Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys"

Transkriptio

1 Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae Koulutusopas Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Lisätietoja koulutuksesta 1

2 2

3 Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Suomen Psykologinen Instituutti edistää psykologian, mielenterveysalan, muistisairauksien hoidon, päihdehoidon, psykoterapian sekä ohjauksen ja neuvonnan alan osaamista, tutkimus-, julkaisu- ja kehittämistyötä. Instituutin tavoitteena on antaa ja jakaa laadukasta, monipuolista ja helposti hyödynnettävää edellä mainittujen alojen tietoa. Suomen Psykologisen Instituutin toteuttamilla psykoterapiakoulutuksilla on Valviran ennakkohyväksyntä. Instituuttia ylläpitää Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. Tutkimus-, kehitys- ja julkaisutoiminta Suomen Psykologinen Instituutti rahoittaa ja tukee erilaisia tutkimushankkeita sekä järjestää myös itse tutkimusta. Julkaisutoiminta Suomen Psykologinen Instituutti julkaisee perheterapian ja psykoterapian vuosikirjaa, joissa esitellään tuoreita kansainvälisesti merkittäviä alan tutkimuksia sekä muuta ajankohtaista alaan liittyvää. Lisätietoja koulutuksesta 3

4 Suomen Psykologinen Instituutti ylläpitää psykoterapeuttien infopalvelua osoitteessa Se on tietolähde, jossa psykoterapeutit ja muut alan ammattihenkilöt voivat helposti seurata uusia alan tutkimuksia sekä löytää kliinisen praktiikan tueksi tieteellistä materiaalia. Palvelu mahdollistaa kliinikoille helpon tavan pysyä mukana psykoterapia-alan tutkimustiedossa. Olemme saaneet käyttäjiltä kiitettävästi palautetta ja palvelun kehittely jatkuu nyt näiden pohjalta. Meneillään olevia tutkimushankkeita: Systeemisen yksilöpsykoterapian käytänteitä selvittelevä tutkimushanke, jonka tarkoituksena on luoda systeemisen yksilöpsykoterapian teoriaa. Koulunkäyntihaluttomuuden tutkimushanke Psykososiaalista työtä tekevien myötätuntouupumustutkimus Psykologista työtä tekevien työturvallisuuden kartoitus Monikulttuurisen perheterapian ja yksilöpsykoterapian tilanne Suomessa 4

5 Ammattipätevyyskoulutus Psykoterapiakoulutus sivu Erityistason perheterapiakoulutus...8 Erityistason ratkaisukeskeinen...10 / Integratiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus Paripsykoterapiakoulutus vuotinen täydennyskoulutus perheterapeuteille Psykoterapia- ja ohjaustaitojen peruskoulutus...18 Muu koulutus Executive Coach Training Program...20 Monikulttuurinen ohjaus 30 op...22 Muistihoitajan/Muistineuvojan koulutusohjelma...23 Päihdehoitajan/päihdeneuvojan koulutusohjelma...24 Työohjaaja/mentor...26 Työ- ja yksilövalmentajan koulutus...28 Mielenterveysohjaajan koulutusohjelma...30 MuisTila koulutus...32 Lisätietoja koulutuksesta 5

6 6

7 Lyhytkurssit Asiakaspalvelun työturvallisuuskoulutus...36 Lähisuhde- ja perheväkivallan kohtaaminen Miten auttaa? Myötätuntouupumus - auttajan sudenkuoppa...36 Sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuskoulutus...36 Korva-akupuntion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä 2+1 päivää...37 Monikulttuurisen ohjauksen täydennyskoulutus 2 päivää...37 Psyykkisen kriisin kohtaaminen- akuutin...38 kriisin arviointi ja hoito 4 h Koulutusten alkamisajankohdat ja ilmoittautumiset: Lisätietoja koulutuksesta 7

8 Erityistason perheterapiakoulutus Suomen psykologinen instituutti järjestää 3 vuotta kestävän erityistason perheterapiakoulutuksen. Koulutus alkaa syksyllä Koulutuksen kontaktiopetus ja työnohjaus toteutetaan Helsingissä. Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) julkaisemat psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavan koulutuksen hyväksymisperusteet ja koulutuksen suorittaminen mahdollistaa erityistason psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden anomisen Valviralta. Koulutus noudattaa Valviran erityistason kaksivaiheisen koulutusmallin kriteerejä. Koulutukseen on saatu Valviran ennakkohyväksyntä. Koulutuksen lähtökohdat Koulutus pohjautuu biopsykososiaaliseen lähestymistapaan, jolloin opetukseen sisältyvät perustiedot mielenterveyden häiriöiden biologisesta taustasta, lääkehoidoista, psykodynaamisesta ja kognitiivisesta yksilöterapiasta sekä niiden integroimismahdollisuuksista perheterapeuttiseen työskentelyyn. Systeemiteoreettiseen viitekehykseen perustuvien perhe- ja verkostoterapeuttisten menetelmien käyttö on jo vakiintunut työskentelymuoto mielenterveys- ja sosiaalityössä sekä somaattisessa terveydenhuollossa. Näin kyetään entistä paremmin huomioimaan asiakas kokonaisuutena ja vaikuttamaan hänen oireisiinsa hänen biologiansa, psykodynamiikkansa ja nykyhetken ihmissuhteittensa kautta. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa entistä nopeamman helpotuksen asiakkaan oireisiin ja siten parantaa hänen elämänsä laatua. Lisäksi voidaan ehkäistä vaikeiden psyykkisten häiriöiden muodostumista pysyviksi. Koska suuri osa kirjallisuudesta on englannin kielellä, koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää englanninkielisen kirjallisuuden ymmärtämiskykyä. Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet työskennellä perhe- ja verkostoterapeuttina. Lisäksi koulutettavat oppivat soveltamaan eri perheterapiamenetelmiä asiakkaittensa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Edelleen tavoitteena on saada koulutettavat mieltämään lääkehoidon ja eri psykoterapiamuotojen soveltuvuus eri tilanteisiin sekä ymmärtämään näiden tarpeenmukainen käyttö. Koulutettavien on niin ikään mahdollista löytää itsellensä ja työhönsä parhaiten sopivat työtavat. Koulutuksen laajuus ja rakenne Koulutuksen kokonaislaajuus on 61,5 opintopistettä ja siihen kuuluu teoriaopintoja (luentoja, kirjallisia tehtäviä 8

9 ja kliinisiä seminaareja), tutustumista alan kirjallisuuteen, koulutuspsykoterapiaa, työnohjausta, opinnäytetyö sekä perheterapeuttista potilastyötä, työnohjausta ja työnohjauksen työnohjausta. teoreettinen- ja menetelmäopetus 50 op seminaarit ja luennot 15 op 400 tuntia (200 t lähiopetusta ja 200 t valmistautumiseen) itsenäinen opiskelu 35 op 950 tuntia (perehtyminen alan kirjallisuuteen, kirjalliset tehtävät, opinnäytetyö, valmistelut) Yhteensä 1350 tuntia psykoterapian työnohjaus 7,5 op 200 tuntia 100 t työnohjausta ja 100 t valmistautumiseen koulutuspsykoterapia 4 op 100 tuntia psykoterapeuttinen potilastyö (ei lasketa opintopisteisiin) 300 tuntia Koulutuksen sisältö ja toteutus Teoreettinen ja menetelmäopetus 50 op sisältävät: mielenterveyden häiriöt biopsykososiaalisesta näkökulmasta psykodynaamisen ja kognitiivisen yksilöterapian peruskäsitteet perheterapian ja perheterapian tekniikan syventävä teoria yleinen systeemiteoria ja toiminta laajemmissa systeemeissä tarpeenmukainen hoito ja mielenterveyden käypähoitosuositukset persoonallisen ilmaisukyvyn lisääminen ja tehostaminen prosessikirjoittaminen Teoreettisten ja menetelmäopintojen tavoitteena on antaa perustiedot mielenterveyden häiriöistä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja ongelmien ja häiriöiden hoitamisesta perheterapialla. Perheterapian työnohjaus 7,5 op sisältää perheterapian papereista tapahtuvaa sekä suoraa perheen läsnä ollessa tapahtuvaa perheterapiaa ja sen työnohjausta. Työnohjauksen tavoitteena on antaa valmiudet tehdä perheterapiaa. Koulutuspsykoterapia 4 op sisältyy koulutukseen ja se toteutetaan intensiivisenä, perehtymisenä omaan itseen ja perhetaustaan ryhmässä sekä oman taustan tutkimisena yhdessä perheenjäsenten kanssa. Koulutusterapian tavoitteena on antaa psykoterapeutille valmiudet ammatilliseen työskentelyyn siten, että hänen omat henkilökohtaiset pyrkimyksensä eivät ohjaa terapian kulkua tai vaaranna potilaan etua. Psykoterapeuttinen potilastyö (ei lasketa opintopisteisiin) sisältää opiskelijan omien perheterapiapotilaiden terapiatyön. Psykoterapeuttisen potilastyön tavoitteena on soveltaa käytäntöön koulutuksessa opittua ja siten saavuttaa kokemusta perheterapeuttina toimimisesta. Lisätietoja koulutuksesta 9

10 Erityistason ratkaisukeskeinen/ integratiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus, 3 vuotta Suomen psykologinen instituutti järjestää 3 vuotta kestävän erityistason ratkaisukeskeisen/ integratiivisen yksilöpsykoterapiakoulutuksen Helsingissä. Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) julkaisemat psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön oikeuttavan koulutuksen hyväksymisperusteet ja koulutuksen suorittaminen mahdollistaa erityistason psykoterapeuttinimikkeen käyttöoikeuden anomisen Valviralta. Koulutus noudattaa Valviran erityistason kaksivaiheisen koulutusmallin kriteereitä. Koulutuksen lähtökohdat Koulutus pohjautuu biopsykososiaaliseen lähestymistapaan. Opetuksen pääpainopistealue on psykoterapian viitekehyksestä riippumattomien common factorisien teoria ja käytäntö, ratkaisukeskeisen yksi-löpsykoterapian teoria ja käytäntö (pääteoria), minkä lisäksi koulutuksessa perehdytään psykodynaamiseen ja systeemiseen sekä traumapsykoterapiateoriaan ja käytäntöön (aputeoriat) opiskellen näiden integroimismahdollisuuksia ja rajoitteita ratkaisukeskeiseen kliiniseen praktiikkaan. Opetukseen sisältyvät lisäksi syventävät tiedot mielenterveyden häiriöiden biologisesta taustasta, lääkehoidoista, käypähoitosuosituksista ja aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä. Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet työskennellä yksilöpsykoterapeuttina. Lisäksi koulutettavat oppivat integroimaan eri psykoterapiamenetelmiä asiakkaittensa tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Edelleen tavoitteena on opettaa elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan, millä tavoin praktikon tulee jatkossakin päivittää osaamistaan näyttöön perustuvan lääketieteen prinsiippien mukaan ja millä tavoin hän voi ammentaa praktiikkaansa elementtejä eri viitekehyksistä. Opiskelija hallitsee alan moniammatillisen yhteistyön. Tavoitteena on saada koulutettavat mieltämään lääkehoidon, muun psykiatrisen hoidon ja eri psykoterapiamuotojen soveltuvuus eri tilanteisiin sekä ymmärtämään näiden tarpeenmukainen käyttö. Koulutettavien on mahdollista löytää itsellensä ja työhönsä parhaiten sopivat työtavat. Koulutuksen laajuus ja rakenne Koulutuksen kokonaislaajuus on 68 opintopistettä ja siihen kuuluu teoriaopintoja (luentoja, kirjallisia tehtäviä ja kliinisiä seminaareja), tutustumista alan kirjallisuuteen, koulutuspsykoterapiaa, työnohjausta, opinnäytetyö sekä psykoterapeuttista potilastyötä sekä työnohjausta. teoreettinen - ja menetelmäopetus 56 op seminaarit ja luennot 23,5 op

11 tuntia (344 t lähiopetusta ja 266 t valmistautumiseen) itsenäinen opiskelu 32,5 op 845 tuntia (perehtyminen alan kirjallisuuteen, kirjalliset tehtävät, opinnäytetyö, valmistelut) Yhteensä 1455 tuntia Psykoterapian työnohjaus 8 op 208 tuntia 104 t työnohjausta ja 104 t valmistautumiseen Työnohjausryhmässä on 6 opiskelijaa, jolloin yhden opiskelijan asioihin paneudutaan 16 ½ tuntia + 16 ½ tuntia valmistautumiseen. Ryhmätyönohjauksessa kaikki opiskelijat ovat koko ajan aktiivisessa oppivassa positiossa. koulutuspsykoterapia 4 op 104 tuntia Koulutuspsykoterapiaryhmässä on 6 opiskelijaa, jolloin yhden opiskelijan asioihin paneudutaan 17 tuntia. Psykoterapiaryhmässä kaikki opiskelijat ovat koko ajan aktiivisessa prosessissa. psykoterapeuttinen potilastyö (ei lasketa opintopisteisiin) 300 tuntia Koulutuksen sisältö ja toteutus Teoreettinen ja menetelmäopetus 56 op: Mielenterveyden häiriöt biopsykososiaalisesta näkökulmasta (180 h) mm.: ihminen holistisena kokonaisuutena psykosomatiikka Psykiatrinen tautiluokitusjärjestelmä ja käypähoitosuositukset moniammatillisuus, yhteistyö lääkärin kanssa, kokonaisvaltainen kuntoutusprosessi Ratkaisukeskeisen yksilöpsykoterapian teoria ja menetelmät (380 h) mm.: Ratkaisukeskeisen psykoterapiateorian syntyhistoria ja juuret Ratkaisukeskeisen teorian epistemologia Ratkaisukeskeinen psykoterapiatekniikka, muun muassa: Ratkaisukeskeinen kliininen ajattelu Ratkaisukeskeisen teorian ja käytännön perusolettamukset Milton H. Ericksonin perintö Palo Alton kontribuutiot Milwaukeen kontribuutiot Vaikuttavuustutkimuksia Vuorovaikutus ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa Avaimia ratkaisuihin: The wizard of Oz-tekniikka Allianssin muodostaminen ja ylläpitäminen Psykoterapiaprosessi Ihmekysymykset Asteikot Poikkeukset Suhteessa kysymykset Ratkaisevat erot Positiivisen palautteen merkitys Tulevaisuuden muistelu Hoidon annostelusta Lapset ja nuoret: sovelluksia Aikuiset: sovelluksia Lisätietoja koulutuksesta 11

12 Erityistason ratkaisukeskeinen/ integratiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus, 3 vuotta Tekniikoita asiakkaan tavoitteenasetteluun ja motivointiin Hoidon päättäminen ja arviointi Gestalt sovelluksia ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan Psykodraamatekniikat Ratkaisukeskeisen psykoterapian kontraindikaatiot ja rajoitukset Psykodynaamisen psykoterapian teoria ja käytäntö (140 h) mm.: psykoanalyysin ihmiskäsityksestä vietit ja objektisuhteet yksilön näyttämöllä Self, true self, false self yksilön intra- ja ekstrapsyykkisestä dynamiikasta kantanäky, oidipaalikonstellaatio, madonnakonstellaatio psykoterapiamenetelmästä: rakenne, suhde, prosessi, terapeutti psykoterapian aloittamisesta ja prosessista transferenssi vastatransferenssi projektiivinen identifikaatio depressiivinen positio, olemisen ja kokemisen tiloista rakkaus ja seksuaalisuus terapian kannattelu, container contained Psykodynaamisen psykoterapian menetelmästä, lopettamisesta terapeutti psykoterapiaprosessissa Systeemisen psykoterapian teoria ja käytäntö (140 h) mm.: Perheterapian synty ja kehitys Sosiaalinen konstruktionismi Narratiivisuus Dialogisuus Konteksti Systeeminen työskentely ja ajattelu Systeeminen diagnoosi Systeeminen psykoterapiaprosessi Sosiokonstruktonistinen lähestymistapa tunteisiin ja selfiin Neutraalisuus, terapeuttinen uteliaisuus Itse-Muut refleksiivisyys Sirkulaarisuus ja sirkulaariset kysymykset yksilöpsykoterapiassa Hypoteesi ja systeeminen tarinan luominen Systeemisen psykoterapian vaikuttavat aineet Sukupuun teoria ja käytäntö Sosiaalinen atomi Perhemuovailun sovelluksia Symboliesineiden, kuvien ja korttien käyttö Theraplay Traumapsykoterapian teoria ja käytäntö (40 h) mm.: traumatisoitumisen prosessi trauman merkitys ja ilmenemismuodot eri lähestymistapoja trauman hoitoon kehollisuus ja psykoterapia sensomotorinen psykoterapia EMDR Tarpeenmukainen hoito ja mielenterveyden käypähoitosuositukset (220 h) mm.: 12

13 suositukset ja käytännöt käypä hoito kiireetön, laadukas ja asiakasta kunnioittava hoito moniammatillinen yhteistyö psykiatrinen hoito eri konteksteissa psykoterapian rajapinnoista palvelutakuu ja laatusuositukset oman praktiikan laadunvalvonta laadukas psykoterapian työnohjaus potilasturvallisuuden varmentajana Persoonallisen ilmaisukyvyn ja omien psykoterapiataitojen lisääminen ja tehostaminen (150 h) mm.: käytännöt ja muodot psykoterapeuttinen vuorovaikutus tietoinen läsnäolo Prosessikirjoittaminen (200 h) mm.: kirjoittamisen tarkastelu tekemisen prosessin näkökulmasta muodot ja tekniikat hyödyt ja sovellusalueet kirjoittaminen oppimisen menetelmänä kirjoittaminen oman psykoterapian käyttöteorian eksplikointimetodina Teoreettisten ja menetelmäopintojen tavoitteena on antaa perustiedot mielenterveyden häiriöistä, niihin vaikuttavista tekijöistä, syventävää tietoa ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta, sekä muista koulutuksessa käsiteltävistä psykoterapiamuodoista, niiden integroimismahdollisuuksista ja rajoitteista, sekä ongelmien ja häiriöiden hoitamisesta psykoterapialla asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koulutus on prosessi, jossa yllä mainitut osa-alueet kietoutuvat osin toisiinsa ja niiden käsittely etenee spiraalimaisesti koko koulutusprosessin ajan. Koulutuksen konkreettinen eteneminen on kuvattuna taulukossa jäljempänä. Psykoterapian työnohjaus 8 op Psykoterapian työnohjaus 8 op sisältää papereista ja videotallenteista tapahtuvaa sekä suoraa asiakkaan läsnä ollessa tapahtuvaa psykoterapiaa ja sen työnohjausta. Työnohjauksen tavoitteena on antaa valmiudet toteuttaa psykoterapiaa. Koulutuspsykoterapia 4 op Koulutuspsykoterapia 4 op sisältyy koulutukseen ja se toteutetaan intensiivisenä ryhmäpsykoterapeuttisena prosessina 6 opiskelijan pienryhmissä. Psykoterapiaprosessin aikana perehdytään omaan itseen ja taustaan, mahdollisiin esiin nouseviin pulmiin ja elämän ongelmakohtiin. Psykoterapiaprosessiin kuuluu myös oman taustan tutkiminen yhdessä itselle tärkeiden ihmisten kanssa. Koulutusterapian tavoitteena on antaa psykoterapeutille valmiudet ammatilliseen työskentelyyn siten, että hänen omat henkilökohtaiset pyrkimyksensä eivät ohjaa terapian kulkua tai vaaranna potilaan etua. Lisätietoja koulutuksesta 13

14 Erityistason ratkaisukeskeinen/ integratiivinen yksilöpsykoterapiakoulutus, 3 vuotta Psykoterapeuttinen potilastyö (ei lasketa opintopisteisiin) sisältää opiskelijan omien psykoterapiapotilaiden terapiatyön. Psykoterapeuttisen potilastyön tavoitteena on soveltaa käytäntöön koulutuksessa opittua ja siten saavuttaa kokemusta psykoterapeuttina toimimisesta. Kirjallisuus ja sen suorittaminen Koulutuksen pakollinen kirjallisuus koostuu laadukkaista teoksista sekä kansainvälisistä arvioiduista artikkeleista, joissa käsitellään yllä mainittuja koulutuksen sisältöjä. Kirjallisuuden eteneminen on ohjelmoitu siten, että se tukee muuta opiskelua myös aihesisältöjensä osalta. Opiskelija tenttii jokaisena lukukautena yhden kirjan ja muut kirjat sekä artikkelit suoritetaan erikseen annettavin esseetehtävin, joiden tekemisen tukena toimivat 3-4 opiskelijan muodostamat kirjallisuuspiirit. Lopputentti ja näyttö Koulutuksen loppupuolella opiskelija suorittaa kirjallisen lopputentin sekä näytön psykoterapeutin taidoistaan. Kirjallisessa lopputentissä on kysymyksiä kaikista koulutuksen sisältöaiheista ja näytön tarkoituksena on arvioida psykoterapiapraktiikan tasoa ja laatua koulutuksen loppuvaiheessa. Lopputentin ja näytön tarkoituksen on arvioida, onko opiskelija koulutusprosessin myötä saavuttanut sellaiset tiedot ja taidot, sekä psykologisen kypsyyden, että hänelle voidaan myöntää todistus psykoterapeutin koulutuksen suorittamisesta. Kouluttajat Koulutuksen johtajana toimii VET psykoterapeutti (Ratkes, Lyhytterapiainstituutti) Kari Muhonen ja muina kouluttajina VET psykoterapeutti Pirjo Tuhkasaari, VET psykoterapeutti Raul Soisalo, VET psykoterapeutti Harri Myllylä, VET psykoterapeutti, psykiatrian erikoislääkäri Runa Nyholm. Opiskelijoiden valintaperusteet Valintaperusteet Valviran kriteerien mukaan: lääketieteen lisensiaatin tutkinto, psykologian maisterin tutkinto tai erityistapauksessa muu soveltuva terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto (esim. terveysalan maisterin tutkinto) yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, joissa on pääaineena ensisijaisesti sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto (teologian maisterin tutkinto tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jossa suuntana erityiskasvatuksen asiantuntijakoulutus, erityisopettajakoulutus tai varhaiserityisopettajakoulutus) Ylempään korkeakoulututkintoon tulee sisältyä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja tai koulutusta täydentäviä psykologian, psykiatrian tai psykote- 14

15 rapiavalmiuksien erikoistumisopintoja vähintään 30 op (800 tuntia), soveltuva terveydenhuollon amk-tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö) soveltuva sosiaalialan amk-tutkinto (sosionomi edellyttäen, että suuntautumisvaihtoehto on liittynyt sosiaalialan asiakastyöhön), soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon opistotason koulutus, esim. psykiatrinen sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja Kun kysymyksessä on muu kuin ylempi korkeakoulututkinto, koulutettavalla tulee olla psyko-terapeuttisten valmiuksien erikoistumisopintoja vähintään 30 op (800 t). Tämä koskee myös AMK -tutkinnon suorittanutta psykiatriseen hoitotyöhön suuntautunutta sairaanhoitajaa. Tämä ei koske opistotason koulutuksensuorittanutta psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa eikä sairaanhoitajaa, jonka perustutkintoon on sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito. Koulutukseen hakeminen Koulutukseen valitun tulee sitoutua koko koulutukseen ja hänen on saatava siihen työnantajansa suostumus. Hänellä tulee olla riittävä mahdollisuus psykoterapeuttiseen potilastyöhön koulutuksen aikana (katso www. valvira.fi) Haku koulutukseen tapahtuu vapaamuotoisella kirjeellä. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistetut todistukset hakijan koulutuksesta ja muista ansioista, joihin hän haluaa vedota. Kaikilta edellytetään lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemusta hoitotyössä, mielenterveystyössä tai vastaavissa tehtävissä, mahdollisuutta tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana sekä henkilökoh-taista soveltuvuutta, joka todetaan haastattelemalla. Lisätietoja koulutuksesta 15

16 Paripsykoterapian 1-vuotinen täydennyskoulutus perheterapeuteille Koulutuksen laajuus: 30 op Taustaa: Kela korvaa alkaen kuntoutuspsykoterapiana myös parispsykoterapiaa sekä aikuisten perheterapiaa. Paripsykoterapiaa voi Kelan ohjeen mukaan antaa terapeutti, jolla on Valviran hyväksymä vähintään erityistason (ET) paripsykoterapiakoulutus tai vähintään erityistason (ET) perheterapiakoulutus ja sen lisäksi täydennys-/ lisäkoulutuksena erillinen 1-2 vuoden pariterapiakoulutus. Koulutuksen tavoite: Lisätä koulutetun perheterapeutin valmiuksia toimia psykoterapeuttina pareille. Koulutuksen tavoitteena on antaa vähintään erityistason perheterapiakoulutuksen omaaville psykoterapeuteille edellämainittu pätevyys antaa kelan kuntoutuspsykoterapiana paripsykoterapiaa. Sisältö: 1. Aloitusseminaari 2 päivää Parisuhteen ja paripsykoterapian määrittelyä sekä Kiintymyssuhdeteoria aikuissuhteissa. Sanna Aavaluoma, Raul Soisalo 2. Pirjo Tuhkasaari: Psykoanalyyttinen paripsykoterapia 2 päivää 3. Hanna Pinomaa: Tunnekeskeinen pariterapia 2 päivää 4. Juha Holma: Väkivalta ja pariterapia 1 päivä 5. Eija-Liisa Rautiainen: Masennuksen hoito pariterapiassa 1 päivä 6. Maija Tulppala: Lapsettomuus paripsykoterapiassa 1päivä 7. Sanna Aavaluoma: Vakava sairaus ja paripsykoterapiassa 1päivä 8. Sanna Aavaluoma: Uskottomuus paripsykoterapiassa 1p 9. Raul Soisalo: Uutta tutkimustietoa paripsykoterapiasta ja tutkimukseen perustuva pariterapia 1p 10. Raul Soisalo: Homo- ja lesbosuhteet paripsykoterapiassa 1p 11. Raul Soisalo: Monikulttuurisuus paripsykoterapiassa 1p 12. Päätösseminaari 2p Sanna Aavaluoma, Raul Soisalo Toteutus: Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Kontaktipäiviä on 16, pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä opiskelua, yksilöllisiä tehtäviä sekä pienimuotoinen lopputyö. Kirjallisuus suoritetaan joko kirjallisuuspiirityöskentelynä tai vaihtoehtoisesti kirjallisuustentteinä. Hakeminen: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään et-tason perheterapiakoulutus. Koulutukseen valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaa, että hakemus on sitova. Mikäli ei muusta kuin sairaudesta johtuen ota opiskelupaikkaa vastaan, on hakija velvollinen maksamaan ensimmäisen lukukauden opintomaksun. 16

17 Lisätietoja koulutuksesta 17

18 Psykoterapia- ja ohjaustaitojen peruskoulutus Kohderyhmä Psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, esim. sosiaali- ja terveysalan, koulutoimen, nuorisotyön ja seurakuntien työntekijöille. Tavoitteet antaa yleisnäkemys psykoterapiaan lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä. Koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä. Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 tuntia). Toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä. Koulutuksen rakenne Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjausseminaarit (yhteensä 20 seminaaripäivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö. Sisältö Orientoiva vaihe Psykoterapeuttiset valmiudet Oma persoona työvälineenä Työnohjaus, case-työskentely ja omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä. Teoriaopetuksen pääotsikot Psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen perusteet Mitä psykoterapia ja työnohjaus on? Mielenterveys ja sen järkkyminen Oma persoona työvälineenä Psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja psykoterapeuttiset menetelmät Psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä Kriisit ja traumat, teorian ja hoidon perusteet Perheterapian perusteet Lapset ja nuoret, keskeiset kehityksen ja kasvun edellytykset ja hoidon pääpiirteitä Ryhmät, ryhmäkäyttäytyminen ja ryhmäilmiöt sekä ryhmäterapia Psykoterapeuttina toimiminen Oman kehittämistyön esittely ja arviointi Kouluttajat Kouluttajat ovat omassa työssään kehittäneet psykoterapiamenetelmiä. Pääkouluttajilla on vaativan erityistason psykoterapeutin ja kouluttajan/ työnohjaajan pätevyys. 18

19 Lisätietoja koulutuksesta

20 Executive Coach Training Program Mitä on executive coaching? Executive coaching on koulutetun ja asiantuntevan valmentajan ja yksilön tai organisaation välinen suunniteltu valmennusprosessi, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta selkeyttämään omaa visiota ja omia päämääriä sekä tavoittelemaan niitä käyttäen toimintaan orientoituvia strategioita/menetelmiä. Coachingia, valmennusta tarvitsevat johtajat ja johtoporras, asiantuntijat, päälliköt, esimiehet, pienyrittäjät, yrittäjät, muutos- tai siirtymävaiheessa olevat henkilöt sekä organisaatiot, jotka pyrkivät mahdollisimman hyvään tulokseen. Alkuaikoina coaching käsitti pelkästään johtoportaan ja päälliköiden tai esimiesten uravalmennusta. Nykyään coaching sisältää psykologian, liikeelämän, filosofian, henkisyyden ja taloudellisen suunnittelun parhaat puolet, ja sen tavoitteena on yksilöiden, yrittäjien, ammattilaisten ja organisaatioiden potentiaalin maksimointi. Akkreditoitu Executive Coach koulutusohjelma (The International Institute of Psychology and Counselling) käsittää Viisi 2-päiväistä seminaaria Helsingissä 6 kuukauden aikana Verkko-opintoja Coachingsessioita pienryhmissä Yksilöcoachingin Henkilökohtaisen valmennuksen harjoittelua/harjoituksia Koulutusohjelma sisältää seuraavat aihealueet Coachingtaidot ja praktiikan kehittäminen Executive Coaching: Mitä sinun pitää tietää Huippusuoritustaidot valmennettaville asiakkaille Tunneäly ja coaching Arvostava (vahvuuksia ja onnistumisia korostava) haastattelu ja coaching Miten arviointeja käytetään coachingissa Coachingkyvyt ja palaute -seminaari Vaativan tason intensiivisiä tapaustutkimuksia ICF:n hyväksymiltä ydinosaamisalueilta Keskitason coachingtaidot Edistyneet coachingtaidot Konsultaatio- ja tukikurssi Coachingia koskeva lainsäädäntö ja etiikka Positiivinen psykologia Markkinointi: Ihanteellisen coachingpraktiikan luominen Kouluttajien arviointi kuudesta coachingsessiosta Executive coachingin kenttätyötekniikat 20

21 Lisätietoja koulutuksesta

22 Monikulttuurinen ohjaus 30 op koulutus Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksena. Kontaktiopetusta on 12 päivää, 1-2 päivää/kk. Kohderyhmä: Maahanmuuttajien parissa työskentelevät eri alojen toimijat. Koulutus soveltuu hyvin opetusalan, sosiaalitoimen, kotoutumispalvelujen, terveydenhuollon, työvoimahallinnon sekä eri järjestöjen ja hankkeiden työntekijöille. 4. Monikulttuurisen yksilöohjauksen ja neuvonnan perusteet 5. Monikulttuurisen ryhmäohjauksen perusteet 6. Monikulttuurisen pedagogiikan käytänteet 7. Perhe- ja verkostotyö maahanmuuttajien parissa 8. Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet 9. Mielenterveys ja päihteet eri kulttuurien valossa 10. Integroituminen yhteiskuntaan mitä se on? Tavoite: Koulutus antaa syventävää tietoa Suomessa asuvista eri maahanmuuttajakulttuureista. Tavoitteena on lisätä osallistujien monikulttuurista ohjauskompetenssia ja sitä kautta valmiuksia työskennellä tuloksellisesti maahanmuuttajien parissa. Sisältö: Koulutus sisältää luento-opetusta, käytännöllisiä ohjausharjoituksia, casetyöpajatyöskentelyä, työnohjausta verkko-opiskelua sekä kirjallisuuteen perehtymistä. Koulutus koostuu kymmenestä opintojaksosta: 1. Islamilaisuuden monet kasvot 2. Aasian ja venäjän kulttuurit 3. Länsimaiset ja muut kulttuurit 22

23 Muistihoitajan / Muistineuvojan koulutusohjelma, 1 vuosi Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle, jotka päivittäisessä työssään kohtaavat muistihäiriöisiä ja heidän läheisiään. Koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa muistihoitajan/ -neuvojan tehtävissä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluksessa. Koulutuksen yleiskuvaus Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Kontaktiopetusta järjestetään noin kerran kuussa 1-2 päivää (yhteensä 12 lähipäivää). Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia valmiuksia vanhustyöhön ja lisätä dementia-alan osaamista. Muistihoitajalla on valmistuttuaan laajat tiedot eri muistisairauksista, niiden vaikutusmekanismeista ja hoitomuodoista sekä diagnostisista arviointityökaluista ja -menetelmistä. Muistihoitaja osaa toimia muistisairaiden ja heidän omaistensa/läheistensä ammatillisena tukena. Tutkinnon perusteissa on otettu huomioon muistiliiton suositukset sekä opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet dementiahoidon erikoistumiskoulutukselle. Koulutuksen keskeiset sisällöt Vanhustyön etiikka Muistioireisen hyvän hoidon kriteerit Muistisairaudet ja niiden erityiskysymykset Aivoterveys Muistisairaan palveluohjaus Läheiset osana hyvää hoitoa Cerad-testi (opiskelija saa oman testisarjan käyttöönsä) ja muut toimintakykytestit pääpiirteittäin Muistitestien tulkinta Muistisairauksien lääkehoidon erityiskysymykset Kuntoutumista edistävä toimintaympäristö Työyhteisön vuorovaikutus- ja viestintä Palveluohjaus Koulutuksen kustannukset Mikäli suorittaa koulutuksen oppisopimuksena, on koulutus osallistujalle ja työnantajalle maksuton. Useat oppisopimustoimistot solmivat oppisopimuksen muistihoitajakoulutuksen suorittamista varten. Mikäli on tästä vaihtoehdosta kiinnostunut, tulee olla ensin yhteydessä omaan oppisopimustoimistoon. Koulutuksen voi suorittaa myös ilman oppisopimusta. Opiskelijaksi hakeutuva voi tiedustella rahoitusta myös TE-toimistosta tai yhdessä työnantajan kanssa ELY-keskuksesta, jos opiskelija on työsuhteessa. Tällöin kyseeseen tulee ns. TÄSMÄ-koulutusrahoitusmalli, joka on yhteishankintakoulutusta. Lisätietoja koulutuksesta 23

24 Päihdehoitajan / päihdeneuvojan koulutusohjelma Koulutus antaa pätevyyden erilaisiin sosiaali- ja terveysalan tai muihin päihdetyön osaamista vaativiin tehtäviin. Koulutukseen osallistuva voi halutessaan suorittaa rinnalla päihdetyön ammattitutkinnon. Koulutuksen suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana moniammatillisessa työympäristössä ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koulutus syventää ja laajentaa ammattiosaamista. Opiskelija verkostoituu päihdetyön kenttään. Koulutuksen suorittanut voi toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana. Pääsyvaatimukset Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin aikaisempi sosiaali- tai terveysalan tai muu päihdetyöhön soveltuva peruskoulutus sekä vähintään vuoden työkokemus. Koulutuksesta Koulutus on monimuoto-opiskelua. Koulutus suoritetaan työn ohella. Kontaktiopetusta järjestetään noin kerran kuussa 1-2 päivää ja kontaktiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Lisäksi koulutus sisältää pari-, ja pienryhmätehtäviä, yksilöllisiä tehtäviä ja harjoituksia, verkko-opiskelua, kirjallisuuden opiskelua sekä vierailukäyntejä ja ohjattua työssäoppimista ensisijaisesti omassa työympäristössä. Mikäli päihdehoidon tai päihdeneuvonnan käytännön harjoittelu ei omassa työpaikassa ole mahdollista, tulee se järjestää toisessa työpaikassa ja sitä tulee olla koulutuksen aikana vähintään 10 päivää. Koulutuksen sisällöstä: Päihdetyön perusteet Päihdetyön ammatillinen toiminta Päihdetyön somatiikka Päihdetyön psykologia Moniammatillinen toiminta päihdetyössä Päihdetyön psykososiaalinen lähestymistapa Ohjauksen ja neuvonnan psykologia Uskonnollinen päihdetyö Ehkäisevä päihdetyö Yrittäjyys Myllyhoito ja muut yleisesti käytössä olevat päihdehoitometodit Järjestötyö päihdehuollossa Psykoterapeuttinen ja perheterapeuttinen lähestymistapa päihdehoidossa Kouluttajat Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, joilla on teoreettisen osaamisen lisäksi vahvaa käytännön työkokemusta päihdetyössä. Kouluttajat ovat kehittäneet päihdehoidon ja -neuvonnan käytänteitä ja kirjoittaneet alan julkaisuja. Lisäksi koulutuksessa vierailee eri huippuasiantuntijoita teemojen mukaan. Opiskelijaksi hakeutuva voi tiedustella 24

25 omasta oppisopimustoimistosta (joko oman asuinkunnan tai sen kunnan, jossa työpaikka sijaitsee) mahdollisuutta suorittaa tämän koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle ja työnantajalle maksuton. Rahoitusta voi tiedustalla myös yhdessä työnantajan kanssa oman alueen ELY-keskuksesta, jos opiskelija on työsuhteessa. Tällöin kyseeseen tulee ns. TÄSMÄ-koulutusrahoitusmalli, joka on yhteishankintakoulutusta. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Yksinkertaisesti ne tarkoittavat elämistä tässä päivässä vain. Unohda eilinen. Älä ennakoi huomista. Voit elää vain yksi päivä kerrallaan. ja jos teet hyvän työn siitä, sinulla tulee olemaan vähän vaikeuksia. Yksi helpoimmista, käytännöllisimmistä tavoista pysyä raittiina, mitä koskaan on keksitty, on päivä kerrallaansuunnitelma, 24 tunnin suunnitelma. Tiedät, että on mahdollista pysyä raittiina 24 tuntia. Olet tehnyt sen monta kertaa. Pysy raittiina päivä kerrallaan. Kun heräät ylös aamulla, päätä, ettet ota ryyppyä koko päivänä. Toista suoritus seuraavana päivänä. Ja sitä seuraavana. Ennen kuin tajuat sen, tulet olemaan olleeksi raittiina viikon, kuukauden, vuoden. Ja kuitenkin tulet olemaan olleeksi raittiina vain päivän kerrallaan. Yritä päivä kerrallaan-suunnitelmaa. Ote 1940 julkaistusta käsikirjasta pysyä päihteettömänä päivä kerrallaan. Lisätietoja koulutuksesta 25

26 Työnohjaaja / mentorkoulutus Tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä sekä auttaa soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omassa työssä ja työorganisaatiossa antaa valmiudet työnohjaajana toimimiseen yksilöiden, yhteisöjen sekä organisaatioiden parissa luoda edellytyksiä oman persoonallisuuden jatkuvalle kehittymiselle ja uudistumiselle Koulutuksen hyväksytysti suorittamisen jälkeen asianomaisella on työnohjaajan kelpoisuus. Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, teologeille, yritysten henkilöstölle ja kouluttajille. Työnohjaajakoulutus soveltuu henkilöille, joilla on jo oman alansa työkokemusta ja jotka haluavat edelleen kehittää itseään, työnsä laatua ja ammatillista osaamistaan. Osallistujilta edellytetään vähintään keskiasteen ammatillista perustutkintoa, henkilökohtaista aitoa osallistumismotivaatiota sekä mahdollisuutta koulutuksen aikaiseen työnohjaustyöskentelyyn. Osallistujat valitaan hakulomakkeen haastattelun perusteella. Työskentelyn luonne Koulutusprosessi kestää n. 2 vuotta. Koulutuksessa pyritään erilaisten työnohjauksellisten työtapojen luovaan yhdistelyyn. Koulutukseen sisältyy sekä kokemusperäisiä ja toiminnallisia, että teoreettisia oppimistapahtumia. Työskentelyssä yhdistellään erilaisia oppimisprosesseja ja sovelletaan luovasti teoreettista tietoa. Koulutus on prosessi, jonka kuluessa pyritään kehittämään omaa ammatillisuutta työnohjaajana, tutkimaan erilaisia työtapoja sekä käsitteellistämään asioita ja ilmiöitä eri teorioiden avulla. Tavoitteena on rakentaa identiteettiä työnohjaajana, kehittää työnohjauksellisia taitoja ja syventää yhteisöllisten ilmiöiden ymmärrystä. Koulutusohjelma täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n suositukset ja koostuu seuraavista osioista: 1. Seminaarit (30 op) Kaksipäiväiset n. kerran kuukaudessa järjestettävät koulutusseminaarit koostuvat teoriaopetuksesta, reflektiivisestä työskentelystä, erilaisista työnohjaustilanteista, ryhmäharjoituksista ja yhteiskeskusteluista. Koulutukseen sisältyy yhteensä 18 kaksipäiväistä seminaaria. Seminaarien pääteemoja ovat mm. työnohjauksen kehityssuuntia ja lähtökohtia työnohjaus työn muiden tukimuotojen joukossa työnohjauksen aloittamisen kysymykset 26

27 työnohjaussuhde ja työnohjausprosessi työnohjaajan roolit ohjauksen eri taustateoriat ja työnohjauksen menetelmät työn, sen organisoinnin ja johtamisen muuttuminen ryhmä- ja yhteisödynamiikka uudistuminen ja muutoksen dynamiikka työnohjauksen eettiset haasteet työnohjaajana jaksaminen ja kehittyminen sekä työnohjauksen päättämisen kysymykset 2. Seminaarityö (12 op) Osallistujat tekevät koulutuksen aikana seminaarityön valitsemastaan aiheesta. Seminaarityönohjaus tapahtuu seminaarijaksoilla ja sähköpostin välityksellä. 3. Omakohtainen saatu työnohjaus (3 op) Koulutukseen valittavilta edellytetään, että heillä on mahdollisuus saada omaa työnohjausta joko oman organisaation sisällä tai ulkopuolella. Kolme opintopistettä sisältää 30 (2x45min) istuntoa ja niihin valmistautumisen. Työnohjaajana on oltava koulutettu ohjaaja. Opiskelija kustantaa työnohjauksen itse. koulutettavat toimivat itse työnohjaajina omissa organisaatioissaan. Kolme opintopistettä sisältää 30 (2x45min) istuntoa ja niihin valmistautumisen. 5. Työnohjauksen työnohjaus (1,5 op) Seminaareissa tapahtuvan ohjauksen lisäksi, koulutettavat järjestäytyvät pienryhmiksi, joissa käsitellään koulutetun ohjaajan johdolla omia työnohjauskokemuksia. Ryhmätyönohjaus sisältyy koulutuksen hintaan. 6. Kirjallisuus (3 op) Koulutuksen aikana perehdytään työnohjaukseen liittyvään tieto- ja kaunokirjallisuuteen, josta laaditaan reflektoivia tekstejä. 7. Prosessikirjoittaminen, raportointi ja itsearviointi (7,5 op) Koulutus sisältää jatkuvaa prosessikirjoittamista sekä oman työnohjaajaroolin kehittymistä koskevan itsearvioinnin, jonka tulee osoittaa omaa kehittymistä ja oman oppimisen hallintaa. Kehittymisprosessin arviointia tukee koko koulutuksen ajan pitämä päiväkirja työnohjauskokemuksista, joista kirjoitetaan raportti. 4. Työnohjaajana toimiminen (3 op) Ensimmäisen koulutusvuoden jälkeen Lisätietoja koulutuksesta 27

28 Työ- ja yksilövalmentajan koulutus, 1 vuosi Koulutus on vuoden kestoinen ja se alkaa syksyisin. Kohderyhmä Työ- ja yksilövalmentajan koulutus on suunnattu vaikeasti työllistyvien henkilöiden kanssa työskenteleville työntekijöille ja työpaikalla toimiville perehdyttäjille, työnopastajille. Työvalmentajakoulutus tarjoaa välineitä yksilölliseen ja ryhmämuotoiseen työvalmennukseen sekä yhteisten toimintamallien ja työskentelytapojen kehittämiselle ja omaksumiselle. Tavoitteet Osallistujat oppivat yksilöllisen ja ryhmämuotoisen ohjauksen, valmentamisen ja neuvonnan perustoimintaperiaatteita ja käytänteitä. Osallistujat sisäistävät elämänhallinnan ja empowermentin eli voimaantumisen merkityksen työssään. Osallistujat hallitsevat valmennuksen prosessin ja sen eri vaiheet sekä siihen liittyvän verkostoyhteistyön; asiakkaan työllistymisprosessilla on alku ja loppu Tavoitteena on myös osallistujien käytännön ohjaus- ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen, palveluohjauksellinen työotteen omaksuminen sekä voimaannuttavien työmenetelmien käyttöönotto. Tavoitteena on yhteistyön kehittäminen työnantajien kanssa käytännön toiminnassa sekä antaa osallistujille uusinta tietoa mm. työelämästä, lainsäädännöstä ja vaihtoehtoisista työllistymismenetelmistä, yhteistyöverkostojen luominen ja niiden toimivuuden parantaminen. Toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutuspaikka on Joensuu. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksen rakenne kontaktiopetusta (12 työpäivää) pienryhmätyöskentelyä (8 työpäivää) etäopiskelua/työharjoittelua (40 työpäivää) Sisältö Koulutuksen sisältö koostuu eri osaalueista, joita toteutetaan aloitus ja päätösosiota lukuun ottamatta spiraalimaisesti integroiden. Koulutuksen osa-alueet sisältävät mm. seuraavia asioita: Osaamiskartoitus ellei ole aikaisemmin tehty, työ-elämätietous, eri toimintaympäristöt, alaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö, toimijoiden välinen työnjako ja tehtävät, asiakkuus sekä vaihtoehtoiset kustannukset. Työnantajayhteistyö:konkreettisten työtapojen kehittäminen ja kokeilu käytännössä. Vaihtoehtoiset työllistymismenetelmät: asiakkaiden työllistymispolut. Verkostoituminen: alueellinen ja ra- 28

29 kenteellinen verkostotyö sekä läheisverkostot, moniammatillinen työskentely, palveluohjauksellinen työote, voimaannuttavat työmenetelmät, palvelusuunnitelmat, tutustuminen yhteistyökumppaneihin ja erilaisiin työpaikkoihin, työssäoppiminen/ työharjoittelu, tietotekniikka (esim. ajokorttitaso), asiakaspalvelukoulutus, pienryhmille alakohtaista teoriatietoutta (esim. hoiva-ala, elintarvikeala). Opiskelumenetelmät Kontaktiopetus Pari- ja pienryhmätyöt ja -projektit Verkko-opiskelu Yksilöohjaus Vierailukäynnit ja vierailevat luennoitsijat Työssäoppiminen Kirjallisuuspiirityöskentely Työvalmennuksen praktinen harjoittelu ja siihen kytkeytyvä ryhmämuotoinen työnohjaus Monimuoto-opiskelu: opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus käyttää tietokonetta internetyhteyksin Lisätietoja koulutuksesta 29

30 Mielenterveysohjaajan koulutusohjelma /(MT-ohjaaja ) Koulutuksen lähiopetus toteutetaan seuraavilla paikkakunnilla: Tampere, Seinäjoki ja Rovaniemi, mikäli paikkakuntaan on riittävästi hakijoita. Työnohjausryhmiä voidaan myös pitää alueellisesti eri paikkakunnilla sen mukaan, kuin on osallistujia ko. alueilta. Kohderyhmä Psykiatrisesta hoitotyöstä ja psykoterapeuttisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, esim. sosiaali- ja terveysalan, koulutoimen, nuorisotyön ja seurakuntien tai kolmannen sektorin työntekijöille, jotka toimivat psykiatrisessa hoito-/hoivatyössä tai muissa mielenterveysalan tehtävissä eri toimintaympäristöissä. Tavoitteet Tutkinto antaa valmiuksia toimia psykiatrisen hoidon perustason asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla. Työ on vastuullista osallistumista psykiatrisen hoito- ja kuntoutusprosessin moniammatilliseen toteuttamiseen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Työssä painottuu ammatillinen, tavoitteellinen vuorovaikutus ja kyky kohdata asiakas/potilas ja hänen läheisensä psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta edellyttävissä elämäntilanteissa. Antaa yleisnäkemys psykoterapiaan ja lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia. Antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä. Mielenterveysohjaajan koulutusohjelma antaa valmiudet suorittaa psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon. Koulutus sisältää Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot 30 op., joka on edellytys psykoterapiakoulutukseen hakeutumiselle. Tutkinnon suorittanut hallitsee psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen prosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa oikeuden käyttää mielenterveysohjaajan (MT-ohjaaja ) ammattinimikettä. Toteutus Mielenterveysohjaajan kaksivuotinen koulutusohjelma toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta, opintokäynneistä, työssäoppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa, pääosin päivisin. Koulutus toteutetaan monimuotoopiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä. Koulutuksen rakenne Koulutus sisältää kerran kuukaudessa toteutettavat teoria- ja työnohjausseminaarit (yhteensä 40 seminaaripäivää), kirjalliset tehtävät, yksilö- ja 30

31 ryhmätyöt, työnohjausta ja case-työskentelyä, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan nykyiseen tai tulevaan työhön liittyvä kehittämistyö. Sisältö Psykiatrisen hoitotyön perusteet Psykiatrisen hoitotyön menetelmät Psykiatrisen hoitotyön ammatillinen toiminta Oikeuspsykiatrinen hoitotyö Valinnaiset osat ovat: Psykiatrinen kuntoutus Psykogeriatrinen hoitotyö Lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoitotyö Päihdepsykiatrinen hoitotyö Yrittäjyys Kouluttajat Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat, jotka ovat työssään kehittäneet ohjausmenetelmiä sekä psykiatrisia hoitomenetelmiä. Pääkouluttajilla on vaativan erityistason psykoterapeutin ja kouluttajan/ työnohjaajan pätevyys. Lisätietoja koulutuksesta 31

32 MuisTila - koulutukset MuisTila - koulutukset tuovat tietoa ja lisävälineitä muistisairaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Koulutukset painottavat psykososiaalisen tuen, psykoterapeuttisen näkemyksen ja perhetyön osaamisen vahvistamista osana muistisairaiden ja heidän läheistensä kohtaamista. Kouluttaja Sanna Aavaluoma on psyk. esh, vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, työnohjaaja ja muistiasiantuntija. Hän on kehittänyt ryhmä- pari- ja perheterapian menetelmiä muistisairaille ja heidän läheisilleen vuodesta Tämän kehittämistyön tuloksena ovat syntyneet MuisTila nimikesuojatut koulutukset, työnohjaukset ja terapiapalvelut. 1. Perhetyö muistisairaiden hoidossa Perhetyön koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, hoitokotien työntekijöille ja johtajille, muistihoitajille, muistikoordinaattoreille ja perhetyön kehittäjille. Koulutus toteutetaan monimuotoopetuksena ja siihen kuuluu 20 seminaaripäivää, teoriaa ja työnohjausta, verkko-opinnot, etätehtävät, luettava kirjallisuus sekä kirjallinen kehittämistehtävä. Teoriaopetus kytkeytyy tiiviisti osallistujien omaan työhön ja käytännön harjoittelu käynnistyy koulutuksen aikana. Koulutus on 30 op. Koulutuksen sisällöt: Ihmisen elämänkaari Perheen kehitysvaiheet ja haasteet Koko elämän jatkuva psyykkinen kasvu Mielenterveys Traumat ja niiden vaikutukset elämään Muistisairaus psyykkisenä haasteena yksilölle ja perheelle Muistisairauden vaikutukset perheen vuorovaikutussuhteisiin Parisuhde ja vakava sairaus Muistisairaus ja seksuaalisuus Perhetyön mahdollisuudet hoitokodin arjessa: Aviosuhteen jatkumisen mahdollistaminen Kirjeet yhteydenpidon välineenä Omaisten illat, Perhetapaamiset, Sukupuutyöskentely Ryhmätoiminta Elämänkaaritieto hoidon laadun parantajana Käytöshäiriöitä vai kestämättömiä tunteita? Kunnioittava puheeksi ottaminen Hoitaja tunteiden vastaanottajana 2. Psykoterapeuttiset menetelmät muistisairaan hoidossa Koulutus Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille ja mielenterveystyön ammattilaisille jotka haluavat kehittää 32

33 muistisairaiden psykososiaalista ja psykoterapeuttista hoitoa. Koulutuksen sisällöt: Muisti ja muistisairaudet Etenevä sairaus psyykkisenä haasteena Elämä parantumattoman sairauden kanssa Työikäisen muistisairaus Muistisairauden psykososiaaliset ulottuvuudet Muistisairaus ja parisuhde Psykoterapeuttinen näkökulma muistisairauksiin Perhenäkökulma yksilöterapeuttisessa työssä, Pariterapia, Perheterapi, Ryhmät pariskunnille, puolisoille ja aikuisille lapsille, Psykoterapeuttisen työn erityiskysymykset, Psyykkiset suojamekanismit, Kiintymyssuhdenäkökulma muistisairauteen Projektio ja projektiivinen identifikaatio Erillisyyden ja läheisyyden toteutuminen Ihmisarvon kunnioittaminen ja säilyttäminen Toimijuuden ja osallisuuden tukeminen Itsemääräämisoikeus Yksilöllisyyden säilymistä tukeva hoito Käytöshäiriöt Pariterapia saattohoitomuotona Kuoleman kohtaaminen 3. Muistisairaus perheessä Seminaarisarja on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kolmannen sektorin ammattilaisille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Seminaarisarjassa paneudutaan parantumattoman sairauden vaikutuksiin koko perheen näkökulmasta. Seminaari auttaa kaikkia muistisairaiden ja heidän läheistensä kanssa työtä tekeviä kiinnittämään huomiota muistisairauden psyykkisiin ja vuorovaikutuksellisiin ulottuvuuksiin sekä auttamaan perheitä kohtaamaan näitä haasteita. 1. Monikerroksinen muisti ja muistisairaudet työikäisellä ja ikääntyvällä 2. Muistisairaus psyykkisenä haasteena 3. Muistisairaus, perhesuhteet ja perheen vuorovaikutus 4. Muistisairaus, parisuhde ja seksuaalisuus 5. Koko perhe hoidossa ja hyvän hoidon tukena 6. Muistisairauden haasteet auttajalle 4. Muistisairas ja hänen läheisensä auttamistyössä Seminaari Kaksipäiväinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Seminaarissa paneudutaan muistisairauksien tunnistamiseen Lisätietoja koulutuksesta 33

34 muistisairauksien pitkäkestoisten vaikutusten tiedostamiseen koko perheen näkökulmasta ammattilaisten haasteisiin muistisairaiden hoidossa Seminaarin teemat: Aivoterveys Muistin ja muistojen kerroksisuus Muistivaikeuksista muistisairauksiin Muistisairaudet ja niiden yleisyys Parannettavissa olevat muistivaikeudet Etenevät muistisairaudet Työikäisen muistisairaus Kokonaisvaltainen lähestymistapa muistisairauksien hoitoon Muistisairaus psyykkisenä haasteena Muistisairaus yksilön, parin ja perheen kannalta Muistisairauden vaikutukset vuorovaikutukseen Muistisairaan ihmisen kohtaaminen Koko perheen huomioiminen hoidossa Muistisairauden haasteet terveydenhuollon ammattilaiselle 34

35 Lisätietoja koulutuksesta 35

36 Lyhytkurssit 1. Asiakaspalvelualan työturvallisuuskoulutus 4 h Päivän aiheita mm: Väkivallan ulottuvuudet Ennakointi työyhteisössä Toimintaohjeita Ennakkomerkit Rauhoittava vuorovaikutus Uhkatilanteessa käyttäytyminen Työntekijä uhrina Jälkihuolto 2. Lähisuhde- ja perheväkivallan kohtaaminen Miten auttaa? 4h Koulutuksen sisältö (4 tuntia): Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen Väkivallan monet muodot Mies-, nais-, ja lapsinäkökulma Ohjauksen ja hoidon välineitä Turvaaminen ja turvallisuus Palveluja uhreille ja tekijöille Yhteistoiminta, vastuut ja yhteistyö Työntekijän jaksamisesta huolehtiminen 3. Myötätuntouupumus - auttajan sudenkuoppa? Koulutus 4h Kohderyhmä Koulutus soveltuu monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisille, seurakuntien työntekijöille sekä kaikille ihmissuhdetyötä tekeville. Koulutuksen tavoite Koulutus antaa tietoa myötätuntostressistä ja myötätuntouupumuksesta, myötätunto-uupumuksen tunnistamisesta, ehkäisystä ja jälkihoidosta sekä reflektiopintaa ammatilliseen kasvuun. Koulutuksen sisältö Myötätunto ja myötätuntostressi -voimavara vai taakka? Välinpitämättömyyttä ja väsymystä kasvokkain myötätuntouupumisen kanssa Myötätuntostressin itsearviointi ja kokemusten vaihto Myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisy ja hoito 4. Sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuskoulutus Koulutuksen sisältö (4 tuntia): Aggressiivisen asiakkaan / omaisen kohtaaminen Mielenterveys- ja päihdeongelmat turvallisuuden arjessa Psyykkinen työturvallisuus ja sen edistäminen Traumatisoituminen, sijaistraumatisoituminen, myötätuntouupumus 36

VAKAVASTI SAIRASTUNEEN

VAKAVASTI SAIRASTUNEEN KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO KOUVOLANKATU 24 45100 KOUVOLA 041-5181181 VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2017 VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKEMINEN Tieto

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö 1 A-klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto Sumeliuksenkatu 13 A 2, 33100 Tampere Jukka Oksanen 045-65 789 67 toimisto: 03-253 9647, 03-253 9655 e-mail: koulutus.tampere@a-klinikka.fi A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Asiantuntijuudesta taitoa ja osaamista työelämään. Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Asiantuntijuudesta taitoa ja osaamista työelämään. Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut Asiantuntijuudesta taitoa ja osaamista työelämään Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut Asiantuntijuudesta taitoa ja osaamista työelämään Koulutus- ja kehittämispalvelut on Lapin yliopiston

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät Asiantuntijuus kuntoutuksessa Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät 30.11.2010 Onko asiantuntijuus TE-toimistossa rapautunut (ammatillisen kuntoutuksen osalta) Vajaakuntoisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKULOMAKE 1/6 Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo Hakemus ja sen liitteet jätetään 4 kappaleena sen yliopiston psykologian oppiaineeseen, johon hakija ensisijaisesti pyrkii. Kuoreen merkintä Haku erikoispsykologin

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Sosiaalialan osaaminen Lapissa

Sosiaalialan osaaminen Lapissa Sosiaalialan osaaminen Lapissa Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa -seminaari 15.4.2016, Rovaniemi Tarja Kemppainen, Lapin yliopisto Asta Niskala, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Maria

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

Asia: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan paatos , Psykoterapian ostopalvelut

Asia: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan paatos , Psykoterapian ostopalvelut Turku 4.2.2016 OIKAISUV AA TIMUS Asia: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan paatos 19.1.2016, Psykoterapian ostopalvelut 1.3. 2016-31.12. 2018 Otsikossa mainittuun paatokseen viitaten haluan

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Opetussuunnitelma Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi LUOVIEN TYÖMENETELMIEN

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

miestyön osaamiskeskus

miestyön osaamiskeskus miestyön osaamiskeskus 1 Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä sekä vahvistaa eri toimijoiden osaamista

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa?

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Webinaari 9.4.2014 klo 10-11 Opettajankouluttaja, KT Arja Pakkala Lehtori, KM

Lisätiedot