JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto 23.9.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen"

Transkriptio

1 Aika klo Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Lassila Mirja jäsen Muut osallistujat Taponen Auvo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aarnio-Närhi Hannele, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Jokela Sinikka, tiedottaja Asiat Allekirjoitukset Pekka Riikonen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Liisa Ilmarinen Sirpa Kiukkonen Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Arja Virtanen talouspäällikkö

2 A s i a l u e t t e l o 9/ Kokouksen avaus 109. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 110. Työjärjestys 111. Pöytäkirjan tarkastajat 112. Kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano 113. Diakonian viranhaltijan tehtävänkuvaus 114. Diakonian viranhaltijan valinta 115. Vahtimestarin irtisanoutuminen työsuhteesta 116. Vahtimestarin palkkaaminen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 117. Johtokuntien muuttaminen vastuuryhmiksi (valtuusto) 118. Urkujen perushuolto -investointimenon ylityspyyntö (valtuusto) 119. Ryhmäkukkien hankinta vuodelle Ei julkinen 121. Vuoden 2014 talousarvioavustusten maksaminen 122. Veteraanihautojen maksuttomuusaika 123. Seurakunnan strategiasuunnitelma vuosille (valtuusto) 124. Aila Selinummen eronpyyntö (valtuusto) 125. Ilmoitusasiat 126. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 127. Kokouksen päättäminen

3 108. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin. Kokouksen esityslistan lähettämisen jälkeen on kokouksen käsiteltäväksi lisätty 124. Hyväksyttiin lisäys sekä sen johdosta muuttunut asioiden käsittelyjärjestys Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Liisa Ilmarinen ja Sirpa Kiukkonen Kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano Pöytäkirja löytyy seurakunnan nettisivuilta osoitteesta: Kuulutus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen päätökset ja todetaan ne täytäntöönpanokelpoisiksi.

4 113. Diakonian viranhaltijan tehtävänkuvaus Diakonian viranhaltija Tiina Heinon virkasuhde Janakkalan seurakuntaan on päättynyt hänen pyynnöstään Diakonian virkaa on hoidettu määräaikaisin järjestelyin. Diakonian virka on avoinna ja ennen viranhaltijan valintaa tarkistetaan tehtävänkuvaus ja määritellään viran vaativuusryhmä. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy diakonian viranhaltijan tehtävänkuvauksen ja päättää, että viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 502 mukaan. Liite nro Diakonian viranhaltijan valinta Janakkalan seurakunnan diakonian viranhaltijan virka on ollut haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä virkaan tuli 8 hakemusta. Johtoryhmä on tutustunut hakemuksiin. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa viran hakuaikaa klo 12 asti. Ensimmäisellä hakuajalla jätetyt hakemukset otetaan virkaa täytettäessä huomioon. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista ja viranhaltijaan sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa Vahtimestarin irtisanoutuminen työsuhteesta Vahtimestari Tuula Forss on irtisanoutunut vahtimestarin työsuhteesta. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi Vahtimestarin palkkaaminen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Vahtimestari Tuula Forss on irtisanoutunut palveluksestamme Hänen tilalleen tulee palkata ammattitaitoinen vahtimestari, jolla on kokemusta suntion tehtävistä. Tarja Lylykangas on ollut seurakunnassamme suntio-koulutuksen aikaisessa harjoittelussa. Lisäksi hän on ollut hautausmaan kausityöntekijänä vuonna 2013 ja vuonna (6 kk) vahtimestarin sijaisena Tuula Forssin vuorotteluvapaan ajan. Kesän 2014 hän on toiminut leirikeskuksessa keittäjä-vahtimestarina ja tehnyt vahtimestarin sijaisuuksia syksyn

5 ajan. On hyvinkin perusteltua tehdä hänen kanssaan toistaiseksi voimassa oleva vahtimestarin työsopimus. Talouspäällikön ehdotus: Otetaan Tarja Lylykangas alkaen toistaiseksi voimassa olevaan vahtimestarin työsuhteeseen. Hänen palkakseen määritellään sama palkka kuin muillakin suntion tutkinnon suorittaneilla vahtimestareilla on Johtokuntien muuttaminen vastuuryhmiksi (valtuusto) Kirkkoneuvosto on sekä käsitellyt johtokuntien muuttamista vastuuryhmiksi. Liite nro 2. Voimassa olevassa strategiassa yhtenä kehittämistehtävänä on hallinnon keventäminen ja ajanmukaistaminen. Lähtökohtana oli: Janakkalan seurakunnan hallintoa kehitetään niin, että se on rakenteeltaan kevyt ja seurakunnan varsinaista toimintaa tukeva sekä toimintaperiaatteeltaan joustava. Hallintoelinten ohjesääntöjä tulee ajanmukaistaa seurakunnan tarpeita vastaavalla tavalla. Johtokuntien muuttaminen vastuuryhmiksi luo mahdollisuuden entistä dynaamisempaan hallintokulttuuriin. (Janakkalan seurakunta 2015 strategiasuunnitelma) Johtokuntien muuttamista vastuuryhmiksi valmisteli vuonna 2008 kirkkoherran johdolla työryhmä (Miikka Anttila, Kaiju Himanen, Kimmo Hurri ja Eija Tujula). Työryhmä tutustui myös muiden seurakuntien hallintorakenteeseen ja hankki tietoa vastuuryhmämallin toimivuudesta seurakunnissa. Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan hallinnon keventämistä ja joustavampaan hallintotyöskentelyyn siirtymistä käsitellessään johtokuntien muuttamista vastuuryhmiksi vuonna Tuolloin kuitenkin johtokunnat säilytettiin. Seurakunnassa on toteutettu strategiaa ottamalla käyttöön vuoden 2013 alusta lähiesimiesjärjestelmä. Kuluvan valtuustokauden aikana johtokuntatyössä on noussut kaipaus keventää edelleen seurakunnan hallintoa ottamalla käyttöön esimerkiksi aiemmin esillä ollut vastuuryhmämalli. Vastuuryhmät voisivat luontevasti aloittaa hallinnollisesti kevyemmän aikakauden seurakunnassa uuden kirkkovaltuuston aloittaessa työnsä vuoden 2015 alussa. Nykyiset neljä johtokuntaa tulee tällöin lakkauttaa vuoden 2014 lopussa ja tilalle on perustettava tarpeellinen määrä vastuuryhmiä, joilla kaikilla on yksi yhteinen toimintasääntö. Liite nro 2.

6 Vastuuryhmiä vuoden 2015 alusta lukien olisi yhteensä kahdeksan ryhmää seuraavasti: - lapsityön vastuuryhmä - nuoriso- ja rippikoulutyön vastuuryhmä - diakoniatyön vastuuryhmä - lähetys- ja kansainvälisyystyön vastuuryhmä - kaksi aikuistyön vastuuryhmää (Turenki ja Tervakoski) - jumalanpalveluksen ja musiikin vastuuryhmä - tiedotuksen vastuuryhmä. Tulevaisuudessa vastuuryhmiä tulisi perustaa tai lakkauttaa seurakunnan tarpeen ja tilanteen mukaan, siten että seurakunnan ydintoiminta toteutuu parhaalla mahdollisella sekä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. nykyiset johtokunnat lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan kahdeksan vastuuryhmää vuoden 2015 alusta, 2. kirkkovaltuusto kumoaa nykyisten johtokuntien johtosäännöt ja hyväksyy kaikille vastuuryhmille yhteisen toimintasäännön (liite nro 2), joka astuu voimaan vuoden 2015 alusta Urkujen perushuolto -investointimenon ylityspyyntö (valtuusto) Kirkkovaltuusto on päättänyt talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrännyt rahojen sitovuustasosta. Vuoden 2014 talousarviossa investoinneissa kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle hankekohtaisesti kiinteistöjen, hautausmaiden ja urkujen osalta. Pyhän Laurin kirkon barokkiurkujen perushuollosta (20 v. huolto) on talousarvion valmisteluvaiheessa pyydetty tarjous ja sen perusteella on investointimenoksi vuodelle 2014 kirjattu talousarvioon euroa. Huolto on tehty kevään ja kesän 2014 aikana. Urkurakentamo Martti Porthan on tehnyt huoltotöitä yhteensä 423 tuntia, laskuttaa päivärahoja 42 päivältä ja kilometrikorvauksia 1152 kilometriltä. Kaikkineen seurakunnan urkuhuollon lasku on arvonlisäveroineen ,50 euroa eli euroa yli talousarvion. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustolta Pyhän Laurin urkujen huoltoon varatun investointikulun ylityslupaa eurolla. Ylitys katetaan verotuloin. Kirkkoneuvoston päätös: Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kirkkoneuvostoon.

7 119. Ryhmäkukkien hankinta vuodelle 2015 Seurakuntapuutarhuri on laatinut tarjouspyynnön vuoden 2015 ryhmäkukkien hankkimiseksi. Tarjousten viimeinen jättöaika oli Hankintahinta alittaa kansallisen hankintarajan euroa. Halvimman tarjouksen loppusumma (sis. alv) oli ja kalleimman loppusumma oli ,56 euroa. Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä neljä kappaletta. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 3. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy halvimman tarjouksen tehneen EJ- Tarhat Oy;n tarjouksen Ei julkinen Vuoden 2014 talousarvioavustusten maksaminen Kuluvan vuoden talousarviossa on hyväksytty järjestöjen avustuksiin seuraavat avustukset: 2440 Partiotoiminta - Janakkalassa toimivien lippukuntien avustamiseen 2.700, joka jaetaan puoliksi Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille 2710 Lähetystyö - Lähetystyöhön lähetysjärjestöjen kautta Kansainvälinen diakonia - Merimieskirkolle Kirkon Ulkomaanavulle Lähetystyön avustuksista on Suomen Lähetysseuran kanssa solmittujen sopimusten mukaan seurakunta sitoutunut tukemaan Upu ja Jan-Erik Leppäsen työtä Hongkongissa :lla sekä Sari ja Vesa Lehtelän työtä Etiopiassa :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa Kenian orpotyön tukemisesta :lla. Seurakunnalla on sopimus Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Mari ja Daniel Nummelan työn tukemisesta Japanissa :lla, Anna Vähäkankaan työn tukemi

8 sesta Etiopiassa :lla sekä työn tukemisesta Keski-Aasiassa :lla ja Awajin kirkon rakennusprojektin tukemisesta :lla. Sanansaattajat ry:n kanssa on sopimus radiotyön tukemiseksi Turkissa :lla. Edellä mainituilla sopimuksilla sidottuja avustuksia on yhteensä Erikseen jaettavaksi jää Vapaaehtoinen lähetyskannatus oli vuonna 2013 (2012) seuraava: % Suomen Lähetysseura (15.275) 34,2 (33,1) SLEY (6.236) 11,8 (13,5) Sanansaattajat (2.758) 7,2 (6,0) Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä (2.951) 6,0 (6,4) Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (16.929) 38,2 (36,7) Suomen Pipliaseura (1.954) 2,6 (4,3) Yhteensä (46.103) 100,0 (100,0) Käytettävissä oleva määräraha, , jaetaan seuraavasti (suluissa v määrärahan jako): Sopimusten mukainen avustus: Suomen Lähetysseura (29.419) Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (4.204) Suomen Ev.lut.Kansanlähetys (15.000) Sanansaattajat ry (4.000) Yhteensä (52.623) Muu avustus, 2.796, jaetaan vapaaehtoisen kannatuksen mukaisessa suhteessa (suluissa v. 2013): Suomen Lähetysseura 956 (4.097) Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 330 (1.671) Sanansaattajat 201 (743) Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 168 (792) Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (4.542) Suomen Pipliaseura 73 (532) Yhteensä (12.377) Kirkon Ulkomaanavun vapaaehtoinen kannatus oli ( vuonna 2012). Järjestöt ovat toimittaneet seurakunnalle vuosikertomuksen toiminnastaan. Partiolippukunnat esittävät seuraavan vuoden toimintasuunnitelman. Kirkkoherran ehdotus: Päätetään maksaa seuraavat avustukset: - Suomen Merimieslähetysseuralle 500

9 - Kirkon ulkomaanavulle (maksettu ennakkoa 500 v. 2013) - Lähetystyöhön varattu määräraha jaetaan ja maksetaan lähetysjärjestöjen kesken yllä esitetyn laskelman mukaan. Todetaan, että Janakkalan Ilveksille ja Tervakosken Tervaksille avustukset maksetaan kahdessa vuosierässä kirkkoneuvoston erikseen tekemän päätöksen mukaan yhteensä kummallekin Veteraanihautojen maksuttomuus (valtuusto) Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt, että seurakunnan hautausmaahan haudattaville rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnuksen omaaville janakkalalaisille annetaan maksuton hautapaikka 30 vuoden määräajaksi. Samalla päätettiin, että hautausmaksuja ei myöskään peritä alkaen. Maksuvapautuksen saamiseksi on hautausmaan toimistossa esitettävä sotilaspassi hautapaikkaa lunastettaessa. Maksuvapautuksesta ja sen myöntämisen yleisyydestä on kysytty sekä tuomiokapitulista että kirkkohallituksen asiantuntijalta. Asiantuntija vastasi, että maksuttoman hautapaikan myöntäminen sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen perustuu seurakunnan harkintaan. Seurakunnissa on pääsääntönä, että hallinta-ajan pidentäminen on maksullista. Tarkoituksena on, ettei tämä ole perinnöllinen etuus. Yleistä on myös maksuttoman hautapaikan myöntäminen vain paikkakuntalaisille veteraaneille. Kirkkoneuvoston olisi hyvä myöntää jatkossa janakkalalaiselle rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnuksen omaavalle vainajalle maksuton hautapaikka 25 vuoden määräajaksi. Tämä on myös hautojen koskemattomuusaika. Näin saataisiin kaikille haudoille yhtenäinen hallinta-aika. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että maksuttoman hautapaikan myöntämiseen käytännössä entisille rintamasotilaille tehdään muutos. Jatkossa Janakkalan seurakunnan hautausmaahan haudattaville rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnuksen omaaville janakkalalaisille annetaan maksuton hautapaikka 25 vuoden ajaksi eikä hautausmaksuja peritä. Käytäntö tulee voimaan alkaen Seurakunnan strategiasuunnitelma vuosille (valtuusto) Seurakunnan strategiaseminaari pidettiin Turengin seurakuntakeskuksessa. Paikalle oli kutsuttu seurakunnan työyhteisö ja luottamushenkilöt. Yhteisen työskentelyn tuloksena syntynyt materiaali on kirkkoneuvoston esityslistan liitteenä nro 4. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto tutustuu seminaarin tuottamaan materiaaliin ja arvioi sen pohjalta strategiasuunnitelman suuntaa ja vaatimuksia. Kirkkoneuvosto päättää

10 antaa johtoryhmälle ja lähiesimiesten tiimille tehtäväksi laatia yhdessä ehdotus uudesta strategiasta mennessä. Markku Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana Aila Selinummen eronpyyntö (valtuusto) Aila Selinummi on jättänyt seurakunnan luottamustehtäviä koskevan eronpyyntönsä lukien paikkakunnalta muuton vuoksi. Muuttaessaan pysyvästi pois Janakkalasta Aila Selinummi menettää vaalikelpoisuutensa seurakunnan luottamustehtäviin. Kirkkovaltuuston tulee valita vaalikelpoinen seurakunnan jäsen Aila Selinummen tilalle. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Aila Se linummen tilalle kirkkovaltuustoon tulee samalta listalta ensimmäinen varajäsen Mikko Helenius. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Aila Selinummen tilalle kirkkoneuvostoon varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen Ilmoitusasiat Osavuosikatsaus toukokuusta elokuulle 2014 Johtoryhmän muistio seurakuntapastorin virkaa hakeneiden haastatteluun kutsutuista Kirkkohallituksen yleiskirjeet 17/2014 -Arvioinnin johtokunnan mallijohtosääntö Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A13/ Vuorotteluvapaan ehtoihin muutoksia alkaen - 2. KyrkTAK ilmestynyt - 3. Vuosilomamuistio 2014 Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi.

11 126. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 3.2.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 28-29 Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 3.2.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 28-29 Lehtonen Riitta jäsen Aika 3.2.2015 klo 17.40-18.55 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Löyttyniemi Toimi varajäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 28-29 Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kirkkoneuvosto 4.10.2011. Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kirkkoneuvosto 4.10.2011. Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 4.10.2011 klo 17.30 18.55 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kirkkoneuvosto 14.5.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kirkkoneuvosto 14.5.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 14.5.2012 klo 17.00 20.15 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 4.9.2012 klo 17.30 19.25 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 146. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 1/2015 Kirkkoneuvosto 10.02.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 1/2015 Kirkkoneuvosto 10.02.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 1/2015 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.30 21.56 Paikka Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja x Ari Hartonen x Kristiina Häkkänen x Panu Karjalainen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 05/2012 aika Tiistai 08.05.2012 klo 18.00 21.15 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai 8.12.2011 klo 17.40 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot