ICT kohti parempaa arkea. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT kohti parempaa arkea. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2011"

Transkriptio

1 ICT kohti parempaa arkea Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2011

2 Sisällys Esipuhe Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa Tieto- ja viestintäteknologian markkinat 2.1 Talouskriisi varjostaa näkymiä Tietotekniikkamarkkinat lamaa edeltävällä tasolla Televiestintä verkottaa Suomen Kasvun lähde Ympäristön hyväksi ICT ja tutkimus ICT ja työllisyys ICT-alan verkkopalveluja Suomessa Lähteet Teknologiateollisuus ry:n Tietotekniikan toimialaryhmä: DIGI.FI 59 Sisältö: Attention Communication Oy / Risto Pennanen Ulkoasu: Mainostoimisto Bravuuri Oy Paino: Star-Offset Oy 3

3 Suomen tuoreen hallituksen ohjelmassa on muutamia hyviä kirjauksia kuten julkisten tietojärjestelmien keskitetty koordinaatio ja kultakin sektoriministeriöltä edellytetyt älystrategiat. Veronmaksajan olipa sitten yritys tai kansalainen on lupa odottaa, ettei Suomea johdeta ministeriöiden kokoisina osaoptimoituina palasina, vaan kokonaisuutena sektorien vahvuudet hyödyntäen. Esipuhe Suomella ei ole koskaan itsenäisyyden historian aikana mennyt niin hyvin kuin nyt; mitattiinpa sitten koulutustasoa, kilpailukykyä tai asuinympäristön viihtyisyyttä Suomi sijoittuu kansainvälisissä arvioissa poikkeuksetta maiden eliittiin. Tuoreessa World Economic Forumin (WEF) eri maiden kilpailukykyvertailussa Suomi sijoittui neljänneksi; edellisvuonna sijoitus oli seitsemäs. WEFin tieto- ja viestintäteknologisten valmiuksien vertailussa Suomi nousi nyt edellisvuoden kuudennelta sijalta kolmanneksi edellään Ruotsi ja Singapore. Kaikki on tietenkin suhteellista: muiden teollisuusmaiden tavoin Suomen julkinen velka kasvaa miljardeja vuodessa, yritykset painivat keskellä globaalia rakennemuutosta ja alhaisemman jalostusarvon työtehtävät uhkaavat karata halpatyömaihin. Uusi taantuma näyttää tätä kirjoitettaessa entistä todennäköisemmältä. Vaikka Suomen sijoitus kansainvälisissä vertailussa on paranemaan päin, olisi väärä johtopäätös todeta, että homma on hoidettu. Toiminnan jatkuva parantaminen on välttämätöntä, ja se tulisi sisään kirjoittaa kaikkeen toimintaan. Osaaminen ei ole koskaan täysin riittävää eikä kilpailukyky valmis. Niin yrityksille kuin kansalaisille tarjottavissa julkisissa sähköisissä palveluissa on vielä paljon varaa parantaa. Tiedot eivät edelleenkään liiku riittävän sujuvasti julkisten toimijoiden järjestelmien kesken tai julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien välillä; monessa kohdassa tehdään turhaa käsityötä tai sama työsuoritus moneen kertaan. Vuotta 2011 on leimannut Suomen suurimman yksittäisen tuotekehitykseen panostajan, matkapuhelinvalmistaja Nokian strategiamuutos: luopuminen Symbian- ja Meego-käyttöjärjestelmistä ja asteittainen siirtyminen käyttämään Windows Phonea. Vaikka päätös koettiin aluksi dramaattisena, lopputulos on todennäköisesti kaikille onnellinen. Suomalaiset ovat parhaimmillaan selkä seinää vasten, ja ilmeisesti niin tälläkin kertaa. Uusi kasvuyrittäjyys etenkin pelialalla ja Aalto-yliopiston yrittäjäyhteisössä on tänä vuonna ottanut rohkeasti sitä vastuuta, mitä Nokian leveiltä harteilta on sille langennut. Tähän julkaisuun on tiivistetty Suomen ICT-toimialan olemus ja osaaminen vuonna Maailman digitalisoituessa ICT-osaaminen kasvaa kansalaistaidon asemaan ja tuottaa pääosan vähenevän väestön työn tuottavuuden kasvusta. Voi siis aiheesta todeta, että ICT-osaamisen ja sen hyödyntämisen tulisi olla päättäjien erityissuojeluksessa. Jukka Viitasaari Johtaja Teknologiateollisuus ry 4 5

4 1. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa Suomen ICT-markkinat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: tietotekniikka (IT) ja telekommunikaatio (ICT). Tässä julkaisussa käsitellään näistä kumpaakin. ICT-ala on ollut 1990-luvulta lähtien Suomen kansantalouden kasvun vahvin moottori. Aalto-yliopiston professori Matti Pohjolan mukaan ICT-ala on vastannut noin 60 prosentista kokonaistuottavuuden kasvusta 2000-luvulla. ICT-sektorin osuus työn tuottavuuden kasvussa on ollut lähes kaksinkertainen muuhun teollisuuteen verrattuna. Nokia on ollut voimakkain kehityksen veturi. Sen osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli tutkimuslaitos Etlan mukaan huikeat neljä prosenttia vuonna Vuonna 2003 Nokian osuus koko maan yritysveron tuotosta oli 23 prosenttia. Nokia-vetoinen ICT-klusteri on myös suomalaisen tutkimuksen vahva vaikuttaja. Elektroniikkateollisuus yksin on vastannut Tilastokeskuksen mukaan vuosina noin 58 prosenttista koko yrityssektorin t&k-menoista. Myös Nokia-klusterin vaikeudet näkyvät Suomen taloudessa yhtä voimakkaasti kuin sen menestys aikanaan. Etlan (Etla DP 1239) selvitys kertoo, että ilman sähköteknisen teollisuuden vaikutusta bruttokansantuote olisi pudonnut finanssikriisin pahimpana lamavuonna 2009 kahdeksan prosentin sijaan 5-6 prosenttia. Kyse oli pääosin juuri Nokian vaikeuksista. Professori Pohjola pitää mahdollisena, että Suomen elintason kasvuvauhti jää lähivuosina alle puoleen viime vuosikymmenien kasvusta. Tämä johtuu siitä, että väestön ikääntyminen vähentää työpanosta ja työn tuottavuuden kasvu hidastuu. Tuottavuuden kasvun hidastuminen puolestaan johtuu suurelta osin ICT-alan ongelmista. Kasvua parikymmentä vuotta Toisaalta Matti Pohjola ennustaa, että ICT-teknologia vie maailman talouskasvua eteenpäin vielä seuraavat pari vuosikymmentä. Esimerkiksi maailman suurin infrastruktuuri internet on vasta teini-iässä. ICT-alalla vaikeuksien kanssa painivat nimenomaan vahvasti laitteisiin toimintansa perustanut Nokia ja sen alihankkijat. Sen sijaan klusterin toinen puoli eli ICT-ohjelmistot ja palvelut Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa = Jalostusarvo Tehdyt työtunnit Tuottavuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa 2000 = Elektroniikka- ja sähköteoll. Suunnittelu- ja konsultointi Kone- ja metallituoteteoll. Tietotekniikka-ala Metallien jalostus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito kulkevat hyvää vauhtia. Pohjolan mukaan hitaan kasvun välttäminen vaatii, että ICT-palvelut ja muut palvelut ottavat kantaakseen roolin, joka tuotantoon perustuvilla teollisilla aloilla on ollut viime vuosikymmeninä tuottavuuskasvussa. Myös moni muu tutkija muistuttaa, että teknologiset murrokset kuuluvat normaaliin arkeen. Siksi alan takaiskut eivät estä ICT-alan merkittävää roolia Suomen kasvun vauhdittajana jatkossakin. Esimerkiksi professori Matti Latva-aho Oulun yliopistosta muistuttaa, että hyvinvoiva tietoliikenneala on elänyt murroksesta toiseen eikä loppua ole näköpiirissä. Latva-ahon 6 7

5 mukaan se on erittäin positiivinen uutinen korkean teknologiseen osaamiseen perustuvan kansakunnan tulevaisuuden kannalta. Latva-aho näkee tietoliikennetekniikalla valtavia mahdollisuuksia muun muassa suurissa globaaleissa haasteissa kuten ilmastonmuutoksessa, energiantuotannossa ja väestön ikääntymisessä. Näissä asioissa ratkaisuja ovat muun muassa vähän energiaa vaativat verkkoratkaisut ja langattoman teknologian mahdollistamat hoivapalvelut. Uusien ratkaisujen kehittäminen vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä eri teollisuudenalojen kesken. Teollisen Suomen uudistumista pohtivat tutkijat Eloranta, Ranta, Salmi ja Ylä-Anttila muistuttavatkin, että ICT-klusterin yritykset eivät yksin pysty luomaan ja toteuttamaan suuria murroksia. Muutosten on tapahduttava saumattomassa yhteistyössä ICT-klusterin asiakastoimialojen kanssa. Näihin kuuluvat myös julkiset toimijat. Tutkijat näkevätkin uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytyvän vahvoilta toimialoilta kuten rakentamisesta, ympäristö- ja energiateknologian sovelluksista ja digitaalisista hyvinvointipalveluista. Haaste on tutkijoiden mukaan siinä, että samoille apajille ovat tulossa lähes kaikki muutkin kehittyneet maat ja myös kehittyvät taloudet. yrityksiä ja kansalaisia helpottavia ratkaisuja. Siksi voimme väittää, että ICT-alan avulla koko Suomi kulkee kohti parempaa arkea. Suomi ja ICT Matkaviestinliittymiä 2010: 8,39 miljoonaa (1,56/hlö) Laajakaistaliittymiä 2010: 3,2 miljoonaa (0,6/hlö) Langattomia laajakaistaliittymiä: 1,64 miljoonaa (0,3/hlö) Mobiililaajakaista 31 prosentissa talouksista Internetliittymä 86 prosentilla talouksista Internetliittymä yli puolella yli 65-vuotiaista Ensimmäinen kaupalliseen käyttöön tarkoitettu 4G-verkko avattu World Economic Forumin Maailman parhaiten verkottuneiden maiden listalla sijalla 3 Economist Intelligence Unitin Hallitusten laajakaistaindeksissä sijalla 4 ICT-ammattilaisten työpaikkoja noin ICT-yrityksissä työpaikkoja noin Hyödyt syntyvät soveltamalla Suomen kannalta on erityisen tärkeää, että ICT-klusterin mahdollisuudet on oivallettu laajalti yhteiskunnassa. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön rahoittaman Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan strategiassa todetaan, että tuottavuushypyn ratkaisee se, miten ihmiset ja yritykset ottavat käyttöön uudenlaisia käytänteitä palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on edellytys sille, että julkisten ja yksityisten palvelujen tuottavuutta voidaan parantaa. Samoin Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelman strategiassa todetaan, että ICT:n hyödyntäminen muilla toimialoilla ja sen integroituminen laaja-alaisesti muihin teknologia- ja sovellusaloihin kasvavat voimakkaasti ja tarjoavat selkeitä tuottavuushyötyjä ja uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Suomen koko kansantalouden kasvunäkymät riippuvat merkittävästi ICT-alan onnistumisesta. Entistä vahvemmin kyse on siitä, kuinka hyvin viestintäteknologian avulla kehitetään 8 9

6 2. Tieto- ja viestintäteknologian markkinat 2.1 Talouskriisi varjostaa näkymiä Maailmantalouden nopeat käänteet varjostavat myös ICT-sektorin näkymiä. Suomen kansantalous kääntyi taantumasta nousuun vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Loppuvuonna kasvu oli niin kovaa, että koko vuoden bkt-kasvu oli 3,1 prosenttia, vaikka talous polki paikallaan alkuvuoden ajan. Kasvun synnytti tavaraviennin voimakas elpyminen, kun taas palveluvienti supistui edelleen. Työllisyyden ja optimismin vahvistuminen vetivät etenkin autokaupan ja asuinrakentamisen vahvaan kasvuun. Teollisuuden investoinnit putosivat edelleen, koska kapasiteettia oli yhä vajaakäytössä. Vuodelle 2011 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusti keväällä neljän prosentin kasvua, josta viime vuoden lopun kasvuperimä tuo jo melkoisen osan. Kasvu hidastuu loppuvuodesta, mutta jatkuu kuitenkin Etlan arvion mukaan edelleen ensi vuonna kolmen prosentin vauhdilla. Vienti näytti vielä alkuvuodesta vetävän niin metsäteollisuudessa, metallissa kuin koneiden ja laitteidenkin valmistuksessa. Myös sähkö- ja elektroniikkateollisuus näytti lähtevän nousuun Nokian epävarmoista näkymistä huolimatta. Epävarmuus kasvaa Alkuvuoden valo haihtui kuitenkin nopeasti kesän aikana. Epävarmuutta talouteen luovat Kreikasta, Portugalista ja Irlannista alkanut talouskriisi sekä heikentyneet kasvunäkymät sekä USA:ssa että Kiinassa. Finanssimarkkinoiden jyrkät heilahtelut kertovat syvästä epävarmuudesta maailmantaloudessa. Euroopassa keskeinen huoli on kriisin leviäminen ensimmäiseksi Espanjaan ja sitä kautta muihin euromaihin. Ongelmamaiden velkaantuminen nostaa hyvässä kunnossa olevien maiden velkataakkaa, mikä lisää valmiiksi velkaantuneiden maiden painetta leikata menojaan. Julkisen talouden tasapainottumisen suhteen kotimaiset ennustelaitokset olivat jo keväällä jonkin verran erimielisiä. Etla näki, että ilman lisätoimia valtion ja kuntien yhteenlaskettu alijäämä on vielä vuonna 2013 noin kolme prosenttia kokonaistuotannosta. Palkansaajien tutkimuslaitos puolestaan arvioi, että julkinen talous pääsee jo tänä vuonna miltei tasapainoon. Teknologiateollisuus ry puolestaan muistuttaa, että tilauskannan vahvistumisesta huolimatta yritysten tilanne on hyvin epäyhtenäinen. Alihankkijayrityksistä vain 22 prosenttia pitää kannattavuuttaan hyvänä. Lisäksi vahvistuneet tilauskannat ovat selvästi finanssikriisiä edeltävää ajankohtaa alempana. Epävarmuutta lisää yritysten lyhyt ennustehorisontti. Yrityksillä on myös vaikeuksia siirtää nopeasti kohonneita kustannuksia lopputuotteidensa hintoihin. Suomen huoltotase Arvo mrd. Määrän muutos, % e 2012e Bkt markkinahintaan 180,3 3,1 4 3 Tuonti 65,2 2,6 10,5 6 Vienti 70,2 5, tavarat 52,3 10,0 11,5 6 - palvelut 17,9-6,7 8,5 5,5 Investoinnit 33,4 0,8 7,5 5,5 - yksityiset 28,5 0,9 8,5 6 - julkiset 4,9 0,1 1 3 Kulutus 141,5 2, yksityiset 97,3 2,6 2,5 2,5 - julkinen 44,2 0,4 0,5 0,5 Lähde: Etla Muita keskeisiä ennusteita e 2012e Kuluttajahintaindeksin muutos, % 1,2 3,5 2,9 Ansiotason muutos, % 2,6 2,8 3,0 Työttömyysaste, % 8,4 7,5 6,5 Vaihtotaseen ylijäämä, % suhteessa BKT:hen Lähde: Etla 3,1 3,4 3,

7 2.2 Tietotekniikkamarkkinat lamaa edeltävällä tasolla ICT-toimiala selvisi kokonaisuutena taantumasta selvästi monia muita aloja paremmin. Myöskään Nokian vaikeudet eivät ole vieneet toimialan uskoa tulevaisuuteen. Kauppakamarien ICT-barometrin mukaan lähes 60 prosenttia alan yritysjohtajista odottaa yrityksensä kannattavuuden paranevan. Noin kolmasosa yrityksistä sanoo kuluneen vuoden menneen odotuksia paremmin ja puolella yrityksistä vuosi meni odotusten mukaan. Kuudesosa yrityksistä arvioi vuoden menneen odotuksia huonommin. Suhdanneodotukset vahvat Toimialan suhdanteet kehittyivät 12 kuukauden aikana odotuksiin nähden Paremmin 31% Odotetusti 53% Heikommin 16% Odotatteko toimialanne suhdanteiden yrityksenne näkökulmasta Paranevan 54% Pysyvän ennallaan 40% Heikkenevän 6% Lähde: Kauppakamarien ICT-barometri Myös kesäkuussa julkistetut tiedot Ohjelmistoyrityskartoituksesta kertovat alan kasvuvauhdin kiihtyvän tänä vuonna. Samoin selvitys kertoo, että Nokian strategiamuutoksen vaikutukset ohjelmistoalan toimintaan ovat maltilliset. Noin viisi prosenttia alan yrityksistä arvioi Nokian muutosten leikkaavan niiden omaa liikevaihtoa. 3,3 prosenttia arvioi Nokian muutosten uhkaavan niiden ydinliiketoimintaa. Jopa 33 prosenttia vastaajista näkee, että Nokian muutokset avaavat niille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nokian strategiamuutoksen vaikutukset ohjelmistoyrityksiin Ei suoraa vaikutusta liiketoimintaamme prosenttia vastaajista Vahvasti samaa mieltä 48,2 Samaa mieltä 22,1 Neutraali 6,9 Eri mieltä 16,1 Vahvasti eri mieltä 6,7 Avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia prosenttia vastaajista Vahvasti samaa mieltä 6,9 Samaa mieltä 26,4 Neutraali 25,1 Eri mieltä 16,0 Vahvasti eri mieltä 25,7 Odotamme liikevaihtomme putoavan prosenttia vastaajista Vahvasti samaa mieltä 1,3 Samaa mieltä 3,5 Neutraali 13,7 Eri mieltä 24,0 Vahvasti eri mieltä 57,5 Hyödyttää suomalaista ohjelmistoalaa prosenttia vastaajista Vahvasti samaa mieltä 7,8 Samaa mieltä 27,3 Neutraali 38,6 Eri mieltä 18,4 Vahvasti eri mieltä 8,0 Lähde: Ohjelmistoryrityskartoitus

8 Kotimaan IT-markkinat nousevat Market-Visio Oy:n ennusteen mukaan tänä vuonna taantumaa edeltävän vuoden 2008 ohitse. Ohjelmistojen myynti jatkoi nousuaan myös taantumavuonna 2009 ja IT-palveluiden kysyntä notkahti tuolloin vain aavistuksen. Laitemarkkinoiden pudotus oli kuitenkin niin raju (-14,2%), että laitemarkkinat eivät nouse vuoden 2008 tasolle vielä ensi vuonnakaan. Koska laitemarkkinat putosivat reilusti vuonna 2009, ne nousivat viime vuonna muita markkinoita vahvemmin. Tietyn laitekannan uusimiseen alkoi olla pakottavaa tarvetta laitteistojen ikääntymisen takia. Tänä vuonna kovin kasvu nähdään ohjelmistomarkkinoilla, joilla kasvun vetureina ovat Business Intelligence-ohjelmistot sekä dokumenttien- ja sisällönhallinta. Market-Vision ennusteen mukaan kokonaismarkkinoiden kasvu hidastuu hieman ensi vuonna. Näkemys on samansuuntainen kuin taloustutkimuslaitosten näkemys koko kansantalouden kasvusta. Patoutuma purkautuu laitemarkkinoilla Laitemarkkinat kasvoivat viime vuonna reippaat viisi prosenttia, kun laman aikana patoutuneita investointeja laitettiin liikkeelle. Kasvu hidastuu kuitenkin tänä vuonna 3,6 prosenttiin ja ensi vuonna vajaaseen kolmeen prosenttiin. Vaikka yritysasiakkaat ovat edelleen kustannustietoisia, ovat kasvu ja kilpailuetu nousseet säästämistä tärkeämmiksi tekijöiksi. Siksi yritykset investoivat jälleen tehokkaampiin työasemiin ja palvelimiin. Tablet-tietokoneet ovat uusi tuoteryhmä, joka osaltaan kasvattaa laitemarkkinoita. Tabletit eivät ennusteen mukaan syö esimerkiksi kannettavien tietokoneiden markkinoita. Laitemarkkinoiden kasvua hidastaa se, että osa laitteista hankitaan palveluna. Joillain toimialoilla yritykset ovat laman aikana opetelleet käyttämään laitteita pidempään. Myös huoli euroalueen taloustilanteesta hillitsee laitehankintoja jonkin verran. Suomen IT-markkinat e 2012e Laitteet (miljoonaa euroa) Kasvu,% - 14,5 5,2 3,6 2,9 Ohjelmistot (miljoonaa euroa) Kasvu,% 1,6 3,7 4,3 4,0 IT-palvelut (miljoonaa euroa) Kasvu, % - 0,3 2,9 3,0 3,0 IT-markkinat yhteensä (miljoonaa euroa) Kasvu,% - 4,1 3,7 3,4 3,2 Lähde: Market-Visio Oy 5/

9 Suomen laitemarkkinat e 2012e PC-laitteet, notebook (miljoonaa euroa) Kasvu,% - 12,4 7,9 0,7-1,2 Tablet-tietokoneet (miljoonaa euroa) * Kasvu,% 275, PC-laitteet, desktop (miljoonaa euroa) Kasvu,% - 13,7 6,6 3,6 1,0 Palvelimet (miljoonaa euroa) Kasvu,% - 23,4 5,3 2,0 1,0 Tallennus (miljoonaa euroa) Muutos,% - 11,0 1,7 3,3 3,9 Tulostimet ja kopiokoneet (miljoonaa euroa) Kasvu,% - 20,2 0,7 0,0 0,7 Verkkolaitteet (miljoonaa euroa) Kasvu,% -15,0-2,0-2,0 0,0 Valokuva & video (miljoonaa euroa) Kasvu,% -5,6 9,0 7,5 7,0 Muut laitteet ja IT-komponentit Kasvu,% -11,9 0,0 2,7 2,6 Laitemarkkinat yhteensä (miljoonaa euroa) Kasvu,% - 14,5 5,2 3,6 2,9 Lähde: Market-Visio Oy 5/2011 *1 ei arvioitu 2009 Ohjelmistomarkkinoilla reipasta menoa Ohjelmistomarkkinat pysyivät pienessä kasvussa myös taantumavuonna Viime vuonna kasvu oli jo reipasta ja tänä vuonna markkinat kasvavat Market-Vision ennusteen mukaan 4,3 prosenttia. Sovellusohjelmistoista vauhdikkaimmassa kasvussa ovat toimisto- ja ryhmätyöohjelmistot. Infrastruktuuriohjelmistoissa veturina ovat erityisesti Business Intelligence -ohjelmistot ja sisällön ja dokumentin hallintaan käytettävät ohjelmistot. Molemmat ryhmät kasvavat vuosina vähintään seitsemän prosentin vuosivauhdilla. Market-Vision mukaan näiden tuoteryhmien kovaa kasvua selittää pyrkimys faktapohjaiseen johtamisen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen tehostamalla tiedon hallintaan liittyviä käytäntöjä. Samoin ohjelmistomarkkinoita vauhdittaa sähköisen asioinnin kehittäminen. Osittain markkinoita työntää myös laman aikana lykättyjen investointien käynnistyminen. Ohjelmistomarkkinoiden kasvua puolestaan hidastavat vaihtoehtoiset palveluratkaisut kuten SaaS ja muut pilvipalvelut. Suomen ohjelmistomarkkinat e 2012e Sovellusohjelmistot (miljoonaa euroa) Kasvu,% 1,3 3,2 3,6 3,5 Infrastruktuuriohjelmistot (miljoonaa euroa) Kasvu,% 2,0 4,2 4,8 4,4 Ohjelmistomarkkinat yhteensä (miljoonaa euroa) Kasvu,% 1,6 3,7 4,3 4,0 Lähde: Market-Visio Oy 5/

10 Palvelumarkkinat tervehtyneet IT-palvelumarkkinat ovat olleet tasaisessa kasvussa lamavuoden 2009 hiuksen hienon miinuksen jälkeen. Myös palveluliiketoiminnassa löytyi segmenttejä, jotka notkahtivat taantumassa kohtalaisen paljon. IT-konsultointipalvelut ja koulutuspalvelut laskivat yli viisi prosenttia. Kumpikin segmentti kuitenkin kasvoi viime vuonna kuten myös tänä vuonna. Niiden kasvu on kuitenkin sen verran maltillista, että ne pääsevät vuoden 2008 tasolle vasta ensi vuonna. Taantumavuosina valtion tietotekniikkainvestoinnit olivat erityisen keskeisiä IT-palveluiden tarjoajille. Toisaalta yrityksetkin tehostivat toimintaansa myös taantuman aikana tietotekniikan avulla. Julkiset investoinnit ovat tärkeitä edelleen. Sähköisen kaupan ja asioinnin hankkeet ovat nyt tärkeitä monille yrityksille. Palveluiden kysynnän kasvua hidastavat muun muassa jälkisyklisten toimialojen vaikea taloustilanne ja IT-palveluiden ostaminen matalamman kustannustason maista. Suomen IT-palvelumarkkinat e 2012e IT-konsultointipalvelut (miljoonaa euroa) Kasvu,% -5,2 1,9 2,7 2,7 Sovellus-, integrointi- ja käyttöönottopalvelut (miljoonaa euroa) Kasvu,% -1,6 1,4 2,9 2,6 Pakettiohjelmistojen ylläpito ja tuki (miljoonaa euroa) Kasvu,% -0,5 2,1 3,7 3,4 Laitteiden ylläpito ja tuki (miljoonaa euroa) Kasvu,% -2,4 0,4 0,0-0,4 Hallinta-,käyttö- ja verkkopalvelut (miljoonaa euroa) Kasvu,% 2,2 3,1 3,5 3,9 IT-koulutuspalvelut (miljoonaa euroa) Kasvu,% -5,7 2,3 3,0 2,9 Palvelumarkkinat yhteensä (miljoonaa euroa) Kasvu,% - 0,3 2,9 3,0 3,0 Lähde: Market-Visio Oy 5/2011 Yritykset tehostivat toimintaansa myös taantuman aikana tietotekniikan avulla

11 2.3 Televiestintä verkottaa Suomen Mobiililaajakaista kovassa vedossa Laajakaistaliittymien määrä kasvoi viime vuonna 32 prosentilla eli noin kappaleella. Kasvu perustui kokonaan mobiililaajakaistaliittymien nopeaan yleistymiseen, sillä niiden määrä kasvoi liittymällä. Mobiililaajakaistan osuus kaikista laajakaistaliittymistä oli jo 51 prosenttia. Viestintäviraston tutkimuksen mukaan mobiililaajakaista löytyi vuoden lopussa jo 31 prosentista kaikista koti - talouksista. Internetliittymä on 86 prosentilla kotitalouksista. Jopa yli 65-vuotiaista yli puolella on internetyhteys. Laajakaistaliittymien nopeus on selvästi kasvamassa. Vuoden lopussa laajakaistaliittymistä vähintään 10 Mbit/s nopeudella toimi 26 prosenttia, kun vuotta aiemmin niiden osuus oli 10 prosenttia. Kiinteistä laajakaistaliittymistä vähintään 10 Mbit/s-tehoisia oli kolmasosa. Laajakaistamarkkinoiden heikoin kohta oli hinnoittelu. Viestintävirasto tutki vuoden aikana kahdeksan teleyrityksen tukkumarkkinahinnoittelun. Näistä neljän hinnoittelu oli viraston mukaan viestintämarkkinalain vastaista ja kohtuutonta. Kahden yhtiön tutkimukset lopetettiin näiden ilmoitettua hintojen laskemisesta. Langattomien laajakaistaliittymien hinnat laskivat edelleen vuonna G-verkossa toimivat mobiillaajakaistaliittymät olivat muita halvempia. 1 Mbit/s -mobiililaajakaistaliittymän kuukausihinta oli viime vuonna keskimäärin 18 euroa. Viestintäviraston mukaan laajakaistapalveluja tarjoavien yritysten asiakaspalvelun vastausajat paranivat viime vuonna. Laajakaista tuli heinäkuussa osaksi yleispalvelua. Viestintävirasto nimitti 26 yritystä yleispalveluvelvollisiksi lähes 340 kunnan tai kunnan osan alueella. Tuolla alueella jokaiseen vakituiseen asuntoon tai toimipaikkaan on oikeus saada perustasoinen laajakaistayhteys. Vähimmäisnopeus on asetuksen mukaan 1 Mbit/s. Suomen tavoitteet laajakaistan edistämiseksi ovat kansainvälisesti kunnianhimoiset. Economist Intelligence Unitin kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu yhdessä Ruotsin kanssa sijalle 4. Edellä ovat Etelä-Korea, Japani ja Singapore. Vertailussa arvioidaan muun muassa kunkin maan suunnitelman tavoitenopeutta, aikataulua ja kustannuksia. Esimerkki laajakaistan vauhdittamisesta on Laajakaista hanke, jonka tavoitteena on rakentaa 100 Mbit/s -laajakaistaliittymien tarjontaan kykeneviä verkkoja Suomen harvemmin asutuille alueille. Valtio tukee hanketta vähintään kolmanneksen ja kunnat enintään kolmanneksen osuudella. Suomessa tietoliikenneyhteyksien asennus- ja kunnossapito oikeuttaa myös verotuksessa kotitalousvähennykseen. Vähennyksen voi saada myös valokuituliittymän rakennustöistä. Laajakaistaliittymien kehitys DSL Kiinteistö- ja taloyhtiöliittymä Kaapelimodeemi Mobiililaajakaista Langaton (kiinteä) laajakaista FTTH (optisessa kuituverkossa toimiva laajakaista) Muu Yhteensä Lähde: Viestintävirasto 20 21

12 Suomalaiset puhuvat yhä enemmän Suomessa oli vuoden 2010 lopussa 8,39 miljoonaa matkaviestinliittymää, jossa oli kasvua edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Kiinteän verkon liittymiä puolestaan oli 1,25 miljoonaa, jossa oli edellisvuodesta pudotusta 12 prosenttia. Matkaviestinliittymien määrä kasvoi edellisvuotista hitaammin, mikä on luonnollista tilanteessa, jossa liittymien määrä on jo selvästi asukasmäärää suurempi. Kiinteän verkon liittymien määrä puolestaan supistui suunnilleen edellisvuoden vauhdilla. Lankapuhelinliittymiä on enää joka viidennellä kotitaloudella. Matkaviestinliittymiin sisältyvät myös mobiililaajakaistat. Matkapuhelimella soitettujen minuuttien määrä kasvoi viime vuonna enemmän kuin itse puheluiden määrä, joten puheluiden pituudet kasvoivat edelleen edellisvuodesta. Viime vuonna matkapuhelimella soitettu puhelu kesti keskimäärin kolme minuuttia ja kuusi sekuntia. Kiinteän liittymän puhelu kesti enää keskimäärin seitsemän sekuntia enemmän. Vuonna 2005 kiinteästä liittymästä soitettu puhelu kesti yli kaksi minuuttia matkapuhelua pidempään. Vuonna 2009 ero oli enää 19 sekuntia ja viime vuonna siis seitsemän sekuntia. Kiinteistä liittymistä soitettiin vielä vuonna 2008 yli kolme miljardia minuuttia. Kahdessa vuodessa määrästä on leikkaantunut kolmannes. Tekstiviestejä suomalaiset lähettivät yli neljä miljardia eli suomalainen lähetti keskimäärin 62 tekstiviestiä kuukaudessa. Matkapuheluiden hinnat pysyivät Viestintäviraston mukaan vakaina vuonna Sen sijaan matkapuhelinliittymien lisäpalveluna myytävien kiinteähintaisten datapakettien hinnat laskivat viime vuonna. Valtaosa tiedonsiirtopalveluiden käyttäjistä maksoi kiinteää kuukausimaksua. EU:n verkkovierailuasetus laski vuonna 2010 matkapuhelinpalveluiden tukku- ja vähittäishintakattoja. Tämän takia matka - puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen halpenivat EU-alueella. Syksyllä 2010 avattiin Suomen ensimmäinen kaupalliseen käyttöön tarkoitettu 4G-verkko. Verkon avasivat Finnet-ryhmään kuuluvien teleyritysten omistama Datame Oy ja TeliaSonera. Myös DNA ja Elisa ovat aloittaneet valmistelut 4G-verkon rakentamiseksi. Copyright Nokia 2011 Matkaviestinliittymät ja viestimäärät Matkaviestinliittymiä Puhelut (miljoonaa kpl) Puheluminuutit (miljoonaa) SMS-viestit MMS-viestit Lähde: Viestintävirasto Kiinteän puhelinverkon käyttö Liittymien määrä Puhelut (miljoonaa kpl) Puheluminuutit (miljoonaa) Lähde: Viestintävirasto 22 23

13 3. Kasvun lähde Kuten edellä todettiin, professori Matti Pohjolan selvitykset osoittavat ICT-alan vahvistaneen Suomen tuottavuuden kasvua ratkaisevasti. Etlan selvitys puolestaan kertoo, kuinka taantuman kanssa samaan aikaan ajoittuneet Nokian ongelmat syvensivät taantumaa. ICT:n vaikutusta talouskasvuun on tutkittu paljon myös muualla maailmassa. Lähtökohtaoletus on poikkeuksetta ollut, että ICT:n tehostunut käyttö edistää talouskasvua. Tutkijat ovat pohtineet enemmänkin, kuinka merkittävä vaikutus on ja millä edellytyksillä positiiviset vaikutukset realisoituvat. Esimerkiksi korealaisen Seoul of National Universityn tutkijat Heshmati ja Yang ovat osoittaneet, että ICT on nostanut Kiinan bkt:n kasvua vuosien 1978 ja 2002 välillä 20 prosentilla ja tuottavuutta 38 prosentilla (Total factor productivity). Tuottavuuden kasvulla on ollut keskeinen rooli Kiinan talouden kehityksessä, sillä se on parantanut miljoonien kiinalaisten hyvinvointia. Tutkijat painottavat, että kehitystä on vauhdittanut samaan aikaan talouden vapautuminen, joka on tuonut uutta osaamista, teknologiaa ja pääomaa maahan. Columbia Business Schoolin professori Raul L. Katzin johdolla tehty tutkimus puolestaan arvioi, että Saksassa suunnitellut noin 36 miljardin laajakaistainvestoinnit voisivat tuoda lähes miljoona uutta työpaikkaa ja noin 170 miljardia euroa (0,6 prosenttia) bkt:n kasvua vuoteen 2020 mennessä. Hyödyt syntyisivät muun muassa uusien palveluiden ja tehokkaamman logistiikan kautta. Malesian talouskasvua tutkineet Kuppusamy, Raman ja Lee ovat listanneet ICT:n positiivisiksi talousvaikutuksiksi muun muassa: Edullisemmat, laadukkaammat ja vaikuttavammat viestintäkanavat kaikille sosiaaliluokille Epätasa-arvon vähentäminen koulutusta, valmennusta ja työllisyyttä parantamalla Yritysten tiedon saannin ja markkinoille pääsyn helpottuminen Julkisen hallinnon byrokratian väheneminen Talouden eri osapuolten yhteistyön ja kanssakäynnin edistäminen World Economic Forumin vuoden 2009 raportissa listataan useita ICT:n tuomia makrotaloudellisia hyötyjä: Kestävä kehitys. ICT:n tehokas käyttö auttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Alan tuomat hyödyt ovat merkittävästi suuremmat kuin sen itsensä synnyttämät päästöt. Koulutus. ICT mahdollistaa valtavan kasvun verkkokoulutuksessa ja tuhannet kirjastot eri puolilla maapalloa voidaan tavoittaa verkon kautta. E-government. Kansalaiset ja yritykset voivat saavuttaa yhä useammat palvelut verkon kautta. Rahoitus. Mobiili maksaminen tulee olemaan tärkeä väline. Miljardilla ihmisellä on matkapuhelin mutta ei pääsyä pankkipalveluihin. Terveydenhuolto. Verkko avaa uusia ratkaisuja terveydenhuoltopalveluiden tarjoamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Vaikutukset eivät tule itsestään Tutkimukset ICT:n vaikutuksista korostavat, että ICT on väline, joka vaatii tuekseen paljon muutakin. Esimerkiksi OECD:n selvityksessä todetaan: Laitteet ja verkot eivät yksin tuo taloudellisia hyötyjä. Muutkin tekijät kuten sääntely, osaavien ihmisten saatavuus, kyky muuttaa organisaatiorakenteita ja it-sovellusten innovatiivisuus vaikuttavat yritysten kykyyn hyödyntää ICT:n mahdollisuuksia. OECD painottaa, että ICT:n vaikutukset ovat erilaisia eri bisnesympäristöissä. OECD:n mukaan kasvua ruokkii ympäristö, joka kannustaa riskin ottamiseen, tarjoaa erilaisia pääoman lähteitä ja rasittaa yrityksiä maltillisesti sääntelyllä. ICT:n tehostunut käyttö edistää talouskasvua

14 OECD suosittaa muun muassa seuraavia linjauksia ICT:n hyödyntämisen ja taloudellisen kasvun vauhdittamiseksi. ICT-tuotteiden ja -palveluiden kilpailua tulee vahvistaa. Yritysilmapiiriä on parannettava. Yritysrahoitusta kannattaa monipuolistaa, yritysten rakennemuutoksia edistää, työntekijöiden koulutusta kehittää ja työelämän jäykkyyksiä vähentää. Myös yrittäjyyttä tulee edistää kaikin keinoin. Turvallisuutta ja luottamusta on edistettävä. Turvallisuus, yksityisyys ja henkilötunnistaminen ovat keskeisiä asioita. ICT:n tehokkaan käytön esteitä on raivattava. Esimerkiksi toimialakohtainen sääntely voi estää ICT-sovellusten yleistymistä joillakin toimialoilla. Innovaatioita tulee edistää. ICT vaikuttaa suoraan yritysten kykyyn tuoda uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintaprosesseja. World Economic Forum esittää omassa raportissaan samankaltaisia asioita ICT-ekosysteemin kehittymiseksi: 1. Infrastruktuuri-investoinnit. Infrastruktuuri-investoinnit ovat keskeinen asia ekosysteemin kehittymiseksi. Pääosin raha tulee yksityiseltä sektorilta, mutta muun muassa harvaan asutuilla seuduilla tarvitaan julkisia investointeja. 2. Sovellukset ja sisältö. Monet pitävät laajakaistayhteyksiä oleellisena asiana sekä yksityisten että ammatillisten asioiden hoitamiseksi. Arvossaan ovat etenkin verkossa tarjottavat julkiset palvelut, koulutus ja terveydenhuolto. 3. Markkinat ja kilpailu. Monopoliympäristöt ovat yleensä vähemmän innovatiivisia kuin kilpailuyhteisöt. 4. Politiikat ja sääntely. Sääntelyn tulisi olla vakaata ja ennustettavaa. Sen tulisi edistää kilpailua ja investointeja. 5. Hallituksen budjetit. Julkisen rahoituksen strateginen käyttö voi edistää ICT-palveluiden yksityistä käyttöä ja yrittäjyyttä. Hallitusten tulisi myös edistää tutkimusta ja kehitystä yksityisellä sektorilla ja akateemisessa maailmassa. 6. Taidot ja ICT-alan koulutus. Vahvimmissa talouksissa on vahva ICT-osaaminen ja laaja tieteellinen pohja sekä matemaattinen koulutus. Case: Peliala hyvässä vedossa Peliala on hyvä esimerkki siitä, miten ICT:n ympärille on syntynyt kokonainen toimiala muutamassa vuodessa. Vuosi 2011 on suomalaiselle pelialalle kaikkien aikojen paras kasvuvuosi. Alan liikevaihto kasvoi Suomen Pelikehittäjien ja Neogamesin lukujen mukaan vuodesta 2004 viime vuoteen 17,6 prosenttia vuodessa. Vain lamavuonna 2009 alan liikevaihto polki paikallaan. Kuluvalle vuodelle ala odottaa poikkeuksellista 50 prosentin kasvuhyppäystä ja näkee kasvun olevan vasta alussa. Peliala on merkittävästi kokoaan näkyvämpi toimiala Suomessa ja kansainvälisesti. Esimerkiksi Time-lehti sijoitti suomalaisen peliyhtiön johtajan, maailmanlaajuisen hittipelin Angry Birdsin kehittäneen Rovion liiketoiminnan kehittämisestä vastaavan Peter Vesterbackan, maailman vaikutusvaltaisten ihmisten listalla seitsemänneksi. Angry Birds on huikea menestystuote, joka on ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa eniten myyty peli yli vuoden ajan. Lisäksi Angry Birds -leluja on myyty yli kolme miljoonaa. Kyseisiä leluja myydään Kauppalehden mukaan kolme kertaa enemmän kuin Hello Kitty- tai Star Wars -tuotteita. Angry Birds on ollut suomalaisen pelialan toistaiseksi suurin menestystuote, mutta tietä ovat raivanneet monet muut peliyhtiöt ennen sitä. Sulakkeen Habbo Hotel ja Remedy Entertainmentin kehittämät pelit Max Payne ja Alan Wake ovat olleet kansainvälisiä menestyksiä. RedLynx-niminen yhtiö puolestaan on tehnyt useita maailmalla mainiosti myyneitä tuotteita. Kaikkiaan Suomen pelituotteista menee vientiin yli 90 prosenttia. Suomessa peliala on vielä kohtuullisen pieni, vuoden 2011 lopussa alle 200 miljoonan euron tekevä toimiala. Mahdollisuudet ovat kuitenkin suuret, sillä Suomen Pelinkehittäjät ry:n mukaan maailmanlaajuinen peliteollisuuden myynti oli jo vuonna 2008 noin 50 miljardia dollaria eli noin 35 miljardia euroa. Alan myynti on jo yli 50 prosenttia suurempi kuin tallennetun musiikin myynti

15 Pelialan kasvua vauhdittaa jakelun muuttuminen digitaaliseksi. Tämän myötä pelaaminen on levinnyt videoista matkapuhelimiin ja muihin päätelaitteisiin. Toinen kasvun nopeuttaja on sisällön monipuolistuminen. Nykyisin pelaajat voivat kuntoilla, laulaa karaokea tai soittaa rock-musiikkia. Tästä syystä yhä erilaisemmat ihmisryhmät pelaavat jotain pelejä. Pelaaminen ei ole vain teini-ikäisten poikien harrastus. Pelialan suurten mahdollisuuksien hyödyntäminen voi törmätä muun muassa rahoitukseen, työvoiman saatavuuteen ja yritysten osaamiseen. Julkinen rahoitus alalle on tullut etupäässä Tekesin kautta. Ala on toivonut muun muassa Elokuvasäätiön kaltaista rahoitusta. Nyt peliala saa muita kulttuurialoja selvästi pienempää tukea, vaikka alan vienti ja kasvuvauhti ovat muita kulttuurialoja suurempia. Merkittävien menetystuotteiden nousu Suomesta helpottanee rahoituksen saamista ainakin siksi, että kansainväliset pääomasijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia suomalaisista pelintekijöistä. Kansainvälisiä rahoittajia osallistuu Helsingissä muun muassa marraskuussa pidettävään Slush-tapahtumaan, jossa uudet yrittäjät voivat tavata rahoittajien lisäksi kansainvälisesti menestyneiden teknologiayritysten edustajia. Kansainväliset rahoittajat ovat olleet kiinnostuneita suomalaisista peliyhtiöistä. Aktiivisin ulkomainen sijoittaja on ollut Accel Partners, joka sijoitti kahdeksan miljoonaa euroa noin vuoden ikäiseen peliyhtiöön Supercelliin. Aiemmin Accel Partners on ollut sijoittajakonsortiossa, joka investoi Rovio Mobileen noin 30 miljoonaa euroa. Osaajapulaa helpottanee Nokian irtisanomiset, joiden myötä mobiilialan osaajia tulee muun työelämän käyttöön enemmän kuin vuosiin. Peliala kasvaa e Liikevaihto milj. euroa Työpaikat Lähde: Neogames ICT kasvattaa yrityksiä ICT on kasvun lähde myös yrityksille samalla tavoin kuin kansakunnille. Myös yritysten täytyy ymmärtää, että ICT ei kuitenkaan tuo kasvua automaattisesti, ellei yritys muuta toimintatapojaan. Hollantilaisen tutkimuslaitoksen InfoDevin monikansallinen tutkimus Puolassa, Venäjällä ja Baltian maissa osoittaa, että ICT:llä on tärkeä rooli siirtymämaiden yritysten modernisoinnissa ja taloudellisen suorituskyvyn parantamisessa. Saavuttaakseen ICT:n hyödyt yritykset tarvitsevat usein muutoksia muun muassa strategiassaan ja organisaatiossaan. Organisaation muutokset ovat erityisen tärkeitä, jotta yrityksen työn tuottavuus nousisi, kustannukset laskisivat ja tuotot kasvaisivat, toteaa InfoDevin tutkimus. ICT:n hyödyt ovat luonnollisesti erikokoisia eri toimialoilla. Suuria hyötyjä tietotekniikan hyödyntäminen toi tutkimuksen mukaan rahoitusalalla ja konepajateollisuudessa, kun taas huonekaluteollisuudessa ja elintarviketuotannossa hyödyt olivat alhaisemmat. Siirtymätalouksien yritysten saamia hyötyjä olivat tutkimuksen mukaan muun muassa seuraavat: Tuottavuuden kasvu on useiden tekijöiden summa, jossa ICT:n käyttö on yksi tekijä. ICT vaikutti tuottavuuteen sekä kustannuksia alentamalla että liiketoimintaa kasvattamalla. Molemmissa ICT vaatii tuekseen muita tekijöitä. ICT auttaa yrityksiä kilpailussa enemmänkin laatu- kuin hintatekijöillä. Suuret yritykset ovat kyvykkäämpiä hyödyntämään ICT:n etuja. ICT:n mahdollisuudet yrityksen suorituskyvyn parantamisessa liittyvät tuotteen tietointesiivisyyteen. ICT:n rooli vaihteli kovasti eri maiden välillä. Lähde: Information for Development Program

16 Zolnowski, Schmitt ja Böhmann kuvaavat tutkimuspaperissaan, miten teolliset yritykset voivat kehittää uusia etäpalvelumalleja. Keskeinen edellytys etäpalveluiden kehittämiseen on pääsy asennettuun laitekantaan ja kyky kerätä ja analysoida laitekannan tuottamaa tietoa. Tutkijat jaottelevat palvelumallit kolmeen ryhmään. a) Perinteisten after-sales-palveluiden parantaminen. Automaattinen etähuolto laskee huollon kustannuksia ja parantaa samalla sekä palvelun laatua että asiakkaan tyytyväisyyttä. b) Uudet palveluratkaisut mahdollistavat prosessiteollisuuden prosessien parantamisen. Näissä palveluntarjoajan tulot perustuvat prosessien todelliseen tehokkuutteen. c) Uusi palveluekosysteemi tarkoittaa ohjelmistoratkaisua, jossa asiakkaat voivat räätälöidä itselleen lisäarvopalveluita etäpalvelulinkin kautta. Tutkijat näkevät, että etäpalvelut voivat muuttaa ratkaisevasti valmistavan teollisuuden toimintaa ja tuottaa uusia palvelumalleja perinteisen after-sales-palveluiden rinnalle. Case: Amica tiivisti ketjuohjausta Tietotekniikka oli ratkaisevassa roolissa, kun Fazer Amica tiivisti ravintoloidensa ketjuohjausta. Yhtiön ROPsuunnittelutyökalusta ravintolapäällikkö löytää muun muassa valmiit reseptit, ruokalistat ja päivitetyt raaka-aineiden hinnat. Yhtiön mukaan ketjumaisen toiminnan hyödyt olisivat jääneet pieniksi, jos ketjuohjausta olisi yritetty tiivistää esimerkiksi sähköpostityöskentelyllä. Nyt valikoimien suunnittelu, tuotteiden tilaaminen ja tarjousten tekeminen asiakkaalle ovat helpottuneet oleellisesti. Samalla luovuudelle on tullut enemmän tilaa. Ravintolapäälliköt ovat poimineet yhteisestä järjestelmästä tuotteita, joita eivät olleet aiemmin valmistaneet. Uuden järjestelmän ansiosta ravintolapäällikkö voi tehdä kerralla koko viikon ruokalistan. Se puolestaan parantaa esimerkiksi raaka-ainetarpeen ennustettavuutta. Myös kuljetukset vähenevät jonkin verran, kun osan tavaroista voi tilata kerralla koko viikoksi. Järjestelmä auttaa erityisesti ravintolapäällikön arkea, mutta hyödyt leviävät kaikille. Kun kaikilla on käytössään valmiit listat viikon varalle, ei toiminta pysähdy siksi, että esimies on unohtanut kertoa jonkin yksityiskohdan. Kaikkien aikaa kuluu entistä vähemmän kyselemiseen. Käsityötä säästyy paljon myös siinä, että ROP tulostaa valmiit ruokalistat kahdella kielellä. Etäpalvelut voivat muuttaa ratkaisevasti valmistavan teollisuuden toimintaa

17 Onko halua kasvaa? Vaikka ICT auttaa yrityksiä kasvamaan, realisoituvat edellytykset kasvuksi vain, jos on halua kasvaa. Tätä halua Suomessa on vähemmän kuin monissa muissa maissa. Ilmiötä kutsutaan Suomen paradoksiksi, joka tarkoittaa maata, jossa on hyvät kasvuedellytykset mutta vähän kasvuyrityksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön Kasvuyrityskatsaus (TEM) kertoo kasvuyritysten puutteesta. TEM:n Kasvuyrityskatsaus pohjautuu OECD:n ja Eurostatin määritelmään, jonka mukaan kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia. Näin määritellen Suomessa oli 691 kasvuyritystä vuosina , mikä oli 4,8 prosenttia vähintään 10 henkeä työllistäneistä ja toimintaansa tarkastelujaksolla jatkaneista yrityksistä. Keskimääräisen kasvuyrityksen henkilöstö kasvoi 74 hengellä vuosina ja yhteensä ne loivat yli työpaikkaa. Suomen yrittäjäympäristö on viime vuosina kuitenkin parantunut niin, että pohjoismaisessa vertailussa Suomen olosuhteet ovat monilta osin kelpo luokkaa. Kansainvälinen Global Entrepreneurship Monitor-kysely kertoo kuitenkin, että kasvuhakuisuuden suhteen Suomi on innovaatiovetoisten talouksien hännänhuippua. Esimerkiksi Norjassa kasvuhakuisten pienten yritysten osuus on kaksinkertainen Suomeen verrattuna ja Israelissa kolminkertainen. Toinen kasvua hidastava seikka on pääomasijoitusten vähäisyys. Pääomasijoitukset alkaviin ja kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin olivat vuonna 2010 sadan miljoonan euron luokkaa, kun esimerkiksi Israelissa kasvuyrityksiin sijoitettiin 800 miljoonaa euroa. Israel on toki poikkeuksellisen vetovoimainen maa etenkin amerikkalaisten sijoittajien silmissä. Mutta Suomi jää kuitenkin selvästi myös muun muassa Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tieto korostuu kasvuyrityksissä ICT-ala on hyvin edustettuna kasvuyritysten joukossa. TEM:n katsauksen mukaan noin viidennes kasvuyrityksistä toimii tietointensiivisillä aloilla kuten atk-, tutkimus- ja suunnittelupalveluissa. Tietointensiivisistä yrityksistä lähes joka kymmenes luokitellaan kasvuyrityksiksi. Kasvuyritysten osuus on kuitenkin pienentynyt eniten tietointensiivissä palveluissa, kun kehitystä vertaa vuonna 2006 tehtyyn edelliseen selvitykseen. Kasvuyritysten toimialajakauma,% Palvelut, tietointensiiviset 20,7 20,9 22,6 24,0 23,5 22,0 Palvelut, muut 50,8 51,2 48,8 42,9 43,1 49,9 Teollisuus, korkeamman 10,4 9,9 11,8 15,9 14,5 10,7 teknologian Teollisuus matalamman 4,1 4,6 3,8 4,4 4,8 4,9 teknologian Rakentaminen 12,1 11,1 11,4 11,5 12,4 10,7 Alkutuotanto 1,9 2,3 1,5 1,3 1,6 1,7 Lähde: Kasvuyrityskatsaus 2011 Suomen yrittäjäympäristö on viime vuosina kuitenkin parantunut niin, että pohjoismaisessa vertailussa Suomen olosuhteet ovat monilta osin kelpo luokkaa

18 Tehoa julkiselle sektorille Julkisten palveluiden tehostamisessa ICT on valtava, mutta vaihtelevasti hyödynnetty mahdollisuus. YK:n e-government selvityksessä Suomi oli vuonna 2008 sijalla 15 ja vuonna 2010 sijalla 19. Vertailussa arvioidaan, kuinka hyvin valtiot käyttävät ICT:tä sosiaalisen ja taloudellisen kasvun edistämiseen. YK:n selvitykset kertovat monien maiden palvelevan kansalaisiaan Suomea paremmin verkossa. Näihin haasteisiin vastatakseen valtiovarainministeriö perusti maaliskuussa Julkisen hallinnon ICT-toiminnon, johon yhdistyivät aiemmat Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö, KuntaIT-yksikkö ja Turvallisuusverkkoyksikkö. Yhdistämisen ajatuksena on, että tietohallinnon kehittäminen tulee kohdistaa koko julkiseen sektoriin eikä erikseen valtion- ja kuntasektoriin. Tavoitteena on saada aikaan säästöjä ja parempaa palvelua yhteisten ICT-palvelujen avulla. Hyviä tavoitteita uudelle yksikölle löytyy muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön vetämän Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan digitaalisesta agendasta vuosille Raportissa visioidaan muun muassa, että vuonna 2020 julkishallinto toimii mahdollistajana, joka edistää johdonmukaisesti avoimia toimintatapoja ja tiedon hyötykäyttöä. Tietoinfrastruktuuriin luotetaan ja tarkoituksenmukaisesta yksityisyyden suojasta huolehditaan. Tietoturvallisuuteen kohdistuviin kansallisiin tai kansainvälisiin uhkiin on varauduttu ja tietoverkot toimivat myös häiriötilanteissa. Tietoa jaetaan ja rikastetaan yli toimialojen, hallinnonalojen ja perinteisten hierarkioiden. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö toimii ja palveluiden kehittämisessä hyödynnetään tehokkaasti uudet liiketoimintamahdollisuudet. Julkishallinnon olisi nostettava tavoitetasoaan ja pyrittävä tavoitteisiinsa jo viittä vuotta aiemmin eli vuoteen 2015 mennessä. Kansainväliset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että ICT:n uusimpien virtausten soveltaminen ei tapahdu julkisella sektorilla yhtä kitkattomasti kuin yksityisellä puolella. Esimerkiksi Goethe Yliopiston tutkijan Oliver Maarschollekin tutkimuspaperi painottaa kulttuurierojen merkitystä niin sanotuissa public-private partnerships -hankkeissa. IT PPP -hankkeiden vetäjien pitää olla hyvin selvillä eroista julkisen ja yksityisen sektorin motivaatiossa ja prosesseissa. Lisäksi on välttämätöntä koota kaikki sidosryhmät luotaessa kumppanuutta, jotta sekä yksityisen puolen tavoitteet että julkisen puolen tavoitteet tulevat tarkkaan kuulluksi. Janssen ja Joha puolestaan ovat tutkineet pilvipalveluiden käyttöä julkisella sektorilla. Tutkijat ovat kartoittaneet monipuolisesti SaaS-palveluiden (Software as a Service ) hyötyjä ja haittoja julkisen toimijan näkökulmasta. Säästöjä on löydettävissä muun muassa järjestelmien rakennuskustannuksissa, asiantuntijakustannuksissa, palveluiden nopeammassa käynnistämisessä ja paremmassa palvelussa. He löytävät monia riskejä SaaS-palveluiden käytössä julkisella sektorilla. Nämä liittyvät muun muassa toiminnan jatkuvuuteen, yksityisyyteen, palvelun laatuun ja palveluiden kehittämiseen. Tutkijat toteavatkin, että SaaS voi nousta myös julkiselle sektorille tärkeäksi välineeksi, mutta monista eduista huolimatta SaaSissa on yhä monia haasteita, joita täytyy vielä selvittää. Case: Maahanmuuttovirasto sähköistyy Maahanmuuttovirasto on ottanut käyttöön sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän UMA:n ensimmäisen vaiheen. Yli käyttäjän UMA on ulkomaalaisprosesseihin osallistuvien viranomaisten ja sidosryhmien työväline. Sitä käytetään usean eri ministeriön alaisissa laitoksissa. Uusi järjestelmä lyhentää käsittelyaikoja, parantaa asiakaspalvelua ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Uuden järjestelmän avulla esimerkiksi ulkomailla olevaan lähetystöön jätetty hakemus tulee sähköisesti Suomeen. Kun järjestelmän toinen vaihe otetaan käyttöön, voi asiakas hakea oleskelulupaa verkon kautta. Tällöin papereita ei liikuteta enää ollenkaan

19 4.Ympäristön hyväksi Tietotekniikan tehokas käyttö tarjoaa valtavat mahdollisuudet ympäristöongelmien vähentämiseen. Euroopan komissio on teettänyt arvioita, millä tavoin ICT voi auttaa EU:n tavoitteessa energian säästämiseksi ja CO2-päästöjen vähentämiseksi. Komissio teetti asiasta selvityksen tutkimuslaitos Bio Intelligence Servicellä. Laitos otti arviointinsa pohjaksi kaksi pääskenaariota, joista Business-as-Usual (BAU) lähti oletuksesta, että nykyiset trendit jatkuvat. Eko-skenaario lähti ajatuksesta, että markkinat ja teknologia ajavat ICT-ratkaisujen lisäkäyttöön. Molemmissa skenaarioissa huomioitiin, että ICT:n käytöstä syntyy samalla lisää kulutusta. Ekoskenaariossa energiasäästöt voisivat selvityksen mukaan olla noin seitsemän kertaa suuremmat kuin lisääntyneen ICT-teknologian käytön aiheuttama lisäkulutus. Hiilidioksidipäästöt puolestaan voisivat vähentyä kolme kertaa määrän, jonka ICT:n lisäkäyttö synnyttäisi lisäpäästöjä. Huonomman skenaarion toteutuessa energiasäästö on hieman suurempi kuin ICT:n lisäkäytöstä syntyvä lisäkulutus (noin 1,26-kertainen). Tässä tapauksessa ICT:n käytön synnyttämät CO2-päästöt olisivat jopa suuremmat kuin uusista ratkaisuista syntyvät säästöt (1,7-kertaiset). Komissio suosittaakin muun muassa seuraavaa: ICT-tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksien mittaamiseksi kehitetään standardimetodit Tilastollista dataa ja sen seurantaa parannetaan, jotta toiminnan tehokkuus tulee näkyviin Energiatehokkaiden tuotteiden ja menetelmien käyttöä tulisi edistää sopivilla kannustimilla Public-private- ratkaisuja tulisi edistää energiatehokkuuden lisäämiseksi Tietoa ja ohjausta tulisi lisätä Internet-pohjaisia palveluita tulee kehittää ICT-alan tarvitsemaa tutkimusta ja tuotekehitystä tulee tukea Avoimia standardeja ja yhteensopivuutta tulee edistää. Euroopan komission julkinen konsultaatio vuonna 2009 asetti painavan vastuun asioiden edistämisestä ICT-alalle. Konsultaation yksi keskeinen johtopäätös oli, että ellei ICT-ala löydä yhteistä tapaa mitata ja raportoida ICT-ratkaisujen energia- ja ympäristövaikutuksia, ICT:n todellisia hyötyjä on vaikea määritellä. Silloin julkistukset ja tavoitteet ovat merkityksettömiä. Sekä julkisen sektorin toimijat että ICT-yritykset tukivat komission konsultaatiossa voimakkaasti älyverkkojen ja älykaupunkien edistämistä, koska ne ovat kokonaisvaltaisia askeleita kohti kestävää kehitystä. Yritystasolla vihreän ICT:n suurimmat hyödyt syntyvät, jos ympäristöajattelu lähtee jo yrityksen strategiasta. Irlantilainen Tom Butler esittää tutkimuspaperissaan kattavan mallin, jossa vihreys lähtee liiketoiminta- ja tietotekniikkastrategiasta. Näihin puolestaan yhdistyvät ihmiset, energiatehokkuus, materiaalin säästäminen, jätteet sekä kierrätys ja vihreät operaatiot. Vihreillä operaatioilla Butler tarkoittaa muun muassa toimitusketjua (SCM) ja ympäristöjärjestelmiä (EMS). Case: Läpimurto älykkäässä liikenteessä VTT:n johdolla koottu tutkimusryhmä julkisti keväällä 2010 ratkaisun, jonka avulla autoilijat ja muut liikenteessä liikkuvat saavat tarvitsemansa palvelut yhdeltä luukulta. Vediamonipalvelun avulla ihminen saa ajantasaista tietoa esimerkiksi ruuhkista, liukkaista keleistä sekä parhaista bensiinin hintatarjouksista. Autoilija saa palvelun kautta automaattisesti tiedon lähimmästä parkkipaikasta, jonka hän voi myös varata ja maksaa saman päätelaitteen kautta. Päätelaitteena voi toimia esimerkiksi älypuhelin tai muut mobiilit laitteet. Palvelu ei siis ole laitesidonnainen kuten monet muut palvelut. Ensi vaiheessa palvelu tulee ammattikäyttöön. Silloin tarjolle tulevat muun muassa automaattiset ajopäiväkirjat, kuljetusten seuranta ja oikea-aikaiset huoltopalvelut. Kuluttajapalvelut tulevat myöhemmin mukaan. Vediaan liittyy palveluita niin autoilijoille, kävelijöille kuin joukkoliikenteenkin käyttäjille. Mukaan tulee esimerkiksi joukkoliikenteen aikataulut, pelejä ja elokuvia. VTT:n lisäksi mukana ovat DNA, G4S, Indagon, Logica, Media Mobile Nordic, Nokia Siemens Networks, Semel, TeliaSonera ja Tieto

ICT - Tavoitteena toimivampi maailma. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011

ICT - Tavoitteena toimivampi maailma. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011 ICT - Tavoitteena toimivampi maailma Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2010-2011 Sisällys Johdanto 4 1. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 6 1.1 Poikkeuksellisen vahva toimiala 6 1.2 Nokialla

Lisätiedot

Digipalveluiden Suomi. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012

Digipalveluiden Suomi. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012 Digipalveluiden Suomi Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012 Sisällys Esipuhe 4 5 1. Muutos on alkanut 6 1.1 Nokia-kivijalka ohenee 6 1.2 Uudet idut aukeavat 7 10 1.3 Suomi ja ICT 10 2. Tieto- ja

Lisätiedot

ICT auttaa yli rajojen

ICT auttaa yli rajojen ICT auttaa yli rajojen ICT avaimet uudistumiseen Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2013 Sisällys Esipuhe 4 5 1. Suomi kansainvälisessä vertailussa 7 1.1 Hyvä syntyä Suomeen 8 11 1.2 Hyvät toimintavapaudet

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Rankattu Suomi Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Sisällys Suomen kilpailukyky 2012 6 9 Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka 1. Elämä

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020

Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Suomi kansainvälisissä vertailuissa Nykytila ja kehitys 3. Arjen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä työnjaossa - Analyysi toimialojen ja klustereiden kilpailukyvystä Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 20/2004 Suomi ja Eurooppa kansainvälisessä

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Olli Hietanen 1 Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Suomalaisen tietoyhteiskunnan ensimmäinen aalto on taittumassa.

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta Yhteistoiminnalla työviihtyvyyttä ja kilpailukykyä s. 40 Viro ymmärtää yrityksiä s. 34 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2012 Palkkakehitys painaa vaihtotasetta sivu 14 Millaisia insinöörejä tarvitaan

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Pekka

Lisätiedot

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10

TIETOLIITE. Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4. Zen Roboticsin Juho Malmberg: TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 2/2013 TTL kouluttaa, tutkii ja vaikuttaa s. 10 Zen Roboticsin Juho Malmberg: Into ja rohkeus vievät eteenpäin s. 4 Vuoden valinnat kertovat alan muutoksista

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S.

näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille Uusia eväitä teema opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 2 2011 teema Uusia eväitä opinportaille S. 10 Koulu vuonna 2040 S. 17 Yritystukikeskustelu eksyksissä S. 6 Sisältö teema Apua oppimiseen 10 Oppiminen

Lisätiedot

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen)

Teollisuus tekee älykumouksen. ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa. (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) Teollisuus tekee älykumouksen ICT:n uudet mahdollisuudet teollisuudessa (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja rakentaminen) ISBN 978-952-5465-84-6 Julkaisusarjan tekijä BusinessOulu, TeollisuusForum.

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot