VALIDIA AMMATTIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI SISÄLLYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALIDIA AMMATTIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI SISÄLLYS"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUOSI

2 SISÄLLYS VALIDIA AMMATTIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI Validia Ammattiopiston ensimmäinen vuosi 3 Mahdollisuuksien talo lukuvuonna Mahdollisuuksien talon voimavarat 8 Ammatillinen erityisopetus Mahdollisuuksien talossa 10 Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut 13 Validia Ammattiopiston projektit ja kehittämishankkeet 14 Cando koulutusalat ylittävää opiskelua 18 Lukuvuoden kohokohtia 20 Ansiomerkit 25 Toimielimet 26 Vaikka oppilaitoksellamme on pitkä yli 70 vuoden historia, kulunut vuosi on ollut vireillä olevine uudistuksineen kuin ensimmäinen vuosi. Näkyvin muutos on ollut käyttöön otettu uusi nimi Validia Ammattiopisto. Uusi nimi on löytänyt hienosti tiensä ihmisten mieliin ja tunnettuus on saavutettu nopeasti. Sekä opiskelijamme että henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä muutokseen. Validia nimi kattaa Invalidiliiton uuden palvelukokonaisuuden. Invalidiliiton asuminen, kuntoutus ja koulutus ovat nyt saman Validia nimen alla. Validia on lupaus suomalaisesta, asiantuntevasta ja yhteiskunnallista hyvinvointia lisäävästä palvelusta. Yhteistyö Invalidiliiton kanssa on tiivistynyt. Ammattiopisto on nyt oma sektorinsa Invalidiliitto-konsernissa kuntoutuksen, järjestötoiminnan ja asumisen rinnalla ja siten suoraan toimitusjohtajan ohjauksessa. Aseman muuttuminen konsernin hallinnossa on lisännyt liittohallituksen mielenkiintoa oppilaitosta kohtaan. Toisen asteen lakimuutosten valmistelu ja oppilaitoksen tulevien vuosien mittavat investointihankkeet ovat syventäneet yhteisen keskustelun strategisen aseman ja tulevaisuuden määrittelyksi. Vaikka lakimuutokset raukesivat, nähtäväksi jää kuinka jo sovitut rahoituksen vähennykset toteutetaan eli huoli tulevaisuuden taloudellisista toimintaedellytyksistä on yhä olemassa. Muutosten keskellä taloudellinen tilanteemme on kuitenkin pysynyt hyvänä, mikä luo luottamusta tulevaisuuteen. Kilpailu kiristyy myös toisen asteen koulutustarjonnassa. Strategian kautta on hyvä miettiä vahvuuksiamme ja kehittämiskohteitamme. Vuoden aikana on tehty paljon työtä vastaamalla opetuksen ja sen tuen uudistuksiin. Opiskelijahuoltolain voimaantulo elokuussa toi uudet tehtävänimikkeet opiskelijahuoltoon ja toimintaa kehitettiin yhteisöllisen tuen suuntaan niin, että tuki on kiinteä osa opetusta ja ohjausta eikä nippu erillisiä toimia. Osaamisperusteisuuteen siirtyminen on ollut iso toiminnan ja ajatteluprosessi muutos. Koulutusjohtajat yhdessä koulutuspäälliköiden ja opetushenkilöstön kanssa ovat tehneet valtavasti työtä uudistuksen läpi viemiseksi. Kaiken uuden keskellä on tehty perustyötä tuloksellisesti. Opiskelijat ovat tyytyväisiä, he ovat työllistyneet hyvin ja keskeyttämislukuja on saatu alemmas huolimatta siitä, että opiskelijoistamme yhä useampi tarvitsee henkilökohtaista apua ja he tarvitsevat nuoruutensa tai tuentarpeensa takia yhä enemmän ohjausta ja aikaa. Validia Ammattiopistona on hyvä jatkaa ja kehittää edelleen toimintaa toimivalta pohjalta. Osaava henkilöstö, toimiva lähiesimiestyö, selkeä tehtävä ja talouden tasapaino ovat asioita, joiden pohjalle rakennamme tulevaisuuden. rehtori Tiina Meriläinen TOIMITUS Marika Lahtinen, Tiina Meriläinen VALOKUVAT Validia Ammattiopiston henkilökunta ja opiskelijat, Minna Rossi ULKOASU JA TAITTO Johanna Paulin 3

3 MAHDOLLISUUKSIEN TALO LUKUVUONNA Validia Ammattiopisto on Invalidiliiton ylläpitämä ammatillinen oppilaitos, jonka erityisenä koulutustehtävänä on ammatillisen erityisopetuksen sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen järjestäminen. Tuotamme lisäksi ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus ja tukipalveluja. Validia Ammattiopisto toimii opiskelijalähtöisesti ja Invalidiliiton periaatteiden mukaisesti edistää ja kehittää toimintakyvyltään erilaisten ja fyysisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Huolehdimme esteettömyyden ja tasa-arvoisuuden toteutumisesta vaikeasti vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien koulutuksessa. NOUDATAMME INVALIDILIITON ARVOJA ihmisarvo luotettavuus rohkeus avoimuus uudistuminen STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Yksilöllisten polkujen mahdollistaminen Verkostotoiminnan valinnoilla vahvistumme Johtamiskäytänteiden ja foorumien uudistusta jatketaan Opiskelijan työllistymistä tuetaan suunnitelmallisesti Kohderyhmävalintoja ja palveluntarjontaa terävöitetään Asiantuntijuus- ja vaikuttamisrooleihin panostetaan Talouden ennakointi vastaamaan muuttuvia tilanteita Painopisteet Koulutuksen painopisteenä ovat edelleen olleet yksilölliset opintopolut ja osaamisperusteinen koulutuksen kehittäminen. Luomme opiskelijalle yksilöllisen oppimisen polun elinikäisen osaamisen ja elämänhallinnan parantamiseksi, lisäksi olemme vahvistaneet ydinosaamistamme tukemaan yksilöllisten polkujen toteutumista myös osaamisperusteisuuteen siirryttäessä. Osaaminen ja uusimman tiedon hyödyntäminen on ydintehtävä eli opetuksen kannalta elintärkeätä. Osaamisen työryhmä on laatinut osaamisen kehittämisen suunnitelman ja rehtori on mukana Invalidiliiton johtamisakatemian käynnistämisessä. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on organisaation perustehtävän vaatima osaaminen, joten osaamisen ylläpito ja jakaminen sekä moniammatillinen yhteistyö nousevat organisaation kehittämisen ja henkilöstösuunnittelun kärkeen. Nuoret ovat Ammattiopiston asiakkaita. Nuorisotakuun linjauksiin on vastattu valitsemalla koulutukseen kohderyhmän mukaan alle 25-vuotiaita. Heitä oli 2014 kevään valinnoissa 80 % valituista. Olemme tukeneet opiskelijan osallisuutta varsinkin asuntolan ja vapaa-ajan toimijoiden kautta. Johtamista on uudistettu vakiinnuttamalla esimiesjärjestelmää ja vahvistamalla osallistumisen foorumeja toimimaan entistä paremmin. Alueellinen yhteistyö nivelvaiheissa on avainasemassa niin tutkintotavoitteisessa kuin valmentavassa koulutuksessakin. Päämääränämme on, että olemme osa tunnistettua elämänkaaren kattavaa palvelujärjestelmää sekä osaava, tavoitteellinen toimija asiantuntijaverkostoissa. Talous ja resurssit Koulutuskeskuksen opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa oli keskimäärin 608 vuonna 2014, Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän vuoden 2014 järjestämisluvan mukainen vuotuinen opiskelijamäärä oli 600. Henkilöstön määrä henkilötyövuosiksi muutettuna vuonna 2014 oli keskimäärin 244 ja henkilöstönmäärä oli vuoden lopussa 281. Asiakkaat Opiskelijarakenne on ollut erityisopetuksen tavoitteiden ja ammatillisen erityisopetuksen strategian linjausten mukainen. Kaikki opiskelijat olivat erityisopiskelijoita, korkeinta korotettua yksikköhintaa saatiin 51 opiskelijasta. Hakijoita tutkintotavoitteiseen ja valmentavaan koulutukseen oli yhteensä 859, joista valittiin 373 opiskelijaa. Oppilaitoksen avoimissa tutustumisinfoissa kävi yhteensä 597 henkilöä ja koulutuskokeilijoita oli 76. Vuonna 2014 ammatillisen perustutkinnon suoritti 94 opiskelijaa. Negatiivinen keskeyttämisprosentti oli 2,7 % (2013 3,1 %) Yhteiskunnallinen ja asiakasvaikuttavuus Tutkinnon suorittaneista puoli vuotta valmistumisen jälkeen töissä oli 50 %:a opiskelijoista. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (I) koulutuksen opiskelijoista jatko-opintoihin siirtyi 91 %. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan (II) koulutuksen opiskelijoista työhön siirtyi 50 % ja opiskelemaan 19 % opiskelijoista. AMMATTIOPISTON VISIO Merkittävä mahdollisuuksien avaaja Mahdollisuuksien talossa rohkaisemme sinua tavoittelemaan unelmiasi ja toteuttamaan tavoitteitasi ammatista, työstä toimivasta arjesta. Asiantuntijuudellamme edistämme esteettömyyttä, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. 4 5

4 Ammatillisen erityisopetuksen perusteet Kaikki Validia Ammattiopiston opiskelijat ovat erityisopiskelijoita. Yleisimmät perusteet erityisopetukselle ovat psyykkiset pitkäaikaissairaudet (24 %), lievä kehityksen viivästyminen (15 %) sekä kielelliset vaikeudet (14 %). TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS, ensisijainen peruste*: Näkövamma 0 % Kuulovamma 1 % Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 1 % Vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma) 2 % Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 2 % Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 6 % Fyysiset pitkäaikaissairaudet 10 % Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 10 % Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 12 % Lieväkehityksen viivästyminen 13 % VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS, ensisijainen peruste*: Näkövamma 0 % Kuulovamma 0 % Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 2 % Fyysiset pitkäaikaissairaudet 4 % Kielelliset vaikeudet 6 % Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 7 % Hahmottamisen,tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 7 % Vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma) 9 % Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 9 % Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 15 % Kielelliset vaikeudet 18 % Lieväkehityksen viivästyminen 18 % Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 25 % Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 23 % *Tilastokeskuksen luokitus *Tilastokeskuksen luokitus % OPISKELIJOIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN PÄÄTYTTYÄ ,1 0 18,7 12,5 18,7 TYVA Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ,2 3,9 3,9 AVA Ammatilliseen koulutukseen valmentava 23,6 27,8 2,8 23,6 22,2 Tutkintotavoitteinen koulutus Työllistyminen, palkkatyö Muu työllistyminen Jatko-opinnot Työtön työnhakija Muu sijoittuminen 6 7

5 MAHDOLLISUUKSIEN TALON VOIMAVARAT Henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuonna 2014 keskimäärin 244 henkilöä (248 v. 2013), joista opettajia oli 89. Henkilöstöstä 33 % oli määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta. Vakinaisesta henkilöstöstä 35 % on työskennellyt koulutuskeskuksessa yli 10 vuotta. HENKILÖSTÖ opettajat muu henkilöstö yhteensä Talous ja investoinnit Oppilaitoksen toiminnan rahoituksen kannalta tärkein tekijä on opiskelijamäärä, jonka perusteella oppilaitos saa valtionosuustulonsa (yksikköhintatuotot). Yksikköhintatuottojen määrä vuonna 2014 oli yhteensä 19,6 milj. euroa, mikä on 96 % kokonaistuotoista. Oppilaitoksen kuluista henkilöstökulujen osuus oli 74 %, palvelujen ostot 13 %, aineet ja tarvikkeet 5 %, vuokrat 6 % ja muut menot 2 % TUOTOT Yksikköhintatuotot Muut myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Henkilöstömenot Palveluiden osto Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut menot Sisäiset kulut KÄYTTÖKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖKATE POISTOT KÄYTTÖJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS INVESTOINNIT rakennusinvestoinnit 0 0 käyttöomaisuusinvestoinnit

6 AMMATILLINEN ERITYISOPETUS MAHDOLLISUUKSIEN TALOSSA Tunnusluvut 2014 OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN Ammatillinen peruskoulutus Tekniikka ja liikenne Kulttuuri Liiketalous ja hallinto Luonnontiede Matkailu- ja ravitsemisala Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava I Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava II Kotitalousopetus Talouskoulu YHTEENSÄ SUORITETUT OPINNOT Toisen asteen tutkinnon suorittaneet Ammatillinen peruskoulutus Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus yhteensä Kotitalousopetus Hakijamäärät Valitut opiskelijat Opintonsa keskeyttäneet 8,6 9,4 % 8,9 % AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kulttuuri Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuvaartesaani, 120 ov Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma, artesaani, kultasepänala, 120 ov Luonnontieteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen koulutusohjelma, datanomi, 120 ov Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja, 120 ov Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltajan koulutusohjelma, toimitilahuoltaja, 120 ov Tekniikka ja liikenne Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja, 120 ov Autoalan perustutkinto, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma, pienkonekorjaaja, 120 ov Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, kelloalan koulutusohjelma, kelloseppä, 120 ov Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja, 120 ov Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, hienomekaanikko, 120 ov Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja, 120 ov Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma sekä talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, merkonomi, 120 ov AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) Ammatinvalintaan ja opiskeluun valmentava, Järvenpää, Tampere, Tuusula, Helsinki, Kerava ov Asperger-henkilöille, Järvenpää, ov Koti- ja puhdistuspalvelualalle, Järvenpää 40 ov Liiketalouden alalle, Järvenpää, 40 ov Liikuntapainotteinen, Järvenpää 40 ov Logistiikka-alalle, Järvenpää 40 ov Musiikkipainotteinen, Järvenpää 40 ov Psyykkistä tukea tarvitseville, Järvenpää, Tampere, ov Sosiaali- ja terveysalalle, Järvenpää, 40 ov Tekniikan ja liikenteen alalle, Järvenpää, 40 ov Tieto- ja viestintätekniikan alalle, Järvenpää, 40 ov Vaikeasti liikunta- ja monivammaisille, Järvenpää, ov TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA II) Erilaisiin työtehtäviin valmentava, Järvenpää 40 ov Hoiva-alan työtehtäviin, Järvenpää, ov Kaupan alan työtehtäviin, Järvenpää, ov Kotityö- ja puhdistuspalvelualan työtehtäviin, Järvenpää, ov Logistiikka-alan työtehtäviin, Järvenpää ov Vaikeasti liikuntavammaisille, Järvenpää ov 10 11

7 AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Ammatillisten erityisoppilaitosten tehtävänä on erityisopetuksen kehittäminen sekä siihen liittyvät tukija ohjaustehtävät. Validia Ammattiopisto toteuttaa asiantuntijapalveluina koulutuksia ja konsultaatiota sekä tuottaa materiaaleja ja tukee alueellista erityisopetuksen kehittämistä. Asiantuntijapalvelut on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä muille erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville. Palvelujen tavoitteena on edistää koulutuksen saavutettavuutta kaikille opiskelijoille. Asiantuntijapalveluita on toteutettu oppilaitoskohtaisina koulutuksina ja konsultaatioina opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä alueellisina koulutuksina ja kehittämisverkostoina. Painopisteenä on ollut alueellinen kehittämisyhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa Keski-, Itä- ja Länsi-Uudellamaalla sekä Kymenlaaksossa. Myös ruotsinkielisille oppilaitoksille on toteutettu asiantuntijapalveluita yhdessä Optiman kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet myös valmistavia ja valmentavia koulutuksia, oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset sekä nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö ja lukiot. Toteutimme asiantuntijapalveluita OKM:n ja OPH:n hankerahoituksella sekä maksullisena palvelutoimintana. Asiantuntijapalvelujen sisältöjen painopisteet ovat liittyneet ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen uudistuksiin mm. työelämälähtöinen oppiminen ja ohjaus, yksilölliset opintopolut, tuettu oppisopimus sekä yhteisöllinen hyvinvoivan oppilaitoksen rakentaminen. Asiantuntijapalveluita on toteutettu myös mm. tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen pulmien ja opiskelijan psyykkisten tuen tarpeiden huomioinnista opetuksessa ja ohjauksessa sekä aikuisten erityisestä tuesta. Alueelliset kehittämisverkostot ovat vakiintuneet osaksi asiantuntijapalvelujen toimintaa: VALMAkoulutuksen verkosto, Tuetun oppisopimuksen verkosto, Kymenlaakson ammatillisen erityisopetuksen verkosto, Alueellinen erityisopetuksen vastuuhenkilöiden verkosto, Kuuma-kuntien työpajojen ja etsivän nuorisotyön sekä oppilaitosten yhteistyöverkosto ja Työhönvalmennuksen verkosto toimivat säännöllisesti. Työhönvalmennuksen verkostopäivä toteutimme yhdessä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa kolmatta kertaa. Se kokosi Järvenpäähän marraskuussa 120 tuetun työllistymisen, työvalmennuksen ja oppilaitosten työllistymisen tukemisesta kiinnostunutta henkilöä. Olemme kehittäneet asiantuntijoina toimivien perehdytystä sekä toteuttaneet yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa asiantuntijuuden kehittämisohjelman. Asiantuntijapalvelujen toteuttamisessa hyödynnämme entistä enemmän verkkopedagogiikkaa. Yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa eri tahojen kanssa on jatkettu. Olemme osallistuneet valtakunnalliseen ammatillisen erityisopetuksen kehittämistyöhön ja materiaalien tuottamiseen mm. Mukautettu opetus ja ohjaus, Tuetun oppisopimuksen käsikirja. Yhdessä Keskupuiston ammattiopiston kanssa järjestämme erityisopetuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää verkkoluentosarjaa, Ammatillinen erityisopetus areenalla. Yhteistyö muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa on ollut tiivistä. Useat yhteistyöhankkeet ammatillisten erityisoppilaitosten tai muiden tahojen kanssa ovat tukeneet asiantuntijapalveluiden toteuttamista ja kehittämistä. TOTEUTETUT ASIANTUNTIJAPALVELUT V Toteutetut asiantuntijapalvelut 129 Osallistuneet 1738 Opiskelijatyöpäivät 2415 Asiantuntijoina toimineet Validia Ammattiopiston henkilöt 43 Palaute (ka) 4,

8 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET Ammattiopiston kehittämishanketoiminnalla tarkoitetaan julkista tukea saavia kehittämishankkeita. Kehittämishanketoiminnan tarkoituksena on sekä ammattiopiston oman toiminnan kehittäminen että vaikuttaminen alueelliseen ja valtakunnalliseen erityisopetuksen kehittymiseen. Hankkeet ovat olleet verkostoissa toteutettavia yhteistyöhankkeita, joissa Validia Ammattiopisto on toiminut joko koordinaattorina tai yhteistyökumppanina/ osatoteuttajana. Rahoittajina ovat olleet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Pohjois- ja Etelä-Suomen läänien aluehallintovirastot. Ammattiopiston hankkeiden painopisteinä ovat olleet 1. pedagoginen kehittäminen virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen työelämälähtöisen koulutuksen toteuttaminen tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisperusteisuus ja yksilölliset opintopolut opiskeluhuollon toteuttaminen opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaaminen 2. laadunhallinnan kehittäminen 3. kansainvälisen toiminnan kehittäminen 4. alueellisen nivelvaiheyhteistyön kehittäminen 5. muiden oppilaitosten henkilöstön erityisopetuksen osaamisen kehittäminen asiantuntijapalveluja toteuttamalla ja kokoamalla alueellisia erityisopetuksen kehittämisverkostoja Kehittämistyöllä uusia mahdollisuuksia Syksyllä 2014 käynnistettiin TUTKE2:n edellyttämä opetussuunnitelmatyö. Tutkintotavoitteisen koulutusohjelman opetushenkilöstö on ollut aktiivisesti mukana oppilaitoksen omassa opetussuunnitelmatyössä, joka valmistelee osaamisperusteisuuteen siirtymistä syksyllä Oppimisympäristöjä kehitetään yhä enemmän työelämälähtöisiksi, mikä heijastuu monessa muussakin projektissa. Ammattiopisto on mukana Aito Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeessa yhdessä Metropolialueen oppilaitosten kanssa (Omnia, Luksia, Varia, Stadin ammattiopisto, Helsingin Diakoniaopisto). Hanke alkoi elokuussa ja tavoitteena on yhteistyössä työelämäkumppaneiden ja oppilaitoskumppaneiden kanssa löytää, luoda ja jakaa toimivia tapoja varmistaa opiskelijoiden ammattitaidon kehittyminen aidosti osaamisperusteisesti. Pilottialoina oppilaitoksessa ovat kotityö- ja puhdistuspalvelujen ja autoalan opintolinjat. Lisäksi hankkeen puitteissa opetushenkilöstöä on osallistunut muiden oppilaitosten vastaavien koulutusalojen opettajien osaamisperusteisuuteen liittyviin yhteisiin tapaamisiin. Oppilaitoksen OPS-vastaaville järjestettiin joulukuussa myös ulkopuolista valmennusta tukemaan opetussuunnitelmatyön tekemistä. Erilaisten hankkeiden kautta on kehitetty opetusta ja oppimisympäristöjä. Liiketalouden ja datanomien koulutusohjelmat osallistuvat jo keväällä 2014 alkaneeseen Mutkattomat polut -hankkeeseen. Hankkeen muita toimijoita ovat Kiipula Ammattiopisto ja Orton Pro. Mutkattomat polut -hankkeen kautta vahvistetaan työelämälähtöisyyttä, työelämään valmentautumista ja ammatillisia opintoja opinnollistetaan tutkinnonosittain. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen on myös hankkeessa yhtenä osa-alueena. Työssä oppien ammattiin -hankkeessa on tuettu ja kehitetty erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 14 15

9 työssäoppimisjaksojen toteuttamista yrityksissä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää erityisopettajien ammattitaitoa ohjauksessa ja antaa yrityksille työkaluja myös ohjaamiseen ja koota hyviä käytänteitä. Mukana ovat logistiikan ja kiinteistöpalvelujen koulutusohjelmat ja hankkeen kumppaneita ovat Sasky ja Uudenmaan yrittäjät. Ammattiopiston uraohjauspalvelut on aktiivisesti mukana hankkeessa. Opettajien ja opiskelijoiden TVT-taitojen kehittämiseen on panostettu lukuvuoden aikana. Sähköistyvän työelämä-hankkeen aikana opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista sähköisten välineiden ja alustojen käyttöön työssäoppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa lisättiin. Opiskelijoiden eportfolio-osaaminen on lisääntynyt ja sen kautta on osaltaan edistetty työhakuun liittyvää osaamista. Hankkeessa korostui myös esteettömyys ohjauksen prosessissa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Liikemiesten kauppaoppilaitos ja Harjun oppimiskeskus. Validia Ammattiopistosta osallistuivat liiketalouden ja kultasepän opintolinjat. Logistiikan koulutusohjelma on ollut mukana TTS:n kanssa tehtävässä Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön -hankkeessa. Hankkeessa on mukana myös muita oppilaitoksia ja yrityksiä. Hankkeen aikana on toteutettu varastoturvallisuuskoulutusta varastostandardeihin ja kartoitettu varastotyöntekijöiden osaamisvaatimuksia. Hankkeen avulla lisätään valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä varastoalan töihin. Logistiikka-alan harjoitustilojen kehittäminen on ollut keskiössä. Opetuksen organisointia on muutettu tutkintotavoitteinen valmentava -jaosta osaamisaluejakoon. Osaamisalueet muodostuvat tutkintotavoitteisen ja valmentavan koulutuksen ryhmistä, opettajista, ohjaajista ja muista opetuksen tukihenkilöistä. Tavoitteena on ollut lähentää koulutusmuotoja niin, että joustavammat ja yksilöllisemmät opiskelijan polut toteutuvat. Opiskelussa on hyödynnetty tvt-tekniikkaa, työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja yrittäjyyttä. Uutta tapaa opettaa on tuettu hankkeilla ja koulutuksilla sekä Invalidiliiton i-puoti -yhteistyön kautta. Teemapäivien kautta on lisätty yhteisöllisyyttä ja opiskelijat osallistettu mukaan. Lisäksi on vahvistettu opettaja ohjaaja avustaja -tiimin yhteistyötä. Kansainväliset hankkeet Kansainväliset hankkeet tukevat oppilaitoksen strategisia painopisteitä tarjoamalla niin opiskelijoille kuin henkilöstölle mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja valmiuksiaan toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kansainvälistyvä ympäristö, johon myös vajaakuntoiset ja vammaiset tasavertaisina jäseninä kuuluvat, on luonteva osa oppilaitoksen oppimisympäristöä. Opettajat ovat lisänneet osaamistaan osallistumalla kansainvälisyyshankkeisiin ja ollen itse myös työeläjaksoilla ulkomailla. Opettajien työelämäjaksoja on toteutunut myös kotimaassa, mutta emme ole saavuttaneet tavoitetta kymmenen opettajan työelämäjaksosta. Kansainvälinen verkosto- ja projektiyhteistyö on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Oppilaitos on jäsenenä European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) verkostossa sekä AMEO:n kv-työryhmässä. Laatutyö Ammattiopisto on osallistunut kansallisiin laadunhallintaverkostoihin. Laadun kehittämistyöryhmän jäsenet ovat olleet mukana alueellisissa LARK3- laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, Yhdessä eteenpäin 2, Koordinaatit Laatumatkaajalle - hakkeissa ja AMEO-verkoston Palautetta kaikille -hankkeessa. Osana hanketyötä oppilaitos pilotoi OKM:n toimivaa laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristön. Pilotoinnin kokemuksia hyödynnettiin omassa oppilaitoksessa ja yhteistyöverkostossa 2015 tapahtuvaan arviointiin valmistautumisessa. Laatuverkoston jäsenenä osallistuttiin myös henkilökunnalle ja opiskelijoille tarkoitetun laadunhallinnan sähköisen perehdyttämismateriaalin tuottamiseen. Johtamisjärjestelmää uudistettiin 2014 lähiesimiesten aseman vakinaistamisella ja laadunhallinnan vastuut päivitettiin. Ammattiopistossa aloitettiin Tolalle! -laatuprojekti, jossa käynnistettiin toiminnanohjauksen ohjeistusten päivittäminen, henkilökunnan osallistaminen ja toteutettiin oman laadunhallintajärjestelmän itsearviointi, jonka OPH ja Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) auditoi toukokuussa Lisäksi oppilaitoksessa tehtiin henkilökunnalle ja opiskelijoille kehitetyn Laadunhallinnan sähköisen perehdytysmateriaalin testaus syksyllä Hyvinvoivan oppimisympäristön, opiskelijahuollon ja asumisen kehittäminen Syksyllä 2014 tuli voimaan uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Lain mukaan opiskeluhuollon painopiste oppilaitoksissa on yhteisöllinen opiskeluhuolto ja opiskeluhuollon toteuttaminen kuuluu kaikkien työntekijöiden työtehtäviin. Opiskeluhuollon työntekijöiden työnkuvaa uudistettiin siten, että heidän työnsä painopistealutta vahvistettiin opiskelijoiden oppimisen, ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen toimijoina. Järvenpään kaupunki aloitti lain edellyttämien palveluiden järjestämisen vuonna 2015 ja kaupungin kanssa sovittiin uuden lain edellyttämistä yhteistyökäytännöistä. Vuonna 2014 valmistui osana Arjen arkki -hanketta hyvinvoivan oppimisympäristön toimintamalli, jonka jalkauttamista jatketaan Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö (OHO) -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuu kahdeksan koulutuksenjärjestäjää, Validia Ammattiopisto toimii hankkeen koordinaattorina. Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö-hankkeessa on kaksi tavoitetta: Yhdenvertaisten palveluiden ja toimintakäytänteiden edistäminen sekä opiskelijoiden osallistaminen ja nostaminen aktiivisiksi toimijoiksi. Vuonna 2014 päättyi yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa toteutettu Osallistava opintojen aloituksen tuki -hanke, jossa oppilaitokseen koulutettiin 14 tutoropiskelijaa. Oppilaskunnan hallituksen toiminnan vakiinnuttaminen osaksi opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia aloitettiin. Kouluterveystutkimuksen ja Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksessa -tutkimuksen tulosten pohjalta aloitettiin opiskelijoiden osallistumisen edistäminen taukotoiminnan toteuttamiseen, oppimisympäristön viihtyisyyden kehittämiseen ja kiusaamista ehkäisevien mallien luomiseen. Asiantuntijapalvelut Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita on kehitetty ja toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamilla Yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen tukeminen yhteistyöllä YTY3 ja YTY4 -hankkeiden avulla. Näissä hankkeissa painopisteenä on ollut oppilaitoskohtaisten erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden toteuttaminen kehittämiskumppanuusperiaatteella. Toisena hankekokonaisuutena ovat olleet Validia ammattiopiston koordinoimat Opetustoimen henkilöstökoulutushankkeet: Ohjauksen osaajaksi verkostoyhteistyöllä, jossa painopisteenä on ollut lukioille ja nivelvaiheen toimijoille toteutetut asiantuntijapalvelut, ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishanke Erityisen hyvän opetuksen aika ja KOHO Kohdaten ja ohjaten osaavaksi opettajaksi -hanke, joka on uusi alkava hanke lukioiden ja nivelvaiheen toimijoiden tukemiseksi

10 CANDO KOULUTUSALAT YLITTÄVÄÄ OPISKELUA Cando-projekti on Invalidiliiton varainhankinnan ja Validia Ammattiopiston yhdessä toteuttama koulutusalarajoja ylittävä projekti, jolla vastataan tulevan opetussuunnitelmamuutoksen haasteisiin. Projektissa on luotu vaikeasti liikuntavammaisille Ava-Oviryhmän opiskelijoille oma työssäoppimisen ympäristö ja sitä kautta opetettu yrittämisen perusteita sekä tuotteen suunnittelun ja valmistamisen prosessia. Invalidiliitto tilaa opiskelijoiden käsityönä valmistamia tuotteita verkkokauppaansa myyntiin. Tuotesarjan nimeä varten Ava-Ovi-ryhmän opiskelijoilta kerättiin ehdotuksia, joista he itse valitsivat sopivimman. Parhaaksi ehdotukseksi valikoitui Cando Vammasta huolimatta minä pystyn tekemään mitä vaan. Logon toteutti graafisen suunnittelun ensimmäisen vuoden opiskelija. Invalidiliitto on puolestaan huolehtinut Cando-tuotemerkin lanseerauksesta ja markkinoimisesta. Projektista tuotteeksi Syksyllä parhaiksi myyntiartikkeleiksi arvioitiin koristeelliset kirjalippaat, polkupyörien satulasuojat, huovutetut tuotteet sekä vinyylilevykellot ja -kulhot. Tuotteiden valmistamisessa jokaisella opiskelijalla oli omat työtehtävät, jotka mietittiin tarkkaan etukäteen. Opiskelijan voimavarat ja mielenkiinnon kohteet otettiin huomioon työtehtävien jaossa. ta suurin osa menee Validia ammattiopiston vaikeavammaisten nuorten asuntola Einolan opiskelijoiden hyväksi. Einola on myös Ava-Ovi-ryhmän, Cando.- tuotteiden ja itse tuotelogon ideoinnin ja valmistamisen koti. Yhteistyöllä enemmän aikaan Cando-projekti on malliesimerkki koulutusalat ylittävästä ja erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntävästä opiskelusta sekä erityisesti Invalidiliiton yksiköiden välisestä yhteistyöstä. Invalidiliiton varainhankinnan keräyspäällikkö Petri Äikiä on ollut tyytyväinen projektiin. Yhteistyö on ollut avointa ja keskustelua on käyty aktiivisesti. En näe kuin positiivisia asioita tulevaisuudessa, kun yhteistyötä jatketaan. Työelämään tarvitaan aina uusia näkökulmia ja ideoita ja mikä olisi parempi yhteisö niitä tuottamaan kuin nuoret innokkaat opiskelijat, Äikiä toteaa Invalidiliiton varainhankinnasta ja viestinnästä kävi asiantuntijoita tutustumassa opiskelijoiden työskentelyyn ja tuotteiden valmistamiseen ensimmäisen kerran lokakuussa. Tuotteiden hinnoittelua varten toisen vuoden merkonomiopiskelijat toteuttivat helmikuussa markkinointitutkimuksen Järvenpään keskustassa. Datanomiopiskelijat puolestaan auttoivat helmi-maaliskuussa Cando-projektia sosiaalisen median osaamisellaan. Maaliskuusta alkaen liiton verkkokaupasta on löytynyt Cando.-tuotteet koko sarjana. Myyntituotos- Invalidiliitossa olisikin Äikiän mielestä hyvä kehittää yhteistyön muotoja yli sektorirajojen yhä enemmän. Äikiän mukaan perehtyminen vaikeavammaisten opiskelijoiden tilanteeseen on tuonut varmuuden siitä, että erilaisista rajoitteista huolimatta vammaisilla nuorilla on sama halu ja unelma löytää oma osaamisensa kuin fyysisesti terveilläkin nuorilla. Projektin merkitys oppimisympäristöjä ja eri koulutusalojen yhteistyötä kehittävänä kokeiluna on ollut merkittävä. Tästä on hyvä jatkaa. Olen Jessica. Olen tehnyt huovutettuja kyniä, palloja avainnauhoihin, saippuoita ja tehnyt koristeita saippuoiden ja kynien päälle. Olen tykännyt projektista, koska pystyn käyttämään siinä käsiä ja pidän muutenkin kaikista käsitöiden suunnittelemisesta ja tekemisestä. Kivoin työ on ollut saippuoiden ja koristeiden tekeminen. Saippuoita tein avustajan kanssa niin, että valitsin mieluisan värin, avustaja teki alun, sitten tehtiin yhdessä ja sanoin aina, kun piti lisätä villaa, saippuaa tai vettä. Tätä samaa tekniikkaa käyttäen tehtiin myös palloja ja kyniä. Ja koristeita tehtiin niin, että minä mietin mikä kuvio ja väri sopisi pohjan kanssa sitten, kun kuvio oli vähän oikeassa muodossa niin sitten tehtiin yhdessä joko kuiva tai märkä huovutuksella

11 LUKUVUODEN KOHOKOHTIA Kaamoksen kumousta ja iltojen iloa! Vapaa-ajan toiminnoissa on vuoden aikana tuttuun tapaan pelattu paljon sählyä, askarreltu ja neulottu luovissa-illoissa, vietetty peli-iltoja ja kuntoa on kohennettu mm. kuntosalilla ja höntsä -liikunnalla. Syksyyn on mahtunut huikeita retkiä, esimerkkinä retket Ateneum-taidemuseoon, jossa kävimme tutustumassa Tove Janssonin tuotantoon, seinäkiipeily-reissu Hyvinkäälle sekä Jokereiden voitokas KHLlätkämatsi Hartwall-areenalla. Marraskuussa juhlittiin asuntoloita: Einolan 10-vuotista taivalta ja Nuorten talon peruskorjauksen valmistumista. Juhlat saivat nimen Kaamoskekkerit, jonka teemana olikin tuoda valoa pimenevään syksyyn. Lumihiutaleita, lippunauhoja ja muita koristeita valmisteltiin yhdessä monena iltana ennen juhlia. Päivää siivittivät hyvät herkut ja mahtavat musiikkiesitykset, joista vastasi musaluokka Einolan juhlissa päivällä ja räppäri Jiitsei hienolla livefreestyle-vedollaan illan bileissä. Keväällä käynnistyi keramiikkapaja, jossa opeteltiin savesta tekemisen perusteita ja erilaisia tekniikoita mm. makkara- ja levytekniikkaa. Jokainen on voinut ideoida ja toteuttaa omien toiveiden mukaisia töitä. Vuoden aikana on tehty paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Järvenpään Seurakuntaopiston kanssa on mm. vietetty yhdessä Leiriniemen saunailtoja ja vierailtu toistemme luona sählyturnausten merkeissä. Validiaa jeesimässä nuorten vaikuttamis- ja osallisuusasioissa ovat olleet Nuorisoyhteistyö SEIT- TI ja nuorisotyöryhmä INTO. Multicoloured dreamskatutaidekollektiivin kanssa duunailtiin erilaisia luovia juttuja. Meidän seinät - projektissa nuoret loivat asuntolaan uudenlaista ilmettä kerroskohtaisten voimaeläin-teosten myötä. Lisäksi MCD on ollut mukana toteuttamassa erilaista ohjelmaa asukasilloissa. Versikka-toiminta käynnistettiin! Ensimmäiset verstsikka-ohjaajat valmistuivat Validiassa helmikuun lopussa. Vertsikka (vertaisohjaajakoulutus ja vertaisohjaaja toiminta) idea lähti kehittymään yhteistyössä Sosped-säätiön kanssa. Nuorille toteutettiin 7 kertaa kestänyt ohjaajakoulutus vuodenvaihteessa ja tämän jälkeen kukin heistä ohjasi 4 ryhmäkertaa, lisäksi heillä oli yksi työnohjauskerta. Vertsikoista kuoriutui hyvin innokkaita ja taitavia ohjaajia. Taustalla toiminut opettaja Sanna Ryökkynen toteaakin: Oli hienoa seurata, miten muut ryhmäläiset ottivat vertsikat vastaan ja kunnioittivat kaverin työtä erityisen hienolla tavalla. Vertsikoiden työote oli mielestäni todella sitoutunutta. Poissaoloja ei ollut, ryhmässä oli hienoja keskusteluja yms. Ryhmät lähtivät nuorten omasta osaamisesta ja kiinnostuksesta. Monista ideoista muodostui lopulta viisi kokonaisuutta: Let s rock -musaryhmä, PC Hardware Lol -tietokoneryhmä, taideryhmä, hännänheiluttajat -koiraryhmä ja valokuvausryhmä. Miksi tällainen ohjausmalli sitten on tärkeä? Versikkana nuoren on mahdollista saada positiivisia onnistumisen kokonaisuuksia monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna: Minä osaan, minä kelpaan, minua kuunnellaan, minua arvostetaan. Ryökkynen lisäisi vielä: Uskon myös, että muut opiskelijat saivat innostuksen kipinän ehkä minäkin voisin? Näkevät itsensä ja toisensa aktiivisina toimijoina ei vain vastaanottajina! Katsotaan, millaista jatkoa vertsikka saa! 20 21

12 Sometusta! Vuoden aikana somen eli sosiaalisen median parissa tehtiin paljon kaikenlaista. Oppilaitokselle luotiin viimein 2014 vuoden lopussa Instagram tili: mah_ ta_va. Tilille onkin sen ensimmäisen puolivuotisen kauden aikana tipahdellut vaikka minkälaisia kuvia ja onpa se kerännyt jo kiitettävät satakunta seuraajaakin. Alkusyksystä #kutsumua-kampanja sai maanlaajuisesti ihmiset kiinnittämään huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja siihen puuttumiseen, niin myös meillä. Nuorisotyön viikolla oltiin #Hupparikansan- Puolella ja keväällä postailtiin #eivihapuheelle julkaisuja. Mukana menossa olivat myös 500 tykkääjän rajapyykin ylittänyt Facebook-sivusto, useat blogit, google+ ja YouTube-kanavamme. Taitaja-kisat Taitaja2015 -suurtapahtuma pidettiin Turussa. Taitaja-tapahtuman yhteydessä järjestettiin erityistä tukea tarvitsevien TaitajaPlus-ammattitaitokilpailu. Siihen voivat osallistua kaikki ne, joille on oppilaitoksessa tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Menestystä kisoista tulikin: Puhdistuspalvelut -lajissa Elisa Riihimäki voitti finaalissa kultaa! Yritys Hyvä 2015 Liiketalouden TAL13-ryhmän opiskelija Jukka Piippo oli yksi valtakunnallisen Yritys Hyvä -kirjoituskilpailun voittajista. Jukan voittoisa teksti ammatillisten oppilaitosten kirjoitussarjassa oli nimeltään Verkkomyynti kehittyy ja valloittaa. Yritys Hyvä on vuodesta 1985 käynnissä ollut valtakunnallinen kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria yrittämään. SAKU ry:n salibandyturnaus Validian salibandyjoukkue puolusti mestaruutta jo toista kertaa SAKU ry:n turnauksessa, joka järjestettiin Kisakalliossa toukokuussa. Ennen turnausta joukkue harjoitteli kolme kertaa viikossa, mikä näkyi tuloksessa. Joukkue taituroi mestaruuden itselleen kolmannen kerran peräkkäin! Talent Pikatreffit Käyttääksemme tuoretta sanontaa: TalentPikaTreffit 2014 tuli, näki ja voitti! Syksyllä 2014 Validia Ammattiopiston 7 opiskelijaa saivat laadukkaan valmennuksen omaan hissipuheeseensa, jolla on merkitystä nykypäivän työmarkkinoilla. Hissipuhe sai tulikasteensa TalentPikaTreffeillä, jossa 4 työnantajaa oli tarjoamassa avoinna olevaa työssäoppimispaikkaa opiskelijoillemme. Opiskelijat latasivat kaiken Talent-valmennuksessa imetyn markkinointiopin 2 minuuttiin, jonka jälkeen myös työnantajat saivat 2 minuuttia myydä avoinna olevaa työssäoppimispaikkaa opiskelijalle. Tämän jälkeen osapuolet saivat 2 minuuttia aikaa keskustelulle, jossa puitiin syntyikö matchia potentiaalisen työnantajan ja työssäoppijan välille. Työssäoppimisen liekki lepatti siihen malliin, että useat opiskelijat ja työnantajat saivat haluamansa; juuri oikean työssäoppijan tai työssäoppimispaikan. Voittokulku jatkukoon vuonna Työnhakukoulu 2015 Uraohjauspalvelujen Työnhakukoulu-konsepti sai jatkoa tammikuun alussa kun 30 opiskelijaa kokoontui Mannilan auditorioon opiskelemaan työnhaun saloja. Neljänä keskiviikkona käytiin läpi mm. työnantajien odotuksia, työelämän pelisääntöjä, ansioluettelon ja hakemuksen tekemisen pragmatiikkaa sekä uusien työnhaun välineiden, kuten Video-CV:n tekemistä. Työnhakukoulu huipentui Mahdollisuuksien kevätrekrymessuille, missä opiskelijat suorittivat työnhakukouluun liittyvän päättötyönsä kohtaamalla ainakin 3 työnantajaa. Kustakin kohtaamisesta he saivat kuittauksen työnhakupassiinsa. Työnhakukoulu tuotti useita työssäoppimispaikkoja ja kesätyöpaikkoja, jotka parhaimmillaan johtavat jopa pidempiaikaisiin työsuhteisiin. Mahdollisuuksien kevät -rekrymessut 2015 Mahdollisuuksien kevät -rekrymessuille osallistui helmikuussa 12 näytteilleasettajaa sekä n. 120 työssäoppimis- tai työpaikkaa etsivää opiskelijaa. Joukossa oli kattava läpileikkaus työnantajien kirjosta; oli kaupunkien edustajia, yritysten johtajia, rekrytointiyritysten rekrytoijia sekä työpankkiyritysten kermaa. Messut saivat arvoisensa startin koulutuspäällikön laukaistessa kiihkeän rekrymessuiltapäivän käyntiin. Messut poikivat lukemattomia kohtaamisia, kättelyitä, ansioluetteloiden kahinaa sekä eportfoliotyöpajan erinomaista ohjausta oman osaamisen markkinointiin. Tapahtuma ylitti uutiskynnyksen ja myös järjestävän tahon reaaliodotusarvot osoittaen, että Validian rekrymessuilla on paikkansa rekrymessujen kirjossa. Tabletit ja sosiaalisen median käyttö opetuksessa. Roolit vaihtuivat hetkeksi, kun opiskelijat pääsivät ohjaamaan opettajia. Ohjaajana toimimisen-kurssin aikana oppilaat tutustuivat opettajan ohjauksen avulla sosiaalisen median sekä tablettien sovelluksiin. Kokonaisuus jakaantui neljään osaan: materiaalin tekemiseen, materiaalin jakamiseen, opetuksen aikaiseen sekä testien pitämisen sovelluksiin. Validian henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua koulutukseen ja opiskelijat pääsivät vuorostaan ohjaamaan mm. opettajia sosiaalisen median käytössä. Näin saatiin useita Android ja ipad sovelluksia laajempaan käyttöön. Mestarimyyjät Mestarimyyjät kukitettiin 28. kerran oppijakson päätöstilaisuudessa keskiviikkona Todistuksen lisäksi 4 parasta opiskelijaa sai lisäksi 50 euron arvoiset stipendit. Mestarimyyjä -oppijakso on Keskon verkossa järjestämä koulutus sekä kaupan alan työntekijöille että oppilaitoksille. Vallataan Validia Värein Validia vallattiin värein katutaideviikolla toukokuussa. Pääkampuksen sisäpiha täyttyi väreistä ja työn touhusta, kun opiskelijat saivat mahdollisuuden tehdä taidetta, tuunata ja värittää avoimissa työpajoissa. Värikkäitä tauluja, oksia, kiviä ja henkareita ilmestyi vähitellen ympäri kampusta ja myös täyttyi piristävistä kuvista. Toiminnallisia tutustumispäiviä syksyllä ja keväällä Uusille opiskelijoille suunnatut toiminnalliset tutustumispäivät saivat suuren suosion ja paljon kiitosta sai omien opiskelijoidemme osallisuus päivän toteutuksessa. Valmentavan koulutuksen tutustumispäivät pidettiin , ja Kuntolassa. Tervetulotoivotusten jälkeen tutustujat jakaantuivat kuuteen opiskelijoiden opastamaan pienryhmään. Pieniryhmät kiersivät eri toimintapisteissä, joissa esiteltiin eri opetusryhmien ammatilliset suuntaukset. Tutustujat saivat osallistua muun muassa verenpaineen mittaukseen, tuolijumppaan, nokkakärryllä pujotteluun, harjoituskioskilla asiointiin ja työpaja Duunilassa huovutusvillan punnitsemiseen. Lisäksi sai seurata keittiön käytännön opetusta maistiaisten kera. Tutkintotavoitteisen linjan opiskelijoiden valmistaman maukkaan yhteisen keittolounaan jälkeen lähdettiin tutustumiskierrokselle nuorten asuntolaan ja pääkampukselle. Iltapäivän ohjelmassa oli aikuisille infoa oppilaitoksestamme ja hakumenetelmistä. Samaan aikaan oppilaat saivat pitää hauskaa yhdessä Validian opiskelijoiden kanssa erilaisten liikunnallisten pienpelien, kuten esimerkiksi puhallustikkailun parissa liikuntasalissa. Vaihtoehtona oli osallistuminen ohjattuun rentoutumiseen rauhallisessa aistihuoneessamme tai tutustuminen musiikkiluokan toimintaan. Perustutkinnot esittäytyivät Vilskettä ja vilinää riitti myös maanantaina kun perustutkinnot esittäytyivät ja oppilaitokseen pääsi tutustumaan toiminnallisesti. Tutustuminen alkoi lyhyellä infolla, josta mm. tutorien opastuksella lähdettiin kierrokselle. Kampusta kierrettiin ryhmissä ja eri pisteissä oli kyseiseen tutkintoon liittyviä erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi autopuolella pääsi mittaamaan renkaan ilmanpainetta, kiinteistöpuolella pääsi arvuuttelemaan eri laitteiden käyttötarkoitusta ja logistiikkaan pääsi tutustumaan makean keräilytehtävän kautta. Liiketaloudenpuolella erilaisiin laitteisiin ja opiskeluun tutustumisen ohessa saattoi myös pyöräyttää onnenpyörää ja kodinhuoltajaopiskelijoilla oli pääsiäisaiheinen tehtävä tutustujalle

13 ANSIOMERKIT ANSIOITUNEET MAHDOLLISTAJAT Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien saajat: Suomen Leijonan ansioristi Lehtori Anna Rosendahl Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein Lehtori Ismo Åberg Invalidiliitto ry:n ansiomerkit: 20 v Lehtori Matti Karko Lehtori Anna-Maija Lahtela Hyvinvointipalvelujen ohjaaja Paula Loukimo 10 v Toimistovahtimestari Anita Backman Kehittämispäällikkö Seija Eskola Päätoiminen tuntiopettaja Aila Kaltiainen 24 25

14 TOIMIELIMET JOHTOKUNTA Markku Wallin, osastopäällikkö Tieto-osasto TEM, puheenjohtaja Pirjo Väänänen, työllisyysasioiden päällikkö, SAK Jari Lausvaara, koulutusjohtaja, Järvenpään kaupunki Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vamlas Kirsi Väänänen, diplomikauppias, Intersport Järvenpää Kirsi Kant Järvenpään Seudun Invalidit Anne Sahlman-Kiiski, fysioterapeutti, henkilöstön edustaja Kimmo Jokinen, opettaja, henkilöstön edustaja Gabriel Savinen, AVA-Musa14, opiskelijoiden edustaja Miika Snellman, DAT14B, opiskelijoiden edustaja Tiina Meriläinen, Validia Ammattiopisto rehtori, sihteeri Marja Pihnala, toimitusjohtaja, Invalidiliitto ry JOHTORYHMÄ Tiina Meriläinen, rehtori Marja-Liisa Rahikkala, talouspäällikkö Helmi Sirkiä, koulutusjohtaja Minna Lumme, koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen, koulutusjohtaja Tiina Mäki-Gaetz, koulutusjohtaja YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Tiina Meriläinen, puheenjohtaja Kimmo Jokinen, vpj Marja-Liisa Rahikkala Minna Sandberg Arja Puttonen Pekka Pirnes Satu Tanskanen Anne Ruuth, sihteeri TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA Työnantajan edustajat: Tiina Meriläinen Pekka Pirnes, työsuojelupäällikkö Varajäsen: Marja-Liisa Rahikkala Työntekijöiden edustajat: Pekka Makkonen Matti Lehtinen Varajäsen: Kari Ponkilainen Toimihenkilöiden edustajat: Marika Lahtinen Satu Tanskanen Varajäsen: Heli Suominen Opettajien edustajat: Eija Lempinen Jarmo Heino Varajäsen: Aki Mikkonen Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu: Pekka Makkonen Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu: Marika Lahtinen Opettajien työsuojeluvaltuutettu: Eija Lempinen AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTA Tiina Meriläinen, rehtori, pj Anne Ruuth, sihteeri Marjo Muotka, erityisopettaja Sirja Rousi, päätoiminen tuntiopettaja Jorma Varkila, vpj, kuntoutuspäällikkö, Invalidiliitto ry Anssi Haataja, kehityspäällikkö, Rocla Oy Ossi Huttunen, tj, DataPro Palvelut Keijo Kallunki, kelloseppä Niina Ahola, opiskelija Pekka Sjöman, opiskelija 26 27

15 validia-ammattiopisto.fi google.com/+validia-ammattiopistofi Validia Ammattiopisto PL 46, Mannilantie Järvenpää p /1500/2831

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista?

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Laatua laivalla 22.-24.8.2012 Ryhmä A4) 22.8.2012 klo 17.10 19.00 Marjut Huttunen, Kuvaus esityksestä Esityksessä

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi

Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillinen erityisopetus tänään, tulevaisuuden näkymiä ja haasteita Ammatillisen erityisopetuksen yhteistyö sekä Ammattiopisto Luovi Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 23.11.2010, Oulu

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Marjut Huttunen Erityisopetuksen kehittämispäivät 23.-24.4.2014, Rinnakkaisseminaari

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY 2

Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY 2 Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY 2 Väliraportti 1.12.2012 30.8.2013 1 Tiivistelmä Väliraportissa kuvataan Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -jatkohankkeen (YTY2)

Lisätiedot

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA Polkuja työelämään seminaari 20.3.2007 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tapani Hiltunen Keravan ammattiopisto Sisältö Ammatillisen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty )

YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, (päivitetty ) YTY4-projektin toteutussuunnitelma Kiipulan alueellinen suunnitelma, 30.3.2015 (päivitetty 17.11.2015) 1.12.2014-30.6.2016 YTY 4 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa Seija Eskola Validia Ammattiopisto Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa 14.10.2016 Validia Ammattiopisto Järjestämme ammatillisena erityisopetuksena koulutusta

Lisätiedot

Kohtaavatko erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työelämän tarpeet?

Kohtaavatko erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työelämän tarpeet? Ryhmä A4) 22.8.2012 KLO 17.10 19.00 Puheenjohtajana Pirjo Väyrynen Kohtaavatko erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työelämän tarpeet? LAATUA LAIVALLA Miten edistämme toiminnan vaikuttavuutta?

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus

Ammatillinen erityisopetus Ammatillinen erityisopetus Hakuaika syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen on 15.3. 5.4.2017! Tutustu koulutuksiimme tarkemmin kotisivuillamme www.kiipula.fi! Mikä Kiipula? Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä. Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät Tallinna

Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä. Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät Tallinna Ammatillisten erityisoppilaitosten kansainvälisyystyöryhmä Ammattikoulutuksen kansainvälisyyspäivät 7.11.2012 Tallinna Kansainvälisyystyöryhmä - Perustettu 2002 - Yhteinen tavoite ja tehtävät > toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi JOOP- Joustavat oppimisympäristöt SYKKÄYS Oma polku NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta - Amikset asuntoloiden kehittäjinä, Parempaan alkuun,

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta?

Elisa Helin, 12.5.2014. Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Elisa Helin, 12.5.2014 Lisätään eväitä Miten suunnistaa kohti laadukkaampaa henkilöstökoulutusta? Opettajuus muutoksessa Nuohooja on tullut, nähnyt ja voittanut, sopipa se opettajalle tai ei, ja opettajan

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

OPISKELU VALIDIA AMMATTIOPISTOSSA

OPISKELU VALIDIA AMMATTIOPISTOSSA HAKIJAN OPAS LUKUVUOSI 2016 2017 SISÄLLYS: Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Koulutustarjonta 2016 2017 4 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 7 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin

Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Katsaus Opetushallitukselle toimitettujen AmKesujen sisältöihin Joensuu 3.12.2014 Minna Bálint Alueelliset suunnitelmat Opetushallitukseen toimitettu 16 alueellista suunnitelmaa Suunnitelmat sisällöltään

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten perusteiden laatiminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten perusteiden laatiminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten perusteiden laatiminen 16.1.2014 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavan koulutuksen perustetyön askelmerkit

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen valtionavustushankkeiden työstö- ja kehittämisseminaari Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus 7.12.2016 Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut Erityisopetus on opiskelijan oikeus Kun opinnot eivät suju ja opintojen vaatimukset ja tavoitteet

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot