Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika torstai klo 14:15-15:25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika 08.08.2013 torstai klo 14:15-15:25"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Kokoustiedot Aika torstai klo 14:15-15:25 Paikka Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Sairaalapolku 3 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana Markus Jukarainen Tiina Kainulainen Olli Luhtala Sakari Pääkkö Kari Savolainen Muut saapuvilla olleet Lea Pöyhönen Ilkka Korhonen Erkki Pärjälä Riitta Lappalainen Pirkko Nevalainen Heikki Pirinen Pirjo Pääkkönen ympäristöjohtaja, esittelijä vs. rakennustarkastaja, esittelijä ympäristönsuojelutarkastaja ympäristötarkastaja ympäristötarkastaja Suonenjoen rakennustarkastaja viestintäsihteeri, pöytäkirjanpitäjä

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asiat Allekirjoitukset Tiia Laitinen puheenjohtaja Pirjo Pääkkönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Markus Jukarainen Tiina Kainulainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimisto, Suokatu 42, Pirjo Pääkkönen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset seuraava valitusosoitus :ien liite F

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat * Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös / rakennustyön keskeyttäminen / / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö 4 77 Lausunto kaupunkirakennelautakunnalle / Vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksyminen / Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta 5 78 Lausunto kaupunkirakennelautakunnalle / Vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksyminen / Vuotjärven vesiosuuskunta 6 79 * Lausunto / Linja-autoaseman ympäristön asemakaavan muutosehdotus 7 80 * Lausunto / Savilahden osayleiskaavaehdotus * Lausunto / Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaavan muutos Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/valitus ympäristölupapäätöksestä, Savon Kuljetus oy, kivenlouhimo ja murskaamo, Karttulan kylä, Lamperilantie 281, tila Rukasmäki rn:o 1: * Vuoden 2014 talousarvion valmistelu Elintarvikevalvonnan auditointiraportti Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna * Rakennustyön keskeyttäminen / / luvaton laituri Rakennustyön keskeyttäminen / / Kivenapajankatu 27 / luonnonkiviaidan rakentaminen luvasta poiketen katualueelle Sivu Muutoksenhaku Liite F hallintovalitus / ympäristö- ja rakennuslautakunta 37

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Markus Jukarainen ja Tiina Kainulainen. Päätös Valittiin Markus Jukarainen ja Tiina Kainulainen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 1749/ /2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös / rakennustyön keskeyttäminen / / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen rakennusvalvontayksikkö Lausuntopyyntö Kuopion hallinto-oikeus Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: 1. Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. 2. Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat, lukuun ottamatta niitä jotka on jo toimitettu hallintooikeudelle. 3. Sisällyttämään lausuntoon luettelo lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. Tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa lähetteen allekirjoittanut henkilö. Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään (määräaikaa jatkettu puhelimitse kirjaamosta saakka/satu H). Niina Heikkinen toimistosihteeri LIITTEET asiakirjat Valitus Asunto-osakeyhtiö Kuopion Pohjolankatu 18 isännöitsijä Matti Räisänen ja hallituksen puheenjohtaja Pentti Turunen Oikaisuvaatimus Taloyhtiö Pohjolankatu 18 asiassa 1749/ / Rakennustyön keskeyttäminen Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan päätöksessä 63/2013 on kyse käyttövesiputkien korjaamisen rakennusluvanvaraisuudesta

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 76 maankäyttö ja rakennuslain 125 perusteella. Katsomme että päätöksessä oleva lainsoveltaminen on ilmeisen virheellistä ja vaadimme päätöstä oikaistavaksi lain mukaiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) määrittelee 125 :ssä toimenpiteet, joissa rakennuslupaa edellytetään. Luvanvaraisuusehtoja täsmennetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :ssä. Lain mukaan käyttövesiputkien korjaaminen tai uusiminen ei ole rakennusluvanvarainen toimenpide. Lupaa ei ole edellytetty aikaisemmin tehdyissä vastaavissa Kuopiossa toteutetuissa hankkeissa, eikä rakennusvalvonta ole sitä aikaisemmin edellyttänyt tämänkään hankkeen kohdalla, vaikka hanke on ollut rakennusvalvonnan tiedossa jo vuosia. Isännöitsijä on rakennuslupaedellytykset selvittänyt perinpohjaisesti ja todistettavasti hankkeen valmisteluvaiheessa ja tämän osalta nojaamme luottamuksensuojan periaatteeseen pitäen päätöksen väitteitä luvanvaraisuuden selvittämättömyydestä kohtuuttomina. Tehdyssä lautakunnan päätöksessä on virheellisesti sovellettu luvanvaraisuusperusteena maankäyttö- ja rakennuslain momenttia, joka täydentää luvanvaraisuusedellytyksiä sillä perusteella, mikäli korjaustoimenpiteillä on vaikutusta asukkaiden terveyteen tai turvallisuuteen. Päätöksessä perusteena on lausuma: Työ on tehty luvattomasti, koska vesiputkia on asennettu palo-osastoivien rakennusosien läpi porraskäytävissä ja asunnoissa Päätöksessä väitetään että korjaustöillä on olennaista vaikutusta paloturvallisuudelle siitä johtuen, että vesiputkien läpiviennit läpäisevät palo-osastoinnin. Rakennusmääräyskokoelma ottaa asiassa selkeän kannan kohdassa Rakennusten paloturvallisuus 7 määräykset ja ohjeet 2002 kohta 7.4. läpiviennit: Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot, hormit edellyttäen ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta. Käytännössä rakennusten tekeminen ja korjaaminen olisi lähtökohtaisesti mahdotonta ilman teknisten järjestelmien viemistä palo-osastojen läpi. Vesijärjestelmät johdetaan kaikissa taloissa palo-osastojen läpi. Arvioitavaksi tulee, heikentääkö tässä erityistapauksessa paloturvallisuutta oleellisesti halkaisijaltaan noin 8 cm ja syvyydeltään n. 50 cm vesiputken läpivienti betoni/kivi välipohjarakenteissa, johon sijoitetaan vesiputki (metalliputki), jonka ympärillä on tiiviisti palamattomia materiaaleja, kuten palonsulkukatkomassa, villaa ja valu ja putkitus koteloidaan huoneiston sisäpuolelta kokonaisuudessaan metallisella suojalla? Arkikokemuksen perusteella on vaikea edes kuvitella, miten metallinen vettä täynnä oleva putki voi palaa? Palon tulisi vielä edetä kivitalossa niin, että tuli läpäisee noin puolen metrin mittaisen betoni/hiekkakerroksen, että tämän jälkeen tuli leviää yläpuoliseen kerroksen kivirakenteissa. On täysin selvää, että vesiputkien läpiviennillä ei ole minkäänlaista vaikutusta kivitalon palotuvallisuuteen, eikä asiassa ole edes tulkinnanvaraa. (liitteenä rakennus kuva joka esitelty palotarkastaja Hannu Korhoselle. Rakenteen tulee kestää 1 h palo huoneistojen välisenä rakenteena, vaatimus täyttyy) Koska on selvää, ettei vesiputkien läpivienneillä ei ole minkäänlaista vaikutusta asukkaiden turvallisuuteen, ei maankäyttö- ja rakennuslain momentin rakennuslupaedellytyskään toteudu. Lupaehdon toteutuminen edellyttäisi olennaista vaikutusta paloturvallisuuteen, joten lainkäytön virhe on ilmeinen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 76 Päätöksessä mainitaan myös virheellisesti, ettei korjaustoimenpiteitä olisi suunniteltu asianmukaisella pätevyydellä. Hankkeesta vastaavalla isännöitsijällä Matti Räisäsellä on teknikon pätevyys (siihen kului myös silloin LVI-ala, muuta koulutusta ei Suomessa olut), joka on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 kelpoisuusvaatimukset täyttävä. Räisäsellä on vähimmäisvaatimuksia huomattavasti laajempi pätevyys ja osaaminen erityisesti LVI sekä paloturvallisuusasioissa (Liitteenä ansioluettelo ja työn in toteuttanut hyväksytty putkiliike LVI-VIVA/ Siilinjärvi). Asian käsittely on kokonaisuudessaan osoittanut rakennusvalvonnalta heikkoa hallinto-osaamista ja menettelytaitoa niin hallintoperiaatteiden, hallintolain noudattamisessa kuin toimialan omankin lainkäytön osalta kaikkia toteutuneita epäselvyyksiä tässä kohden yksilöimättä. Lainkäytön virheet ja viranomaisten toiminnan tarkoitushakuisuus on kokonaisuudessaan näyttäytynyt harkintavallan väärinkäyttönä, jonka tavoitteet ovat muualla kuin siinä tarkoituksessa mihin laki tai kyseinen päätös on annettu. Vaadimme, että päätös oikaistaan välittömästi ja asiassamme noudatetaan tästä edespäin hyvää hallintotapaa, ettei asiaa tarvitse lähteä arvioimaan suhteessa rikoslain 40 luvun säädöksiin. Korjaustöiden perusteeton keskeyttäminen on tuottanut ja tuottaa huomattavaa kustannuksia taloyhtiölle, hankaluuksia taloyhtiön osakkaille, sekaannusta yhtiön hallinnoinnissa sekä hankaloittanut yhtiöön liittyvää asuntokauppaa. Asian kiireellisyydestä johtuen vaadimme että asiamme käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa Mikäli korjaustöitä ei päästä pikaisesti jatkamaan, tulemme vaatimaan vahingonkorvauksia vahingonkorvauslain 3 luvun 2 :n mukaisesti korjaustyön perusteettomaan keskeyttämiseen liittyvistä kustannuksista. Vahingonkorvausvaatimus koskee myös yhtiön osakkeita, jotka ovat kärsineet asiassa huomattavaa vahinkoa muun muassa asuntokauppaan liittyen. Vaikutusten arviointi - Esitys antaa seuraavan lausunnon hallintooikeudelle. Lautakunta on velvoittanut MRL 151 ja 166 nojalla As Oy Kuopion Pohjolankatu 18:sta toimittamaan asiantuntijalausunnon käyttövesiputkiston korjaustöistä ja siitä, että täyttävätkö ne maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asetetut vaatimukset. Taloyhtiö ei ole vielä toimittanut asiantuntijalausuntoa. Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen on pyytänyt pelastusviranomaisen lausuntoa As Oy Kuopion Pohjolankatu 18 koskevaan valitusasiaan Lausunnossa on pyydetty tulkintaa siihen, että onko tehdyillä korjaustöillä vaikutusta henkilö- ja paloturvallisuuteen. Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen palotarkastaja Mikko Luukkonen on antanut lausunnon Pelastusviranomaisen näkemyksen mukaan rakennustöillä, joissa joudutaan tekemään läpivientejä palo-osastoivien rakenteiden läpi, voi olla merkittävä vaikutus rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen sekä kiinteistön paloturvallisuuteen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 76 Pelastusviranomaisen lausunnon perusteella voidaan todeta kiistattomasti, että tehdyillä korjaustöillä voi olla ilmeinen vaikutus käyttäjien turvallisuuteen sekä kiinteistön paloturvallisuuteen. Tällöin MRL 125 nojalla kyseisille töille tarvitaan rakennuslupa. toteaa, että valitus tulee hylätä perusteettomana. Lisäksi toistaa aiemmassa päätöksessään ( ) esittämänsä asiat. Lausunnon liitteenä hallinto-oikeudelle aiemmin toimitettujen asiakirjojen täydennyksenä lähetetään: - katselmuspöytäkirjan liitevalokuvat (3 kpl) - sähköpostiviestiketju asian vireillepanneen taloyhtiön asukkaan ja rakennustarkastaja Esa Koposen välillä, johon sisältyy isännöitsijälle toimitettu rakennusvalvonnan ohjeistus korjaustöiden luvanvaraisuudesta - pelastusviranomaisen lausunto Viiteaineisto /2013 Lausunto/Pohjois-Savon pelastuslaitos Valmistelija Ilkka Korhonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi vs. rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 3047/ /2013 Lausunto kaupunkirakennelautakunnalle / Vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksyminen / Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kaupunkirakennelautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen lausuntoa esityksestä, joka koskee Ranta-Toivala Uuhimäen vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden tarkistamista. Vesiosuuskunta esittää, että jätevesiverkoston toiminta-alue hyväksytään Ranta-Toivala Uuhimäki-alueelle ja että vesi- ja viemäriverkoston toimintaaluetta laajennetaan Säyneenlammmen alueelle. Jätevesiviemäriverkoston arvioidaan valmistuvan vuoteen 2015 mennessä. Samassa yhteydessä vesiosuuskunta rakentaa varavesiyhteyden Jännevirran vesiosuuskunnan verkostoon Uuhilahdessa. Ranta-Toivala Uuhimäen vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue on hyväksytty vuonna Alueen jätevedet käsitellään tällä hetkellä kiinteistökohtaisesti. Esitys Lautakunta esittää lausuntonaan kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa: Ranta-Toivala Uuhimäen vesiosuuskunta on esittänyt, että Ranta-Toivala Uuhimäen alueelle hyväksytään jätevesiverkoston toiminta-alue ja että vesi- ja viemäriverkoston toiminta-aluetta laajennetaan Säyneenlammen alueelle. Vesiosuuskunnan esittämä jätevesiverkoston toiminta-alue on sama kuin vesijohtoverkoston toiminta-alue lukuun ottamatta Kirkkoniemen aluetta sekä Myhkyri- ja Tervasaari-nimisiä saaria. Saaria ja ranta-aluetta ei lautakunnan mielestä saa rajata jätevesiverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle, vaan rajauksen tulee olla yhtenevä vesihuoltoverkoston toiminta-alueen kanssa. Erityisesti rantakiinteistöt tulisi liittää jätevesiverkostoon, sillä kiinteistökohtainen vesihuolto on riski vesistöille. Säyneenlammen alueen liittäminen toiminta-alueeseen on perusteltua, sillä alueelle on jo rakennettu vesijohto. Varavesiyhteyden rakentaminen Jänneveden vesiosuuskunnan verkostoon varmistaa talousveden saatavuuden häiriötilanteissa ja parantaa siten vesiosuuskunnan toimintavarmuutta. Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan vesihuoltoa ohjataan systemaattisesti suurempiin yksiköihin muun muassa avustusten ja toimintaaluemenettelyjen avulla. Vesihuoltolaitosten ja yhtymien organisaatioita tulisi kehittää muun muassa yhdistämällä pieniä yksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin laitosten toiminta voidaan turvata sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Pienten vesiosuuskuntien toiminta-alueiden muutokset ja laajennukset eivät ole vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisia.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 77 Valmistelija Pirkko Nevalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 3147/ /2013 Lausunto kaupunkirakennelautakunnalle / Vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksyminen / Vuotjärven vesiosuuskunta Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kaupunkirakennelautakunta on pyytänyt ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen lausuntoa esityksestä, joka koskee Nilsiässä sijaitsevan Vuotjärven vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkostojen toiminta-alueiden hyväksymistä. Jätevesiverkoston toiminta-alue laajenisi esityksen mukaan Lastulalahden alueelle. Vesijohtoverkostoa supistettaisiin Illaisten alueella, jonne Vellikankaan vesiosuuskunta on jo rakentanut vesijohdon. Jätevesiviemärin arvioidaan valmistuvan vuoden 2013 aikana. Vuotjärven vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue on hyväksytty vuonna 2005 ja jätevesiverkoston toiminta-alue vuosina 2010 ja Osuuskunnassa on lähes 350 jäsentä. Esitys Lautakunta esittää lausuntonaan kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa: Vuotjärven vesiosuuskunta on esittänyt, että jätevesiviemäröinnin toimintaaluetta laajennetaan Kaipainen-Tiirinlahti alueelle sekä Lastulahden alueelle. Jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen rajoja on muutettu edellä mainitulla alueella sekä Mäntyrinne-Laatakkomäen alueella siten, että ne ovat osittain yhtenevät vesijohtoverkoston toiminta-alueen kanssa. Vesijohtoverkoston toiminta-aluetta supistetaan Illaisten alueella, jonka Nilsiän kaupunki on jo hyväksynyt Vellikankaan vesijohtoverkoston toiminta-alueeksi. Jätevesiverkoston toiminta-alueen tulisi lautakunnan mielestä Tiirinlahden- Tuomaalanlahden alueella olla sama kuin vesijohtoverkoston toiminta-alue. Erityisesti rantakiinteistöt tulisi vesijohtoverkostoon liittymisen yhteydessä liittää myös jätevesiverkostoon, sillä rannalla sijaitsevat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät muodostavat riskin vesistöille. Illaisten alueen poistaminen Vuotjärven vesijohtoverkoston toiminta-alueesta on perusteltua, koska se on päällekkäinen. Vellikankaan vesiosuuskunta on jo rakentanut alueelle vesijohtoverkoston. Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan vesihuoltoa ohjataan systemaattisesti suurempiin yksiköihin muun muassa avustusten ja toimintaaluemenettelyjen avulla. Vesihuoltolaitosten ja yhtymien organisaatioita tulisi kehittää muun muassa yhdistämällä pieniä yksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin laitosten toiminta voidaan turvata sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Pienten vesiosuuskuntien toiminta-alueiden muutokset ja laajennukset eivät ole vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisia.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 78 Valmistelija Pirkko Nevalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 919/ /2012 Lausunto / Linja-autoaseman ympäristön asemakaavan muutosehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion kaupunkirakennelautakunta pyytää lausuntoa linja-autoaseman ympäristön asemakaavan muutosehdotuksesta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa matkakeskuksen ja siihen kuuluvien liikennöintialueiden, maanalaisten raideliikennettä palvelevien tilojen sekä korkeiden liike- ja toimistorakennusten rakentaminen. Kaupungin omistamalle asemakaavoittamattomalle maa-alueelle muodostetaan Maljapuron tulvavesien käsittelyyn tarkoitettu suojaviheralue. Esityslistan viiteaineistona jaetaan asemakaavakartta. Lisää viiteaineistoa on Kuopion kaupungin internet-sivulla Vaikutusten arviointi - Esitys lausuu kaavasta seuraavaa: Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan jopa 150,40 metrinä merenpinnan ja 68 metriä Kallaveden pinnan yläpuolelle nouseva korkea rakentaminen. Korkein rakennus sijoittuisi suoraan katselulinjalle matkustajasatamasta kohti Puijon tornia. Kaavaselostuksessa esitetty havainnekuva Kallavedeltä kohti kaupunkia on otettu niin kaukaa, että korkeimpien rakennusten taso näyttää leikkaavan horisontin metsänrajan vain Puijonlaakson kohdalla. Tässä huolimatta rakennusten koko on havainnekuvassa niin suuri, että ne erottuisivat kaukomaisemassa häiritsevän massiivisina. Jos korkeinta mahdollista rakennusta tarkasteltaisiin Vasikkasaaresta kohti Puijon siluettia, ulottuisi peittovaikutus tällä katselukulmalla Puijon tornin kohdalla ja tarkasti Puijon korkeinta kohtaa kohti noin 235 metrin korkeuteen asti. Puijon laki on noin 231 metrin korkeudessa, tornin huippu 306 metrissä ja metsänraja Puijon laella lähellä 260 metriä. Näin ollen rakennus matkustajasatamasta katsottuna rikkoisi ja peittäisi merkittävästi Puijon siluettia ja alkaisi kilpailla näkyvyydessään Puijon kanssa. Rakennus näkyisi erittäin korkeana myös Maljalahden venesataman alueelle. Puijo on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja lautakunta on huolestunut siihen liittyvän maiseman turmelemisesta korkealla rakentamisella. Kaavan toteutumisen vaikutuksia keskustan sen lievealueiden maisemaan on selvitetty puutteellisesti. Korkea rakentaminen lisää myös elinympäristön varjoisuutta ja vähentää elinympäristön viihtyisyyttä ja valon terveysvaikutuksia lähiympäristössään. Kaavan vaikutusten arvioinnissa ei ole tarkasteltu tornien aiheuttamaa varjostusta Ison hautausmaan, Päivärinteen, Pappilanmäen ja Linnanpellon suuntaan. Pappilanmäen laki ulottuu vain noin metrin korkeuteen, joten siellä olevien kerrostalojen yläkerroksetkin ovat huomattavasti

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 79 matalammalla kuin korkeimman tornin laki. Varjostusvaikutus korostuu pimeään vuodenaikaan, jolloin aurinko on näkyvissä vain vähän aikaa ja valo tulee maahan viistosti. Korkeiden rakennusten rajaamalle pohjoiseen avautuvalle kentälle aurinko tuskin paistaa lainkaan talvikuukausina. Varjotusvaikutukset pitää lisätä kaavaselotukseen osaksi vaikutustenarviointia. Asemakaavan huleohje näyttää koskevan vain läntisempää aukiota, joka toimii linja-autojen lähtöalueena. Huleohjeen olisi syytä koskea kaikkia rakennettavia korttelialueita. Hulevesien käsittelyssä pitäisi tutkia myös mahdollisuutta viivyttää kattovesiä viherkattojen avulla. Viherkatoilla on monia hyviä vaikutuksia kaupunkiympäristössä ja ne kuuluvat moderniin ekologiseen rakentamiseen. Erityisesti ne pienentävät tulvariskiä, joka on alueella merkittävä. Viherkattojen sijaan kaavassa on tarkasteltu vesien hallintaa putkijärjestelmin, joissa vedenlaatu pyrkii aina huonontumaan eikä putkilla ole virtaamia hillitsevää vaikutusta kuten kasvillisuuden peittämillä pinnoilla. Rakennukset kattavat ison osan kaava-alueen pinta-alasta, jolloin kattovesien viivytyksellä olisi merkittävä vaikutus huippuvirtaamiin Maljapuron alaosassa. Viiteaineisto 2 919_2012 Asemakaavakartta Valmistelija Kalle Ruokolainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 2012/ /2012 Lausunto / Savilahden osayleiskaavaehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion kaupunginhallitus pyytää lausuntoa Savilahden osayleiskaavaehdotuksesta. Osayleiskaava koskee Savilahden ja Savisaaren sekä osin Neulamäen, Puijonlaakson ja Niiralan alueita. Osayleiskaavassa määritetään asunto- ja työpaikkarakentamisen periaatteet sekä selvitetään alueen liittyminen kaupunkirakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö ja liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan on oleellisina muutoksina lisätty varaus Puijonlaakson etelärinteen kerrostalokorttelien laajennukselle ja moottoritien kansirakenne yritysrakentamisen alueena. Esityslistan viiteaineistona jaetaan osayleiskaavakartta. Lisää viiteaineistoa on Kuopion kaupungin internet-sivulla Vaikutusten arviointi - Esitys lausuu kaavasta seuraavaa: Osayleiskaavassa on osoitettu meluntorjuntatarvetta moottoritien varteen ja sekä Neulamäentien varteen. Ratkaisuilla pyritään suojaamaan liikennemelulta Petkelkujan päähän sijoitettua AP-aluetta ja Puijonlaakson rinteen AK-aluetta. Maasto-olosuhteista johtuen meluntorjuntaratkaisut moottoritien ja Neulamäentien varressa tulisivat mitä ilmeisemmin olemaan erittäin massiivisia ja kalliita. Meluntorjuntaratkaisujen teknisiä toteutusmahdollisuuksia ja rahoitusta sekä moottoritien osalta kustannusjakoa valtion kanssa ei liene selvitetty mitenkään. Ympäristö- ja rakennuslautakunta suhtautuu kriittisesti kyseisten meluntorjuntaratkaisujen toteutusmahdollisuuksiin ja siten myös kyseisten uudisrakentamisalueiden toteutusmahdollisuuksiin. Yleiskaavasta puuttuu maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen toimenpiderajoitus, vaikka keskeisen kaupunkialueen aiemmissa osayleiskaavoissa toimenpiderajoitus on säännönmukaisesti ollut. Olkoonkin, että suuri osa kaavarajauksesta on jo asemakaavoitettua ja toimenpiderajoitus on voimassa tätä kautta, on osayleiskaavan toimenpiderajoitus tässä tapauksessa perusteltu, koska toistaiseksi asemakaavoittamattomat osat sijaitsevat maisemallisesti ja kaupunikuvan kannalta keskeisellä alueella sekä osin valtakunnallisesti arvokkaalla Puijon maisema-alueelle. Toimenpiderajoituksen pitäisi olla voimassa toistaiseksi asemakaavoittamattomilla maa-alueilla.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 80 Viiteaineisto _2012 osayleiskaavakartta Valmistelija Kalle Ruokolainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 5911/ /2013 Lausunto / Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaavan muutos Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Suonenjoen kaupungin tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantayleiskaavan muutoksesta. Esityslistan viiteaineistona jaetaan rantaosayleiskaavakartta. Lisää viiteaineistoa on Suonenjoen kaupungin internet-sivulla >Palvelut > Tekniset palvelut > Kaavat > Nähtävillä olevat. Vaikutusten arviointi - Esitys lausuu kaavasta seuraavaa: Viipperon järven Pohjoispään länsirannalta on ilmoitettu tieto metson soidinalueesta, jota ei ole kaavan luontoselvityksessa mainittu. Luontoselvitys on kohdistunut vain kaavaehdotuksessa osoitetuille loma-asuntoalueille ja näiden ympärille rajatulle maa- ja metsätalousvaltaiselle aluelle, joka on kyseisellä paikalla kapeimmillaan alle 50 metrin levyinen. Ottaen huomioon, että metso on osan vuotta rauhoitettu riistaeläin, jonka soidinta ei saa metsästyslain 37 :n mukaan häiritä, on tarpeen selvittää, onko kaavalla vaikutusta metsonsoidinpaikan rauhaan. Kaavaselostuksen sisältämä kuvaus alueiden luonnosta, luontotyypeistä ja niiden sijainnista on muutenkin varsin suppea. Vaikutuksia luontoon on lisäksi arvioitu vain hyvin lyhyesti. Kaavaehdotuksen jätevesien käsittelyä viemäriverkoston ulkopuolella koskeva määräys on vanhentunut eikä siinä mainita ympäristönsuojelulain 19 :n perusteella annettuja Suonenjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella on toteutettava valtioneuvoston asetuksen 209/2011 sekä kulloinkin voimassa olevien Suonenjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Viiteaineisto _2013 Rantayleiskaavakartta Valmistelija Kalle Ruokolainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 81 Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 448/ /2013 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/valitus ympäristölupapäätöksestä, Savon Kuljetus oy, kivenlouhimo ja murskaamo, Karttulan kylä, Lamperilantie 281, tila Rukasmäki rn:o 1:46 Vs. Ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaikutusten arviointi - Kuopion kaupungin ympäristölautakunta myönsi / 45 ympäristöluvan Savon Kuljetus Oy:lle kivenlouhimolle ja murskaamolle Karttulan kylään Lamperilantie 281:een tilalle Rukasmäki RN:o 1:46. Päätöksestä on valitettu. Esitys Lautakunta antaa seuraavan vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Savon Kuljetus Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa: vastaa ohessa valituksessa esille tuotuihin yksityiskohtaisiin vaatimuksiin ja seikkoihin. Valituksessa on laajasti referoitu ja viitattu suoraan useisiin ympäristöhallinnon julkaisuihin ja niiden taustaaineistoihin. Näihin yleisiin viittauksiin lautakunta ei ota kantaa. Valituksessa on vaadittu, että ympäristölupahakemukseen sisältyvässä laskennallisessa meluselvityksessä tuloksiin olisi tullut lisätä +5 db melun iskumaisuuden vuoksi ja +3 db tuulen voimakkuuden ja suunnan vuoksi. Lautakunta katsoo, että tällaiset korjaukset eivät ole oikeita ja asianmukaisia. Murskauksen ja rikotuksen melu on kyllä selvästi iskumaista lähellä melupäästölähdettä, mutta lukuisat selvitykset ja mittaukset osoittavat, että iskumaisuus melusta häviää etäisyysvaimennuksen seurauksena, kun etäisyyttä melupäästölähteeseen on noin m tai enemmän. Kohteessa asuin- tai loma-asuinkiinteistöjä ei ole tätä lähempänä. Näin ollen melun iskumaisuuskorjaus ei ole perusteltu. Tuulen voimakkuudesta ja suunnasta aiheutuva +3 db korjaus ei perustu mihinkään vallitsevaan käytäntöön. Meluselvityksessä on käytetty yhteispohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia, joka laskee melutasot myötätuuliolosuhteisiin. Laskentamalli on yleisesti käytetty mm. kivenmurskaamojen ja louhimoiden meluselvityksissä. Tarkasteltavassa tapauksessa kivenlouhinnan ja murskauksen melun leviämistä pohjoiseen rajoittaa hyvin tehokkaasti keskimäärin noin 20 m korkea kalliorintaus. Kiviaineksen ottoalueen pohjoisreunasta on lisäksi vielä 8 m Rukasmäen ylimpään tasoon. Kiviaineksen otto ei suunnitelman mukaan ulotu Rukasmäen harjalle saakka. Lupapäätöksen lupamääräykseen 8 sisältyvät melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen 993/1992, jota yleisesti sovelletaan kivenlouhimoiden ja murskaamojen ympäristöluvissa. Tätä tiukempia raja-arvoja lautakunnan mielestä ei ole perusteltua soveltaa, koska aluetta ei ole esimerkiksi määritelty maakunta- tai yleiskaavoissa ns. hiljaiseksi alueeksi tai luonnonrauha-alueeksi.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 82 Kivenlouhimolta on matkaa lähimpiin yksittäisiin asuinkiinteistöihin m. Etäisyys täyttää kivenlouhintaa ja murskausta koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaisen vähimmäissuojaetäisyyden 300 m. Kivenlouhimoiden ja murskaamojen vaikutuksista ilmanlaatuun, erityisesti pölypitoisuuksiin, on olemassa mittaustietoa, jota on kattavasti referoitu kiviainestuotannon parasta käyttökelpoista tekniikkaa esittelevässä Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa (Suomen ympäristö 25/2010) ja sen taustaaineistossa (Matti Toivonen: Kiviainestuotannon pölypäästöt, diplomityö, Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2010). Tulosten mukaan kokonaisleijuman ja hengitettävien hiukkasten ohje- ja raja-arvot alitetaan yleisesti, kun etäisyys pölylähteisiin ylittää m. Tätä tukevat myös Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden tekemät hengitettävien hiukkasten mittaukset Kuopion Hepomäessä ja Heinälamminrinteellä, missä toimii useita kivenlouhimoita, jotka ovat selvästi suurempia kuin kyseessä olevansa Savon Kuljetus Oy:n Rukasmäen louhimo. Etäisyydellä noin 500 m kivenlouhimoista hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat vastanneet enimmillään pitoisuuksia, joita mitataan kaupunkialueilla katupölyjaksojen ulkopuolella. Vaaraa pienhiukkasten raja-arvojen ylityksistä lautakunnan mielestä ei ole, koska kivenlouhinnan ja murskauksen pölypäästöt ovat valtaosin korkeampaa pölyä kuin pienhiukkaset (PM2,5). Maaseutumaisilla alueilla pienhiukkaspitoisuudet ovat valtaosin peräisin kaukokulkeumasta ja puun pienpoltosta sekä vähäisemmässä määrin tieliikenteen pakokaasuista. Ympäristöluvan lupamääräyksessä 3 annetut raja-arvot hengitettäville hiukkasille ja pienhiukkasille perustuvat voimassa olevaan ilmanlaatuasetukseen 38/2011, jota yleisesti sovelletaan ilmanlaadun arviointiin Suomessa. Kun raja-arvot alitetaan, ei pölystä aiheudu sellaista haittaa terveydelle tai omaisuudelle, jota voitaisiin pitää ympäristön pilaantumisena. Ympäristöluvassa on annettu lupamääräys 17 mahdollisten valumavesien keräämisestä ja käsittelystä. Lautakunnan kokemuksen mukaan tämän kokoisilla kivenlouhimoilla maastoon johdettavia valumavesiä muodostuu varsin harvoin, koska valtaosin valuma- ja sulamisvedet imeytyvät rikkonaiseen kallioon. Kokemusten mukaan kivenlouhimoilla räjähdysaineiden käytön vaikutus ympäristön vesien typpipitoisuuksiin jää vähäiseksi, eikä siitä aiheudu vesien pilaantumista. Tästä on tarkkailutuloksia mm. Kuopiosta. Lautakunnan näkemyksen mukaan kivenlouhimon ja murskaamon toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia Hatunkiven pohjavesialueeseen ja Kaivolan tilan vedenottamoon, jotka molemmat sijaitsevat niin kaukana kivenlouhimosta, että vaikutukset pohjavesiin ovat hyvin epätodennäköisiä. Pohjavesialueen ja kivenlouhimon välissä on lisäksi vesistöä. Koska kivenlouhimon toiminta ei sijoitu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle, hakemuksesta ei ole pyydetty ympäristönsuojeluasetuksen 17 :n mukaista lausuntoa ELY-keskukselta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla on ollut päätöstä valmisteltaessa ja tehtäessä käytettävissä riittävä tieto mm. alueen pohjavesiolosuhteista. Ympäristöluvassa ei voida ottaa huomioon liikennejärjestelyihin ja liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. Tämän vuoksi tähän liittyen ei myöskään ole pyydetty ELY-keskuksen lausuntoa tai kannanottoa.

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 82 Kivenlouhimon toiminnasta ei luontoselvityksen perusteella aiheudu vaaraa suojelluille tai uhanalaisille eläin- tai kasvilajeille tai luontotyypeille. Kivenlouhintatoiminta paikalla tulee olemaan varsin pienimuotoista ja toiminta sijoittuu alueelle, mikä on muutoinkin metsävaltaista. Näin ollen se ei uhkaa laajemmin alueen luonnonoloja. Lautakunnassa asian valmistelu ja päätöksenteko on tehty asianmukaisesti ja lautakunnalla on ollut riittävä mahdollisuus perehtyä toimintaan ja sijoituspaikkaan. Lupa on myönnetty siten, että hakemuksen mukaisesti paikalta voidaan 10 vuoden aikana louhia ja murskata kiviainesta noin t. Kuten hakemuksessa on mainittu, ottotominta voi vaihdella eri vuosina kiviaineksen menekistä riippuen. Keskimäärin toimintaa olisi 1-2 kertaa vuodessa 2-4 viikkoa kerrallaan. Lupamääräykset on annettu siten, että toimintaa voi olla vuosittain enemmänkin, ilman että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toimintaa tullaan valvomaan kuten muitakin ympäristölupavelvollisia toimintoja mm. määräaikaistarkastuksien ja vuosiraportoinnin avulla. Myönnetty ympäristölupa ei automaattisesti mahdollista toiminnan jatkamista alueella myöhemmin. Toiminnan mahdolliselle jatkamiselle jälkeen tulee hakea uusi ympäristölupa. Maa-ainesten oton ja ottoalueiden sijoittumisen suunnittelua ei ohjata ympäristölupamenettelyllä, vaan maankäytön suunnittelun keinoin (mm. maakuntakaavoitus). Kuopion seudun maakuntakaavassa ja Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 Rukasmäen alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi. Edellä mainittuun viitaten ympäristö- ja rakennuslautakunta esittää, että valitus hylätään aiheettomana. Valitusasiakirjat, ympäristölupapäätös ja ympäristölupa-asiakirjat ovat olleet nähtävillä valituksen johdosta Valituksen johdosta vastineen ovat jättäneet toiminnanharjoittaja sekä Kirsti ja Urpo Heiskanen. Liitteet / 2013 Ympäristölupa , sitä koskeva valitus sekä valituksesta annetut vastineet (4 kpl) Valmistelija Erkki Pärjälä puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 82 Päätös Ympäristöjohtaja totesi keskustelun yhteydessä, että jos päätös mahdollisesti tulee lainvoimaiseksi järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus asukkaille. Lisäksi korjattiin ensimmäisessä kappaleessa oleva ympäristölautakunta ympäristö- ja rakennuslautakunnaksi. Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 5894/ /2013 Vuoden 2014 talousarvion valmistelu Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaikutusten arviointi - Esitys Asiaa selostetaan kokouksesssa. Viiteaineisto _2013 Talousarvion valmisteluun liittyvää taustamateriaalia Valmistelija Lea Pöyhönen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta merkitsi selostuksen tiedoksi.

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 1252/ /2012 Elintarvikevalvonnan auditointiraportti Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto on suorittanut Kuopion kaupungin elintarvikevalvonnan auditoinnin , ja Auditoinnista on toimitettu päivätty auditointiraportti ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. Auditointiraportissa todetaan mm. seuraavaa: Kuopion kaupungin elintarvikevalvonta on erittäin suunnitelmallista ja riskiperusteista ja sitä kehitetään koko ajan aktiivisesti. Vuonna 2008 lääninhallitus (nyk. aluehallintovirasto) totesi elintarvikevalvonnassa kolme poikkeamaa, mutta tässä auditoinnissa niitä ei sen sijaan löytynyt yhtään. Myös vuonna 2008 kirjatut kehitysehdotukset on otettu hyvin huomioon. Esimerkiksi hygieenikkoeläinlääkärin tehtävät hoidetaan nykyisin ostopalveluna ja valvonnasta saatuja tuloja on pystytty hyödyntämään myös lisäresurssien hankkimiseen elintarvikevalvontaan. Vahva tiimihenkisyys lyö leimansa elintarvikevalvonnalle ja joustavuutta löytyy myös yli tehtävärajojen. Valvontahenkilöstö on pätevää ja kokenutta ja sen täydennyskoulutuksesta on huolehdittu. Valvontayksiköllä on käytössään laatujärjestelmä, johon on viety valvonnassa käytettävät ohjeet ja lomakkeet. Laatujärjestelmää kehitetään aktiivisesti ja myös itsearviointi on suoritettu jo kertaalleen. Elintarvikevalvontasuunnitelma on kattava ja huolellisesti valmisteltu myös valvonnan painopistealueet on määritelty. Tarkastussuunnitelmassa on esitetty rinnan valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) mukaiset suositellut tarkastustiheydet, kohdekohtaiset riskinarviointiin pohjautuvat tarkastusmäärät (tarve) sekä niiden tarkastusten määrät, jotka käytettävissä olevilla resursseilla on realistista toteuttaa. Omavalvonnan valvonta on valvontayksikössä yksi tarkastusten keskeinen osa-alue ja siihen on panostettu paljon. Vuoden 2011 lopussa pääosalla valvontakohteista oli hyväksytty omavalvontasuunnitelma. Näytteenotto ja -tutkimussuunnitelma on erittäin perusteellisesti mietitty ja sen päivitystarvetta arvioidaan vuosittain. Suunnitelmaan sisältyy sekä omavalvonnan valvontanäytteitä että vuosittain toteutettavia tutkimusprojekteja. Vuonna 2011 suunnitelluista näytteistä otettiin 86 %. Pienenä puutteena näytteenottosuunnitelmassa on kansallisten valvontaohjelmien (seurantaohjelmat) huomiotta jättäminen.

26 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 84 Valvonta- ja näytteenottosuunnitelman toteutumista seurataan tarkastajakohtaisesti reaaliajassa. VASU-raportissa toteutuneiden tarkastusten määrää on verrattu priorisoituihin tavoitetarkastuksiin (= tarkastusmäärä, joka on katsottu mahdolliseksi toteuttaa käytettävissä olevilla resursseilla) eikä riskinarviointiin pohjautuvaan tarpeeseen perustuviin tarkastusmääriin niin kuin on ollut tarkoitus. Täten vuodelle 2011 ilmoitettu 77 %:n toteuma antaa liian hyvän kuvan tilanteesta. Hallinnollisiin pakkokeinoihin ei ole viime aikoina jouduttu turvautumaan, mutta henkilöstöllä on hyvät valmiudet niiden käyttöön. Pakkokeinojen käytön tehostaminen on nimetty yhdeksi elintarvikevalvonnan painopistealueeksi. Valmius ruokamyrkytysepidemioihin selvittämiseen on erinomainen: Ruokamyrkytysten selvittämisestä on tehty prosessikaavio sekä toimintaohje. Selvitystyöryhmä kokoontuu säännöllisesti kolme kertaa vuodessa ja sen sisäisestä työnjaosta epidemiaepäilytilanteissa on sovittu. Epidemiaepäilytilanteet on hoidettu ammattitaitoisesti. Sekä sisäinen että ulkoinen viestintä on toimivaa, hyvin suunniteltua ja tehokasta. Internet-sivuilta löytyy sekä kuluttajille että toimijoille suunnattuja ohjeita sekä hyväksymishakemus- ja ilmoituslomakkeita erilaisiin tilanteisin. Sivuilla on tiedotettu myös muun muassa elintarvikelain muutoksesta. Tutkimusprojekteista toimitetaan yhteenveto ja tiedote sekä paikallisille että maakuntalehdille. Valvontahenkilöstön tavoitettavuus on hyvä. Elintarvikeryhmä kokoontuu säännöllisesti joka toinen viikko. Kokouksissa on muun muassa pohdittu lainsäädännön tulkintaa sekä välitetty koulutustilaisuuksissa opittuja asioita. Pullonkaulana valvontayksikön toiminnassa on edelleen selvä vajaus henkilöstöresursseissa (1,5 htv). Vajaus on tuotu selvästi esille myös valvontasuunnitelmassa ja lautakunta on keskustellut asiasta. Vuoden 2013 alusta tilanteeseen on tulossa parannusta. Resurssivajeen aikana on pyritty panostamaan erityisesti suuririskisimpien kohteiden valvontaan. Vaikutusten arviointi - Esitys Lautakunta merkitsee auditointiraportin tiedoksi ja huomioon otettavaksi. Liitteet _2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion elintarvikevalvonnan auditointiraportti Dnro ISAVI/2650/ /2012 Valmistelija Hannu Kirjavainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 84 Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 822/ /2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vs. rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat: Henkilöstöasia: Rakennusrasitteet: :t 2-4 / Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset: Kuopion rakennustarkastajan ja rakennuslupainsinöörien päätöksen lupaasioissa ajalta Rakennuslupainsinöörin päätökset Nilsiän lupa-asioissa ajalta Suonenjoen rakennustarkastajan päätökset lupa-asioissa ajalta (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta kohdasta tontit ja rakentaminen, rakennusvalvonta, luvat ja päätökset). Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös POSELY/244/07.01/2012/ , asia: Luonnonsuojelualueen perustaminen, kiinteistön omistaja: Hanhijärvi Kirsti ja Tuomas. Perustetaan (Kuopio, Räsälän kylä, Kekälänmäki 8:8 ( ). Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalvelut on antanut lausunnon , asia: Ranta-asemakaavan muutos / Nilsiä / Lastuvirta, pienet vesistöt ja Vuotjärvi. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/78/04.09/2012/ , asia: Laiturin rakentaminen ja ruoppaus Kallaveden rannassa Asunto Oy Kuopion Rantahelmen edustalla, Kuopio, hakija: Asunto Oy Kuopion Rantahelmi. Lupa myönnetty. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/73/04.09/2011/ , asia: Rantautumispaikan rakentaminen Juurusveden Hiekkaniemeen siihen kuuluvine ruoppauksineen ja yleisen paikallisväylän määrääminen Juurusveden pääväylältä Hiekkaniemeen, Kuopio jasiilinjärvi, hakija: Kuopio kaupunki. Lupa myönnetty. Ilmoitus merkinnästä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/ Rikave Oy, polttonesteiden jakeluasema, Naulakatu 2.

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 85 Ympäristönsuojelupalveluitten lausunto Kumpusaari-Haapaniemen asemakaavamuutoksen luonnoksesta : 1) Osalle kaava-aluetta esitetty mka-3 kaavamääräys on syytä osoittaa koskemaan kaikkia kaava-alueella rakennettaviksi tarkoitettuja alueita sekä satamatoimintojen alueeksi osoitettuja vesialueita siten, että kaavamääräyksessä edellytetään ympäristöviranomaisen lupaa myös vesialueiden täyttämiselle. 2) Kaava-alueen rantatonteille on annettava hulevesiä koskeva kaavamääräys, jossa määrätään alueen hulevedet käsiteltäviksi tonttikohtaisesti ja tulvareittejä hyödyntäen. Hulevesien käsittelysuunnitelmasta on pyydettävä ympäristöviranomaisen lausunto. Asemakaavaehdotus / Keilanrinne-Matkusniemi (asianuro 2359/2012). - Ympäristönsuojelupalveluilla ei ole huomauttamista. Asemakaava ja asemakaavan muutos / Siikalahden liikennealueet ja korttelin 8-66 osa. Ympäristönsuojelupalveluilla ei ole huomauttamista. Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat: Lupa- ja ilmoitusasiat: - :t 26-51/ Hankinnat: - 18/

30 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 85 Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat: Lupa ja ilmoitusasiat: - :t 18-28/ Hankinta- ym. sopimukset: - 1/ Muut asiat: - 1/ Vaikutusten arviointi - Valmistelija Erkki Pärjälä puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei Pohjois-Savon ELYkeskuksen ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä valiteta. Lisäksi lautakunta päättää, ettei yllämainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia ottooikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan ratkaistavaksi. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) Asianro 3087/ /2013 Rakennustyön keskeyttäminen / / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Asian selostus Rakennuslupainsinööri Antti Kankkusen kehotus : Kiinteistö, jota asia koskee Kiinteistön omistaja Arto Kosunen Honkala KORTEJOKI Asian vireille tulo Arto Kosunen on päivätyllä kirjeellä velvoittanut rakennusvalvonnan tekemään valvontakäynnin Honkala 5:21 tilan rannassa, johon on Aila Miettisen toimesta rakennettu luvatta laituri. Suoritettu valvontakäynti Mittausosasto on käynyt paikalla ja mitannut laiturin. Laituri ulottuu järvelle noin 27 m:ä ja laiturin pinta-ala on noin 180 m2 KESKEYTYS, KEHOTUS ja toimenpiteiden yksilöinti Aila Miettisen on keskeytettävä luvaton laiturin rakennustyö ja häntä kehotetaan poistamaan luvatta rakennettu laituri välisenä aikana. Purkujätteet on lajiteltava, käyttökelpoiset osat hyväksikäytettävä ja muu jäte kuljetettava viralliseen jätekeskukseen (MRL 154 ). Jos kiistattomasti todettua luvatonta laituria ei pureta määräaikaan mennessä, Kuopion alueellinen rakennusvalvonta käynnistää pakkotoimet purkamisvelvoitteen asettamista koskevana hallintoasiana. Pyydän Aila Miettistä antamaan asiasta kirjallisen selvityksen allekirjoittaneelle, mikäli hän katsoo, ettei velvoite koske häntä. Luvaton rakentaminen ja rakennustyön keskeytys käsitellään ympäristö- ja rakennuslautakunnassa, joka päättää samalla ilmoituksesta poliisille esitutkintaa varten.

32 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 86 Toimenpiteiden määräpäivä, jolloin tontilla suoritetaan tarkastus Rakennusvalvonta suorittaa rakennuspaikalla tarkastuksen , johon mennessä kiinteistön haltijoita pyydetään suorittamaan kehotuksen toimenpiteet. Kehotus kohdistuu Laiturin rakentajaan, jolla on tosiasialliset edellytykset ja velvollisuudet järjestää purkaminen kiinteistöllään: Aila Miettinen. Kehotuksen syy Luvaton rakentaminen Sovellettavat lainkohdat Ote maankäyttö- ja rakennuslaki 126 pykälästä Toimenpidelupa Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Ote maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a pykälästä Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet Edellä 126 :n mukainen toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti: 5) suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen (vesirajalaite); Ote maankäyttö- ja rakennuslaki 180 pykälästä Rakennustyön keskeyttäminen Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää

33 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (38) 86 Mahdolliset jatkotoimenpiteet tarkastuksen jälkeen Mikäli purkaminen on asianmukaisesti suoritettu, todetaan asia loppuunkäsitellyksi. Muussa tapauksessa suoritetaan uhkasakkolain 22 pykälän ja hallintolain 34 pykälän mukainen kuuleminen ja annetaan asianosaisille tilaisuus lausua mielipiteensä asiassa ennen mahdollisen velvoitteen tai uhkasakon asettamista. Tämän jälkeen asiaa käsitellään rakennuslautakunnassa. Se saattaa johtaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin pakkotoimenpiteisiin ja uhkasakkoon Toimivalta kehotuksen antamiseen Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 13 c kohdat 120 ja 123 Lisätiedot Lisätietoja asiasta antaa rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen, puh , sähköposti Sovelletut lainkohdat: Maankäyttö- ja rakennuslaki 126, 126a, 180, 186 Tähän kehotukseen ei anneta muutoksenhakuohjetta, koska kehotus ei ole velvoittava. Tämä on pyyntö ryhtyä toimenpiteisiin vapaaehtoisesti. Liitteet Ilmavalokuva, mittaustulokset ja Arto Kosusen kirje Tilanne Kehotus on lähetetty postiin saantitodistuksella Aila Miettiselle, kehotus on noudettu Vaikutusten arviointi - Esitys Esitän, että rakennustyön keskeyttäminen pysytetään voimassa pöytäkirjan edellyttämällä tavalla. Asiasta ilmoitetaan poliisille esitutkintaa varten. Perustelu MRL 180 :n 2. momentin mukaan rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, joka päättää pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. MRL 186 :n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.6.2013 63 / rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 82 Asianro 448/11.01.00/2013 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/valitus ympäristölupapäätöksestä, Savon Kuljetus oy, kivenlouhimo ja murskaamo, Karttulan kylä,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 59 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali

Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, 529-30-29-3, Pehtoorinkuja 4, 21110 Naantali Rakennuslautakunta 43 26.10.2011 Rakennuslautakunta 17 23.05.2012 Rakennuslautakunta 55 21.11.2012 Rakennuslautakunta 61 18.12.2012 Rakennuslautakunta 54 06.11.2013 Rakennuslautakunta 1 29.01.2014 Luvattoman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 127 05.12.2013. 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 127 Asianro 6125/10.03.00/2013 Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / 34-190-1 / Savolanrannantie 33 / luvaton laituri Vs. rakennustarkastaja Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2569/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2569/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 44 9.4.2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7.5.2015 Kaupunginhallitus 179 1.6.2015 53 Asianro 2569/00.01.02/2015 Muutosehdotus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 3377/10.03.00/2014 103 Luvattoman rakennustyön keskeyttäminen, kiinteistö 49-13-20-17, Westendintie 61 B, 02610 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Petri Hellsten,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 91 12.09.2013. 91 Asianro 1758/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 91 12.09.2013. 91 Asianro 1758/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013/2013 1 (1) 91 Asianro 1758/10.03.00/2013 Uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen kaarihallin rakenteiden tarkistamiseksi ja käyttökieltoon määrääminen / 462-4-139

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 126 05.12.2013. 126 Asianro 5964/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 126 05.12.2013. 126 Asianro 5964/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 126 Asianro 5964/10.03.00/2013 Uhkasakon asettaminen päävelvoitteen noudattamiseksi / 37-6-9 / Ratsupolku 3 / luvaton tontin käyttö Vs. rakennustarkastaja Ilkka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 943 / 12-14-2 / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Varikkokatu 2, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:05-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 3 Asianro 1114/00.01.02.00/2017 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2017 ja valvontaohjelma vuodelle 2017 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8640/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8640/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 5 Asianro 8640/11.01.00/2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle / Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä, vireillepano,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 50 08.05.2014. 50 Asianro 315/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 50 08.05.2014. 50 Asianro 315/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 50 Asianro 315/10.03.00/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 20.2.2014 17 / 7-39-14 / Omakotitie 13 / talousrakennus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS

LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS LUVATON RAKENTAMINEN JA LUVATON KÄYTTÖTARKOITUS Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 17.11.2015, Savoy-teatteri Minna Mättö, rakennuslakimies, OTM, VT Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 1 MILLOIN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila (Suurmestar) 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:45 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (7) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 71 12.04.2016 126 14.06.2016 Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet 687/10.03.00.16/2015

Lisätiedot

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 887/10.03.00.03/2016 77 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Rakennustarkastaja Petri Ojanen 9.11.2016: Raision

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 2377/10.03.00/2011 198 Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakolla tehostetun päävelvoitteen asettaminen keskeneräisen rakennuspaikan siistimiseksi, rauennut lupa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-15:35 Paikka Lisätietoja Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs. (Suurmestar) HUOM! Muuttunut kokouspäivä,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (14) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (14) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (14) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:30 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 10 Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-15:45 Paikka Niiralan Kulma Oy, kokoushuone, Vuorikatu 11 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Asiat

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8

Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus- ja ympäristölautakunta 74 15.04.2015 Juoksevan uhkasakon asettaminen luvatonta rakentamista/laajentamista sekä ennallistamismääräystä koskevassa asiassa/osmo Roukala, Morsiussaarentie 8 Rakennus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Lähidemokratiajaosto. Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Lähidemokratiajaosto. Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:00-17:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu 31 Lisätietoja Kokouksen alussa projektipäällikkö

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (7) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 12:00-14:30 Paikka Pirtin koulu, Pirtintie 21, 70820 KUOPIO Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 116 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:20 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-16:50 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:00 Paikka Aikuissosiaalityön yksikkö, Sairaalakatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Asiat

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot