VALIDIA AMMATTIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI SISÄLLYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALIDIA AMMATTIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI SISÄLLYS"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUOSI

2 SISÄLLYS VALIDIA AMMATTIOPISTON ENSIMMÄINEN VUOSI Validia Ammattiopiston ensimmäinen vuosi 3 Mahdollisuuksien talo lukuvuonna Mahdollisuuksien talon voimavarat 8 Ammatillinen erityisopetus Mahdollisuuksien talossa 10 Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut 13 Validia Ammattiopiston projektit ja kehittämishankkeet 14 Cando koulutusalat ylittävää opiskelua 18 Lukuvuoden kohokohtia 20 Ansiomerkit 25 Toimielimet 26 Vaikka oppilaitoksellamme on pitkä yli 70 vuoden historia, kulunut vuosi on ollut vireillä olevine uudistuksineen kuin ensimmäinen vuosi. Näkyvin muutos on ollut käyttöön otettu uusi nimi Validia Ammattiopisto. Uusi nimi on löytänyt hienosti tiensä ihmisten mieliin ja tunnettuus on saavutettu nopeasti. Sekä opiskelijamme että henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä muutokseen. Validia nimi kattaa Invalidiliiton uuden palvelukokonaisuuden. Invalidiliiton asuminen, kuntoutus ja koulutus ovat nyt saman Validia nimen alla. Validia on lupaus suomalaisesta, asiantuntevasta ja yhteiskunnallista hyvinvointia lisäävästä palvelusta. Yhteistyö Invalidiliiton kanssa on tiivistynyt. Ammattiopisto on nyt oma sektorinsa Invalidiliitto-konsernissa kuntoutuksen, järjestötoiminnan ja asumisen rinnalla ja siten suoraan toimitusjohtajan ohjauksessa. Aseman muuttuminen konsernin hallinnossa on lisännyt liittohallituksen mielenkiintoa oppilaitosta kohtaan. Toisen asteen lakimuutosten valmistelu ja oppilaitoksen tulevien vuosien mittavat investointihankkeet ovat syventäneet yhteisen keskustelun strategisen aseman ja tulevaisuuden määrittelyksi. Vaikka lakimuutokset raukesivat, nähtäväksi jää kuinka jo sovitut rahoituksen vähennykset toteutetaan eli huoli tulevaisuuden taloudellisista toimintaedellytyksistä on yhä olemassa. Muutosten keskellä taloudellinen tilanteemme on kuitenkin pysynyt hyvänä, mikä luo luottamusta tulevaisuuteen. Kilpailu kiristyy myös toisen asteen koulutustarjonnassa. Strategian kautta on hyvä miettiä vahvuuksiamme ja kehittämiskohteitamme. Vuoden aikana on tehty paljon työtä vastaamalla opetuksen ja sen tuen uudistuksiin. Opiskelijahuoltolain voimaantulo elokuussa toi uudet tehtävänimikkeet opiskelijahuoltoon ja toimintaa kehitettiin yhteisöllisen tuen suuntaan niin, että tuki on kiinteä osa opetusta ja ohjausta eikä nippu erillisiä toimia. Osaamisperusteisuuteen siirtyminen on ollut iso toiminnan ja ajatteluprosessi muutos. Koulutusjohtajat yhdessä koulutuspäälliköiden ja opetushenkilöstön kanssa ovat tehneet valtavasti työtä uudistuksen läpi viemiseksi. Kaiken uuden keskellä on tehty perustyötä tuloksellisesti. Opiskelijat ovat tyytyväisiä, he ovat työllistyneet hyvin ja keskeyttämislukuja on saatu alemmas huolimatta siitä, että opiskelijoistamme yhä useampi tarvitsee henkilökohtaista apua ja he tarvitsevat nuoruutensa tai tuentarpeensa takia yhä enemmän ohjausta ja aikaa. Validia Ammattiopistona on hyvä jatkaa ja kehittää edelleen toimintaa toimivalta pohjalta. Osaava henkilöstö, toimiva lähiesimiestyö, selkeä tehtävä ja talouden tasapaino ovat asioita, joiden pohjalle rakennamme tulevaisuuden. rehtori Tiina Meriläinen TOIMITUS Marika Lahtinen, Tiina Meriläinen VALOKUVAT Validia Ammattiopiston henkilökunta ja opiskelijat, Minna Rossi ULKOASU JA TAITTO Johanna Paulin 3

3 MAHDOLLISUUKSIEN TALO LUKUVUONNA Validia Ammattiopisto on Invalidiliiton ylläpitämä ammatillinen oppilaitos, jonka erityisenä koulutustehtävänä on ammatillisen erityisopetuksen sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen järjestäminen. Tuotamme lisäksi ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus ja tukipalveluja. Validia Ammattiopisto toimii opiskelijalähtöisesti ja Invalidiliiton periaatteiden mukaisesti edistää ja kehittää toimintakyvyltään erilaisten ja fyysisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Huolehdimme esteettömyyden ja tasa-arvoisuuden toteutumisesta vaikeasti vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien koulutuksessa. NOUDATAMME INVALIDILIITON ARVOJA ihmisarvo luotettavuus rohkeus avoimuus uudistuminen STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Yksilöllisten polkujen mahdollistaminen Verkostotoiminnan valinnoilla vahvistumme Johtamiskäytänteiden ja foorumien uudistusta jatketaan Opiskelijan työllistymistä tuetaan suunnitelmallisesti Kohderyhmävalintoja ja palveluntarjontaa terävöitetään Asiantuntijuus- ja vaikuttamisrooleihin panostetaan Talouden ennakointi vastaamaan muuttuvia tilanteita Painopisteet Koulutuksen painopisteenä ovat edelleen olleet yksilölliset opintopolut ja osaamisperusteinen koulutuksen kehittäminen. Luomme opiskelijalle yksilöllisen oppimisen polun elinikäisen osaamisen ja elämänhallinnan parantamiseksi, lisäksi olemme vahvistaneet ydinosaamistamme tukemaan yksilöllisten polkujen toteutumista myös osaamisperusteisuuteen siirryttäessä. Osaaminen ja uusimman tiedon hyödyntäminen on ydintehtävä eli opetuksen kannalta elintärkeätä. Osaamisen työryhmä on laatinut osaamisen kehittämisen suunnitelman ja rehtori on mukana Invalidiliiton johtamisakatemian käynnistämisessä. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on organisaation perustehtävän vaatima osaaminen, joten osaamisen ylläpito ja jakaminen sekä moniammatillinen yhteistyö nousevat organisaation kehittämisen ja henkilöstösuunnittelun kärkeen. Nuoret ovat Ammattiopiston asiakkaita. Nuorisotakuun linjauksiin on vastattu valitsemalla koulutukseen kohderyhmän mukaan alle 25-vuotiaita. Heitä oli 2014 kevään valinnoissa 80 % valituista. Olemme tukeneet opiskelijan osallisuutta varsinkin asuntolan ja vapaa-ajan toimijoiden kautta. Johtamista on uudistettu vakiinnuttamalla esimiesjärjestelmää ja vahvistamalla osallistumisen foorumeja toimimaan entistä paremmin. Alueellinen yhteistyö nivelvaiheissa on avainasemassa niin tutkintotavoitteisessa kuin valmentavassa koulutuksessakin. Päämääränämme on, että olemme osa tunnistettua elämänkaaren kattavaa palvelujärjestelmää sekä osaava, tavoitteellinen toimija asiantuntijaverkostoissa. Talous ja resurssit Koulutuskeskuksen opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa oli keskimäärin 608 vuonna 2014, Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän vuoden 2014 järjestämisluvan mukainen vuotuinen opiskelijamäärä oli 600. Henkilöstön määrä henkilötyövuosiksi muutettuna vuonna 2014 oli keskimäärin 244 ja henkilöstönmäärä oli vuoden lopussa 281. Asiakkaat Opiskelijarakenne on ollut erityisopetuksen tavoitteiden ja ammatillisen erityisopetuksen strategian linjausten mukainen. Kaikki opiskelijat olivat erityisopiskelijoita, korkeinta korotettua yksikköhintaa saatiin 51 opiskelijasta. Hakijoita tutkintotavoitteiseen ja valmentavaan koulutukseen oli yhteensä 859, joista valittiin 373 opiskelijaa. Oppilaitoksen avoimissa tutustumisinfoissa kävi yhteensä 597 henkilöä ja koulutuskokeilijoita oli 76. Vuonna 2014 ammatillisen perustutkinnon suoritti 94 opiskelijaa. Negatiivinen keskeyttämisprosentti oli 2,7 % (2013 3,1 %) Yhteiskunnallinen ja asiakasvaikuttavuus Tutkinnon suorittaneista puoli vuotta valmistumisen jälkeen töissä oli 50 %:a opiskelijoista. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (I) koulutuksen opiskelijoista jatko-opintoihin siirtyi 91 %. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan (II) koulutuksen opiskelijoista työhön siirtyi 50 % ja opiskelemaan 19 % opiskelijoista. AMMATTIOPISTON VISIO Merkittävä mahdollisuuksien avaaja Mahdollisuuksien talossa rohkaisemme sinua tavoittelemaan unelmiasi ja toteuttamaan tavoitteitasi ammatista, työstä toimivasta arjesta. Asiantuntijuudellamme edistämme esteettömyyttä, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. 4 5

4 Ammatillisen erityisopetuksen perusteet Kaikki Validia Ammattiopiston opiskelijat ovat erityisopiskelijoita. Yleisimmät perusteet erityisopetukselle ovat psyykkiset pitkäaikaissairaudet (24 %), lievä kehityksen viivästyminen (15 %) sekä kielelliset vaikeudet (14 %). TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS, ensisijainen peruste*: Näkövamma 0 % Kuulovamma 1 % Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 1 % Vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma) 2 % Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 2 % Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 6 % Fyysiset pitkäaikaissairaudet 10 % Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 10 % Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 12 % Lieväkehityksen viivästyminen 13 % VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS, ensisijainen peruste*: Näkövamma 0 % Kuulovamma 0 % Vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 2 % Fyysiset pitkäaikaissairaudet 4 % Kielelliset vaikeudet 6 % Liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 7 % Hahmottamisen,tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 7 % Vaikea kehityksen viivästyminen (keskivaikea tai vaikea kehitysvamma) 9 % Autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 9 % Muu syy, joka edellyttää erityisopetusta 15 % Kielelliset vaikeudet 18 % Lieväkehityksen viivästyminen 18 % Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 25 % Psyykkiset pitkäaikaissairaudet 23 % *Tilastokeskuksen luokitus *Tilastokeskuksen luokitus % OPISKELIJOIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN PÄÄTYTTYÄ ,1 0 18,7 12,5 18,7 TYVA Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ,2 3,9 3,9 AVA Ammatilliseen koulutukseen valmentava 23,6 27,8 2,8 23,6 22,2 Tutkintotavoitteinen koulutus Työllistyminen, palkkatyö Muu työllistyminen Jatko-opinnot Työtön työnhakija Muu sijoittuminen 6 7

5 MAHDOLLISUUKSIEN TALON VOIMAVARAT Henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuonna 2014 keskimäärin 244 henkilöä (248 v. 2013), joista opettajia oli 89. Henkilöstöstä 33 % oli määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta. Vakinaisesta henkilöstöstä 35 % on työskennellyt koulutuskeskuksessa yli 10 vuotta. HENKILÖSTÖ opettajat muu henkilöstö yhteensä Talous ja investoinnit Oppilaitoksen toiminnan rahoituksen kannalta tärkein tekijä on opiskelijamäärä, jonka perusteella oppilaitos saa valtionosuustulonsa (yksikköhintatuotot). Yksikköhintatuottojen määrä vuonna 2014 oli yhteensä 19,6 milj. euroa, mikä on 96 % kokonaistuotoista. Oppilaitoksen kuluista henkilöstökulujen osuus oli 74 %, palvelujen ostot 13 %, aineet ja tarvikkeet 5 %, vuokrat 6 % ja muut menot 2 % TUOTOT Yksikköhintatuotot Muut myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Henkilöstömenot Palveluiden osto Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut menot Sisäiset kulut KÄYTTÖKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖKATE POISTOT KÄYTTÖJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS INVESTOINNIT rakennusinvestoinnit 0 0 käyttöomaisuusinvestoinnit

6 AMMATILLINEN ERITYISOPETUS MAHDOLLISUUKSIEN TALOSSA Tunnusluvut 2014 OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN Ammatillinen peruskoulutus Tekniikka ja liikenne Kulttuuri Liiketalous ja hallinto Luonnontiede Matkailu- ja ravitsemisala Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava I Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava II Kotitalousopetus Talouskoulu YHTEENSÄ SUORITETUT OPINNOT Toisen asteen tutkinnon suorittaneet Ammatillinen peruskoulutus Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus yhteensä Kotitalousopetus Hakijamäärät Valitut opiskelijat Opintonsa keskeyttäneet 8,6 9,4 % 8,9 % AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kulttuuri Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuvaartesaani, 120 ov Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma, artesaani, kultasepänala, 120 ov Luonnontieteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen koulutusohjelma, datanomi, 120 ov Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja, 120 ov Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltajan koulutusohjelma, toimitilahuoltaja, 120 ov Tekniikka ja liikenne Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja, 120 ov Autoalan perustutkinto, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma, pienkonekorjaaja, 120 ov Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto, kelloalan koulutusohjelma, kelloseppä, 120 ov Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja, 120 ov Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, hienomekaanikko, 120 ov Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja, 120 ov Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma sekä talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, merkonomi, 120 ov AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) Ammatinvalintaan ja opiskeluun valmentava, Järvenpää, Tampere, Tuusula, Helsinki, Kerava ov Asperger-henkilöille, Järvenpää, ov Koti- ja puhdistuspalvelualalle, Järvenpää 40 ov Liiketalouden alalle, Järvenpää, 40 ov Liikuntapainotteinen, Järvenpää 40 ov Logistiikka-alalle, Järvenpää 40 ov Musiikkipainotteinen, Järvenpää 40 ov Psyykkistä tukea tarvitseville, Järvenpää, Tampere, ov Sosiaali- ja terveysalalle, Järvenpää, 40 ov Tekniikan ja liikenteen alalle, Järvenpää, 40 ov Tieto- ja viestintätekniikan alalle, Järvenpää, 40 ov Vaikeasti liikunta- ja monivammaisille, Järvenpää, ov TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA II) Erilaisiin työtehtäviin valmentava, Järvenpää 40 ov Hoiva-alan työtehtäviin, Järvenpää, ov Kaupan alan työtehtäviin, Järvenpää, ov Kotityö- ja puhdistuspalvelualan työtehtäviin, Järvenpää, ov Logistiikka-alan työtehtäviin, Järvenpää ov Vaikeasti liikuntavammaisille, Järvenpää ov 10 11

7 AMMATILLISEN ERITYISOPETUKSEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Ammatillisten erityisoppilaitosten tehtävänä on erityisopetuksen kehittäminen sekä siihen liittyvät tukija ohjaustehtävät. Validia Ammattiopisto toteuttaa asiantuntijapalveluina koulutuksia ja konsultaatiota sekä tuottaa materiaaleja ja tukee alueellista erityisopetuksen kehittämistä. Asiantuntijapalvelut on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä muille erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville. Palvelujen tavoitteena on edistää koulutuksen saavutettavuutta kaikille opiskelijoille. Asiantuntijapalveluita on toteutettu oppilaitoskohtaisina koulutuksina ja konsultaatioina opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä alueellisina koulutuksina ja kehittämisverkostoina. Painopisteenä on ollut alueellinen kehittämisyhteistyö ammatillisten oppilaitosten kanssa Keski-, Itä- ja Länsi-Uudellamaalla sekä Kymenlaaksossa. Myös ruotsinkielisille oppilaitoksille on toteutettu asiantuntijapalveluita yhdessä Optiman kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet myös valmistavia ja valmentavia koulutuksia, oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutusta järjestävät oppilaitokset sekä nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö ja lukiot. Toteutimme asiantuntijapalveluita OKM:n ja OPH:n hankerahoituksella sekä maksullisena palvelutoimintana. Asiantuntijapalvelujen sisältöjen painopisteet ovat liittyneet ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen uudistuksiin mm. työelämälähtöinen oppiminen ja ohjaus, yksilölliset opintopolut, tuettu oppisopimus sekä yhteisöllinen hyvinvoivan oppilaitoksen rakentaminen. Asiantuntijapalveluita on toteutettu myös mm. tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen pulmien ja opiskelijan psyykkisten tuen tarpeiden huomioinnista opetuksessa ja ohjauksessa sekä aikuisten erityisestä tuesta. Alueelliset kehittämisverkostot ovat vakiintuneet osaksi asiantuntijapalvelujen toimintaa: VALMAkoulutuksen verkosto, Tuetun oppisopimuksen verkosto, Kymenlaakson ammatillisen erityisopetuksen verkosto, Alueellinen erityisopetuksen vastuuhenkilöiden verkosto, Kuuma-kuntien työpajojen ja etsivän nuorisotyön sekä oppilaitosten yhteistyöverkosto ja Työhönvalmennuksen verkosto toimivat säännöllisesti. Työhönvalmennuksen verkostopäivä toteutimme yhdessä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa kolmatta kertaa. Se kokosi Järvenpäähän marraskuussa 120 tuetun työllistymisen, työvalmennuksen ja oppilaitosten työllistymisen tukemisesta kiinnostunutta henkilöä. Olemme kehittäneet asiantuntijoina toimivien perehdytystä sekä toteuttaneet yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa asiantuntijuuden kehittämisohjelman. Asiantuntijapalvelujen toteuttamisessa hyödynnämme entistä enemmän verkkopedagogiikkaa. Yhteistyötä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa eri tahojen kanssa on jatkettu. Olemme osallistuneet valtakunnalliseen ammatillisen erityisopetuksen kehittämistyöhön ja materiaalien tuottamiseen mm. Mukautettu opetus ja ohjaus, Tuetun oppisopimuksen käsikirja. Yhdessä Keskupuiston ammattiopiston kanssa järjestämme erityisopetuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää verkkoluentosarjaa, Ammatillinen erityisopetus areenalla. Yhteistyö muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa on ollut tiivistä. Useat yhteistyöhankkeet ammatillisten erityisoppilaitosten tai muiden tahojen kanssa ovat tukeneet asiantuntijapalveluiden toteuttamista ja kehittämistä. TOTEUTETUT ASIANTUNTIJAPALVELUT V Toteutetut asiantuntijapalvelut 129 Osallistuneet 1738 Opiskelijatyöpäivät 2415 Asiantuntijoina toimineet Validia Ammattiopiston henkilöt 43 Palaute (ka) 4,

8 PROJEKTIT JA KEHITTÄMISHANKKEET Ammattiopiston kehittämishanketoiminnalla tarkoitetaan julkista tukea saavia kehittämishankkeita. Kehittämishanketoiminnan tarkoituksena on sekä ammattiopiston oman toiminnan kehittäminen että vaikuttaminen alueelliseen ja valtakunnalliseen erityisopetuksen kehittymiseen. Hankkeet ovat olleet verkostoissa toteutettavia yhteistyöhankkeita, joissa Validia Ammattiopisto on toiminut joko koordinaattorina tai yhteistyökumppanina/ osatoteuttajana. Rahoittajina ovat olleet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Pohjois- ja Etelä-Suomen läänien aluehallintovirastot. Ammattiopiston hankkeiden painopisteinä ovat olleet 1. pedagoginen kehittäminen virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen työelämälähtöisen koulutuksen toteuttaminen tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisperusteisuus ja yksilölliset opintopolut opiskeluhuollon toteuttaminen opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaaminen 2. laadunhallinnan kehittäminen 3. kansainvälisen toiminnan kehittäminen 4. alueellisen nivelvaiheyhteistyön kehittäminen 5. muiden oppilaitosten henkilöstön erityisopetuksen osaamisen kehittäminen asiantuntijapalveluja toteuttamalla ja kokoamalla alueellisia erityisopetuksen kehittämisverkostoja Kehittämistyöllä uusia mahdollisuuksia Syksyllä 2014 käynnistettiin TUTKE2:n edellyttämä opetussuunnitelmatyö. Tutkintotavoitteisen koulutusohjelman opetushenkilöstö on ollut aktiivisesti mukana oppilaitoksen omassa opetussuunnitelmatyössä, joka valmistelee osaamisperusteisuuteen siirtymistä syksyllä Oppimisympäristöjä kehitetään yhä enemmän työelämälähtöisiksi, mikä heijastuu monessa muussakin projektissa. Ammattiopisto on mukana Aito Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeessa yhdessä Metropolialueen oppilaitosten kanssa (Omnia, Luksia, Varia, Stadin ammattiopisto, Helsingin Diakoniaopisto). Hanke alkoi elokuussa ja tavoitteena on yhteistyössä työelämäkumppaneiden ja oppilaitoskumppaneiden kanssa löytää, luoda ja jakaa toimivia tapoja varmistaa opiskelijoiden ammattitaidon kehittyminen aidosti osaamisperusteisesti. Pilottialoina oppilaitoksessa ovat kotityö- ja puhdistuspalvelujen ja autoalan opintolinjat. Lisäksi hankkeen puitteissa opetushenkilöstöä on osallistunut muiden oppilaitosten vastaavien koulutusalojen opettajien osaamisperusteisuuteen liittyviin yhteisiin tapaamisiin. Oppilaitoksen OPS-vastaaville järjestettiin joulukuussa myös ulkopuolista valmennusta tukemaan opetussuunnitelmatyön tekemistä. Erilaisten hankkeiden kautta on kehitetty opetusta ja oppimisympäristöjä. Liiketalouden ja datanomien koulutusohjelmat osallistuvat jo keväällä 2014 alkaneeseen Mutkattomat polut -hankkeeseen. Hankkeen muita toimijoita ovat Kiipula Ammattiopisto ja Orton Pro. Mutkattomat polut -hankkeen kautta vahvistetaan työelämälähtöisyyttä, työelämään valmentautumista ja ammatillisia opintoja opinnollistetaan tutkinnonosittain. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen on myös hankkeessa yhtenä osa-alueena. Työssä oppien ammattiin -hankkeessa on tuettu ja kehitetty erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 14 15

9 työssäoppimisjaksojen toteuttamista yrityksissä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää erityisopettajien ammattitaitoa ohjauksessa ja antaa yrityksille työkaluja myös ohjaamiseen ja koota hyviä käytänteitä. Mukana ovat logistiikan ja kiinteistöpalvelujen koulutusohjelmat ja hankkeen kumppaneita ovat Sasky ja Uudenmaan yrittäjät. Ammattiopiston uraohjauspalvelut on aktiivisesti mukana hankkeessa. Opettajien ja opiskelijoiden TVT-taitojen kehittämiseen on panostettu lukuvuoden aikana. Sähköistyvän työelämä-hankkeen aikana opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista sähköisten välineiden ja alustojen käyttöön työssäoppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa lisättiin. Opiskelijoiden eportfolio-osaaminen on lisääntynyt ja sen kautta on osaltaan edistetty työhakuun liittyvää osaamista. Hankkeessa korostui myös esteettömyys ohjauksen prosessissa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Liikemiesten kauppaoppilaitos ja Harjun oppimiskeskus. Validia Ammattiopistosta osallistuivat liiketalouden ja kultasepän opintolinjat. Logistiikan koulutusohjelma on ollut mukana TTS:n kanssa tehtävässä Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön -hankkeessa. Hankkeessa on mukana myös muita oppilaitoksia ja yrityksiä. Hankkeen aikana on toteutettu varastoturvallisuuskoulutusta varastostandardeihin ja kartoitettu varastotyöntekijöiden osaamisvaatimuksia. Hankkeen avulla lisätään valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä varastoalan töihin. Logistiikka-alan harjoitustilojen kehittäminen on ollut keskiössä. Opetuksen organisointia on muutettu tutkintotavoitteinen valmentava -jaosta osaamisaluejakoon. Osaamisalueet muodostuvat tutkintotavoitteisen ja valmentavan koulutuksen ryhmistä, opettajista, ohjaajista ja muista opetuksen tukihenkilöistä. Tavoitteena on ollut lähentää koulutusmuotoja niin, että joustavammat ja yksilöllisemmät opiskelijan polut toteutuvat. Opiskelussa on hyödynnetty tvt-tekniikkaa, työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja yrittäjyyttä. Uutta tapaa opettaa on tuettu hankkeilla ja koulutuksilla sekä Invalidiliiton i-puoti -yhteistyön kautta. Teemapäivien kautta on lisätty yhteisöllisyyttä ja opiskelijat osallistettu mukaan. Lisäksi on vahvistettu opettaja ohjaaja avustaja -tiimin yhteistyötä. Kansainväliset hankkeet Kansainväliset hankkeet tukevat oppilaitoksen strategisia painopisteitä tarjoamalla niin opiskelijoille kuin henkilöstölle mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja valmiuksiaan toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kansainvälistyvä ympäristö, johon myös vajaakuntoiset ja vammaiset tasavertaisina jäseninä kuuluvat, on luonteva osa oppilaitoksen oppimisympäristöä. Opettajat ovat lisänneet osaamistaan osallistumalla kansainvälisyyshankkeisiin ja ollen itse myös työeläjaksoilla ulkomailla. Opettajien työelämäjaksoja on toteutunut myös kotimaassa, mutta emme ole saavuttaneet tavoitetta kymmenen opettajan työelämäjaksosta. Kansainvälinen verkosto- ja projektiyhteistyö on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Oppilaitos on jäsenenä European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) verkostossa sekä AMEO:n kv-työryhmässä. Laatutyö Ammattiopisto on osallistunut kansallisiin laadunhallintaverkostoihin. Laadun kehittämistyöryhmän jäsenet ovat olleet mukana alueellisissa LARK3- laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, Yhdessä eteenpäin 2, Koordinaatit Laatumatkaajalle - hakkeissa ja AMEO-verkoston Palautetta kaikille -hankkeessa. Osana hanketyötä oppilaitos pilotoi OKM:n toimivaa laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristön. Pilotoinnin kokemuksia hyödynnettiin omassa oppilaitoksessa ja yhteistyöverkostossa 2015 tapahtuvaan arviointiin valmistautumisessa. Laatuverkoston jäsenenä osallistuttiin myös henkilökunnalle ja opiskelijoille tarkoitetun laadunhallinnan sähköisen perehdyttämismateriaalin tuottamiseen. Johtamisjärjestelmää uudistettiin 2014 lähiesimiesten aseman vakinaistamisella ja laadunhallinnan vastuut päivitettiin. Ammattiopistossa aloitettiin Tolalle! -laatuprojekti, jossa käynnistettiin toiminnanohjauksen ohjeistusten päivittäminen, henkilökunnan osallistaminen ja toteutettiin oman laadunhallintajärjestelmän itsearviointi, jonka OPH ja Karvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) auditoi toukokuussa Lisäksi oppilaitoksessa tehtiin henkilökunnalle ja opiskelijoille kehitetyn Laadunhallinnan sähköisen perehdytysmateriaalin testaus syksyllä Hyvinvoivan oppimisympäristön, opiskelijahuollon ja asumisen kehittäminen Syksyllä 2014 tuli voimaan uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Lain mukaan opiskeluhuollon painopiste oppilaitoksissa on yhteisöllinen opiskeluhuolto ja opiskeluhuollon toteuttaminen kuuluu kaikkien työntekijöiden työtehtäviin. Opiskeluhuollon työntekijöiden työnkuvaa uudistettiin siten, että heidän työnsä painopistealutta vahvistettiin opiskelijoiden oppimisen, ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen toimijoina. Järvenpään kaupunki aloitti lain edellyttämien palveluiden järjestämisen vuonna 2015 ja kaupungin kanssa sovittiin uuden lain edellyttämistä yhteistyökäytännöistä. Vuonna 2014 valmistui osana Arjen arkki -hanketta hyvinvoivan oppimisympäristön toimintamalli, jonka jalkauttamista jatketaan Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö (OHO) -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuu kahdeksan koulutuksenjärjestäjää, Validia Ammattiopisto toimii hankkeen koordinaattorina. Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö-hankkeessa on kaksi tavoitetta: Yhdenvertaisten palveluiden ja toimintakäytänteiden edistäminen sekä opiskelijoiden osallistaminen ja nostaminen aktiivisiksi toimijoiksi. Vuonna 2014 päättyi yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa toteutettu Osallistava opintojen aloituksen tuki -hanke, jossa oppilaitokseen koulutettiin 14 tutoropiskelijaa. Oppilaskunnan hallituksen toiminnan vakiinnuttaminen osaksi opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia aloitettiin. Kouluterveystutkimuksen ja Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksessa -tutkimuksen tulosten pohjalta aloitettiin opiskelijoiden osallistumisen edistäminen taukotoiminnan toteuttamiseen, oppimisympäristön viihtyisyyden kehittämiseen ja kiusaamista ehkäisevien mallien luomiseen. Asiantuntijapalvelut Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita on kehitetty ja toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamilla Yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen tukeminen yhteistyöllä YTY3 ja YTY4 -hankkeiden avulla. Näissä hankkeissa painopisteenä on ollut oppilaitoskohtaisten erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden toteuttaminen kehittämiskumppanuusperiaatteella. Toisena hankekokonaisuutena ovat olleet Validia ammattiopiston koordinoimat Opetustoimen henkilöstökoulutushankkeet: Ohjauksen osaajaksi verkostoyhteistyöllä, jossa painopisteenä on ollut lukioille ja nivelvaiheen toimijoille toteutetut asiantuntijapalvelut, ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishanke Erityisen hyvän opetuksen aika ja KOHO Kohdaten ja ohjaten osaavaksi opettajaksi -hanke, joka on uusi alkava hanke lukioiden ja nivelvaiheen toimijoiden tukemiseksi

10 CANDO KOULUTUSALAT YLITTÄVÄÄ OPISKELUA Cando-projekti on Invalidiliiton varainhankinnan ja Validia Ammattiopiston yhdessä toteuttama koulutusalarajoja ylittävä projekti, jolla vastataan tulevan opetussuunnitelmamuutoksen haasteisiin. Projektissa on luotu vaikeasti liikuntavammaisille Ava-Oviryhmän opiskelijoille oma työssäoppimisen ympäristö ja sitä kautta opetettu yrittämisen perusteita sekä tuotteen suunnittelun ja valmistamisen prosessia. Invalidiliitto tilaa opiskelijoiden käsityönä valmistamia tuotteita verkkokauppaansa myyntiin. Tuotesarjan nimeä varten Ava-Ovi-ryhmän opiskelijoilta kerättiin ehdotuksia, joista he itse valitsivat sopivimman. Parhaaksi ehdotukseksi valikoitui Cando Vammasta huolimatta minä pystyn tekemään mitä vaan. Logon toteutti graafisen suunnittelun ensimmäisen vuoden opiskelija. Invalidiliitto on puolestaan huolehtinut Cando-tuotemerkin lanseerauksesta ja markkinoimisesta. Projektista tuotteeksi Syksyllä parhaiksi myyntiartikkeleiksi arvioitiin koristeelliset kirjalippaat, polkupyörien satulasuojat, huovutetut tuotteet sekä vinyylilevykellot ja -kulhot. Tuotteiden valmistamisessa jokaisella opiskelijalla oli omat työtehtävät, jotka mietittiin tarkkaan etukäteen. Opiskelijan voimavarat ja mielenkiinnon kohteet otettiin huomioon työtehtävien jaossa. ta suurin osa menee Validia ammattiopiston vaikeavammaisten nuorten asuntola Einolan opiskelijoiden hyväksi. Einola on myös Ava-Ovi-ryhmän, Cando.- tuotteiden ja itse tuotelogon ideoinnin ja valmistamisen koti. Yhteistyöllä enemmän aikaan Cando-projekti on malliesimerkki koulutusalat ylittävästä ja erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntävästä opiskelusta sekä erityisesti Invalidiliiton yksiköiden välisestä yhteistyöstä. Invalidiliiton varainhankinnan keräyspäällikkö Petri Äikiä on ollut tyytyväinen projektiin. Yhteistyö on ollut avointa ja keskustelua on käyty aktiivisesti. En näe kuin positiivisia asioita tulevaisuudessa, kun yhteistyötä jatketaan. Työelämään tarvitaan aina uusia näkökulmia ja ideoita ja mikä olisi parempi yhteisö niitä tuottamaan kuin nuoret innokkaat opiskelijat, Äikiä toteaa Invalidiliiton varainhankinnasta ja viestinnästä kävi asiantuntijoita tutustumassa opiskelijoiden työskentelyyn ja tuotteiden valmistamiseen ensimmäisen kerran lokakuussa. Tuotteiden hinnoittelua varten toisen vuoden merkonomiopiskelijat toteuttivat helmikuussa markkinointitutkimuksen Järvenpään keskustassa. Datanomiopiskelijat puolestaan auttoivat helmi-maaliskuussa Cando-projektia sosiaalisen median osaamisellaan. Maaliskuusta alkaen liiton verkkokaupasta on löytynyt Cando.-tuotteet koko sarjana. Myyntituotos- Invalidiliitossa olisikin Äikiän mielestä hyvä kehittää yhteistyön muotoja yli sektorirajojen yhä enemmän. Äikiän mukaan perehtyminen vaikeavammaisten opiskelijoiden tilanteeseen on tuonut varmuuden siitä, että erilaisista rajoitteista huolimatta vammaisilla nuorilla on sama halu ja unelma löytää oma osaamisensa kuin fyysisesti terveilläkin nuorilla. Projektin merkitys oppimisympäristöjä ja eri koulutusalojen yhteistyötä kehittävänä kokeiluna on ollut merkittävä. Tästä on hyvä jatkaa. Olen Jessica. Olen tehnyt huovutettuja kyniä, palloja avainnauhoihin, saippuoita ja tehnyt koristeita saippuoiden ja kynien päälle. Olen tykännyt projektista, koska pystyn käyttämään siinä käsiä ja pidän muutenkin kaikista käsitöiden suunnittelemisesta ja tekemisestä. Kivoin työ on ollut saippuoiden ja koristeiden tekeminen. Saippuoita tein avustajan kanssa niin, että valitsin mieluisan värin, avustaja teki alun, sitten tehtiin yhdessä ja sanoin aina, kun piti lisätä villaa, saippuaa tai vettä. Tätä samaa tekniikkaa käyttäen tehtiin myös palloja ja kyniä. Ja koristeita tehtiin niin, että minä mietin mikä kuvio ja väri sopisi pohjan kanssa sitten, kun kuvio oli vähän oikeassa muodossa niin sitten tehtiin yhdessä joko kuiva tai märkä huovutuksella

11 LUKUVUODEN KOHOKOHTIA Kaamoksen kumousta ja iltojen iloa! Vapaa-ajan toiminnoissa on vuoden aikana tuttuun tapaan pelattu paljon sählyä, askarreltu ja neulottu luovissa-illoissa, vietetty peli-iltoja ja kuntoa on kohennettu mm. kuntosalilla ja höntsä -liikunnalla. Syksyyn on mahtunut huikeita retkiä, esimerkkinä retket Ateneum-taidemuseoon, jossa kävimme tutustumassa Tove Janssonin tuotantoon, seinäkiipeily-reissu Hyvinkäälle sekä Jokereiden voitokas KHLlätkämatsi Hartwall-areenalla. Marraskuussa juhlittiin asuntoloita: Einolan 10-vuotista taivalta ja Nuorten talon peruskorjauksen valmistumista. Juhlat saivat nimen Kaamoskekkerit, jonka teemana olikin tuoda valoa pimenevään syksyyn. Lumihiutaleita, lippunauhoja ja muita koristeita valmisteltiin yhdessä monena iltana ennen juhlia. Päivää siivittivät hyvät herkut ja mahtavat musiikkiesitykset, joista vastasi musaluokka Einolan juhlissa päivällä ja räppäri Jiitsei hienolla livefreestyle-vedollaan illan bileissä. Keväällä käynnistyi keramiikkapaja, jossa opeteltiin savesta tekemisen perusteita ja erilaisia tekniikoita mm. makkara- ja levytekniikkaa. Jokainen on voinut ideoida ja toteuttaa omien toiveiden mukaisia töitä. Vuoden aikana on tehty paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Järvenpään Seurakuntaopiston kanssa on mm. vietetty yhdessä Leiriniemen saunailtoja ja vierailtu toistemme luona sählyturnausten merkeissä. Validiaa jeesimässä nuorten vaikuttamis- ja osallisuusasioissa ovat olleet Nuorisoyhteistyö SEIT- TI ja nuorisotyöryhmä INTO. Multicoloured dreamskatutaidekollektiivin kanssa duunailtiin erilaisia luovia juttuja. Meidän seinät - projektissa nuoret loivat asuntolaan uudenlaista ilmettä kerroskohtaisten voimaeläin-teosten myötä. Lisäksi MCD on ollut mukana toteuttamassa erilaista ohjelmaa asukasilloissa. Versikka-toiminta käynnistettiin! Ensimmäiset verstsikka-ohjaajat valmistuivat Validiassa helmikuun lopussa. Vertsikka (vertaisohjaajakoulutus ja vertaisohjaaja toiminta) idea lähti kehittymään yhteistyössä Sosped-säätiön kanssa. Nuorille toteutettiin 7 kertaa kestänyt ohjaajakoulutus vuodenvaihteessa ja tämän jälkeen kukin heistä ohjasi 4 ryhmäkertaa, lisäksi heillä oli yksi työnohjauskerta. Vertsikoista kuoriutui hyvin innokkaita ja taitavia ohjaajia. Taustalla toiminut opettaja Sanna Ryökkynen toteaakin: Oli hienoa seurata, miten muut ryhmäläiset ottivat vertsikat vastaan ja kunnioittivat kaverin työtä erityisen hienolla tavalla. Vertsikoiden työote oli mielestäni todella sitoutunutta. Poissaoloja ei ollut, ryhmässä oli hienoja keskusteluja yms. Ryhmät lähtivät nuorten omasta osaamisesta ja kiinnostuksesta. Monista ideoista muodostui lopulta viisi kokonaisuutta: Let s rock -musaryhmä, PC Hardware Lol -tietokoneryhmä, taideryhmä, hännänheiluttajat -koiraryhmä ja valokuvausryhmä. Miksi tällainen ohjausmalli sitten on tärkeä? Versikkana nuoren on mahdollista saada positiivisia onnistumisen kokonaisuuksia monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna: Minä osaan, minä kelpaan, minua kuunnellaan, minua arvostetaan. Ryökkynen lisäisi vielä: Uskon myös, että muut opiskelijat saivat innostuksen kipinän ehkä minäkin voisin? Näkevät itsensä ja toisensa aktiivisina toimijoina ei vain vastaanottajina! Katsotaan, millaista jatkoa vertsikka saa! 20 21

12 Sometusta! Vuoden aikana somen eli sosiaalisen median parissa tehtiin paljon kaikenlaista. Oppilaitokselle luotiin viimein 2014 vuoden lopussa Instagram tili: mah_ ta_va. Tilille onkin sen ensimmäisen puolivuotisen kauden aikana tipahdellut vaikka minkälaisia kuvia ja onpa se kerännyt jo kiitettävät satakunta seuraajaakin. Alkusyksystä #kutsumua-kampanja sai maanlaajuisesti ihmiset kiinnittämään huomiota kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja siihen puuttumiseen, niin myös meillä. Nuorisotyön viikolla oltiin #Hupparikansan- Puolella ja keväällä postailtiin #eivihapuheelle julkaisuja. Mukana menossa olivat myös 500 tykkääjän rajapyykin ylittänyt Facebook-sivusto, useat blogit, google+ ja YouTube-kanavamme. Taitaja-kisat Taitaja2015 -suurtapahtuma pidettiin Turussa. Taitaja-tapahtuman yhteydessä järjestettiin erityistä tukea tarvitsevien TaitajaPlus-ammattitaitokilpailu. Siihen voivat osallistua kaikki ne, joille on oppilaitoksessa tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Menestystä kisoista tulikin: Puhdistuspalvelut -lajissa Elisa Riihimäki voitti finaalissa kultaa! Yritys Hyvä 2015 Liiketalouden TAL13-ryhmän opiskelija Jukka Piippo oli yksi valtakunnallisen Yritys Hyvä -kirjoituskilpailun voittajista. Jukan voittoisa teksti ammatillisten oppilaitosten kirjoitussarjassa oli nimeltään Verkkomyynti kehittyy ja valloittaa. Yritys Hyvä on vuodesta 1985 käynnissä ollut valtakunnallinen kilpailu, jonka tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria yrittämään. SAKU ry:n salibandyturnaus Validian salibandyjoukkue puolusti mestaruutta jo toista kertaa SAKU ry:n turnauksessa, joka järjestettiin Kisakalliossa toukokuussa. Ennen turnausta joukkue harjoitteli kolme kertaa viikossa, mikä näkyi tuloksessa. Joukkue taituroi mestaruuden itselleen kolmannen kerran peräkkäin! Talent Pikatreffit Käyttääksemme tuoretta sanontaa: TalentPikaTreffit 2014 tuli, näki ja voitti! Syksyllä 2014 Validia Ammattiopiston 7 opiskelijaa saivat laadukkaan valmennuksen omaan hissipuheeseensa, jolla on merkitystä nykypäivän työmarkkinoilla. Hissipuhe sai tulikasteensa TalentPikaTreffeillä, jossa 4 työnantajaa oli tarjoamassa avoinna olevaa työssäoppimispaikkaa opiskelijoillemme. Opiskelijat latasivat kaiken Talent-valmennuksessa imetyn markkinointiopin 2 minuuttiin, jonka jälkeen myös työnantajat saivat 2 minuuttia myydä avoinna olevaa työssäoppimispaikkaa opiskelijalle. Tämän jälkeen osapuolet saivat 2 minuuttia aikaa keskustelulle, jossa puitiin syntyikö matchia potentiaalisen työnantajan ja työssäoppijan välille. Työssäoppimisen liekki lepatti siihen malliin, että useat opiskelijat ja työnantajat saivat haluamansa; juuri oikean työssäoppijan tai työssäoppimispaikan. Voittokulku jatkukoon vuonna Työnhakukoulu 2015 Uraohjauspalvelujen Työnhakukoulu-konsepti sai jatkoa tammikuun alussa kun 30 opiskelijaa kokoontui Mannilan auditorioon opiskelemaan työnhaun saloja. Neljänä keskiviikkona käytiin läpi mm. työnantajien odotuksia, työelämän pelisääntöjä, ansioluettelon ja hakemuksen tekemisen pragmatiikkaa sekä uusien työnhaun välineiden, kuten Video-CV:n tekemistä. Työnhakukoulu huipentui Mahdollisuuksien kevätrekrymessuille, missä opiskelijat suorittivat työnhakukouluun liittyvän päättötyönsä kohtaamalla ainakin 3 työnantajaa. Kustakin kohtaamisesta he saivat kuittauksen työnhakupassiinsa. Työnhakukoulu tuotti useita työssäoppimispaikkoja ja kesätyöpaikkoja, jotka parhaimmillaan johtavat jopa pidempiaikaisiin työsuhteisiin. Mahdollisuuksien kevät -rekrymessut 2015 Mahdollisuuksien kevät -rekrymessuille osallistui helmikuussa 12 näytteilleasettajaa sekä n. 120 työssäoppimis- tai työpaikkaa etsivää opiskelijaa. Joukossa oli kattava läpileikkaus työnantajien kirjosta; oli kaupunkien edustajia, yritysten johtajia, rekrytointiyritysten rekrytoijia sekä työpankkiyritysten kermaa. Messut saivat arvoisensa startin koulutuspäällikön laukaistessa kiihkeän rekrymessuiltapäivän käyntiin. Messut poikivat lukemattomia kohtaamisia, kättelyitä, ansioluetteloiden kahinaa sekä eportfoliotyöpajan erinomaista ohjausta oman osaamisen markkinointiin. Tapahtuma ylitti uutiskynnyksen ja myös järjestävän tahon reaaliodotusarvot osoittaen, että Validian rekrymessuilla on paikkansa rekrymessujen kirjossa. Tabletit ja sosiaalisen median käyttö opetuksessa. Roolit vaihtuivat hetkeksi, kun opiskelijat pääsivät ohjaamaan opettajia. Ohjaajana toimimisen-kurssin aikana oppilaat tutustuivat opettajan ohjauksen avulla sosiaalisen median sekä tablettien sovelluksiin. Kokonaisuus jakaantui neljään osaan: materiaalin tekemiseen, materiaalin jakamiseen, opetuksen aikaiseen sekä testien pitämisen sovelluksiin. Validian henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua koulutukseen ja opiskelijat pääsivät vuorostaan ohjaamaan mm. opettajia sosiaalisen median käytössä. Näin saatiin useita Android ja ipad sovelluksia laajempaan käyttöön. Mestarimyyjät Mestarimyyjät kukitettiin 28. kerran oppijakson päätöstilaisuudessa keskiviikkona Todistuksen lisäksi 4 parasta opiskelijaa sai lisäksi 50 euron arvoiset stipendit. Mestarimyyjä -oppijakso on Keskon verkossa järjestämä koulutus sekä kaupan alan työntekijöille että oppilaitoksille. Vallataan Validia Värein Validia vallattiin värein katutaideviikolla toukokuussa. Pääkampuksen sisäpiha täyttyi väreistä ja työn touhusta, kun opiskelijat saivat mahdollisuuden tehdä taidetta, tuunata ja värittää avoimissa työpajoissa. Värikkäitä tauluja, oksia, kiviä ja henkareita ilmestyi vähitellen ympäri kampusta ja myös täyttyi piristävistä kuvista. Toiminnallisia tutustumispäiviä syksyllä ja keväällä Uusille opiskelijoille suunnatut toiminnalliset tutustumispäivät saivat suuren suosion ja paljon kiitosta sai omien opiskelijoidemme osallisuus päivän toteutuksessa. Valmentavan koulutuksen tutustumispäivät pidettiin , ja Kuntolassa. Tervetulotoivotusten jälkeen tutustujat jakaantuivat kuuteen opiskelijoiden opastamaan pienryhmään. Pieniryhmät kiersivät eri toimintapisteissä, joissa esiteltiin eri opetusryhmien ammatilliset suuntaukset. Tutustujat saivat osallistua muun muassa verenpaineen mittaukseen, tuolijumppaan, nokkakärryllä pujotteluun, harjoituskioskilla asiointiin ja työpaja Duunilassa huovutusvillan punnitsemiseen. Lisäksi sai seurata keittiön käytännön opetusta maistiaisten kera. Tutkintotavoitteisen linjan opiskelijoiden valmistaman maukkaan yhteisen keittolounaan jälkeen lähdettiin tutustumiskierrokselle nuorten asuntolaan ja pääkampukselle. Iltapäivän ohjelmassa oli aikuisille infoa oppilaitoksestamme ja hakumenetelmistä. Samaan aikaan oppilaat saivat pitää hauskaa yhdessä Validian opiskelijoiden kanssa erilaisten liikunnallisten pienpelien, kuten esimerkiksi puhallustikkailun parissa liikuntasalissa. Vaihtoehtona oli osallistuminen ohjattuun rentoutumiseen rauhallisessa aistihuoneessamme tai tutustuminen musiikkiluokan toimintaan. Perustutkinnot esittäytyivät Vilskettä ja vilinää riitti myös maanantaina kun perustutkinnot esittäytyivät ja oppilaitokseen pääsi tutustumaan toiminnallisesti. Tutustuminen alkoi lyhyellä infolla, josta mm. tutorien opastuksella lähdettiin kierrokselle. Kampusta kierrettiin ryhmissä ja eri pisteissä oli kyseiseen tutkintoon liittyviä erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi autopuolella pääsi mittaamaan renkaan ilmanpainetta, kiinteistöpuolella pääsi arvuuttelemaan eri laitteiden käyttötarkoitusta ja logistiikkaan pääsi tutustumaan makean keräilytehtävän kautta. Liiketaloudenpuolella erilaisiin laitteisiin ja opiskeluun tutustumisen ohessa saattoi myös pyöräyttää onnenpyörää ja kodinhuoltajaopiskelijoilla oli pääsiäisaiheinen tehtävä tutustujalle

13 ANSIOMERKIT ANSIOITUNEET MAHDOLLISTAJAT Tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien saajat: Suomen Leijonan ansioristi Lehtori Anna Rosendahl Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein Lehtori Ismo Åberg Invalidiliitto ry:n ansiomerkit: 20 v Lehtori Matti Karko Lehtori Anna-Maija Lahtela Hyvinvointipalvelujen ohjaaja Paula Loukimo 10 v Toimistovahtimestari Anita Backman Kehittämispäällikkö Seija Eskola Päätoiminen tuntiopettaja Aila Kaltiainen 24 25

14 TOIMIELIMET JOHTOKUNTA Markku Wallin, osastopäällikkö Tieto-osasto TEM, puheenjohtaja Pirjo Väänänen, työllisyysasioiden päällikkö, SAK Jari Lausvaara, koulutusjohtaja, Järvenpään kaupunki Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vamlas Kirsi Väänänen, diplomikauppias, Intersport Järvenpää Kirsi Kant Järvenpään Seudun Invalidit Anne Sahlman-Kiiski, fysioterapeutti, henkilöstön edustaja Kimmo Jokinen, opettaja, henkilöstön edustaja Gabriel Savinen, AVA-Musa14, opiskelijoiden edustaja Miika Snellman, DAT14B, opiskelijoiden edustaja Tiina Meriläinen, Validia Ammattiopisto rehtori, sihteeri Marja Pihnala, toimitusjohtaja, Invalidiliitto ry JOHTORYHMÄ Tiina Meriläinen, rehtori Marja-Liisa Rahikkala, talouspäällikkö Helmi Sirkiä, koulutusjohtaja Minna Lumme, koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen, koulutusjohtaja Tiina Mäki-Gaetz, koulutusjohtaja YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Tiina Meriläinen, puheenjohtaja Kimmo Jokinen, vpj Marja-Liisa Rahikkala Minna Sandberg Arja Puttonen Pekka Pirnes Satu Tanskanen Anne Ruuth, sihteeri TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA Työnantajan edustajat: Tiina Meriläinen Pekka Pirnes, työsuojelupäällikkö Varajäsen: Marja-Liisa Rahikkala Työntekijöiden edustajat: Pekka Makkonen Matti Lehtinen Varajäsen: Kari Ponkilainen Toimihenkilöiden edustajat: Marika Lahtinen Satu Tanskanen Varajäsen: Heli Suominen Opettajien edustajat: Eija Lempinen Jarmo Heino Varajäsen: Aki Mikkonen Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu: Pekka Makkonen Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu: Marika Lahtinen Opettajien työsuojeluvaltuutettu: Eija Lempinen AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTA Tiina Meriläinen, rehtori, pj Anne Ruuth, sihteeri Marjo Muotka, erityisopettaja Sirja Rousi, päätoiminen tuntiopettaja Jorma Varkila, vpj, kuntoutuspäällikkö, Invalidiliitto ry Anssi Haataja, kehityspäällikkö, Rocla Oy Ossi Huttunen, tj, DataPro Palvelut Keijo Kallunki, kelloseppä Niina Ahola, opiskelija Pekka Sjöman, opiskelija 26 27

15 validia-ammattiopisto.fi google.com/+validia-ammattiopistofi Validia Ammattiopisto PL 46, Mannilantie Järvenpää p /1500/2831

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4

Lisätiedot

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia ERIKOISJULKAISU AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄLLE JA OPPILAITOKSILLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Presidentti Sauli Niinistö NUORET ammattiosaajat töihin Oppisopimuksessa kaikki voittavat Vili Heiskanen

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät sisäsivuilla

Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät sisäsivuilla Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät sisäsivuilla 1 Kansanopisto ponnahduslaudaksi jatkoon: 2 Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eivät toteudu opinto-ohjauksessa ei oppilaan eikä opinto-ohjaajan kannalta Suomalaisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

k u u l u m i s i a Kiipulan ammattiopiston K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7

k u u l u m i s i a Kiipulan ammattiopiston K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7 Kiipulan ammattiopiston k u u l u m i s i a K e s ä k u u 2 0 1 1 Taitaja-kisoista kultaa! s. 3 Wilma otetaan käyttöön s. 7 Virvelinrannasta arjen taitoja s. 14-15 Kiipulan arvot näkyvät arjessa Päättyvä

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10

Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10 Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10 ISBN: 978 952-5745-07-8 (nid.) ISBN: 978 952 5745 08-5 (pdf) Toimitus: Marja Riitta Lygdman ja Päivi Saari Kirjoittajat:

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN Oy Porvoo International College Ab Toimintakertomus 2012 1 Yhdistämisestä yhdistymiseen Vuosi 2012 on ollut oppilaitokselle historiallinen. Päätökset vuodelta 2008 realisoituivat.

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot