0 JOHDANTO Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano Turun esteettömyystoiminnan historia Työryhmän esitys 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3"

Transkriptio

1

2 tarttis päästä SISÄLLYS 0 JOHDANTO Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano Turun esteettömyystoiminnan historia Työryhmän esitys 3 1 OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Esteettömyyden määritelmä Esteettömän ympäristön toteuttaminen 5 2 OHJELMAN TAVOITTEET 6 3 KEINOT, TOIMENPITEET JA AIKATAULU Sitoutuminen esteettömyysohjelman toteuttamiseen Ohjelman toteuttamisen vastuutahojen nimeäminen Määrärahavarausten tekeminen ja avustusten myöntäminen Esteettömyyden sisällyttäminen Turku-strategiaan ja tuloskortistoon Esteettömyyden sisällyttäminen ohjelmiin ja raportteihin Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen Kaupunkialuetta koskevan esteettömyyskartoituksen toteuttaminen Kaupunkialuetta koskevan esteettömyyssuunnitelman laatiminen Esteettömyyden toteuttaminen asuinalueita uudistettaessa Esteettömyyden toteuttaminen joukkoliikenteessä Esteettömyyden liittäminen osaksi turvallisuussuunnittelua Julkisten rakennusten esteettömyyden toteuttaminen Julkisten ulkoalueiden esteettömyyden toteuttaminen Pilotti- ja testikohteiden toteuttaminen Tiedon saavutettavuus Vuorovaikutuksen ja verkottumisen toteuttaminen Esteettömyyskoulutuksen järjestäminen Tiedottamisen ja esteettömyysasiamiestoiminnan hoitaminen 16 4 LIITE- JA TAUSTA-AINEISTO 18 Kannen kuva ja ohjelman nimi tarttis päästä eivät suinkaan tarkoita, että esteettömyydessä olisi kyse vain liikkumisen esteistä. Tuomiokirkon portaat symboloivat myös kuulemisen ja näkemisen, jopa ymmärtämisen esteitä. VALOKUVAT JA KUVATEKSTIT Esteettömyysasiamies Heikki O Haulisto

3 tarttis päästä TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän esitys 0. JOHDANTO 0.1 OHJELMAN LAADINTA JA KOORDINAATIOTYÖRYHMÄN KOKOONPANO Kaupunginjohtaja on päätöspöytäkirjallaan ( 93) asettanut Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän. Sen tehtäväksi on annettu laatia esitys Turun esteettömyysohjelmaksi Työryhmän esityksen on alun perin pitänyt olla valmiina huhtikuussa 2005, mutta ohjelman valmistelemiselle on useasta eri syystä johtuen pyydetty jatkoaikaa saman vuoden syksyyn sakka. Esteettömyysohjelman toteuttamista ja seurantaa on samassa yhteydessä päätetty jatkaa vuoden 2010 sijasta vuoteen 2012 saakka (kaksi valtuustokautta). Koordinaatiotyöryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Heikki O Haulisto (ympäristö- ja kaavoitusvirasto, esteettömyysasiamies, pj), Lauri Laine (kiinteistölaitos), Kaisa Kiiski (sosiaalikeskus), Juhani Hyytiäinen (tekniset palvelut), Päivi Kujala (terveysvirasto), Martti Kuitunen (tilalaitos), Rita Salviander (vammaisneuvosto) ja Jukka Paaso (ympäristö- ja kaavoitusvirasto, sihteeri). Lisäksi työryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Jukka Kumpuvuori (Turun yliopiston esteetön UTU-projekti), myöhemmin Paula Pietilä (Turun Yliopisto UTU), Olli Nordberg (Kynnys ry Turun aluetoimikunta), Kimmo Jompero, myöhemmin Rami Lehtinen (Turun Kuurojenyhdistys ry), Johanna Helin (Turun Reumayhdistys ry), Erkki Linkoranta (Turun Seudun Invalidit ry), Håkan Hjelm, myöhemmin Tuomo Seppälä (Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry), Anita Kostiainen, myöhemmin Taina Kaila (vanhusneuvosto) ja Markku Vuorinen (Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry). Työryhmä on pitänyt yhteensä kahdeksan kokousta. Työryhmää täydennettiin vammaisjärjestöjen edustajilla puuttuneiden vammaisryhmien osalta. 0.2 TURUN ESTEETTÖMYYSTOIMINNAN HISTORIA Vammaisneuvoston esteettömyysraportti Julkisten ulkotilojen ja rakennusten sisätilojen esteettömyyteen tähtäävä toiminta on alkanut Turussa 1970-luvulla. Vuonna 1981 on ollut kansainvälinen vammaisten vuosi, jona myös on aloittanut toimintansa Turun vammaisneuvosto. Samana vuonna on valmistunut Turun ensimmäinen esteettömyysraportti. Vammais-

4 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA neuvoston toimesta Turussa on laadittu mm. useita yksittäisiä esteettömyyskartoituksia. Liikkumisesteettömyysstrategia Kokonaisvaltainen esteettömyyssuunnittelu on käynnistynyt Turussa vasta Kynnys ry:n tehtyä vuoden 2001 alussa aloitteen liikkumisesteettömyysstrategian laatimiseksi Turkuun. Aloitteen laatimiseen on vaikuttanut vuonna 2000 tapahtunut Esteetön Helsinki-projektin käynnistäminen. Turku-strategia Turku-strategian strategisissa painopisteissä kohdassa Elämän laatua hyvinvoinnista on ollut mainittuna Fyysinen ja henkinen turvallisuus esteettömyys. Tämän lisäksi esteettömyys on sisältynyt Turku-strategian tasapainotettuun tuloskortistoon. Toimintaohjelma Kaupunginhallitus on päättänyt , että esteettömyysstrategian sijasta Turkuun laaditaan toimintaohjelma. Ohjelman valmistelu on käynnistynyt palvelutoimen ja ympäristötoimen yhteisenä, hallintokuntien rajat ylittävänä toimintana. Valmistelutyötä on esitelty toiminnan alkuvaiheessa ko. sektoreiden johtoryhmille. Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä Kaupunginjohtaja on ( 335) asettanut Turun liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtajana Merja Lumme, sihteerinä Jukka Paaso. Sen tehtävänä on ollut Turun esteettömyysohjelman esivalmistelu. Siihen on sisältynyt perustiedon kerääminen ja myös kysely. Ohjausryhmä on luovuttanut esityksensä kaupunginjohtajalle. Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva koordinaatiotyöryhmä Liikkumisesteettömyysohjelmaa valmisteleva koordinaatiotyöryhmä on perustettu kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjalla ( ) ja ryhmän tehtäväksi on annettu laatia varsinainen Turun esteettömyysohjelma Koordinaatiotyöryhmä on osoittanut Turun kaupunginhallitukselle päivätyn kirjeen, jossa se muistuttaa mm. siitä, että esteettömyys on sisällytettävä tulevaan Turku-strategiaan ja että esteettömyyteen tähtäävän näkökulman tulee olla luonnollinen osa hallintokuntien perusprosesseja (päätöksentekoa, toimeenpanoa jne.). Esteettömyysasiamies Turun esteettömyysasiamiehen työsuhteeseen on nimitetty rakennusarkkitehti Heikki O Haulisto. Esteettömyysohjelma Turun esteettömyysohjelmaa koskevan ehdotuksen pohjalla on kaupunginjohtajan asettaman ohjausryhmän esivalmistelu. Ohjelmaa valmisteltaessa on tutkittu Helsingin ja Espoon esteettömyysohjelmien rakenne ja sisältö. Esimerkiksi niissä on julkaistu useita mallikkaita esteettömyyssuunnitelmia, joiden valmistelussa ovat

5 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA olleet keskeisessä asemassa kaupunkisuunnitteluelimet. Turun esteettömyysohjelman sisältöön on vaikuttanut kyseisiin suunnitelmiin tutustuminen sekä Turun osallistuminen vuosina SuRaKu-projektiin. SuRaKu-projekti SuRaKu-projekti on kehittänyt ulkotilojen esteettömyyttä suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kannalta, joista sanoista nimilyhenne on syntynyt. Projektiin ovat osallistuneet Helsingin, Espoon, Turun, Vantaan, Joensuun ja Tampereen kaupungit. Asiantuntijoina ovat toimineet lisäksi Ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Teknillinen korkeakoulu Sotera, Vanhustyön keskusliitto, Invalidiliitto ja Näkövammaisten keskusliitto. Vetovastuu on ollut Helsingin kaupungilla. SuRaKu-projektissa on laadittu ulkotilojen esteettömyyskriteerit, malliratkaisut ja suunnitteluohjeet. Projekti on saanut aikaan esteettömyyttä palvelevan paikkatietopohjaisen estekartoitusohjelman sekä kartoitusoppaan. Ohjelmalla voidaan tuottaa erilaisia raportteja suunnittelusta, kustannuslaskennasta, kunnossapidosta jne. eri hallintokuntien käyttöön. Projekti on perustunut asukkaiden osallistumiseen ja luotu aineisto on kaikkien saatavilla internet-sivuilla. Projektin aikana on rakennettu testialueita ja suoritettu konkreettisia esteettömyystestejä. Projektia varten on palkattu useita konsultteja ja siihen on osallistunut ministeriöiden sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen edustajia että alan parhaita suomalaisia asiantuntijoita. Projekti on pohjautunut kansainvälisiin esikuviin sekä uusimman tietotekniikan soveltamiseen. Projektilla on myös kansallista merkitystä, sillä luotu ohjeisto tulee valtakunnalliseksi. Projekti on jatkunut viimeksi tuotekehittelyprojektilla (esteettömän reunakiven teollinen tuottaminen). SuRaKu-projekti on saanut Vuoden 2005 kuntatekniikan saavutus -kilpailussa kunniamaininnan yhdessä Vantaan kaupungin Internetissä toimivan paikkatietopalvelun kanssa. Kunnilla on SuRaKu-projektissa olleet omat pilottikohteensa, Turun kohteena esteetön liikuntapaikka. Siksi on valittu Ekvallan uimaranta. Projektia on vetänyt liikuntavirasto. Kunnat ovat järjestäneet myös esteettömyysseminaareja. Turun seminaari teemanaan tarttis päästä on pidetty TYÖRYHMÄN ESITYS Työryhmän esitys esteettömyysohjelman toimenpiteiksi on kuvattu tässä esteettömyysohjelmassa ja kaupunginhallitukselle osoitetussa saatekirjeessä, jossa esitetään seurantatyöryhmän nimeämistä sekä lausuntojen pyytämistä eri tahoilta. Seurantatyöryhmän tulisi seurata ohjelman toteutumista ja raportoida siitä kaupunginhallitukselle. Turussa 31. lokakuuta 2005 Koordinaatiotyöryhmän puolesta Heikki O Haulisto puheenjohtaja Jukka Paaso sihteeri

6 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Turun esteettömyystoiminnan lähtökohtia ja tavoitteita on tutkittu ohjausryhmän suorittaman esivalmistelutyön yhteydessä. Tarkastelun kohteena on ollut mm. lainsäädäntö sekä Turun hallintorakenne ja nykyinen kaupunkialue. Tarkasteluun on liittynyt myös yhteistoiminta muiden toimijoiden kuten yrittäjien kanssa. 1.1 ESTEETTÖMYYDEN MÄÄRITELMÄ Jokaisen yksilön tulee voida iästä, sukupuolesta, terveydentilasta tai sosiaalisesta, psyykkisestä ja fyysisestä toimintakyvystä riippumatta osallistua yhteiskunnan toimintaan. Ympäristöä ja rakennettua tilaa pidetään esteettömänä silloin kun tämä tavoite toteutuu käytännössä. Toimimista estäviä tai haittaavia seikkoja voivat olla esimerkiksi korkea reunakivi tai askelma, kooltaan tai malliltaan väärä tekstityyppi, kuulemista helpottavan apuvälineen puuttuminen, allergiaa aiheuttava materiaali, häikäisevä valaistus tai lasipinta, varoittavan tai ohjaavan värikontrastin puuttuminen tai vaikeasti ymmärrettävä sanamuoto. Esteettömyys ei siis ole pelkästään liikkumisen, vaan myös kuulemisen, näkemisen ja ymmärrettävyyden esteettömyyttä. Se ei myöskään ole mitään erityistä vaan yhteiskunnan toimivuuden mittari. Kuulemista voidaan helpottaa apuvälinein. Alakuvassa siirrettävä induktiosilmukka kuulolaitetta käyttäville ja vahvistin kuulolaitteettomille, joiden yhteishinta kesällä 2005 oli vain 500. Asiakaspalvelua nämä pikku laitteet parantavat huomattavasti.

7 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMÄN YMPÄRISTÖN TOTEUTTAMINEN Esteettömyyteen tähtäävä toiminta pohjautuu lainsäädäntöön sekä esteettömyyttä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Esteettömyys on otettu ensimmäisen kerran huomioon rakennusasetuksessa Lainsäädäntöä on kuvattu tämän ohjelman liitteessä. Esteettömyyttä käsittelee myös hyvin laaja kirjallisuus. Esteettömyys voidaan saavuttaa välttämällä esteitä jo ennalta, kuten päätösten teossa ja suunnittelussa, tai poistamalla jälkikäteen havaitut puutteet ja tehdyt virheet, mikä on aina kalliimpaa kuin puutteiden ja virheiden välttäminen. Esteettömyys ei ole tarkoitettu vain erityisryhmien erityistarpeisiin, vaan kaikkien hyödyksi. Se on ennen kaikkea yhteiskunnan laadun kriteeri. Koska esteettömyyden tulee koskea koko elinkaarta, sen merkitys tulee korostumaan vanhusten osuuden kasvaessa. Esteettömyys tuo taloudellista säästöä vaikkapa kaatumistapausten vähenemisenä. Kunnan tulee toteuttaa ja ylläpitää esteettömyyttä kaikilla kuntasuunnittelun päätasoilla yhteistyössä eri väestöryhmien ja toimijoiden kanssa. Niihin kuuluvat mm. järjestöt, kiinteistönomistajat, yrittäjät, tutkimuslaitokset, muiden kuntien, lääninhallituksen sekä valtionhallinnon edustajat. Esteettömyys tulee sisältyä kunnan strategisen suunnittelun piiriin ja se tulee ottaa huomioon hallintokuntien omissa strategioissa. Esteettömän kaupungin toteuttamisen edellytyksenä on uudenlainen hallintokulttuuri ja rakennemuutos. Siihen kuuluu arvojen ja asenteiden sekä työskentelytapojen tarkistaminen. Esteettömyys on otettava jatkuvasti huomioon luonnollisena osana hallintorutiineja ja kunnan perusprosesseja harjoitettaessa. Esteettömyyteen pyrkimistä ei saa nähdä erityistoimena. Turun seitsemän kukkulaa tekevät siitä esteettömyyden kannalta vähintäänkin haasteellisen. Tässä Kaskenmäkeä, joka jyrkkyydeltään reippaasti ylittää laissa luiskalle sallitun enimmäiskaltevuuden.

8 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA OHJELMAN TAVOITTEET Ohjelman tavoite on, että Turkua kehitetään hallinnoimalla, kartoittamalla, suunnittelemalla, korjaamalla ja rakentamalla niin, että Turku on vuonna 2012 merkittävästi esteettömämpi kaupunki kuin tänään. Koordinaatiotyöryhmä esittää seuraavat keinot tavoitteen saavuttamiseksi: 1. Esteettömyysnäkökulma liitetään yhdeksi osaksi Turun talous- ja toimintasuunnitelmaa. 2. Esteettömyys ymmärretään osana kaupungin hallintoa, ei erityistoimena. 3. Hallintokunnissa laaditaan toimialansa esteettömyyskriteerit ja -suunnitelmat, nimitetään esteettömyysvastaavat sekä harjoitetaan hallintokuntien rajat ylittävää yhteistoimintaa esteettömyysasioissa. 4. Laaditaan koko kaupunkialuetta koskeva paikkatietopohjainen esteettömyyskartoitus sekä esteettömyyssuunnitelma. 5. Luodaan eri kaavatasoilla sekä muilla aluesuunnittelumuodoilla edellytyksiä esteettömyydelle. 6. Esteettömyysnäkökulma sisällytetään kaupungin strategioihin, säännöstöön, virallisiin ohjelmiin ja muihin teemakohtaisiin kokonaisohjelmiin. 7. Uudisrakentamis- ja korjaushankkeisiin sekä ylläpitotyöhön sisällytetään esteettömyystarkastelu. 8. Esteettömyyttä edistetään käyttäjäkeskeisenä suunnitteluna, rakentamisena ja ylläpitona. 9. Edistetään eri tahojen sitoutumista Turun kaupungin esteettömyysohjelmaan ja sen toteuttamiseen. 10. Tehdään esteettömyysasiamiehen toimesta pysyvä. Kadun ylittäminen sääntöjen mukaisesti edellyttää joskus painonapin käyttöä, joka ei läheskään kaikille, kuten vanhuksille, vammaisille ja pyöräilijöille, ole helppoa, aina ei edes mahdollista.

9 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA KEINOT, TOIMENPITEET JA AIKATAULU Keinot ja toimenpiteet on esitetty kunnan nykyinen hallintomalli huomioon ottaen. Markkinaideologiaa soveltavan konsernikunnan toimintaperiaatteeseen sisältyy mm. tilaaja-tuottajamalli. Hallintokuntien rajat ylittävä yhteistoiminta on perusedellytys Turunkin esteettömyysohjelman toteuttamisen läpiviennille. Toimenpiteistä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Seuraavassa otsikot ilmaisevat keinoja. Otsikon alla on kuvattu toimenpiteet. Lopussa on määritelty ehdotus toteuttajaksi, vastuutahoksi ja aikatauluksi. 3.1 SITOUTUMINEN ESTEETTÖMYYSOHJELMAN TOTEUTTAMISEEN Kaupunginhallitus päätti , että Turkuun laaditaan liikkumisesteettömyyttä koskeva toimintaohjelma. Tässä esteettömyysohjelmassa on kuvattu ohjelman toteuttaminen. Hyväksymällä tämän ohjelman kunta sitoutuu toteuttamaan sen keinot, toimenpiteet ja aikataulun. Toteutus: koko kunta Vastuu: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtavat virkamiehet Aikataulu: OHJELMAN TOTEUTTAMISEN VASTUUTAHOJEN NIMEÄMINEN Kaupunginjohtaja nimeää päätöspöytäkirjallaan seurantatyöryhmän, joka jatkaa liikkumisesteettömyysohjelmaa valmistelevan koordinaatiotyöryhmän jälkeen esteettömyysohjelman toteutumisen seurantaa. Hallintokunnat nimeävät esteettömyysvastaavat ja tarvittaessa myös -työryhmät, joiden tehtävänä on vastata hallintokunnan sisällä esteettömyyden toteutumisesta esteettömyysohjelman mukaisesti. Esteettömyysasiamies laatii esteettömyysvastaavista ja -työryhmistä luettelon, sekä kutsuu esteettömyysvastaavat koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa järjestettävään yhteiskokoukseen. Toteutus: kaupunginjohtaja Vastuu: hallintokunnat, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Aikataulu: 2005 ja 2006

10 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA MÄÄRÄRAHAVARAUSTEN TEKEMINEN JA AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Kaupungin eri hallintokunnat tekevät talousarvion valmistelun yhteydessä erillisen määrärahavarauksen esteettömyyden edistämiseksi kiinteistöön kuulumattomien, esteettömyyden edellyttämien varusteiden, laitteiden yms. osalta. Esimerkiksi siirrettävä induktiosilmukka on tällainen. Kuitenkin kaikessa rakentamisessa toteutetaan esteettömyyden vaatimukset. Esteettömyys sisällytetään talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevaan ohjeeseen. Hallintokuntien myöntämän taloudellisen tuen tai avustuksen edellytyksenä tulee olla, että kyseiseen toimintaan tarkoitetun sekä rakennuksen että alueen tulee olla esteetön ja niiden on sovelluttava kaikkien käyttöön. Kaupungin ollessa osallisena säätiössä tai vastaavassa sen tulee tällöinkin asettaa osallisuutensa ehdoksi esteettömyyden toteuttaminen. Toteutus: hallintokunnat ja kaupunginkanslia Vastuu: kaupunginvaltuusto kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtavat virkamiehet Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYDEN SISÄLLYTTÄMINEN TURKU-STRATEGIAAN JA TULOSKORTISTOON Turun esteettömyysohjelmassa on kuvattu keinot ja toimenpiteet esteettömän Turun suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja rakentamiseksi. On tärkeää, että esteettömyys on myös keskeinen osa kunnan strategista suunnittelua. Turku-strategian mukaan Turun arvot ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, osaaminen ja luovuus, kestävä kehitys, oikeudenmukaisuus, yhteistyö. Saman strategian mukaan Turun strategisiin painopisteisiin kuuluu elämän laatua hyvinvoinnista: fyysinen ja henkinen turvallisuus esteettömyys. Turun kaupunginvaltuuston ( 122) hyväksymässä uudessa Turku strategiassa on mainittu esteettömyyden edistäminen yhtenä kriittisenä menestystekijänä kohdassa Hyvinvointia ja elämän laatua. Esteettömyys tulee sisällyttää myös seuraavaan vuoden 2008 jälkeiseen strategiaan. Toteutus: seurantatyöryhmä laatii esityksen kaupunginhallitukselle Vastuu: kaupunginhallitus Aikataulu: Katukäytävien vesiurat, niin pienet ja huomaamattomat, ovat erittäin harmilliset ja haitalliset etenkin pyörien päällä liikkuville. Pahimmillaan ne voivat aiheuttaa jopa pyörätuolista tai rattaista putoamisen.

11 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMYYDEN SISÄLLYTTÄMINEN OHJELMIIN JA RAPORTTEIHIN Ohjelmat ja raportit, esimerkiksi asunto- ja maankäyttöohjelma, ympäristöraportti ja viheralueohjelma sekä lapsia, nuoria ja vanhuksia koskevat ohjelmat ja raportit, on toteutettava siten, että niihin sisältyy Turun esteettömyysohjelman mukaiset tavoitteet ja toimintamuodot. Toteutus: kyseisten asiakirjojen valmistelusta vastaavat kaupungin tahot Vastuu: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja lautakunnat Aikataulu: 2005 ja KAUPUNGIN SÄÄNNÖSTÖN JA ERILAISTEN SOPIMUSTEN TÄYDENTÄMINEN Kaupungin säännöstöä, kuten rakennusjärjestystä, kehitetään siten, että se sisältää tarpeelliset maininnat esteettömyyden huomioon ottamisesta. Tontinluovutusehtoihin lisätään velvoite esteettömyyden toteuttamisesta sekä tontin että sen ympäristöönsä liittymisen osalta. Laatuvaatimukset suunnittelijoille, suunnittelupalveluille ja rakentajille asetetaan jo sopimusvaiheessa siten, että ne sisältävät ehdon esteettömyyden käytännöllisestä, ei vain teoreettisesta, toteutumisesta. Merkittävien julkisten rakennusten lupahakemuksiin tulee liittää esteettömyysasiamiehen ja vammaisneuvoston lausunto. Toteutus: seurantatyöryhmän sihteeri ja esteettömyysasiamies Vastuu: hallintokuntien johtavat virkamiehet ja lautakunnat Aikataulu: 2005 ja KAUPUNKIALUETTA KOSKEVAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSEN TOTEUTTAMINEN Kaupunki huolehtii jatkuvasta esteiden kartoittamisesta ja poistamisesta koko kaupungin alueella, mistä käytetään nimitystä jatkuva kartoitus. Kartoitus ei rajoitu ainoastaan liikkumisen esteisiin. Työ perustuu karttapohjaiseen tietokoneohjelmaan. Kukin hallintokunta vastaa sille kuuluvien alueiden ja tilojen, sekä palvelu- että henkilöstötilojen, kartoittamisesta. Tarvittaessa, esimerkiksi yksityisten palvelupisteiden, kartoituksessa voidaan käyttää ulkopuolisia kartoittajia. Ulkotilojen kartoitusohjeena tulee käyttää Ulkotilojen esteettömyyden arviointi- ja kartoitusopasta (SuRaKu, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2005). Väärin pysäköidyt polkupyörät, villisti leviävät ulkotarjoilualueet ja harkitsemattomasti sijoitetut mainostelineet ovat jalkaisin liikkuvien tiellä. Kelle siis jalkakäytävät ovat ensisijaisesti tarkoitetut jalankululle vai kaupankäynnille?

12 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Kartoitustulosten pohjalta muodostetaan tiedosto, joka koostuu kartasta ja sille merkityistä tiedoista. Ulkoalueiden, kulkuväylien, palvelupisteiden ja rakennusten esteettömyyttä koskevat tiedot ovat kaikkien käytettävissä internet-sivuilla. Tiedosto on myös teknisen henkilöstön käytettävissä mahdollisesti yhdistettynä käytössä olevaan viher-, katu- ja aluerekisteriin. Tiedostoa ylläpitää tehtävään koulutettu henkilöstö, keskus, jolle myös yleisö voi ilmoittaa havaituista esteistä. Tiedostoon pyritään liittämään jo tehtyjen kartoitusten, kuten Kynnys ry:n Turku kaikille -portaalin, sisältö päivitettynä. Vastaanottaja kirjaa ilmoitukset ja välittää ne tekniselle henkilöstölle, joka tarvittaessa tarkistaa ilmoituksen, määrittää esteen korjaamisen kiireellisyyden ja korjaustavan. Tämän jälkeen este merkitään karttaan sitä koskevine tietoineen. Korjaamistarpeesta ilmoitetaan esteen korjaavalle henkilöstölle. Sen jälkeen este poistetaan kartasta. Toteutus: kiinteistölaitos ja eri hallintokunnat Vastuu: kiinteistölautakunta, kiinteistölaitos Aikataulu: 2005 ja KOKO KAUPUNKIALUETTA KOSKEVAN ESTETTÖMYYSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Esteettömyyskartoituksen rinnalla laaditaan koko kaupunkialuetta koskeva esteettömyyssuunnitelma. Siinä osoitetaan toteuttamisen tarvepohjainen ja rakentamistaloudellinen priorisointi sekä lyhyemmän (kolme vuotta) ja pitemmän (kymmenen vuotta) tähtäimen tavoitteet. Suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon: esteettömyys yhtenä yleiskaavan selvityksenä (vaikutusten arviointi, sosiaalisten vaikutusten arviointi) esteettömyys yhtenä asemakaavoihin liittyvänä selvityksenä liikennesuunnitelmat ja muut suunnitelmat Toteutus: ympäristö- ja kaavoitusvirasto Vastuu: ympäristö- ja kaavoituslautakunta, ympäristö- ja kaavoitusvirasto Aikataulu: 2005 ja Parinkymmenen vuoden odotuksen jälkeen Turkuun, linnan viereen, valmistui kesällä 2004 ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa yleisö-wc, jota kaikki voivat käyttää.

13 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN ASUINALUEITA UUDISTETTAESSA Asuinalueiden, kuten lähiöiden, täytyy muodostaa joka suhteessa toimiva kokonaisuus. Yksi tähän kokonaisuuteen liittyvä seikka on esteettömyys. Kerrostaloihin tulee tehdä hissi. Tarkoitusta varten myönnettävistä avustuksista tulee tiedottaa tehokkaasti. Myönnettäessä avustuksia saneeraushissien toteuttamiseen tulee edellyttää, että korin sisämitat eivät pienene entisistä. Lähiökeskustojen tulee olla esteettömiä ja palvelujen tulee olla helposti saavutettavissa. Asuinalueiden välillä täytyy olla hyvät esteettömät kulkumahdollisuudet, kuten yhtenäisesti jatkuvat kevyen liikenteen väylät. Asuntoalueiden toiminnallisuutta tarkasteltaessa otetaan erityisesti huomioon: sosiaalikeskuksen rooli (elinkaariajattelu) terveysviraston rooli (elinkaariajattelu) TVT-Asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso (esteettömät asunnot, sisäänkäynnit ja pihapiirit) alueelliset huoltoyhtiöt (auraus, hiekoittaminen jne.) lähiöuudistus ja taloyhtiöt (tonttien liittyminen toinen toisiinsa, korttelisuunnitelmien laatiminen) sosiaalinen isännöinti (esteitä koskeva tiedon saanti asukkailta ja esteistä tiedottaminen asukkaille) hissiavustusprojekti (tehokas tiedottaminen) Toteutus: lähiöuudistusstrategiassa ja ko. strategian toteuttamisohjelmassa (toimintasuunnitelmassa) mainitut, hissiprojektista ja sosiaalisesta isännöinnistä vastaavat Vastuu: edellisessä kohdassa mainitut Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEESSÄ Joukkoliikenne pyritään tekemään kokonaisuudessaan esteettömäksi. Sen toteuttamiseksi jatketaan jo aloitettua joukkoliikenteen estekartoitusta, joka valmistuttuaan tullaan päivittämään riittävän usein. Joukkoliikennekaluston tulee olla pääosin matalalattiabusseista koostuvaa. Muunlaisia autoja hankitaan ja käytetään vain erityisistä, pakottavista syistä. Myös tilausajotarve tulee ottaa kalustossa huomioon. Autojen varustus tehdään eri tavoin esteisiä ihmisiä palvelevaksi. Tarvittavaan varustukseen kuuluvat sekä kuulutus että tekstinäyttö. Tutkitaan mahdollisuutta varustaa myös pysäkit, ainakin tärkeimmät, samoin laittein. Sisäänpääsyn edellyttämät nostimet ja luiskat suunnitellaan ilman henkilöstön (kuljettajan) paikalle tuloa toimiviksi. Autojen sisätilat tehdään monikäyttöisiksi siten, että liikkumisen apuvälineille (lastenrattaat ja -vaunut, rollaattorit, pyörätuolit yms.) jää keskiovien kohdalle nykyistä enemmän tilaa, johon asennetaan esimerkiksi kääntöistuimia kiinteiden sijaan. Pysäkkialueet tehdään esteettömiksi Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin 7 Pysäkkialueet mukaisesti vaiheittain. Pilottikohteina toteutetaan erikseen

14 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA vammaisneuvoston kanssa sovittavat, esteettömiin kohteisiin liittyvät pysäkit. Toteutus: liikennelaitos ja joukkoliikennetoimisto Vastuu: ympäristö- ja kaavoituslautakunta, joukkoliikennelautakunta Aikataulu: kartoitus 2006, toimenpiteet Vaikka Turun joukkoliikenne onkin siirtynyt matalalattiabussikalustoon, ei se vielä takaa esteetöntä kyytiin pääsyä. Myös pysäkit tulee tehdä esteettömiksi ESTEETTÖMYYDEN LIITTÄMINEN OSAKSI TURVALLISUUSSUUNNITTELUA Turun kaupungin turvallisuussuunnitelmaa valmistellut työryhmä sai vuonna 2000 valmiiksi turvallisuussuunnitelman. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sen jälkeen ( ) turvallisuutta edistävän rikoksentorjuntahankkeen Turvaturku (Turvaturku-hanke, Safety-toimintamalli). Turvallisuus kuuluu osana esteettömyyteen, joten se otetaan edelleen huomioon kaikessa turvallisuussuunnittelussa. Toteutus: aluekumppanuus ja Urban-hanke Vastuu: aluekumppanuus ja Urban-hanke Aikataulu: 2005 ja Lippusiima ei takaa turvallista liikkumista. Siksi sen käyttö tulee kieltää kaikkialla, missä tarkoituksena on turvata jalankulku. Tilapäisyys ja lyhytaikaisuus eivät anna oikeutta poiketa tästä vaatimuksesta JULKISTEN RAKENNUSTEN ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN Yksityisten, yhteisöjen, kaupungin ym. hallinnoimat julkiset rakennukset suunnitellaan, rakennetaan ja peruskorjataan koko lähiympäristöineen esteettömiksi.

15 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Hallintokuntien tulee laatia oma esteettömyyskartoitus ja -suunnitelma nykyisten esteiden poistamiseksi (ks esteettömyysvastaavat ja -työryhmät, 3.7 kaupunkialueen kartoitus ja 3.6 Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen ). Esteettömyys tulee erityisesti ottaa huomioon ja toteuttaa myös liikenneterminaaleissa. Rakennusten paloturvallisuudessa on otettava huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet esimerkiksi poistumisteitä suunniteltaessa. Toteutus: tilalaitos, rakennusvalvontatoimisto Vastuu: tilalaitos, ympäristö- ja kaavoituslautakunta, rakennusvalvontatoimisto Aikataulu: 2005 ja Julkisten rakennusten esteettömyydessä on vielä paljon tekemistä. Kaupungintalon sisäänkäynti on sentään saatu parannetuksi etusivun ylijyrkästä luiskasta takapuolen kiinteäksi rampiksi. Se on kuitenkin ahdas ja hankalasti käytettävä, eikä sitä edes löydä opastuksen puuttuessa 3.13 JULKISTEN ULKOALUEIDEN ESTEETTÖMYYDEN TOTEUTTAMINEN Julkisten ulkoalueiden rakentaminen, korjaaminen ja ylläpito on toteutettava siten, että ympäristöt ovat kautta vuoden esteettömät. Erityisesti kunnossapidossa on toteutettava turvallisuus ja liikkumismahdollisuudet. Ulkoalueiden esteettömyys toteutetaan Esteetön ympäristö -suunnittelukorttien mukaan. Ks. 3.6 Kaupungin säännöstön ja erilaisten sopimusten täydentäminen. Viereisessä kuvassa vammaisille varattujen autopaikkojen väliin on tehty viiste jalkakäytävälle pääsyn takia, mutta autopaikkojen leveys ei ole turvallisuuden kannalta riittävä.

16 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Vammaisten auto- eli pysäköintipaikkoja tulee olla riittävästi ja niiden välittömässä läheisyydessä tulee olla esteetön pääsy jalkakäytävälle. Pysäköintipaikkojen tulee aina, ajoradan suuntaistenkin, olla leveydeltään vähintään vaatimusten mukainen (3,6 m). Muu liikenne ei saa vaarantaa niiden käyttöä. Erityisesti seuraavien alueiden on oltava toiminnaltaan esteettömät: ruutukaava-alue ja muut keskukset yhteyksineen terminaalit yliopisto- ja muut opiskelija-alueet torit ja puistot sairaala-alueet Tähän liittyviä tahoja ja toimijoita ovat mm.: kiinteistölaitos tekniset palvelut joukkoliikennetoimiston esteettömyysprojekti rautatiet, satama ja laivayhtiöt, lentokenttä liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategia Elsa Toteutus: kiinteistölaitos ja tekniset palvelut Vastuu: kiinteistölautakunta ja teknisten palveluiden lautakunta Aikataulu: 2005 ja PILOTTI- JA TESTIKOHTEIDEN TOTEUTTAMINEN TURUSSA Turun ensimmäinen pilottikohde, jossa suunnittelun lähtökohtana on ollut esteettömyys, on Ekvallan uimaranta. Jatkossa on tarpeen mukaan toteutettava yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa myös muita pilottihankkeita sekä rakennettava kaupunkialueelle esteettömyyttä toteuttavien ratkaisujen testialueita. Toteutus: eri hallintokunnat Vastuu: eri hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Liikuntavirasto on teettänyt joukon estekartoituksia, liikuntapaikkojen lisäksi mm. Vepsän ulkoilusaaresta. Saareen pääsisi pyörätuolillakin, jos yhteysaluksen luiska olisi tehty ohjeiden mukaan. Nykyisellään luiska on lähinnä hengenvaarallinen.

17 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA TIEDON SAAVUTETTAVUUS Esteettömyyttä asiakasnäkökulmasta edistetään eri tavoin myös tietotekniikan avulla. Vuonna 2004 käynnistyneen tavoitteena on kehittää Turusta esteetön, tasa-arvoinen ja kilpailukykyinen kansalaisen tietoyhteiskuntakaupunki. Ohjelma tähtää ihmisten elämän ja arjen helpottumiseen ja parantamiseen. Ohjelman yhteydessä kehitetään sähköisiä palveluita, joiden käyttö on helppoa ajasta ja paikasta riippumatta. Kuitenkin on muistettava, ettei osa kansalaisista pysty käyttämään tietokonetta hyödykseen, joten tiedotusta ei saa toteuttaa yksinomaan sähköisessä muodossa. Kaikessa tiedottamisessa noudatetaan esteettömän tiedottamisen vaatimuksia käyttämällä helposti ymmärrettäviä selkokielisiä tekstejä ja selkokuvia. Tämä koskee myös kaikkia kaupungin esityslistoja, pöytäkirjoja yms. Tiedottamisessa käytetään aina tarvittaessa tavanomaisen tekstin ja internet-sivujen lisäksi myös muita tiedotuskeinoja, kuten äänitiedotteita, kohokarttoja ja pistekirjoitusta. Esteettömällä tiedottamisella tarkoitetaan sitä, että kaikilla ihmisillä on tasavertainen mahdollisuus saada selko tiedottamisen sisällöstä mahdollisista toimintakyvyn puutteista huolimatta. Esteetöntä tiedottamista kehitetään tarpeita vastaavaksi ja se otetaan ao. henkilöstön koulutusohjelmaan. Toteutus: kaikki hallintokunnat Vastuu: kaikki hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Kurjenrahkan kansallispuistossa on toteutettu esteettömyyttä ansiokkaasti. Ainutlaatuinen luonto on yhä useamman ihmisen tavoitettavissa. Liikkumisen apuvälineillä pääsee neuvontapisteen, Kurjenpesän, ja piha-alueen lisäksi vanhalle kahdeksan kunnan rajapyykille, Kuhankuonolle, ja Savonjärven rantalaiturille, jossa on vammaisillekin soveltuva vene- ja uimalaituri VUOROVAIKUTUKSEN JA VERKOTTUMISEN TOTEUTTAMINEN Kunnalla on keskeinen rooli esteettömyyden edistämisessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistoimintaa muiden intressiryhmien kuten valtion, lääninhallituksen, yksityisen sektorin, järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Kaupungin tulee ylläpitää ja tukea yhteydenpitoa kunnan ulkopuolelle. Hallintokuntien kansainvälisen toiminnan tulee kuulua verkottumistoiminnan piiriin. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat järjestöt. Vuorovaikutusta ylläpidetään osallistumalla esteettömyystoimintaan seurakunnissa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston esteettömyystyöryhmässä. Yhteistyötahoja ovat myös yksityisen sektorin toimijat kuten Kauppakamari.

18 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Toteutus: viestintäkeskus, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, esteettömyysasiamies, tiedottajat, aluekumppanuus, Urban-hanke Vastuu: edellä mainitut Aikataulu: 2005 ja ESTEETTÖMYYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kunnan hallintokunnille ja muille intressiryhmille, kuten suunnittelijoille ja rakentajille, tulee järjestää monipuolista koulutusta esteettömyyden toteuttamisesta ja ylläpitämisestä. Toteutus: henkilöstökeskuksen koulutuspäällikkö ja esteettömyysasiamies Vastuu: hallintokunnat Aikataulu: 2005 ja Koulutus ja tiedottaminen ovat avainasemassa siirryttäessä esteettömään yhteiskuntaan. Ilman niitä ja todellista halua saavuttaa tavoite toiminta on turhaa TIEDOTTAMISEN JA ESTEETTÖMYYSASIAMIESTOIMINNAN HOITAMINEN Esteettömän elinympäristön saavuttamisen yhtenä edellytyksenä on jatkuva tiedottaminen ja asiantuntijaohjaus esteettömien ratkaisujen toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tästä vastaavat hallintokuntiin valittavat esteettömyysvastaavat tarvittaessa apunaan työryhmä. Esteettömyysvastaavat kokoontuvat määräajoin esteettömyysasiamiehen kutsusta hänen johdollaan seuranta- ja raportointikokoukseen. Hallintokuntien tiedottajat yhteistyössä esteettömyysvastaavan ja esteettömyysasiamiehen kanssa vastaavat esteettömyyteen liittyvästä ja sen edellyttämästä tiedottamisesta. Turun matkailuneuvonta TurkuTouRing ja kaupunginkanslian Turku-piste antavat tietoja saavutettavuudesta (esteettömyydestä). Esteettömyysasiamiehen tehtävä on toimia Turku-strategian edellyttämän esteettömyyden toteutumiseksi Turussa. Esteettömyystavoite on tarkennettu tasapainotetussa tuloskortistossa (BSC).

19 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA Tehtävän toteuttamiseksi esteettömyysasiamiehen tulee etsiä, välittää ja tuottaa sekä yleistä että teknistä tietoa esteettömyydestä ja esteiden poistamisesta, kouluttaa, neuvoa ja opastaa kaikissa esteettömyyteen liittyvissä asioissa, käynnistää ja ylläpitää yhteydenpitoa sekä kunnallisten että yksityisten suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien sekä muiden osapuolten kesken, edistää esteettömyyttä toteuttavien ja parantavien käytäntöjen toteutumista suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa, luoda ja ylläpitää esteettömyyteen liittyviä ja sitä edistäviä verkostoja paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, sekä luoda toimiva järjestelmä esteiden välttämiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi luonnollisena osana kaupungin hallintoa. Toteutus: esteettömyysasiamies, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Vastuu: esteettömyysasiamies, hallintokuntien esteettömyysvastaavat Aikataulu: 2005 ja Turun linnaan pääsyä pidetään aivan mahdottomana liikkumisvammaiselle. Asia ei suinkaan ole niin. Jos tavaranostin (oikealla) olisi varustettu suojakaitein ja hyväksytty henkilökuljetukseen, pääsisi sen avulla linnan sisätiloihin ja siellä jo olevaan komeaan hissiin. Tavara on tärkeä, entä ihminen?

20 TURUN ESTEETTÖMYYSOHJELMA LIITE- JA TAUSTA-AINEISTO LIITEAINEISTO Yhteenveto saaduista lausunnoista TAUSTA-AINEISTO Ohjausryhmän esitys Koordinaatiotyöryhmän kokousmuistiot SuRaKu-loppuraportti Esteetön ympäristö ohjekortit Jukka Paaso: Kunnallisen säännöstön uudistaminen Lainsäädäntö ja esteettömyys (luentomoniste) Läntinen Rantakatu on kuin lupaus paremmasta, tasavertaisesta tulevaisuudesta muutamaa pientä kauneusvirhettä lukuun ottamatta: jalkakäytävän reunakiven huono liittymä asvalttipintaan ja koristeraitojen paikoittainen korkeusero muuhun pintaan nähden. Esteettisesti tyylikkäät kivijuovat saisivat lisäksi toimia heikkonäköisten opasteina oikeaan kulkusuuntaan.

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin esteettömyystyö

Helsingin kaupungin esteettömyystyö Helsingin kaupungin esteettömyystyö 7.9.2016 Pirjo Tujula Projektinjohtaja, esteettömyysasiamies Helsingin kaupunki Helsinki kaikille -projekti Helsinki kaikille -projekti (v. 2002-2011) oli kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 13 Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän asettaminen HEL 2013-007804 T 00 00 02 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän ilmastotyön

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Esittely 10.11.2016 YKN Yhteistyössä ykn ja Kuntaliitto Työryhmään kuuluvat Päivi Savinainen (Kuopion kaupunki), Jan Nyström (Pukkilan kunta), Ulla-Maija Maunu

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi 02.12.2014 Sivu 1 / 1 4948/01.00.00/2014 43 Sosiaalinen työllistäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Ilkka Tahvanainen, puh. 050 591 3421 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lappeenrannan kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

ASSUU Kuopiossa Asuntoalueohjelma ja asukasosallisuus

ASSUU Kuopiossa Asuntoalueohjelma ja asukasosallisuus ASSUU Kuopiossa Asuntoalueohjelma ja asukasosallisuus Valtakunnallinen lähiöhanke 2008-11 Projektisuunnitelma Ver1.05.09 Asuntotoimi ja projektit Sisällysluettelo 1. Projektin tavoite...2 2. Projektin

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Tasa-arvofoorumi 27.10.2011 Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Turun kaupungin YVTA- työstä Turun kaupungilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edellyttämä suunnittelutyö on yhdistetty YVTA

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 82 27.8.2012 Asianro 337/10.03.01.00/2012 4 Valtuustoaloite: Selvityksen laatiminen koulukeskuksen parkkipaikoista Päätöshistoria Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. Tervetuloa! Minna Arve kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Turku. Turku 1.12.

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa. Tervetuloa! Minna Arve kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Turku. Turku 1.12. Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Tervetuloa! Minna Arve kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Turku Turku 1.12.2011 Miksi tänään Turussa Kuntaliiton suositus ja opas ennakkoarvioinnista

Lisätiedot

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5072-2010 (059) Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Tiivistelmä: - Avustk 202 Toimikunta keskusteli sille tulleista avustusanomuksista ja avustamisen linjauksista. Joidenkin

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? UHKA 25.9.2012 2 MAHDOLLISUUS! 25.9.2012 3 Aluehallinnon yhteisen sisäisen turvallisuuden sihteeristön asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Suomenkielisen työväenopiston jk ope/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (8) 41 Lausuntopyyntö: Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Paikka Työvalmennussäätiö Avitus, Valionkadun toimipiste, Valionkatu 3, Jämsä

Paikka Työvalmennussäätiö Avitus, Valionkadun toimipiste, Valionkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 25.06.2015 klo 15:30-18:45 Paikka Työvalmennussäätiö Avitus, Valionkadun toimipiste, Valionkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Virtanen Raija-Liisa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi

Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto. www.mal-verkosto.fi Miten muilla kaupunkiseuduilla? Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, MAL-verkosto www.mal-verkosto.fi Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040 -seminaari 16.10.2012 Menossa rakennemallien aktiiviset vuodet

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Tampereen raitiotiehanke

Tampereen raitiotiehanke Tampereen raitiotiehanke Tulevaisuuden liikenne seminaari Joensuu 19.11.2015 ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen Vaiheita Tampereen ratikkahankkeen historiassa raitiotiehanke 1914, haudattiin eka kerran v.

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät:

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät: Kaupunginhallitus 48 25.02.2015 Kaupunginhallitus 128 22.04.2015 Kaupunginhallitus 366 16.12.2015 TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN ASETTAMINEN/VANHUSNEUVOSTO KHALL 48 Kuntalain 17 :n mukaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto ESKE-verkostoseminaari 17.3.2016 Sisältö 1. Koko Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot