HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 Yhtenäiskoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 Yhtenäiskoulu"

Transkriptio

1 AIKA kello PAIKKA n opettajainhuone LÄSNÄOLIJAT Minna Tawast, puheenjohtaja Mikko Värtö, varapuheenjohtaja Heikki Hirvonen, saapui klo Antti Salaterä Arja Malmström Arno Aalto Markku Vainio Sirkka Salo Otto Ahoniemi Tuomas Haavikko Marketta Liukko, esittelijä ja sihteeri 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN LAILLISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Arno Aalto ja Markku Vainio valittiin tarkastamaan kokouksesta tehty pöytäkirja. 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin kokouksen esityslista yhdellä lisäyksellä muihin asioihin. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Minna Tawast Marketta Liukko Arno Aalto Markku Vainio

2 5 UUSI JOHTOKUNTA ESITTÄYTYY 2 Helsingin kaupungin opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi kokouksessaan jäsenet ja varajäsenet peruskoulujen ja lukioiden johtokuntiin nelivuotiskaudeksi Jäsenet Heikki Hirvonen Arja Malmström Antti Salaterä Minna Tawast Mikko Värtö Opettajat Arno Aalto Markku Vainio Muu henkilökunta Sirkka Salo Henkilökohtaiset varajäsenet Heli Kuusipalo Ulla Härmä Kristiina Sundberg Anna Kaisa Rastenberger Risto Malmström Antti Kainulainen Mervi Maatela Sanna Varpa Puheenjohtaja Minna Tawast Varapuheenjohtaja Mikko Värtö Lisäksi oppilaskunnat ovat valinneet edustajikseen Otto Ahoniemen (peruskoulu) ja Tuomas Haavikon (lukio) ja heidän varamiehikseen Elina Haavikon (peruskoulu) ja Erkki Turusen (lukio). Asia merkittiin tiedoksi. 6 HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ tutustuu Helsingin kaupungin opetustoimen johtosääntöön. Liite 1 / 6 tutustui opetustoimen johtosääntöön ja päätti, että johtosäännössä olevat johtokunnan tehtävät esitellään koulun nettisivuilla. päätti myös, että johtokunnan jäsenien ja varajäsenien nimet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sähköpostiosoitteet ja kokousten esityslistat julkaistaan koulun sivuilla. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, hän itse kutsuu henkilökohtaisen varajäsenensä paikalle. Rehtori toimittaa jäsenille yhteystiedot.

3 3 7 YHTENÄISKOULUN VUODEN 2009 BUDJETIN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Opetuslautakunta hyväksyi Helsingin kaupungin opetustoimen vuoden 2009 tulosbudjetin. Tämän pohjalta opetusvirasto on antanut kouluille taloudellisen kehyksen, jossa huomioidaan 1. palkat ja niiden sivukulut 2. koulun tekemien esitysten perusteella myönnetyt määrärahat 3. laskentaperusteiden mukaiset määrärahat koulun oppilasmäärä positiivinen diskriminaatio 4. ylläpito ja pääomavuokrat sekä sähköt 5. ruokahuollon ja kiinteistöhoidon palvelumaksut n määrärahat, joista rehtori laatii käyttösuunnitelman, ovat seuraavat: PERUSKOULU: Laskentaperusteiden mukainen määräraha Kansainvälinen toiminta: Hollanti S2 lisämateriaaliresurssi 285 Integraatiopäätösten mukaiset materiaalimäärärahat 660 Koulun käyttösuunnitelma Peruskoulun kokonaiskehys Liite 2 / 7 LUKIO: Laskentaperusteiden mukainen määräraha Lisäksi lukio on saanut opetusvirastolta tukea seuraavasti: Ykkösten ryhmäytymismäärärahat 741 Kansainvälinen toiminta: Ateena / Kreikk a Kirjasto Yhteensä Lukion kokonaiskehys Liite 3 / 7 päätti hyväksyä n peruskoulun ja lukion vuoden 2009 budjetin käyttösuunnitelmat.

4 4 8 BIOLOGIAN JA MAANTIEDON OPETTAJAN EEVA RIITTA SALEMAAN IRTISANOUTUMINEN Biologian ja maantiedon opettaja Eeva Riitta Salemaa on päivätyllä kirjeellä sanoutunut irti n lukion biologian ja maantiedon lehtorin virasta numero lukien. Liite 4 / 8 päätti myöntää Eeva Riitta Salemaalle eron n lukion biologian ja maantiedon lehtorin virasta numero lukien. 9 LISÄYS YHTENÄISKOULUN TOIMINTASUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE n lukion oppilaskunnan hallitus suunnittelee kokopäivän retkeä Turkuun Retki on osa Hesan Nuorten Ääni projektia. Se on tarkoitettu koko lukiolle. Retki tulee hyväksyä osaksi kouluvuoden toimintasuunnitelmaa. Liite 5 / 9 päätti hyväksyä lukion retken Turkuun lisäyksenä n toimintasuunnitelmaan MUUTOS YHTENÄISKOULUN TOIMINTASUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE n lukion taidehistorian kurssin, joka sisältää matkan Ateenaan, perillä oloaika on pidentynyt. Lopullinen ajankohta on päätti hyväksyä lukion taidehistorian kurssin matka aikataulun muutoksen korjattavaksi toimintasuunnitelmaa. 11 KOULUN TYÖ JA LOMA AJAT LUKUVUONNA Opetuslautakunta päätti kokouksessaan Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden lukuvuoden työ ja loma ajoista seuraavaa: Työaika alkaa syksyllä (ti) ja päättyy (ti). Syysloma on (to) ja (pe). Joululoma on (ke) (ke). Työaika alkaa keväällä (to) ja päättyy (la). Talviloma on viikolla 8 eli (ma) (pe).

5 yht. 189 työpäivää 5 Peruskoulujen johtokunnat päättävät lukuvuoden aikana tehtävistä yksittäisistä päivien muutoksista lukuun ottamatta koulun aloituspäivää. n johtokunta päättää tehdä seuraavat yksittäisten päivien muutokset koulun työ ja loma aikoihin: lomapäivät: ma syysloman jatke to 1.4. kiirastorstai pe helatorstain jälkeinen päivä korvaavat päivät: la peruskoulun liikuntapäivä la syysmarkkinat (pk, lu) la avoimet ovet (pk, lu) la lukion koepäivä päätti hyväksyä muutokset n lukuvuoden työ ja loma aikoihin. 12 KUUDENNEN LUOKAN MATEMATIIKAN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Opetushallitus toteutti syyslukukaudella 2008 matematiikan oppimistulosten arvioinnin kuudensilla vuosiluokilla. Arvioinnin lähtökohtana olivat opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet. Opetushallitus on toimittanut kouluun alustavat arvioinnin tulokset. n oppimistuloksia voidaan verrata koko otoksen tuloksiin. Liite 6 / 12 Todettiin n kuudesluokkalaisten edustavan matematiikan oppimistuloksissa valtakunnallista keskiarvoa muussa paitsi geometrian osaalueessa. Edellä mainitulla alueella tehtävien ratkaisuosuus jäi lievästi alle keskiarvon. Asia merkittiin tiedoksi. 13 OPPILAS JA OPISKELIJAEDUSTAJAN POISTUMINEN KOKOUKSESTA 13 ja 14 AJAKSI Oppilas ja opiskelijaedustaja poistuivat klo kokouksesta opetustoimen johtosäännön 8:n määräysten perusteella 14 ja 15 käsittelyn ajaksi.

6 6 14 PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN VIRKA 2584 n peruskoulun johtokunta päättää Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 :n perusteella täyttää peruskoulun luokanopettajan viran (vakanssi 2584) virkaa haettavaksi julistamatta. Perusteluna on se, että virkaa on hoitanut kasvatustieteen maisteri Tiia Niskanen, joka täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja on osoittanut sopivuutensa luokanopettajan tehtävään hoitamalla sitä yhtäjaksoisesti lukien. Peruskoulun luokanopettajan viran hoitoon kuuluvat luokanopettajan tehtävät n peruskoulussa. Viran palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka ja työehtosopimuksen mukaan. Liite 7 / 14 n johtokunta yksimielisesti päätti valita Helsingin kaupungin palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen peruskoulun luokanopettajan virkaan (vakanssi nro 2584) kasvatustieteen maisteri Tiia Niskasen. Virantoimitus alkaa Virkaan valittu on esittänyt aiemmin hyväksyttävän työterveyshuollon antaman selvityksen terveydentilastaan. Koeaikaa ei aseteta. 15 PERUSKOULUN TUNTIOPETTAJA, PÄÄTOIMINEN (uskonto ja psykologia) n peruskoulun johtokunta päättää Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 :n perusteella täyttää tuntiopettajan (päätoiminen) tehtävän, tehtävää haettavaksi julistamatta. Perusteluna on se, että tuntiopettajuutta on hoitanut teologian maisteri Hannele Mettänen, joka täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja on osoittanut sopivuutensa uskonnon ja psykologian opettajan tehtävään hoitamalla sitä yhtäjaksoisesti lukien. Tuntiopettajuuteen kuuluu uskonnon ja psykologian opettajan tehtävät n peruskoulussa ja lukiossa. Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka ja työehtosopimuksen mukaan. Liite 9 / 15 n johtokunta päätti yksimielisesti valita Helsingin kaupungin palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen, päätoimisen tuntiopettajan tehtävään teologian maisteri Hannele Mettäsen. Virantoimitus alkaa Tehtävään valittu on esittänyt aiemmin hyväksyttävän työterveyshuollon antaman selvityksen terveydentilastaan. Koeaikaa ei aseteta.

7 7 16 MUUT ASIAT LISÄYS YHTENÄISKOULUN TOIMINTASUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN n peruskoulun 8.luokat suunnittelevat luokanvalvojiensa johdolla kokopäivän retkeä Tampereelle toukokuun aikana. Retkin tarkoituksena on vahvistaa ennen kaikkea yhteishenkeä. Retki tulee hyväksyä osaksi kouluvuoden toimintasuunnitelmaa. Liite 10 / 16 n johtokunta päätti lisätä 8. luokkien retken Tampereelle lukuvuoden toimintasuunnitelmaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Helsingin Rudolf Steiner koulun kannatusyhdistys Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ry:n hallituksen kokouksessa 10 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 6 3.7.2014

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 6 3.7.2014 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 3.7.2014 Kokousaika Torstai 3.7.2014 klo 19.00 21.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Työjärjestyksen muutos... 2 20 Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen... 3 21 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 2 Kokousaika 28.1.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 9 25.6.2015. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 9 25.6.2015. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 25.6.2015 Kokousaika Torstai 25.6.2015 klo 16.00 18.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2014 Sivu 96 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 4.12.2014 kello 18.39 19.57 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Muut Hyyrynen Päivi koulutoimen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Muut Hyyrynen Päivi koulutoimen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 4/2013 61 Koulutuslautakunta 15.05.2013 Aika 15.05.2013 klo 18:00-20:18 Paikka Kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Peltola Anniina Suursalmi Pentti Dahl Mika

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta nro 6/2014 75 88 Kokousaika 1.10.2014 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Baltic Queen, 5. kokouskerros, kokoustila Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Sivistystoimenlautakunta. Kokousnumero 4/2008 Aika Ma 23.6.2008 klo 18.30 Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 4/2008 Aika Ma klo 18.30 Paikka Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Tainion koulun neuvotteluhuone Nro 4/2008 ASIA LIITE 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015 AIKA Tiistaina 13.1.2015 klo 9 11.30 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.5.2012 klo 16.30 Sivu 1 48 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot