Lapinjärven koulutuskeskus, C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapinjärven koulutuskeskus, C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA"

Transkriptio

1 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2007 Kokousaika klo Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus, C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 78 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 79 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 80 SALAINEN ASIA (LIITE) 5 81 ASUINRAKENNUS II PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENNUS 9 82 LKK:N ORGANISAATIO JA LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUS 11 (LIITE) 83 SARI SALPAMÄEN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN SAIRAANHOITAJA/ENSIAPUOPETTAJAN VALINTA (LIITE) ENSIAPUOPETTAJAN VALINTA (LIITE) LÄÄKEHUOLTOSUUNNITELMA (LIITE) KOULUTUSJAKSOUUDISTUS OPPILASHUOLTORYHMÄN NIMEÄMINEN ATK-LUOKAN VUOKRAUS SAIRAANHOITAJA EVA KOSTIAISEN IRTISANOUTUMINEN SAIRAANHOITAJA/ENSIAPUOPETTAJAN VALINTA PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI ASIOITA TIEDOKSI MUUT MAHDOLLISET ASIAT 23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

2 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2007 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA LAPINJÄRVEN KOULUTUSKESKUS, C-talon kabinetti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Benny Engård Ari Koivisto Mats Antas Siv Gustafsson Kari Myyrä Anne Penninkangas Mari Lotila Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat Teuvo Peltonen Tiina Koivuniemi Sari Eskola Viola Malmberg Kunnanhallituksen edustaja, poistu klo Johtaja, esittelijä Varajohtaja Pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Benny Engård Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Viola Malmberg PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Mats Antas Aika ja paikka Lapinjärvellä Mari Lotila Tiina Koivuniemi

3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää - valita pöytäkirjantarkastajiksi Mats Antaksen ja Mari Lotilan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mats Antas ja Mari Lotila.

4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS Johtaja esittelee toiminnallista tilannetta tarkemmin kokouksessa. - merkitä toiminnallisen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi.

5 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS Johtaja esittelee taloudellista tilannetta lähemmin kokouksessa. - merkitä taloudellisen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi

6 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA SALAINEN ASIA 81 ASUINRAKENNUS II PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENNUS Keväällä 2007 käynnistettiin uuden toimistotilan ja arkistotilan suunnittelu. Tavoitteena on ollut luopua D-talosta kokonaan, keskittää majoitus A, B ja C taloihin sekä peruskorjata asuinrakennus II ja rakentaa tarvittava lisätila uudisrakennuksena. Asuinrakennus II on kuitenkin arveltua huonokuntoisempi ja rakennesuunnittelijan arvion mukaan se ei välttämättä kestä suunnitellun kaltaista laajaa muutostyötä. Sen sijaan rakennus kyllä kestää pienimuotoista korjausta, mikäli seinien paikkoja ei siirretä tai kantaviin rakenteisiin ei muuten kajota. Mikäli rakentaminen olisi toteutettu tällä tavoin, väliaikaiset toimistotilat olisi sijoitettu kartanoon. Syksyllä 2007 kartanon osalta tilanne on merkittävästi muuttunut. Kartanon yläkerta on ollut tyhjillään syyskuun 2007 alusta. Toinen Kartanon asunnoista on vuokrattu määräaikaisella vuokrasopimuksella vuoden 2007 loppuun saakka. Hallinto ja koulutustiimi tarvitsevat työtilat 15 työntekijälle. Suorittamamme kokonaisarvioinnin mukaan kartanon tiloista päädyn asunto ja yläkerta vastaavat täydellisesti tilatarpeitamme. Tässä vaihtoehdossa kaksi salia rakennuksen keskiosassa jää edelleen edustus- ja kokouskäyttöön. Laatimamme alustavan suunnitelman mukaan hallinto sijoittuisi yläkerran tiloihin ja koulutustiimi alakertaan. Kartanon peruskorjaukseen on aikanaan käytetty merkittäviä summia ja tästä syystä tässä vaiheessa muutto kartanoon ei vaatisi lisäinvestointeja. Ainoat muutostyöt, mitä kartanossa tarvitsee tehdä, on yläkerran ison huonetilan keskellä olevan oviaukon tukkiminen ja entisen kerhohuoneen pintamaalaus. Tietotekniset yhteydet ja puhelinyhteydet kartanoon vedetään A-talosta. Tarvittavat kalusteet ovat jo olemassa, joten mitään merkittäviä kalustehankintojakaan muutto kartanoon ei edellytä. Lisätarvetta on yhdelle kopiokoneelle ja tämä voidaan hoitaa laajentamalla nykyistä leasing-sopimusta. Asuintalo II jäisi tässä vaihtoehdossa asuinkäyttöön. Aiemmin siinä on ollut vain yksi asunto, mutta pienillä muutostöillä se saadaan takaisin alkuperäiseen muotoonsa ja talossa olisi tämän jälkeen kaksi 3 huonetta ja keittiön käsittävää asuntoa. Asuintalon II saattaminen tasokkaiksi asunnoiksi edellyttää lattioihin lämmityseristeen lisäämistä, pintaremonttia huoneistoissa, kulutusvesiputkien uusimista sekä nykyisen katon korvaamista uudella katteella. Kustannusvaikutuksiltaan tämä on merkittävästi pienempi kuin alun perin suunniteltu toimistotilarakentaminen. Arkistotilan osalta LKK:ssa on meneillään suuri arkistouudistus ja tässä yhteydessä myös olemassa olevat arkistot inventoidaan ja kaikki sellainen materiaali, jota ei tarvitse arkistoida, tuhotaan. Näin arkistoista vapautuu tilaa ja akuuttia arkistotarvetta ei ole.

7 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA Esitetty ratkaisu on kokonaistaloudellisesti edullisin, sillä pystymme hyödyntämään olemassa olevat tilat täydellisesti LKK:n tarpeisiin ja säästämme merkittävästi rakentamiskustannuksissa. Samalla voimme tulevina vuosina kohdentaa varoja erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa on akuutteja korjaustarpeita (mm. C-talon pinta- ja kattoremontti). (TK), että - yläkerran ja alakerran päätyhuoneisto otetaan LKK:n omaan käyttöön ja hallinto ja koulutus siirtyvät kartanoon vuoden 2008 alusta - asuinrakennus II muutetaan kahden asunnon asunnoksi ja siellä tehdään tarvittavat korjaustyöt omana työnä, kustannusarvio euroa. - suunnitellusta uudisrakentamishankkeesta luovutaan

8 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA LKK:N ORGANISAATIO JA LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUS LKK:n toimintojen kehittämiseksi ja osana laatutyötä koulutuskeskuksen organisaatiorakenne on dokumentoitu. Organisaatio rakentuu edelleen toiminnoittain ja kukin toiminto muodostaa tiimin, jonka tehtävänä on sille kuuluvien tehtävien toteutus ja kehittäminen. Kullekin tiimille on nimetty tiiminvetäjä (LIITE). Uutena käytäntönä on osana toiminnan koordinointia, tiedottamista ja kehittämistä otettu käyttöön tiiminvetäjien kuukausittaiset työpalaverit. Uusi organisaatiokaavio edellyttää myös menotositteiden hyväksymisoikeuden muuttamista. Koulutustiimi on valinnut tiiminvetäjäkseen koulutusvastaava Timo Virtalan. Tähän saakka vastaavaa tehtävää on hoitanut koulutusvastaava Markku Lautamäki. (TK) - hyväksyä LKK:n organisaatiokaavion - että Markku Lautamäen oikeus hyväksyä menotositteita päättyy että oikeus hyväksyä menotositteita momentilta Opetus ja Valmennus (003001, koulutusjaksot oma toiminta, koulutusjakso ulkopuoliset luennoitsijat) myönnetään koulutusvastaava Timo Virtalalle alkaen.

9 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA SARI SALPAMÄEN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN Sari Salpamäki on työskennellyt keittäjä Paula Rosengrenin sijaisena alkaen. Hänen sijaisuutensa jatkuu saakka. Sijaisuuden aikana Rosengrenin eläkkeelle pääsy on varmistunut ja hän ei enää palaa työhön. Salpamäelle on kuulunut kokin tehtävät LKK:n keittiöllä sekä muut esimiehen määräämät tehtävät. Salpamäki on osoittautunut erittäin ammattitaitoiseksi työntekijäksi ja hän tulee erittäin hyvin toimeen sekä työyhteisön muiden jäsenten että siviilipalvelusvelvollisten kanssa. Sijaisuus on ollut heinäkuussa 2007 julkisesti haettavana. Keittiön toiminnan kannalta olisi erittäin suotavaa, että Salpamäki jatkaisi myös määräaikaisen työsuhteen päätyttyä. Salpamäen palkka on ollut / kk. (TK) - että Sari Salpamäen työsuhde vakinaistetaan alkaen - että hänen tehtäväkohtainen palkkansa on / kk. - että hänen käyttämänsä ammattinimike on kokki

10 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA SAIRAANHOITAJA/ENSIAPUOPETTAJAN VALINTA (LIITE) Sairaanhoitaja Maarit Natusen irtisanouduttua LKK:n palveluksesta päätettiin lautakunnan kokouksessa julistaa sairaanhoitajan tehtävä haettavaksi. Ensiapuopetuksen määrän lisääntyessä sairaanhoitajan edellytetään osallistuvan ensiapuopetukseen tarvittaessa. Hakuilmoituksen mukaan hakemukset tuli toimittaa mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Hakemuksensa jättivät Marja Kaapola Porvoosta, Marja-Riitta Hämäläinen Lapinjärveltä ja Jukka Antikainen Helsingistä. Kaikki hakijat päätettiin kutsua haastatteluun, joka toteutetaan ja Haastatteluiden jälkeen haastatteluryhmä tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä lautakunnalle kokouksessa. - valita sairaanhoitaja/ensiapuopettajan tehtävään Marja- Riitta Hämäläisen alkaen - että Hämäläisen tehtäväkohtainen palkka on /kk

11 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA ENSIAPUOPETTAJAN VALINTA (LIITE) Koulutusjakson uudistumisen johdosta ensiapuopetuksen määrä lisääntyy merkittävästi vuoden 2008 alusta. Tällä hetkellä ensiapuopetuksesta ovat huolehtineet klinikan terveydenhoitajat ja tarvittaessa ensiapuopetusta on ostettu ulkopuoliselta palvelun tuottajalta. Jatkossa nykyinen järjestely ei ole enää toimiva, vaan nyt on perusteltua palkata tehtävään ensiapuopettaja, joka vastaa sekä opetuksen toteuttamisesta että sen suunnittelusta ja kehittämisestä. Lautakunta teki kokouksessaan päätöksen asettaa kyseisen toimen haettavaksi. Hakuilmoituksen mukaan hakemukset tuli toimittaa mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Hakemuksensa jättivät Marja Kaapola Porvoosta, Marke Kuosa Myrskylästä ja Eija Helo-Calenius Vantaalta. Kaikki hakijat päätettiin kutsua haastatteluun, joka toteutetaan ja Haastatteluiden jälkeen haastatteluryhmä tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä lautakunnalle kokouksessa. (TK) - valita ensiapuopettajan tehtävään Marke Kuosan alkaen 4 kuukauden koeajalla. - että Kuosan tehtäväkohtainen palkka on kuukaudessa

12 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA LÄÄKEHUOLTOSUUNNITELMA (LIITE) Klinikan vuoden 2007 tavoitteena on ollut lääkehoitosuunnitelman laatiminen. Klinikalla on oma lääkekaappi, joka on sisältänyt erinnäisiä lääkkeitä, joita lääkärin määräyksestä tai sairaanhoitajan toimesta on voitu antaa siviilipalvelusvelvollisille. Lääkevalikoima on ollut kuitenkin suhteellisen laaja ja erääksi ongelmaksi on muodostunut lääkkeiden vanhentuminen. Nyt laaditussa lääkehoitosuunnitelmassa on otettu huomioon uusimmat suositukset, konsultoitu Lapinjärven apteekkia sekä LKK:ssa toimineita lääkäreitä. Lääkevalikoima tulee jatkossa olemaan suppeampi ja nyt valmistunut lääkehoitosuunnitelma ohjaa käytännön toimintaa. (TK) - hyväksyä esitetyn lääkehoitosuunnitelman

13 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA KOULUTUSJAKSOUUDISTUS Siviilipalvelukseen liittyvä koulutusjakso on uudistettu. Varsinaisesti uuden opetussuunnitelman mukainen koulutus tulee käynnistää vuoden 2008 alusta. Pilottikokeilu toteutettiin erälle 13 ja hyvien kokemusten johdosta loppuvuoden koulutusjaksojen sisältö noudattaa soveltuvin osin uutta opetussuunnitelmaa. Johtaja esittelee kokouksessa uuden opetussuunnitelman ja koulutuksen toteutusmallin. (TK) - merkitä tiedoksi saamansa selvityksen koulutusjakson uudistamisesta ja uudesta opetussuunnitelmasta

14 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA OPPILASHUOLTORYHMÄN NIMEÄMINEN Vuoden 2007 toimintasuunnitelmassa oli tavoitteena käynnistää oppilashuoltotoiminta LKK:ssa vuoden 2007 aikana. Tavoitteena toiminnalla on tunnistaa ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmatilanteita, etsiä ratkaisuja havaittuihin ongelmiin ja rakentaa yhteistyöverkostoja tukemaan kyseistä toimintaa LKK:ssa. Perusajatuksena on muodostaa ryhmä organisaation eri tiimeissä toimivista henkilöistä, jolloin moniammatillisuuden lisäksi ryhmä edustaa mahdollisimman laajaa näkemystä siviilipalvelusvelvollisten arjesta ja toiminnasta LKK:ssa. Ryhmässä edustettuina ovat koulutusjaksolla olevia siviilipalvelusvelvollisia edustava henkilö, palveluspaikattomia edustava henkilö, klinikan edustaja sekä LKK:n johdon edustaja. Ehdotuksen mukaan oppilashuoltoryhmään valitaan työpalveluohjaaja Marja-Liisa Sirén, kouluttaja/vapaa-aikaohjaaja Pirjo Riihelä (varalla Katarina Haddas von Martens), sairaanhoitaja Marja-Riitta Hämäläinen ja johtaja Tiina Koivuniemi. Oppilashuoltoryhmä laatii toiminnalleen erillisen toimintasuunnitelman. (TK) - että oppilashuoltoryhmään jäseniksi nimetään työpalveluohjaaja Marja-Liisa Sirén, kouluttaja/vapaa-aikaohjaaja Pirjo Riihelä (varalla Katarina Haddas von Martens), sairaanhoitaja Marja-Riitta Hämäläinen ja johtaja Tiina Koivuniemi.

15 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA ATK-LUOKAN VUOKRAUS ATK-luokka on tila, jota ajoittain halutaan vuokrata ulkopuolisten käyttöön. Tällä hetkellä merkittävin ATK-luokan LKK:n ulkopuolinen käyttäjä on kansalaisopisto. Kansalaisopistoa veloitetaan lautakunnan aikaisemman päätöksen mukaan samoin ehdoin, kuin kunnan muiden koulujen tiloja. Mikäli ATK-luokkaa haluaa vuokrata jokin muu taho kuin kansalaisopisto, tulee myös ATK-luokalle määritellä vuokra. Koska tilan lisäksi vuokraaja saa käyttöönsä ATK-laitteen, tilavuokran tulee olla suurempi kuin muissa tiloissa. Kohtuullinen vuokra on tällöin 100 per iltatilaisuus ja mikäli kysymyksessä on koko päivän tilaisuus tai viikonloppu, niin päivähinta on 140. Mikäli tilavuokraus edellyttää LKK:n henkilöstön läsnäoloa tai ohjelmistoasennuksia tms. veloitetaan näistä käytetyn ajan mukaan 30 per tunti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. (TK) - että ATK-luokan vuokra on alkaen 100 per ilta ja koko päivän osalta 140 sekä mikäli vuokraus edellyttää LKK:n henkilöstön läsnäoloa tai ohjelmistoasennuksia tms. veloitetaan näistä käytetyn ajan mukaan 30 per tunti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron

16 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA SAIRAANHOITAJA EVA KOSTIAISEN IRTISANOUTUMINEN Eva Kostiainen on työskennellyt terveysklinikalla terveydenhoitajana. Kostiainen on toimittanut kirjallisen irtisanoutumisen. Irtisanoutumisensa hän toivoo astuvan voimaan Kostiainen on sairaslomalla saakka.(tk) - hyväksyä Kostiaisen irtisanoutumisen

17 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA SAIRAANHOITAJA/ENSIAPUOPETTAJAN VALINTA Eva Kostiainen on irtisanoutunut LKK:n terveydenhoitajan tehtävästä. Hänen irtisanoutumisensa tulee voimaan Klinikan toiminnan huomioon ottaen Kostiaisen tehtävää ei voida jättää täyttämättä. LKK:ssa on ollut haettavana sairaanhoitaja/ensiapuopettajan tehtävä. Tehtävään on tullut kolme liitteessä esiteltyä hakijaa. Toiminnan sujumisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että Kositaisen seuraaja nimetään välittömästi ilman viivettä. Haastatelluista hakijoita tehtävään sopivin sekä koulutuksen että työkokemuksen näkökulmasta tarkasteltuna oli Jukka Antikainen. (TK) - valita sairaanhoitaja/ensiapuopettajan tehtävään Jukka Antikaisen alkaen 4 kuukauden koeajalla. - että Antikaisen tehtäväkohtainen palkka on kuukaudessa

18 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI Johtajan hallintopäätökset ajalta , merkitä päätökset tietoonsa saatetuksi.

19 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA ASIOITA TIEDOKSI 1. Eduskunnan työelämä ja tasa-arvovaliokunta on vieraillut LKK:ssa Siviilipalveluslain lähetekeskustelu on käyty eduskunnassa Siviilipalveluspaikkojen neuvottelupäivät järjestetään Tampereella Johtaja on ollut puolustuvaliokunnassa kuultavana merkitä asiat tietoonsa saatetuiksi

20 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Seuraavan kokouksen ajankohta: Seuraava kokous pidetään tiistaina klo Lautakunnan jäsenten esiin tuomat asiat: Ei ollut.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 9.6.2010 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2008 Kokousaika 18.12.2008 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kartano KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 15.6.2009 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 16.4.2014 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 47 YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 47 YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokousaika 04.09.2013 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO 12.5.2015 klo 17.15 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 136 136 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot