0 JOHDANTO Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano Turun esteettömyystoiminnan historia Työryhmän esitys 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3"

Transkriptio

1

2 tarttis päästä SISÄLLYS 0 JOHDANTO Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano Turun esteettömyystoiminnan historia Työryhmän esitys 3 1 OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Esteettömyyden määritelmä Esteettömän ympäristön toteuttaminen 5 2 OHJELMAN TAVOITTEET 6 3 KEINOT, TOIMENPITEET JA AIKATAULU Sitoutuminen esteettömyysohjelman toteuttamiseen Ohjelman toteuttamisen vastuutahojen nimeäminen Määrärahavarausten tekeminen ja avustusten myöntäminen Esteettömyyden sisällyttäminen Turku-strategiaan ja tuloskortistoon Esteettömyyden sisällyttäminen ohjelmiin ja raportteihin Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen Kaupunkialuetta koskevan esteettömyyskartoituksen toteuttaminen Kaupunkialuetta koskevan esteettömyyssuunnitelman laatiminen Esteettömyyden toteuttaminen asuinalueita uudistettaessa Esteettömyyden toteuttaminen joukkoliikenteessä Esteettömyyden liittäminen osaksi turvallisuussuunnittelua Julkisten rakennusten esteettömyyden toteuttaminen Julkisten ulkoalueiden esteettömyyden toteuttaminen Pilotti- ja testikohteiden toteuttaminen Tiedon saavutettavuus Vuorovaikutuksen ja verkottumisen toteuttaminen Esteettömyyskoulutuksen järjestäminen Tiedottamisen ja esteettömyysasiamiestoiminnan hoitaminen 16 4 LIITE- JA TAUSTA-AINEISTO 18 Kannen kuva ja ohjelman nimi tarttis päästä eivät suinkaan tarkoita, että esteettömyydessä olisi kyse vain liikkumisen esteistä. Tuomiokirkon portaat symboloivat myös kuulemisen ja näkemisen, jopa ymmärtämisen esteitä. VALOKUVAT JA KUVATEKSTIT Esteettömyysasiamies Heikki O Haulisto

3 tarttis päästä TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän esitys 0. JOHDANTO 0.1 OHJELMAN LAADINTA JA KOORDINAATIOTYÖRYHMÄN KOKOONPANO Kaupunginjohtaja on päätöspöytäkirjallaan ( 93) asettanut Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän. Sen tehtäväksi on annettu laatia esitys Turun esteettömyysohjelmaksi Työryhmän esityksen on alun perin pitänyt olla valmiina huhtikuussa 2005, mutta ohjelman valmistelemiselle on useasta eri syystä johtuen pyydetty jatkoaikaa saman vuoden syksyyn sakka. Esteettömyysohjelman toteuttamista ja seurantaa on samassa yhteydessä päätetty jatkaa vuoden 2010 sijasta vuoteen 2012 saakka (kaksi valtuustokautta). Koordinaatiotyöryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Heikki O Haulisto (ympäristö- ja kaavoitusvirasto, esteettömyysasiamies, pj), Lauri Laine (kiinteistölaitos), Kaisa Kiiski (sosiaalikeskus), Juhani Hyytiäinen (tekniset palvelut), Päivi Kujala (terveysvirasto), Martti Kuitunen (tilalaitos), Rita Salviander (vammaisneuvosto) ja Jukka Paaso (ympäristö- ja kaavoitusvirasto, sihteeri). Lisäksi työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Jukka Kumpuvuori (Turun yliopiston esteetön UTU-projekti), myöhemmin Paula Pietilä (Turun Yliopisto UTU), Olli Nordberg (Kynnys ry Turun aluetoimikunta), Kimmo Jompero, myöhemmin Rami Lehtinen (Turun Kuurojenyhdistys ry), Johanna Helin (Turun Reumayhdistys ry), Erkki Linkoranta (Turun Seudun Invalidit ry), Håkan Hjelm, myöhemmin Tuomo Seppälä (Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry), Anita Kostiainen, myöhemmin Taina Kaila (vanhusneuvosto) ja Markku Vuorinen (Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry). Työryhmä on pitänyt yhteensä kahdeksan kokousta. Työryhmää täydennettiin vammaisjärjestöjen edustajilla puuttuneiden vammaisryhmien osalta. 0.2 TURUN ESTEETTÖMYYSTOIMINNAN HISTORIA Vammaisneuvoston esteettömyysraportti Julkisten ulkotilojen ja rakennusten sisätilojen esteettömyyteen tähtäävä toiminta on alkanut Turussa 1970-luvulla. Vuonna 1981 on ollut kansainvälinen vammaisten vuosi, jona myös on aloittanut toimintansa Turun vammaisneuvosto. Samana vuonna on valmistunut Turun ensimmäinen esteettömyysraportti. Vammais-

4 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA neuvoston toimesta Turussa on laadittu mm. useita yksittäisiä esteettömyyskartoituksia. Liikkumisesteettömyysstrategia Kokonaisvaltainen esteettömyyssuunnittelu on käynnistynyt Turussa vasta Kynnys ry:n tehtyä vuoden 2001 alussa aloitteen liikkumisesteettömyysstrategian laatimiseksi Turkuun. Aloitteen laatimiseen on vaikuttanut vuonna 2000 tapahtunut Esteetön Helsinki-projektin käynnistäminen. Turku-strategia Turku-strategian strategisissa painopisteissä kohdassa Elämän laatua hyvinvoinnista on ollut mainittuna Fyysinen ja henkinen turvallisuus esteettömyys. Tämän lisäksi esteettömyys on sisältynyt Turku-strategian tasapainotettuun tuloskortistoon. Toimintaohjelma Kaupunginhallitus on päättänyt , että esteettömyysstrategian sijasta Turkuun laaditaan toimintaohjelma. Ohjelman valmistelu on käynnistynyt palvelutoimen ja ympäristötoimen yhteisenä, hallintokuntien rajat ylittävänä toimintana. Valmistelutyötä on esitelty toiminnan alkuvaiheessa ko. sektoreiden johtoryhmille. Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä Kaupunginjohtaja on ( 335) asettanut Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtajana Merja Lumme, sihteerinä Jukka Paaso. Sen tehtävänä on ollut Turun esteettömyysohjelman esivalmistelu. Siihen on sisältynyt perustiedon kerääminen ja myös kysely. Ohjausryhmä on luovuttanut esityksensä kaupunginjohtajalle. Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva koordinaatiotyöryhmä Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva koordinaatiotyöryhmä on perustettu kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjalla ( ) ja ryhmän tehtäväksi on annettu laatia varsinainen Turun esteettömyysohjelma Koordinaatiotyöryhmä on osoittanut Turun kaupunginhallitukselle päivätyn kirjeen, jossa se muistuttaa mm. siitä, että esteettömyys on sisällytettävä tulevaan Turku-strategiaan ja että esteettömyyteen tähtäävän näkökulman tulee olla luonnollinen osa hallintokuntien perusprosesseja (päätöksentekoa, toimeenpanoa jne.). Esteettömyysasiamies Turun esteettömyysasiamiehen työsuhteeseen on nimitetty rakennusarkkitehti Heikki O Haulisto. Esteettömyysohjelma Turun esteettömyysohjelmaa koskevan ehdotuksen pohjalla on kaupunginjohtajan asettaman ohjausryhmän esivalmistelu. Ohjelmaa valmisteltaessa on tutkittu Helsingin ja Espoon esteettömyysohjelmien rakenne ja sisältö. Esimerkiksi niissä on julkaistu useita mallikkaita esteettömyyssuunnitelmia, joiden valmistelussa ovat

5 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA olleet keskeisessä asemassa kaupunkisuunnitteluelimet. Turun esteettömyysohjelman sisältöön on vaikuttanut kyseisiin suunnitelmiin tutustuminen sekä Turun osallistuminen vuosina SuRaKu-projektiin. SuRaKu-projekti SuRaKu-projekti on kehittänyt ulkotilojen esteettömyyttä suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kannalta, joista sanoista nimilyhenne on syntynyt. Projektiin ovat osallistuneet Helsingin, Espoon, Turun, Vantaan, Joensuun ja Tampereen kaupungit. Asiantuntijoina ovat toimineet lisäksi Ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Teknillinen korkeakoulu Sotera, Vanhustyön keskusliitto, Invalidiliitto ja Näkövammaisten keskusliitto. Vetovastuu on ollut Helsingin kaupungilla. SuRaKu-projektissa on laadittu ulkotilojen esteettömyyskriteerit, malliratkaisut ja suunnitteluohjeet. Projekti on saanut aikaan esteettömyyttä palvelevan paikkatietopohjaisen estekartoitusohjelman sekä kartoitusoppaan. Ohjelmalla voidaan tuottaa erilaisia raportteja suunnittelusta, kustannuslaskennasta, kunnossapidosta jne. eri hallintokuntien käyttöön. Projekti on perustunut asukkaiden osallistumiseen ja luotu aineisto on kaikkien saatavilla internet-sivuilla. Projektin aikana on rakennettu testialueita ja suoritettu konkreettisia esteettömyystestejä. Projektia varten on palkattu useita konsultteja ja siihen on osallistunut ministeriöiden sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen edustajia että alan parhaita suomalaisia asiantuntijoita. Projekti on pohjautunut kansainvälisiin esikuviin sekä uusimman tietotekniikan soveltamiseen. Projektilla on myös kansallista merkitystä, sillä luotu ohjeisto tulee valtakunnalliseksi. Projekti on jatkunut viimeksi tuotekehittelyprojektilla (esteettömän reunakiven teollinen tuottaminen). SuRaKu-projekti on saanut Vuoden 2005 kuntatekniikan saavutus -kilpailussa kunniamaininnan yhdessä Vantaan kaupungin Internetissä toimivan paikkatietopalvelun kanssa. Kunnilla on SuRaKu-projektissa olleet omat pilottikohteensa, Turun kohteena esteetön liikuntapaikka. Siksi on valittu Ekvallan uimaranta. Projektia on vetänyt liikuntavirasto. Kunnat ovat järjestäneet myös esteettömyysseminaareja. Turun seminaari teemanaan tarttis päästä on pidetty TYÖRYHMÄN ESITYS Työryhmän esitys esteettömyysohjelman toimenpiteiksi on kuvattu tässä esteettömyysohjelmassa ja kaupunginhallitukselle osoitetussa saatekirjeessä, jossa esitetään seurantatyöryhmän nimeämistä sekä lausuntojen pyytämistä eri tahoilta. Seurantatyöryhmän tulisi seurata ohjelman toteutumista ja raportoida siitä kaupunginhallitukselle. Turussa 31. lokakuuta 2005 Koordinaatiotyöryhmän puolesta Heikki O Haulisto puheenjohtaja Jukka Paaso sihteeri

6 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Turun esteettömyystoiminnan lähtökohtia ja tavoitteita on tutkittu ohjausryhmän suorittaman esivalmistelutyön yhteydessä. Tarkastelun kohteena on ollut mm. lainsäädäntö sekä Turun hallintorakenne ja nykyinen kaupunkialue. Tarkasteluun on liittynyt myös yhteistoiminta muiden toimijoiden kuten yrittäjien kanssa. 1.1 ESTEETTÖMYYDEN MÄÄRITELMÄ Jokaisen yksilön tulee voida iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä riippumatta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Ympäristöä ja rakennettua tilaa pidetään esteettömänä silloin kun tämä tavoite toteutuu käytännössä. Toimimista estäviä tai haittaavia seikkoja voivat olla esimerkiksi korkea reunakivi tai askelma, kooltaan tai malliltaan väärä tekstityyppi, kuulemista helpottavan apuvälineen puuttuminen, allergiaa aiheuttava materiaali, häikäisevä valaistus tai lasipinta, varoittavan tai ohjaavan värikontrastin puuttuminen tai vaikeasti ymmärrettävä sanamuoto. Esteettömyys ei siis ole pelkästään liikkumisen, vaan myös kuulemisen, näkemisen ja ymmärrettävyyden esteettömyyttä. Se ei myöskään ole mitään erityistä vaan yhteiskunnan toimivuuden mittari. Kuulemista voidaan helpottaa apuvälinein. Alakuvassa siirrettävä induktiosilmukka kuulolaitetta käyttäville ja vahvistin kuulolaitteettomille, joiden yhteishinta kesällä 2005 oli vain 500. Asiakaspalvelua nämä pikku laitteet parantavat huomattavasti.

7 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMÄN YMPÄRISTÖN TOTEUTTAMINEN Esteettömyyteen tähtäävä toiminta pohjautuu lainsäädäntöön sekä esteettömyyttä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Esteettömyys on otettu ensimmäisen kerran huomioon rakennusasetuksessa Lainsäädäntöä on kuvattu tämän ohjelman liitteessä. Esteettömyyttä käsittelee myös hyvin laaja kirjallisuus. Esteettömyys voidaan saavuttaa välttämällä esteitä jo ennalta, kuten päätösten teossa ja suunnittelussa, tai poistamalla jälkikäteen havaitut puutteet ja tehdyt virheet, mikä on aina kalliimpaa kuin puutteiden ja virheiden välttäminen. Esteettömyys ei ole tarkoitettu vain erityisryhmien erityistarpeisiin, vaan kaikkien hyödyksi. Se on ennen kaikkea yhteiskunnan laadun kriteeri. Koska esteettömyyden tulee koskea koko elinkaarta, sen merkitys tulee korostumaan vanhusten osuuden kasvaessa. Esteettömyys tuo taloudellista säästöä vaikkapa kaatumistapausten vähenemisenä. Kunnan tulee toteuttaa ja ylläpitää esteettömyyttä kaikilla kuntasuunnittelun päätasoilla yhteistyössä eri väestöryhmien ja toimijoiden kanssa. Niihin kuuluvat mm. järjestöt, kiinteistönomistajat, yrittäjät, tutkimuslaitokset, muiden kuntien, lääninhallituksen sekä valtionhallinnon edustajat. Esteettömyys tulee sisältyä kunnan strategisen suunnittelun piiriin ja se tulee ottaa huomioon hallintokuntien omissa strategioissa. Esteettömän kaupungin toteuttamisen edellytyksenä on uudenlainen hallintokulttuuri ja rakennemuutos. Siihen kuuluu arvojen ja asenteiden sekä työskentelytapojen tarkistaminen. Esteettömyys on otettava jatkuvasti huomioon luonnollisena osana hallintorutiineja ja kunnan perusprosesseja harjoitettaessa. Esteettömyyteen pyrkimistä ei saa nähdä erityistoimena. Turun seitsemän kukkulaa tekevät siitä esteettömyyden kannalta vähintäänkin haasteellisen. Tässä Kaskenmäkeä, joka jyrkkyydeltään reippaasti ylittää laissa luiskalle sallitun enimmäiskaltevuuden.

8 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA OHJELMAN TAVOITTEET Ohjelman tavoite on, että Turkua kehitetään hallinnoimalla, kartoittamalla, suunnittelemalla, korjaamalla ja rakentamalla niin, että Turku on vuonna 2012 merkittävästi esteettömämpi kaupunki kuin tänään. Koordinaatiotyöryhmä esittää seuraavat keinot tavoitteen saavuttamiseksi: 1. Esteettömyysnäkökulma liitetään yhdeksi osaksi Turun talous- ja toimintasuunnitelmaa. 2. Esteettömyys ymmärretään osana kaupungin hallintoa, ei erityistoimena. 3. Hallintokunnissa laaditaan toimialansa esteettömyyskriteerit ja -suunnitelmat, nimitetään esteettömyysvastaavat sekä harjoitetaan hallintokuntien rajat ylittävää yhteistoimintaa esteettömyysasioissa. 4. Laaditaan koko kaupunkialuetta koskeva paikkatietopohjainen esteettömyyskartoitus sekä esteettömyyssuunnitelma. 5. Luodaan eri kaavatasoilla sekä muilla aluesuunnittelumuodoilla edellytyksiä esteettömyydelle. 6. Esteettömyysnäkökulma sisällytetään kaupungin strategioihin, säännöstöön, virallisiin ohjelmiin ja muihin teemakohtaisiin kokonaisohjelmiin. 7. Uudisrakentamis- ja korjaushankkeisiin sekä ylläpitotyöhön sisällytetään esteettömyystarkastelu. 8. Esteettömyyttä edistetään käyttäjäkeskeisenä suunnitteluna, rakentamisena ja ylläpitona. 9. Edistetään eri tahojen sitoutumista Turun kaupungin esteettömyysohjelmaan ja sen toteuttamiseen. 10. Tehdään esteettömyysasiamiehen toimesta pysyvä. Kadun ylittäminen sääntöjen mukaisesti edellyttää joskus painonapin käyttöä, joka ei läheskään kaikille, kuten vanhuksille, vammaisille ja pyöräilijöille, ole helppoa, aina ei edes mahdollista.

9 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA KEINOT, TOIMENPITEET JA AIKATAULU Keinot ja toimenpiteet on esitetty kunnan nykyinen hallintomalli huomioon ottaen. Markkinaideologiaa soveltavan konsernikunnan toimintaperiaatteeseen sisältyy mm. tilaaja-tuottajamalli. Hallintokuntien rajat ylittävä yhteistoiminta on perusedellytys Turunkin esteettömyysohjelman toteuttamisen läpiviennille. Toimenpiteistä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Seuraavassa otsikot ilmaisevat keinoja. Otsikon alla on kuvattu toimenpiteet. Lopussa on määritelty ehdotus toteuttajaksi, vastuutahoksi ja aikatauluksi. 3.1 SITOUTUMINEN ESTEETTÖMYYSOHJELMAN TOTEUTTAMISEEN Kaupunginhallitus päätti , että Turkuun laaditaan liikkumisesteettömyyttä koskeva toimintaohjelma. Tässä esteettömyysohjelmassa on kuvattu ohjelman toteuttaminen. Hyväksymällä tämän ohjelman kunta sitoutuu toteuttamaan sen keinot, toimenpiteet ja aikataulun. Toteutus: koko kunta Vastuu: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtavat virkamiehet Aikataulu: OHJELMAN TOTEUTTAMISEN VASTUUTAHOJEN NIMEÄMINEN Kaupunginjohtaja nimeää päätöspöytäkirjallaan seurantatyöryhmän, joka jatkaa liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän jälkeen esteettömyysohjelman toteutumisen seurantaa. Hallintokunnat nimeävät esteettömyysvastaavat ja tarvittaessa myös -työryhmät, joiden tehtävänä on vastata hallintokunnan sisällä esteettömyyden toteutumisesta esteettömyysohjelman mukaisesti. Esteettömyysasiamies laatii esteettömyysvastaavista ja -työryhmistä luettelon, sekä kutsuu esteettömyysvastaavat koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa järjestettävään yhteiskokoukseen. Toteutus: kaupunginjohtaja Vastuu: hallintokunnat, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Aikataulu: 2005 ja 2006

10 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA MÄÄRÄRAHAVARAUSTEN TEKEMINEN JA AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Kaupungin eri hallintokunnat tekevät talousarvion valmistelun yhteydessä erillisen määrärahavarauksen esteettömyyden edistämiseksi kiinteistöön kuulumattomien, esteettömyyden edellyttämien varusteiden, laitteiden yms. osalta. Esimerkiksi siirrettävä induktiosilmukka on tällainen. Kuitenkin kaikessa rakentamisessa toteutetaan esteettömyyden vaatimukset. Esteettömyys sisällytetään talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevaan ohjeeseen. Hallintokuntien myöntämän taloudellisen tuen tai avustuksen edellytyksenä tulee olla, että kyseiseen toimintaan tarkoitetun sekä rakennuksen että alueen tulee olla esteetön ja niiden on sovelluttava kaikkien käyttöön. Kaupungin ollessa osallisena säätiössä tai vastaavassa sen tulee tällöinkin asettaa osallisuutensa ehdoksi esteettömyyden toteuttaminen. Toteutus: hallintokunnat ja kaupunginkanslia Vastuu: kaupunginvaltuusto kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtavat virkamiehet Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYDEN SISÄLLYTTÄMINEN TURKU-STRATEGIAAN JA TULOSKORTISTOON Turun esteettömyysohjelmassa on kuvattu keinot ja toimenpiteet esteettömän Turun suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja rakentamiseksi. On tärkeää, että esteettömyys on myös keskeinen osa kunnan strategista suunnittelua. Turku-strategian mukaan Turun arvot ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, osaaminen ja luovuus, kestävä kehitys, oikeudenmukaisuus, yhteistyö. Saman strategian mukaan Turun strategisiin painopisteisiin kuuluu elämän laatua hyvinvoinnista: fyysinen ja henkinen turvallisuus esteettömyys. Turun kaupunginvaltuuston ( 122) hyväksymässä uudessa Turku strategiassa on mainittu esteettömyyden edistäminen yhtenä kriittisenä menestystekijänä kohdassa Hyvinvointia ja elämän laatua. Esteettömyys tulee sisällyttää myös seuraavaan vuoden 2008 jälkeiseen strategiaan. Toteutus: seurantatyöryhmä laatii esityksen kaupunginhallitukselle Vastuu: kaupunginhallitus Aikataulu: Katukäytävien vesiurat, niin pienet ja huomaamattomat, ovat erittäin harmilliset ja haitalliset etenkin pyörien päällä liikkuville. Pahimmillaan ne voivat aiheuttaa jopa pyörätuolista tai rattaista putoamisen.

11 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMYYDEN SISÄLLYTTÄMINEN OHJELMIIN JA RAPORTTEIHIN Ohjelmat ja raportit, esimerkiksi asunto- ja maankäyttöohjelma, ympäristöraportti ja viheralueohjelma sekä lapsia, nuoria ja vanhuksia koskevat ohjelmat ja raportit, on toteutettava siten, että niihin sisältyy Turun esteettömyysohjelman mukaiset tavoitteet ja toimintamuodot. Toteutus: kyseisten asiakirjojen valmistelusta vastaavat kaupungin tahot Vastuu: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat Aikataulu: 2005 ja KAUPUNGIN SÄÄNNÖSTÖN JA ERILAISTEN SOPIMUSTEN TÄYDENTÄMINEN Kaupungin säännöstöä, kuten rakennusjärjestystä, kehitetään siten, että se sisältää tarpeelliset maininnat esteettömyyden huomioon ottamisesta. Tontinluovutusehtoihin lisätään velvoite esteettömyyden toteuttamisesta sekä tontin että sen ympäristöönsä liittymisen osalta. Laatuvaatimukset suunnittelijoille, suunnittelupalveluille ja rakentajille asetetaan jo sopimusvaiheessa siten, että ne sisältävät ehdon esteettömyyden käytännöllisestä, ei vain teoreettisesta, toteutumisesta. Merkittävien julkisten rakennusten lupahakemuksiin tulee liittää esteettömyysasiamiehen ja vammaisneuvoston lausunto. Toteutus: seurantatyöryhmän sihteeri ja esteettömyysasiamies Vastuu: hallintokuntien johtavat virkamiehet ja lautakunnat Aikataulu: 2005 ja KAUPUNKIALUETTA KOSKEVAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSEN TOTEUTTAMINEN Kaupunki huolehtii jatkuvasta esteiden kartoittamisesta ja poistamisesta koko kaupungin alueella, mistä käytetään nimitystä jatkuva kartoitus. Kartoitus ei rajoitu ainoastaan liikkumisen esteisiin. Työ perustuu karttapohjaiseen tietokoneohjelmaan. Kukin hallintokunta vastaa sille kuuluvien alueiden ja tilojen, sekä palvelu- että henkilöstötilojen, kartoittamisesta. Tarvittaessa, esimerkiksi yksityisten palvelupisteiden, kartoituksessa voidaan käyttää ulkopuolisia kartoittajia. Ulkotilojen kartoitusohjeena tulee käyttää Ulkotilojen esteettömyyden arviointi- ja kartoitusopasta (SuRaKu, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2005). Väärin pysäköidyt polkupyörät, villisti leviävät ulkotarjoilualueet ja harkitsemattomasti sijoitetut mainostelineet ovat jalkaisin liikkuvien tiellä. Kelle siis jalkakäytävät ovat ensisijaisesti tarkoitetut jalankululle vai kaupankäynnille?

12 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Kartoitustulosten pohjalta muodostetaan tiedosto, joka koostuu kartasta ja sille merkityistä tiedoista. Ulkoalueiden, kulkuväylien, palvelupisteiden ja rakennusten esteettömyyttä koskevat tiedot ovat kaikkien käytettävissä internet-sivuilla. Tiedosto on myös teknisen henkilöstön käytettävissä mahdollisesti yhdistettynä käytössä olevaan viher-, katu- ja aluerekisteriin. Tiedostoa ylläpitää tehtävään koulutettu henkilöstö, keskus, jolle myös yleisö voi ilmoittaa havaituista esteistä. Tiedostoon pyritään liittämään jo tehtyjen kartoitusten, kuten Kynnys ry:n Turku kaikille -portaalin, sisältö päivitettynä. Vastaanottaja kirjaa ilmoitukset ja välittää ne tekniselle henkilöstölle, joka tarvittaessa tarkistaa ilmoituksen, määrittää esteen korjaamisen kiireellisyyden ja korjaustavan. Tämän jälkeen este merkitään karttaan sitä koskevine tietoineen. Korjaamistarpeesta ilmoitetaan esteen korjaavalle henkilöstölle. Sen jälkeen este poistetaan kartasta. Toteutus: kiinteistölaitos ja eri hallintokunnat Vastuu: kiinteistölautakunta, kiinteistölaitos Aikataulu: 2005 ja KOKO KAUPUNKIALUETTA KOSKEVAN ESTETTÖMYYSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Esteettömyyskartoituksen rinnalla laaditaan koko kaupunkialuetta koskeva esteettömyyssuunnitelma. Siinä osoitetaan toteuttamisen tarvepohjainen ja rakentamistaloudellinen priorisointi sekä lyhyemmän (kolme vuotta) ja pitemmän (kymmenen vuotta) tähtäimen tavoitteet. Suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon: esteettömyys yhtenä yleiskaavan selvityksenä (vaikutusten arviointi, sosiaalisten vaikutusten arviointi) esteettömyys yhtenä asemakaavoihin liittyvänä selvityksenä liikennesuunnitelmat ja muut suunnitelmat Toteutus: ympäristö- ja kaavoitusvirasto Vastuu: ympäristö- ja kaavoituslautakunta, ympäristö- ja kaavoitusvirasto Aikataulu: 2005 ja Parinkymmenen vuoden odotuksen jälkeen Turkuun, linnan viereen, valmistui kesällä 2004 ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa yleisö-wc, jota kaikki voivat käyttää.

13 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN ASUINALUEITA UUDISTETTAESSA Asuinalueiden, kuten lähiöiden, täytyy muodostaa joka suhteessa toimiva kokonaisuus. Yksi tähän kokonaisuuteen liittyvä seikka on esteettömyys. Kerrostaloihin tulee tehdä hissi. Tarkoitusta varten myönnettävistä avustuksista tulee tiedottaa tehokkaasti. Myönnettäessä avustuksia saneeraushissien toteuttamiseen tulee edellyttää, että korin sisämitat eivät pienene entisistä. Lähiökeskustojen tulee olla esteettömiä ja palvelujen tulee olla helposti saavutettavissa. Asuinalueiden välillä täytyy olla hyvät esteettömät kulkumahdollisuudet, kuten yhtenäisesti jatkuvat kevyen liikenteen väylät. Asuntoalueiden toiminnallisuutta tarkasteltaessa otetaan erityisesti huomioon: sosiaalikeskuksen rooli (elinkaariajattelu) terveysviraston rooli (elinkaariajattelu) TVT-Asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso (esteettömät asunnot, sisäänkäynnit ja pihapiirit) alueelliset huoltoyhtiöt (auraus, hiekoittaminen jne.) lähiöuudistus ja taloyhtiöt (tonttien liittyminen toinen toisiinsa, korttelisuunnitelmien laatiminen) sosiaalinen isännöinti (esteitä koskeva tiedon saanti asukkailta ja esteistä tiedottaminen asukkaille) hissiavustusprojekti (tehokas tiedottaminen) Toteutus: lähiöuudistusstrategiassa ja ko. strategian toteuttamisohjelmassa (toimintasuunnitelmassa) mainitut, hissiprojektista ja sosiaalisesta isännöinnistä vastaavat Vastuu: edellisessä kohdassa mainitut Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEESSÄ Joukkoliikenne pyritään tekemään kokonaisuudessaan esteettömäksi. Sen toteuttamiseksi jatketaan jo aloitettua joukkoliikenteen estekartoitusta, joka valmistuttuaan tullaan päivittämään riittävän usein. Joukkoliikennekaluston tulee olla pääosin matalalattiabusseista koostuvaa. Muunlaisia autoja hankitaan ja käytetään vain erityisistä, pakottavista syistä. Myös tilausajotarve tulee ottaa kalustossa huomioon. Autojen varustus tehdään eri tavoin esteisiä ihmisiä palvelevaksi. Tarvittavaan varustukseen kuuluvat sekä kuulutus että tekstinäyttö. Tutkitaan mahdollisuutta varustaa myös pysäkit, ainakin tärkeimmät, samoin laittein. Sisäänpääsyn edellyttämät nostimet ja luiskat suunnitellaan ilman henkilöstön (kuljettajan) paikalle tuloa toimiviksi. Autojen sisätilat tehdään monikäyttöisiksi siten, että liikkumisen apuvälineille (lastenrattaat ja -vaunut, rollaattorit, pyörätuolit yms.) jää keskiovien kohdalle nykyistä enemmän tilaa, johon asennetaan esimerkiksi kääntöistuimia kiinteiden sijaan. Pysäkkialueet tehdään esteettömiksi Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin 7 Pysäkkialueet mukaisesti vaiheittain. Pilottikohteina toteutetaan erikseen

14 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA vammaisneuvoston kanssa sovittavat, esteettömiin kohteisiin liittyvät pysäkit. Toteutus: liikennelaitos ja joukkoliikennetoimisto Vastuu: ympäristö- ja kaavoituslautakunta, joukkoliikennelautakunta Aikataulu: kartoitus 2006, toimenpiteet Vaikka Turun joukkoliikenne onkin siirtynyt matalalattiabussikalustoon, ei se vielä takaa esteetöntä kyytiin pääsyä. Myös pysäkit tulee tehdä esteettömiksi ESTEETTÖMYYDEN LIITTÄMINEN OSAKSI TURVALLISUUSSUUNNITTELUA Turun kaupungin turvallisuussuunnitelmaa valmistellut työryhmä sai vuonna 2000 valmiiksi turvallisuussuunnitelman. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sen jälkeen ( ) turvallisuutta edistävän rikoksentorjuntahankkeen Turvaturku (Turvaturku-hanke, Safety-toimintamalli). Turvallisuus kuuluu osana esteettömyyteen, joten se otetaan edelleen huomioon kaikessa turvallisuussuunnittelussa. Toteutus: aluekumppanuus ja Urban-hanke Vastuu: aluekumppanuus ja Urban-hanke Aikataulu: 2005 ja Lippusiima ei takaa turvallista liikkumista. Siksi sen käyttö tulee kieltää kaikkialla, missä tarkoituksena on turvata jalankulku. Tilapäisyys ja lyhytaikaisuus eivät anna oikeutta poiketa tästä vaatimuksesta JULKISTEN RAKENNUSTEN ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN Yksityisten, yhteisöjen, kaupungin ym. hallinnoimat julkiset rakennukset suunnitellaan, rakennetaan ja peruskorjataan koko lähiympäristöineen esteettömiksi.

15 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Hallintokuntien tulee laatia oma esteettömyyskartoitus ja -suunnitelma nykyisten esteiden poistamiseksi (ks esteettömyysvastaavat ja -työryhmät, 3.7 kaupunkialueen kartoitus ja 3.6 Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen ). Esteettömyys tulee erityisesti ottaa huomioon ja toteuttaa myös liikenneterminaaleissa. Rakennusten paloturvallisuudessa on otettava huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet esimerkiksi poistumisteitä suunniteltaessa. Toteutus: tilalaitos, rakennusvalvontatoimisto Vastuu: tilalaitos, ympäristö- ja kaavoituslautakunta, rakennusvalvontatoimisto Aikataulu: 2005 ja Julkisten rakennusten esteettömyydessä on vielä paljon tekemistä. Kaupungintalon sisäänkäynti on sentään saatu parannetuksi etusivun ylijyrkästä luiskasta takapuolen kiinteäksi rampiksi. Se on kuitenkin ahdas ja hankalasti käytettävä, eikä sitä edes löydä opastuksen puuttuessa 3.13 JULKISTEN ULKOALUEIDEN ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN Julkisten ulkoalueiden rakentaminen, korjaaminen ja ylläpito on toteutettava siten, että ympäristöt ovat kautta vuoden esteettömät. Erityisesti kunnossapidossa on toteutettava turvallisuus ja liikkumismahdollisuudet. Ulkoalueiden esteettömyys toteutetaan Esteetön ympäristö -suunnittelukorttien mukaan. Ks. 3.6 Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen. Viereisessä kuvassa vammaisille varattujen autopaikkojen väliin on tehty viiste jalkakäytävälle pääsyn takia, mutta autopaikkojen leveys ei ole turvallisuuden kannalta riittävä.

16 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Vammaisten auto- eli pysäköintipaikkoja tulee olla riittävästi ja niiden välittömässä läheisyydessä tulee olla esteetön pääsy jalkakäytävälle. Pysäköintipaikkojen tulee aina, ajoradan suuntaistenkin, olla leveydeltään vähintään vaatimusten mukainen (3,6 m). Muu liikenne ei saa vaarantaa niiden käyttöä. Erityisesti seuraavien alueiden on oltava toiminnaltaan esteettömät: ruutukaava-alue ja muut keskukset yhteyksineen terminaalit yliopisto- ja muut opiskelija-alueet torit ja puistot sairaala-alueet Tähän liittyviä tahoja ja toimijoita ovat mm.: kiinteistölaitos tekniset palvelut joukkoliikennetoimiston esteettömyysprojekti rautatiet, satama ja laivayhtiöt, lentokenttä liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategia Elsa Toteutus: kiinteistölaitos ja tekniset palvelut Vastuu: kiinteistölautakunta ja teknisten palveluiden lautakunta Aikataulu: 2005 ja PILOTTI- JA TESTIKOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN TURUSSA Turun ensimmäinen pilottikohde, jossa suunnittelun lähtökohtana on ollut esteettömyys, on Ekvallan uimaranta. Jatkossa on tarpeen mukaan toteutettava yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa myös muita pilottihankkeita sekä rakennettava kaupunkialueelle esteettömyyttä toteuttavien ratkaisujen testialueita. Toteutus: eri hallintokunnat Vastuu: eri hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Liikuntavirasto on teettänyt joukon estekartoituksia, liikuntapaikkojen lisäksi mm. Vepsän ulkoilusaaresta. Saareen pääsisi pyörätuolillakin, jos yhteysaluksen luiska olisi tehty ohjeiden mukaan. Nykyisellään luiska on lähinnä hengenvaarallinen.

17 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA TIEDON SAAVUTETTAVUUS Esteettömyyttä asiakasnäkökulmasta edistetään eri tavoin myös tietotekniikan avulla. Vuonna 2004 käynnistyneen tavoitteena on kehittää Turusta esteetön, tasa-arvoinen ja kilpailukykyinen kansalaisen tietoyhteiskuntakaupunki. Ohjelma tähtää ihmisten elämän ja arjen helpottumiseen ja parantamiseen. Ohjelman yhteydessä kehitetään sähköisiä palveluita, joiden käyttö on helppoa ajasta ja paikasta riippumatta. Kuitenkin on muistettava, ettei osa kansalaisista pysty käyttämään tietokonetta hyödykseen, joten tiedotusta ei saa toteuttaa yksinomaan sähköisessä muodossa. Kaikessa tiedottamisessa noudatetaan esteettömän tiedottamisen vaatimuksia käyttämällä helposti ymmärrettäviä selkokielisiä tekstejä ja selkokuvia. Tämä koskee myös kaikkia kaupungin esityslistoja, pöytäkirjoja yms. Tiedottamisessa käytetään aina tarvittaessa tavanomaisen tekstin ja internet-sivujen lisäksi myös muita tiedotuskeinoja, kuten äänitiedotteita, kohokarttoja ja pistekirjoitusta. Esteettömällä tiedottamisella tarkoitetaan sitä, että kaikilla ihmisillä on tasavertainen mahdollisuus saada selko tiedottamisen sisällöstä mahdollisista toimintakyvyn puutteista huolimatta. Esteetöntä tiedottamista kehitetään tarpeita vastaavaksi ja se otetaan ao. henkilöstön koulutusohjelmaan. Toteutus: kaikki hallintokunnat Vastuu: kaikki hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Kurjenrahkan kansallispuistossa on toteutettu esteettömyyttä ansiokkaasti. Ainutlaatuinen luonto on yhä useamman ihmisen tavoitettavissa. Liikkumisen apuvälineillä pääsee neuvontapisteen, Kurjenpesän, ja piha-alueen lisäksi vanhalle kahdeksan kunnan rajapyykille, Kuhankuonolle, ja Savonjärven rantalaiturille, jossa on vammaisillekin soveltuva vene- ja uimalaituri VUOROVAIKUTUKSEN JA VERKOTTUMISEN TOTEUTTAMINEN Kunnalla on keskeinen rooli esteettömyyden edistämisessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistoimintaa muiden intressiryhmien kuten valtion, lääninhallituksen, yksityisen sektorin, järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Kaupungin tulee ylläpitää ja tukea yhteydenpitoa kunnan ulkopuolelle. Hallintokuntien kansainvälisen toiminnan tulee kuulua verkottumistoiminnan piiriin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat järjestöt. Vuorovaikutusta ylläpidetään osallistumalla esteettömyystoimintaan seurakunnissa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston esteettömyystyöryhmässä. Yhteistyötahoja ovat myös yksityisen sektorin toimijat kuten Kauppakamari.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot