f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi edustajalle päivältä,sekä matkakulut. g) Liittokokouksen avajaistilaisuuden ohjelma vahvistettiin liitteen mukaiseksi. Vakuudeksi: ~~ Pöytäkirjan tarkastajain lausuhto: Liittotoimikunnan valitsemina tämän pöytäkirjan tarkastajina olemme tänään ylläolevan pöytäkirjan tarkastaneet ja havainneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Helsingissä marraskuun päivänä 1937.

2 1/37. Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta marraskuun 29 päivänä Saapuvilla olivat Rinne puheenjohtajana, V. Laherma,K. A. Vuori, H.Kangas, O. Suvanto,E.K.Kalervo, A. ~eskinen, J. Erjama,. Leskinen, A. E. tieiskanen ja Taimi Taisto, sekä liiton toimitsijat E. Kaukinen, O. Helenius, Greta Rajala ja O. Haini,viimemainittu sihteerinä. 1 I. Pöytäkirjan tarkastus. Päätettiin,että liittotoimikunnan kokousten pöytäkirjojen tarkastus suoritetaan siten, että pöytäkirja julkiluetaan liittotoi mikunnan seuraavassa kokouksessa ja tarkastuksen tulos merkitään pöytäkirjaan Liiton jäsenoikeudet. Liiton jäsenyyteen hyväksyttiin V. Keltamäki Turun Voiman kautta 6 kuukauden kilpailukelvottomuudella lukien Keltamäen liittoon liittymispäivästä. Liiton jäsenyyteen hyväksyttiin Mauri Ranta Tampereen Kllpaveljien kautta ilman ehtoja Kiltailukalenterin vahvistaminen. Esi elttin liitteenä oleva liiton vuosikirjassa julkaistavaksi tarkoitettu kilpailukalenteri.hyväksyttiin muuten ehdotuksen mukaisena,mutta uintikilpailuja koskeva osa ja yleisurheilua koskeva osa palautettiin asianomaisten jaostojen tarkistettavaksi Mestariurheilijain kerhoon kuuluminen. Yleisurheilujaoston puolesta ilmoitettiin,että jaoston puoleen on käännytty n.s.mestariurheilijain kerhoon kuulumista kos~vassa asiassa. Mainitun kerhon jäsen*ksi on näet pyydetty eräitä liittomme mestariurheilijoita. Kun kerhon sääntöjä ja toi~intamuotoja ei tunneta,pantiin asia pöydälle tarpeellisten selvitysten hankkimista varten. 5 5 järjestettäviin 6 6. Nor aan lähetett n moi ettiin,että nyrkkeijaos 0 valitsi Norjaan 26-28/11 kil,ailumatkalle seuraavanlaisen joukkueen : Kajanto, Salminen, Iskanius, Backman, Vaelma,Lundell, johtaja T. Peltonen. Merkittiin edusta a eri aostoihin a otoimikunnan edus ajiksi eri ja s o~hin LUistelujac&toon O.Suvanto. Hiihtojaostoon J. Erjama. Painijaostoon K.A. Vuori. Palloilujaostoon M. Leskinen. Pyöräilyjaostoon O. Helenius. Uintijaostoon A. Leskinen. VOimistelujaostoon V. Laherma. TIe isurhe iluj aos 10 on H. Kanga s. Pesäpalloilujaostoon A. E. Heiskanen. Purjehdusjaostoon O.Helenius. Nuortenjaostoon O. Haini. Nyrkkeilyjaostoon E. K. Kalervo. Kasvatusjaostoon Taimi Taisto. valittiin :, ~

3 Pöytäk.l,jatkoa 1. Talousvaliokuntaan: U.Rinne, T.H.Vi lppula, M. ~eskinen ja talouhoitaja.xbukinen. - Lehtivaliokuntaan : valinta siirrettiin seuraavaan kokoukseen. TUL :n toimitusneuvostoon : M. Leskinen ja E.K.KBlervo sekä lehden päätoimittaja V. Koivula. Liiton tilien tarkkailijoiksi: ~81int a siirrettiin seuraavaan kokoukseen Liiton toiritsijat. Liiton toimitsijoiksi valittiin entiset, sihteeri ksi Onni Haini,ta loudenhoitajaksi E. aukinen,naissihteeriksi Greta Rajala, jaostosihteeriksi Onni Helenius, TUL-lehden toimittajaksi V. Koivul a ja aputoi mittajaksi ja ilmoitushankkijaksi L. Nurmi,kirjanpitäjäksi Siiri Vuorinen, toimistoapulaisiksi Aili Kaukonen ja Elma Salmi sekä lähetiksi Lauri Tuomola. Työläisnaisten Urheilulehden toimittajaksi määrättiin edelleen naissihteeri G. Rajala. Kaikkien palkat ovat vahvistetun talousarvion mukaiset Edustajat Stadion-sääti öön. Liiton edustajiksi Stadion-säätiöön tulevaa toimik~tta varten a littiin : T.H.Vilppula,V.Koivula,U.Rinne,V.Laherma,E.Simula,Taimi Taisto, V.Lähteinen,K.A. Vuori,Elina Jääskeläinen, A. E.Heiskanen, O. Suvanto, E.Kaukinen, O. Haini, O. Helenius ja J. Erjama Uusia seuroja. Hyväksyttiin l iittoon Suonenjoen Vauhti Kuopion piirikunnan kautta, perustettu 8/10-37.Jäseniä 19 miestä, 7 naista, 6 poikaa ja 8 tyttöä, yhteensä 40. Hyväksyttiin liittoon Munsaaren Saarenpojat ~minlaakson piirikunnan kautta, perustettu 30/ Jäseni ä ZG miestä,8 naista,14 poikaa,12 tyttöä,yhteensä 64. -Rekisteröimisasiasta päätettiin neuvotella seuran kanssa Juhlakutsuja. Kuultiin kutsu H:gin Ponnistuksen 50- vuotisjuhlaan 30/1l-37. Liiton edustajaksi määrättiin liiton varapuheenjohtaja A. E. Heiskanen. Kuultiin kutsu Viipurin Ryhdin 5-vuotisjuhlaan 1/ Päätettiin lähettää onnittelukirjelmä. Kuultiin kutsu Por i n Pyrinnön 30-vuotisjuhlaan 5/ Liiton edustajaksi määrättiin sihteeri O.Haini Suomen Hiihtoliiton kirjelmä. Kuultiin Suomen Hiihtoliiton kutsu koko maata käsittävän hiihdon edustamisjärjestön perustavaan kokoukseen 12/12-37.Kirjelmä liitteenä. Asia pantiin pöydälle ja määrättii n liittotoimikunnan jäsenille lähetettäväksi jäljennös kirjelmän perusteluista Liiton nimenkirooitta at. on nimenkirjoittajiksi määrättiin molemmat puheenj ohtajat,nim. Urho Rinne j A. E. Heiskanen,liittotoimikunnan jäsen T. H. Vilppula seka ta loudenhoitaja E. KBukinen. 14

4 Pöytäk.l,jatkoa KilPailuluna. Yhtymälle:gin Kotkat-HTN-Visa myönnettiin lhpalla,että jaosto sitä puoltaa,lupa nyrkkeilypiirikuntaottelun KYminlaakso -Helsinki järjestämiseen 12/ ( 16. Ulkomaisen kir evaihdon hoitaminen. aloudenhoitajalle annettiin valtuus ottaa liiton ulkomaisen kirjevaihdon hoitamiseksi toimiston ulkopuolelta apua sikäli kuin hän havaitsee sen välttämättömäksi Liittotoimikunnan kokousten a kokoussäännöt. ää et iin, että liittotoimikunnan kokoukset pidetään joka maanantai, tai jos on silloin pyhä,seuraavana arkipäivänä,sekä että kaikkia liittotoimikunnan varajäseniä kehoitetaan käymään säännöllisesti liittotoimikunnan kokouksissa. Liittotoimikunnan kokouksille vahvistettiin seuraavanlaiset säännöt: 1) Liittotoimikunnan kokoukset pidetään säännöllisesti maanantaisin tai juhlan sattuessa seuraavana arkipäivänä. 2) Jos jäsen on estetty kokoukseen saapumasta, on siitä ilmoitettava liiton toimistoon postitse tai puhelimitse ) Kokoukset aloitetaan täsmälleen klo 19. 4) Puheenvuorot paitsi työjärjestykseen,myönnetään pyydetyssä järjestyksessä. 5) Liiton toimitsijoilla on oikeus heti vastata tehtyihin tiedusteluihin ja antaa tarvittavia selityksiä. 6) Vastalauseet on tehtävä kirjalliaesti puheenjohtajalle. 7) Asiat on pyrittävä ratkaisemaan mikäli mahdollista lykkäämättä. Urheilutaidollisissa kysymyksissä on kuitenkin ennen ratkaisua pyydettävä asianomaisen jaoston lausuntoa. 8) Äänestykset toimitetaan kättennostolla. 9) Liittotoimikunnan jäsenellä ei ole oikeutta liittotoimikunnan ulkopuolella arvostella liittotoimikunnan kokousten päätöksiä. V aku u. d e k s i : ~.~

5 SUOMEN HiiHTOLiiTTO LAHTI F ED E RA T, 0 N F' N la N D A, S E DES K' - F' N N, S CHE R S K,-V E R B A N D _ THE F' N N, S H S K' A SS 0 C 'A T' 0 N PUHEENJOHTAJA: Tauno Aarre, puh. 94 ja 827 SIHTEERI: Yrjö Kaloniemi, puhelin 809 TOIMISTO : Alelaanterinkatu 13 A 8 Puhelin Toimutoaika klo 10-16, lauantaisin klo Lahti, 25/ N:o.... T yö V a e n U r hei 1 u 1 i i t t ~--- -~ HeI s i n k i Lähetämme oheisena kutsun neuvottelukokouk_ seen hiihd.oneclistämisjärjestön perustamiseksi mae,hamme j a toivomme Teidän lähettävän edustajanne tähän tila i_ suuteen. Kut en kutsusta huoma t aan, pidetään mainittu kokous Helsingti ssä sunnunta ina joulukuun 12 p :nä alkaen klo 13 Vanhan YlioP?ile stalon musiikkisa lissa. Olisimme varsin kiitollisia, jos voisitte ilmoittaa meille ennen joulukuun 10. päivää, ketkä tuleva t toimimaan euustaji_ nanne rtässä.kokouksessa. Odottaen myötårnielistä suhtcu_ tumistanne kyseeilistä hankettamme kohtaan merkitsemme \. Kunnioittavin hiihtotervoisin I,IITTOJOHT OKUNTA Liite: Kutsu.

6 2/37. Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta joulukuun 7 päivänä Saapuvilla oli at Rinne (2) puheen johtajana, K. A.Vuori (2), H. Kangas (2),M. Leskinen (2), T. H. Vilppula (1), A.E. Heiskanen (2), Taimi Taisto (2),sekä liiton toimitsijat E.Kaukinen, jaostosihteeri O. Helenius j sihteeri O. Haini, viimemainittu pöytäkirjan kirjoittajana Pö täkir an tarkastus. Luettiin edellisen pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Kilpailuluvat : Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : 4-5/2-38 kansainväliset 1uiste1ukilpailut, HTL. 5-6/1-38 kansalli set painikilpailut, Vuoksenniskan Vesa /1" "Pyhtään Voima. 7-8/2 " " Imatran Voima /2" " Veitsiluodon Kisaveikot Liiton jäsenoikeudet. Hyväksyttiin N. Raitanen liiton jäsenyyteen Turun Voiman kautta 6 kk. kilpakelvottomuudella lukien 29/10-37 alkaen Painipäivän viettäminen. Painijaosto ehdotti,että piirien painimestaruuski1pai1ujen aikaa vietettäisiin tästälähin koko liiton ~ inipäivänä. Kun myönteinen päätös edellyttäisi,että piirien painimestaruuskilpailujen aika olisi määrättävä kiinteästi samaksi kaikille piireille, mikä olisi yleisten kilpailusääntöjen tätä koskevan määräyksen vastaista,siirrettiin asian ratkaiseminen liittoneuvostolle. 5 7/5 edelleen piirien HiihtomestaruuSkil ailu &n aika. en ohdosta,että lii on hiihtomestaruuskilpailut määrättiin aikaisemmin samaksi ajaksi jolloin Lahdessa toisen liiton toimesta j~ jestetään hiihdon maailmanmestaruuskilpailut, otettiin harkittavaksi hiihtomestaruuskilpailujen ajan siirtäminen. sia lähetettiin hiihtojaostoon harkittavaksi Liittokokousonnittelu. Merkittiin vastaanotetuksi liittokokouksen jälkeen saapuneena liittokokoukselle tarkoitettu onnittelu Rumanian työväen voimistelu- ja urheiluinstituutilta Suomen Hiihtoliiton johtokunnan kirjelmä. Käsiteltiin edellisestä kokouksesta siirrettynä Suomen Hiihtoliiton johtokunnan kirjelmä, sisältävä kutsun koko maata käsittävän hiihdon

7 Pöytäkirja 2/37, jatkoa 1. edist"mi sjärj estö n. perustavaan kokoukseen. Ka tsottiin,ettei asia anna ainetta töim~npite~siin Lehtivaliokunnan a tilintarkkailijoiden vaali. del ises ä kokouksesta siirret ynä toimi e n lehtivaliokunnan ja liiton tilientarkkailijoiden vaalit. Lehtivaliokuntaan valittiin entiset T.H. Vilppula, V. Laherma, A. E.Reiskanen,K. A. Vuori, V. Koivula ja E.Kaukinen. Tilientarkkailijoiksi valittiin entiset T.R.Vilppula ja M. Leskinen Kesäolympialaiselokuva. Talousvaliokunnan puolesta esitettiin,että Antverpeniasa järjestettyjen työväen kesäolympialaisten 16 mm. filmi on filmivalmistamon puolesta tarjottu liiton ostettavaksi, hinta 9000 Belgian frangia kopioita, kuitenkin ehdolla,että tilataan vähintäin 2 kopiota, joten kustannukset kohoaisivat yhteensä Belgian frangiin.valiokunte ehdotti,että kun kahta kopiota ei kannata ostaa,tehdään tarjous yhdestä kopiosta edellämainitulla hinnalla. Ehdotus hyväksyttiin T Oläiso iskeli an tilaaminen seuroille. a ousva iokunnan puolesta esiteltiin SL :n kirjelmä, jossa liittoa kehoitetaan tilaa aan yksi vuosikerta Työläisopiskelijaa kaikille liiton alaisille seuroille. TSL veloittaisi tällöin liitolta lehdestä, jonka vuosikertamaksu muuten on 10 mk, vain 5 mk. vuosikerralta. Kun esityksen hyväksymisestä aiheutuisi liitolle huomattavat kustannukset,eikä kuitenkaan olisi varmuutta,että lehdestä tällä tavalla tilattuna olisi toivottua hyötyä,ehdotti talousvaliokunta. esityksen hylättäväksi. Valiokunnan ehdotus hyväksyttiin Liiton jouluonnittelut. Talousvaliokunnan esityksestä päätettiin julkaista liiton jouluonnittelut Suomen Sosialidemokraatissa,Arbetarbladetissa ja Pålkkatyöläise s säe ~oimiston aåkioloaika juhla-aattoina. Päätettiin,että liiton toimisto jatkuvasti pidetään suljettuna joulu-,pääsiäis- ja juhannusaattoina Stadion-säätiön kokous. Kuultiin selostus Stadion-säätiön 21/12-37 järjestettävän edustajiston kokouksen työlistalla olevista asioista.evästyksenä edustajille lausuttiin,että TUL:n edustajiksi säätiön hallitukseen ehdotetaan entisiä, samoin tilintarkastajiksl.~aratilintarkastajaksi ehdotetaan S.Koskista. Talousarvio hyväksytään sellaisenaan Kil,ailullinen yhteistyökysymys. M.Leskisen ehdotuksesta päätettiin asettaa komitea laatimaan liittoimikunnalle esitys niistä ehdoista,joilla liittotoimikunta voi ryhtyä neuvottelemaan kilpailullisen yhteistoiminnan järjestämisestä porvarill~sten urheilujärjestöjen kanssa.komitea määrättiin 3-miehiseksi,ja on s71lä oikeus käyttää apunaan liiton sihteeriä. Komitean jäseniksi val~ttiin U.Rinne,T.H. Vilppula ja A.E.Heiskanen. V aku u ~ k s i : ~~

8 Työväen Sivistysliitto R. y. Helsinki. Sirkuskatu 5 Puhelin Helsingissä kuun... p:nä Työväen Urheiluliitto, Täällä. Työ n 31v1 tysli1ton j rjestä n lvlstys_ j oplnto_ työn tehostami eksi 011s1 tarp en, tt e jatkuvasti olisimme tila! uudes a ulstuttamaan jo alat työv nj rjestöä ja mahdolli iman monta n to1mlv a j nt l11ttomm olamaa aolost ja s n _ duetaman työn rkltykses amoin ollsi m ldän 88 t V8 h lvalla J j rje te "llisestl jaetuk 1 työt en keskuu en i 18ty työher tt 1,t työ ko kevia tietoja ja opl keluohj 1ta; e1 lnoastaan niltä ellt pyy vill, v an myö kln tolst 1 sl nllhin "bd n v 11npit ttöm11le. Liitto e nenkannattajan TY I SO I SKELIJAN julk i emin n Ja tehokas l evit n on i le 0 oltt utunut rittoin k"yt!nnölli eksi ~lln eksi ed llämalnltun pyrkimyksemme tot utt _ mis kal. utta 1 hd n t hokk en 1eTl 11 aikaans sek 1 t ytyy mei n kä tyä Tei nkin puoleenne toivo 8a, ett PY"rk1lll.yks e rkityk en j toimlnt va1keudet käsitten ~ u.t isitt meit TYö ~ ISOPI LIJ levlttämi s siten, että tilaisltte en a1ennettuun hintaan kaikille perusj"rje toi11 nn jotta niiden huomio jatkuva tl k~intylai aslaan. Teidän t rvitsee suorltta 1 hde t" jonka til u ak u on 10 TUo 1kerta, valn 5 mk. TUO Ik rtaa ohd n. T' " tarjous e1 ulotu T 1 n 0111 st! peru j rje töl1- Ienne t 1 j aenillenne v'litt1!mlin til Uk lin, vaan t rkoit taa aino ata&n ku tannuk llanne ta ahtuv jo~otllaust8. Edell olevan p ru t ella hdot e. ett Te tllaie1tte 111ttomme enkannattajan TYö- LÄISOPI I1AN VUodeks kaikille J rjestön_ n alai ill p rusj rje töille tai niiden toimihen_ kiloill,suorlttaen 1ita meille v11 1 (5) mk. Jokaist toi i ~ toomm annetun 0 olttcen ukal e ti postltettu til ust kohd n. Helsingl. 1 p. joulukuut IVISTYSLIITON OPINT010HTOKUNNAN puolesta ~ ;l">,,. Ud--4 c;7c?~ v

9 3/37. öytäkirja Työv~en Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta joulukuun 13 päivänä Saapuvilla olivat U. Rinne (3), toimien puheenjohtajana, T. H. Vilppula (2), V. Laherma (2), K.A. Vuori (3), H. KBngas (3), E. K. Kalervo (2), O. Suvanto (2), A. Leskinen (2), J. Erjama (2),.Leskinen (3), A. E.Heiskanen (3) 'a aimi Taisto 3), sekä liiton t imitsijat. Kaukinen, O.Helenius ja O. Haini, viimemeinittu sihteerinä. 1, 35. öytäkirjan tarkastu~. Luettiin edellisen 7/12 pidetyn Liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Uusi seura. Hyväksyttiin liiton jäse~yteen V.-ja u.- se~ra Kisa, Tuusniemi, Kuo pion piirikunnan kautta. Seura on perustettu 21/11-37 ja kuuluu siihen jäseniä 28 miestä ja 5 naista,yhteensä Hiihtomestaruuskilpailujen aika. Otettiin käsiteltävhksi edellisessä kokouksessa hiihtojaostoon lähetetty hiihtomestaruuskil~ailujen aikaa koskeva kysymys. Jaoston esityksestä ~äätettiin järjestää hiihtomestaruuskilpailut 19-20/ Kilpai luluva t: wönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 19/12 jääpallo-ottelu Rauman Työväen Urheilijat- ~!aarian isaveikot. 22-3/1 kansalliset nyrkkeilykil ailut, Ta inionkosken Tähti. 23/1 " hiihtokilpailut, Varkauden armo /1 " nyrkkeilyk1lpailut,htn /1 " " Keravan overit siirto 22"'23/1) /1" " orin Pyrintö. 5-6/2 " Hiihto- ja mäenlaskukilpailut,hyvink. onteva. 6/2 " hiihtokilpailut, Joki oisten oetus /2 " nyrkkeilykilpailut,hyvinkään Ponteva /2 " hiihtokilpailut, Killinkosken rsky (anomus 20/ 2.). 27/2 " hiihtokilpailut, Kotkan Kisaili jat,ehdolla,ettei 27/2 6/3 20/3 " se saa mestar~yskilpailuja. I hiihtokilpailut,mikkelin Vauhti anomus 20~2 ). hiihtokilpailut, Pyhtäoon Voima. " Joutsenon Kataja. Hiihtojaoston ehdotuksesta myönnettiin kaikille 20/ 2 hiihtokilpailuja anonei1le liiton mestaruuskilpailujen VUOksi kilpailuluvat viikkoa myöhemmäksi Nor an n rkkeil ottelu oukkueen katsastukset. orjaan helmikuussa lähetet ävän nyrkkeily oukkueen katsastukset päätettiin ny.rkkeilyjaoston ehdotuksesta toimeenpanna seuraavasti : Tainionkosken Tähden kansallisissa sarja alle 62 kg /1 HTN :n kansallisissa sarjat 51, 58, 67 ja 80 kg /1 Porin Pyrinnön kansallisissa sarjat alle 54, 73 ja yli 80 kg. / V.Salmisen kilpakelvottomuus. Nyrkkeily jaoston ehdotuksesta päätettiin julistaa Turun Voiman Viljo Salminen k11pailukelvottomaksi 6 kuukauden ajaksi, alkaen 8/12-37, koska Salminen kilpailumatkalla Norjassa 26-28/11 on esiintynyt riitaarakentavasti ja koko matkan ajalla sekä kilpailutilaisuuksissa epäurheilijamaisesti Nyrkkeilymaaottelun radioitni.

10 3!37, jatkoa Norjaottelun radiointi. Nyrkkeily jaoston ehdotuksesta päätettiin anoa levyselostusta yleisradiolta Norjan AlF-TUL nyrkkeilyliitto-ottelusta helmikuussa. SelostusajakSi anotaan 45 minuuttia, ja ehdotetaan,että yleisradio omalla kustannuksellaan lähettäisi selostajaksi toimittaja Lauri Nurmen Vuoksenniskan Vesan anomus. Vuoksenniskan VesalIe myönnettiin lupa kutsua loppiaispaineihinsa K. Lindelöf Ruotsin Malmivaaran lk:sta Piirijakokomitean jäsenet. Liittoneuvoston v.1937 asettamaan piirijakokomiteaan valittiin liittotoimikunnan adustajiksi A.E.Heiskanen uudelleen ja Y.Lehdon tilalle U. Rinne Säästöpankkiliiton kirjelmä. Kuultiin Säästöpankkiliiton kirjelmä, jossa liittotoimikunta kehoittaa nimeämään muutamia henkilöitä, joiden puoleen mainittu liitto voisi kääntyä säästäväisyyspropagandan harjoittamisessa TUL :n keskuudessa. sia lähetettiin kasvatusjaostoon Liiton valtioapu. Merkittiin pöytäkirjaan,että liiton v:n 1937 valtioavusta nostettiin viimeinen erä,mk. 43,750:- 7/ SASln kirje. Merkittiin kuulluksi SASln kirje jouluk. 9 p:ltä, sisältävä onnittelut Suomen tasavallan 20- vuotisen itsenäisyyden johdosta Liiton talousarvio vuodelle Otettiin käsiteltäväksi talousvaliokunnan laatima ehdotus liiton talousarvioksi vuodelle Talousarvio liitteenä. Toimihenkilöiden poistuttua käsiteltiin liiton toimitsijain palkkausta koskevat kohdat. Esitykset hyväksyttiin muilta osiltaan valiokunnan esityksen mukaisesti yksimielisesti, pa itsi TUL-lehden toimittajan palkkaa koskeva esitys 6 äänellä 1 vastaan, vähemmistön ehdottaessa toimittajan palkan koroitettavaksi 3,300 markkaan kuukaudessa, sekä 1 ja toisen toimistoapulaisen palkkaa koskeva esitys samoin valiokunnan esittämässä muodossa 6 äänellä 1 vastaan, vähemmistön ehdottaessa edeili" sella 1, 600 markkaa, jälkimmäiselle 1, 300 markkaa kuukaudessa. TUL- lehden toimittajan palkkaa koskevaan päätökseen esittivät eriä - vän mielipiteensä J. Erjama, A.Leskinen ja H.KBngas. Toimihenkilöt kutsuttiin tämän kohdan tultua käsitellyksi ei äänja jatkettiin talousarvion käsittelyssä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin talousarvio muilta osiltaan yksi m ieli~esti talousvaliokunnan esittämässä muodossa Norjan AlF-TUL painimaaotte~un talousarvio. Käsiteltiin liitteenä seuraava talousvaliokunnan esitys Norjan AlF TUL painimaaottelun talousarvio. Talousarvio hyväksyttiin valiokunnan esittämässä muodossa. Samalla päätettii~ ehdottaa painimaaottelu painijaoston esitykaestä järjestettäväksi 17/2-38 HelSingissä Yleisurhellumestaruuskil ailujen B- sar an tili. si eltiln iiton yleisurheilumestaruuski pai ujen titit. Kilpailut j ärjestettiin Kotkan K1sailijain toimesta Kotkassa 4-5/9-37. Tuloja 32,077:- ja menoja Mk. 16,731:80,joten ylijäämäksi jäi Mk.15,345:20. Ylijäämästä on liitolle tilitetty 25 %,eli Mk.3,836:-. Talousvaliokunnan esityksestä tili t hyväksyttiin.

11 3/37,jatkoa en tilit. sitel iin min eikkojen issä 3-4/4-37 järjestämien liiton nyrkkeilymestaruuskilpailujen tilit. Tuloja 1~.19,4 38:50, ja menoja Xkx1e l~. 10,378:90. Ylijäämäksi jäi &. 9,059:70. Liitolle on ylijäämästä tilitetty 25 %,eli ~. 2, 265:15. Talousvaliokunnan esitykaestä tilit hyväksyttiin Liitto äsenkir'o en hinnat. alousvaliokunnan esityksestä päätettiin koroittaa aikuisten liittojäsenkirjan hinta 3 mk:sta 5 markkaan,ja nuorten jäsenkirjan hinta 1 m:kasta 2 m:kaan. 18 " aarian Pyrkivän. Kuul tiin _;_aarian Pyrkivän anomus,koskeva luvan saantia lii tolt a elo-syyskuun vaihteessa 1938 Tukholmaan ja Osloon suunniteltua voimistelunäytösmatkaa varten. Anomus lähetettiin voimistelujaostoon lausunnon anta ista varten. V aku u d e k s i ~.~ -... ~

12 T Y ij v Ä E N '. U R HEI 1 U 1 I I T T 0 r. y. ================= ==~= ~============= == == == ========= Ta I o usa r v i 0 v:ksi ~- ' --'- ----;================ Yleiskuluj en t ili ~ Palkkat ili ~ Yhteensä Sihteeri a 3,300~ - 39, 600~ - Na i ssihteeri " 2,000~- 24, 000~- Jaostosi hteeri n 3,000: - 36,000~- TU1:n toimitta ja "3,200:- 38,400: - _1'- aputoimi ttaja 11 1,500~ - 18,000: - I 1i i t on osa 39, 600: - 16, 800:- 36, 000:- Taloudenhoitaja II 3,500:- 42, 000:- 27, 600:- Kirjanpitäjä II 2,000~ , 000: - 13, 200:- Toimistoapulainen II 1,500:- 18,000:- 13, 200~- T U 1 38, 400:- 18, 000:- 12, 000 :-:- 8,400: - 3,600:- 4, 800 : - 1, 800:- 7,200: - 2, 400: - 2, 400: - 1,200:- 2, 400 :- 400:- _ 11 /'- II 1, 200: - 114, 400~ - 7, 200:- Lähetti ~- 8, 400~ - 6, Tilapäistä työvoimaa - : -, 10, 000:- 10, 000 : ~;~--~ ~--~~ ~ _ 1I ;,...:..1...;k:=...:-.-::2:::-=:1~.~9;..::0;..::0...:!. :~- 272, 800 : - 169, 800 : - Vuokrat ~? 30, 000: - 18, 500:- To i mistotarpeet c 14,000:- 8, 500:- Puhelinmaksut ~ c 14,000: - 7, 000:- 1ehtitilaukset 2,000 : - 1,500: - Postimaksu t ~ 12, 000:- 12, 000: - Jäsenmaksut ~ 14,400:- 14, 400:- Ilmoitukset ~. ~. 1, 000:- 1, 000: - Kokouspalkkiot ~ 19,000~- 19, 000:- Jaosto jen palkkiot.0. 6, 000:- 6, 000:- Sähkösanomat ~. ~ _ 2,000~- 2, 000:- Sekalaiset kulut 8.000~- 122,400:- 8, 000: - Kilpailu-ja edustust i li~ Kilpail um atkoista. 15,000; Ulkomaiset kokoukset 12,000!- 27,000: - Valistustili! Pi irikunnille avustuksena kurssi-ja neuvontatyöhön 50, 000:- Kirjalliseen ja sulliseen valistustyöhön. ~ ~ , 000: - Urheilumerkkeihin, poikaurheiluja neuvontapäivi ä varten 20, 000:- TU1-lehden tili : Painatuskulut 150,485~- Postitus kirjapain. 13,566: - Kirjoituspalkkiot 40,000:- Kuvituskustannukset 35,000!.:. 1ehden kuljetusmaksut 14, 236:2 Po stimaksut kirjeen vaihdosta ym. 9,000:- Käännöstyöt... ~... "... 1,000~- Ilmoituskulut ~ 3,000:- Kokouspalkkiot. "w. 500:- Osotteiden hoito 3,100:- I Kesäloman sijaisille 6:000~- Asiamiespalkinnot c. 10,000:- ~, ~atkakul ut toi mi ttaj.. 3, 000 ~ '-1' 27, 000:- 50, 000:- 30, 000:- 20, 000:- 87, 000 : - 9, 000: - 4, 000:- 6, 000:- 500: - 16, 000: - 2, 500:- 1, 500: - 1,000:- Sekalaisia kuluja.... ~O~O_~ ~,. 87 :20 292,887 :20 =======~=~=~=~=~~~=I~::;~~~~:~l=~~!;~~~;:l~~~;~~~;~~J~~;~~~~:=[

13 t,. ~" "'... ;. :~..' L. ~ II' ~~~e~s-~ ' j Liiton osa T U L 1 T N U L ] Siirt 0 I~,: 815,087': 2C 0, 394,700: TNU-lehden tili~ Painatuskulut c I Kirjoituspalkkiot 9 ' ' I ~ -- i: Kuvituskustannukset Postimaksut kirjeenvaihdosta ym. 9 : 000 ~ - II '1 2:0GO~ - 11 Kul jetusmaksut 2, ;:;50~ - Postimaks. kirjapaino Ilmoituskulut As iamiespalkinnot Sekalaisia kuluja T u 1 0 t~ ,387., ~; ~-2-, 1-,-OO~ ~ - i 1, 500 ~ -,: 3,000: - II 1,0 00~ - ~ 71 :800: ~ , 887 ~ 20 I 394,700: ,387: 20 I 92,800: - -=-=-=-=-=-=-==-----=-=-=-=-=-=-==-;=========================================. - ;. - LiittoverojeL t ili~ Liittoveroa 27, 000 jäseneltä... o ei 3/- Kustannustuotteiden tili Kilpailutili~ Kilpailuluvat ~est aruuskilpailut I!, o;', 81,000 : - II 75, 000 ~- I 8, 000 ~ - l' 7 OOO~- 15JOOO~ -,-. -,. - l.,,1. Korkotili i 10,000: I TUL-l ehden til i ~ Tilausmaksuja Irtonumeroista Ilmoitukset TNTJ-lehden tili! Tilausmaksuja Irtonumeroista Ilmoitukset 216,000: ,500~- II 118, 500: - I 360,000:- 64,000~- 5,000~ ~- TUL-lehden tappiota TNU-lehden _ fl _ T a p p i 0 t a I 20,000:- 20,000:- I 10,000:.-= _ 22~~. 600: =. I 360,000: - Valtioaputili: Si hteerin palkkaukseen ~ 39,600:- Naissihteerin palkkaukseen 0 24,0 00~- Jaostosihteerin palkkaukseen. 36,000:- Piiri kunnalliseen kurssit yöhön. 50,000~ Kirjalliseen ja suullise en val istustyöh. 30,000~ Urheilumerkkeihin, poikaurheilu-ja neuvontapäiviä varten 81,750:- 81,000:- 75,000:- 15,000:- 10,000:- 81,750:-!.~:..:.9~9L,-=.6..:..00~:-_:,-.::.2:..:0-...z.'.-=O-=O...:.O...:...~_-_{-_l:-=-q ~ggq~ ~ k. 1852, 350:- 380,600:- 380,000~- 91,750: ,34,537 :20 14,100:- 19,387:2 0 1'050:-~ ]~ J:c. 1!8~~. _ ~8 7~ ,700:- 1399,387:20 192,800:- ============== === ====~==7.= == ======== ==========,

14 ~ u s t ann USa r v i 0 =============================== ; ;- 0 r j a - S u,j II; i JJcJ.iDimauottelUIJ jarjestalllisesta Su~m essa 11 )l1a, :.L~UUt~ HZI 1938 ja samanlaisen ottelun jär j estämisestä v.1939 Norjassa ~a tkustavan joukkueen matka-ja päivärahat suorittaa lähettävä liitto,mutta kilpailujen järjestäjä huolehtii vierailevan joukkueen majoituksesta ja ruokailusta. ~ ~ eno t ~ ~ ~a tkakul u t ~ Helsingin otteluun 7 henk. IJslon otteluun Ii a- 200/- II 1700/- 1,400:- 13, 600!- 15,000:- Pä ivärahat~ Helsingin otteluun 7 henk. II Oslon ottelusta 8 II n 150/- 800/- 1, 050: ~- 7,450:- Ruokailu ja majoitus: Helsingissä norjalaisille 8 henk. a 4 pv. = 32 pv. Majoitus H~g issä liiton joukk o 7 henk. a 2 pv. :Ii 14 pv. II a 50/- 25/- 1,600:- 3 50~- 1,950:- Mainoskulut~ Sanomalehdet ja pylväsilmoitteet 2,0 00~ '- Päättäjäiset~ Vaatimaton ateria noin 50 henk. II lfuistoesineet kilpailijoille 80/- 1, 000~- 1, 000:- 2, 000~- Vuokrat Yll1. kul u t ~ quoneen vuokra kil p.varte:ill Poliisilupa Painotöitä (pääsyliput ym.) Sekalaisia kuluja 800:- 200 ~- 500:- 300;- 1,800:- Kilpailujen käsiohjelman painatus 1,500:- ~ k. 31,7 00~ T U L 0 T: Helsingissä järjestettävästä ottelusta: Pääsrmaksutulot: 500 l\:pl. a 15/- 7,500:- 300 _ 11 _ II 18/- 3,600;- 261 _11- II 10/ :- K~s iorjelman ilmoitustulot T a p p i 0 13,710:- 2,500: :- Helsingissä 10 pnä joulukuuta Tydväen Urheiluliiton talousvaliokunta psta Eero Kaukinen. H k. 31,700:-

15 4/1J7 Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta joulukuun 20 p :nä Saapuvilla oliva t Rinne (4) puheenjohtajana, T Vilppula (3), K.A.Vuori (4), H. Kangas 4 ), E.K.Kaler 0 (3), O.Suvanto (3), A.Leskinen (3), U.Leskinen 4), A.E.Heiskanen (4) "a Taimi Taisto (4), sekä liiton toimitsijat E. KBuki nen, O.Helenius, O.Haini ja Greta Rajala,Haini sihteerinä Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin edellisen 13/12 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta Kilpailuanomus. r~önnetti i n seuraava kilpailulupa : 16/1-38 nyrkkeilyseuraottelu Kymin Veikot-Helsingin Kotkat Nyrkkeilykatsastukset. Helsingin Kotkien ja Tampereen Yrityksen anomukset saada järjestää Norjaan helmikuussa l ähetettävän nyrkkeilyliittojoukkueen katsastuksis ta muutama t sarja t järj estettä vikseen hylättiin, koska katsastulls et liittotoimikunnan edellisessä kokouksessa annettiin Tainionkos en Tähden, HTN :n ja Porin Pyrinnön järjestettäviksi Kirjeelliset nyrkkeilytuomarikurrsit. Herki ttiin kuulluksi,että nyrkkeily j aosto järjestää kirjeell:is et nyrkkeily tuomarien kurssit Hiihtomestaruuskilpailut. Hiihtojaoston esityksestä äätettiin antaa liiton hiihto- ja mäenlaskumestaruuskilpailut Kotkan Kisailijain järjestettäväksi 19-20/2-38. l!uut hakijat; Ha minan Ponteva, Kymin Veikot ja Vahvialan K"lpaveikot (viimemainittu vain mäenla skumestaruuskilpailut ; anomus saapui hakuajan jälkeen). 6 valtion rautateilla 7 ". 59. Hiihtomestaruuskilpailujen radioselostukset. Hiihtojaoston esi tyksestä päätettiin Yleisradiolta anoa hiihtomestaruu~{ilpailuista radiojälkiselostukset kumpanakin kilpailupäivänä n.15 min. ja lisäksi sunnuntaina päivällä n.30 min. selostus suoraan kilpailupaikalta. 8 J. 6 V.1937 jalkapallosuursarjan tilit. Talousvaliokunnan esityksestä hyväksyttiin v.1937 jalkapa losuursarjan tili t. Tili t ja ot teluse 10 st us li i tte inä. 9 '. 61. Ranskan TUL :n anomus. Kuultiin Ranskan Työväen Urheiluliiton, Federation Sportive et Gymni gue du Travail, tiedustelu, voisiko TUL ja millaisilla ehdoilla l ähettää 6-7 kilpailijaa ja 1 johtajan käsittävän joukkueen liiton ariisin l~ hellä h~ln~k ~ 20 p :nä 1938 järjestettäviin kansainvälisiin murtomaa juoksukil a1lu1h1n 10 km. matkalla. Päätettiin vastata,että joukkue lähetetään ehdolla, että järjestäjä maksaa joukkueen natkat ja päivärahat.

16 4/37,jatkoa Selostus SASIn puhemiehistön kokouksesta. Kuultiin selostus SASIn puhemiehistön kokouksesta ahassa 15/ liitolle lähetetyn pöytäkirjan perusteella. Selostuksesta ilrneni,että olympialaiset Antverpenissa onnistuivat taloudellisesti verrattain hyvin,ja että SASIn kongressi on päätetty kutsua koolle msterdamiin 27-29/5-38, jossa yhteydessä myös vietetään SASIn 25-vuotisjuhlat. Niinikään kuultiin nainitun juhlan vietosta S SIn alajärjestöille annetut ohjeet ja toivomukset, joiden noudattaminen julkaisutoi innan osalta jätetään liiton julkaisujen toimittajille. S SI.. lle päätett'iin lähettää kirjelmä,jossa liitto virallisesti, iittokokous äätöksen perusteella, anoo v.1943 olympia aisia Suomeen TUE:n järjestettäviysi. /' 11 '. 64. }:ansa inväl' et säännöt. oiniston tehtäväksi annettiin harkita, olisiko liit n tehtävä alotteita SASIn seur8ava 18 kongressille kansainvälisten sääntöjen muuttamiseksi TUL :ssä käytännössäolevien Sääntöjen mukaisiksi,sekä huolehtia tarpeellisista valmisteluista V.1938 kurssitoiminta. Talousvaliokunta esitti,että hiihtojaosto on anonut,että sille v:ksi 1937 myönnetty kurssimääräraha 8000 mk. siirrettäisiin vuodelle 1938, ja että liittotoimikunta myöntäisi jaostolie lisävaroja 12, 000 mk. joilla varoilla yhdistettyinä järjestettäisiin hiihtokurssit v.1938 al'kupuole lla.. Samoin valiokunta esitti,että luistelujaosto on niinikään anonut, että sille Myönnettäisiin 12, mk. luistelukurssien järjestämiseksi v.1938 alkupuolella. Talo'usvaliokunta ehdotti,että hiihtojaostolle myönnetty määräraha siirretään jaoston käytettäväksi v.1938, mutta että muilta osiltaan kummankin asian ratkaisu siirretään siksi,kunnes on saatu tarkempi suunnitelma liiton kurssi toiminnasta kokonaisuudessaan v Talousvaliokunnan ehdotus hyväksyttiin. Samalla annettiin oimiston tehtäväksi laatia alustava suunnite'lma liiton kurssitoiminnasta v. 1938, jonka jälkeen asia alistetaan jaostojen käsiteltäväksi, minkä jälkeen kurssisuunnitelma liittotoimikunnassa vahvistetaan ja sitä voidaan ryhtyä toteuttamaan. vakuu~b. SS. ii : tk-w~.,

17 ~derario/l ~orrive er (2vnz/u9'ue du grava~r d"oj ~ue CJu.57äu6:... ku/u'-.2)en~/ 2'an/ f?oe/ <:> 2' an// te D.ee.embre _..._... _.._..._.._..._. 1 U,;J T~~ UrheilU1utto Sirkuskatu, 5. HELSINSKI II (Fin1ande) C'/c. po.dat': 2'an"./ rg97.73 o 0e/... 2'rouence Declar~e conrorm~ment å la loi de 1901 sous le numero S. A. G. n Le-SS Chers Camarades, Le 20 Fevrier notre b'ederation organisera un gra.nd Cross... Country Intenlationa1 pour 1eque1 nous avons invite une equipe selectionnee de ~ U.lh.. S., de l'espagne, d 1a Be1gique, de 19. Suis~e, de 1tAng1eterre. par le presente, nous vous invitons officiellement a. p9.rt1ciper cette manifestat10n sportive Iuternationale, en se1ectionnant une equipe ne 6 ou 7 orossmen de votre Fåderation. Voiei p1usieurs annees que nous organisons cette manifestation qui remporte toujours un suooes oonsiderab1e et i1 nous serait tres agreab1e que vous aooeptiez Kotre invitat1on. La presenoe de votre equipe representative rehaubserait 1'601at d notre oross-country Internationa1. Si, comme nous 1lesparons, 11 vous est possib1e (et noue nleu dou.. tons pas) de selectionn r 6 ou 7 ooureurs de va1eur. vou1ez-vous avoir 1'ob11geance de nous faire connattre les conditions qui vous permettraient de nous donner satisfaction. au Paro Le Cross se disputera 1e 20 Fevrier, sur une distanoe de 10 km., des Sports d 1a Courneuve, prås de Paria. Le o1assement par Uation se fera par 5 coureurs par Nation. Votre delegation pourr it donc se compoeer de 8 personnes, oiest~a.~dire 7 coureurs et 1 dirigeant. favorao1e,. Dana ltattente de recev 1r sou eu une reponse que nous esoorons Reoevez, ohe~camarad nos fraternelles salutations. Le Secretaire Sportif' 1<'ederd

18 Ein Brief vom Arbeitersport- und Turnbund Frankreichs. Werte Genossen, Unsere Organisation organisiert am 20 Februar 1938 ein grosses Terrainlaufen (Cross-Country, aldlaufen), zu welchem wir je eine AuswahImannschaft aus der Sovjet-Union, Spanien,Belgien, chweiz und EngIand einge Iaden ha ben. Hiemit Iaden wir lhren Verband offiziell ein sich an dieser internationalen S po~tdemonstration zu beteiligen, indem sie eine ~annschaft von 6 bis 7 Terrainläufer Ihres Verbandes entsenden sollt. Diese Veranstalltung organisieren wir schon mehrere Jahre und es wäre se~ angenehm, wenn auch Sie unsere Einladung annehmen wuerdet, denn die Veranstalltung hat immer sehr gute Erfolge gehabt.die Teilnahme Eures Vebbande! wuerde die Bedeutung unseres Terrainlaufes noch vergr' ssern. Sollten Sie, wie wir hoffen, an der Veranstalltung teilnehmen, dann bitte wir 6 oder 7 gute Läufer auszuwählen und ~1die Bedingungen bekanntzugeben, unter welchen Sie zu kommen bereit wären. Der Terrainlauf wird am 20 Februar auf einer Distanz von 10 km im Parc i des Sports de la Cournauve bei Paris stattfinden. Jedes Land wird 5 Läufer aufstellen. Eure Delegation könnte aus~ bestehen, das heisst aus 7 Läufern und 1 Vertreter. Personeh Wir erwarten Ihre baldige Antwort,welche,wie wir hoffen, eine guenstige sein wird.., Mit den bruederlichen Gruessen t (J L. R 0 che Verbandssekretär. Paris,den

19 T U L~n jalkapallosuursarjan tili v~lta V a r a t~ Sarjarahasto liitossa ,828:80 Saatavia seuroilta ~4=3=3 -,-:.;;. 4=0_ V e 1 a t~ M k. 20,262 : ~.~atkakustannuksia seuroille... 14,545:- Tappiollisista otteluista korvauksia seuroille. 2,114 :75 Hyvitykset tililcorjauksista seuroille..... Liiton saatava ~ " ' Voi t t 0 - j a t a p p i 0 t i 1 i T u 1 0 t: '... ~ 2,0 2 6~50 Voi t t 0. _-=1~,_50~0 ~ _-_ M k. 20, 262;20 ==============~== Tilitykset sarjarahastoon! Tili-ja ottelunumero 2. H ~stä, Kullervo-Turun Toverit 7'4':50 3. Kotkasta, KTP - H:gin Vesa 1,4 2 0:~, '. 5. Tampereelta, TKT - Hgin Kullervo "' 21ö~35 ' 6. Turusta, Turun Toverit- Hgin Kalervo 509:25 7. Viipurista, Viip. Toverit-Viip.Ryhti 423 :- 11. Tampereelta, TPV - Hgin Kalervo 619~- 12. H ~stä, Kullervo - Kalervo 94: Kotkasta, XTP - Viip.Ryhti 1,778: Viipurista, Toverit - Hgin Ponnistus 265: H ~stä, Kullervo - Tamp.Pallo-Veikot 26:- 16. Tampereelta, TPV - TKT 2,163:- 17. H:stä, Ponnistus - Vesa 252 : Viipurista, Toverit-KTP 9: Tampereel ta, TPV - Turun Toverit 89.9 ~ H ~stä, Kullervo- KTP., 7 2 ~- 23. Kotkasta, KTP - Tamp.Kisa-Toverit 1,280~- 24. Tampereelta, TPV - Kullervo 1,17 3 ~ 40 :. 26. _ 1'- TPV - TKT 2,951.:- 27. H~stä, Ponnistus - Kullervo,360:- 28. Tampereelta, TPV - Kotkan Työv.Palloil. 2,262!- 30. _ 11 _ TKT - Viip.Ryhti 433: Kotkasta, KTP - Hgin Ponnistus 901~- 32. Tampereelta, TKT -._ li _ 475~ Kotkasta, T(TP - Viip.Ryhti 1,127:- 3 4 ~ H:stä, Ponnistus - TPV ~4~3~:~3~0_=1~9~,8~28~:8~0 S i i r t 0 19,828:80

20 (2) TUL ~!J,i ) l '::_~J!:,:,l) q ~3~ r.~_~~r_.1 an til i v ~l ta S i i r t 0 19,828~80 Ti.l j, t t??.rnä t t Clri (' 'C ~ 12-: H! ste:;l:sjllg'rvo- Ka.:: ervo yhteisvastuullisesti: ;(, = 1 ~ r To1 t a, 134:75 T~?J 8-rVO} t.e 134 ~ _ 11_ K-:11 crvo - TailJp. Kisa-Toveri t 11: ViipurIsta,:; TO 'J~~rit - KTP 152:90 433:40 I M k. 20,262:20 ====================== Sliori tt ~_~ :tt9~<:!.,llsorve. ukset matkoista seuroille 670:- 277:- 14,545:- Til itt ämättö ~ä t : 14. Viip ul'istii-; -Vi, ip. Toveri t - Hgin Ponnistus TyöväelJ Urhej.l ulii -col l e : =>1 Pääsyl} pui '; -ca'-' paina t uskul ut Mestaruusmit alleista Kil pailujen h'.loltolrulut: Postikulut paasylippujen lähetyksistä,puhelin ym.kulut Voi t t 0 ~.... Suori ttama t toma~_...!:ap p ~ ot ottel uista ~ ~ i l i-ja ottelunum ero. 1. H ~ stä, Hg i lj Pormis tu!'; - Viip. Ryhti 293~ i L i! Ve sa - Viip. Toveri t 317:- 8. Viipurista, 7iip. Ryhti - Bgin Vesa 108:- 9. H~s t ä, Hg in Ponnistus - KT P 113: Turusta : T~l' UD Toverit - TKT 58;- 21. 'hi purista, Vi ip.ryhti - TPV 384:- 25. H;stä, Hg in Por,nistua - Viip.Ryhti 264:- 29. _II- 71 Kullervo - TKT 173:- 35. Viipurista, V i 1p~Ryh ti - Hgin Kullervo 404:- 2,114:75 75:95 1,079:50 2,026:50 1,500)1-111 k. 20,262:20 =================== Voitto-osuus määrältään Mk. 1,500:- jaetaan sarjaan kuuluville seuroille ~~k.1 5 0:- suuruisena seuralleen. Sarjarahaston jako toimitetaan alla olevan j akoluettelon mukaan. Helsingin Kv er v olle~ ~.,~atkalculuja ottel. 6 ja !- Väh ennetään ~ Tilikorjaukset /1 12 ja :75 ()suu~, sa~j.. l: Q_. voi t osta Q..... ~... 0 Helsingin Kul Jer voll e: 730:25 150:- ======= = === ===~~= ==~=== Tappiekorvaus otte] : "~atk.'1kuluj D. ottel. 5,24 ja 35" 1,512~ 1,685:- Vähermetään ~ Tilikorjåuk3et e t t el :75.1,550:25 O ~~~::.:'3_ s3,rj_b:p.. y:~~1~;~.9.. J~. I:.... OJ "". ~ _-=.1=-5.=..0.!.:_-_ Siirto 880 :25 1,700:25 2,580:50

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Luettiin 21/12-36 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta.

Luettiin 21/12-36 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitta. N:o 1. ==::z===.-.:--- JI/ ------- Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä tammik., p:nä 1937 pidetyn kokouksen pöytäkirja (1). Saapuvilla olivat Laherma,LeskinentVuori,Ka~ervo,Heiskanen,Katajisto,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~.

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~. TUL (c 11- Työväen Urheiluliiton liitto~imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä tammikuuta 1936. Läsnä olivat Laherma, Jääskeläinen, Erjama, Vainio, Heiskanen, Lehto, Kalervo, Vuori, Eatajisto,

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot