VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015"

Transkriptio

1 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko klo Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Pirjo Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Tynkkynen Olli puheenjohtaja Varajäsenet: Lyytikkä Pentti Rundelin Marita Muut osallistujat Alanen Heikki valtuuston pj. Iivarinen Kari kappelin kappalainen Boman Paula vastaava lastenohjaaja Siivola Olli sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Olli Tynkkynen Olli Siivola KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka seurakuntavirasto Allekirjoitukset Jaakko Ikonen Pauli Jumppainen Pertti Laitinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka seurakuntavirasto Todistaa Olli Tynkkynen

2 2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kn 38, Kn 38, KJ 9:1: Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. KL 7:4.1.: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona alkaen klo ja että esityslistat toimitetaan jäsenille siten, että ne ovat heillä viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Esityslistat tulee toimittaa jäsenille suntioiden jakamina tai postitse. Kokouskutsu / esityslista jaetaan jäsenille. Edellä mainituin perustein todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 3 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kn 39, Kn 39, Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 3 mom.: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan. Käytänteenä on ollut, että kokouksessa on valittu kaksi jäsentä sukunimien aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajiksi. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa ovat Ikonen Jaakko ja Jumppainen Pauli. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ikonen Jaakko ja Jumppainen Pauli.

4 4 KANTTORIN VIRAN PALKKAUS, KINNUNEN REBEKKA Kn 40, Kn 72, Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto päättää, että kanttoreiden virkoihin valitaan Tapani Majuri ja Rebekka Kinnunen siten, että Majuri ottaa viran vastaan aikaisintaan ja Kinnunen aikaisintaan , molemmat neljän kuukauden koeajalla. Kirkkoneuvosto päättää, että 1) molempien kanttorin virkojen palkkaukseksi määritellään vaativuusryhmä 601; 2) Majurin euromääräiseksi kuukausipalkaksi määritellään 2.596,26 /kk; 3) Kinnusen euromääräinen palkka määritellään myöhemmin; sekä 4) valittujen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä Rikosrekisterilain 6 2. momentin mukainen rikosrekisteriote. Esitys hyväksyttiin. Kv 19, Kirkkoneuvosto: Kirkkovaltuusto päättää, että kanttoreiden virkoihin valitaan Tapani Majuri ja Rebekka Kinnunen siten, että Majuri ottaa viran vastaan aikaisintaan ja Kinnunen aikaisintaan , molemmat neljän kuukauden koeajalla. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kn 40, Rebekka Kinnusen euromääräiseksi kuukausipalkaksi määritellään vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkka 2.616,26 / kk. Esitys hyväksyttiin.

5 5 IRTISANOUTUMINEN, VÄISÄNEN KRISTA Kn 41, Hjsto 87, Tiedottaja Krista Väisänen on päivätyllä sähköpostilla anonut palkatonta työlomaa ajalle Väisänen aloittaa työskentelynsä Mikkelin seurakunnassa kuuden kuukauden koeajalla. Henkilöstöjaosto myöntää tiedottaja Krista Väisäselle palkatonta työlomaa ajalle Työloman sijaisuudesta päätetään tarvittaessa viranhaltijavaltuuksin. Esitys hyväksyttiin. Annettiin virkamiehille tehtäväksi tiedottajan sijaisuusjärjestelyt. Kn 41, Tiedottaja Krista Väisänen on päivätyllä sähköpostilla ilmoittanut irtisanoutuvansa lukien. Väisänen on työskennellyt Varkauden seurakunnassa yhtäjaksoisesti lukien ja ollut palkattomalla työlomalla Työsopimuslaki 6 luku 3 : Yleiset Irtisanomisajat 2 mom. Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 1) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. Kirkkoneuvosto merkitsee Krista Väisäsen irtisanomisilmoituksen tiedoksi ja päättää, että hänen työsuhteensa päättyy Esitys hyväksyttiin.

6 6 TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TIEDOTTAJAN PALKKAAMINEN Kn 42, Kn 42, Kirkkoherra palkkasi tekemällään viranhaltijapäätöksellä nro 114/2014 tiedottajan määräaikaiseen, työsopimussuhteiseen tehtävään Suvi Pitkäsen ajalle Kirkkoherra on keskustellut tiedottaja Suvi Pitkäsen kanssa työsuhteen vakinaistamisesta. Kirkkoneuvosto päättää, että Suvi Pitkänen palkataan oman suostumuksensa nojalla lukien tiedottajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tiedottajan työsuhde esitetään sijoitettavaksi vaativuusryhmään 601, sen vähimmäispalkkaan, tällä hetkellä 2.616,26 / kk, eli työsuhde jatkuu nykyisin palkkaeduin. Esitys hyväksyttiin.

7 7 VETERAANIPÄIVÄN JA KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN KUNNIAKÄYNNIT SANKARIHAUDOILLA Kn 43, Kn 43, Maanantaina vietetään Veteraanipäivää. Varkaudessa juhlapäivän järjestelyihin ovat osallistuneet yhdessä kaupunki ja seurakunta. Päivän ohjelmaan kuuluu jumalanpalvelus ja lounas sekä kunniakäynnit sankarihaudoilla ja Karjalaan jääneiden muistomerkillä. Kaatuneitten muistopäivän, sunnuntaina , perinteisiin kuuluvat kunniakäynnit em. haudoilla. Seurakunnan edustajina päivissä ovat olleet pappi ja kanttori. Kunniakäynnit ovat hoitaneet luottamushenkilöt. Kirkkoneuvosto valitsee edustajat Veteraanipäivän ja Kaatuneitten muistopäivän kunniakäynteihin sankarihaudoilla Varkaudessa ja Kangaslammilla. Molempiin tilaisuuksiin valittiin seurakunnan edustajat siten, että Varkaudessa he ovat Pertti Laitinen ja Katja Saraketo ja Kangaslammilla Sinikka Pulkkinen. Sovittiin, että Riitta-Leena Heinonen huolehtii tiedottamisesta Varkauden kaupungille.

8 8 IRTISANOUTUMINEN, SIKANEN ARJA Kn 44, Kn 44, Toimistosihteeri Arja Sikanen on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa lukien. Sikanen on työskennellyt Varkauden seurakunnassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1978 lukien. Työsopimuslaki 6 luku 3 : Yleiset Irtisanomisajat 2 mom. Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: 2) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. Kirkkoneuvosto 1) merkitsee Arja Sikasen irtisanomisilmoituksen tiedoksi ja päättää, että hänen työsuhteensa päättyy ; ja 2) antaa henkilöstöjaostolle tehtäväksi valmistella toimistosihteerin ja kirjanpitäjän tehtävien hoitamiseen tarvittavat järjestelyt. Esitys hyväksyttiin.

9 9 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Kn 45, Kn 45, Vuoden 2014 toimintakertomus koostuu eri johtokuntien hyväksymistä, ja niiden toimintojen osalta, joilla johtokuntia ei ole, vastaavien viranhaltijoiden laatimista kertomuksista. Johtokuntien esittelijöitä on tilintarkastajien pyynnöstä ohjeistettu siten, että kirkkoneuvostolle / valtuustolle esitettävässä vuosikertomuksessa tulee arvioida valtuuston toimintasuunnitelmassa hyväksymien tavoitteiden saavuttamista. Johtokuntatasoilla asiaa tutkitaan tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, mutta neuvoston ja valtuuston tasolla toimintakertomuksen taso on karkeampi. Toimintakertomukseen liittyvät omina osinaan myös hautainhoitorahaston tilinpäätös, henkilöstötilinpäätös ja tilinpäätösosa. Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa vuodelta 2014 ylijäämää euroa ja seurakunnan tilinpäätös ylijäämää euroa. Hautainhoitorahaston ylijäämä muodostuu aiempien vuosien tapaan alijäämäiseksi budjetoidusta ja toteutuneesta toiminnasta ja kohtuullisesti onnistuneesta ja toteutuneesta sijoitustoiminnasta. Seurakunnan tilinpäätös on talousarvioon verrattuna n euroa budjetoitua parempi euroa edellisvuoden tilinpäätöstä parempi. Tulos muodostuu vajaan euroa edellisvuotta suuremmista toimintatuotoista, yli euroa pienemmistä toimintakuluista ja verotulojen ylityksestä suhteessa budjetoituun, vaikkakin edellisvuoteen verrattuna niissä on ollut pudotusta.

10 10 Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Kn 45, Tilinpäätös sisältää kertapoistona suoritetun keskeneräisten investointien kirjauksen, joka kasvatti poistojen määrää noin eurolla. Poistot palaavat vuonna 2015 takaisin edellisvuosien tasolle. Toimintakertomus- ja tilinpäätösaineisto ovat liitteinä. Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen; 2. allekirjoittaa tilinpäätöksen, 3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto 1. vahvistaa tilinpäätöksen; ja 2. hyväksyy toimintakertomukseen sisältyvän esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Merkittiin, että Jaakko Ikonen poistui kokouksesta klo Ikosen tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pertti Laitinen. Esitys hyväksyttiin.

11 11 LUTTILAN AITAHANKESUUNNITELMA Kn 46, Kn 17, KJ 3 2. Seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen arvoa vastaavasti hoidettuna. Hautausmaan ja 1 momentissa tarkoitetun tunnustuksettoman hauta-alueen tulee olla aidattu tai muuten selvästi erottuvalla tavalla rajattu. Luttilan hautausmaa on rajattu kuusiaidalla osittain Voimatien ja Savontien varrella. Lounais- ja länsipuolella hautausmaa rajautuu osittain Varkauden kaupungin kevyenliikenteenväylään ja hautausmaan viheralueeseen ja näiltä osuuksilta selkeä rajaus hautausmaalta puuttuu. Luttilan hautausmaata on laajennettu viimeksi 2000 luvun puolivälissä ja maanomistus on lähes nykyisen kaavan mukainen. Aidattomalla hautausmaan osalla on esiintynyt epäasiallista ja luvatonta liikennettä. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi aitahanke on nyt ajankohtainen toteuttaa KJ 3 2 mom. mukaiseksi. Aitahankkeen taustaa: Luttilan aitahanketta aloitettiin keväällä 2014 valmistelemaan työryhmällä, johon on kuulunut kirkkoherra Olli Tynkkynen, hallintojohtaja Olli Siivola, kirkkoneuvoston jäsen Marita Rundelin ja seurakuntapuutarhuri Seija Kotilainen. Aitatyöryhmässä tutustuttiin aitahankkeeseen ja aluksi oli mukana myös Könönpellon hautausmaan kuusiaidan uusiminen tai muuttaminen. Tuolloin työryhmässä päädyttiin vain Luttilan hautausmaan aitaamisen valmisteluun. Luttilan hautausmaata rajaa kuusiaita noin 230 metrin matkalta Voimatien varrella ja sen lisäksi hautausmaalla on noin 500 metriä kuusiaitaa rajaamassa vanhaa maankäsittely aluetta.

12 12 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 46, luvun alkupuolella toteutettiin metalliportit Voimatien varrelle, kolme käyntiporttia ja kaksi kaksilehtistä ajoporttia. Kustannuksiin osallistui tuolloin hautainhoitorahasto. Luttilan ja Könönpellon hautausmaiden korkeiden kuusiaitojen hoitokustannukset ovat nosturiauton avulla noin 5000 euroa/vuosi. Kuusiaita täytyisi leikata joka vuosi, ettei sen kasvu häiriinny tai kuiva kokonaan. Nykyisin säästösyistä kuusiaidat leikataan joka toinen vuosi. Työryhmän valmistelun perusteella aitahankkeelle varattiin määräraha investointia varten, vuosille ,00 euroa ja ,00 euroa. Lupamenettelyn mukaan ko. aitahanke ei ole alistusasia, jos kuusiaita muutetaan joksikin muuksi tai jos metalliaita pysyy malliltaan samana. Seurakunta voi päättää itse uudesta aidasta em. seikkojen perusteella. Aitahankkeelle tarvitaan Varkauden kaupungin rakennusvalvonnasta toimenpidelupa. Työryhmän kokoontumisten perusteella on muodostunut aitahankkeesta kolme vaihtoehtoa: 1. Ensimmäinen vaihtoehto, jossa Luttilan hautausmaa aidataan kokonaan ja se toteutetaan kahdessa osassa. Ensiksi vuonna 2015 poistetaan rajaava kuusiaita Voimatien varrelta ja sen tilalle asennetaan metalliaita, koska se on hautausmaan alkuperäinen julkisivu ja suoralinjainen. Toisessa osassa vuonna 2016 poistetaan kuusiaita ja tilalle asennetaan puinen aita. Kuusiaitaa jätetään vielä rajaamaan vanhaa maa-ainesten käsittelyaluetta, kunnes se saadaan siistittyä. Ko. alue on siirtynyt hautausmaan länsiosan aidatulle alueelle ja haudoista tuleva ylijäämämaa käsitellään hautausmaan alaosan viheralueella.

13 13 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 46, Seurakunnan omana työnä voidaan toteuttaa kuusiaidan poistaminen ja aitojen maanrakennustyöt, metalliaita kilpailutetaan ja puuaitarakenteet teetetään esim. pajatoiminnalla. (kartta 1). 2. Toinen vaihtoehto perustuu tarkennuksiin, joita pohdittiin työryhmän kokouksessa Pohdittiin myös työllistävää vaikutusta. Esitetään, että nykyinen noin 70 metrin pituudella oleva metalliaita kunnostetaan ja kuusiaidan tilalle asennetaan puuaita. Konehallin liittymään asennetaan metalliportti. Portteihin ja kulmiin asennetaan kivipylväät ryhdittämään suoria linjoja ja tukemaan käyttöportteja. Haasteellisinta tässä vaihtoehdossa on suunnittelu, miten saada metalliaita ja puuaita kohtaamaan hautausmaan arvokkuus huomioiden. Metalliaita on puuhun verrattuna lähes ikuinen. Hanke toteutetaan kuten 1 vaihtoehto. (kartta 2). 3. Kolmas vaihtoehto on yhdistelmä edellisistä, jossa nykyisen mallinen metalliaita asennetaan koko Voimatien varrelle hautausmaan julkisivulle. Portteihin ja kulmiin asennetaan kivipylväät ryhdittämään ja tukemaan käyntiportteja. Muu osa hautausmaasta aidataan kasveilla ja puuaidalla vaihtelevasti. Puuportit vahvistetaan kivipylväillä ja metallirungolla. Kasveilla rajataan metsäiset alueet. Kevyellä puuaidalla rajataan ne alueet, joilla estetään kulkeminen. Osa hautausmaasta on jo rajattu esim. idänvirpiangervolla tunnustuksettomalla hauta-alueella. Metalliaita kilpailutetaan. Seurakunnan omana työnä voidaan toteuttaa kuusiaidan poistaminen, maanrakennustyöt ja kasvien istutukset. Puurakenteet tehdään joko omana työnä tai teetetään esim. pajatoiminnalla. Metalliaita ja reuna-alueiden kasvillisuus ei vaadi intensiivistä hoitoa. Tarvittaessa kasveja täydennetään sekä puuportteja ja puurakenteita hoidetaan. (kartta 3).

14 14 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 46, Työryhmän jäsenenä seurakuntapuutarhuri puoltaa vaihtoehtoa 3, koska siinä voidaan saada säästöä hautausmaan aidan arvokkuuden kärsimättä ja toteutuksella tähdätään pitkälle tulevaisuuteen kestävän kehityksen periaatteella. Aita on näkyvä kaikkialta, mutta varsinkin julkisivu on kaikkein tärkein. Usein hautausmaalle kuljetaan pääportin kautta. Luttilan kaunis siunauskappeli on osa aitakokonaisuutta. Hautausmaan näkyvä tunnelma, esim. jouluna kynttilöiden valo välittyy aidan läpi, mutta se estää asiaan kuulumattomien kulkua tai häirintää. Hautausmaalta katsottuna aidan merkitys on hyvin erilainen, katsojasta riippuen ja missä läheisen hauta sijaitsee. Kasvillisuus luo rauhallisuutta ja vuodenajat lisäävät värien vaihtelevuutta. Kasvillisuutta hoidetaan osana muuta hautausmaata. Tällä vaihtoehdolla on työllistävä vaikutus laaja-alaisesti. Metalliaita työllistää yritystoimintaa, muu osa aitahankkeesta määräaikaisia työntekijöitä, puuosaajia ja viherrakentajia. Alustava kustannusarviovertailu toimitetaan kokoukselle. Lisätiedot Seija Kotilainen, seurakuntapuutarhuri, puh Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto / kirkkovaltuusto hyväksyy Luttilan aitahankkeen toteutettavaksi vaihtoehdon nro 3 mukaisesti. Merkittiin, että seurakuntapuutarhuri Seija Kotilainen oli kutsuttu kokoukseen esittelemään aitahankesuunnitelmaa. Kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn huhtikuun kokoukseen lisäselvityksiä varten.

15 15 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 46, Kn 46, Seurakuntapuutarhuri Kotilainen: Aitahanketta päätettäessä otetaan huomioon neljä tärkeää seikkaa: *Lupamenettelyn mukaan ao. aitahanke ei ole alistusasia, jos kuusiaita muutetaan joksikin muuksi tai jos metalliaita pysyy malliltaan samana. *Aitahanketta sitoo Luttilan hautausmaan julkisivu, Voimatien varrella. *Tarkemmat kustannukset selviävät vasta, kun hanke kilpailutetaan niiltä osin, mitä seurakunnan omana työnä ei pystytä tai ei ole järkevää tehdä. *Miten perustamis- ja hoitokustannukset huomioidaan pitkälle tulevaisuuteen? Tämä on pitkälle tulevaisuuteen näkyvä hanke. Luttilan hautausmaan aitahankkeen kustannusarvio on tehty kuulemalla paikallista metalliyrittäjää ja eri lähteistä saatu tietoa puuaidan ja kasvillisuuden kustannusten perusteisiin. Seurakunnan oman työn osuuden kustannuksia on seurattu vuodesta 2001, jolloin on otettu töiden tuntiseuranta käytäntöön kaikissa hautausmaalla tehtävissä työvaiheissa. Lisäselvityksessä keskitytään tarkemmin vaihtoehto 3. mukaiseen suunnitelmaan, jonka mukaan seurakuntapuutarhuri on tehnyt aitahankkeen laskemat vuosille Vertailuksi vaihtoehtojen kokonaiskustannukset seuraavasti: Vaihtoehto 1. Luttilan hautausmaa aidataan kokonaan. Metalliaita 300 metriä on n e ja puuaita 1000 metriä n e/m.

16 16 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 46, Portit ja graniittipylväät lisäävät kustannuksia. Kustannukset riippuvat aidan korkeudesta, materiaalin laadusta ja määrästä sekä porttien määrästä. Perustamisen jälkeen puuaita vaatii hoitoa jo ensimmäisten viiden vuoden aikana mm. pintakäsittelyä. Puuaidan kestoikä on huomattavasti lyhempi kuin metalliaidan. Metalliaita kestää useiden vuosikymmenten ajan ja huoltokustannukset ovat pienemmät. Kokonaiskustannusarvio n riippuen seurakunnan oman työn osuudesta. Vaihtoehto 2. on metalliaidan kunnostamisen osalta lähes uuden metalliaidan hintainen. Kustannuksia lisäävät aidan purkutyö, kuljetukset hiekkapuhallettavaksi ja kuumasinkitykseen sekä uusi asennustyö roudaneristyksineen. Asiantuntijana kustannusten arvioinnissa on ollut mukana paikallinen metalliyrittäjä. Tässä vaihtoehdossa oli metalliaitaosuuden lisäksi puuaita, jonka ei välttämättä tarvitse olla näkösuoja. Tässä vaihtoehdossa on huomioitava julkisivun arvokkuus ja miten metalli- ja puuaita sopivat yhteen. Perustamiskustannukset n e, riippuen seurakunnan oman työn osuudesta. Hoitokustannuksiltaan tämä vaihtoehto on kallein. Vaihtoehto 3. on yhdistelmä edellisistä, lisäten kasvillisuutta. Metalliaita n. 300 metriä, kolme kaksilehtistä kulkuporttia ja neljä käyntiporttia. Porttien vahvistuksena ovat graniittipilarit. Metalliaita kilpailutetaan ja muu työ tehdään seurakunnan omana työnä. Perustamiskustannukset n e.

17 17 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 46, Muu osa hautausmaasta aidataan kasvillisuuden ja puuaidan yhdistelmänä. Vaihteleva kasvillisuus puita, pensaita ja aidanteita. Kaksilehtisiä kulkuportteja ja käyntiportteja tarvitaan kutakin viisi kpl. Vanhan metalliaidan metallimateriaalia käytetään puuaidan osuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Puuportit, mahdolliset puuosuudet ja kasvit kilpailutetaan ja muu työ tehdään seurakunnan omana työnä. Perustamiskustannukset n e, hoitokustannuksia tulee kasvien osalta ja ne hoidetaan muun hautausmaan kasvien hoidon yhteydessä. Puuosien hoitokustannukset huomioidaan materiaalin valinnassa ja tulevaisuudessa pintakäsittelynä. Kokonaiskustannukset n e. Aitahankkeen neljä tärkeintä seikkaa huomioiden ja kustannuslaskelmiin perustuen puollan, että vaihtoehto 3. hyväksytään Luttilan hautausmaan aitahankkeen suunnitelmaksi. Liitteenä on kustannusarvio aitahankkeen kustannuksista vuosille 2015 ja Hallintojohtaja: Kirkkoneuvosto päättää toteuttaa Luttilan aitahankkeen vaiheittain supistettuna siten, että 1) konehallin liittymän kohdalle rakennutetaan uusi metalliportti; 2) nykyinen kappelin liittymän kohdalla sijaitseva metalliportti kunnostetaan; 3) Voimatien varrella kasvava yli-ikäinen kuusiaita uusitaan; sekä 4) kappelin ja konehallin liittymien väli sekä konehallin liittymästä kevyen liikenteen väylälle istutetaan uutta kuusiaitaa. Kohdat 2) - 4) toteutetaan mahdollisuuksien mukaan omana työnä.

18 18 Luttilan aitahankesuunnitelma Kn 46, Käsittely: Keskustelun aikana hallintojohtaja jakoi kokouksen osanottajille seurakuntapuutarhurin avoimen kirjeen ja esitti, että Luttilan aitahanketta ei toteuteta. Esitys hyväksyttiin.

19 19 VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÄRESURSSIT TULEVAISUUDESSA Kn 47, KJK 23, Liite nro 1 ja 2 Varhaiskasvatuksessa ei ole vielä jouduttu supistamaan toimintaa, vaikka henkilöstöresurssit ovat viime vuosina vähentyneet huomattavasti. Työvoiman riittävyyteen toi helpotusta vuonna 2012 irtisanottu iltapäiväkerhotoiminnan järjestämissopimus. Samalla on hallinnon päätöksien mukaisesti viikkotyöajan jakautumisessa lisätty lastenohjaajien ohjaustuntien määrä suhteessa valmistelu- ja suunnittelutuntien määrään. Vuosi lastenohjaaja Pirjo Änkiläinen jäi eläkkeelle. Hänen tilalleen ei palkattu lastenohjaajaa. Vuosi 2013 lapsityönohjaajan virka lakkautettiin. Vuosi Mari Vartiainen irtisanoutui lastenohjaajan tehtävästä ja nuorisotyönohjaaja Valtteri Flankkumäki siirtyi lapsityöstä yleiseen seurakuntatyöhön. Lapsityön henkilöstöresurssi on huomattavasti vähentynyt neljässä vuodessa ( ). Lastenohjaajien määrässä on vähennystä 4,50 henkilöä ja varhaiskasvatuksen kokonaisresurssissa 4,65 henkilöä (liite nro 2). Samaan aikaan päiväkerho- ja perhekerhotoiminnassa mukana olevien osallistujamäärissä ei ole tapahtunut vuosina oleellista muutosta. Lapsia on edelleen päiväkerhotoiminnassa mukana noin 100 lasta ja perhekerhoissa kokoontuu viikoittain yhteensä noin 200 lasta ja aikuista.

20 20 Varhaiskasvatuksen työntekijäresurssit tulevaisuudessa Kn 47, Varhaiskasvatuksen (lapsityön) henkilöstökulujen toteutuma vuosina (tilinpäätöstietojen mukaan) osoittaa noin e henkilöstömenojen supistumista. (liite nro 2). Vuoden 2014 tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. Seurakuntien rakennemuutokset ovat tulevaisuudessa ilmeisiä. Mikäli nyt vireillä olevat rakennemuutos suunnitelmat toteutuvat, niin viimeistään vuoteen 2020 mennessä Varkauden talousalueelle ollaan synnyttämässä yhtymämallin mukaisesti Keski- Savon seurakuntaa, johon näillä näkymin kuuluisivat ainakin Varkauden seurakunnan lisäksi, Joroisten, Heinäveden ja Leppävirran seurakunnat. Tämä mahdollinen seurakuntayhtymämalli luo haasteita myös henkilöstön mitoituksen ja sijoittelun uudelleen arviointiin. Näin ollen on ehkä syytä odottaa ko. päätöksiä mahdollisesta Keski-Savon seurakunnasta ennen kuin palkataan vakinaista henkilökuntaa ja pyritään suosimaan määräaikaisia pestejä mikäli mahdollista. Talvikaudella jää kaksi lastenohjaaja eläkkeelle. Lastenohjaaja Raija Rautanen lähtien ja Anna-Liisa Olenius lähtien. Mahdollinen kahden lastenohjaajan vajaus nykyiseen ohjaajaresurssiin voi. pahimmillaan vaikuttaa seuraavasti: vuotiaitten päiväkerhoryhmät siirtyvät kokoontumaan kerran viikossa. Nyt 4-5 vuotiaitten ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa 2. 3 vuotiaita lapsia ei enää oteta päiväkerhotoimintaan mukaan 3. Päiväkerhotyötä joudutaan keskittämään. Tällöin lähipalveluidea seurakunnan päiväkerhotyöstä katoaa.

21 21 Varhaiskasvatuksen työntekijäresurssit tulevaisuudessa Kn 47, Viimeistään huhtikuussa 2015 tulee laittaa eteenpäin tiedote talvikauden seurakunnan päiväkerhoihin ilmoittautumisista. Kahden lastenohjaajan eläkkeelle siirtymisestä talvikautena ja sen mahdollisista vaikutuksista on tehty lapsivaikutuksen arviointi (liite nro 1). Ktj esitys: Kjk päätös: Kasvatustyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että 1. Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssi mitoitetaan niin, että nykyinen toiminnan määrä ja taso voidaan ylläpitää 2. annetaan täyttölupa eläkkeelle siirtyvien lastenohjaajien tilalle palkata eläkkeelle siirtymisten aikataulussa kaksi määräaikaista lastenohjaajaa saakka Esitys hyväksyttiin. Kn 31, Liitteenä on muistio koskien lapsityön säästövelvoitteen käsittelyä. Muistiossa on yksimielisesti esitetty, ettei eläköitymisen kautta vapautuvia kahta lastenohjaajan vakanssia täytetä. Kasvatustyön johtaja Timo Laakso on laatinut asiasta selvityksen, joka on liitteenä. Laakso on kutsuttu asiantuntijaksi paikalle. Kirkkoneuvosto päättää asiasta kirkkoherran kokouksessa tekemän esityksen pohjalta.

22 22 Varhaiskasvatuksen työntekijäresurssit tulevaisuudessa Kn 47, Merkittiin, että kasvatustyön johtaja Timo Laakso oli asiantuntijana läsnä asian esittelyn ajan. Merkittiin, että jäsen Pauli Paatsola poistui kokouksesta asian käsittely ajaksi. Käsittely: Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että asian käsittely siirretään lisäselvityksien saamiseksi. Käsittely siirrettiin. Kn 47, Liitteenä on kasvatustyön johtajan selvitys, jossa puheenjohtajapalaverissa sovitusti on arvioitu, mikä vaikutus lapsityössä olisi, mikäli toinen tai molemmat lastenohjaajien vakanssit jätettäisiin täyttämättä. Kirkkoneuvosto päättää asiasta kirkkoherran kokouksessa tekemän esityksen pohjalta. Merkittiin, että vastaava lastenohjaaja Paula Boman oli asiantuntijana läsnä asian esittelyn ajan. Kirkkoneuvosto antaa luvan palkata eläkkeelle siirtyvien lastenohjaajien tilalle kaksi määräaikaista lastenohjaajaa saakka. Esitys hyväksyttiin.

23 23 KIRKKONEUVOSTON TIETOON SAATETTAVAT ASIAT Kn 48, Kn 48, Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat ja mahdollisesti kokoukseen mennessä tulevat tiedotettavat asiat: 1) Kirkkoneuvoston edustajien terveiset toimielimistä 2) Pöytäkirjoja (liitteet) - Kirkkoherran viranhaltijapäätökset helmikuussa Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset helmikuussa Hautainhoitorahaston johtokunnan pöytäkirja 1/2015, Seurakuntapalvelun johtokunnan pöytäkirja 1/2015, Henkilöstöjaoston pöytäkirja 3/2015, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 3/2015, Viestintätoimikunnan pöytäkirja 1/2015, ) Vuosilomia Kirkkomuusikko Mari Marjokorpi on vuosilomalla ) Varkauden teollisuus 200 vuotta Kasvatustyön johtokunnan varajäsen Ahti Immonen on ottanut johtokunnan kokouksessa esille seuraavaa: Varkauden teollisuus täyttää tänä vuonna 200 vuotta. Merkittävää olisi, että seurakunta osana varkautelaista elämää ja kaupunkikuvaa olisi mukana mahdollisissa Varkauden teollisuus 200 vuotta juhlallisuuksissa ja tapahtumissa yhtenä aktiivisena toimijana. 5) Kirkkovaltuuston tilinpäätöskokous pidetään klo Puurtilan seurakuntakodilla. Merkittiin tiedoksi.

24 24 KOKOUKSESSA LÄSNÄOLEVIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Kn 49, Kn 49, Kirkkoneuvosto kirjaa pöytäkirjaan läsnä olevien mahdollisesti esille ottamat asiat. 1) Siivousvälineistä Pirjo Hynninen totesi, että Könönpellon seurakuntakodilla on käytössä vanhanaikaiset ja raskaat siivousvälineet. 2) Pöydistä Heikki Alanen ilmoitti, että osa Kuoppakankaan työkeskuksen pöydistä on reunoiltaan rispaantuneita. 3) Ilmoittelusta Keskusteltiin Sinikka Pulkkisen aloitteesta seurakunnan tilaisuuksien ilmoittelusta. Todettiin, että toimittajien nimet voidaan lisätä ilmoituksiin, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.

25 25 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kn 50, Kn 50, Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja antoi Kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Päivämäärä 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 17.50 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198

Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.11.2013 klo 18.00 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija varajäsen Hägglund-Viljanen Pia

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Aika Torstai 8.5.2014 klo 16.15 18.23 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.5.2015 klo 18.00-21.50 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija Kaarto

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot