Henkilöstöopas Mustasaaren kunta, henkilöstöosasto Versio: 2/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöopas Mustasaaren kunta, henkilöstöosasto Versio: 2/2009"

Transkriptio

1 Henkilöstöopas

2 Tervetuloa uuteen työpaikkaasi Mustasaaren kuntaan! Uutena työntekijänä sinua askarruttavat varmasti monet kysymykset talon tavoista ja säännöistä. Olemme keränneet tähän oppaaseen tietoa, jonka toivomme olevan sinulle hyödyksi ja auttavan sinua kotiutumaan uuteen työyhteisöösi. Henkilöstöopas Mustasaaren kunta, henkilöstöosasto Versio: 2/2009 Löytyy myös PDF-tiedostona Mustasaaren kunnan intranetistä

3 SISÄLLYS MUSTASAAREN KUNTA... 2 MUSTASAAREN KUNNAN ORGANISAATION ESITTELY... 3 JOHTOSÄÄNÖKSET JA SOPIMUKSET... 5 Hallintosääntö... 5 Virka- ja työehtosopimukset... 5 KUNTA TYÖNANTAJANA... 6 Virkasuhteet... 6 Työsopimukset... 6 Koeaika... 6 Vaitiolovelvollisuus... 6 Työaika... 6 Päivittäiset lepoajat... 7 PALKKA... 8 Palkanlaskijoille annettavat tiedot... 8 Palkkatoimiston työnjako... 8 Vuosiloma... 9 Keskeisiä käsitteitä... 9 VIRKA- JA TYÖVAPAAT Sairausloma Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa Hoitovapaa Poissaolo pakottavista perhesyistä Muu vapaa Vuorotteluvapaa Osa-aikalisä Opintovapaa Irtisanoutuminen VAKUUTUKSET Tapaturmavakuutus HENKILÖSTÖPALVELUT Työvaatteet/Suojavaatteet Työterveyshuolto Työterveystarkastukset Työterveyshenkilökunta TYÖSUOJELU ELÄKKEET Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Työkyvyttömyyseläke... 16

4 Työttömyyseläke Perhe-eläke Taloudellinen tuki Lisätietoja eläkkeistä AMMATTIJÄRJESTÖJÄ... 18

5 MUSTASAAREN KUNTA Nykyinen Mustasaaren kunta muodostettiin vuonna 1973, kun viisi lähikuntaa yhdistyivät. Kunta muodostuu nyt kuudesta osa-alueesta, jotka ovat Raippaluoto Björköby, Pohjois-Mustasaari, Koivulahti, Sepänkylä, Etelä- ja Itä-Mustasaari sekä Sulva. Väestönkasvu on ollut yhdistymisestä lähtien positiivinen. Kunnan asukasluku oli vuoden 2008 lopussa henkeä, joista 71 % on ruotsinkielisiä ja 29 % suomenkielisiä. Mustasaaren kunnan visio ulottuu aina vuoteen Vision mukaan: MUSTASAARI 2015 Mustasaari - vetovoimainen ja tulevaisuuteen luottava kunta tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja jotka perustuvat tasapainoiseen väestönkasvuun aktiiviseen ja innovatiiviseen elinkeinopolitiikkaan kunnan kestävään talouteen ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen kehityksen liikkeelle panevana voimana. Visio on hyväksytty kunnanvaltuustossa (18) Henkilöstöopas

6 MUSTASAAREN KUNNAN ORGANISAATION ESITTELY Kunnassa ylin päätösvalta on joka neljäs vuosi valittavalla kunnanvaltuustolla. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Näistä toimielimistä kunnanhallitus on keskeisessä asemassa, sillä se vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöiden lisäksi kunnassa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palvelujen tuottamisesta kunnan asukkaille sekä päivittäishallinnosta. Kunnassa on työntekijöitä kaikkiaan noin Hallintokeskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Kunnanvaltuusto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitos Kaavoitus- ja kuntasuunnittelujaosto Henkilöstöjaosto Maaseutulautakunta Rakennuslautakunta Seudullinen valvontalautakunta Keskuksen päällikkö: Linda Pada, puh Sivistyskeskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Koulutuslautakunta Ruotsinkielinen jaosto Suomenkielinen jaosto Aikuiskoulutuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Ruotsinkielinen jaosto Suomenkielinen jaosto Keskuksen päällikkö: Maj-Len Swanljung, puh Henkilöstöopas 6(18)

7 Terveyskeskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Hoivalautakunta Keskuksen päällikkö: Anders Furustrand, puh Sosiaalilkeskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Sosiaalilautakunta Keskuksen päällikkö: Alice Backström, puh Tekninen keskus huolehtii seuraavien toimielinten toiminnan tukemisesta ja asioiden valmistelusta: Tekninen lautakunta Tiejaosto Kiinteistölautakunta Keskuksen päällikkö: Sten-Ole Back, puh (18) Henkilöstöopas

8 JOHTOSÄÄNNÖT JA SOPIMUKSET Hallintosääntö Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä muista hallintoasioista. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa johdetaan johtosäännöillä. Hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena seuraaviin johtosääntöihin nähden: valtuuston työjärjestys, palkkiosääntö, tarkastussääntö, arkistotoimen johtosääntö sekä kielisääntö. Hallintosääntö löytyy kunnan kotisivulta. Virka- ja työehtosopimukset KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus TTES Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus Lisätietoja virka- ja työehtosopimuksista löydät osoitteesta linkistä Työmarkkina-asiat sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) verkkosivuilta Henkilöstöopas 8(18)

9 KUNTA TYÖNANTAJANA Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on kuntalain nojalla virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Kunnan viranhaltijoihin sovelletaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta ja työsopimussuhteessa olevaan henkilöstöön sovelletaan työsopimuslakia. Virkasuhteessa hoidetaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa. Virkasuhteeseen ottamisesta päättää lain, hallintosäännön tai muun johtosäännön nojalla siihen valtuudet saanut viranomainen. Työsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä palkkaa vastaan työntekijän johdon ja valvonnan alaisena. Työsopimus on sitova sopimus. Koeaika Mustasaaren kunnassa koeaika on sekä virka- että työsopimussuhteessa neljä kuukautta. Yli kuuden kuukauden sijaisuuksissa koeaika on yksi kuukausi. Koeaika antaa sekä työnantajalle että työntekijälle mahdollisuuden arvioida, vastaako toinen osapuoli tai työ odotuksia. Kumpikin osapuoli voi koeajan kuluessa asiallisilla perusteilla purkaa työsopimuksen päättyväksi heti. Vaitiolovelvollisuus Kaikilla kunnan työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Työntekijä ei saa antaa ulkopuolisille henkilölle yksittäisen henkilön taloutta koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja, joita hän on työtehtäviään hoitaessaan saanut tietoonsa. Työaika Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Yleistyöaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 38 tuntia ja 15 minuuttia enintään kuuden viikon pituisena ajanjaksona. Toimistotyöaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa (täysi työaika). Toimistotyössä säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 36 tuntia ja 15 minuuttia enintään kuuden viikon pituisena ajanjaksona. Jaksotyöaika on enintään 114 tuntia ja 45 minuuttia kolmen viikon pituisena ajanjaksona. Säännöllinen työaika saa olla enintään 76 tuntia ja 30 minuuttia kahden viikon pituisena ajanjaksona. Säännöllinen työaika ei saa yhdenkään kolmen viikon ajanjakson aikana ylittää 128:aa tuntia eikä yhdenkään kahden viikon ajanjakson aikana 88:aa tuntia. Säännöllinen työaika on 37 tuntia viikossa (täysi työaika) eli keskimäärin 37 tuntia viikossa enintään kuuden viikon ajanjakson aikana (18) Henkilöstöopas

10 Päivittäiset lepoajat Jos vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidempi eikä työntekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, työntekijälle on annettava työvuoron aikana säännöllinen vähintään puoli tuntia kestävä lepoaika, jonka aikana työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikaltaan. Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun. Työntekijälle, joka työtehtävien luonteen vuoksi ei voi poistua työpaikalta ja jonka työaika on kuutta tuntia pidempi, on annettava tilaisuus aterioida työpaikalla nopeasti työajalla. Aterioiminen ei saa häiritä työtä eikä työstä saa olla poissa minuuttia kauempaa. Tauon aikana työntekijä ei saa poistua työpaikalta. Päivittäin annetaan yksi 10 minuutin kahvitauko, joka lasketaan työaikaan. Tauon aikana ei saa poistua työpaikalta. Tauko järjestetään tarvittaessa vuoroittain ja muutenkin niin, ettei siitä aiheudu häiriötä työn kululle. Kahvitaukoa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän/työvuoron alkuun eikä loppuun. Henkilöstöopas 10(18)

11 PALKKA Työntekijällä on oikeus saada palkkaa siitä päivästä lukien, kun hän on alkanut hoitaa työtehtäviään. Palkan perustan muodostavat virka- ja työehtosopimukset, joissa on määritelty kunkin alan vähimmäispalkat. Peruspalkkaa määriteltäessä palkka-asteikoin rajoissa ensisijaisena perusteena on tehtävien vaativuus (= tehtäväkohtainen palkka). Lisäksi palkkaan vaikuttavat työtulokset, ammattitaito ja palvelusvuodet (= henkilökohtainen lisä). Työnantaja on velvollinen vahvistamaan palkan määrän ja perusteet työsuhteen alkaessa. Palkka maksetaan kuukausipalkkaisille kerran kuukaudessa ja tuntipalkkaisille kaksi kertaa kuukaudessa. Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan kielilisää, jos tehtävä edellyttää, että hän äidinkielensä lisäksi hallitsee toisen kotimaisen kielen eikä kielitaitovaatimusta ole huomioitu peruspalkassa. Palkanlaskijoille annettavat tiedot Uusi työntekijä saa esimieheltään lomakkeen Perusilmoitus, johon hän täyttää henkilö-tiedot, osoitteen, tilinumeron ja muut tarpeelliset tiedot. Hakemus henkilökohtaisesta lisästä (vuosisidonnainen osa) tehdään Lilian Kannelhoville (puh ) lomakkeella, jonka saa esimieheltä. Hakemukseen liitetään kopiot työtodistuksista aikaisemmista työsuhteista, jotka voidaan laskea hakijan hyväksi. Verokortti on jätettävä palkka-toimistoon, jolloin työntekijä välttyy siltä, että palkasta pidätetään 60 % veroa. Palkkatoimiston työnjako: Back, Lotta (puh ) Bergelin, Margaretha (puh ) Fahlur, Marina (puh ) Häggback, Mats (puh ) Laine, Birgitta (puh ) Lustig, Els-Maj (puh ) Vuodeosastot Päiväkodit kuntakeskustan ulkopuolella Solgård Sepänkylän ja Tuovilan päiväkodit Sosiaaliosasto, Aspgården, kotipalvelu Koulukeskus: Korsholms högsatdium, lukio, Smedsby-Böle skola ja Keskuskoulu Aikuisopiston opettajat ja tuntiopettajat Perhepäivähoito, omaishoito Lomittajat: kuukausi- ja tuntipalkkaiset Koulut kuntakeskustan ulkopuolella, Musiikkiopisto, kirjasto, Aikuisopiston kansliahenkilölkunta, sivistyskeskuksen luottamushenkilöt (18) Henkilöstöopas

12 Martens, Gurli (esimies) (puh ) Muurimäki, Kerstin (puh ) Toivonen, Solveig (puh ) Nordström, Yvonne (tfn ) Virastotalon henkilökunta, rakemmuskonttori, vesihuoltolaitos Kiinteistötoimen henkilökunta Terveyskeskus, perhepäivähoito (Sepänkylä ru) Luottamushenkilöt Oravaisten-Vöyri-Maksamaan terveyskeskus Vuosiloma Vuosilomaa ansaitaan työssäolokuukausien mukaan, ja sen pituuteen vaikuttavat työssäolovuodet. Keskeisiä käsitteitä: Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja päättyvä ajanjakso. Lomavuosi on kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. Lomakausi on ajanjakso, joka alkaa 2.5. ja päättyy Lomanmääräytymiskuukausi on kalenterikuukausi, jonka aikana työtä on tehty vähintään 35 tuntia tai 14 päivää ja jonka aikana palvelussuhde on jatkunut yhtäjaksoisena vähintään 16 kalenteripäivää. Vuosiloman pituus määräytyy KVTES:n (IV luku) mukaisesti. Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana niin, että vähintään 65 % vuosilomasta sijoitetaan lomakaudelle ja loput lomakauden jälkeen, ellei viranhaltijan/ työntekijän kanssa toisin sovita tai jollei työtehtävien kausiluonteisuudesta muuta johdu. Vuosilomapäivistä voi 15 päivää ylittävän osan lomasta säästää pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Vuosiloman ajalta maksetaan normaali palkka. Virka- ja työehtosopimuksissa on lisäksi sovittu lomarahasta, joka korottaa loma-ajan palkkaa noin 50 %. Lomaraha maksetaan yleensä heinäkuussa. Opettajien laskennallinen vuosiloma määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virkaja työehtosopimuksen mukaisesti. Kysy tarvittaessa lisää esimieheltäsi. Henkilöstöopas 12(18)

13 VIRKA- JA TYÖVAPAAT Sairausloma Sairastumisesta on ilmoitettava esimiehelle mahdollisimman pian. Työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä todistus tai jokin seuraavassa mainituista todistuksista. Sairauslomaa myönnetään ilman erillistä hakemusta lääkärintodistuksessa mainituksi ajaksi. Jos työkyvyttömyys kestää enintään 5 kalenteripäivää, työkyvyttömyys voidaan todistaa jollakin seuraavista tavoista: 1. oma ilmoitus sairauspoissaolosta kolmelta ensimmäiseltä kalenteripäivältä sekä terveydenhoitajan antama todistus kahdelta seuraavalta päivältä tai 2. terveydenhoitajan antama todistus 5 kalenteripäivältä mikäli sairausloman myöntävä ei katso, että myös näissä tapauksissa on esitettävä lääkärintodistus. Todistus esimerkiksi lääkärissä käynnistä, tutkimuksista, kuntoutuksesta tai poliklinikalla käynnistä ei ole riittävä. Sairausloma-ajalta maksetaan saman kalenterivuoden aikana palkka yleensä 60 kalenteripäivältä täysimääräisenä ja sen jälkeen 2/3 palkasta 120 kalenteripäivään asti. Jos työsuhde on jatkunut vähemmän kuin 60 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus 14 kalenteripäivän palkalliseen sairauslomaan. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata myönnetään samalta ajalta, kun työntekijällä on oikeus päivärahaan sairausvakuutuslain nojalla. Hoitovapaa Lapsensa hoitamiseksi voi saada hoitovapaata, osittaista hoitovapaata tai tilapäistä hoitovapaata. Hoitovapaata voi pitää, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Osittaisella hoitovapaalla työntekijä voi lyhentää työaikaansa 6 tuntiin/päivä tai 30 tuntiin/viikko sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin perusopetusta saavan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Nämä hoitovapaat ovat palkattomia. Työntekijällä on oikeus saada alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella. Tilapäisen hoitovapaan ajalta palkka maksetaan enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Sairaalahoidossa olevan lapsen hoito Lapsen joutuessa olemaan sairaalahoidossa äkillisen sairastumisen vuoksi säännöt ovat samat kuin kotihoidon kohdalla. Saadakseen palkkaa hoitovapaan ajalta huoltaja tarvitsee kuitenkin sairaalasta todistuksen siitä, että hänen läsnäolonsa on välttämätön lapsen sairaalahoidon aikana. Palkallisen hoitovapaan säännöt eivät kuitenkaan koske ennalta suunniteltua sairaalahoitoa. Siinä tapauksessa huoltaja voi pyytää lääkärin D-todistuksen ja hakea Kelalta erityishoitorahaa palkattomalta ajalta (18) Henkilöstöopas

14 Poissaolo pakottavista perhesyistä Työntekijällä on oikeus tilapäiseen palkattomaan poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Muu vapaa Palkallisia vapaapäiviä ovat työpäiväksi sattuvat 50- ja 60-vuotispäivät, oma avioliittoon vihkimispäivä, puolison, vanhemman, puolison vanhemman tai lapsen, veljen tai siskon hautajaispäivä sekä kutsuntapäivä asevelvollisuuslain mukaisesti. Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on vähintään 90 kalenteripäivän ja enintään 359 kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa. Vuorotteluvapaalle voi jäädä työntekijä, joka on kokoaikaisessa työsuhteessa (yli 75 %) ja jonka työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään vuoden ja jolla on vähintään 10 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista. Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Henkilöä ei kuitenkaan tarvitse palkata samaan tehtävään, jota vapaalle jäävä on hoitanut. Vuorotteluvapaalle jäävä voi saada vapaan ajalta vuorottelukorvausta, jonka määrä on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon työntekijällä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Vuorotteluvapaalaki on voimassa asti. Vuorotteluvapaan voimassaolevista ehdoista voi kysyä työvoimatoimistosta. Osa-aikalisä Työvoimatoimisto voi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa myöntää osaaikalisää ansionmenetyksen korvauksena työntekijälle, joka siirtyy vapaaehtoisesti kokoaikatyöstä määräajaksi osa-aikatyöhön. Päätös on harkinnanvarainen. Työnantajan on palkattava osa-aikalisäkauden ajaksi osa-aikatyöhön työtön työnhakija. Osa-aikatyöhön siirtyminen edellyttää työnantajan suostumusta. Osaaikalisään oikeuttavan työajan on oltava % kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta. Osa-aikapalkan lisäksi työntekijälle maksetaan osa-aikalisää, joka on 50 % kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkan erotuksesta. Opintovapaa Vähintään vuoden päätoimisessa palvelussuhteessa olleella työntekijällä on oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa. Irtisanoutuminen Kun toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa oleva viranhaltija irtisanoutuu virastaan tai työntekijä irtisanoo työsopimuksensa, irtisanoutumisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään 5 vuotta. Irtisanoutumisaika on yhden kuukauden, jos palvelussuhde on kestänyt keskeytyksettä yli 5 vuotta, ja 2 kuukautta, jos kyseessä on valtuuston nimittämä viranhaltija. Irtisanoutumisaika alkaa siitä päivästä lukien, kun irtisanoutumisesta ilmoitetaan tai irtisanoutuminen annetaan tiedoksi. Henkilöstöopas 14(18)

15 VAKUUTUKSET Tapaturmavakuutus Mustasaaren kunta on vakuuttanut kaikki työntekijänsä Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolassa voimassa olevan tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Työpaikalla tai työmatkalla sattuneista tapaturmista on ilmoitettava heti esimiehelle. Työnantajalta saa vakuutustodistuksen, jolla työntekijä saa maksuttoman hoidon terveysasemalla tai sairaalassa sekä maksuttomat lääkärin määräämät lääkkeet (18) Henkilöstöopas

16 HENKILÖSTÖPALVELUT Työvaatteet/Suojavaatteet Suojavaatteilla tarkoitetaan suojapukua, suojatakkia tai muuta vastaavaa vaatetta, jota työntekijä käyttää suojaamaan omia vaatteitaan. Suojavaatetukseen rinnastetaan työnantajan määräämä tietynmallinen tai yhdenmukainen työpuku. Työnantaja hankkii suojavaatteet henkilölle, joka jatkuvasti ja pääasiallisesti työskentelee erittäin likaisissa tai normaalia suuremmassa määrässä vaatetusta kuluttavissa tehtävissä taikka joka työssään käyttää terveydellisten, hygieenisten tai muiden vastaavien syiden perusteella tietynmallista tai yhdenmukaista työpukua. Työssään tilapäisesti suojavaatteita tarvitsevaa henkilöä varten on oltava suojavaatteita, joita säilytetään työpisteessä ja jotka on tarkoitettu yhteisesti käytettäväksi. Työterveyshuolto Työterveyshuoltolain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. Työterveyshuolto on järjestettävä ja toteutettava siinä laajuudessa kuin työstä ja työpaikan olosuhteista johtuva tarve edellyttää. Työterveyshuollon toiminta: Työpaikkaselvitykset terveyden, työturvallisuuden ja työolosuhteiden arvioimiseksi; työn asettamien vaatimusten ja työntekijöiden yksilöllisten ominaisuuksien pohjalta suunnitellut terveystarkastukset; toimenpideehdotukset työturvallisuuden ja työterveyden parantamiseksi; informaatio, neuvonta ja opastus työn terveysvaaroista; väärinkäytön ehkäiseminen; vammaisten työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen; ensiapuvalmius; työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtäävä toiminta yhdessä kunnan TYKY-ryhmän kanssa. Työterveyshuollosta saa myös lääkärintodistuksen, joka on ennen tehtävien aloittamista esitettävä työnantajalle. Työterveystarkastukset: Työhöntulotarkastus uusille työntekijöille, joiden työsopimus kestää yli 4 kuukautta. Esimies ilmoittaa tarkastuksesta työntekijälle, joka ottaa itse yhteyttä työterveyshuoltoon. Säännölliset, vapaaehtoiset terveystarkastukset järjestetään alle 50- vuotiaille joka viides vuosi ja yli 50-vuotiaille joka kolmas vuosi. Määräaikaistarkastukset henkilöille tai ammattiryhmille, joiden työ aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle. Työterveysfysioterapeutti antaa ergonomiaan liittyvää neuvontaa ja tekee ergonomiaselvityksiä. Henkilöstöopas 16(18)

17 Työterveyshuollon henkilökunta: Lena Granholm, vastaava työterveyshoitaja: hallintokeskus, tekninen keskus ja terveyskeskus. Puh ; puhelinaika ma pe klo ja Anne-Gerd Johansson, työterveyshoitaja: sosiaalikeskus Puh ; puhelinaika ma pe klo ja Barbro Nylund, työterveyshoitaja: sivistyskeskus Puh ; puhelinaika ti to klo ja Anna-Liisa Punto, lääkäri Puh (vaihteen kautta); puhelinaika to klo Marie Snickars, kanslisti Puh ; puhelinaika ma pe klo Anders Furustrand, työterveyshuollon vastaava lääkäri Puh (18) Henkilöstöopas

18 TYÖSUOJELU Työsuojelu on yhteistyötä, jossa pyritään estämään työtapaturmia, ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia. Toimenpiteet suunnataan työhön, työympäristöön ja henkilöstöön. Työnantaja vastaa työpaikan työsuojelusta ja työympäristöstä. Työsuojelulain mukaan työnantajan on otettava huomioon kaikki työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijöiden ikään ja ikääntymiseen, sukupuoleen ja ammattitaitoon liittyvät seikat sekä muut tarpeelliset tekijät suojatakseen työntekijöitä tapaturmilta tai terveysvaaroilta. Mikäli työntekijä huomaa työsuojelussa puutteita, hänen on heti ilmoitettava puutteista esimiehelleen tai työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetuille. Mustasaaren kunnan työsuojeluvaltuutetut: Siv Linsén (AKAVA), puh (Norra Korsholms skola, opettajainhuone) Lena Granholm (TNJ), puh (Terveyskeskus) Jari Männistö (JHL), puh Mustasaaren kunnan työsuojelupäällikkö on Rurik Ahlberg, puh Henkilöstöopas 18(18)

19 ELÄKKEET voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä muuttui myös eläkkeiden laskemistapa. Vanhuuseläkettä karttuu kaikista ikävuoden välillä saaduista työansioista, samoin kuin tietyin ehdoin myös esimerkiksi palkattoman vanhempainrahakauden, työttömyyspäivärahajaksojen tai ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan, palkattoman hoitovapaan sekä vuorotteluvapaan ja opintojen osalta. Eläke lasketaan suoraan kunakin vuonna saaduista ansioista. Eläkkeellä ei enää ole enimmäismäärää, vaan eläkettä voi kertyä enemmänkin kuin aiemmin mahdolliset % palkasta. Vanhuuseläke Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä kolmella tavalla: henkilökohtaisessa eläkeiässä, ennen henkilökohtaista eläkeikää mutta aikaisintaan 63-vuotiaana, jolloin eläke jää pienemmäksi. Eläkkeelle voi myös jäädä vasta 68-vuotiaana. Eläkekarttumat lukien: 1,5 % ikävuosilta vuotta 1,9 % ikävuosilta vuotta 4,5 % ikävuosilta vuotta Varhennettu vanhuuseläke Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 62-vuotiaana. Eläkettä pienennetään 0,6 % jokaista varhennuskuukautta kohti, jolloin varhennusvähennys on 7,2 % vuodessa. Osa-aikaeläke Vuodesta 2005 lähtien myös niillä työntekijöillä, jotka valitsivat aikanaan vanhan ammatillisen eläkeikäjärjestelmän, on mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle. Heille osa-aikaeläkkeelle jääminen merkitsee sitä, että vanhuuseläkeikä nousee. Eläkeikä on edelleen henkilökohtainen, mutta se on 63 ja 65 ikävuoden välillä. Työkyvyttömyyseläke Työntekijälle, joka on työkyvytön sairauden, vian tai vamman vuoksi ja jonka työkyvyttömyys katsotaan pysyväksi, myönnetään työkyvyttömyyseläke toistaiseksi. Jos vahingon tai sairauden voidaan olettaa parantuvan, työntekijälle myönnetään määräaikaista kuntoutustukea. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Työttömyyseläke Työttömyyseläkkeen voivat saada vain ennen vuotta 1950 syntyneet. Sitä myöhemmin syntyneet voivat uuden järjestelmän puitteissa saada tietyin edellytyksin työttömyys-turvan lisäpäivärahaoikeuden 65 ikävuoteen asti. Heillä on myös oikeus vanhuus-eläkkeeseen vähentämättömänä 62 vuoden iässä. Työtön voi myös täytettyään 62 vuotta valita, nostaako hän työttömyyspäivärahaa vai jääkö hän vanhuuseläkkeelle (18) Henkilöstöopas

20 Perhe-eläke Perhe-eläkettä maksetaan kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Isänsä kuoleman jälkeen syntynyt lapsi alkaa saada eläkettä syntymää seuraavan kuukauden alusta. Lapseneläkkeen maksaminen päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai jos lapsi adoptoidaan tai kuolee. Leskeneläke lakkaa, jos leski solmii avioliiton ennen kuin on täyttänyt 50 vuotta. Jos 50 vuotta täyttänyt leski solmii uuden avioliiton, leskeneläke säilyy mutta uudesta avioliitosta ei synny uutta leskeneläkeoikeutta. Taloudellinen tuki Taloudellinen tuki on veroton kertakorvaus, joka maksetaan kunnan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua hänen omaisilleen. Korvaus maksetaan viimeisen tai pääasiallisena tulonlähteenä olleen palvelussuhteen perusteella. Lisätietoja eläkkeistä antaa eläkeasiamies Lilian Kannelhovi henkilöstöosastolta, puh Henkilöstöopas 20(18)

21 AMMATTIJÄRJESTÖJÄ Ammattijärjestöt edustavat henkilökuntaa virka- ja työehtosopimusta koskevissa asioissa. Pääluottamusmiehiltä saa tarkempia tietoja ammattijärjestöjen kokoonpanosta. JUKO Hans Backman, puh JHL Kari Tuomivirta, puh JYTY Sonja Granström, puh TNJ Margareta Svanfors, puh , pe klo 7 15 KTN Birgitta Enroth, puh SUPER Sonja Burman, puh (18) Henkilöstöopas

22 Mustasaaren kunta, 2009

ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen kehityksen liikkeelle panevana voimana.

ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen kehityksen liikkeelle panevana voimana. Tervetuloa uuteen työpaikkaasi Mustasaaren kuntaan! Uutena työntekijänä sinua askarruttavat varmasti monet kysymykset talon tavoista ja säännöistä. Olemme keränneet tähän oppaaseen tietoa, jonka toivomme

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö

Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Pysyväisohje Muutos 7.8.2014 kohtaan 5.2. (merkitty kursiivilla) Palkallisten ja palkattomien virkavapauksien/työlomien anomis- ja hyväksymiskäytäntö Kaikki sekä palkattomat että palkalliset virkavapaudet/työlomat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa 1. Sairausloma Työntekijän/viranhaltijan lyhytaikaisen (enintään 3 päivää) sairausloman voi myöntää lähiesimies tai muu

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2013

Omat eläketietosi - Kevan info 2013 Omat eläketietosi - Kevan info 2013 2013 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Julkisen alan työeläkeote Omat eläketietosi -palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osaaikaeläke Eläkkeen

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. Tulokasopas 1 Tulokasopas Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto xx.xx.2016 Tulokasopas 2 TERVETULOA LIEKSAN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN Esitän parhaimmat onnittelut uudesta työpaikastasi ja samalla toivotan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä

POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä POISSAOLO OHJEET Oulunkaaren kuntayhtymä Voimaan 27.6.2012 sairausloma, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa, muut perhevapaat, opintovapaa, vuorotteluvapaa, säästövapaa, palkallisia vapaita, virkavapaa/työloma

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka 8.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 Jakelussa mainituille OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN 1 Opintovapaan pituus Opintovapaan myöntäminen perustuu opintovapaalakiin ja - asetukseen. Opintovapaajärjestelmä ei koske oppisopimuslaissa

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015

KVTES:n jaksotyöaikauudistus. Edunvalvonta 2015 KVTES:n jaksotyöaikauudistus Edunvalvonta 2015 Jaksotyöaikauudistus pähkinänkuoressa Voimaan 1.6.2015 Pohjana jaksotyöaikakokeilu Pyrkimys selkeämpiin määräyksiin, muutoksia mm. Ylityön laskentasäännöt

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet

www.mustasaari.fi Muistamisohjeet www.mustasaari.fi Muistamisohjeet Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on hyväksynyt ohjeet 15.12.2005. Ohjeet tulevat voimaan 1.2.2006. Päivitetty 23.3.2011 Sisällys Yleistä.....................................................................

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Päivi Salminen JÄSENKIRJE Y/1/2007 20.2.2007 1(7) PERHEVAPAAT Oheen on koottu määräykset perhevapaiden pituuksista, jaksotuksista, työntekijän

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET

HARKINNANVARAISIA VIRKAVAPAUKSIA / TYÖLOMIA KOSKEVAT YLEISET OHJEET KAUNIAISTEN KAUPUNKI HJ 11.12.1991 / 9 Lisäys kohtaan 5.5/HJ 5.5.93 15 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 17.6.97 / 21 Lisäys kohtaan 5.5 / HJ 15.12.99 36 Lisäys kohtaan 5.6/HJ 13.6.2000 26 Muutos kohtaan 5.5/HJ 9.3.2001

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE M+P+T+V/3/2011 9.3.2011 1(6) Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot