KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Aika , klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen varapuheenjohtaja läsnä Katriina Kankkunen jäsen läsnä, poistui :n 265 käsittelyn aikana Leena Koivisto jäsen läsnä Jussi Kolehmainen jäsen läsnä Ritva Lampainen jäsen läsnä Matti Miettinen jäsen läsnä Pekka Niiranen jäsen läsnä Sakari Pekkarinen jäsen läsnä Elisa Pitkänen jäsen läsnä Helena Riekki jäsen läsnä Maija Svärd jäsen läsnä Jaakko Vettenranta jäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Pirkko Liisa Piironen kirkkovaltuuston läsnä puheenjohtaja poistui : 259 käsittelyn aikana Ilkka Raninen kirkkovaltuuston poissa varapuheenjohtaja Kimmo Kivelä kirkkoherra läsnä Esko Konttinen kirkkoherra läsnä Hannu Koskelainen kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen kirkkoherra läsnä Reijo Virolainen kirkkoherra läsnä Risto Voutilainen vt. kirkkoherra läsnä Lahja Pyykönen tiedotuspäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Oiva Voutilainen rekisterinjohtaja läsnä, poistui :n 258 käsittelyn aikana Tuulikki Kuhlman vs. hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsutut Juhani Kiiski projektityöntekijä läsnä, :n 253 käsittelyn ajan Aarne Laukkanen puistopäällikkö läsnä Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 7: 1 2.

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 252 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Niiranen ja Sakari Pekkarinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 253 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntayhtymän strategiaa vuosille Kirkkoneuvosto hyväksyi strategia asiakirjan ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli strategia asiakirjaa Kirkkovaltuusto päätti merkitä strategia asiakirjan tiedoksi. Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntayhtymän talousarviot on laadittava ja niitä noudatettava vuodesta 2008 alkavin komivuotisjaksoin siten, etteivät toimintakulut ylitä minkään kolmivuotisjakson aikana verotuloja. Käytännössä tämä merkitsee periaatepäätöksen tekemistä seurakuntayhtymän talouden tasapainottamisesta. Samalla kirkkovaltuusto myönsi vuoden 2006 talousarvioon euron lisämäärärahan määräaikaisen projektihenkilön palkkaamiseksi viemään käytännössä strategiaprosessia eteenpäin. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti ohjausryhmän valmistelemaan strategiaa. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Hannu Savinainen ja muiksi jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Voutilainen, toimitusjohtaja Jussi Kolehmainen, filosofian maisteri Ritva Lampainen, luokanopettaja Maija Svärd, hallintojohtaja Päivi Nerg sekä hallintojohtaja Timo Korhonen. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti kutsua strategiaa valmistelevaksi projektityöntekijäksi rovasti Juhani Kiisken. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli selvitystä strategian etenemisestä ja päätti merkitä selvityksen tiedoksi. Projektityöntekijä ja ohjausryhmä ovat valmistelleet henkilöstösuunnitelmaa vuosille Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on vähentää seurakuntayhtymän henkilöstön määrää luonnollisen poistuman kautta n. 30 työntekijällä ja henkilöstömenoja n eurolla vuoteen 2015 men

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / nessä. Ehdotus henkilöstösuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 1. Henkilöstösuunnitelma on luonteeltaan kehys tai puitesuunnitelma, jota on tarkoitus tarkistaa vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tästä syystä suunnitelmassa ei ole tehty konkreettisia esityksiä siitä, mitkä palvelussuhteet jätetään tulevina vuosina täyttämättä. Luonnollisen poistuman hyväksikäyttämisestä on tarkoitus tehdä päätökset vuosittain. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten mahdollisen luonnollisen poistuman yhteydessä kompensoidaan työyksikölle sen henkilöstömenetykset. Huomiota joudutaan luonnollisesti kiinnittämään myös yhteistoiminnan tehostamiseen ja mahdollisesti uusiin tapoihin tehdä työtä. Projektityöntekijä rovasti Juhani Kiiski on kutsuttu yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään henkilöstösuunnitelmaa. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että henkilöstösuunnitelma hyväksytään ja 2. että henkilöstösuunnitelma annetaan yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 254 HAUTATOIMEN TEHTÄVIEN UUDELLEEN JÄRJESTELY Puistopuutarhuri Tuomo Korhonen on pyytänyt eroa puistopuutarhurin virasta lukien ehdolla, että hän voisi palata takaisin erityisammattimiehen tehtäviin. Erokirjeessään hän ilmoittaa olevansa valmis ottavansa erityisammattimiehen tehtävät ko. työsuhteen ehdoilla. Tuomo Korhosen eronpyyntö on esityslistan liitteenä 2. Irtisanoutuminen aiheuttaa hautaustoimessa tarvetta henkilöstöjärjestelyihin. Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymän hautaustoimessa on kaksi puistopuutarhurin virkaa. Molempien virkapaikka on Iso hautausmaa. Puistopuutarhureiden tehtävänkuvaukset ovat liitteenä 3. Nyt avoimeksi jääneen viran pääasiallinen tehtävä on vastata seurakuntayhtymän hautausmaiden työnjohdosta. Puistopuutarhurin virkaan vaaditaan puutarhaoppilaitoksessa suoritettu tutkinto (hortonomi, puutarhateknikko, puutarhuri) ja kokemusta työnjohtotehtävissä. Virkasäännön mukaan avoimeksi tulleet virat on pääsääntöisesti julistettava haettavaksi. Virat voidaan kuitenkin täyttää haettavaksi julistamatta erityisen painavista syistä. Erityisen painavana syynä voidaan pitää hautaustoimen henkilöstön vähennyksestä johtuvaa uudelleen järjestelyä. Hautaustoimen työntekijöistä erityisammattimies Reijo Korhonen on ollut sairauslomalla ja määräaikaisella kuntoutustuella syksystä 2003 lähtien. Erityisammattimies Antti Mönkkönen on suntion oppisopimuskoulutuksessa välisen ajan. Heidän sijaisuutensa on hoidettu määräaikaistyöntekijöitä palkkaamalla. Reijo Korhosen paluu hautaustoimen työntekijäksi on epätodennäköistä ja Antti Mönkkösen uudelleen koulutuksen tarkoituksena on, että hänet sijoitetaan seurakuntayhtymässä muihin tehtäviin.

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Seurakuntayhtymässä ollaan tekemässä vuosille henkilöstösuunnitelmaa, jossa on esitetty, että hautaustoimesta jätettäisiin täyttämättä yksi erityisammattimiehen työsuhde. Hautaustoimen henkilöstöjärjestelyissä voitaisiin menetellä seuraavasti: Kahdesta edellä mainitusta erityisammattimiehen työsuhteesta täytettäisiin vain yksi ja siihen siirtyisi puistopuutarhurin tehtävästä Tuomo Korhonen. Erityisammattimiehen palkkaluokka on R19a. Avoimeksi tulevaan puistopuutarhurin virkaan nimitettäisiin virkaa haettavaksi julistamatta hortonomi Seija Kukkonen, joka on tällä hetkellä toimistopuutarhurin työsuhteessa hauta ja puistotoimistossa. Hauta ja puistotoimiston tehtävien tarkoituksenmukaisen hoidon turvaamiseksi toimistopuutarhurin paikka on välttämätöntä täyttää. Nimike on kuitenkin perusteltua muuttaa toimistosihteerin nimikkeeksi. Toimistosihteerin tehtävään voitaisiin lukien siirtää merkonomi Helvi Räsänen, joka on tällä hetkellä määräaikaisessa työsuhteessa hallintovirastossa. Sekä Seija Kukkonen että Helvi Räsänen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä em. tehtäviin. Puistopuutarhurin viran palkkaluokka on pl R23. Puistopuutarhurin tehtävän kuva muuttuu esitetyssä järjestelyssä olennaisesti. Nykyisten puistopuutarhurin tehtävien lisäksi puistopuutarhurin tehtäviin tulee jatkossa kuulumaan hautapaikkakarttojen ajan tasalla pitäminen ja tarvittaessa myös hauta ja puistotoimiston toimistohenkilökunnan sijaisuuksien hoitaminen. Seija Kukkonen täyttää myös puistopuutarhurin viran pätevyysvaatimukset. Tästä syystä puistopuutarhurin viran palkkausta on perusteltua tarkistaa nykyisestä pl:aan R 24. Henkilöstömenoja tämä lisää n euroa vuodessa. Hautaustoimessa tehtävät henkilöjärjestelyt vähentävät yhden erityisammattimiehen työsuhteen henkilöstöstrategian mukaisesti. Hautaustoimen henkilöstömenot pienenevät edellä esitettyjen järjestelyjen seurauksena n euroa vuodessa. Tämä otetaan huomioon laadittaessa vuoden 2008 talousarviota. Hautaustoimen työntekijäkokouksessa on keskusteltu henkilöstöjärjestelyistä ja todettu yksimielisesti edellä esitetyt ratkaisut hyviksi. Seurakuntayhtymän virkasäännön 10 :n mukaan virka voidaan täyttää enintään kuuden kuukauden koeajalla, mikäli virkaan valittu antaa siihen kirjallisen suostumuksensa. Puistopuutarhurin viran täyttämisessä on perusteltua noudattaa em. koeaikaa. Virkaan esitettävä henkilö on kirjallisesti hyväksynyt koeajan käyttämisen. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että puutarhuri Tuomo Korhoselle myönnetään ero puistopuutarhurin virasta lukien, 2. että Tuomo Korhonen siirtyy hautaustoimessa erityisammattimiehen työsuhteeseen lukien 3. että puistopuutarhurin virkaan valitaan virkaa haettavaksi julistamatta hortonomi Seija Kukkonen lukien, 4. että puistopuutarhurin virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla, 5. että puistopuutarhurin viran palkkaluokaksi määrätään pl R24,

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / että hauta ja puistotoimiston toimistosihteerin työsuhde täytetään lukien ja 7. että toimistosihteeriksi valitaan merkonomi Helvi Räsänen ja että hänen palkkauksensa määräytyy pl R 19 mukaisesti. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 255 TUOMIOROVASTIN PAPPILAN JA ENTISEN DIAKONIAKESKUKSEN TULEVAA KÄYTTÖÄ KOSKE VA SELVITYS Yhteinen kirkkoneuvosto asetti työryhmän selvittämään Tuomiorovastin Pappilan ja samalla tontilla sijaitsevan entisen diakoniakeskuksen kiinteistöjen tulevaa käyttöä. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin toimitusjohtaja Jouko Leinonen ja muiksi jäseniksi intendentti Helena Riekki, professori Seppo Saarikoski, hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo, kirkkoherra Kimmo Kivelä, vs. kirkkoherra Risto Voutilainen, pääemeäntä Sinikka Tiirikainen ja kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen, joka määrättiin myös työryhmän sihteeriksi. Työryhmän tehtäväksi annettiin vuoden 2006 loppuun mennessä laatia selvitys yhteiselle kirkkoneuvostolle ko. kiinteistöjen käytöstä. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmä on pyrkinyt tarkastelemaan kiinteistön tulevaa käyttöä mahdollisimman monesta näkökulmasta. Työryhmän on tutustunut Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston antamaan lausuntoon pappilan tulevasta käytöstä, Koljonniemenkatu 30 kiintesitön rakennushistoriaselvitykseen, Kuopion kaupungin kulttuuriympäristöstrategiatyöryhmän kannan ottoon. pappilan kuntoarvioon sekä tonttikarttaan ja kaavamääräyksiin. Lisäksi työryhmä on selvittänyt kiinteistön ylläpitokulut ja tulevat peruskorjauskustannukset erilaisilla vaihtoehdoilla Työryhmän laatima loppuraportti on esityslistan liitteenä 4. Työryhmä on arvioinut, että kiinteistön ylläpitokulut ovat n euroa/vuosi ja saadut vuokratulot n euroa/vuosi. Lähivuosien peruskorjaustarpeiden kustannuksiksi on arvioitu molempien rakennusten osalta n euroa, josta pappilarakennuksen osuus on n euroa. Pappilan ottaminen esim. juhlahuoneistokäyttöön aiheuttaa tarvetta saada lisähenkilöstöä kiinteistönhoitotehtäviin ja edellyttää kustannuksiltaan varsin merkittävän peruskorjauksen toteuttamista. Työryhmä toteaa lisäksi, että pappilarakennus on suojeltu rakennussuojelulailla, joka takaa sen säilymisen myös mahdollisen uuden omistajan omaisuutena. Niin ikään työryhmä on katsonut, että kulttuuriarvojen ylläpitäminen muissa kuin kirkollisissa rakennuksissa ei ole seurakunnan tehtävä. Työryhmä on päätynyt esittämään, että koko tontti rakennuksineen myydään ja että tontti jaetaan kahdeksi erilliseksi tontiksi siten että pappilarakennus erotetaan omaksi tontikseen ja seurakuntatalo ja piharakennus omaksi tontikseen ja että molemmat tontit myydään erikseen. Keskustelun aikana jäsen Helena Riekki ehdotti, että asia palautetaan uudelleen käsittelyyn Museoviraston lausunnon pyytämistä varten. Ehdotusta ei kannatettu.

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että työryhmän loppuraportti merkitään tiedoksi, 2. että tontti laitetaan myyntiin esitetyllä tavalla ja 3. että myynti annetaan kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan valmisteltavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. Jäsen Helena Riekki jätti asiasta pöytäkirjan liitteenä olevan eriävän mielipiteen. 256 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA JA ARKISTOSÄÄNTÖ Evankelis luterilaisten seurakuntien arkistoista säädetään kirkkolaissa (KL 16:3) ja kirkkojärjestyksessä (KJ 16: 4 5). Kirkon ja seurakuntien arkistotoimessa noudatetaan soveltuvin osin arkistolain määräyksiä, vaikka arkistolaki ei varsinaisesti koskekaan seurakuntien arkistoja. Arkistolain mukaan jokaisella virastolla tulee olla arkistonmuodostussuunnitelma. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta edellyttää puolestaan, että virastot ja laitokset toteuttavat hyvää tiedonhallintatapaa. Asiakirjahallinnon menettelytavat on yleensä koottu arkistosääntöön ja arkistonmuodostussuunnitelmaan. Arkistonmuodostussuunnitelma on keskeinen kirjaamisen ja arkistoinnin suunnittelun ja kehittämisen väline. Arkistonmuodostussuunnitelma sisältää esim. seuraavia asioita: viraston tai laitoksen tehtävät ja asiakirjat asiakirjojen tallennustapa arkistointijärjestys kirjaaminen ja rekisteröinti säilytyspaikka säilytysaika työpisteessä kokonaissäilytysaika asiakirjojen käytettävyys arkistointi ja säilytysvastuu Arkistonmuodostussuunnitelmassa asiakirjalla tarkoitetaan kirjallista tai kuvallista esitystä sekä sellaista sähköisesti tai muulla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein. Asiakirja voi olla seurakunnassa laadittu tai sinne lähetetty. Osa säilytettävistä asiakirjoista on nykyisin sähköisessä muodossa. Tietojärjestelmiin, esimerkiksi kirkonkirjoihin, tehdyistä rekisteröinneistä on otettava varmuuskopiot päivittäin. Arkistosäännössä on kuvaus sähköisen arkiston varmistuskopioinnista ja säilyttämisestä. Jäsenrekisteriarkisto on mikrofilmattu lukuunottamatta perhelehtiä. Tarkoitus on, että manuaalisestt ylläpidetyt perhelehdet mikrofilmataan ja samalla

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / koko mikrofilmattu aineisto saatetaan digitaaliseen muotoon. Arkisto tarkoittaa asiakirjojen ja tiedostojen muodostamaa kokonaisuutta. Seurakuntayhtymä ja siihen kuuluvat seurakunnat ovat arkistonmuodostajia. Pysyvästi ja pitkäaikaisesti säilytettävien asiakirjojen arkistotilana on keskusseurakuntatalon pohjakerroksessa sijaitseva keskusarkistoarkisto. Keskusarkistoon siirretään eri arkistonmuodostajien asiakirjat, joita ei enää tarvita päivittäisessä käytössä. Keskusrekisterinjohtaja vastaa seurakuntayhtymän arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta. Edellinen arkistosääntö on vuodelta Kirkkohallitus on hyväksynyt arkistonmuodostussuunnitelman mallin seurakuntien käyttöön. Arkistonmuodostussuunnitelma sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin. Ehdotus arkistonmuodostussuunnitelman dispositioksi on liitteessä 5 ja arkistosäännöksi on esityslistan liitteenä 6. Seurakuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Se sisältää seuraavat osiot: 0. Yleishallinto 1. Henkilöstöhallinto 2. Talous, kiinteistö ja materiaalihallinto 3. Kirkonkirjat 4. Hautaustoimi 5. Yhteinen seurakuntatyö ja sielunhoito 6. Kristillinen kasvatus ja opetus 7. Yhteinen diakoniatyö Vuotta 2000 edeltävältä ajalta kertyneiden asiakirjojen järjestämiseen, säilyttämiseen ja hävittämiseen sovelletaan vuonna 1985 vahvistettua arkistosääntöä ja ennen vuotta 1985 kertyneisiin asiakirjoihin vuoden 1966 ohjesääntöä. Seurakuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelma ja arkistosääntö oli esillä yhteisessä kirkkoneuvostossa Tuolloin asia palautettiin uudelleen valmistelua varten eräitten yksityiskohtien tarkastamista varten. Arkistonmuodostussuunnitelmassa on korjattu kohta 5 Yleinen seurakuntatyö ja sielunhoito muotoon yhteinen seurakuntatyö ja sielunhoito (sairaalasielunhoito ja perheasiainneuvottelukeskus). Arkistosääntöön on kirjattu nyt, että rippiä ja sielunhoitoa koskevat asiakirjat ovat aina salaisia. Vs. hallintosihteeri Tuulikki Kuhlman osallistui hiljattain kirkkohallituksen järjestämälle arkistonhoidon kurssille. Kurssilta saatujen ohjeitten mukaisesti arkistosääntöön on lisätty mm. sähköisen arkistoaineiston tallentaminen ja varmistaminen. Samalla tarkastettiin tekstimuotoa, että se vastaa nimenomaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän arkistosääntöä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelman, jota täytyy aika ajoin tarkistaa ja lisätä. Arkistosääntö on perusteltua viedä kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Rekisterinjohtaja ehdottaa,

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / että arkistonmuodostussuunnitelma hyväksytään, ja 2. että arkistosääntö viedään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 257 LISÄTYÖVOIMAN PALKKAAMINEN HALLINTOVIRASTOON Vehmersalmen seurakunta liittyi vuoden 2005 alusta Kuopion seurakuntayhtymään. Seurakuntaliitokseen liittyen yhteinen kirkkovaltuusto päätti muuttaa Vehmersalmen seurakunnan talouspäällikön viran taloussihteerin viraksi vuoden 2005 alusta lukien. Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto päätti, että taloussihteerillä on velvollisuus osallistua seurakuntayhtymän hallintoviraston tehtäviin. Näin siksi, että Vehmersalmen liityttyä seurakuntayhtymään Vehmersalmella ei enää ole talous ja henkilöstöhallinnon tehtäviä eikä väestökirjanpitoon ja hautaustoimeen kuuluvia tehtäviä. Seurakuntayhtymä myy talous ja henkilöstöhallinnon palveluja Karttulan ja Tervon seurakunnille. Seurakuntayhtymän hallintovirasto hoitaa Karttulan seurakunnan taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon ja Tervon seurakunnan taloushallinnon. Taloussihteeri Eeva Mutanen on vuonna 2006 hoitanut Karttulan seurakunnan taloushallinnon tehtäviä. Eeva Mutanen on jäämässä osa aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle Käytännössä tämä merkitsee, että hänen käyttämisensä hallintoviraston tehtävien hoitoon vaikeutuu oleellisesti. Maaningan, Tuusniemen ja Varpaisjärven seurakunnat ovat alustavasti ilmoittaneet kiinnostuksensa ostaa talous ja henkilöstöhallinnon palvelut seurakuntayhtymältä. Lisätöiden ottaminen hallintovirastolle ilman lisätyövoiman palkkaamista ei ole mahdollista. Hallintoviraston henkilöstöresurssit ovat ilman lisätöitäkin alimitoitetut. Ajatuksena on ollut saada taloussihteeri Eeva Mutanen vuoden 2007 alusta työskentelemään osan työviikosta hallintovirastossa, mikä helpottaisi hallintoviraston työvoimatilannetta. Taloussihteerin jääminen osa aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle merkitsee sitä, että hänen käyttämisensä hallintoviraston tehtävien hoitoon tulee käytännössä lähes mahdottomaksi. Hallintovirastolla on periaatteessa mahdollisuus palkata osa aikainen työntekijä taloussihteerin palkkauksesta säästyvillä varoilla. Tässä yhteydessä on myös syytä pohtia kokoaikaisen työntekijän palkkaamista edellyttäen, että puolet työntekijän palkkauskustannuksista pystytään rahoittamaan myymällä talous ja henkilöstöhallinnon palveluja Maaningan, Tuusniemen ja Varpaisjärven seurakunnille. Kokemus on myös osoittanut, että päteviä työntekijöitä on selkeästi vaikeampi saada osa aikaiseen kuin kokoaikaiseen palvelussuhteeseen.. Talous ja henkilöstöhallinnon palveluiden myynti ympäristöseurakunnille on nähtävä myös strategisena ratkaisuna tulevaisuutta ajatellen. Ilmeistä on, että seurakuntien taloudellisen tilanteen kiristyessä talous ja henkilöstöhallinnon kaltaiset tukitoiminnot joka tapauksessa hoidetaan jatkossa nykyistä selkeästi suuremmissa yksiköissä. Myös kirkkohallitus on kehottanut seurakuntia tämän kaltaiseen yhteistoimintaan. Mikäli em. seurakunnille aiotaan tarjota palveluita, edellyttää se kokoaikaisen työntekijän saamista hallintovirastoon. Hallintovirasto olisi perusteltua oikeuttaa palkkaamaan kokoaikainen työntekijä edellyttäen, että puolet

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / työntekijän palkkauskustannuksista pystytään rahoittamaan myymällä palveluja yhteistyöseurakunnille. Mikäli em. seurakuntien kanssa päästään sopimukseen talous ja henkilöstöhallinnon palveluiden myynnistä, on tarkoituksenmukaista, että molemmin puolin sitouduttaisiin riittävän pitkäksi aikaa yhteistyöhön. Riittävän pitkä ajanjakso voisi olla kaksi vuotta. Hallintojohtaja ehdottaa, että hallintovirasto oikeutetaan palkkaamaan kokoaikainen työntekijä hallintovirastoon edellyttäen, että puolet palkkauksen kokonaiskustannuksista pystytään rahoittamaan myymällä talous ja henkilöstöhallinnon palveluja yhteistyöseurakunnille. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 258 LEIRIKESKUSKULJETUKSET VUOSINA Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kolmessa leirikeskuksessa järjestetään varhaisnuoriso, nuoriso ja diakonialeirejä, rippileirejä sekä erilaisia tapahtumia, jonne on myös pääsääntöisesti linja autokuljetus. Leirejä järjestetään kevät ja syyskaudella pääsääntöisesti viikonloppuisin 2 4 leiriä / viikonloppu. Kesäkaudella järjestetään lastenleirejä ja rippikoululeirejä n. 35 leiriä. Leirikeskuskuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Tarjoukset on pyydetty kuudelta liikennöitsijältä: Pohjolan Turistiauto Oy:ltä, Pohjolan Liikenne Oy:ltä, Jääskeläisen Auto Oy:ltä, Savonlinja Yhtiöiltä, Linja autoliike Itkonen Erkki Oy:ltä ja TE matkoilta. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että liikennöitsijää valittaessa huomiota kiinnitetään palvelun laatuun, hintatasoon sekä kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Tarjouksia on pyydetty mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti kolme liikennöitsijää, Yhteenveto määräaikaan saapuneista leirikeskuskuljetuksia koskevista tarjouksista on esityslistan liitteenä 7. Savonlinja Yhtiöiden tarjous on edullisin. Jäsen Katriina Kankkunen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Hallintojohtaja ehdottaa, että leirikeskuskuljetusten kuljetussopimus vuosille tehdään Savonlinja Yhtiöiden kanssa. Asia palautetaan uudelleen valmisteluun yksimielisesti. 259 SELVITYS AINO SAXBOMIN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2005 Alavan seurakunnalla on Aino Saxbomin testamenttirahasto. Rahaston

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / varoja voidaan sen sääntöjen mukaan käyttää Alavan seurakunnan diakoniatyöhön. Rahaston varojen käytöstä päättää ja hallintoa hoitaa Alavan seurakunnan kirkkoherra, joka on antanut rahaston käytön toteuttamisen Alavan seurakunnan diakoniatyön johtokunnalle. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttija lahjoitusrahastojen hoitokuntien tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan yhteiselle kirkkovaltuustolle. Selvitys Aino Saxbomin testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2005 on esityslistan liitteenä 8. että kertomus Aino Saxbomin testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2005 merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 260 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuosina kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Pirkko Liisa Piironen ja varapuheenjohtajana Ilkka Raninen. että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 261 KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALITSEMINEN VUOSIKSI Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Kirkkovaltuuston sihteerinä on toiminut vuosina hallintosihteeri Arja Keränen ja lukien vs. hallintosihteeri Tuulikki Kuhlman. Koska yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi, on tarkoituksenmukaista valita sihteeri samaksi toimikaudeksi. että kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin vuosiksi Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / KIRKKOVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 :n mukaan kirkkovaltuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri. Päättyneellä toimikaudella kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan ovat kuuluneet lehtori Matti Mänttäri, eläinlääkäri Elisa Pitkänen ja varastomestari Niilo Pöyhönen sekä varajäseninä järjestelmäsuunnittelija Antti Airas, matkailuopas Jaakko Vettenranta ja rehtori Eila Pitkänen. että kirkkovaltuusto asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 263 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on tekemällään päätöksellä määrännyt kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 :n 1 momentin nojalla kirkkoherra Hannu Savinaisen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi että tuomiokapitulin päätös merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 264 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA YHDENTOISTA MUUN JÄSENEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALIT VUOSIKSI Kuopion evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin määräämän puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston valitseman varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista muuta jäsentä (KJ 10:10). Ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Ohjesäännön 3 :n mukaan sitten, kun 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaaleilla valittava varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varamiehet. Kirkkovaltuuston jäsen voidaan valita vain kirkkoneuvoston sellaisen jäsenen varamieheksi, joka samalla on kirkkovaltuuston jäsen. Kirkkoneuvoston jäsenten ja varamiesten toimikausi on sama. Jos jäsen tai varajäsen kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, on uusi viivytyksettä valittava hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Päättyneellä toimikaudella kirkkoneuvostoon ovat kuuluneet: Varsinainen jäsen Intendentti Helena Riekki Talousneuvos Sakari Pekkarinen Eläinlääkäri Elisa Pitkänen Toimitusjohtaja Jussi Kolehmainen Teol.tri Pekka Niiranen Opettaja Maija Svärd Maat. ja metsät. yo Leena Koivisto Henkilökohtainen varajäsen Sairaanhoitaja Raili Korhonen Musiikin lehtori Antti Meurman Sairaanhoitaja Sinikka Marttila Rekisteripäällikkö Taisto Toppinen Kaupunginpuutarhuri Erkki Oinonen Ylihoitaja Mirja Syrjänen Ylikonstaapeli Kari Niskanen Matkailuopas Jaakko Vettenranta Filosofian maisteri Ritva Lampainen Osastonhoitaja Katriina Kankkunen Historian lehtori Matti Miettinen Toimistovirkailija Leena Haltiola Terveydenhuollon maisteri Tuula Merjola Partanen Baarimestari Reino Tuppurainen Fysioterapeutti Maria Kekäläinen Varapuheenjohtajana on toiminut hovioikeudenlaamanni Juha Voutilainen. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenään rehtori Erkki Kukkonen.

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja yksitoista muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 265 YHTEISEN DIAKONIAN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Yhteisen diakoniatyön tarkoituksena on hoitaa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyä Kuopion ev.lut. seurakuntien palvelutoimintaa siltä osin kuin johtosäännössä määrätään sekä tukea paikallisseurakunnissa tehtävää diakoniatyötä. Yhteistä diakoniatyötä varten seurakuntayhtymässä on diakoniakeskus, jonka esimiehenä on diakoniajohtaja. Kuopion evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen diakonian johtosäännön 2 :n mukaan yhteistä diakoniatyötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen johtokunta. Kullakin johtokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhden jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla seurakuntien vakinaisessa virassa oleva viranhaltija. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Päättyneellä vaalikaudella yhteisen diakonian johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Sosiaalityöntekijä Mika Murtorinne Kirvesmies Pentti Laatikainen Kodinhoitaja Sylvi Kananen Osastopäällikkö Kauko Pursiainen Poliisipäällikkö Yrjö Aamuvuori Henkilökohtainen varajäsen Terveystiet. maisteri Marja Leena Puputti Laitosapulainen Senja Pajamäki Sairaanhoitaja Sinikka Marttila Sairaanhoitaja Riitta Rissanen Eläkeläinen Aila S. Kähkönen

14 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Diakonissa Pirkko Kuukkanen Diakonissa Pirkko Häyrinen Sylvi Reinikainen ( ) Aimo Ruuskanen ( ) Puheenjohtajana on toiminut sosiaalityöntekijä Mika Murtorinne. 1) että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen diakonian johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 266 YHTEISEN SIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Yhteisen sielunhoitotyön tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakunnissa tehtävästä perheneuvontatyöstä, sairaaloissa tehtävästä sielunhoitotyöstä sekä palvelevan puhelimen toiminnasta yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Kuopion evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen sielunhoidon johtosäännön 2 :n mukaan yhteistä sielunhoitotyötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen johtokunta. Kullakin johtokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhden jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla seurakuntien vakinaisessa virassa oleva viranhaltija. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhteisen sielunhoidon johtokunnan jäseninä päättyneellä vaalikaudella ovat toimineet Varsinainen jäsen Osastonhoitaja Katriina Kankkunen Professori Riitta Vornanen Pastori Risto Voutilainen Sairaanhoitaja Marja Liisa Halonen Henkilökohtainen varajäsen Laboratorionhoitaja Paula Rantala Sairaanhoitaja Tuula Riitta Eld Teol. maisteri, diakonissa Maija Antikainen Aluemyyntipäällikkö Heimo Komulainen,

15 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / saakka Taina Määttä, alkaen Erityisopettaja Sairaanhoitaja Liisa Räsänen, saakka Seija Hyvärinen, saakka Sairaanhoitaja Seija Hyvärinen, alkaen Anna Maija Myöhänen, alkaen Rovasti Matti Keski Nisula Kouluterveydenhoitaja Merja Riitta Jaakkonen Sinikka Soininen ( ) Sirkka Miettinen ( ) Puheenjohtajana toimi osastonhoitaja Katriina Kankkunen. 1) että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen sielunhoidon johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 267 YHTEISEN LAPSITYÖN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Yhteisen lapsityön tarkoituksena on hoitaa Kuopion ev.lut. seurakunnissa toteutettavaa päiväkerhotyötä sekä tukea paikallisseurakunnissa tehtävää pyhäkoulu ja varhaisnuorisotyötä. Kuopion evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen lapsityön johtosäännön 2 :n mukaan yhteistä lapsityötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen johtokunta. Kullakin johtokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhden jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla seurakuntien vakinaisessa virassa oleva viranhaltija. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhteisen lapsityön johtokunnan jäseninä päättyneellä vaalikaudella ovat toimineet: Varsinainen jäsen Kieltenopettaja Liisa Karjalainen Henkilökohtainen varajäsen Opettaja Erja Mielonen

16 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Musiikkiluokanopettaja Taina Tammekann Päivähoidonjohtaja Pekka Lindell Ylikonstaapeli Kari Niskanen Kirkkoherra Jaana Marjanen Artenomi Varpu Vidgren Lastentarhanopettaja Jarmo Hallikainen Projektityöntekijä Leena Koivisto Pastori Juha Välimäki Rehtori Eila Pitkänen Seija Äijö Yrittäjä Jouko Kauhanen Pirkko Leskinen Puheenjohtajana toimi kieltenopettaja Liisa Karjalainen. 1) että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen lapsityön johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 268 YHTEISEN NUORISO JA OPPILAITOSTYÖN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Yhteisen nuoriso ja oppilaitostyön tarkoituksena on toteuttaa Kuopion korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa seurakuntatyötä, vastata yhteisestä nuorisotyöstä sekä tukea paikallisseurakuntien nuorisotyötä. Kuopion evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen nuoriso ja oppilaitostyön johtosäännön 2 :n mukaan yhteistä nuoriso ja oppilaitostyötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen yhteisen nuorisoja oppilaitostyön johtokunta. Johtokuntaan valitaan myös kuusi varajäsentä. Yhden jäsenistä ja varajäsenen tulee olla seurakuntien nuorisotyössä oleva viranhaltija. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhteisen nuoriso ja oppilaitostyön johtokunnan jäseninä päättyneellä vaalikaudella ovat toimineet: Varsinainen jäsen Varajäsen

17 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Professori Juha Hämäläinen Opiskelija Heikki Nieminen Kouluavustaja Tea Savolainen Musiikin lehtori Antti Meurman Kemisti Diakoni Panu Rantakokko, saakka Seppo Suhonen, saakka Diakoni Seppo Suhonen, alkaen Teemu Soini, alkaen Sosiaalikuraattori Eija Mervaala Opiskelija Atte Kääriäinen Nuorisotyönohjaaja Päivi Grönholm Koulukuraattori Merja Parviainen Opiskelija Kari Huttunen, Hanna Cederberg, alkaen Diakoni Leena Vartiainen Urpo Heiskanen ( ) Anne Korhonen ( ) Puheenjohtajana toimi professori Juha Hämäläinen. 1) että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen nuoriso ja oppilaitostyön johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 269 HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Henkilöstöhallinnon tehtävänä on tukea Kuopion ev.lut. seurakuntien toimintaa ja hallintoa tavoitteena tehtävien edellyttämä motivoitunut ja tehokas henkilöstö. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnon johtosäännön 2 :n mukaan henkilöstöhallintoa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen henkilöstöasiain johtokunta. Kullakin johtokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

18 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Henkilöstöasiain johtokunnan jäseninä päättyneellä vaalikaudella ovat toimineet: Varsinainen jäsen Hallintojohtaja Päivi Nerg Henkilökohtainen varajäsen Opetushoitaja Salme Louhelainen Emeritaprofessori Sirkka Sinkkonen Fil. lis. Mirja Kontio Ylihoitaja Mirja Syrjänen Matkailuopas Jaakko Vettenranta Baarimestari Reino Tuppurainen Kanslisti Marjatta Setälä Toimitusjohtaja Jussi Kolehmainen Teol.tri, toimittaja Pekka Niiranen Toimistovirkailija Leena Haltiola Yrittäjä Jouko Kauhanen Marja Leena Ludwig ( ) Pekka Savolainen ( ) Puheenjohtajana toimi hallintojohtaja Päivi Nerg. 1) että kirkkovaltuusto valitsee henkilöstöasiain johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 270 KIINTEISTÖ JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Kiinteistö ja hautaustoimen tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakuntien rakennusten ja muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden, puisto ja piha alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta siltä osin kuin tässä johtosäännössä määrätään. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistö ja hautaustoimen johtosäännön 2 :n mukaan kiinteistö ja hautaustointa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta. Kullakin johtokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.

19 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan jäseninä kuluneella vaalikaudella ovat toimineet: Dipl. ins. Ylirakennusmestari Vilho Rautalahti, saakka Pentti Knuuttila, saakka Ylirakennusmestari Pentti Knuutila, Oskari Tenhunen , alkaen Esko Sirviö, alkaen Matti Immonen, alkaen Rekisteripäällikkö Taisto Toppinen ATK suunnittelija Matti Kontio Metsäteknikko Reijo Tiirikainen Kiinteistövälittäjä Jouko Leinonen Maanviljelijä Pekka Ikäheimo Yhteyssihteeri Kyösti Miettinen Ruokapalvelupäällikkö Toimitusjohtaja Gretel Viitala, saakka Jukka Nerg, saakka Toimitusjohtaja Aluejohtaja Jukka Nerg, alkaen Päivi Ruokolainen, alkaen Yrittäjä Jouko Kauhanen Koulunkäyntiavustaja Petri Pirskanen Veli Väisänen ( ) Matti Koponen ( ) Puheenjohtajana toimi saakka diplomi insinööri Vilho Rautalahti, alkaen kiinteistövälittäjä Jouko Leinonen. 1) että kirkkovaltuusto valitsee kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 271 TILINTARKASTAJIEN SEKÄ HEIDÄN VARAJÄSENTENSÄ VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHT tilintarkastaja), kauppakamarin (HTM tilintarkastaja) tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan (JHTT tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja

20 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / tai yhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Voimassa olevan taloussäännön 30 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten neljä tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä puheenjohtajaksi. Päättyneellä vaalikaudella tilintarkastajina ovat toimineet varatoimitusjohtaja Seppo Koski (HTM), taloustieteitten maisteri Seppo Pitkänen, sisäinen tarkastaja Timo Keskinen (JHTT) saakka, Tapani Laitinen (JHTT) alkanen ja metsätalousinsinööri Kaarlo Sihvo. Varatilintarkastajina ovat toimineet pankinjohtaja Pauli Kröger, sijoituspäällikkö Marjatta Toikkanen, toimittaja Juhani Nousiainen ja pankinjohtaja Maija Taskinen. Puheenjohtajana toimi saakka Timo Keskinen, alkaen Seppo Koski. Ammattitilintarkastajan valinta on seurakunnan kannalta palvelun osto, jota koskee laki julkisista hankinnoista. Ko. lain 5 :n mukaan hankinta saadaan tehdä ilman tarjouskilpailua vain erityisistä syistä. Tällaisena voidaan pitää mm. hankinnan vähäistä arvoa. Luottamushenkilötilintarkastajan valinnassa ei tarjouskilpailun järjestäminen sen sijaan tunnu tarkoituksenmukaiselta. Tilintarkastajien valinnassa voitaisiin menetellä siten, että ratkaistaisiin, montako luottamushenkilötarkastajaa ja montako ammattitilintarkastajaa seurakuntayhtymässä on. Lähtökohtana voisi olla, että valittavista tarkastajista kolme olisi ns. luottamushenkilötilintarkastajia ja yksi ammattitilintarkastaja. Luottamushenkilötarkastajat yhteinen kirkkovaltuusto voisi valita tammikuun kokouksessaan. Ammattitarkastajan valinta voitaisiin kilpailuttaa pyytämällä tarjoukset 3 5 tilintarkastusyhteisöltä. Tarjouskierroksen perusteella tapahtuvan valinnan yhteinen kirkkovaltuusto voisi tehdä touko kesäkuussa. Toinen vaihtoehto on, että kaikki tilintarkastajat valitaan luottamushenkilötarkastajina, jolloin tarjouskilpailua ei tarvitse käydä. 1) että kirkkovaltuusto päättää neljän tilintarkastajan sekä neljän varatilintarkastajan valinnasta vuosiksi ja 2) että yksi vuositilintarkastajista valitaan puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 272 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN SEKÄ HEIDÄN VARAJÄSENTENSÄ VALINTA TOIMIKAUDEKSI Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut perinteisesti toimikaudekseen kaksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajaa ja heille kaksi varajäsentä sekä määrännyt toisen tarkastajista kokoonkutsujaksi. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien tulee vuosittain pitää kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus niiden tilan ja hoidon selville saamiseksi. Tarkastuksen tuloksena syntyneet asiakirjat on toimitettava vuositilintarkastajille tiedoksi. Tarkastuksesta on annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan omaisuuden hoidosta sekä tehtävä ehdotus parannuksista,

21 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / jotka katsotaan tarpeellisiksi. Päättyneellä vaalikaudella kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina ovat toimineet insinööri Timo Auvinen (kokoonkutsuja) ja metsänhoitaja Martti Nenonen sekä heidän varajäseninään rakennusinsinööri Esko Määttälä ja diakoniajohtaja Heikki Eitakari. 1) että kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kaksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajaa ja heille kaksi varajäsentä ja 2) että toinen tarkastajista määrätään kokoonkutsujaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 273 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VALMISTELUVALIOKUNNAN ASETTAMINEN Edellinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ensimmäisessä kokouksessaan asettaa toimikaudekseen keskuudestaan valmisteluvaliokunnan, johon valittiin kaksi valtuutettua kustakin seurakunnasta. Edelleen kirkkovaltuusto edellytti jatkettavan käytäntöä, jonka mukaan valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja sihteerinä kirkkovaltuuston sihteeri sekä, että valmisteluvaliokunnan kokouksissa ovat mukana myös yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallintojohtaja ja rekisterinjohtaja. Toimikaudella yhteisen kirkkovaltuuston valmisteluvaliokuntaan ovat kuuluneet: Sairaanhoitaja Auli Aulamo, intendentti Helena Riekki, alkaen Insinööri Oskari Tenhunen Rekisteripäällikkö Taisto Toppinen Opiskelija Sakari Vanhanen, sairaanhoitaja Sinikka Marttila, alkaen Agrologi Jaakko Jauhiainen Opettaja Maija Svärd ATK asiantuntija Timo Knuuttila, Leena Haltiola, alkaen Yhteyssihteeri Kyösti Miettinen, maat. ja metsät.yo Leena Koivisto, alkaen Rehtori Ilkka Raninen Diakoni Mika Murtorinne Rehtori Eila Pitkänen Metsätalousinsinööri Kaarlo Sihvo Fysioterapeutti Maria Kekäläinen, alkaen

22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Hilkka Pekkarinen, alkaen Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja toimii valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana. että kirkkovaltuusto päättää valmisteluvaliokunnan asettamisesta. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 274 KIRKOLLISVERON HUOJENTAMINEN Kirkkolain 15 luvun 3 pykälän muutoksesta johtuen myös kirkollisvero huojennetaan, jos verovelvollinen on saanut osittaisen tai täydellisen vapautuksen kunnan verosta. Savo Karjalan verovirasto ilmoittaa, että Kuopion kaupungin antaman huojennuspäätöksen mukaan myös kirkollisvero on huojennettu seuraavasti: 7,54 euroa 44,18 euroa Hallintojohtajan ehdottaa, että veronhuojennuspäätökset merkitään tiedoksi. Veronhuojennuspäätökset merkittiin tiedoksi. 275 ILMOITUSASIAT Ilmoitusasioita ei ollut. 276 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti yhteistä kirkkoneuvostoa, esittelijöitä, sihteeriä ja muita kokoukseen osallistujia kuluneesta toimintakaudesta. Varapuheenjohtaja Juha Voutilainen kiitti puolestaan puheenjohtajaa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

23 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 / Hannu Savinainen puheenjohtaja Tuulikki Kuhlman sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Pekka Niiranen Sakari Pekkarinen

24

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2017 1 Aika Ti 24.1.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 24.1.2017 klo 18 18.35 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2011 1 Aika 18.1.2011 klo 18.00 Paikka Keskusseurakuntatalo koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Erik Ongelin puheenjohtaja 1 4 Ilkka Raninen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstaina 19.1.2017 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Taisto Kokko Kyösti Kuisma Hannele Perttunen Anja Pinoniemi Pasi Pistemaa Tuovi Sipola Poissa olleet

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1/10

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1/10 Sivu 1/10 Aika Maanantai 30.01.2017 klo 19.00 19.25 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee Läsnä Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Asikainen Mikko jäsen Barck Pekka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2017 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2017 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2017 KOKOUSAIKA Tiistai 17.1.2017 klo 18.23-18.47 KOKOUSPAIKKA Torikeskuksen Olohuone KUTSUTUT Ahlgrén Merja Arhenius Päivi Autio Kauko Hannu Jouko Heinäsuo Jukka Ilottu

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aika 29.1.2013 klo 18.30-18.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aarnio-Närhi Hannele Heikkinen Anne, varaj. Helenius Mikko, varaj. Lintumäki Aki Elo Veijo Mattila

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2011 11 ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO 12.1.2011 Aika Keskiviikko 12.1.2011 klo 19.00 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja 6-11 Jarmo Heinonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (13) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Ääntenlaskijoiden valinta 5 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 1 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 KOKOUSTIEDOT KOKOUSPAIKKA Seurakuntakeskus/iso kahvio KOKOUSAIKA Maanantai 9.1.2017 klo 16.30 17.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Niskasaari Arvo puheenjohtaja 1 9 Puurunen Terttu

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2017 Yhteinen kirkkovaltuusto ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2017 Yhteinen kirkkovaltuusto ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 1/2017 Yhteinen kirkkovaltuusto 4.1.2017 1 ( ) AIKA Torstai 12.1.2017 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 1/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Torstaina 9.2.2017 klo 16.30-18.30 Paikka Alavan kirkon alasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 16. päivä tammikuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 29.1.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 29.1.2015 Aika To 29.1.2015 klo 18.00 19.20 Paikka Lankaniemen leirikeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 18.50 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

Kurikan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen pienessä salissa tiistaina kello alkaen.

Kurikan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen pienessä salissa tiistaina kello alkaen. KOKOUSKUTSU Kurikan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen pienessä salissa tiistaina 31.1.2017 kello 19.00 alkaen. Asiat 1. Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto 2. Kokouksen

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 22.1.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 22.1.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 22.1.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Paikka Seurakuntakoti, Pertunmaa Hannu Niskanen Raili Toivonen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/ RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 19.00 21.00 Paikka seurakuntakoti Kokoonpano ja läsnäolo Heikkinen Matti jäsen läsnä Heikkinen Mauno jäsen läsnä Juntunen Eino

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN SEURAKUNTA Kokouskutsu 1/2017 Kirkkovaltuusto

ORIMATTILAN SEURAKUNTA Kokouskutsu 1/2017 Kirkkovaltuusto ORIMATTILAN SEURAKUNTA Kokouskutsu 1/2017 Kirkkovaltuusto 10.1.2017 Kokousaika: keskiviikkona 18.1.2017 klo 18.30- (kahvit klo 18.00 alkaen) Kokouspaikka: Seurakuntakodin yläsali, Kirkkopuisto 1, Orimattila

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Könönpellon seurakuntatalo. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 11.1.2017 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 10.1.2017 klo 18.00 18.25 Paikka Könönpellon seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet /

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet / PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 26.1.2017 1/2017 1 (6) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 26.1.2017 klo 18.00 18:53 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Aaltonen Sari Alhoranta Jukka puheenjohtaja 1 7 Huttela

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika ma 3.2.2014 klo 16.30 16.53 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Kirkkoneuvosto

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Kirkkoneuvosto KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Kokousaika 17.1.2017 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki puheenjohtaja Välkkilä Aila varapuheenjohtaja Alkula Martti

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Maanantaina 19.12.2016 klo 16.30 17.25 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokouksen jälkeen n. klo 18 jouluruokailu Koivumäen kartanossa. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen -"- Keijo Kunnari Leena Sarparanta

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen -- Keijo Kunnari Leena Sarparanta Kirkkoneuvosto 14.12.2016 1( 5 ) Kokousaika 14.12.2016 kello 18.00 20.35 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot