SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo :n 6 jälkeen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen."

Transkriptio

1 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014 Kokousaika klo Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Juha Ilonen, puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Kaarlo Kuntsi Maija Kuntsi Eija Laitinen Mervi Lehikoinen poistui klo :n 13 aikana Anne Pircklén Anna-Leena Saari Sirkka Sevanto poistui klo :n 13 aikana Poissa: Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen Ulla Siirto Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo :n 6 jälkeen. Asiat 1-16 Allekirjoitukset Juha Ilonen, puheenjohtaja Minna Pietikäinen, pöytäkirjanpitäjä Paikka ja aika: Sipoossa Georg Bergström Kaarlo Kuntsi

2 Sipoon suomalainen seurakunta Esityslista 1/ Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus n ohjesäännön (2 ) mukaan kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on ohjesäännön saman pykälän mukaan liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkolain (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 11/13 seurakuntaneuvoston jäsentä. 3 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastaa seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan (6 ) kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Georg Bergström ja Kaarlo Kuntsi. 4 Pöytäkirjan nähtävänä olo Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä Kirkkolain mukaan (KL 25:3) siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä välisenä aikana kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. 5 Esityslistan ja lisäesityslistan hyväksyminen Esityslista on toimitettu kokouskutsun mukana. Lisäesityslista toimitettiin kokoukseen.

3 Sipoon suomalainen seurakunta Esityslista 1/ Kokouksen esityslista ja lisäesityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 6 Esitys nuorisotyön työryhmän toimintatavan muuttamisesta Nuorisotyönohjaaja, tiimivetäjä Sanna Ahjosaari oli kutsuttu kokoukseen esittelemään nuorisotyön tiimin ehdotusta. hyväksyi kokouksessaan (3/ ) seurakunnan uuden tiimiorganisaatiomallin ja työalojen toiminnallisesti suuntautuneet työryhmät Kokouksessaan seurakuntaneuvosto hyväksyi näiden työryhmien toimintasäännöt (Liite 1). Nuorisotyön tiimi on jättänyt seurakuntaneuvostolle esityksen (Liite 2) nuorisotyön työryhmän toimintatavan muuttamisesta. Nuorisotyön tiimin mielestä työryhmän toiminta nykymuodossaan ei ole toimiva. Tiimin mukaan nuorisotyön työryhmä eroaa muista seurakunnan toiminnallisesti suuntautuneista työryhmistä mm. siinä, että työryhmällä ei ole vastuullaan tapahtumien järjestämistä ja nuorisotyössä aktiivisesti toimivien nuorten määrä on suuri. Suuren osan rajaaminen työryhmän ulkopuolelle ei nuorisotyön tiimin mielestä ole tarpeellista. Nuorisotyön tiimi esittää seurakuntaneuvostolle, että nuorisotyön työryhmä muutetaan vapaamuotoisemmiksi, kaikille nuorille avoimiksi Kellarikokouksiksi. Illoissa olisi tarkoitus pohtia seuraavaa toimintakautta, ja kokoontumisia olisi 2-4 toimintakaudessa. Nuorisotyön tiimin esityksenä on, että Kellarikokoukseen kokoontuisivat työntekijät, kaikki halukkaat nuoret ja seurakuntaneuvoston edustaja. Kokouksesta tehtäisiin muistio. hyväksyy nuorisotyön tiimin esityksen muuttaa nuorisotyön työryhmän kokoukset vapaamuotoisemmiksi ja kaikille avoimiksi Kellarikokouksiksi. Kokousten määrä tulee olla työryhmien tapaan yhteensä 4 kokousta vuodessa, ja Kellarikokouksen koollekutsujana ja sihteerinä tulee olla jatkossakin tiimivetäjä. Kellarikokouksista tulee toimittaa muistio kirkkoherralle ja seurakuntaneuvostolle työryhmän toimintasäännön mukaisesti. Työryhmän toimintasääntöä (kohdat 6-10) sovelletaan Kellarikokouksien osalta työryhmien tapaan. Nuorisotyön työryhmä lakkautetaan , ja nuorisotyön Kellarikokoukset aloittavat toimintansa alkaen. Muutos kirjataan toimintasääntöön. Lisäksi päätettiin, että esitys korjatusta toimintasäännöstä esitellään myöhemmin.

4 Sipoon suomalainen seurakunta Esityslista 1/ Toimistosihteeri Merja Arjaman irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta Toimistosihteeri Merja Arjama on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta (Liite 3). Merja Arjaman ansaitsemat vuosilomapäivät (ns. vanha vuosiloma ja kertyneet lomat, yht. 51 lomapäivää) esitetään pidettäväksi ajalla hyväksyy toimistosihteeri Merja Arjaman irtisanoutumisen alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. Lisäksi seurakuntaneuvosto myöntää Merja Arjamalle vuosiloman ajalle Jumalanpalveluskolehdit on kokouksessaan (9/ ) hyväksynyt jumalanpalveluskolehdit asti. Liitteenä (Liite 4) on ehdotus jumalanpalveluskolehdeista hyväksyy ehdotuksen jumalanpalveluskolehdeista esityksen mukaisesti. 9 Etelä-Sipoon seurakuntakeskuksen tilaohjelma ja suunnitteluohjelma Yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut kokouksessaan ( 52) työryhmän valmistelemaan Etelä-Sipoon seurakuntakeskuksen rakentamista. Työryhmään valittiin Leena Joki-Korpela (varalla Kaarlo Kuntsi), Hans Wickholm (varalla Caj- Gustav Lydman), talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja kummankin seurakunnan kirkkoherrat. Työryhmä on laatinut tilaohjelman (Liite 5) ja suunnitteluohjelman (Liite 6), jotka annetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle. Vastaavasti nämä esitellään kummankin seurakunnan henkilöstölle. tutustuu tilaohjelmaan ja suunnitteluohjelmaan, ja tekee halutessaan huomioita niistä. n esitti, että seurakuntakeskuksen seurakuntasalin koko tulisi olla mitoitettu noin 100 hengelle, jotta kaikille kirkkosalissa kokoontuneille voitaisiin tarjota esim. kirkkokahvit yhdessä tilassa. Rakennuksen kaksikerroksisuutta suositeltiin ja erityisesti äänieristykseen (mm.

5 Sipoon suomalainen seurakunta Esityslista 1/ väliseinä) pyydettiin kiinnittämään huomiota, jotta esimerkiksi kirkkosalissa ja sen vieressä olevassa seurakuntasalissa voisi järjestää yhtä aikaa eri tilaisuuksia. Lisäksi toivottiin seurakuntasalin ja muidenkin tilojen osalta muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä ja sitä, että seurakuntasalissa voisi pitää pienimuotoisia hartaushetkiä tarvittaessa. Lisäksi pyydettiin vielä varmistamaan, onko Sipoon kunta halukas liittymään rakennushankkeeseen. Lisäksi korostettiin sitä, että rakennuksen mahdollinen myöhempi laajentaminen otetaan jo suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa huomioon. 10 Kirkkoherran päätösluettelo Otteet kirkkoherran päätösluettelosta (Liite 7 ja Liite 8) on toimitettu seurakuntaneuvostolle tiedoksi. merkitsee päätösluettelo-otteet tiedoksi. 11 Muistioita 1. Lapsi- ja perhetyön työryhmän kokousmuistio (Liite 9) 2. Yhteisvastuutyöryhmän kokousmuistio (Liite 10) merkitsee tiedoksi edellä mainitut muistiot. 12 Tiedoksi 1. Verotulot I-XII/2013 (Liite 11) 2. Kirkkoherranviraston tiistain klo iltapäivystys päättyivät tammikuun 2014 loppuun mennessä. Virasto on auki alkaen maanantaista perjantaihin klo Diakoniatyön joulu 2013 (Liite 12) 4. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin viranhaltijapäätös koskien kirkkoherrojen vuosilomia (Liite 13) 13 Muut asiat merkitsee tiedoksi edellä jätetyt asiat.

6 Sipoon suomalainen seurakunta Esityslista 1/ Diakoniatyöntekijä Irja Lehtisen virkavapausanomus on kokouksessaan (1/2012 9) myöntänyt diakoniatyöntekijä Irja Lehtiselle palkatonta opintovapaata ajalle sekä kokouksessaan (3/ ) palkatonta opintovapaata ajalle Vastaavasti seurakuntaneuvosto on valinnut vs. diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Järviön toimimaan Lehtisen viransijaisena ko. ajankohtina. Irja Lehtinen anoo palkattoman virkavapaan (opintovapaa) jatkoa ajalle (Liite 14). Virkavapauden perusteena on jatkaa opintoja liitteen mukaisesti. Hänen sijaiseksi esitetään ajalle vs. diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Järviötä, joka toimii tällä hetkellä Irja Lehtisen viransijaisena. myöntää diakoniatyöntekijä Irja Lehtiselle palkatonta virkavapaata (opintovapaa) ajalle anomuksen mukaisesti. Lisäksi seurakuntaneuvosto valitsee vs. diakoniatyöntekijä Ulla-Maija Järviön jatkamaan ajalla diakoniatyöntekijä Irja Lehtisen virkavapaan sijaisena. Järviön palkkaus säilyy ennallaan. 2. Toimistosihteeri Nina Nikkasen koeajan keskeytys Toimistosihteerin osa-aikaisessa virassa aloittanut Nina Nikkanen on irtisanoutunut toimistosihteerin virasta koeajalla Hänen virkasuhteensa päättyi Kokouksessaan (8/ ) seurakuntaneuvosto valitsi varalle henkilön, mikäli virkaan valittu ei ota virkaa vastaan, minkä takia varalle valittua ei voi kutsua suoraan virkaan laittamatta virkaa uudelleen hakuun. päätti kokouksessaan säästösyistä täyttää toimistosihteerin virka päätoimisena ja osa-aikaisena (55 % palkka täyden työajan palkasta; 20 h/viikko). Viran täyttäminen osa-aikaisena voi osoittautua haastavaksi, sillä pysyvän ja tehtävään sopivan henkilön rekrytointi ei osoittautunut helpoksi. Lisäksi toimistosihteerin virkaan suunniteltiin ennen viran osa-aikaistamista myös lisättävän tehtäviä, jotka tukisivat kirkkoherranviraston tehtävien ja seurakunnan tiedottamiseen liittyvien tehtävien tekemistä enemmän yhteistyössä toimistosihteerien ja seurakuntasihteerin kesken. Myös Sipoon seurakuntayhtymän liittyminen Kirkon Palvelukeskukseen (Kipa) alkaen on työllistävän laskujen tiliöinnin ja kohdentamisen osalta aiempaa enemmän erityisesti kirkkoherranviraston toimistosihteerejä. Suomalaisen seurakunnan tilinpäätöstietojen 2013 vielä puuttuessa ja toimistosihteerin virkaan liittyvän työajan ollessa tällä hetkellä vaikeasti arvioitavissa, puoltaisivat edellä esitetyt asiat ratkaisua, jossa työajan arviointi tulisi tehdä uudelleen huomioiden kuitenkin talouteen liittyvät säästötavoitteet. Haastattelutyöryhmän, joka tulisi nimetä uuden toimistosihteerin valitsemiseksi, tulisi ottaa kantaa työajan pituuteen sekä säästötavoitteiden toteutumiseen.

7 Sipoon suomalainen seurakunta Esityslista 1/ päättää hyväksyä toimistosihteeri Nina Nikkasen irtisanoutumisen ja koeajan purkamisen niin, että virkasuhde päättyy julistaa toimistosihteerin viran auki ja nimeää haastattelutyöryhmän. Haastattelutyöryhmään esitetään valittavaksi kirkkoherra Juha Ilonen (kokoonkutsuja ja puheenjohtaja), toimistosihteeri Eva Tenhunen sekä seurakuntaneuvoston jäsen Anne Pircklén (varalla Kaarlo Kuntsi), jotka toimivat tehtävässä aiemmin. Haastattelutyöryhmän tehtäväksi annetaan ratkaista toimistosihteerin osa-aikaisuuden osuus, valmistella viran hakuun liittyvät ilmoitukset, järjestää haastattelut virkaa hakeneille sekä tehdä esitys seurakuntaneuvostolle virkaan valittavasta ja varalle valittavasta, mikäli virkaan valittu ei ota virkaa vastaan. Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen sisältäen ns. Sipoo-lisän. Koeajaksi määrätään 6 kuukautta, ja virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. 14 Seuraavat kokoukset n kevätkauden seuraavat kokoukset ovat: klo (tilinpäätös 2013) klo klo klo Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan liitteeksi koskien pykälien 6-13 päätöksiä. 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2015 Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 26.5.2015 SEURAKUNTA Nro 3/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/8 Kokousaika Tiistai 26.5.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Poltinahon seurakuntatalo, rippikoulusali, Turuntie 34

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2013 30.1.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 30.1.2013 klo 17.00 18.30 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 50 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 Viranomainen Sivu 26 Kokousaika Torstai 25.9.2014 klo 17-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Hakulinen Tuomo Jääskeläinen Martti Pulliainen Harri Qvick

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013. Pääkirkon seurakuntasali Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 3.1.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 17.30 18.20 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Pääkirkon seurakuntasali Alanen Heikki Aro Jorma Eskelinen Reino Hynninen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 3.4.2013 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Virastotalo Läsnä Kantonen Risto Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Sahla Taru Isotalo Timo Muut

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014 AIKA Torstai 23.1.2014 klo 17 18.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot