KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (12)"

Transkriptio

1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (12) Aika: Keskiviikko kello Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, poistui klo 17.50, 79 :n käsittelyn aikana Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen Reino Korhonen Jukka Lemmetyinen Marja-Leena Saastamoinen varajäsen Pirjo Romppanen jäsen Jatta Tiihonen sihteeri Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Heikki J. Oksanen Aimo Ilomäki Juha Tanska Jorma Korpela Matti Kontkanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra hallintojohtaja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Poissa: Liisa Länsmans jäsen (ilm. esteestä) Seppo Karjalainen jäsen Jukka Lopperi kirkkoherra 73 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 74 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin 85 Sunilan pappilan kiinteistön myynti. 75 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja taloustoimistossa 14 päivän ajan toimiston aukioloaikoina. EHDOTUS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Seppo Karjalainen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Reino Korhonen.

2 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2 (12) 76 SEURAKUNTIEN RAKENNEMUUTOKSEN OHJAUSRYHMÄN LOPPURAPORT- TI Valmistelija, kirkkoherra Hannu Marttila puh Kirkkohallituksen asettama seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmä on julkaissut loppuraportin, jossa se suosittaa seurakuntarakenteen kehittämisen lähtökohdaksi rovastikuntamallia. Seurakuntaneuvostoilla on mahdollisuus antaa siitä lausunto. Johtoryhmä valmistelee yhteistä kirkkoneuvostoa varten lausunnon. Lausunto esitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa samoin itse loppuraportti. EHDOTUS, PUHEENJOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto neuvosto käy keskustelun seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportista ja antaa siitä lausunnon. Puheenjohtaja esitteli yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraporttia sekä johtoryhmän valmistelemaa lausuntoa raportista. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ja käydyn keskustelun jälkeen hyväksyi yksimielisesti johtoryhmän valmisteleman lausunnon seurakuntien ohjausryhmän loppuraportista. 77 PERHENEUVOJAN VIRAN VAALI Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Henkilöstöasiain jaosto : Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvoja Seppo Apajalahdelle valtakirjan Loviisan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan alkaen. Apajalahti on virkavapaalla nykyisestä virastaan , jolloin hän hoitaa Loviisan kirkkoherran viran sijaisuutta. Apajalahti on pyytänyt eroa virastaan lukien, jonka yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt Kyseistä perheneuvojan virkaa hoitaa tällä hetkellä väliaikainen viranhaltija kunnes virka täytetään tai virasta muuta päätetään. Virkasäännön mukaan avoimeksi tullut virka on julistettava julkisesti haettavaksi. Talousarvio-ohjeen 2012 mukaan avoimeksi tulleen yhtymän viran haettavaksi julistamisesta päättää henkilöstöasiain jaosto. Avoimet virat annetaan johtoryhmälle tiedoksi. Talousarvio-ohje velvoittaa jokaisen auki tulleen viran kohdalla harkitsemaan viran tarkoituksenmukaisuutta sen toiminnallisten, taloudellisten ja yhteistoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Perheneuvojan viran vakinainen täyttäminen maksaa yhtymälle kuluvana vuonna Toisaalta Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus saa muilta seurakunnilta korvausta kolmen perheneuvojan tekemästä työstä 2012 talousarvion mukaan yhteensä Tällä hetkellä Kotkan seurakunnilla ei ole erikoistumiskoulutuksen omaavia viranhaltijoita, jotka voisivat virkajärjestelyin tai oman virkansa ohella toimia perheneuvojina. Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja ehdottaa, että virka julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Perusteluna ovat se että työ on kirkon diakonista ja sielunhoidollista perustehtävää ja että työlle on runsaasti kysyntää. Johtoryhmän kokouksessa avoin perheneuvojan virka merkittäneen johtoryhmälle tiedoksi. Päätösehdotus yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja: Henkilöstöasiain jaosto päättää antaa luvan perheneuvojan viran haettavaksi julistamisesta vakinaista täyttämistä varten.

3 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3 (12) Talousarvio-ohje 2012: Avoimet virat Avoimeksi tuleva seurakuntayhtymän yhteisten työalojen, hallinnon, kiinteistötoimen tai hautaustoimen vakinainen virka tai toimi voidaan julistaa haettavaksi vain henkilöstöasiain jaoston päätöksellä. Seurakuntien virkojen ja toimien haettavaksi julistamisesta päättää seurakuntaneuvosto. Päätöstä tehtäessä on arvioitava ja päätökseen kirjattava: - toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset - Kotkan seurakuntien yhteistyömahdollisuudet - tehtävänkuvauksen muutokset. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän avoimet virat ja toimet annetaan johtoryhmälle tiedoksi. EHDOTUS, hallintojohtaja Henkilöstöasiain jaosto päättää antaa luvan perheneuvojan viran haettavaksi julistamisesta vakinaista täyttämistä varten. Viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi vahvistetaan kelpoisuusehdot täyttävälle hakijalle nykyinen palkka: vaativuusryhmä 602/3031,87 /kk ( yleiskorotus huomioitu). Henkilöstöasiain jaosto antoi luvan perheneuvojan viran haettavaksi julistamiseksi vakinaista täyttämistä varten yhteistoimintasopimukseen perustuen. Vaalia valmistelevaan työryhmään kuuluu yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Marttila, henkilöstöasiain jaoston puheenjohtaja Kaisa Rönkä, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen ja perheasian neuvottelukeskuksen johtaja Mia Kähärä. Yhteinen kirkkoneuvosto : Henkilöstöasiain jaoston päätöksen mukaisesti seurakuntayhtymän avoimeksi tullut perheneuvojan virka on ollut julkisesti haettavana lukien. Hakuaika on päättynyt Vaalia valmisteleva työryhmä haastattelee hakijoita hakuajan päätyttyä. Asia esitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa EHDOTUS, YHTESITEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto suorittaa perheneuvojan viran vaalin kuultuaan vaalia valmistelevan työryhmän lausunnon asiasta. Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto : Henkilöstöasiain jaoston päätöksen mukaisesti seurakuntayhtymän avoimeksi tullut perheneuvojan virka on ollut julkisesti haettavana lukien. Hakuaika on päättynyt Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksen jätti 11 kelpoista hakijaa. Vaalia valmisteleva työryhmä valitsi hakemusten perusteella hakijoiden joukosta seuraavat viisi hakijaa, joita haastateltiin Tuija Kuukka, Saimaanharjulta Sami Seppänen, Tuusulasta Ulla Pipatti, Kuusankoskelta Anu Sorjonen, Järvenpäästä Liisa Strengell, Nummisista

4 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 4 (12) Haastattelun perusteella työryhmä valitsi soveltuvuustestiin Tuija Kuukan ja Anu Sorjosen. Molemmat hakijat ovat soveltuvuustestin mukaan virkaan soveltuvia. Valmisteluryhmä esittää että virkaan valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja soveltuvuuden perusteella vs. perheneuvoja TtM Tuija Kuukka ja hänen varalleen TM Anu Sorjonen. Hakupaperit ja yhteenveto haastatelluista ovat yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten nähtävänä ennen kokousta hallinto- ja taloustoimistossa ja sen jälkeen kokouksessa. EHDOTUS, YHTESITEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee perheneuvojan virkaan tai myöhemmäksi sovittavana ajankohtana vs. perheneuvoja TtM Tuija Kuukan ja hänen varalleen TM Anu Sorjosen. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamistaan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti perheneuvojan virkaan alkaen tai myöhemmäksi sovittavana ajankohtana vs. perheneuvoja TtM Tuija Kuukan ja hänen varalleen TM Anu Sorjosen. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamistaan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 78 VAHTIMESTARI KARI HOLTARIN IRTISANOUTUMINEN Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Vahtimestari Kari Holtari on kirjeellään irtisanoutunut eläkkeellesiirtyminen johdosta seurakuntayhtymän vahtimestarin virasta alkaen. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää vahtimestari Kari Holtarille eron alkaen eläkkeellesiirtymisen johdosta. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi vahtimestari Kari Holtarille eron alkaen eläkkeellesiirtymisen johdosta. 79 SUOJAN JA TUEN TARJOAMINEN HÄDÄN- JA KARKOTUSUHAN ALAISELLE MAA- HANMUUTTAJALLE KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Kirkon diakonian ja yhteiskunnallisen työn keskuksen Kirkko turvapaikkana -ohjeessa suojan ja tuen hakemista seurakunnasta esitellään seuraavasti: Kirkkoa on perinteisesti käytetty turvapaikkana. Kirkko turvapaikkana -periaate liittyy pitkään historialliseen traditioon, jossa kirkko jumalanpalveluspaikkana on pyhä. Kirkkotilaan on hakeutunut hädänalaisia ihmisiä suojaan esimerkiksi viranomaisten toimilta. Pohjoismaissa tunnetaan oikeuskäytännössä vanha kirkkorauhakäsite. Pohjoismainen tapaoikeus piti kirkkorauhan rikkomista erittäin raskauttavana. Euroo-

5 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 5 (12) passa traditio eli voimakkaana toisen maailmansodan aikaisissa juutalaisvainoissa. Tuolloin toiminta ei ollut avointa, vaan juutalaisia piiloteltiin salassa. Tämän päivän Suomessa kirkko turvapaikkana -toiminta on avointa, ja sen pyrkimyksenä on yhteistyö viranomaisten kanssa. Toiminta on väkivallatonta ja tähtää oikeudenmukaisen kohtelun toteutumiseen yksittäisissä turvapaikkatilanteissa. Kirkko ei voi tarjota varsinaista ulkomaalaislain tarkoittamaa turvapaikkaa, mutta henkistä suojaa ja erilaista muuta tukea ja apua sitäkin enemmän. Turvapaikan myöntämisestä tai epäämisestä päättää viranomaisena Maahanmuuttovirasto. Siksi on tarkoituksenmukaista, että kirkko puhuu suojan tarjoamisesta ja tuesta. Kirkko turvapaikkana -käytännöllä tarkoitetaan sitä, että seurakunta antaa konkreettista suojaa karkotusuhan alla olevalle ihmiselle, joka pelkää henkensä puolesta. Seurakuntatyössä kohdataan monenlaisia tilanteita, joissa seurakunta voi puolustaa ihmistä ja ajaa hänen oikeuksiaan. Tämä on normaalia diakonista toimintaa. Vaikka tämä opas koskee kirkko turvapaikkana -käytäntöä, se soveltuu laajemminkin erilaisten oleskelulupa-asioiden, perheen yhdistämisen tai lumeavioliittoepäilyjen kanssa kamppailevien ihmisten avustamiseen. Seurakunnat kohtaavat myös EU-kansalaisia, jotka ovat lähteneet liikkeelle omasta maastaan syrjivän politiikan ja taloudellisen ahdingon vuoksi. He etsivät ihmisarvoista elämää. Myös Suomeen töihin tulleet EU-kansalaiset saattavat yllättäen menettää työnsä ja pudota pois sosiaaliturvan piiristä. Seurakuntien avustamistilanteet ovat viime vuosina saaneet suurta julkisuutta, mikä on kasvattanut tietoisuutta kirkon roolista hädänalaisten puolustajana. Erilaiset uskontojen ja kulttuurien väliset konfliktit ovat lisääntyneet maailmalla, ja niiden keskeltä paenneet ihmiset ovat keskuudessamme. Seurakuntiin turvaudutaan entistä enemmän. Toimintaympäristön muuttuminen edellyttää seurakunnilta erilaisiin avustustilanteisiin varautumista. Siksi on erittäin tärkeää ja välttämätöntä, että seurakunnat tekevät valmiussuunnitelman myös turvapaikanhakijoiden ja oleskelulupien kanssa kamppailevien tukemiseksi. Nämä tilanteet haastavat seurakunnat ennen kaikkea yhteisöinä. Kristillinen lähimmäisenrakkaus joutuu koetukselle, kun on nopeasti ratkaistava, onko välttämätöntä kyseenalaistaa esimerkiksi viranomaisen käännytyspäätös. Seurakunta ei kuitenkaan pyri synnyttämään vastakkainasettelua virkavallan kanssa vaan määrätietoisesti edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumista suomalaisessa turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa. Nopea toiminta käännytyksen täytäntöönpanokiellon hankkimiseksi voi jopa pelastaa ihmisen hengen. Tämä opas täydentää Suomen ekumeenisen neuvoston vuonna 2007 julkaisemaa ohjeistoa. Toimintamallin luomisessa on käytetty apuna sitä kokemusta, jota on saatu vuosien aikana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnissa, Lahden seurakuntayhtymässä, Tampereella, Kuopiossa, Petäjävedellä ja Vantaankoskella. Ihmisen huomioiminen kokonaisvaltaisesti on keskeinen kristillinen näkökulma. Kaikkiin avunpyyntöihin ei voi vastata myönteisesti, mutta seurakunnissa olemassa olevia tukimuotoja voi tarjota aina, silloinkin kun vaikuttamistoiminnalle ei nähdä enää mitään mahdollisuuksia. Avustustilanteet haastavat seurakuntien työntekijöiden ammattiosaamisen, jos aiempaa kokemusta ei ole ehtinyt kerääntyä. Kirkon johdon ja esimiesten sitoutuminen ihmisoikeuksien, ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen tukee parhaiten seurakuntien työntekijöitä sekä seurakuntien vaikuttamistyötä. Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen ja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen ovat laatineet edellä mainitun kirkon yleisen ohjeen pohjalta alla olevan toimenpide-ehdotuksen kirkko turvapaikkana -toiminnan järjestämisestä Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä. 1. Toiminta voi käynnistyä tilanteessa, jossa maahanmuuttovirasto on antanut kielteisen päätöksen ja turvapaikanhakija on velvoitettu jossain vaiheessa muuttamaan takaisin maahansa.

6 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6 (12) 2. Turvapaikan hakija ohjataan maahanmuuttajatyön koordinaattorille, joka tekee hädänalaisuustarpeen arvioinnin yhdessä seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Tässä yhteydessä koordinaattori pyytää lakimiehen lausunnon. 3. Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja tekee esityksen Yhteiselle kirkkoneuvostolle suojan ja tuen myöntämisestä. 4. Päätöksen jälkeen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan johdolla ollaan yhteydessä poliisiin, lakimieheen ja maahanmuuttovirastoon sekä mediaan. Turvapaikan hakijan tilanteesta riippuen ollaan yhteydessä myös erityisasiantuntijatahoihin. 5. Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on koordinaattorin, diakoniatyöntekijöiden ja vapaaehtoistukitiimin tehtävä. Hyvinvoinnista huolehtimiseen osallistuu tarvittaessa kaikki seurakuntatyömuodot. 6. Kirkkoherrat ja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja vastaavat siitä että prosessiin osallistuvilla työntekijöillä on niihin tehtäviin vaadittava esimiestuki ja mahdollisuus irrottautua näihin tehtäviin. 7. Turvapaikkapäätöksen jälkeen vastuu jatkuu tiimillä ja prosessiin osallistuneilla työntekijöillä. Linkit: Kirkko turvapaikkana, Suomen ekumeeninen neuvosto Autuaita ne jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan, KDY -opas_seurakunnille.pdf Edellä kuvattu suojan ja tuen antamisen prosessi koskee sekä yhtymän että seurakuntien työntekijöitä. Toimintasuunnitelma on esitelty kirkkoherroille johtoryhmässä. Johtoryhmän päätöksen mukaisesti kirkkoherrat kannattavat asian esittelemistä esitetyssä muodossa yhteiselle kirkkoneuvostolle. Johtoryhmä Päätös: Johtoryhmä päätti pyytää yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajaa esittelemään kirkko turvapaikkana -toiminnan aloittamisen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetyssä muodossa. EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää että Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä ryhdytään harjoittamaan kirkko turvapaikkana -toimintaa yllä esitellyllä tavalla. ASIAN KÄSITTELY: Asian käsittelyn aikana jäsen Seppo Eerola teki ehdotuksen, että asia jätettäisiin uudelleen valmisteluun ja pyydettäisiin maahanmuuttoviranomaisen lausunto maahanmuuttajatyön koordinaattorin ja yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan laatimista toimenpideohjeista. Jäsen Pirjo Romppanen kannatti Seppo Eerolan tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty toinen kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan ehdotusta kannattivat: Hannu Marttila, Marja-Leena Saastamoinen, Päivi Harsia, Reino Korhonen, Jukka Lemmetyinen ja Onni Hämäläinen. Seppo Eerolan tekemää ehdotusta kannattivat: Seppo Eerola ja Pirjo Romppanen. Puheenjohtaja totesi, että yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan ehdotusta kannatti kuusi ja Seppo Eerolan ehdotusta kaksi.

7 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7 (12) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä ryhdytään harjoittamaan kirkko turvapaikkana -toimintaa yllä esitetyllä tavalla. 80 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Merkitään tiedoksi kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja. Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. - 2 Vuosiloma EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 81 HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Merkitään tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa Vuosisidonnainen palkanosa - 22 Karhulan seurakuntakeskuksen asbestityöt - 23 Työpaikkaohjaajan korvaus - 24 Määräaikainen pankkitalletus/kotka-kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto - 25 Muutos- ja lisätyöt/karhulan seurakuntakeskuksen peruskorjaus - 26 Muutos- ja lisätyöt/asuin- ja liikerakennus Tapulin asbestityöt - 27 Koulutustilaisuuksia esimiehille/muutosjohtaminen ja Hyvä Työ -terveysprojekti EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi 82 YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Merkitään yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa Tilapäinen työsuhde - 13 Viran kokoaikaistaminen sijaisuuden hoitamisen ajaksi - 14 Via Crucis näytelmän valaistus ja äänentoisto EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 83 KIINTEISTÖPALVELUPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Merkitään tiedoksi kiinteistöpalvelupäällikön päätöspöytäkirja. Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. - 9 Sairauslomat

8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 8 (12) EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 84 SAAPUNEET KIRJEET 1. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/ Kirkon palkkatilastoja vuodelta Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/ Luottamusmieskurssi 3. Seurakuntayhtymille tiedoksi järjestöjohtajien kirje kirkkoherroille 4. Kaakon Taitoa Oy, Yhtiökokouksen asialista EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 85 SUNILAN PAPPILAN KIINTEISTÖN MYYNTI Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh Yhteinen kirkkovaltuusto : Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Sunilan pappilan kiinteistön myymisen ostotarjouksen mukaisin ehdoin Katja ja Arto Ylä-Kotolalle euron kauppahinnalla. Hyväksyttiin tehty kauppakirjaluonnos (liite n:o 1). Yhteisen kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14: 4 ). Yhteinen kirkkoneuvosto : Kirkkohallituksen virastokollegio on päätöksessään /186 todennut, että kirkkovaltuuston päätöksen vahvistamiselle ei ole esteitä laillisuuden eikä tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Kirkkohallituksen päätös on nähtävillä ajan EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymästä ja kirkkohallituksen päätöksellä vahvistetusta kiinteistön (kiinteistötunnus ) myynnistä laaditun kauppakirjan (liite n:o 1). Kauppakirja allekirjoitetaan ehdolla, että kirkkohallituksen päätöksestä ei ole säädetyssä ajassa tehty oikaisuvaatimusta. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti hallintojohtajan allekirjoittamaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymästä ja kirkkohallituksen päätöksellä vahvistetusta kiinteistön (kiinteistötunnus ) myynnistä laaditun kauppakirjan (liite n:o 1).

9 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 9 (12) Kauppakirja allekirjoitetaan ehdolla, että kirkkohallituksen päätöksestä ei ole säädetyssä ajassa tehty oikaisuvaatimusta. 86 MUITA ASIOITA Muita asioita ei ollut. 87 MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 77, 78, 79 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mariankatu 14 E Postiosoite: PL 7 Faksi: (05) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 77, 78, 79 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

10 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 10 (12) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Pöytäkirjan pykälät: Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mariankatu 14 E, Kotka Postiosoite: PL 7, Kotka Faksi: (05) Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Faksi: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

11 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 11 (12) Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Mikkeli Postiosoite: PL 122, Mikkeli Faksi: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Faksi: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Faksi: (kirjaamo) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää 30 päivää 30 päivää Muutoksenhaku-ajan laskeminen Valitus markkinaoikeuteen, pöytäkirjan pykälät: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön

12 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12 (12) Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 88 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Puheenjohtaja H A N N U M A R T T I L A Hannu Marttila Sihteeri J A T T A T I I H O N E N Jatta Tiihonen Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kotkassa 18. päivänä huhtikuuta 2012 O N N I H Ä M Ä L Ä I N E N Onni Hämäläinen R E I N O K O R H O N E N Reino Korhonen

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 8.2.2012 kello 16.30-17.22 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 29.8.2012 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (10) Aika: tiistai 26.5.2015 klo 18.00 (ryhmät klo 17.00, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) Aika: Keskiviikko 31.10.2012 kello 18.00-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Ulla-Maija von

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Aika 17.6.2014 klo 17.00-19.30 Paikka Kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Eskelinen, Tiina Jumppanen, Piippa

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot