Etelä-Suomi innovaatioveturina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomi innovaatioveturina"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi innovaatioveturina

2 Päijät-Häme Etelä-Karjala Kanta-Häme Varsinais-Suomi Kymenlaakso Uusimaa EAKR tukee innovaatioita ja kilpailukykyä maakunnissa ESR-hankkeet Etelä-Suomen suuralueella Kädessänne on nyt Etelä-Suomen rakennerahastojen hankejulkaisu. Se on toteutettu yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa, joka puolestaan esittelee aluekehitysrahoituksen (EAKR) saaneita hankkeita Etelä-Suomen ESR-ohjelman alueosio koostuu seitsemän Etelä-Suomen maakunnan alueella hankkeista, joiden ESR-hankerahoituksen myöntäminen kuuluu uusille vuonna 2010 perustetuille, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksille. Koska olemme jo ESR-ohjelmakauden puolivälissä, on ELY-keskuksilla hyvä käsitys siitä minkä tyyppisiä hankkeita tällä ohjelmakaudella on maakuntasuunnitelmien mukaisesti tarve rahoittaa. Kuten julkaisun luettuanne huomaatte, rahoitettavat kohteet ovat hyvin erilaisia. Ne ulottuvat niin yritysten henkilöstön kehittämiseen kuin maahanmuuttajien aseman ja elinolojen kohottamiseen. Etenkin ylimaakunnallisissa, monen maakunnan alueella toteutettavissa hankkeissa, kansainvälisyys ja hyvien käytäntöjen etsiminen sekä levittäminen ovat keskeisiä edellytyksiä rahoituksen myöntämiselle. Toivon tämän julkaisun omalta osaltaan avartavan näkemystänne Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen monipuolisuudesta. Tässä julkaisussa esitellään Etelä- Suomen maakunnissa toteutettuja hyviä rakennerahastohankkeita. Tarkoitus on antaa lukijoille alueellisesti kattava ja monipuolinen kuva hanketoiminnasta, jota Etelä-Suomessa osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Julkaisun ovat toteuttaneet Päijät- Hämeen liitto ja Hämeen ELY-keskus yhteistyössä Etelä-Suomen maakunnan liittojen ja ELY-keskusten kanssa. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman strategisena tavoitteena on yhtenäinen, tasapainoinen ja vetovoimainen Etelä-Suomi. Tavoitteeseen pyritään seuraavien painopisteiden avulla tukemalla alueen - kansainvälistä kilpailukykyä - osaamiskeskittymiä ja innovaatioita - vahvoja verkostoja ja keskuksia - tehokasta ja toimivaa yhdyskuntarakennetta Julkaisuun on valittu esimerkkejä kaikilta näiltä painopistealoilta ja kaikista maakunnista. Maakunnallisten hankkeiden lisäksi Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa on ohjelmakaudella lähdetty vahvasti suuntaamaan hanketoimintaa kohti ylimaakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Siksi julkaisun lopussa esitellään myös ylimaakunnallisia hankkeita. Kohti tulevaa ohjelmakautta Rahoituskaudella Suomelle ohjautuu Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen alla EU-rahoitusta 1,6 miljardia euroa. Tästä Etelä-Suomen osuus on noin 20%. Kyse on ratkaisevan tärkeästä aluekehittämisen välineestä, jolla tuetaan Etelä-Suomen alueiden kykyä vastata eurooppalaisiin kasvu- ja työllisyystavoitteisiin. Etelä-Suomessa toivotaan, että tämä myönteinen kehitys jatkuu myös seuraavalla ohjelmakau della. EU:n komissio julkaisi marraskuussa 2010 ns. viidennen koheesioraportin, jossa linjataan komission näkemyksiä siitä, miten EU:n rakennerahastotoimintaa pitäisi kehittää seuraavalla rahoituskaudella Viidennen koheesioraportin johtopäätöksissä komissio ehdottaa, että tulevaisuudessa jäsenvaltioiden ja alueiden tulee keskittää EU-varat vain muutamaan, niiden omiin erityisiin haasteisiin liittyvään painopistealaan. Komission ja Eurooppa strategian tavoitteena oleva älykäs, kestävä ja osallistava kasvu vastaavat hyvin etelä suomalaisten näkemyksiä alueen kehittämistarpeista. Jo nykyisellä ohjelmakaudella rahoitusta on suunnattu näihin teemoihin. Jos tulevaisuudessa EU-rahoitusta tullaan kohdentamaan vain muutamiin painopisteisiin tai teemoihin, on Etelä-Suomen kokemuksista varmasti hyötyä. 2 Leena Ruopuro Mari Kuparinen Rakennerahoitusasiantuntija Ohjelmajohtaja 3 Etelä-Suomen ESR-suuraluetta koordinoivasta Hämeen ELY-keskuksesta Etelä-Suomen EAKR-ohjelma Päijät-Hämeen liitto

3 ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ Yhteistyöllä tuottavuutta, koulutusta ja kilpailukykyä Time-hankkeella tähdätään innovatiivisen metalliteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen. Kuvat: Petri Toikka ja Timo Mikkola Etelä-Karjalan yritykset tähyävät maailmalle Go International -projektin tavoitteena on kannustaa ja tukea Etelä-Karjalan alueen pk-yrityksiä kansainvälistymisen tiellä. Etelä-Karjalan yrityksillä on jo laajaa kokemusta Venäjän kaupasta. Nyt halutaan levittäytyä laajemmalle aina Kiinaan asti. Go International on myös sillanrakentaja Venäjän ja EU:n välillä. Yritysten kansainvälisiä valmiuksia parannetaan muun muassa koulutustilaisuuksin, tietoiskuin, myynninedistämismatkojen ja yrityskohtaisten neuvontatilaisuuksien myötä. Tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa olevia palveluita ohjaamalla yritykset käyttämään niitä aktiivisemmin. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä muiden kv-toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kun maakunnassa käy esimerkiksi ulkomaalaisia kauppavaltuuskuntia, tapaamisiin kootaan kattava otos paikallisista potentiaaleista yrityksistä. Toimenpiteiden tuloksena on Unkariin ja Venäjälle suunnitteilla bioenergian demolaitos. ICT-alalle viritellään yhteistyöhanketta Unkarin kanssa ja elintarvikeyhteistyötä Italian kanssa suunnitellaan. Yritysten kansainvälistymisvalmiudet ovat parantuneet hankkeen myötä. Hankkeen kautta on pystytty aidosti tuomaan konkreettisia ja potentiaalisia kontakteja alueen yritysten hyödynnettäväksi. A30302 Go International Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy 4 S10040 Tulevaisuuden innovatiivinen metalliteollisuus (TIME) Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto TIME-hanke tähtää Kaakkois-Suomen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseen. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat siihen osallistuvien yritysten tuotannon, laadun ja tuottavuuden sekä henkilöstön ammattitaidon nostaminen. Tuotantohenkilöstön lisäksi hankkeessa kehitetään yritysjohdon liikkeenjohdollisia taitoja sekä edesautetaan uusien alihankintaverkostojen muodostumista. Projektin päähyötyjinä ovat osallistuvat yritykset. Lisäksi yritysten asiakkaat ovat hyötyneet saadessaan parempilaatuisia tuotteita kilpailukykyisempään hintaan ja koko Etelä-Karjala-Kymenlaakso saadessaan uusia veronmaksajia ja osaamista alueelleen. Yritysyhteistyö jatkuu projektin jälkeenkin tiiviimpänä ja laajempana, kun pkyritysten yhteydenotto- ja avunpyyntökynnys yliopistoon madaltuu. Hankkeeseen osallistuneita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa ammattiliitot, rahoittajat, oppilaitokset, osaamiskeskukset, kehitysyhtiöt ja toiset hankkeet. Yhteistyötä näiden tahojen kanssa on ehdottomasti pystyttävä jatkamaan. Näin voidaan eri toimijoiden yhteistyöllä parantaa kehityskykyisen teollisuuden kilpailukykyä. Rakennusalan yritykset tutustumassa suomalaisten järjestämiin asuntomessuihin Pietarissa. Lemcon Oy:n kerrostalokohde Pietarissa on herättänyt suurta mielenkiintoa suomalaisten rakennusliikkeiden keskuudessa. 5 Yritysten tuotantohenkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja uusien alihankintaverkostojen luominen ovat Time-hankkeen keskeisiä tavoitteita.

4 ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIM A30674 Pirtu-hanke Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Kehitysyhtiö Posintra Oy Vene vie Itä-Uudenmaan saaristoon katsomaan paikkoja, joista pirtu Porvooseen tuotiin. Itä-Uusimaa vie matkailijat kieltolain aikaan PIRTU-hankkeessa on kehitetty kieltolain aikaisista tapahtumista ja tarinoista uusia matkailutuotteita ja palveluja saaristoyrittäjille. Itä-Uudenmaan saaristossa pirtun salakuljetus oli erittäin vilkasta kieltolain aikana Tämä historiallisesti merkittävä kausi muistetaan vielä tarinankertojat elävät. Hanke on ollut hyvin konkreettinen ja käytännönläheinen. Ensin kysyttiin yrittäjiltä, miten he haluavat lähteä kehittämään omaa liiketoimintaansa. Hankkeeseen on osallistunut 30 tahoa ja yli 90 henkilöä. Nämä ovat pääasiassa kulttuurin ja matkailun toimijoita Itä-Uudeltamaalta. Draaman ammattilaiset ovat antaneet koulutusta oppaille ja muille matkailualan työntekijöille. Konkreettiseksi tuotteeksi saatiin kävelmä nimeltään Trokareiden jalanjäljillä. Kävelemään pääsee mukaan sekä Porvoon vanhassa kaupungissa että saaristossa, jonne vuokravene vie katselemaan paikkoja, josta pirtu Porvooseen tuotiin. Pirtu-teemaa on nostettu esille myös harrastelijanäyttämöllä. Ammattiohjaajan valmennuksessa tehtiin näytelmä Smugglarkungen, jota esitettiin täysille katsomoille keväällä Ammattiohjaajan valmennuksessa tehtiin näytelmä pirtutrokareista: Smugglarkungen. Kuva: Ulrika Andersson Pirtu-aiheisia teemanäyttelyitä järjestettiin hankkeen aikana sekä Porvoossa että Helsingissä. Vaikka Pirtu-hanke päättyi , tuote jää elämään jopa kasvaa uusiin mittoihin: Pohjoismaiden ministerineuvoston saaristoyhteistyö on kiinnostunut tästä historiallisesta teemasta. On mahdollista, että saaristoverkkoon kuuluvat yritykset jatkavat teeman syventämistä ainakin Virossa ja Ruotsissa. Pirtu-aiheiset näyttelyt herättivät suurta kiinnostusta Porvoossa ja Helsingissä. Kuva: Kristoffer Åberg 7

5 ANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME Tutkijaverkosto levittää YTYÄ -hankkeessa saatuja tuloksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Golfkentät ovat yksi varteenotettava lähitulevaisuuden käyttökohde ekoteollisuuspuistossa kierrätysmateriaaleista valmistetuille viherpinnoitteille. Koulukulttuurin sekä koulun ja työelämän välisen yhteistyön kehittäminen yrittäjyyskasvatuksen keinoin Biojalostamo ja ekoteollisuuspuisto kestävän liiketoiminnan innovaattoriksi Envi Grow Park -hankkeen tavoitteena oli luoda edellytykset ja käynnistää bio jalostamo ja ekoteollisuuspuisto Forssaan. Hankkeen tuloksina tuotettiin selvitykset ja katelaskelmat : - suljetun kierron energiatehokkaalle vihanneskasvihuoneelle - kierrätysmateriaaleja hyödyntävälle viherpinnoitteiden tuotannolle - erikoiskasvien arvo-osien hyödyntämiselle - integroidulle bioetanolin ja valkuaisrehun tuotannolle. Lisäksi laadittiin ekomarkkinoinnin konsepti sekä ekoteollisuuspuiston toimintamalli. Ekoteollisuuspuistoa markkinoitiin alan potentiaalisille yrittäjille. Hankkeen puitteissa järjestettiin kansallinen vas - tuullisen kierrätysliiketoiminnan seminaari Forssassa. Hankkeen tuottama konsepti sai Innosuomi kunniamaininnan. A Envi Grow Park Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Agropolis Oy 8 S10358 YTYÄ Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Tampereen yliopisto YTYÄssä kehitetään yrittäjyyttä ja sitä lisääviä oppimisympäristöjä, joissa toiminnallisuus ja käytännönläheisyys korostuvat. Toimintamallien olennaisena osana on opetushenkilöstön tukena oleva moniammatillinen toimijaverkosto, jossa mukana ovat mm. oppilashuolto, toisen asteen ammatillinen koulutus, yritykset, nuorisotoimi sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Verkoston avulla on luotu oppilaiden syrjäytymisriskin tukemiseen uudenlaisia oppimisen menetelmiä, joissa hyödynnetään rikastavia oppimisympäristöjä ja työssäoppimista. Koulujen ja työelämän henkilöstölle annetussa koulutuksessa on avattu yrittäjäksi kasvamisen mahdollisuuksia todellisen työelämäyhteistyön aikaansaamiseksi. YTYÄssä kehitettyjä toimintamalleja ovat muun muassa: OPE-TET, SYVENNETTY OPPILAS-TET, TUOTEPROJEKTIT. Kokonaisuudes saan koulukulttuuria on kehitetty rikasta vaksi yhteisöksi, jossa painottuu aito yhteisöllisyys, vastuu, vuorovaikutus ja luovuus. YTYÄssä tutkimuksella tuotettua tietoa on hyödynnetty laajasti koulukulttuurin kehittämisessä. YTYÄn tutkijaverkosto levittää tuloksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Välivalotus ja -istutus parantavat oleellisesti modernin suljetun kierron vihanneskasvihuoneen satotasoa. Kuva: Risto Tahvonen, MTT 9 Koulutuksessa on avattu teitä yrittäjyyteen.

6 KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLA 10 S10037 Luovat alat Kotka-Hamina Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Cursor Oy Luovat alat suuntaa suurille markkinoille Luovien alojen yritykset saavat räätälöidyt neuvonta- ja liiketoiminnan kehittämispalvelut ohjelman projektihenkilöstön työnä sekä Cursorin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamina yrityspalveluina. Liiketoiminnan kehittäminen sisältää yrittäjäsparrauksen asiakastapaamisissa sekä kehittämiseen liittyvien ohjeiden, suunnitelmien ja hakemusten tekemisen. Liiketoiminnan kehittämis- ja kansainvälistymissuunnitelmia tehdään yrityskohtaisesti. Yrittäjien verkostoituminen oikeiden ryhmien kanssa on hyvässä vauhdissa, ja sen tuloksena on tehty mm. yhteismarkkinointisuunnitelmia ja konkreettisia myyntitapahtumia. Useat yrittäjät haluaisivat verkostoitua myös kansainvälisesti. Se on ensisijaisen tärkeää niin laadun kehittymisen kuin markkinoinninkin kannalta. Luovat alat Kotka-Hamina-ohjelma oli mukana luomassa Helsingin, Tampereen ja Kotkan kaupunkien välistä Pietarin Helsinki-keskuksen yhteistyösopimusta luovien alojen kehittämisen osalta. Kolme alueen yrittäjää oli mukana myös maailmannäyttelyssä Kiinan Shanghaissa. Yrittäjille tarjotaan tuotanto- ja myyntitilapalvelua Cursorin verkkopalvelujen osoitteessa sekä henkilökohtaisen neuvonnan avulla. Tilojen analysointi ja tarkoituksenmukaisuuden tutkiminen ovat olleet osana yrittäjäsparrausta. Käsi- ja taideteollisen alan toimijat ovat etsineet yhteistä myyntitilaa, ja heitä on tuettu mm. liiketoimintamallien kehittämisessä sekä kustannuslaskennassa. Luovat alat -hankkeen ansiosta on vuoden 2010 loppuun mennessä perustettu 12 uutta yritystä ja tehty 200 asiakastapaamista. SAFGOF-hankkeessa tehdyllä mallinukella voidaan arvioida mm. öljyntorjunta-alusten optimaalinen sijoittelu ottaen huomioon todennäköiset onnettomuuspaikat. Suomenlahden meriliikenteen riskienhallinta on mallinnettu Hankkeen lopputuotteena on syntynyt riski- ja päätösanalyysityökalu, jonka avulla voidaan tarkastella merenkulun riskienhallintakeinojen vaikuttavuutta. Mallin avulla voidaan arvioida esimerkik si, että seuraavan 20 vuoden aikana Suomenlahdella tapahtuu 33 %:n todennäköisyydellä vähintään yksi öljyvuotoon johtava tankkerin törmäys toiseen laivaan. Kehitettyjen onnettomuusmallien mukaan seuraavan viiden vuoden aikana ennakoitu 60 % kasvu vuoteen 2015 mennessä voi kolminkertaistaa onnettomuusriskin vuoden 2007 liikennemääriin verrattuna. Mallinnuksella voidaan arvioida myös esimerkiksi öljyntorjunta-alusten optimaalista sijoittelua ottaen huomioon toden näköisimmät onnettomuuspaikat ja niiden lähialueiden luontoarvot. Samoin voidaan arvioida meriturvalli - suus hankkeiden vaikutusta ennen niiden toteuttamista. Hankkeessa on selvitetty lisäksi meriliikenteen turvallisuusmääräyksiä ja -ohjauskeinoja, arvioitu niiden toimivuutta ja tehty ehdotuksia ohjauskeinojen parantamiseksi laajan asiantuntijakyselyn perusteella. SAFGOF-hankkeessa tehty poikkitieteellinen mallinnusurakka on toistaiseksi ainoa laatuaan maailmassa. A30377 ja A30854 SAFGOF, Suomenlahden meriliikenteen kasvu - näkymät Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry. 11

7 PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄ Upeeta 3 -hankkeessa kehitetään uusia työhyvinvointimalleja, joita voidaan soveltaa sekä nuorille että ikääntyville työntekijöille valtakunnallisesti. Kuvat: Pirjo Orava Päijät-Häme käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi Kolmivuotisella hankkeella on ollut keskeinen merkitys suomalaisen innovaatiopolitiikan kehittämisessä. Työtä on tehty käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ja käytännön työkalujen kehittämiseksi. Sen pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut suomalaiseen innovaatiopolitiikkaan teknologialähtöisen innovaatiopolitiikan rinnalle käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan. Hanke on edistänyt merkittävästi sitä, että Päijät-Hämettä pidetään Suomen innovaatiopolitiikan mallialueena. Projektin toimintaa on leimannut poikkitieteellisyys ja erilaisten rajapintojen ylittäminen. Tutkijat ovat edustaneet eri tieteenaloja, ja näin on voitu tuoda monenlaista osaamista ja erilaisia näkökulmia yritysten ja erilaisten organisaatioiden kehittämiseen. Hanke on niittänyt hyvää mainetta sekä Suomessa että ulkomailla. Näin on rakennettu pohjaa myös kansain - väliselle yhteistyölle. A30168 Päijät-Häme käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi; tutkimus- ja kehittämisohjelma Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto/lahti School of Innovation S11284 Upeeta 3 Uutta palveluliiketoimintaa ennalta ehkäisyn ja työhyvinvoinnin avuksi Uusia eväitä työhyvinvoinnin kehittämiseen Kuva: Tiina Bragge 12 Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy (LAKES) Upeeta 3 -hankkeessa kehitetään yritysten yhteistyötä työhyvinvointi-kysymyksissä. Hankkeen perustama ja koordinoima TUKEVA-yhteistyöverkosto kokoaa yhteen ne alueen yritykset, jotka etsivät uusia, yhteisiä malleja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tarkastelun keskeisessä roolissa ovat yritysten omistamat työterveyshuollot, niiden taustayritykset sekä palvelun tuottajat. Verkostoon kuuluu 250 yritystä, joissa on lähes työntekijää. Heille kehitetään ja etsitään uusia valtakunnallisia työhyvinvointimalleja. Kohderyhminä ovat nuoret ja ikääntyvät työntekijät. Ohjelma sparraa yli 55-vuotiaita työntekijöitä huolehtimaan työhyvinvoinnistaan, jotta työura jatkuisi mahdollisimman pitkään ja työuran päätyttyä voisi jäädä terveenä eläkkeelle. Pilotoitavia kohderyhmiä ovat naisesimiehet, tuotannon esimiehet ja matkustavat asentajat. Heille on kehitetty Milotyökalu, jonka avulla löytyy työn ilo ja sitä kautta työhyvinvointi. Poikkitieteellisyydessä ja rajapintojen ylittämisessä piilee innovaatiotoiminnan tulevaisuus. Käytännön työkalujen kehittämisellä on haettu eväitä Päijät-Hämeen innovaatiopolitiikkaan. 13 Kuva: Maiju Saari

8 SIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMA Työtä, tietoa ja työvoimaa -hankkeessa on maahanmuuttajia valmennettu työnhakuun. Toisille maahanmuuttajille on riittänyt pienikin apu työpaikan löytämisessä. Håkansbölen kartanopuisto kunnostetaan alkuperäiseen asuunsa A30157 HÅKANSBÖLEN KARTANON KUNNOSTUS JA RESTAUROINTI Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Vantaan Hakunilassa sijaitsee Håkansbölen kartano, jonka kaupunki osti vuonna Tavoitteena on kartanopuiston kunnostaminen 1900-luvun alun asuun. Tuolloin puisto oli komeimmillaan. Puistosta halutaan saada sekä matkailukohde että kokoontumispaikka Hakunilan asukkaille. Keskeisimmät toimenpiteet ovat kartanopuiston polkuverkoston palauttaminen ennalleen, vanhojen puiden hoito ja uusien istuttaminen. Samalla puistoon rakennetaan käytön ja kunnossapidon edellyttämät rakenteet, kalusteet ja varusteet. Tämä tarkoittaa valaisimien, istuinten ja roska-astioiden asentamista niin, että ne sopeutuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Kartanopuisto muodostaa lähialueen asukkaille korkeatasoisen ja hyvin hoidetun viheralueen, jollaista he ovat jo pit - kään kaivanneet. Puistosta on tarkoitus kehittää myös merkittävä puutarhataiteellinen matkailukohde, jossa käy kansainvälisiäkin vieraita. Toteuttaja Vantaan kaupunki 14 S10573 TYÖTÄ, TIETOA JA TYÖVOIMAA Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto/itäinen sosiaaliasema Työtä työttömille maahanmuuttajille Työtä, tietoa ja työvoimaa projektia on tehty Helsingissä Itäisellä sosiaaliasemalla. Sen kohderyhminä ovat Itä- Helsingissä asuvat maahanmuuttajataustaiset työttömät ja työvoimaa tarvitsevat työnantajat. Keskeisin toimenpide on työvalmennus eli työnhakijoiden henkilökohtainen avustaminen työnhaussa. Työvalmennuksen ydin on asiakkaan henkilökohtaisessa kohtaamisessa elämäntilanteen, koulutus- ja ammattitaustan kartoittamisessa sekä toiveiden ja mahdollisuuksien, unelmien ja pettymyksien esiin saamisessa. Elämäntilanteen pohjalta asiakkaita on ohjattu työnhakuun, koulutuksiin ja muihin julkishallinnon ja yhteisöjen palveluihin. Monille asiakkaille on riittänyt pieni avustaminen työpaikan löytämisessä tai työhakemuksen täyttämisessä. Toisten kanssa on kuljettu rinnakkain pitkiäkin työllistymispolkuja koulutuksien ja elämän ongelmatilanteiden selvittelyissä. Työvalmennuksen lisäksi projekti on tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa avustamalla rekrytoinnissa ja opastamalla työhallinnon tukien käytössä. Toimintaan on kuulunut myös maahanmuuttajajärjestöjen tukeminen ja monikulttuurisen verkoston toiminnan vahvistaminen. Vanhojen puiden hoitamisella ja uusien istuttamisella on Håkansbölen kartanopuistoa saatettu alkuperäistä muistuttavaan tilaan. Kormuniitynojan tekolampialue oli ennen kunnostamista varsinainen pusikko. Nyt on lampi ja sen ympärillä oleva kivetys palautettu alkuperäiseen, komeaan asuunsa. 15 Kuvat: Riitta Salasto

9 ARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSIN StudieFlex hoppas att modellerna delvis skall fungera på egen hand som ett gott stöd i studerandes skolvardag. Kuva: Axxell Turun keskustassa sijaitsevasta Fortuna-korttelista tulee varsi naissuomalaisen osaamisen, kulttuurin ja historian kohtaamispaikka. StudieFlex - handledning för ungdomar i Åboland Fortuna-kortteli on yksi vanhimmista Turun keskustan kortteleista. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy 16 S10468 StudieFlex Tidsschema Totalbudget ESR och statsstöd Verkställare Axxell utbildning Ab StudieFlex jobbar med att ta fram och utveckla konkreta stödmodeller som utbildningsanordnare och andra aktörer kan ha nytta av i arbetet med att förhindra och förebygga utslagning och marginalisering bland ungdomar. I Åboland finns redan många olika typer av stödformer för ungdomar men kontakten och koordineringen mellan dessa har inte varit optimal. StudieFlex inledde sitt arbete med att kartlägga hur stödfältet i regionen såg ut samt att därifrån utveckla sådana stödmodeller som kan bli bestående efter projekttidens slut. StudieFlex arbetar mycket kring att de stödåtgärder som riktas till ungdomar skall vara ändamålsenliga, stödet som ges bör inte vara hjälpen som stjälper utan istället sporra och utveckla ungdomen i ökad ansvarskänsla om sitt liv och i sina studier. I ett led mot att sporra och låta studerande utveckla sin ansvarskänsla har StudieFlex initierat en kurs i Känslofärdigheter. Kursen erbjuds studerande vid Axxell Pargas som en valfri kurs som ger en studievecka. Folkhälsans tonårspoliklinik i Åbo står för undervisningen som sker i Axxells utrymmen. Projektet strävar till att de stödmodeller som utarbetas skall ha praktisk förankring i skolvärlden och framförallt i huvudmannens, Axxells, organisation. StudieFlex hoppas att modellerna delvis skall fungera på egen hand som ett gott stöd i studerandes skolvardag. Resultatet av StudieFlex arbete kommer att bli ett tätare och tydligare samarbetsnätverk samt bestående stödmodeller som kan användas av utbildningsanordnare och andra aktörer. Genom att utbildningsanordnare och övriga aktörer arbetar enligt StudieFlex modeller kommer det att medföra att studerande som riskerar utslagning får ändamålsenligt stöd. Indirekta resultat kan även vara ett minskat antal studieavbrott inom främst yrkes utbildningen i Åboland samt en ökad transparens inom den redan existerande verksamheten för ungdomar. Det senare leder till att de tillgängliga stödtjänsterna för ungdomar utnyttjas flitigare. Serum Olohuone turkulaisille ja turisteille Fortuna-kortteli on Turun ydinkeskustan vanhimpia kortteleita. Siitä kehitetään Fortuna-hankkeen myötä ainutlaatuinen kauppakortteli, matkailukohde ja vapaaajanviettopaikka, josta tulee varsinaissuomalaisen osaamisen, kulttuurin ja historian kohtaamispaikka. Kehittämishankkeessa Turun kaupunki ja kumppanit tekevät sisäpiha-alueesta rakennuksineen elämyksellisen viihtymis- ja ostospaikan. Tavoitteena on luoda Turun keskustaan kaupallinen designkeskus - uudenlainen kauppakortteli, jossa alueen kulttuuri esittäytyy kuluttajille. Fortuna-kortteli tarjoaa näyteikkunan nimekkäisiin kansainvälisiin, suomalaisiin ja erityisesti Turun seudun käsityöja muotoilualan yrityksiin, tuotteisiin ja palveluihin. Fortuna-hankkeessa selvitetään koko korttelin kehittäminen pitkällä aikavälillä, tarkistetaan rakennusten kunto ja suunnitellaan kauppakeskuksen liiketoimintamalli. A31157 Fortuna-korttelin kehittämishanke Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Turun Seudun Kehittämiskeskus 17

10 YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNN REKRY-AMARE -hankkeessa otetaan oppia niiltä EU-mailta, jotka ovat onnistuneet työperäisten maahanmuuttajien rekrytoinnissa. Kuvat: Rekry-Amare/Mattias Spies Suomalainen ympäristöosaaminen maailman markkinoille Energia- ja ympäristöalan globaalit markkinat ovat suuret. Suomesta löytyy alan tutkimukseen ja liiketoimintaan liittyvää huippuosaamista. Suomalaisten yritysten osuus maailman markkinoilla voisi olla nykyistä suurempi. Innovaatioputkesta yritystoimintaa hanke auttaa ympäristöalalla toimivia julkisia laitoksia ja PK-yrityksiä inno - vaatioiden kaupallistamisessa ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä. Hanke on konkreettinen. Se sisältää 50 innovaatioaihiota 35 yrityksestä ja useista julkishallinnon tahoista. Yrityksille on etsitty pääomasijoittajia ja muita rahoittajia sekä etsitty asiakkaita kansainvälisiltä markkinoilta ja tehty yrityskohtaisia liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmia. Työssä on keskitytty ympäristömonitorointiin sekä materiaali- ja energiatehokkuuteen. On luotu uudentyyppisiä innovaatioita, kaupallistettu tuotekehityshankkeita ja hankkeen myötä on syntynyt myös aivan uusia yrityksiä. A30069 Innovaatioputkesta yritystoimintaa Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttajat Green Net Finland ry, Culminatum Ltd Oy, Helsingin yliopisto, Hämeen ammatti - korkeakoulu, Ilmatieteen laitos, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, STOK Posintra Oy - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus ja Turku Science Park Oy. S11306 REKRY-AMARE Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttajat Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Lahden ja Kouvolan yksikkö) Osatoteuttajat Hämeen ammattikorkeakoulu, Hyvinvointialan osaamiskeskittymä; Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto; Heinolan työ- ja elinkeinotoimisto; Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto; GEKO- Association for European and Local Politics (Berliini, Saksa), Adam Mickiewicz University, Centre for Migration Studies (Poznan, Puola), GEMS Northern Ireland Limited (UK, Belfast), Dublin Ballymun Job Centre (Dublin, Irlanti), Jaan Tõnisson Institute (Tallinna, Viro) Työperäistä maahanmuuttoa edistetään toisilta oppimalla REKRY-AMARE-hankkeen tavoitteena on tukea akateemisten ja erikoiskoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. Hanke selvittää onnistuneen rekrytoinnin edellytyksiä ja hyödyntää muiden EU-valtioiden hyviä kokemuksia. Iso-Britannialla, Irlannilla ja Saksalla on pitkä kokemus työperäisestä maahanmuutosta. Viro ja Puola ovat EU:ssa tärkeät akateemisten ja erikoiskoulutettujen maahanmuuttajien lähtömaita. Näissä maissa olevia malleja pyritään soveltamaan suomalaisiin työmarkkinoihin. Hanketta tehdään yhteistyössä työvoimahallinnon, rekrytointiyritysten ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan työyhteisöjen, yritysten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on tulevan työvoiman integroituminen suomalasille työmarkkinoille mahdollisimman joustavasti. Piirros: Seppo Leinonen Suomalainen ympäristöosaaminen on maailman huippuluokkaa. Innovaatioputkesta yritystoimintaa -hankeella etsitään laajempia maailman markkinoita alan keksinnöille. Kuva Jani Poutiainen (IL) 19

11 Päijät-Häme Etelä-Karjala Kanta-Häme Varsinais-Suomi Kymenlaakso Uusimaa HÄMEEN ely-keskus EU-rakennerahoitusyksikkö PL 29 (Kirkkokatu 12) Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Etelä-Suomen EU-yksikkö PL 50 (Hämeenkatu 9) LAHTI

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 12.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntajohtaja j Juha Haapaniemi

Kymenlaakson Liitto. Maakuntajohtaja j Juha Haapaniemi Kymenlaakson Liitto Taide ja kulttuuri maakuntaohjelman vahvuudeksi Kymenlaakson kulttuurifoorumi 21.2.20132 2013 Maakuntajohtaja j Juha Haapaniemi 25.2.2013 Maakuntaohjelmatyö alkanut Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ESR toimintaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma

Central Baltic ohjelma Central Baltic ohjelma 2014-2020 14.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä- Suomi: Etelä-Karjala*, Kanta- Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä VALTAKUNNALLINEN AVOIN ESR- HAKU

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä VALTAKUNNALLINEN AVOIN ESR- HAKU KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä VALTAKUNNALLINEN AVOIN ESR- HAKU 1.6.- 15.9.2015 Hakijan ohje ESR-PROJEKTIHAKU Hämeen

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot