PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2008. Perusturvalautakunta 30.4.2008. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Julkiset asiat Vammaispalvelulain ja a asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Kuuma-kunnissa ha Hyvinkään kaupungissa Hammashoitajan valinta Hammashuollon henkilöstön työ- ja virkalomat Lähihoitajan valinta Aurinkomäkeen Riikonen Leena, eläkepäätös Päivähoidon johtajan viran täyttö ajalla Tuomi Pia, irtisanoutuminen Terveyskeskuksen toiminta ajalla Päiväkoti Linnunlaulun kalustehankinnat Kujanpää Leena, palkaton työloma Oikaisuvaatimus ohjeet ja valitusosoitus KOOLLEKUTSUJA Arja Tolttila * Kokouskutsun mukana lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa olevaa aineistoa

2 PORNAISTEN KUNTA Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2008 sivu 54 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Putus Jaana Haapakoski Asta Hietapakka Ari-Pekka Korpela Markku Liu Päivi Niemikorpi Janne Niinikoski Terhi Rainio Ulla Teikari Timo Marjakangas Pekka puheenjohtaja poissa varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Rusi Tuula poissa khall.edustaja Tolttila Arja pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Julkiset Luottamukselliset Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Korpela ja Päivi Liu Puheenjohtaja Jaana Putus Pöytäkirjanpitäjä Arja Tolttila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Markku Korpela Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Perusturvajohtaja Päivi Liu Arja Tolttila

3 Perusturvalautakunta VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE KUUMA-KUNNISSA JA HYVINKÄÄN KAUPUNGISSA Perust.ltk 36 Vuonna 2005 Sosiaalitaito Oy teki Kuuma-kuntien sosiaalipalvelujen työryhmän pyynnöstä selvityksen vammaispalvelujen tilasta ja kehittämistarpeista seudun kunnissa. Selvityksessä todettiin, että vammaispalveluissa moni keskeinen asia vaatii kehittämistä ja korostetusti esiin nousi tarve vammaispalvelulainsäädännön soveltamisohjeiden seudulliselle koordinoinnille. Vammaispalvelulain soveltamiskäytännöt vaihtelivat kunnittain, eikä kattavia kirjallisia ohjeita ollut missään kunnassa. Sosiaalipalvelujen työryhmä päätti, että kuntien vammaispalvelun työntekijöistä kootaan ryhmä valmistelemaan seudullisia soveltamisohjeita. Vammaispalvelujen työryhmä aloitti työskentelynsä syksyllä Väliraportti palvelujen nykytilasta ja keskeisistä kehittämiskohteista valmistui kesällä Ryhmän toimeksiantoa täsmennettiin ja ryhmä jatkoi työskentelyä syksyllä Keväällä 2007 soveltamisohjeen ensimmäinen versio toimitettiin lausuntokierrokselle kuntien vammaisneuvostoihin. Vammaisneuvostot kokoontuivat kesällä 2007 yhteiskokoukseen ja antoivat lausuntonsa soveltamisohjeesta. Syksyllä 2007 Kuuma-kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishankkeen aloitettua toimintansa soveltamisohjeen viimeistely siirtyi osaksi hankkeen toimintaa. Soveltamisohje on toimitettu tammikuussa 2008 Kuuma-sosiaalipalvelujen työryhmälle ja tiedoksi vammaisneuvostoille. Soveltamisohjeet käsiteltiin Suppea Soster neuvottelukunnan kokouksessa ja päätettiin viedä edelleen laajan neuvottelukunnan kokoukseen , jossa ne todettiin tietoon saatetuksi ja valmiiksi kuntien päätöskäsittelyyn. Soveltamisohjeet ovat liite nro Soveltamisohjeet koskevat vammaispalvelulain (380/1987) ja -asetuksen (759/1987) mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisperusteita ja järjestämistä vammaisille kuntalaisille. Soveltamisohjeet sisältävät yleisperiaatteet, joiden mukaan kunnassa järjestetään vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia palveluja. Palveluja ja tukitoimia myönnettäessä selvitetään aina asiakkaan yksilöllinen tarve. Avustuskäytännöissä huomioidaan asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu.. /..

4 Perusturvalautakunta Perust.ltk 36. /.. Soveltamisohjeen tarkoituksena on yhtenäistää vammaispalvelulain soveltamiskäytäntöjä Keski-Uudenmaan kunnissa ja luoda alueellista yhdenvertaisuutta. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelusta on kunnilla omat erilliset ohjeensa. Kuuma-kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishankkeessa selvitetään vaikeavammaisten päivätoiminnan tarve alueen kunnissa ja tarkastellaan mahdollisuuksia toiminnan seutukunnalliselle järjestämiselle. Myös henkilökohtainen avustajatoiminnan kehittäminen mm. sijaisvälityksen ja avustajien työsuhdeasioiden osalta on käynnistynyt. Henkilökohtaisen avustajatoiminnan osalta hanke tekee yhteistyötä muiden avustajatoimintaa kehittävien tahojen kanssa. Henkilökohtaiselle avustajatoiminnalle on tarkoitus luoda seutukunnallisesti yhtenäiset käytännöt mm. palkkauksen ja työterveyshuollon osalta. Asunnonmuutostyöt ja vaikeavammaisten palveluasuminen ovat hankkeen kehittämiskohteita, joihin keskitytään syksyllä Perusturvalautakunta päättää hyväksyä Kuuma-kuntien ja Hyvinkään kaupungin yhdessä laatimat Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaiset seudulliset soveltamisohjeet Pornaisten kunnan vammaispalvelujen myöntämisen yleisperiaatteiksi alkaen. Asian käsittely siirrettiin kesäkuun kokoukseen. Perusturvalautakunnan jäsenet eivät olleet saaneet esityslistan mukana soveltamisohjeita.

5 Perusturvalautakunta HAMMASHOITAJAN VALINTA Perust.ltk 37 Hammashoitajan työsuhde on ollut haettavana. Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat hakemukset: Sari Ollikainen,Mäntsälä Tuija Haatainen, Leppävirta Sari Hänninen, Pornainen Kirsi Nikula, Pornainen Haastatteluun kutsuttiin Sari Ollikainen ja Sari Hänninen. Perusturvalautakunta päättää valita Sari Ollikaisen hammashoitajan työsuhteeseen lukien vahvistaa peruspalkaksi 1.770,82 e

6 Perusturvalautakunta HAMMASHUOLLON HENKILÖSTÖN TYÖ- JA VIRKALOMAT Perust.ltk 38 Hammashoitajat Anne Alen, Anne Lappalainen, suuhygienisti Ulla Nikulainen ja hammaslääkäri Anu aalto anovat saapuneilla anomuksilla palkatonta työ- ja virkalomaa ajalle sekä hammashoitaja Sari Ollikainen saapuneella hakemuksella palkatonta työlomaa ajalle kunnan hammashuollon ulkoistamisen vuoksi. Perusturvalautakunta päättää myöntää hammashoitaja Anne Alenille ja Anne Lappalaiselle palkatonta työlomaa ajalle hammashoitaja Sari Ollikaiselle palkatonta työlomaa ajalla suuhygienisti Ulla Nikulaiselle palkatonta työlomaa ajalle hammaslääkäri Anu Aallolle palkatonta virkalomaa ajalle

7 Perusturvalautakunta LÄHIHOITAJAN VALINTA AURINKOMÄKEEN Perust.ltk 39 Lähihoitajan työsuhde on ollut haettavana. Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat hakemukset lähihoitaja Henni Lindgren, Porvoo lähihoitajaopiskelija Laura Rahkonen, Pornainen Molemmat on haastateltu. Perusturvalautakunta päättää valita lähihoitajan työsuhteeseen Henni Lindgrenin. Koeaika on 4 kk merkitä tiedoksi, että hän aloittanut vahvistaa peruspalkaksi 1.769,69 e/kk

8 Perusturvalautakunta RIIKONEN LEENA, ELÄKEPÄÄTÖS Perust.ltk 40 Päivähoidon johtaja Leena Riikonen jää eläkkeelle lukien. Tätä ennen hän on vuosilomalla lukien Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi Leena Riikosen eläkepäätöksen

9 Perusturvalautakunta PÄIVÄHOIDON JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ AJALLA Perust.ltk 41 Tiina Korhonen toimii tällä hetkellä määräaikaisena vastaavana lastentarhaopettajana. Hän on halukas toimimaan päivähoidon johtajana ajalla Viranhaltijapäätöksellä hän hoitaa Leena Riikosen vuosilomasjaisuuden ajalla Vastaavasti lastentarhaopettaja Terhi Harinen on halukas toimimaan vastaavana lastentarhaopettajana ajalla , jolloin vakituinen työntekijä palaa hoitovapaalta Perusturvalautakunta päättää siirtää Tiina Korhosen hoitamaan päivähoidon johtajan virkaa ajalle ja vahvistaa peruspalkaksi 2.413,21 e/kk Terhi Harinen vastaavaksi lastentarhaopettajaksi ajalle ja vahvistaa peruspalkaksi 2.072,98 e/kk

10 Perusturvalautakunta TUOMI PIA, IRTISANOUTUMINEN Perust.ltk 42 Pia Tuomi on irtisanoutunut Repun osa-aikaisesta päivähoitajan työsuhteesta lukien Perusturvalautakunta päättää myöntää eron Pia Tuomelle osa-aikaisesta päivähoitajan työsuhteesta lukien

11 Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA AJALLA Perust.ltk 43 Terveyskeskuksen henkilökunta on esittänyt terveyskeskuksen toimintaan ajalle muutoksen siten, että lääkärin vastaanotto toimii normaalisti maanantaisin klo ja tiistaista perjantaihin klo Ajanvarausaikoja ei anneta klo jälkeen. Vastaanotolla on kuitenkin valmiudet palvella klo saakka. Terveydenhoitajan vastaanotto klo toimii normaalisti ja ajanvarauksella klo asti Käytäntö on ollut voimassa vuodesta 2005 lukien. Lääkäreitä on kesäaikana maanantaisin, keksiviikkoisin ja perjantaisin kaksi ja muina päivinä yksi. Tällä lääkärityövoimalla on selvitty hyvin. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä terveyskeskuksen toiminnan edellä mainitulla tavalla ajalla

12 Perusturvalautakunta PÄIVÄKOTI LINNUNLAULUN KALUSTEHANKINNAT Perust.ltk 44 Tarjoukset pyydettiin seuraavasti: 1) Keittiöastioista pyydettiin tarjous mennessä E.Ahlström Oy:ltä, Sokokselta ja Tradekalta. Tarjouksen jätti ainoastaan Ahlström. Tarjouksen mukainen hinta on 2.812,12 e ( alviton) 2) Kalusteita ei kilpailutettu, koska Kuumakunnat on kilpailuttaneet omana hankkeena. Tarjous on Kuumasopimuksen mukainen. Tarjouspyyntö lähetettiin Printel Oy:lle. Tarjouksen mukainen hinta on e(alviton ). Hintaan tulee 10 %:n alennus mikäli kunta itse huolehtii kalusteiden paikoilleen asentamisen ja roskien poisviemisen. 3) Toimistokalusteita ei myöskään kilpailutettu, koska Kuumakunnat ovat omana hankintana kilpailuttaneet. Tarjouspyyntö lähetettiin Martelalle. Tarjous on Kuumasopimuksen mukainen. Tarjouksen mukainen hinta on asennettuna ja pakkausjätteiden poiskuljettamisena 7.331,20 e ( alviton) ja 7.088,00 e, jolloin kunta asentaa ja huolehtii pakkausjätteen pois. 4) Leluja, liinavaatteita ym kalustoa ei kilpailutettu edellä mainitun Kuumasopimuksen mukaisesti. Tarjouspyyntö lähetettiin Tevella Oy.lle. Tarjous on Kuumasopimuksen mukainen Tarjouksen mukainen hinta on ,20 e ( alviton). Tevella ei tarjoa ruokalappuja, keittiöpyyhkeitä, isoja Froteepyyhkeitä. Kalustehankintoihin on varattu euroa. Edellä mainittuihin hankintoihin kuluu yhteensä ,52 e. Osa hankinnoista on vielä suorittamatta kuten esim moppipesukone, verhot, matot. Perusturvalautakunta päättä hankkia saadun tarjouksen mukaisesti keittiön astiat Ahlström Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti kalusteet Printel Oy:ltä sisältäen kalusteiden paikoilleen asentamisen ja roskien poisviemisen. /..

13 Perusturvalautakunta Perust.ltk 44. /.. saadun tarjouksen mukaisesti toimistokalusteet Martelalta sisältäen asennuksen ja pakkausjätteiden poiskuljettamisen saadun tarjouksen mukaisesti lelut, liinvaatteet ym hankinnat Tevella Oy:ltä tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa

14 Perusturvalautakunta KUJANPÄÄ LEENA, PALKATON TYÖLOMA Perust.ltk 45 Lastentarhaopettaja Leena Kujanpää hakee jatkoa palkattomalle työlomalle ajalle Työloman aikana hän on toiminut esiluokan opettajana. Hän hakee jatkoa palkattomalle työlomalle nyt kolmannen kerran. Anomus luetaan kokouksessa Leena Kujanpää on toimittanut uuden hakemuksen, jossa hän hakee palkatonta työlomaa ajalle Anomus luetaan kokouksessa Perusturvalautakunta päättää myöntää Leena Kujanpäälle palkatonta työlomaa ajalle

15 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Perusturvalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45 (luottamukselliset) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 37, 39, 44 (luottamukselliset) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu-vaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musvi- ranomainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. -aika Pornaisten perusturvalautakunta lautakunta/hallitus PL Pornainen Pykälät 37, 39, 44 (luottamukselliset) Oikaisu-vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

16 VALITUSOSOITUS 68 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Ratapihantie 9 PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Helsingin hallinto-oikeus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pornaisten Kunnanhallitus PL Pornainen Pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pornaisten sosiaalitoimisto PL Pornainen Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanvirasto on avoinna Ma-Ke klo To klo Pe klo Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 65 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.6.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 66 136 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 14 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 14 22 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot