Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina. MARJAMÄKI Pipsa Lotta PITKÄNEN Pirkko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina. MARJAMÄKI Pipsa Lotta PITKÄNEN Pirkko"

Transkriptio

1 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Aika klo Paikka Malmin kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina KOSKELAINEN Laura vara VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI Pipsa Lotta PITKÄNEN Pirkko PONTELA Tuula RAITTILA Kaisa SORMUNEN Pekka vara SALMI Kauko AIVIO Sanna vara YLÄNKÖ Arja vara UGUR Hannele YLINEN Antti sihteeri 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (13/17). 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Sormunen ja Kauko Salmi. 4 Esityslistan hyväksyminen Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

2 5 Ilmoitusasiat: 2 Seurakuntaneuvoston syksyn kokoukset tiistaisin klo Malmin kirkko 9.9. Malmin kirkko Jakomäen kirkko Pihlajamäen kirkko Tapulin seurakuntakoti Merkittiin tiedoksi. 6 Kirkkoherran päätökset Seurakuntaneuvostolle tiedoksi mahdollista siirtämistä varten kirkkoherran päätökset 28-39/2014 Merkittiin tiedoksi. 7 Pöytäkirjat Seurakuntaneuvostolle tiedoksi mahdollista siirtämistä varten: Jakomäen piirineuvoston pöytäkirja Malmin piirineuvoston pöytäkirja Pihlajamäen piirineuvoston pöytäkirja Puistolan piirineuvoston pöytäkirja Pukinmäen piirineuvoston pöytäkirja Siltamäen piirineuvoston pöytäkirja Viikin piirineuvoston pöytäkirja Lähetyksen yhteistyöryhmän muistio Merkittiin tiedoksi. 8 Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunnan asettaminen Seurakunnan taloustilanne on kohtuullisen hyvä, mutta vaatii toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2015 toiminta- ja palkkaraha on 6.005, 929 euroa, vähennystä edelliseen vuoteen on euroa, %. Vuokraraha on euroa, sisäiset vuokrat euroa. Vuokrarahasta jää käytettäväksi toimintaan euroa, mikä on noin euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Näin toimintaan käytettävä määräraha vähenee noin euroa. Säästöjä seurakunnalla on käytettävissä vuoden 2015 talousarvion valmistelua varten euroa. Nykyisillä henkilöstö- ja toiminnan menoilla talousarvio jäisi alijäämäiseksi, mikä pitäisi ottaa säästöistä. Nykyisellä kulurakenteella säästöt loppuisivat vuonna viimeistään vuonna Talousarviota on pitkän tähtäyksen suunnittelulla tasapainotettava vähentämällä henkilöstöä ja muita toiminnan kuluja.

3 3 Henkilöstövähennyksen tulee tehdä luonnollista poistumaa käyttäen. Tiedossa olevat mahdollisuudet toteuttaa luonnollista poistumaa ovat: Jakomäen kanttorin virka on avoinna, sijaisuus päättyy 31.8., nuorisomuusikon määräaikainen työsuhde päättyy vuoden 2015 alusta, diakonian virka vapautuu vuoden 2015 aikana, nuorisotyönohjaajaan virka vuonna 2016, kaksi suntiota syksyllä 2014, kaksi suntiota vuonna Seurakunnan säästöt antavat mahdollisuuden siihen, että tehtäviä ei lakkauteta yllättäen ja että sijaisuudet pääsääntöisesti täytetään, kuitenkin joka kerta erikseen harkiten. Tehtävien lakkauttamisessa on hyvä käyttää noin puolen vuoden harkinta-aikaa. Näin työtä voidaan suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti. Talouden tasapainottamista varten esitetään, että seurakuntaneuvosto asettaa keskuudestaan toimikunnan, jonka puheenjohtajan on kirkkoherra ja inä kolme seurakuntaneuvoston tä. Toimikunnan tehtävänä on valmistella esitystä vuosien toimintasuunnitelmaksi ja vuoden 2015 talousarvioksi sekä suunnitelmaa henkilöstövähennysten toteuttamiseksi. 1) asettaa toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunnan; 2) nimetä puheenjohtajaksi kirkkoherran; 3) valita iksi: Laura Koskelainen, Joni Penkari, Pekka Salomaa. 9 Diakonian viranhaltijan valinta Seurakunnassa on täytettävänä diakonian virka, joka sijoittuu Viikin seurakuntapiiriin ja jonka eritystehtävänä on mielenterveystyö työparin kanssa koko seurakunnan alueella. Virka on ollut haettavana. Hakuilmoitus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla ja se on julkaistu internetissä kirkon työpaikkatorilla sekä Helsingin seurakuntayhtymän kotisivuilla, liite A. Lyhyt hakuilmoitus, jossa on viitattu internetistä löytyvään ilmoitukseen, on ollut Kotimaalehdessä. Virkaan jätettiin 18 hakemusta. Yhteenveto hakijoista ja heidän ansioistaan on liitteessä B. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouspaikalla ja sitä kirkkoherran työhuoneessa. Ensimmäiseen haastatteluun, jonka suorittivat kirkkoherra, johtava diakonian viranhaltija Virpi Kylmälahti ja Viikin kappalainen Petri Jukanen kutsuttiin tehtävää vastaavan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella viisi hakijaa: Koivumäki, Myllärniemi, Niemi P., Puhakka ja Salonen. Henkilöstötoimikunnan haastatteluun, johon osallistuivat kirkkoherra, Tuula Pontela, Kaisa Raittila ja Pekka Salomaa sekä asiantuntijana Virpi Kylmälahti kutsuttiin hakijat Koivumäki, Myllärniemi ja Niemi. Heidän hakemuskirjeensä on liitteissä C - E.

4 4 Henkilöstötoimikunta päätyi yksimielisenä lausuntonaan esittämään, että virkaan valittaisiin Tarja Koivumäki. Perusteina käytettiin Viikin piirin diakonian painopisteitä, joissa korostuu tavallisten perustehtävien ohella perhetyö, mielenterveystyöhön liittyvää ammatillista osaamista sekä haastattelussa syntyneitä näkemyksiä hakijan työlle asettamista tavoitteista ja motivaatiosta kyseisen viran tehtävien hoitamiseen. Henkilöstötoimikunnan haastatteluun kutsuttujen hakijoiden vertailu on liitteessä F. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Koska Tarja Koivumäki työskentelee Helsingin seurakuntayhtymän palveluksessa, todistusta terveydentilasta ei tarvita. Viran palkkaus määräytyy yhteisen kirkkoneuvoston linjauksen mukaisesti. Esitys 1) valita diakonia virkaan alkaen Tarja Koivumäen kuuden kuukauden koeajalla; 2) todeta, että viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja että viran peruspalkka on 2.254,23 euroa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Johtavan diakonian viranhaltijan sijaisen ja diakonian viranhaltijan sijaisen ottaminen Seurakuntaneuvoston on myöntänyt johtavalle diakonianviranhaltija Virpi Kylmälahdelle opintovapaata Tehtävään on tarpeen määrätä sijainen. Diakonian viranhaltija Elina Leppihalme on valmis vastaanottamaan viransijaisuuden. Sitä varten hänelle tulee myöntää omasta virasta virkavapautta. Elina Leppihalme on vanhempainvapaalla saakka ja sen jälkeen vuosilomalla ja hoitovapaalla saakka. Hänen vanhempainvapaan sijaisenaan on toiminut sosionomi Kirsi Salonen. Malmin seurakuntapiirin diakonian tehtävien hoitamiseksi on tarpeen ottaa sijainen Elina Leppihalmeen vuosiloman ja virkavapauksien ajaksi. Kirsi Salonen on valmis jatkamaan sijaisena. 1) myöntää Elina Leppihalmeelle palkatonta virkavapautta diakonian virasta toisen viran hoitamista varten; 2) ottaa Elina Leppihalmeen hoitamaan johtavan diakonianviranhaltijan viransijaisuutta ajalla ) ottaa Kirsi Salosen diakonian viransijaiseksi

5 11 Suntio Riitta Sihvosen irtisanoutuminen 5 Riitta Sihvonen on lähettänyt seurakuntaneuvostolle ilmoituksen, jossa hän pyytää eroa suntion virasta alkaen eläkkeelle siirtymistä varten, (liite A). Nykyisen kirkon virkalainsäädännön mukaan ei enää myönnetä vaan merkitään tiedoksi. Viran täyttämisestä tai mahdollisesta lakkauttamisesta tehdään esitys syksyllä. 1) merkitä tiedoksi, että Riitta Sihvonen eroaa suntion virasta alkaen; 2) että virkaa ei toistaiseksi täytetä 12 Edustajien nimeäminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään Vaasassa klo 9.00 alkaen. Seurakunnat saavat lähettää edustajiaan vuosikokoukseen määrän perusteella. Malmin seurakunnan olisi mahdollista lähettää neljä edustajaa. Edustajat tuli ilmoittaa lähetysseuraan mennessä. Edustajille tulee antaa valtakirja. Lähetyksen yhteistyöryhmä on ehdottanut, että seurakunnan edustajiksi Irma Mattila, joka on myös seurakunnan yhdyshenkilö Lähetysseuraa, sekä Tarja Lipasti, joka on ollut pitkään Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijä ja toimii Puistolan lähetyspiirin vetäjänä. Seurakuntaneuvoston keskuudesta pyrittiin löytämään ilmoittautumisaikaan mennessä muita edustajia, siinä kuitenkaan onnistumatta. Myöhemmin Veronica Saarela on ilmoittanut, että olisi valmis osallistumaan. Ilmoittautumisaika on kuitenkin valitettavasti jo päättynyt. Keskustelu: nimetä seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Irma Mattilan ja Tarja Lipastin sekä Pekka Salomaan ja Veronica Saarelan. Keskustelun aikana ehdotettiin myös Pekka Salomaata ja Veronica Saarelaa. 13 Kalusteiden poisto Seurakunnan toimitilojen kalusteet on inventoitu vertaamalla kussakin toimitilassa huonekohtaisesti seurakuntayhtymän kalusteluetteloa ja tilassa olevia kalusteita. Luettelosta puuttuvat kalusteet on lisätty luetteloon ja puuttuvista tai poistettavista kalusteista on tehty merkintä luetteloon.

6 6 Osaa puuttuvista kalusteista seurakuntaneuvosto on ilmeisesti jo aiemmin esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle poistettavaksi, mutta poistot eivät ole siirtyneet luetteloon. Osa puuttuvista kalusteista on siirretty muualle eikä poistosta ole tehty merkintää luetteloihin. Osa poistettaviksi esitetyistä kalusteista on särkynyt tai vanhentunut, esim. mikrofonit, nauhurit jne. Luetteloissa on myös muutama merkintä varastetuista kalusteista. Kalusteluettelot on tarkoitus päivittää ajan tasalle ja sen jälkeen hoitaa kalusteiden kirjaamiset luetteloon ja poistamiset siitä seurakuntayhtymän antamien uuden ohjeistuksen mukaisesti. Kalusteluettelot tullaan myös inventoimaan vuosittain erikseen sovittavana aikana. Tässä vaiheessa on tärkeää, että luetteloihin tehdään inventaariossa todetut lisäykset ja ehdotetut poistot. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Malmin seurakunnan kalusteluettelot päivitetään suoritetun inventaarion mukaiseksi ja että kalustosta poistetaan luetteloon merkityt puuttuvat ja tarpeettomat kalusteet. 14 Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen A mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. Pertti Simola puheenjohtaja Antti Ylinen sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pekka Sormunen Kauko Salmi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Kunnantie 1 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla laitetulla ilmoituksella.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

Kokousaika: 26.2.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Kokousaika: 26.2.2013 klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen Kokouspaikka: Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A PL 117, Myllykallionrinne 1 F 00201 Helsinki (09) 2340 4300 lauttasaari.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/lauttasaari SEURAKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: 26.2.2013 klo 18, kahvit klo

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 26.2.2015 klo 18:00 20.27 Paikka Keskustan seurakuntakeskus,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 12.11.2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kulmakiven yläsali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 136 Kokouksen avaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011 Aika: Tiistai 6.9.2011 klo 18.00 19.40. Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 23.8.2012 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu

Lisätiedot

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2015 Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 22.4.2013 klo 16.30 18.25 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 4/2009 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Torstai 4.6.2009 klo 19.00 Infotilaisuus klo 18.00.

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 4/2009 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Torstai 4.6.2009 klo 19.00 Infotilaisuus klo 18.00. JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 4/2009 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 4.6.2009 klo 19.00 Infotilaisuus klo 18.00 Kokouspaikka Seurakuntakoti Joutsa Käsiteltävät asiat 37 Virkavapaus- Tuija Emaus-Etindelle

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot