VALIDIA AMMATTIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI SISÄLLYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALIDIA AMMATTIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI SISÄLLYS"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUOSI

2 SISÄLLYS VALIDIA AMMATTIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI Validia Ammattiopiston ensimmäinen vuosi 3 Mahdollisuuksien talo lukuvuonna Mahdollisuuksien talon voimavarat 8 Ammatillinen erityisopetus Mahdollisuuksien talossa 10 Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut 13 Validia Ammattiopiston projektit ja kehittämishankkeet 14 Cando koulutusalat ylittävää opiskelua 18 Lukuvuoden kohokohtia 20 Ansiomerkit 25 Toimielimet 26 Vaikka oppilaitoksellamme on pitkä yli 70 vuoden historia, kulunut vuosi on ollut vireillä olevine uudistuksineen kuin ensimmäinen vuosi. Näkyvin muutos on ollut käyttöön otettu uusi nimi Validia Ammattiopisto. Uusi nimi on löytänyt hienosti tiensä ihmisten mieliin ja tunnettuus on saavutettu nopeasti. Sekä opiskelijamme että henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä muutokseen. Validia nimi kattaa Invalidiliiton uuden palvelukokonaisuuden. Invalidiliiton asuminen, kuntoutus ja koulutus ovat nyt saman Validia nimen alla. Validia on lupaus suomalaisesta, asiantuntevasta ja yhteiskunnallista hyvinvointia lisäävästä palvelusta. Yhteistyö Invalidiliiton kanssa on tiivistynyt. Ammattiopisto on nyt oma sektorinsa Invalidiliitto-konsernissa kuntoutuksen, järjestötoiminnan ja asumisen rinnalla ja siten suoraan toimitusjohtajan ohjauksessa. Aseman muuttuminen konsernin hallinnossa on lisännyt liittohallituksen mielenkiintoa oppilaitosta kohtaan. Toisen asteen lakimuutosten valmistelu ja oppilaitoksen tulevien vuosien mittavat investointihankkeet ovat syventäneet yhteisen keskustelun strategisen aseman ja tulevaisuuden määrittelyksi. Vaikka lakimuutokset raukesivat, nähtäväksi jää kuinka jo sovitut rahoituksen vähennykset toteutetaan eli huoli tulevaisuuden taloudellisista toimintaedellytyksistä on yhä olemassa. Muutosten keskellä taloudellinen tilanteemme on kuitenkin pysynyt hyvänä, mikä luo luottamusta tulevaisuuteen. Kilpailu kiristyy myös toisen asteen koulutustarjonnassa. Strategian kautta on hyvä miettiä vahvuuksiamme ja kehittämiskohteitamme. Vuoden aikana on tehty paljon työtä vastaamalla opetuksen ja sen tuen uudistuksiin. Opiskelijahuoltolain voimaantulo elokuussa toi uudet tehtävänimikkeet opiskelijahuoltoon ja toimintaa kehitettiin yhteisöllisen tuen suuntaan niin, että tuki on kiinteä osa opetusta ja ohjausta eikä nippu erillisiä toimia. Osaamisperusteisuuteen siirtyminen on ollut iso toiminnan ja ajatteluprosessi muutos. Koulutusjohtajat yhdessä koulutuspäälliköiden ja opetushenkilöstön kanssa ovat tehneet valtavasti työtä uudistuksen läpi viemiseksi. Kaiken uuden keskellä on tehty perustyötä tuloksellisesti. Opiskelijat ovat tyytyväisiä, he ovat työllistyneet hyvin ja keskeyttämislukuja on saatu alemmas huolimatta siitä, että opiskelijoistamme yhä useampi tarvitsee henkilökohtaista apua ja he tarvitsevat nuoruutensa tai tuentarpeensa takia yhä enemmän ohjausta ja aikaa. Validia Ammattiopistona on hyvä jatkaa ja kehittää edelleen toimintaa toimivalta pohjalta. Osaava henkilöstö, toimiva lähiesimiestyö, selkeä tehtävä ja talouden tasapaino ovat asioita, joiden pohjalle rakennamme tulevaisuuden. rehtori Tiina Meriläinen TOIMITUS Marika Lahtinen, Tiina Meriläinen VALOKUVAT Validia Ammattiopiston henkilökunta ja opiskelijat, Minna Rossi ULKOASU JA TAITTO Johanna Paulin 3

3 MAHDOLLISUUKSIEN TALO LUKUVUONNA Validia Ammattiopisto on Invalidiliiton ylläpitämä ammatillinen oppilaitos, jonka erityisenä koulutustehtävänä on ammatillisen erityisopetuksen sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen järjestäminen. Tuotamme lisäksi ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus ja tukipalveluja. Validia Ammattiopisto toimii opiskelijalähtöisesti ja Invalidiliiton periaatteiden mukaisesti edistää ja kehittää toimintakyvyltään erilaisten ja fyysisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Huolehdimme esteettömyyden ja tasa-arvoisuuden toteutumisesta vaikeasti vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien koulutuksessa. NOUDATAMME INVALIDILIITON ARVOJA ihmisarvo luotettavuus rohkeus avoimuus uudistuminen STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Yksilöllisten polkujen mahdollistaminen Verkostotoiminnan valinnoilla vahvistumme Johtamiskäytänteiden ja foorumien uudistusta jatketaan Opiskelijan työllistymistä tuetaan suunnitelmallisesti Kohderyhmävalintoja ja palveluntarjontaa terävöitetään Asiantuntijuus- ja vaikuttamisrooleihin panostetaan Talouden ennakointi vastaamaan muuttuvia tilanteita Painopisteet Koulutuksen painopisteenä ovat edelleen olleet yksilölliset opintopolut ja osaamisperusteinen koulutuksen kehittäminen. Luomme opiskelijalle yksilöllisen oppimisen polun elinikäisen osaamisen ja elämänhallinnan parantamiseksi, lisäksi olemme vahvistaneet ydinosaamistamme tukemaan yksilöllisten polkujen toteutumista myös osaamisperusteisuuteen siirryttäessä. Osaaminen ja uusimman tiedon hyödyntäminen on ydintehtävä eli opetuksen kannalta elintärkeätä. Osaamisen työryhmä on laatinut osaamisen kehittämisen suunnitelman ja rehtori on mukana Invalidiliiton johtamisakatemian käynnistämisessä. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on organisaation perustehtävän vaatima osaaminen, joten osaamisen ylläpito ja jakaminen sekä moniammatillinen yhteistyö nousevat organisaation kehittämisen ja henkilöstösuunnittelun kärkeen. Nuoret ovat Ammattiopiston asiakkaita. Nuorisotakuun linjauksiin on vastattu valitsemalla koulutukseen kohderyhmän mukaan alle 25-vuotiaita. Heitä oli 2014 kevään valinnoissa 80 % valituista. Olemme tukeneet opiskelijan osallisuutta varsinkin asuntolan ja vapaa-ajan toimijoiden kautta. Johtamista on uudistettu vakiinnuttamalla esimiesjärjestelmää ja vahvistamalla osallistumisen foorumeja toimimaan entistä paremmin. Alueellinen yhteistyö nivelvaiheissa on avainasemassa niin tutkintotavoitteisessa kuin valmentavassa koulutuksessakin. Päämääränämme on, että olemme osa tunnistettua elämänkaaren kattavaa palvelujärjestelmää sekä osaava, tavoitteellinen toimija asiantuntijaverkostoissa. Talous ja resurssit Koulutuskeskuksen opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa oli keskimäärin 608 vuonna 2014, Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän vuoden 2014 järjestämisluvan mukainen vuotuinen opiskelijamäärä oli 600. Henkilöstön määrä henkilötyövuosiksi muutettuna vuonna 2014 oli keskimäärin 244 ja henkilöstönmäärä oli vuoden lopussa 281. Asiakkaat Opiskelijarakenne on ollut erityisopetuksen tavoitteiden ja ammatillisen erityisopetuksen strategian linjausten mukainen. Kaikki opiskelijat olivat erityisopiskelijoita, korkeinta korotettua yksikköhintaa saatiin 51 opiskelijasta. Hakijoita tutkintotavoitteiseen ja valmentavaan koulutukseen oli yhteensä 859, joista valittiin 373 opiskelijaa. Oppilaitoksen avoimissa tutustumisinfoissa kävi yhteensä 597 henkilöä ja koulutuskokeilijoita oli 76. Vuonna 2014 ammatillisen perustutkinnon suoritti 94 opiskelijaa. Negatiivinen keskeyttämisprosentti oli 2,7 % (2013 3,1 %) Yhteiskunnallinen ja asiakasvaikuttavuus Tutkinnon suorittaneista puoli vuotta valmistumisen jälkeen töissä oli 50 %:a opiskelijoista. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (I) koulutuksen opiskelijoista jatko-opintoihin siirtyi 91 %. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan (II) koulutuksen opiskelijoista työhön siirtyi 50 % ja opiskelemaan 19 % opiskelijoista. AMMATTIOPISTON VISIO Merkittävä mahdollisuuksien avaaja Mahdollisuuksien talossa rohkaisemme sinua tavoittelemaan unelmiasi ja toteuttamaan tavoitteitasi ammatista, työstä toimivasta arjesta. Asiantuntijuudellamme edistämme esteettömyyttä, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. 4 5

4 Ammatillisen erityisopetuksen perusteet Kaikki Validia Ammattiopiston opiskelijat ovat erityisopiskelijoita. Yleisimmät perusteet erityisopetukselle ovat psyykkiset pitkäaikaissairaudet (24 %), lievä kehityksen viivästyminen (15 %) sekä kielelliset vaikeudet (14 %). TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS, ensisijainen peruste*: Näkövamma 0 % Kuulovamma 1 % Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 1 % Vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma) 2 % Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 2 % Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 6 % Fyysiset pitkäaikaissairaudet 10 % Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 10 % Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 12 % Lieväkehityksen viivästyminen 13 % VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS, ensisijainen peruste*: Näkövamma 0 % Kuulovamma 0 % Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 2 % Fyysiset pitkäaikaissairaudet 4 % Kielelliset vaikeudet 6 % Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 7 % Hahmottamisen,tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 7 % Vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma) 9 % Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 9 % Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 15 % Kielelliset vaikeudet 18 % Lieväkehityksen viivästyminen 18 % Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 25 % Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 23 % *Tilastokeskuksen luokitus *Tilastokeskuksen luokitus % OPISKELIJOIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN PÄÄTYTTYÄ ,1 0 18,7 12,5 18,7 TYVA Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ,2 3,9 3,9 AVA Ammatilliseen koulutukseen valmentava 23,6 27,8 2,8 23,6 22,2 Tutkintotavoitteinen koulutus Työllistyminen, palkkatyö Muu työllistyminen Jatko-opinnot Työtön työnhakija Muu sijoittuminen 6 7

5 MAHDOLLISUUKSIEN TALON VOIMAVARAT Henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuonna 2014 keskimäärin 244 henkilöä (248 v. 2013), joista opettajia oli 89. Henkilöstöstä 33 % oli määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta. Vakinaisesta henkilöstöstä 35 % on työskennellyt koulutuskeskuksessa yli 10 vuotta. HENKILÖSTÖ opettajat muu henkilöstö yhteensä Talous ja investoinnit Oppilaitoksen toiminnan rahoituksen kannalta tärkein tekijä on opiskelijamäärä, jonka perusteella oppilaitos saa valtionosuustulonsa (yksikköhintatuotot). Yksikköhintatuottojen määrä vuonna 2014 oli yhteensä 19,6 milj. euroa, mikä on 96 % kokonaistuotoista. Oppilaitoksen kuluista henkilöstökulujen osuus oli 74 %, palvelujen ostot 13 %, aineet ja tarvikkeet 5 %, vuokrat 6 % ja muut menot 2 % TUOTOT Yksikköhintatuotot Muut myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Henkilöstömenot Palveluiden osto Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut menot Sisäiset kulut KÄYTTÖKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖKATE POISTOT KÄYTTÖJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS INVESTOINNIT rakennusinvestoinnit 0 0 käyttöomaisuusinvestoinnit

6 AMMATILLINEN ERITYISOPETUS MAHDOLLISUUKSIEN TALOSSA Tunnusluvut 2014 OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN Ammatillinen peruskoulutus Tekniikka ja liikenne Kulttuuri Liiketalous ja hallinto Luonnontiede Matkailu- ja ravitsemisala Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava I Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava II Kotitalousopetus Talouskoulu YHTEENSÄ SUORITETUT OPINNOT Toisen asteen tutkinnon suorittaneet Ammatillinen peruskoulutus Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus yhteensä Kotitalousopetus Hakijamäärät Valitut opiskelijat Opintonsa keskeyttäneet 8,6 9,4 % 8,9 % AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kulttuuri Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuvaartesaani, 120 ov Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma, artesaani, kultasepänala, 120 ov Luonnontieteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen koulutusohjelma, datanomi, 120 ov Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja, 120 ov Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltajan koulutusohjelma, toimitilahuoltaja, 120 ov Tekniikka ja liikenne Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja, 120 ov Autoalan perustutkinto, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma, pienkonekorjaaja, 120 ov Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, kelloalan koulutusohjelma, kelloseppä, 120 ov Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja, 120 ov Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, hienomekaanikko, 120 ov Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja, 120 ov Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma sekä talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, merkonomi, 120 ov AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) Ammatinvalintaan ja opiskeluun valmentava, Järvenpää, Tampere, Tuusula, Helsinki, Kerava ov Asperger-henkilöille, Järvenpää, ov Koti- ja puhdistuspalvelualalle, Järvenpää 40 ov Liiketalouden alalle, Järvenpää, 40 ov Liikuntapainotteinen, Järvenpää 40 ov Logistiikka-alalle, Järvenpää 40 ov Musiikkipainotteinen, Järvenpää 40 ov Psyykkistä tukea tarvitseville, Järvenpää, Tampere, ov Sosiaali- ja terveysalalle, Järvenpää, 40 ov Tekniikan ja liikenteen alalle, Järvenpää, 40 ov Tieto- ja viestintätekniikan alalle, Järvenpää, 40 ov Vaikeasti liikunta- ja monivammaisille, Järvenpää, ov TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA II) Erilaisiin työtehtäviin valmentava, Järvenpää 40 ov Hoiva-alan työtehtäviin, Järvenpää, ov Kaupan alan työtehtäviin, Järvenpää, ov Kotityö- ja puhdistuspalvelualan työtehtäviin, Järvenpää, ov Logistiikka-alan työtehtäviin, Järvenpää ov Vaikeasti liikuntavammaisille, Järvenpää ov 10 11

7 AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Ammatillisten erityisoppilaitosten tehtävänä on erityisopetuksen kehittäminen sekä siihen liittyvät tukija ohjaustehtävät. Validia Ammattiopisto toteuttaa asiantuntijapalveluina koulutuksia ja konsultaatiota sekä tuottaa materiaaleja ja tukee alueellista erityisopetuksen kehittämistä. Asiantuntijapalvelut on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä muille erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville. Palvelujen tavoitteena on edistää koulutuksen saavutettavuutta kaikille opiskelijoille. Asiantuntijapalveluita on toteutettu oppilaitoskohtaisina koulutuksina ja konsultaatioina opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä alueellisina koulutuksina ja kehittämisverkostoina. Painopisteenä on ollut alueellinen kehittämisyhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa Keski-, Itä- ja Länsi-Uudellamaalla sekä Kymenlaaksossa. Myös ruotsinkielisille oppilaitoksille on toteutettu asiantuntijapalveluita yhdessä Optiman kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet myös valmistavia ja valmentavia koulutuksia, oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset sekä nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö ja lukiot. Toteutimme asiantuntijapalveluita OKM:n ja OPH:n hankerahoituksella sekä maksullisena palvelutoimintana. Asiantuntijapalvelujen sisältöjen painopisteet ovat liittyneet ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen uudistuksiin mm. työelämälähtöinen oppiminen ja ohjaus, yksilölliset opintopolut, tuettu oppisopimus sekä yhteisöllinen hyvinvoivan oppilaitoksen rakentaminen. Asiantuntijapalveluita on toteutettu myös mm. tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen pulmien ja opiskelijan psyykkisten tuen tarpeiden huomioinnista opetuksessa ja ohjauksessa sekä aikuisten erityisestä tuesta. Alueelliset kehittämisverkostot ovat vakiintuneet osaksi asiantuntijapalvelujen toimintaa: VALMAkoulutuksen verkosto, Tuetun oppisopimuksen verkosto, Kymenlaakson ammatillisen erityisopetuksen verkosto, Alueellinen erityisopetuksen vastuuhenkilöiden verkosto, Kuuma-kuntien työpajojen ja etsivän nuorisotyön sekä oppilaitosten yhteistyöverkosto ja Työhönvalmennuksen verkosto toimivat säännöllisesti. Työhönvalmennuksen verkostopäivä toteutimme yhdessä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa kolmatta kertaa. Se kokosi Järvenpäähän marraskuussa 120 tuetun työllistymisen, työvalmennuksen ja oppilaitosten työllistymisen tukemisesta kiinnostunutta henkilöä. Olemme kehittäneet asiantuntijoina toimivien perehdytystä sekä toteuttaneet yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa asiantuntijuuden kehittämisohjelman. Asiantuntijapalvelujen toteuttamisessa hyödynnämme entistä enemmän verkkopedagogiikkaa. Yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa eri tahojen kanssa on jatkettu. Olemme osallistuneet valtakunnalliseen ammatillisen erityisopetuksen kehittämistyöhön ja materiaalien tuottamiseen mm. Mukautettu opetus ja ohjaus, Tuetun oppisopimuksen käsikirja. Yhdessä Keskupuiston ammattiopiston kanssa järjestämme erityisopetuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää verkkoluentosarjaa, Ammatillinen erityisopetus areenalla. Yhteistyö muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa on ollut tiivistä. Useat yhteistyöhankkeet ammatillisten erityisoppilaitosten tai muiden tahojen kanssa ovat tukeneet asiantuntijapalveluiden toteuttamista ja kehittämistä. TOTEUTETUT ASIANTUNTIJAPALVELUT V Toteutetut asiantuntijapalvelut 129 Osallistuneet 1738 Opiskelijatyöpäivät 2415 Asiantuntijoina toimineet Validia Ammattiopiston henkilöt 43 Palaute (ka) 4,

8 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET Ammattiopiston kehittämishanketoiminnalla tarkoitetaan julkista tukea saavia kehittämishankkeita. Kehittämishanketoiminnan tarkoituksena on sekä ammattiopiston oman toiminnan kehittäminen että vaikuttaminen alueelliseen ja valtakunnalliseen erityisopetuksen kehittymiseen. Hankkeet ovat olleet verkostoissa toteutettavia yhteistyöhankkeita, joissa Validia Ammattiopisto on toiminut joko koordinaattorina tai yhteistyökumppanina/ osatoteuttajana. Rahoittajina ovat olleet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Pohjois- ja Etelä-Suomen läänien aluehallintovirastot. Ammattiopiston hankkeiden painopisteinä ovat olleet 1. pedagoginen kehittäminen virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen työelämälähtöisen koulutuksen toteuttaminen tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisperusteisuus ja yksilölliset opintopolut opiskeluhuollon toteuttaminen opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaaminen 2. laadunhallinnan kehittäminen 3. kansainvälisen toiminnan kehittäminen 4. alueellisen nivelvaiheyhteistyön kehittäminen 5. muiden oppilaitosten henkilöstön erityisopetuksen osaamisen kehittäminen asiantuntijapalveluja toteuttamalla ja kokoamalla alueellisia erityisopetuksen kehittämisverkostoja Kehittämistyöllä uusia mahdollisuuksia Syksyllä 2014 käynnistettiin TUTKE2:n edellyttämä opetussuunnitelmatyö. Tutkintotavoitteisen koulutusohjelman opetushenkilöstö on ollut aktiivisesti mukana oppilaitoksen omassa opetussuunnitelmatyössä, joka valmistelee osaamisperusteisuuteen siirtymistä syksyllä Oppimisympäristöjä kehitetään yhä enemmän työelämälähtöisiksi, mikä heijastuu monessa muussakin projektissa. Ammattiopisto on mukana Aito Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeessa yhdessä Metropolialueen oppilaitosten kanssa (Omnia, Luksia, Varia, Stadin ammattiopisto, Helsingin Diakoniaopisto). Hanke alkoi elokuussa ja tavoitteena on yhteistyössä työelämäkumppaneiden ja oppilaitoskumppaneiden kanssa löytää, luoda ja jakaa toimivia tapoja varmistaa opiskelijoiden ammattitaidon kehittyminen aidosti osaamisperusteisesti. Pilottialoina oppilaitoksessa ovat kotityö- ja puhdistuspalvelujen ja autoalan opintolinjat. Lisäksi hankkeen puitteissa opetushenkilöstöä on osallistunut muiden oppilaitosten vastaavien koulutusalojen opettajien osaamisperusteisuuteen liittyviin yhteisiin tapaamisiin. Oppilaitoksen OPS-vastaaville järjestettiin joulukuussa myös ulkopuolista valmennusta tukemaan opetussuunnitelmatyön tekemistä. Erilaisten hankkeiden kautta on kehitetty opetusta ja oppimisympäristöjä. Liiketalouden ja datanomien koulutusohjelmat osallistuvat jo keväällä 2014 alkaneeseen Mutkattomat polut -hankkeeseen. Hankkeen muita toimijoita ovat Kiipula Ammattiopisto ja Orton Pro. Mutkattomat polut -hankkeen kautta vahvistetaan työelämälähtöisyyttä, työelämään valmentautumista ja ammatillisia opintoja opinnollistetaan tutkinnonosittain. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen on myös hankkeessa yhtenä osa-alueena. Työssä oppien ammattiin -hankkeessa on tuettu ja kehitetty erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 14 15

9 työssäoppimisjaksojen toteuttamista yrityksissä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää erityisopettajien ammattitaitoa ohjauksessa ja antaa yrityksille työkaluja myös ohjaamiseen ja koota hyviä käytänteitä. Mukana ovat logistiikan ja kiinteistöpalvelujen koulutusohjelmat ja hankkeen kumppaneita ovat Sasky ja Uudenmaan yrittäjät. Ammattiopiston uraohjauspalvelut on aktiivisesti mukana hankkeessa. Opettajien ja opiskelijoiden TVT-taitojen kehittämiseen on panostettu lukuvuoden aikana. Sähköistyvän työelämä-hankkeen aikana opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista sähköisten välineiden ja alustojen käyttöön työssäoppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa lisättiin. Opiskelijoiden eportfolio-osaaminen on lisääntynyt ja sen kautta on osaltaan edistetty työhakuun liittyvää osaamista. Hankkeessa korostui myös esteettömyys ohjauksen prosessissa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Liikemiesten kauppaoppilaitos ja Harjun oppimiskeskus. Validia Ammattiopistosta osallistuivat liiketalouden ja kultasepän opintolinjat. Logistiikan koulutusohjelma on ollut mukana TTS:n kanssa tehtävässä Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön -hankkeessa. Hankkeessa on mukana myös muita oppilaitoksia ja yrityksiä. Hankkeen aikana on toteutettu varastoturvallisuuskoulutusta varastostandardeihin ja kartoitettu varastotyöntekijöiden osaamisvaatimuksia. Hankkeen avulla lisätään valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä varastoalan töihin. Logistiikka-alan harjoitustilojen kehittäminen on ollut keskiössä. Opetuksen organisointia on muutettu tutkintotavoitteinen valmentava -jaosta osaamisaluejakoon. Osaamisalueet muodostuvat tutkintotavoitteisen ja valmentavan koulutuksen ryhmistä, opettajista, ohjaajista ja muista opetuksen tukihenkilöistä. Tavoitteena on ollut lähentää koulutusmuotoja niin, että joustavammat ja yksilöllisemmät opiskelijan polut toteutuvat. Opiskelussa on hyödynnetty tvt-tekniikkaa, työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja yrittäjyyttä. Uutta tapaa opettaa on tuettu hankkeilla ja koulutuksilla sekä Invalidiliiton i-puoti -yhteistyön kautta. Teemapäivien kautta on lisätty yhteisöllisyyttä ja opiskelijat osallistettu mukaan. Lisäksi on vahvistettu opettaja ohjaaja avustaja -tiimin yhteistyötä. Kansainväliset hankkeet Kansainväliset hankkeet tukevat oppilaitoksen strategisia painopisteitä tarjoamalla niin opiskelijoille kuin henkilöstölle mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja valmiuksiaan toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kansainvälistyvä ympäristö, johon myös vajaakuntoiset ja vammaiset tasavertaisina jäseninä kuuluvat, on luonteva osa oppilaitoksen oppimisympäristöä. Opettajat ovat lisänneet osaamistaan osallistumalla kansainvälisyyshankkeisiin ja ollen itse myös työeläjaksoilla ulkomailla. Opettajien työelämäjaksoja on toteutunut myös kotimaassa, mutta emme ole saavuttaneet tavoitetta kymmenen opettajan työelämäjaksosta. Kansainvälinen verkosto- ja projektiyhteistyö on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Oppilaitos on jäsenenä European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) verkostossa sekä AMEO:n kv-työryhmässä. Laatutyö Ammattiopisto on osallistunut kansallisiin laadunhallintaverkostoihin. Laadun kehittämistyöryhmän jäsenet ovat olleet mukana alueellisissa LARK3- laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, Yhdessä eteenpäin 2, Koordinaatit Laatumatkaajalle - hakkeissa ja AMEO-verkoston Palautetta kaikille -hankkeessa. Osana hanketyötä oppilaitos pilotoi OKM:n toimivaa laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristön. Pilotoinnin kokemuksia hyödynnettiin omassa oppilaitoksessa ja yhteistyöverkostossa 2015 tapahtuvaan arviointiin valmistautumisessa. Laatuverkoston jäsenenä osallistuttiin myös henkilökunnalle ja opiskelijoille tarkoitetun laadunhallinnan sähköisen perehdyttämismateriaalin tuottamiseen. Johtamisjärjestelmää uudistettiin 2014 lähiesimiesten aseman vakinaistamisella ja laadunhallinnan vastuut päivitettiin. Ammattiopistossa aloitettiin Tolalle! -laatuprojekti, jossa käynnistettiin toiminnanohjauksen ohjeistusten päivittäminen, henkilökunnan osallistaminen ja toteutettiin oman laadunhallintajärjestelmän itsearviointi, jonka OPH ja Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) auditoi toukokuussa Lisäksi oppilaitoksessa tehtiin henkilökunnalle ja opiskelijoille kehitetyn Laadunhallinnan sähköisen perehdytysmateriaalin testaus syksyllä Hyvinvoivan oppimisympäristön, opiskelijahuollon ja asumisen kehittäminen Syksyllä 2014 tuli voimaan uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Lain mukaan opiskeluhuollon painopiste oppilaitoksissa on yhteisöllinen opiskeluhuolto ja opiskeluhuollon toteuttaminen kuuluu kaikkien työntekijöiden työtehtäviin. Opiskeluhuollon työntekijöiden työnkuvaa uudistettiin siten, että heidän työnsä painopistealutta vahvistettiin opiskelijoiden oppimisen, ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen toimijoina. Järvenpään kaupunki aloitti lain edellyttämien palveluiden järjestämisen vuonna 2015 ja kaupungin kanssa sovittiin uuden lain edellyttämistä yhteistyökäytännöistä. Vuonna 2014 valmistui osana Arjen arkki -hanketta hyvinvoivan oppimisympäristön toimintamalli, jonka jalkauttamista jatketaan Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö (OHO) -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuu kahdeksan koulutuksenjärjestäjää, Validia Ammattiopisto toimii hankkeen koordinaattorina. Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö-hankkeessa on kaksi tavoitetta: Yhdenvertaisten palveluiden ja toimintakäytänteiden edistäminen sekä opiskelijoiden osallistaminen ja nostaminen aktiivisiksi toimijoiksi. Vuonna 2014 päättyi yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa toteutettu Osallistava opintojen aloituksen tuki -hanke, jossa oppilaitokseen koulutettiin 14 tutoropiskelijaa. Oppilaskunnan hallituksen toiminnan vakiinnuttaminen osaksi opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia aloitettiin. Kouluterveystutkimuksen ja Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksessa -tutkimuksen tulosten pohjalta aloitettiin opiskelijoiden osallistumisen edistäminen taukotoiminnan toteuttamiseen, oppimisympäristön viihtyisyyden kehittämiseen ja kiusaamista ehkäisevien mallien luomiseen. Asiantuntijapalvelut Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita on kehitetty ja toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamilla Yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen tukeminen yhteistyöllä YTY3 ja YTY4 -hankkeiden avulla. Näissä hankkeissa painopisteenä on ollut oppilaitoskohtaisten erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden toteuttaminen kehittämiskumppanuusperiaatteella. Toisena hankekokonaisuutena ovat olleet Validia ammattiopiston koordinoimat Opetustoimen henkilöstökoulutushankkeet: Ohjauksen osaajaksi verkostoyhteistyöllä, jossa painopisteenä on ollut lukioille ja nivelvaiheen toimijoille toteutetut asiantuntijapalvelut, ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishanke Erityisen hyvän opetuksen aika ja KOHO Kohdaten ja ohjaten osaavaksi opettajaksi -hanke, joka on uusi alkava hanke lukioiden ja nivelvaiheen toimijoiden tukemiseksi

10 CANDO KOULUTUSALAT YLITTÄVÄÄ OPISKELUA Cando-projekti on Invalidiliiton varainhankinnan ja Validia Ammattiopiston yhdessä toteuttama koulutusalarajoja ylittävä projekti, jolla vastataan tulevan opetussuunnitelmamuutoksen haasteisiin. Projektissa on luotu vaikeasti liikuntavammaisille Ava-Oviryhmän opiskelijoille oma työssäoppimisen ympäristö ja sitä kautta opetettu yrittämisen perusteita sekä tuotteen suunnittelun ja valmistamisen prosessia. Invalidiliitto tilaa opiskelijoiden käsityönä valmistamia tuotteita verkkokauppaansa myyntiin. Tuotesarjan nimeä varten Ava-Ovi-ryhmän opiskelijoilta kerättiin ehdotuksia, joista he itse valitsivat sopivimman. Parhaaksi ehdotukseksi valikoitui Cando Vammasta huolimatta minä pystyn tekemään mitä vaan. Logon toteutti graafisen suunnittelun ensimmäisen vuoden opiskelija. Invalidiliitto on puolestaan huolehtinut Cando-tuotemerkin lanseerauksesta ja markkinoimisesta. Projektista tuotteeksi Syksyllä parhaiksi myyntiartikkeleiksi arvioitiin koristeelliset kirjalippaat, polkupyörien satulasuojat, huovutetut tuotteet sekä vinyylilevykellot ja -kulhot. Tuotteiden valmistamisessa jokaisella opiskelijalla oli omat työtehtävät, jotka mietittiin tarkkaan etukäteen. Opiskelijan voimavarat ja mielenkiinnon kohteet otettiin huomioon työtehtävien jaossa. ta suurin osa menee Validia ammattiopiston vaikeavammaisten nuorten asuntola Einolan opiskelijoiden hyväksi. Einola on myös Ava-Ovi-ryhmän, Cando.- tuotteiden ja itse tuotelogon ideoinnin ja valmistamisen koti. Yhteistyöllä enemmän aikaan Cando-projekti on malliesimerkki koulutusalat ylittävästä ja erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntävästä opiskelusta sekä erityisesti Invalidiliiton yksiköiden välisestä yhteistyöstä. Invalidiliiton varainhankinnan keräyspäällikkö Petri Äikiä on ollut tyytyväinen projektiin. Yhteistyö on ollut avointa ja keskustelua on käyty aktiivisesti. En näe kuin positiivisia asioita tulevaisuudessa, kun yhteistyötä jatketaan. Työelämään tarvitaan aina uusia näkökulmia ja ideoita ja mikä olisi parempi yhteisö niitä tuottamaan kuin nuoret innokkaat opiskelijat, Äikiä toteaa Invalidiliiton varainhankinnasta ja viestinnästä kävi asiantuntijoita tutustumassa opiskelijoiden työskentelyyn ja tuotteiden valmistamiseen ensimmäisen kerran lokakuussa. Tuotteiden hinnoittelua varten toisen vuoden merkonomiopiskelijat toteuttivat helmikuussa markkinointitutkimuksen Järvenpään keskustassa. Datanomiopiskelijat puolestaan auttoivat helmi-maaliskuussa Cando-projektia sosiaalisen median osaamisellaan. Maaliskuusta alkaen liiton verkkokaupasta on löytynyt Cando.-tuotteet koko sarjana. Myyntituotos- Invalidiliitossa olisikin Äikiän mielestä hyvä kehittää yhteistyön muotoja yli sektorirajojen yhä enemmän. Äikiän mukaan perehtyminen vaikeavammaisten opiskelijoiden tilanteeseen on tuonut varmuuden siitä, että erilaisista rajoitteista huolimatta vammaisilla nuorilla on sama halu ja unelma löytää oma osaamisensa kuin fyysisesti terveilläkin nuorilla. Projektin merkitys oppimisympäristöjä ja eri koulutusalojen yhteistyötä kehittävänä kokeiluna on ollut merkittävä. Tästä on hyvä jatkaa. Olen Jessica. Olen tehnyt huovutettuja kyniä, palloja avainnauhoihin, saippuoita ja tehnyt koristeita saippuoiden ja kynien päälle. Olen tykännyt projektista, koska pystyn käyttämään siinä käsiä ja pidän muutenkin kaikista käsitöiden suunnittelemisesta ja tekemisestä. Kivoin työ on ollut saippuoiden ja koristeiden tekeminen. Saippuoita tein avustajan kanssa niin, että valitsin mieluisan värin, avustaja teki alun, sitten tehtiin yhdessä ja sanoin aina, kun piti lisätä villaa, saippuaa tai vettä. Tätä samaa tekniikkaa käyttäen tehtiin myös palloja ja kyniä. Ja koristeita tehtiin niin, että minä mietin mikä kuvio ja väri sopisi pohjan kanssa sitten, kun kuvio oli vähän oikeassa muodossa niin sitten tehtiin yhdessä joko kuiva tai märkä huovutuksella

11 LUKUVUODEN KOHOKOHTIA Kaamoksen kumousta ja iltojen iloa! Vapaa-ajan toiminnoissa on vuoden aikana tuttuun tapaan pelattu paljon sählyä, askarreltu ja neulottu luovissa-illoissa, vietetty peli-iltoja ja kuntoa on kohennettu mm. kuntosalilla ja höntsä -liikunnalla. Syksyyn on mahtunut huikeita retkiä, esimerkkinä retket Ateneum-taidemuseoon, jossa kävimme tutustumassa Tove Janssonin tuotantoon, seinäkiipeily-reissu Hyvinkäälle sekä Jokereiden voitokas KHLlätkämatsi Hartwall-areenalla. Marraskuussa juhlittiin asuntoloita: Einolan 10-vuotista taivalta ja Nuorten talon peruskorjauksen valmistumista. Juhlat saivat nimen Kaamoskekkerit, jonka teemana olikin tuoda valoa pimenevään syksyyn. Lumihiutaleita, lippunauhoja ja muita koristeita valmisteltiin yhdessä monena iltana ennen juhlia. Päivää siivittivät hyvät herkut ja mahtavat musiikkiesitykset, joista vastasi musaluokka Einolan juhlissa päivällä ja räppäri Jiitsei hienolla livefreestyle-vedollaan illan bileissä. Keväällä käynnistyi keramiikkapaja, jossa opeteltiin savesta tekemisen perusteita ja erilaisia tekniikoita mm. makkara- ja levytekniikkaa. Jokainen on voinut ideoida ja toteuttaa omien toiveiden mukaisia töitä. Vuoden aikana on tehty paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Järvenpään Seurakuntaopiston kanssa on mm. vietetty yhdessä Leiriniemen saunailtoja ja vierailtu toistemme luona sählyturnausten merkeissä. Validiaa jeesimässä nuorten vaikuttamis- ja osallisuusasioissa ovat olleet Nuorisoyhteistyö SEIT- TI ja nuorisotyöryhmä INTO. Multicoloured dreamskatutaidekollektiivin kanssa duunailtiin erilaisia luovia juttuja. Meidän seinät - projektissa nuoret loivat asuntolaan uudenlaista ilmettä kerroskohtaisten voimaeläin-teosten myötä. Lisäksi MCD on ollut mukana toteuttamassa erilaista ohjelmaa asukasilloissa. Versikka-toiminta käynnistettiin! Ensimmäiset verstsikka-ohjaajat valmistuivat Validiassa helmikuun lopussa. Vertsikka (vertaisohjaajakoulutus ja vertaisohjaaja toiminta) idea lähti kehittymään yhteistyössä Sosped-säätiön kanssa. Nuorille toteutettiin 7 kertaa kestänyt ohjaajakoulutus vuodenvaihteessa ja tämän jälkeen kukin heistä ohjasi 4 ryhmäkertaa, lisäksi heillä oli yksi työnohjauskerta. Vertsikoista kuoriutui hyvin innokkaita ja taitavia ohjaajia. Taustalla toiminut opettaja Sanna Ryökkynen toteaakin: Oli hienoa seurata, miten muut ryhmäläiset ottivat vertsikat vastaan ja kunnioittivat kaverin työtä erityisen hienolla tavalla. Vertsikoiden työote oli mielestäni todella sitoutunutta. Poissaoloja ei ollut, ryhmässä oli hienoja keskusteluja yms. Ryhmät lähtivät nuorten omasta osaamisesta ja kiinnostuksesta. Monista ideoista muodostui lopulta viisi kokonaisuutta: Let s rock -musaryhmä, PC Hardware Lol -tietokoneryhmä, taideryhmä, hännänheiluttajat -koiraryhmä ja valokuvausryhmä. Miksi tällainen ohjausmalli sitten on tärkeä? Versikkana nuoren on mahdollista saada positiivisia onnistumisen kokonaisuuksia monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna: Minä osaan, minä kelpaan, minua kuunnellaan, minua arvostetaan. Ryökkynen lisäisi vielä: Uskon myös, että muut opiskelijat saivat innostuksen kipinän ehkä minäkin voisin? Näkevät itsensä ja toisensa aktiivisina toimijoina ei vain vastaanottajina! Katsotaan, millaista jatkoa vertsikka saa! 20 21

12 Sometusta! Vuoden aikana somen eli sosiaalisen median parissa tehtiin paljon kaikenlaista. Oppilaitokselle luotiin viimein 2014 vuoden lopussa Instagram tili: mah_ ta_va. Tilille onkin sen ensimmäisen puolivuotisen kauden aikana tipahdellut vaikka minkälaisia kuvia ja onpa se kerännyt jo kiitettävät satakunta seuraajaakin. Alkusyksystä #kutsumua-kampanja sai maanlaajuisesti ihmiset kiinnittämään huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja siihen puuttumiseen, niin myös meillä. Nuorisotyön viikolla oltiin #Hupparikansan- Puolella ja keväällä postailtiin #eivihapuheelle julkaisuja. Mukana menossa olivat myös 500 tykkääjän rajapyykin ylittänyt Facebook-sivusto, useat blogit, google+ ja YouTube-kanavamme. Taitaja-kisat Taitaja2015 -suurtapahtuma pidettiin Turussa. Taitaja-tapahtuman yhteydessä järjestettiin erityistä tukea tarvitsevien TaitajaPlus-ammattitaitokilpailu. Siihen voivat osallistua kaikki ne, joille on oppilaitoksessa tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Menestystä kisoista tulikin: Puhdistuspalvelut -lajissa Elisa Riihimäki voitti finaalissa kultaa! Yritys Hyvä 2015 Liiketalouden TAL13-ryhmän opiskelija Jukka Piippo oli yksi valtakunnallisen Yritys Hyvä -kirjoituskilpailun voittajista. Jukan voittoisa teksti ammatillisten oppilaitosten kirjoitussarjassa oli nimeltään Verkkomyynti kehittyy ja valloittaa. Yritys Hyvä on vuodesta 1985 käynnissä ollut valtakunnallinen kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria yrittämään. SAKU ry:n salibandyturnaus Validian salibandyjoukkue puolusti mestaruutta jo toista kertaa SAKU ry:n turnauksessa, joka järjestettiin Kisakalliossa toukokuussa. Ennen turnausta joukkue harjoitteli kolme kertaa viikossa, mikä näkyi tuloksessa. Joukkue taituroi mestaruuden itselleen kolmannen kerran peräkkäin! Talent Pikatreffit Käyttääksemme tuoretta sanontaa: TalentPikaTreffit 2014 tuli, näki ja voitti! Syksyllä 2014 Validia Ammattiopiston 7 opiskelijaa saivat laadukkaan valmennuksen omaan hissipuheeseensa, jolla on merkitystä nykypäivän työmarkkinoilla. Hissipuhe sai tulikasteensa TalentPikaTreffeillä, jossa 4 työnantajaa oli tarjoamassa avoinna olevaa työssäoppimispaikkaa opiskelijoillemme. Opiskelijat latasivat kaiken Talent-valmennuksessa imetyn markkinointiopin 2 minuuttiin, jonka jälkeen myös työnantajat saivat 2 minuuttia myydä avoinna olevaa työssäoppimispaikkaa opiskelijalle. Tämän jälkeen osapuolet saivat 2 minuuttia aikaa keskustelulle, jossa puitiin syntyikö matchia potentiaalisen työnantajan ja työssäoppijan välille. Työssäoppimisen liekki lepatti siihen malliin, että useat opiskelijat ja työnantajat saivat haluamansa; juuri oikean työssäoppijan tai työssäoppimispaikan. Voittokulku jatkukoon vuonna Työnhakukoulu 2015 Uraohjauspalvelujen Työnhakukoulu-konsepti sai jatkoa tammikuun alussa kun 30 opiskelijaa kokoontui Mannilan auditorioon opiskelemaan työnhaun saloja. Neljänä keskiviikkona käytiin läpi mm. työnantajien odotuksia, työelämän pelisääntöjä, ansioluettelon ja hakemuksen tekemisen pragmatiikkaa sekä uusien työnhaun välineiden, kuten Video-CV:n tekemistä. Työnhakukoulu huipentui Mahdollisuuksien kevätrekrymessuille, missä opiskelijat suorittivat työnhakukouluun liittyvän päättötyönsä kohtaamalla ainakin 3 työnantajaa. Kustakin kohtaamisesta he saivat kuittauksen työnhakupassiinsa. Työnhakukoulu tuotti useita työssäoppimispaikkoja ja kesätyöpaikkoja, jotka parhaimmillaan johtavat jopa pidempiaikaisiin työsuhteisiin. Mahdollisuuksien kevät -rekrymessut 2015 Mahdollisuuksien kevät -rekrymessuille osallistui helmikuussa 12 näytteilleasettajaa sekä n. 120 työssäoppimis- tai työpaikkaa etsivää opiskelijaa. Joukossa oli kattava läpileikkaus työnantajien kirjosta; oli kaupunkien edustajia, yritysten johtajia, rekrytointiyritysten rekrytoijia sekä työpankkiyritysten kermaa. Messut saivat arvoisensa startin koulutuspäällikön laukaistessa kiihkeän rekrymessuiltapäivän käyntiin. Messut poikivat lukemattomia kohtaamisia, kättelyitä, ansioluetteloiden kahinaa sekä eportfoliotyöpajan erinomaista ohjausta oman osaamisen markkinointiin. Tapahtuma ylitti uutiskynnyksen ja myös järjestävän tahon reaaliodotusarvot osoittaen, että Validian rekrymessuilla on paikkansa rekrymessujen kirjossa. Tabletit ja sosiaalisen median käyttö opetuksessa. Roolit vaihtuivat hetkeksi, kun opiskelijat pääsivät ohjaamaan opettajia. Ohjaajana toimimisen-kurssin aikana oppilaat tutustuivat opettajan ohjauksen avulla sosiaalisen median sekä tablettien sovelluksiin. Kokonaisuus jakaantui neljään osaan: materiaalin tekemiseen, materiaalin jakamiseen, opetuksen aikaiseen sekä testien pitämisen sovelluksiin. Validian henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua koulutukseen ja opiskelijat pääsivät vuorostaan ohjaamaan mm. opettajia sosiaalisen median käytössä. Näin saatiin useita Android ja ipad sovelluksia laajempaan käyttöön. Mestarimyyjät Mestarimyyjät kukitettiin 28. kerran oppijakson päätöstilaisuudessa keskiviikkona Todistuksen lisäksi 4 parasta opiskelijaa sai lisäksi 50 euron arvoiset stipendit. Mestarimyyjä -oppijakso on Keskon verkossa järjestämä koulutus sekä kaupan alan työntekijöille että oppilaitoksille. Vallataan Validia Värein Validia vallattiin värein katutaideviikolla toukokuussa. Pääkampuksen sisäpiha täyttyi väreistä ja työn touhusta, kun opiskelijat saivat mahdollisuuden tehdä taidetta, tuunata ja värittää avoimissa työpajoissa. Värikkäitä tauluja, oksia, kiviä ja henkareita ilmestyi vähitellen ympäri kampusta ja myös täyttyi piristävistä kuvista. Toiminnallisia tutustumispäiviä syksyllä ja keväällä Uusille opiskelijoille suunnatut toiminnalliset tutustumispäivät saivat suuren suosion ja paljon kiitosta sai omien opiskelijoidemme osallisuus päivän toteutuksessa. Valmentavan koulutuksen tutustumispäivät pidettiin , ja Kuntolassa. Tervetulotoivotusten jälkeen tutustujat jakaantuivat kuuteen opiskelijoiden opastamaan pienryhmään. Pieniryhmät kiersivät eri toimintapisteissä, joissa esiteltiin eri opetusryhmien ammatilliset suuntaukset. Tutustujat saivat osallistua muun muassa verenpaineen mittaukseen, tuolijumppaan, nokkakärryllä pujotteluun, harjoituskioskilla asiointiin ja työpaja Duunilassa huovutusvillan punnitsemiseen. Lisäksi sai seurata keittiön käytännön opetusta maistiaisten kera. Tutkintotavoitteisen linjan opiskelijoiden valmistaman maukkaan yhteisen keittolounaan jälkeen lähdettiin tutustumiskierrokselle nuorten asuntolaan ja pääkampukselle. Iltapäivän ohjelmassa oli aikuisille infoa oppilaitoksestamme ja hakumenetelmistä. Samaan aikaan oppilaat saivat pitää hauskaa yhdessä Validian opiskelijoiden kanssa erilaisten liikunnallisten pienpelien, kuten esimerkiksi puhallustikkailun parissa liikuntasalissa. Vaihtoehtona oli osallistuminen ohjattuun rentoutumiseen rauhallisessa aistihuoneessamme tai tutustuminen musiikkiluokan toimintaan. Perustutkinnot esittäytyivät Vilskettä ja vilinää riitti myös maanantaina kun perustutkinnot esittäytyivät ja oppilaitokseen pääsi tutustumaan toiminnallisesti. Tutustuminen alkoi lyhyellä infolla, josta mm. tutorien opastuksella lähdettiin kierrokselle. Kampusta kierrettiin ryhmissä ja eri pisteissä oli kyseiseen tutkintoon liittyviä erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi autopuolella pääsi mittaamaan renkaan ilmanpainetta, kiinteistöpuolella pääsi arvuuttelemaan eri laitteiden käyttötarkoitusta ja logistiikkaan pääsi tutustumaan makean keräilytehtävän kautta. Liiketaloudenpuolella erilaisiin laitteisiin ja opiskeluun tutustumisen ohessa saattoi myös pyöräyttää onnenpyörää ja kodinhuoltajaopiskelijoilla oli pääsiäisaiheinen tehtävä tutustujalle

13 ANSIOMERKIT ANSIOITUNEET MAHDOLLISTAJAT Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien saajat: Suomen Leijonan ansioristi Lehtori Anna Rosendahl Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein Lehtori Ismo Åberg Invalidiliitto ry:n ansiomerkit: 20 v Lehtori Matti Karko Lehtori Anna-Maija Lahtela Hyvinvointipalvelujen ohjaaja Paula Loukimo 10 v Toimistovahtimestari Anita Backman Kehittämispäällikkö Seija Eskola Päätoiminen tuntiopettaja Aila Kaltiainen 24 25

14 TOIMIELIMET JOHTOKUNTA Markku Wallin, osastopäällikkö Tieto-osasto TEM, puheenjohtaja Pirjo Väänänen, työllisyysasioiden päällikkö, SAK Jari Lausvaara, koulutusjohtaja, Järvenpään kaupunki Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vamlas Kirsi Väänänen, diplomikauppias, Intersport Järvenpää Kirsi Kant Järvenpään Seudun Invalidit Anne Sahlman-Kiiski, fysioterapeutti, henkilöstön edustaja Kimmo Jokinen, opettaja, henkilöstön edustaja Gabriel Savinen, AVA-Musa14, opiskelijoiden edustaja Miika Snellman, DAT14B, opiskelijoiden edustaja Tiina Meriläinen, Validia Ammattiopisto rehtori, sihteeri Marja Pihnala, toimitusjohtaja, Invalidiliitto ry JOHTORYHMÄ Tiina Meriläinen, rehtori Marja-Liisa Rahikkala, talouspäällikkö Helmi Sirkiä, koulutusjohtaja Minna Lumme, koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen, koulutusjohtaja Tiina Mäki-Gaetz, koulutusjohtaja YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Tiina Meriläinen, puheenjohtaja Kimmo Jokinen, vpj Marja-Liisa Rahikkala Minna Sandberg Arja Puttonen Pekka Pirnes Satu Tanskanen Anne Ruuth, sihteeri TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA Työnantajan edustajat: Tiina Meriläinen Pekka Pirnes, työsuojelupäällikkö Varajäsen: Marja-Liisa Rahikkala Työntekijöiden edustajat: Pekka Makkonen Matti Lehtinen Varajäsen: Kari Ponkilainen Toimihenkilöiden edustajat: Marika Lahtinen Satu Tanskanen Varajäsen: Heli Suominen Opettajien edustajat: Eija Lempinen Jarmo Heino Varajäsen: Aki Mikkonen Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu: Pekka Makkonen Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu: Marika Lahtinen Opettajien työsuojeluvaltuutettu: Eija Lempinen AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTA Tiina Meriläinen, rehtori, pj Anne Ruuth, sihteeri Marjo Muotka, erityisopettaja Sirja Rousi, päätoiminen tuntiopettaja Jorma Varkila, vpj, kuntoutuspäällikkö, Invalidiliitto ry Anssi Haataja, kehityspäällikkö, Rocla Oy Ossi Huttunen, tj, DataPro Palvelut Keijo Kallunki, kelloseppä Niina Ahola, opiskelija Pekka Sjöman, opiskelija 26 27

15 validia-ammattiopisto.fi google.com/+validia-ammattiopistofi Validia Ammattiopisto PL 46, Mannilantie Järvenpää p /1500/2831

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Vertailtavaa tietoa koulutuksen vaikutuksesta opiskelijoiden elämänlaatuun, työllistymiseen ja jatkopolkuihin ammatillisessa erityisopetuksessa

Vertailtavaa tietoa koulutuksen vaikutuksesta opiskelijoiden elämänlaatuun, työllistymiseen ja jatkopolkuihin ammatillisessa erityisopetuksessa Vertailtavaa tietoa koulutuksen vaikutuksesta opiskelijoiden elämänlaatuun, työllistymiseen ja jatkopolkuihin ammatillisessa erityisopetuksessa - AEO-mittarit ja portaali Ammatillisen koulutuksen laatuverkosto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY 2

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY 2 Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY 2 Väliraportti 1.12.2012 30.8.2013 1 Tiivistelmä Väliraportissa kuvataan Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -jatkohankkeen (YTY2)

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Uraohjaus ja sen toiminta työllistämisen verkostoissa. Uraohjaaja Tuomas Kaihua Validia Ammattiopisto

Uraohjaus ja sen toiminta työllistämisen verkostoissa. Uraohjaaja Tuomas Kaihua Validia Ammattiopisto Uraohjaus ja sen toiminta työllistämisen verkostoissa Uraohjaaja Tuomas Kaihua Validia Ammattiopisto Sisältö Validia Ammattiopiston uraohjaus perustuu yhteistyöhön erilaisten toimijoiden kanssa ja on tuonut

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty )

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty ) YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 (päivitetty 17.11.2015) 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

www.turkuai.fi Uusi Valma Opinto-ohjaaja Emma Nylund

www.turkuai.fi Uusi Valma Opinto-ohjaaja Emma Nylund Uusi Valma Opinto-ohjaaja Emma Nylund 1 Opetushallituksen hanke - Hankeaika 1.1.2014-31.5.2015 - Hankkeessa mukana Oulu ja Turun ammatti-instituutti - Hankkeessa luvattua: - Opiskelijoiden profilointi

Lisätiedot

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA Polkuja työelämään seminaari 20.3.2007 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tapani Hiltunen Keravan ammattiopisto Sisältö Ammatillisen

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä Koul KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina - Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa Seija Eskola Validia Ammattiopisto Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa 14.10.2016 Validia Ammattiopisto Järjestämme ammatillisena erityisopetuksena koulutusta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS ERITYINEN-PROJEKTIN PÄÄTÖSSEMINAARI 20.3.2007 Anne Aalto, Kim Karlsson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

OPISKELU VALIDIA AMMATTIOPISTOSSA

OPISKELU VALIDIA AMMATTIOPISTOSSA HAKIJAN OPAS LUKUVUOSI 2016 2017 SISÄLLYS: Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Koulutustarjonta 2016 2017 4 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 7 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 16.3.2012, Lahti YHTEISET

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopisto Stadin ammattiopisto Lukuvuoden 2014-2015 aloitustilaisuus Leena Mäkelä 4/5/13 Tervetuloa töihin! Stadin ammattiopiston toinen lukuvuosi alkaa Opiskelijarekrytointi jatkuu edelleen Oppimisympäristöjä parannetaan

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. Koulutuskeskus Salpauksen,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot