Veikkaus Oy:n työehtosopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veikkaus Oy:n työehtosopimus 1.12.2013 30.11.2016"

Transkriptio

1 Veikkaus Oy:n työehtosopimus

2 VEIKKAUS OY:N TYÖEHTOSOPIMUS 1. SOVELTAMISALA SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS TYÖSUHDE TYÖHÖNOTTO JA KOEAIKA TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN TYÖAIKA TYÖAIKA VAPAAT RUOKA- JA KAHVITAUKO YLI-, LAUANTAI- JA SUNNUNTAITYÖ VARALLAOLO PALKKAUS PALKAN MUODOSTUMINEN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKANOSA... 7 VAATIVUUSLUOKKIEN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 8 TAULUKKOPALKAT KUUKAUDELTA HENKILÖKOHTAINEN PALKANOSA MUUT MÄÄRÄYKSET TYÖASUT MATKAKUSTANNUKSET POISSAOLOT SAIRASTUMINEN TILAPÄINEN POISSAOLO LAPSEN SYNTYMÄ VUOSILOMA VUOSILOMA LOMARAHA ERINÄISET MÄÄRÄYKSET ERINÄISET MÄÄRÄYKSET NEUVOTTELUJÄRJESTYS JA TYÖRAUHA LUOTTAMUSMIES JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTU ERIMIELISYYDET TYÖRAUHA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO PÖYTÄKIRJAT OSA-AIKATYÖNTEKIJÄT Veikkauksen työehtosopimus

3 TAULUKKOPALKAT TUNNILTA TYÖAIKAJÄRJESTELY PAIKALLINEN SOPIMINEN TERVEYDENHOITOSÄÄNTÖ PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUSTA KELA:N KORVAAMA KUNTOUTUS TIETOTEKNIIKAN PUHELINSOITTOKORVAUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VEIKKAUS OY:N TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA AJALLE Veikkauksen työehtosopimus

4 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry VEIKKAUS OY:N TYÖEHTOSOPIMUS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Sopimus koskee Veikkaus Oy:n työntekijöitä. 2. Työehtosopimuksen osana noudatetaan voimassa olevia ja liittoja sitovia keskusjärjestösopimuksia: Luottamusmiessopimus (PT STTK ) Yhteistoimintasopimus (PT STTK ) 2. TYÖSUHDE 2 Työhönotto ja koeaika 1. Avoimet työpaikat pyritään täyttämään ensisijaisesti yhtiön sisältä. 2. Yhtiössä tai tytäryhtiössä aikaisemmin työskennellyt henkilö palkataan vanhana työntekijänä. 3. Työsuhteen alussa on enintään 4 kuukauden koeaika. 4. Koeaikana työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa irtisanomisaikaa noudattamatta. 5. Henkilöstölle tiedotetaan yhtiön vapautuvista ja vapaista työpaikoista. 3 Työsuhteen päättyminen Irtisanomisaika 1. Työnantajan noudattama irtisanomisaika on: Työsuhteen jatkuttua enintään vuoden yli vuoden enintään 4 vuotta yli 4 enintään 8 vuotta yli 8 enintään 12 vuotta yli 12 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi 2 kuukautta 4 kuukautta 6 kuukautta 2. Työntekijän noudattama irtisanomisaika on: Veikkauksen työehtosopimus

5 Työsuhteen jatkuttua enintään 5 vuotta yli 5 vuotta Irtisanomisaika 14 päivää 1 kuukausi Vaativuusluokassa 17 tai sitä ylemmällä vaativuustasolla olevien työntekijöiden kanssa voidaan työsopimuksella sopia pidemmistä irtisanomisajoista työehtosopimuksesta poiketen. 3. Työsopimus päätetään kirjallisesti ja työnantajan on kerrottava etukäteen irtisanomisen syy luottamusmiehelle. Työsuhteen purkaminen vahvistetaan kirjallisesti. Siirto toiselle paikkakunnalle 4. Työntekijän ollessa velvollinen siirtymään pysyvästi toisella paikkakunnalla olevaan toimipaikkaan ilmoitetaan hänelle siirrosta 6 kuukautta etukäteen. 3. TYÖAIKA 4 Työaika 1. Säännöllinen työaika vuorokaudessa on 7 tuntia 15 minuuttia ( ) sekä 6 tuntia 30 minuuttia ( ). 2. Työaika alkaa kello ja päättyy kello Työviikko alkaa maanantaina. 4. Työaika voidaan järjestää edellä esitetystä toisin: a. Tuotannollisista syistä ja töiden järjestelyjen takia työntekijän ja luottamusmiehen suostumuksella. b. Työaikajärjestelypöytäkirjan mukaan (s. 24). 5 Vapaat 1. Lauantait, sunnuntait, kirkolliset pyhät, joulu-, uudenvuoden- ja juhannusaatto ovat vapaapäiviä, ellei 4 :n 4. kohdasta muuta johdu. 2. Maanantaista perjantaihin sijoittuva loppiainen lyhentää työaikaa. 3. Helatorstai lyhentää työaikaa. Veikkauksen työehtosopimus

6 6 Ruoka- ja kahvitauko Ruokatauko 1. Ruokatauon pituus on 30 minuuttia. 2. Työajan alkaessa kello jälkeen ei ole ruokataukoa. Tällöin työntekijälle annetaan mahdollisuus noin 15 minuuttia kestävään ruokailuun työaikana. Kahvitauko 3. Työaikaan sisältyvän kahvitauon pituus on 15 minuuttia. 7 Yli-, lauantai- ja sunnuntaityö Ylityö 1. Ylityötä on työehtosopimuksen 4 :n mukaisen säännöllisen työajan ylittävä työ. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla korotettu palkka ja lopuilta 100 prosentilla korotettu palkka. Ylityökorvausta laskettaessa noudatetaan seuraavaa: a. Työn kestäessä vähintään 30 minuuttia maksetaan korvaus puolelta tunnilta. b. Työn kestäessä enintään 1 tuntia 15 minuuttia maksetaan korvaus täydeltä tunnilta tai työn kestäessä vähintään 1 tuntia 16 minuuttia maksetaan korvaus täydeltä puolelta tunnilta. Esimerkki kohtaan a: Työ kestänyt 46 minuuttia korvaus 30 minuutilta Esimerkki kohtaan b: Työ kestänyt 1 tunti 15 minuuttia Työ kestänyt vähintään 1 tunti 16 minuuttia Työ kestänyt vähintään 1 tunti 46 minuuttia Työ kestänyt vähintään 2 tuntia 16 minuuttia korvaus 1 tunnilta korvaus 1,5 tunnilta korvaus 2 tunnilta korvaus 2,5 tunnilta Ylityökorvaus vapaa-aikana 2. Ylityökorvaus voidaan vaihtaa vapaa-aikaan työaikalain 23 :n mukaan. Tunti- ja päiväpalkkajakajat 3. Tuntipalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 144:llä. Veikkauksen työehtosopimus

7 4. Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21:llä. Lauantaityö ja uudenvuodenaatto 5. Lauantaina ja uudenvuodenaattona tehdystä työstä maksetaan 7 ensimmäiseltä tunnilta 100 prosentilla korotettu palkka, kahdelta seuraavalta 150 prosentilla korotettu palkka ja lopuilta 200 prosentilla korotettu palkka, ellei työaikajärjestelypöytäkirjasta muuta johdu. Korvaukset voidaan vaihtaa vapaa-aikaan työaikalain 23 :n mukaan. Sunnuntaityö 6. Säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka. Säännöllisestä työstä kirkollisena juhlapyhänä maksetaan 200 prosentilla korotettu palkka. Sunnuntaina ja kirkollisina juhlapyhinä tehdystä ylityöstä maksetaan 200 prosentilla korotettu palkka. Korvaukset voidaan vaihtaa vapaa-aikaan työaikalain 23 :n mukaan. 8 Varallaolo 1. Varallaoloajalta maksetaan puolet peruspalkasta. 2. Varallaolo ei ole työaikaa. 3. Kutsuttaessa työntekijä työhön ei noudateta hälytysrahamääräyksiä. 4. PALKKAUS 9 Palkan muodostuminen 1. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä mahdollisesta henkilökohtaisesta palkanosasta. 2. Palkkausta kehitetään siten, että työntekijät kokevat sen oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi ja että vaativuudeltaan samanarvoisesta työstä maksetaan samantasoinen tehtäväkohtainen palkanosa. 9.1 Tehtäväkohtainen palkanosa Vaativuusluokat 1. Tehtäväkohtainen palkanosa pohjautuu tehtävien vaativuusluokitukseen. Vaativuusluokitus perustuu HAY -järjestelmään. Veikkauksen työehtosopimus

8 2. Tehtäväkohtaisen palkanosan suuruus määräytyy vaativuusluokittelun mukaisen taulukkopalkan mukaan. Jos työtehtävä poikkeaa vaativuudeltaan olennaisesti kyseisen vaativuusluokan normaalitasoisesta tehtävästä, voidaan käyttää vaativuustason sisällä tasoa, joka asettuu vaativuusluokan ja sitä ylemmän luokan puoleen väliin. 3. Vaativuusluokat ja niiden määritelmät ovat seuraavat: Vaativuusluokkien yleiset määritelmät 8 Työtehtävien tavoitteet ja sisältö on tarkasti määritelty. Oppimisaika on lyhyt. 9 Ammattitehtävät, joissa edellytetään työkäytäntöjen, -tekniikoiden ja - prosessien tuntemusta ja hallintaa. Osaaminen on hankittu tyypillisesti työkokemuksen avulla. Tehtävät ovat tarkasti ohjeistettu. 10 Tehtävässä edellytetään työkokemuksen tai ammatillisen peruskoulutuksen kautta saavutettua osaamista. Työhön edellytetään tyypillisesti laitteiden, työvälineiden ja/tai tietojärjestelmien käytön hallintaa. Työtehtävät ovat tarkasti ohjeistettuja. 11 Pitkää työkokemusta tai ammatillista koulutusta edellyttävät tehtävät. Tehtävät ovat ohjeistettuja, mutta tyypillisesti antavat mahdollisuuden rajalliseen työjärjestyksen muuttamiseen. 12 Työssä tarvitaan erityistietoa ja osaamista menetelmistä, järjestelmistä ja prosesseista. Osaaminen on tyypillisesti hankittu työkokemuksen sekä ammatillisen koulutuksen kautta. Työhön kuuluu tehtävien suorittaminen itsenäisesti työohjeita ja vakiintuneita käytäntöjä noudattaen. 13 Työssä tarvitaan erityistietoa ja osaamista vaativista menetelmistä ja järjestelmistä tai toimintatavoista. Tieto on hankittu yleensä työkokemuksen sekä ammatillisen koulutuksen avulla. Työhön kuuluu tehtävien suorittaminen itsenäisesti. Kyse voi myös olla pienehkön ryhmän tai tiimin esimiestehtävästä. 14 Työntekijällä on asiantuntijatason tietoa ja osaamista jollakin erikoisalueella. Työntekijän on kyettävä ajattelemaan monimuotoisten toimintaohjeiden ja standardien puitteissa. Työhön kuuluu tehtävien suorittaminen itsenäisesti. Kyse voi myös olla pienehkön ryhmän tai tiimin esimiestehtävästä. 15 Tehtävänhaltija toimii kokeneena asiantuntijana omalla vastuualueella soveltaen ja kehittäen toimintamalleja ja konsepteja yhdistäen niistä tilannekohtaisesti parhaan ratkaisun. Tehtävänhaltija toimii tyypillisesti hyvin itsenäisesti. Kyse voi myös olla pienehkön ryhmän tai tiimin esimiestehtävästä. 16 Tehtävänhaltija toimii asiantuntijana jollakin teknisellä tai ammatillisella erikoisalalla, jossa hänellä on tietoa teoreettisista käsitteistä ja periaatteista. Työssä vaaditaan sekä soveltavaa että teoreettista tietämystä. Työhön Veikkauksen työehtosopimus

9 liittyy monipuolista kanssakäymistä ja koordinointia siihen läheisesti liittyvien yhteistyötahojen kanssa. Kyse on yleensä päällikkö- tai esimiestason tehtävästä. 17 Edellistä vaativammat asiantuntija- ja esimiestehtävät. 4. Käytettäessä HAY -järjestelmän mukaista vaativuusluokitusta noudatetaan seuraavaa: a. Työntekijän työtehtävän muuttuessa oleellisesti arvioidaan työtehtävän vaativuusluokka uudelleen. Tehtäväkohtaisen palkanosan nousu toteutetaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. b. Työntekijän siirtyessä uusiin tehtäviin hänen tehtäväkohtainen palkanosansa määräytyy uuden tehtävän vaativuusluokan mukaan. Työntekijän tehtäväkohtaisen palkanosan muutos toteutetaan tehtävän muutosta seuraavan kuukauden alusta, lukuun ottamatta tilanteita, joissa työtekijä siirtyy uusiin tehtäviin muusta syystä kuin omasta aloitteestaan. Tällöin tehtäväkohtaisen palkanosan alentuessa toteutetaan muutos irtisanomisaikaa noudattaen. Taulukkopalkat kuukaudelta Tehtäväkohtaiset palkanosat ovat vaativuusluokittain seuraavat euroa/kk: Vaativuusluokka alkaen alkaen alkaen (1852) 1795 (1872) 1802 (1880) (2020) 1949 (2040) 1957 (2049) (2141) 2131 (2161) 2140 (2170) (2254) 2191 (2274) 2200 (2283) (2423) 2356 (2443) 2365 (2452) (2636) 2529 (2656) 2539 (2666) (2932) 2782 (2952) 2793 (2963) (3352) 3121 (3372) 3133 (3385) (3871) 3622 (3891) 3636 (3907) Sijaisuudet Suluissa olevaa taulukkopalkkaa voidaan käyttää, jos työtehtävä poikkeaa vaativuudeltaan olennaisesti kyseisen vaativuusluokan normaalitasoisesta tehtävästä. 5. Siirrettäessä työntekijä tilapäisesti vaativampaan (korkeammin palkattuun) tehtävään: a. Yhdenjaksoisesti vähintään 5 työpäiväksi. b. Vuosilomajärjestelyjen takia yhdenjaksoisesti vähintään 10 työpäiväksi maksetaan hänelle heti siirron alkamisesta taulukkopalkkojen erotuksen suuruinen sijaisuuskorvaus. Veikkauksen työehtosopimus

10 6. Työntekijän sijaistaessa oman tehtävänsä ohella samassa vaativuusluokassa olevaa henkilöä vuosilomia tai muita vastaavia enintään kuukauden kestäviä tavanomaisia poissaoloja pidemmän ajan, hänelle voidaan maksaa sijaisuuskorvaus ottaen huomioon tehtävien lisääntyminen ja monipuolistuminen. 9.2 Henkilökohtainen palkanosa Työnantaja voi maksaa työntekijälle tehtäväkohtaista palkanosaa korkeampaa palkkaa käytössä olevien henkilökohtaisen palkanosan arviointiperusteiden mukaan. Henkilökohtaisen palkanosan arviointiperusteet 1. Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavat työntekijän a. Pätevyys, b. työsuoritus sekä c. esimiehillä johtaminen. Pätevyyden ja työsuorituksen arvioinnissa otetaan huomioon työnhallinta, omaaloitteisuus, tuloksellisuus, uudistuminen ja vuorovaikutus. Henkilökohtaisen palkanosan arvioiminen 2. Henkilökohtaista palkanosaa arvioidaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä tehtävässä suoritusarvioinnissa. Samalla arvioidaan tehtävän vaativuudessa ja vastuullisuudessa tapahtuneet muutokset. 3. Suoritusarviointi sekä tehtävän vaativuudessa ja vastuullisuudessa tapahtuneiden muutoksien arvioiminen tapahtuu erillisellä lomakkeella, joka käydään vuosittain läpi palkkausjärjestelmätyöryhmässä. 4. Mahdolliset henkilökohtaista palkanosaa koskevat erimielisyydet voidaan työntekijän pyynnöstä saattaa palkkausjärjestelmätyöryhmän käsiteltäviksi. Henkilökohtaisen palkanosan korottaminen ja alentaminen 5. Henkilökohtaisen palkanosan korottaminen jatkuvan hyvän suorituksen ansiosta. Työntekijän henkilökohtaista palkanosaa voidaan korottaa pitkään jatkuneen hyvän työsuorituksen perusteella. Vuosittain korotuksia kohdistettaessa otetaan huomioon suoritusarvioinnissa saadut tulokset. Korotukset kohdistetaan ensisijaisesti kunkin vuoden arvioinnin parhaalle kymmenykselle. Lisäksi korotuksia kohdistettaessa otetaan huomioon aikaisemmissa arvioinneissa saadut tulokset sekä edeltävän viiden vuoden aikana toteutuneet henkilökohtaisen palkanosan korotukset. 6. Henkilökohtaisen palkanosan alentaminen alisuoriutumisen johdosta. Veikkauksen työehtosopimus

11 Työntekijän henkilökohtaista palkanosaa voidaan alentaa suoritusarvioinnissa ilmenneen alisuoriutumisen johdosta. Ennen henkilökohtaisen palkanosan alentamista työntekijälle on asetettava työsuorituksen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, joiden vaikutusta arvioidaan noin kuuden kuukauden kuluttua tehtävässä uudessa suoritusarvioinnissa. Mikäli suoritustaso ei uuden arvioinnin mukaan ole parantunut vaadittavaan vähimmäistasoon, työntekijän palkkaa voidaan alentaa edellisen henkilökohtaisen palkanosan korotuksen määrällä. Mikäli työntekijä ei ole saanut henkilökohtaisen palkanosan korotusta edeltävän viiden vuoden aikana, henkilökohtaista palkanosaa ei voida alentaa. 7. Henkilökohtaisen palkanosan korotuksiin käytetään vuosittain vähintään noin 0,5 prosenttia työehtosopimuksen alaisen henkilöstön vuosittaisten peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämän lisäksi korotuksiin käytetään työehtosopimuksessa sovittu järjestelyerä. Henkilökohtaisten palkanosien korotukset kohdistuvat vähintään kymmenelle (10) prosentille Veikkauksen työehtosopimuksen alaisesta henkilöstöstä. Jos korotuksiin on osoitettu työehtosopimuksen järjestelyeriä, laajennetaan korotuksen saavien joukkoa niin, että jokainen 0,1 prosentin korotus kohdistetaan kahdelle (2) prosentille Veikkauksen työehtosopimuksen alaisesta henkilöstöstä. Henkilökohtaiset palkanosan korotukset voivat vuosittain kohdistua enintään 30 prosentille Veikkauksen työehtosopimuksen alaisesta henkilöstöstä. Jos korotuksiin käytettäviä varoja on tätä enemmän (= järjestelyeriä yli 1,0 %), kohdistetaan korotukset enimmäismäärälle. Henkilökohtaiset palkanlisät ja tehtävässä tapahtuvat muutokset 8. Työntekijän siirtyessä toiseen vaativuusluokkaan kuuluvaan tehtävään noudatetaan seuraavaa: a) Mikäli vaativuusluokka ja sitä kautta tehtäväkohtainen palkanosa nousee, työntekijän henkilökohtainen palkanosa pysyy vähintään ennallaan. b) Mikäli vaativuusluokka ja sitä kautta tehtäväkohtainen palkanosa laskee, työntekijän henkilökohtaisen ja tehtäväkohtaisen palkanosan suhde ei pääsääntöisesti muutu. Pääsäännöstä voidaan kuitenkin poiketa, mikäli henkilökohtainen palkanosa uudessa tehtävässä olisi enemmän kuin 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tällöin henkilökohtaisen palkanosan määrittämisessä otetaan huomioon työntekijän pätevyys ja työsuoritus sekä muiden vastaavissa saman vaativuusluokan tehtävissä toimivien työntekijöiden henkilökohtaiset palkanosat. Työntekijän henkilökohtaisen palkanosan muutos toteutetaan tehtävän muutosta seuraavan kuukauden alusta, lukuun ottamatta tilanteita, joissa työtekijä siirtyy uusiin alemmalla vaatimustasolla oleviin tehtäviin muusta syystä kuin omasta aloitteestaan. Tällöin henkilökohtaisen palkanosan alentaminen toteutetaan irtisanomisaikaa noudattaen. Yhteistoiminta 9. Työnantaja ja työntekijöiden edustajat käyvät vuosittain läpi tehtävien vaativuusluokittelun sekä käytössä olevat henkilökohtaisen palkanosan arviointiperusteet Veikkauksen työehtosopimus

12 sekä suoritusarvioinnissa käytettävän lomakkeen sisällön. Tämä tapahtuu palkkausjärjestelmätyöryhmässä. Työntekijöiden edustajina palkkausjärjestelmä työryhmässä toimivat pääluottamusmies, varapääluottamusmies ja Veikkauksen Henkilöstö ry:n puheenjohtaja. 10 Muut määräykset Palkkapäätökset 1. Palkkauksen muutoksista päättää HR-ohjausryhmä esimiehen ja henkilöstöpäällikön esityksen perusteella. Vähimmäispalkka 2. Työsuhteen alettua tai myöhemmin työntekijän palkan tulee olla kymmenen työvuoden (samassa vaativuusluokassa) jälkeen vähintään 10 prosenttia ko. vaativuusluokan tehtäväkohtaista palkanosaa korkeampi. Harjoitteluaika 3. Harjoitteluaika on enintään 6 kuukautta. Harjoittelijalle voidaan maksaa enintään 20 prosenttia taulukkopalkkaa alempaa palkkaa. Iltalisä 4. Kello tehdystä vähintään puoli tuntia kestävästä säännöllisestä työstä maksetaan 15 prosentilla korotettu palkka. Yölisä Ajalla lisä maksetaan kello jälkeen. Sunnuntaisin, kirkollisina juhlapyhinä ja lauantaisin lisä maksetaan kaksinkertaisena. 5. Kello jälkeen tehdystä vähintään tunnin kestävästä säännöllisestä työstä maksetaan 40 prosentilla korotettu palkka. Sunnuntaisin, kirkollisina juhlapyhinä ja lauantaisin lisä maksetaan kaksinkertaisena. Kutsuttaessa työntekijä tilapäisesti työhön kello välisenä aikana hänelle maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka, ellei vastaavaa tai korkeampaa korvausta makseta jo muulla perusteella. Hälytysraha 6. Kutsuttaessa työntekijä hälytystyöhön säännöllisen työajan ulkopuolella ja hänen lähdettyä jo työpaikalta maksetaan hälytysraha seuraavasti: a. Kahden tunnin palkka - kutsu annettu ennen kello Veikkauksen työehtosopimus

13 b. Kolmen tunnin palkka - kutsu annettu kello välisenä aikana. 11 Työasut Työnantaja hankkii työntekijälle tarvittaessa omistamansa työasun. 12 Matkakustannukset 1. Matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan verohallituksen päätöksen mukaan. 2. Työntekijän tullessa työhön tai lähtiessä työstä sellaisena aikana jolloin julkinen liikenne ei toimi matkakustannukset korvataan tositteen mukaan. 5. POISSAOLOT 13 Sairastuminen 1. Työntekijälle maksetaan sairastumisen tai tapaturman johdosta palkkaa jos: a. Työntekijä on sairastumisen tai tapaturman johdosta estynyt tekemään työtä ja b. työntekijä ei ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Palkkaa maksetaan vuodessa seuraavasti: Työsuhteen kesto sairastumishetkellä alle 3 kuukautta vähintään 3 kuukautta Palkallisen jakson pituus 1 kuukausi 3 kuukautta 2. Ilta- ja yölisä maksetaan sairausajan palkassa, jos niitä olisi kertynyt työntekijälle sairausjakson aikana. 3. Työntekijän on ilmoitettava viipymättä työkyvyttömyydestä ja sen arvioidusta kestosta. 4. Työntekijän on vaadittaessa esitettävä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys. 14 Tilapäinen poissaolo Lapsen äkillinen sairaus 1. Ellei työntekijän alle 10-vuotiaan tai vammaisen lapsen hoitoa äkillisessä sairastapauksessa saada järjestetyksi, työntekijälle annetaan enintään 4 palkallista vapaapäivää, ellei toisin sovita, ja edellyttäen, että: Veikkauksen työehtosopimus

14 a. Lyhyt poissaolo on välttämätöntä lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. b. Hoidon järjestäminen tai hoitaminen kestää enintään 4 työpäivää. c. Työntekijä on viipymättä ilmoittanut poissaolosta ja sen mahdollisesta kestosta sekä toimittanut lapsen sairaudesta lääkärintodistuksen tai muun työnantajan hyväksymän selvityksen. Muulle kuin yksinhuoltajalle palkka maksetaan jos: a. Toisella huoltajalla ei ole ansiotyön eikä työajan takia mahdollisuutta järjestää hoitoa tai hoitaa lasta itse ja b. toisen huoltajan esteestä hoitaa lasta on annettu selvitys. Vaikeasti sairas lapsi 2. Lapsen ollessa vaikeasti sairas työntekijä voi sovittaessa olla työstä poissa palkattomasti (Vnp 130/85). Vihkiminen ja merkkipäivä 3. Työntekijän vihkimispäivä on palkallinen vapaapäivä sen ollessa työpäivä. 4. Työntekijän 50- ja 60-vuotispäivä on palkallinen vapaapäivä sen ollessa työ- tai vuosilomapäivä. Lähiomaisen sairaus, kuolema ja hautajaiset 5. Työntekijällä on oikeus enintään 1 päivän palkalliseen poissaoloon, jos työntekijän työpäivänä tapahtuu hänen lähiomaiselle vakava sairastuminen tai onnettomuus, kuolema tai hautajaiset. Lähiomaisia ovat puoliso, lapset, vanhemmat, sisaret sekä iso- ja appivanhemmat. Yhteiskunnallinen toiminta 6. Työntekijälle maksetaan palkan ja ansiomenetyskorvauksen erotus hänen osallistuessaan työaikana kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen tai valtiollisten ja kunnallisten vaalien vaalilautakunnan työskentelyyn. Erotus maksetaan työntekijän annettua selvityksen ansiomenetyskorvauksesta. Työntekijällä on oikeus osallistua työpäivänään Ammattiliitto Pron edustajiston ja hallituksen kokouksiin sekä TES-neuvottelukunnan ja Veikkauksen Henkilöstö ry:n hallituksen kokouksiin ilman, että se vähentää hänen palkkaansa tai muita työsuhde-etujaan. Vastaava oikeus koskee myös osallistumista keskusjärjestö STTK:n toimielimien kokouksiin. Veikkauksen työehtosopimus

15 Vuosilomaetuudet 7. Tämän pykälän mukaiset poissaolot (pl. kohta 2.) sekä poissaolo kertausharjoitusten takia eivät vähennä vuosilomaetuja. 15 Lapsen syntymä 1. Erityisäitiys-, äitiys-, isyys-, adoptio-, vanhempain- ja hoitovapaa määräytyvät työsopimuslain ja sairausvakuutuslain mukaan. 2. Äitiys- ja adoptiovapaalle lähtevälle työntekijälle maksetaan 3 kuukaudelta palkan ja sairausvakuutuslain äitiysrahan erotus, jos työsuhde on kestänyt vähintään 4 kuukautta ennen äitiysvapaan alkua. Erotuksen maksaminen edellyttää työntekijän selvitystä äitiysrahan suuruudesta. Jos työntekijä ei ole toimittanut Kelan pyytämiä selvityksiä, eikä äitiysrahaa tästä syystä makseta tai se maksetaan normaalia pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä. Alle tuntia tekevälle maksetaan erotus todetun keskimääräisen viikko työajan mukaan. Isyysvapaalle lähtevälle maksetaan 6 päivältä palkan ja sairausvakuutuslain isyysrahan erotus edellä esitetyn mukaan. 3. Työntekijä voi palata työhön palkallisen äitiysvapaan jälkeen. Tällöin työntekijä saa palkan lisäksi äitiyspäivärahat. 4. Työntekijän keskeyttäessä vanhempainvapaan tai hoitovapaan työkyvyttömyyden johdosta hänelle ei makseta sairausajan palkkaa siltä ajalta, jonka ko. vapaat olisivat kestäneet. 6. VUOSILOMA 16 Vuosiloma 1. Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain mukaan. 2. Työsuhteen alettua ennen noudatetaan 1. kohdan lisäksi seuraavaa: a. Lomaa ansaitaan täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta 3 arkipäivää työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden ( ) loppuun mennessä vähintään 15 vuotta. b. Sopimalla osa lomasta voidaan pitää lomakauden ulkopuolella, jolloin se annetaan puolella pidennettynä. c. Loman enimmäispituus on 42 työpäivää. Veikkauksen työehtosopimus

16 3. Erityisistä syistä ja työtehtävien salliessa työntekijälle voidaan antaa palkatonta vapaata. 4. Loman antamisajankohdasta ja lomapalkan maksamisajankohdasta voidaan sopia toisin työntekijän ja luottamusmiehen suostumuksella. 5. Säännöllisesti maksettu iltalisä otetaan huomioon vuosilomapalkassa. 17 Lomaraha Maksamisedellytykset 1. Lomaraha maksetaan jos: a. Työntekijä aloittaa loman vahvistettuna aikana ja b. palaa työhön heti loman päätyttyä. Lomaraha maksetaan myös jos: a. Työntekijä on poissa työstä työnantajan suostumuksella välittömästi ennen loman alkamista tai sen päätyttyä b. on estynyt palaamasta työhön vuosilomalain 7 :n 2 momentissa mainitusta syystä. Suuruus ja maksamisaika 2. Lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta (jakaja 21). 3. Lomaraha maksetaan vuosilomapalkan yhteydessä. Lomaraha voidaan maksaa kokonaan lomakauden ( ) ensimmäisen kuukauden palkanmaksussa. Hoitovapaa 4. Hoitovapaalla olevalla maksetaan lomaraha 2. kohdan mukaan, jos hän palaa työhön ennakkoilmoituksen tai siihen tehdyn muutoksen mukaisesti hoitovapaan päätyttyä. Työsuhteen päättyminen loman aikana 5. Lomaraha maksetaan työsuhteen päättyessä loman aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Eläkkeelle siirtyminen 6. Lomaraha maksetaan vuosilomapalkasta ja lomakorvauksesta työntekijän siirtyessä vanhuus-, työkyvyttömyys-, yksilölliselle varhais- tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Veikkauksen työehtosopimus

17 Lomarahan vaihtaminen vapaaksi 7. Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi työntekijän ja luottamusmiehen suostumuksella. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi ei vaikuta vuosiloman enimmäispituuteen. 7. ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 18 Erinäiset määräykset Eläke-edut, ryhmähenkivakuutus ja terveydenhoito 1. Eläke-edut määräytyvät voimassa olevan eläkesäännön mukaan. Työntekijän lähtiessä eläkkeelle hänelle maksetaan palkka eläkkeelle lähtemistä seuraavan kuukauden loppuun. 2. Työnantaja kustantaa työntekijän ryhmähenkivakuutuksen. 3. Työntekijän terveydenhoidossa noudatetaan yrityksen voimassa olevaa terveydenhoito-ohjesääntöä. Työnantajan tavoitteena on kehittää työterveydenhoitoa kiinnittäen huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan. Jäsenmaksuperintä 4. Työnantaja perii työntekijän pyynnöstä ay-jäsenmaksun. Kokoontuminen työpaikalla 5. Veikkauksen Henkilöstö ry, sen osasto, työhuonekunta tai vastaava voi pitää työajan ulkopuolella kokouksia työsuhdekysymyksistä jos: a. Kokouksen pitämisestä sovitaan työnantajan kanssa 3 päivää etukäteen, jos mahdollista. b. Työnantaja osoittaa tarkoituksenmukaisen kokouspaikan. c. Järjestäjä vastaa järjestyksestä ja kokoustilojen siisteydestä. Järjestäjällä on oikeus kutsua kokoukseen liiton edustajia. Huoltokonttori 6. Työntekijöiden käytössä on ns. huoltokonttoripalvelut työnantajan päättämässä laajuudessa. Mahdollisista muutoksista sovitaan henkilöstön edustajien kanssa. Ulkopuolisen työvoiman käyttö 7. Ulkopuolisella työvoimalla tarkoitetaan kaikkea sitä työvoimaa, joka ei ole työsopimussuhteessa Veikkaus Oy:hyn. Veikkauksen työehtosopimus

18 Ulkopuolista työvoimaa voidaan käyttää tehtäviin, joita ennalta arvaamattoman työn kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitaitovaatimusten, erikoisvälineiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ei voi teettää ilman kohtuullista järjestelyä tai koulutusta omilla työntekijöillä. Koulutuksen kohtuullisuuden arviointi tehdään yhdessä luottamusmiehen kanssa. Ulkopuolisen työvoiman käyttäminen ei saa asettaa yrityksen vakinaisia työntekijöitä epäedullisempaan asemaan, jos yrityksen ulkopuolelta tuleva työvoima työskentelee yrityksen normaalissa työssä sen vakinaisten työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon alaisena pidemmän ajan. Ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteiden, ilmoitus- ja neuvottelumenettelyn osalta noudatetaan yhteistoimintalain 17 :ssä säädettyjä vuokratyövoimaa koskevia säännöksiä. 8. NEUVOTTELUJÄRJESTYS JA TYÖRAUHA 19 Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu 1. Järjestäytyneet työntekijät valitsevat keskuudestaan pääluottamusmiehen, varapääluottamusmiehen ja luottamusmiehen. 2. Luottamusmiehet edustavat työntekijöitä työehtosopimuksen tulkinta-asioissa ja valvovat työehtosopimuksen noudattamista. 3. Luottamusmiesten vaalista on välittömästi ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti. 4. Luottamusmiehille annetaan selvitys sosiaali- ja virkistysmäärärahojen käytöstä. 5. Luottamusmiehelle maksetaan työajan ulkopuolisista tehtävistä luottamusmieskorvausta euroa/kk: alkaen alkaen Pääluottamusmies Varapääluottamusmies Luottamusmies Päätyösuojeluvaltuutetulle maksetaan työajan ulkopuolisista tehtävistä korvausta 109 euroa kuukaudessa alkaen ja 116 euroa kuukaudessa alkaen. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun ansiokehityksen tulee vastata heidän edustamiensa työntekijöiden ansiokehitystä. Tarkastelu tehdään vuosittain heti EK:n tilaston valmistumisen jälkeen ja mahdollinen jälkeenjääneisyys korjataan tarkastelun jälkeisestä ensimmäisestä palkanmaksusta lähtien. 6. Luottamusmiehillä on oikeus saada riittävästi palkallista vapautusta varsinaisista työtehtävistään luottamustehtävien hoitamista varten sekä osallistumiseen liiton järjestämään luottamusmiehille tarkoitettuun koulutukseen. Luottamusmiehen työtehtävät huomioiden hänen ajankäytön mahdollistamisessa otetaan huomioon myös tavanomaiset, mahdollisesti tarpeelliset sijaisjärjestelyt. Veikkauksen työehtosopimus

19 Luottamusmiehelle annetaan säännöllisesti tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta Veikkaus Oy:ssä. Ellei muuta sovita, tiedot on annettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vastaavat tiedot on annettava myös Veikkaus Oy:n käyttämästä ulkopuolisesta työvoimasta sekä sen käytön perusteista. Luottamusmiehille annetaan viimeistään työnteon alkaessa tai työsopimusta uusittaessa kirjallisesti tieto uusista työsopimuksista ja työsopimuslain 4 :n mukaisista selvityksistä sekä määräaikaisten työsopimusten perusteista ja kestoajasta. Luottamusmiehille annetaan vuosittain seuraavat palkkatiedot: Ansiotasot ja ansiokehitys kaikista tilastoiduista kokoaikaisista työntekijöistä erikseen naisten ja miesten osalta sekä yhteensä Edellä mainitut tiedot myös identtisten työntekijöiden osalta Ansiotasojen hajontaluvut, eli alin ja ylin desiili, kvartiilit sekä mediaani Ansiot tehtävänimikkeittäin lain edellyttämin rajoituksin Vaativuusluokkajakaumat (työntekijöiden lukumäärät ja ansiotasot erikseen naisten ja miesten osalta sekä yhteensä) Henkilökohtaisen palkanosan suuruus keskimäärin (erikseen tehtävätasoittain ja sukupuolittain) Mahdollisuus perehtyä työntekijöitä koskeviin palkanlaskentajärjestelmiin ja mahdollisiin palkanmääräytymisperusteisiin Työntekijän erillisellä valtuutuksella luottamusmiehelle annetaan valtuutuksen määrittämät kyseisen työntekijän palkkatiedot Muilta osin luottamusmiehelle annettavien tietojen osalta noudatetaan luottamusmiessopimuksen (PT-STTK määräyksiä). 20 Erimielisyydet Paikalliset neuvottelut 1. Työehtosopimukseen liittyvistä erimielisyyksistä neuvotellaan ensin työnantajan ja luottamusmiehen kanssa. Asian jäädessä erimieliseksi laaditaan erimielisyysmuistio kahtena kappaleena. Liittoneuvottelut 2. Paikalliset osapuolet voivat jättää asian liittojen neuvoteltavaksi. Työtuomioistuin 3. Asian jäädessä liittoneuvotteluissa erimieliseksi se voidaan jättää työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Veikkauksen työehtosopimus

20 21 Työrauha Kaikki työehtosopimukseen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet on kielletty. 9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 22 Sopimuksen voimassaolo 1. Sopimus on voimassa asti. 2. Sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä. 3. Sopimuksen irtisanominen on mahdollista myös työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan kappaleen 3 (s. 30) mukaan. 4. Irtisanomisen yhteydessä on jätettävä kirjalliset muutosesitykset. 5. Tämän sopimuksen määräyksiä noudatetaan kuitenkin siihen asti kunnes uusi sopimus on solmittu tai kunnes neuvottelut on todettu toisen osapuolen toimesta päättyneeksi. PÖYTÄKIRJAT OSA-AIKATYÖNTEKIJÄT 1 Ulottuvuus 1. Pöytäkirja koskee Veikkaus Oy:n osa-aikatyöntekijöitä. 2. Osa-aikatyöntekijöihin noudatetaan Veikkauksen työehtosopimuksen määräyksiä alla esitetyin täsmennyksin. 2 Työaika Säännöllinen työaika 1. Säännöllinen työaika vuorokaudessa on 7 tuntia 15 minuuttia ( ) sekä 6 tuntia 30 minuuttia ( ). Joustava työaika 1. Joustavan työajan määräykset koskevat, ellei työntekijän ja luottamusmiehen kanssa kirjallisesti toisin sovita: - Neuvonnan työntekijöitä - Pelienhallinnan työntekijöitä Veikkauksen työehtosopimus

21 2. Säännöllinen työaika vuorokaudessa on keskimäärin 7 tuntia 15 minuuttia ( ) sekä keskimäärin 6 tuntia 30 minuuttia ( ). 3. Työnantaja ja työntekijä toteavat keskimääräisen vähimmäisviikkotyöajan. 4. Työviikko on viisipäiväinen, ellei toisin sovita. 5. Alle neljän tunnin työvuoroja ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy muuta edellytä. 6. Osa-aikatyöntekijän vähimmäisviikkotyöaika on keskimäärin 18 tuntia, ellei toisin sovita. Tämä ei koske niitä työntekijöitä, jotka tulevat töihin kutsuttaessa. 7. Työaika voidaan järjestää keskimääräisenä viikkotyöaikana seuraavasti: a. Työnantaja laatii etukäteen työajan tasoittumisjärjestelmän, jonka aikana työaika tasoittuu todettuun keskimääräiseen viikkotyöaikaan. b. Tasoittumisjakso voi olla enintään 6 viikkoa, ellei toisin sovita. c. Säännöllinen työaika voi olla enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja enintään 45 tuntia viikossa. 8. Liitot suosittelevat, että työajan tasoittumisjärjestelmä ja työvuoroluettelo annetaan tiedoksi kaksi viikkoa ennen kyseisten jaksojen alkamista. Lisätyö Jos työnantajan tarjoama lisätyö ylittäisi työntekijän enimmäistyöajan, niin kyseisen lisätyön tekeminen edellyttää työntekijän suostumusta. 3 Vapaat 1. Itsenäisyyspäivän ja helatorstain ollessa työpäivä se on palkallinen vapaapäivä. 2. Maanantaista perjantaihin sijoittuvan loppiaisen ollessa työpäivä se on palkallinen vapaapäivä. 3. Lomien ulkopuolella sijoitetaan 15 vapaapäivää lauantaiksi, ellei toisin sovita. 4. Työntekijän työskennellessä viikoittaisena vapaa-aikana hänelle maksetaan tehdyiltä tunneilta peruspalkan suuruinen rahakorvaus tai annetaan työntekijän suostumuksella vastaava palkallinen vapaa. 5. Kirkollisten juhlapyhien sekä uudenvuoden- tai vapunpäivän vähentäessä työtunteja pyritään vastaavat tunnit teettämään kahden kuukauden kuluessa. Jos vapunpäivän tunteja ei voida teettää, maksetaan niistä vastaava palkka. Veikkauksen työehtosopimus

22 4 Työpalkat Taulukkopalkat tunnilta Vaativuusluokka alkaen alkaen alkaen 8 12,34 (12,88) 12,47 (13,00) 12,51 (13,05) 9 13,41 (14,04) 13,53 (14,17) 13,59 (14,23) 10 14,67 (14,88) 14,80 (15,01) 14,86 (15,07) 11 15,08 (15,66) 15,22 (15,79) 15,28 (15,85) 12 16,23 (16,84) 16,36 (16,96) 16,42 (17,03) 13 17,44 (18,32) 17,56 (18,44) 17,63 (18,52) 14 19,19 (20,37) 19,32 (20,50) 19,40 (20,58) 15 21,54 (23,28) 21,67 (23,41) 21,76 (23,51) 16 25,02 (26,89) 25,15 (27,02) 25,25 (27,13) 17 28,75 28,89 29,01 Taulukkopalkka lasketaan jakamalla ko. vaativuusryhmän kuukausipalkka luvulla Sairastuminen 1. Työntekijälle maksetaan sairastumisen tai tapaturman johdosta palkkaa, kuten työehtosopimuksen 13.1 :ssä on määritetty. 2. Palkka maksetaan työvuoroluetteloon merkityiltä tunneilta tai työvuoroluettelon puuttuessa sovitun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. Ilta- ja yölisä maksetaan sairausajan palkassa, jos niitä olisi kertynyt työntekijälle sairausjakson aikana. 3. Työntekijän on ilmoitettava viipymättä työkyvyttömyydestä ja sen arvioidusta kestosta. 4. Työntekijän on vaadittaessa esitettävä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys. 6 Lapsen syntymä Palkka maksetaan työehtosopimuksen 15 :n 2. kohdan mukaisesti. 7 Vuosiloma Palkaton loma 1. Työntekijälle, joka ei ole ansainnut lomaa, pyritään antamaan palkatonta lomaa. Lomapalkan edellytykset 2. Työsuhteen jatkuessa työntekijällä on oikeus lomapalkkaan hänen työskenneltyään lomanmääräytymisvuoden ( ) aikana yhteensä vähintään 35 tuntia tai 14 päivää. Veikkauksen työehtosopimus

23 Lomanmääräytymisvuoden ansio 3. Lomanmääräytymisvuoden ansio ( ) muodostuu: a. Työssäoloajan palkasta lukuun ottamatta hätätyön ja ylityön korotusosan ajalta maksettua palkkaa. b. Poissaoloajalta maksetusta palkasta (tes 14 ja lääkärintarkastukset) ja c. laskennallisesta palkasta. 4. Maksettuun palkkaan lisätään laskennallista palkkaa: a. Sairausajalta maksetun palkan lisäksi yhteensä enintään 75 työpäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. b. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. c. Lomautusajalta enintään 30 työpäivältä lomautusta kohden. 5. Poissaoloajalta maksettava laskennallinen palkka määräytyy poissaolon alkamishetken tuntipalkan ja sovitun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. Lomapalkan suuruus 6. Lomapalkka on edellä esitetystä lomanmääräytymisvuoden ansiosta: a. 10 % työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä alle vuoden. b % työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä vähintään vuoden. c % työsuhteen kestettyä lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä vähintään 15 vuotta. Pidennetyn lomanosan lomapalkka 7. Pidennetyn lomanosan lomapalkka määräytyy seuraavasti: Esimerkki: Lomaoikeus 36 päivää Lomakautena pidetään 30 päivää Lomapalkka: 30 x lomapalkka jaettuna 36:lla Lomakauden ulkopuolella pidetään 6 päivää eli puolella pidennettynä = 9 päivää Lomapalkka: 9 x lomapalkka jaettuna 36:lla Veikkauksen työehtosopimus

24 8 Lomaraha Työntekijälle, joka ei ole ansainnut lomaa, maksetaan lomaraha lomapalkasta. Muutoin noudatetaan työehtosopimuksen 17 :n määräyksiä. TYÖAIKAJÄRJESTELY 1 Ulottuvuus 1. Pöytäkirja koskee, ellei työntekijän ja luottamusmiehen kanssa kirjallisesti toisin sovita, koko- ja osa-aikaisia: neuvonnan työntekijöitä, operoinnin työntekijöitä ja pelienhallinnan työntekijöitä 2 Työajan järjestäminen 4. Työaika voi alkaa ja päättyä toisin kuin työehtosopimuksen 4 edellyttää. 5. Työaika voidaan järjestää keskimääräisenä viikkotyöaikana seuraavasti: a. Työnantaja laatii etukäteen työajan tasoittumisjärjestelmän, jonka aikana viikkotyöaika tasoittuu tuntiin tai todettuun keskimääräiseen viikkotyöaikaan. b. Tasoittumisjakso voi olla enintään 6 viikkoa. c. Säännöllinen työaika ei saa ylittää 10 tuntia vuorokaudessa ja 45 tuntia viikossa. d. Säännöllisen työajan pituuden tulee olla vähintään 3 tuntia vuorokaudessa. e. Vapaapäivä ja viikoittainen vapaa-aika voivat olla muinakin päivinä kuin lauantaina ja sunnuntaina. f. Kalenterivuoden aikana sijoitetaan vähintään 15 vapaapäivää lauantaiksi, ellei toisin sovita. 2. Liitot suosittelevat, että työajan tasoittumisjärjestelmä ja työvuoroluettelo annetaan tiedoksi kaksi viikkoa ennen kyseisten jaksojen alkamista. 3 Lauantaityö ja uudenvuodenaatto 1. Lauantain säännöllinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia (ajalla työaika on 6 tuntia 30 minuuttia). 2. Uudenvuodenaaton säännöllinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia. Veikkauksen työehtosopimus

25 3. Lauantain ja uudenvuodenaaton säännöllisen työajan kahdesta viimeisestä tunnista maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka. 4. Lauantain ja uudenvuodenaaton ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 150 prosentilla korotettu palkka ja lopuilta 200 prosentilla korotettu palkka. 4 Sunnuntaityö 1. Sunnuntaityöstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka, jos viikoittainen vapaa-aika on siirretty. Muutoin noudatetaan työehtosopimuksen 7 :n määräyksiä. 2. Kirkollisina juhlapyhinä noudatetaan työehtosopimuksen 7 :n määräyksiä. Arkipyhät lyhentävät kyseisen tasoittumisjakson työaikaa vapaan määrällä. 5 Lisät 7 %:n lisä Työntekijän siirtyessä pöytäkirjan piiriin korotetaan hänen henkilökohtaista palkkaansa 7 prosentilla. Lisää ei makseta työsuhteen alettua tai sen jälkeen. Ilta- ja yölisä Ilta- ja yölisät määräytyvät työehtosopimuksen 10 :n mukaan. PAIKALLINEN SOPIMINEN Veikkaus Oy ja Veikkauksen Henkilöstö ry voivat sopia toisin työehtosopimuksen määräyksistä tai lain säännöksistä seuraavasti. Neuvottelujen aloittaminen 1. Kirjallisessa neuvotteluesityksessä mainitaan, mistä työehtosopimuksen määräyksestä tai lain säännöksestä halutaan sopia toisin. 2. Neuvottelun kohteena voivat olla työehtosopimuksen määräykset, tahdonvaltaiset lain säännökset ja muut osapuolten sopimat asiat. Neuvottelujen aloittaminen edellyttää yksimielisyyttä neuvoteltavista asioista. Sopimus 3. Osapuolten välisessä sopimuksessa noudatetaan seuraavaa: Sopimus tehdään kirjallisesti Sopimuksesta käy ilmi sovittu asia ja sen ulottuvuus Veikkauksen työehtosopimus

26 Sopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 2 kuukautta Sopimuksen päätyttyä noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä tai lain säännöksiä 4. Osapuolet voivat alistaa sopimuksen ennen paikallista hyväksymistä liittojen hyväksyttäväksi. Osapuolet voivat käyttää neuvotteluissa hyväkseen liittojen asiantuntemusta. Sopimus annetaan liitoille tiedoksi. 5. Sopimuksella on työehtosopimuksen oikeusvaikutukset. Riita-asioissa noudatetaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä. TERVEYDENHOITOSÄÄNTÖ Henkilökunnan ennaltaehkäisevän terveydenhoidon, sairaanhoidon ja lääketieteellisen kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhtiön työterveyslääkäri. Muussa kuntoutuksessa, uudelleensijoituksessa ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa työterveyslääkäri toimii asiantuntijana linjajohdon ja henkilöstöhallinnon tukena. Työterveyslääkärillä ja yhtiön työterveyshoitajalla on määräaikoina vastaanotto. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat terveystarkastukset ja tutkimukset sekä toimenpiteet ovat maksuttomia. Terveysaseman toimesta tehdään henkilöstölle tarkoituksenmukaisia ikä- ym. terveystarkastuksia määräajoin tai tarvittaessa. 35. ikävuodesta alkaen terveystarkastus tehdään joka 5. vuosi. Yhtiön työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan suorittamat sairauksien tutkimusja hoitotoimenpiteet sekä ensiapuluonteiset lääkkeet, sidetarpeet ja toimenpiteet ovat maksuttomia. Epidemialuonteisten infektiotautien uhatessa erillispäätöksen perusteella henkilökunnalle annetut rokotteet ovat maksuttomia. Koeajan jälkeen henkilökunnalla on lisäksi oikeus seuraaviin terveyden- ja sairaanhoidon vaatimien kustannusten korvauksiin. Ulkopuoliset lääkärit Kiireetöntä lääkärin tutkimusta ja hoitoa vaativissa tapauksissa turvaudutaan pääsääntöisesti yhtiön työterveyslääkäriin tai terveyskeskuslääkäriin. Jälkimmäisessä tapauksessa terveyskeskuskulut korvataan kokonaisuudessaan. Äkillistä lääkärin tutkimusta tai hoitoa vaativissa tapauksissa voi hakeutua myös lääkärikeskuksiin, jolloin korvataan yleislääkäripalkkio, tai sairaaloiden poliklinikalle, jolloin korvataan poliklinikkamaksut. Erikoislääkäripalkkio sairauksien tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä korvataan vain konsultaatioluonteisissa tapauksissa; toisin sanoen käynti on tapahtunut yhtiön Veikkauksen työehtosopimus

27 työterveyslääkärin suosittamana jatkohoidon toteutuksen kuitenkin säilyessä työterveyslääkärillä. Erikoislääkäripalkkio korvataan myös määräaikaisista gynekologin tarkastuksista sekä silmälääkärikäynneistä silmälasiuusintojen yhteydessä. Laboratoriotutkimukset Edellä mainittujen lääkärikäyntien yhteydessä määrättyjen sairauden toteamiseksi tai hoidon täsmentämiseksi tarvittavien laboratoriotutkimusten kulut korvataan. Röntgen- ym. kuvantamistutkimukset Yhtiön työterveyslääkärin määräämänä tai edellä mainittujen erikoislääkärikäyntien yhteydessä määrätyt röntgenkuvaukset, ultraäänitutkimukset ja tähystystutkimukset korvataan. Tietokonetomografia-, magneetti- ja vastaavat erikoistutkimukset korvataan äkillisissä sairauksissa ja vain tutkimusalan erikoislääkärin suosittamina ja yhtiön työterveyslääkärin etukäteen hyväksymänä ja silloinkin vain, mikäli sairaalassa tehtävät tutkimukset olennaisesti viivästyttäisivät hoidon aloittamista. Lääkkeet Lääkärin määräämät sairauden hoitoon tarkoitetut, Kelan lääkkeiksi hyväksymät ja siten korvattavuuden piiriin hyväksymät lääkkeet korvataan. Raskauden ehkäisyyn ja lapsettomuuden hoitoon käytettäviä valmisteita ei korvata, ei myöskään vitamiineja, hivenaineita eikä pesuaineita. Fysikaaliset hoidot Yhtiön työterveyslääkärin suosittaman tai hänen etukäteen hyväksymänsä ortopedin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset korvataan kokonaisuudessaan. Psykoterapia Psykiatrin tai yhtiön työterveyslääkärin suosittamana korvataan psykoterapiaa lyhyehkönä kriisiterapiana tai lukkiutuneen tilan täsmällisemmäksi selvittämiseksi. Tarvittava jatkohoito korvataan avoterveydenhuollossa. Sairaalahoito Yhtiön työterveyslääkärin suosittamasta tai hänen etukäteen hyväksymästä ulkopuolisen lääkärin suosittamasta sairaalahoidosta korvataan lääkärinpalkkio-, hoitopäivä-, tutkimus- ym. kuluja yhteensä enintään euroa kalenterivuodessa. Silmälasit, piilolinssit Silmälasien tai piilolinssien hankintakuluja korvataan kahden peräkkäisen kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 400 euroa. Veikkauksen työehtosopimus

28 Hammashoito Hampaiden vuotuistarkastusten kulut sekä hoitotoimenpiteet korvataan kalenterivuosittain Kelan korvauksen jälkeen yhteensä enintään 505 euroon asti. Yhtiön työterveyslääkärin hyväksymänä voidaan korvausmäärä ylittää, mikäli hammassairauksien hoito on tarpeen muun sairauden hoidon tehostamiseksi. Erityismääräykset Yhtiö ei korvaa lääkärinpalkkioita yksityisluonteisista lääkärintodistuksista (esim. ajokorttia, verotusta, vakuutusyhtiötä jne. varten). Sovitettavissa olevat tutkimus- ja hoitokäynnit on järjestettävä tapahtuvaksi varsinaisen työajan ulkopuolella. Osa-aikaiset Osa-aikaisille tässä hoitosäännössä euromääräisesti määritellyt korvaukset suoritetaan suhteutettuna työpäivien lukumäärään. Terveydenhoitokulujen korvauksia ei suoriteta niille, joilla on pääasiallinen toimi muualla. VEIKKAUS OY VEIKKAUKSEN HENKILÖSTÖ RY PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUSTA Lomarahaa ei makseta puolella pidennetyiltä lomapäiviltä. 2 Työehtosopimuksen 7 6. kohdassa mainittuihin kirkollisiin juhlapäiviin kuuluvina päivinä, jotka ovat jouluaatto, 1. ja 2. joulupäivä, uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai, 1. ja 2. pääsiäispäivä, vapunpäivä, juhannusaatto, juhannuspäivä ja itsenäisyyspäivä ja jotka ovat työntekijän säännöllisiä vapaapäiviä, suoritetusta työstä maksetaan 7 ensimmäiseltä tunnilta 200 %:lla korotettu palkka ja kolmelta seuraavalta 250 %:lla ja sen jälkeiseltä ajalta 300 %:lla korotettu palkka. 3 Työehtosopimuksen 10 :n 5. kohdan 3. kappaleen mainituissa tapauksissa suoritetaan oman ajoneuvon käyttämisestä yhtiön matkustussäännön mukainen korvaus, mikäli oman ajoneuvon käyttämisestä on sovittu esimiehen kanssa työhön kutsuttaessa. Tämä sopimus on voimassa saakka. VEIKKAUS OY VEIKKAUKSEN HENKILÖSTÖ RY Veikkauksen työehtosopimus

29 KELA:N KORVAAMA KUNTOUTUS Tätä sopimusta sovelletaan Veikkauksen työntekijöihin. Työntekijän tarpeen kuntoutukseen määrittää työterveyshuolto. Mikäli työntekijä menee KELA:n korvaamaan kuntoutukseen, työnantaja maksaa palkan (ilman työaika- ja olosuhdelisiä) kuntoutusjaksolta ja työnantaja hakee korvauksen KELA:lta. Tämä sopimus on voimassa saakka. VEIKKAUS OY VEIKKAUKSEN HENKILÖSTÖ RY TIETOTEKNIIKAN PUHELINSOITTOKORVAUS Tätä ohjetta sovelletaan Veikkauksen tietotekniikan niihin työntekijöihin, jotka eivät ole päivystäjiä. Päivystäjien osalta on erillinen ohje. Mikäli työasioita koskeva puhelinsoitto tapahtuu työntekijän normaalin työajan ulkopuolella hänen vapaa-aikanaan, suoritetaan hänelle korvauksena yksinkertainen tuntipalkka yhdeltä tunnilta. Kello ja välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin, kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä tapahtuneesta soitosta suoritetaan korvauksena yksinkertainen tuntipalkka kahdelta tunnilta. Puhelinsoittokorvauksen edellytyksenä on, että kyseessä on vaikea tekninen ongelmatilanne, jolla on tuotannollinen tai muu merkittävä vaikutus ja että asia pystytään hoitamaan puhelimitse. Puhelinsoiton tarpeellisuuden harkitsee päivystäjä ja lisäksi työntekijän esimiehen tulee todeta ja hyväksyä puhelinsoittokorvauksen edellytysten olemassaolo. Tämä sopimus on voimassa saakka. VEIKKAUS OY VEIKKAUKSEN HENKILÖSTÖ RY Veikkauksen työehtosopimus

30 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VEIKKAUS OY:N TYÖEHTO- SOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA AJALLE Allekirjoittaneet liitot ovat sopineet Veikkaus Oy:n työehtosopimuksen uudistamisesta keskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti ja sopineet muuten seuraavaa: 1. Sopimuskausi Työehtosopimus on voimassa Palkankorotukset 2.1. Sopimuskauden ensimmäisen jakson palkankorotukset Sopimuskauden ensimmäinen jakso kestää Palkkoja korotetaan lukien yleiskorotuksena ja taulukkopalkkakorotuksena 20 euroa. Korotukset tehdään kiinteään kuukausipalkkaan. Lisäksi palkkoja korotetaan lukien yleiskorotuksena ja taulukkopalkkakorotuksena 0,4 prosenttia Sopimuskauden toisen jakson palkankorotus Sopimuskauden toinen jakso kestää Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Selvitystyössä käytetään tarvittaessa apuna tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikuntaa ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Palkkaratkaisu mitoitetaan 12 kuukauden jakson perusteella ja suhteutetaan sen mukaan. 3. Työehtosopimuksen irtisanominen Mikäli edellä mainituissa sopimuskauden toisen jakson sopimuskorotusta koskevissa työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen viimeistään , niin työehtosopimuksen osapuolilla on oikeus irtisanoa mennessä sopimuksensa päättymään ensimmäisen sopimusjakson loppuun Alakohtaiset määräykset Tes 19.5 :ään muutetaan lukien pääluottamusmiehen osalta 171, varapääluottamusmiehen osalta 116 ja luottamusmiehen osalta 116 sekä päätyösuojeluvaltuutetulle 116 euroon. Tes 19.6 :ään lisätään ensimmäisen kappaleen jatkoksi: Veikkauksen työehtosopimus

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017

Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Suomen Optometrian Ammattilaiset 1 Optikoiden työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 6 1 Sopimuksen ulottuvuus 6 2 Paikallinen sopiminen

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely

1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 2 Paikallinen sopiminen Ulottuvuus Sopimismenettely 2. TYÖSUHDE 3 Työnjohto 4 Työsopimus ja koeaika 5 Määräaikainen työsopimus 6 Työsuhteen päättyminen

Lisätiedot

Kaupan työehtosopimus ja Palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014

Kaupan työehtosopimus ja Palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan työehtosopimus ja Palkkaliite 1.4.2012 30.4.2014 Kaupan liitto Palvelualojen ammattiliitto PAM KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUS 1. SOVELTAMISALA 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Sopimusta noudatetaan yrityksessä,

Lisätiedot

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus

Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus Puhelinpalveluja ja yhteyskeskuksia koskeva työehtosopimus 1.11.2010 30.4.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Markkinointipalvelujen Työnantajayhdistys Palvelualojen ammattiliitto PAM PALVELUALOJEN

Lisätiedot

TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET

TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET TYÖEHTO- SOPIMUS R-KIOSKI OY:N KIOSKIMYYJÄT JA KIOSKIESIMIEHET 1.5.2014 31.1.2017 R-kioski Oy:n kioskimyyjien ja kioskiesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Paino:

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN KIINTEISTÖ- PALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN KIINTEISTÖ- PALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kiinteistötyönantajat

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2010 30.9.2012 soveltamisala työsuhde työaika palkka poissaolot vuosiloma matkat paikallinen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA

KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2006 30.9.2007 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Soveltamisala... 5 2 Keskusjärjestösopimukset...

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1 Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.12.2013 31.10.2016 1 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy, Helsinki 2013 2 Farmaseuttisen

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

APTEEKKIEN. työntekijöiden. työehtosopimus

APTEEKKIEN. työntekijöiden. työehtosopimus APTEEKKIEN työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Apteekkien työnantajaliitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.11.2010 31.10.2013 PL 340 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 853, Faksi (09) 664 616 etunimi.sukunimi@apta.fi www.apta.fi Toimitusjohtaja Jukka

Lisätiedot

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPPÖYTÄKIRJA... 2 PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINTOALAN TOIMIHENKILÖIDEN

Lisätiedot

AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT

AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT KAUPAN AUTOMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT ry KAUPAN LIITTO Kaupan automiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan automiesten työehtosopimus

Lisätiedot

FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS FINNAIR Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 TYÖEHTOSOPIMUS YLEISTÄ 1 Soveltamisala... 3 2 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus...

Lisätiedot

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Palvelualojen työnantajat PA Eteläranta 10 6. krs, PL 62, 00 Vaihde 020 595 5000 Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Tullaajien ja huolintatyönjohtajien TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 Ammattiliitto Pro

Lisätiedot

VVO:N TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-30.11.2016

VVO:N TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-30.11.2016 Ammattiliitto Pro ry VVO-konserni VVO:N TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-30.11.2016 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA... 2 1 Sopimuksen ulottuvuus... 2 2. TYÖSUHDE... 2 2 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytyminen...

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 2 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI... 3 VAKUUTUSALAN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS...

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry Teknologiateollisuus ry PL 10 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi Asiantuntija

Lisätiedot

Museoiden työehtosopimus

Museoiden työehtosopimus Museoiden työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000 www.palta.fi Työsuhdeasiat Varatuomari Anssi Rautiainen 020 5955

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Rahoitusalan työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA 3 1 Sopimuksen soveltamisala 3

1. SOVELTAMISALA 3 1 Sopimuksen soveltamisala 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA 3 1 Sopimuksen soveltamisala 3 2. TYÖSUHDE 3 2 Työsopimuksen tekeminen 3 3 Määräaikainen työsopimus 3 4 Oikeudet ja velvollisuudet 3 5 Työsuhteen päättäminen 4 3. TYÖAIKA

Lisätiedot