Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 8/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (19) 172 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Romppanen Lea puheenjohtaja varajäsen poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Huhtala Marko Kallio Kosti Koivisto Virpi Latikka Laura Maria ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri projektipappi vastuukappalainen vastuukappalainen vastuukappalainen Pöytäkirjanpitäjä 206 (20.25) PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Taisto Heimonen Esa Hintikka

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 202. Kokouksen avaus 203. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 204. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 205. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 206. Seurakunnan strategian päivittäminen 207. Uusi jäsen Martin alueneuvostoon 208. Nuorisotyönohjaaja Olli Uotilan irtisanoutuminen 209. Nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen 210. Erityisnuorisotyönohjaaja Nina Laurénin äitiysloma ja viran hoitaminen 211. Vs. I seurakuntapastorin viran hoito ja virkamääräyksen pyytäminen 212. Ennakkotietoa Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen esittämistä maksuosuuksista seurakunnille sekä lausunto Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton perussäännön päivityksestä 213. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirjat 1 ja 2/ Lausunto Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta 215. Sähkön hankinta vuodeksi Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 217. Muita asioita 218. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 522 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 203 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 204 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taisto Heimonen ja Esa Hintikka. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa torstaina klo Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 205 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Muissa asioissa, 217, kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi seurakunnan papiston työnjako syksystä 2011 alkaen. Samoin muissa asioissa päätetään mahdollisista lisäosallistujista ystäväseurakuntatoimikunnan Pietarin matkaan

4 Kirkkoneuvosto Seurakunnan strategian päivittäminen Talousarvion laadintaohjeisiin on kirjattu, että seurakunnan strategia uusitaan ja esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi lokakuussa Seurakunnan viimeisin strategiasuunnitelma on liitteenä 1. Kirkon yhteiset strategiset painiotukset sisältyvät v valmistuneisiin julkaisuihin: Meidän kirkko, osallisuuden yhteisö ja Rakenneuudistajan opas sekä v valmistuneeseen Kirkko 2020 tulevaisuusselontekoon, jota on laajalti jaettu myös luottamushenkilöille. Strategiaa uusitaan rinnan talousarviovalmistelun kanssa. Johtokuntien ja toimintayksiköiden esitysten valmistelu on siten tehtävä vuoden 2011 strategian pohjalta. Mahdolliset uusittavasta strategiasta tulevat muutokset huomioidaan valmisteluprosessin kuluessa. Kevään 2011 aikana on strategiatyöskentelyä toteutettu eri kokoonpanoissa. Esimiehet kokoontuivat strategiapäiväänsä Päivään osallistuivat myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen. Lisäksi päivässä vieraili kaupungin sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen. Hän puhui erityisesti kaupungin ja seurakunnan yhteistyökuvioista. Päivässä käytiin valmistavaa keskustelua strategian päivittämiseen liittyen. Esimiehet saivat tehtäväkseen nelikenttäanalyysien sekä toimintaympäristöanalyysien laatimisen. Edelleen esimiespalaverissa käsiteltiin strategiaa, tuolloin käytiin työaloilla laaditut nelikenttä- ja toimintaympäristön analyysit läpi. Kirkkovaltuuston kokouspäivänä oli myös luottamushenkilöiden strategiatyöskentelyä, jossa kaikki työalat esittelivät omat nelikenttäanalyysinsä sekä toimintaympäristöanalyysinsä, liite 2. Kirkkoherra, talousjohtaja ja projektipappi Marko Huhtala ovat palaverissaan keskustelleet strategiaan liittyvistä näkökohdista ja työstäneet strategialuonnoksen laatimista ja keskustelun pohjaa kirkkoneuvostolle. Marko Huhtala liittyy seurakunnan strategiatyöskentelyyn erityisesti mm. sitä kautta, että hankkeen, jota hän seurakunnassamme toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa, yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu seurakunnan hallinnolle ja luottamushenkilöille avaimien antaminen tulevaisuuden strategian luomiseen. Marko Huhtalan luotsaaman hankkeen tavoitteista on kirjattu mm. seurakunnan jäsenyyden tukeminen, kirkosta eroamisten torjuminen, kirkkoon kuulumattomien etsiminen ja seurakunnan jäseniksi kannustaminen ja spiritualiteetin ja karismaattisuuden tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen seurakunnan jäsenyyden vahvistamisessa.

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan seurakunnan jäsenyyskehitysskenaarioraportin, liite 3. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli oli tuolloin pyytänyt alueensa seurakunnilta jäsenkehityksen skenaarioiden laatimista ja toimenpidesuunnitelmia jäsenyyskehitykseen vaikuttamisesta. Raportti perustuu tuomiokapitulin ohjeiden mukaan laadittuihin skenaariovaihtoehtoihin, joihin on lisätty vielä vaihtoehto erittäin voimakkaasti heikkenevä kehitys. Raporttia laadittaessa oli perehdytty silloiseen kirkon uuteen strategiaan, seurakunnan omiin jäsenistökehityksen selvityksiin sekä aihetta käsitteleviin artikkeleihin ja tutkimuksiin. Tämän hetken jäsenyystiedoista: kirkosta eronneita v Hyvinkään seurakunnassa oli 917 ja liittyneitä 115 henkilöä. Kirkosta eronneita Hyvinkään seurakunnassa on 194 henkilöä ja liittyneitä 76 henkilöä. Vastaavat luvut olivat 194 ja 85. Marko Huhtala laatii ja esittää kirkkoneuvoston kokouksessa omalta osaltaan mm. työalojen nelikenttäanalyyseihin tutustuttuaan näkökulmia seurakunnan strategiaan vuosiksi Kokoukseen on Marko Huhtalan lisäksi kutsuttu kirkkoneuvoston kanssa käymään strategiakeskustelua vastuukappalaiset Kosti Kallio, Virpi Koivisto ja Laura Maria Latikka. Kirkkoneuvosto käy esittelyn pohjalta keskustelua seurakunnan strategiasta vuosiksi ja kirjaa näkökulmia jatkotyöskentelyä varten. Ehdotus strategiaksi valmistellaan lopullisesti kirkkoneuvoston syyskuun kokoukseen, josta se kirkkoneuvoston esityksenä viedään kirkkovaltuustolle Marko Huhtala esitteli kirkkoneuvostolle häneltä pyydetyn Hyvinkään seurakunnan toimintaympäristön analyysin, liite 4. Marko Huhtala oli rakentanut analyysinsa toimintayksiköiden laatimien tilanteen ja toiminnan arviointien, nelikenttäanalyysien ja mm. Kirkko 2020 selonteon pohjalta. Yleiskeskustelussa nousi esille monia tärkeitä näkökohtia ja strategian suunnitteluun ja laatimiseen vaikuttavia kysymyksiä, kuten seurakunnan eri työalojen yhteistyön lisääminen, toiminnan laajempien visioiden näkeminen, ei vain omasta toimistosta katseleminen, kaiken seurakuntatyön motiivin kirkkaasti mielessä pitäminen, rohkeus ajatella käytäntöjä ja asioita uudella tavalla, painopisteiden merkitys, mihin tulee ja kannattaa satsata sekä työikäisten vapaaehtoisten saaminen toimintaan mukaan. Edelleen keskustelussa korostettiin raamatullisen perustan säilyttämisen tärkeyttä niin, ettei arvojen, etiikan ja suvaitsevaisuuden korostaminen mene evankeliumin julistamisen edelle.

6 Kirkkoneuvosto Todettiin, että Marko Huhtalan laatimaan tekstiin tulee lisätä myös kirkollisten toimitusten osuus ja merkitys. Toimitukset ovat luonnollista jalkautumista ja niiden hyvin hoitaminen on erittäin tärkeää. Palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto totesi omassa puheenvuorossaan että Hyvinkään seurakunnassa on paljon asioita hyvin, perusrakenteet ovat hyvässä kunnossa ja kaikki kantavat sitoutuneina yhdessä vastuuta. Hän korosti oman viestintämme merkitystä ja uskoi myönteisen viestinnän voimaan. Virpi Koivisto pohti, kenen ääni ei seurakunnassa kuulu. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja esim. herätysliikkeiden ääni kuuluu, mutta miten toivoa ja iloa välitetään kirkon hiljaisille jäsenille. Toivon ja ilon positiivinen näkökulma olisi seurakunnassa tultava esiin. Julistuksen vastuukappalainen Kosti Kallio yhtyi näkemykseen, jonka mukaan seurakunnassamme on paljon hyvää. Hän piti seurakunnan perustoimintaa tärkeänä. Sanaan perehtymistä hän toivoi lisää. Työn rajoittamista Kosti Kallio myös korosti. Työalatyö ja aluetyö eivät Kosti Kallion näkemyksen mukaan ole ristiriidassa. Aluetyötä koordinoineena pappina hän totesi, että aluetyön yhteistyötoimikuntaa toimivampi ratkaisu olisi kerran vuodessa toteutettava alueneuvostojen ja aluepappien yhteinen kokoontuminen. Kasvatuksen vs. vastuukappalainen Laura Maria Latikka totesi haluavansa lisätä Marko Huhtalan analyysipaperiin myös Hyvinkään ikä- ja elinkeinorakenteen. Laura Maria Latikka oli tyytyväinen, että seurakunnalla on näkyvyyttä paikallislehdissä. Hyvinkäällä jumalanpalveluspaikkojen etäisyydet ovat suhteellisen lyhyet, joten eri jumalanpalveluspisteissä erikoistuminen on mahdollista. Sähköinen viestintä ja seurakuntalehden kehittäminen vaatisivat lisäresurssointia. Jalkautumisesta Laura Maria Latikka totesi, että seurakunta toteuttaa sitä mm. kouluissa, oppilaitoksissa ja muissa palvelulaitoksissa. Näissä väkeä kohdataan hyvin paljon. Laura Maria Latikka piti tärkeänä, että jokaisen, joka seurakunnan tilaisuuteen tai tilaan tulee, tulisi kokea olevansa tervetullut. Strategian rakenteesta hän totesi vielä, että tukipalveluja ei pitäisi liittää toiminnan kanssa samaan strategiaan. Hän esitti seurakunnan missioksi Kastamme, opetamme ja rakastamme ja visioksi Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani. Vastuukappalaisten puheenvuorojen ja yhteisen keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että yhdessä tekemisen merkitystä on korostettu ja peräänkuulutettu rohkeutta kyseenalaistamiseen ja pohdintaan, teemmekö oikeita asioita. Edelleen puheenjohtaja muistutti kirkkolain velvoitteista, jotka koskevat mm. jumalanpalveluksia ja toimituksia, samoin seurakunnan perinteillä on merkityksensä. Hyvinkään seurakunnassa on paljon toimintaa, joka on hyvä asia, mutta siinä on myös varjopuolensa.

7 Kirkkoneuvosto Lopuksi kirkkoneuvosto keskusteli mission ja vision sisällöistä ja sanamuodoista. Nykyisen mission osalta pohdittiin mm. varustaa sanaa ja sen korvaamista sanalla vahvistaa tai tukea. Missioon esitettiin myös kolmiyhteinen Jumala -ilmaisua Kristuksen sijaan sekä vaihtoehtoa Julistamme evankeliumia: kastamme ja opetamme, uskomme ja rakastamme. Nykyisen vision vaihtoehdoksi pohdittiin mm. Usko kolmiyhteiseen Jumalaan syntyy ja yhteys seurakuntaan vahvistuu. Nykyisen mallin verbimuoto vahvistuu, olisi parempi olla muodossa vahvistuvat. Marko Huhtalan laatiman analyysin sekä käydyn keskustelun pohjalta laaditaan luonnos seurakunnan strategiaksi. Strategiaesitys tuodaan kirkkoneuvoston syyskuun kokoukselle , josta se viedään edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi Uusi jäsen Martin alueneuvostoon Martin alueneuvoston jäsen Santeri Velin on muuttanut pois Hyvinkäältä ja näin menettänyt vaalikelpoisuutensa Hyvinkään seurakunnan luottamustoimeen. Kirkkoneuvoston tulee valita hänen tilalleen uusi jäsen alueneuvostoon vuosiksi Kirkkoneuvosto valitsee Martin alueneuvostoon uuden jäsenen toimikaudeksi Tuula Karhunen esitti, että Martin alueneuvoston uudeksi jäseneksi toimikaudeksi valitaan Sebastian Välske. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto Nuorisotyönohjaaja Olli Uotilan irtisanoutuminen Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan Olli Uotilalle virkavapautta toisen työn koeaikaa varten Nyt Olli Uotila on irtisanoutunut nuorisotyönohjaajan virastaan lukien, liite 5. Myönnetään Olli Uotilalle ero nuorisotyönohjaajan virasta lukien. Olli Uotilalle myönnettiin ero nuorisotyönohjaajan virasta lukien. 209 Nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen Nuorisotyönohjaaja Olli Uotilan irtisanouduttua lukien nuorisotyönohjaajan virasta, tulee vakinainen virka julistaa haettavaksi. Toiminta- ja taloussuunnitelma-asiakirjan mukaan kirkkoneuvosto ratkaisee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävä hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Seurakunnan nuorisotyön tehtävien hoitamiseksi on varsinaiseen nuorisotyöhön kuuluva kyseinen virka jatkossakin täytettävä. Virkaa on viransijaisena nyt hoitanut nuorisotyönohjaajaopiskelija Anssi Laaksonen (kirkkoherran päätösluettelon päätös 17/2011). Anssi Laaksonen on halukas hoitamaan tehtävää edelleen sijaisena, kunnes virka on vakinaisesti täytetty. Julistetaan nuorisotyönohjaajan virka haettavaksi Kotimaa-lehdessä , seurakunnan kotisivuilla ja Oikotiellä. Kirkkoneuvosto suorittaa valinnan kokouksessaan Kasvatusjohtokunta antaa lausuntonsa ennen kirkkoneuvoston valintakokousta. Nimetään haastatteluryhmään kirkkoherra Ilkka Järvinen, kasvatuksen vastuukappalainen Laura Maria Latikka ja nuorisosihteeri Markku Petlin. Luottamushenkilöistä haastatteluryhmään nimetään kasvatusjohtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimiva Jasmina Salonen. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Erityisnuorisotyönohjaaja Nina Laurénin äitiysloma ja viran hoitaminen Kirkkoneuvoston myönsi kokouksessaan erityisnuorisotyönohjaaja Nina Laurénille virkavapautta Nyt Nina Laurén on jäämässä äitiyslomalle Erityisnuorisotyönohjaajan viransijaisuutta on em. aikana hoitanut useampi henkilö, tällä hetkellä sijaisuutta hoitaa nuorisotyönohjaajaopiskelija Juha Hakkarainen (kirkkoherran päätösluettelon päätös 18/2011). Nuorisosihteeri Markku Petlinin mukaan Juha Hakkarainen olisi halukas sijaisuutta jatkamaan. Nuorisosihteeri tekee viran hoitamisesta esityksen kirkkoherralle, joka päätösluettelollaan tekee aikanaan viransijaisesta päätöksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Kirkkoneuvosto Vs. I seurakuntapastorin viran hoito ja virkamääräyksen pyytäminen Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Hyvinkään seurakunnan IV kappalaiselle, kasvatuksen vastuukappalaiselle Juha Koivulahdelle virkavapaata saakka hänen tultuaan valituksi sotilaspapiksi Parolaan. Seurakunnan I seurakuntapastorilla Petra Pohjanraidolla on vastaavasti virkamääräys Hyvinkään seurakunnan vs. IV kappalaiseksi saakka, jolloin Juha Koivulahden virkavapauden on määrä päättyä ja hän oman ilmoituksensa mukaan jättää kappalaisen viran Hyvinkään seurakunnassa. Pastori Tanja Koskela on tässä virkaketjutuksessa hoitanut osittain Juha Koivulahden työalaa eli koulutyötä vs. I seurakuntapastorina, hänellä on virkamääräys saakka. Tanja Koskela on nyt siirtymässä vakinaiseen papin virkaan Riihimäen seurakuntaan. Kirkkoherra ja kasvatuksen vs. vastuukappalainen Laura Maria Latikka ovat kartoittaneet Espoon hiippakunnasta mahdollisia sijaisia vs. seurakuntapastorin virkaan koulutyöhön. Muutamia ehdokkaita on myös haastateltu. Haastattelujen tuloksena on päädytty siihen, että seurakunnassamme kesäteologina toiminut teologian maisteriksi valmistuva Auli Saarsalmi-Paalasmaa ryhtyisi hoitamaan teologian maisterina koulutyön tehtäviä seurakunnassa ja hänelle pyydettäisiin Espoon hiippakunnan tuomiokapitulista virkamääräystä Hyvinkään seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi mahdollisesta pappisvihkimyksestä alkaen siihen saakka, kunnes IV kappalaisen virka on vakinaisesti täytetty ja pastori Petra Pohjanraito siirtyy hoitamaan omaa I seurakuntapastorin virkaansa. Viran/tehtävänhoidon keston osalta pappisvihkimyksen edellytyksenä on, että vihittävä tulee saamaan vokaation päätoimiseen työhön vähintään kuuden kuukauden ajaksi tai osa-aikaiseen työhön 12 kuukaudeksi vihkimyspäivämäärästä lukien. Juha Koivulahden virkavapaus päättyy vuoden 2011 lopussa, joten kappalaisen viran täyttäminen tulee viemään aikaa niin, että vähintään puolen vuoden työvaatimus täyttyy. Auli Saarsalmi-Paalasmaa hoitaisi teologian opiskelijana ja teologian maisterina koulutyötä ja muita yleisen seurakuntatyön tehtäviä kirkkoherran päätösluettelollaan tekemän päätöksen perusteella. Auli Saarsalmi-Paalasmaata haastateltiin Hän saa teologian maisterin paperit Hänellä on laaja-alainen koulutus ja osaaminen, myös mm. uskonnon ja historian opettajan pätevyys. Kertomansa mukaan hän kuitenkin työskentelee mieluiten kirkon tehtävissä. Auli Saarsalmi-Paalasmaa on erityisen kiinnostunut kasvatuskentän tehtävistä ja koulutyö olisi hänelle läheinen ja innostava työala, koska hän tuntee koulutyön kenttää. Seurakuntatyökokemusta

11 Kirkkoneuvosto hänellä on kuudesta eri seurakunnasta kesäteologina ja teologiharjoittelijana. Lisäksi hän tekee opettajan sijaisuuksia eri peruskouluissa ja on toiminut myös koulunkäyntiavustajana. Auli Saarsalmi-Paalasmaa kertoi olevansa tunnollinen ja osallistuva työntekijä ja nuorille turvallinen aikuinen. Hän sanoo tekevänsä yhteistyötä kirkossa toimivien eri ryhmittymien kanssa. Haastatelluista ehdokkaista Auli Saarsalmi-Paalasmaa erottui selkeästi hyvän koulutuksensa, työkokemuksensa, osaamisensa ja persoonansa puolesta. Annettaessa vokaatiota pappisvirkaan tulee tuomiokapituliin lähettää aina kirkkoneuvoston lausunto. Lausunnossa vokaation antavan seurakunnan tulee esittää tuomiokapitulille perustelut sille, miksi seurakunta haluaa vokaation juuri kyseiselle henkilölle. Vokaatioiden jättöaika syksyn vihkimyksen osalta on Auli Saarsalmi-Paalasmaasta kirkkoherra toteaa, että hän on kirkkojärjestyksessä vaadittavalla tavalla jumalaapelkäävä ja kristillisestä harrastuksesta tunnettu. Nyt haettavaan tehtävään hänellä on erityisen hyvä kokemus ja koulutus, joten hän on tehtävään soveltuva. Myös muita tehtäväalueita seurakunnissa ajatellen Auli Saarsalmi-Paalasmaalla on näkemyksemme mukaan kykyä ja tarvittavia ominaisuuksia. Vihittävän perehdyttäjänä toimisi kappalainen Laura Maria Latikka. Mikäli Juha Koivulahti irtisanoutuu IV kappalaisen virasta alkaen, kirkkoneuvosto esittää vokaatiota teologian maisteri Auli Saarsalmi- Paalasmaalle Hyvinkään seurakuntaan ja pyytää hänelle virkamääräystä mahdollisesta pappisvihkimyksestä lukien Hyvinkään seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi esittelyssä mainituin perustein. Virkamääräystä esitetään siihen saakka kunnes seurakunnan IV kappalaisen virka on vakinaisesti täytetty. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Ennakkotietoa Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittohallituksen esittämistä maksuosuuksista seurakunnille sekä lausunto Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton perussäännön päivityksestä Hyvinkään seurakunta on jäsenenä Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitossa. Seurakuntainliitto harjoittaa sairaalasielunhoitotyötä Kellokosken ja Kiljavan sairaaloissa, Järvenpään sosiaalisairaalassa sekä Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. Seurakuntainliitolla on kolme työntekijää. Liittohallitus on lähettänyt jäsenseurakunnille ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2012 sekä seurakuntien maksuosuusluettelon, liite 6. Lisäksi seurakuntainliiton liittohallitus pyytää jäsenseurakunnilta lausuntoa päivitetystä seurakuntainliiton perussäännöstä. Lausuntopyyntö on liitteenä 7, päivitetty perussääntö sekä voimassa oleva perussääntö ovat liitteenä 8. Päivitetyn perussäännön 2 :ssä todetaan, että seurakuntainliitto harjoittaa sairaalasielunhoitotyötä kirkkolain 26. luvun 3 :n mukaisesti (KL 26:3: Ennen tämän lain voimaantuloa perustettuihin seurakuntainliittoihin sovelletaan edelleen, mitä niistä on kumotussa kirkkolaissa säädetty. ) KL 26:3 selityksessä todetaan, että Seurakuntainliitot on sittemmin lakkautettu. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitto on tietojemme mukaan nyt ainoa jäljellä oleva seurakuntainliitto. Seurakuntien yhteistoiminta Kirkkolain 12 luvun 1 mukaan Seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä yhteisestä hoitamisesta. Seurakunta voi sopimuksen perusteella hoitaa tehtävän myös toisen seurakunnan puolesta. Sopimuksessa voidaan määrätä, että viimeksi mainittu seurakunta saa valita sen luottamustoimeen vaalikelpoisia jäseniä tehtävää hoitavan seurakunnan asianomaiseen johtokuntaan. Em. KL 12 luvun mallia noudatetaan mm. perheasiain neuvottelukeskuksissa, kehitysvammatyössä ja Kehä-IT:ssä. Kolmen työntekijän yhteisölle nykyinen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton organisaatiomalli on liian raskas. Joustavampi malli olisi kolmen työntekijän kuuluminen yhden isäntäseurakunnan henkilökuntaan, jolloin isäntäseurakunta perii kustannukset muilta sairaalasielunhoitotyön piiriin kuuluvilta seurakunnilta (KL 12:1). Hallintotyöryhmä kävi kokouksessaan keskustelua asiasta. Työryhmän yksimielinen näkemys oli, että nykyinen organisaatiomalli on liian raskas ja kyseisen sairaalasielunhoitotyö tulisi organisoida kirkkolain 12 luvun 1 mukaisesti.

13 Kirkkoneuvosto Hallintotyöryhmä kiinnitti myös huomiota kustannusten jakoperusteisiin ja totesi niiden tarkistustarpeen. Kirkkoneuvosto toteaa, että Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton harjoittama sairaalasielunhoitotyö on organisoitu hallinnollisesti liian raskaalla mallilla. Kirkkoneuvosto esittää, että Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliitto ryhtyy valmistelemaan kyseisen sairaalasielunhoitotyön organisoimista kirkkolain 12 luvun mukaiseksi. Kirkkoneuvosto keskustelee myös kustannusten jakoperusteiden (liite 6) tarkistamisesta. Kirkkoneuvosto toteaa lisäksi, että periaatteessa sillä ei ole huomauttamista päivitettyyn perussääntöön. Ehdotus hyväksyttiin. Kustannusten jakoperusteista kirkkoneuvosto totesi, että yleensä jakoperusteina ovat palvelujen käyttömäärät tai seurakunnan koko. Kirkkoneuvosto piti tarkoituksenmukaisena tarkistaa kustannusten jakoperusteita nykyisestä sijaintiseurakuntien korotetusta maksuosuuskäytännöstä. 213 Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirjat 1/2011 ja 2/2011 Kehitysvammatyön johtokunnan kokousten 1/2011 ja 2/2011 pöytäkirjat seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kirkkoneuvostolle tiedoksi, liite 9 (toimintakertomus ja suunnitelma sekä talousarvio nähtävinä kokouksessa). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Lausunto Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta (Lätti) Hyvinkään kaupunki on varannut Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta lausunnon antamismahdollisuuden mm. Hyvinkään seurakunnalle (liite 10, aineisto kokonaisuudessaan on nähtävillä ennen kokousta talousjohtajan huoneessa sekä kirkkoneuvoston kokouksessa). Seurakunnalta pyydetään lausuntoa vain osayleiskaavaehdotuksesta, ei liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat tutustuneet seurakunnalle toimitettuun aineistoon. Esille ei ole tullut erityisiä muutosehdotustarpeita. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti keskustelun jälkeen siirtää lausunnon antamisen seuraavaan kokoukseen. Keskustelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota ehdotettuihin liikennejärjestelyihin seurakunnan kannalta. Annetaan seuraava seurakunnan lausunto Hyvinkään kaupungille keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta: 1) Seurakunnalla ei ole huomautettavaa Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta. 2) Hyvinkään seurakunta pitää erittäin perusteltuna ja tärkeänä sitä, että Hyvinkään keskustan keskeistä pääliikenneväylää Hämeenkadun ja Uudenmaankadun välillä ei katkaista. Seurakunnan eri kiinteistöjen välisen huolto- ja asiointiliikenteen kannalta sekä toimintaan osallistuvien, esimerkiksi Puolimatkan hautausmaalta muistotilaisuuksiin tulevien näkökulmasta kiertoreitin rakentamista on mahdotonta nähdä perusteltuna ratkaisuna. Ekologisesti tarkastellen uusi liikennejärjestely aiheuttaisi paljon autoliikenteen lisäkilometrejä keskusta-alueella, mikä lisäisi samalla liikenteestä aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Ehdotus hyväksyttiin.

15 Kirkkoneuvosto Sähkön hankinta vuodeksi 2012 (Lätti) Kirkkoneuvosto myönsi talousjohtajalle valtuudet tehdä seurakunnan sähkönhankintasopimukset, hänen katsoman hetken mukaan, vaikka se ylittää rahallisesti talousjohtajan hankintavaltuuden ( euroa). Sopimukset saavat kattaa maksimissaan 4 vuotta. Tehdyt sähkötoimituskaupat tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Päätöksen jälkeen talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat seuranneet sähkön markkinahinnan kehitystä ja tehneet tarvittavat hankintapäätökset. Sähkön hinta sisältää tukkuhinnan lisäksi ns. profiililisän ja suomilisän sekä toimittajan marginaalin ja arvonlisäveron. Talousjohtaja on tehnyt päätöksen hankkia vuoden 2012 sähköenergian Vattenfall Sähkönmyynti Oy:ltä hintaan 52,47 euroa/mwh (alv 0 %). Hankinnan arvonlisäverollinen kokonaisarvo on euroa. Seurakunnan vuosikulutukseksi on arvioitu 1600 MWh. Talousjohtajan päätösluettelon päätöskopio on liitteenä 11. Sähkön hinta vuosina on ollut 50,78 e/mwh (alv 0 %), vuonna ,66 e/mwh ja vuonna ,28 e/mwh. Hintatason nousu on 4,4 % vuoteen 2011 verraten. Sopimus on tehty alkuvuoden alhaisimpaan markkinahintaan. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 216 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluetteloiden asialista Marja Lähdesmäki määräaikaiseksi lastenohjaajaksi 32. Ritva Uusikangas määräaikaiseksi lastenohjaajaksi 33. Annica Maljanen määräaikaiseksi lastenohjaajaksi Talousjohtajan asialista Määräaikainen työsopimus, Virtanen 70. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Maljanen 71. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Uusikangas 72. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Lähdesmäki 73. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Lappalainen 74. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Sirelius

16 Kirkkoneuvosto Merkitään asialistat tiedoksi. Merkittiin asialistat tiedoksi. 217 Muita asioita 1. Seurakunnan papiston virkojen hoitajat ja työalat syksyllä 2011 Puheenjohtaja esitteli liitteenä 12 olevan syksyn 2011 tilanteen seurakunnan papistossa ja heidän työaloissaan. Uutena asiana todettiin mm, että Kytäjän aluepappina toimii nyt pastori Pauliina Kivivuori. 2. Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön Pietarin matka Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että Inkerin kirkon 400- vuotisjuhlavuoteen ja samalla Pyhän Mikaelin kirkon ulkopuolisen korjauksen päätökseen ja kiitosjuhlaan liittyvään vierailuun Pietariin Hyvinkään seurakunnasta osallistuvat Sinikka Ala-Paavola, Taisto Heimonen, Pentti Helttunen, Ilkka Järvinen ja Virpi Koivisto. Varalle tuolloin nimettiin Tuula Karhunen. Seurakuntaan saadun tiedon mukaan matkalle oli vielä kahden lisälähtijän mahdollista osallistua ja halukkuutta matkalle oli ilmennyt, joten kirkkoneuvosto nimesi lähtijöiksi Tuula Karhusen ja Marja-Leena Virtasen. 3. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 21.9., , 9.11., ja Kirkkovaltuusto ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

17 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 218 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: , Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 207 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 192 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16 Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

18 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Kirkollis- ja hallintovalitukset ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9 Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää

19 Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Valitusaika 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.8.2009 klo 17.15 20.40 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot