Lastenpsykiatria erikoissairaanhoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastenpsykiatria erikoissairaanhoidossa"

Transkriptio

1 Lastenpsykiatria

2 Lastenpsykiatria erikoissairaanhoidossa Lasten vastuualueelle kuuluvat lastentautien, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian erikoissairaanhoito Lasten vastuualue kuuluu konservatiiviseen tulosalueeseen Ylilääkäri Kirsi Mustonen Osastonhoitaja Minna Nättinen

3 Yleistä lastenpsykiatriasta Lastenpsykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan vuotiaita lapsia (hoidon piirissä 270 lasta) Työskentely työryhmissä on moniammatillista ja erikoislääkärijohtoista Lähetteiden perusteella lastenpsykiatrin tekemän suunnitelman mukaisesti voidaan tehdä myös polikliinistä konsultaatiotyötä jaksona Tehtävä: Arvioida lapsen psyykkistä tilannetta ja suunnitella sekä toteuttaa lastenpsykiatrista hoitoa Lastenpsykiatriseen työhön kuuluu tiivis yhteistyö lapsen arjen verkostojen kanssa (perheet, lastensuojelu, päiväkodit, koulut ja terapeutit).

4 Lähetteet Yhteensä yht. 112 ( )

5 Osasto 8 ( ) Hoitopäivät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Peipossa 279 Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Peipossa 573 = 1398

6 Hoidossa olevat potilaat tällä hetkellä hoidossa 269 lasta ( ), joista osastojonossa 2 jonotusaika osastolle (KSKS) n. 0-2kk jonotusaika osastolle Peippoon 0-3kk kiireelliset hoidetaan viivytyksettä

7 Yksilöterapia - Pitkäkestoiset - kuvataideterapiat PSYKOTERAPIA JA TERAPIAMÄÄRÄT Kela Ostopalvelut Lastenpsykiatrian yksikön oma työ Yhteensä Perheterapia TERAPIALAJIT YHTEENSÄ Psykoterapia 38 Toimintaterapia Musiikkiterapia - Yksilö - ryhmä 5 1 Muut terapiat Yhteensä Toimintaterapia 34 Muut terapiat 11 Terapiat yhteensä 83 Lapsen terapiatyöskentelyyn liittyvät vanhempainohjaukset Vanhempain ohjaukset yhteensä 36 Terapiakonsultaatiot Lyhytkestoiset terapiat

8 Lastenpsykiatrian työntekijät Ylilääkäri Osastonylilääkäri 5 lääkäriä (tällä hetkellä 4 erikoistuvaa + konsulttilääkäri) 6 psykologia (tällä hetkellä 7, joista 3 osa-aikaisia) Oh Aoh 14 hoitajaa 2 sos.tt Toimintaterapeutti Elto Sihteerit

9 Lastenpsykiatrian työryhmät Poliklinikkatyöryhmä 1 Pikkulapsipsykiatria evl Laura Paananen ke klo stt Maarit Pöyhönen psy Anna Salo sh Mariniina Boden (4pv/vko) elto Mirja Kunttunen Poliklinikkatyöryhmä 2 Kouluikäiset ma klo evl Elina Tirkkonen (11.8-) Yleispsykiatrinen painotus psy Anna Lepistö (4pv/vko) esikouluikäiset erityisin perustein (esim. psy Kaisa Näkkilä sisarussuhteet) sh Riikka Weman (4pv/vko) stt Sirpa Hiltunen (18.8-) Poliklinikkatyöryhmä 3 Kouluikäiset ke klo oyl Riitta Näkki Neuropsykiatrinen painotus evl Emilia Salo ( ) psy Marketta Mäntylä (4pv/vko) psy Jochen Knoll tt Anne-Mari Niemi lh Mikko Autere

10 Lastenpsykiatrian työryhmät Poliklinikka työryhmä 4 Yksilöpsykoterapia TR ma klo yl Kirsi Mustonen Psykoterapiakonsultaatiot ti ja ke klo evl Laura Paananen (varataan Eija S:n kirjalta) psy Eija Savolainen (3pv/vko) psy Anna Lepistö (4pv/vko) Poliklinikka työryhmä 5 Kotihoito ti klo evl Saija Puurula (3pv/vko, pkl: ma - ti ja to: os.8) stt Maarit Pöyhönen psy Jochen Knoll sh Minna Hömmö sh Eija Manninen Kriisityöryhmä 6 Krisu (hoitosuunn.) ke klo evl Emilia Salo psy Sari Nissinen psy Kaisa Näkkilä aoh Ritva Metsäpelto (kriisipuh ) sh Mailis Parkkonen sh Riikka Weman (4pv/vko)

11 Kiireetön lähete Lapsella on selvä psyykkinen häiriö tai lapsen psykososiaalinen toimintakyky on alentunut psykososiaalisten oireiden vuoksi Lapsen psyykkinen oireilu pitkittyy, vikka oireilun laukaisseet kuormittavat elämäntapahtumat ovat jo korjaantuneet Lapsella on tarve yksilölliselle laaja-alaiselle lastenpsykiatriselle hoito- ja kuntoutussuunnitelmalle Lastenpsykiatrinen arviointi 0-3 v lapselle on tarpeen vaikeiden vuorovaikutus-, mieliala- tai säätelyongelmien vuoksi Perheiden vaikeat vuorovaikutushäiriöt Lapsen oireilun lisäksi perheellä on moniongelmallisuutta, riskitekijöiden kasautumista tai huomattava lastensuojelun tuen tarve Perusterveydenhuollon ja perustason tuella ja hoidolla ei ole saavutettu tulosta

12 Kiireellinen lähete tai päivystyslähete Jos lapsella epäillään vakavaa mielenterveyshäiriötä: - Itsetuhoisuus - Psykoottisuus tai sen epäily - Vakavat impulssikontrollin häiriöt (vakava väkivallan uhka, kontrolloimaton väkivaltaisuus) - Vakava syömishäiriö

13 Lastenpsykiatrinen osastohoito 3 pitkäaikaispaikka, 1 (viikon) kriisipaikka Jyväskylässä, KS Rak 45. Hyvinkäällä Peipon sairaalassa 3 paikka (lähinnä 8 viikon tutkimusjaksoja) Viikko-osasto, hoito maanantaista perjantaihin Pitkäaikaishoidot useasta kuukaudestavuoteen Työryhmässä lääkäri, sairaanhoitajat, psykologi, sos.tt., elto

14 Lastenpsykiatrian osasto 8 Evl Saija Puurula/oyl Riitta Näkki Aoh Ritva Metsäpelto Psykologi Sari Nissinen Elto Mirja Kunttunun Sos.tt. Sirpa Hiltunen Sh Merja Eskelinen Lh Tuire Seppälä Sh Jaana Kauranen Sh Tarmo Kytölä Sh Sirkku Suominen Sh Miiru Pänkäläinen Sh Sami Korkala (sij. Tero Turkkila 4/2014 asti)

15 Lastenpsykiatrinen osastohoito Lapset käyvät osastohoidon aikana Kukkulan koulussa tai omassa koulussaan Hoidolle tulotilanteessa tavoitteet, joita arvioidaan n kuukausittain pidettävissä hoitokokouksissa Vanhemmat/huoltajat keskeisiä hoidon onnistumisessa Tiivis yhteistyö myös koulujen (päiväkodin) sekä sosiaalitoimen kanssa, erityisesti Kukkulan koulun

16 Lastenpsykiatrinen osastohoito Potilaat 6-12v, suurin osa poikia Ei autettavissa oman ympäristön ja avohuollon keinoin Usein käytösongelmat (vahva omaehtoisuus, raivarit, väkivaltaisuus, sosiaalisten taitojen heikkous) Estyneisyys, ahdistuneisuus (pakko-oireet, koulukieltäytymiset) Masennus Psykoottistasoinen oireilu Syömishäiriöt Neuropsykiatriset potilaat

17 Lastenpsykiatrinen osastohoito Useimmiten taustalla kiintymyssuhde ja vuorovaikutus häiriöt Usein vuorovaikutus perheessä pitkittyneiden ongelmien myötä vääristynyt, rasittunut ja väsynyt - saatava katkeamaan

18 Lastenpsykiatrinen osastohoito; hoitavia elementtejä Yhteisö Turvallinen ympäristö Aikuisjohtoisuus Johdonmukaisuus Ennakoitavuus Yhdenmukaisuus Säännönmukainen arki Hoitavat seinät Vuorovaikutussuhteet Myönteiset, korjaavat Omahoitajat Psykologi, elto

19 Lastenpsykiatrinen tutkimusprosessi Lähete Tutkimussuunnitelma Ensikäynti: (työ)diagnoosi Arviointijakso: arviointiasteikot, lääkärin ja psykologin yksilötutkimukset, perhearviointi, vuorovaikutusarvio, polikliininen perhejakso, koti-, koulu-, pv-kotikäynti Mikäli perheellä on meneillään oleva perhetyö, yhteiskäynti lpsy vanhempaintapaajan kanssa kotiin Palautekäynti: kerätyn tiedon koostaminen, diagnoosi, hoitosuunnitelma

20 Lastenpsykiatriset avohoidot Vuorovaikutus -ohjaus Suunniteltu prosessi Toimintaterapia (suhteessa hoitaen) Psykoterapiat Käyttäytymis/kognitiivinen (lyhyt/pitkä), dynaaminen, trauma, perhe Arkiympäristön ohjanta Esim. erityisopettajan ohjaus mutismin hoidossa Videoavusteinen ohjaus Kotihoito Verkostotyö Usein muun hoidon osana tehostamassa hoitoprosessia Tukikäynnit Vanhempien ja lasten Lääkehoito Konsultaatiotyö Perhejaksot ja perhepäivät Kriisihoito

21 Saatetaan tarvita vakauttavaa työtä ennen kuin psykoterapiaa voidaan aloittaa - miksi ja mitä? Lapsella ei ole mahdollisuutta käsitellä vaikeita mielensisäisiä kysymyksiä ennen kuin hänellä on siihen lupa ja riittävä turvallisuuden tunne Kuinka vakaus? Vanhempien ja/tai muut perheen sisäiset ristiriidat selvitetty riittävässä määrin lapsi voi muodostaa oman käsityksen Lapsella on koti ja vanhempi perusta, jonka varaan terapia voidaan rakentaa Joskus tarvitaan monitasoista työskentelyä onko vakaudelle edellytyksiä? Lapsen tukikäynnit Perhetyö Verkostotyö: yhteiset tavoitteet Joskus psykoterapia ei ole ensisijainen hoitomuoto esim. käytöshäiriöt vuorovaikutushoito

22 Psykoterapiaprosessi Hoitosuunnitelmassa psykoterapiakonsultaatio -- tarkistetaan, onko riittävästi tietoa ja edellytyksiä hoitoon -- mikäli on, tehdään psykoterapiasuunnitelma Hoitoneuvottelu: suunnitelma esitellään lapselle ja perheelle, siitä keskustellaan Hoitavan lääkärin päätös psykoterapian aloituksesta, jatkamisesta ja lopettamisesta yhteistyössä lapsen, vanhempien, terapeutin, vanhempainohjaajan ja muun hoitavan työryhmän kanssa Psykoterapiaprosessin eteneminen: töryhmä seuraa Lopettaminen: hoitava lääkäri tekee jatkosuunnitelman yhteistyössä lapsen, vanhempien sekä hoitavan työryhmän kanssa tai vastaavasti lääkäri lopettaa lastenpsykaitrisen hoidon ja laatii epikriisin

23 Vanhempainohjaus liittyen lapsen psykoterapiaan Lapsen yksilöterapiaan liittyy aina vanhemmanohjaus (yleensä 1-2 x/kk) Työskentelyn tavoitteena on tukea lapsen terapiaprosessia Vanhempia tuetaan käsittelemään hoidettavia kysymyksiä lapsen näkökulmasta siten, että he pystyvät arjessa toimimaan lapsen kehitystä ja terapiaprosessia edistävästi

24 Lastenpsykiatrinen kotihoito Tarpeenmukaista ja tavoitteellista lastenpsykiatrista hoitoa, jota toteutetaan yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa koko perheen kanssa pääsääntöisesti perheen kotona Moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäri, kaksi sairaanhoitajaa, psykologi ja sosiaalityöntekijä

25 Kotihoidon hoitoprosessi Tarpeenmukaisuus (esim. käyntien tiheys, kesto, hoitojakson pituus) Arviointijakso/pidempi työskentely Kotihoitosopimus Avoin kirjaus Yhteinen arviointi Palaute Tarvittaessa verkostotyö

26 Kriisityö Pulmat moninaisia Väkivaltaisuus Itsetuhoisuus Koulukieltäytymiset Koulusta poistot, myös päiväkodeista Usein jo jonkin aikaa jatkuneiden pulmien kärjistymiä, kasaantumisia Tilanteissa keinottomia, väsyneitä perheitä, kouluja, päiväkoteja

27 Kriisityö Tavoitteena tilanteen selvittely ja arviointi, myös hoito ja ratkaisu, joskus selvittely/selkiyttäminen riittää lapsen ja perheen vahvistaminen ongelmanratkaisussa 1-2 kk aikana yleisesti Lapsen yksilökäynnit psykologilla Perhearviointi/vuorovaikutusarvio Yhteistyö koulun, päiväkodin ja sosiaalitoimen kanssa Koti-, päiväkoti- ja koulukäynnit Arviointiasteikot

28 Kriisityöryhmä Tavoitteena alustava hoitosuunnitelma -> tarvittaessa jatkohoito/työskentely Last.psykiatria Perustaso, pene Lastensuojelu, sosiaalityö, perhetyö

29 Hoitaja lastenpsykiatriassa (sh ja lh) Hoitaja työskentelee osastolla tai pkl.lla psykiatrisen hoitotyön osaajana moniammatillisessa tiimissä.osastolla toimii vastuuhoitajana/vierihoitajana lapselle sekä toteuttaa yhteisöhoidon lainalaisuuksia hyödyntäen niitä potilaan hoidossa. Hoitaja osallistuu hoidon tarpeen arviointiin, hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja hoidon arviointiin. - terveen lapsen kasvun- ja kehityksen tuntemus. Lapsen ikätasoisen toimintakyvyn tunteminen ja poikkeamien tunnistaminen, patologisen kehityksen tunnistaminen -lapsen ja perheen vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen -lastenpsykiatrisessa tutkimusprosessissa hoitaja tapaa lasta ja verkostoa, kerää tietoa ja arvioi vuorovaikutusta tutkimuslomakkeiden ja haastattelun avulla sekä tarvittaessa videotallenteita käyttäen -somatiikan tuntemus, lääkehoito, toimintakyvyn tukeminen, ohjaus

30 Hoitaja lastenpsykiatriassa (sh ja lh) Hoitaja osallistuu valittavan hoidon toteutukseen ja kehittää hoitotyön sisältöä, menetelmiä (mm. osastohoito, kriisijaksot, perhejaksot, kotihoito..) Hoitaja hallitsee perhekeskeisen ja vuorovaikutteisen perhetyön menetelmät; toimii potilaslähtöisesti ja tavoitteellisesti vuorovaikutussuhteessa -osalla hoitajista on erityistason psykoterapiakoulutus ja toimivat yksilö-/perheterapeutteina sekä vanhempainohjaajina lapsen terapian rinnalla. Hoitaja tuntee maakunnallisen hoitoketjun ja tarvittavat yhteistyöverkostot hyödyntäen niitä aktiivisesti tutkimuksen/kuntoutuksen ja jatkohoidon järjestämisessä.

31 Sosiaalityöntekijä lastenpsykiatriassa Sosiaalityöntekijä lastenpsykiatriassa työskentelee pääasiassa lapsen perheen ja verkoston tai joskus vanhempainryhmien kanssa. Lastenpsykiatriassa sosiaalityöntekijä tapaa harvoin lasta yksilökäynneillä, mutta usein yhdessä lapsen perheen kanssa Sosiaalityöntekijä kartoittaa osaltaan lapsen ja perheen palvelujen tarpeen ja tarvittaessa ohjaa niiden palvelujen piiriin, joihin lapsi ja perhe ovat oikeutettuja Lastensuojelun tarpeen tunnistaminen ja lastensuojeluviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävä osa lastenpsykiatrian yhteistyötä

32 Sosiaalityöntekijä lastenpsykiatriassa Lapsen lastenpsykiatrisessa tutkimusprosessissa sosiaalityöntekijä tapaa vanhempia tai muuta verkostoa. Tapaamisten tarkoitus on perheen elinolojen, rakenteen, historian ja perheen vuorovaikutuksen arviointi (esim. sukupuu, erilaiset aikajanat) = perhearviointi Lapsen hoitosuunnitelmassa hoito suunnitellaan yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden mukaan; tässä sosiaalityöntekijän tehtävä voi olla vuorovaikutuksen, vanhemmuuden ja perheen sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, muu terapeuttinen työ sekä yhteistyö tarpeellisten palvelujen järjestämiseksi

33 Psykologin työ lastenpsykiatrialla 7 psykologia perhe-/yksilöterapiakoulutus Psykologin tehtäviä: Yksilötutkimus Vuorovaikutustutkimus Perhetyö/perheterapia/vanhempien ohjaus Yksilöterapia/tukikäynnit Verkostotyö Työryhmätyö

34 Psykologin tutkimus/arviointi Arvio diagnosoinnin ja hoitosuunnitelman apuna Lapsen näkökulma, omat ajatukset, kokemukset, tuntemukset Aina hoidollinen lähtökohta Osana kokonaisuutta Havainnot ja tiedonkeruu perheeltä, koulusta/päiväkodista, osastolta

35 Psykologin tutkimus Arvioidaan kognitiivista taitotasoa/oppimiskykyä/oppimisvaikeuksia Tutustutaan lapsen tunne-elämään tapaamiskertoja n. 5, kahden kesken työhuone/leikkiterapiatila/koti (?) n. 45 min/kerta

36 Psykologin tutkimus; välineet ja menetelmät Tarkkailu, havaintojen teko Keskustelu/haastattelu Testit Kyselylomakkeet Piirtäminen, muovailu Leikki, pelit Kortit Asteikot ym. Havainnollistamiset ym

37 Psykologin tutkimus; mitä arvioidaan tai tutkitaan Yleisesti psyykkistä vointia, kehitystä Vuorovaikutustaitoja ja haluja Jaksamista, keskittymistä Vahvuuksia, haasteita Poikkeamia normaalikehityksessä tai vuorovaikutuksessa Taitoja ja puutteita niissä

38 Psykologin tutkimus; mitä arvioidaan ja tutkitaan lapsen ääni ; omat kokemukset, ajatukset, tunteet Itse Perhe, verkosto, ihmissuhteet Käsitys ja suhde omiin hankaluuksiin Motivaatio muutokseen Vapaa-aika, harrastukset Koulu/päiväkoti

39 Psykologin tutkimus Johtopäätökset, yhteenveto ja suositukset tapaamisten pohjalta nähdystä, kuullusta, koetusta liitäen siihen muualta saadut tiedot. Palaute suullinen ja kirjallinen

Tervein mielin Pohjois-Suomessa PPSHP:n osahankkeen osaprojekti: lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjut

Tervein mielin Pohjois-Suomessa PPSHP:n osahankkeen osaprojekti: lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjut Tervein mielin Pohjois-Suomessa PPSHP:n osahankkeen osaprojekti: lastenpsykiatrian hoito- ja palveluketjut Virva Siira projektityöntekijä, FT Hanna Ebeling, vastuualueen johtaja, professori Pirjo-Liisa

Lisätiedot

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Levottoman ja/tai keskittymättömän lapsen ja nuoren Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Sisällysluettelo: 1. Johdanto ja määritelmä 2 - Tukitoimet alle kouluikäisille lapsille huoneentaulu 3 - Tukitoimet

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelma 2013-> Kliiniset toimintaryhmät Mielenterveys Avopediatrinen työryhmä Avopediatrian työryhmän

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE

KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE KALTOIN KOHDELTU LAPSI KÄSIKIRJA KALTOIN KOHDELLUN LAPSEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE 2007 SISÄLLYS LUKIJALLE...4 OSA 1. TOIMINTAMALLI...6 1. TOIMINTAMALLI LAPSEN KALTOINKOHTELUASIASSA...6 1.1. Vuokaavio toimintamallista...10

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Valtakunnallinen ohjaus 1.2 Paikallinen ohjelmatyö 1.3 Ohjelman tehtävä ja rajaukset 2. LASTEN JA PERHEIDEN MÄÄRÄ KEURUULLA

Lisätiedot

SELVITYS MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN HOITO JA PALVELUKETJUJEN NYKYTILASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN ALUEELLA

SELVITYS MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN HOITO JA PALVELUKETJUJEN NYKYTILASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN ALUEELLA SELVITYS MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN HOITO JA PALVELUKETJUJEN NYKYTILASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN ALUEELLA Minna Laitila Projektikoordinaattori Pohjanmaa hanke/sonet Botnia Maaliskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA HAASTAVIEN TILANTEIDEN KOHTAAMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN PALVELUISSA TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2007-2009 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN SAIRAALAOPETUKSEN KÄSIKIRJA

KOKKOLAN KAUPUNGIN SAIRAALAOPETUKSEN KÄSIKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN SAIRAALAOPETUKSEN KÄSIKIRJA MARIANKADUN KOULUN TOIMINTAMALLIT ALKUSANAT Sairaalaopetuksen käsikirja on tarkoitettu meille kaikille sairaalaopetuksessa toimijoille; erityisluokanopettajille,

Lisätiedot

Kirsi Järvelä ja Satu Kiema NUORTEN MASENNUS JA ITSETUHOISUUS

Kirsi Järvelä ja Satu Kiema NUORTEN MASENNUS JA ITSETUHOISUUS Kirsi Järvelä ja Satu Kiema NUORTEN MASENNUS JA ITSETUHOISUUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Sosiaali ja terveysalan

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot