0 JOHDANTO Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano Turun esteettömyystoiminnan historia Työryhmän esitys 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3"

Transkriptio

1

2 tarttis päästä SISÄLLYS 0 JOHDANTO Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano Turun esteettömyystoiminnan historia Työryhmän esitys 3 1 OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Esteettömyyden määritelmä Esteettömän ympäristön toteuttaminen 5 2 OHJELMAN TAVOITTEET 6 3 KEINOT, TOIMENPITEET JA AIKATAULU Sitoutuminen esteettömyysohjelman toteuttamiseen Ohjelman toteuttamisen vastuutahojen nimeäminen Määrärahavarausten tekeminen ja avustusten myöntäminen Esteettömyyden sisällyttäminen Turku-strategiaan ja tuloskortistoon Esteettömyyden sisällyttäminen ohjelmiin ja raportteihin Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen Kaupunkialuetta koskevan esteettömyyskartoituksen toteuttaminen Kaupunkialuetta koskevan esteettömyyssuunnitelman laatiminen Esteettömyyden toteuttaminen asuinalueita uudistettaessa Esteettömyyden toteuttaminen joukkoliikenteessä Esteettömyyden liittäminen osaksi turvallisuussuunnittelua Julkisten rakennusten esteettömyyden toteuttaminen Julkisten ulkoalueiden esteettömyyden toteuttaminen Pilotti- ja testikohteiden toteuttaminen Tiedon saavutettavuus Vuorovaikutuksen ja verkottumisen toteuttaminen Esteettömyyskoulutuksen järjestäminen Tiedottamisen ja esteettömyysasiamiestoiminnan hoitaminen 16 4 LIITE- JA TAUSTA-AINEISTO 18 Kannen kuva ja ohjelman nimi tarttis päästä eivät suinkaan tarkoita, että esteettömyydessä olisi kyse vain liikkumisen esteistä. Tuomiokirkon portaat symboloivat myös kuulemisen ja näkemisen, jopa ymmärtämisen esteitä. VALOKUVAT JA KUVATEKSTIT Esteettömyysasiamies Heikki O Haulisto

3 tarttis päästä TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän esitys 0. JOHDANTO 0.1 OHJELMAN LAADINTA JA KOORDINAATIOTYÖRYHMÄN KOKOONPANO Kaupunginjohtaja on päätöspöytäkirjallaan ( 93) asettanut Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän. Sen tehtäväksi on annettu laatia esitys Turun esteettömyysohjelmaksi Työryhmän esityksen on alun perin pitänyt olla valmiina huhtikuussa 2005, mutta ohjelman valmistelemiselle on useasta eri syystä johtuen pyydetty jatkoaikaa saman vuoden syksyyn sakka. Esteettömyysohjelman toteuttamista ja seurantaa on samassa yhteydessä päätetty jatkaa vuoden 2010 sijasta vuoteen 2012 saakka (kaksi valtuustokautta). Koordinaatiotyöryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Heikki O Haulisto (ympäristö- ja kaavoitusvirasto, esteettömyysasiamies, pj), Lauri Laine (kiinteistölaitos), Kaisa Kiiski (sosiaalikeskus), Juhani Hyytiäinen (tekniset palvelut), Päivi Kujala (terveysvirasto), Martti Kuitunen (tilalaitos), Rita Salviander (vammaisneuvosto) ja Jukka Paaso (ympäristö- ja kaavoitusvirasto, sihteeri). Lisäksi työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Jukka Kumpuvuori (Turun yliopiston esteetön UTU-projekti), myöhemmin Paula Pietilä (Turun Yliopisto UTU), Olli Nordberg (Kynnys ry Turun aluetoimikunta), Kimmo Jompero, myöhemmin Rami Lehtinen (Turun Kuurojenyhdistys ry), Johanna Helin (Turun Reumayhdistys ry), Erkki Linkoranta (Turun Seudun Invalidit ry), Håkan Hjelm, myöhemmin Tuomo Seppälä (Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry), Anita Kostiainen, myöhemmin Taina Kaila (vanhusneuvosto) ja Markku Vuorinen (Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry). Työryhmä on pitänyt yhteensä kahdeksan kokousta. Työryhmää täydennettiin vammaisjärjestöjen edustajilla puuttuneiden vammaisryhmien osalta. 0.2 TURUN ESTEETTÖMYYSTOIMINNAN HISTORIA Vammaisneuvoston esteettömyysraportti Julkisten ulkotilojen ja rakennusten sisätilojen esteettömyyteen tähtäävä toiminta on alkanut Turussa 1970-luvulla. Vuonna 1981 on ollut kansainvälinen vammaisten vuosi, jona myös on aloittanut toimintansa Turun vammaisneuvosto. Samana vuonna on valmistunut Turun ensimmäinen esteettömyysraportti. Vammais-

4 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA neuvoston toimesta Turussa on laadittu mm. useita yksittäisiä esteettömyyskartoituksia. Liikkumisesteettömyysstrategia Kokonaisvaltainen esteettömyyssuunnittelu on käynnistynyt Turussa vasta Kynnys ry:n tehtyä vuoden 2001 alussa aloitteen liikkumisesteettömyysstrategian laatimiseksi Turkuun. Aloitteen laatimiseen on vaikuttanut vuonna 2000 tapahtunut Esteetön Helsinki-projektin käynnistäminen. Turku-strategia Turku-strategian strategisissa painopisteissä kohdassa Elämän laatua hyvinvoinnista on ollut mainittuna Fyysinen ja henkinen turvallisuus esteettömyys. Tämän lisäksi esteettömyys on sisältynyt Turku-strategian tasapainotettuun tuloskortistoon. Toimintaohjelma Kaupunginhallitus on päättänyt , että esteettömyysstrategian sijasta Turkuun laaditaan toimintaohjelma. Ohjelman valmistelu on käynnistynyt palvelutoimen ja ympäristötoimen yhteisenä, hallintokuntien rajat ylittävänä toimintana. Valmistelutyötä on esitelty toiminnan alkuvaiheessa ko. sektoreiden johtoryhmille. Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä Kaupunginjohtaja on ( 335) asettanut Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtajana Merja Lumme, sihteerinä Jukka Paaso. Sen tehtävänä on ollut Turun esteettömyysohjelman esivalmistelu. Siihen on sisältynyt perustiedon kerääminen ja myös kysely. Ohjausryhmä on luovuttanut esityksensä kaupunginjohtajalle. Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva koordinaatiotyöryhmä Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva koordinaatiotyöryhmä on perustettu kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjalla ( ) ja ryhmän tehtäväksi on annettu laatia varsinainen Turun esteettömyysohjelma Koordinaatiotyöryhmä on osoittanut Turun kaupunginhallitukselle päivätyn kirjeen, jossa se muistuttaa mm. siitä, että esteettömyys on sisällytettävä tulevaan Turku-strategiaan ja että esteettömyyteen tähtäävän näkökulman tulee olla luonnollinen osa hallintokuntien perusprosesseja (päätöksentekoa, toimeenpanoa jne.). Esteettömyysasiamies Turun esteettömyysasiamiehen työsuhteeseen on nimitetty rakennusarkkitehti Heikki O Haulisto. Esteettömyysohjelma Turun esteettömyysohjelmaa koskevan ehdotuksen pohjalla on kaupunginjohtajan asettaman ohjausryhmän esivalmistelu. Ohjelmaa valmisteltaessa on tutkittu Helsingin ja Espoon esteettömyysohjelmien rakenne ja sisältö. Esimerkiksi niissä on julkaistu useita mallikkaita esteettömyyssuunnitelmia, joiden valmistelussa ovat

5 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA olleet keskeisessä asemassa kaupunkisuunnitteluelimet. Turun esteettömyysohjelman sisältöön on vaikuttanut kyseisiin suunnitelmiin tutustuminen sekä Turun osallistuminen vuosina SuRaKu-projektiin. SuRaKu-projekti SuRaKu-projekti on kehittänyt ulkotilojen esteettömyyttä suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kannalta, joista sanoista nimilyhenne on syntynyt. Projektiin ovat osallistuneet Helsingin, Espoon, Turun, Vantaan, Joensuun ja Tampereen kaupungit. Asiantuntijoina ovat toimineet lisäksi Ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Teknillinen korkeakoulu Sotera, Vanhustyön keskusliitto, Invalidiliitto ja Näkövammaisten keskusliitto. Vetovastuu on ollut Helsingin kaupungilla. SuRaKu-projektissa on laadittu ulkotilojen esteettömyyskriteerit, malliratkaisut ja suunnitteluohjeet. Projekti on saanut aikaan esteettömyyttä palvelevan paikkatietopohjaisen estekartoitusohjelman sekä kartoitusoppaan. Ohjelmalla voidaan tuottaa erilaisia raportteja suunnittelusta, kustannuslaskennasta, kunnossapidosta jne. eri hallintokuntien käyttöön. Projekti on perustunut asukkaiden osallistumiseen ja luotu aineisto on kaikkien saatavilla internet-sivuilla. Projektin aikana on rakennettu testialueita ja suoritettu konkreettisia esteettömyystestejä. Projektia varten on palkattu useita konsultteja ja siihen on osallistunut ministeriöiden sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen edustajia että alan parhaita suomalaisia asiantuntijoita. Projekti on pohjautunut kansainvälisiin esikuviin sekä uusimman tietotekniikan soveltamiseen. Projektilla on myös kansallista merkitystä, sillä luotu ohjeisto tulee valtakunnalliseksi. Projekti on jatkunut viimeksi tuotekehittelyprojektilla (esteettömän reunakiven teollinen tuottaminen). SuRaKu-projekti on saanut Vuoden 2005 kuntatekniikan saavutus -kilpailussa kunniamaininnan yhdessä Vantaan kaupungin Internetissä toimivan paikkatietopalvelun kanssa. Kunnilla on SuRaKu-projektissa olleet omat pilottikohteensa, Turun kohteena esteetön liikuntapaikka. Siksi on valittu Ekvallan uimaranta. Projektia on vetänyt liikuntavirasto. Kunnat ovat järjestäneet myös esteettömyysseminaareja. Turun seminaari teemanaan tarttis päästä on pidetty TYÖRYHMÄN ESITYS Työryhmän esitys esteettömyysohjelman toimenpiteiksi on kuvattu tässä esteettömyysohjelmassa ja kaupunginhallitukselle osoitetussa saatekirjeessä, jossa esitetään seurantatyöryhmän nimeämistä sekä lausuntojen pyytämistä eri tahoilta. Seurantatyöryhmän tulisi seurata ohjelman toteutumista ja raportoida siitä kaupunginhallitukselle. Turussa 31. lokakuuta 2005 Koordinaatiotyöryhmän puolesta Heikki O Haulisto puheenjohtaja Jukka Paaso sihteeri

6 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Turun esteettömyystoiminnan lähtökohtia ja tavoitteita on tutkittu ohjausryhmän suorittaman esivalmistelutyön yhteydessä. Tarkastelun kohteena on ollut mm. lainsäädäntö sekä Turun hallintorakenne ja nykyinen kaupunkialue. Tarkasteluun on liittynyt myös yhteistoiminta muiden toimijoiden kuten yrittäjien kanssa. 1.1 ESTEETTÖMYYDEN MÄÄRITELMÄ Jokaisen yksilön tulee voida iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä riippumatta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Ympäristöä ja rakennettua tilaa pidetään esteettömänä silloin kun tämä tavoite toteutuu käytännössä. Toimimista estäviä tai haittaavia seikkoja voivat olla esimerkiksi korkea reunakivi tai askelma, kooltaan tai malliltaan väärä tekstityyppi, kuulemista helpottavan apuvälineen puuttuminen, allergiaa aiheuttava materiaali, häikäisevä valaistus tai lasipinta, varoittavan tai ohjaavan värikontrastin puuttuminen tai vaikeasti ymmärrettävä sanamuoto. Esteettömyys ei siis ole pelkästään liikkumisen, vaan myös kuulemisen, näkemisen ja ymmärrettävyyden esteettömyyttä. Se ei myöskään ole mitään erityistä vaan yhteiskunnan toimivuuden mittari. Kuulemista voidaan helpottaa apuvälinein. Alakuvassa siirrettävä induktiosilmukka kuulolaitetta käyttäville ja vahvistin kuulolaitteettomille, joiden yhteishinta kesällä 2005 oli vain 500. Asiakaspalvelua nämä pikku laitteet parantavat huomattavasti.

7 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMÄN YMPÄRISTÖN TOTEUTTAMINEN Esteettömyyteen tähtäävä toiminta pohjautuu lainsäädäntöön sekä esteettömyyttä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Esteettömyys on otettu ensimmäisen kerran huomioon rakennusasetuksessa Lainsäädäntöä on kuvattu tämän ohjelman liitteessä. Esteettömyyttä käsittelee myös hyvin laaja kirjallisuus. Esteettömyys voidaan saavuttaa välttämällä esteitä jo ennalta, kuten päätösten teossa ja suunnittelussa, tai poistamalla jälkikäteen havaitut puutteet ja tehdyt virheet, mikä on aina kalliimpaa kuin puutteiden ja virheiden välttäminen. Esteettömyys ei ole tarkoitettu vain erityisryhmien erityistarpeisiin, vaan kaikkien hyödyksi. Se on ennen kaikkea yhteiskunnan laadun kriteeri. Koska esteettömyyden tulee koskea koko elinkaarta, sen merkitys tulee korostumaan vanhusten osuuden kasvaessa. Esteettömyys tuo taloudellista säästöä vaikkapa kaatumistapausten vähenemisenä. Kunnan tulee toteuttaa ja ylläpitää esteettömyyttä kaikilla kuntasuunnittelun päätasoilla yhteistyössä eri väestöryhmien ja toimijoiden kanssa. Niihin kuuluvat mm. järjestöt, kiinteistönomistajat, yrittäjät, tutkimuslaitokset, muiden kuntien, lääninhallituksen sekä valtionhallinnon edustajat. Esteettömyys tulee sisältyä kunnan strategisen suunnittelun piiriin ja se tulee ottaa huomioon hallintokuntien omissa strategioissa. Esteettömän kaupungin toteuttamisen edellytyksenä on uudenlainen hallintokulttuuri ja rakennemuutos. Siihen kuuluu arvojen ja asenteiden sekä työskentelytapojen tarkistaminen. Esteettömyys on otettava jatkuvasti huomioon luonnollisena osana hallintorutiineja ja kunnan perusprosesseja harjoitettaessa. Esteettömyyteen pyrkimistä ei saa nähdä erityistoimena. Turun seitsemän kukkulaa tekevät siitä esteettömyyden kannalta vähintäänkin haasteellisen. Tässä Kaskenmäkeä, joka jyrkkyydeltään reippaasti ylittää laissa luiskalle sallitun enimmäiskaltevuuden.

8 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA OHJELMAN TAVOITTEET Ohjelman tavoite on, että Turkua kehitetään hallinnoimalla, kartoittamalla, suunnittelemalla, korjaamalla ja rakentamalla niin, että Turku on vuonna 2012 merkittävästi esteettömämpi kaupunki kuin tänään. Koordinaatiotyöryhmä esittää seuraavat keinot tavoitteen saavuttamiseksi: 1. Esteettömyysnäkökulma liitetään yhdeksi osaksi Turun talous- ja toimintasuunnitelmaa. 2. Esteettömyys ymmärretään osana kaupungin hallintoa, ei erityistoimena. 3. Hallintokunnissa laaditaan toimialansa esteettömyyskriteerit ja -suunnitelmat, nimitetään esteettömyysvastaavat sekä harjoitetaan hallintokuntien rajat ylittävää yhteistoimintaa esteettömyysasioissa. 4. Laaditaan koko kaupunkialuetta koskeva paikkatietopohjainen esteettömyyskartoitus sekä esteettömyyssuunnitelma. 5. Luodaan eri kaavatasoilla sekä muilla aluesuunnittelumuodoilla edellytyksiä esteettömyydelle. 6. Esteettömyysnäkökulma sisällytetään kaupungin strategioihin, säännöstöön, virallisiin ohjelmiin ja muihin teemakohtaisiin kokonaisohjelmiin. 7. Uudisrakentamis- ja korjaushankkeisiin sekä ylläpitotyöhön sisällytetään esteettömyystarkastelu. 8. Esteettömyyttä edistetään käyttäjäkeskeisenä suunnitteluna, rakentamisena ja ylläpitona. 9. Edistetään eri tahojen sitoutumista Turun kaupungin esteettömyysohjelmaan ja sen toteuttamiseen. 10. Tehdään esteettömyysasiamiehen toimesta pysyvä. Kadun ylittäminen sääntöjen mukaisesti edellyttää joskus painonapin käyttöä, joka ei läheskään kaikille, kuten vanhuksille, vammaisille ja pyöräilijöille, ole helppoa, aina ei edes mahdollista.

9 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA KEINOT, TOIMENPITEET JA AIKATAULU Keinot ja toimenpiteet on esitetty kunnan nykyinen hallintomalli huomioon ottaen. Markkinaideologiaa soveltavan konsernikunnan toimintaperiaatteeseen sisältyy mm. tilaaja-tuottajamalli. Hallintokuntien rajat ylittävä yhteistoiminta on perusedellytys Turunkin esteettömyysohjelman toteuttamisen läpiviennille. Toimenpiteistä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Seuraavassa otsikot ilmaisevat keinoja. Otsikon alla on kuvattu toimenpiteet. Lopussa on määritelty ehdotus toteuttajaksi, vastuutahoksi ja aikatauluksi. 3.1 SITOUTUMINEN ESTEETTÖMYYSOHJELMAN TOTEUTTAMISEEN Kaupunginhallitus päätti , että Turkuun laaditaan liikkumisesteettömyyttä koskeva toimintaohjelma. Tässä esteettömyysohjelmassa on kuvattu ohjelman toteuttaminen. Hyväksymällä tämän ohjelman kunta sitoutuu toteuttamaan sen keinot, toimenpiteet ja aikataulun. Toteutus: koko kunta Vastuu: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtavat virkamiehet Aikataulu: OHJELMAN TOTEUTTAMISEN VASTUUTAHOJEN NIMEÄMINEN Kaupunginjohtaja nimeää päätöspöytäkirjallaan seurantatyöryhmän, joka jatkaa liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän jälkeen esteettömyysohjelman toteutumisen seurantaa. Hallintokunnat nimeävät esteettömyysvastaavat ja tarvittaessa myös -työryhmät, joiden tehtävänä on vastata hallintokunnan sisällä esteettömyyden toteutumisesta esteettömyysohjelman mukaisesti. Esteettömyysasiamies laatii esteettömyysvastaavista ja -työryhmistä luettelon, sekä kutsuu esteettömyysvastaavat koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa järjestettävään yhteiskokoukseen. Toteutus: kaupunginjohtaja Vastuu: hallintokunnat, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Aikataulu: 2005 ja 2006

10 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA MÄÄRÄRAHAVARAUSTEN TEKEMINEN JA AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Kaupungin eri hallintokunnat tekevät talousarvion valmistelun yhteydessä erillisen määrärahavarauksen esteettömyyden edistämiseksi kiinteistöön kuulumattomien, esteettömyyden edellyttämien varusteiden, laitteiden yms. osalta. Esimerkiksi siirrettävä induktiosilmukka on tällainen. Kuitenkin kaikessa rakentamisessa toteutetaan esteettömyyden vaatimukset. Esteettömyys sisällytetään talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevaan ohjeeseen. Hallintokuntien myöntämän taloudellisen tuen tai avustuksen edellytyksenä tulee olla, että kyseiseen toimintaan tarkoitetun sekä rakennuksen että alueen tulee olla esteetön ja niiden on sovelluttava kaikkien käyttöön. Kaupungin ollessa osallisena säätiössä tai vastaavassa sen tulee tällöinkin asettaa osallisuutensa ehdoksi esteettömyyden toteuttaminen. Toteutus: hallintokunnat ja kaupunginkanslia Vastuu: kaupunginvaltuusto kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtavat virkamiehet Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYDEN SISÄLLYTTÄMINEN TURKU-STRATEGIAAN JA TULOSKORTISTOON Turun esteettömyysohjelmassa on kuvattu keinot ja toimenpiteet esteettömän Turun suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja rakentamiseksi. On tärkeää, että esteettömyys on myös keskeinen osa kunnan strategista suunnittelua. Turku-strategian mukaan Turun arvot ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, osaaminen ja luovuus, kestävä kehitys, oikeudenmukaisuus, yhteistyö. Saman strategian mukaan Turun strategisiin painopisteisiin kuuluu elämän laatua hyvinvoinnista: fyysinen ja henkinen turvallisuus esteettömyys. Turun kaupunginvaltuuston ( 122) hyväksymässä uudessa Turku strategiassa on mainittu esteettömyyden edistäminen yhtenä kriittisenä menestystekijänä kohdassa Hyvinvointia ja elämän laatua. Esteettömyys tulee sisällyttää myös seuraavaan vuoden 2008 jälkeiseen strategiaan. Toteutus: seurantatyöryhmä laatii esityksen kaupunginhallitukselle Vastuu: kaupunginhallitus Aikataulu: Katukäytävien vesiurat, niin pienet ja huomaamattomat, ovat erittäin harmilliset ja haitalliset etenkin pyörien päällä liikkuville. Pahimmillaan ne voivat aiheuttaa jopa pyörätuolista tai rattaista putoamisen.

11 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMYYDEN SISÄLLYTTÄMINEN OHJELMIIN JA RAPORTTEIHIN Ohjelmat ja raportit, esimerkiksi asunto- ja maankäyttöohjelma, ympäristöraportti ja viheralueohjelma sekä lapsia, nuoria ja vanhuksia koskevat ohjelmat ja raportit, on toteutettava siten, että niihin sisältyy Turun esteettömyysohjelman mukaiset tavoitteet ja toimintamuodot. Toteutus: kyseisten asiakirjojen valmistelusta vastaavat kaupungin tahot Vastuu: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat Aikataulu: 2005 ja KAUPUNGIN SÄÄNNÖSTÖN JA ERILAISTEN SOPIMUSTEN TÄYDENTÄMINEN Kaupungin säännöstöä, kuten rakennusjärjestystä, kehitetään siten, että se sisältää tarpeelliset maininnat esteettömyyden huomioon ottamisesta. Tontinluovutusehtoihin lisätään velvoite esteettömyyden toteuttamisesta sekä tontin että sen ympäristöönsä liittymisen osalta. Laatuvaatimukset suunnittelijoille, suunnittelupalveluille ja rakentajille asetetaan jo sopimusvaiheessa siten, että ne sisältävät ehdon esteettömyyden käytännöllisestä, ei vain teoreettisesta, toteutumisesta. Merkittävien julkisten rakennusten lupahakemuksiin tulee liittää esteettömyysasiamiehen ja vammaisneuvoston lausunto. Toteutus: seurantatyöryhmän sihteeri ja esteettömyysasiamies Vastuu: hallintokuntien johtavat virkamiehet ja lautakunnat Aikataulu: 2005 ja KAUPUNKIALUETTA KOSKEVAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSEN TOTEUTTAMINEN Kaupunki huolehtii jatkuvasta esteiden kartoittamisesta ja poistamisesta koko kaupungin alueella, mistä käytetään nimitystä jatkuva kartoitus. Kartoitus ei rajoitu ainoastaan liikkumisen esteisiin. Työ perustuu karttapohjaiseen tietokoneohjelmaan. Kukin hallintokunta vastaa sille kuuluvien alueiden ja tilojen, sekä palvelu- että henkilöstötilojen, kartoittamisesta. Tarvittaessa, esimerkiksi yksityisten palvelupisteiden, kartoituksessa voidaan käyttää ulkopuolisia kartoittajia. Ulkotilojen kartoitusohjeena tulee käyttää Ulkotilojen esteettömyyden arviointi- ja kartoitusopasta (SuRaKu, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2005). Väärin pysäköidyt polkupyörät, villisti leviävät ulkotarjoilualueet ja harkitsemattomasti sijoitetut mainostelineet ovat jalkaisin liikkuvien tiellä. Kelle siis jalkakäytävät ovat ensisijaisesti tarkoitetut jalankululle vai kaupankäynnille?

12 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Kartoitustulosten pohjalta muodostetaan tiedosto, joka koostuu kartasta ja sille merkityistä tiedoista. Ulkoalueiden, kulkuväylien, palvelupisteiden ja rakennusten esteettömyyttä koskevat tiedot ovat kaikkien käytettävissä internet-sivuilla. Tiedosto on myös teknisen henkilöstön käytettävissä mahdollisesti yhdistettynä käytössä olevaan viher-, katu- ja aluerekisteriin. Tiedostoa ylläpitää tehtävään koulutettu henkilöstö, keskus, jolle myös yleisö voi ilmoittaa havaituista esteistä. Tiedostoon pyritään liittämään jo tehtyjen kartoitusten, kuten Kynnys ry:n Turku kaikille -portaalin, sisältö päivitettynä. Vastaanottaja kirjaa ilmoitukset ja välittää ne tekniselle henkilöstölle, joka tarvittaessa tarkistaa ilmoituksen, määrittää esteen korjaamisen kiireellisyyden ja korjaustavan. Tämän jälkeen este merkitään karttaan sitä koskevine tietoineen. Korjaamistarpeesta ilmoitetaan esteen korjaavalle henkilöstölle. Sen jälkeen este poistetaan kartasta. Toteutus: kiinteistölaitos ja eri hallintokunnat Vastuu: kiinteistölautakunta, kiinteistölaitos Aikataulu: 2005 ja KOKO KAUPUNKIALUETTA KOSKEVAN ESTETTÖMYYSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Esteettömyyskartoituksen rinnalla laaditaan koko kaupunkialuetta koskeva esteettömyyssuunnitelma. Siinä osoitetaan toteuttamisen tarvepohjainen ja rakentamistaloudellinen priorisointi sekä lyhyemmän (kolme vuotta) ja pitemmän (kymmenen vuotta) tähtäimen tavoitteet. Suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon: esteettömyys yhtenä yleiskaavan selvityksenä (vaikutusten arviointi, sosiaalisten vaikutusten arviointi) esteettömyys yhtenä asemakaavoihin liittyvänä selvityksenä liikennesuunnitelmat ja muut suunnitelmat Toteutus: ympäristö- ja kaavoitusvirasto Vastuu: ympäristö- ja kaavoituslautakunta, ympäristö- ja kaavoitusvirasto Aikataulu: 2005 ja Parinkymmenen vuoden odotuksen jälkeen Turkuun, linnan viereen, valmistui kesällä 2004 ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa yleisö-wc, jota kaikki voivat käyttää.

13 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN ASUINALUEITA UUDISTETTAESSA Asuinalueiden, kuten lähiöiden, täytyy muodostaa joka suhteessa toimiva kokonaisuus. Yksi tähän kokonaisuuteen liittyvä seikka on esteettömyys. Kerrostaloihin tulee tehdä hissi. Tarkoitusta varten myönnettävistä avustuksista tulee tiedottaa tehokkaasti. Myönnettäessä avustuksia saneeraushissien toteuttamiseen tulee edellyttää, että korin sisämitat eivät pienene entisistä. Lähiökeskustojen tulee olla esteettömiä ja palvelujen tulee olla helposti saavutettavissa. Asuinalueiden välillä täytyy olla hyvät esteettömät kulkumahdollisuudet, kuten yhtenäisesti jatkuvat kevyen liikenteen väylät. Asuntoalueiden toiminnallisuutta tarkasteltaessa otetaan erityisesti huomioon: sosiaalikeskuksen rooli (elinkaariajattelu) terveysviraston rooli (elinkaariajattelu) TVT-Asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso (esteettömät asunnot, sisäänkäynnit ja pihapiirit) alueelliset huoltoyhtiöt (auraus, hiekoittaminen jne.) lähiöuudistus ja taloyhtiöt (tonttien liittyminen toinen toisiinsa, korttelisuunnitelmien laatiminen) sosiaalinen isännöinti (esteitä koskeva tiedon saanti asukkailta ja esteistä tiedottaminen asukkaille) hissiavustusprojekti (tehokas tiedottaminen) Toteutus: lähiöuudistusstrategiassa ja ko. strategian toteuttamisohjelmassa (toimintasuunnitelmassa) mainitut, hissiprojektista ja sosiaalisesta isännöinnistä vastaavat Vastuu: edellisessä kohdassa mainitut Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEESSÄ Joukkoliikenne pyritään tekemään kokonaisuudessaan esteettömäksi. Sen toteuttamiseksi jatketaan jo aloitettua joukkoliikenteen estekartoitusta, joka valmistuttuaan tullaan päivittämään riittävän usein. Joukkoliikennekaluston tulee olla pääosin matalalattiabusseista koostuvaa. Muunlaisia autoja hankitaan ja käytetään vain erityisistä, pakottavista syistä. Myös tilausajotarve tulee ottaa kalustossa huomioon. Autojen varustus tehdään eri tavoin esteisiä ihmisiä palvelevaksi. Tarvittavaan varustukseen kuuluvat sekä kuulutus että tekstinäyttö. Tutkitaan mahdollisuutta varustaa myös pysäkit, ainakin tärkeimmät, samoin laittein. Sisäänpääsyn edellyttämät nostimet ja luiskat suunnitellaan ilman henkilöstön (kuljettajan) paikalle tuloa toimiviksi. Autojen sisätilat tehdään monikäyttöisiksi siten, että liikkumisen apuvälineille (lastenrattaat ja -vaunut, rollaattorit, pyörätuolit yms.) jää keskiovien kohdalle nykyistä enemmän tilaa, johon asennetaan esimerkiksi kääntöistuimia kiinteiden sijaan. Pysäkkialueet tehdään esteettömiksi Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin 7 Pysäkkialueet mukaisesti vaiheittain. Pilottikohteina toteutetaan erikseen

14 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA vammaisneuvoston kanssa sovittavat, esteettömiin kohteisiin liittyvät pysäkit. Toteutus: liikennelaitos ja joukkoliikennetoimisto Vastuu: ympäristö- ja kaavoituslautakunta, joukkoliikennelautakunta Aikataulu: kartoitus 2006, toimenpiteet Vaikka Turun joukkoliikenne onkin siirtynyt matalalattiabussikalustoon, ei se vielä takaa esteetöntä kyytiin pääsyä. Myös pysäkit tulee tehdä esteettömiksi ESTEETTÖMYYDEN LIITTÄMINEN OSAKSI TURVALLISUUSSUUNNITTELUA Turun kaupungin turvallisuussuunnitelmaa valmistellut työryhmä sai vuonna 2000 valmiiksi turvallisuussuunnitelman. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sen jälkeen ( ) turvallisuutta edistävän rikoksentorjuntahankkeen Turvaturku (Turvaturku-hanke, Safety-toimintamalli). Turvallisuus kuuluu osana esteettömyyteen, joten se otetaan edelleen huomioon kaikessa turvallisuussuunnittelussa. Toteutus: aluekumppanuus ja Urban-hanke Vastuu: aluekumppanuus ja Urban-hanke Aikataulu: 2005 ja Lippusiima ei takaa turvallista liikkumista. Siksi sen käyttö tulee kieltää kaikkialla, missä tarkoituksena on turvata jalankulku. Tilapäisyys ja lyhytaikaisuus eivät anna oikeutta poiketa tästä vaatimuksesta JULKISTEN RAKENNUSTEN ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN Yksityisten, yhteisöjen, kaupungin ym. hallinnoimat julkiset rakennukset suunnitellaan, rakennetaan ja peruskorjataan koko lähiympäristöineen esteettömiksi.

15 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Hallintokuntien tulee laatia oma esteettömyyskartoitus ja -suunnitelma nykyisten esteiden poistamiseksi (ks esteettömyysvastaavat ja -työryhmät, 3.7 kaupunkialueen kartoitus ja 3.6 Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen ). Esteettömyys tulee erityisesti ottaa huomioon ja toteuttaa myös liikenneterminaaleissa. Rakennusten paloturvallisuudessa on otettava huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet esimerkiksi poistumisteitä suunniteltaessa. Toteutus: tilalaitos, rakennusvalvontatoimisto Vastuu: tilalaitos, ympäristö- ja kaavoituslautakunta, rakennusvalvontatoimisto Aikataulu: 2005 ja Julkisten rakennusten esteettömyydessä on vielä paljon tekemistä. Kaupungintalon sisäänkäynti on sentään saatu parannetuksi etusivun ylijyrkästä luiskasta takapuolen kiinteäksi rampiksi. Se on kuitenkin ahdas ja hankalasti käytettävä, eikä sitä edes löydä opastuksen puuttuessa 3.13 JULKISTEN ULKOALUEIDEN ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN Julkisten ulkoalueiden rakentaminen, korjaaminen ja ylläpito on toteutettava siten, että ympäristöt ovat kautta vuoden esteettömät. Erityisesti kunnossapidossa on toteutettava turvallisuus ja liikkumismahdollisuudet. Ulkoalueiden esteettömyys toteutetaan Esteetön ympäristö -suunnittelukorttien mukaan. Ks. 3.6 Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen. Viereisessä kuvassa vammaisille varattujen autopaikkojen väliin on tehty viiste jalkakäytävälle pääsyn takia, mutta autopaikkojen leveys ei ole turvallisuuden kannalta riittävä.

16 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Vammaisten auto- eli pysäköintipaikkoja tulee olla riittävästi ja niiden välittömässä läheisyydessä tulee olla esteetön pääsy jalkakäytävälle. Pysäköintipaikkojen tulee aina, ajoradan suuntaistenkin, olla leveydeltään vähintään vaatimusten mukainen (3,6 m). Muu liikenne ei saa vaarantaa niiden käyttöä. Erityisesti seuraavien alueiden on oltava toiminnaltaan esteettömät: ruutukaava-alue ja muut keskukset yhteyksineen terminaalit yliopisto- ja muut opiskelija-alueet torit ja puistot sairaala-alueet Tähän liittyviä tahoja ja toimijoita ovat mm.: kiinteistölaitos tekniset palvelut joukkoliikennetoimiston esteettömyysprojekti rautatiet, satama ja laivayhtiöt, lentokenttä liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategia Elsa Toteutus: kiinteistölaitos ja tekniset palvelut Vastuu: kiinteistölautakunta ja teknisten palveluiden lautakunta Aikataulu: 2005 ja PILOTTI- JA TESTIKOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN TURUSSA Turun ensimmäinen pilottikohde, jossa suunnittelun lähtökohtana on ollut esteettömyys, on Ekvallan uimaranta. Jatkossa on tarpeen mukaan toteutettava yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa myös muita pilottihankkeita sekä rakennettava kaupunkialueelle esteettömyyttä toteuttavien ratkaisujen testialueita. Toteutus: eri hallintokunnat Vastuu: eri hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Liikuntavirasto on teettänyt joukon estekartoituksia, liikuntapaikkojen lisäksi mm. Vepsän ulkoilusaaresta. Saareen pääsisi pyörätuolillakin, jos yhteysaluksen luiska olisi tehty ohjeiden mukaan. Nykyisellään luiska on lähinnä hengenvaarallinen.

17 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA TIEDON SAAVUTETTAVUUS Esteettömyyttä asiakasnäkökulmasta edistetään eri tavoin myös tietotekniikan avulla. Vuonna 2004 käynnistyneen tavoitteena on kehittää Turusta esteetön, tasa-arvoinen ja kilpailukykyinen kansalaisen tietoyhteiskuntakaupunki. Ohjelma tähtää ihmisten elämän ja arjen helpottumiseen ja parantamiseen. Ohjelman yhteydessä kehitetään sähköisiä palveluita, joiden käyttö on helppoa ajasta ja paikasta riippumatta. Kuitenkin on muistettava, ettei osa kansalaisista pysty käyttämään tietokonetta hyödykseen, joten tiedotusta ei saa toteuttaa yksinomaan sähköisessä muodossa. Kaikessa tiedottamisessa noudatetaan esteettömän tiedottamisen vaatimuksia käyttämällä helposti ymmärrettäviä selkokielisiä tekstejä ja selkokuvia. Tämä koskee myös kaikkia kaupungin esityslistoja, pöytäkirjoja yms. Tiedottamisessa käytetään aina tarvittaessa tavanomaisen tekstin ja internet-sivujen lisäksi myös muita tiedotuskeinoja, kuten äänitiedotteita, kohokarttoja ja pistekirjoitusta. Esteettömällä tiedottamisella tarkoitetaan sitä, että kaikilla ihmisillä on tasavertainen mahdollisuus saada selko tiedottamisen sisällöstä mahdollisista toimintakyvyn puutteista huolimatta. Esteetöntä tiedottamista kehitetään tarpeita vastaavaksi ja se otetaan ao. henkilöstön koulutusohjelmaan. Toteutus: kaikki hallintokunnat Vastuu: kaikki hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Kurjenrahkan kansallispuistossa on toteutettu esteettömyyttä ansiokkaasti. Ainutlaatuinen luonto on yhä useamman ihmisen tavoitettavissa. Liikkumisen apuvälineillä pääsee neuvontapisteen, Kurjenpesän, ja piha-alueen lisäksi vanhalle kahdeksan kunnan rajapyykille, Kuhankuonolle, ja Savonjärven rantalaiturille, jossa on vammaisillekin soveltuva vene- ja uimalaituri VUOROVAIKUTUKSEN JA VERKOTTUMISEN TOTEUTTAMINEN Kunnalla on keskeinen rooli esteettömyyden edistämisessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistoimintaa muiden intressiryhmien kuten valtion, lääninhallituksen, yksityisen sektorin, järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Kaupungin tulee ylläpitää ja tukea yhteydenpitoa kunnan ulkopuolelle. Hallintokuntien kansainvälisen toiminnan tulee kuulua verkottumistoiminnan piiriin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat järjestöt. Vuorovaikutusta ylläpidetään osallistumalla esteettömyystoimintaan seurakunnissa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston esteettömyystyöryhmässä. Yhteistyötahoja ovat myös yksityisen sektorin toimijat kuten Kauppakamari.

18 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Toteutus: viestintäkeskus, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, esteettömyysasiamies, tiedottajat, aluekumppanuus, Urban-hanke Vastuu: edellä mainitut Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kunnan hallintokunnille ja muille intressiryhmille, kuten suunnittelijoille ja rakentajille, tulee järjestää monipuolista koulutusta esteettömyyden toteuttamisesta ja ylläpitämisestä. Toteutus: henkilöstökeskuksen koulutuspäällikkö ja esteettömyysasiamies Vastuu: hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Koulutus ja tiedottaminen ovat avainasemassa siirryttäessä esteettömään yhteiskuntaan. Ilman niitä ja todellista halua saavuttaa tavoite toiminta on turhaa TIEDOTTAMISEN JA ESTEETTÖMYYSASIAMIESTOIMINNAN HOITAMINEN Esteettömän elinympäristön saavuttamisen yhtenä edellytyksenä on jatkuva tiedottaminen ja asiantuntijaohjaus esteettömien ratkaisujen toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tästä vastaavat hallintokuntiin valittavat esteettömyysvastaavat tarvittaessa apunaan työryhmä. Esteettömyysvastaavat kokoontuvat määräajoin esteettömyysasiamiehen kutsusta hänen johdollaan seuranta- ja raportointikokoukseen. Hallintokuntien tiedottajat yhteistyössä esteettömyysvastaavan ja esteettömyysasiamiehen kanssa vastaavat esteettömyyteen liittyvästä ja sen edellyttämästä tiedottamisesta. Turun matkailuneuvonta TurkuTouRing ja kaupunginkanslian Turku-piste antavat tietoja saavutettavuudesta (esteettömyydestä). Esteettömyysasiamiehen tehtävä on toimia Turku-strategian edellyttämän esteettömyyden toteutumiseksi Turussa. Esteettömyystavoite on tarkennettu tasapainotetussa tuloskortistossa (BSC).

19 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Tehtävän toteuttamiseksi esteettömyysasiamiehen tulee etsiä, välittää ja tuottaa sekä yleistä että teknistä tietoa esteettömyydestä ja esteiden poistamisesta, kouluttaa, neuvoa ja opastaa kaikissa esteettömyyteen liittyvissä asioissa, käynnistää ja ylläpitää yhteydenpitoa sekä kunnallisten että yksityisten suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien sekä muiden osapuolten kesken, edistää esteettömyyttä toteuttavien ja parantavien käytäntöjen toteutumista suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa, luoda ja ylläpitää esteettömyyteen liittyviä ja sitä edistäviä verkostoja paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, sekä luoda toimiva järjestelmä esteiden välttämiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi luonnollisena osana kaupungin hallintoa. Toteutus: esteettömyysasiamies, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Vastuu: esteettömyysasiamies, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Aikataulu: 2005 ja Turun linnaan pääsyä pidetään aivan mahdottomana liikkumisvammaiselle. Asia ei suinkaan ole niin. Jos tavaranostin (oikealla) olisi varustettu suojakaitein ja hyväksytty henkilökuljetukseen, pääsisi sen avulla linnan sisätiloihin ja siellä jo olevaan komeaan hissiin. Tavara on tärkeä, entä ihminen?

20 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA LIITE- JA TAUSTA-AINEISTO LIITEAINEISTO Yhteenveto saaduista lausunnoista TAUSTA-AINEISTO Ohjausryhmän esitys Koordinaatiotyöryhmän kokousmuistiot SuRaKu-loppuraportti Esteetön ympäristö ohjekortit Jukka Paaso: Kunnallisen säännöstön uudistaminen Lainsäädäntö ja esteettömyys (luentomoniste) Läntinen Rantakatu on kuin lupaus paremmasta, tasavertaisesta tulevaisuudesta muutamaa pientä kauneusvirhettä lukuun ottamatta: jalkakäytävän reunakiven huono liittymä asvalttipintaan ja koristeraitojen paikoittainen korkeusero muuhun pintaan nähden. Esteettisesti tyylikkäät kivijuovat saisivat lisäksi toimia heikkonäköisten opasteina oikeaan kulkusuuntaan.

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 Vammaisneuvosto Aika 18.09.2013 klo 16:30-18:35 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Salminen Jouni

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa?

Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Edistävätkö viranomaismääräykset esteettömyyttä korjausrakentamisessa? Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA Esityksen sisältö: 1. Lainsäädäntö ja esteettömän rakentamisen

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen

Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen Katsaus Turvaturku -hankkeeseen ja turvallisuustyön nykyvaiheeseen Marjo-Riitta Pihlajamäki 13.6.2008 Turku Suurten kaupunkien rikoksentorjunta ja turvallisuus -seminaari Esityksen sisältö - 1. Turun turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Ohjelmassa ei pyritä määrittelemään vammaisuutta kattavasti. Vammaisuus vaikuttaa ihmisen arkitoimintoihin ja sosiaalisiin suhteisiin. VAMMAISOHJELMA 2009 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... 2 1. LÄHTÖKOHDAT... 3 2. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA... 4 3. ESTEETTÖMYYS... 5 4. VIESTINTÄ... 6 5. SIELUNHOITO JA VERTAISTUKI... 7 6. KOULUTUS... 8 7.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin esteettömyystyö

Helsingin kaupungin esteettömyystyö Helsingin kaupungin esteettömyystyö 7.9.2016 Pirjo Tujula Projektinjohtaja, esteettömyysasiamies Helsingin kaupunki Helsinki kaikille -projekti Helsinki kaikille -projekti (v. 2002-2011) oli kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/3 03.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/3 03.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 85 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien A. Kalle Könkkölän valtuustoaloitetta raitiovaunupysäkkien kunnostamisesta HEL 2012-004353 T 00

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan esteettömyyttä sekä sen ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Esteettömyyden perusta 2. Design for all -periaate

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 Esteettömyys on asumisen kehittämistä seminaarisarja Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy Mitä esteettömyys on? Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ESTEETTA - Esteetön terminaali Tapiolaan

ESTEETTA - Esteetön terminaali Tapiolaan ESTEETTA - Esteetön terminaali Tapiolaan 6..6 Kaisa Kauhanen /9 SUUNNITTELUALUE TERMINAALI 6..6 /9 Tapiolan terminaali nykytilanne 7 käyttäjää vuorokaudessa, mikä on 7 prosenttia Espoon kaikkien pysäkkien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Esteettömyys asuntorakentamisessa

Esteettömyys asuntorakentamisessa Esteettömyys asuntorakentamisessa Lisäkustannus vai hyvää suunnittelua? 1.9.2015 Rakennusfoorumi RTS Sampo Vallius arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen ESITYKSEN

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. _ Lausunto 13.8.2014. Sisäministeriö Pl 26 00023 Valtioneuvosto. Tuija. Koivisto

KEURUUN KAUPUNKI. _ Lausunto 13.8.2014. Sisäministeriö Pl 26 00023 Valtioneuvosto. Tuija. Koivisto Lausunto 13.8.2014 Sisäministeriö Pl 26 00023 Valtioneuvosto Viite: Toimenpidepyyntö 17.6.2014 SM021:00/2013 Lausuntona raportista Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

ASSUU Kuopiossa Asuntoalueohjelma ja asukasosallisuus

ASSUU Kuopiossa Asuntoalueohjelma ja asukasosallisuus ASSUU Kuopiossa Asuntoalueohjelma ja asukasosallisuus Valtakunnallinen lähiöhanke 2008-11 Projektisuunnitelma Ver1.05.09 Asuntotoimi ja projektit Sisällysluettelo 1. Projektin tavoite...2 2. Projektin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Mitä kartoittajan on hyvä ottaa huomioon tilaajan näkökulmasta

Mitä kartoittajan on hyvä ottaa huomioon tilaajan näkökulmasta Mitä kartoittajan on hyvä ottaa huomioon tilaajan näkökulmasta Esteettömyyskartoittajat, Hyvä Ikä messut 21.10.2016 Jukka Kaukola Vammais- ja esteettömyysasiamies Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Esteettömyys tienpidon suunnittelun eri vaiheissa

Esteettömyys tienpidon suunnittelun eri vaiheissa 1 Esteettömyys tienpidon suunnittelun eri vaiheissa Tytti Viinikainen 2 Design for all -ajattelun periaate: Esteettömyyden integrointi osaksi normaalia toimintaa, itsestään selvänä asiana -> kaikki uusi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi 02.12.2014 Sivu 1 / 1 4948/01.00.00/2014 43 Sosiaalinen työllistäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6.

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6. Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011 Porin kaupunki 2.6.2010 Kompakti kaupunki -hanke Hankkeessa käsitellään Porin

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISAATIO JOENSUUSSA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Alatyöryhmät:

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen helposti poistettavat esteet seminaari Hyvä Ikä messut, Tampere 25.9.2014, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT IKÄÄNTYNYT HALUAA ASUA:

Lisätiedot

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Tasa-arvofoorumi 27.10.2011 Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Turun kaupungin YVTA- työstä Turun kaupungilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edellyttämä suunnittelutyö on yhdistetty YVTA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 1 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: PIRKKALA TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS Liikenneturvallisuuden ylläpito sekä liikennekulttuurin Liikenneturvallisuushankkeiden

Lisätiedot

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 82 27.8.2012 Asianro 337/10.03.01.00/2012 4 Valtuustoaloite: Selvityksen laatiminen koulukeskuksen parkkipaikoista Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5072-2010 (059) Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Tiivistelmä: - Avustk 202 Toimikunta keskusteli sille tulleista avustusanomuksista ja avustamisen linjauksista. Joidenkin

Lisätiedot