Henkilöstöopas Mustasaaren kunta, henkilöstöosasto Versio: 2/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöopas Mustasaaren kunta, henkilöstöosasto Versio: 2/2009"

Transkriptio

1 Henkilöstöopas

2 Tervetuloa uuteen työpaikkaasi Mustasaaren kuntaan! Uutena työntekijänä sinua askarruttavat varmasti monet kysymykset talon tavoista ja säännöistä. Olemme keränneet tähän oppaaseen tietoa, jonka toivomme olevan sinulle hyödyksi ja auttavan sinua kotiutumaan uuteen työyhteisöösi. Henkilöstöopas Mustasaaren kunta, henkilöstöosasto Versio: 2/2009 Löytyy myös PDF-tiedostona Mustasaaren kunnan intranetistä

3 SISÄLLYS MUSTASAAREN KUNTA... 2 MUSTASAAREN KUNNAN ORGANISAATION ESITTELY... 3 JOHTOSÄÄNÖKSET JA SOPIMUKSET... 5 Hallintosääntö... 5 Virka- ja työehtosopimukset... 5 KUNTA TYÖNANTAJANA... 6 Virkasuhteet... 6 Työsopimukset... 6 Koeaika... 6 Vaitiolovelvollisuus... 6 Työaika... 6 Päivittäiset lepoajat... 7 PALKKA... 8 Palkanlaskijoille annettavat tiedot... 8 Palkkatoimiston työnjako... 8 Vuosiloma... 9 Keskeisiä käsitteitä... 9 VIRKA- JA TYÖVAPAAT Sairausloma Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa Hoitovapaa Poissaolo pakottavista perhesyistä Muu vapaa Vuorotteluvapaa Osa-aikalisä Opintovapaa Irtisanoutuminen VAKUUTUKSET Tapaturmavakuutus HENKILÖSTÖPALVELUT Työvaatteet/Suojavaatteet Työterveyshuolto Työterveystarkastukset Työterveyshenkilökunta TYÖSUOJELU ELÄKKEET Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke... 16

4 Työttömyyseläke Perhe-eläke Taloudellinen tuki Lisätietoja eläkkeistä AMMATTIJÄRJESTÖJÄ... 18

5 MUSTASAAREN KUNTA Nykyinen Mustasaaren kunta muodostettiin vuonna 1973, kun viisi lähikuntaa yhdistyivät. Kunta muodostuu nyt kuudesta osa-alueesta, jotka ovat Raippaluoto Björköby, Pohjois-Mustasaari, Koivulahti, Sepänkylä, Etelä- ja Itä-Mustasaari sekä Sulva. Väestönkasvu on ollut yhdistymisestä lähtien positiivinen. Kunnan asukasluku oli vuoden 2008 lopussa henkeä, joista 71 % on ruotsinkielisiä ja 29 % suomenkielisiä. Mustasaaren kunnan visio ulottuu aina vuoteen Vision mukaan: MUSTASAARI 2015 Mustasaari - vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja jotka perustuvat tasapainoiseen väestönkasvuun aktiiviseen ja innovatiiviseen elinkeinopolitiikkaan kunnan kestävään talouteen ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen kehityksen liikkeelle panevana voimana. Visio on hyväksytty kunnanvaltuustossa (18) Henkilöstöopas

6 MUSTASAAREN KUNNAN ORGANISAATION ESITTELY Kunnassa ylin päätösvalta on joka neljäs vuosi valittavalla kunnanvaltuustolla. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Näistä toimielimistä kunnanhallitus on keskeisessä asemassa, sillä se vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöiden lisäksi kunnassa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palvelujen tuottamisesta kunnan asukkaille sekä päivittäishallinnosta. Kunnassa on työntekijöitä kaikkiaan noin Hallintokeskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Kunnanvaltuusto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitos Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto Henkilöstöjaosto Maaseutulautakunta Rakennuslautakunta Seudullinen valvontalautakunta Keskuksen päällikkö: Linda Pada, puh Sivistyskeskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Koulutuslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Suomenkielinen jaosto Aikuiskoulutuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Ruotsinkielinen jaosto Suomenkielinen jaosto Keskuksen päällikkö: Maj-Len Swanljung, puh Henkilöstöopas 6(18)

7 Terveyskeskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Hoivalautakunta Keskuksen päällikkö: Anders Furustrand, puh Sosiaalilkeskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Sosiaalilautakunta Keskuksen päällikkö: Alice Backström, puh Tekninen keskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Tekninen lautakunta Tiejaosto Kiinteistölautakunta Keskuksen päällikkö: Sten-Ole Back, puh (18) Henkilöstöopas

8 JOHTOSÄÄNNÖT JA SOPIMUKSET Hallintosääntö Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä muista hallintoasioista. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa johdetaan johtosäännöillä. Hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena seuraaviin johtosääntöihin nähden: valtuuston työjärjestys, palkkiosääntö, tarkastussääntö, arkistotoimen johtosääntö sekä kielisääntö. Hallintosääntö löytyy kunnan kotisivulta. Virka- ja työehtosopimukset KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus TTES Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus Lisätietoja virka- ja työehtosopimuksista löydät osoitteesta linkistä Työmarkkina-asiat sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) verkkosivuilta Henkilöstöopas 8(18)

9 KUNTA TYÖNANTAJANA Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on kuntalain nojalla virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Kunnan viranhaltijoihin sovelletaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta ja työsopimussuhteessa olevaan henkilöstöön sovelletaan työsopimuslakia. Virkasuhteessa hoidetaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa. Virkasuhteeseen ottamisesta päättää lain, hallintosäännön tai muun johtosäännön nojalla siihen valtuudet saanut viranomainen. Työsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä palkkaa vastaan työntekijän johdon ja valvonnan alaisena. Työsopimus on sitova sopimus. Koeaika Mustasaaren kunnassa koeaika on sekä virka- että työsopimussuhteessa neljä kuukautta. Yli kuuden kuukauden sijaisuuksissa koeaika on yksi kuukausi. Koeaika antaa sekä työnantajalle että työntekijälle mahdollisuuden arvioida, vastaako toinen osapuoli tai työ odotuksia. Kumpikin osapuoli voi koeajan kuluessa asiallisilla perusteilla purkaa työsopimuksen päättyväksi heti. Vaitiolovelvollisuus Kaikilla kunnan työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Työntekijä ei saa antaa ulkopuolisille henkilölle yksittäisen henkilön taloutta koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja, joita hän on työtehtäviään hoitaessaan saanut tietoonsa. Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Yleistyöaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 38 tuntia ja 15 minuuttia enintään kuuden viikon pituisena ajanjaksona. Toimistotyöaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa (täysi työaika). Toimistotyössä säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 36 tuntia ja 15 minuuttia enintään kuuden viikon pituisena ajanjaksona. Jaksotyöaika on enintään 114 tuntia ja 45 minuuttia kolmen viikon pituisena ajanjaksona. Säännöllinen työaika saa olla enintään 76 tuntia ja 30 minuuttia kahden viikon pituisena ajanjaksona. Säännöllinen työaika ei saa yhdenkään kolmen viikon ajanjakson aikana ylittää 128:aa tuntia eikä yhdenkään kahden viikon ajanjakson aikana 88:aa tuntia. Säännöllinen työaika on 37 tuntia viikossa (täysi työaika) eli keskimäärin 37 tuntia viikossa enintään kuuden viikon ajanjakson aikana (18) Henkilöstöopas

10 Päivittäiset lepoajat Jos vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidempi eikä työntekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, työntekijälle on annettava työvuoron aikana säännöllinen vähintään puoli tuntia kestävä lepoaika, jonka aikana työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikaltaan. Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun. Työntekijälle, joka työtehtävien luonteen vuoksi ei voi poistua työpaikalta ja jonka työaika on kuutta tuntia pidempi, on annettava tilaisuus aterioida työpaikalla nopeasti työajalla. Aterioiminen ei saa häiritä työtä eikä työstä saa olla poissa minuuttia kauempaa. Tauon aikana työntekijä ei saa poistua työpaikalta. Päivittäin annetaan yksi 10 minuutin kahvitauko, joka lasketaan työaikaan. Tauon aikana ei saa poistua työpaikalta. Tauko järjestetään tarvittaessa vuoroittain ja muutenkin niin, ettei siitä aiheudu häiriötä työn kululle. Kahvitaukoa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän/työvuoron alkuun eikä loppuun. Henkilöstöopas 10(18)

11 PALKKA Työntekijällä on oikeus saada palkkaa siitä päivästä lukien, kun hän on alkanut hoitaa työtehtäviään. Palkan perustan muodostavat virka- ja työehtosopimukset, joissa on määritelty kunkin alan vähimmäispalkat. Peruspalkkaa määriteltäessä palkka-asteikoin rajoissa ensisijaisena perusteena on tehtävien vaativuus (= tehtäväkohtainen palkka). Lisäksi palkkaan vaikuttavat työtulokset, ammattitaito ja palvelusvuodet (= henkilökohtainen lisä). Työnantaja on velvollinen vahvistamaan palkan määrän ja perusteet työsuhteen alkaessa. Palkka maksetaan kuukausipalkkaisille kerran kuukaudessa ja tuntipalkkaisille kaksi kertaa kuukaudessa. Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan kielilisää, jos tehtävä edellyttää, että hän äidinkielensä lisäksi hallitsee toisen kotimaisen kielen eikä kielitaitovaatimusta ole huomioitu peruspalkassa. Palkanlaskijoille annettavat tiedot Uusi työntekijä saa esimieheltään lomakkeen Perusilmoitus, johon hän täyttää henkilö-tiedot, osoitteen, tilinumeron ja muut tarpeelliset tiedot. Hakemus henkilökohtaisesta lisästä (vuosisidonnainen osa) tehdään Lilian Kannelhoville (puh ) lomakkeella, jonka saa esimieheltä. Hakemukseen liitetään kopiot työtodistuksista aikaisemmista työsuhteista, jotka voidaan laskea hakijan hyväksi. Verokortti on jätettävä palkka-toimistoon, jolloin työntekijä välttyy siltä, että palkasta pidätetään 60 % veroa. Palkkatoimiston työnjako: Back, Lotta (puh ) Bergelin, Margaretha (puh ) Fahlur, Marina (puh ) Häggback, Mats (puh ) Laine, Birgitta (puh ) Lustig, Els-Maj (puh ) Vuodeosastot Päiväkodit kuntakeskustan ulkopuolella Solgård Sepänkylän ja Tuovilan päiväkodit Sosiaaliosasto, Aspgården, kotipalvelu Koulukeskus: Korsholms högsatdium, lukio, Smedsby-Böle skola ja Keskuskoulu Aikuisopiston opettajat ja tuntiopettajat Perhepäivähoito, omaishoito Lomittajat: kuukausi- ja tuntipalkkaiset Koulut kuntakeskustan ulkopuolella, Musiikkiopisto, kirjasto, Aikuisopiston kansliahenkilölkunta, sivistyskeskuksen luottamushenkilöt (18) Henkilöstöopas

12 Martens, Gurli (esimies) (puh ) Muurimäki, Kerstin (puh ) Toivonen, Solveig (puh ) Nordström, Yvonne (tfn ) Virastotalon henkilökunta, rakemmuskonttori, vesihuoltolaitos Kiinteistötoimen henkilökunta Terveyskeskus, perhepäivähoito (Sepänkylä ru) Luottamushenkilöt Oravaisten-Vöyri-Maksamaan terveyskeskus Vuosiloma Vuosilomaa ansaitaan työssäolokuukausien mukaan, ja sen pituuteen vaikuttavat työssäolovuodet. Keskeisiä käsitteitä: Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja päättyvä ajanjakso. Lomavuosi on kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. Lomakausi on ajanjakso, joka alkaa 2.5. ja päättyy Lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työtä on tehty vähintään 35 tuntia tai 14 päivää ja jonka aikana palvelussuhde on jatkunut yhtäjaksoisena vähintään 16 kalenteripäivää. Vuosiloman pituus määräytyy KVTES:n (IV luku) mukaisesti. Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana niin, että vähintään 65 % vuosilomasta sijoitetaan lomakaudelle ja loput lomakauden jälkeen, ellei viranhaltijan/ työntekijän kanssa toisin sovita tai jollei työtehtävien kausiluonteisuudesta muuta johdu. Vuosilomapäivistä voi 15 päivää ylittävän osan lomasta säästää pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Vuosiloman ajalta maksetaan normaali palkka. Virka- ja työehtosopimuksissa on lisäksi sovittu lomarahasta, joka korottaa loma-ajan palkkaa noin 50 %. Lomaraha maksetaan yleensä heinäkuussa. Opettajien laskennallinen vuosiloma määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virkaja työehtosopimuksen mukaisesti. Kysy tarvittaessa lisää esimieheltäsi. Henkilöstöopas 12(18)

13 VIRKA- JA TYÖVAPAAT Sairausloma Sairastumisesta on ilmoitettava esimiehelle mahdollisimman pian. Työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä todistus tai jokin seuraavassa mainituista todistuksista. Sairauslomaa myönnetään ilman erillistä hakemusta lääkärintodistuksessa mainituksi ajaksi. Jos työkyvyttömyys kestää enintään 5 kalenteripäivää, työkyvyttömyys voidaan todistaa jollakin seuraavista tavoista: 1. oma ilmoitus sairauspoissaolosta kolmelta ensimmäiseltä kalenteripäivältä sekä terveydenhoitajan antama todistus kahdelta seuraavalta päivältä tai 2. terveydenhoitajan antama todistus 5 kalenteripäivältä mikäli sairausloman myöntävä ei katso, että myös näissä tapauksissa on esitettävä lääkärintodistus. Todistus esimerkiksi lääkärissä käynnistä, tutkimuksista, kuntoutuksesta tai poliklinikalla käynnistä ei ole riittävä. Sairausloma-ajalta maksetaan saman kalenterivuoden aikana palkka yleensä 60 kalenteripäivältä täysimääräisenä ja sen jälkeen 2/3 palkasta 120 kalenteripäivään asti. Jos työsuhde on jatkunut vähemmän kuin 60 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus 14 kalenteripäivän palkalliseen sairauslomaan. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata myönnetään samalta ajalta, kun työntekijällä on oikeus päivärahaan sairausvakuutuslain nojalla. Hoitovapaa Lapsensa hoitamiseksi voi saada hoitovapaata, osittaista hoitovapaata tai tilapäistä hoitovapaata. Hoitovapaata voi pitää, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Osittaisella hoitovapaalla työntekijä voi lyhentää työaikaansa 6 tuntiin/päivä tai 30 tuntiin/viikko sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin perusopetusta saavan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Nämä hoitovapaat ovat palkattomia. Työntekijällä on oikeus saada alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella. Tilapäisen hoitovapaan ajalta palkka maksetaan enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Sairaalahoidossa olevan lapsen hoito Lapsen joutuessa olemaan sairaalahoidossa äkillisen sairastumisen vuoksi säännöt ovat samat kuin kotihoidon kohdalla. Saadakseen palkkaa hoitovapaan ajalta huoltaja tarvitsee kuitenkin sairaalasta todistuksen siitä, että hänen läsnäolonsa on välttämätön lapsen sairaalahoidon aikana. Palkallisen hoitovapaan säännöt eivät kuitenkaan koske ennalta suunniteltua sairaalahoitoa. Siinä tapauksessa huoltaja voi pyytää lääkärin D-todistuksen ja hakea Kelalta erityishoitorahaa palkattomalta ajalta (18) Henkilöstöopas

14 Poissaolo pakottavista perhesyistä Työntekijällä on oikeus tilapäiseen palkattomaan poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Muu vapaa Palkallisia vapaapäiviä ovat työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma avioliittoon vihkimispäivä, puolison, vanhemman, puolison vanhemman tai lapsen, veljen tai siskon hautajaispäivä sekä kutsuntapäivä asevelvollisuuslain mukaisesti. Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on vähintään 90 kalenteripäivän ja enintään 359 kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa. Vuorotteluvapaalle voi jäädä työntekijä, joka on kokoaikaisessa työsuhteessa (yli 75 %) ja jonka työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään vuoden ja jolla on vähintään 10 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Henkilöä ei kuitenkaan tarvitse palkata samaan tehtävään, jota vapaalle jäävä on hoitanut. Vuorotteluvapaalle jäävä voi saada vapaan ajalta vuorottelukorvausta, jonka määrä on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon työntekijällä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Vuorotteluvapaalaki on voimassa asti. Vuorotteluvapaan voimassaolevista ehdoista voi kysyä työvoimatoimistosta. Osa-aikalisä Työvoimatoimisto voi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myöntää osaaikalisää ansionmenetyksen korvauksena työntekijälle, joka siirtyy vapaaehtoisesti kokoaikatyöstä määräajaksi osa-aikatyöhön. Päätös on harkinnanvarainen. Työnantajan on palkattava osa-aikalisäkauden ajaksi osa-aikatyöhön työtön työnhakija. Osa-aikatyöhön siirtyminen edellyttää työnantajan suostumusta. Osaaikalisään oikeuttavan työajan on oltava % kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta. Osa-aikapalkan lisäksi työntekijälle maksetaan osa-aikalisää, joka on 50 % kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkan erotuksesta. Opintovapaa Vähintään vuoden päätoimisessa palvelussuhteessa olleella työntekijällä on oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa. Irtisanoutuminen Kun toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa oleva viranhaltija irtisanoutuu virastaan tai työntekijä irtisanoo työsopimuksensa, irtisanoutumisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään 5 vuotta. Irtisanoutumisaika on yhden kuukauden, jos palvelussuhde on kestänyt keskeytyksettä yli 5 vuotta, ja 2 kuukautta, jos kyseessä on valtuuston nimittämä viranhaltija. Irtisanoutumisaika alkaa siitä päivästä lukien, kun irtisanoutumisesta ilmoitetaan tai irtisanoutuminen annetaan tiedoksi. Henkilöstöopas 14(18)

15 VAKUUTUKSET Tapaturmavakuutus Mustasaaren kunta on vakuuttanut kaikki työntekijänsä Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolassa voimassa olevan tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Työpaikalla tai työmatkalla sattuneista tapaturmista on ilmoitettava heti esimiehelle. Työnantajalta saa vakuutustodistuksen, jolla työntekijä saa maksuttoman hoidon terveysasemalla tai sairaalassa sekä maksuttomat lääkärin määräämät lääkkeet (18) Henkilöstöopas

16 HENKILÖSTÖPALVELUT Työvaatteet/Suojavaatteet Suojavaatteilla tarkoitetaan suojapukua, suojatakkia tai muuta vastaavaa vaatetta, jota työntekijä käyttää suojaamaan omia vaatteitaan. Suojavaatetukseen rinnastetaan työnantajan määräämä tietynmallinen tai yhdenmukainen työpuku. Työnantaja hankkii suojavaatteet henkilölle, joka jatkuvasti ja pääasiallisesti työskentelee erittäin likaisissa tai normaalia suuremmassa määrässä vaatetusta kuluttavissa tehtävissä taikka joka työssään käyttää terveydellisten, hygieenisten tai muiden vastaavien syiden perusteella tietynmallista tai yhdenmukaista työpukua. Työssään tilapäisesti suojavaatteita tarvitsevaa henkilöä varten on oltava suojavaatteita, joita säilytetään työpisteessä ja jotka on tarkoitettu yhteisesti käytettäväksi. Työterveyshuolto Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. Työterveyshuolto on järjestettävä ja toteutettava siinä laajuudessa kuin työstä ja työpaikan olosuhteista johtuva tarve edellyttää. Työterveyshuollon toiminta: Työpaikkaselvitykset terveyden, työturvallisuuden ja työolosuhteiden arvioimiseksi; työn asettamien vaatimusten ja työntekijöiden yksilöllisten ominaisuuksien pohjalta suunnitellut terveystarkastukset; toimenpideehdotukset työturvallisuuden ja työterveyden parantamiseksi; informaatio, neuvonta ja opastus työn terveysvaaroista; väärinkäytön ehkäiseminen; vammaisten työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen; ensiapuvalmius; työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtäävä toiminta yhdessä kunnan TYKY-ryhmän kanssa. Työterveyshuollosta saa myös lääkärintodistuksen, joka on ennen tehtävien aloittamista esitettävä työnantajalle. Työterveystarkastukset: Työhöntulotarkastus uusille työntekijöille, joiden työsopimus kestää yli 4 kuukautta. Esimies ilmoittaa tarkastuksesta työntekijälle, joka ottaa itse yhteyttä työterveyshuoltoon. Säännölliset, vapaaehtoiset terveystarkastukset järjestetään alle 50- vuotiaille joka viides vuosi ja yli 50-vuotiaille joka kolmas vuosi. Määräaikaistarkastukset henkilöille tai ammattiryhmille, joiden työ aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle. Työterveysfysioterapeutti antaa ergonomiaan liittyvää neuvontaa ja tekee ergonomiaselvityksiä. Henkilöstöopas 16(18)

17 Työterveyshuollon henkilökunta: Lena Granholm, vastaava työterveyshoitaja: hallintokeskus, tekninen keskus ja terveyskeskus. Puh ; puhelinaika ma pe klo ja Anne-Gerd Johansson, työterveyshoitaja: sosiaalikeskus Puh ; puhelinaika ma pe klo ja Barbro Nylund, työterveyshoitaja: sivistyskeskus Puh ; puhelinaika ti to klo ja Anna-Liisa Punto, lääkäri Puh (vaihteen kautta); puhelinaika to klo Marie Snickars, kanslisti Puh ; puhelinaika ma pe klo Anders Furustrand, työterveyshuollon vastaava lääkäri Puh (18) Henkilöstöopas

18 TYÖSUOJELU Työsuojelu on yhteistyötä, jossa pyritään estämään työtapaturmia, ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia. Toimenpiteet suunnataan työhön, työympäristöön ja henkilöstöön. Työnantaja vastaa työpaikan työsuojelusta ja työympäristöstä. Työsuojelulain mukaan työnantajan on otettava huomioon kaikki työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijöiden ikään ja ikääntymiseen, sukupuoleen ja ammattitaitoon liittyvät seikat sekä muut tarpeelliset tekijät suojatakseen työntekijöitä tapaturmilta tai terveysvaaroilta. Mikäli työntekijä huomaa työsuojelussa puutteita, hänen on heti ilmoitettava puutteista esimiehelleen tai työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetuille. Mustasaaren kunnan työsuojeluvaltuutetut: Siv Linsén (AKAVA), puh (Norra Korsholms skola, opettajainhuone) Lena Granholm (TNJ), puh (Terveyskeskus) Jari Männistö (JHL), puh Mustasaaren kunnan työsuojelupäällikkö on Rurik Ahlberg, puh Henkilöstöopas 18(18)

19 ELÄKKEET voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä muuttui myös eläkkeiden laskemistapa. Vanhuuseläkettä karttuu kaikista ikävuoden välillä saaduista työansioista, samoin kuin tietyin ehdoin myös esimerkiksi palkattoman vanhempainrahakauden, työttömyyspäivärahajaksojen tai ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan, palkattoman hoitovapaan sekä vuorotteluvapaan ja opintojen osalta. Eläke lasketaan suoraan kunakin vuonna saaduista ansioista. Eläkkeellä ei enää ole enimmäismäärää, vaan eläkettä voi kertyä enemmänkin kuin aiemmin mahdolliset % palkasta. Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä kolmella tavalla: henkilökohtaisessa eläkeiässä, ennen henkilökohtaista eläkeikää mutta aikaisintaan 63-vuotiaana, jolloin eläke jää pienemmäksi. Eläkkeelle voi myös jäädä vasta 68-vuotiaana. Eläkekarttumat lukien: 1,5 % ikävuosilta vuotta 1,9 % ikävuosilta vuotta 4,5 % ikävuosilta vuotta Varhennettu vanhuuseläke Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 62-vuotiaana. Eläkettä pienennetään 0,6 % jokaista varhennuskuukautta kohti, jolloin varhennusvähennys on 7,2 % vuodessa. Osa-aikaeläke Vuodesta 2005 lähtien myös niillä työntekijöillä, jotka valitsivat aikanaan vanhan ammatillisen eläkeikäjärjestelmän, on mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle. Heille osa-aikaeläkkeelle jääminen merkitsee sitä, että vanhuuseläkeikä nousee. Eläkeikä on edelleen henkilökohtainen, mutta se on 63 ja 65 ikävuoden välillä. Työkyvyttömyyseläke Työntekijälle, joka on työkyvytön sairauden, vian tai vamman vuoksi ja jonka työkyvyttömyys katsotaan pysyväksi, myönnetään työkyvyttömyyseläke toistaiseksi. Jos vahingon tai sairauden voidaan olettaa parantuvan, työntekijälle myönnetään määräaikaista kuntoutustukea. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Työttömyyseläke Työttömyyseläkkeen voivat saada vain ennen vuotta 1950 syntyneet. Sitä myöhemmin syntyneet voivat uuden järjestelmän puitteissa saada tietyin edellytyksin työttömyys-turvan lisäpäivärahaoikeuden 65 ikävuoteen asti. Heillä on myös oikeus vanhuus-eläkkeeseen vähentämättömänä 62 vuoden iässä. Työtön voi myös täytettyään 62 vuotta valita, nostaako hän työttömyyspäivärahaa vai jääkö hän vanhuuseläkkeelle (18) Henkilöstöopas

20 Perhe-eläke Perhe-eläkettä maksetaan kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Isänsä kuoleman jälkeen syntynyt lapsi alkaa saada eläkettä syntymää seuraavan kuukauden alusta. Lapseneläkkeen maksaminen päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai jos lapsi adoptoidaan tai kuolee. Leskeneläke lakkaa, jos leski solmii avioliiton ennen kuin on täyttänyt 50 vuotta. Jos 50 vuotta täyttänyt leski solmii uuden avioliiton, leskeneläke säilyy mutta uudesta avioliitosta ei synny uutta leskeneläkeoikeutta. Taloudellinen tuki Taloudellinen tuki on veroton kertakorvaus, joka maksetaan kunnan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua hänen omaisilleen. Korvaus maksetaan viimeisen tai pääasiallisena tulonlähteenä olleen palvelussuhteen perusteella. Lisätietoja eläkkeistä antaa eläkeasiamies Lilian Kannelhovi henkilöstöosastolta, puh Henkilöstöopas 20(18)

21 AMMATTIJÄRJESTÖJÄ Ammattijärjestöt edustavat henkilökuntaa virka- ja työehtosopimusta koskevissa asioissa. Pääluottamusmiehiltä saa tarkempia tietoja ammattijärjestöjen kokoonpanosta. JUKO Hans Backman, puh JHL Kari Tuomivirta, puh JYTY Sonja Granström, puh TNJ Margareta Svanfors, puh , pe klo 7 15 KTN Birgitta Enroth, puh SUPER Sonja Burman, puh (18) Henkilöstöopas

22 Mustasaaren kunta, 2009

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET KAUNIAISTEN KAUPUNKI HJ 11.12.1991 / 9 Lisäys kohtaan 5.5/HJ 5.5.93 15 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 17.6.97 / 21 Lisäys kohtaan 5.5 / HJ 15.12.99 36 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 13.6.2000 26 Muutos kohtaan 5.5/HJ 9.3.2001

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu

Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma Tavoitteena laatu www.mustasaari.fi Mustasaaren strategia Toimintasuunnitelma 2011 2015 Tavoitteena laatu Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2010 Kunnan visio Mustasaari vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/2/2013 27.3.2013 1(7) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta

POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta POISSAOLO-OHJEET Vaalan kunta Voimaan 1.4.2015 sairausloma, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma siirryttäessä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot