VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta AIKA kello 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden yläkoulu/lukio, Rantatie 5, Virojoki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Sivistystoimen osavuosikatsaus Koulupsykologisten palvelujen ostopalvelusopimuksen irtisanominen 25 Irtisanoutuminen Miehikkälän koulun päätoimisen tuntiopettajan (HY, UE, LI) tehtävästä/ Jukka-Pekka Hovi Kirjastovirkailijan toimen täyttäminen alkaen 8 27 Koulunkäyntiavustajan toimen täyttäminen alkaen 9 28 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset vuodelle Muurikkalan koulun kevätretki Virojoen koulun erityisopetuksen pienryhmän kevätretki Virojoen koulun 3. luokan yökoulu Virojoen koulun 4A- ja B-luokan retki Huvisaareen ja yökoulu Virojoen koululla Virojoen koulun 6. luokan leirikoulu Virojoen koulun 6A ja 6B -luokkien leirikoulu Piispalan nuorisokeskuksessa Kaakon kaksikon kirjastot suljettuna Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat / Klamilan koulun kevätretki

2 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Husu Reetta 18:00-18:50 Puheenjohtaja Hanski Kai 18:00-18:50 Jäsen Lavonen Kati 18:00-18:50 Jäsen Oikarinen Petri 18:00-18:50 Jäsen Rantala Roope 18:00-18:50 Jäsen Värri Eetu 18:00-18:50 Varapuheenjohtaja Hyttinen Auli 18:00-18:50 Pöytäkirjanpitäjä Ukkola-Paronen Sisko 18:00-18:50 Khall. edustaja, Virolahti Hallikainen Jukka 18:00-18:50 Khall. edustaja, Miehikkälä Rasi Sari 18:00-18:50 Asiantuntija POISSA Timperi Päivi Jäsen Rökman-Pakkanen Virpi Jäsen Lappi Jukka Kunnanhall. pj. Virolahti Alastalo Tarja Kunnanhall. pj. Miehikkälä Havuaho Osmo Kunnanjohtaja, Virolahti Jämsén Antti Kunnanjohtaja, Miehikkälä LAILLISUUS JA Hallintosäännön 31 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään PÄÄTÖSVALTAISUUS ai kana ja sovitussa paikassa. 32 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjoh taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on il moi tettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja esi tys lis ta on lä he tetty sivistyslautakunnan jäse nille, Virolah den ja Miehikkälän kunnanhallitusten edustajille ja puheenjohtajille sekä kunnanjohtajille Lautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen lail li sesti kool le kut su tuk si ja pää tös val tai seksi. PÖYTÄKIRJAN Lautakunta on päättänyt, että jäsenet toimivat vuorollaan aakkosjärjestyksessä TARKASTUSTAPA pöytäkirjantarkastajina. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Oikarinen ja Eetu Värri. ALLEKIRJOITUKSET Reetta Husu Puheenjohtaja Auli Hyttinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 23-38

3 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Virolahdella Petri Oikarinen Eetu Värri PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Virolahden sivistystoimistossa Merja Palonen Toimistosihteeri

4 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen osavuosikatsaus Sivislk 23 Lautakunnan osavuosikatsaus ajalta tulee toimittaa kunnanhallitukselle tiedoksi toukokuun lopulla. Liite 1 Osavuosikatsauslaskelma 1-4/2015 Osavuosikatsauksessa talouden ja toiminnan kehitystä verrataan vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 vastaavaan aikaan. Koulut ja iltapäivätoiminta: Koulujen alkuvuoden toiminnassa ei ole normaalista toiminnasta poikkeavia kustannusmenoja: Koulupsykologipalvelut käynnistyivät ostopalvelusopimuksella vuoden alusta. Palvelua on ostettu lähinnä psykologisiin testeihin. Sopimus päättyy kesäkuun lopussa. Suunnittelu psykologipalveluiden järjestämiseksi jatkuu. Tänä vuonna jatkuu tvt-mentorin avulla sähköisiin oppimisympäristöihin ja -oppimateriaaleihin tutustuminen. Myös valmistautuminen sähköisiin yo-kirjoituksiin on käynnissä yhteistyössä teknisen toimen ja ICT Kymin kanssa. Iltapäiväkerhot ovat toiminnassa kaikilla muilla kouluilla paitsi Muurikkalassa. Lukion toiminta jatkuu ennallaan. Vapaa sivistys: Yhteistyö Kotkan seudun musiikkiopiston ja Haminan kansalaisopiston kanssa jatkuu ennallaan. Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen määrärahojen käyttö painottuu loppuvuoden ajalle. Kun Ely-keskuksen hankinnat alkavaan liikenteeseen selviävät pystytään suunnittelemaan kunnan niitä täydentävät hankinnat. Kirjasto: Kaakon kaksikon kirjastoissa on edetty taloussuunnitelman mukaisesti. Miehikkälän kirjastossa valmistellaan uuteen rakennukseen muuttoa. Muutto ajoittuu todennäköisesti syyskuulle Kirjastovirkailijoiden määrä on ollut jonkin aikaa vajaa henkilöstöön rekrytoitiin pätevä määräakainen työntekijä. Kirjastoautopalvelut hoituivat Haminan virkailijoiden toimesta koulujen kevätlukukauden loppuun. Kulttuuri- liikunta- ja nuorisotoimi: Kaikilla toimialoilla perustyön kustannukset ovat ajankohtaan nähden

5 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta vähäiset, koska kevään yhdistysavustukset ovat vielä jakamatta. Kaakon kamarimusiikin osalta on talousarvio ylitetty, koska keväällä järjestettiin kaksipäiväinen Kevätsoitto -tapahtuma ja Maakuntaliiton myöntämä kehittämismääräraha maksetaan jälkikäteen. Kaakon kaksikon liikuntaneuvontahankkeessa tuloja on toistaiseksi enemmän kuin menoja, koska Etelä-Suomen AVI:n hankerahoituksen puitteissa koko vuoden avustusmääräraha maksetaan kunnan tilille vuoden alussa. Valmistelija, kirjastot: Katja Korsu /Josefiina Halonen Valmistelija: Sari Rasi, p Sivistyslautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ja se lähetetään kunnanhallituksille tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Virolahden kunnanhallitus Miehikkälän kunnanhallitus

6 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Koulupsykologisten palvelujen ostopalvelusopimuksen irtisanominen 18/33.333/2015 Sivislk 24 Tietotaito Group Suomi Oy on lähettänyt kirjeen , jossa se ilmoittaa irtisanovansa Miehikkälän ja Virolahden kuntien ja Tietotaito Group Suomi Oy:n välisen sopimuksen koulupsykologisten palvelujen tuottamisesta päättymään Sopimuksen irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Lautakunta merkitsee ilmoituksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Tietotaito Group Suomi Oy

7 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Irtisanoutuminen Miehikkälän koulun päätoimisen tuntiopettajan (HY, UE, LI) tehtävästä/ Jukka-Pekka Hovi 53/02.022/2015 Sivislk 25 Jukka-Pekka Hovi ilmoittaa irtisanoutuvansa Miehikkälän koulun päätoimisen tuntiopettajan (HY, UE, LI) tehtävästä virkavapautensa päättyessä Sivistyslautakunta myöntää Jukka-Pekka Hoville eron Miehikkälän koulun päätoimisen tuntiopettajan tehtävästä alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jukka-Pekka Hovi Palkat Miehikkälän koulu

8 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kirjastovirkailijan toimen täyttäminen alkaen 54/02.021/2015 Sivislk 26 Virolahden kunnan sivistystoimessa on ollut haettavana ajalla toistaiseksi voimassa oleva kirjastovirkailijan toimi sisäisessä haussa. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus. Liite tiedoksi Yhteenveto hakijasta Lautakunta valitsee toistaiseksi voimassa olevaan kirjastovirkailijan toimeen alkaen kirjastovirkailija Sanna Kärjen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Koeaika on jo suoritettu. Sanna Kärki Palkat Kirjasto

9 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Koulunkäyntiavustajan toimen täyttäminen alkaen 55/02.021/2015 Sivislk 27 Virolahden kunnan sivistystoimessa on ollut haettavana sisäisessä haussa ajalla toistaiseksi voimassa oleva koulunkäyntiavustajan toimi alkaen. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Liite tiedoksi Yhteenveto hakijoista. Ehdotus annetaan kokouksessa. Lautakunta valitsee toistaiseksi voimassa olevaan koulunkäyntiavustajan toimeen, koulunkäyntiavustaja Katja Peltosen alkaen.toimen ensisijainen sijoituspaikka on Virojoen koulu. Hyväksyttiin yksimielisesti. Koeaika on jo suoritettu. Katja Peltonen Muut hakijat Palkat Virojoen koulu

10 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset vuodelle /04.045/2015 Sivislk 28 Virolahden ja Miehikkälän kuntien kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyhdistysten toiminta-avustukset ovat olleet haettavissa mennessä. Avustusten hakuilmoitus julkistettiin Kaakonkulma -lehdessä Avustusanomuksia tuli määräaikaan mennessä seuraavasti: - kulttuuritoimi 7 kpl 7 400,00 euroa - liikuntatoimi 10 kpl 8 307,76 euroa - nuorisotoimi 3 kpl ,00 euroa Sivistyslautakunta avustaa Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueelle rekisteröityjen yhdistysten toimintaa. Toiminta-avustuksen hakuilmoituksessa on yhdistyksiä pyydetty toimittamaan hakemusasiakirjan lisäksi toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 sekä toimintasuunnitelma vuodelle Liite 2 Yhteenveto hakemuksista liitteenä 2. Valmistelija: Sari Rasi, p Lautakunta päättää jakaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten avustukset vuodelle 2015 liitteen 2 mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Asian käsittelyssä jäävejä olivat Kulttuuritoimi: Kai Hanski, Virolahden Karjalaseura ry Liikuntatoimi: Eetu Värri, Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry Avustusten hakijat

11 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Muurikkalan koulun kevätretki /32.325/2015 Sivislk 29 Muurikkalan koulu tekee työsuunnitelmassa mainitun kevätretken Tiedekeskus Heurekaan Ryhmään kuuluu 2.-6 lk:n oppilaat, yhteensä 25 oppilasta. Vastuuhenkillönä toimii koulunjohtaja Hanna Muona. Valvovat opettajat: Hanna Muona ja Kalevi Viitala, muut valvojat: Kari Portti Toiminnan tavoitteena on Heurekan näyttelyihin tutustuminen, yhdessä tekeminen ja oppiminen, osallistuminen työpajaan ja planetaarioesityksen (elokuva) seuraaminen. Opetuksellinen tavoite: hyvien käytös- ja ruokailutapojen harjoittelu koulun ulkopuolella, näyttelyiden, elokuvan ja työpajan opeista jotain konkreettista jää mieleen omien kokemusten kirjaaminen retken jälkeen. Ohjelma: klo 8.00 Lähtö koululta klo Saapuminen Heurekaan klo Pimeä maailmankaikkeus -planetaarioesitys klo Lounas klo Vapaata tutustumista näyttelyihin klo Värilaboratorio luokkalaisille klo Välipala klo Vapaata tutustumista näyttelyihin klo Lähtö Heurekasta (matkalla välipala) klo Paluu koululle Kokonaiskustannukset: Linja-auto (Vuorelan Liikenne): 720 Sisäänpääsymaksut Heurekaan 270,50 (sisältää laskutuslisän 8 ) Ruokailu Cafe Einsteinissa: 238,40 (sisältää laskutuslisän 6 ) Koulun osuus: Välipalat n. 100 Muut kustantajat: Muurikkalan koulun vanhempaintoimikunta 1228,90 Varautuminen huumeisiin ja päihteisiin: Huumeet ja päihteet ovat ehdottomasti kiellettyjä. Jos oppilaalla tavataan kyseisiä aineita ennen kevätretkelle lähtöä tai retken aikana, oppilaan huoltajiin otetaan yhteyttä ja oppilas palaa kotiin. Koulupäivien aikana voimassa oleva vakuutus kattaa kevätretken. Lautakunta hyväksyy retkisuunnitelman ja merkitsee retken tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti ja merkittiin tiedoksi. Muurikkalan koulu

12 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Virojoen koulun erityisopetuksen pienryhmän kevätretki /32.325/2015 Sivislk 30 Erityisopetuksen pienryhmä tekee kevätretken Haminan Lähtö koululta klo 8 (Hannu Väkevän taksilla) ja paluu koululle klo mennessä. Oppiladen kanssa vierailemme Haminan torilla, ruokailemme Hesburgerissa ja käymme tutustumassa leikkipuisitoon sekä Tervasaareen. Huoltajat kustantavat oppilaiden ruokailun. Kuljetus on ilmainen. Mukaan lähtevät pienryhmän oppilaat (4), opettaja Jukka-Pekka Korhonen, koulunkäyntiavustajat Päivi Väkevä ja Sanna Krouvi sekä kuljettaja Hannu Väkevä. Lautakunta merkitsee retken tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Virojoen koulu

13 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Virojoen koulun 3. luokan yökoulu /32.325/2015 Sivislk 31 Virojoen koulun 3. luokalla on yökoulu maanantaina Virojoen koulun tiloissa. Maanatai on normaali koulupäivä ja yökouluun tullaan illalla klo Yökoulu loppuu tiistaiaamuna klo Tiistai on vapaapäivä oppilaille ja opettajille. Ohjelmassa on äidinkieltä, lähinnä ilmaisuharjoituksia sekä mahdollisesti pihaleikkejä (vanhempien osallistuminen mahdollista) Valvojina ovat 3. luokan opettajat Ulla Laisi ja Elina Heinonen Koululta oppilaat saavat ilta- ja aamupalan. Ylimääräisä palkkakustannuksia ei tule, muutama kuljetusoppilaan kyyti voi olla mahdollinen. Hälytyksistä ilmoitetaan etukäteen vahtimestarille Jos joku oppilas ei osallistu yökouluun, hän tulee tiistaiaamuna normaalisti kouluun sopivaksi katsomaamme ryhmään. Lautakunta hyväksyy suunnitelman ja merkitsee yökoulun tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti ja merkittiin tiedoksi. Virojoen koulu

14 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Virojoen koulun 4A- ja B-luokan retki Huvisaareen ja yökoulu Virojoen koululla 22/32.325/2015 Sivislk 32 Virojoen koulun 4A ja 4 B-luokat järjestävät yökoulun to-pe Virojoen koululla.ohjelmaan kuuluu myös retki Huvisaareen. Yökoulu alkaa torstai-iltana klo ja päättyy perjantaiaamuna klo 8.00 Perjantai on vapaa sekä oppilaille että opettajille ja koulunkäyntiavustajille. Suunnittelupalaveri, jossa suoritetaan tehtävien jako ja ohjelman tarkennus, pidetään koululla klo 18. Yökoulun tavoitteena on parantaa luokkien ryhmähenkeä ja harjoitella yhdessä toimimista. Lisäksi tavoitteena on ympäristö- ja luonnontiedon aiheinen luontopolku. Oppilaita luokilla on yhteensä 39. Yökoulussa valvontavastuu on luokanopettaja Reetta Tirrasella ja luokanopettaja Päivi Kuokkasella. Avustajina toimivat koulunkäyntiavustajat Milla Lindevall ja Matias Lehtinen. Lisävalvojiksi tulee huoltajia vähintään 10 Hyvisaaren luontopolulle. Yövalvojina on opettajien ja koulunkäyntiavustajien lisäksi myös huoltajia. Ilta- ja aamupala tulee kunnan ruokapalveleun toimesta. Allergiat ja erityisruokavaliot on otettu huomioon ja asiat sovittu huoltajien kanssa. Huoltajien eväät: makkarat sekä aamu- ja iltapala vanhempainyhdistyksen keräämistä varoista. Lautakunta merkitsee retken ja yökoulun tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Virojoen koulu

15 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Virojoen koulun 6. luokan leirikoulu /32.325/2015 Sivislk 33 Virojoen koulun 6. luokka (yht. 15 oppilasta) menee leirikouluun, joka pidetään Piispalan nuorisokeskuksessa Kannonkoskella. Leirikoulu on hyväksytty syksyllä 2014 osana Virojoen koulun vuosittaista työsuunnitelmaa. Leirikoulussa opiskelu tapahtuu Piispalan nuorisokeskuksen ohjaajien toimesta järjestettyjen ohjelmatoimintojen kautta (mm. korukiven valmistus, ekoaseammunta, kiipeilytorniin kiipeäminen ja alas laskeutuminen, kuntosalityöskentely, melonta jne.) Leirikoulu antaa mahdollisuuden luokan yhteishengen ylläpitämiseen ja nostattamiseen, uudenlaisten kokemusten ja elämysten saamiseen ryhmän jäsenenä ja itsenäistymiseen kodin ulkopuolella. Leirikoulun lopullinen ohjelma valmistuu lähiaikoina. Tärkeä oppimiskokemus on oman työn tekemisen kautta saatavan hyödyn/palkkion saavuttaminen: yhteisellä työllä on saatu kerättyä varat leirikouluun yhteiseksi hyväksi. Leirikoulun kustannukset katetaan erilaisilla myyntitempauksilla kerätyillä varoilla, joita oppilaat ja heidän vanhempansa ovat järjestäneet. Kunnalle aiheutuu kustannuksia ainoastaan opettajalle OVTES:n mukaisesti maksettavista päivärahoista. Leirikoulussa luokanopettajalla on jakamaton vastuu oppilaistaan. Oman vastuunsa toiminnan turvallisuuden osalta kantaa Piispalan nuorisokeksuksen nuoriso-ohjaajat, joiden toimesta järjestetty ohjelma pääasiassa muodostuu. Lisäksi leirikoulussa on mukana yksi huoltaja, joka on lupautunut toimimaan valvojana. Lautakunta hyväksyy leirikoulusuunnitelman ja merkitsee leirikoulun tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti ja merkittiin tiedoksi. Virojoen koulu

16 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Virojoen koulun 6A ja 6B -luokkien leirikoulu Piispalan nuorisokeskuksessa 43/32.325/2015 Sivislk 34 Liite tiedoksi Virojoen koulun 6A ja 6B -luokat suunnittelevat menevänsä leirikouluun Piispalan nuorisokeskukseen Koska koulun työsuunnitelma (lv ) ei ehdi valmistua ennen leirikoulun alkua ensi syksynä, lautakuntaa pyydetään hyväksymään leirikouluohjelma ja -suunnitelma jo tässä vaiheessa. Leirikouluohjelma Ohjelma kertoo yksityiskohtaisesti päivien kulun ja toiminnot paikan päällä, mutta leirikoulun tärkein tavoite on kuitenkin yhteishengen lujittaminen ja ylläpito. Mukaan on tarkoitus ottaa 3-4 valvojaa, joista yksi on Vesa Kuutvuori ja toinen on Virojoen koulun 6B -luokan opettaja (ei ole vielä tiedossa). Lisäksi yksi vanhemmista on jo ilmoittautunut retkelle. Varaus on vielä neljännelle valvojalle. Varsinainen toiminta ohjataan Piispalan toimesta, joten valvojien toiminta on enimmäkseen huolenpitoa oppilaista vapaa-aikoina. Retkelle on lähdössä oppilaita yhteensä 30. Ylimääräiset koulukyydit (paluukyydit koululta) pyritään hoitamaan vanhempien talkootyönä, ja Piispalaan matkustetaan bussilla koulun pihalta. Retki rahoitetaan oppilaiden ja vanhempien talkootyönä hankkimilla varoilla. Muut kustannukset: Opettajien virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahakulut. Lautakunta hyväksyy leirikouluohjelman ja merkitsee leirikoulun tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti ja merkittiin tiedoksi. Virojoen koulu

17 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kaakon kaksikon kirjastot suljettuna /35.350/2015 Sivislk 35 Kaakon kasikon kirjastot pidetään suljettuna torstaina henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi. Kotkassa järjestetään lasten ja nuorten kirjallisuusesittely, josta on iso ammatillinen apu henkilöstölle. Lisäksi henkilöstö käy samalla tutustumassa johonkin hyllyremontoituun kirjastoon (esim. Karhula, Hamina). Lautakunta merkitsee asian tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Kirjasto

18 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sivislk 36 Viranhaltijapäätökset tulee viedä lautakunnalle tiedoksi. Valmistelija: Auli Hyttinen, p Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi seu raavat viran haltijapäätökset ja to deta, et tä nii den si säl tä miä Kun ta lain 51 :n no jalla käsi teltä väksi otetta via asioi ta ei oteta sivistyslautakunnan kä si teltä väksi, jo ten kysei set päätök set saa daan Kunta lain 98 :n huomioiden panna täy tän töön. Sivistystoimenjohtaja-rehtorin päätökset ajalta Hankinnat 4 kpl - Henkilöstöasiat 17 kpl - Koulutus 6 kpl - Kuljetusasiat 11 kpl - Lomautus 1 kpl - Oppilasasiat 2 kpl - Oppivelvollisuusasiat 1 kpl - Viran/toimen täyttäminen 1 kpl - Virkavapaus/työloma 39 kpl - Vuosiloma 10 kpl - Yhteisöjen tukipäätökset 1 kpl - Ei julkinen / Henkilöstöasiat 1 kpl - Ei julkinen / Kuljetusasiat 3 kpl - Ei julkinen / Oppilasasiat 4 kpl - Ei julkinen / Oppivelvollisuusasiat 2 kpl - Ei julkinen / Virkavapaus/työloma 40 kpl Kirjastotoimenjohtajan päätökset ajalta Virojoen koulun koulunjohtajan päätökset ajalta Henkilöstöasiat 14 kpl - Koulutus 2 kpl - Oppilasasiat 21 kpl - Virkavapaus/työloma 5 kpl - Ei julkinen/ Virkavapaus 9 kpl Klamilan koulun koulunjohtajan päätökset ajalta Koulutus 1 kpl - Oppilasasiat 8 kpl - Virkavapaus/työloma 6 kpl - Vuosiloma 7 kpl Kirkonkylän koulun koulunjohtajan päätökset ajalta Koulutus 4 kpl - Oppilasasiat 7 kpl - Virkavapaus/työloma 11 kpl - Vuosiloma 2 kpl - Yleinen päätös 1 kpl

19 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Muurikkalan koulun koulunjohtajan päätökset ajalta Suur-Miehikkälän koulun koulunjohtajan päätökset ajalta Oppilasasiat 10 kpl - Virkavapaus/työloma 1 kpl - Vuosiloma 1 kpl - Ei julkinen/virkavapaus 1 kpl Merkittiin tiedoksi.

20 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat Sivislk 37 Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Päätös 733/520/ : Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen. 2. Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/4/040/ : Lausuntopyyntö erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä 3. Opetushallitus, päätös Dno 145/517/ : Valtionavustuksen myöntäminen koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. 4. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös : Kirjastovirkailijan toimen täyttölupa alkaen 5. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös : Koulunkäyntiavustajan toimen täyttölupa alkaen 6. Opetus- ja kulttuuriministeriö : Ohje kunniamerkkiesitysten tekemisestä. 7. Virolahden Urheilu- ja Nuorisotalo Oy/Kiinteistön kauppakirja/ luovutuskirja : Nuorten käyttöön tehty Klamilan kalasataman grillikatos 8. Virolahden kulttuuritoimi ja Satumatka Productions: Ostopalvelusopimus , Kaakon kaksikon kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen ikäluokille esikoulu - 9.luokka Valmistelija: Auli Hyttinen, p Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tie doksi. Merkittiin tiedoksi.

21 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Muut asiat / Klamilan koulun kevätretki /32.325/2015 Sivislk 38 Klamilan koulu tekee kevätretken Helsinkiin Korkeasaareen. Kustannuksista vastaa koulun vanhempainyhdistys. Mukaan lähteen koulun oman henkilökunnan lisäksi erityisopettaja Harri Palokangas ja Katri Lalu. Koululta otetaan mukaan retkieväät. Ohjelma: klo 8.00 Lähtö koululta klo Ruokailu Itäkeskuksen Pizza Rax-puffetisssa klo Saapuminen Korkeasaareen - Aikuisten ohjaamaa kiertelyä ja mahdollisesti vapaata aikaa ja pikkuostoksia matkamuistomyymälästä ja kioskieista. klo Ennen paluumatkaa nautitaan retkieväät Lähtö kotiin päin n. klo Paluu kotiin Lautakunta merkitsee retken tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Klamilan koulu

22 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU KIELLOT JA KIELTO JEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jol le oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: VIROLAHDEN KUNTA, Sivistyslautakunta Opintie 2, VIROLAHTI Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA VALITUSKIRJELMA VALITUSASIAKIRJOJEN TOI- MITTAMINEN LISÄTIETOJA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk sen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisva lituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2 krs., PL 1744, KUOPIO - Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: - Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) MARKKINAOIKEUS Erottajankatu 1-3, PL 118, HELSINKI - Hakemusosoitus, valitusaika 14 pv, pykälät: Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettu valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitus ajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu.

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Otsikko Sivu 52 Erityisopettajan virka 1.11.2014 alkaen (ensisijainen sijoituspaikka Virojoen koulu)

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Otsikko Sivu 52 Erityisopettajan virka 1.11.2014 alkaen (ensisijainen sijoituspaikka Virojoen koulu) VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Sivistyslautakunta 28.10.2014 AIKA 28.10.2014 kello 17:00-18:48 PAIKKA Miehikkälän koulu, Keskustie 9, Miehikkälä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Erityisopettajan

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 04.03.2015 Aika 04.03.2015 18:00-19:45 Paikka Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tilinpäätös-

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta 10.09.2014 Aika 10.09.2014 18:00-20:40 Paikka Lapjärven saunapirtti, Lapjärventie 390, Miehikkälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Talvikunnossapidon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 23.04.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Tekninen lautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 18:00-21:25 Paikka Virolahden kunnanhallituksen kokoushuone, Opintie 4 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Virolahden merenranta-alueiden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot