissä 35 ja määräaikaisia oli 6. Henkilökunnasta naisia oli 28 ja miehiä 13. Henkilöstön keski-ikä oli 43,1 vuotta. 38 päivän vuosilomaoikeus oli 21 työntekijällä. Sairauslomapäiviä oli v yhteensä 340 ja edellisenä vuonna Perhevapailla oli kolme henkilöä, yhteensä 319 kalenteripäivää. Ikäryhmätaulukossa vakinaisesta henkilökunnasta alle 30-vuotiaita on 11 ja 25 % henkilökunnasta on yli 50- vuotiaita. Työntekijöiden ikärakenne v Ikärajat Hlömäärä %-jakauma , , , , , , , , ,0 yht

28 Henkilökunnan vaihtuvuus: PALVELUKSEEN TULLEET VUONNA 2011 Henkilö Virka/toimi Palvelusuhteen alkamisaika Helenius Tanja lastenohjaaja Jarva Pasi emäntä Metsänheimo Elisa vs. diakonissa Ojala Anu ma. seurakuntapastori (sijainen) Pikkarainen Paulus seurakuntapastori Äärelä Vesa kappalainen Åke Anna-Liisa lastenohjaaja (sijainen) VAKINAISESTA PALVELUSUHTEESTA ERONNEET VUONNA 2011 Henkilö Virka/toimi Palvelusuhteen alkamisaika - Palvelusuhteen päättymispäivä Juntunen Timo kappalainen Perälä Raili lastenohjaaja Eläkkeelle on jäänyt 1 henkilö ja toiseen seurakuntaan on siirtynyt 1 henkilö. Lähteneiden määrällä mitaten vaihtuvuus oli n. 5 %.

29 TILAPÄINEN HENKILÖKUNTA VUONNA 2011 Isoset ja kerhonohjaajat: 50 isosta 37 kerhonohjaajaa Sijaiset ja tarvittaessa töihin tulevat: 4 toimituspalkkioista kanttorin sijaista 5 lastenohjaajan sijaista 2 nuorisotyönohjaajan sijaista 2 mukulakuoron vetäjää 3 apuemäntää 2 seurakuntamestarin sijaista 2 diakoniatyön sijaista 2 toimistosihteerin sijaista 2 toimituspalkkioperusteista pappia 2 avustajaa kehitysvammaisten rippileirillä Projektityöntekijät: arkisto työntekijä Kesätyöntekijät: 1 kesäteologi 1 kesäkanttori 1 nuorisotyön kesätyöntekijä 6 yövalvojaa kesän leireillä Työharjoittelijat: 1 teologiharjoittelija 1 työharjoittelija nuorisotyössä 1 työharjoittelija taloustoimistossa SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT Seurakunnan eri tehtäväalueilla toimii 279 seurakuntalaista erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. Monet vapaaehtoiset palvelevat useammassa eri työalan vapaaehtoistehtävässä.

30 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Henkilökunnan pohjakoulutus : Tutkijakoulutusaste (lisensiaatti tai tohtori) Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Keskiaste ylempi perusaste alempi perusaste 1 kpl 6 kpl 9 kpl 12 kpl 6 kpl 5 kpl 0 kpl Henkilöstökoulutus 2011 Koulutukseen osallistuneiden lukumäärä Koulutuskustannukset, sis. matkat, majoitus- ja ravitsemuspalvelut Kustannukset koulutettua henkilöä kohti Oppisopimuskoulutuksessa 38 työntekijää euroa n. 683 euroa/työntekijä 2 työntekijää, lapsi- ja perhetyön perustutkinto

31 Henkilöstökulut: Henkilöstökulut Palkat Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Muut palkkiot Palkkakustannukset yhteensä Henkilöstösivukulut: Sosiaalivakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksut Henkilöstösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Muut henkilöstökulut: Virkistystoiminta Matkakustannusten korvaukset Kuljetuspalvelut Koulutuspalvelut Henkilökunnan koulutus: matka- /majoitus-/ravitsemuspalvelut Työterveyshuolto Henkilökunnan muistamiset Muut henkilöstökulut yhteensä Henkilöstökulujen oikaisuerät (-) Kaikki henkilöstökulut yhteensä Muutos edellisestä vuodesta 6 % 8 % Henkilöstökulut % toimintakuluista 62 % 62 % Henkilöstökulut % verotuloista 52 % 51 % Työntekijöiden palkkojen korotukset vuonna 2011 Palkkojen yleiskorotukset vaativuusryhmän peruspalkkaan alkaen 4,4 prosenttia. Lisäksi vuosisidonnaisen palkanosan laskennassa käytettävää prosenttia alennettiin 3 prosenttia. Vuosisidonnaiseen palkanosaan erääntymispisteitä on lukien entisten viiden sijasta neljä.

32 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on huolehtia työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista sekä työolosuhteiden turvallisuudesta ja ergonomiasta. Vuoden alusta yhteistyötoimikunnan kokouksiin kutsuttiin myös talousjohtaja ja seurakuntaan nimetyt Työmarkkinajärjestöjen edustajat eli luottamusmiehet. Toimikunnan jäseninä toimivat: Pekka Rehumäki Soile Pakkanen Arto Pisilä Tapani Raappana Anneli Salo Hannele Haataja Timo Riihimäki Arvo Yrjölä työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu, puheenjohtaja I työsuojeluvaravaltuutettu, sihteeri II työsuojeluvaravaltuutettu talousjohtaja luottamusmies, Kirkon alan unioni r.y luottamusmies, JUKO ry, toimikunnassa alkaen varaluottamusmies, JUKO ry, toimikunnassa saakka Toimikunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana. TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon kustannuksia oli yhteensä Vuonna 2010 vastaavien kustannusten määrä oli TYÖSUOJELU JA TYÖSSÄ JAKSAMISEN TUKEMINEN Vuoden 2011 aikana järjestettiin yhteensä viisi työyhteisön kehittämispäivää. Varhaisen tuen malli otettiin aktiiviseen käyttöön vuoden 2011 aikana. Varhaisen tuen keskusteluja on käyty eri yhteyksissä ja niistä saadut kokemukset ovat hyvät. Työntekijöillä on ollut mahdollisuus yksilö ja ryhmätyönohjaukseen. Henkilökunnan muistamis ja huomionosoitussääntö valmisteltiin vuoden 2011 aikana ja otettiin käyttöön vuoden 2012 alusta lukien. Helatorstaina siunattiin tehtäväänsä keittiömestari Pasi Jarva, seurakuntapastori Paulus Pikkarainen, lastenohjaaja Hannele Haataja, lastenohjaaja Mari Hattunen, lastenohjaaja Enni Ravander, vs. seurakuntapastori Anu Ojala, kesäkanttori Tomi Heilimo ja kiinteistökesätyöntekijä Tuomo Hurtig. Ensimmäisenä adventtina asetettiin virkaan kappalainen Vesa Äärelä ja kanttori Marjo Irjala sekä siunattiin tehtäväänsä lastenohjaaja Erja Anttila, lastenohjaaja Tanja Helenius, lastenohjaaja (sij.) Susanna Kairamo,vs. diakoniatyöntekijä Elisa Metsänheimo ja lastenohjaaja (sij.) Anna Liisa Åke. Seurakunta muisti Seurakuntatyön pronssisilla ansiomerkeillä tunnustuksena pitkäaikaisesta seurakuntatyöstä Suomen ev.lut. kirkossa Varhaiskasvatuksen työalajohtaja Saija Kivelää, nuorisotyönohjaaja Arto Pisilää, lähetyssihteeri Minna Sorvalaa ja taloussihteeri Tuija Tauriaista. Työntekijöiden yhteiset opintopäivät pidettiin Kuopiossa. Syksylle varattu työntekijöiden yhteinen liikuntailtapäivä muutettiin kulttuuri iltapäiväksi. Kulttuuri iltapäivän aikana työntekijät tutustuivat 320 vuotta sitten käyttöönotetun Vanhan kirkon historiaan rovasti Veikko Kärnän johdolla. Virkistystoimintamäärärahoja käytettiin yhteensä Määrärahasta katettiin kulttuurisetelimahdollisuus (250 /työntekijä/vuosi) ja työyhteisön liikuntailtapäivä keilahallilla 6.4. Kulttuurisetelimahdollisuus päätettiin antaa 1.6 alkaen myös sijaisille ja kesätyöntekijöille sekä

33 perhe, opinto tai vuorotteluvapaalla oleville enintään vuoden ajalle. Vakinaisesta henkilökunnasta kulttuurisetelietuutta käytti 32 työntekijää (yht ) ja sijaisista 8 (yht. 500 ). TYÖSUOJELUKOULUTUS Työsuojelupäällikkö Pekka Rehumäki kävi työsuojelun täydennyskurssin.

34

35 SEURAKUNNAN JÄSENET Seurakunnan jäsenmäärä: jäsentä, lisäystä edelliseen vuoteen 146 henkilöä Seurakuntaan kuuluminen ikäryhmittäin:

36 Kirkkoon liittyminen vuoden 2011 aikana: kirkkoon liittyi 21 henkilöä vuonna 2010 kirkkoon liittyi 37 henkilöä vähennystä vuoteen 2010 verrattuna 27,6 % Kirkosta eroaminen vuoden 2011 aikana: kirkosta erosi 146 jäsentä vuonna jäsentä vähennystä vuoteen 2010 verrattuna 24,9 % vuonna 2011 eronneista naisia oli 63 ja miehiä 83

37 Vuonna 2011 kastetuista tyttöjä oli 111 ja poikia 109. Seurakuntaan muutti: henkilöä vuonna 2010 seurakuntaan muutti henkilöä Seurakunnasta muutti: henkilö vuonna 2010 seurakunnasta muutti henkilöä Kunnan asukasluku : henkilöä seurakuntaan kuulumisprosentti 85,9 % vuonna 2010 kunnan asukasluku oli seurakuntaan kuulumisprosentti oli 86,6 %

38

39 TALOUSARVIOSSA JA TOIMINTASUUNNITELMASSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI TALOUS JA HENKILÖSTÖHALLINTO 150 Talous ja kiinteistötiimi / Anneli Salo Kempeleen seurakunta on olemassa että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään Talous ja kiinteistötiimin tehtävänä on huolehtia seurakunnan talous ja kiinteistöhallintopalveluista Talous ja henkilöstöhallinnon tarkoitus on suunnitella, toteuttaa, johtaa ja kehittää talous ja henkilöstöhallinnon palveluita SEURAKUNNAN PAINOPISTEET Pyhä jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. TOTEUTUS TALOUS JA HENKILÖSTÖ HALLINNOSSA esitetään investointimäärärahan varaamista PKK:n kuvan ja äänentoistolaitteiston parantamiseksi mietitään uusia toteutusmalleja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi talous ja kiinteistötiimin työaloilla osallistutaan aktiivisesti tiimityön kehittämiseen kehitetään omaa johtamista kouluttautumisen ja avoimen vuorovaikutuksen avulla Talous ja henkilöstöhallinto 2011 TAVOITTEET 1. SEPA:n käyttöönotto 2. Henkilöstön kouluttaminen sekä työyhteisön sisällä että ulkoisissa koulutusympäristöissä 3. Työalojen ja hallinnon yhteisen vuosikellon laatiminen TOTEUTUMINEN SEPA:n käyttöönotto sujui ongelmitta Kirkkoherran johdolla toteutettiin vuoden aikana yhteensä 5 työyhteisöpäivää Vuosikello valmistui käytettäväksi vuoden 2012 alussa YLEISKATSAUS Seurakunnan kaikkien tehtävien tehtäväkuvausten päivittäminen ja ajantasaistaminen aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella. Työ saadaan päätökseen vuoden 2012 aikana. Samoin aloitettiin harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon liittyvä valmistelutyö. Valmistelutyö jatkuu edelleen vuoden 2012 aikana. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja muiden muistamisten ja huomionosoitusten sääntö valmisteltiin vuoden 2011 aikana ja otettiin käyttöön vuoden 2012 alusta lukien TALOUS JA HENKILÖSTÖHALLINNON LUVUT 2011 TALOUS 2010 TP TP TA TTS TTS

40 KIRKONKIRJOJENPITO 170 Seurakuntapalvelutiimi / Helinä Arola Kempeleen seurakunta on olemassa että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään Seurakuntapalvelutiimi vastaa siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä Kirkonkirjojenpidon tarkoituksena on ylläpitää seurakunnan jäsentietojärjestelmää SEURAKUNNAN PAINOPISTEET [TYÖALAN/KUSTANNUSPAIKAN ]TO TEUTUS Pyhä jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. TAVOITTEET 1. Seurakuntalaisten palveleminen Kirkonkirjojenpito 2011 TOTEUTUMINEN Kirjurin valmistelutyöt ovat edenneet aikataulussa YLEISKATSAUS Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto viivästyi ja siirtyi keväälle Kirkonkirjojen digitointi Kirjuri järjestelmää varten on tehty. TTS [TYÖALAN/KUSTANNUSPAIKAN] TUNNUSLUVUT 2011 TALOUS TOIMINTA 2. Valtakunnallisen Kirjuri jäsentietojärjestelmän valmistelu Sukuselvitysten määrä Väkiluku TP TP TA TTS TTS [tunnusluku] [tunnusluku]

41 KIRKKOHERRANVIRASTO 180 Seurakuntapalvelutiimi / Helinä Arola Kempeleen seurakunta on olemassa että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään Seurakuntapalvelutiimi vastaa siitä, että seurakuntalaiset saavat hyvää palvelua ja työntekijät tukea arjen töissä Kirkkoherranviraston tarkoituksena on palvella seurakuntalaisia ja tukea työntekijöitä SEURAKUNNAN PAINOPISTEET Pyhä jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. [TYÖALAN/KUSTANNUSPAIKAN ]TOTEUTUS Kirkkopäiväkirjan tekeminen sekä jumalanpalvelussuunnitelman päivittäminen Kirkkokahvien vapaaehtoisten organisointi Toimistonhoitajan ja hallintosihteerin osallistuminen tiimiesimiesten kokouksiin Kirkkoherranvirasto 2011 TAVOITTEET 1. Seurakuntalaisten palveleminen 2. Sisäisen palvelun parantaminen seurakuntapalvelutiimin toiminnalla TOTEUTUMINEN Seurakuntalaisilta on tullut myönteistä palautetta palvelusta YLEISKATSAUS Hiljentymishuoneen uudelleensijoitus ja uudet kalusteet antavat hyvät puitteet seurakuntalaisten kohtaamiseen. Postituslokerikkojen siirto henkilökunnan kahvihuoneeseen on lisännyt viraston työrauhaa. KIRKKOHERRANVIRASTON TUNNUSLUVUT 2011 TALOUS TOIMINTA [tunnusluku] [tunnusluku] [tunnusluku] 2010 TP TP TA TTS TTS

42 Seurakuntatyön työpanos, tilinpäätös 2011: Seurakuntalaisten ikäjakauma, tilinpäätös 2011:

43 Seurakuntatyön talousarvioavustusten määrä oli yhteensä Tämän lisäksi seurakunnan diakoniatyö jakoi diakonia-avustuksia yhteensä ja muita avustuksia Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli yhteensä (v yhteensä euroa). Seurakuntaan jäävä 10 % yhteisvastuukeräysosuus (1 070 ) käytettiin oman seurakunnan diakoniatoimintaan. Annetut talousarvioavustukset vuonna 2011/jakauma:

44

45

46

47 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 201 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Pekka Rehumäki Kempeleen seurakunta on olemassa että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään Yleisen seurakuntatyön tiimin tehtävä on auttaa yhä useampia pääsemään sanan ja sakramenttien osallisuuteen Jumalanpalveluselämän tarkoitus on tuoda Jumalan kohtaamisen juhlasta voimaa seurakuntalaisten ja työntekijöiden arkeen SEURAKUNNAN PAINOPISTEET Pyhä jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. TOTEUTUS JUMALANPALVELUSELÄMÄSSÄ Jokaista jumalanpalvelusta suunnitellaan yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoisten messuavustajien panosta lisätään jumalanpalvelusten toteuttamisessa, heitä rohkaistaan ja koulutetaan. Jumalanpalveluselämää kehitetään moniammatillisena tiiminä. Jumalanpalveluselämä 2011 TAVOITTEET 1. PKK:n kävijämäärät vakiintuvat 2010 tasolle. 2. Erityisjumalanpalvelusten kävijämäärät nousevat. 3. Lisätään kutsujumalanpalveluksia. 4. Turvataan Että jaksaisin iltojen jatkuvuus TOTEUTUMINEN PKK:n kävijämäärät ovat jatkaneet kasvuaan ja nousseet ensi kertaa yli Konfirmaatiomessujen kävijämäärät ovat nousseet, perhemessuissa myös kasvua. Uusi onnistunut kokeilu oli kummikirkko. Että jaksaisin iltojen pitämistä on jatkettu vuoden loppuun. YLEISKATSAUS Päämessun kävijämäärät nousivat vuonna 2011 uudelle tasolle, joten seuraavien vuosien tehtävä on vakiinnuttaa kävijämäärät yli tasolle. Hyvin toimivaa, omaleimaista erityismessua ei ole vielä löydetty, ja sen kanssa jatketaan työntekoa. Yksi vuoden 2011 kohokohdista oli Vanhan kirkon 320 vuotisjuhlan viettäminen lokakuun 16. päivänä. Kirkkoherra emeritus Veikko Kärnä saarnasi, perinnemessun ääni ja kuva välitettiin uuteen kirkkoon ja ehtoollinen nautittiin molemmissa kirkoissa samasta pöydästä. Sykähdyttävä kokemus. Viiden vuoden kuluttua on seuraava juhlavuosi. Sen suunnittelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. JUMALANPALVELUSELÄMÄN TUNNUSLUVUT 2011 TOIMINTA TALOUS Kävijämäärät Konfirmaatio Jouluaika Perhekirkko 2010 TP (8) 2011 TP (6) 2012 TA (6) 2013 TTS (7) 2014 TTS (8)

48 HAUTAAN SIUNAAMINEN 202 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Pekka Rehumäki Kempeleen seurakunta on olemassa, että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään Yleisen seurakuntatyön tiimin tehtävä on johtaa yhä useampia sanan ja sakramenttien osallisuuteen Hautaan siunaamisten tarkoitus on tuoda elämän katoavaisuuteen ylösnousemuksen toivo SEURAKUNNAN PAINOPISTEET Pyhä jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. TOTEUTUS HAUTAAN SIUNAAMISISSA Hautaan siunaamisen jumalanpalvelusluonteen korostaminen. Pyhäinpäivän iltakirkkoon panostaminen. Iäkkäiden omaisten tuen tarpeen selvittäminen. Liittyminen diakonian lähimmäispalveluun. Kustannuspaikan vastuun siirtäminen kirkkoherralta diakonia ja yhteiskunnallisen työn papille. Hautaan siunaaminen 2011 TAVOITTEET (TA) 1. Kohdataan surevat omaiset vuoden aikana vähintään viisi kertaa. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuoden varrella omaiset on kohdattu keskimäärin viisi kertaa. Pyhäinpäivän iltakirkko onnistui erinomaisesti uusin käytännöin. Seurakunnassa aloitettiin yksi sururyhmä. YLEISKATSAUS Hautausten lukumäärä vaihtelee vuosittain. Seurakuntatyön kannalta tärkeitä omaisten kohtaamisia kertyy paljon varsinkin surutyön alkuvaiheissa. Niitä on hautausjärjestelyn (virasto), toimituskeskustelujen (pappi ja kanttori), hautaansiunaamisen(edelliset ja suntio) ja muistotilaisuuden, pyhäinpäivän henkilökohtaisen kutsun (pappi) ja pyhäinpäivän kirkkoillan yhteydessä. Kohtaamisia voisi olla enemmän ja pitemmällä ajalla, ja niiden liittymistä muuhun toimintaan, esim. sururyhmiin voi vielä tiivistää. Vuodelle 2012 suunnitellaan toinen surevien omaisten kirkkoilta. HAUTAAN SIUNAAMINEN TUNNUSLUVUT 2011 TALOUS TOIMINTA Hautauksia läsnä lkm. Sururyhmiä Pyhäinpäivän iltakirkko/osallistujat 2010 TP TP TA TTS TTS

49 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 203 Yleisen seurakuntatyön tiimi / Pekka Rehumäki Kempeleen seurakunta on olemassa että ihmiset löytäisivät armollisen Jumalan ja elämän hänen yhteydessään Yleisen seurakuntatyön tiimin tehtävä on johtaa yhä useampia sanan ja sakramenttien osallisuuteen Kirkollisten toimitusten tarkoitus on auttaa seurakuntalaisia ottamaan Jumalan lahjana vastaan elämän tärkeät käännekohdat SEURAKUNNAN PAINOPISTEET Pyhä jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti. Lähimmäisyys vapaaehtoisuutta edistetään kaikilla työaloilla. Rakenteet toimintarakenteita vahvistetaan tiimityön ja johtamisen kautta. KIRKOLLISTEN TOIMITUSTEN TOTEUTUS Liitetään vihkimisten lisäksi kasteet tiiviimmin osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kehitetään kirkollisia toimituksia portiksi seurakunnan elämään ja toimintaan. Vastuu kustannuspaikasta siirretään lapsi ja perhetyön papille. KIRKOLLISET TOIMITUKSET 2011 TAVOITTEET 1. Toimitusta tarvitsevat seurakuntalaiset kohdataan kolme kertaa TOTEUTUMINEN Tämä toteutuu normaalien työrutiinien myötä. YLEISKATSAUS Seurakunnan kannalta kirkolliset toimitukset ovat osa jumalanpalveluselämää. Seurakuntalaisten kannalta ne ovat elämän tärkeitä käännekohtia. Papeilla ja kanttoreilla on toimitusten myötä mahdollisuus suureen määrään merkittäviä kohtaamisia seurakuntalaisten kanssa. Toimituksia otetaan vastaan sitä myöten kuin seurakuntalaiset niitä pyytävät, mutta sellaisilla tilaisuuksilla kuin esim. häämusiikin esittely ja kummikirkkojen järjestäminen voi näitä kohtaamisia seurakuntalaisten kanssa syventää. KIRKOLLISTEN TOIMITUSTEN TUNNUSLUVUT TALOUS TOIMINTA kasteita läsnä lkm. vihkimisiä läsnä lkm TP TP TA TTS TTS

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2013 4 1.3 Hallintoelinten

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 1 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2012 5 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 9 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

Tasekirja ja toimintakertomus 2013

Tasekirja ja toimintakertomus 2013 Tasekirja ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 11.6.2014 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus... 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 26.2.2015 klo 18:00 20.27 Paikka Keskustan seurakuntakeskus,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot