Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika torstai klo 14:15-15:25

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika 08.08.2013 torstai klo 14:15-15:25"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Kokoustiedot Aika torstai klo 14:15-15:25 Paikka Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Sairaalapolku 3 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana Markus Jukarainen Tiina Kainulainen Olli Luhtala Sakari Pääkkö Kari Savolainen Muut saapuvilla olleet Lea Pöyhönen Ilkka Korhonen Erkki Pärjälä Riitta Lappalainen Pirkko Nevalainen Heikki Pirinen Pirjo Pääkkönen ympäristöjohtaja, esittelijä vs. rakennustarkastaja, esittelijä ympäristönsuojelutarkastaja ympäristötarkastaja ympäristötarkastaja Suonenjoen rakennustarkastaja viestintäsihteeri, pöytäkirjanpitäjä

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asiat Allekirjoitukset Tiia Laitinen puheenjohtaja Pirjo Pääkkönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Markus Jukarainen Tiina Kainulainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimisto, Suokatu 42, Pirjo Pääkkönen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset seuraava valitusosoitus :ien liite F

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat * Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös / rakennustyön keskeyttäminen / / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö 4 77 Lausunto kaupunkirakennelautakunnalle / Vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksyminen / Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta 5 78 Lausunto kaupunkirakennelautakunnalle / Vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksyminen / Vuotjärven vesiosuuskunta 6 79 * Lausunto / Linja-autoaseman ympäristön asemakaavan muutosehdotus 7 80 * Lausunto / Savilahden osayleiskaavaehdotus * Lausunto / Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaavan muutos Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/valitus ympäristölupapäätöksestä, Savon Kuljetus oy, kivenlouhimo ja murskaamo, Karttulan kylä, Lamperilantie 281, tila Rukasmäki rn:o 1: * Vuoden 2014 talousarvion valmistelu Elintarvikevalvonnan auditointiraportti Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna * Rakennustyön keskeyttäminen / / luvaton laituri Rakennustyön keskeyttäminen / / Kivenapajankatu 27 / luonnonkiviaidan rakentaminen luvasta poiketen katualueelle Sivu Muutoksenhaku Liite F hallintovalitus / ympäristö- ja rakennuslautakunta 37

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Markus Jukarainen ja Tiina Kainulainen. Päätös Valittiin Markus Jukarainen ja Tiina Kainulainen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 1749/ /2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös / rakennustyön keskeyttäminen / / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvontayksikkö Lausuntopyyntö Kuopion hallinto-oikeus Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat, lukuun ottamatta niitä jotka on jo toimitettu hallintooikeudelle. 3. Sisällyttämään lausuntoon luettelo lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa lähetteen allekirjoittanut henkilö. Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään (määräaikaa jatkettu puhelimitse kirjaamosta saakka/satu H). Niina Heikkinen toimistosihteeri LIITTEET asiakirjat Valitus Asunto-osakeyhtiö Kuopion Pohjolankatu 18 isännöitsijä Matti Räisänen ja hallituksen puheenjohtaja Pentti Turunen Oikaisuvaatimus Taloyhtiö Pohjolankatu 18 asiassa 1749/ / Rakennustyön keskeyttäminen Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan päätöksessä 63/2013 on kyse käyttövesiputkien korjaamisen rakennusluvanvaraisuudesta

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 76 maankäyttö ja rakennuslain 125 perusteella. Katsomme että päätöksessä oleva lainsoveltaminen on ilmeisen virheellistä ja vaadimme päätöstä oikaistavaksi lain mukaiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) määrittelee 125 :ssä toimenpiteet, joissa rakennuslupaa edellytetään. Luvanvaraisuusehtoja täsmennetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :ssä. Lain mukaan käyttövesiputkien korjaaminen tai uusiminen ei ole rakennusluvanvarainen toimenpide. Lupaa ei ole edellytetty aikaisemmin tehdyissä vastaavissa Kuopiossa toteutetuissa hankkeissa, eikä rakennusvalvonta ole sitä aikaisemmin edellyttänyt tämänkään hankkeen kohdalla, vaikka hanke on ollut rakennusvalvonnan tiedossa jo vuosia. Isännöitsijä on rakennuslupaedellytykset selvittänyt perinpohjaisesti ja todistettavasti hankkeen valmisteluvaiheessa ja tämän osalta nojaamme luottamuksensuojan periaatteeseen pitäen päätöksen väitteitä luvanvaraisuuden selvittämättömyydestä kohtuuttomina. Tehdyssä lautakunnan päätöksessä on virheellisesti sovellettu luvanvaraisuusperusteena maankäyttö- ja rakennuslain momenttia, joka täydentää luvanvaraisuusedellytyksiä sillä perusteella, mikäli korjaustoimenpiteillä on vaikutusta asukkaiden terveyteen tai turvallisuuteen. Päätöksessä perusteena on lausuma: Työ on tehty luvattomasti, koska vesiputkia on asennettu palo-osastoivien rakennusosien läpi porraskäytävissä ja asunnoissa Päätöksessä väitetään että korjaustöillä on olennaista vaikutusta paloturvallisuudelle siitä johtuen, että vesiputkien läpiviennit läpäisevät palo-osastoinnin. Rakennusmääräyskokoelma ottaa asiassa selkeän kannan kohdassa Rakennusten paloturvallisuus 7 määräykset ja ohjeet 2002 kohta 7.4. läpiviennit: Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot, hormit edellyttäen ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta. Käytännössä rakennusten tekeminen ja korjaaminen olisi lähtökohtaisesti mahdotonta ilman teknisten järjestelmien viemistä palo-osastojen läpi. Vesijärjestelmät johdetaan kaikissa taloissa palo-osastojen läpi. Arvioitavaksi tulee, heikentääkö tässä erityistapauksessa paloturvallisuutta oleellisesti halkaisijaltaan noin 8 cm ja syvyydeltään n. 50 cm vesiputken läpivienti betoni/kivi välipohjarakenteissa, johon sijoitetaan vesiputki (metalliputki), jonka ympärillä on tiiviisti palamattomia materiaaleja, kuten palonsulkukatkomassa, villaa ja valu ja putkitus koteloidaan huoneiston sisäpuolelta kokonaisuudessaan metallisella suojalla? Arkikokemuksen perusteella on vaikea edes kuvitella, miten metallinen vettä täynnä oleva putki voi palaa? Palon tulisi vielä edetä kivitalossa niin, että tuli läpäisee noin puolen metrin mittaisen betoni/hiekkakerroksen, että tämän jälkeen tuli leviää yläpuoliseen kerroksen kivirakenteissa. On täysin selvää, että vesiputkien läpiviennillä ei ole minkäänlaista vaikutusta kivitalon palotuvallisuuteen, eikä asiassa ole edes tulkinnanvaraa. (liitteenä rakennus kuva joka esitelty palotarkastaja Hannu Korhoselle. Rakenteen tulee kestää 1 h palo huoneistojen välisenä rakenteena, vaatimus täyttyy) Koska on selvää, ettei vesiputkien läpivienneillä ei ole minkäänlaista vaikutusta asukkaiden turvallisuuteen, ei maankäyttö- ja rakennuslain momentin rakennuslupaedellytyskään toteudu. Lupaehdon toteutuminen edellyttäisi olennaista vaikutusta paloturvallisuuteen, joten lainkäytön virhe on ilmeinen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 76 Päätöksessä mainitaan myös virheellisesti, ettei korjaustoimenpiteitä olisi suunniteltu asianmukaisella pätevyydellä. Hankkeesta vastaavalla isännöitsijällä Matti Räisäsellä on teknikon pätevyys (siihen kului myös silloin LVI-ala, muuta koulutusta ei Suomessa olut), joka on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 kelpoisuusvaatimukset täyttävä. Räisäsellä on vähimmäisvaatimuksia huomattavasti laajempi pätevyys ja osaaminen erityisesti LVI sekä paloturvallisuusasioissa (Liitteenä ansioluettelo ja työn in toteuttanut hyväksytty putkiliike LVI-VIVA/ Siilinjärvi). Asian käsittely on kokonaisuudessaan osoittanut rakennusvalvonnalta heikkoa hallinto-osaamista ja menettelytaitoa niin hallintoperiaatteiden, hallintolain noudattamisessa kuin toimialan omankin lainkäytön osalta kaikkia toteutuneita epäselvyyksiä tässä kohden yksilöimättä. Lainkäytön virheet ja viranomaisten toiminnan tarkoitushakuisuus on kokonaisuudessaan näyttäytynyt harkintavallan väärinkäyttönä, jonka tavoitteet ovat muualla kuin siinä tarkoituksessa mihin laki tai kyseinen päätös on annettu. Vaadimme, että päätös oikaistaan välittömästi ja asiassamme noudatetaan tästä edespäin hyvää hallintotapaa, ettei asiaa tarvitse lähteä arvioimaan suhteessa rikoslain 40 luvun säädöksiin. Korjaustöiden perusteeton keskeyttäminen on tuottanut ja tuottaa huomattavaa kustannuksia taloyhtiölle, hankaluuksia taloyhtiön osakkaille, sekaannusta yhtiön hallinnoinnissa sekä hankaloittanut yhtiöön liittyvää asuntokauppaa. Asian kiireellisyydestä johtuen vaadimme että asiamme käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa Mikäli korjaustöitä ei päästä pikaisesti jatkamaan, tulemme vaatimaan vahingonkorvauksia vahingonkorvauslain 3 luvun 2 :n mukaisesti korjaustyön perusteettomaan keskeyttämiseen liittyvistä kustannuksista. Vahingonkorvausvaatimus koskee myös yhtiön osakkeita, jotka ovat kärsineet asiassa huomattavaa vahinkoa muun muassa asuntokauppaan liittyen. Vaikutusten arviointi - Esitys antaa seuraavan lausunnon hallintooikeudelle. Lautakunta on velvoittanut MRL 151 ja 166 nojalla As Oy Kuopion Pohjolankatu 18:sta toimittamaan asiantuntijalausunnon käyttövesiputkiston korjaustöistä ja siitä, että täyttävätkö ne maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asetetut vaatimukset. Taloyhtiö ei ole vielä toimittanut asiantuntijalausuntoa. Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen on pyytänyt pelastusviranomaisen lausuntoa As Oy Kuopion Pohjolankatu 18 koskevaan valitusasiaan Lausunnossa on pyydetty tulkintaa siihen, että onko tehdyillä korjaustöillä vaikutusta henkilö- ja paloturvallisuuteen. Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen palotarkastaja Mikko Luukkonen on antanut lausunnon Pelastusviranomaisen näkemyksen mukaan rakennustöillä, joissa joudutaan tekemään läpivientejä palo-osastoivien rakenteiden läpi, voi olla merkittävä vaikutus rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen sekä kiinteistön paloturvallisuuteen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 76 Pelastusviranomaisen lausunnon perusteella voidaan todeta kiistattomasti, että tehdyillä korjaustöillä voi olla ilmeinen vaikutus käyttäjien turvallisuuteen sekä kiinteistön paloturvallisuuteen. Tällöin MRL 125 nojalla kyseisille töille tarvitaan rakennuslupa. toteaa, että valitus tulee hylätä perusteettomana. Lisäksi toistaa aiemmassa päätöksessään ( ) esittämänsä asiat. Lausunnon liitteenä hallinto-oikeudelle aiemmin toimitettujen asiakirjojen täydennyksenä lähetetään: - katselmuspöytäkirjan liitevalokuvat (3 kpl) - sähköpostiviestiketju asian vireillepanneen taloyhtiön asukkaan ja rakennustarkastaja Esa Koposen välillä, johon sisältyy isännöitsijälle toimitettu rakennusvalvonnan ohjeistus korjaustöiden luvanvaraisuudesta - pelastusviranomaisen lausunto Viiteaineisto /2013 Lausunto/Pohjois-Savon pelastuslaitos Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 3047/ /2013 Lausunto kaupunkirakennelautakunnalle / Vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksyminen / Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kaupunkirakennelautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen lausuntoa esityksestä, joka koskee Ranta-Toivala Uuhimäen vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden tarkistamista. Vesiosuuskunta esittää, että jätevesiverkoston toiminta-alue hyväksytään Ranta-Toivala Uuhimäki-alueelle ja että vesi- ja viemäriverkoston toimintaaluetta laajennetaan Säyneenlammmen alueelle. Jätevesiviemäriverkoston arvioidaan valmistuvan vuoteen 2015 mennessä. Samassa yhteydessä vesiosuuskunta rakentaa varavesiyhteyden Jännevirran vesiosuuskunnan verkostoon Uuhilahdessa. Ranta-Toivala Uuhimäen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue on hyväksytty vuonna Alueen jätevedet käsitellään tällä hetkellä kiinteistökohtaisesti. Esitys Lautakunta esittää lausuntonaan kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa: Ranta-Toivala Uuhimäen vesiosuuskunta on esittänyt, että Ranta-Toivala Uuhimäen alueelle hyväksytään jätevesiverkoston toiminta-alue ja että vesi- ja viemäriverkoston toiminta-aluetta laajennetaan Säyneenlammen alueelle. Vesiosuuskunnan esittämä jätevesiverkoston toiminta-alue on sama kuin vesijohtoverkoston toiminta-alue lukuun ottamatta Kirkkoniemen aluetta sekä Myhkyri- ja Tervasaari-nimisiä saaria. Saaria ja ranta-aluetta ei lautakunnan mielestä saa rajata jätevesiverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle, vaan rajauksen tulee olla yhtenevä vesihuoltoverkoston toiminta-alueen kanssa. Erityisesti rantakiinteistöt tulisi liittää jätevesiverkostoon, sillä kiinteistökohtainen vesihuolto on riski vesistöille. Säyneenlammen alueen liittäminen toiminta-alueeseen on perusteltua, sillä alueelle on jo rakennettu vesijohto. Varavesiyhteyden rakentaminen Jänneveden vesiosuuskunnan verkostoon varmistaa talousveden saatavuuden häiriötilanteissa ja parantaa siten vesiosuuskunnan toimintavarmuutta. Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan vesihuoltoa ohjataan systemaattisesti suurempiin yksiköihin muun muassa avustusten ja toimintaaluemenettelyjen avulla. Vesihuoltolaitosten ja yhtymien organisaatioita tulisi kehittää muun muassa yhdistämällä pieniä yksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin laitosten toiminta voidaan turvata sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Pienten vesiosuuskuntien toiminta-alueiden muutokset ja laajennukset eivät ole vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisia.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 77 Valmistelija Pirkko Nevalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 3147/ /2013 Lausunto kaupunkirakennelautakunnalle / Vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksyminen / Vuotjärven vesiosuuskunta Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kaupunkirakennelautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen lausuntoa esityksestä, joka koskee Nilsiässä sijaitsevan Vuotjärven vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksymistä. Jätevesiverkoston toiminta-alue laajenisi esityksen mukaan Lastulalahden alueelle. Vesijohtoverkostoa supistettaisiin Illaisten alueella, jonne Vellikankaan vesiosuuskunta on jo rakentanut vesijohdon. Jätevesiviemärin arvioidaan valmistuvan vuoden 2013 aikana. Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue on hyväksytty vuonna 2005 ja jätevesiverkoston toiminta-alue vuosina 2010 ja Osuuskunnassa on lähes 350 jäsentä. Esitys Lautakunta esittää lausuntonaan kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa: Vuotjärven vesiosuuskunta on esittänyt, että jätevesiviemäröinnin toimintaaluetta laajennetaan Kaipainen-Tiirinlahti alueelle sekä Lastulahden alueelle. Jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen rajoja on muutettu edellä mainitulla alueella sekä Mäntyrinne-Laatakkomäen alueella siten, että ne ovat osittain yhtenevät vesijohtoverkoston toiminta-alueen kanssa. Vesijohtoverkoston toiminta-aluetta supistetaan Illaisten alueella, jonka Nilsiän kaupunki on jo hyväksynyt Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueeksi. Jätevesiverkoston toiminta-alueen tulisi lautakunnan mielestä Tiirinlahden- Tuomaalanlahden alueella olla sama kuin vesijohtoverkoston toiminta-alue. Erityisesti rantakiinteistöt tulisi vesijohtoverkostoon liittymisen yhteydessä liittää myös jätevesiverkostoon, sillä rannalla sijaitsevat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät muodostavat riskin vesistöille. Illaisten alueen poistaminen Vuotjärven vesijohtoverkoston toiminta-alueesta on perusteltua, koska se on päällekkäinen. Vellikankaan vesiosuuskunta on jo rakentanut alueelle vesijohtoverkoston. Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan vesihuoltoa ohjataan systemaattisesti suurempiin yksiköihin muun muassa avustusten ja toimintaaluemenettelyjen avulla. Vesihuoltolaitosten ja yhtymien organisaatioita tulisi kehittää muun muassa yhdistämällä pieniä yksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin laitosten toiminta voidaan turvata sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Pienten vesiosuuskuntien toiminta-alueiden muutokset ja laajennukset eivät ole vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisia.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 78 Valmistelija Pirkko Nevalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 919/ /2012 Lausunto / Linja-autoaseman ympäristön asemakaavan muutosehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion kaupunkirakennelautakunta pyytää lausuntoa linja-autoaseman ympäristön asemakaavan muutosehdotuksesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa matkakeskuksen ja siihen kuuluvien liikennöintialueiden, maanalaisten raideliikennettä palvelevien tilojen sekä korkeiden liike- ja toimistorakennusten rakentaminen. Kaupungin omistamalle asemakaavoittamattomalle maa-alueelle muodostetaan Maljapuron tulvavesien käsittelyyn tarkoitettu suojaviheralue. Esityslistan viiteaineistona jaetaan asemakaavakartta. Lisää viiteaineistoa on Kuopion kaupungin internet-sivulla Vaikutusten arviointi - Esitys lausuu kaavasta seuraavaa: Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan jopa 150,40 metrinä merenpinnan ja 68 metriä Kallaveden pinnan yläpuolelle nouseva korkea rakentaminen. Korkein rakennus sijoittuisi suoraan katselulinjalle matkustajasatamasta kohti Puijon tornia. Kaavaselostuksessa esitetty havainnekuva Kallavedeltä kohti kaupunkia on otettu niin kaukaa, että korkeimpien rakennusten taso näyttää leikkaavan horisontin metsänrajan vain Puijonlaakson kohdalla. Tässä huolimatta rakennusten koko on havainnekuvassa niin suuri, että ne erottuisivat kaukomaisemassa häiritsevän massiivisina. Jos korkeinta mahdollista rakennusta tarkasteltaisiin Vasikkasaaresta kohti Puijon siluettia, ulottuisi peittovaikutus tällä katselukulmalla Puijon tornin kohdalla ja tarkasti Puijon korkeinta kohtaa kohti noin 235 metrin korkeuteen asti. Puijon laki on noin 231 metrin korkeudessa, tornin huippu 306 metrissä ja metsänraja Puijon laella lähellä 260 metriä. Näin ollen rakennus matkustajasatamasta katsottuna rikkoisi ja peittäisi merkittävästi Puijon siluettia ja alkaisi kilpailla näkyvyydessään Puijon kanssa. Rakennus näkyisi erittäin korkeana myös Maljalahden venesataman alueelle. Puijo on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja lautakunta on huolestunut siihen liittyvän maiseman turmelemisesta korkealla rakentamisella. Kaavan toteutumisen vaikutuksia keskustan sen lievealueiden maisemaan on selvitetty puutteellisesti. Korkea rakentaminen lisää myös elinympäristön varjoisuutta ja vähentää elinympäristön viihtyisyyttä ja valon terveysvaikutuksia lähiympäristössään. Kaavan vaikutusten arvioinnissa ei ole tarkasteltu tornien aiheuttamaa varjostusta Ison hautausmaan, Päivärinteen, Pappilanmäen ja Linnanpellon suuntaan. Pappilanmäen laki ulottuu vain noin metrin korkeuteen, joten siellä olevien kerrostalojen yläkerroksetkin ovat huomattavasti

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 79 matalammalla kuin korkeimman tornin laki. Varjostusvaikutus korostuu pimeään vuodenaikaan, jolloin aurinko on näkyvissä vain vähän aikaa ja valo tulee maahan viistosti. Korkeiden rakennusten rajaamalle pohjoiseen avautuvalle kentälle aurinko tuskin paistaa lainkaan talvikuukausina. Varjotusvaikutukset pitää lisätä kaavaselotukseen osaksi vaikutustenarviointia. Asemakaavan huleohje näyttää koskevan vain läntisempää aukiota, joka toimii linja-autojen lähtöalueena. Huleohjeen olisi syytä koskea kaikkia rakennettavia korttelialueita. Hulevesien käsittelyssä pitäisi tutkia myös mahdollisuutta viivyttää kattovesiä viherkattojen avulla. Viherkatoilla on monia hyviä vaikutuksia kaupunkiympäristössä ja ne kuuluvat moderniin ekologiseen rakentamiseen. Erityisesti ne pienentävät tulvariskiä, joka on alueella merkittävä. Viherkattojen sijaan kaavassa on tarkasteltu vesien hallintaa putkijärjestelmin, joissa vedenlaatu pyrkii aina huonontumaan eikä putkilla ole virtaamia hillitsevää vaikutusta kuten kasvillisuuden peittämillä pinnoilla. Rakennukset kattavat ison osan kaava-alueen pinta-alasta, jolloin kattovesien viivytyksellä olisi merkittävä vaikutus huippuvirtaamiin Maljapuron alaosassa. Viiteaineisto 2 919_2012 Asemakaavakartta Valmistelija Kalle Ruokolainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 2012/ /2012 Lausunto / Savilahden osayleiskaavaehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion kaupunginhallitus pyytää lausuntoa Savilahden osayleiskaavaehdotuksesta. Osayleiskaava koskee Savilahden ja Savisaaren sekä osin Neulamäen, Puijonlaakson ja Niiralan alueita. Osayleiskaavassa määritetään asunto- ja työpaikkarakentamisen periaatteet sekä selvitetään alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö ja liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan on oleellisina muutoksina lisätty varaus Puijonlaakson etelärinteen kerrostalokorttelien laajennukselle ja moottoritien kansirakenne yritysrakentamisen alueena. Esityslistan viiteaineistona jaetaan osayleiskaavakartta. Lisää viiteaineistoa on Kuopion kaupungin internet-sivulla Vaikutusten arviointi - Esitys lausuu kaavasta seuraavaa: Osayleiskaavassa on osoitettu meluntorjuntatarvetta moottoritien varteen ja sekä Neulamäentien varteen. Ratkaisuilla pyritään suojaamaan liikennemelulta Petkelkujan päähän sijoitettua AP-aluetta ja Puijonlaakson rinteen AK-aluetta. Maasto-olosuhteista johtuen meluntorjuntaratkaisut moottoritien ja Neulamäentien varressa tulisivat mitä ilmeisemmin olemaan erittäin massiivisia ja kalliita. Meluntorjuntaratkaisujen teknisiä toteutusmahdollisuuksia ja rahoitusta sekä moottoritien osalta kustannusjakoa valtion kanssa ei liene selvitetty mitenkään. Ympäristö- ja rakennuslautakunta suhtautuu kriittisesti kyseisten meluntorjuntaratkaisujen toteutusmahdollisuuksiin ja siten myös kyseisten uudisrakentamisalueiden toteutusmahdollisuuksiin. Yleiskaavasta puuttuu maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen toimenpiderajoitus, vaikka keskeisen kaupunkialueen aiemmissa osayleiskaavoissa toimenpiderajoitus on säännönmukaisesti ollut. Olkoonkin, että suuri osa kaavarajauksesta on jo asemakaavoitettua ja toimenpiderajoitus on voimassa tätä kautta, on osayleiskaavan toimenpiderajoitus tässä tapauksessa perusteltu, koska toistaiseksi asemakaavoittamattomat osat sijaitsevat maisemallisesti ja kaupunikuvan kannalta keskeisellä alueella sekä osin valtakunnallisesti arvokkaalla Puijon maisema-alueelle. Toimenpiderajoituksen pitäisi olla voimassa toistaiseksi asemakaavoittamattomilla maa-alueilla.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 80 Viiteaineisto _2012 osayleiskaavakartta Valmistelija Kalle Ruokolainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 5911/ /2013 Lausunto / Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaavan muutos Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Suonenjoen kaupungin tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantayleiskaavan muutoksesta. Esityslistan viiteaineistona jaetaan rantaosayleiskaavakartta. Lisää viiteaineistoa on Suonenjoen kaupungin internet-sivulla >Palvelut > Tekniset palvelut > Kaavat > Nähtävillä olevat. Vaikutusten arviointi - Esitys lausuu kaavasta seuraavaa: Viipperon järven Pohjoispään länsirannalta on ilmoitettu tieto metson soidinalueesta, jota ei ole kaavan luontoselvityksessa mainittu. Luontoselvitys on kohdistunut vain kaavaehdotuksessa osoitetuille loma-asuntoalueille ja näiden ympärille rajatulle maa- ja metsätalousvaltaiselle aluelle, joka on kyseisellä paikalla kapeimmillaan alle 50 metrin levyinen. Ottaen huomioon, että metso on osan vuotta rauhoitettu riistaeläin, jonka soidinta ei saa metsästyslain 37 :n mukaan häiritä, on tarpeen selvittää, onko kaavalla vaikutusta metsonsoidinpaikan rauhaan. Kaavaselostuksen sisältämä kuvaus alueiden luonnosta, luontotyypeistä ja niiden sijainnista on muutenkin varsin suppea. Vaikutuksia luontoon on lisäksi arvioitu vain hyvin lyhyesti. Kaavaehdotuksen jätevesien käsittelyä viemäriverkoston ulkopuolella koskeva määräys on vanhentunut eikä siinä mainita ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella annettuja Suonenjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella on toteutettava valtioneuvoston asetuksen 209/2011 sekä kulloinkin voimassa olevien Suonenjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Viiteaineisto _2013 Rantayleiskaavakartta Valmistelija Kalle Ruokolainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 81 Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 448/ /2013 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/valitus ympäristölupapäätöksestä, Savon Kuljetus oy, kivenlouhimo ja murskaamo, Karttulan kylä, Lamperilantie 281, tila Rukasmäki rn:o 1:46 Vs. Ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaikutusten arviointi - Kuopion kaupungin ympäristölautakunta myönsi / 45 ympäristöluvan Savon Kuljetus Oy:lle kivenlouhimolle ja murskaamolle Karttulan kylään Lamperilantie 281:een tilalle Rukasmäki RN:o 1:46. Päätöksestä on valitettu. Esitys Lautakunta antaa seuraavan vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Savon Kuljetus Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa: vastaa ohessa valituksessa esille tuotuihin yksityiskohtaisiin vaatimuksiin ja seikkoihin. Valituksessa on laajasti referoitu ja viitattu suoraan useisiin ympäristöhallinnon julkaisuihin ja niiden taustaaineistoihin. Näihin yleisiin viittauksiin lautakunta ei ota kantaa. Valituksessa on vaadittu, että ympäristölupahakemukseen sisältyvässä laskennallisessa meluselvityksessä tuloksiin olisi tullut lisätä +5 db melun iskumaisuuden vuoksi ja +3 db tuulen voimakkuuden ja suunnan vuoksi. Lautakunta katsoo, että tällaiset korjaukset eivät ole oikeita ja asianmukaisia. Murskauksen ja rikotuksen melu on kyllä selvästi iskumaista lähellä melupäästölähdettä, mutta lukuisat selvitykset ja mittaukset osoittavat, että iskumaisuus melusta häviää etäisyysvaimennuksen seurauksena, kun etäisyyttä melupäästölähteeseen on noin m tai enemmän. Kohteessa asuin- tai loma-asuinkiinteistöjä ei ole tätä lähempänä. Näin ollen melun iskumaisuuskorjaus ei ole perusteltu. Tuulen voimakkuudesta ja suunnasta aiheutuva +3 db korjaus ei perustu mihinkään vallitsevaan käytäntöön. Meluselvityksessä on käytetty yhteispohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia, joka laskee melutasot myötätuuliolosuhteisiin. Laskentamalli on yleisesti käytetty mm. kivenmurskaamojen ja louhimoiden meluselvityksissä. Tarkasteltavassa tapauksessa kivenlouhinnan ja murskauksen melun leviämistä pohjoiseen rajoittaa hyvin tehokkaasti keskimäärin noin 20 m korkea kalliorintaus. Kiviaineksen ottoalueen pohjoisreunasta on lisäksi vielä 8 m Rukasmäen ylimpään tasoon. Kiviaineksen otto ei suunnitelman mukaan ulotu Rukasmäen harjalle saakka. Lupapäätöksen lupamääräykseen 8 sisältyvät melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen 993/1992, jota yleisesti sovelletaan kivenlouhimoiden ja murskaamojen ympäristöluvissa. Tätä tiukempia raja-arvoja lautakunnan mielestä ei ole perusteltua soveltaa, koska aluetta ei ole esimerkiksi määritelty maakunta- tai yleiskaavoissa ns. hiljaiseksi alueeksi tai luonnonrauha-alueeksi.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 82 Kivenlouhimolta on matkaa lähimpiin yksittäisiin asuinkiinteistöihin m. Etäisyys täyttää kivenlouhintaa ja murskausta koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaisen vähimmäissuojaetäisyyden 300 m. Kivenlouhimoiden ja murskaamojen vaikutuksista ilmanlaatuun, erityisesti pölypitoisuuksiin, on olemassa mittaustietoa, jota on kattavasti referoitu kiviainestuotannon parasta käyttökelpoista tekniikkaa esittelevässä Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa (Suomen ympäristö 25/2010) ja sen taustaaineistossa (Matti Toivonen: Kiviainestuotannon pölypäästöt, diplomityö, Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2010). Tulosten mukaan kokonaisleijuman ja hengitettävien hiukkasten ohje- ja raja-arvot alitetaan yleisesti, kun etäisyys pölylähteisiin ylittää m. Tätä tukevat myös Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden tekemät hengitettävien hiukkasten mittaukset Kuopion Hepomäessä ja Heinälamminrinteellä, missä toimii useita kivenlouhimoita, jotka ovat selvästi suurempia kuin kyseessä olevansa Savon Kuljetus Oy:n Rukasmäen louhimo. Etäisyydellä noin 500 m kivenlouhimoista hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat vastanneet enimmillään pitoisuuksia, joita mitataan kaupunkialueilla katupölyjaksojen ulkopuolella. Vaaraa pienhiukkasten raja-arvojen ylityksistä lautakunnan mielestä ei ole, koska kivenlouhinnan ja murskauksen pölypäästöt ovat valtaosin korkeampaa pölyä kuin pienhiukkaset (PM2,5). Maaseutumaisilla alueilla pienhiukkaspitoisuudet ovat valtaosin peräisin kaukokulkeumasta ja puun pienpoltosta sekä vähäisemmässä määrin tieliikenteen pakokaasuista. Ympäristöluvan lupamääräyksessä 3 annetut raja-arvot hengitettäville hiukkasille ja pienhiukkasille perustuvat voimassa olevaan ilmanlaatuasetukseen 38/2011, jota yleisesti sovelletaan ilmanlaadun arviointiin Suomessa. Kun raja-arvot alitetaan, ei pölystä aiheudu sellaista haittaa terveydelle tai omaisuudelle, jota voitaisiin pitää ympäristön pilaantumisena. Ympäristöluvassa on annettu lupamääräys 17 mahdollisten valumavesien keräämisestä ja käsittelystä. Lautakunnan kokemuksen mukaan tämän kokoisilla kivenlouhimoilla maastoon johdettavia valumavesiä muodostuu varsin harvoin, koska valtaosin valuma- ja sulamisvedet imeytyvät rikkonaiseen kallioon. Kokemusten mukaan kivenlouhimoilla räjähdysaineiden käytön vaikutus ympäristön vesien typpipitoisuuksiin jää vähäiseksi, eikä siitä aiheudu vesien pilaantumista. Tästä on tarkkailutuloksia mm. Kuopiosta. Lautakunnan näkemyksen mukaan kivenlouhimon ja murskaamon toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia Hatunkiven pohjavesialueeseen ja Kaivolan tilan vedenottamoon, jotka molemmat sijaitsevat niin kaukana kivenlouhimosta, että vaikutukset pohjavesiin ovat hyvin epätodennäköisiä. Pohjavesialueen ja kivenlouhimon välissä on lisäksi vesistöä. Koska kivenlouhimon toiminta ei sijoitu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle, hakemuksesta ei ole pyydetty ympäristönsuojeluasetuksen 17 :n mukaista lausuntoa ELY-keskukselta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla on ollut päätöstä valmisteltaessa ja tehtäessä käytettävissä riittävä tieto mm. alueen pohjavesiolosuhteista. Ympäristöluvassa ei voida ottaa huomioon liikennejärjestelyihin ja liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. Tämän vuoksi tähän liittyen ei myöskään ole pyydetty ELY-keskuksen lausuntoa tai kannanottoa.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 82 Kivenlouhimon toiminnasta ei luontoselvityksen perusteella aiheudu vaaraa suojelluille tai uhanalaisille eläin- tai kasvilajeille tai luontotyypeille. Kivenlouhintatoiminta paikalla tulee olemaan varsin pienimuotoista ja toiminta sijoittuu alueelle, mikä on muutoinkin metsävaltaista. Näin ollen se ei uhkaa laajemmin alueen luonnonoloja. Lautakunnassa asian valmistelu ja päätöksenteko on tehty asianmukaisesti ja lautakunnalla on ollut riittävä mahdollisuus perehtyä toimintaan ja sijoituspaikkaan. Lupa on myönnetty siten, että hakemuksen mukaisesti paikalta voidaan 10 vuoden aikana louhia ja murskata kiviainesta noin t. Kuten hakemuksessa on mainittu, ottotominta voi vaihdella eri vuosina kiviaineksen menekistä riippuen. Keskimäärin toimintaa olisi 1-2 kertaa vuodessa 2-4 viikkoa kerrallaan. Lupamääräykset on annettu siten, että toimintaa voi olla vuosittain enemmänkin, ilman että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toimintaa tullaan valvomaan kuten muitakin ympäristölupavelvollisia toimintoja mm. määräaikaistarkastuksien ja vuosiraportoinnin avulla. Myönnetty ympäristölupa ei automaattisesti mahdollista toiminnan jatkamista alueella myöhemmin. Toiminnan mahdolliselle jatkamiselle jälkeen tulee hakea uusi ympäristölupa. Maa-ainesten oton ja ottoalueiden sijoittumisen suunnittelua ei ohjata ympäristölupamenettelyllä, vaan maankäytön suunnittelun keinoin (mm. maakuntakaavoitus). Kuopion seudun maakuntakaavassa ja Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 Rukasmäen alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi. Edellä mainittuun viitaten ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että valitus hylätään aiheettomana. Valitusasiakirjat, ympäristölupapäätös ja ympäristölupa-asiakirjat ovat olleet nähtävillä valituksen johdosta Valituksen johdosta vastineen ovat jättäneet toiminnanharjoittaja sekä Kirsti ja Urpo Heiskanen. Liitteet / 2013 Ympäristölupa , sitä koskeva valitus sekä valituksesta annetut vastineet (4 kpl) Valmistelija Erkki Pärjälä puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 82 Päätös Ympäristöjohtaja totesi keskustelun yhteydessä, että jos päätös mahdollisesti tulee lainvoimaiseksi järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus asukkaille. Lisäksi korjattiin ensimmäisessä kappaleessa oleva ympäristölautakunta ympäristö- ja rakennuslautakunnaksi. Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 5894/ /2013 Vuoden 2014 talousarvion valmistelu Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaikutusten arviointi - Esitys Asiaa selostetaan kokouksesssa. Viiteaineisto _2013 Talousarvion valmisteluun liittyvää taustamateriaalia Valmistelija Lea Pöyhönen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta merkitsi selostuksen tiedoksi.

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 1252/ /2012 Elintarvikevalvonnan auditointiraportti Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto on suorittanut Kuopion kaupungin elintarvikevalvonnan auditoinnin , ja Auditoinnista on toimitettu päivätty auditointiraportti ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Auditointiraportissa todetaan mm. seuraavaa: Kuopion kaupungin elintarvikevalvonta on erittäin suunnitelmallista ja riskiperusteista ja sitä kehitetään koko ajan aktiivisesti. Vuonna 2008 lääninhallitus (nyk. aluehallintovirasto) totesi elintarvikevalvonnassa kolme poikkeamaa, mutta tässä auditoinnissa niitä ei sen sijaan löytynyt yhtään. Myös vuonna 2008 kirjatut kehitysehdotukset on otettu hyvin huomioon. Esimerkiksi hygieenikkoeläinlääkärin tehtävät hoidetaan nykyisin ostopalveluna ja valvonnasta saatuja tuloja on pystytty hyödyntämään myös lisäresurssien hankkimiseen elintarvikevalvontaan. Vahva tiimihenkisyys lyö leimansa elintarvikevalvonnalle ja joustavuutta löytyy myös yli tehtävärajojen. Valvontahenkilöstö on pätevää ja kokenutta ja sen täydennyskoulutuksesta on huolehdittu. Valvontayksiköllä on käytössään laatujärjestelmä, johon on viety valvonnassa käytettävät ohjeet ja lomakkeet. Laatujärjestelmää kehitetään aktiivisesti ja myös itsearviointi on suoritettu jo kertaalleen. Elintarvikevalvontasuunnitelma on kattava ja huolellisesti valmisteltu myös valvonnan painopistealueet on määritelty. Tarkastussuunnitelmassa on esitetty rinnan valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) mukaiset suositellut tarkastustiheydet, kohdekohtaiset riskinarviointiin pohjautuvat tarkastusmäärät (tarve) sekä niiden tarkastusten määrät, jotka käytettävissä olevilla resursseilla on realistista toteuttaa. Omavalvonnan valvonta on valvontayksikössä yksi tarkastusten keskeinen osa-alue ja siihen on panostettu paljon. Vuoden 2011 lopussa pääosalla valvontakohteista oli hyväksytty omavalvontasuunnitelma. Näytteenotto ja -tutkimussuunnitelma on erittäin perusteellisesti mietitty ja sen päivitystarvetta arvioidaan vuosittain. Suunnitelmaan sisältyy sekä omavalvonnan valvontanäytteitä että vuosittain toteutettavia tutkimusprojekteja. Vuonna 2011 suunnitelluista näytteistä otettiin 86 %. Pienenä puutteena näytteenottosuunnitelmassa on kansallisten valvontaohjelmien (seurantaohjelmat) huomiotta jättäminen.

26 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 84 Valvonta- ja näytteenottosuunnitelman toteutumista seurataan tarkastajakohtaisesti reaaliajassa. VASU-raportissa toteutuneiden tarkastusten määrää on verrattu priorisoituihin tavoitetarkastuksiin (= tarkastusmäärä, joka on katsottu mahdolliseksi toteuttaa käytettävissä olevilla resursseilla) eikä riskinarviointiin pohjautuvaan tarpeeseen perustuviin tarkastusmääriin niin kuin on ollut tarkoitus. Täten vuodelle 2011 ilmoitettu 77 %:n toteuma antaa liian hyvän kuvan tilanteesta. Hallinnollisiin pakkokeinoihin ei ole viime aikoina jouduttu turvautumaan, mutta henkilöstöllä on hyvät valmiudet niiden käyttöön. Pakkokeinojen käytön tehostaminen on nimetty yhdeksi elintarvikevalvonnan painopistealueeksi. Valmius ruokamyrkytysepidemioihin selvittämiseen on erinomainen: Ruokamyrkytysten selvittämisestä on tehty prosessikaavio sekä toimintaohje. Selvitystyöryhmä kokoontuu säännöllisesti kolme kertaa vuodessa ja sen sisäisestä työnjaosta epidemiaepäilytilanteissa on sovittu. Epidemiaepäilytilanteet on hoidettu ammattitaitoisesti. Sekä sisäinen että ulkoinen viestintä on toimivaa, hyvin suunniteltua ja tehokasta. Internet-sivuilta löytyy sekä kuluttajille että toimijoille suunnattuja ohjeita sekä hyväksymishakemus- ja ilmoituslomakkeita erilaisiin tilanteisin. Sivuilla on tiedotettu myös muun muassa elintarvikelain muutoksesta. Tutkimusprojekteista toimitetaan yhteenveto ja tiedote sekä paikallisille että maakuntalehdille. Valvontahenkilöstön tavoitettavuus on hyvä. Elintarvikeryhmä kokoontuu säännöllisesti joka toinen viikko. Kokouksissa on muun muassa pohdittu lainsäädännön tulkintaa sekä välitetty koulutustilaisuuksissa opittuja asioita. Pullonkaulana valvontayksikön toiminnassa on edelleen selvä vajaus henkilöstöresursseissa (1,5 htv). Vajaus on tuotu selvästi esille myös valvontasuunnitelmassa ja lautakunta on keskustellut asiasta. Vuoden 2013 alusta tilanteeseen on tulossa parannusta. Resurssivajeen aikana on pyritty panostamaan erityisesti suuririskisimpien kohteiden valvontaan. Vaikutusten arviointi - Esitys Lautakunta merkitsee auditointiraportin tiedoksi ja huomioon otettavaksi. Liitteet _2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion elintarvikevalvonnan auditointiraportti Dnro ISAVI/2650/ /2012 Valmistelija Hannu Kirjavainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 84 Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 822/ /2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vs. rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat: Henkilöstöasia: Rakennusrasitteet: :t 2-4 / Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset: Kuopion rakennustarkastajan ja rakennuslupainsinöörien päätöksen lupaasioissa ajalta Rakennuslupainsinöörin päätökset Nilsiän lupa-asioissa ajalta Suonenjoen rakennustarkastajan päätökset lupa-asioissa ajalta (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta kohdasta tontit ja rakentaminen, rakennusvalvonta, luvat ja päätökset). Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös POSELY/244/07.01/2012/ , asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen, kiinteistön omistaja: Hanhijärvi Kirsti ja Tuomas. Perustetaan (Kuopio, Räsälän kylä, Kekälänmäki 8:8 ( ). Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalvelut on antanut lausunnon , asia: Ranta-asemakaavan muutos / Nilsiä / Lastuvirta, pienet vesistöt ja Vuotjärvi. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/78/04.09/2012/ , asia: Laiturin rakentaminen ja ruoppaus Kallaveden rannassa Asunto Oy Kuopion Rantahelmen edustalla, Kuopio, hakija: Asunto Oy Kuopion Rantahelmi. Lupa myönnetty. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/73/04.09/2011/ , asia: Rantautumispaikan rakentaminen Juurusveden Hiekkaniemeen siihen kuuluvine ruoppauksineen ja yleisen paikallisväylän määrääminen Juurusveden pääväylältä Hiekkaniemeen, Kuopio jasiilinjärvi, hakija: Kuopio kaupunki. Lupa myönnetty. Ilmoitus merkinnästä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/ Rikave Oy, polttonesteiden jakeluasema, Naulakatu 2.

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 85 Ympäristönsuojelupalveluitten lausunto Kumpusaari-Haapaniemen asemakaavamuutoksen luonnoksesta : 1) Osalle kaava-aluetta esitetty mka-3 kaavamääräys on syytä osoittaa koskemaan kaikkia kaava-alueella rakennettaviksi tarkoitettuja alueita sekä satamatoimintojen alueeksi osoitettuja vesialueita siten, että kaavamääräyksessä edellytetään ympäristöviranomaisen lupaa myös vesialueiden täyttämiselle. 2) Kaava-alueen rantatonteille on annettava hulevesiä koskeva kaavamääräys, jossa määrätään alueen hulevedet käsiteltäviksi tonttikohtaisesti ja tulvareittejä hyödyntäen. Hulevesien käsittelysuunnitelmasta on pyydettävä ympäristöviranomaisen lausunto. Asemakaavaehdotus / Keilanrinne-Matkusniemi (asianuro 2359/2012). - Ympäristönsuojelupalveluilla ei ole huomauttamista. Asemakaava ja asemakaavan muutos / Siikalahden liikennealueet ja korttelin 8-66 osa. Ympäristönsuojelupalveluilla ei ole huomauttamista. Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat: Lupa- ja ilmoitusasiat: - :t 26-51/ Hankinnat: - 18/

30 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 85 Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat: Lupa ja ilmoitusasiat: - :t 18-28/ Hankinta- ym. sopimukset: - 1/ Muut asiat: - 1/ Vaikutusten arviointi - Valmistelija Erkki Pärjälä puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei Pohjois-Savon ELYkeskuksen ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä valiteta. Lisäksi lautakunta päättää, ettei yllämainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia ottooikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan ratkaistavaksi. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 3087/ /2013 Rakennustyön keskeyttäminen / / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Asian selostus Rakennuslupainsinööri Antti Kankkusen kehotus : Kiinteistö, jota asia koskee Kiinteistön omistaja Arto Kosunen Honkala KORTEJOKI Asian vireille tulo Arto Kosunen on päivätyllä kirjeellä velvoittanut rakennusvalvonnan tekemään valvontakäynnin Honkala 5:21 tilan rannassa, johon on Aila Miettisen toimesta rakennettu luvatta laituri. Suoritettu valvontakäynti Mittausosasto on käynyt paikalla ja mitannut laiturin. Laituri ulottuu järvelle noin 27 m:ä ja laiturin pinta-ala on noin 180 m2 KESKEYTYS, KEHOTUS ja toimenpiteiden yksilöinti Aila Miettisen on keskeytettävä luvaton laiturin rakennustyö ja häntä kehotetaan poistamaan luvatta rakennettu laituri välisenä aikana. Purkujätteet on lajiteltava, käyttökelpoiset osat hyväksikäytettävä ja muu jäte kuljetettava viralliseen jätekeskukseen (MRL 154 ). Jos kiistattomasti todettua luvatonta laituria ei pureta määräaikaan mennessä, Kuopion alueellinen rakennusvalvonta käynnistää pakkotoimet purkamisvelvoitteen asettamista koskevana hallintoasiana. Pyydän Aila Miettistä antamaan asiasta kirjallisen selvityksen allekirjoittaneelle, mikäli hän katsoo, ettei velvoite koske häntä. Luvaton rakentaminen ja rakennustyön keskeytys käsitellään ympäristö- ja rakennuslautakunnassa, joka päättää samalla ilmoituksesta poliisille esitutkintaa varten.

32 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 86 Toimenpiteiden määräpäivä, jolloin tontilla suoritetaan tarkastus Rakennusvalvonta suorittaa rakennuspaikalla tarkastuksen , johon mennessä kiinteistön haltijoita pyydetään suorittamaan kehotuksen toimenpiteet. Kehotus kohdistuu Laiturin rakentajaan, jolla on tosiasialliset edellytykset ja velvollisuudet järjestää purkaminen kiinteistöllään: Aila Miettinen. Kehotuksen syy Luvaton rakentaminen Sovellettavat lainkohdat Ote maankäyttö- ja rakennuslaki 126 pykälästä Toimenpidelupa Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Ote maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a pykälästä Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet Edellä 126 :n mukainen toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti: 5) suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen (vesirajalaite); Ote maankäyttö- ja rakennuslaki 180 pykälästä Rakennustyön keskeyttäminen Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää

33 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 86 Mahdolliset jatkotoimenpiteet tarkastuksen jälkeen Mikäli purkaminen on asianmukaisesti suoritettu, todetaan asia loppuunkäsitellyksi. Muussa tapauksessa suoritetaan uhkasakkolain 22 pykälän ja hallintolain 34 pykälän mukainen kuuleminen ja annetaan asianosaisille tilaisuus lausua mielipiteensä asiassa ennen mahdollisen velvoitteen tai uhkasakon asettamista. Tämän jälkeen asiaa käsitellään rakennuslautakunnassa. Se saattaa johtaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin pakkotoimenpiteisiin ja uhkasakkoon Toimivalta kehotuksen antamiseen Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13 c kohdat 120 ja 123 Lisätiedot Lisätietoja asiasta antaa rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen, puh , sähköposti Sovelletut lainkohdat: Maankäyttö- ja rakennuslaki 126, 126a, 180, 186 Tähän kehotukseen ei anneta muutoksenhakuohjetta, koska kehotus ei ole velvoittava. Tämä on pyyntö ryhtyä toimenpiteisiin vapaaehtoisesti. Liitteet Ilmavalokuva, mittaustulokset ja Arto Kosusen kirje Tilanne Kehotus on lähetetty postiin saantitodistuksella Aila Miettiselle, kehotus on noudettu Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että rakennustyön keskeyttäminen pysytetään voimassa pöytäkirjan edellyttämällä tavalla. Asiasta ilmoitetaan poliisille esitutkintaa varten. Perustelu MRL 180 :n 2. momentin mukaan rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, joka päättää pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. MRL 186 :n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (68) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16:25 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29

Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Espoon kaupunki Kokouskutsu Rakennuslautakunta 07.06.2012 Sivu 1 / 29 Kokoustiedot Aika 07.06.2012 torstai klo 17:00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus Lisätietoja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta 30.10.2014 Kokoustiedot Aika 30.10.2014 Torstai klo 15.15-18.00 Paikka Lisätietoja Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) RAKENNUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 15/2013 1 (54) 13.8.2013 HENKILÖTIEDOT POISTETTU RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI 13.8.2013 KLO 9.00 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone Siltasaarenkatu

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 1 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 17.3.2009 klo 10.00 13.11 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta 29.01.2015 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 Torstai klo 15.15-17.35 Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli

Lisätiedot