Kirkkoneuvosto 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 1/2014 30.1.2014 1"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 1/ Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai klo Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Poissaolevat jäsenet Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Muut läsnäolevat Yliluoma Tapio, talousjohtaja Roms Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jokela Hanna, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kankkunen Tuula :t 6 ja 7 Kukkasniemi Mirca :t 6 ja 7 Hanhikorpi Maria 6 Tampio Maarit 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pia Hägglund-Viljanen ja Mikko Yli-Rosti Tarkistus suoritetaan Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pykälät 1-18 Pöytäkirjanpitäjä Tapio Yliluoma Pöytäkirjan tarkistajat Pia Hägglund-Viljanen Mikko Yli-Rosti

2 Kirkkoneuvosto 1/ KN 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Alkuhartauden päätteeksi veisattiin virsi 501. Sovittiin yksimielisesti, että Raija Korpela pitää seuraavan kokouksen alkuhartauden. KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 3 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Pia Hägglund-Viljanen ja Rakel Kaarto. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Pia Hägglund-Viljanen ja Mikko Yli-Rosti. KN 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi sillä muutoksella, että järjestäytymisen jälkeen käsiteltiin ensin pykälät kuusi ja seitsemän. Lisäksi päätettiin ottaa käsittelyyn viisi asiaa pykälät

3 Kirkkoneuvosto 1/ KN 5 VIHDIN SEURAKUNNAN HANKINNAT JA HANKINTAYHTEISTYÖSOPIMUS KL-KUNTAHANKINNAT OY:N KANSSA Hankintayhteistyön raamisopimus mahdollistaa seurakunnan osallistumisen Kuntahankintojen suorittamiin kilpailutuksiin. Jokaisesta hankinnasta tehdään erikseen päätös eikä hankintayhteistyön raamisopimus sido seurakuntaa käyttämään niitä yrityksiä, joiden tuotteita tai palveluja Kuntahankinnat on kilpailuttanut. Seurakunnalla on edelleen mahdollisuus kilpailuttaa itse hankintoja tai käyttää muutoin sille kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa. Ilman hankintayhteistyösopimusta ei ole kuitenkaan mahdollisuutta hyödyntää Kuntahankintojen tekemiä kilpailutuksia. 1) Hankintojen kokonaismäärä ilman rakennusurakoita on Vihdin srk:ssa n. 1,3 milj. / vuosi. Vihdistä / vihtiläisiltä yrityksiltä ostetaan tarvikkeita ja palveluja n / vuosi eli n. ¼ hankintojen kokonaismäärästä. Hankintojen erittelyt ovat liitteenä. 2) Osassa hankinnoista ei ole vihtiläistä vaihtoehtoa kuten sähkön osto tai puhelinpalvelut. Atk-hankinnat hoidetaan suurelta osin IT-alueen kautta. IT-alueen kautta saadaan hyödynnettyä valtakunnallista kilpailua. 3) Vihtiläiset yritykset huomioidaan hankinnoissa, mikäli Vihdissä on yleensä mahdollista saada tuotetta tai palvelua. Esim. kuljetuspalvelut hankintaan lähes 100 %:sti vihtiläisiltä yrityksiltä. 4) Rakennusurakoissa huomioidaan hankintalaki ja käytetään mahdollisuuksien mukaan vihtiläisiä rakennusliikkeitä. 5) Hankinnoissa huomioidaan kokonaistaloudellisuus (hinta, laatu, työaikasäästöt ym.) 6) Vihdin srk tekee hankintoja myös eettisin perustein esim. käyttämällä reilun kaupan kahvia. Lähiruokaa käytetään lähinnä leirikeskuksessa. Marjat ovat kaikki Vihdistä. Aikaisemmin kun oli enemmän työvoimaa, haettiin perunat ja porkkanat vihtiläisistä maataloista. Lähiruoan käyttömahdollisuutta on hyvä tutkia jatkossakin. Leirikeskuksen osalta se tarkoittaisi mm. säilytystilojen tekemistä (esim. maakellari), jolloin saataisiin kerralla suurempia määriä eikä työaikaa kuluisi hankintamatkoihin. Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunta tekee hankintayhteistyön raamisopimuksen (liite) Kirkon keskusrahaston/kirkkohallituksen ja KL- Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto 1/ KN 6 LÄHETYSJUHLIEN PÄÄSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto LÄHETYSJUHLIEN PÄÄSIHTEERIN TEHTÄVÄN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Vihdin seurakunta järjestää Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlat kesäkuun toisena viikonloppuna Lähetysjuhlien käytännön koordinoinnista vastaa pääsihteeri, joka aloittaa tehtävässä viimeistään puolitoista vuotta ennen juhlia. Pääsihteeri voi olla kokoaikainen työntekijä juhlat järjestävän seurakunnan sisältä, osa-aikainen pääsihteeri seurakunnan työntekijöiden joukosta tai seurakunnan työntekijäjoukon ulkopuolelta palkattava kokoaikainen tai osa-aikainen työntekijä. Aiemmin olemme keskustelleet pääsihteerille asetettavista kriteereistä, jotka liittyvät organisointitaitoihin ja kirkon lähetystehtävän tuntemukseen. Edelleen olemme puhuneet siitä, että saattaisi olla viisasta valita työsuhteinen tuntityöläinen koordinoimaan lähetysjuhlia. Kirkkoneuvoston on siis päätettävä pääsihteerille asetettavista kriteereistä ja työsuhteen laadusta ja kestosta. Asian käsittely: Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi Lähetysjuhlien pääsihteerin tehtävän tehtävään kuuluvin kriteerein. Kirkkoneuvosto keskusteli pääsihteerin tehtävän täyttämisestä. Lähetysjuhlien pääsihteerin tehtävän kriteereinä ovat organisointi- ja koordinointitaito, kirkon lähetystehtävän sekä seurakuntaelämän tuntemus. Tehtävä julistetaan haettavaksi Vihdin seurakunnan työyhteisön sisäisessä haussa tammikuun 2014 alussa. Hakuaika on kaksi viikkoa. KIRKKONEUVOSTO Lähetysjuhlien pääsihteerin tehtävään haki seurakunnan sisäisessä haussa kolme työntekijää: johtava lapsityönohjaaja Mirca Kukkasniemi, nuorisotyönohjaaja Maarit Tampio ja diakoni Maria Hanhikorpi, hakemukset liitteenä. Hakijat on pyydetty kirkkoneuvoston haastateltaviksi. Haastattelussa on mukana myös lähetyssihteeri Tuula Kankkunen.

5 Kirkkoneuvosto 1/ KN 6 Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlakoordinaattori Jussi Hankela on määritellyt lyhyesti pääsihteerin tehtävät, liite, joka määrittely täydentää kirkkoneuvoston aiemmin laatimaa kriteeristöä tehtävään valittavalta henkilöltä vaadittavista valmiuksista. Asian käsittely: Kirkkoneuvosto valitsee Lähetysjuhlien pääsihteerin. Kirkkoneuvosto haastatteli kaikki kolme hakijaa ja kuuli lähetyssihteeri Tuula Kankkusta asiantuntijana. Lähetyssihteeri Tuula Kankkunen poistui kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi. Kysymykset Minkä takia hait tehtävää? Millaiset ovat organisointi ja koordinointitaitosi? Miten hyvin tunnet kirkon lähetystyötä? Millainen on seurakuntaelämän tuntemuksesi? Miten motivoisit srk:n työntekijöitä lähetysjuhliin? Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle. Selvitetään vielä mm. Suomen Lähetysseurasta onko pääsihteerin tehtävien jako tarkoituksenmukaista.

6 Kirkkoneuvosto 1/ KN 7 JATKOAIKA KOULUTUS- JA YHTEISTYÖMATKALLE VIROON /KUKKASNIEMI Kirkkoneuvosto KOULUTUS- JA YHTEISTYÖMATKA VIROON /KUKKASNIEMI Johtava lapsityönohjaaja Mirca Kukkasniemi anoo mahdollisuutta neljän kuukauden koulutus- ja yhteistyömatkaan Viroon ajalle , liite. Kukkasniemi työskentelisi Viron kirkon lähetyskeskuksessa perhetyön koordinaattori Pia Ruotsalan alaisuudessa tehden seurakunnallista perhetyötä. Ruotsala toimii lähetyskeskuksessa Suomen lähetysseuran lähettistatuksella. Viron kirkon lähetyskeskuksen johtaja Leevi Reinaru on kutsunut Mirca Kukkasniemen ko. tehtävään, liite. Kuten anomuksesta ilmenee, Kukkasniemen työ Viron kirkossa olisi jatkoa paitsi Otepään ja Sangasten seurakuntien kanssa toteutuneelle yhteistoiminnalle, myös pastoreiden Aino ja Yrjö Rossin raamattuopetusyhteistyölle Viron kirkon kanssa. Viro on aivan lähellä oleva lähetyskenttä, sekularisoitunut maa, jonka kirkon tulevaisuus lepää paljolti sen varassa, millaisia kanavia se löytää virolaisten lasten, nuorten ja perheiden maailmaan. Tähän työhön Viron kirkko tarvitsee suomalaisten tukea niin taloudellisessa kuin työntekijöidenkin muodossa. Kukkasniemen koulutus- ja yhteistyömatka olisi omalta osaltaan valmistautumista tuleviin lähetysjuhliin Vihdissä. Se olisi puolin ja toisin ammatillisten näkyjen ja käytäntöjen jakamista ja oppimista toinen toiseltaan. Oman kotiseurakuntamme ja koko kirkon lapsi- ja perhetyö elää murrosvaihetta, jonka läpi käyminen vaatii avarakatseisuutta ja uusien työmenetelmien löytämistä. Tähän ko. matka antaisi eväitä. Kukkasniemi on valmis raportoimaan matkan annista Vihdin seurakunnalle ja laajemminkin vihtiläisille. Mirca Kukkasniemi jatkaisi koulutus- ja yhteistyömatkan aikana etätyönä johtavan lapsityönohjaajan viran hoitamista Vihdin seurakunnassa. Kasvutiimin sisällä hänen tehtävänsä siirtyisivät osittain muille lapsityönohjaajille. Seurakunnalle koituisi tästä matkasta alle tuhannen euron kustannukset, jotka syntyisivät vuokra-asunnossa asumisesta ja vakuutusmaksuista. Lähetysjohtokunta on käsitellyt kokouksessaan Kukkasniemen koulutus- ja yhteistyömatkaa ja kannattaa sitä. Lähetysjohtokunnalla on myös budjetoituja varoja tämänkaltaiseen yhteistyöhön Viron kirkon kanssa. Matkan johdosta Kukkasniemen virkapaikka siirtyisi väliaikaisesti Tallinnaan Viron kirkon lähetyskeskukseen.

7 Kirkkoneuvosto 1/ KN 7 Kirkkoneuvosto päättää lähettää Mirca Kukkasniemen koulutus- ja yhteistyömatkalle Viroon ajanjaksoksi Matkan aikana Kukkasniemen virkapaikka on Viron kirkon lähetyskeskus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto Mirca Kukkasniemi on anonut lisäaikaa koulutus- ja yhteistyömatkalle Viroon, koska hänen käsityksensä mukaan matka olisi neljän kuukauden mittaisena liian lyhyt sille asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta. Myös vuokra-asunnon saanti on helpompaa puolen vuoden ajanjaksolle, liite. Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että Mirca Kukkasniemen koulutus- ja yhteistyömatka Viroon sijoittuu ajanjaksolle Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto Välitilintarkastuksessa tilintarkastaja kiinnitti huomiota siihen, että Mirca Kukkasniemen koulutus- ja yhteistyömatkan kustannukset ovat pääsääntöisesti lapsi- ja perhetyön tehtäväalueella vaikka työ on luonteeltaan enemmän lähetystyötä. Talousjohtajan tekemän laskelman mukaan työn kokonaiskustannukset ovat puolen vuoden ajalta n euroa, liite. Mirca Kukkasniemen työ Virossa on monialaista. Työ käsittää lapsi- ja perhetyötä, diakoniatyötä ja lähetystyötä. Vihdin seurakunnan talousarviossa lapsi- ja perhetyön tehtäväalueen tuotot ja kulut koskevat lähinnä sitä työtä, jota tehdään Vihdin kunnan alueella. Tämän vuoksi luontevampi paikka Mirca Kukkasniemen koulutus- ja yhteistyömatkan kustannusten kirjaamiseen on esim. lähetystyön tehtäväalue. Talousjohtaja esittää että Mirca Kukkasniemen koulutus- ja yhteistyömatkan kustannukset kirjataan talousarviossa lähetystyön tehtäväalueelle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kirkkoneuvosto 1/ KN 7 KIRKKONEUVOSTO Mirca Kukkasniemi on jo toisen kerran anonut lisäaikaa koulutus- ja yhteistyömatkalle Viroon. Kukkasniemi on antanut laajahkon selonteon työstään Viron kirkon lapsi- ja perhetyössä, liite. Selonteosta ilmenee, että työhön kuuluvat keskeiset hankkeet ovat siinä vaiheessa, että Vihdin seurakunnan on harkittava lisäajan myöntämistä Kukkasniemen työlle Virossa. Anotulla tavalla toteutuessaan työ jatkuisi kesäkuun loppuun Kukkasniemi on työskennellyt Viron kirkon palveluksessa Vihdin seurakunnan kustantamana tehden samalla keskeisiä lapsi- ja perhetyön tehtäviä kotimaassa. Kukkasniemen ajatuksena on se, että hän rytmittäisi kevään 2014 työskentelyä Virossa siten, että hän olisi kustakin kuukaudesta keskimäärin yhden viikon Suomessa Vihdin seurakunnan tehtävissä. Asian käsittely: Kirkkoneuvosto kuulee Mirca Kukkasniemeä ja lähetyssihteeri Tuula Kankkusta ennen kuin se päättää koulutus- ja yhteistyömatkan jatkosta. Kirkkoneuvosto kuuli Mirca Kukkasniemeä ja lähetyssihteeri Tuula Kankkusta asiassa. Mirca Kukkasniemi ja Tuula Kankkunen poistuivat kokouksesta ennen kuin asiassa tehtiin päätös. Kirkkoneuvosto päätti Mirca Kukkasniemeä ja Tuula Kankkusta kuultuaan jatkaa koulutus- ja yhteistyömatkaa Viroon saakka siten, että hän on kustakin kuukaudesta keskimäärin yhden viikon Suomessa Vihdin seurakunnan tehtävissä.

9 Kirkkoneuvosto 1/ KN 8 ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS /YLILUOMA Vihdin seurakunnan omistamien asuinhuoneistojen vuokrasopimukset on tehnyt talousjohtaja. Talousjohtaja Tapio Yliluoma esittää, että hän voisi vuokrata seurakunnan omistaman Kalliomäen pienkerrostalosta yksiön työasunnoksi alkaen toistaiseksi. Kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan asunnon vuokra on työntekijälle vähintään verohallinnon määräämä asuntojen luontoisedun määrä. vuokrasopimus liitteenä Asian käsittely: Kirkkoherra esittää, että Vihdin seurakunta vuokraa talousjohtaja Tapio Yliluomalle asunnon Kalliomäen pienkerrostalosta liitteen mukaisesti. Vuokran määrä perustuu verohallinnon luontoisedun laskentaperusteisiin. Talousjohtaja Tapio Yliluoma poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi pykälän käsittelyn aikana kirkkoherra. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 1/ KN 9 VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRIEN TARKISTUKSET Vihdin seurakunta omistaa 16 vuokra-asuntoa. Näistä on vuokrattuna tällä hetkellä 14 asuntoa. Nummelan seurakuntakeskuksen päätyhuoneisto on vapaana Toivon-paikka hanketta varten. Erkkilän omakotitalossa on paha kosteusvaurio. (Rakennuksen tulevaisuudesta on tarkoitus tehdä päätös keväällä 2014.) Asuntojen vuokrat perustuvat työntekijöillä verohallinnon luontoisedun laskentaperusteisiin. Muiden kohdalla asuntojen vuokrat noudattavat paikkakunnan vuokratasoa ottaen huomioon rakennuksen sijainti ja kunto. Asuntojen vuokrataso on kohtuullinen. Asuntojen ylläpitokustannukset ovat kasvaneet vuokrakorotuksia enemmän. Asuntojen vuokratuottoja vähentää 1) vuokralaisten vaihtumisesta aiheutuvat tyhjät kuukaudet, jolloin ei tule vuokratuloja 2) asuntojen korjaukset 3) lämmitys ja huoltokustannusten kasvu Vuokra-asuntojen tuotto-kuluvertailu vuosilta liitteenä. Kun verrataan vuotta 2013 vuoteen 2008, selviää, että vuokraasuntojen tuotot ovat kasvaneet 5 vuoden aikana n. 7 % ja n e. Kulut ovat kasvaneet 5 vuoden aikana n. 33 % ja n e. Nettotuotto on vähentynyt n. 45 % ja euroa. Asuntojen vuokratuotot olivat v n euroa vuodessa. Jos vuokrat olisivat kasvaneet tasaisesti 1,3 % vuodessa, päädytään v vuokratuottojen tasoon n euroa. Vuokra-asuntojen todellinen tuotto on se luku, joka jää jäljelle kun vuokratuotoista vähennetään asunnon ylläpitokustannukset. Kaikkien vuokra-asuntojen nettotuotto oli v n euroa. Nettotuoton arvo oli v n euroa. Kun otetaan huomioon inflaatio niin vuoden euroa vastaa vuoden 2013 rahaa n euroa. Vuokra-asuntojen tuotto on siis puolittunut viidessä vuodessa. Vuokra-asuntoihin olisi teetettävä korjaussuunnitelmat ja ylläpitotuottolaskelmat esim. 10 vuoden ajalle, jotta selviäisi onko seurakunnan kannattavaa ylläpitää vuokra-asuntoja.

11 Kirkkoneuvosto 1/ KN 9 Jotta seurakunnan on perustelua ylläpitää vuokra-asuntoja, pitää vuokratasoa tarkistaa. Talousjohtaja on tehnyt esityksen vuokrantarkistuksista. Asuntojen keskimääräinen vuokrankorotus on 3,7 % ja n. 25 euroa kuukaudessa. Korotuksen määrä vaihtelee asunnoittain riippuen asunnon koosta ja vuokratasosta. Vuokrantarkistukset alkaen ovat liitteenä. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuokrantarkistukset liitteen mukaisesti alkaen. Vuokra-asuntojen korjaussuunnitelmat ja ylläpito-tuottolaskelmat tehdään kiinteistöstrategian yhteydessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 1/ KN 10 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN NUMMELAN KAARIKESKUSSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN Nummelan Kaarikeskussäätiö pyytää kirkkoneuvostoa nimeämään jäsenen ja varajäsenen Nummelan Kaarikeskussäätiön hallitukseen, liite. Seurakunnan edustajina hallituksessa toimikaudella ovat toimineet Outi Huitu varsinaisena jäsenenä ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Aila Lindroos. Kirkkoneuvosto valitsee Outi Huitun Kaarikeskussäätiön varsinaiseksi jäseneksi kaudelle ja Aila Lindroosin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. KN 11 LUOTTAMUSTOIMEN LAKKAAMINEN / YRJÖ ROSSI Kirkkovaltuutettu Yrjö Rossi on muuttanut paikkakunnalta ja hänen luottamustoimensa kirkkovaltuustossa ja lähetystyön johtokunnassa on näin ollen päättynyt. Kirkkovaltuusto nimeää Yrjö Rossin tilalle varsinaisen kirkkovaltuuston jäsenen ja hänen tilalleen puheenjohtajan lähetystyön johtokuntaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto 1/ KN 12 TALOUDEN TASAPAINOITUS JA HENKILÖSTÖ Vihdin seurakunnan talouden tasapainotusohjelmaan liittyy mm. - seurakunnan virkojen ja työsuhteiden jäädyttäminen. Avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita ei täytetä muuten kuin kirkkoneuvoston erillisharkinnan mukaan. Uusia määräaikaisia virkoja tai työsuhteita ei perusteta toistaiseksi kuin perustelluista syistä. - Henkilöstön vähentäminen kirkkoneuvoston laatiman erillissuunnitelman ja henkilöstöstrategian mukaisesti. Kirkkoneuvosto ei ole tehnyt erillissuunnitelmaa henkilöstön vähentämiseksi. Painopisteitä toiminnalle ja siten myös henkilöstömäärille on tehty mm. silloin kun seurakunta päätti täyttää avoimeksi tulleen diakonian viran ja perustaa määräaikaisen diakonian- ja nuorisotyönohjaajan viran. Strategisena linjauksena on ollut keskittyminen ydintoimintoihin. Tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että henkilöstön määrää on vähennetty ns. tukitoiminnoista (kiinteistötyö) ja lisätty sellaisia työntekijöitä, joiden työ kohdentuu suoremmin seurakunnan jäseniin / ihmisiin ja seurakunnan varsinaiseen toimintaan. Lisäksi on tehty muutoksia seurakuntatyön sisällä. Lapsi- ja perhetyöstä on siirretty henkilöstöresurssia nuorisotyölle. Lapsityössä on ensi syksystä alkaen vähemmän työvoimaa n. 1 henkilötyövuoden verran ja nuorisotyölle tuli lisää yksi määräaikainen virka. Tukitoimien henkilöstövähennykset on korvattu ostopalveluilla. Kiinteistötöissä käytetään paikkakunnan yrityksiä korjaus, huolto- ja suunnittelutöistä. Vihdin seurakunnan talous tarvitsee lisää liikkumavaraa. Nuorisotyöntekijän palkka on suurempi kuin lastenohjaajan, joten yhden kokoaikaisen lastenohjaajan työsuhteen lakkauttamisen lisäksi tarvitaan muitakin toimia. Nuorisotyössä on tarve lisätyövoimalle myös lähivuosina, joten viran rahoitus tulisi varmistaa lähivuosille.

14 Kirkkoneuvosto 1/ KN 12 Seurakunnan rakennuksien korjauksiin tulisi varata euron määrärahavaraus yllättäviä korjauksia varten. Ilmastointi-, paloilmoitinlaitteet, kylmiöt, suurtalouskeittiökoneet, atk-laitteet ja rakennusten yllättävät korjaushankkeet vaativat varoja. Käytännössä joka vuosi tapahtuu jotain sellaista yllättävää kiinteistömenoa, joka on rakennuksen tai toiminnan takia pakko korjata/uusia. Seurakunnan henkilöstöä on jo karsittu kiinteistötoimesta. Kiinteistötoimessa tutkitaan oman työpaikkaruokailun lopettamista. Tämä säästäisi hieman kuluja ja vapauttaisi henkilöstöresurssia muihin kiinteistötöihin. Kiinteistöissä on tarvetta lisätyövoimalle päiväkerhotilojen siivoukseen sekä leirikeskuksen emäntä-siivoustöihin. Sisäisillä siirroilla tavoitellaan lisää kustannussäätöjä kiinteistötoimessa. Lapsi- ja perhetyöstä ei voida vähentää tällä hetkellä enempää toiminnan kärsimättä. Diakoniatyöstä on vähentynyt kesädiakoni sekä yksi aikuistyöntekijän virka. Nuoristotyö kamppailee henkilöstöresurssipulan kanssa ja on juuri saanut hengähdystauon määräaikaisen viran myötä. Papiston ja kanttorien työtä lisää kesäpapin ja kanttorin määräaikaisten virkojen lopetukset. Henkilöstöresurssien vähennys on siksi kohdennettava toimistotyöhön. Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto toimivat varsin pienellä henkilömäärällä. Taloustoimiston työmäärä on kasvanut kiinteistöpäällikön viran lakkauttamisen myötä. Lisäksi taloustoimiston työmäärä on kasvamassa huomattavasti lähivuosina Kipaan siirtymisen myötä. Henkilöstöhallinnon töiden vaativuuden kasvu mm. Havan myötä lisää paineita henkilöstösihteerin palvelujen saamiseen. Kirkkoherranvirastossa tehdään jo nyt ylitöitä kirkon uuden jäsentietojärjestelmän, Kirjurin, käyttöönoton ja korjaustöiden vuoksi. Toimistotyöntekijöiden vähennys olisi siksi kohdennettava tiedotukseen. Vihdin seurakunnalla on töissä kaksi henkilöä tiedotuksessa. Tiedotuksen tehtäviin on sisältynyt tiedotuksen lisäksi atk- ja puhelinjärjestelmien tukihenkilön tehtäviä. Seurakunta voi ulkoistaa osan tiedotustyöstä. Tiedottajan viran vuosikustannus on n euroa sisältäen palkka, eläke, sotu ym. henkilöstökustannukset. Mikäli tiedottajan virka lakkautetaan, tulee varata määräraha ostopalveluja varten (n euroa). Lisäksi on pohdittava tiedotussihteerin viran tehtävät ja mahdollinen työn vaativuuden lisääntymisen vuoksi tuleva palkantarkistus. Tiedottajan viran lakkautuksen nettosäästö on arviolta n euroa. Tästä nettosäästöstä n euroa menisi nuorisotyön viran rahoittamiseen.

15 Kirkkoneuvosto 1/ KN 12 Ennen kuin päätös viran lakkauttamisesta tehdään, on asianosaisia kuultava. Henkilöstöpoliittiset linjaratkaisut on hyvä käsitellä myös Vihdin seurakunnan yhteistyötoimikunnassa. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee henkilöstön painopistealueista ja tekee esityksen jatkotoimista talousjohtajan yllä olevan selvityksen huomioiden. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen henkilöstörakenteen painopisteen muutoksesta. Tiedottajan viran lopettamisasia ja tiedotuksen tehtävien hoitaminen tulevaisuudessa valmistellaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

16 Kirkkoneuvosto 1/ KN 13 IRTISANOUTUMINEN DIAKONIAN VIRASTA KOEAJALLA / HANNI-MARIA SALO-AUVINEN Diakoni Hanni-Maria Salo-Auvinen on irtisanoutunut diakonian virasta koeajalla alkaen, liite. KL 6: 17,3 mom mukaan virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa koeajalla päättymään välittömästi. Virkasuhteen purkava viranomainen on kirkkoneuvosto, KL 6:59, 1) kohta. Kirkkoneuvosto myöntää Hanni-Maria Salo-Auviselle eron diakonian virasta alkaen. Kirkkoneuvosto myönsi yksimielisesti Hanni-Maria Salo-Auviselle eron diakonian virasta alkaen. KN 14 SIVUTOIMILUPA/ HANNI-MARIA SALO-AUVINEN Diakoni Hanni-Maria Salo-Auvinen on anonut sivutoimilupaa KL 6:30 mukaan työnantaja voi anomuksesta myöntää viranhaltijalle sivutoimiluvan. Kirkkoneuvosto myöntää Hanni-Maria Salo-Auviselle sivutoimiluvan ajalle Kirkkoneuvosto myönsi yksimielisesti Hanni-Maria Salo-Auviselle sivutoimiluvan ajalle

17 Kirkkoneuvosto 1/ KN 15 KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO VIRKAVAPAUTTA VARTEN/ HANHISUANTO III kappalainen Matti Hanhisuanto on anonut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapautta ajalle , liite. Mikäli virkavapauden kokonaiskesto ylittää kaksi kuukautta, tulee papinviran haltijan lähettää virkavapausanomus tuomiokapitulin päätettäväksi ja toimittaa kopio anomuksesta kirkkoneuvostolle tiedoksi. Mikäli virkavapautta pyydetään kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi, hänen tulee liittää hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto, KJ 6:8 ja 9. Matti Hanhisuanto on siirtymässä sairaalapapin viransijaiseksi. Ehdotus: Kirkkoneuvosto puoltaa Matti Hanhisuannon virkavapausanomusta ajalle Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto 1/ KN 16 RIPPIKOULURYHMIEN KOKO VUONNA 2014 Piispainkokouksen hyväksymä Rippikoulusuunnitelma 2001 toteaa, että rippikouluryhmän enimmäiskoko on 25 nuorta. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Vihdin seurakunnassa toimii vuonna 2014 viisitoista rippikouluryhmää, joista kaksi on päivärippikouluja. Rippikouluryhmien kokoamisen jälkeen on ilmennyt painetta korottaa rippikoulujen ryhmäkokoa maksimissaan 28. Tilanne johtuu siitä, että päivärippikoulut eivät ole niin suosittuja ja muutoinkin nuorten omat toiveet rippikouluryhmästä eivät jakaannu tasaisesti. On pienempi paha korottaa kaikkien rippikouluryhmien kokoa, kuin toimia niin, että nuori jättää rippikoulun käymättä, koska hän ei pääse haluamalleen leirille. Ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2014 rippikouluryhmien koko on maksimissaan 28. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto 1/ KN 17 ILMOITUSASIAT 1. Vihdin seurakunnan väkilukumuutokset Vahvistamattomat tiedot , korjausajossa luvut voivat muuttua muutos Vihdin srk:n jäsenmäärä Seurakuntaan muutti Seurakunnasta muutti Kirkkoon liittyi Kirkosta erosi Kirkosta eroamisprosentti jäsenmäärästä oli 1,91 0,89 % +1,02 Kirkkoon liittymisprosentti 0,36 Vertailua lähiseurakuntiin v Lohjan srk:ssa kirkkoon liittyi 104 0,28 % Lohjan srk:ssa kirkosta erosi 569 1,55 % Nurmijärven srk:ssa kirkkoon liittyi 117 0,37 % Nurmijärven srk:ssa kirkosta erosi 487 1,53 % Karkkilan srk:ssa kirkkoon liittyi 23 0,35 % Karkkilan srk:ssa kirkosta erosi 64 0,97 % Espoon srk:ssa kirkkoon liittyi 901 0,52 % Espoon srk:ssa kirkosta erosi ,61 %

20 Kirkkoneuvosto 1/ KN Tilikauden 2013 alustava tulos Talousjohtaja esittelee kokouksessa tilikauden 2013 alustavan tuloksen, liite. 3. Espoon hiippakunnan 10-vuotisjuhlien ohjelma, liite, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osallistuminen juhlallisuuksiin. 4. Kotiseutuneuvoksen arvonimen luovutustilaisuus Rauno Pulkkiselle on myönnetty kotiseutuneuvoksen arvonimi. Arvonimen luovutustilaisuus pidetään la klo 14 Otalammen työväentalolla. Seurakunnan puolesta tilaisuuteen on kutsuttu kirkkoherra ja talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuiksi. Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saatetuiksi. KN 18 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi pykälän 18 mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello

21 Kirkkoneuvosto 1/ Vihdin seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto määrä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 1 4, 6, 11-12, 15, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 5, 7 10 ja 16 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. oikeudenkäymiskaari 1:1 Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Kohta 3. pykälät 13 ja 14 Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

22 Kirkkoneuvosto 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 5, 7 10 ja 16 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

23 Kirkkoneuvosto 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki Postiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Espoo Postiosoite: PL 203, Espoo Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää

24 Kirkkoneuvosto 1/ Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Lisätietoja pykälistä 1-18 ja oikaisu- ja valitusasioista antaa kirkkoherra Pekka Valkeapää puh talousjohtaja Tapio Yliluoma puh Käyntiosoite Vihdin seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Niuhalanraitti 6 b Vihdin seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on Niuhalanraitti 6 b VIHTI. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65

Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65 Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.50 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Aspila Pentti poistui :n 54 aikana klo 20.04 Ali-Mattila

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.5.2015 klo 18.00-21.50 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija Kaarto

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 4/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 4/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 52 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot