Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys"

Transkriptio

1 Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae Koulutusopas Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Lisätietoja koulutuksesta 1

2 2

3 Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Suomen Psykologinen Instituutti edistää psykologian, mielenterveysalan, muistisairauksien hoidon, päihdehoidon, psykoterapian sekä ohjauksen ja neuvonnan alan osaamista, tutkimus-, julkaisu- ja kehittämistyötä. Instituutin tavoitteena on antaa ja jakaa laadukasta, monipuolista ja helposti hyödynnettävää edellä mainittujen alojen tietoa. Suomen Psykologisen Instituutin toteuttamilla psykoterapiakoulutuksilla on Valviran ennakkohyväksyntä. Instituuttia ylläpitää Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. Tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminta Suomen Psykologinen Instituutti rahoittaa ja tukee erilaisia tutkimushankkeita sekä järjestää myös itse tutkimusta. Julkaisutoiminta Suomen Psykologinen Instituutti julkaisee perheterapian ja psykoterapian vuosikirjaa, joissa esitellään tuoreita kansainvälisesti merkittäviä alan tutkimuksia sekä muuta ajankohtaista alaan liittyvää. Lisätietoja koulutuksesta 3

4 Suomen Psykologinen Instituutti ylläpitää psykoterapeuttien infopalvelua osoitteessa Se on tietolähde, jossa psykoterapeutit ja muut alan ammattihenkilöt voivat helposti seurata uusia alan tutkimuksia sekä löytää kliinisen praktiikan tueksi tieteellistä materiaalia. Palvelu mahdollistaa kliinikoille helpon tavan pysyä mukana psykoterapia-alan tutkimustiedossa. Olemme saaneet käyttäjiltä kiitettävästi palautetta ja palvelun kehittely jatkuu nyt näiden pohjalta. Meneillään olevia tutkimushankkeita: Systeemisen yksilöpsykoterapian käytänteitä selvittelevä tutkimushanke, jonka tarkoituksena on luoda systeemisen yksilöpsykoterapian teoriaa. Koulunkäyntihaluttomuuden tutkimushanke Psykososiaalista työtä tekevien myötätuntouupumustutkimus Psykologista työtä tekevien työturvallisuuden kartoitus Monikulttuurisen perheterapian ja yksilöpsykoterapian tilanne Suomessa 4

5 Ammattipätevyyskoulutus Psykoterapiakoulutus sivu Erityistason perheterapiakoulutus...8 Erityistason ratkaisukeskeinen...10 / Integratiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus Paripsykoterapiakoulutus vuotinen täydennyskoulutus perheterapeuteille Psykoterapia- ja ohjaustaitojen peruskoulutus...18 Muu koulutus Executive Coach Training Program...20 Monikulttuurinen ohjaus 30 op...22 Muistihoitajan/Muistineuvojan koulutusohjelma...23 Päihdehoitajan/päihdeneuvojan koulutusohjelma...24 Työohjaaja/mentor...26 Työ- ja yksilövalmentajan koulutus...28 Mielenterveysohjaajan koulutusohjelma...30 MuisTila koulutus...32 Lisätietoja koulutuksesta 5

6 6

7 Lyhytkurssit Asiakaspalvelun työturvallisuuskoulutus...36 Lähisuhde- ja perheväkivallan kohtaaminen Miten auttaa? Myötätuntouupumus - auttajan sudenkuoppa...36 Sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuskoulutus...36 Korva-akupuntion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä 2+1 päivää...37 Monikulttuurisen ohjauksen täydennyskoulutus 2 päivää...37 Psyykkisen kriisin kohtaaminen- akuutin...38 kriisin arviointi ja hoito 4 h Koulutusten alkamisajankohdat ja ilmoittautumiset: Lisätietoja koulutuksesta 7

8 Erityistason perheterapiakoulutus Suomen psykologinen instituutti järjestää 3 vuotta kestävän erityistason perheterapiakoulutuksen. Koulutus alkaa syksyllä Koulutuksen kontaktiopetus ja työnohjaus toteutetaan Helsingissä. Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) julkaisemat psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavan koulutuksen hyväksymisperusteet ja koulutuksen suorittaminen mahdollistaa erityistason psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden anomisen Valviralta. Koulutus noudattaa Valviran erityistason kaksivaiheisen koulutusmallin kriteerejä. Koulutukseen on saatu Valviran ennakkohyväksyntä. Koulutuksen lähtökohdat Koulutus pohjautuu biopsykososiaaliseen lähestymistapaan, jolloin opetukseen sisältyvät perustiedot mielenterveyden häiriöiden biologisesta taustasta, lääkehoidoista, psykodynaamisesta ja kognitiivisesta yksilöterapiasta sekä niiden integroimismahdollisuuksista perheterapeuttiseen työskentelyyn. Systeemiteoreettiseen viitekehykseen perustuvien perhe- ja verkostoterapeuttisten menetelmien käyttö on jo vakiintunut työskentelymuoto mielenterveys- ja sosiaalityössä sekä somaattisessa terveydenhuollossa. Näin kyetään entistä paremmin huomioimaan asiakas kokonaisuutena ja vaikuttamaan hänen oireisiinsa hänen biologiansa, psykodynamiikkansa ja nykyhetken ihmissuhteittensa kautta. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa entistä nopeamman helpotuksen asiakkaan oireisiin ja siten parantaa hänen elämänsä laatua. Lisäksi voidaan ehkäistä vaikeiden psyykkisten häiriöiden muodostumista pysyviksi. Koska suuri osa kirjallisuudesta on englannin kielellä, koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää englanninkielisen kirjallisuuden ymmärtämiskykyä. Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet työskennellä perhe- ja verkostoterapeuttina. Lisäksi koulutettavat oppivat soveltamaan eri perheterapiamenetelmiä asiakkaittensa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Edelleen tavoitteena on saada koulutettavat mieltämään lääkehoidon ja eri psykoterapiamuotojen soveltuvuus eri tilanteisiin sekä ymmärtämään näiden tarpeenmukainen käyttö. Koulutettavien on niin ikään mahdollista löytää itsellensä ja työhönsä parhaiten sopivat työtavat. Koulutuksen laajuus ja rakenne Koulutuksen kokonaislaajuus on 61,5 opintopistettä ja siihen kuuluu teoriaopintoja (luentoja, kirjallisia tehtäviä 8

9 ja kliinisiä seminaareja), tutustumista alan kirjallisuuteen, koulutuspsykoterapiaa, työnohjausta, opinnäytetyö sekä perheterapeuttista potilastyötä, työnohjausta ja työnohjauksen työnohjausta. teoreettinen- ja menetelmäopetus 50 op seminaarit ja luennot 15 op 400 tuntia (200 t lähiopetusta ja 200 t valmistautumiseen) itsenäinen opiskelu 35 op 950 tuntia (perehtyminen alan kirjallisuuteen, kirjalliset tehtävät, opinnäytetyö, valmistelut) Yhteensä 1350 tuntia psykoterapian työnohjaus 7,5 op 200 tuntia 100 t työnohjausta ja 100 t valmistautumiseen koulutuspsykoterapia 4 op 100 tuntia psykoterapeuttinen potilastyö (ei lasketa opintopisteisiin) 300 tuntia Koulutuksen sisältö ja toteutus Teoreettinen ja menetelmäopetus 50 op sisältävät: mielenterveyden häiriöt biopsykososiaalisesta näkökulmasta psykodynaamisen ja kognitiivisen yksilöterapian peruskäsitteet perheterapian ja perheterapian tekniikan syventävä teoria yleinen systeemiteoria ja toiminta laajemmissa systeemeissä tarpeenmukainen hoito ja mielenterveyden käypähoitosuositukset persoonallisen ilmaisukyvyn lisääminen ja tehostaminen prosessikirjoittaminen Teoreettisten ja menetelmäopintojen tavoitteena on antaa perustiedot mielenterveyden häiriöistä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja ongelmien ja häiriöiden hoitamisesta perheterapialla. Perheterapian työnohjaus 7,5 op sisältää perheterapian papereista tapahtuvaa sekä suoraa perheen läsnä ollessa tapahtuvaa perheterapiaa ja sen työnohjausta. Työnohjauksen tavoitteena on antaa valmiudet tehdä perheterapiaa. Koulutuspsykoterapia 4 op sisältyy koulutukseen ja se toteutetaan intensiivisenä, perehtymisenä omaan itseen ja perhetaustaan ryhmässä sekä oman taustan tutkimisena yhdessä perheenjäsenten kanssa. Koulutusterapian tavoitteena on antaa psykoterapeutille valmiudet ammatilliseen työskentelyyn siten, että hänen omat henkilökohtaiset pyrkimyksensä eivät ohjaa terapian kulkua tai vaaranna potilaan etua. Psykoterapeuttinen potilastyö (ei lasketa opintopisteisiin) sisältää opiskelijan omien perheterapiapotilaiden terapiatyön. Psykoterapeuttisen potilastyön tavoitteena on soveltaa käytäntöön koulutuksessa opittua ja siten saavuttaa kokemusta perheterapeuttina toimimisesta. Lisätietoja koulutuksesta 9

10 Erityistason ratkaisukeskeinen/ integratiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus, 3 vuotta Suomen psykologinen instituutti järjestää 3 vuotta kestävän erityistason ratkaisukeskeisen/ integratiivisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen Helsingissä. Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) julkaisemat psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavan koulutuksen hyväksymisperusteet ja koulutuksen suorittaminen mahdollistaa erityistason psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden anomisen Valviralta. Koulutus noudattaa Valviran erityistason kaksivaiheisen koulutusmallin kriteereitä. Koulutuksen lähtökohdat Koulutus pohjautuu biopsykososiaaliseen lähestymistapaan. Opetuksen pääpainopistealue on psykoterapian viitekehyksestä riippumattomien common factorisien teoria ja käytäntö, ratkaisukeskeisen yksi-löpsykoterapian teoria ja käytäntö (pääteoria), minkä lisäksi koulutuksessa perehdytään psykodynaamiseen ja systeemiseen sekä traumapsykoterapiateoriaan ja käytäntöön (aputeoriat) opiskellen näiden integroimismahdollisuuksia ja rajoitteita ratkaisukeskeiseen kliiniseen praktiikkaan. Opetukseen sisältyvät lisäksi syventävät tiedot mielenterveyden häiriöiden biologisesta taustasta, lääkehoidoista, käypähoitosuosituksista ja aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä. Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet työskennellä yksilöpsykoterapeuttina. Lisäksi koulutettavat oppivat integroimaan eri psykoterapiamenetelmiä asiakkaittensa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Edelleen tavoitteena on opettaa elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan, millä tavoin praktikon tulee jatkossakin päivittää osaamistaan näyttöön perustuvan lääketieteen prinsiippien mukaan ja millä tavoin hän voi ammentaa praktiikkaansa elementtejä eri viitekehyksistä. Opiskelija hallitsee alan moniammatillisen yhteistyön. Tavoitteena on saada koulutettavat mieltämään lääkehoidon, muun psykiatrisen hoidon ja eri psykoterapiamuotojen soveltuvuus eri tilanteisiin sekä ymmärtämään näiden tarpeenmukainen käyttö. Koulutettavien on mahdollista löytää itsellensä ja työhönsä parhaiten sopivat työtavat. Koulutuksen laajuus ja rakenne Koulutuksen kokonaislaajuus on 68 opintopistettä ja siihen kuuluu teoriaopintoja (luentoja, kirjallisia tehtäviä ja kliinisiä seminaareja), tutustumista alan kirjallisuuteen, koulutuspsykoterapiaa, työnohjausta, opinnäytetyö sekä psykoterapeuttista potilastyötä sekä työnohjausta. teoreettinen - ja menetelmäopetus 56 op seminaarit ja luennot 23,5 op

11 tuntia (344 t lähiopetusta ja 266 t valmistautumiseen) itsenäinen opiskelu 32,5 op 845 tuntia (perehtyminen alan kirjallisuuteen, kirjalliset tehtävät, opinnäytetyö, valmistelut) Yhteensä 1455 tuntia Psykoterapian työnohjaus 8 op 208 tuntia 104 t työnohjausta ja 104 t valmistautumiseen Työnohjausryhmässä on 6 opiskelijaa, jolloin yhden opiskelijan asioihin paneudutaan 16 ½ tuntia + 16 ½ tuntia valmistautumiseen. Ryhmätyönohjauksessa kaikki opiskelijat ovat koko ajan aktiivisessa oppivassa positiossa. koulutuspsykoterapia 4 op 104 tuntia Koulutuspsykoterapiaryhmässä on 6 opiskelijaa, jolloin yhden opiskelijan asioihin paneudutaan 17 tuntia. Psykoterapiaryhmässä kaikki opiskelijat ovat koko ajan aktiivisessa prosessissa. psykoterapeuttinen potilastyö (ei lasketa opintopisteisiin) 300 tuntia Koulutuksen sisältö ja toteutus Teoreettinen ja menetelmäopetus 56 op: Mielenterveyden häiriöt biopsykososiaalisesta näkökulmasta (180 h) mm.: ihminen holistisena kokonaisuutena psykosomatiikka Psykiatrinen tautiluokitusjärjestelmä ja käypähoitosuositukset moniammatillisuus, yhteistyö lääkärin kanssa, kokonaisvaltainen kuntoutusprosessi Ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian teoria ja menetelmät (380 h) mm.: Ratkaisukeskeisen psykoterapiateorian syntyhistoria ja juuret Ratkaisukeskeisen teorian epistemologia Ratkaisukeskeinen psykoterapiatekniikka, muun muassa: Ratkaisukeskeinen kliininen ajattelu Ratkaisukeskeisen teorian ja käytännön perusolettamukset Milton H. Ericksonin perintö Palo Alton kontribuutiot Milwaukeen kontribuutiot Vaikuttavuustutkimuksia Vuorovaikutus ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa Avaimia ratkaisuihin: The wizard of Oz-tekniikka Allianssin muodostaminen ja ylläpitäminen Psykoterapiaprosessi Ihmekysymykset Asteikot Poikkeukset Suhteessa kysymykset Ratkaisevat erot Positiivisen palautteen merkitys Tulevaisuuden muistelu Hoidon annostelusta Lapset ja nuoret: sovelluksia Aikuiset: sovelluksia Lisätietoja koulutuksesta 11

12 Erityistason ratkaisukeskeinen/ integratiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus, 3 vuotta Tekniikoita asiakkaan tavoitteenasetteluun ja motivointiin Hoidon päättäminen ja arviointi Gestalt sovelluksia ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan Psykodraamatekniikat Ratkaisukeskeisen psykoterapian kontraindikaatiot ja rajoitukset Psykodynaamisen psykoterapian teoria ja käytäntö (140 h) mm.: psykoanalyysin ihmiskäsityksestä vietit ja objektisuhteet yksilön näyttämöllä Self, true self, false self yksilön intra- ja ekstrapsyykkisestä dynamiikasta kantanäky, oidipaalikonstellaatio, madonnakonstellaatio psykoterapiamenetelmästä: rakenne, suhde, prosessi, terapeutti psykoterapian aloittamisesta ja prosessista transferenssi vastatransferenssi projektiivinen identifikaatio depressiivinen positio, olemisen ja kokemisen tiloista rakkaus ja seksuaalisuus terapian kannattelu, container contained Psykodynaamisen psykoterapian menetelmästä, lopettamisesta terapeutti psykoterapiaprosessissa Systeemisen psykoterapian teoria ja käytäntö (140 h) mm.: Perheterapian synty ja kehitys Sosiaalinen konstruktionismi Narratiivisuus Dialogisuus Konteksti Systeeminen työskentely ja ajattelu Systeeminen diagnoosi Systeeminen psykoterapiaprosessi Sosiokonstruktonistinen lähestymistapa tunteisiin ja selfiin Neutraalisuus, terapeuttinen uteliaisuus Itse-Muut refleksiivisyys Sirkulaarisuus ja sirkulaariset kysymykset yksilöpsykoterapiassa Hypoteesi ja systeeminen tarinan luominen Systeemisen psykoterapian vaikuttavat aineet Sukupuun teoria ja käytäntö Sosiaalinen atomi Perhemuovailun sovelluksia Symboliesineiden, kuvien ja korttien käyttö Theraplay Traumapsykoterapian teoria ja käytäntö (40 h) mm.: traumatisoitumisen prosessi trauman merkitys ja ilmenemismuodot eri lähestymistapoja trauman hoitoon kehollisuus ja psykoterapia sensomotorinen psykoterapia EMDR Tarpeenmukainen hoito ja mielenterveyden käypähoitosuositukset (220 h) mm.: 12

13 suositukset ja käytännöt käypä hoito kiireetön, laadukas ja asiakasta kunnioittava hoito moniammatillinen yhteistyö psykiatrinen hoito eri konteksteissa psykoterapian rajapinnoista palvelutakuu ja laatusuositukset oman praktiikan laadunvalvonta laadukas psykoterapian työnohjaus potilasturvallisuuden varmentajana Persoonallisen ilmaisukyvyn ja omien psykoterapiataitojen lisääminen ja tehostaminen (150 h) mm.: käytännöt ja muodot psykoterapeuttinen vuorovaikutus tietoinen läsnäolo Prosessikirjoittaminen (200 h) mm.: kirjoittamisen tarkastelu tekemisen prosessin näkökulmasta muodot ja tekniikat hyödyt ja sovellusalueet kirjoittaminen oppimisen menetelmänä kirjoittaminen oman psykoterapian käyttöteorian eksplikointimetodina Teoreettisten ja menetelmäopintojen tavoitteena on antaa perustiedot mielenterveyden häiriöistä, niihin vaikuttavista tekijöistä, syventävää tietoa ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta, sekä muista koulutuksessa käsiteltävistä psykoterapiamuodoista, niiden integroimismahdollisuuksista ja rajoitteista, sekä ongelmien ja häiriöiden hoitamisesta psykoterapialla asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koulutus on prosessi, jossa yllä mainitut osa-alueet kietoutuvat osin toisiinsa ja niiden käsittely etenee spiraalimaisesti koko koulutusprosessin ajan. Koulutuksen konkreettinen eteneminen on kuvattuna taulukossa jäljempänä. Psykoterapian työnohjaus 8 op Psykoterapian työnohjaus 8 op sisältää papereista ja videotallenteista tapahtuvaa sekä suoraa asiakkaan läsnä ollessa tapahtuvaa psykoterapiaa ja sen työnohjausta. Työnohjauksen tavoitteena on antaa valmiudet toteuttaa psykoterapiaa. Koulutuspsykoterapia 4 op Koulutuspsykoterapia 4 op sisältyy koulutukseen ja se toteutetaan intensiivisenä ryhmäpsykoterapeuttisena prosessina 6 opiskelijan pienryhmissä. Psykoterapiaprosessin aikana perehdytään omaan itseen ja taustaan, mahdollisiin esiin nouseviin pulmiin ja elämän ongelmakohtiin. Psykoterapiaprosessiin kuuluu myös oman taustan tutkiminen yhdessä itselle tärkeiden ihmisten kanssa. Koulutusterapian tavoitteena on antaa psykoterapeutille valmiudet ammatilliseen työskentelyyn siten, että hänen omat henkilökohtaiset pyrkimyksensä eivät ohjaa terapian kulkua tai vaaranna potilaan etua. Lisätietoja koulutuksesta 13

14 Erityistason ratkaisukeskeinen/ integratiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus, 3 vuotta Psykoterapeuttinen potilastyö (ei lasketa opintopisteisiin) sisältää opiskelijan omien psykoterapiapotilaiden terapiatyön. Psykoterapeuttisen potilastyön tavoitteena on soveltaa käytäntöön koulutuksessa opittua ja siten saavuttaa kokemusta psykoterapeuttina toimimisesta. Kirjallisuus ja sen suorittaminen Koulutuksen pakollinen kirjallisuus koostuu laadukkaista teoksista sekä kansainvälisistä arvioiduista artikkeleista, joissa käsitellään yllä mainittuja koulutuksen sisältöjä. Kirjallisuuden eteneminen on ohjelmoitu siten, että se tukee muuta opiskelua myös aihesisältöjensä osalta. Opiskelija tenttii jokaisena lukukautena yhden kirjan ja muut kirjat sekä artikkelit suoritetaan erikseen annettavin esseetehtävin, joiden tekemisen tukena toimivat 3-4 opiskelijan muodostamat kirjallisuuspiirit. Lopputentti ja näyttö Koulutuksen loppupuolella opiskelija suorittaa kirjallisen lopputentin sekä näytön psykoterapeutin taidoistaan. Kirjallisessa lopputentissä on kysymyksiä kaikista koulutuksen sisältöaiheista ja näytön tarkoituksena on arvioida psykoterapiapraktiikan tasoa ja laatua koulutuksen loppuvaiheessa. Lopputentin ja näytön tarkoituksen on arvioida, onko opiskelija koulutusprosessin myötä saavuttanut sellaiset tiedot ja taidot, sekä psykologisen kypsyyden, että hänelle voidaan myöntää todistus psykoterapeutin koulutuksen suorittamisesta. Kouluttajat Koulutuksen johtajana toimii VET psykoterapeutti (Ratkes, Lyhytterapiainstituutti) Kari Muhonen ja muina kouluttajina VET psykoterapeutti Pirjo Tuhkasaari, VET psykoterapeutti Raul Soisalo, VET psykoterapeutti Harri Myllylä, VET psykoterapeutti, psykiatrian erikoislääkäri Runa Nyholm. Opiskelijoiden valintaperusteet Valintaperusteet Valviran kriteerien mukaan: lääketieteen lisensiaatin tutkinto, psykologian maisterin tutkinto tai erityistapauksessa muu soveltuva terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto (esim. terveysalan maisterin tutkinto) yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, joissa on pääaineena ensisijaisesti sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto (teologian maisterin tutkinto tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jossa suuntana erityiskasvatuksen asiantuntijakoulutus, erityisopettajakoulutus tai varhaiserityisopettajakoulutus) Ylempään korkeakoulututkintoon tulee sisältyä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai koulutusta täydentäviä psykologian, psykiatrian tai psykote- 14

15 rapiavalmiuksien erikoistumisopintoja vähintään 30 op (800 tuntia), soveltuva terveydenhuollon amk-tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö) soveltuva sosiaalialan amk-tutkinto (sosionomi edellyttäen, että suuntautumisvaihtoehto on liittynyt sosiaalialan asiakastyöhön), soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon opistotason koulutus, esim. psykiatrinen sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja Kun kysymyksessä on muu kuin ylempi korkeakoulututkinto, koulutettavalla tulee olla psyko-terapeuttisten valmiuksien erikoistumisopintoja vähintään 30 op (800 t). Tämä koskee myös AMK -tutkinnon suorittanutta psykiatriseen hoitotyöhön suuntautunutta sairaanhoitajaa. Tämä ei koske opistotason koulutuksensuorittanutta psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa eikä sairaanhoitajaa, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito. Koulutukseen hakeminen Koulutukseen valitun tulee sitoutua koko koulutukseen ja hänen on saatava siihen työnantajansa suostumus. Hänellä tulee olla riittävä mahdollisuus psykoterapeuttiseen potilastyöhön koulutuksen aikana (katso www. valvira.fi) Haku koulutukseen tapahtuu vapaamuotoisella kirjeellä. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut todistukset hakijan koulutuksesta ja muista ansioista, joihin hän haluaa vedota. Kaikilta edellytetään lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemusta hoitotyössä, mielenterveystyössä tai vastaavissa tehtävissä, mahdollisuutta tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana sekä henkilökoh-taista soveltuvuutta, joka todetaan haastattelemalla. Lisätietoja koulutuksesta 15

16 Paripsykoterapian 1-vuotinen täydennyskoulutus perheterapeuteille Koulutuksen laajuus: 30 op Taustaa: Kela korvaa alkaen kuntoutuspsykoterapiana myös parispsykoterapiaa sekä aikuisten perheterapiaa. Paripsykoterapiaa voi Kelan ohjeen mukaan antaa terapeutti, jolla on Valviran hyväksymä vähintään erityistason (ET) paripsykoterapiakoulutus tai vähintään erityistason (ET) perheterapiakoulutus ja sen lisäksi täydennys-/ lisäkoulutuksena erillinen 1-2 vuoden pariterapiakoulutus. Koulutuksen tavoite: Lisätä koulutetun perheterapeutin valmiuksia toimia psykoterapeuttina pareille. Koulutuksen tavoitteena on antaa vähintään erityistason perheterapiakoulutuksen omaaville psykoterapeuteille edellämainittu pätevyys antaa kelan kuntoutuspsykoterapiana paripsykoterapiaa. Sisältö: 1. Aloitusseminaari 2 päivää Parisuhteen ja paripsykoterapian määrittelyä sekä Kiintymyssuhdeteoria aikuissuhteissa. Sanna Aavaluoma, Raul Soisalo 2. Pirjo Tuhkasaari: Psykoanalyyttinen paripsykoterapia 2 päivää 3. Hanna Pinomaa: Tunnekeskeinen pariterapia 2 päivää 4. Juha Holma: Väkivalta ja pariterapia 1 päivä 5. Eija-Liisa Rautiainen: Masennuksen hoito pariterapiassa 1 päivä 6. Maija Tulppala: Lapsettomuus paripsykoterapiassa 1päivä 7. Sanna Aavaluoma: Vakava sairaus ja paripsykoterapiassa 1päivä 8. Sanna Aavaluoma: Uskottomuus paripsykoterapiassa 1p 9. Raul Soisalo: Uutta tutkimustietoa paripsykoterapiasta ja tutkimukseen perustuva pariterapia 1p 10. Raul Soisalo: Homo- ja lesbosuhteet paripsykoterapiassa 1p 11. Raul Soisalo: Monikulttuurisuus paripsykoterapiassa 1p 12. Päätösseminaari 2p Sanna Aavaluoma, Raul Soisalo Toteutus: Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Kontaktipäiviä on 16, pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, yksilöllisiä tehtäviä sekä pienimuotoinen lopputyö. Kirjallisuus suoritetaan joko kirjallisuuspiirityöskentelynä tai vaihtoehtoisesti kirjallisuustentteinä. Hakeminen: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään et-tason perheterapiakoulutus. Koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan, on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun. 16

17 Lisätietoja koulutuksesta 17

18 Psykoterapia- ja ohjaustaitojen peruskoulutus Kohderyhmä Psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, esim. sosiaali- ja terveysalan, koulutoimen, nuorisotyön ja seurakuntien työntekijöille. Tavoitteet antaa yleisnäkemys psykoterapiaan lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä. Koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä. Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 tuntia). Toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä. Koulutuksen rakenne Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjausseminaarit (yhteensä 20 seminaaripäivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö. Sisältö Orientoiva vaihe Psykoterapeuttiset valmiudet Oma persoona työvälineenä Työnohjaus, case-työskentely ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä. Teoriaopetuksen pääotsikot Psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen perusteet Mitä psykoterapia ja työnohjaus on? Mielenterveys ja sen järkkyminen Oma persoona työvälineenä Psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja psykoterapeuttiset menetelmät Psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä Kriisit ja traumat, teorian ja hoidon perusteet Perheterapian perusteet Lapset ja nuoret, keskeiset kehityksen ja kasvun edellytykset ja hoidon pääpiirteitä Ryhmät, ryhmäkäyttäytyminen ja ryhmäilmiöt sekä ryhmäterapia Psykoterapeuttina toimiminen Oman kehittämistyön esittely ja arviointi Kouluttajat Kouluttajat ovat omassa työssään kehittäneet psykoterapiamenetelmiä. Pääkouluttajilla on vaativan erityistason psykoterapeutin ja kouluttajan/ työnohjaajan pätevyys. 18

19 Lisätietoja koulutuksesta

20 Executive Coach Training Program Mitä on executive coaching? Executive coaching on koulutetun ja asiantuntevan valmentajan ja yksilön tai organisaation välinen suunniteltu valmennusprosessi, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta selkeyttämään omaa visiota ja omia päämääriä sekä tavoittelemaan niitä käyttäen toimintaan orientoituvia strategioita/menetelmiä. Coachingia, valmennusta tarvitsevat johtajat ja johtoporras, asiantuntijat, päälliköt, esimiehet, pienyrittäjät, yrittäjät, muutos- tai siirtymävaiheessa olevat henkilöt sekä organisaatiot, jotka pyrkivät mahdollisimman hyvään tulokseen. Alkuaikoina coaching käsitti pelkästään johtoportaan ja päälliköiden tai esimiesten uravalmennusta. Nykyään coaching sisältää psykologian, liikeelämän, filosofian, henkisyyden ja taloudellisen suunnittelun parhaat puolet, ja sen tavoitteena on yksilöiden, yrittäjien, ammattilaisten ja organisaatioiden potentiaalin maksimointi. Akkreditoitu Executive Coach koulutusohjelma (The International Institute of Psychology and Counselling) käsittää Viisi 2-päiväistä seminaaria Helsingissä 6 kuukauden aikana Verkko-opintoja Coachingsessioita pienryhmissä Yksilöcoachingin Henkilökohtaisen valmennuksen harjoittelua/harjoituksia Koulutusohjelma sisältää seuraavat aihealueet Coachingtaidot ja praktiikan kehittäminen Executive Coaching: Mitä sinun pitää tietää Huippusuoritustaidot valmennettaville asiakkaille Tunneäly ja coaching Arvostava (vahvuuksia ja onnistumisia korostava) haastattelu ja coaching Miten arviointeja käytetään coachingissa Coachingkyvyt ja palaute -seminaari Vaativan tason intensiivisiä tapaustutkimuksia ICF:n hyväksymiltä ydinosaamisalueilta Keskitason coachingtaidot Edistyneet coachingtaidot Konsultaatio- ja tukikurssi Coachingia koskeva lainsäädäntö ja etiikka Positiivinen psykologia Markkinointi: Ihanteellisen coachingpraktiikan luominen Kouluttajien arviointi kuudesta coachingsessiosta Executive coachingin kenttätyötekniikat 20

21 Lisätietoja koulutuksesta

22 Monikulttuurinen ohjaus 30 op koulutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksena. Kontaktiopetusta on 12 päivää, 1-2 päivää/kk. Kohderyhmä: Maahanmuuttajien parissa työskentelevät eri alojen toimijat. Koulutus soveltuu hyvin opetusalan, sosiaalitoimen, kotoutumispalvelujen, terveydenhuollon, työvoimahallinnon sekä eri järjestöjen ja hankkeiden työntekijöille. 4. Monikulttuurisen yksilöohjauksen ja neuvonnan perusteet 5. Monikulttuurisen ryhmäohjauksen perusteet 6. Monikulttuurisen pedagogiikan käytänteet 7. Perhe- ja verkostotyö maahanmuuttajien parissa 8. Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet 9. Mielenterveys ja päihteet eri kulttuurien valossa 10. Integroituminen yhteiskuntaan mitä se on? Tavoite: Koulutus antaa syventävää tietoa Suomessa asuvista eri maahanmuuttajakulttuureista. Tavoitteena on lisätä osallistujien monikulttuurista ohjauskompetenssia ja sitä kautta valmiuksia työskennellä tuloksellisesti maahanmuuttajien parissa. Sisältö: Koulutus sisältää luento-opetusta, käytännöllisiä ohjausharjoituksia, casetyöpajatyöskentelyä, työnohjausta verkko-opiskelua sekä kirjallisuuteen perehtymistä. Koulutus koostuu kymmenestä opintojaksosta: 1. Islamilaisuuden monet kasvot 2. Aasian ja venäjän kulttuurit 3. Länsimaiset ja muut kulttuurit 22

23 Muistihoitajan / Muistineuvojan koulutusohjelma, 1 vuosi Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle, jotka päivittäisessä työssään kohtaavat muistihäiriöisiä ja heidän läheisiään. Koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa muistihoitajan/ -neuvojan tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa. Koulutuksen yleiskuvaus Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Kontaktiopetusta järjestetään noin kerran kuussa 1-2 päivää (yhteensä 12 lähipäivää). Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia valmiuksia vanhustyöhön ja lisätä dementia-alan osaamista. Muistihoitajalla on valmistuttuaan laajat tiedot eri muistisairauksista, niiden vaikutusmekanismeista ja hoitomuodoista sekä diagnostisista arviointityökaluista ja -menetelmistä. Muistihoitaja osaa toimia muistisairaiden ja heidän omaistensa/läheistensä ammatillisena tukena. Tutkinnon perusteissa on otettu huomioon muistiliiton suositukset sekä opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet dementiahoidon erikoistumiskoulutukselle. Koulutuksen keskeiset sisällöt Vanhustyön etiikka Muistioireisen hyvän hoidon kriteerit Muistisairaudet ja niiden erityiskysymykset Aivoterveys Muistisairaan palveluohjaus Läheiset osana hyvää hoitoa Cerad-testi (opiskelija saa oman testisarjan käyttöönsä) ja muut toimintakykytestit pääpiirteittäin Muistitestien tulkinta Muistisairauksien lääkehoidon erityiskysymykset Kuntoutumista edistävä toimintaympäristö Työyhteisön vuorovaikutus- ja viestintä Palveluohjaus Koulutuksen kustannukset Mikäli suorittaa koulutuksen oppisopimuksena, on koulutus osallistujalle ja työnantajalle maksuton. Useat oppisopimustoimistot solmivat oppisopimuksen muistihoitajakoulutuksen suorittamista varten. Mikäli on tästä vaihtoehdosta kiinnostunut, tulee olla ensin yhteydessä omaan oppisopimustoimistoon. Koulutuksen voi suorittaa myös ilman oppisopimusta. Opiskelijaksi hakeutuva voi tiedustella rahoitusta myös TE-toimistosta tai yhdessä työnantajan kanssa ELY-keskuksesta, jos opiskelija on työsuhteessa. Tällöin kyseeseen tulee ns. TÄSMÄ-koulutusrahoitusmalli, joka on yhteishankintakoulutusta. Lisätietoja koulutuksesta 23

24 Päihdehoitajan / päihdeneuvojan koulutusohjelma Koulutus antaa pätevyyden erilaisiin sosiaali- ja terveysalan tai muihin päihdetyön osaamista vaativiin tehtäviin. Koulutukseen osallistuva voi halutessaan suorittaa rinnalla päihdetyön ammattitutkinnon. Koulutuksen suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana moniammatillisessa työympäristössä ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koulutus syventää ja laajentaa ammattiosaamista. Opiskelija verkostoituu päihdetyön kenttään. Koulutuksen suorittanut voi toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana. Pääsyvaatimukset Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin aikaisempi sosiaali- tai terveysalan tai muu päihdetyöhön soveltuva peruskoulutus sekä vähintään vuoden työkokemus. Koulutuksesta Koulutus on monimuoto-opiskelua. Koulutus suoritetaan työn ohella. Kontaktiopetusta järjestetään noin kerran kuussa 1-2 päivää ja kontaktiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Lisäksi koulutus sisältää pari-, ja pienryhmätehtäviä, yksilöllisiä tehtäviä ja harjoituksia, verkko-opiskelua, kirjallisuuden opiskelua sekä vierailukäyntejä ja ohjattua työssäoppimista ensisijaisesti omassa työympäristössä. Mikäli päihdehoidon tai päihdeneuvonnan käytännön harjoittelu ei omassa työpaikassa ole mahdollista, tulee se järjestää toisessa työpaikassa ja sitä tulee olla koulutuksen aikana vähintään 10 päivää. Koulutuksen sisällöstä: Päihdetyön perusteet Päihdetyön ammatillinen toiminta Päihdetyön somatiikka Päihdetyön psykologia Moniammatillinen toiminta päihdetyössä Päihdetyön psykososiaalinen lähestymistapa Ohjauksen ja neuvonnan psykologia Uskonnollinen päihdetyö Ehkäisevä päihdetyö Yrittäjyys Myllyhoito ja muut yleisesti käytössä olevat päihdehoitometodit Järjestötyö päihdehuollossa Psykoterapeuttinen ja perheterapeuttinen lähestymistapa päihdehoidossa Kouluttajat Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, joilla on teoreettisen osaamisen lisäksi vahvaa käytännön työkokemusta päihdetyössä. Kouluttajat ovat kehittäneet päihdehoidon ja -neuvonnan käytänteitä ja kirjoittaneet alan julkaisuja. Lisäksi koulutuksessa vierailee eri huippuasiantuntijoita teemojen mukaan. Opiskelijaksi hakeutuva voi tiedustella 24

25 omasta oppisopimustoimistosta (joko oman asuinkunnan tai sen kunnan, jossa työpaikka sijaitsee) mahdollisuutta suorittaa tämän koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton. Rahoitusta voi tiedustalla myös yhdessä työnantajan kanssa oman alueen ELY-keskuksesta, jos opiskelija on työsuhteessa. Tällöin kyseeseen tulee ns. TÄSMÄ-koulutusrahoitusmalli, joka on yhteishankintakoulutusta. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Yksinkertaisesti ne tarkoittavat elämistä tässä päivässä vain. Unohda eilinen. Älä ennakoi huomista. Voit elää vain yksi päivä kerrallaan. ja jos teet hyvän työn siitä, sinulla tulee olemaan vähän vaikeuksia. Yksi helpoimmista, käytännöllisimmistä tavoista pysyä raittiina, mitä koskaan on keksitty, on päivä kerrallaansuunnitelma, 24 tunnin suunnitelma. Tiedät, että on mahdollista pysyä raittiina 24 tuntia. Olet tehnyt sen monta kertaa. Pysy raittiina päivä kerrallaan. Kun heräät ylös aamulla, päätä, ettet ota ryyppyä koko päivänä. Toista suoritus seuraavana päivänä. Ja sitä seuraavana. Ennen kuin tajuat sen, tulet olemaan olleeksi raittiina viikon, kuukauden, vuoden. Ja kuitenkin tulet olemaan olleeksi raittiina vain päivän kerrallaan. Yritä päivä kerrallaan-suunnitelmaa. Ote 1940 julkaistusta käsikirjasta pysyä päihteettömänä päivä kerrallaan. Lisätietoja koulutuksesta 25

26 Työnohjaaja / mentorkoulutus Tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on työnohjaajan kelpoisuus. Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, teologeille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille. Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan. Osallistujilta edellytetään vähintään keskiasteen ammatillista perustutkintoa, henkilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn. Osallistujat valitaan hakulomakkeen haastattelun perusteella. Työskentelyn luonne Koulutusprosessi kestää n. 2 vuotta. Koulutuksessa pyritään erilaisten työnohjauksellisten työtapojen luovaan yhdistelyyn. Koulutukseen sisältyy sekä kokemusperäisiä ja toiminnallisia, että teoreettisia oppimistapahtumia. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa. Koulutus on prosessi, jonka kuluessa pyritään kehittämään omaa ammatillisuutta työnohjaajana, tutkimaan erilaisia työtapoja sekä käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Tavoitteena on rakentaa identiteettiä työnohjaajana, kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä. Koulutusohjelma täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n suositukset ja koostuu seuraavista osioista: 1. Seminaarit (30 op) Kaksipäiväiset n. kerran kuukaudessa järjestettävät koulutusseminaarit koostuvat teoriaopetuksesta, reflektiivisestä työskentelystä, erilaisista työnohjaustilanteista, ryhmäharjoituksista ja yhteiskeskusteluista. Koulutukseen sisältyy yhteensä 18 kaksipäiväistä seminaaria. Seminaarien pääteemoja ovat mm. työnohjauksen kehityssuuntia ja lähtökohtia työnohjaus työn muiden tukimuotojen joukossa työnohjauksen aloittamisen kysymykset 26

27 työnohjaussuhde ja työnohjausprosessi työnohjaajan roolit ohjauksen eri taustateoriat ja työnohjauksen menetelmät työn, sen organisoinnin ja johtamisen muuttuminen ryhmä- ja yhteisödynamiikka uudistuminen ja muutoksen dynamiikka työnohjauksen eettiset haasteet työnohjaajana jaksaminen ja kehittyminen sekä työnohjauksen päättämisen kysymykset 2. Seminaarityö (12 op) Osallistujat tekevät koulutuksen aikana seminaarityön valitsemastaan aiheesta. Seminaarityönohjaus tapahtuu seminaarijaksoilla ja sähköpostin välityksellä. 3. Omakohtainen saatu työnohjaus (3 op) Koulutukseen valittavilta edellytetään, että heillä on mahdollisuus saada omaa työnohjausta joko oman organisaation sisällä tai ulkopuolella. Kolme opintopistettä sisältää 30 (2x45min) istuntoa ja niihin valmistautumisen. Työnohjaajana on oltava koulutettu ohjaaja. Opiskelija kustantaa työnohjauksen itse. koulutettavat toimivat itse työnohjaajina omissa organisaatioissaan. Kolme opintopistettä sisältää 30 (2x45min) istuntoa ja niihin valmistautumisen. 5. Työnohjauksen työnohjaus (1,5 op) Seminaareissa tapahtuvan ohjauksen lisäksi, koulutettavat järjestäytyvät pienryhmiksi, joissa käsitellään koulutetun ohjaajan johdolla omia työnohjauskokemuksia. Ryhmätyönohjaus sisältyy koulutuksen hintaan. 6. Kirjallisuus (3 op) Koulutuksen aikana perehdytään työnohjaukseen liittyvään tieto- ja kaunokirjallisuuteen, josta laaditaan reflektoivia tekstejä. 7. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi (7,5 op) Koulutus sisältää jatkuvaa prosessikirjoittamista sekä oman työnohjaajaroolin kehittymistä koskevan itsearvioinnin, jonka tulee osoittaa omaa kehittymistä ja oman oppimisen hallintaa. Kehittymisprosessin arviointia tukee koko koulutuksen ajan pitämä päiväkirja työnohjauskokemuksista, joista kirjoitetaan raportti. 4. Työnohjaajana toimiminen (3 op) Ensimmäisen koulutusvuoden jälkeen Lisätietoja koulutuksesta 27

28 Työ- ja yksilövalmentajan koulutus, 1 vuosi Koulutus on vuoden kestoinen ja se alkaa syksyisin. Kohderyhmä Työ- ja yksilövalmentajan koulutus on suunnattu vaikeasti työllistyvien henkilöiden kanssa työskenteleville työntekijöille ja työpaikalla toimiville perehdyttäjille, työnopastajille. Työvalmentajakoulutus tarjoaa välineitä yksilölliseen ja ryhmämuotoiseen työvalmennukseen sekä yhteisten toimintamallien ja työskentelytapojen kehittämiselle ja omaksumiselle. Tavoitteet Osallistujat oppivat yksilöllisen ja ryhmämuotoisen ohjauksen, valmentamisen ja neuvonnan perustoimintaperiaatteita ja käytänteitä. Osallistujat sisäistävät elämänhallinnan ja empowermentin eli voimaantumisen merkityksen työssään. Osallistujat hallitsevat valmennuksen prosessin ja sen eri vaiheet sekä siihen liittyvän verkostoyhteistyön; asiakkaan työllistymisprosessilla on alku ja loppu Tavoitteena on myös osallistujien käytännön ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen, palveluohjauksellinen työotteen omaksuminen sekä voimaannuttavien työmenetelmien käyttöönotto. Tavoitteena on yhteistyön kehittäminen työnantajien kanssa käytännön toiminnassa sekä antaa osallistujille uusinta tietoa mm. työelämästä, lainsäädännöstä ja vaihtoehtoisista työllistymismenetelmistä, yhteistyöverkostojen luominen ja niiden toimivuuden parantaminen. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutuspaikka on Joensuu. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksen rakenne kontaktiopetusta (12 työpäivää) pienryhmätyöskentelyä (8 työpäivää) etäopiskelua/työharjoittelua (40 työpäivää) Sisältö Koulutuksen sisältö koostuu eri osaalueista, joita toteutetaan aloitus ja päätösosiota lukuun ottamatta spiraalimaisesti integroiden. Koulutuksen osa-alueet sisältävät mm. seuraavia asioita: Osaamiskartoitus ellei ole aikaisemmin tehty, työ-elämätietous, eri toimintaympäristöt, alaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö, toimijoiden välinen työnjako ja tehtävät, asiakkuus sekä vaihtoehtoiset kustannukset. Työnantajayhteistyö:konkreettisten työtapojen kehittäminen ja kokeilu käytännössä. Vaihtoehtoiset työllistymismenetelmät: asiakkaiden työllistymispolut. Verkostoituminen: alueellinen ja ra- 28

29 kenteellinen verkostotyö sekä läheisverkostot, moniammatillinen työskentely, palveluohjauksellinen työote, voimaannuttavat työmenetelmät, palvelusuunnitelmat, tutustuminen yhteistyökumppaneihin ja erilaisiin työpaikkoihin, työssäoppiminen/ työharjoittelu, tietotekniikka (esim. ajokorttitaso), asiakaspalvelukoulutus, pienryhmille alakohtaista teoriatietoutta (esim. hoiva-ala, elintarvikeala). Opiskelumenetelmät Kontaktiopetus Pari- ja pienryhmätyöt ja -projektit Verkko-opiskelu Yksilöohjaus Vierailukäynnit ja vierailevat luennoitsijat Työssäoppiminen Kirjallisuuspiirityöskentely Työvalmennuksen praktinen harjoittelu ja siihen kytkeytyvä ryhmämuotoinen työnohjaus Monimuoto-opiskelu: opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus käyttää tietokonetta internetyhteyksin Lisätietoja koulutuksesta 29

30 Mielenterveysohjaajan koulutusohjelma /(MT-ohjaaja ) Koulutuksen lähiopetus toteutetaan seuraavilla paikkakunnilla: Tampere, Seinäjoki ja Rovaniemi, mikäli paikkakuntaan on riittävästi hakijoita. Työnohjausryhmiä voidaan myös pitää alueellisesti eri paikkakunnilla sen mukaan, kuin on osallistujia ko. alueilta. Kohderyhmä Psykiatrisesta hoitotyöstä ja psykoterapeuttisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, esim. sosiaali- ja terveysalan, koulutoimen, nuorisotyön ja seurakuntien tai kolmannen sektorin työntekijöille, jotka toimivat psykiatrisessa hoito-/hoivatyössä tai muissa mielenterveysalan tehtävissä eri toimintaympäristöissä. Tavoitteet Tutkinto antaa valmiuksia toimia psykiatrisen hoidon perustason asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla. Työ on vastuullista osallistumista psykiatrisen hoito- ja kuntoutusprosessin moniammatilliseen toteuttamiseen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Työssä painottuu ammatillinen, tavoitteellinen vuorovaikutus ja kyky kohdata asiakas/potilas ja hänen läheisensä psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta edellyttävissä elämäntilanteissa. Antaa yleisnäkemys psykoterapiaan ja lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia. Antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä. Mielenterveysohjaajan koulutusohjelma antaa valmiudet suorittaa psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon. Koulutus sisältää Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot 30 op., joka on edellytys psykoterapiakoulutukseen hakeutumiselle. Tutkinnon suorittanut hallitsee psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen prosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa oikeuden käyttää mielenterveysohjaajan (MT-ohjaaja ) ammattinimikettä. Toteutus Mielenterveysohjaajan kaksivuotinen koulutusohjelma toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta, opintokäynneistä, työssäoppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa, pääosin päivisin. Koulutus toteutetaan monimuotoopiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä. Koulutuksen rakenne Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjausseminaarit (yhteensä 40 seminaaripäivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja 30

31 ryhmätyöt, työnohjausta ja case-työskentelyä, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan nykyiseen tai tulevaan työhön liittyvä kehittämistyö. Sisältö Psykiatrisen hoitotyön perusteet Psykiatrisen hoitotyön menetelmät Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta Oikeuspsykiatrinen hoitotyö Valinnaiset osat ovat: Psykiatrinen kuntoutus Psykogeriatrinen hoitotyö Lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoitotyö Päihdepsykiatrinen hoitotyö Yrittäjyys Kouluttajat Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, jotka ovat työssään kehittäneet ohjausmenetelmiä sekä psykiatrisia hoitomenetelmiä. Pääkouluttajilla on vaativan erityistason psykoterapeutin ja kouluttajan/ työnohjaajan pätevyys. Lisätietoja koulutuksesta 31

32 MuisTila - koulutukset MuisTila - koulutukset tuovat tietoa ja lisävälineitä muistisairaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Koulutukset painottavat psykososiaalisen tuen, psykoterapeuttisen näkemyksen ja perhetyön osaamisen vahvistamista osana muistisairaiden ja heidän läheistensä kohtaamista. Kouluttaja Sanna Aavaluoma on psyk. esh, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, työnohjaaja ja muistiasiantuntija. Hän on kehittänyt ryhmä- pari- ja perheterapian menetelmiä muistisairaille ja heidän läheisilleen vuodesta Tämän kehittämistyön tuloksena ovat syntyneet MuisTila nimikesuojatut koulutukset, työnohjaukset ja terapiapalvelut. 1. Perhetyö muistisairaiden hoidossa Perhetyön koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, hoitokotien työntekijöille ja johtajille, muistihoitajille, muistikoordinaattoreille ja perhetyön kehittäjille. Koulutus toteutetaan monimuotoopetuksena ja siihen kuuluu 20 seminaaripäivää, teoriaa ja työnohjausta, verkko-opinnot, etätehtävät, luettava kirjallisuus sekä kirjallinen kehittämistehtävä. Teoriaopetus kytkeytyy tiiviisti osallistujien omaan työhön ja käytännön harjoittelu käynnistyy koulutuksen aikana. Koulutus on 30 op. Koulutuksen sisällöt: Ihmisen elämänkaari Perheen kehitysvaiheet ja haasteet Koko elämän jatkuva psyykkinen kasvu Mielenterveys Traumat ja niiden vaikutukset elämään Muistisairaus psyykkisenä haasteena yksilölle ja perheelle Muistisairauden vaikutukset perheen vuorovaikutussuhteisiin Parisuhde ja vakava sairaus Muistisairaus ja seksuaalisuus Perhetyön mahdollisuudet hoitokodin arjessa: Aviosuhteen jatkumisen mahdollistaminen Kirjeet yhteydenpidon välineenä Omaisten illat, Perhetapaamiset, Sukupuutyöskentely Ryhmätoiminta Elämänkaaritieto hoidon laadun parantajana Käytöshäiriöitä vai kestämättömiä tunteita? Kunnioittava puheeksi ottaminen Hoitaja tunteiden vastaanottajana 2. Psykoterapeuttiset menetelmät muistisairaan hoidossa Koulutus Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille ja mielenterveystyön ammattilaisille jotka haluavat kehittää 32

33 muistisairaiden psykososiaalista ja psykoterapeuttista hoitoa. Koulutuksen sisällöt: Muisti ja muistisairaudet Etenevä sairaus psyykkisenä haasteena Elämä parantumattoman sairauden kanssa Työikäisen muistisairaus Muistisairauden psykososiaaliset ulottuvuudet Muistisairaus ja parisuhde Psykoterapeuttinen näkökulma muistisairauksiin Perhenäkökulma yksilöterapeuttisessa työssä, Pariterapia, Perheterapi, Ryhmät pariskunnille, puolisoille ja aikuisille lapsille, Psykoterapeuttisen työn erityiskysymykset, Psyykkiset suojamekanismit, Kiintymyssuhdenäkökulma muistisairauteen Projektio ja projektiivinen identifikaatio Erillisyyden ja läheisyyden toteutuminen Ihmisarvon kunnioittaminen ja säilyttäminen Toimijuuden ja osallisuuden tukeminen Itsemääräämisoikeus Yksilöllisyyden säilymistä tukeva hoito Käytöshäiriöt Pariterapia saattohoitomuotona Kuoleman kohtaaminen 3. Muistisairaus perheessä Seminaarisarja on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kolmannen sektorin ammattilaisille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Seminaarisarjassa paneudutaan parantumattoman sairauden vaikutuksiin koko perheen näkökulmasta. Seminaari auttaa kaikkia muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa työtä tekeviä kiinnittämään huomiota muistisairauden psyykkisiin ja vuorovaikutuksellisiin ulottuvuuksiin sekä auttamaan perheitä kohtaamaan näitä haasteita. 1. Monikerroksinen muisti ja muistisairaudet työikäisellä ja ikääntyvällä 2. Muistisairaus psyykkisenä haasteena 3. Muistisairaus, perhesuhteet ja perheen vuorovaikutus 4. Muistisairaus, parisuhde ja seksuaalisuus 5. Koko perhe hoidossa ja hyvän hoidon tukena 6. Muistisairauden haasteet auttajalle 4. Muistisairas ja hänen läheisensä auttamistyössä Seminaari Kaksipäiväinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Seminaarissa paneudutaan muistisairauksien tunnistamiseen Lisätietoja koulutuksesta 33

34 muistisairauksien pitkäkestoisten vaikutusten tiedostamiseen koko perheen näkökulmasta ammattilaisten haasteisiin muistisairaiden hoidossa Seminaarin teemat: Aivoterveys Muistin ja muistojen kerroksisuus Muistivaikeuksista muistisairauksiin Muistisairaudet ja niiden yleisyys Parannettavissa olevat muistivaikeudet Etenevät muistisairaudet Työikäisen muistisairaus Kokonaisvaltainen lähestymistapa muistisairauksien hoitoon Muistisairaus psyykkisenä haasteena Muistisairaus yksilön, parin ja perheen kannalta Muistisairauden vaikutukset vuorovaikutukseen Muistisairaan ihmisen kohtaaminen Koko perheen huomioiminen hoidossa Muistisairauden haasteet terveydenhuollon ammattilaiselle 34

35 Lisätietoja koulutuksesta 35

36 Lyhytkurssit 1. Asiakaspalvelualan työturvallisuuskoulutus 4 h Päivän aiheita mm: Väkivallan ulottuvuudet Ennakointi työyhteisössä Toimintaohjeita Ennakkomerkit Rauhoittava vuorovaikutus Uhkatilanteessa käyttäytyminen Työntekijä uhrina Jälkihuolto 2. Lähisuhde- ja perheväkivallan kohtaaminen Miten auttaa? 4h Koulutuksen sisältö (4 tuntia): Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen Väkivallan monet muodot Mies-, nais-, ja lapsinäkökulma Ohjauksen ja hoidon välineitä Turvaaminen ja turvallisuus Palveluja uhreille ja tekijöille Yhteistoiminta, vastuut ja yhteistyö Työntekijän jaksamisesta huolehtiminen 3. Myötätuntouupumus - auttajan sudenkuoppa? Koulutus 4h Kohderyhmä Koulutus soveltuu monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisille, seurakuntien työntekijöille sekä kaikille ihmissuhdetyötä tekeville. Koulutuksen tavoite Koulutus antaa tietoa myötätuntostressistä ja myötätuntouupumuksesta, myötätunto-uupumuksen tunnistamisesta, ehkäisystä ja jälkihoidosta sekä reflektiopintaa ammatilliseen kasvuun. Koulutuksen sisältö Myötätunto ja myötätuntostressi -voimavara vai taakka? Välinpitämättömyyttä ja väsymystä kasvokkain myötätuntouupumisen kanssa Myötätuntostressin itsearviointi ja kokemusten vaihto Myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisy ja hoito 4. Sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuskoulutus Koulutuksen sisältö (4 tuntia): Aggressiivisen asiakkaan / omaisen kohtaaminen Mielenterveys- ja päihdeongelmat turvallisuuden arjessa Psyykkinen työturvallisuus ja sen edistäminen Traumatisoituminen, sijaistraumatisoituminen, myötätuntouupumus 36

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI Toimitusneuvosto: Sanna Aavaluoma, Mikko Haarala, Arja Kinnarinen, Piia Nurhonen, Raul Soisalo Toimituksen osoite: Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus KOULUTUS OHJELMA 2013 ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus 2 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Esittelemme tässä koulutusohjelmassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 Syyskuussa 2009 käynnistyvät ammatilliset erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALA sivu Akuuttihoitotyö 60 op

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli

Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja. Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli Hakala Riitta, Jokela Laura, Karjalainen Anneli, Lipponen Tarja, Taavo Tarja Länsi-Pohjan seudullinen työnohjausmalli 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Työssä jaksaminen...2 2.1 Työntekijään liittyvät

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

Ammattietiikan opetuksen suunnittelu lähihoitajakoulutukseen oppisopimuksella Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskukseen

Ammattietiikan opetuksen suunnittelu lähihoitajakoulutukseen oppisopimuksella Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskukseen Ammattietiikan opetuksen suunnittelu lähihoitajakoulutukseen oppisopimuksella Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskukseen Lehtonen, Katja 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Ammattietiikan

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN JA TYÖRASITUKEN LIEVENTYMINEN -HANKE 1.1.2005-31.12.2007. Loppuraportti

MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN JA TYÖRASITUKEN LIEVENTYMINEN -HANKE 1.1.2005-31.12.2007. Loppuraportti MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN JA TYÖRASITUKEN LIEVENTYMINEN -HANKE 1.1.2005-31.12.2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh.08 615 541 Faksi

Lisätiedot

Perheterapeutti. Äiti ja lapsi yhdessä perheeseen s. 8. Jaakko Seikkula Psykoterapiakoulutus. Professori. muutoksessa

Perheterapeutti. Äiti ja lapsi yhdessä perheeseen s. 8. Jaakko Seikkula Psykoterapiakoulutus. Professori. muutoksessa Perheterapeutti 1-2012 Perheterapeutti-lehden isä Jan-Christer Wahlbeck Katsoo sanojen taakse Äiti ja lapsi yhdessä perheeseen s. 8 Professori Jaakko Seikkula Psykoterapiakoulutus muutoksessa Kuva: Esa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

MUISTIHOITAJA- JA MUISTI- YHDYSHENKILÖVERKOSTON ARVIOINTI MUISTILUOTSI- HANKKEESSA

MUISTIHOITAJA- JA MUISTI- YHDYSHENKILÖVERKOSTON ARVIOINTI MUISTILUOTSI- HANKKEESSA Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2010 Tarja Lindvall ja Nina Suma MUISTIHOITAJA- JA MUISTI- YHDYSHENKILÖVERKOSTON ARVIOINTI MUISTILUOTSI- HANKKEESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 Opinto-opas 2006 2007 Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2006 2007 3 Sisällysluettelo Humanistinen ammattikorkeakoulu lukuvuonna 2006 2007 9 Opiskelu HUMAKissa 15 HUMAK-pedagogiikka ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kirjoittajat ja Stakes. Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Raili Silius ISBN 978 951 33 2296 0 ISSN 1237 5673

Kirjoittajat ja Stakes. Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Raili Silius ISBN 978 951 33 2296 0 ISSN 1237 5673 Kirjoittajat ja Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Raili Silius ISBN 978 951 33 2296 0 ISSN 1237 5673 Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2008 Saatesanat Lukuisilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikunnilla

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot