TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Suominen Ari jäsen Sandberg Siv jäsen Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Katri Toljamo Outi Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt.kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Paasio Pertti jäsen Saksa Kirsti kv:n vpj Huovinen Pentti kv:n pj Norvasuo Tuomo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra 27 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 29 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 30 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Juha Nappu. 32 ILMOITUSASIAT 1. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän väkiluku 2. Pöytäkirjoja - Keskusrekisterin johtajan antama väkilukutilasto kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot ajalta sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto Hallintojohtajan asiat 33 KASVATUSASIANKESKUKSEN ALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN VIRKAVAPAAT JA SIJAI- SUUDET Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt Heinänokan leirikeskuksen keittäjä Anna Päivärinnalle työlomaa ja opintovapaata sekä Anna Päivärinta on vuosilomalla ja anoo kirkkoneuvostolta palkatonta työlomaa ajalle Heinänokan leirikeskuksessa keittäjän tehtävässä on Anna Päivärinnan tilalla Kunstenniemen leirikeskuksen keittäjä Janne Toivonen ja hänen tilallaan Kunstenniemen leirikeskuksen keittäjän tehtävässä on keittäjä Lilli Eloluoto alkaneet sijaisjärjestelyt ylittävät kasvatustoimen johtajan toimivaltaan kuuluvan kuuden kuukauden määräajan. Yhteinen kasvatusasiain johtokunta esittää, että kirkkoneuvosto palkkaisi keittäjä Anna Päivärinnan sijaiseksi keittäjä Lilli Eloluodon ajalle Lilli Eloluodon palkkaus kuuluu hinnoitteluryhmään 401/67. Sijoituspaikaksi yhteinen kasvatusasiain johtokunta esittää Kunstenniemen leirikeskusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää keittäjä Anna Päivärinnalle palkatonta työvapaata ajalle Kirkkoneuvosto päättää palkata keittäjä Anna Päivärinnan sijaiseksi keittäjä Lilli Eloluodon ajalle Palkkaus hinnoitteluryhmän 401/67 mukaisesti ja sijoituspaikkana Kunstenniemen leirikeskus. Ilmoitus kasvatusasiankeskukseen, palkkoihin, keittäjä Anna Päivärinnalle ja keittäjä Lilli Eloluodolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 34 VUOKRAUSPÄÄLLIKKÖ LEO SAARISEN IRTISANOUTUMISILMOITUS Vuokrauspäällikkö Leo Saarinen on toimittanut kirkkoneuvostolle osoitetun ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestään: Pyydän eroa vuokrauspäällikön virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto päättää merkitä vuokrauspäällikkö Leo Saarisen ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestä saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Samalla kirkkoneuvosto kiittää Leo Saarista arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Leo Saariselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 35 VAHTIMESTARI KAISALEENA LILJAN IRTISANOUTUMISILMOITUS Vahtimestari Kaisaleena Lilja on toimittanut kirkkoneuvostolle osoitetun ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestään: Pyydän eroa Aurelian vahtimestarin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto päättää merkitä vahtimestari Kaisaleena Liljan ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestä saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Kaisaleena Liljaa arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Kaisaleena Liljalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 36 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ KATRI ELONHEIMON VUOROTTELUVAPAASIJAISEN PALK- KAAMINEN Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan myöntänyt diakoniatyöntekijä Katri Elonheimolle vuorotteluvapaata ajalle Vuorotteluvapaa on myönnetty sillä edellytyksellä, että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää seurakuntaneuvostolle oikeuden palkata tehtävään sijaisen. Diakoniatyöntekijä Katri Elonheimon työhistoria täyttää vuorotteluvapaan myöntämiselle asetetut edellytykset. Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvostolle oikeuden palkata diakoniatyöntekijän vuorotteluvapaasijaisen ajalle , seurakuntaneuvosto päättää palkata tehtävään Eliisa Lehden, joka on aiemmin hoitanut diakoniatyöntekijän sijaisuutta Piikkiön seurakunnassa ja täyttää vuorotteluvapaasijaiseksi palkattavalle

5 Yhteinen kirkkoneuvosto henkilölle asetetut ehdot. Eliisa Lehden palkkaus määräytyisi vaativuusryhmän 502 mukaan siten, että palkkaus olisi %. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorotteluvapaalle jäävällä on ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään kymmenen vuotta eläkkeen edellyttämää työtä ja, että työntekijän työssäolo ja palvelusuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos vuorotteluvapaata on jo kertaalleen käytetty, pitää työssä olla vähintään viisi vuotta saadakseen oikeuden uuteen vuorotteluvapaaseen. Vuorotteluvapaan tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 90 kalenteripäivää ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorottelusijaiseksi tulee palkata ensisijaisesti nuori tai pitkäaikaistyötön taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittanut henkilö. Vuorotteluvapaasijaiseksi palkattavaa henkilöä ei tarvitse palkata vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tehtäviin. Riittää, että hänet palkataan saman työnantajan palvelukseen ja vähintään vuorotteluvapaalle siirtyvän työntekijän säännöllisen työajan pituiseen tehtävään. Kirkkoneuvosto päättää myöntää Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvostolle oikeuden palkata diakoniatyöntekijä Katri Elonheimolle vuorotteluvapaasijainen ajalle Ilmoitus diakoniatyöntekijä Katri Elonheimolle, Piikkiön seurakunnalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 37 YHTEISKUNNALLISEN TYÖN DIAKONI HANNA VAHTOLAN IRTISANOUTUMISILMOI- TUS Diakoniakeskuksen yhteiskunnallisen työn diakoni Hanna Vahtola on toimittanut kirkkoneuvostolle osoitetun ilmoituksen irtisanoutumisestaan toisen työnantajan palvelukseen siirtymistä varten. Irtisanoutuminen tapahtuu koeajalla.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Irtisanoudun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen Yhteiskunnallisen työn diakonin virasta siten, että viimeinen työpäiväni on Irtisanoutumisen syynä on toisen työnantajan palvelukseen siirtyminen alkaen. Kirkkoneuvosto päättää merkitä Hanna Vahtolan irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Ilmoitus Hanna Vahtolalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 38 YHTEISKUNNALLISEN TYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen alkaen. Yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän tehtävänä on vastata seurakuntayhtymässä tehtävästä sinkkutyöstä, toimia työttömien ja työttömyysuhan alla olevien kanssa tehtävässä työssä sekä osallistua päihdetyöhön seurakuntayhtymässä. Viranhaltija toimii osana diakoniakeskuksen yhteiskuntavastuun tiimiä. Diakoniajohtaja esittää yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän viran täyttöprosessin käynnistämistä viipymättä. Viran hakuaikataulu täsmentyy myöhemmin. Viran palkkaus määräytyy 502/20% mukaisesti ja kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto sekä viran erityistehtävien hoitamisen edellyttämä työkokemus. Hakukuulutus laitetaan Turun Sanomiin ja rekrytointipalveluun seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän diakoniakeskuksessa on haettavana YHTEISKUNNALLISEN TYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA Yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän tehtävänä on vastata seurakuntayhtymässä tehtävästä sinkkutyöstä, toimia työttömien ja työttömyysuhan alla olevien kanssa tehtävässä työssä sekä osallistua päihdetyöhön seura-

7 Yhteinen kirkkoneuvosto kunnassa. Viranhaltija toimii osana diakoniakeskuksen yhteiskuntavastuun tiimiä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto sekä viran erityistehtävien hoitamisen edellyttämä työkokemus. Viran hoitamisessa tarvitaan aloitteellisuutta, osallistavaa ja yhteisöllistä työotetta, hyviä yhteistyötaitoja, kykyä verkottua sekä työelämän kysymysten ja päihdetyön tuntemusta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmässä 502 (2277,40 ). lisäksi maksetaan vuosisidonnaista lisää enintään 15 %, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan xx.xx.xxxx tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa diakoniajohtaja Hannu Suihkonen p Hakemukset viimeistään xx.xx.xxxx sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset xx.xx.xxxx klo mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Lisäksi ilmoitus laitetaan Kotimaahan lyhennettynä. Kirkkoneuvosto päättää julistaa yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän viran haettavaksi esittelyosassa olevan ilmoituksen mukaisesti. Ilmoitus diakoniajohtajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 39 KESKUSREKISTERIN HOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä työskentelee 7 seurakuntasihteeriä ja 14 toimistosihteeriä. Keskusrekisterin johtajan lisäksi organisaatioon on kuulunut toimistonhoitaja, joka on toiminut lähinnä keskusrekisterin työntekijöiden lähiesimiehenä. Aikaisemmin yksi seurakuntasihteereistä toimi toimistonhoitajan nimikkeellä ja tähän tehtävään liittyi

8 Yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntasihteereiden lähiesimiehisyys. Piikkiön seurakunnan liityttyä seurakuntayhtymään 2009 alusta on toimistosihteerin virkaan kuulunut Martin seurakunnan seurakuntasihteerin tehtävien lisäksi Piikkiön seurakuntasihteerin tehtävät. Viran vakituisen haltijan jäätyä eläkkeelle ei toimistonhoitajan tehtäviä ole sisällytetty Martin-Piikkiön seurakuntasihteerille. Keskusrekisterin johtaja esittää, että esimiesrakennetta yksinkertaistetaan. Keskusrekisterin johtaja toimii jatkossakin keskusrekisterin henkilökunnan ylimpänä esimiehenä, jolle mm. kehityskeskustelujen käyminen kuuluu. Henkilökunnan lähiesimiehenä toimii keskusrekisterin hoitaja, jonka tehtäviin sisällytetään aikaisemmin toimistonhoitajalle kuuluneet lähiesimiestehtävät. Keskusrekisterin johtosääntö on vuodelta 1988, minkä vuoksi siinä on muista johtosäännöistä poikkeavia kohtia, mm. toimistotyöntekijöiden koulutusvaatimus ei vastaa koulutusjärjestelmän kehittymistä eikä esimerkiksi hallintovirastossa sovellettavaa johtosääntöä koulutusvaatimusten osalta. Johtosääntömuutokset vaativat kirkkovaltuuston käsittelyn. Pienten muutosten vuoksi ei johtosääntöä ole syytä muuttaa, koska rakennetoimikunnan mietinnön ehdotusten jatkokehittäminen merkitsisi joka tapauksessa johtosääntöjen tarkistusta. Hakukuulutus laitetaan rekrytointipalveluun seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on haettavana KESKUSREKISTERIN HOITAJAN VIRKA Keskusrekisterin hoitajan tehtävänä on toimia keskusrekisterissä työskentelevien toimistosihteerien ja seurakuntasihteerien lähiesimiehenä. Tehtävään kuuluu väestökirjanpitoon liittyvien tilastojen ja muiden selvitysten laatiminen sekä muiden hallinnollisten tehtävien hoitaminen. Tehtävän tarkempi sisältö kuvataan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtosäännössä. Seurakuntayhtymässä selvitetään asiakaspalvelun kehittämistä ja tämän vuoksi keskusrekisterin hoitajan työhön saattaa tulla muutoksia. Viran kelpoisuusvaatimuksena on merkonomin tutkinto tai muu vastaava opistotasoinen tutkinto ja hyvä perehtyneisyys väestökirjanpitoon ja toimistotehtäviin sekä tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellyttämä molempien kotimaisten kielten taito. Käytännössä parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmässä 501/40. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista lisää enintään 15 %, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka p Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset klo mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Lisäksi ilmoitus laitetaan Kotimaahan ja Turun Sanomiin lyhennettynä. Viran täytön käytännön hoitaminen annetaan keskusrekisterin johtajalle, joka yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa päättää haastatteluryhmän muusta kokoonpanosta ja muista viran täyttöön liittyvistä käytännön kysymyksistä. Kirkkoneuvosto päättää julistaa keskusrekisterin hoitajan viran haettavaksi esittelyosassa olevan ilmoituksen mukaisesti. Ilmoitus keskusrekisterin johtaja Heikki Arikalle ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esittelyn viimeisen kappaleen ensimmäisen lauseen kuulumaan seuraavasti: Viran täytön valmistelu annetaan keskusrekisterin johtajalle, joka yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa päättää haastatteluryhmän muusta kokoonpanosta ja muista viran täyttöön liittyvistä käytännön kysymyksistä Hallintojohtaja esitti, että asiakohta tarkastettaisiin välittömästi kokouksessa. hyväksyttiin. Asia tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto PIIKKIÖN HAUTAUSMAAN AINAISHOITOJEN LOPETTAMINEN TAUSTATIETOA Kirkkolain mukaan haudan hoidosta vastaa ensisijaisesti hautaoikeuden haltija. Seurakunta on kuitenkin voinut ottaa vastattavakseen haudan hoitovelvollisuudesta kertakaikkista rahakorvausta vastaan. Ainaishoitosopimuksella seurakunta tai seurakuntayhtymä on ottanut vastatakseen haudan kunnossapito- ja hoitovelvollisuudesta kertakaikkista rahakorvausta vastaan ainiaaksi tai niin pitkäksi ajaksi kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. EKL:n (vanha kirkkolaki, voimassa asti) mukaan Seurakunnan vastaanottamat rahakorvaukset on hoidettava kirkkovaltuuston vahvistamien tarkempien määräysten mukaisesti erityisenä rahastona, jonka tuotolla suoritetaan niiden hautojen kunnossapito ja hoito, joista seurakunta on sitoutunut huolehtimaan.. Hoitomaksu pyrittiin määrittelemään siten, että summan tuotto vastaisi haudan vuotuisia hoito- ja kunnossapitokustannuksia. Piikkiön seurakunnan liittyessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään vuoden 2009 alusta, ilmeni pian, että seurakunnan haudanhoitorahaston varat olivat loppumassa, eikä niitä riittänyt edes olemassa olevien määräaikaisten sitoumusten kattamiseen. Tämän vuoden 2012 aikana haudanhoitoa on jatkettu ilman varoja, koska haudanhoitorahasto on käytännössä varaton. Käytännössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on kirjannut omaan taseeseensa saatavaksi sen summan, joka hautainhoitoon on Piikkiössä käytetty. Piikkiön hautainhoitorahastoa ei ole lopetettu, vaan se on säilytetty omana talousyksikkönään. Tämä on tarkoituksenmukaista ainakin niin kauan, kun Piikkiön hautausmaalla on voimassa olevia itsenäisen Piikkiön seurakunnan aikaisia hoitositoutuksia. Seurakuntayhtymään liittymisen jälkeen kaikki Piikkiön hautausmaalla olevat hoitosopimukset on tehty Turun hautainhoitorahaston kautta, soveltaen yhteistä hinnastoa. Tilanne on ratkaistava, koska haudanhoitorahasto ei voi tietenkään toimia rajattomasti negatiivisilla pääomilla, velkaantumalla seurakuntayhtymän käyttötalouspuolelle. Tämä johtuu siitä, että haudanhoito, oli se ikuista tai määräaikaista, täytyy kattaa haudanhoitosopimusten tuottamilla varoilla, ei verovaroilla. Tässä vaiheessa on tarkoitus tehdä päätös 163 ikuisessa hoidossa olevan haudan hoidon päättämisestä, sekä siitä miten määräaikaisten hoitosopimusten suhteen menetellään. EKL:n aikana sovittua haudanhoidon tasoa on seurakunnissa voitu alentaa, kun rahaston varojen tuotto ei ole riittänyt parempaan (KHO / tal-

11 Yhteinen kirkkoneuvosto tio 3409). Ainaishoitosopimukset on voitu myös lopettaa, kun hoidosta maksettu pääoma- ja korkotuotto on käytetty kokonaan loppuun (KHO / taltio 1932) ja Turun tapaukseen liittyvä korkeimman hallintooikeuden ratkaisu (KHO ). Turun tapauksessa ainaishoidot päätettiin lopettaa, vaikka määräaikaissopimusten pääomia oli jäljellä. Selvitystyöllä pystyttiin osoittamaan, että ainaishoitoihin varatut pääomat olivat päässeet Turun hautainhoitorahastolta loppumaan. Katsottiin, että määräaikaissopimusten pääomia ei saa käyttää toisen ryhmän, siis ainaishoitosopimuksen tehneiden hyväksi. Päätöksestä tehtyihin valituksiin saatu oikeuden lainvoimainen päätös osoittaa, että juuri näin hautainhoitorahaston varoja tuleekin kohdentaa. Piikkiön tapaus poikkeaa Turun ainaishoitojen lopettamistilanteesta siinä, että siellä kaikki pääomat ovat loppuneet ja ainut mahdollisuus on joko turvautuminen Turun hautainhoitorahaston pääomiin tai verovarojen käyttöön. Ennakoimatta myöhemmin tehtävää päätöstä siitä, miten Piikkiön hautainhoitorahaston pääomavajaus katetaan, on relevanttia, että Turun ainaishoitojen jatkamisen mahdollistamiseksi ei käytetty saman hautainhoitorahaston määräaikaisiin hautoihin kohdistunutta varallisuutta. Oikeustieteen ylioppilas Johanna Kosunen on laatinut perusteellisen selvityksen Piikkiön haudanhoitorahaston tilanteesta hoitosopimus hoitosopimukselta. Oheisen asiaa esittelevän koosteen lisäksi jokaisesta hoidettavasta ainaishoitohaudasta on laadittu Excel-taulukon muotoon laskelma, joka on laadittu siten asiakasystävällisesti, että talletetuille varoille on hyvitetty Suomen Pankin kulloistakin peruskorkoa, joka käytännössä vastasi kahden vuoden määräaikaistalletuksen korkoa ja hoitohinnat on laskettu vuotuisen tason mukaan. Joltain osin kaikkien vuosien hoitohintoja ei ole saatu selville, mutta puuttuvat hintatiedot on interpoloitu edellisen ja seuraavan tiedossa olevan hinnan perusteella. Kun hautaa on hoidettu leveämpänä kuin mitä sopimus edellyttää, mikä on hyvin yleistä, on hoitokustannus laskettu sopimuksen mukaan. Selvitys on liitteenä: Liite Kosusen selvityksen lisäksi liitteenä on kaksi esimerkkiä Excel-taulukosta, joiden perusteella pääomien kehitys on laskettu: Liite 2 40.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Kommentteja laskelmiin 1) Hautarekisteriohjelman tiedot mm. haudan leveydestä, hoidon alkamisajankohdasta, hoidon alkuperäisestä pääomasta ja haudan hallinta-ajasta eivät kaikilla haudoilla vastaa todellisia lukuja. 2) Joukossa hautoja, joihin ainaishoito on perustettu lahjakirja- tai testamenttimääräyksen nojalla. 3) Joukossa hautoja, joilla on yhteinen kivi/reunakivet, joten hoito voi käytännössä olla useammalla haudalla kuin mitä tiedot antavat ymmärtää. Yllä olevat epätarkkuudet ovat sellaisia, että niistä ilmenevät epätarkkuudet on laskelmissa koituneet seurakunnan tappioksi. Lisäksi laskelmissa käytetty sijoitustuotot maksimoiva linja merkitsee sitä, että laskelmiin sisältyy runsaasti pelivaraa. Laskelmien mukainen ainaishoitovarojen jäljellä oleva laskennallinen pääoma on negatiivinen 161 hoitosopimuksen osalla yhteensä ,90 euroa. Pienin negatiivisuus on 338,13 euroa ja suurin 1888,79 euroa, keskiarvon ollessa 1417,87 euroa. Kun vuonna 2008 alin kesähoitohinta oli 68 euroa, voidaan todeta, että ainaishoitohautoja oli hoidettu noin kaksi vuosikymmentä sen jälkeen kun hautainhoitorahaston pääomat olivat loppuneet. Hautakohtaisissa laskelmissa näkyy, miten pääomat olivat menneet negatiiviksi tyypillisesti viimeistään 1980-luvulla. Yhden haudan pääomalaskelma on positiivinen ja yhdestä sitä ei voi laskea alkupääoman määrittelemättömyydestä johtuen. Piikkiön seurakunnassa on, tallessa olevien materiaalien perusteella, tehty ainaishoitosopimuksia vuosien välisenä aikana. Voimassa olevia ainaishoitoja on jäljellä 163 kpl. Voimassa olevien ainaishoitojen alkamisajankohdat jakautuvat seuraavasti: 1920-luvulla on aloitettu 1:llä -, 1930-luvulla 7:llä -, 1940-luvulla 11:llä-, 1950-luvulla 5:lla ja 1960-lla 65:llä ja 1970-luvuilla 62 haudalla. Varmuus hoidon alkamisvuodesta puuttuu 12 haudan osalta. Suurin osa ainaishoidoista on siis aloitettu ja 1970-luvulla. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka monella haudalla ainaishoito on alun perin ollut tällä hetkellä voimassa olevien lisäksi, mutta liittymisajankohtana Piikkiön seurakunnan tasekirjan mukaan ainaishoitoja oli 166 kpl. Ainaishoidot lopetettiin Piikkiön kirkkovaltuuston kokouksessa, jossa päätettiin kirkkohallintokunnan esityksen pohjalta, että hoitosopimuksia tehdään korkeintaan 25 vuodeksi. Viimeinen ainaishoito on kuitenkin tehty tuon päätöksen jälkeen haudalle (kuitti ). Lopettamispäätöksen jälkeen aloitettu ainaishoito johtuu luultavasti siitä,

13 Yhteinen kirkkoneuvosto että ko. hauta on samojen reunakivien sisällä haudan kanssa, johon on ainaishoito aikaisemmin aloitettu v Hautainhoitorekisteriohjelmaan tallennettujen hautojen leveystietojen perusteella ainaishoidossa olevia hautapaikkoja (yhteenlasketut leveystiedot) on voimassa yhteensä 346 kpl. Käytännössä edellä mainittu luku poikkeaa kuitenkin todellisesta, sillä v kartoitettiin Piikkiön hautausmaalla olevat haudat, ja tuolloin joidenkin hautojen mitat poikkesivat hautojenhoitorekisteriohjelmaan tallennetuista tiedoista. Lisäksi joukossa on hautoja, joilla on yhteinen hautakivi tai reunakivillä rajattu alue, jolloin hoidon koko ei vastaa rekisteriin merkittyä. Esimerkiksi haudalle on merkitty ainaishoito, mutta haudalla ei ole merkintää ainaishoidosta. Haudat ovat kuitenkin samojen reunakivien sisällä, jolloin molemmat on hoidettu ainaishoitona. Huomioitavaa on myös, että hautausmaalla on hautoja, jossa on ainaishoito, mutta hautapaikka on lunastettu määräaikaiseksi, esim. 50-vuotiseksi. PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTON TILANNE Piikkiön yhdistyessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään, sen hautainhoitorahaston ainaisten hoitositoumusten pääomat olivat 8.887,89 euroa ainaisten hoitositoumusten pääomaa ei ollut jäljellä enää yhtään. (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tasekirja 2010). Ainaishoitojen kustannukset on alun perin ollut tarkoitus kattaa talletetun pääoman tuottamilla koroilla. Hoitoja ei ole kuitenkaan pystytty kattamaan pelkillä koroilla, joten on jouduttu käyttämään myös talletetut pääomat. Pääomien loputtua viime vuonna, on hoitoja jatkettu lainaamalla varat Turun ja Kaarinan hautainhoitorahastolta istutusten osalta ja Turun ja kaarinan seurakuntayhtymältä muilta, mm. työpalkkojen osin. Ainaishoitojen kustannusten kattamisen muilla kuin siihen varatun rahaston varoilla estää kuitenkin kirkkolain 15 luvun 1 1 mom., jossa säädetään, että seurakunnan varoja tai tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Lisäksi yhdenvertaisuus muiden hoitojen kanssa on katsottu muissa ainaishoitojen lopettamistapauksissa edellyttäneen ainaishoitojen lopettamista rahojen loppumistilanteessa. Esimerkiksi määräaikaishoitojen hintojen nostaminen ainaishoitojen kustannusten kattamiseksi on katsottu kohtuuttomaksi. VAROJEN MUUTOS - Hautojenhoitorahastossa on v:n 1960 lopussa ollut rahaa mk (11.145,54 v.2010 rahanarvon mukaan). Tämän summan vuotuinen korko tekee mk (501,44 v.2010)

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Tällä hetkellä hautainhoitorahasto on velkaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle ja seurakuntayhtymälle yhteensä n euroa, eikä sillä ole lainkaan omia varoja. Epätarkka summa johtuu vuodenvaihteen tiliaseman auki olosta. PIIKKIÖN AINAISHOITOMAKSUT Ainaishoitojen kustannukset on ollut edellä mainitun mukaisesti tarkoitus kustantaa hautainhoitorahastoon talletettujen pääomien tuottamilla koroilla, ei pääomilla. Tämä ilmenee myös käytettävissä olevista dokumenteista; sopimuksista, testamentti- ja lahjakirjoista, kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjoista sekä hoitoluettelosta, johon on listattu mennessä tehdyt ainaishoidot. Sopimuksissa ei kuitenkaan ole mainintaa siitä, miten menetellään, jos korot eivät riitä kattamaan hoidon kustannuksia. Seurakunta on kuitenkin sopimuksen perusteella ollut oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävien varojen mukaisesti. Esimerkkejä korkojen käyttämisestä eri dokumenttien pohjalta: Esim. 1 Haudan haudanhoitosopimuksen sopimus-teksti Haudan hoitoon käytetään yllämainitun summan korot Esim. 2 Haudan haudanhoitoa koskeva lahjakirja v Tällä lahjakirjalla luovuttavat allekirjoittaneet hautainhoitorahastoon Smk kolmetuhattaviisisataa, 3.500, jonka koroilla vuosittain ylläpidetään Esim. 3 Haudan hoitoa koskeva testamentti v Kuolinpesän varoista on maksettava - - -, että seurakunta sen tuottamalla korolla ottaa hoitaakseen ja kunnossapitääkseen Esim. 4 Haudan hoitoa koskeva kirkkovaltuuston päätös Kirkkovaltuusto päätti ottaa rahat vastaan ja pitää hautakummun vuosittain rahaston korkojen edellyttämässä kunnossa. Materiaalien pohjalta voidaan Piikkiön ainaishoitojen maksusuoritukset jakaa kolmeen ryhmään: tavallisiin maksusuorituksiin sekä lahjakirja- ja testamenttimääräyksiin perustuviin suorituksiin. Näistä testamentti- tai lahjakirjamääräykseen perustuvia hoitoja pitää tutkia erikseen. (Kirkkolaki 15 luku 4 ). (Esim. 5)

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Hoitohintojen määräytymisperusteista hoitojen ensimmäisiltä vuosikymmeniltä (v ) ei käytettävistä materiaaleista löytynyt tarkempia tietoja. Vaikuttaa siltä, että seurakunnan sitoutuminen haudanhoitoon tapahtui käytännössä kirkkovaltuuston päätöksellä hyväksyä hoidosta tarjottu summa. Kirkkovaltuuston pöytäkirjakopioista ilmenee kuitenkin valtuuston arvioineen rahariittävyyttä ko. haudan hoitoon hyväksymisen yhteydessä. (Esim. 6 ja 7). Ensimmäinen tiedossa oleva hoitosopimus on vasta vuodelta Useilla haudoilla on myös hoitovuosien aikana maksettu alkuperäisen pääomasuorituksen lisäksi lisämaksusuorituksia, oletettavasti silloin, kun on katsottu, ettei alkuperäinen summa tulisi riittämään ko. hoidon ylläpitämiseen. (Esim. 8) Alkuperäisistä hoitosummista ei myöskään ole kaikkia ainaishoitoja kattavaa listaa, joten ne on arvioitu eri materiaalien pohjalta (kuittien, sopimuksien, lahjakirjojen, testamenttien, kirkkovaltuuston pöytäkirjojen ja hoitoluettelon perusteella). Esim. 5 Lahjakirja v koskien haudan hoitoa: Tällä lahjakirjalla lahjoitan Piikkiön seurakunnalle Piikkiön kunnan Viukkalan kylässä sijaitsevan Harjula-nimisen tilan R No 346 seuraavilla ehdoilla Lahjan saajan on huolehdittava Piikkiön hautausmaalla sijaitsevasta Kivekkään perhehaudasta Esim. 6 Kirkkovaltuuston päätös v koskien hoitoa haudalle Valtuusto päätti ottaa lahjoituksen vastaan ja käyttää sen korot kirjelmässä mainittuun tarkoitukseen. Esim. 7 Pöytäkirja kirkkovaltuuston kokouksesta ; rahan riittävyyden arviointi Luettiin opettaja I. Tammisen kuolinpesän hoitokunnan kirjelmä--- testamentissaan määrännyt mk Hoitokunta on kuitenkin perillisten suostumuksella korottanut summan mk kirkkovaltuusto päätti ottaa tarjotun mk summan lahjoitusrahastoon Alun perin kirkkoherra arvioinut mk olleen liian pieni summa. Esim. 8 Lisämaksu Hauta : kuitti Seurakunnan haudanhoitorahastoon: sovittu lisämaksu mk. 700,

16 Yhteinen kirkkoneuvosto HOITOJEN PÄÄOMAT Tarkemmat määritykset hoitohinnoista löytyvät vasta pidetystä Piikkiön kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjasta, jolloin päätettiin alimmaksi mahdolliseksi pääomaksi, jonka koroilla seurakunta voi hautaa hoitaa, mk (n.711,44 ; v. 2010) pidetyssä Piikkiön kirkkovaltuuston kokouksessa päätettiin pääomien vähimmäismääristä seuraavasti: 1-2 paikan sukuhauta: mk (n. 640,80 ) 3 paikan sukuhauta: mk (n. 961,19 ) 4 paikan sukuhauta: mk (n. 1281,59 ) 5 paikan sukuhauta: mk (n. 1495,19 ) Edellä lueteltuja pääomien vähimmäismääriä noudatettiin useimpien hautojen hoitosummien kohdalla 1970-luvun sidottuihin viimeisiin ainaishoitoihin saakka. Summat olivat kuitenkin vuodesta 1963 alkaen 300 mk, 450 mk, 600 mk ja 700 mk johtuen tuona vuonna tehdystä markkauudistuksesta (100 vanhaa mk = 1 mk muutoksen jälkeen). Haudoilla, joissa hoito on määrätty testamentti- tai lahjakirjassa, hoidon summa on usein ollut päätöksen summaa korkeampi. Vertaamalla edellä mainittuja ja muutamista ainaishoidoista maksettuja summia muutamiin Piikkiössä 1970-luvulla tehtyihin 25- ja 50-vuoden hoitositoumusten summiin voidaan huomata, että ainaishoitojen hinnat ovat alun alkaen olleet mahdollisesti liian alhaiset ja epäsuhteiset verrattuna hoitojen pituuksiin ja niistä maksettuihin summiin. Samana tai peräkkäisinä vuosina ja yhtä monelle sijalle hankituista hoidoista on maksettu sama summa vaikka toinen hoidoista on ollut määräaikainen. Lisäksi hoitohintojen pysyminen samana vuodesta 1960 eteenpäin rahanarvon muuttumisesta huolimatta, on edistänyt rahojen loppumista. Esimerkkitapauksia: Esim. 9 Seuraaville haudoille on peräkkäisinä vuosina maksettu 25 vuoden hoidot, ensimmäinen 6 sijalle (6.0 m leveys) ja toinen 1 sijalle. Hinta kuitenkin on ollut sama. Hauta : 25-vuotinen hoitosopimus v yhteensä 6 sijalle: mk (n. 893,38 v. 2010) Hauta :

17 Yhteinen kirkkoneuvosto vuotinen hoitosopimus v yhteensä 1 sijalle: mk (n.792,59 v. 2010) Esim. 10 Seuraavilla haudoilla hoidot on otettu peräkkäisinä vuosina 2 sijalle ja samalla hinnalla. Ensimmäinen on kuitenkin ollut ainaishoito ja toinen 50 vuoden määräaikainen hoito. Hauta : Ainaishoito v.1973 yhteensä 2 sijalle: 300 mk (n ; v. 2010) Hauta a-419b: 50-vuotinen hoitosopimus v.1974 yhteensä 2 sijalle: 300 mk (n.265,30 ; v. 2010) Esim. 11 Seuraaville haudoille hoidot on otettu 2 vuoden sisällä, samalla hinnalla, 3 sijalle. Ensimmäinen on ainaishoito ja toinen 50 vuoden määräaikainen hoito. Hauta : Ainaishoito v yhteensä 3 sijalle 450 mk (n. 521,77 ; v.2010) Hauta : 50-vuotinen hoitosopimus v yhteensä 3 sijalle 450 mk(n.397,95 ; v.2010) Esim. 12 Seuraavilla haudoilla hoidot on otettu samana vuonna 4 sijalle ja samalla hinnalla. Ensimmäinen on ainaishoito ja toinen määräaikainen. Hauta : ainaishoito v yhteensä 4 sijalle: 600 mk (n. 530,60 ; v.2010) Hauta a-872: 50 vuoden hoitosopimus v yhteensä 4 sijalle: 600 mk (n.530,60 ; v.2010) HOITOKUSTANNUKSET V (AINAISHAUDOILLA) (v hinnaston mukaan, mutta samat v. 2011) Voidaan myös verrata tuolloin maksettuja hoitoja tämän vuoden hoitohintoihin, sekä 1 vuoden että 25 vuoden hintoihin, jolloin huomataan hoitokus-

18 Yhteinen kirkkoneuvosto tannusten moninkertaistuneet hinnat. Tämä on myös vaikuttanut rahojen loppumiseen, kun hoitokustannukset ovat nousseet, mutta uusia talletuksia ei ole enää tehty. Hinnat ovat Piikkiön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään liittymisen jälkeen käytettyjä hintoja. Vuosi-kustannukset ainaishaudoilla v. 2011: Haudan leveys: 1.0m (1 sijaa): ruoho begoniaa 8, hopeatammea n. 4 =n. 75,40 2.0m (2 sijaa): ruoho begoniaa 12, hopeatammea n.8 = n. 113,60 3.0m (3 sijaa): ruoho begoniaa 16, hopeatammea n.12 = n. 151,80 4.0m (4 sijaa): ruoho begoniaa hopeatammea 16 = m (5 sijaa): ruoho begoniaa 25, hopeatammea 20 = 228,20 6.0m (6 sijaa): ruoho begoniaa 29, hopeatammea 24 =266,40 25-vuoden hoito: Haudan leveys: 1.0m (1 sijaa): ruoho kivenhoito (arvio) begoniaa 196 = n m (2 sijaa): ruoho kivenhoito (arvio) begoniaa 294 = n m (3 sijaa): ruoho kivenhoito (arvio) begoniaa 392 = n m (4 sijaa): ruoho kivenhoito (arvio) begoniaa 490 = n m (5 sijaa): ruoho kivenhoito (arvio) begoniaa 588 = n m (6 sijaa): ruoho kivenhoito (arvio) begoniaa 686 =n

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Erityistilanteet Kolmen haudan osalta kysymys ikuisen hoidon lopettamisesta samassa aikataulussa kuin muiden hautojen osalta tulee tarkastella erikseen. Yhteistä näille kolmelle tapaukselle on se, että vainaja on edellyttänyt seurakunnan hoitavan hautaa ja tämän lisäksi seurakunta on saanut tähän liittyen testamenttilahjoituksen (Karlsson ja Virtanen) tai lahjoituksen jo elinaikana (Kivekäs). A) Haudan a-573a/Karlsson osalta pääomia olisi jäljellä 749,23 euroa. Tämä riittäisi 79 euron hoitohinnalla vielä 9,5 vuoden hoitomaksuihin. Vainajan, Harald Karlssonin vuonna 1968 tapahtuneen kuoleman jälkeen saadun 1/3 testamenttilahjoituksen arvo 2008 rahan arvon mukaan oli noin 9300 euroa, olettaen, että koko pesän arvo laskettaisiin arvostaen asuinkiinteistö 200% mukaan perukirja-arvosta (Perukirja-arvo oli 2008 rahassa ). Varat on käytetty Piikkiön hautausmaan valaistukseen ja nurmikoiden perustamiseen. B) Haudan /Virtanen osalta vainaja lahjoitti 1973 laaditulla testamentilla kaiken omaisuutensa seurakunnalle. Pesään ei kuulunut asuntovarallisuutta ja irtaimisto piti hävittää. Testamentatun omaisuuden arvosta ei ole tietoa, koska varat on yhdistetty toiseen testamenttirahastoon (Wikstedt). Haudanhoitorahastoon on kirjattu 1976 haudanhoitoon 1362 markkaa, ainaishoitoja ei enää tuolloin ollut olemassa. Hauta oli lunastettu seurakunnan toimesta vuoteen 2028 ja hoitosopimus oli tehty vuoteen 2016 (40 vuotta 1976). Hoitoon varatuista varoista on tämän esittelyn laskelmaperiaatteiden mukaan jäljellä negatiivinen 603,76 euroa. C) Haudan /Kivekäs osalta vainaja Hilja Lahja Kivekäs on eläessään lahjoittanut seurakunnalle vuonna 1960 maa-alueen, jonka kauppahinta on seurakunnan tilan myydessä vuonna 1965 ollut markkaa, mikä on vuoden 2008 rahanarvon mukaan vastaa euroa. Seurakunta on lähtenyt hoitamaan lahjoittajan neljän paikan levyistä sukuhautaa jo 1961 alkaen. Lahjakirjan määräyksen mukaan varoja tuli käyttää Kivekkään sukuhaudan hoitoon ja järjestyksessä toisen määräyksen mukaan varoja tulee käyttää Piikkiön hautausmaan vanhan osan ylläpitoon ja kaunistamiseen. Laskelmaa haudasta ei ole, koska alkupääomaa ei ole määriteltävissä. Yhteenveto Piikkiön seurakunnan hautainhoitorahaston pääomat loppuivat vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Ainaishoitoihin tarkoitetut varat ovat loppuneet kauan ennen määräaikaishoitojen hoitoon varattuja varoja, mutta joka tapauksessa viimeistään vuonna 2009, jolloin myös määräaikaishoitoihin varatut varat loppuivat.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Hautoja on hoidettu Piikkiön hautainhoitorahaston kautta, mutta varat on lainattu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä ja sen hautainhoitorahastolta. Asiasta on tiedotettu paikallisesti ja järjestetty informaatiotilaisuus Piikkiössä ei heikennä ennen vuotta 2009 tehtyjen määräaikaisten haudanhoitosopimusten tekijöiden asemaa, sillä tarkoitus on jatkaa niiden hoitoa sopimuksen mukaan eikä tämä päätösesitys vaikuta niihin mitenkään. Piikkiön hautainhoitorahaston tuoreimman tilinpäätöksen mukaan ennen tehtyjen hoitosopimusvuosien määrä on 415. Keskimääräisen 118,59 euron hoitomenon mukaan hoitosopimusten vastuumäärä 2012 lopun tilanteessa on ,85 euroa. Miten Piikkiön hautainhoitorahaston alikatteisuus katetaan jää myöhemmin päätettäväksi. Kirkkoneuvosto päättää, että Piikkiön seurakunnan nimissä tehdyt hautojen ainaishoitosopimukset lakkautetaan lukien. Hautojen a-573a/Karlsson ja /Kivekäs osalta hautojen hoitoa jatketaan vuoden 2038 loppuun saakka, ottaen huomioon hautausmaan kehittämiseen käytetyt lahjoitukset. Haudan /Virtanen osalta alkujaan määräaikaista haudanhoitosopimusta jatketaan vuoteen 2028 saakka, mihin saakka seurakunta on lahjoitusvaroilla lunastanut hautapaikan. Kaikki Piikkiön seurakunnan saakka tekemät määräaikaiset haudanhoitosopimukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti. pannaan heti täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta. Tähän päätökseen saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin yhteiseltä kirkkoneuvostolta. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi seuraavan tiedon: Tilanne on seuraava: hoitosopimusvuosien määrä on 354. Keskimääräinen hoitohinta on 112,31 euroa. Hoitovastuu on ,74 euroa. Hallintojohtaja esitti, että asiakohta tarkastettaisiin välittömästi kokouksessa. Kirkkoneuvosto päätti, että Piikkiön seurakunnan nimissä tehdyt hautojen ainaishoitosopimukset lakkautetaan lukien. Hautojen a-573a/Karlsson ja /Kivekäs osalta hautojen hoitoa jatketaan vuoden 2038 loppuun saakka, ottaen huomioon hautausmaan kehittämiseen käytetyt lahjoitukset. Haudan /Virtanen osalta alkujaan määräaikaista haudanhoitosopimusta jatketaan vuoteen

21 Yhteinen kirkkoneuvosto saakka, mihin saakka seurakunta on lahjoitusvaroilla lunastanut hautapaikan. Kaikki Piikkiön seurakunnan saakka tekemät määräaikaiset haudanhoitosopimukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti. pannaan heti täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta. Tähän päätökseen saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin yhteiseltä kirkkoneuvostolta. Asia tarkastettiin välittömästi kokouksessa. 41 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TYÖAJAN PUOLIT- TAMINEN SEURAKUNTATYÖN JA SAIRAALASIELUNHOIDON TYÖN KESKEN Tuomiokirkkoseurakunnan taloustilanteensa johtuen seurakuntapastori Katri Helin on ilmaissut olevansa valmis jakamaan työaikansa puoliksi seurakuntapastorin ja sairaalasielunhoitajan työn kesken. Sairaalasielunhoidossa on työvoimavajausta, kun yksi sairaalasielunhoitajan virka on ollut täyttämättä lähtien. Sairaalasielunhoidon palvelutarve ilmenee välittömästi sairaalasielunhoitajien työympäristössä, ja tässä esitetty järjestely mahdollistaa hajallaan olevien toimipaikkojen tarkoituksenmukaisen palvelun. Tuomiorovasti Heimo Rinne ja johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko- Helle suhtautuvat asiaan myönteisesti. Ajatuksena on, että järjestely olisi voimassa alkaen siihen saakka, kunnes sairaalasielunhoitajan viran täyttämisestä päätetään, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Työaika jakaantuisi 50 % Tuomiokirkkoseurakunnalle ja 50 % sairaalasielunhoidolle. Palkka Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin viran hoidosta olisi 601/60 (50 %) ja sairaalasielunhoitajan viran hoidosta 602/20 5 % (50 %). Katri Helin on suorittanut sielunhoidon erityiskurssin ja hänellä on työkokemusta sairaalasielunhoidosta. Työnjohdollisesti Helin olisi tuomiorovastin alainen. : Kirkkoneuvosto päättää, että pastori Katri Helin hoitaa 50-prosenttisesti Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virkaa ja 50-prosenttisesti avoinna olevaa sairaalasielunhoitajan virkaa alkaen siihen saakka, kunnes sairaalasielunhoitajan viran täyttämisestä päätetään, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Katri Helinin palkka on Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin viran hoidosta 601/60 (50 %) ja sairaalasielunhoitajan viran hoidosta 602/20-5 % (50 %). Työnjohdollisesti Katri Helin on tuomiorovastin alainen.

22 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus pastori Katri Helinille, tuomiorovasti Heimo Rinteelle, johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helteelle, tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja esitti, että asiakohta tarkastettaisiin välittömästi kokouksessa. hyväksyttiin. Asia tarkastettiin välittömästi kokouksessa. Talousjohtajan asiat 42 VEROKERTYMÄ TAMMIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisverojen ja yhteisöverojen kertymästä tammikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,14 % Arvio Toteutunut % 10,33 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,31 % Toteutunut % 12,55 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,86 % Toteutunut % 9,83 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä tammikuun loppuun mennessä on 13 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Yhteenlaskettu kertymä on euroa, mikä on euroa yli vuoden 2013 tammikuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 6 prosentilla mutta yhteisövero ylittää edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli peräti 286 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa:

23 Yhteinen kirkkoneuvosto kirkollisvero yhteisövero tammi (joulukuu) tammi (joulukuu) Koko maa - 5,8 + 6,2 % + 347,6 + 6,8 % Espoo - 6,3 + 5,2 % + 325,9-2,6 % Helsinki - 6,5 + 5,1 % + 353,3 + 2,8 % Kuopio - 5,8 + 7,0 % + 331,3 + 17,9 % Lahti - 6,1 + 6,4 % + 302,4 + 6,8 % Lieto - 3,6 + 9,4 % + 351,7 + 5,4 % Naantali - 5,1 + 7,3 % + 198,6 + 5,3 % Oulu - 9,3 + 2,9 % + 494,0 + 5,3 % Paimio - 4,3 + 8,9 % + 352,9-1,7 % Parainen - 4,6 + 6,9 % + 464,9-4,2 % Porvoo - 5,8 + 7,9 % + 223,3 + 11,0 % Raisio - 5,8 + 9,2 % + 473,0 + 0,7 % Salo - 4,4 + 11,9 % + 451,0-2,2 % Tampere - 5,7 + 6,1 % + 404,7 + 11,2 % Uusikaupunki - 7,5 + 3,9 % + 531,5 + 19,3 % Vantaa - 6,1 + 6,5 % + 265,5 + 10,3 % Turku - 5,9 + 7,2 % + 286,3 + 4,2 % Syyskuussa 2013 voimaan tulleella kertymäjaksojen yhtenäistämisellä on vaikutusta vuodenvaihteen tilityksiin yhteisöveron sekä ansio- ja pääomatuloverojen osalta. Joulukuun 2013 ansio- ja pääomatuloverojen tilitettävä määrä oli tavanomaista suurempi, mikä johtui verovuoden 2012 jäännösverojen nopeutetusta tilittämisestä. Ansio- ja pääomatuloverojen tilitys tammikuussa 2014 on siten saman verran vähemmän ja siitä syystä kirkollisverokertymän muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on kaikkien vertailuseurakuntien osalta ollut negatiivinen vaihdellen Liedon seurakunnan 3,6 prosentin vähennyksestä Oulun seurakuntayhtymän 9,3 prosentin vähennykseen. Vastaavasti yhteisöveron verovuoden 2012 ennakonpalautusten nopeutetun tilittämisen vuoksi joulukuun 2013 yhteisöverojen tilitys oli tavanomaista pienempi. Näin ollen verovuoden 2012 ennakonpalautukset eivät ole vähentämässä tammikuussa 2014 tilitettävää määrää ja yhteisöverokertymän kasvu edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään nähden onkin hyvin suuri vaihdellen Naantalin seurakuntayhtymän 198,6 prosentin kasvusta Uudenkaupungin seurakunnan 531,5 prosentin kasvuun. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverokertymä väheni 4,5 prosenttia ja yhteisöverokertymä kasvoi 374,7 prosenttia koko maassa. Kunnallisverokertymä väheni Turun kaupungissa 5,3 prosenttia ja Kaarinassa 0,3 prosenttia. Yhteisöverokertymä kasvoi Turussa 262,9 prosenttia ja Kaarinassa 353,1 prosenttia. Vuoden 2013 kirkollisverokertymä oli 26,1 milj euroa eli 1,8 milj euroa yli edellisen vuoden kertymän. Vuoden 2014 kirkollisverokertymäarvioksi on merkitty 24,6 milj euroa. Kahdeksan edellistä vuotta kattavan tilaston mu-

24 Yhteinen kirkkoneuvosto kaan tammikuun kirkollisverokertymä on ollut kymmenisen prosenttia kokonaiskertymästä. Vuoden 2013 yhteisöverokertymä oli 5,1 milj euroa eli 0,2 milj euroa yli edellisen vuoden kertymän. Vuoden 2014 talousarviossa on varauduttu 5,5 milj euron yhteisöverokertymään. Kahdeksan edellistä vuotta kattavan tilaston mukaan tammikuun yhteisöverokertymä on ollut nelisen prosenttia kokonaiskertymästä. Edellä selostetusta syyskuussa 2013 voimaan tulleesta kertymäjaksojen yhtenäistämisestä johtuen tilastoihin perustuva kokonaiskertymäarviointi johtaisi nyt harhaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen kirkollisvero- ja yhteisöverokertymästä tammikuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 43 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2013 Vuoden 2013 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet leirikeskukset ja seurakuntakodit. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kuten kertomuksesta ilmenee, havaitut puutteet ja korjaustarpeet olivat pääsääntöisesti pieniä ja kiinteistöjen yleiskunto hyvä. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti merkitä tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2013 ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Lisäksi lautakunta päätti pyytää kiinteistötoimistolta tiedokseen listan, josta ilmenee, koska tarkastuskertomuksessa mainitut puutteet on korjattu. Vanhat tarkastuspöytäkirjat on lisäksi annettava tarkastajille mukaan uusintakierroksille. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin.

25 Yhteinen kirkkoneuvosto IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2013 Irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat jättäneet tarkastuskertomuksen vuodelta Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kertomuksen mukaan ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle asianomaisille viran- ja toimenhaltijoille. Tämän vuoksi kertomuksesta ei tarvitse pyytää myöskään lausuntoja. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti merkitä saaduksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2013 ja lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 45 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Seija Hemling Juha Nappu

26 Yhteinen kirkkoneuvosto Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.11.2012 388. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 1.11.2012 388. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2012 388 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 446 476. Aika torstaina 1.11.2012 klo 16.00 18.20. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja poistui :n 465 aikana

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 16.00 17.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä 1/2014

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä 1/2014 D/27/05.03.00/2014 Niiden Oulun seurakuntayhtymän hautainhoitorahastojen ainaishoitosopimusten lakkauttaminen, joissa pääoma korkotuottoineen on loppunut Valmistelijat yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen puh 040

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 254 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.8.2014 klo 16.00 16.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 1 ASIALUETTELO. 1 Kokouksen avaus 1. 2 Kokouksen laillisuus 1

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 12/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.8.2014 1 ASIALUETTELO. 1 Kokouksen avaus 1. 2 Kokouksen laillisuus 1 21.8.2014 1 ASIALUETTELO Sivu 1 Kokouksen avaus 1 2 Kokouksen laillisuus 1 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 4 listan hyväksyminen 2 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 6 Ilmoitusasiat 2 1. Turun arkkihiippakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 Aika keskiviikko 16.3.2011 klo 17.30 18.00 Paikka Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

29.1.2014. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

29.1.2014. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 29.1.2013 klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9)

Kirkkoneuvosto (9) Kirkkoneuvosto 11. 2.2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 11.2.2015 klo 16.30 17.30 Huom. kokouksen alkamisaika! Kokouksen jälkeen Iltakoulu aiheena: Seurakunnan hallinto ja kokousmenettely

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 18.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.10.2016-25.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.6.2015 klo 16.00 17.22 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 Kirkkoneuvosto sivut 80-89 KOKOUSAIKA. 13.10.2015 klo 18.00 19.40 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2015 sivut 80-89 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Matala Tuomo Baas Aino Havia Risto Heikkilä Maija-Liisa Hyväri Maria Karppinen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16 Aika 30.08.2016 klo 17:00 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 44. Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 44 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 30.09.2010 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 16.4.2014 klo 16.00 16.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014 1 KOKOUSAIKA 24.11.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vpj Heimo Nordfors (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Minna Plihtari

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2012 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Tiistaina 28.8.2012 klo 18.00-18.45 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 14.4.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 14.4.2015 klo 17.30-18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot