Etelä-Suomi innovaatioveturina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomi innovaatioveturina"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi innovaatioveturina

2 Päijät-Häme Etelä-Karjala Kanta-Häme Varsinais-Suomi Kymenlaakso Uusimaa EAKR tukee innovaatioita ja kilpailukykyä maakunnissa ESR-hankkeet Etelä-Suomen suuralueella Kädessänne on nyt Etelä-Suomen rakennerahastojen hankejulkaisu. Se on toteutettu yhdessä Päijät-Hämeen liiton kanssa, joka puolestaan esittelee aluekehitysrahoituksen (EAKR) saaneita hankkeita Etelä-Suomen ESR-ohjelman alueosio koostuu seitsemän Etelä-Suomen maakunnan alueella hankkeista, joiden ESR-hankerahoituksen myöntäminen kuuluu uusille vuonna 2010 perustetuille, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksille. Koska olemme jo ESR-ohjelmakauden puolivälissä, on ELY-keskuksilla hyvä käsitys siitä minkä tyyppisiä hankkeita tällä ohjelmakaudella on maakuntasuunnitelmien mukaisesti tarve rahoittaa. Kuten julkaisun luettuanne huomaatte, rahoitettavat kohteet ovat hyvin erilaisia. Ne ulottuvat niin yritysten henkilöstön kehittämiseen kuin maahanmuuttajien aseman ja elinolojen kohottamiseen. Etenkin ylimaakunnallisissa, monen maakunnan alueella toteutettavissa hankkeissa, kansainvälisyys ja hyvien käytäntöjen etsiminen sekä levittäminen ovat keskeisiä edellytyksiä rahoituksen myöntämiselle. Toivon tämän julkaisun omalta osaltaan avartavan näkemystänne Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen monipuolisuudesta. Tässä julkaisussa esitellään Etelä- Suomen maakunnissa toteutettuja hyviä rakennerahastohankkeita. Tarkoitus on antaa lukijoille alueellisesti kattava ja monipuolinen kuva hanketoiminnasta, jota Etelä-Suomessa osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Julkaisun ovat toteuttaneet Päijät- Hämeen liitto ja Hämeen ELY-keskus yhteistyössä Etelä-Suomen maakunnan liittojen ja ELY-keskusten kanssa. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman strategisena tavoitteena on yhtenäinen, tasapainoinen ja vetovoimainen Etelä-Suomi. Tavoitteeseen pyritään seuraavien painopisteiden avulla tukemalla alueen - kansainvälistä kilpailukykyä - osaamiskeskittymiä ja innovaatioita - vahvoja verkostoja ja keskuksia - tehokasta ja toimivaa yhdyskuntarakennetta Julkaisuun on valittu esimerkkejä kaikilta näiltä painopistealoilta ja kaikista maakunnista. Maakunnallisten hankkeiden lisäksi Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa on ohjelmakaudella lähdetty vahvasti suuntaamaan hanketoimintaa kohti ylimaakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Siksi julkaisun lopussa esitellään myös ylimaakunnallisia hankkeita. Kohti tulevaa ohjelmakautta Rahoituskaudella Suomelle ohjautuu Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen alla EU-rahoitusta 1,6 miljardia euroa. Tästä Etelä-Suomen osuus on noin 20%. Kyse on ratkaisevan tärkeästä aluekehittämisen välineestä, jolla tuetaan Etelä-Suomen alueiden kykyä vastata eurooppalaisiin kasvu- ja työllisyystavoitteisiin. Etelä-Suomessa toivotaan, että tämä myönteinen kehitys jatkuu myös seuraavalla ohjelmakau della. EU:n komissio julkaisi marraskuussa 2010 ns. viidennen koheesioraportin, jossa linjataan komission näkemyksiä siitä, miten EU:n rakennerahastotoimintaa pitäisi kehittää seuraavalla rahoituskaudella Viidennen koheesioraportin johtopäätöksissä komissio ehdottaa, että tulevaisuudessa jäsenvaltioiden ja alueiden tulee keskittää EU-varat vain muutamaan, niiden omiin erityisiin haasteisiin liittyvään painopistealaan. Komission ja Eurooppa strategian tavoitteena oleva älykäs, kestävä ja osallistava kasvu vastaavat hyvin etelä suomalaisten näkemyksiä alueen kehittämistarpeista. Jo nykyisellä ohjelmakaudella rahoitusta on suunnattu näihin teemoihin. Jos tulevaisuudessa EU-rahoitusta tullaan kohdentamaan vain muutamiin painopisteisiin tai teemoihin, on Etelä-Suomen kokemuksista varmasti hyötyä. 2 Leena Ruopuro Mari Kuparinen Rakennerahoitusasiantuntija Ohjelmajohtaja 3 Etelä-Suomen ESR-suuraluetta koordinoivasta Hämeen ELY-keskuksesta Etelä-Suomen EAKR-ohjelma Päijät-Hämeen liitto

3 ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ-KARJALA ETELÄ Yhteistyöllä tuottavuutta, koulutusta ja kilpailukykyä Time-hankkeella tähdätään innovatiivisen metalliteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen. Kuvat: Petri Toikka ja Timo Mikkola Etelä-Karjalan yritykset tähyävät maailmalle Go International -projektin tavoitteena on kannustaa ja tukea Etelä-Karjalan alueen pk-yrityksiä kansainvälistymisen tiellä. Etelä-Karjalan yrityksillä on jo laajaa kokemusta Venäjän kaupasta. Nyt halutaan levittäytyä laajemmalle aina Kiinaan asti. Go International on myös sillanrakentaja Venäjän ja EU:n välillä. Yritysten kansainvälisiä valmiuksia parannetaan muun muassa koulutustilaisuuksin, tietoiskuin, myynninedistämismatkojen ja yrityskohtaisten neuvontatilaisuuksien myötä. Tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa olevia palveluita ohjaamalla yritykset käyttämään niitä aktiivisemmin. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä muiden kv-toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kun maakunnassa käy esimerkiksi ulkomaalaisia kauppavaltuuskuntia, tapaamisiin kootaan kattava otos paikallisista potentiaaleista yrityksistä. Toimenpiteiden tuloksena on Unkariin ja Venäjälle suunnitteilla bioenergian demolaitos. ICT-alalle viritellään yhteistyöhanketta Unkarin kanssa ja elintarvikeyhteistyötä Italian kanssa suunnitellaan. Yritysten kansainvälistymisvalmiudet ovat parantuneet hankkeen myötä. Hankkeen kautta on pystytty aidosti tuomaan konkreettisia ja potentiaalisia kontakteja alueen yritysten hyödynnettäväksi. A30302 Go International Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy 4 S10040 Tulevaisuuden innovatiivinen metalliteollisuus (TIME) Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto TIME-hanke tähtää Kaakkois-Suomen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseen. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat siihen osallistuvien yritysten tuotannon, laadun ja tuottavuuden sekä henkilöstön ammattitaidon nostaminen. Tuotantohenkilöstön lisäksi hankkeessa kehitetään yritysjohdon liikkeenjohdollisia taitoja sekä edesautetaan uusien alihankintaverkostojen muodostumista. Projektin päähyötyjinä ovat osallistuvat yritykset. Lisäksi yritysten asiakkaat ovat hyötyneet saadessaan parempilaatuisia tuotteita kilpailukykyisempään hintaan ja koko Etelä-Karjala-Kymenlaakso saadessaan uusia veronmaksajia ja osaamista alueelleen. Yritysyhteistyö jatkuu projektin jälkeenkin tiiviimpänä ja laajempana, kun pkyritysten yhteydenotto- ja avunpyyntökynnys yliopistoon madaltuu. Hankkeeseen osallistuneita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa ammattiliitot, rahoittajat, oppilaitokset, osaamiskeskukset, kehitysyhtiöt ja toiset hankkeet. Yhteistyötä näiden tahojen kanssa on ehdottomasti pystyttävä jatkamaan. Näin voidaan eri toimijoiden yhteistyöllä parantaa kehityskykyisen teollisuuden kilpailukykyä. Rakennusalan yritykset tutustumassa suomalaisten järjestämiin asuntomessuihin Pietarissa. Lemcon Oy:n kerrostalokohde Pietarissa on herättänyt suurta mielenkiintoa suomalaisten rakennusliikkeiden keskuudessa. 5 Yritysten tuotantohenkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja uusien alihankintaverkostojen luominen ovat Time-hankkeen keskeisiä tavoitteita.

4 ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIMAA ITÄ-UUSIM A30674 Pirtu-hanke Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Kehitysyhtiö Posintra Oy Vene vie Itä-Uudenmaan saaristoon katsomaan paikkoja, joista pirtu Porvooseen tuotiin. Itä-Uusimaa vie matkailijat kieltolain aikaan PIRTU-hankkeessa on kehitetty kieltolain aikaisista tapahtumista ja tarinoista uusia matkailutuotteita ja palveluja saaristoyrittäjille. Itä-Uudenmaan saaristossa pirtun salakuljetus oli erittäin vilkasta kieltolain aikana Tämä historiallisesti merkittävä kausi muistetaan vielä tarinankertojat elävät. Hanke on ollut hyvin konkreettinen ja käytännönläheinen. Ensin kysyttiin yrittäjiltä, miten he haluavat lähteä kehittämään omaa liiketoimintaansa. Hankkeeseen on osallistunut 30 tahoa ja yli 90 henkilöä. Nämä ovat pääasiassa kulttuurin ja matkailun toimijoita Itä-Uudeltamaalta. Draaman ammattilaiset ovat antaneet koulutusta oppaille ja muille matkailualan työntekijöille. Konkreettiseksi tuotteeksi saatiin kävelmä nimeltään Trokareiden jalanjäljillä. Kävelemään pääsee mukaan sekä Porvoon vanhassa kaupungissa että saaristossa, jonne vuokravene vie katselemaan paikkoja, josta pirtu Porvooseen tuotiin. Pirtu-teemaa on nostettu esille myös harrastelijanäyttämöllä. Ammattiohjaajan valmennuksessa tehtiin näytelmä Smugglarkungen, jota esitettiin täysille katsomoille keväällä Ammattiohjaajan valmennuksessa tehtiin näytelmä pirtutrokareista: Smugglarkungen. Kuva: Ulrika Andersson Pirtu-aiheisia teemanäyttelyitä järjestettiin hankkeen aikana sekä Porvoossa että Helsingissä. Vaikka Pirtu-hanke päättyi , tuote jää elämään jopa kasvaa uusiin mittoihin: Pohjoismaiden ministerineuvoston saaristoyhteistyö on kiinnostunut tästä historiallisesta teemasta. On mahdollista, että saaristoverkkoon kuuluvat yritykset jatkavat teeman syventämistä ainakin Virossa ja Ruotsissa. Pirtu-aiheiset näyttelyt herättivät suurta kiinnostusta Porvoossa ja Helsingissä. Kuva: Kristoffer Åberg 7

5 ANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME KANTA-HÄME Tutkijaverkosto levittää YTYÄ -hankkeessa saatuja tuloksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Golfkentät ovat yksi varteenotettava lähitulevaisuuden käyttökohde ekoteollisuuspuistossa kierrätysmateriaaleista valmistetuille viherpinnoitteille. Koulukulttuurin sekä koulun ja työelämän välisen yhteistyön kehittäminen yrittäjyyskasvatuksen keinoin Biojalostamo ja ekoteollisuuspuisto kestävän liiketoiminnan innovaattoriksi Envi Grow Park -hankkeen tavoitteena oli luoda edellytykset ja käynnistää bio jalostamo ja ekoteollisuuspuisto Forssaan. Hankkeen tuloksina tuotettiin selvitykset ja katelaskelmat : - suljetun kierron energiatehokkaalle vihanneskasvihuoneelle - kierrätysmateriaaleja hyödyntävälle viherpinnoitteiden tuotannolle - erikoiskasvien arvo-osien hyödyntämiselle - integroidulle bioetanolin ja valkuaisrehun tuotannolle. Lisäksi laadittiin ekomarkkinoinnin konsepti sekä ekoteollisuuspuiston toimintamalli. Ekoteollisuuspuistoa markkinoitiin alan potentiaalisille yrittäjille. Hankkeen puitteissa järjestettiin kansallinen vas - tuullisen kierrätysliiketoiminnan seminaari Forssassa. Hankkeen tuottama konsepti sai Innosuomi kunniamaininnan. A Envi Grow Park Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Agropolis Oy 8 S10358 YTYÄ Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Tampereen yliopisto YTYÄssä kehitetään yrittäjyyttä ja sitä lisääviä oppimisympäristöjä, joissa toiminnallisuus ja käytännönläheisyys korostuvat. Toimintamallien olennaisena osana on opetushenkilöstön tukena oleva moniammatillinen toimijaverkosto, jossa mukana ovat mm. oppilashuolto, toisen asteen ammatillinen koulutus, yritykset, nuorisotoimi sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Verkoston avulla on luotu oppilaiden syrjäytymisriskin tukemiseen uudenlaisia oppimisen menetelmiä, joissa hyödynnetään rikastavia oppimisympäristöjä ja työssäoppimista. Koulujen ja työelämän henkilöstölle annetussa koulutuksessa on avattu yrittäjäksi kasvamisen mahdollisuuksia todellisen työelämäyhteistyön aikaansaamiseksi. YTYÄssä kehitettyjä toimintamalleja ovat muun muassa: OPE-TET, SYVENNETTY OPPILAS-TET, TUOTEPROJEKTIT. Kokonaisuudes saan koulukulttuuria on kehitetty rikasta vaksi yhteisöksi, jossa painottuu aito yhteisöllisyys, vastuu, vuorovaikutus ja luovuus. YTYÄssä tutkimuksella tuotettua tietoa on hyödynnetty laajasti koulukulttuurin kehittämisessä. YTYÄn tutkijaverkosto levittää tuloksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Välivalotus ja -istutus parantavat oleellisesti modernin suljetun kierron vihanneskasvihuoneen satotasoa. Kuva: Risto Tahvonen, MTT 9 Koulutuksessa on avattu teitä yrittäjyyteen.

6 KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLAAKSO KYMENLA 10 S10037 Luovat alat Kotka-Hamina Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Cursor Oy Luovat alat suuntaa suurille markkinoille Luovien alojen yritykset saavat räätälöidyt neuvonta- ja liiketoiminnan kehittämispalvelut ohjelman projektihenkilöstön työnä sekä Cursorin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamina yrityspalveluina. Liiketoiminnan kehittäminen sisältää yrittäjäsparrauksen asiakastapaamisissa sekä kehittämiseen liittyvien ohjeiden, suunnitelmien ja hakemusten tekemisen. Liiketoiminnan kehittämis- ja kansainvälistymissuunnitelmia tehdään yrityskohtaisesti. Yrittäjien verkostoituminen oikeiden ryhmien kanssa on hyvässä vauhdissa, ja sen tuloksena on tehty mm. yhteismarkkinointisuunnitelmia ja konkreettisia myyntitapahtumia. Useat yrittäjät haluaisivat verkostoitua myös kansainvälisesti. Se on ensisijaisen tärkeää niin laadun kehittymisen kuin markkinoinninkin kannalta. Luovat alat Kotka-Hamina-ohjelma oli mukana luomassa Helsingin, Tampereen ja Kotkan kaupunkien välistä Pietarin Helsinki-keskuksen yhteistyösopimusta luovien alojen kehittämisen osalta. Kolme alueen yrittäjää oli mukana myös maailmannäyttelyssä Kiinan Shanghaissa. Yrittäjille tarjotaan tuotanto- ja myyntitilapalvelua Cursorin verkkopalvelujen osoitteessa sekä henkilökohtaisen neuvonnan avulla. Tilojen analysointi ja tarkoituksenmukaisuuden tutkiminen ovat olleet osana yrittäjäsparrausta. Käsi- ja taideteollisen alan toimijat ovat etsineet yhteistä myyntitilaa, ja heitä on tuettu mm. liiketoimintamallien kehittämisessä sekä kustannuslaskennassa. Luovat alat -hankkeen ansiosta on vuoden 2010 loppuun mennessä perustettu 12 uutta yritystä ja tehty 200 asiakastapaamista. SAFGOF-hankkeessa tehdyllä mallinukella voidaan arvioida mm. öljyntorjunta-alusten optimaalinen sijoittelu ottaen huomioon todennäköiset onnettomuuspaikat. Suomenlahden meriliikenteen riskienhallinta on mallinnettu Hankkeen lopputuotteena on syntynyt riski- ja päätösanalyysityökalu, jonka avulla voidaan tarkastella merenkulun riskienhallintakeinojen vaikuttavuutta. Mallin avulla voidaan arvioida esimerkik si, että seuraavan 20 vuoden aikana Suomenlahdella tapahtuu 33 %:n todennäköisyydellä vähintään yksi öljyvuotoon johtava tankkerin törmäys toiseen laivaan. Kehitettyjen onnettomuusmallien mukaan seuraavan viiden vuoden aikana ennakoitu 60 % kasvu vuoteen 2015 mennessä voi kolminkertaistaa onnettomuusriskin vuoden 2007 liikennemääriin verrattuna. Mallinnuksella voidaan arvioida myös esimerkiksi öljyntorjunta-alusten optimaalista sijoittelua ottaen huomioon toden näköisimmät onnettomuuspaikat ja niiden lähialueiden luontoarvot. Samoin voidaan arvioida meriturvalli - suus hankkeiden vaikutusta ennen niiden toteuttamista. Hankkeessa on selvitetty lisäksi meriliikenteen turvallisuusmääräyksiä ja -ohjauskeinoja, arvioitu niiden toimivuutta ja tehty ehdotuksia ohjauskeinojen parantamiseksi laajan asiantuntijakyselyn perusteella. SAFGOF-hankkeessa tehty poikkitieteellinen mallinnusurakka on toistaiseksi ainoa laatuaan maailmassa. A30377 ja A30854 SAFGOF, Suomenlahden meriliikenteen kasvu - näkymät Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry. 11

7 PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄT-HÄME PÄIJÄ Upeeta 3 -hankkeessa kehitetään uusia työhyvinvointimalleja, joita voidaan soveltaa sekä nuorille että ikääntyville työntekijöille valtakunnallisesti. Kuvat: Pirjo Orava Päijät-Häme käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi Kolmivuotisella hankkeella on ollut keskeinen merkitys suomalaisen innovaatiopolitiikan kehittämisessä. Työtä on tehty käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ja käytännön työkalujen kehittämiseksi. Sen pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut suomalaiseen innovaatiopolitiikkaan teknologialähtöisen innovaatiopolitiikan rinnalle käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan. Hanke on edistänyt merkittävästi sitä, että Päijät-Hämettä pidetään Suomen innovaatiopolitiikan mallialueena. Projektin toimintaa on leimannut poikkitieteellisyys ja erilaisten rajapintojen ylittäminen. Tutkijat ovat edustaneet eri tieteenaloja, ja näin on voitu tuoda monenlaista osaamista ja erilaisia näkökulmia yritysten ja erilaisten organisaatioiden kehittämiseen. Hanke on niittänyt hyvää mainetta sekä Suomessa että ulkomailla. Näin on rakennettu pohjaa myös kansain - väliselle yhteistyölle. A30168 Päijät-Häme käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan huippualueeksi; tutkimus- ja kehittämisohjelma Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto/lahti School of Innovation S11284 Upeeta 3 Uutta palveluliiketoimintaa ennalta ehkäisyn ja työhyvinvoinnin avuksi Uusia eväitä työhyvinvoinnin kehittämiseen Kuva: Tiina Bragge 12 Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy (LAKES) Upeeta 3 -hankkeessa kehitetään yritysten yhteistyötä työhyvinvointi-kysymyksissä. Hankkeen perustama ja koordinoima TUKEVA-yhteistyöverkosto kokoaa yhteen ne alueen yritykset, jotka etsivät uusia, yhteisiä malleja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tarkastelun keskeisessä roolissa ovat yritysten omistamat työterveyshuollot, niiden taustayritykset sekä palvelun tuottajat. Verkostoon kuuluu 250 yritystä, joissa on lähes työntekijää. Heille kehitetään ja etsitään uusia valtakunnallisia työhyvinvointimalleja. Kohderyhminä ovat nuoret ja ikääntyvät työntekijät. Ohjelma sparraa yli 55-vuotiaita työntekijöitä huolehtimaan työhyvinvoinnistaan, jotta työura jatkuisi mahdollisimman pitkään ja työuran päätyttyä voisi jäädä terveenä eläkkeelle. Pilotoitavia kohderyhmiä ovat naisesimiehet, tuotannon esimiehet ja matkustavat asentajat. Heille on kehitetty Milotyökalu, jonka avulla löytyy työn ilo ja sitä kautta työhyvinvointi. Poikkitieteellisyydessä ja rajapintojen ylittämisessä piilee innovaatiotoiminnan tulevaisuus. Käytännön työkalujen kehittämisellä on haettu eväitä Päijät-Hämeen innovaatiopolitiikkaan. 13 Kuva: Maiju Saari

8 SIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMAA UUSIMA Työtä, tietoa ja työvoimaa -hankkeessa on maahanmuuttajia valmennettu työnhakuun. Toisille maahanmuuttajille on riittänyt pienikin apu työpaikan löytämisessä. Håkansbölen kartanopuisto kunnostetaan alkuperäiseen asuunsa A30157 HÅKANSBÖLEN KARTANON KUNNOSTUS JA RESTAUROINTI Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Vantaan Hakunilassa sijaitsee Håkansbölen kartano, jonka kaupunki osti vuonna Tavoitteena on kartanopuiston kunnostaminen 1900-luvun alun asuun. Tuolloin puisto oli komeimmillaan. Puistosta halutaan saada sekä matkailukohde että kokoontumispaikka Hakunilan asukkaille. Keskeisimmät toimenpiteet ovat kartanopuiston polkuverkoston palauttaminen ennalleen, vanhojen puiden hoito ja uusien istuttaminen. Samalla puistoon rakennetaan käytön ja kunnossapidon edellyttämät rakenteet, kalusteet ja varusteet. Tämä tarkoittaa valaisimien, istuinten ja roska-astioiden asentamista niin, että ne sopeutuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Kartanopuisto muodostaa lähialueen asukkaille korkeatasoisen ja hyvin hoidetun viheralueen, jollaista he ovat jo pit - kään kaivanneet. Puistosta on tarkoitus kehittää myös merkittävä puutarhataiteellinen matkailukohde, jossa käy kansainvälisiäkin vieraita. Toteuttaja Vantaan kaupunki 14 S10573 TYÖTÄ, TIETOA JA TYÖVOIMAA Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttaja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto/itäinen sosiaaliasema Työtä työttömille maahanmuuttajille Työtä, tietoa ja työvoimaa projektia on tehty Helsingissä Itäisellä sosiaaliasemalla. Sen kohderyhminä ovat Itä- Helsingissä asuvat maahanmuuttajataustaiset työttömät ja työvoimaa tarvitsevat työnantajat. Keskeisin toimenpide on työvalmennus eli työnhakijoiden henkilökohtainen avustaminen työnhaussa. Työvalmennuksen ydin on asiakkaan henkilökohtaisessa kohtaamisessa elämäntilanteen, koulutus- ja ammattitaustan kartoittamisessa sekä toiveiden ja mahdollisuuksien, unelmien ja pettymyksien esiin saamisessa. Elämäntilanteen pohjalta asiakkaita on ohjattu työnhakuun, koulutuksiin ja muihin julkishallinnon ja yhteisöjen palveluihin. Monille asiakkaille on riittänyt pieni avustaminen työpaikan löytämisessä tai työhakemuksen täyttämisessä. Toisten kanssa on kuljettu rinnakkain pitkiäkin työllistymispolkuja koulutuksien ja elämän ongelmatilanteiden selvittelyissä. Työvalmennuksen lisäksi projekti on tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa avustamalla rekrytoinnissa ja opastamalla työhallinnon tukien käytössä. Toimintaan on kuulunut myös maahanmuuttajajärjestöjen tukeminen ja monikulttuurisen verkoston toiminnan vahvistaminen. Vanhojen puiden hoitamisella ja uusien istuttamisella on Håkansbölen kartanopuistoa saatettu alkuperäistä muistuttavaan tilaan. Kormuniitynojan tekolampialue oli ennen kunnostamista varsinainen pusikko. Nyt on lampi ja sen ympärillä oleva kivetys palautettu alkuperäiseen, komeaan asuunsa. 15 Kuvat: Riitta Salasto

9 ARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI VARSIN StudieFlex hoppas att modellerna delvis skall fungera på egen hand som ett gott stöd i studerandes skolvardag. Kuva: Axxell Turun keskustassa sijaitsevasta Fortuna-korttelista tulee varsi naissuomalaisen osaamisen, kulttuurin ja historian kohtaamispaikka. StudieFlex - handledning för ungdomar i Åboland Fortuna-kortteli on yksi vanhimmista Turun keskustan kortteleista. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy 16 S10468 StudieFlex Tidsschema Totalbudget ESR och statsstöd Verkställare Axxell utbildning Ab StudieFlex jobbar med att ta fram och utveckla konkreta stödmodeller som utbildningsanordnare och andra aktörer kan ha nytta av i arbetet med att förhindra och förebygga utslagning och marginalisering bland ungdomar. I Åboland finns redan många olika typer av stödformer för ungdomar men kontakten och koordineringen mellan dessa har inte varit optimal. StudieFlex inledde sitt arbete med att kartlägga hur stödfältet i regionen såg ut samt att därifrån utveckla sådana stödmodeller som kan bli bestående efter projekttidens slut. StudieFlex arbetar mycket kring att de stödåtgärder som riktas till ungdomar skall vara ändamålsenliga, stödet som ges bör inte vara hjälpen som stjälper utan istället sporra och utveckla ungdomen i ökad ansvarskänsla om sitt liv och i sina studier. I ett led mot att sporra och låta studerande utveckla sin ansvarskänsla har StudieFlex initierat en kurs i Känslofärdigheter. Kursen erbjuds studerande vid Axxell Pargas som en valfri kurs som ger en studievecka. Folkhälsans tonårspoliklinik i Åbo står för undervisningen som sker i Axxells utrymmen. Projektet strävar till att de stödmodeller som utarbetas skall ha praktisk förankring i skolvärlden och framförallt i huvudmannens, Axxells, organisation. StudieFlex hoppas att modellerna delvis skall fungera på egen hand som ett gott stöd i studerandes skolvardag. Resultatet av StudieFlex arbete kommer att bli ett tätare och tydligare samarbetsnätverk samt bestående stödmodeller som kan användas av utbildningsanordnare och andra aktörer. Genom att utbildningsanordnare och övriga aktörer arbetar enligt StudieFlex modeller kommer det att medföra att studerande som riskerar utslagning får ändamålsenligt stöd. Indirekta resultat kan även vara ett minskat antal studieavbrott inom främst yrkes utbildningen i Åboland samt en ökad transparens inom den redan existerande verksamheten för ungdomar. Det senare leder till att de tillgängliga stödtjänsterna för ungdomar utnyttjas flitigare. Serum Olohuone turkulaisille ja turisteille Fortuna-kortteli on Turun ydinkeskustan vanhimpia kortteleita. Siitä kehitetään Fortuna-hankkeen myötä ainutlaatuinen kauppakortteli, matkailukohde ja vapaaajanviettopaikka, josta tulee varsinaissuomalaisen osaamisen, kulttuurin ja historian kohtaamispaikka. Kehittämishankkeessa Turun kaupunki ja kumppanit tekevät sisäpiha-alueesta rakennuksineen elämyksellisen viihtymis- ja ostospaikan. Tavoitteena on luoda Turun keskustaan kaupallinen designkeskus - uudenlainen kauppakortteli, jossa alueen kulttuuri esittäytyy kuluttajille. Fortuna-kortteli tarjoaa näyteikkunan nimekkäisiin kansainvälisiin, suomalaisiin ja erityisesti Turun seudun käsityöja muotoilualan yrityksiin, tuotteisiin ja palveluihin. Fortuna-hankkeessa selvitetään koko korttelin kehittäminen pitkällä aikavälillä, tarkistetaan rakennusten kunto ja suunnitellaan kauppakeskuksen liiketoimintamalli. A31157 Fortuna-korttelin kehittämishanke Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttaja Turun Seudun Kehittämiskeskus 17

10 YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNNALLINEN YLIMAAKUNN REKRY-AMARE -hankkeessa otetaan oppia niiltä EU-mailta, jotka ovat onnistuneet työperäisten maahanmuuttajien rekrytoinnissa. Kuvat: Rekry-Amare/Mattias Spies Suomalainen ympäristöosaaminen maailman markkinoille Energia- ja ympäristöalan globaalit markkinat ovat suuret. Suomesta löytyy alan tutkimukseen ja liiketoimintaan liittyvää huippuosaamista. Suomalaisten yritysten osuus maailman markkinoilla voisi olla nykyistä suurempi. Innovaatioputkesta yritystoimintaa hanke auttaa ympäristöalalla toimivia julkisia laitoksia ja PK-yrityksiä inno - vaatioiden kaupallistamisessa ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä. Hanke on konkreettinen. Se sisältää 50 innovaatioaihiota 35 yrityksestä ja useista julkishallinnon tahoista. Yrityksille on etsitty pääomasijoittajia ja muita rahoittajia sekä etsitty asiakkaita kansainvälisiltä markkinoilta ja tehty yrityskohtaisia liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmia. Työssä on keskitytty ympäristömonitorointiin sekä materiaali- ja energiatehokkuuteen. On luotu uudentyyppisiä innovaatioita, kaupallistettu tuotekehityshankkeita ja hankkeen myötä on syntynyt myös aivan uusia yrityksiä. A30069 Innovaatioputkesta yritystoimintaa Kesto Kokonaisbudjetti EAKR ja valtion tuki Toteuttajat Green Net Finland ry, Culminatum Ltd Oy, Helsingin yliopisto, Hämeen ammatti - korkeakoulu, Ilmatieteen laitos, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, STOK Posintra Oy - Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus ja Turku Science Park Oy. S11306 REKRY-AMARE Kesto Kokonaisbudjetti ESR ja valtion tuki Toteuttajat Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (Lahden ja Kouvolan yksikkö) Osatoteuttajat Hämeen ammattikorkeakoulu, Hyvinvointialan osaamiskeskittymä; Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto; Heinolan työ- ja elinkeinotoimisto; Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto; GEKO- Association for European and Local Politics (Berliini, Saksa), Adam Mickiewicz University, Centre for Migration Studies (Poznan, Puola), GEMS Northern Ireland Limited (UK, Belfast), Dublin Ballymun Job Centre (Dublin, Irlanti), Jaan Tõnisson Institute (Tallinna, Viro) Työperäistä maahanmuuttoa edistetään toisilta oppimalla REKRY-AMARE-hankkeen tavoitteena on tukea akateemisten ja erikoiskoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. Hanke selvittää onnistuneen rekrytoinnin edellytyksiä ja hyödyntää muiden EU-valtioiden hyviä kokemuksia. Iso-Britannialla, Irlannilla ja Saksalla on pitkä kokemus työperäisestä maahanmuutosta. Viro ja Puola ovat EU:ssa tärkeät akateemisten ja erikoiskoulutettujen maahanmuuttajien lähtömaita. Näissä maissa olevia malleja pyritään soveltamaan suomalaisiin työmarkkinoihin. Hanketta tehdään yhteistyössä työvoimahallinnon, rekrytointiyritysten ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan työyhteisöjen, yritysten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on tulevan työvoiman integroituminen suomalasille työmarkkinoille mahdollisimman joustavasti. Piirros: Seppo Leinonen Suomalainen ympäristöosaaminen on maailman huippuluokkaa. Innovaatioputkesta yritystoimintaa -hankeella etsitään laajempia maailman markkinoita alan keksinnöille. Kuva Jani Poutiainen (IL) 19

11 Päijät-Häme Etelä-Karjala Kanta-Häme Varsinais-Suomi Kymenlaakso Uusimaa HÄMEEN ely-keskus EU-rakennerahoitusyksikkö PL 29 (Kirkkokatu 12) Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Etelä-Suomen EU-yksikkö PL 50 (Hämeenkatu 9) LAHTI

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet MERIKLUSTERI Päivitetty: 16.7.2013 2 (5) A30023 ForMeri Projektin kesto: 1.2.2008 30.6.2011 Kustannukset:

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Vähähiilisyys Suomen rakennerahastoohjelmassa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Turku, 16.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI 12.3.2014 RAHOITUSMAHDOLLISUUDET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Jyrki Tomberg Satakuntaliitto ESITYKSEN RAKENNE - Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 - Luova Eurooppa ohjelma - Central

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR)

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013 ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) Sisällysluettelo Lyhenteet ProTeK-hankkeet ProTeK2000 ProTeK3000 Lyhenteet EU ProTeK2000 ProTeK3000 Euroopan Unioni ESR/ELY, EKAMI

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Lähtökohdat, Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma ja rahoitus Mari Kuparinen 25.3.2013 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 (HALKE 23.3.2012) Yksi

Lisätiedot

PROAKTIIVISTA ALUEKEHITTÄMISTÄ TULEVAISUUTTA TUTKIEN

PROAKTIIVISTA ALUEKEHITTÄMISTÄ TULEVAISUUTTA TUTKIEN PROAKTIIVISTA ALUEKEHITTÄMISTÄ TULEVAISUUTTA TUTKIEN Jari Hautamäki Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti http://www.lamk.fi/enne Kuva: http://www.flickr.com/photos/73662475@n00/2651957971

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

6Aika-strategian esittely

6Aika-strategian esittely 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014 2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. Toteutus

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi kasvuun kansainvälisen logistiikan suunnitelmat Kouvolassa sekä oppilaitosyhteistyö. Ville Henttu, asiantuntija, logistiikka (TkT)

Kaakkois-Suomi kasvuun kansainvälisen logistiikan suunnitelmat Kouvolassa sekä oppilaitosyhteistyö. Ville Henttu, asiantuntija, logistiikka (TkT) Kaakkois-Suomi kasvuun kansainvälisen logistiikan suunnitelmat Kouvolassa sekä oppilaitosyhteistyö Ville Henttu, asiantuntija, logistiikka (TkT) 2 Agenda Kouvola Innovation Oy (Kinno) Kouvolan logistiikkasektorin

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 12.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Matkailu Kaakkois-Suomessa

Matkailu Kaakkois-Suomessa Matkailu Kaakkois-Suomessa Kulttuurimatkailufoorumi 17.11.2011 Maija-Liisa Huovila, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Maija-Liisa Huovila 17.11.2011 1 Matkailu Kaakkois-Suomessa Alueella

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen 30.8.2012

Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen 30.8.2012 Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu Petri Veijalainen 30.8.2012 Ohjelmarakenne (HALKE 23.3.2012) Yksi aluelähtöinen ohjelma, jossa molemmat rahastot (ESR+EAKR) Ohjelma

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 Perustiedot ja kohderyhmä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liiton ylimääräinen EAKR-haku Riitta Nieminen

Päijät-Hämeen liiton ylimääräinen EAKR-haku Riitta Nieminen Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Päijät-Hämeen liiton ylimääräinen EAKR-haku 21.6.2017 Riitta Nieminen www.paijat-hame.fi #phliitto 2 09.00-09.20 Tilaisuuden avaus: Hakujen kokonaisuus

Lisätiedot