0 JOHDANTO Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano Turun esteettömyystoiminnan historia Työryhmän esitys 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3"

Transkriptio

1

2 tarttis päästä SISÄLLYS 0 JOHDANTO Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano Turun esteettömyystoiminnan historia Työryhmän esitys 3 1 OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Esteettömyyden määritelmä Esteettömän ympäristön toteuttaminen 5 2 OHJELMAN TAVOITTEET 6 3 KEINOT, TOIMENPITEET JA AIKATAULU Sitoutuminen esteettömyysohjelman toteuttamiseen Ohjelman toteuttamisen vastuutahojen nimeäminen Määrärahavarausten tekeminen ja avustusten myöntäminen Esteettömyyden sisällyttäminen Turku-strategiaan ja tuloskortistoon Esteettömyyden sisällyttäminen ohjelmiin ja raportteihin Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen Kaupunkialuetta koskevan esteettömyyskartoituksen toteuttaminen Kaupunkialuetta koskevan esteettömyyssuunnitelman laatiminen Esteettömyyden toteuttaminen asuinalueita uudistettaessa Esteettömyyden toteuttaminen joukkoliikenteessä Esteettömyyden liittäminen osaksi turvallisuussuunnittelua Julkisten rakennusten esteettömyyden toteuttaminen Julkisten ulkoalueiden esteettömyyden toteuttaminen Pilotti- ja testikohteiden toteuttaminen Tiedon saavutettavuus Vuorovaikutuksen ja verkottumisen toteuttaminen Esteettömyyskoulutuksen järjestäminen Tiedottamisen ja esteettömyysasiamiestoiminnan hoitaminen 16 4 LIITE- JA TAUSTA-AINEISTO 18 Kannen kuva ja ohjelman nimi tarttis päästä eivät suinkaan tarkoita, että esteettömyydessä olisi kyse vain liikkumisen esteistä. Tuomiokirkon portaat symboloivat myös kuulemisen ja näkemisen, jopa ymmärtämisen esteitä. VALOKUVAT JA KUVATEKSTIT Esteettömyysasiamies Heikki O Haulisto

3 tarttis päästä TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän esitys 0. JOHDANTO 0.1 OHJELMAN LAADINTA JA KOORDINAATIOTYÖRYHMÄN KOKOONPANO Kaupunginjohtaja on päätöspöytäkirjallaan ( 93) asettanut Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän. Sen tehtäväksi on annettu laatia esitys Turun esteettömyysohjelmaksi Työryhmän esityksen on alun perin pitänyt olla valmiina huhtikuussa 2005, mutta ohjelman valmistelemiselle on useasta eri syystä johtuen pyydetty jatkoaikaa saman vuoden syksyyn sakka. Esteettömyysohjelman toteuttamista ja seurantaa on samassa yhteydessä päätetty jatkaa vuoden 2010 sijasta vuoteen 2012 saakka (kaksi valtuustokautta). Koordinaatiotyöryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Heikki O Haulisto (ympäristö- ja kaavoitusvirasto, esteettömyysasiamies, pj), Lauri Laine (kiinteistölaitos), Kaisa Kiiski (sosiaalikeskus), Juhani Hyytiäinen (tekniset palvelut), Päivi Kujala (terveysvirasto), Martti Kuitunen (tilalaitos), Rita Salviander (vammaisneuvosto) ja Jukka Paaso (ympäristö- ja kaavoitusvirasto, sihteeri). Lisäksi työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Jukka Kumpuvuori (Turun yliopiston esteetön UTU-projekti), myöhemmin Paula Pietilä (Turun Yliopisto UTU), Olli Nordberg (Kynnys ry Turun aluetoimikunta), Kimmo Jompero, myöhemmin Rami Lehtinen (Turun Kuurojenyhdistys ry), Johanna Helin (Turun Reumayhdistys ry), Erkki Linkoranta (Turun Seudun Invalidit ry), Håkan Hjelm, myöhemmin Tuomo Seppälä (Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry), Anita Kostiainen, myöhemmin Taina Kaila (vanhusneuvosto) ja Markku Vuorinen (Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry). Työryhmä on pitänyt yhteensä kahdeksan kokousta. Työryhmää täydennettiin vammaisjärjestöjen edustajilla puuttuneiden vammaisryhmien osalta. 0.2 TURUN ESTEETTÖMYYSTOIMINNAN HISTORIA Vammaisneuvoston esteettömyysraportti Julkisten ulkotilojen ja rakennusten sisätilojen esteettömyyteen tähtäävä toiminta on alkanut Turussa 1970-luvulla. Vuonna 1981 on ollut kansainvälinen vammaisten vuosi, jona myös on aloittanut toimintansa Turun vammaisneuvosto. Samana vuonna on valmistunut Turun ensimmäinen esteettömyysraportti. Vammais-

4 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA neuvoston toimesta Turussa on laadittu mm. useita yksittäisiä esteettömyyskartoituksia. Liikkumisesteettömyysstrategia Kokonaisvaltainen esteettömyyssuunnittelu on käynnistynyt Turussa vasta Kynnys ry:n tehtyä vuoden 2001 alussa aloitteen liikkumisesteettömyysstrategian laatimiseksi Turkuun. Aloitteen laatimiseen on vaikuttanut vuonna 2000 tapahtunut Esteetön Helsinki-projektin käynnistäminen. Turku-strategia Turku-strategian strategisissa painopisteissä kohdassa Elämän laatua hyvinvoinnista on ollut mainittuna Fyysinen ja henkinen turvallisuus esteettömyys. Tämän lisäksi esteettömyys on sisältynyt Turku-strategian tasapainotettuun tuloskortistoon. Toimintaohjelma Kaupunginhallitus on päättänyt , että esteettömyysstrategian sijasta Turkuun laaditaan toimintaohjelma. Ohjelman valmistelu on käynnistynyt palvelutoimen ja ympäristötoimen yhteisenä, hallintokuntien rajat ylittävänä toimintana. Valmistelutyötä on esitelty toiminnan alkuvaiheessa ko. sektoreiden johtoryhmille. Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä Kaupunginjohtaja on ( 335) asettanut Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtajana Merja Lumme, sihteerinä Jukka Paaso. Sen tehtävänä on ollut Turun esteettömyysohjelman esivalmistelu. Siihen on sisältynyt perustiedon kerääminen ja myös kysely. Ohjausryhmä on luovuttanut esityksensä kaupunginjohtajalle. Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva koordinaatiotyöryhmä Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva koordinaatiotyöryhmä on perustettu kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjalla ( ) ja ryhmän tehtäväksi on annettu laatia varsinainen Turun esteettömyysohjelma Koordinaatiotyöryhmä on osoittanut Turun kaupunginhallitukselle päivätyn kirjeen, jossa se muistuttaa mm. siitä, että esteettömyys on sisällytettävä tulevaan Turku-strategiaan ja että esteettömyyteen tähtäävän näkökulman tulee olla luonnollinen osa hallintokuntien perusprosesseja (päätöksentekoa, toimeenpanoa jne.). Esteettömyysasiamies Turun esteettömyysasiamiehen työsuhteeseen on nimitetty rakennusarkkitehti Heikki O Haulisto. Esteettömyysohjelma Turun esteettömyysohjelmaa koskevan ehdotuksen pohjalla on kaupunginjohtajan asettaman ohjausryhmän esivalmistelu. Ohjelmaa valmisteltaessa on tutkittu Helsingin ja Espoon esteettömyysohjelmien rakenne ja sisältö. Esimerkiksi niissä on julkaistu useita mallikkaita esteettömyyssuunnitelmia, joiden valmistelussa ovat

5 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA olleet keskeisessä asemassa kaupunkisuunnitteluelimet. Turun esteettömyysohjelman sisältöön on vaikuttanut kyseisiin suunnitelmiin tutustuminen sekä Turun osallistuminen vuosina SuRaKu-projektiin. SuRaKu-projekti SuRaKu-projekti on kehittänyt ulkotilojen esteettömyyttä suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kannalta, joista sanoista nimilyhenne on syntynyt. Projektiin ovat osallistuneet Helsingin, Espoon, Turun, Vantaan, Joensuun ja Tampereen kaupungit. Asiantuntijoina ovat toimineet lisäksi Ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Teknillinen korkeakoulu Sotera, Vanhustyön keskusliitto, Invalidiliitto ja Näkövammaisten keskusliitto. Vetovastuu on ollut Helsingin kaupungilla. SuRaKu-projektissa on laadittu ulkotilojen esteettömyyskriteerit, malliratkaisut ja suunnitteluohjeet. Projekti on saanut aikaan esteettömyyttä palvelevan paikkatietopohjaisen estekartoitusohjelman sekä kartoitusoppaan. Ohjelmalla voidaan tuottaa erilaisia raportteja suunnittelusta, kustannuslaskennasta, kunnossapidosta jne. eri hallintokuntien käyttöön. Projekti on perustunut asukkaiden osallistumiseen ja luotu aineisto on kaikkien saatavilla internet-sivuilla. Projektin aikana on rakennettu testialueita ja suoritettu konkreettisia esteettömyystestejä. Projektia varten on palkattu useita konsultteja ja siihen on osallistunut ministeriöiden sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen edustajia että alan parhaita suomalaisia asiantuntijoita. Projekti on pohjautunut kansainvälisiin esikuviin sekä uusimman tietotekniikan soveltamiseen. Projektilla on myös kansallista merkitystä, sillä luotu ohjeisto tulee valtakunnalliseksi. Projekti on jatkunut viimeksi tuotekehittelyprojektilla (esteettömän reunakiven teollinen tuottaminen). SuRaKu-projekti on saanut Vuoden 2005 kuntatekniikan saavutus -kilpailussa kunniamaininnan yhdessä Vantaan kaupungin Internetissä toimivan paikkatietopalvelun kanssa. Kunnilla on SuRaKu-projektissa olleet omat pilottikohteensa, Turun kohteena esteetön liikuntapaikka. Siksi on valittu Ekvallan uimaranta. Projektia on vetänyt liikuntavirasto. Kunnat ovat järjestäneet myös esteettömyysseminaareja. Turun seminaari teemanaan tarttis päästä on pidetty TYÖRYHMÄN ESITYS Työryhmän esitys esteettömyysohjelman toimenpiteiksi on kuvattu tässä esteettömyysohjelmassa ja kaupunginhallitukselle osoitetussa saatekirjeessä, jossa esitetään seurantatyöryhmän nimeämistä sekä lausuntojen pyytämistä eri tahoilta. Seurantatyöryhmän tulisi seurata ohjelman toteutumista ja raportoida siitä kaupunginhallitukselle. Turussa 31. lokakuuta 2005 Koordinaatiotyöryhmän puolesta Heikki O Haulisto puheenjohtaja Jukka Paaso sihteeri

6 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Turun esteettömyystoiminnan lähtökohtia ja tavoitteita on tutkittu ohjausryhmän suorittaman esivalmistelutyön yhteydessä. Tarkastelun kohteena on ollut mm. lainsäädäntö sekä Turun hallintorakenne ja nykyinen kaupunkialue. Tarkasteluun on liittynyt myös yhteistoiminta muiden toimijoiden kuten yrittäjien kanssa. 1.1 ESTEETTÖMYYDEN MÄÄRITELMÄ Jokaisen yksilön tulee voida iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä riippumatta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Ympäristöä ja rakennettua tilaa pidetään esteettömänä silloin kun tämä tavoite toteutuu käytännössä. Toimimista estäviä tai haittaavia seikkoja voivat olla esimerkiksi korkea reunakivi tai askelma, kooltaan tai malliltaan väärä tekstityyppi, kuulemista helpottavan apuvälineen puuttuminen, allergiaa aiheuttava materiaali, häikäisevä valaistus tai lasipinta, varoittavan tai ohjaavan värikontrastin puuttuminen tai vaikeasti ymmärrettävä sanamuoto. Esteettömyys ei siis ole pelkästään liikkumisen, vaan myös kuulemisen, näkemisen ja ymmärrettävyyden esteettömyyttä. Se ei myöskään ole mitään erityistä vaan yhteiskunnan toimivuuden mittari. Kuulemista voidaan helpottaa apuvälinein. Alakuvassa siirrettävä induktiosilmukka kuulolaitetta käyttäville ja vahvistin kuulolaitteettomille, joiden yhteishinta kesällä 2005 oli vain 500. Asiakaspalvelua nämä pikku laitteet parantavat huomattavasti.

7 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMÄN YMPÄRISTÖN TOTEUTTAMINEN Esteettömyyteen tähtäävä toiminta pohjautuu lainsäädäntöön sekä esteettömyyttä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Esteettömyys on otettu ensimmäisen kerran huomioon rakennusasetuksessa Lainsäädäntöä on kuvattu tämän ohjelman liitteessä. Esteettömyyttä käsittelee myös hyvin laaja kirjallisuus. Esteettömyys voidaan saavuttaa välttämällä esteitä jo ennalta, kuten päätösten teossa ja suunnittelussa, tai poistamalla jälkikäteen havaitut puutteet ja tehdyt virheet, mikä on aina kalliimpaa kuin puutteiden ja virheiden välttäminen. Esteettömyys ei ole tarkoitettu vain erityisryhmien erityistarpeisiin, vaan kaikkien hyödyksi. Se on ennen kaikkea yhteiskunnan laadun kriteeri. Koska esteettömyyden tulee koskea koko elinkaarta, sen merkitys tulee korostumaan vanhusten osuuden kasvaessa. Esteettömyys tuo taloudellista säästöä vaikkapa kaatumistapausten vähenemisenä. Kunnan tulee toteuttaa ja ylläpitää esteettömyyttä kaikilla kuntasuunnittelun päätasoilla yhteistyössä eri väestöryhmien ja toimijoiden kanssa. Niihin kuuluvat mm. järjestöt, kiinteistönomistajat, yrittäjät, tutkimuslaitokset, muiden kuntien, lääninhallituksen sekä valtionhallinnon edustajat. Esteettömyys tulee sisältyä kunnan strategisen suunnittelun piiriin ja se tulee ottaa huomioon hallintokuntien omissa strategioissa. Esteettömän kaupungin toteuttamisen edellytyksenä on uudenlainen hallintokulttuuri ja rakennemuutos. Siihen kuuluu arvojen ja asenteiden sekä työskentelytapojen tarkistaminen. Esteettömyys on otettava jatkuvasti huomioon luonnollisena osana hallintorutiineja ja kunnan perusprosesseja harjoitettaessa. Esteettömyyteen pyrkimistä ei saa nähdä erityistoimena. Turun seitsemän kukkulaa tekevät siitä esteettömyyden kannalta vähintäänkin haasteellisen. Tässä Kaskenmäkeä, joka jyrkkyydeltään reippaasti ylittää laissa luiskalle sallitun enimmäiskaltevuuden.

8 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA OHJELMAN TAVOITTEET Ohjelman tavoite on, että Turkua kehitetään hallinnoimalla, kartoittamalla, suunnittelemalla, korjaamalla ja rakentamalla niin, että Turku on vuonna 2012 merkittävästi esteettömämpi kaupunki kuin tänään. Koordinaatiotyöryhmä esittää seuraavat keinot tavoitteen saavuttamiseksi: 1. Esteettömyysnäkökulma liitetään yhdeksi osaksi Turun talous- ja toimintasuunnitelmaa. 2. Esteettömyys ymmärretään osana kaupungin hallintoa, ei erityistoimena. 3. Hallintokunnissa laaditaan toimialansa esteettömyyskriteerit ja -suunnitelmat, nimitetään esteettömyysvastaavat sekä harjoitetaan hallintokuntien rajat ylittävää yhteistoimintaa esteettömyysasioissa. 4. Laaditaan koko kaupunkialuetta koskeva paikkatietopohjainen esteettömyyskartoitus sekä esteettömyyssuunnitelma. 5. Luodaan eri kaavatasoilla sekä muilla aluesuunnittelumuodoilla edellytyksiä esteettömyydelle. 6. Esteettömyysnäkökulma sisällytetään kaupungin strategioihin, säännöstöön, virallisiin ohjelmiin ja muihin teemakohtaisiin kokonaisohjelmiin. 7. Uudisrakentamis- ja korjaushankkeisiin sekä ylläpitotyöhön sisällytetään esteettömyystarkastelu. 8. Esteettömyyttä edistetään käyttäjäkeskeisenä suunnitteluna, rakentamisena ja ylläpitona. 9. Edistetään eri tahojen sitoutumista Turun kaupungin esteettömyysohjelmaan ja sen toteuttamiseen. 10. Tehdään esteettömyysasiamiehen toimesta pysyvä. Kadun ylittäminen sääntöjen mukaisesti edellyttää joskus painonapin käyttöä, joka ei läheskään kaikille, kuten vanhuksille, vammaisille ja pyöräilijöille, ole helppoa, aina ei edes mahdollista.

9 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA KEINOT, TOIMENPITEET JA AIKATAULU Keinot ja toimenpiteet on esitetty kunnan nykyinen hallintomalli huomioon ottaen. Markkinaideologiaa soveltavan konsernikunnan toimintaperiaatteeseen sisältyy mm. tilaaja-tuottajamalli. Hallintokuntien rajat ylittävä yhteistoiminta on perusedellytys Turunkin esteettömyysohjelman toteuttamisen läpiviennille. Toimenpiteistä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Seuraavassa otsikot ilmaisevat keinoja. Otsikon alla on kuvattu toimenpiteet. Lopussa on määritelty ehdotus toteuttajaksi, vastuutahoksi ja aikatauluksi. 3.1 SITOUTUMINEN ESTEETTÖMYYSOHJELMAN TOTEUTTAMISEEN Kaupunginhallitus päätti , että Turkuun laaditaan liikkumisesteettömyyttä koskeva toimintaohjelma. Tässä esteettömyysohjelmassa on kuvattu ohjelman toteuttaminen. Hyväksymällä tämän ohjelman kunta sitoutuu toteuttamaan sen keinot, toimenpiteet ja aikataulun. Toteutus: koko kunta Vastuu: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtavat virkamiehet Aikataulu: OHJELMAN TOTEUTTAMISEN VASTUUTAHOJEN NIMEÄMINEN Kaupunginjohtaja nimeää päätöspöytäkirjallaan seurantatyöryhmän, joka jatkaa liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän jälkeen esteettömyysohjelman toteutumisen seurantaa. Hallintokunnat nimeävät esteettömyysvastaavat ja tarvittaessa myös -työryhmät, joiden tehtävänä on vastata hallintokunnan sisällä esteettömyyden toteutumisesta esteettömyysohjelman mukaisesti. Esteettömyysasiamies laatii esteettömyysvastaavista ja -työryhmistä luettelon, sekä kutsuu esteettömyysvastaavat koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa järjestettävään yhteiskokoukseen. Toteutus: kaupunginjohtaja Vastuu: hallintokunnat, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Aikataulu: 2005 ja 2006

10 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA MÄÄRÄRAHAVARAUSTEN TEKEMINEN JA AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Kaupungin eri hallintokunnat tekevät talousarvion valmistelun yhteydessä erillisen määrärahavarauksen esteettömyyden edistämiseksi kiinteistöön kuulumattomien, esteettömyyden edellyttämien varusteiden, laitteiden yms. osalta. Esimerkiksi siirrettävä induktiosilmukka on tällainen. Kuitenkin kaikessa rakentamisessa toteutetaan esteettömyyden vaatimukset. Esteettömyys sisällytetään talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevaan ohjeeseen. Hallintokuntien myöntämän taloudellisen tuen tai avustuksen edellytyksenä tulee olla, että kyseiseen toimintaan tarkoitetun sekä rakennuksen että alueen tulee olla esteetön ja niiden on sovelluttava kaikkien käyttöön. Kaupungin ollessa osallisena säätiössä tai vastaavassa sen tulee tällöinkin asettaa osallisuutensa ehdoksi esteettömyyden toteuttaminen. Toteutus: hallintokunnat ja kaupunginkanslia Vastuu: kaupunginvaltuusto kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtavat virkamiehet Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYDEN SISÄLLYTTÄMINEN TURKU-STRATEGIAAN JA TULOSKORTISTOON Turun esteettömyysohjelmassa on kuvattu keinot ja toimenpiteet esteettömän Turun suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja rakentamiseksi. On tärkeää, että esteettömyys on myös keskeinen osa kunnan strategista suunnittelua. Turku-strategian mukaan Turun arvot ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, osaaminen ja luovuus, kestävä kehitys, oikeudenmukaisuus, yhteistyö. Saman strategian mukaan Turun strategisiin painopisteisiin kuuluu elämän laatua hyvinvoinnista: fyysinen ja henkinen turvallisuus esteettömyys. Turun kaupunginvaltuuston ( 122) hyväksymässä uudessa Turku strategiassa on mainittu esteettömyyden edistäminen yhtenä kriittisenä menestystekijänä kohdassa Hyvinvointia ja elämän laatua. Esteettömyys tulee sisällyttää myös seuraavaan vuoden 2008 jälkeiseen strategiaan. Toteutus: seurantatyöryhmä laatii esityksen kaupunginhallitukselle Vastuu: kaupunginhallitus Aikataulu: Katukäytävien vesiurat, niin pienet ja huomaamattomat, ovat erittäin harmilliset ja haitalliset etenkin pyörien päällä liikkuville. Pahimmillaan ne voivat aiheuttaa jopa pyörätuolista tai rattaista putoamisen.

11 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMYYDEN SISÄLLYTTÄMINEN OHJELMIIN JA RAPORTTEIHIN Ohjelmat ja raportit, esimerkiksi asunto- ja maankäyttöohjelma, ympäristöraportti ja viheralueohjelma sekä lapsia, nuoria ja vanhuksia koskevat ohjelmat ja raportit, on toteutettava siten, että niihin sisältyy Turun esteettömyysohjelman mukaiset tavoitteet ja toimintamuodot. Toteutus: kyseisten asiakirjojen valmistelusta vastaavat kaupungin tahot Vastuu: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat Aikataulu: 2005 ja KAUPUNGIN SÄÄNNÖSTÖN JA ERILAISTEN SOPIMUSTEN TÄYDENTÄMINEN Kaupungin säännöstöä, kuten rakennusjärjestystä, kehitetään siten, että se sisältää tarpeelliset maininnat esteettömyyden huomioon ottamisesta. Tontinluovutusehtoihin lisätään velvoite esteettömyyden toteuttamisesta sekä tontin että sen ympäristöönsä liittymisen osalta. Laatuvaatimukset suunnittelijoille, suunnittelupalveluille ja rakentajille asetetaan jo sopimusvaiheessa siten, että ne sisältävät ehdon esteettömyyden käytännöllisestä, ei vain teoreettisesta, toteutumisesta. Merkittävien julkisten rakennusten lupahakemuksiin tulee liittää esteettömyysasiamiehen ja vammaisneuvoston lausunto. Toteutus: seurantatyöryhmän sihteeri ja esteettömyysasiamies Vastuu: hallintokuntien johtavat virkamiehet ja lautakunnat Aikataulu: 2005 ja KAUPUNKIALUETTA KOSKEVAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSEN TOTEUTTAMINEN Kaupunki huolehtii jatkuvasta esteiden kartoittamisesta ja poistamisesta koko kaupungin alueella, mistä käytetään nimitystä jatkuva kartoitus. Kartoitus ei rajoitu ainoastaan liikkumisen esteisiin. Työ perustuu karttapohjaiseen tietokoneohjelmaan. Kukin hallintokunta vastaa sille kuuluvien alueiden ja tilojen, sekä palvelu- että henkilöstötilojen, kartoittamisesta. Tarvittaessa, esimerkiksi yksityisten palvelupisteiden, kartoituksessa voidaan käyttää ulkopuolisia kartoittajia. Ulkotilojen kartoitusohjeena tulee käyttää Ulkotilojen esteettömyyden arviointi- ja kartoitusopasta (SuRaKu, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2005). Väärin pysäköidyt polkupyörät, villisti leviävät ulkotarjoilualueet ja harkitsemattomasti sijoitetut mainostelineet ovat jalkaisin liikkuvien tiellä. Kelle siis jalkakäytävät ovat ensisijaisesti tarkoitetut jalankululle vai kaupankäynnille?

12 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Kartoitustulosten pohjalta muodostetaan tiedosto, joka koostuu kartasta ja sille merkityistä tiedoista. Ulkoalueiden, kulkuväylien, palvelupisteiden ja rakennusten esteettömyyttä koskevat tiedot ovat kaikkien käytettävissä internet-sivuilla. Tiedosto on myös teknisen henkilöstön käytettävissä mahdollisesti yhdistettynä käytössä olevaan viher-, katu- ja aluerekisteriin. Tiedostoa ylläpitää tehtävään koulutettu henkilöstö, keskus, jolle myös yleisö voi ilmoittaa havaituista esteistä. Tiedostoon pyritään liittämään jo tehtyjen kartoitusten, kuten Kynnys ry:n Turku kaikille -portaalin, sisältö päivitettynä. Vastaanottaja kirjaa ilmoitukset ja välittää ne tekniselle henkilöstölle, joka tarvittaessa tarkistaa ilmoituksen, määrittää esteen korjaamisen kiireellisyyden ja korjaustavan. Tämän jälkeen este merkitään karttaan sitä koskevine tietoineen. Korjaamistarpeesta ilmoitetaan esteen korjaavalle henkilöstölle. Sen jälkeen este poistetaan kartasta. Toteutus: kiinteistölaitos ja eri hallintokunnat Vastuu: kiinteistölautakunta, kiinteistölaitos Aikataulu: 2005 ja KOKO KAUPUNKIALUETTA KOSKEVAN ESTETTÖMYYSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Esteettömyyskartoituksen rinnalla laaditaan koko kaupunkialuetta koskeva esteettömyyssuunnitelma. Siinä osoitetaan toteuttamisen tarvepohjainen ja rakentamistaloudellinen priorisointi sekä lyhyemmän (kolme vuotta) ja pitemmän (kymmenen vuotta) tähtäimen tavoitteet. Suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon: esteettömyys yhtenä yleiskaavan selvityksenä (vaikutusten arviointi, sosiaalisten vaikutusten arviointi) esteettömyys yhtenä asemakaavoihin liittyvänä selvityksenä liikennesuunnitelmat ja muut suunnitelmat Toteutus: ympäristö- ja kaavoitusvirasto Vastuu: ympäristö- ja kaavoituslautakunta, ympäristö- ja kaavoitusvirasto Aikataulu: 2005 ja Parinkymmenen vuoden odotuksen jälkeen Turkuun, linnan viereen, valmistui kesällä 2004 ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa yleisö-wc, jota kaikki voivat käyttää.

13 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN ASUINALUEITA UUDISTETTAESSA Asuinalueiden, kuten lähiöiden, täytyy muodostaa joka suhteessa toimiva kokonaisuus. Yksi tähän kokonaisuuteen liittyvä seikka on esteettömyys. Kerrostaloihin tulee tehdä hissi. Tarkoitusta varten myönnettävistä avustuksista tulee tiedottaa tehokkaasti. Myönnettäessä avustuksia saneeraushissien toteuttamiseen tulee edellyttää, että korin sisämitat eivät pienene entisistä. Lähiökeskustojen tulee olla esteettömiä ja palvelujen tulee olla helposti saavutettavissa. Asuinalueiden välillä täytyy olla hyvät esteettömät kulkumahdollisuudet, kuten yhtenäisesti jatkuvat kevyen liikenteen väylät. Asuntoalueiden toiminnallisuutta tarkasteltaessa otetaan erityisesti huomioon: sosiaalikeskuksen rooli (elinkaariajattelu) terveysviraston rooli (elinkaariajattelu) TVT-Asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso (esteettömät asunnot, sisäänkäynnit ja pihapiirit) alueelliset huoltoyhtiöt (auraus, hiekoittaminen jne.) lähiöuudistus ja taloyhtiöt (tonttien liittyminen toinen toisiinsa, korttelisuunnitelmien laatiminen) sosiaalinen isännöinti (esteitä koskeva tiedon saanti asukkailta ja esteistä tiedottaminen asukkaille) hissiavustusprojekti (tehokas tiedottaminen) Toteutus: lähiöuudistusstrategiassa ja ko. strategian toteuttamisohjelmassa (toimintasuunnitelmassa) mainitut, hissiprojektista ja sosiaalisesta isännöinnistä vastaavat Vastuu: edellisessä kohdassa mainitut Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEESSÄ Joukkoliikenne pyritään tekemään kokonaisuudessaan esteettömäksi. Sen toteuttamiseksi jatketaan jo aloitettua joukkoliikenteen estekartoitusta, joka valmistuttuaan tullaan päivittämään riittävän usein. Joukkoliikennekaluston tulee olla pääosin matalalattiabusseista koostuvaa. Muunlaisia autoja hankitaan ja käytetään vain erityisistä, pakottavista syistä. Myös tilausajotarve tulee ottaa kalustossa huomioon. Autojen varustus tehdään eri tavoin esteisiä ihmisiä palvelevaksi. Tarvittavaan varustukseen kuuluvat sekä kuulutus että tekstinäyttö. Tutkitaan mahdollisuutta varustaa myös pysäkit, ainakin tärkeimmät, samoin laittein. Sisäänpääsyn edellyttämät nostimet ja luiskat suunnitellaan ilman henkilöstön (kuljettajan) paikalle tuloa toimiviksi. Autojen sisätilat tehdään monikäyttöisiksi siten, että liikkumisen apuvälineille (lastenrattaat ja -vaunut, rollaattorit, pyörätuolit yms.) jää keskiovien kohdalle nykyistä enemmän tilaa, johon asennetaan esimerkiksi kääntöistuimia kiinteiden sijaan. Pysäkkialueet tehdään esteettömiksi Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin 7 Pysäkkialueet mukaisesti vaiheittain. Pilottikohteina toteutetaan erikseen

14 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA vammaisneuvoston kanssa sovittavat, esteettömiin kohteisiin liittyvät pysäkit. Toteutus: liikennelaitos ja joukkoliikennetoimisto Vastuu: ympäristö- ja kaavoituslautakunta, joukkoliikennelautakunta Aikataulu: kartoitus 2006, toimenpiteet Vaikka Turun joukkoliikenne onkin siirtynyt matalalattiabussikalustoon, ei se vielä takaa esteetöntä kyytiin pääsyä. Myös pysäkit tulee tehdä esteettömiksi ESTEETTÖMYYDEN LIITTÄMINEN OSAKSI TURVALLISUUSSUUNNITTELUA Turun kaupungin turvallisuussuunnitelmaa valmistellut työryhmä sai vuonna 2000 valmiiksi turvallisuussuunnitelman. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sen jälkeen ( ) turvallisuutta edistävän rikoksentorjuntahankkeen Turvaturku (Turvaturku-hanke, Safety-toimintamalli). Turvallisuus kuuluu osana esteettömyyteen, joten se otetaan edelleen huomioon kaikessa turvallisuussuunnittelussa. Toteutus: aluekumppanuus ja Urban-hanke Vastuu: aluekumppanuus ja Urban-hanke Aikataulu: 2005 ja Lippusiima ei takaa turvallista liikkumista. Siksi sen käyttö tulee kieltää kaikkialla, missä tarkoituksena on turvata jalankulku. Tilapäisyys ja lyhytaikaisuus eivät anna oikeutta poiketa tästä vaatimuksesta JULKISTEN RAKENNUSTEN ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN Yksityisten, yhteisöjen, kaupungin ym. hallinnoimat julkiset rakennukset suunnitellaan, rakennetaan ja peruskorjataan koko lähiympäristöineen esteettömiksi.

15 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Hallintokuntien tulee laatia oma esteettömyyskartoitus ja -suunnitelma nykyisten esteiden poistamiseksi (ks esteettömyysvastaavat ja -työryhmät, 3.7 kaupunkialueen kartoitus ja 3.6 Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen ). Esteettömyys tulee erityisesti ottaa huomioon ja toteuttaa myös liikenneterminaaleissa. Rakennusten paloturvallisuudessa on otettava huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet esimerkiksi poistumisteitä suunniteltaessa. Toteutus: tilalaitos, rakennusvalvontatoimisto Vastuu: tilalaitos, ympäristö- ja kaavoituslautakunta, rakennusvalvontatoimisto Aikataulu: 2005 ja Julkisten rakennusten esteettömyydessä on vielä paljon tekemistä. Kaupungintalon sisäänkäynti on sentään saatu parannetuksi etusivun ylijyrkästä luiskasta takapuolen kiinteäksi rampiksi. Se on kuitenkin ahdas ja hankalasti käytettävä, eikä sitä edes löydä opastuksen puuttuessa 3.13 JULKISTEN ULKOALUEIDEN ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN Julkisten ulkoalueiden rakentaminen, korjaaminen ja ylläpito on toteutettava siten, että ympäristöt ovat kautta vuoden esteettömät. Erityisesti kunnossapidossa on toteutettava turvallisuus ja liikkumismahdollisuudet. Ulkoalueiden esteettömyys toteutetaan Esteetön ympäristö -suunnittelukorttien mukaan. Ks. 3.6 Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen. Viereisessä kuvassa vammaisille varattujen autopaikkojen väliin on tehty viiste jalkakäytävälle pääsyn takia, mutta autopaikkojen leveys ei ole turvallisuuden kannalta riittävä.

16 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Vammaisten auto- eli pysäköintipaikkoja tulee olla riittävästi ja niiden välittömässä läheisyydessä tulee olla esteetön pääsy jalkakäytävälle. Pysäköintipaikkojen tulee aina, ajoradan suuntaistenkin, olla leveydeltään vähintään vaatimusten mukainen (3,6 m). Muu liikenne ei saa vaarantaa niiden käyttöä. Erityisesti seuraavien alueiden on oltava toiminnaltaan esteettömät: ruutukaava-alue ja muut keskukset yhteyksineen terminaalit yliopisto- ja muut opiskelija-alueet torit ja puistot sairaala-alueet Tähän liittyviä tahoja ja toimijoita ovat mm.: kiinteistölaitos tekniset palvelut joukkoliikennetoimiston esteettömyysprojekti rautatiet, satama ja laivayhtiöt, lentokenttä liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategia Elsa Toteutus: kiinteistölaitos ja tekniset palvelut Vastuu: kiinteistölautakunta ja teknisten palveluiden lautakunta Aikataulu: 2005 ja PILOTTI- JA TESTIKOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN TURUSSA Turun ensimmäinen pilottikohde, jossa suunnittelun lähtökohtana on ollut esteettömyys, on Ekvallan uimaranta. Jatkossa on tarpeen mukaan toteutettava yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa myös muita pilottihankkeita sekä rakennettava kaupunkialueelle esteettömyyttä toteuttavien ratkaisujen testialueita. Toteutus: eri hallintokunnat Vastuu: eri hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Liikuntavirasto on teettänyt joukon estekartoituksia, liikuntapaikkojen lisäksi mm. Vepsän ulkoilusaaresta. Saareen pääsisi pyörätuolillakin, jos yhteysaluksen luiska olisi tehty ohjeiden mukaan. Nykyisellään luiska on lähinnä hengenvaarallinen.

17 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA TIEDON SAAVUTETTAVUUS Esteettömyyttä asiakasnäkökulmasta edistetään eri tavoin myös tietotekniikan avulla. Vuonna 2004 käynnistyneen tavoitteena on kehittää Turusta esteetön, tasa-arvoinen ja kilpailukykyinen kansalaisen tietoyhteiskuntakaupunki. Ohjelma tähtää ihmisten elämän ja arjen helpottumiseen ja parantamiseen. Ohjelman yhteydessä kehitetään sähköisiä palveluita, joiden käyttö on helppoa ajasta ja paikasta riippumatta. Kuitenkin on muistettava, ettei osa kansalaisista pysty käyttämään tietokonetta hyödykseen, joten tiedotusta ei saa toteuttaa yksinomaan sähköisessä muodossa. Kaikessa tiedottamisessa noudatetaan esteettömän tiedottamisen vaatimuksia käyttämällä helposti ymmärrettäviä selkokielisiä tekstejä ja selkokuvia. Tämä koskee myös kaikkia kaupungin esityslistoja, pöytäkirjoja yms. Tiedottamisessa käytetään aina tarvittaessa tavanomaisen tekstin ja internet-sivujen lisäksi myös muita tiedotuskeinoja, kuten äänitiedotteita, kohokarttoja ja pistekirjoitusta. Esteettömällä tiedottamisella tarkoitetaan sitä, että kaikilla ihmisillä on tasavertainen mahdollisuus saada selko tiedottamisen sisällöstä mahdollisista toimintakyvyn puutteista huolimatta. Esteetöntä tiedottamista kehitetään tarpeita vastaavaksi ja se otetaan ao. henkilöstön koulutusohjelmaan. Toteutus: kaikki hallintokunnat Vastuu: kaikki hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Kurjenrahkan kansallispuistossa on toteutettu esteettömyyttä ansiokkaasti. Ainutlaatuinen luonto on yhä useamman ihmisen tavoitettavissa. Liikkumisen apuvälineillä pääsee neuvontapisteen, Kurjenpesän, ja piha-alueen lisäksi vanhalle kahdeksan kunnan rajapyykille, Kuhankuonolle, ja Savonjärven rantalaiturille, jossa on vammaisillekin soveltuva vene- ja uimalaituri VUOROVAIKUTUKSEN JA VERKOTTUMISEN TOTEUTTAMINEN Kunnalla on keskeinen rooli esteettömyyden edistämisessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistoimintaa muiden intressiryhmien kuten valtion, lääninhallituksen, yksityisen sektorin, järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Kaupungin tulee ylläpitää ja tukea yhteydenpitoa kunnan ulkopuolelle. Hallintokuntien kansainvälisen toiminnan tulee kuulua verkottumistoiminnan piiriin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat järjestöt. Vuorovaikutusta ylläpidetään osallistumalla esteettömyystoimintaan seurakunnissa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston esteettömyystyöryhmässä. Yhteistyötahoja ovat myös yksityisen sektorin toimijat kuten Kauppakamari.

18 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Toteutus: viestintäkeskus, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, esteettömyysasiamies, tiedottajat, aluekumppanuus, Urban-hanke Vastuu: edellä mainitut Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kunnan hallintokunnille ja muille intressiryhmille, kuten suunnittelijoille ja rakentajille, tulee järjestää monipuolista koulutusta esteettömyyden toteuttamisesta ja ylläpitämisestä. Toteutus: henkilöstökeskuksen koulutuspäällikkö ja esteettömyysasiamies Vastuu: hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Koulutus ja tiedottaminen ovat avainasemassa siirryttäessä esteettömään yhteiskuntaan. Ilman niitä ja todellista halua saavuttaa tavoite toiminta on turhaa TIEDOTTAMISEN JA ESTEETTÖMYYSASIAMIESTOIMINNAN HOITAMINEN Esteettömän elinympäristön saavuttamisen yhtenä edellytyksenä on jatkuva tiedottaminen ja asiantuntijaohjaus esteettömien ratkaisujen toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tästä vastaavat hallintokuntiin valittavat esteettömyysvastaavat tarvittaessa apunaan työryhmä. Esteettömyysvastaavat kokoontuvat määräajoin esteettömyysasiamiehen kutsusta hänen johdollaan seuranta- ja raportointikokoukseen. Hallintokuntien tiedottajat yhteistyössä esteettömyysvastaavan ja esteettömyysasiamiehen kanssa vastaavat esteettömyyteen liittyvästä ja sen edellyttämästä tiedottamisesta. Turun matkailuneuvonta TurkuTouRing ja kaupunginkanslian Turku-piste antavat tietoja saavutettavuudesta (esteettömyydestä). Esteettömyysasiamiehen tehtävä on toimia Turku-strategian edellyttämän esteettömyyden toteutumiseksi Turussa. Esteettömyystavoite on tarkennettu tasapainotetussa tuloskortistossa (BSC).

19 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Tehtävän toteuttamiseksi esteettömyysasiamiehen tulee etsiä, välittää ja tuottaa sekä yleistä että teknistä tietoa esteettömyydestä ja esteiden poistamisesta, kouluttaa, neuvoa ja opastaa kaikissa esteettömyyteen liittyvissä asioissa, käynnistää ja ylläpitää yhteydenpitoa sekä kunnallisten että yksityisten suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien sekä muiden osapuolten kesken, edistää esteettömyyttä toteuttavien ja parantavien käytäntöjen toteutumista suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa, luoda ja ylläpitää esteettömyyteen liittyviä ja sitä edistäviä verkostoja paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, sekä luoda toimiva järjestelmä esteiden välttämiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi luonnollisena osana kaupungin hallintoa. Toteutus: esteettömyysasiamies, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Vastuu: esteettömyysasiamies, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Aikataulu: 2005 ja Turun linnaan pääsyä pidetään aivan mahdottomana liikkumisvammaiselle. Asia ei suinkaan ole niin. Jos tavaranostin (oikealla) olisi varustettu suojakaitein ja hyväksytty henkilökuljetukseen, pääsisi sen avulla linnan sisätiloihin ja siellä jo olevaan komeaan hissiin. Tavara on tärkeä, entä ihminen?

20 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA LIITE- JA TAUSTA-AINEISTO LIITEAINEISTO Yhteenveto saaduista lausunnoista TAUSTA-AINEISTO Ohjausryhmän esitys Koordinaatiotyöryhmän kokousmuistiot SuRaKu-loppuraportti Esteetön ympäristö ohjekortit Jukka Paaso: Kunnallisen säännöstön uudistaminen Lainsäädäntö ja esteettömyys (luentomoniste) Läntinen Rantakatu on kuin lupaus paremmasta, tasavertaisesta tulevaisuudesta muutamaa pientä kauneusvirhettä lukuun ottamatta: jalkakäytävän reunakiven huono liittymä asvalttipintaan ja koristeraitojen paikoittainen korkeusero muuhun pintaan nähden. Esteettisesti tyylikkäät kivijuovat saisivat lisäksi toimia heikkonäköisten opasteina oikeaan kulkusuuntaan.

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETTÖMYYS: Perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja - asetukseen Omatoiminen asiointi, liikkuminen, harrastaminen ja osallistuminen on jokaisen oikeus Toimiva ja

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 Vammaisneuvosto Aika 18.09.2013 klo 16:30-18:35 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Salminen Jouni

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2017 1 (5) 339 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet HEL 2016-013322 T 00 01 01 Päätös päätti kaupungin palvelutoiminnan

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 12.2.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

222 Valtuustoaloite kaupungin toimenpiteiksi yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden viemiseksi yrityksiin - Tampereen vihreä valtuustoryhmä

222 Valtuustoaloite kaupungin toimenpiteiksi yhdenvertaisuuslain esteettömyystavoitteiden viemiseksi yrityksiin - Tampereen vihreä valtuustoryhmä Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 222, 14.08.2017 Kaupunginvaltuusto, 57, 20.02.2017 Z/Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, 67, 17.05.2017 Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/3 03.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/3 03.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 85 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien A. Kalle Könkkölän valtuustoaloitetta raitiovaunupysäkkien kunnostamisesta HEL 2012-004353 T 00

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN

KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN KUULUTUS LUHANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN Rakennusjärjestys päivitetään vuosien 2017-2018 aikana. Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen

Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen Marjo-Riitta Pihlajamäki 13.6.2008 Turku Suurten kaupunkien rikoksentorjunta ja turvallisuus -seminaari Esityksen sisältö - 1. Turun turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin. VAMMAISOHJELMA 2009 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... 2 1. LÄHTÖKOHDAT... 3 2. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA... 4 3. ESTEETTÖMYYS... 5 4. VIESTINTÄ... 6 5. SIELUNHOITO JA VERTAISTUKI... 7 6. KOULUTUS... 8 7.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.09.2016 Sivu 1 / 1 1441/2013 00.01.02 Kaupunginhallitus 177 30.5.2016 Valtuusto 83 13.6.2016 Tekninen lautakunta 85 21.9.2016 85 Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille 20.12.2017 Hissi-Esteetön Suomi 2017- hanke Toiminnan vakiinnuttaminen hankekauden 2013-2017 jälkeen johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Helsingin kaupungin esteettömyystyö

Helsingin kaupungin esteettömyystyö Helsingin kaupungin esteettömyystyö 7.9.2016 Pirjo Tujula Projektinjohtaja, esteettömyysasiamies Helsingin kaupunki Helsinki kaikille -projekti Helsinki kaikille -projekti (v. 2002-2011) oli kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1246/00.01.03/2014 97 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen katsaus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh. 050 344 5190 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan esteettömyyttä sekä sen ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Esteettömyyden perusta 2. Design for all -periaate

Lisätiedot

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018.

kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2017 1 (5) 769 V 13.9.2017, Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 HEL 2017-009006 T 00 01 01 Päätös Käsittely esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Nuorisolautakunta Alpo/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Nuorisolautakunta Alpo/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 52 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Hakasen ym. talousarvioaloitteesta Maunulan monitoimitalosta HEL 2013-002198 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Mitä ja miksi? Esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 1 / 1 47/2016 00.01.01 15 Päätöksiä ja kirjelmiä Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen, puh. 043 826 5237 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLÄ-SAVON KUNTIEN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) IISALMI KIURUVESI VIEREMÄ SONKAJÄRVI LAPINLAHTI VARPAISJÄRVI 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy Mitä esteettömyys on? Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta

Lisätiedot

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 Esteettömyys on asumisen kehittämistä seminaarisarja Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15.

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15. KINNULAN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Kokousaika 21.9.2017 kello 15 16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) pj x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

25 Hyvät valinnat - palkinto terveydenhuollon etiikan edistämisestä Pirkanmaalla

25 Hyvät valinnat - palkinto terveydenhuollon etiikan edistämisestä Pirkanmaalla Tampere Pöytäkirja 3/2017 1 (11) Aika 21.03.2017, klo 14:00-17:10 Paikka Keskusvirastotalo, Tammerkoski, 2. kerros Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vanhusneuvoston nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen

Vanhusneuvoston nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen Kaupunginhallitus 351 12.06.2017 Kaupunginvaltuusto 100 04.09.2017 Vanhusneuvoston 2017 2021 nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen 665/00.00.01.06/2017 KH 351 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2015 1 (5) 496 Helsingin kaupungin viherkattolinjaus HEL 2012-013805 T 00 00 03 Päätös Käsittely päätti antaa liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin viherkattolinjauksen

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Vammaisneuvoston nimeäminen ja vammaisneuvoston toimintasäännön vahvistaminen

Vammaisneuvoston nimeäminen ja vammaisneuvoston toimintasäännön vahvistaminen Kaupunginhallitus 350 12.06.2017 Vammaisneuvoston 2017 2021 nimeäminen ja vammaisneuvoston toimintasäännön vahvistaminen 664/00.00.01.06/2017 KH 350 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella / Esteettömyys ja kestävä kehitys aluerakentamisessa

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella / Esteettömyys ja kestävä kehitys aluerakentamisessa KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella / Esteettömyys ja kestävä kehitys aluerakentamisessa SAAVUTETTAVUUDEN ARVIOINNIN TARKASTELULISTA LUONNOLLISEN JA RAKENNETUN

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ehkäisevän työn kokoajana ja suunnannäyttäjänä

Hyvinvointikertomus ehkäisevän työn kokoajana ja suunnannäyttäjänä Sodankylä Hyvinvointikertomus ehkäisevän työn kokoajana ja suunnannäyttäjänä Hyvinvointikoordinaattori Sanna Ylitalo 1.3.2017 Hyvinvointijohtaminen Miten hyvinvointia johdetaan? Ei ole mitään rakettitiedettä

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (12 ) Vammaisneuvosto 14.10.2015 AIKA 14.10.2015 klo 09:00-10:35 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA. Maanantai Kaupungintalo, valtuustosali. Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry.

VAMMAISNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA. Maanantai Kaupungintalo, valtuustosali. Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry. VAMMAISNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Maanantai 28.8.2017 13.00 15.30 Kaupungintalo, valtuustosali Läsnä: Tornion Invalidit ry. Lapin Näkövammaiset ry., Tornion kerho Tornion seurakunta Liikuntatoimi Tornion Reuma

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

453 Tampereen kaupungin esteettömyysohjelman ( ) arviointiraportti. Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru

453 Tampereen kaupungin esteettömyysohjelman ( ) arviointiraportti. Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru Tampere Ote pöytäkirjasta 39/2017 1 (19) Kaupunginhallitus, 453, 07.08.2017 Yhdyskuntalautakunta, 162, 16.05.2017 Z/Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, 63, 17.05.2017 Z/Sivistys-

Lisätiedot

Kuntien ilmastostrategiat ja hankkeet - Kotka

Kuntien ilmastostrategiat ja hankkeet - Kotka - Valtuuston 16.12.2011 hyväksymä ilmasto- ja energiaohjelma - " Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma sisältää kansallisen sekä Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian, Kotkan kaupunkistrategian

Lisätiedot

HISSI ESTEETÖN SUOMI HANKKEEN ASKELMERKKEJÄ PÄÄTÖSTILAISUUS ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ LAHDEN HISSITYÖRYHMÄ

HISSI ESTEETÖN SUOMI HANKKEEN ASKELMERKKEJÄ PÄÄTÖSTILAISUUS ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ LAHDEN HISSITYÖRYHMÄ HISSI ESTEETÖN SUOMI HANKKEEN ASKELMERKKEJÄ PÄÄTÖSTILAISUUS 20.12.2017 ARI JUHANILA, ASUNTOASIAINPÄÄLLIKKÖ LAHDEN HISSITYÖRYHMÄ VAIHE 1. : PAIKALLISIA HISSIPROJEKTEJA perjantai 22. joulukuu 2017 2 VAIHE

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 13 Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän asettaminen HEL 2013-007804 T 00 00 02 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän ilmastotyön

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh 17.05.2017 Sivu 1 / 1 1234/2017 00.01.03 103 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh. 050 344 5190 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Esteettömyys asuntorakentamisessa

Esteettömyys asuntorakentamisessa Esteettömyys asuntorakentamisessa Lisäkustannus vai hyvää suunnittelua? 1.9.2015 Rakennusfoorumi RTS Sampo Vallius arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen ESITYKSEN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

RAPORTTI kyselystä esteettömyysasiamiehen toimen vakinaistamisesta ja ESTEETTÖMYYSTOIMINNAN JATKAMISESTA TURUSSA

RAPORTTI kyselystä esteettömyysasiamiehen toimen vakinaistamisesta ja ESTEETTÖMYYSTOIMINNAN JATKAMISESTA TURUSSA RAPORTTI kyselystä esteettömyysasiamiehen toimen vakinaistamisesta ja ESTEETTÖMYYSTOIMINNAN JATKAMISESTA TURUSSA TAUSTA Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on lausunut 01.06.10 ( 286), ettei ympäristö- ja

Lisätiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

1 Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin.

1 Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasääntö 1 Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. 2 Kirkkonummen vammaisneuvoston tarkoituksena on 1)

Lisätiedot