seniori asuinpaikkansa. 5. Vanhusten asumiseen ja asumispalveluihin ja ohjattava varoja niiden toteuttamiseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "seniori asuinpaikkansa. 5. Vanhusten asumiseen ja asumispalveluihin ja ohjattava varoja niiden toteuttamiseen."

Transkriptio

1 SUOMEN seniori Ikääntyvien ja iäkkäiden puolustaja liike ry 1/2011 Valtakunnallinen, puolueisiin ja uskonnollisiin yhteisöihin sitoutumaton asiantuntijalehti Vaalinetistä kansanliike! Senioriliikkeen vaalinetti kertoo, mitä kansanedustajaehdokkaat lupavat. Vaalien jälkeen näet, kuka pitää lupauksensa. Tule mukaan seuraamaan! sisällöstä: Nyt voit äänestää vanhusten puolustajia, kehottaa pääkirjoituksessaan Senioriliikkeen puheenjohtaja professori Sirkka-Liisa Kivelä... 2 Taide parantaa mieltä ja muistia... 4 Ikääntyneet osaavat, muistuttaa Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentista... 5 Omaishoitaja työskentelee yli voimiensa... 6 Onnellisuutta ei yhteiskunta voi taata mutta se ei ainakaan saa asettaa esteitä sille, kirjoittaa professori Pentti Arajärvi... 7 Muistisairaalta jää avain tai kukkaro, mutta ystävällisyys ei unohdu Vaalit ovat lähellä. Ikäihmisten ja vanhusten asioihin on saatava muutos aikaan. Heidän asiansa on nostettava voimallisesti esille vaaleissa - ja seurattava myös, mitä vaalien jälkeen tapahtuu. Vaalien lähestyessä Senioriliike kysyi puolueiden puheenjohtajila, mitä mieltä he ovat vanhusten huollosta maassamme. Puheenjohtajien vastaukset ovat seuraavalla sivulla. Kysyttiin ongelmia jäseniltä Senioriliikkeen hallituksessa pohdittiin viime vuoden huhtikuussa, että käykö tulevissa vaaleissa samalla tavalla kuin aina ennenkin: poliitikot lupaavat hyviä asioita, mutta unohtavat ne vaalien jälkeen. Silloin eduskuntavaaleihin oli vajaa vuosi. Ajankohtaisia ongelmia mietittiin kevään aikana pienessä työryhmässä. Kesäkuun alussa 2010 Senioriliike kysyi jäsenkirjeessä kaikilta jäseniltään, mitkä asiat heitä huolestuttavat. Ja monet asiat huolettivat! Vastauksia tuli paljon, ja lisäksi saatiin runsaasti kysymysehdotuksia kansanedustajaehdokkaille. Hajonta oli kuitenkin suuri. Niinpä päätimme keskittyä sellaisiin asioihin, joissa Senioriliikkeen asiantuntemus on vahvin. Kuusi keskeistä kysymystä Ensi vaalikaudella Senioriliikkeen jäsenten mielestä tärkeitä ovat seuraavat kysymykset: 1. Vanhuspalvelulaki pitää säätää ja sisällyttää lakiin sekä vanhusasiamiehen virka että vanhusneuvostot. 2. Vanhukset saavat tasa-arvoiset ja laadukkaat hoidot ja palvelut asuinkunnastaan riippumatta. Vanhusten hoitovastuu pitäisi siirtää joko kunnilta valtiolle tai muilla tavoin turvata hoidon kustannukset kaikissa kunnissa. 3. Gerontologista koulutusta pitää lisätä kaikilla tasoilla. 4. Vanhusten on saatava perustuslain suoma oikeus valita asuinpaikkansa. 5. Vanhusten asumiseen ja asumispalveluihin on paneuduttava ja ohjattava varoja niiden toteuttamiseen. 6. Eläkeläisten verotuksessa on oltava tasapuolisia kaikkia kansalaisia kohtaan. Katso, mitä ehdokkaasi lupaa Kansanedustajaehdokkaita pyydettiin helmikuussa vastaamaan samoihin kysymyksiin kuin puolueiden puheenjohtajat. Kun vastaukset on saatu, ne siirretään Senioriliikkeen vaalinettisivuille. Sieltä jokainen näkee, mitä kukin ehdokas on luvannut tehdä vanhusten hyväksi, jos tulee valituksi. Kansanedustajaehdokkaiden lopullinen ehdokasasettelu on 7.3. Eduskuntavaalit ovat sunnuntaina Tämän jälkeen alkaakin senioreiden varsinainen tehtävä: seurata, mitä kansanedustajat tekevät ikääntyvien tilanteen parantamiseksi. Laadukkaat palvelut ja hoidot kuuluvat kaikille vanhuksille asuinkunnasta riippumatta. Seuraa, pitävätkö lupaukset Kun eduskunnassa on käsitelty vanhusasioita tai äänestetty niistä, kerromme tästä netissä ja muussa mediassa. Kannustamme jokaista ottamaan yhteyttä omaan kansanedustajaansa tai äänestämänsä ehdokkaan puolueeseen - tai kehen tahansa valituksi tulleeseen - ja muistuttamaan vaalilupauksista. Samalla kannattaa kysyä, mitä edustaja aikoo sanoa tai miten toimia asian mahdollisen jatkokäsittelyn aikana. Kerromme vaalinetissä myös äänestysten tulokset ja sen, kuinka kukin edustaja on äänestänyt. Erityisesti nostamme esiin ne edustajat, jotka toimivat lupaustensa mukaisesti. jatkuu seuraavalla sivulla > 70-vuotiaat sähköpyöräilijät valloittivat Nordkappin Senioriliike toimii Oulussa ja Mikkelissä Senioriuutisia Inte piller utan glädje och kultur 22

2 2 SUOMEN senioriliike ry 1/2011 Puheenjohtajalta Vaalinetistä kansanliike! Palvelut ja asuminen turvattava iäkkäille Kotihoidon laatu on heikko monissa kunnissa. Väsyneet omaishoitajat tuovat esille ongelmiaan lehtien palstoilla. Ympärivuorokautista palveluasumista ei ole riittävästi, ja sen kustannukset iäkkäille vaihtelevat kunnasta toiseen. Pakkomuutot kertovat, kuinka kilpailuyhteiskunta asennoituu vanhusten hoitoon. Yksityiset, iäkkäiden maksettaviksi tulevat tai pienimääräisellä palvelusetelillä kompensoidut palvelut valtaavat alaa vanhusten pitkäaikaishoivassa. Yhä useamman iäkkään omainen joutuu taistelemaan saadakseen vanhuksensa peruspalvelut kunnan kustantamina. Eri kunnissa asuvat iäkkäät ovat eriarvoisessa asemassa pitkäaikaispalveluiden saatavuuden, laadun ja hinnan suhteen. ***** Senioriliike ry on voimakkaasti ajanut vanhuspalvelulakia, joka turvaisi pitkäkestoista hoitoa ja hoivaa tarvitsevien iäkkäiden hoidon. Yhteiskunnan on turvattava hoivapalveluiden perustaso kaikille iäkkäille kansalaisille. Yhteiskunnan asia on selventää, minkälaisista palveluista se kantaa vastuun, ja tämä perusturva on kirjattava vanhuspalvelulakiin. Lakiin on kirjattava myös vanhusvaltuutetun ja hänen toimistonsa perustaminen. Kuntien vanhusneuvostojen toiminta on sekin saatava lakisääteiseksi. Vanhuspalvelulain perusteella on laadittava säädökset, jotka koskevat palveluiden laatua, määriä ja maksuja sekä henkilöstön koulutusta ja mitoitusta. Nykyinen hallitus aloitti vanhuspalvelulain valmistelun. Senioriliike on osallistunut valmisteluun. Puolueet ja järjestöt liputtavat lain tarpeellisuutta. Lakiesitys on kuitenkin keskeneräinen eikä tule eduskunnan käsittelyyn alkuvuodesta Eduskuntavaalit ovat lähellä. Iäkkäillä ja heidän omaisillaan on nyt mahdollisuus äänestää vanhusten aseman ja oikeuksien sekä vanhuspalvelulain kannattajia eduskuntaan. Heitä löytyy kaikista puolueista. ***** Iäkkäiden syrjintä kielletään EU:n perussopimuksessa. Työelämän ulkopuolisten ryhmien, myös iäkkäiden, syrjinnän kieltävä EU:n direktiivi on valmisteilla, joskin sen hyväksyminen näyttää vaativan vielä paljon työtä. Oman lainsäädäntömme lisäksi meillä on EU:n lainsäädännön ja tulevaisuudessa toivottavasti direktiivin suoja iäkkäiden oikeuksien turvaamiseksi. Aktiivisen järjestön tehtävänä on pohtia myös tulevaisuuden haasteita. Esteetön, fyysiset tarpeet turvaava ja tekniikkaa inhimillisesti soveltava asuminen auttaa iäkkäitä ylläpitämään toimintakykyä. Muistia ja mielialaa parantavat yhteisöllisyys ja mahdollisuus osallistumiseen, jotka ovat olennainen osa hyvää asumista. Hyvä asuminen vähentää pitkäaikaisten hoivapalveluiden käyttöä. Senioriliikkeen hallitus on syksyllä 2010 tehnyt ympäristöministeriölle esityksen iäkkäiden asumisohjelman sisällyttämisestä seuraavaan hallitusohjelmaan. Ohjelma on laaja ja kuuluu monen ministeriön toimialaan. Ehdotuksen voi lukea kotisivuiltamme (www.senioriliike.fi). Tässä on toinen iso haaste. Kansanedustajaehdokkailta on kysyttävä, kuinka he suhtautuvat kyseiseen asumisohjelmaan: kannattavatko sen sisällyttämistä seuraavaan hallitusohjelmaan. Iäkkäiden hyvän asumisen kannattajia löytyy jokaisen puolueen kansanedustajaehdokkaista. Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri, Senioriliikkeen puheenjohtaja PS. Senioriliike kierrätti iäkkäiden asumisen kehittämis-ohjelmaansa kansanedustajien keskuudessa eduskunnassa. Katso, ketkä kannattivat ohjelmaa ja allekirjoittivat sen Puolueiden puheenjohtajat vastasivat Senioriliikeen kysymyksiin Katso oman ehdokkaasi mielipiteet: 1. Jos tulen valituksi eduskuntaan, kiirehdin vanhuspalvelulain säätämistä sellaisena, että lakiin sisällytetään sekä vanhusasiamiehen virka että vanhusneuvostot. 2. Jos tulen valituksi eduskuntaan, tulen toimimaan sen puolesta, että asuinkunnasta riippumatta vanhukset saavat tasa-arvoiset ja laadukkaat palvelut sekä hoidot. Mielestäni tämä edellyttää sitä, että vanhusten hoitovastuu siirretään kokonaan kunnilta valtiolle tai että muilla tavoilla turvataan hoidon kustannukset kaikissa kunnissa. 3. Jos tulen valituksi eduskuntaan, tulen edistämään sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien gerontologista koulutusta kaikilla tasoilla. Vanhusten hoito vaatii erityisosaamista. Kun iäkkäiden määrä lisääntyy, heidän itsenäisiä selviytymistaitojaan tulee edistää yhteiskuntapolitiikan kaikilla keinoilla. Tähän tarvitaan gerontologisia tietoja. 4. Jos tulen valituksi eduskuntaan, tulen vaatimaan vanhuksille Suomen perustuslain mukaista oikeutta saada valita asuinpaikkansa. Tulen omalla äänestysalueellani henkilökohtaisesti auttamaan niitä vanhuksia ja heidän omaisiaan, joita ei-toivotut tai pakkosiirrot uhkaavat. 5. Jos tulen valituksi eduskuntaan, tulen toimimaan vanhusten asumisen ja asumispalveluiden valtakunnallisen kehittämisen puolesta. Kun väestö ikääntyy ja iäkkäiden itsenäistä selviytymistä tahdotaan edistää, tarvitaan uudenlaisia seniorien asumisratkaisuja ja -palvelumuotoja. 6. Jos tulen valituksi eduskuntaan, toimin siten, että eläkeläisiä ei veroteta erilaisin perustein eikä suhteellisesti enemmän kuin palkansaajia. Verotuksen tulee olla tasapuolista kaikkia kansalaisia kohtaan. Vastaukset: kyllä 2 pistettä ei 0 pistettä Puolue Aate Puheenjohtaja Kysymykset Pisteet Huomautus Kesk. Suomen Keskusta Mari Kiviniemi ei vastausta Kok. Kansallinen Kokoomus Jyrki Katainen ei vastausta SDP Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue Jutta Urpilainen Vas. Vasemmistoliitto Paavo Arhinmäki ei vastausta Vihreät Vihreä liitto anni Sinnemäki ei vastausta KD Suomen Kristillisdemokraatit Päivi Räsänen RKP/SFP Svenska Folkpartiet i Finland stefan Wallin PS Perussuomalaiset Timo Soini hyvä asia IPU/Ipu Itsenäisyyspuolue Antti Pesonen KTP Kommunistinen Työväenpuolue Hannu Harju KA Köyhien Asialla Terttu Savola PP Piraattipuolue Pasi Palmulehto SKP Suomen Kommunistinen Puolue Yrjö Hakanen SSP Suomen Senioripuolue Heikki Silván STP Suomen Työväenpuolue Juhani Taski ei vastausta Muutos 2011 jiri Keronen VP Vapauspuolue Kalevi Helo rf

3 1/2011 SUOMEN senioriliike ry 3 Vakavia kysymyksiä tuleville kansanedustajille Yli 80-vuotiaita on nyt yli , vuonna 2031 jo reilusti yli Ennakoiva kotikäynti on yhteinen neuvottelu Kotona asumista voi keventää palveluin ja kodista tehdä toimivamman ja turvallisemman. Muistisairaiden laitospaikkoja on Tarve on jo nyt Jos laitospaikkoja vähennetään, kotonaan asuu yksin kasvava joukko muistisairaita ihmisiä, joiden on vaikea huolehtia itsestään. Tämä on vakava ongelma nyt ja tulevaisuudessa, totesi professori sosiaaligerontologia Jyrki Jyrkämä Senioriliikkeen, Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyön ja Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n järjestämässä seminaarissa viime marraskuussa. Entä kuinka hoivakodeissa huolehditaan vanhuksista? Onko hoito kuntouttavaa vai passiivista ja säilövää? Miten vielä silloinkin, kun ihmisen voimavarat kutistuvat luodaan yhteistoimintaa, iloa ja kauneutta vanhusten elämään? Ihmisen itsemääräämisoikeus ei saa päättyä, vaikka ikääntyneen selviytyminen vaatii ympärivuorokautista hoitoa. Millaiset vähimmäisvaatimukset asumiselle voidaan asettaa? Oma huone saniteettitiloineen lienee vähimmäisvaatimus. Miten paljon asuntoon tulee mahtua omia huonekaluja? Pitäisikö kunnan rakentaa omia palveluasuntoja/hoivakoteja vanhuksille, koska se kuitenkin joutuu ostamaan saman palvelun kalliisti yksityiseltä sektorilta? Julkisessa keskustelussa puhutaan helposti vain sosiaali- ja terveyspalveluista. Ikääntyneiden asemaa on syytä tarkastella laajemmin. Kuinka suunnitella asuinalueet ja niiden liikenne, joukkoliikenne, kulttuuri, kirjasto ja muut lähipalvelut niin, että ihmisille luodaan ikääntyessäkin osallistumisen edellytykset. Miten turvata kotihoidossa, palveluasunnossa tai laitoksessa sellainen sosiaalinen ympäristö, jossa ihminen kokee olevansa tarpeellinen, jossa hänestä välitetään ja jossa hän voi käyttää kaikkia aistejaan? Ilman kuolemaa on mahdotonta ymmärtää joitakin elämän ydinasioita esimerkiksi sitä, miksi elämä on ainutkertaista ja arvokasta. Jokainen kuolema on kuva omasta kuolemastamme. Kuolevan potilaan kohtelu kertoo siitä, miten välitetään toisesta ja suhtaudutaan ihmisen kärsimyksiin. Miten Suomessa kuollaan? Yli miljoona suomalaista auttaa läheisiään päivittäisissä toimissa. Suomessa arvioidaan olevan yli henkilöä, jotka pitävät huolta ikääntyneestä, vammaisesta tai sairaasta läheisestään. Omaishoidon tukea saa omaishoitajaa. Omaishoito on edullista kunnille. Sen on arvioitu säästävän vuositasolla 1,2 miljardia euroa. Miten omaishoidon edellytyksiä tulisi kehittää? Millainen omaishoidon tuki on kohtuullinen? Miten järjestää omaishoitajien vapaapäivät? Entä, mitä tehdä, kun omaishoitaja ei enää jaksa? heli stenvall Lisää tietoa: "Senioriliike kysyi kesällä 2010 jäseniltään, mitkä asiat heitä huolestuttavat ja mihin tulevan eduskunnan pitäisi puuttua. Sitaatit on poimittu jäsenten vastauskirjeistä. Miten varmistetaan, että vanhukset pääsevät ulos? Lehmilläkin on oikeutena päästä kesäaikaan 60 päivänä ulos. Hoitajien aika harvoin riittää vanhusten ulkoiluttamiseen. Eihän siitä ole hyötyä, että ihmisiä koulutetaan vanhustenhoidon osaajiksi, jos heidän palkkaamiseensa ei ole varaa millään kunnalla. Kävin juuri Tallinnassa, ja siellä on julkinen liikenne yli 65 vuotiaille ilmaista. Mielestäni ilmaisuus aktivoisi Suomessakin vanhempaa väkeä liikkeelle. Pysyisivät iloisempina ja terveempinä. Ikäihmisten hoito on erittäin vaativaa. Hoitajilla pitää olla paljon tietoa ja taitoa, sillä ikäihmisillä on paljon erilaisia sairauksia. Vanhuksen on päästävä asumaan palvelutaloon tai vanhainkotiin, jos hän niin haluaa. Kun ei enää jaksa yksin kotona, on oikeus päästä turvalliseen yhteisöön. Ennakoivilla kotikäynneillä kartoitetaan iäkkäiden palvelutarpeita ja kerrotaan samalla sosiaali- ja terveysalan palvelumahdollisuuksista. Tiukka taloudellinen tilanne on vähentänyt kuntien ehkäisevää työtä, ja joissain kunnissa kotikäynnit on toistaiseksi lopetettu. Toisaalta kotikäynnit saattavat nykyisellään olla niin tarkoin ohjeistettuja ja muodollisia, ettei vanhuksen tulevan asumisen suunnittelu toteudu niissä lainkaan. Iäkäs ihminen asuu omassa kodissaan ja kodin pitää tuntua kodilta kaikissa elämän vaiheissa. Kotihoidon ei pidä tarkastella sitä työpisteenä eikä omaisten kontrollinsa kohteena. Ei silloinkaan, kun asukas on heikentynyt terveydeltään tai toimintakyvyltään. Ihmisen oma ääni kuuluviin Ikääntyneen kansalaisen oma aktiivisuus tulisi nostaa uudenlaiseen arvoon ja mahdollistaa hänelle oman tulevaisuutensa tietoinen suunnittelu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asumis- ja palvelutoiveiden pohtimista hyvissä ajoin, jo ennen kuin palveluiden tarve on ajankohtaista. Kela, kuntoutuslaitokset ja kunnat toteuttavat yhdessä IKKU-hankkeen eli Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishankkeen. Siinä on pilotoitu uudenlaista ehkäisevän kotikäynnin toimintamallia, jonka taustalla on ympäris- tögerontologian teoria. IKKU -hankkeeseessa luotu sovellus istuu suomalaiseen palvelujärjestelmään ja asumistapaan. Siinä aktivoidaan ikääntynyttä ihmistä itse pohtimaan asumisensa turvallisuutta ja toimivuutta. Asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa mietitään, miten kotona asuminen voi jatkua, jos terveydentilassa, toimintakyvyssä tai elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia. Kotiutuminen vie aikansa Kerrotko, miten tästä paikasta tuli sinulle aikoinaan koti? Kun iäkäs asukas kertoo kodin syntymisestä, voidaan ymmärtää hiukan paremmin, miksi kodista luopuminen on toisille vaikeaa, toisille huomattavasti helpompaa ja joillekin jopa helpottavaa. Samalla kuulijalle voi avautua aivan uusia näkemyksiä vanhuksen elämästä ja päätöksenteon perusteista. Koti rakentuu tiettyyn paikkaan vähitellen: tutustumalla, sisustamalla, asumalla. Asumisen myötä syntyy rutiineja, tapoja ja tottumuksia, jotka tekevät asunnnosta yhä enemmän kodin. Joillekin kotiutuminen uuteen paikkaan on joustavaa ja helppoa, toisille kotikokemus ei synny pitkänkään ajan kuluessa. Esimerkiksi vanhasta kodista luopumisen jälkeen koti ei automaattisesti synny palvelutaloon, vaikka ovessa on oma nimi, sänkynä oma tuttu vuode ja ympärillä vanhoja rakkaita esineitä. Tila on uusi ja vanhojen esineiden ja tavaroiden paikka vieras. Uudessa tilassa askareet eivät suju luontevasti; rutiinien muotoutuminen vaatii aikaa ja toistoja. Kotiutuminen on monimuotoinen ja pitkä prosessi, jota tulisi tietoisesti rakentaa ikääntyneen ihmisen ja hänen läheistensä kanssa. Oletko kotiutunut mielestäsi hyvin tähän paikkaan, on oivallinen kysymys, jonka avulla tätä teemaa voidaan yhdessä pohtia. Omatoimisuus vahvistaa Mitkä asiat ovat sellaisia, joiden haluat jatkuvan nykyisessä kodissasi mahdollisimman pitkään ennallaan? Mistä asioista olet valmis luopumaan? Kun alkaa ilmaantua toimintakyvyn ongelmia ja turvallisuusriskejä, ratkaisuiksi tarjotaan helposti institutionaalisia, kodin herkkää merkitysmaailmaa rikkovia ratkaisuja, kuten hälyttimiä ja turvajärjestelmiä, erilaisia apuvälineitä tai säännöllistä kotipalvelua. Kodin pitäisi kuitenkin uusista ratkaisuista huolimatta pysyä asukkaan yksilöllisenä kotina eikä ulkopuolisten ihmisten työpaikkana tai vieraiden tavaroiden säilytyspaikkana. Kotona toistetaan tapoja, joiden kautta arki ja pyhä, kesä ja talvi sekä ilo ja suru rytmittävät elämää. Tietty tekeminen liittyy tiettyyn paikkaan, ja tuttu paikka houkuttelee jatkamaan tekemistä. Juuri kotona tekeminen pitää yllä jatkuvuutta ja ennakoivuutta. Se vahvistaa asukkaan autonomiaa ja antaa itsenäisyyden tunnetta. Siksi kotihoito voi passivoida ja jopa heikentää ikäihmisen kuntoa, ellei hän itse pääse osallistumaan tuttuun toimintaan tai tutut toimet tehdään oudolla tavalla. Neuvotellen muutoksiin Turvallisuus ja toimivuus eivät ehkä ole parhaimmillaan yksityisessä kodissa. Niiden parantamiseen tarvitaan hienovaraista ohjausta ja vaihtoehtojen esittelyä. Kotikäynti ei saa olla mestarointia, vallankäyttöä, opettamista tai uhkailua. Uusien ratkaisujen hyväksyminen vaatii ehkä vanhalta ihmiseltä pitkän pohdinnan, mutta lempeästi ja sitkeästi neuvotellen uudet toimintatavat ja välineet saadaan lopulta käyttöön. Tehokkuutta vaativa palvelujärjestelmä ei vain hevin tahdo taipua tähän verkkaiseen prosessiin. Onnistunut kotikäynti tulisi aina päättää yhteiseen keskusteluun: Miten tämä tapaaminen edisti juuri tämän ikääntyneen asukkaan tai perheen kotona asumista. Kotikäynti ei saisi olla työtehtävä, jota ohjaa kysymyslomake. Ensin on asukkaan ja asiantuntijan kohtaaminen, sitten vasta kysymykset, kartoitukset ja numeroinnit. Aila Pikkarainen Kirjoittaja toimii tutkijana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Kelassa. Hän on terveydenhuollon ja kasvatustieteiden maisteri.

4 4 SUOMEN senioriliike ry 1/2011 Taide virittää mieltä ja muistia päivän. On kenelle tahansa nautinto kuulla Kansallisoopperan laulajia tai näyttelijä Jussi Lehtosen Shakespeare-monologeja kodissaan, olkoon se sitten vaikka laitos. Mutta valitettavasti taiteilijoiden vierailut eivät pelasta muita päiviä, joita pahimmillaan leimaa ihmisten kohtaamattomuus ja seuraavan aterian odottelu. Ekstrakiva ei riitä Työhöni läänintaiteilijana kuuluu hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistäminen. Olen keskittynyt hoitohenkilöstön kulttuuritaitojen Laulu, tanssi ja mielimusiiikki tuovat iloa laitoksiin. Ne ovat vanhukselle lääkkeetöntä hoitoa! kohentamiseen. Mitä on kulttuuri päivän lomassa, voiko vaikka laitoshuoltaja lukea päivän runon? Käyn luennoimassa henkilöstölle, miksi tanssi, musiikki tai mopon rassaus eivät ole jotain ekstrakivaa, jota tehdään jos jää aikaa. Päinvastoin on vakuuttavaa tutkimus- ja kokemusnäyttöä siitä, että muistisairaat, jotka ovat enemmistö pitkäaikaishoidon asukkaista, hyötyvät taidemenetelmistä. Ne virittävät mieltä, muistia, kehoa, toimintaa ja iloa. Myös hoitajia helpottaa, jos he osaavat kommunikoida monin eri tavoin, muutenkin kuin puhuen. Musiikki, laulu ja kosketus voivat auttaa vuorovaikutusta ja hoitotoimien sujumista. Ne ovat viisaasti käytettyinä lääkkeettömän hoidon muotoja, niitä joita esimerkiksi professori Sirkka-Liisa Kivelä ja Suomen Alzheimertutkimusseuran asiantuntijaryhmä peräänkuuluttavat. Työpaja lisää osaamista Vetämissäni hankkeissa ammattitaiteilijat opastavat työpajakoulutuksissa hoitajia tanssin, liikkeen ja kosketuksen sekä kuvien ja maalaamisen käytössä. Työpajat maksavat, mutta ne tulisi mieltää täydennyskoulutuksena, täydentäväthän hoitajat niissä osaamistaan. Työpajoissa myös tutustuu työkavereihin uudessa valossa. Ideoiden saaminen ja jakaminen voi parhaimmillaan toimia työnohjauksen tavoin. Kyse on yhteistyöstä, vetäjä tuo työpajaan oman ammattitaitonsa, hoitajat omansa. Vanhustyön keskusliiton tutki- Musiikki voi yhdistää, kun keskustelu ei enää suju. Ikä tuo vaivoja tullessaan, eivätkä monet enää pysty entiseen tapaan hakeutumaan mieluisten harrastusten ja kulttuurin pariin. Miten tukea vanhusten mahdollisuutta saada kulttuurikokemuksia? Ajattelen kulttuuria väljästi: se pitää sisällään oikeastaan mitä tahansa mielekästä toimintaa, maalaamista, laulamista - tai vaikkapa halonhakkuuta. Vapaa-ajallaan monet suomalaiset harrastavat kävelyä ja puutarhanhoitoa, kulttuuria nämäkin. Taide-elämykset tekevät juhlamushankkeessa olen valmentanut hoitolaulua. Hoitajat kokivat valmennuksen virkistävänä ja antoisana. Valitettavasti hoitotraditio, kiire ja henkilöstön vaihtuvuus estävät usein niin laulun, tanssin kuin muidenkin taidemenetelmien käyttöä. Ymmärrys on kuitenkin selvästi kasvamassa kentällä. Musiikki avaa muistot Miina Sillanpää -säätiön Muistaakseni laulan -hankkeessa kehitetään musiikkipohjaisia kuntoutusmenetelmiä muistisairaille. Tavoitteena on tukea heidän toimintakykyään ja motivoida myös heidän lähiverkostoaan osallistumaan kuntoutukseen ja hoitoon. Kokemuksista ja hyvistä käytännöistä tuotetaan opaskirja. Hoitajia, omaisia ja vapaaehtoisia ohjataan laulamaan muistisairaan kanssa, kuuntelemaan yhdessä hänen mielimusiikkiaan ja muistelemaan musiikin avulla. Omaisellekin voi olla suuri helpotus löytää musiikista yhdessäolon väline, kun entisenlainen keskustelu läheisen kanssa on vaikeutunut. - Mielimusiikin löytäminen on avainasia, musiikkiterapeutti Sari Laitinen, säätiön projektikoordinaattori, painottaa. Esimerkiksi erästä kuntoutujaa kiinnosti ruotsinkieli jo nuorena, ja nyt hän keskittyy erityisesti ruotsinkielisiin lauluihin. - Rentoutusharjoituksissa ohjataan mielikuvia liikkeelle musiikin mukaan. Musiikki avaa mielen menneisyyden tapahtumapaikoille, tuo mieleen ihmisiä, tuoksuja, vuodenaikoja, jotka muuten pysyisivät muistin ulottumattomissa. Musiikki on kuin vanha valokuva tai tutut villasukat, joiden avulla saa kosketuksen elämän eri vaiheisiin. Nuoret mukaan! Monet vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä palvelutaloissa ja laitoksissa. Esimerkiksi Eläkeliiton hankkeessa Sävel soikoon kurssitetaan eläkeläisiä musiikin käyttämiseen vapaaehtoistoiminnassa. He saavat opastusta ryhmän ohjaamiseen, lauluun, äänenkäyttöön ja sopivaan ohjelmistoon. Taiteilijavierailut, kehityshankkeet ja vapaaehtoisten panos ovat äärimmäisen tärkeitä vanhusten elämänlaadun kannalta. Mutta missä ovat nuoret? Olen alkanut hoitokodeissa kysyä, käykö täällä nuoria. Hyvin vähän, on vastaus. Tämä on huono asia. En nimittäin usko, että enempää laitoksissa kuin kotona asuvien vanhusten hyvä hoito voidaan ratkaista pelkästään henkilöstön voimin. Tarvittaisiin koko suku ja kylä. Miksi nuoria ei voisi ohjata vierailemaan isoäitien ja -isien, tätien ja setien luona? Ei nuoria tarvitse vanhoilta suojella - päinvastoin: Jokaiselle tekee hyvää tajuta elämän rajallisuus ja kokea itsensä tarpeelliseksi sairaan ihmisen elämässä. Voisiko vaikka musiikkiopiston orkesteri harjoitella hoitokodin aulassa? Monissa laitoksissa on pianoja, joita lähellä asuvat voisivat käydä soittamassa. Pienillä teoilla saadaan paljon aikaan. Vastuun ottaminen ja ilon jakaminen kuuluvat meille kaikille. Ava Numminen Kirjoittaja on Uudenmaan läänintaiteilja. Tutustu hankkeisiin! Tanssi- ja maalaustyöpajat: Uudenmaan taidetoimikunta, Muistaakseni laulan -hanke: Sävel soikoon -hanke: Hoitolaulun valmennusta ja laulunopetusta kaikille, myös lauluaroille: Gunvor sai uskon itseensä Luova kohtaaminen ja läsnäolo voivat tuoda suuria muutoksia hoitolaitoksessa olevan vanhuksen elämään. 123rf Syksyllä 2009 osallistuin luovan toiminnan vetäjänä pikku hankkeeseen eräässä helsinkiläisessä sairaalassa, jossa hoidetaan pitkäaikaisesti sairaita vanhuksia. Hankkeessa haluttiin katsoa, mitä muutoksia vanhuksissa tapahtuu, kun he saavat mahdollisuuden luoviin toimintoihin. Usea potilas kokeili toimintaa, mutta pidempään mukaan jäi eräs 72-vuotias nainen, jota tapasin kahdesti viikossa kaksi tuntia kerrallaana kolmen kuukauden ajan. Kutsun häntä tässä Gunvoriksi. Gunvor oli 72-vuotias, perheetön ja lapseton. Hänen ammattinsa oli sihteeri. Koko aikuisen ikänsä hän oli kärsinyt reumasairaudesta, ja tavatessamme se oli vienyt hänet vuodepotilaaksi. Gunvorin käsistä oli tullut epämuodostuneet käppyrät, ja jalatkin olivat reuman vuoksi vääntyneet pahasti. Ensitapaamisellamme Gunvor itki kovasti, hän oli onneton ja kivulias. Käytössä värit, kuvat, musiikki Tapaamiset Gunvorin kanssa oli sovittu määräpäiviksi, mutta en sen tarkemmin suunnitellut niitä, sillä halusin Gunvorin tilanteen ja tunnelman johdattelevan hänet avullani luovuuden virtaan. Mukanani minulla oli varmuuden vuoksi erilaisia välineitä: cd-levyjä, värejä, taidekuvia ja erilaisia mielikuvitusta vierittäviä pieniä esineitä sekä hoitoöljyä. Ensimmäisinä viikkoina Gunvor itki paljon, lapsen lailla ja syvästi surren. Läpikäymättömiä elämänvaiheita hän sai tarkastella uudelleen sopivalta etäisyydeltä. Väreihin tai taidekuviin, vailla sanoja ja selittelyjä, hän sai siirtää monet elämän pettymykset. Musiikki loi välimatkaa surullisiin kokemuksiin - ja toisaalta se vahvisti hänen elämyksiään. Tarvittaessa kerroin Gunvo-

5 1/2011 SUOMEN senioriliike ry 5 Ikääntyminen ei ole taakka vaan voimavara Perusoikeudet kuuluvat myös ikääntyneille kansalaisille, painottaa EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Ja muistuttaa Suomessa unohtuneeesta asiasta: heillä on monenlaista osaamista. On alueita ja kulttuureja, joissa iän kertyminen kasvattaa asemaa ja arvostusta yhteisössä. Elämänkokemus lasketaan arvokkaaksi resurssiksi, jonka vain ikääntyminen voi tuoda tullessaan. Fyysisen kunnon heikkeneminen on luonnollista - yhtä luonnollista on ajatus, että heikommista pidetään hyvää huolta. Suomi on miinuskulttuuri Sitten on yhteiskuntia, joissa ikääntymiseen liitetään sarja miinusmerkkejä. Ikääntyminen nähdään ennen kaikkea taloudellisena ja palvelujärjestelmän rasitteena. Laitosten henkilökuntavaje, ikäihmisten ylilääkitseminen ja puuttuva oikeus ulkoiluun ovat kroonisia puheenaiheita. Palvelurakenteet, tuotteet ja yhdyskuntasuunnittelu tehdään kartoittamatta ikäihmisten tarpeita. Työurien pidentämisestä puhutaan, mutta kuinka käy kuusikymppisen työllistyminen ja haluaako työnantaja pitää töissä eläkeikään ehtineen? Meidän yhteiskuntamme kuuluu valitettavasti tähän joukkoon. Jossain vaiheessa hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen historiaa ikääntyminen menetti arvonsa ja työtätekevän sukupolven korvien väliin asettui pysyvä omantunnon kolkutus laitoksessa odottavien vanhempien hyvinvoinnista. Onneksi alussa kuvaamani yhteiskunnat eivät ole utopiaa. Perustuslaki kieltää syrjinnän Ensiksi on iskostettava yhteiskunnan selkäytimeen, että perusoikeudet kuuluvat myös ikääntyville kansalaisille. Vanhusten huono kohtelu nähdään liian harvoin ikäsyrjintänä ja oikeuksien loukkauksena. Olen monesti sanonut, että mitä jos lastenhoidossa toimittaisiin samoin kuin vanhustenhoidossa. Mitä jos iltapäivävuorossa päiväkotilapset nukutettaisiin unilääkkeen voimin vanhempien tuloon, koska tällöin yksi työntekijä selviäisi koko päiväkodin valvonnasta rauhattomien ja levottomien hoidokkien kanssa? Moni mieltää syrjinnäksi suoran pilkan, pahoinpitelyt ja estot osallistua normaaliin arkeen. Sellainen syrjintä on ehdottomasti kiellettyä perustuslain, EU:n perusoikeusasiakirjan ja kansainvälisten sopimusten nojalla. Arkeen ei tarvita huippuvimpaimia vaan helposti käytettäviä. Piilosyrjintäkin pitää nähdä On myös paljon salakavalaa ja hiljaista mutta silti yhtä kiellettyä ja sopimatonta syrjintää. Niin kauan kun syrjintää ei tunnisteta, se ikään kuin hyväksytään ja se saa helposti yhä kärjistyviä muotoja, kuten kuntien talouspaineissa olemme vanhustenhuollosta voineet huomata. Ikäsyrjintään on tartuttava lainsäädännöllisin ja oikeudellisin keinoin. Yksi tapa olisi vuosittain raportoida ikäsyrjinnästä ja ikääntyneiden huonosta kohtelusta. Tällaista raportointia esitin viime syksynä Euroopan parlamentissa hyväksytyssä mietinnössäni, joka koski naisten roolia ikääntyvässä yhteiskunnassa. Suomessa ikäsyrjintään tulee puuttua tomerammin seuraavan hallituksen ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa. Euroopan unionilla on mahdollisuus tarjota työkalu, jolla voitaisiin tehokkaasti tarttua ikäsyrjintään. Unionissa on ollut jo vuosia käsittelyssä yhdenvertaisen kohtelun direktiivi, jolla kielletään syrjintä kaikilla elämänaloilla iän, sukupuolen, etnisen taustan ja sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Lakialoite on kuitenkin jäsenvaltioiden puhaltamassa vastatuulessa, kun sen pelätään tuovan valtioille liian laajoja velvoitteita. Tarvitaan arjen innovaatioita Euroopan unioni on ottanut terveen ikääntymisen edistämisen yhdeksi lippulaivakseen pyrkiessään kohti innovatiivisempaa unionia. Hanke on hyvä merkki siitä, että EU:ssa pyritään vastaamaan ikääntymisen haasteisiin käytössä olevin keinoin. Vanhustenhuolto kun kuuluu muun sosiaalipolitiikan ohella lujasti jä- senvaltioiden toimivaltaan, joten unionin mahdollisuudet konkreettisiin toimiin ovat rajalliset. Innovaatioilla on suuri merkitys siinä, miten ikäihmiset voivat asua kotona pidempään ja terveempinä sekä viettää virikkeellisempää elämää. Innovaatioita ei kuitenkaan tule automaattisesti liittää uusimpiin teknisiin tuotteisiin ja huippukalliisiin hintoihin vaan ne pitää nähdä uudenlaisina toimintaympäristöinä. Monia jo olemassa olevia keksintöjä soveltamalla voidaan luoda tuotteita ja palveluja ikäihmisten arkielämän tarpeisiin. Opaskoiria voidaan kouluttaa arjen avuksi muistisairaille, ja kulkuluvat voisivat tukea ikääntyneiden asumista niin, että ne aktivoivat hissin oikeaan kerrokseen ja avaavat oikean oven. Tietokoneen toimintaa reippaasti yksinkertaistamalla sitä osaa käyttää sota-ajankin lapsi. Muistisairaan puhelimeen voisi kuulua näköominaisuus, jotta tietää kenen kanssa puhuu. Kyse on siis pikemmin vanhan soveltamisesta kuin uuden luomisesta. Käyttäjän kuulemisesta ennen kuin tuote on markkinoilla. Vaikka nyky-yhteiskunta tulvii tietoa ympäröivästä maailmasta, ikäihmisen arjen tuntijoita ovat ikäihmiset itse. Ikääntyneet osaavat On päästävä eroon ajattelusta, että ikääntyminen on yhteiskunnal- le yksinomaan taakka. Ikäihmiset leimataan kärkkäästi kiukkuisiksi ja mummoiksi ja seniileiksi dementikoiksi. Asenneongelma on osaltaan johtanut siihen, että ikääntyneitä on helppo pitää vain toimenpiteiden kohteina, joihin kiinnitetään huomiota silloin kun aikaa jää. Ikääntyminen on nähtävä tiedollisena ja taloudellisena voimavarana. Ikäihmisillä on runsaasti kokemusta: he ovat työelämän asiantuntijoita laajan ammatillisen kokemuksensa ansiosta. He myös antavat tärkeää tukea yhteiskunnalle ja perheille huoltamalla omaisiaan ja hoitamalla läheisiään. Kestävämmän vanhuspolitiikan luomiseksi Suomeen tarvitaan kansanliikettä, jossa ikäihmiset istuvat saman pöydän ääressä omaisten ja hoitoalan ammattilaisten kanssa päättämässä ikäihmisten elämää koskevista asioista. Senioriliikkeellä on merkittävä rooli tässä kansanliikkeessä, joka tekee vanhusystävällisestä yhteiskunnasta totta. Sirpa Pietikäinen Kirjoittaja on Kokoomuksen europarlamentaarikko ja entinen ympäristöministeri. Hän toimii jäsenenä Euroopan Alzheimer -järjestön johtokunnassa ja laati Euroopan parlamentissa mietinnön naisten asemasta ikääntyvässä yhteiskunnassa. Pietikäinen asuu pääsääntöisesti Hämeenlinnassa ja toimii Alzheimeria sairastavan äitinsä omaishoitajana. rille vahvistavan kertomuksen tai vertauskuvan. Hän selvästi terästyi uudesta näkemyksestä. Jokainen tapaamiskerta päättyi pieneen kehonhoitoon; voitelin hoitoöljyllä Gunvorin kasvot ja jalat tai kädet. Tämä viimeistään vähensi ahdistusta ja kivuliaisuutta. Voima ja unet heräävät Tapaamistemme keskivaiheilla, toisella kuukaudella, Gunvorista alkoi nousta uudenlaista voimaa, tahtoa ja ilmaisukykyä. Luovina menetelminä oli mielikuvitustapahtumia, historiaan pistäytymistä draaman avulla, erilaisten tilanteiden uudelleen luomista mielikuvitusleikein. Välillä lauloimme ja otimme kantaa siihen, mitä cd-levyltä kuulimme. Autoin Gunvoria laajentamaan näkemyksiään ja myös kyseenalaistamaan niitä esimerkiksi taidekuvien avulla. Havaitsin, että kehonhoidot tapaamistemme lopussa vahvistivat nekin Gunvorin elämyksiä. Gunvor alkoi ilmaista tunteitaan ja toiveitaan spontaanisti. Lisäksi hän alkoi nähdä unia, jotka merkitsivät oman elämän asioiden sisäistä työskentelyä. Viimeisen eli kolmannen kuukauden aikana Gunvorin ulkoinen olemus alkoi muuttua. Hänen ilmeensä kirkastui ja katse terävöityi. Jonkinlainen voiman tuntu huokui hänestä. Huumorintaju nousi esille, muisti alkoi parantua. Lahja kuin jouluna Gunvor alkoi pohtia, mitä hän oikein vielä elämältään tahtoo. Keskustelimme siitä, mitkä arvot hänen elämäänsä säätelevät: pitääkö hän tärkeänä kauneutta, hyvyyttä vaiko vaikka omatoimisuutta? Gunvor ehdotti, että hän voisi alkaa syödä omatoimisest. Häh?!? Hain keittiöstä lautasellisen hunajalla maustettua viiliä - ja hän söi kaiken, lusikka käppyräisessä kädessään! Muutos, jonka luova toiminta toi Gunvorin olemuksen, oli voimakas kokemus hänelle ja minulle. Tämä on kuin jouluaatto, toisti Gunvor. Niin oli, jouluna saa lahjan. Gunvor lahjoitti itselleen vahvan tahdon, uskon itseensä ja kaiken lisäksi juhlamielen onnistumisestaan. Viimeisenä tapaamiskertanamme Gunvor kertoi löytäneensä uuden tavan suhtautua muihin ihmisiin: hän alkoi välittää toisista ihmisistä, esimerkiksi hoitajista, huolehtimalla heistä. Gunvor oli löytänyt elämäänsä ilon ja halusi tuottaa toisille iloa ja virkistystä. Eila Ruohonen Luova hoitaja kirkastaa arjen Luovat toiminnat ovat liitettävissä vanhuksen arkiseen hoitoon. Laulua, musiikkia, maalausta ja erilaisia aistielämyksiä voi yhdessä kokea ja ihmetellä. Yhdessä voi leikitellä - tai olla vakava elämän isojen kysymysten äärellä. Omaisilta voi kysyä, millaisista asioista vanhus on pitänyt. Jos hän on rakastanut puutarhanhoitoa hän ehkä katselee mielellään kuvia tutuista puutarhakasveista. Vuodepotilaan hoitoympäristöä hoitaja voi muokata kauniiksi, valoisaksi tai muuten vanhuksen toiveen mukaiseksi. Jos hoitaja on aidosti läsnä, hän kuulee ja näkee, mitä vanhus kokee ja mitä hän kaipaa. Hän myös pystyy ymmärtämään vanhuksen tunteita niitä arvottamatta. Luova hoitaja uskaltaa antautua elämyksellisiiin tilanteisiin ja sietää jännitteitä, joita hoitotilanteet hänessä itsessään herättävät. Hoitaja ikään kuin lepää olossaan ja osaa säädellä omia voimavarojaan. Hän myös sallii itsensä olla aivan tavallinen ja arkinen. Lisää luovuudesta Julia Cameron: Tie luovuuteen Henkinen polku syvempään luovuuteen. Suom. Pekka Pakkala. Like kustannus, 2010.

6 6 SUOMEN senioriliike ry 1/2011 Toteutuvatko omaishoitajien oikeudet? Kaikki lakisääteisetkään oikeudet eivät toteudu. Moni hoitaa läheistään palkkiotta, ja usein omaishoitaja jatkaa työtään yli voimiensa. Omaishoitaja pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka ei sairauden, vammaisuuden tai muun erityisen hoivan tarpeen vuoksi selviydy arjestaan omatoimisesti. Perustuslain mukaan meillä Suomessa omaisilla ei kuitenkaan ole hoitovelvoitetta, vaan kunta on vastuussa apua tarvitsevista kansalaisista. Avioliittolaistakin tämä keskinäisen huolehtimisen pykälä poistettiin jo Silti moni puoliso tai lapsi hoitaa omaistaan. Omaishoidon tärkein motiivi on suhde, joka ei johdu hoidon tarpeesta vaan on kestänyt usein jo vuosikaudet tai -kymmenet. Omaishoito ei koskaan voi olla eikä sen pidä olla itsenäinen hoitomuoto, vaan omaishoitoa tulee tukea erilaisin palveluin ja järjestelyin. Laki rajaa tiukasti Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan Vaikka omaisiaan hoitavia on paljon, laki rajaa omaishoitajaksi vain henkilön, joka on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen apua tarvitsevan läheisensä hoitamisesta. Tällaisia toimeksiantosopimuksia on yhteensä Virallinen omaishoidon määritelmä lähtee hoidettavan näkökulmasta, ei omaishoitajan. Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Läheiselleen omaishoitaja on vaimo, mies, tytär tai poika, mutta hänellä on roolinsa myös kuntien minna ruusinen strategioissa ja palvelurakenteen osana. Omaishoitaja voidaan nähdä voimavarana, jolloin korostetaan hänen työpanostaan. Omaishoitajia voidaan myös pitää yhteistyökumppaneina ja asiakkaina, jolloin omaishoitoa niin hoitajaa kuin hoidettavaa tuetaan ja täydenne- Moni auttaa omaistaan Omaistaan auttaa yli miljoona suomalaista. Heistä pääasiallisia auttajia on noin Raskaita omaishoitotilanteita on noin Näissä hoidettava olisi laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa ilman hoitavaa omaista. Virallisia eli kunnan kanssa hoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia on Työelämässä on tällä hetkellä noin ihmistä, jotka samalla hoitavat omaistaan. Aluspaita kauluspaidan päällä Mieheni Matin muisti on käynyt yhä huonommaksi. En uskalla jättää häntä enää yksin. Hän kulkee kanssani, kun menen lääkäriin tai voimisteluun, ellen saa järjestettyä näitä retkiä hoitopäiväksi. Muuten meillä menee hyvin. Vielä toistaiseksi. Pieniä kommelluksia sattuu, kun Matti lähtee yöllä vessaan ja avaakin ulko-oven. Maalaispoika muistaa lapsuudestaan ulkovessan. Onneksi ovi kolahtaa sen verran kovaa, että herään ja huomautuksella ohjaan Matin takaisin eteiseen oikealle reitille. Eteisessä on valo ja WC:n ovi auki. Kerhossa käynti on innostanut Mattia parranajoon. Ennen terveenä piti huomautella, että partaakin voisi ajaa. Silloin oli niin paljon muuta tekemistä. Nyt hän ajaa joskus tunninkin verran ja moneen kertaan samasta paikasta. Huomaan joskus ärtyväni. Vai onko se väsymistä. Harmittaa, kun aluspaita on taas kauluspaidan päällä. Silloin soimaan itseäni. Matti on sotainvalidi ja hän pääsee Veljeskotiin kerran viikossa, jossa hänet kylvetetään. Se tuntuu mukavalta, sillä hän ei oikein halua, että sekaannun hänen pesuhommiinsa. Omaishoitopapereita ei kukaan ole kehottanut allekirjoittamaan, enkä ole itse kysellyt. tään julkisilla palveluilla. Suurin osa omaisiaan hoitavista tekee kuitenkin hoivatyötä ilman tukea, vaikka hoidettavan avun tarve sitä edellyttäisi. Vapaat jäävät pitämättä Suomessa oli 2009 keskimäärin 6,7 omaishoidon tuen saajaa tuhatta asukasta kohti. Keskimääräinen omaishoidon hoitopalkkio on noin 420 euroa kuukaudessa. Vuonna 2011 lakisääteiset palkkioluokat ovat 353,62 euroa ja raskaan siirtymävaiheen palkkion alaraja 707,24 euroa kuukaudessa. Lain mukaan sitovaa ja raskasta hoitotyötä tekevällä omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Vapaiden ajaksi kuntien tulee järjestää hoidettavalle sijaishoitopaikka, jonka hoitomaksu saa olla enintään 10,60 euroa vuorokaudessa (2010). Oikeus kolmeen vapaavuorokauteen ei toteudu lain mukaisesti. Tuen piirissä olevista vain 76 %:lla on oikeus vapaaseen, koska lakia on tulkittu erittäin tiukasti. Sopivia tilapäishoidon vaihtoehtoja on myös liian vähän. Osittain tästä syystä noin 40 % tuen saajista ei pidä lainkaan lakisääteisiä vapaitaan. Monta kohtaa korjattava Vuoden 2009 lopussa raporttinsa jättänyt ns. Sata-komitea esitti omaishoidon tuen ja eläkkeensaajan hoitotuen yhdistämistä yhdeksi hoitotukikokonaisuudeksi. Komitean mukaan tuen saajien määrää tulisi lisätä, mutta uudistus tulee toteuttaa kustannusneutraalisti. Käytännössä ehdotuksen toteutuminen pudottaisi tuen piiristä osan nykyisistä omaishoitajista. Omaishoitajien ja läheisten liiton mukaan Sata-komitean ehdottamasta hoitotukien yhdistämisestä tulee luopua. Omaishoidosta pitää säätää sosiaalihuoltolakia täydentävänä erillislakina, jossa määritellään tarkoin myös kuntien tehtävät omaishoitajien tukemisessa. Hoitopalkkioiden kriteerien pitäisi olla samat koko maassa, ja palkkiot voisi maksaa Kansaneläkelaitos. Liitto painottaa, että tulevassa hallitusohjelmassa omaishoitoon on lisättävä taloudellisia resurseja ja kasvatettava tuen piirissä olevien omaishoitajien määrää. Omaishoidon tuen verotukseen on myös saatava selvä parannus: hoitopalkkiosta peritään vain lakisääteiset sosiaaliturvamaksut eläkekertymän turvaamiseksi, muilta osin sen tulee olla verovapaa. Hoitajaa pitää kuntouttaa Omaishoitajat pitää saada työterveyshuollon piiriin ja heidän tarvitsemansa palvelut säilyttää lähipalveluina. Apua tarvitsevat myös ne omaishoitajat, jotka eivät raskaasta hoitotilanteesta huolimatta saa omaishoidon tukea. Uusia ratkaisuja kaivataan myös ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen.

7 1/2011 SUOMEN senioriliike ry 7 Oikeus hyvään vanhuuteen on tärkeä tavoite - ja painon tulee olla sanalla hyvä "Laitospaikkoja on ajettu alas, palveluasumisvaihtoehtoja ei ole rakennettu tilalle, eikä kotihoitoon ole satsattu riittävästi. On käynyt niin, että pitkäaikaispotilaat on siirretty omaisten hoidettaviksi. Omaisille ei kuitenkaan turvata valmennusta tehtävään, eivätkä kotihoitoa tukevat palvelut riitä kaikille. On yli 80 vuotiaitakin omaishoitajia, jotka haluaisivat luopua omaishoidosta, mutta kun hoitopaikkoja ei ole, he joutuvat jatkamaan. Kaikkien tulee voida asua omassa kodissaan, mutta myös omaisella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen omaan elämään! Omaishoitajan tulee itse saada päättää, milloin luopuu tehtävästään, ja luopumiseen tarvittavat järjestelyt tulee saada joustaviksi ja kunnan on oltava tässä mukana. Omaishoitajien ja läheisten liitto vaatii, että hallitusohjelmassa muistetaan omaishoitajien kuntoutus. Kun veteraanit väistämättä vähenevät, kuntoutuslaitosten resurssit voitaisiin suunnata omaishoitajien ja hoidettavien kuntoutukseen. Suureksi ongelmaksi on muodostunut se, että omaishoitaja ei pääse irti hoitosuhteesta, vaikka hoidettavan kunto olisi jo niin huono, ettei kotona hoitaminen ole enää tarkoituksenmukaista. Ne, joilla ei ole omaishoitajaa, menevät aina jonon ohi. Merja Salanko-Vuorela Kirjoittaja on Omaishoitajat ja Läheiset -Liittto ry:n toiminnanjohtaja. Puhu asiat etukäteen Vanha sananlasku sanoo, että sinun tahtosi on minun taskussani. Näin on usein omaishoitotilanteissa. Omaishoitaja joutuu tekemään hoidettavan puolesta suuriakin päätöksiä. Siksi on aina hyvä, että tärkeät tulevaisuuden asiat puhuttaisiin perheessä valmiiksi. Silloin puoliso ja lapset hoitotilanteessa tietäisivät, mitä ikäihminen itse toivoo. Vanhustenhuollon ongelmana on palvelutarpeiden erilaisuus. Yksi 72-vuotias tarvitsee raskasta laitoshoitoa, toinen reissaa ympäri maailmaa omin avuin. Kun yksi 90-vuotias on omaishoidossa, toinen hoitaa vielä kotiaskareensa ja asiansa itsenäisesti. Siksi ikä ei voi olla peruste palveluille. Vanhuus ei ole sairaus eikä vamma. Siksi sairasta ja vammaista vanhusta on kohdeltava kuten nuorempiakin kuitenkin muistaen, että avuttomuus, heikkous ja toimintakyvyn vajavuus on usein väistämätön osa vanhuutta. Muisti paranee käytössä Muistisairaat ovat ikääntyneissä kasvava ryhmä. Näiden sairauksien aiheuttamat kustannukset ovat suuret, ja ne ovat etupäässä laitoshoitokustannuksia. Siirtyminen keveämpään hoitoon on perusteltua samoin kuin muussakin terveydenhuollossa. Varhainen diagnoosi ja hoito on myöhäistä halvempaa. Lisäksi se on inhimillisempää ja usein tehokkaampaakin. Jos muistisairaan kotihoitoa voidaan pitkittää, ovat säästöt melkoisia. Tutkimusten mukaan nimenomaan aivojen vaivaaminen ja monipuolinen käyttö eli henkinen vireys torjuu aivojen rappeutumista. Muisti on asia, joka vain paranee käytössä. Muistisairauksia ehkäisevät ja hidastavat myös terveellinen ravinto eli tavallinen, monipuolinen arkiruoka, liikunta sekä ystävyyssuhteet. Liikunta säilyttää ruumiillista kuntoa ja tuottaa mielihyvää. Hyvään elämään kuuluu myös toimiva sosiaalinen verkosto. Kulttuuripalvelutkin ovat ehkäisevää vanhustenhuoltoa. Mahdollisuus käyttää sekä yleisiä kulttuuripalveluja että nauttia juuri ikäihmisille suunnatusta toiminnnasta tuo hyvää oloa ja virkeyttä. Yhteiskunnalle tyytyväisemmät ja terveemmät vanhukset tarkoittavat alentuneita hoito- ja hoivakustannuksia. Omaishoitaja tarvitsee tukea Vanhustenhuollon palvelujen tulee muodostaa katkeamaton ja liukuva ketju itsenäisestä kotona asumisesta raskaaseen laitosasumiseen. Näiden välille voidaan sijoittaa erilaisia päiväpalveluja, kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa, asumista tuettuna erilaisin palveluin lähtien pyykinpesusta, siivouksesta ja ruuanlaitosta aina laajaan palvelukirjoon. Vanhuksille tarkoitettujen asuntojen kirjossa täytyy myös voida liikkua luontevasti, mitään asumisen muotoa väheksymättä. Osakeyhtiömuotoisten palvelutalojen, erilaisten asumisoikeusasuntojen ja vuokra-asuntojen tulee kaikkien olla joustavasti käytettävissä. Vanhustenhuollossa on viime aikoina painotettu kotona tapahtuvaa hoitoa. Pääosin tämä on merkinnyt vanhusten elämänlaadun paranemista, pitenevää kotona asumista ja tuttujen ja turvallisten olosuhteiden säilymistä. Samalla se on kuitenkin merkinnyt läheisille ja omaisille työtä, jota toki on helpottanut omaishoitajajärjestelmä. Omaishoitajuudessa taloudelliset korvaukset eivät ole eivätkä oikein voikaan olla merkittäviä. Merkittävää sen sijaan tulee olla omaishoitajille annettavan yhteiskunnan tuen. Inhimillisyyden lisäämiseksi ja kustannusten välttämiseksi on vähintään yhtä tärkeää huolehtia omaishoitajasta kuin kotona hoidettavasta ihmisestä. Vain molempien hyvinvointi voi johtaa sellaiseen tulokseen, josta voimme olla yhteisesti ylpeitä. Riittävyys on kompromissi Vanhustenkin palvelujen yhtä ulottuvuutta mittaa perustuslain 19 :n 3 momentin säännös, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Ongelma on sana riittävä. Palvelujen tuottamisesta vastaavan julkisen vallan kannalta liika on kallista, palvelujen käyttäjien kannalta kohtuus on usein liian vähän. Hyvinvointi- ja ennen kaikkea terveyspalvelut ovat siitä ongelmallisia, että niiden kysyntä on rajaton. Aina voidaan terveyttä hoitaa vielä vähän paremmin, sosiaalipalveluja antaa hieman enemmän ja intensiivisemmin ja koulutuskin voi olla monipuolisempaa. Riittävyys on pohjimmiltaan poliittinen kompromissi. Riippuu valtiovallan ja kuntien päätöksentekijöiden arvoista ja arviosta, kuinka suuren osan yhteisistä voimavaroista käytämme hyvinvointipalveluihin. Muista kultainen sääntö Palvelut kuin ketjukirje Elämä ei ole pelkkiä oikeuksia vaan siihen liittyvät myös velvollisuudet. Siksi kysymys on myös siitä, kuinka paljon olemme valmiit itse kukin rahoittamaan palveluja. Suomalaisessa yhteiskunnassa ihmiset vastaavat lähes poikkeuksetta, että ottavat mieluummin korkeat verot kuin heikkenevät palvelut. On kuitenkin periaatteessa väärin sanoa, että olen jo niin paljon veroja maksanut, että nyt pitää palvelut tulla ja nopeasti. Kunkin ajankohdan palvelut rahoitetaan senhetkisillä veroilla ja maksuilla. Tästä eivät poikkea nekään tilanteet, joissa etuutta on näennäisesti rahoitettu etukäteen. Hyvinvointijärjestelmä on ketjukirje. Nykyiset työikäiset rahoittavat niin lasten kuin vanhusten elämää. Tämän päivän työikäiset ovat aikanaan saaneet nykyisiltä vanhuksilta elatuksensa ja koulutuksensa, ja he luottavat omien lastensa taas aikanaan maksavan heidän vanhuutensa. Vaikka työikäisten velvollisuus on rahoittaa vanhusten eläkkeet ja palvelut, se ei vapauta vanhuksia osallistumasta niihin veroina ja maksuina. Elatussuhde, joka mittaa työssä ja työelämän ulkopuolella olevien määräsuhdetta, tulee muuttumaan Palvelujen määrää ja laatua rakennettaessa meidän on hyvä muistaa kultainen sääntö: älä tee toisille sitä, mitä et soisi tehtävän itsellesi. Mitä paremmaksi palvelutason saatamme, sitä enemmän ja sitä laadukkaampia palveluja saamme itse kukin todennäköisesti aikanaan nauttia. Tämä ehkä itsekkäältä kuulostava sääntö toimii myös siten, että mitä paremmin turvaamme lasten ja nuorten tulevaisuuden, sitä paremmin yhteiskunta kykenee vastaamaan meidän itse kunkin vanhuudesta. Pentti Arajärvi on Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja koulutusoikeuden professori ja Helsingin yliopiston sosiaalioikeuden dosentti. Hän on työskennellyt tutkijana ja valiokuntaneuvoksena ja julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita. Kun vanhusten osuus väestöstä kasvaa, palvelutarve voi jopa kolminkertaistua vuoteen 2030 mennessä. epäedullisemmaksi nimenomaan vanhusväestön kasvun vuoksi. Siksi meidän on ennakkoluulottomasti käytettävä kaikki rahoituksen, palvelujen organisoinnin ja modernin tietotekniikan tarajoamat mahdollisuudet, joilla vanhustenhuoltoa voidaan tehostaa. Vain osaava, oivaltava ja yhteisvastuullinen yhteiskunta pystyy tuottamaan sen taloudellisen tuloksen, josta julkisen vallan rahoittamat sosiaali- ja terveyspalvelut kumpuavat. Onnellisuutta ei yhteiskunta voi taata, mutta se ei ainakaan saa asettaa esteitä sille. Vanhuuteen kuuluu ehdottomasti oikeus monipuoliseen ja taloudellisista huolista vapaaseen elämään. Hyvään vanhuuteen kuuluvat myös hyvät suhteet niin ikätovereihin kuin nuorempiin ja mahdollisuus oppia uutta ja nähdä maailmaa. Pentti Arajärvi

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

hyvän ja onnellisen elämän

hyvän ja onnellisen elämän Valtakunnallinen, puolueisiin ja uskonnollisiin yhteisöihin sitoutumaton asiantuntijalehti www.senioriliike.fi 1/2014 Suurin kasvava markkinapotentiaalimme ovat 65 vuotta täyttäneet ihmiset. Maamme tulevaisuus

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

6. 2013. Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi

6. 2013. Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi 6. 2013 Teema: kotihoito Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Informaali hoiva on

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. Helppokäyttöinen. Kaikki tarvittavat asiakastiedot. monipuolinen laskutus

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. Helppokäyttöinen. Kaikki tarvittavat asiakastiedot. monipuolinen laskutus Hoivapalvelut NO 1 helmi-maaliskuu 2013 Eevaliisa Virnes: Vanhuspalvelulaki ja kunnat s. 4 Vappu Taipale: Ei terveyttä ilman mielenterveyttä s. 9 Yrjö Mattila: Omaishoito on puutteellisesti tuettu hoitomuoto

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Tulevaisuutta rakentamaan! Sisällys Pääkirjoitus: Tulevaisuutta rakentamaan varautuminen vanhuuden vuosiin...3 Kolumni: Keskiarvoinko kohti tulevaa?...4

Lisätiedot

NO 3 syys-lokakuu 2013

NO 3 syys-lokakuu 2013 Hoivapalvelut NO 3 syys-lokakuu 2013 Päivi Voutilainen: Kolmen veen muistisääntö s. 7 Nina Niemi: Pala taivasta ja pala maata s. 16 Aino Närkki: Sääntelyn purkamisesta ja kuntien tehtävien karsimisesta

Lisätiedot

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista

Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO. Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja 2011 Tuulikki Petäjäniemi GO GO NO GO Raportti ikäihmisistä ja vanhuspalveluista Suomen Toivo -ajatuspaja

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 2013 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät omaishoitajat Miten huolehdit itsestäsi Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 3 2013 Tässä numerossa Iäkkäät

Lisätiedot

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä:

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä: Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni Sisällä: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-3 Lastensuojelu s. 4-10 Vanhustyö s. 10-13 Erityisryhmät s. 14-21 Päihdehuolto/ Mielenterveys s. 22-28 Koulut ym. palvelut Helmikuu

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2013 2 lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2 2013 Kuva: Anna-Maija Saastamoinen 6 Professori Petri Merja-Maarit Kinnunen

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

Teema: muistisairaudet

Teema: muistisairaudet 2. 2012 Työikäisenä Alzheimerin tautiin sairastuminen Musiikki ja tanssi muistisairaiden hoidossa Muistisairaudet luokiteltava kansantaudeiksi Teema: muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

OMAISHOITO ARJEN KEHYKSISSÄ

OMAISHOITO ARJEN KEHYKSISSÄ OMAISHOITO ARJEN KEHYKSISSÄ HEIKKILÄ RIITTA Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalityön pro gradu tutkielma Toukokuu 2008 Tampereen Yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Hoivapalvelut. Vaivaako. ummetus? NO 2 huhtikuu 2010. Vesa Ekroos: Kotikuntalain tulevat muutokset s. 7

Hoivapalvelut. Vaivaako. ummetus? NO 2 huhtikuu 2010. Vesa Ekroos: Kotikuntalain tulevat muutokset s. 7 Hoivapalvelut Terveyspalvelut nro 3 NO 2 huhtikuu 2010 Vesa Ekroos: Kotikuntalain tulevat muutokset s. 7 Sari Kehusmaa ja Hennamari Mikkola: Uusia vanhusryhmiä hoitotuen piiriin s. 14 Kati-Pupita Mattila:

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tämä julkaisu sisältää:

Tämä julkaisu sisältää: Tämä julkaisu sisältää: Alkusanat... 3 Minna Salminen ja Marja-Liisa Kuukasjärvi: Ollaan oltu sydämestä tämän asian takana.. 5 Merja Salanko-Vuorela: Oulun seudulla kehitetään omaishoitajien tukemista

Lisätiedot

LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 1/2010 TEEMANA VAIKUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ. Kohti kevättä

LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 1/2010 TEEMANA VAIKUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ. Kohti kevättä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 1/2010 TEEMANA VAIKUTTAMINEN ON TÄRKEÄÄ Kohti kevättä Omaishoitajien keskustelusivuilta saa kattavaa vertaistukea Sirpaleista syntyy uusi elämä - Helinä Korkealaaksosta

Lisätiedot

2-2008. Tuulikki Petäjäniemi - valtakunnan selvittäjä. Suomalainen Naisliitto ry

2-2008. Tuulikki Petäjäniemi - valtakunnan selvittäjä. Suomalainen Naisliitto ry minna 2-2008 Tuulikki Petäjäniemi - valtakunnan selvittäjä Suomalainen Naisliitto ry Minna 1/2008 Tässä Minnassa 3 Puheenjohtajan terveiset, Oili Påwals 4 Tilkkuja, Maija Kauppinen 6 Tuulikki Petäjäniemi

Lisätiedot

Vanhukset vaaliteemana

Vanhukset vaaliteemana Vanhukset vaaliteemana 4.11.2010 klo 13 16.30 Tieteiden talo Avaus Irene Nummela toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi. Järjestäjinä ovat toimineet: HYVA, Senioriliike, DTS, KDY Halutaan nostaa ennen

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

6. 2012. Robotiikka Vanhustenhoitoa Saksassa, Tanskassa ja Hollannissa Japanissa laatu alentaa kustannuksia. Teema: vanhustyö maailmalla

6. 2012. Robotiikka Vanhustenhoitoa Saksassa, Tanskassa ja Hollannissa Japanissa laatu alentaa kustannuksia. Teema: vanhustyö maailmalla 6. 2012 Robotiikka Vanhustenhoitoa Saksassa, Tanskassa ja Hollannissa Japanissa laatu alentaa kustannuksia Teema: vanhustyö maailmalla Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Saksassa vähemmän apuvälineitä,

Lisätiedot

3/2015. Eduskuntavaalit Koti & Puutarha KYMI, POHJANMAA JA UUSIMAA ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 1.4.2015

3/2015. Eduskuntavaalit Koti & Puutarha KYMI, POHJANMAA JA UUSIMAA ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 1.4.2015 ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 1.4.2015 Kuva:: Aaro Peuraniemi 3/2015 TEEMASIVUT 4 15 Eduskuntavaalit Koti & Puutarha Kuvat: Valtioneuvoston kanslia Älä unohda äänestää! Vaalien ennakkoäänestys

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla -liike on ihmisen muotoinen 2 2012 Asukasisännöinti Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla 3 4 8 12 13 14 18 22 24 [ pääkirjoitus ] Inhimillisyys

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Hoivapalvelut. SERTIFIOINTI Toiminta arvioitava paikan päällä s. 32. NO 6 joulukuu 2010

Hoivapalvelut. SERTIFIOINTI Toiminta arvioitava paikan päällä s. 32. NO 6 joulukuu 2010 Hoivapalvelut Terveyspalvelut nro 10 NO 6 joulukuu 2010 Aino Närkki: Millaista kuluttajansuojaa vanhuspalveluasiakkaille? s. 8 Päivi Voutilainen ja Virpi Vuorinen: Ympärivuorokautisen hoidon uudistaminen

Lisätiedot