Sivistyslautakunta 5/ (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta 5/ (-88) Aika Keskiviikkona klo Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha Mutanen Reijo Antikainen Hannu Haikonen Kari Hirvonen Reijo (Kalevi Juntusen tilalla) Leminen Urpo Parikka Voitto (saapui kokoukseen klo 19.12) Piipponen Elisa Walling Päivi MUUT SAAPUVILLA OLLEET Va. kunnanjohtaja rehtori/esittelijä pöytäkirjanpitäjä vapaa-aikasihteeri nuoriso-ohjaaja koulunjohtaja Ahonen Annu Kajava-Huhta Katja (sivistysjohtajan sijainen) Halonen Sirpa Hyytiäinen Päivi Hirvonen Helena Asiat :t Allekirjoitukset Margaretha Kähäri puheenjohtaja Katja Kajava-Huhta pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Perjantaina koulutoimistossa Hannu Antikainen Pöytäkirjantarkastaja Kari Haikonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Perjantaina klo koulutoimistossa Leena Hallikainen toimistonhoitaja

2 Sivistyslautakunta / Kokousaika Keskiviikkona klo Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 41 liite 42 liite 43 liite 44 liite 45 liite liite liite liite 54 liite 55 liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Talousarvion toteutuminen ajalta Avustusten myöntäminen liikuntatoimeen Avustusten myöntäminen nuorisotoimeen Avustusten myöntäminen kulttuuritoimeen Avustusten myöntäminen erityisryhmien liikuntaan Kylätoimikuntien avustukset Eron myöntäminen lehtori Tiina Hirvoselle Nuoriso-ohjaajan vaalin vahvistaminen Hyväksymisoikeuden myöntäminen nuoriso-ohjaaja Päivi Hyytiäiselle Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennus Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Lukuvuoden peruskoulujen ja lukion tuntikehys Ilmoitusasiat Ruvaslahden koulun henkilöstön sijoittaminen Ei julkinen Lasten päivähoidon tilanne kesällä 2015 Puheenjohtaja Margaretha Kähäri

3 Sivistyslautakunta / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivistysltk. 38 Päätös Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Sivistysltk. 39 Sivistyslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Antikaisen ja Kari Haikosen. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Sivistyslautakunta / Talousarvion toteutuminen ajalta Sivistysltk. 40 Liitteenä yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta Päätös Sivistyslautakunta päättää merkitä selvityksen tietoonsa saatetuksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Jatkossa on seurattava erityisnuorisotyöhön tarkoitetun avustuksen hakemista ajoissa.

5 Sivistyslautakunta / Avustusten myöntäminen liikuntatoimeen Sivistysltk. 41 Liikuntatoimen avustusten hakijat samoin kuin jakoehdotus ilmenee liitteestä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä koulutoimistossa ennen kokousta ja ne tuodaan kokoukseen. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liikuntatoimen vuoden 2015 yleisavustukset liitteen mukaisesti. Avustus tai sen osa voidaan periä takaisin, jos avustuksen saaja on antanut avustuksen myöntäjälle virheellisiä tietoja tai jos avustusta ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Avustuksen käyttötilitys tulee toimittaa sivistyslautakunnalle mennessä. Päätös Voitto Parikka totesi itsensä asiassa esteelliseksi eikä hän osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Keskustelun jälkeen sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

6 Sivistyslautakunta / Avustusten myöntäminen nuorisotoimeen Sivistysltk. 42 Nuorisotoimen avustusten hakijat samoin kuin jakoehdotus ilmenevät liitteestä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä koulutoimistossa ennen kokousta ja ne tuodaan kokoukseen. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2015 yleisavustukset liitteen mukaisesti. Avustus tai sen osa voidaan periä takaisin, jos avustuksen saaja on antanut avustuksen myöntäjälle virheellisiä tietoja tai jos avustusta ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Avustuksen käyttötilitys tulee toimittaa sivistyslautakunnalle mennessä. Päätös Urpo Leminen totesi itsensä asiassa esteelliseksi eikä hän osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Sivistyslautakunta / Avustusten myöntäminen kulttuuritoimeen Sivistysltk. 43 Kulttuuritoimen avustusten hakijat samoin kuin jakoehdotus ilmenevät liitteestä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä koulutoimistossa ennen kokousta ja ne tuodaan kokoukseen. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kulttuuritoimen vuoden 2015 yleisavustukset liitteen mukaisesti. Avustus tai sen osa voidaan periä takaisin, jos avustuksen saaja on antanut avustuksen myöntäjälle virheellisiä tietoja tai jos avustusta ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Avustuksen käyttötilitys tulee toimittaa sivistyslautakunnalle mennessä. Päätös Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti muutoksena pohjaehdotukseen, että Polvijärvi- Seura ry:lle myönnetään avustusta euroa ja Piänkiäntäjät ry:lle 400 euroa. Muutos on huomioitu pöytäkirjan liitteessä. Lisäksi Piänkiäntäjille annettiin huomautus, että rahoitus on käytettävä toiminnan kehittämiseen eikä jäsenistön virkistystoimintaan. Muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

8 Sivistyslautakunta / Avustusten myöntäminen erityisryhmien liikuntaan Sivistysltk. 44 Erityisryhmien avustusten hakijat samoin kuin jakoehdotus ilmenevät liitteestä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä koulutoimistossa ennen kokousta ja ne tuodaan kokoukseen. Sivistyslautakunta päättää myöntää erityisryhmien avustukset vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. Avustus tai sen osa voidaan periä takaisin, jos avustuksen saaja on antanut virheellisiä tietoja avustuksen myöntäjälle tai avustusta ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Avustuksen käyttötilitys tulee toimittaa sivistyslautakunnalle mennessä. Kohdeavustus maksetaan tositteita vastaan vuoden 2015 aikana. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin, että jatkossa pykälän nimi muutetaan muotoon avustusten myöntäminen erityisryhmien toimintaan tai hakukriteereitä tiukennetaan.

9 Sivistyslautakunta / Kylätoimikuntien avustukset Sivistysltk. 45 Kylätoimikuntien avustushakemukset ja jakoehdotus ilmenevät liitteestä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä koulutoimistossa ennen kokousta ja ne tuodaan kokoukseen. Päätös Sivistyslautakunta päättää myöntää vuodelle 2015 kylätoimikuntien avustukset liitteen mukaisesti. Avustuksesta vähintään puolet on käytettävä liikunnallisiin tarkoituksiin. Kunkin kylätoimikunnan tulee toimittaa avustuksen käytöstä tilitys sivistyslautakunnalle mennessä. Tilitykseksi riittää kylätoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama lyhyt kirjallinen selostus siitä, mihin kohteisiin/toimintoihin ja kuinka paljon rahaa on käytetty. Urpo Leminen totesi itsensä asiassa esteelliseksi eikä hän osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Päivi Walling ehdotti, että Kinahmon kylätoimikunnalle myönnetään avustusta 500 euroa. Kari Haikonen kannatti ehdotusta. Reijo Mutanen ehdotti, että Ruvaslahden ja Martonvaaran kyläyhdistyksiltä vähennetään 50 euroa ja Kinahmon kylätoimikunnalle myönnetään 100 euroa lisää. Sivistyslautakunta hyväksyi Reijo Mutasen ehdotuksen yksimielisesti. Tehdyt muutokset on huomioitu pöytäkirjan liitteessä.

10 Sivistyslautakunta / Eron myöntäminen lehtori Tiina Hirvoselle Sivistysltk. 46 Tiina Hirvonen on ilmoittanut irtisanoutuvansa peruskoulun ja lukion äidinkielen lehtorin virasta nro alkaen. Sivistyslautakunta päättää myöntää Tiina Hirvoselle eron peruskoulun ja lukion äidinkielen lehtorin virasta alkaen. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Sivistyslautakunta / Nuoriso-ohjaajan vaalin vahvistaminen Sivistysltk. 47 Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan nuoriso-ohjaajan toimeen Päivi Hyytiäisen neljän kuukauden koeajalla. Päivi Hyytiäinen aloitti toimen hoitamisen Sivistyslautakunta toteaa, että koeaika täyttyy ja päättää, että Päivi Hyytiäinen jatkaa nuoriso-ohjaajan toimessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa alkaen. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Sivistyslautakunta / Hyväksymisoikeuden myöntäminen nuoriso-ohjaaja Päivi Hyytiäiselle Sivistysltk. 48 Nuoriso-ohjaaja Päivi Hyytiäinen toimii vapaa-aikasihteeri Sirpa Halosen sijaisena hänen poissa ollessaan. Sivistyslautakunta päättää myöntää Päivi Hyytiäiselle hyväksymisoikeuden kustannuspaikoille Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Sivistyslautakunta / Sivistyslautakunta Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennus Sivistysltk. 11 Tekninen toimi on käynnistänyt valtuuston talousarviokokouksen tekemän päätöksen pohjalta Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennushankkeen suunnittelun. Päiväkodin, koulun, teknisen toimen ja sivistystoimen yhteistyönä on pohdittu laajennustarpeita tilaohjelman laatimiseksi, mikä on pohjana tarkemman suunnittelun aloittamiselle. Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan koulun ja päiväkodin laajennusta ja mitoitusta ja esittänyt mitoitus/suunnitteluohjeen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunnan tulisi omalta osaltaan arvioida tilatarpeita ja suunnittelun lähtökohtia. Hankkeen taustatiedot sekä mitoitus ja suunnitteluohje ilmenevät liitteenä olevasta teknisen lautakunnan kokouspykälästä ja sen liitteestä. Sivistyslautakunta antaa Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennuksen mitoitus- ja suunnitteluohjeesta lausuntonsa kunnanhallitukselle sekä tiedoksi tekniselle toimelle. Päätös Sivistysltk. 49 hyväksyttiin yksimielisesti teknisen lautakunnan esittämän mitoitus/suunnitteluohjeen mukaisesti. Tekninen toimi on yhdessä koulun ja päiväkodin henkilöstön kanssa selvitellyt eri vaihtoehtoja laajennuksen toteuttamiseksi. Luonnokset koulun ja päiväkodin laajentamisesta ovat oheisen liitepaketin mukaisesti menossa teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunnan olisi hyvä esittää omat näkemyksensä tehdyistä suunnitelmista. Päätös Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle lausuntonsa Sotkuman koulun ja päiväkodin muutos- ja laajennussuunnitelmista. Lausunto toimitetaan tiedoksi myös tekniselle toimelle. Sivistyslautakunta on saanut Sotkuman koulun ja päiväkodin muutos- ja laajennussuunnitelman tiedoksi. Sivistyslautakunta edellyttää, että koulu- ja päiväkotitoiminta turvataan nykyisissä tiloissa rakentamisen ajaksi ja työmaaliikenne järjestetään turvallisesti. Muutoin suunnitelmiin ei ole huomautettavaa.

14 Sivistyslautakunta / Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Sivistysltk. 50 Polvijärvellä aamu- ja iltapäivätoimintaa on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti järjestetty kaikilla ala-asteen kouluilla, missä toimintaan on osallistunut vähintään 5 osallistujaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeesta lukuvuodelle on tehty kysely. Kyselyn perusteella Kirkonkylässä osallistujia olisi 27 ja Sotkumassa 22. Kirkonkylällä iltapäivätoiminta järjestetään pienellä seurakuntatalolla entisen käytännön mukaisesti. Sotkuman iltapäivätoiminta järjestetään edelleen yhteistyössä Sotkuman lapset ry:n kanssa. Kunta vastaa ohjauksesta ja Sotkuman lapset välipalasta ja materiaali- ym. kuluista. Kunnalle tulee valtionosuus ja Sotkuman lapset ry perii osallistumismaksut. Sivistyslautakunta hyväksyy edellä mainituin periaattein aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen toistaiseksi. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Sivistyslautakunta / Lukuvuoden peruskoulujen ja lukion tuntikehys Sivistysltk. 51 Tämän pykälän liitteenä ovat koulukohtaiset tuntikehykset lukuvuodelle Koulukohtaisesta kehyksestä tulee jättää tarvittava määrä tukiopetukseen. Tuntikehys sisältää kaikki alakoulujen, yläkoulun, lukion ja yhteisesti hoidettujen tehtävien tunnit. Lukuvuoden tuntikehys on valmisteltu sillä periaatteella, että tuntikehys on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Koulujen tuntikehys on yhteensä h. Tuntikehysesitys on käyty läpi koulunjohtajien kanssa. Päätös Sivistyslautakunta hyväksyy lv peruskoulujen ja lukion tuntikehykset liitteen mukaisesti. Tuntikehykseen lisätään katsomusopetukseen (UO ja ET) yläkoululle ja Kirkonkylän koululle yhteensä 6 h. Koulujen tuntikehys on yhteensä h. Muutoin lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Merkittiin, että ennen kokousta koulunjohtaja Helena Hirvonen esitteli alakoulujen ja erityisopetuksen tuntikehyksen. Rehtori Katja Kajava-Huhta esitteli yläkoulun ja lukion tuntikehyksen.

16 Sivistyslautakunta / Ilmoitusasiat Sivistysltk. 52 Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat ilmoitusasiat: Viranhaltijapäätökset: - sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 31-38/ vapaa-aikasihteeri Sirpa Halosen päätös 36/ vs. varhaiskasvatusjohtaja Marja-Leena Gröhnin päätökset 42-87/2015 Tiimien muistiot - Sotkuman koulu Kirkonkylän koulu Päätös Ennen kokousta Päivi Hyytiäinen ja Sirpa Halonen esittelivät vapaa-aikatalon ja ompelupajan tilannetta. Sivistyslautakunta esittää seuraavaan kokoukseen kaksi eri pykälää, joissa esitetään kunnanhallitukselle vapaa-aikatalon vahtimestarin ja ompelupajan ohjaajan toimien hoitamista. Esitys tehdään siten, että anotaan lisämäärärahaa kunnanhallitukselta. Valmistelussa on huomioitava tarkat tehtävänkuvaukset. Sivistyslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

17 Sivistyslautakunta / Ruvaslahden koulun henkilöstön sijoittaminen Sivistysltk. 53 Valtuusto on kokouksessaan päättänyt lakkauttaa Ruvaslahden koulun alkaen. Koulun henkilöstön sijoittamisesta on tehty alustava sijoitussuunnitelma ja pidetty alustava yt-neuvottelu Lisäksi on käyty laajempi yt-neuvottelu, johon kutsuttiin kunnan koko opetushenkilöstö, koulujen muu henkilöstö, keskuskeittiön henkilöstö ja päiväkotien henkilöstö. Ruvaslahden koulun henkilöstön alustavaan sijoitussuunnitelmaan ei ole tullut muutoksia, vaan sama suunnitelma on myös varsinainen sijoitussuunnitelma, jonka pohjalta sivistyslautakunta tekee sijoituspäätöksen. Määräaikaisten työntekijöiden osalta selvitellään vielä eri vaihtoehtoja. Uusi koulun henkilöstöä koskeva yt-neuvottelu pidetään vielä ennen sivistyslautakunnan kokousta. Sijoitussuunnitelma ja yt-muistiot ovat liitteenä. Sivistyslautakunta hyväksyy Ruvaslahden koulun henkilöstön sijoitussuunnitelman suunnitelman mukaisesti. Määräaikaisten työntekijöiden osalta selvitellään vielä eri mahdollisuuksia. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Sivistyslautakunta / Ei julkinen Sivistysltk. 54

19 Sivistyslautakunta / Lasten päivähoidon tilanne kesällä 2015 Sivistysltk. 55 Vs. varhaiskasvatusjohtaja Marja-Leena Gröhn on toimittanut liitteen mukaisen tiedotteen lasten päivähoidon tilanteesta kesällä Sivistyslautakunta päättää vahvistaa päivähoidon toiminnan muutokset kesällä 2015 liitteen mukaisesti. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunta/kuntayhtymä POLVIJÄRVI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 87 Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät Sivistyslautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 49 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven sivistyslautakunta Polvijärventie 15 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät ja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

21 Kokouspäivämäärä Pykälät Sivistyslautakunta VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 Valitusaika päivää päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite; sähköposti: Pykälät Valitusaika Vallitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

22 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 38 Ei toimenpiteitä 39 Ei toimenpiteitä 40 Ei toimenpiteitä 41 Ote avustusten hakijoille 42 Ote avustusten hakijoille 43 Ote avustusten hakijoille 44 Ote avustusten hakijoille 45 Ote avustusten hakijoille 46 Ote Tiina Hirvoselle ja palkkatoimistoon 47 Ote Päivi Hyytiäiselle ja palkkatoimistoon 48 Ote Päivi Hyytiäiselle, Heikki Sirviölle ja Heikki Hallikaiselle 49 Ote kunnanhallitukselle ja tekniselle toimelle 50 Ote Sotkuman ja Kirkonkylän kouluille 51 Ote kouluille 52 Ote Sirpa Haloselle ja Päivi Hyytiäiselle 53 Ote Ruvaslahden koulun henkilöstölle 54 Ote asianosaisille ja Sotkuman koululle 55 Ote päiväkodille

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/2010 295 KOKOUSAIKA 13.9.2010 klo 14.10-14.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot