Ilmoitusliikenteen ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmoitusliikenteen ohjeet"

Transkriptio

1 Ilmoitusliikenteen ohjeet

2 Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne Työnantajan ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusliikenteen aikataulu Ilmoitusvälineet Ilmoituksissa käytettävät koodit Ilmoitettavat palvelussuhteet Omaishoitajat Perhehoitajat Luottamushenkilöt Palvelussuhdeilmoituksen tiedot Palvelussuhdeilmoitukset Vuosiansioilmoituksen tiedot Virheilmoitusten korjaaminen Erityistä ilmoitusliikenteessä Opettajien eläketurva Palomiehet Eläinlääkärit Vaalit Kunnallistamisen yhteydessä VaEL:n valinneet Rekisterin ohjekirjeet Vakuuttamisen oikaisu Palvelussuhderekisterin yhteystiedot Ostopalvelut Työnantajien vuosiaikataulu Muutokset kuntapalvelujen järjestämisessä... 21

3 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työntekijän eläketurvan järjestämiseksi ja eläkelaissa säädettyjen muiden tehtävien toimeenpanemiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot. Eläkelaitoksella on oikeus antaa määräyksiä työnantajille siitä, milloin ja missä muodossa tiedot ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin. 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu Eläkelaitos on antanut jokaiselle jäsenyhteisölle oman viisinumeroisen jäsenyhteisötunnuksen. Tunnus on pakollinen tieto kaikissa ilmoituksissa. 1. Täytä ilmoittajan yhteystietoilmoitus Ilmoittaja on hallintoyksikkö, joka tekee itsenäisesti ilmoitukset Kevan palvelussuhderekisteriin (esim. rahatoimisto). Yhteydenottoja varten rekisteriin tarvitaan ilmoittajan osoitetiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite. Yhteystietojen muutokset voi ilmoittaa soittamalla, faksilla, sähköpostilla, postitse tai Asta -palvelua käyttäen. Ilmoittajatunnus on enintään kuuden merkin mittainen, mieluiten numerotunnus, joka on pakollinen tunnistetieto. Ilmoittajatunnuksena voi käyttää samaa tunnusta kuin jäsenyhteisötunnus. Kevalle ilmoitusliikenteen aloittamisen yhteydessä ilmoitettu tunnus on pakollinen tieto jokaisessa palvelussuhde- ja vuosiansioilmoituksessa. Ilmoittajan vaihtuessa tulee palvelussuhde päättää ja ilmoittaa uusi palvelussuhde uudella ilmoittajatunnuksella. Jos jäsenyhteisöllä on käytössä maksupisteitä palkkaperusteisen eläkemaksun tilittämistä varten, maksupistettä on vastattava samanniminen ilmoittaja ja niillä on oltava sama kolmenumeroinen. 2. Täytä toimintayksikköilmoitus jokaisesta toimintayksiköstä erikseen Toimintayksikkö on työntekijän työpiste, josta tarvitaan tietoa eläkekäsittelyssä ja tilastoinnissa. Eläkelaitos toimittaa toimintayksikkötiedot Tilastokeskukselle, joka käyttää niitä mm. Tilastokeskuksen lokakuun kyselyssä. Jokaiselle toimintayksikölle ilmoitetaan 2-9 merkin mittainen numeerinen toimintayksikkötunnus (virastotunnus, toimipaikkatunnus), jota käytetään sen jälkeen palvelussuhdeilmoituksissa. Toimintayksikkötunnuksen yleisin pituus on 6 numeroa. Ilmoitusliikenteen ohjeet 2

4 Kun rekisteriin halutaan ilmoittaa uusi toimintayksikkö, muuttaa jo olemassa olevan tietoja tai ilmoittaa toimintayksikön lakkaamisesta, tulee hyvissä ajoin ennen seuraavaa palvelussuhdesiirtoa ottaa yhteyttä yhteyshenkilö Meeri Sirviöön, puh Tee palvelussuhteiden alkamisilmoitukset Palvelussuhteen alkamispäivä ei voi olla aiempi kuin työnantajan Kevan jäsenyhteisöksi liittymispäivä. Palvelussuhdeilmoitukset tehdään neljännesvuosittain tai sitä mukaa kuin ilmoitettavaa syntyy. Täydennettävät ja tulostettavat Ilmoittajan yhteystiedot-, Toimintayksikköilmoitus-, Palvelussuhdejaksoilmoitus- ja Vuosiansioilmoitus- lomakkeet löytyvät kotisivultamme kohdasta Lomakkeet Lomakkeet työnantajille. 1.3 Ilmoitusvälineet Suurin osa palvelussuhdetiedoista tulee Kevaan konekielisessä muodossa, joten ilmoittaminen edellyttää oman atk-järjestelmän tuntemista. Koneellisesta ilmoittamisesta on sovittava erikseen Kevan kanssa. Palvelussuhdeilmoitukset voidaan antaa seuraavilla ilmoitusvälineillä: Linjasiirto Tietoa linjasiirron vaihtoehdoista ja ohjeista saa omalta ohjelmatoimittajalta. CD:t Varmista, että CD:llä on vain tarvittavat tiedostot. Internet-yhteys lähetysten tulee olla salattuja ja käyttäjä tunnistettavissa yhteyden aloittaminen sovitaan Logican kanssa Lomakkeet palvelussuhdejaksoilmoitus lomake vuosiansioilmoitus -lomake Lomakkeissa on oltava päiväys, allekirjoitus ja jäsenyhteisön leima. Jos lomakkeita on paljon, vastaavat tiedot voi antaa lähetteessä. Lomakkeet löytyvät Kevan kotisivulta kohdasta Lomakkeet Lomakkeet työnantajille Ilmoitusliikenteen ohjeet 3

5 Palvelussuhderekisterin verkkosivut (KuEL) Palvelussuhderekisterin verkkosivut tukevat ilmoitusliikenteen hoitamista. Tässä palvelussa: saat suoran yhteyden Kevan palvelussuhderekisteriin näet samojen henkilöiden palvelussuhdetiedot kuin omassa palkkajärjestelmässäsi voit tarkistaa, ovatko ilmoittamanne tiedot oikein rekisteröity voit tulostaa henkilöittäin palvelussuhdeluetteloita ja rekisteriotteita voit hoitaa koko ilmoitusliikenteen Palvelussuhderekisterin verkkosivuilla, eli lomakkeiden lähettämisen sijaan voit syöttää palvelussuhdetiedot suoraan Kevan rekisteriin Lisää palvelussuhdejakso ja Lisää ansiojakso -toiminnoilla. Käyttöohjeet löydät KuEL:n Palvelussuhderekisterin verkkosivuilta. 1.4 Ilmoituksissa käytettävät koodit 1.5 Ilmoitettavat palvelussuhteet Kevan palvelussuhderekisteriin ilmoitetaan kaikki kunnallisen eläkelain piiriin kuuluvat palvelussuhteet. KuEL:n piiriin kuuluvat palvelussuhteet ilmoitetaan Kevan palvelussuhderekisteriin riippumatta niiden kestosta tai ansioiden määrästä. Ilmoitus tehdään vuotiaista työntekijöistä. Näistä maksetaan myös eläkemaksu. Ilmoitus- ja vakuuttamisvelvollisuus alkaa henkilön 18 iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 iän täyttämiskuukauden loppuun. Tänä aikana ansaituista ansioista kertyy työntekijälle eläkettä. Vuoden 2005 alusta voimaan tulleet ilmoitusliikenteen muutokset eivät koskeneet ennen vuotta 1940 syntyneitä henkilöitä, vaan heidän osaltaan noudatetaan ennen voimassa ollutta lakia. Jos palvelussuhde on alkanut ennen kuin henkilö on täyttänyt 65 vuotta, peritään eläkemaksut niin kauan kuin palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisesti. Jos palvelussuhde alkaa henkilön täytettyä 65 vuotta, ei maksuja peritä eikä palvelussuhteita ilmoiteta rekisteriin. KuEL:n piiriin kuuluvat palvelussuhteet ilmoitetaan eläkelakikoodilla 01 Kunnallisen eläkelain (KuEL) piiriin kuuluvat Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöön virka- tai työsuhteessa olevat henkilöt. Ilmoitusliikenteen ohjeet 4

6 Mikä katsotaan virka- ja työsuhteeksi? Virka- ja työsuhteet kuuluvat kunnallisen eläkelain piiriin. Jos työhön sisältyy viranomaistehtäviä tai julkisen vallan käyttöä, on kyseessä aina virkasuhde, koska tällaisia tehtäviä voi suorittaa vain kuntaan tai kuntayhtymään virkasuhteessa oleva henkilö Työsuhde ja työsopimuslain sitovuus Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsuhdekäsitettä. Jos sopimussuhde täyttää työsuhteen tunnusmerkit, ei voida sopia eläkelaitosta sitovasti työn tekemisestä toimeksiantosuhteessa. Jos työnteon tosiasialliset olosuhteet eivät vastaa sovittua, eläkelaitos voi jälkikäteen tulkita oikeussuhteen työsuhteeksi, jossa maksetusta palkasta jäsenyhteisö on velvollinen suorittamaan KuEL:n mukaisen maksun ja josta henkilöllä aikanaan on oikeus KuEL:n mukaiseen eläkkeeseen. Ensisijaisesti työn tilaajan on tiedettävä, onko työn suorittaja otettu työsuhteeseen vai toimiiko hän itsenäisenä yrittäjänä. Suositeltavaa on, että kaikista työsuorituksista tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi, tehdäänkö työ työsuhteessa vai ei. Lisäksi siinä tulee olla maininta siitä, kuka hoitaa eläketurvan. Työsuhteen tunnusmerkit Epäselvissä tapauksissa, joissa kirjallista sopimusta ei ole tai siinä ei ole sovittu em. asioista, joudutaan ratkaisu tekemään työsuhteen yleisten tunnusmerkkien avulla. Henkilö on työsuhteessa, kun hän tekee sopimuksen perusteella työtä toiselle vastiketta vastaan toisen johdon ja valvonnan alaisena (työnantajan direktio-oikeus). Vuoden 2005 alusta lähtien henkilöt, jotka toimimatta yrittäjänä ovat tehneet jäsenyhteisön kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen Toimeksianto- ja konsulttisopimukset KuEL:n piiriin on vuoden 2005 alusta lähtien kuulunut myös sellainen henkilö, joka ei ole työsuhteessa jäsenyhteisöön, mutta jolle jäsenyhteisö maksaa palkkiota toimeksiantosopimuksen tai muun vastaavan järjestelyn perusteella. Edellytyksenä on, ettei henkilö ole yrittäjien eläkelaissa (YEL) tarkoitettu yrittäjä. Jos toiminta kuuluu YEL:n piiriin tai sitä harjoitetaan yhtiön tai muun yhteisön nimissä, siitä ei tehdä ilmoitusta Kevan rekisteriin eikä peritä eläkemaksuja. Kopio YELvakuutuskirjasta tai vakuutusmaksukuitista osoittaa, että toimeksisaaja on yrittäjä. Toiminnan tulee tällöin kuulua YEL:n piiriin vakuutettuun toimialaan. Toimeksianto- ja konsulttisopimuksen tehnyttä Ilmoitusliikenteen ohjeet 5

7 henkilöä ei tarvitse ilmoittaa palvelussuhderekisteriin silloin jos hänellä on Eläketurvakeskuksen ennen vuotta 2002 antama päätös vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamisesta. Jos toiminta on niin vähäistä (yrittäjätoiminnasta saatu työtulo on vähemmän kuin YEL - vakuuttamisen alaraja), ettei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta, työ kuuluu KuEL:n piiriin. Samoin jos henkilö on vanhuuseläkkeellä eikä sen vuoksi velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta, ilmoitetaan toimeksiantosuhde KuEL:n piiriin. Jos yrittäjän palvelussuhde ilmoitetaan KuEL:n piiriin, pitää ilmoituksessa olla työn tehneen henkilön nimi ja henkilötunnus. Ilmoitusta ei voi tehdä Y-tunnuksella eikä toiminimellä. Jos toimeksisaaja kuuluu maatalousyrittäjien eläkelain piiriin (voimassa oleva MYEL-vakuutus) ja toimeksianto kuuluu maatalouden toimialaan, toiminta jää KuEL:n ulkopuolelle. Seuraavien esimerkkien kohdalla on usein kyseessä toimeksiantosuhde, mutta myös työsuhde on mahdollinen: tukihenkilö tai läheisverkostohoitaja tutkinnon arvostelija pianonvirittäjä auraus- ja lanaustyöt erotuomari työharjoittelussa olevalle henkilölle maksettava vastike, kun harjoittelija ei ole työsuhteessa ulkopuolinen luennoitsija erityisasiantuntija konsultti työnohjaaja terapeutti Luentopalkkiot Luentopalkkiot kertaluontoisista luennoista ja esitelmistä ovat olleet eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota alkaen. Luentopalkkioista omille työntekijöille ja viranhaltijoille sekä ulkopuolisille luennoitsijoille peritään eläkemaksut ja palvelussuhde ilmoitetaan rekisteriin. Jäsenyhteisön palveluksessa olevien luentopalkkiot voidaan ilmoittaa joko erillisenä palvelussuhteena tai työ- tai virkasuhteen ansioina. Ulkopuolisten luennoitsijoiden kertaluennot ilmoitetaan omina palvelussuhteinaan. Palvelussuhteen laji: oppilaitoksessa pidetyt luennot ja luentosarjat virka- / työsuhde (01) omille työntekijöille maksetut luentopalkkiot virka- / työsuhde (01) ulkopuolisille maksetut palkkiot kertaluennoista toimeksiantosuhde (05) Ilmoitusliikenteen ohjeet 6

8 Tukihenkilöiden ja läheisverkostohoitajien ilmoittaminen Toimeksiantosopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen tehneet tukihenkilöt ja läheisverkostohoitajat kuuluvat KuEL:n piiriin ansioiden määrästä riippumatta. Tukihenkilölle ja läheisverkostohoitajille maksetusta palkkiosta peritään eläkemaksut ja palvelussuhteesta tehdään ilmoitus rekisteriin. Esim. Palvelussuhteen laji on 05 (toimeksiantosuhde) ja ammattinimikekoodi on (= Tukihenkilö). Esimerkkejä tilanteista, jolloin ei muodostu toimeksiantosuhdetta: Henkilökohtainen avustaja Vammaispalvelulaissa tarkoitettu henkilökohtainen avustaja on pääsääntöisesti työsuhteessa avustettavaan. Siten avustettava on velvollinen järjestämään työntekijänsä eläketurvan. Henkilökohtainen avustaja ei kuulu KuEL:n piiriin, vaikka kunta toimisi sijaismaksajana. Työtoiminta KuEL:n piiriin ei kuulu sosiaalihuoltolain 27 e :n mukaiseen vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuva henkilö, jolle maksetaan kannusterahaa, aktivointirahaa tai motivointipalkkaa Yrittäjien eläkelaki (YEL) Henkilö saattaa olla velvollinen järjestämään itselleen yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen eläketurvan, jos hän tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. YEL:n mukaan on vakuutettava liikkeen- tai ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva enemmistöosakas. Työskentely yrityksessä on YEL:n piiriin kuulumisen edellytys. YEL-vakuutus pitää ottaa, jos: yrittäjä on vuotias eikä hän ole siirtynyt työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle. yritystoiminta kestänyt vähintään neljä kuukautta keskimääräinen työtulo ylittää YEL -vakuuttamisen alarajan yrittäjä ei kuulu saman toiminnan perusteella minkään muun eläkelain piiriin. Eläketurvakeskuksen osoite on Eläketurvakeskus ja puh Omaishoitajat laji 08, nimike Omaishoitajat tulivat peruseläketurvan piiriin alkaen. Omaishoitajat tekevät työtä toimeksiantosopimuksen perusteella. Ilmoitusliikenteen ohjeet 7

9 Kunnalliseen eläketurvaan oikeuttavan toimeksiantosuhteen edellytyksenä on, että kunta laatii hoitajan kanssa omaishoidon tuesta annetun lain mukaisen sopimuksen. Omaishoitajan toimeksiantosuhde ilmoitetaan rekisteriin lajikoodilla 08, ammattinimikkeellä = omaishoitaja. Ennen vuotta 1940 syntyneisiin omaishoitajiin sovelletaan vanhoja säännöksiä. Rekisteriin ilmoitetaan vain sellaiset toimeksiantosuhteet jotka ovat alkaneet alle 65 -vuotiaana. 1.7 Perhehoitajat laji 06, nimike Perhehoitajat tulivat peruseläketurvan piiriin alkaen. Perhehoitajan palvelussuhteen alkamispäivä palvelussuhderekisterissä ei siten voi olla tätä aikaisempi. Perhehoitajat tekevät työtä toimeksiantosopimuksen perusteella. Kunnalliseen eläketurvaan oikeuttavan toimeksiantosuhteen edellytyksenä on, että kunta on tehnyt henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoitajan toimeksiantosuhde ilmoitetaan rekisteriin lajikoodilla 06, ammattinimikkeellä = perhehoitaja (as.kok. 312/92). Ennen vuotta 1940 syntyneisiin perhehoitajiin sovelletaan vanhoja säännöksiä. Rekisteriin ilmoitetaan vain sellaiset toimeksiantosuhteet jotka ovat alkaneet alle 65 -vuotiaana. 1.8 Luottamushenkilöt laji 07, nimike Luottamushenkilöitä ovat: valtuutetut ja varavaltuutetut kunnan ja kuntayhtymän toimielimiin valitut jäsenet muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt kuten kunnanhallituksen ja kunnallisten lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet sekä luottamushenkilötilintarkastajat Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi: käräjäoikeuden lautamiehet työpaikan luottamusmiehet koulujen vanhempainneuvoston tms. jäsenet kunnan viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä kunnan toimielimessä Ilmoitusliikenteen ohjeet 8

10 Kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavia ansioita ovat luottamushenkilöiden osalta: määräajalta maksetut palkkiot ansionmenetyskorvaukset Kokouspalkkiot eivät oikeuta KuEL:n mukaiseen eläkkeeseen. Luottamushenkilöille ei ilmoiteta palvelussuhdejaksoa, vaan ainoastaan vuosiansiojakso (lajikoodi 07, nimike 73244) Ilmoitusliikenteen ohjeet 9

11 2 Palvelussuhdeilmoituksen tiedot Kuntatyönantajat tekevät palvelussuhdeilmoitukset neljännesvuosittain ja palvelussuhteiden vuosiansioilmoitukset kerran vuodessa. 2.1 Palvelussuhdeilmoitukset Tiedot ilmoitetaan neljännesvuosittain. Palvelussuhdejaksoihin ei kohdisteta ansioita. Jäsenyhteisö Jäsenyhteisö (=työnantaja) on pakollinen tunnistetieto. Se on Kevan antama viisinumeroinen tunnus. Ilmoittaja Ilmoittaja on pakollinen tunnistetieto. Ilmoittaja on hallintoyksikkö, joka tekee itsenäisesti ilmoitukset palvelussuhderekisteriin. Ilmoittajatunnus on enintään kuuden merkin mittainen, mieluiten numeerinen tunnus. Ilmoittajatunnus voi olla myös sama kuin jäsenyhteisötunnus. Jos jäsenyhteisöllä on käytössä maksupisteitä palkkaperusteisen eläkemaksun tilittämistä varten, maksupistettä on vastattava samanniminen ilmoittaja ja niillä on oltava sama kolmenumeroinen tunnus. Jos ilmoittajatunnus vaihdetaan toiseksi, on palvelussuhde päätettävä ja ilmoitettava uusi palvelussuhde uudelle ilmoittajalle. Tiedot ilmoittajatunnuksista tulee ilmoittaa rekisteriyksikköön hyvissä ajoin ennen tunnusten käyttämistä ilmoitusliikenteessä. Toimintayksikkö Toimintayksikkö on esim. työntekijän työpiste, virasto- tai toimipaikkatunnus. Ilmoitusliikenteessä käytettäviä toimintayksiköitä ei tarvitse ilmoittaa työpisteiden osoitetarkkuudella. Toimintayksikkötunnus on 2-9 -merkkinen numeerinen tunnus. Toimintayksikkötunnus on pakollinen tieto palvelussuhdeilmoituksella. Toimintayksikkötunnuksen yleisin pituus on 6 numeroa. Tiedot toimintayksikkötunnuksista tulee ilmoittaa rekisteriyksikköön hyvissä ajoin ennen tunnusten käyttämistä ilmoitusliikenteessä. Lakitieto = 01 KuEL Ilmoitusliikenteen ohjeet 10

12 Henkilötiedot Henkilötiedot ilmoitetaan Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaisesti. Keva laskee ilmoitusliikennettä varten jäsenyhteisöille keinotekoiset henkilötunnukset, jos henkilöllä ei ole virallista henkilötunnusta. Jäsenyhteisöt eivät edelleenkään saa käyttää ilmoitusliikenteessä itse laskemiaan henkilötunnuksia. Ilmoitusliikenteessä käytettävien keinotekoisten henkilötunnusten laskenta Kevassa tulee loppumaan vuonna Tällöin sellaisten henkilöiden, joilla ei ole virallista Suomen henkilötunnusta tiedot ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin ilman henkilötunnusta. Jos virallista henkilötunnusta ei ole, ilmoitetaan henkilön etunimet, sukunimi, syntymäpäivä ja sukupuoli. Palvelussuhteen alkamispäivä Palvelussuhteen alkamispäivä ilmoitetaan kahdeksalla numerolla, esim Tarkennin Tarkenninta käytetään erottamaan samana päivänä alkaneita eri palvelussuhteita palvelussuhteita toisistaan, esim A B Atk-järjestelmästä riippuen käytetään alkamispäivän tarkentimina kirjaimia A Z tai numeroita 1 9. Ilmoitusliikenteessä käytettävä palvelussuhteen alkamispäivämäärä voi poiketa todellisesta palvelussuhteen alkamispäivämäärästä (ei ole aina kuntaan/tehtävään tulopäivä). Näitä tapauksia ovat esim: siirto ilmoittajalta toiselle järjestelmänvaihdos eläketurvan siirto ilmoittaja alkaa tai päättyy virkamääräyksen päivämäärä Palvelussuhteen päättymispäivä Palvelussuhteen päättymispäivä ilmoitetaan kahdeksalla numerolla, esim Palvelussuhteen päättymisilmoitukseen on merkittävä tilanteen mukainen päättymissyy. Päättymissyyt löytyvät koodiluettelosta. Päättymissyyt ovat kahden merkin mittaisia, esim. eronnut = 10. Palvelussuhdetiedot ilmoitetaan päättymishetken mukaisina. Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle ennen 68 -vuoden ikää mutta jatkaa senkin jälkeen töitä, palvelussuhde päätetään eläkkeelle jääntiä edeltävään päivään joko päättymissyyllä eronnut = 10 tai syyllä eläkkeelle = 50. Seuraavasta päivästä perustetaan uusi palvelussuhde, jos työskentely jatkuu välittömästi. Ilmoitusliikenteen ohjeet 11

13 Päättymisilmoituksella ilmoitettavat tiedot: toimenpide jäsenyhteisö, ilmoittaja, toimintayksikkö henkilön nimi ja henkilötunnus palvelussuhteen alkamispäivämäärä ja alkamispäivämäärän tarkennin palvelussuhteen päättymispäivämäärä ja päättymissyy ammattinimike palvelussuhteen laji Ammattikoodi Ammattikoodi on viisi merkkiä pitkä. Ammattinimikkeet koodeineen löytyvät Kevan kotisivulta osoitteesta: //www.keva.fi/työnantajille/palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne/ammattnimikkeet ja koodit Ammattinimikkeestä on käytävä ilmi, mitä työtä henkilö tekee. Myös harjoittelijoilla käytetään oikeaa tehtävänmukaista nimikettä tai tarkennettua harjoittelija/kesätyöntekijä nimikettä, esim. atk-harjoittelija, kirjastoharjoittelija, kesätyöntekijä/keittiötyö, kesätyöntekijä/huoltotehtävät. Jos koodiluettelossa ei ole työhön sopivaa ammattinimikettä, pyynnön uuden nimekkeen perustamisesta voi lähettää rekisteriyksikköön. Lomake pyyntöä varten löytyy Kevan kotisivuilta: //www.keva.fi/lomakkeet/lomakkeet työnantajille/täydennysilmoitus ammattinimikkeistöön. Lajikoodi Lajikoodi 01 = virka-/ työsuhde Lajikoodi 05 = toimeksiantosuhde Lajikoodi 06 = perhehoitaja Lajikoodi 08 = omaishoitaja 2.2 Vuosiansioilmoituksen tiedot Henkilön ansiot ilmoitetaan vuositasolla palvelussuhdelajeittain ja ilmoittajittain. Edellisen vuoden ansiot ilmoitetaan kerran vuodessa mennessä. Ilmoitettavat tiedot työnantaja, ilmoittaja, lakitieto henkilön nimi ja henkilötunnus palvelussuhteen laji Ilmoitusliikenteen ohjeet 12

14 ammattinimike ansiovuosi ja vuosiansiot ansioita ei erotella palkkatekijöittäin Eläinlääkärin virkapalkka ilmoitetaan palvelussuhteen lajilla virka-/työsuhde. Tämän lisäksi toimenpidepalkkiot ilmoitetaan erikseen vahvistuspäätöksen mukaisesti omana palvelussuhteen lajinaan. Luottamushenkilöiden määräajalta maksetuista palkkioista ja ansionmenetyskorvauksista annetaan vain vuosiansioilmoitus, eikä niistä tehdä erikseen palvelussuhdeilmoitusta. Käytettävät lajikoodit Lajikoodi 01 = virka-/ työsuhde Lajikoodi 05 = toimeksiantosuhde Lajikoodi 06 = perhehoitaja Lajikoodi 07 = luottamushenkilö Lajikoodi 08 = omaishoitaja Lajikoodi 13 = eläinlääkärin toimenpidepalkkiot Esimerkkejä ansioista, jotka ilmoitetaan rekisteriin: palkka tai muu vastike, joka on maksettu korvauksena työstä, ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin maksuvuoden mukaan luentopalkkiot opettajien lomapäiväkorvaus työajan lyhennyksestä maksettava korvaus erilaisten kulukorvausten verollinen osuus (muut kuin perhehoitajien ja perhepäivähoitajien sekä tukihenkilöiden ja läheisverkostohoitajien kulukorvaukset) tuotantopalkkiot, tulospalkkiot ns. jouluraha tai 13.kuukauden palkka lomakorvaus ay-luottamusmiestoimesta maksettu palkkio tai ansionmenetyskorvaus työsuojelupäällikölle/ -valtuutetulle maksetut palkkiot Esimerkkejä ansioista, joita ei ilmoiteta rekisteriin: kokouspalkkiot työmatkasta saatu päiväraha tai muu kustannusten korvaus perhehoitajien ja perhepäivähoitajien sekä tukihenkilöiden ja läheisverkostohoitajien kulukorvaukset työnantajalta saatu henkilökuntaetu korkoetu palvelussuhteen perusteella saadusta lainasta vahingonkorvaus palvelussuhteen päättymisen yhteydessä maksettu eroraha, kultainen kädenpuristus tms. irtisanomisajan palkka, jos palvelusuhde päättyy lomautukseen ja henkilö ei palaa työhön irtisanomisajaksi erilaisten kustannusten korvausten veroton osuus (esim. matkakorvaukset, työkalukorvaus, pukuraha, muuttoraha, ruuhkalisä) Ilmoitusliikenteen ohjeet 13

15 tekijänoikeuskorvaukset käräjäoikeuden lautamiehille maksetut palkkiot/ansionmenetyskorvaukset todistajapalkkiot 2.3 Virheilmoitusten korjaaminen Rekisteröinnissä syntyneiden virheilmoitusten korjaukset palautetaan rekisteriyksikköön 2 viikon kuluessa. Kun korjattava tai puuttuva tieto huomataan myöhemmin (esim. rekisteriotteelta): virhe ansioissa: ilmoita korjatut palvelussuhdelaji ja ilmoittajakohtaiset vuosiansiot (EI pelkkää erotussummaa) maksuvuoden mukaan vuosiansiot puuttuvat: ilmoita puuttuvat palvelussuhdelaji ja ilmoittajakohtaiset vuosiansiot maksuvuoden mukaan aiheettomat vuosiansiot: jos rekisteriin on ilmoitettu vuosiansiot esim. väärälle ilmoittajalle, lähetä selvitys poistettavista vuosiasioista ja tarkista, että kaikki eläkkeeseen oikeuttavat ansiot on rekisteröity oikeille ilmoittajille ja palvelussuhdelajeille virhe palvelussuhdetiedoissa o tee tarvittavat korjaukset palvelussuhdejaksotietoihin palvelussuhderekisterin verkkosivuilla tai ilmoita korjattavat tiedot lomakkeella rekisteriyksikköön o jos palvelussuhde on rekisteröity väärälle ilmoittajalle tai väärällä palvelussuhteen lajilla, tee palvelussuhdejaksoista poistoilmoitukset lomakkeella ja ilmoita palvelussuhdejaksot oikeilla tiedoilla rekisteriin o rekisteröityjen palvelussuhdejaksojen poisto tulee aina tehdä lomakkeella. Liitä mukaan selvitys siitä, miksi palvelussuhde pitää poistaa rekisteristä. o kun lisäät tai poistat ansioita rekisterissä niin tarkista myös, että ilmoitetut palvelussuhteet (=aikajaksot) vastaavat muuttunutta tilannetta Vuosiansioiden korjaaminen Jäsenyhteisön lopullinen palkkaperusteinen eläkemaksu määräytyy palvelussuhderekisteriin ilmoitettujen ansioiden perusteella. Palvelussuhderekisteriin ilmoitetut ansiot tulee tarkistaa ja tarvittavat korjaukset tulee olla tehtynä (muutokset palvelussuhderekisteriin rekisteröitynä) mennessä. Vuosiansioita voidaan korjata myös sen jälkeen kun lopullinen laskutus on tehty. Tällöin Kevassa tehdään rekisterin muuttuneen tilanteen perusteella palkkaperusteisen maksun oikaisu josta syntyy jäsenyhteisölle yksilöity lisä- tai hyvityslasku. Ilmoitusliikenteen ohjeet 14

16 Ansioiden tarkistuslistat Ansioiden tarkistuslistojen avulla voi tarkistaa, täsmäävätkö rekisteriin ilmoitetut edellisen vuoden ansiot sen summan kanssa, mistä jäsenyhteisö on maksanut palkkaperusteista ennakkomaksua. Jäsenyhteisön lopullinen palkkaperusteinen maksuosuus lasketaan palvelussuhderekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella, joten tietojen oikeellisuuden tarkistaminen on tärkeää. Tarkistuslistojen päivitysajankohdat Ansioiden tarkistuslistoista on saatavilla päivitettyjä versioita helmikuusta lähtien ennen lopullisen maksuosuuden laskentaa. Päivitysajankohdista ilmoitetaan Asta-palveluiden etusivulla Kohdennetut viestit -palstalla ja Työnantajille-osion etusivun uutisissa. Tarkemmat tiedot Ansioiden tarkistuslistojen käytöstä löytyvät Asta -aloitussivulta kohdasta Ansioiden tarkistuslistat Palvelussuhteen kuluessa tapahtuvat muutokset Sisäinen siirto Jos jäsenyhteisöllä on käytössä useita ilmoittajia ja henkilön palvelussuhde siirtyy ilmoittajalta toiselle, käytetään päättymissyytä 81 = sisäinen siirto. Henkilöllä alkaa päättymispäivää seuraavasta päivästä samassa jäsenyhteisössä uusi palvelussuhde. Palkkaohjelman vaihdos Kun jäsenyhteisö tai ilmoittaja vaihtaa palkanlaskentajärjestelmää, on oltava yhteydessä rekisteriyksikköön. Pääsääntöisesti toimitaan kuten henkilön siirtyessä jäsenyhteisössä välittömästi ilmoittajalta toiselle Palkanlaskentajärjestelmän vaihtuessa, tarkista pistokokein, että kaikki tiedot ovat siirtyneet oikein eläkelaitokselle Organisaatiomuutokset Organisaatiomuutoksista, jotka koskevat useiden henkilöiden palvelussuhdetietoja, on hyvä olla etukäteen yhteydessä rekisteriyksikköön ja talousosastoon. Eläkelaitos antaa erikseen ohjeet kutakin tapausta varten. Organisaatiomuutoksilla voi olla vaikutusta henkilön eläketurvaan ja jäsenyhteisön maksuosuuksiin. Jäsenyhteisö alkaa tai päättyy Kuntien ja kuntayhtymien työntekijöiden eläketurva järjestetään Kevassa. Ilmoitusliikenteen ohjeet 15

17 Kokonaan Kevan jäsenyhteisöjen omistuksessa oleva osakeyhtiö voi liittyä Kevan jäseneksi ilman rajoituksia.jäseneksi voi liittyä myös yhtiö jossa yhdellä tai useammalla kunnalla tai kuntayhtymällä on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n mukainen määräysvalta ja joka tuottaa kuntien lakiin perustuvia palveluja tai niitä välittömästi palvelevia palveluja. Ilman toimialarajoitusta jäseneksi voi liittyä vain määräysvallassa oleva uusi osakeyhtiö, jonka henkilökunnasta yli puolet siirtyy siihen Kevan jäsenyhteisöjen palveluksesta. Kevan jäsenenä voi tietiyin edellytyksin olla myös säätiöitä ja yhdistyksiä. Eläkelaitos antaa uudelle jäsenyhteisölle jäsenyhteisötunnuksen, ohjeet eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta ja ilmoitusliikenneohjeet. Jos jäsenyhteisön toiminta siirtyy toiselle jäsenyhteisölle ja henkilöt siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä, palvelussuhteet päätetään päättymissyyllä 82 = toiminta toiseen jäsenyhteisöön. Jos jäsenyhteisö lakkaa kokonaan ja henkilökunta irtisanotaan, päättymissyy on 10 = eronnut. Asiasta on tarkemmin yleiskirjeessä 2/ Osa toiminnasta päättyy tai siirtyy toiseen jäsenyhteisöön Jos muutos koskee vain joitakin henkilöitä, ei esim. koko toimintayksikköä, vain heidän palvelussuhteensa päätetään. Jos henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä toiseen jäsenyhteisöön, palvelussuhteen päättymissyy on 82. Jos henkilökunta siirtyy toiminnan valtiollistamisen yhteydessä VaEL:n piiriin, palvelussuhteet päätetään päättymissyyllä 70 = eläketurvan siirto. Muissa tapauksissa palvelussuhteet voi päättää päättymissyyllä 10 = ero Ilmoittaja alkaa tai päättyy Uuden jäsenyhteisön on sovittava rekisteriyksikön kanssa ilmoittajatunnuksen käytöstä ennen ilmoitusliikenteen alkamista. Jos ilmoittaja vaihtuu, palvelussuhteet päätetään syyllä 81 = sisäinen siirto. Uusi ilmoittaja tekee palvelussuhteista alkamisilmoitukset uudella alkupäivällä. Ilmoittaja maksupisteenä Jos työnantaja haluaa tilittää eläkemaksut useampana kuin yhtenä eränä, se voi sopia tiettyjen ilmoittajien toimivan maksupisteenä, jolloin ne maksavat itse palkkaperusteisen eläkemaksun. Tällöin ilmoittajalla ja maksupisteellä on oltava sama kolmenumeorinen koodi. Toimintayksikkö muuttuu palvelussuhteella Jos toimintayksikkö muuttuu palvelussuhteella ja muutos halutaan päivittää Kevan rekisteriin, sen voi tehdä päättämällä palvelussuhteen syyllä 81 = sisäinen siirto ja aloittamalla seuraavasta päivästä uuden palvelussuhteen muuttuneella toimintayksiköllä. Muuttuneen toimintayksikön voi vaihtoehtoisesti päivittää suoraan palvelussuhteelle Asta -palvelun kautta. Ilmoitusliikenteen ohjeet 16

18 3 Erityistä ilmoitusliikenteessä 3.1 Opettajien eläketurva Kuntien palveluksessa olevat peruskoulun, lukion ja aikuislukion opettajat, rehtorit sekä eräät muut valtion eläkelain (VaEL) piiriin kuuluvat henkilöt siirtyvät vuodesta 1999 lähtien asteittain KuEL:n piiriin Peruskoulun ja lukion opettajat Kunnallisissa palvelussuhteissa sovelletaan edelleen valtion eläkelakia osaan peruskoulujen ja lukion opettajista. Eläkelain määräytymisestä on säännökset voimaan tulleissa perusopetuslaissa (628/1998) ja laissa eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä (662/1998). Pääperiaate on, että valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluva lukion ja peruskoulun opettajan palvelussuhde pysyy VaEL:n piirissä niin kauan kuin palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena. Uudet eli tai sen jälkeen alkaneet palvelussuhteet vakuutetaan KuEL:n mukaan, jos henkilö on syntynyt tai sen jälkeen. Tätä aikaisemmin syntyneiden opettajien uudetkin palvelussuhteet kuuluvat edelleen VaEL:n piiriin. Jos virkaan tai toimeen kuuluvat tehtävät ovat pääasiassa muita kuin perusopetuslain tai lukiolain mukaisia opetus- tai oppilaskodinhoitajan tehtäviä, sovelletaan KuEL:a. Tehtävien tulee siis olla pääasiasssa (vähintään 51 %) opetustehtäviä, jotta VaEL voi tulla sovellettavaksi. Asiasta on lisätietoja uusien opettajien ilmoittamista koskevassa rekisterin ohjekirjeessä Esiopettajat Esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa, johon sovelletaan lakia eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä. Esiopetusta koskevat perusopetuslain säännökset tulivat voimaan Ennen säännösten voimaantuloa kunnalla saattoi olla opetusministeriön myöntämä kokeilulupa esiopetuksen järjestämiseen. Esiopetuksen järjestäminen tuli pakolliseksi Esiopettajien eläketurva määräytyy kuten peruskoulun ja lukion opettajilla, koska esiopetus on perusopetuslain mukaista toimintaa. Sovellettavaan lakiin ei vaikuta, missä esiopetus on järjestetty eikä se, mihin henkilö hallinnollisesti kuuluu (esim. koulu- vai sosiaalitoimeen). Siten uudet eli tai sen jälkeen alkaneet esiopettajien palvelussuhteet kuuluvat KuEL:n piiriin, jos henkilö on syntynyt tai sen jälkeen. Tätä aikaisemmin syntyneiden esiopettajien palvelussuhteet kuuluvat VaEL:n piiriin. Ilmoitusliikenteen ohjeet 17

19 Henkilön palvelussuhde säilyy siihen sovelletun lain piirissä niin kauan kuin sama palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena. Henkilön tehtävien tai ammattinimikkeen muutoksella tai henkilön siirrolla virkoineen koulutoimeen ei ole soveltamiseen merkitystä. Esimerkiksi päiväkodin lastentarhanopettajan palvelussuhde säilyy KuEL:n piirissä, jos palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena. Vastaavasti valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluneet palvelussuhteet pysyvät VaEL:n piirissä niin kauan kuin ne jatkuvat yhdenjaksoisesti. Edellytyksenä VaEL:n soveltamiseen ennen syntyneen esiopettajan palvelussuhteeseen on, että henkilö toimii pääasiallisesti opetustehtävissä. Pääasiallisuus edellyttää, että 51 % tehtävistä on opetustehtäviä (esiopetustehtäviä). Jos sen sijaan tehtävistä vähintään puolet on muita kuin mainittuja opetustehtäviä, sovelletaan KuEL:a henkilön iästä riippumatta. Ammatillisten oppilaitosten opettajat Ammatillisten oppilaitosten opettajien eläketurva määräytyy oppilaitoksen omistajan mukaan (KuEL, VaEL tai TyEL). Valtion ammattioppilaitosten kunnallistamisen yhteydessä 1995 säädettiin erityislailla siitä, että valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluneet opettajat säilyttävät eläketurvansa sellaisena kuin se olisi ollut, jos valtion palvelus olisi jatkunut eläketapahtumaan saakka. Edellytyksenä VaEL:n mukaisen eläketurvan ja eläkeiän säilymiselle on, että henkilön palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena eläketapahtumaan saakka. Näiden opettajien henkilökohtainen eläkeikä siis määräytyy VaEL:n mukaan ja he voivat saada samassa iässä myös kunnallisen eläkkeensä laukaisueläkkeenä. 3.2 Palomiehet Vakinainen palokunta kaikki palvelussuhteet ilmoitetaan Puolivakinainen palokunta vakituiset palvelussuhteet ilmoitetaan toistaiseksi voimassa olevina tai keston mukaan päivystävät palomiehet voidaan ilmoittaa jatkuvina sivutoimina, jos päivystävä palomies kuuluu päivystysrenkaaseen ainoastaan hälytys- harjoitus- tai sammutusrahaa saavat ilmoitetaan toistaiseksi voimassa olevina tai keston mukaan Ilmoitusliikenteen ohjeet 18

20 Vapaapalokunta eli VPK palvelussuhteita ei ilmoiteta Kevaan vaikka kunta toimisi sijaismaksajana ilmoitukset toimitetaan yksityisille eläkevakuutusyhtiöille VPK:lla oltava oma ly-tunnus 3.3 Eläinlääkärit Jäsenyhteisö vahvistaa kunkin vuoden loppuun mennessä euromäärän, joka otetaan huomioon eläinlääkärin toimenpidepalkkioina seuraavan kalenterivuoden aikana. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan lasketaan eläkepalkka ja niiden perusteella määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut. Palkkioiden määrä ilmoitetaan viranhaltijakohtaisesti. Palkkiot vahvistetaan myös: vahvistamishetkellä avoimena oleville viroille sijaisille viikonloppu- ym. päivystäjille. Päivystysrenkaaseen kuuluvan yhteispäivystyksessä olevan eläinlääkärin toimenpide- palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se työnantaja, jonka virassa eläinlääkäri on. Toimenpidepalkkioille vahvistetaan vuosittain enimmäissumma. Jos jäsenyhteisö vahvistaa suuremman summan, vain enimmäismäärä rekisteröidään. 3.4 Vaalit Vaalityöntekijät Jos kyseessä on presidentin-, eduskunta-, kunnallis- tai EU-parlamenttivaalit, ilmoitusliikenteessä noudatetaan seuraavia ohjeita: Keskusvaalilautakunta Ne keskusvaalilautakunnan jäsenet, jotka valtuusto valitsee vaalikaudeksi (4 vuotta), ovat luottamushenkilöitä, jotka ilmoitetaan rekisteriin luottamushenkilöistä annetun ohjeen mukaisesti. Keskusvaalilautakunta kutsuu itselleen sihteerin ja muut toimihenkilöt, jotka kuuluvat KuEL:n piiriin (eivät ole luottamushenkilöitä). Jos henkilö on muussa kunnan palveluksessa, KuEL:n alaiset palkkiot voidaan lisätä henkilön varsinaisesta toimesta saamiin palkkoihin. Ilmoitusliikenteen ohjeet 19

21 Jos keskusvaalilautakunnan KuEL:n alainen työntekijä ei ole muussa kunnan palveluksessa, palkkiot ilmoitetaan erillisenä sivutoimena. Vaalilautakunta Jäsenet ovat luottamushenkilöitä, jotka ilmoitetaan rekisteriin luottamushenkilöistä annetun ohjeen mukaisesti. Vaalitoimikunta Jäsenet ovat luottamushenkilöitä, jotka ilmoitetaan rekisteriin luottamushenkilöistä annetun ohjeen mukaisesti. Vaalitoimikunta hoitaa koti- ja laitosäänestykset. Keskuslautakunta Valtio valitsee läänin keskuslautakunnan jäsenet, ei kuulu kunnalle, eivät ole luottamushenkilöitä. Vaaliavustajat/vaalitoimitsijat Vaalilautakunnan lisäksi vaalipaikoilla toimii vaaliavustajia (59400) ja vaalityöntekijöitä (74692), jotka auttavat esim. ääntenlaskennassa. Vaalilautakunnan ulkopuoliset vaaliavustajat ja -työntekijät ovat sivutoimisia KuEL:n alaisia palvelussuhteita (eivät ole luottamushenkilöitä). Jos henkilö on muussa kunnan palveluksessa, KuEL:n alaisen vaaliavustajan ja -työntekijän palkkiot voi ilmoittaa henkilön varsinaisesta toimesta saamiin palkkoihin. Jos KuEL:(n) alainen vaaliavustaja ja -työntekijä eivät ole kunnan muussa palveluksessa, palvelussuhteet ilmoitetaan erikseen. 3.5 Kunnallistamisen yhteydessä VaEL:n valinneet Määrättyjen kunnalliseen omistukseen siirtyneiden valtion ja yksityisten laitosten henkilökunnan eläke-edut on järjestetty erityislaeilla. Erityislakien mukaan siirtymävaiheessa palveluksessa olevat saivat valita eläketurvansa määräytyvän joko valtion eläkelain (VaEL) tai kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (KuEL) mukaan. Esimerkkeinä näistä ryhmistä ovat terveyssisaret sekä kätilöt. Näiden kunnallistettujen laitosten henkilökunnan palvelussuhteet ilmoitetaan palvelussuhderekisteriin ja eläkkeen niistä myöntää Keva, mutta eläke lasketaan soveltaen valtion eläkelain säädöksiä. Ilmoitusliikenteen ohjeet 20

22 Rekisterin ohjekirjeet Vakuuttamisen oikaisu Virheellinen vakuuttaminen oikaistaan vakuuttamisen alusta lukien. Palvelussuhderekisterin yhteystiedot Postitusosoite paperimuodossa oleville ilmoituksille on: Keva/Rekisteriyksikkö, PL 425, Helsinki Ostopalvelut Yleiskirjeet Työnantajien vuosiaikataulu Muutokset kuntapalvelujen järjestämisessä Ilmoitusliikenteen ohjeet 21

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne... 2 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus... 2 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu... 2

Lisätiedot

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet KiEL-palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisteri ja ilmoitusliikenne... 2 1.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus... 2 1.2 Ilmoitusliikenteen aikataulu... 2

Lisätiedot

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet

OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 1 (17) Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenteen ohjeet OHJE 2 (17) Sisällysluettelo 1 Palvelussuhderekisterin ilmoitusliikenne... 3 1.1 Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen... 3 1.2

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulo 1.6.2017 1 SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Voimaantulo: 1.6.2017 1

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 1.12.2008 279 Valtuusto 16.12.2008 73 2 UTAJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty valtuusto 11.4.2011 Voimaantulo 1.5.2011 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty:..2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 14.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 2 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen ansaintajärjestelmään JuEL

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen ansaintajärjestelmään JuEL Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen ansaintajärjestelmään JuEL Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta. Ohjeet Lisätietoja palvelussuhde-

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt 1 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA 1.6.2017 Hyväksytty: Kvalt 22.05.2017 8 Muutos: Kvalt 18.12.2017 63 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOI- MEN

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Muonion kunta Sääntö 1 (6) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty x) Voimaantulo 1.1.2013 x) Hyväksytty 20.9.1993 ja tarkistettu 29.1.1999, 25.2.2002, 12.12.2005, 26.1.2009 ja Muonion kunta Sääntö

Lisätiedot

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Valtuuston hyväksymä 13.12.2012 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 3.12.2012 ( 62) Voimaantulo 1.1.2013 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PYHÄRANNAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2021 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 1.3.2017 4 Voimaantulopäivämäärä 1.6.2017 (8 29.3.2017) 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen

Lisätiedot

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 Soveltamisala Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan 1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta; 2) korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Luottamustointen palkkiosääntö. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Luottamustointen palkkiosääntö Hyväksytty kaupunginvaltuustossa LUOTTAMUSTOINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Sipoon kunnan hallintosääntö V OSA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 18 Luku Palkkiosääntö 157 Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa käytettävä koodisto ja tietuekuvaus JuEL

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa käytettävä koodisto ja tietuekuvaus JuEL 1 (12) Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittamisessa käytettävä koodisto ja tietuekuvaus JuEL Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta 1.1.2017

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KÄRSÄMÄEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KÄRSÄMÄEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 18.12.2012 ( 148) Voimaantulopäivämäärä: 21.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kunnanvaltuusto 28.2.2006 5. Muutettu 9.12.2008 12 ja 9.11.2010 :t 7 ja 12 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala..2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö VEHMAAN KUNTA Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö Valtuuston 11.11.2013,.. hyväksymä. 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen

TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Ohje 1 (8) TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoitustietojen sähköinen ilmoittaminen Vuosi-ilmoitustekniikka 1.1.2012 Ohje 2 (8) 1 TAUSTAA 1.1 Ilmoitusten aikataulu 1.2 Lisätietoja Tämä kuvaus määrittelee säännöt,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL

Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL Palvelussuhde- ja vuosiansiotietojen ilmoittaminen Ansaintajärjestelmään - JuEL Julkisten alojen eläkelailla (JuEL) säädetään kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan eläketurvasta 1.1.2017 alkaen Lisätietoja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen Versio 3.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. Palkkiosääntö. Khall x Kvalt xx.xx.2017 x HAAPAVEDEN KAUPUNKI Palkkiosääntö Khall 10.4.2017 x Kvalt xx.xx.2017 x I LUKU 1 Soveltamisala 2 Maksaminen II LUKU 3 Kokouspalkkiot Yleistä Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien. Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset 1.1.2018 lukien. 1 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus kunnanhallituksen

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot