Markkinakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkinakatsaus 2009-2010"

Transkriptio

1 Markkinakatsaus 9 - Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

2 Sisällys 3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa 5 Asuntolainakysyntä kasvussa 6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot 8 Alueelliset asuntomarkkinat 5 Ylikuumentuneet vuokra-asuntomarkkinat tasapainottuneet 8 Asuntosijoittajan näkökulma 9 Uusi asunto-osakeytiölaki 2 Toimitilamarkkinakatsaus 28 Yteysenkilöt 3 Graafit 5 Yteystiedot kiinteistönvälitys 5 Yteystiedot kiinteistöjotaminen 2 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa Vuosi 8 muistetaan katiajakoisena asuntokauppavuotena. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tetiin enemmän kauppoja kuin vastaavana ajankotana vuonna 7. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kauppalukumäärä laski rajusti, myyntiajat läes tuplaantuivat ja innat laskivat, varsinkin pereasunnoissa. Alkuvuonna toteutettiin aaveita ja unelmia, mutta kesän jälkeen merkit finanssikriisistä rantautuivat asuntomarkkinoille: korkojen nousu, pankkien raaka-aineen eli raan inta koosi, marginaalit koosivat ja taloudellinen epävarmuus lisääntyi. Näistä seurasi työttömyyden lisääntymistä, yt-neuvotteluita ja lomautuksia. Nämä puolestaan iljensivät asuntomarkkinan ja kaupanteko oli putaasti tarvepojaista. Vuosi 9 on vuoden 8 toisinto, mutta käänteinen sellainen Asuntokauppa oli läes kokonaan pysätynyt loppuvuonna 8 ja matalan asuntokaupan trendi jatkui pitkälle kevääseen 9. Talouden elvytystoimet olivat alkaneet: asuntolainan korkotaso laski, raan inta alpeni ja marginaalit puolittuivat. Lomautus- ja työttömyysluvut kasvoivat. Asuntokauppaa tekivät ensisijaisesti sijoittajat, ensiasunnon ostajat ja ne, joiden oli pakko vaitaa asunto. Tämä tarkoitti sitä, että pelko kaden asunnon loukkuun joutumisesta oli kova ja vana asunto aluttiin myydä pois ennen sitoutumista uuteen. Asuntokauppa oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 38 prosenttia iljaisempaa kuin vuoden 8 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin tetiin asuntokauppaa noin 8. kappaletta nyt tedyn 3. sijaan. Myyntiajat olivat pidentyneet ja kasvukeskusten pienten asuntojen intojen nousu oli pysätynyt. Kesää koden, vuoden 9 toisella neljänneksellä alkoi näkyä merkkejä siitä, että asunnonvaitajat olivat saaneet asuntonsa myytyä. Vuokramarkkinoilla alkoi olla uutta kysyntää, koska ns. välimuuttajat tulivat markkinoille. Tämä oukutti sijoittajia ostamaan useampia sijoitusasuntoja vuokraustarkoitukseen. Markkinoille tuli mukaan uusi sijoittajakunta: vuosia pankkien määräaikaistileillä raojaan pitäneet kuluttajat ostivat yksiöitä matalan pankkitalletustuoton vuoksi ja pankkikriisin pelossa. Pienistä asunnoista alkoi intataistelu. Samaan aikaan todettiin orastavaa pereasuntojen kysyntää. Vuoden 9 toisella neljänneksellä asuntokauppa oli enää noin 5 prosenttia jäljessä vuosien 7 ja 8 asuntokauppatasosta. Kesän aikana ja sen jälkeen korkotaso on pysynyt edelleen matalana. Pankkien marginaalit ovat puolittuneet ja asettuneet noin prosentin tasolle. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen ja omaan talouteen lätivät vavasta miinusmerkkistä nousuun vaudilla. Kestokulutustavaroiden ostoalukkuus ja lainanottoalukkuus vavistuivat ja ovat loppuvuodesta olleet yllättävänkin korkealla. Vuoden kolmannella neljänneksellä asuntokauppaa käytiin jo prosenttia vilkkaammin kuin edellisenä vuonna ja tati näytti kiityvän. Syyskuussa tetiin monin paikoin vuoden ennätyslukemia asuntokaupoissa ja silloin voitiin todeta, että asuntokaupassa oli palauduttu keskimäärin normaalille -luvun tasolle. Myyntiajat lyenivät entisestään. Pääkaupunkiseudulla yksiöt vietiin käsistä syksyn aikana. Pienten asuntojen innat olivat läteneet nousuun ja pereasuntojen intojen lasku pysätyi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä asuntokauppa on edelleen piristynyt. Kauppamäärät pysyivät syyskuun ennätystasolla. Arvio on, että vuoden 9 viimeisellä neljänneksellä tullaan tekemään puolet enemmän kauppoja kuin vuotta aiemmin. Näin ollen vuodesta 9 tulee vuoden 8 tapaan normaali kauppavuosi, kun alkuvuoden asuntokaupan iipuminen kompensoituu loppuvuoden kovalla kirillä. Katse tulevaan Korkotason on ennustettu säilyvän alaisena vuoden loppupuolelle, kuluttajien luottamus omaan talouteen on yvä, kestotarvikkeiden ostoalukkuus korkealla, lainanotto mielletään edulliseksi ja alu ottaa lainaa on korkealla. Näin ollen kaikki mittarit yleisesti ottaen ovat voimakkaasti asuntokauppaa tukevia. Kuitenkin alueellisesti katsottuna tarjonnan niukkuus, niin uusissa kuin käytetyissäkin asunnoissa, ja työllisyyden keittymiseen 3 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

4 liittyvät epävarmuustekijät voivat yteisvaikutuksellaan eikentää yleisesti ottaen yviä asuntokaupan näkymiä vuodelle. Alueelliset erot eri puolilla Suomea ja eri alueilla esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tulevat korostumaan. Ennuste on, että seuraavan puolen vuoden aikana keskimääräisesti kysyntää on kaikenlaisista asunnoista ja myyntiajat ovat lyyet, eli asuntokaupan arvellaan pysyvän normaalitasolla. Perinteiset markkinointikanavat ovat menettäneet merkitystään ja jo nyt asuntoesittelyiin tullaan pääsääntöisesti netistä tarkastettujen esittelyaikojen mukaan. Sijainnin merkitystä ei voi koskaan väätellä. Taloytiön kunto ja taloytiön asioiden oito ovat ostajalle erittäin suuria päätöksen tekoon vaikuttavia asioita. Vaikka taloytiöön olisi tulossa isokin saneeraus, ei se ole myynnin este, kunan remonttiin varaudutaan, se suunnitellaan uolella ja taloytiön asukkaat informoidaan yvin koko projektin ajan. Uusi asunto-osakeytiölaki ja muut lainsäädännön muutokset sekä se, että oikealla innoittelulla voi oleellisesti vaikuttaa asunnosta saatavaan intaan ja myyntiaikaan, vaikuttavat edelleen sen trendin keittymiseen, että yä useampi antaa asuntonsa myynnin ammattilaisen oitoon. Tässä markkinakatsauksessamme on ajankotaista asiaa asuntosijoittamisesta ja sen tulevaisuudesta sekä vuokra-asuntomarkkinoiden näkökulmasta että asuntosijoittajan kannalta katsoen. Lisäksi muistutamme isännöinnin merkityksestä asunto-omaisuuden arvon keittäjänä ja uuden asunto-osakeytiölain mukanaan tuomista tulevista muutoksista ensi kesänä. Toimitilamarkkinaosiossa saa yvää yleiskuvaa jälleen koko kiinteistö- ja raoitusmarkkinatilanteesta Suomessa. Mukavia lukuetkia! Risto Kyälä Realia Group Oy Toimitusjotaja Pu Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

5 Pankin näkökulmasta Asuntolainakysyntä kasvussa Useita vuosia jatkunut asuntolainakannan voimakas kasvu idastui vuoden 9 aikana. Asuntolainakanta kasvaa tänä vuonna n. 6 %, kun kasvu nopeimmillaan -luvun puolivälissä oli jopa yli 7 prosenttia. Kasvun idastumiseen on luonnollisesti vaikuttanut talouden matalasudanne ja siitä aieutunut kotitalouksien eikentynyt luottamus. Tästä seurasi asuntokaupan idastuminen, omakotitalorakentamisen iipuminen ja isojen lainapyyntöjen väentyminen. Asuntokauppa on kuitenkin piristynyt jälleen syksyn mittaan ja se on jotanut uusien asuntolainojen kysynnän merkittävään kasvuun. Vaikka työttömyys on kasvanut, kotitalouksien luottamus omaan talouteen on vavistunut ja asunnonostoaikeet ovat yllättävän korkealla. Niiden kuluttajien talous, joilla on varmuus työn jatkuvuudesta, on vavistunut tämän vuoden aikana. Asuntolainamarkkina on terveellä pojalla, mutta kasvun rajat näkyvissä Suomalaiset kotitaloudet ovat velkaantuneet vaudilla koko -luvun. Suteellisesti, verrattuna eurooppalaisiin maiin, velkamäärä on jo melko korkealla tasolla. Selvää siis on, että suomalaisten velkaantuminen ei voi jatkua tästä ikuisuuteen reilusti ansiotulokeitystä nopeammalla tadilla, vaan velkaantumisasteen kasvun on idastuttava. Tämän vuoden aikana asuntolainamarginaali on palannut tasolle, joka tekee raoituksesta pankille jälleen kannattavaa. Takavuosien ylilyönnit innoittelussa veivät marginaalitason Suomessa liian alas, joka joti nopeaan korjausliikkeeseen kun raamarkkinat järkkyivät ja raoituksen inta pankkien välisillä markkinoilla moninkertaistui. Työttömyys lisää lainanoitovaikeuksia Työttömyys nousee ja on jotanut kasvavaan määrään maksuvaikeuksia. Hyvin arva kuluttaja ajautuu maksuvaikeuksiin asuntolainan vuoksi, vaan maksuvaikeuksien perimmäinen syy on usein asuntolainan noston jälkeen otetut kulutusluotot, jotka sitten työttömyyden toteutuessa voivat kaataa koko talouden. Maksuviiveessä olevien lainojen määrä on kuitenkin edelleen yvin vääinen. Erittäin matala korkotaso on madollistanut lyennysojelmien uudelleen järjestelyn siten, että lainanoidosta pystytään alentuneillakin tuloilla selviämään. Merkittävän riskin järjestelyille kuitenkin muodostaa korkotaso jos korko nousee ennen kuin pereen työllisyystilanne ja tulot palaavat normaaleiksi, voi lainanoito käydä vaikeaksi. Lyyet korot säilynevät matalalla tasolla vielä pitkälle ensi vuoteen, mutta lainanottajan kannattaa pitää mielessä, että seuraavan kymmenen vuoden aikana korkotaso voi olla sama tai korkeampikin, kuin se toistaiseksi on euroaikana ollut. Asuntolainojen myöntökriteereissä ei ole tapatunut muutoksia. Asiakkaan maksukyky arvioidaan samoin perustein kuin on tety jo vuosia. Nykyinen taloustilanne vaikuttaa toki siien, miten esimerkiksi määräaikaisia työsuteita tietyillä toimialoilla käsitellään, kun arviota luotonoitokyvystä tedään. Asuntolaina on iso taloudellinen päätös ja riskeiltä kannattaa suojautua Suomalaisten varallisuudesta merkittävä osa on omassa asunnossa. Se on usein vavasti velkavivutettu eli raoitettu asuntolainalla. Oman varallisuuden säilymisen ja kertymisen kannalta oleellista on suojautua riskeiltä; korko, enkilö ja tulovirta. Nordean tavoitteena on tarjota asiakkaille sopiva asuntolaina kaikissa taloustilanteissa. Korkoriskiltä suojautuminen on nyt ajankotaista, kun korot ovat matalalla. Korkokattolainojen suosio on pysynyt vakaana ja joka neljänteen lainaan otetaan korkokatto. Myös enkilöriskit on yvä käydä läpi asuntolainan akutilanteessa ja varmistaa että pereen enki-, tapaturma- ja vainkovakuutukset ovat kunnossa. Nordealla on tarjolla myös markkinoiden ainoa oikeasti joustava asuntolaina. Kyse on lyennystavasta, jossa asiakas voi itse päättää, sovitun puskurin puitteissa, lyentääkö lainaa vai ei. Lyennystapa on joustava molempiin suuntiin; yllättävien menojen ilmetessä tai tulojen tilapäisesti alentuessa lainaa voi jättää lyentämättä ja toisaalta kun on ylimääräistä raaa, lainaa voi lyentää enemmän. Tuote sopii kaikille asiakkaille. Jussi Mekkonen Nordea Pankki Suomi Oyj Yksikönjotaja kotitalousasiakkaat Pu Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot Asuntokaupan romadettua vuoden 8 lopussa maalattiin eri asiantuntijoiden toimesta synkkiä kuvia asuntojen intojen keittymisestä tälle vuodelle. Joidenkin mielestä tilanne oli vastaava kuin 99-luvun laman aattona, jolloin mm. valmiita uudisasuntoja oli myymättä yli 5.. Käänteen merkkinä tammikuussa alkoi asuntonäytöillä liikkua kuitenkin yllättävän paljon asunnoista kiinnostuneita, vaikkakaan vuoden ensimmäisinä kuukausina asuntokauppojen kokonaisvolyymi ei vielä kovin korkeaksi noussut. Asuntokaupan määrän elpyminen uipentuikin syys- ja lokakuussa, jolloin käytettyjen asuntojen kauppamäärät ylittivät viiden edellisen vuoden keskiarvot. Pääkaupunkiseudulla asuntokaupan iljaisimpina kuukausina, marraskuun 8 ja tammikuun 9 välisenä aikana, asuntosijoittajat ja muut pienten asuntojen ostajat lokaisivat suuren osan tedyistä uusien asuntojen kaupoista. Kauppamäärän ollessa matalimmillaan yksiöiden ja kaksioiden yteenlaskettu osuus tuona aikana tedyistä uusien kerrostaloasuntojen kaupoista oli 75 %. Käytettyjen asuntojen puolella sen sijaan kaupan rakenne pysyi yllättävän tasaisena. Tammikuusta 7 alkaen yksiöiden ja kaksioiden suteellinen osuus Helsingin, Espoon ja Vantaan yteenlasketuista kaupoista on vaidellut noin 65-7 % välissä, suurimpien osuuksien osuttua vuoden 8 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kodalle. Valtakunnallisesti tarkasteltuna asuntokauppojen määrä on ottanut jo suunnan laskuun. Selkeät syyt kauppamäärien iipumiseen ovat normaalin kausivaitelun joulun ajan kaupan iljenemisen lisäksi tarjonnan puute sekä kuluttajien pelko työllisyystilanteen eikkenemisestä. Käytettyjen asuntojen kaupan taantumaan on selkeimmin vaikuttanut kuluttajien käsitys työllisyyden keittymisestä tulevan 2 kuukauden aikana. Työllisyysuutisten kääntyessä negatiivisempaan suuntaan vuodenvaiteen tai tammikuun alun aikana, voi siitä seurata edellä mainittujen asioiden kanssa yteisvaikutuksessa asuntomarkkinoille vaikeuksia ainakin vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Asunnonostoalukkuus edelleen korkealla Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kotitalouksien asunnonostoaikeet nousivat todella nopeasti tammikuun 6,3 %:sta marraskuun 8,3 %:iin. Havainnot asuntonäytöiltä vavistavat näiden aikeiden lisääntymisen näkyvän myös konkreettisena toimintana. Erityisen voimakkaasti alkuvuoden tilanteeseen verrattuna on kasvanut vuotiaiden ostoaikeet, jotka nousivat elmikuun 5,9 %:stä marraskuussa 4, %:iin. Huolestuttava piirre asuntojen ostoaikeissa on vuotiaiden ikärymän aikeiden tasainen iipuminen toukokuun 23,4 %:sta marraskuun 3,4 %:iin. Vaikka edullinen korkotaso oukutteleekin tätä ikärymää edelleen asuntokaupoille, tekee sopivan intaisten asuntojen puute ja pelko työllisyystilanteen keittymisestä ostoaikeista usein pelkkiä aikeita. Uudistettavan Asuntosäästöpalkkio (ASP) -järjestelmän markkinoille tulo tuonee parin vuoden sisällä monelle tämän ikärymän asunnonostajalle uusia menestymisen eväitä asuntomarkkinoilla. Uudistuotanto liian vääistä Vapaaraoitteinen asuntotuotanto on supistunut poikkeuksellisen voimakkaasti finanssikriisin seurauksena. Rakennusteollisuus RT:n tilastoinnin mukaan vapaaraoitteisia asuntoja käynnistettiin vuonna 8 yteensä 9. kappaletta. Tänä vuonna ennustetaan vapaaraoitteisen asuntotuotannon jäävän. asuntoon ja vuoden ennuste on 3. vapaaraoitteista asuntoa. -luvun alkupuolella vapaaraoitteinen asuntotuotanto oli vuosittain asuntoa. Näin voimakas vapaaraoitteisen tuotannon lasku vaikuttaa mitä toden näköisemmin uudistuotannon intojen nousuun. Tarjonta ja kysyntä ovat epätasapainossa ja vaikka yksittäiset tuotantokustannusten osuudet laskisivatkin vuonna, ei tämä tule näkymään vapaaraoitteisten asunto- 6 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

7 jen innoissa. Vuoden vaiteessa voimaan tulevat uudet rakentamismääräykset tuovat vuodelle tultaessa uudelle tasolle nousevat uudiskoteiden innat. Rakentamismääräysten intoja nostavan vaikutuksen on arvioitu olevan 5- prosentin luokkaa. Pääkaupunkiseutua (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) tarkasteltaessa oli marraskuussa Realia Group Oy:n ylläpitämän seurannan mukaan suurimmalla rakennusliikkeellä tai rakennuttajalla yteensä 545 valmista asuntoa myynnissä :ssä eri koteessa. Vielä toukokuun tilanteessa valmiiden määrä 28:ssa eri koteessa oli 757 asuntoa. Myynnissä olevien asuntojen määrä on kaikilla alan toimijoilla poikkeuksellisen matalalla tasolla, kun verrataan esimerkiksi viime vuoden elokuun tasoon, jolloin saman seurannan mukaan oli ostettavissa, rakenteilla ja valmiina, yteensä noin.5 uutta asuntoa. Uusia asuntoja on pääkaupunkiseudulla myyty viimeisen vuosineljänneksen aikana noin kappaletta eli myymättömien valmiiden asuntojen varasto ei riittäne tyydyttämään tulevaa kysyntää. Tarkasteltaessa tulevina vuosineljänneksinä valmistuvia koteita, tulee alitarjonnan määrän voimakas kasvu esille: kuluvan vuosineljänneksen aikana valmistuu yteensä 356 asuntoa, joista marraskuussa oli myymättä 64. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana valmistuu asuntoa, joista marraskuussa oli myymättä 24, toisen neljänneksen aikana valmistuvista 25 asunnosta myymättä oli 27 ja kolmannen neljänneksen aikana valmistuvista 7 asunnosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä valmistuu 3 uoneistoa, joista marraskuussa oli myymättä 44. Koko vuoden aikana pääkaupunkiseudulla valmistuvista uusista asunnoista on siis ostettavissa enää reilut 25 asuntoa. Uusien asuntojen puutteessa kysyntä on kodistunut yä voimakkaammin uudekoiin käytettyiin asuntoiin, joiden innat ovat samalla läteneet nousuun. Tilastoiin tulee kirjautumaan yä uudempien käytettyjen asuntojen kauppoja, jolloin tilastoinnat pyrkivät ylöspäin. Tilastointojen nousua lievittää ostajien kasvava tietoisuus korjausvelkaisten koteiden tulevien remonttikustannusten suuruudesta, jolloin näiden koteiden kauppainnat voivat jopa paikoitellen laskea alueellisia tilastointoja. Asuntojen intakeitystä tarkasteltaessa tulee jatkossa kiinnittää voimakkaammin uomioita tilastoaineiston laatuun, sillä varsinkin pienillä tilastoalueilla saattaa esiintyä uomattavia intojen muutoksia tilastoaineiston vaiteluista jotuen. Ympäristöministeriön pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaan rakennuskannan energiankulutuksen on puoliinnuttava vuoteen 5 mennessä. VTT:n laskelmien mukaan Suomessa on vuonna 5 ytä paljon rakennuskantaa, joka on rakennettu ennen kuin jälkeen vuoden. Vanan rakennuskannan peruskorjaamisella saavutetaan vain osaratkaisu, joten olisi yvä kannustaa asunnonostajia ostamaan uusien rakennusmääräysten mukaan toteutettavaa asuntotuotantoa Ympäristöministeriön tavoitteen saavuttamiseksi. Nyt olisikin lainsäätäjille yvä aika miettiä vuosille ja uusia verotuksellisia ojaustoimenpiteitä esimerkiksi veroelpotuksina uusien asuntojen ostajille, tämä voidaan nädä samalla yvänä jatkona rakennusalan elvyttämiseen. Uusien asuntojen kauppa ja tarjonta Pääkaupunkiseutu Kaupat ja tarjonta/vuosineljännes 7 5 Uudet KT+RT kaupat yt. Valmistumassa Myynnissä valmistuvista 3 Q 6 Q2 6 Q3 6 Q4 6 Q 7 Q2 7 Q3 7 Q4 7 Q 8 Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q 6 Q2 6 Q3 6 Q4 6 Q 7 Q2 7 Q3 7 Q4 7 Q 8 Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Pekka Ronkainen Realia Group Oy Jotaja, researc Pu Kuluttajien luottamus korreloi käytettyjen asuntojen kauppaa Työllisyyskeitys vaikuttaa asuntokauppaan 7 Axis Title Realia Group Oy Asuntokaupat lkm Markkinakatsaus 9-5 Käytettyjen asuntojen kauppa/ Kuluttajien luottamusindikaattori Logica (CCI)/Tilastokeskus 7 Läde: Logica ja Realia Group Oy Käytettyjen asuntojen kauppa/ Kuluttajien luottamusindikaattori/ Logica Työttömyys, tuleva 2 kk/tilastokeskus

8 Alueelliset asuntomarkkinat PÄÄKAUPUNKISEUTU Helsingissä ovat kuluneen syksyn teneet kauppaansa kaiken kokoiset asunnot. Marraskuuun asti yksiöt ovat olleet koteista kuumimmin kilpaillut, mutta nyt tarjouskilpailu niiden osalta on normalisoitunut. Näytöillä on vilkasta: ensiasunnonostajia, sijoittajia, pereitä, rivitaloasunnon ostajia, tonttien etsijöitä jne. Ensiesittelyissä käy väkeä tungokseen asti. Koska ostajia on jonoksi asti, myydään osa asunnoista jo ennen ensiesittelyä. Sijoittajaasiakaskunta on monipuolistunut. Joukossa on esimerkiksi ensiasunnon ostajia, jotka ostavat asunnon vuokraustarkoituksessa ja jatkavat itse vuokralla asumista. Ostajat kiinnittävät uomiota edelleen sijaintiin. Remontin koteena olevat asunnot kiinnostavat, mutta peruskorjausremontin pitää näkyä myynnissä olevan asunnon innassa. Jos putkiremonttipäätös on tety ytiössä ja se on aikataulutettu, asunto kiinnostaa ostajaa enemmän. Ostajille on myös tärkeää asunnon arvon säilyminen, eli inta-/ laatu-sude ratkaisee. Keskineliöinnat ovat nousseet Helsingissä kesän jälkeen yli 9 %. Kun ennen kesää keskimääräinen neliöinta oli 3.37 euroa, oli se nyt lokakuussa 3.68 euroa. Myyntiajat ovat lyentyneet keskimäärin 23 prosenttia 9 viikosta 7 viikkoon. Pienten asuntojen innat ovat nousseet kesästä prosenttia. Isompien asuntojen innat 3-5 prosenttia. Jotta pereasunnot käyvät kaupaksi, innan pitää olla kodallaan. Vaikka markkinoilla on pulaa myytävistä koteista, ovat ostajat erittäin tietoisia intatasosta ja intojen keityksestä. Liian korkeasti innoiteltujen asuntojen myyntiajat pitkittyvät. Omakotitalokauppoja on tety tammi- lokakuun aikana 5 kappaletta. Tämä noudattelee vuoden 7 tasoa. Omakotitalokaupoissa ollaan vielä ieman jäljessä vuoden 8 kevään tasoa. Kanta-Helsingissä tedään nyt noin kaksi arvoasuntokauppaa kuukaudessa. Vanat arvoasuntoalueet nuorentuvat. Esimerkiksi Punavuori on tällä etkellä erittäin trendikäs alue ja suosittu varsinkin nuorten keskuudessa. Yleisesti voidaan sanoa, että keätien sisäpuolella on kysyntää kaiken kokoisista asunnoista ja kauppaa tedään. Kun mennään Keä III:n ulkopuolelle Sipooseen tai Porvooseen, Lojalle tai Kirkkonummelle, kauppakappalemäärät väenevät jotuen kiinteistöjen suuresta suteel- lisesta osuudesta kauppakappaleiden määrässä. Rakenteilla olleiden uudiskoteiden myymättömien asuntojen varasto on pieni. Rakentajien ei enää tarvitse tinkiä uudistuotannon jäljellä olevien asuntojen innoista. Viime aikoina on onneksi saatu uusia rakentamispäätöksiä, mutta ei kuitenkaan riittävästi tulevaan tarpeeseen näden. Pieniä koteita on jo nyt ennakkomarkkinoinnissa ja niiin varauksia on tullut nopeasti ja runsaasti. Espoon kerrostaloissa keskineliöinnat ovat nousseet kesästä 7 %. Myyntiajat ovat olleet ennätyksellisen lyyet, 3 vuorokautta. Rivitalojen keskineliöinnat ovat nousseet kesästä jopa 5-7 prosenttia ja myyntiajat tippuneet parillakymmenellä vuorokaudella, ollen nyt vuorokautta. Omakotitalokauppaa on tety syksyllä 9 jo enemmän kuin vuosina 5, 6 ja 8 eikä vuoden 7 luvuistakaan olla kaukana. Hyväkuntoiset ja yvällä paikalla sijaitsevat kaksiot, yvät kolmiot ja tietenkin uudekot pereasunnot, joissa koulut, palvelut ja liikenneyteydet ovat kodallaan, kaupataan keskimääräisiä myyntiaikoja nopeammin. Markkinoilla on paljon ostajia, joiden omat asunnot on jo myyty ja jotka ovat erittäin intatietoisia; jopa omat intaseurantagraafit ovat esittelyissä mukana. Pereasunnoista erityisesti Mankkaalla, Olarissa ja Laajaladessa, on nyt totinen pula. Espoossa asunnosta ollaan valmiita maksamaan enintään 5.. Kävijöitä kaikenkokoisissa asunnoissa on riittänyt koko syksyn ajan. Välillä on ollut jopa asuntomessumaista tunnelmaa. Kevääseen verrattuna muutosta on siinä, että isojen asuntojen ja arvoasuntojen kävijämäärät ovat kasvaneet reippaasti. Näytöille tullaan nettitietojen ja asuntokylttien perusteella. Espoossa asunnonvaitajat odottavat asunnolta avokeittiötä ja tilavia pojaratkaisuja. Vanempien ja lasten makuuuoneet alutaan samaan kerrokseen ja tämä tuo aasteita uuspereiden osalta. Entistä useammin tarvitaan neljä makuuuonetta. Hyväkuntoisia asuntoja neutraaleilla värisävyillä ja ilman isoja remonttitarpeita arvostetaan. Keittiö ja kylpyuone, kuten yleensäkin pesutilat ovat aina erityisen kiinnostuksen koteena. Espoolainen arvostaa uutta ja siksi kaikki myynnissä olevat uudiskoteet ovat erityisen kiinnostavia. Espooseen muuttaa paljon varsinkin uuspereitä, jotka arvostavat Espoon luontoystävällistä ympäristöä, koulujen läeisyyttä ja yviä yteyksiä Helsinkiin, mutta myös lasten arrastuksiin, ureilualleiin, kouluille jne. Espoossa loppuvuoden ja kevään asuntokaup- 8 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

9 pa tullee jatkumaan normaalilla tasolla. Erittäin vilkkaana se tulee jatkumaan pienissä -3 uoneen asunnoissa ja intaluokassa alle 3.. Normaalia kausiluontoista iljentymistä tulee olemaan vuoden vaiteen molemmin puolin. Isokojen pereasuntojen osalta orastaa myynnin käynnistyminen. Jos näitä asuntoja, joissa voidaan toteuttaa avokeittiö ja lukuisat makuuuonetarpeet, saadaan myyntiin, voidaan povata Espooseen syksyä vilkkaampaa kauppaa isoissa asunnoissa. Vantaalla kauppa on käynyt ennätyksellisen yvin. Jo kesällä alkanut uippuvauti jatkuu, eikä iljentymistä ole näkyvissä. Pereasuntokauppa piristyi jo kesällä ja sai Vantaan uippuvautiin ja -vuoteen. Vantaan keskineliöinnat ovat nousseet kesän jälkeen yli 5 prosenttia. Kun keskineliöinta alkuvuodesta oli 2.47 euroa/m 2, lokakuussa vastaava inta on euroa. Myyntiajat ovat lyentyneet 8:sta kuuteen viikkoon. Omakotitalokauppoja Vantaalla on tety tammi-lokakuussa 3 kappaletta. Tämä on läes 7 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 8. Vantaalla alle 3. :n asunnot ovat alutuimpia ja jonkinasteinen intaraja on. euroa. Radanvartta pojoiseen mentäessä Keravalle, Järvenpäään, Mäntsälään, mukaan lukien Tuusula, kaupan volyymit eivät ole olleet ytä yviä. Täällä suurena syynä on ollut tarjonnan väyys, joka on saanut aikaan sen, että vanaa asuntoa ei myydä, kun ei ole varmuutta sopivasta uudesta kodista. Vantaa on profiloitunut erityisesti pereiden suosimana kaupunkina. Junarata ja tulossa oleva keärata lisäävät alueen vetovoimaisuutta. Keski-Uusimaa ja Mäntsälä ovat suosittuja yvien liikenneyteyksien ja alvempien intojen vuoksi. Myös näiden luonnonläeisyyttä ja alueen yvää mainetta arvostetaan. Ostajia ovat lopulta ne, joilla on varmuus työn jatkumisesta. Kaikissa asuntoesittelyissä käy aktiivisesti katsojia. Koteeseen tutustutaan etukäteen tarkasti netin avulla ja sunnuntaina alutaan käydä konkreettisesti toteamassa, vastasiko asunto netin tietojen perusteella saatua mielikuvaa. Aikaa per kode ei käytetä paljoa: yden sunnuntain aikana kierretään monta esittelyä. Uudekot ja yväkuntoiset, keskiintaiset pereasunnot ovat kysytyimpiä. Läes kaikki koteet kuntotarkastetaan ja useaan otetaan piilovirevakuutus. Ytiömuotoisissa asunnoissa ytiön kunto ja oito tutkitaan perusteellisesti. Uudistuotannolle Vantaalla olisi todella kovaa kysyntää. Erityisesti pienet -uoneen asunnot menisivät kaupaksi, kuten pienet pereasunnotkin. Alkuvuonna ei ole odotettavissa muutosta Vantaan vilkkaassa kaupankäynnissä. Keski-Uudellamaallakin on alkanut tulla jo enemmän asuntoja myyntiin, joten kiertoa tullaan saamaan aikaan. Asuntokaupassa luottamus kauppaan, koteeseen ja välittäjään ovat entistä tärkeämpiä. Kaupankäynti jatkuu alkuvuonna Vantaalla vilkkaana, kun innoittelu on oidettu ammattitaitoisesti. LÄNSI-SUOMI Yleistä vuoden 9 asuntokaupan trendiä on noudateltu myös Länsi-Suomen asuntokaupankäynnissä. Tampereella alueellisesti kysyntä on ollut tasaista. Tämä jotuu mm. siitä, että tarjottavien asuntojen määrä on väentynyt yli prosenttia. Kauppa käy yvin myös alueilla, jotka eivät aiemmin ole olleet niin aluttuja, sillä aluttujen alueiden tarjonta on ollut marginaalista. Perinteisesti keskusta-alueen lisäksi Tammela, Kaleva, Tampellan alue ja Lapinniemi ovat kysytyimpiä. Tarjonnan väyys näkyy myös siinä, että myyntiajat ovat lyentyneet ja samassa koteessa käy enemmän katsojia. Koteesta tulee nyt useita tarjouksia ja niiden joukossa on monia oman asunnon myyntiedollisia tarjouksia. Tämä jotuu osittain myös pankkien toiminnasta kaden asunnon raoittamisessa. Remontoidut yväkuntoiset asunnot ovat kaikkein kysytyimpiä. Keskineliöinnat ovat Tampereella kesän jälkeen nousseet 2,4 prosenttia. Ennen kesää keskimääräinen neliöinta oli 2.35 euroa. Nyt samainen neliöinta on 2.84 euroa. Uudistuotannon asuntojen kysyntä piristyi selvästi syksyn aikana. Rakentajilla on ollut yvä tilaisuus saada kaikki viimeiset asunnot myytyä. Ensi keväänä niin Tampereella kuin Hämeenlinnassakin on tulossa erittäin mielenkiintoisia projekteja. Odotukset rakentajia kotaan ovat siis korkealla. Loppuvuonna 9 ja alkuvuonna kaupan odotetaan Pirkanmaalla kasvavan n. 5 prosenttia. Hintojen nousu on maltillista, eli maksimissaan 2 prosenttia. Turussakin syksyn asuntokaupan markkinavetureina ja vaudittajina ovat olleet sijoittajat ja ensiasunnon ostajat. Syyskesästä kysyntä vavistui tuntuvasti sekä per- 9 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

10 easuntojen että ns. arvoasuntojen kodalla. Myyntiajat lyenivät maaliskuun päivästä syyskuun 52 päivään. Kauppainnat ovat tasaisesti nousseet. Käytettyjen kerrostaloasuntojen neliöinta oli tammikuussa.75 euroa ja syyskuussa keskimäärin.6 euroa, eli nousua kertyi noin 3 prosenttia. Sijainti, kunto ja inta sekä tedyt remontit ovat tärkeimmät kriteerit, kun turkulainen ostaa asuntoa. Putkiremontin tarve ja inta osataan jo uomioida, mutta usein julkisivuremontit tulevat vielä ostajille yllätyksenä. Kuluttaja ei aina ymmärrä ns. korjausvelkaa. Oikea innoittelu ja remonttiasiat ovat syitä, miksi tänä päivänä käytetään yä enemmän välittäjiä asunnon vaitoprosessissa. Ammattitaitoisen välittäjän tulee uomioida innoittelussa tedyt tai tetävät korjaukset ja korjausvelka. Nämä seikat tulee uomioida tarjousta tedessä ja näin voidaan välttyä ikävältä jälkiselvittelyltä. Turussa kävijöiden määrä näytöillä vaitelee suuresti kode koteelta. Menneen syksyn aikana on tety jopa kävijämääräennätyksiä muutamissa koteissa, samalla kun toisissa koteissa vierailee vain yksittäisiä pereitä. Turussa on edelleen myymättä valmiita rivitaloasuntoja niiden korkean innan vuoksi. Ykkösalueille rakennetut kerrostaloasunnot ovat sen sijaan käyneet kaupaksi koko ajan. Rakentaminen on pikku iljaa käynnistymässä uippupaikkojen lisäksi myös muualle Turkuun. Asuntokaupan ennustetaan pysyvän vilkkaana koko loppuvuoden. Sen sijaan vuoden osalta Turun talousalueella voi esiintyä markkinaäiriöitä, mikäli laivateollisuuden tilaukset iipuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että intakeitys jää alle muun Suomen keityksen ja myyntiajat tulevat pidentymään madollisen työttömyyden lisääntyessä. Jyväskylässä oli syksyllä 8 myynnissä noin 95 asuntoa ja nyt 45. Patoutunut asunnon osto- tai vaitotarve purettiin kesän ja alkusyksyn aikana. Piensijoittajat ja opiskelijoiden vanemmat ostivat kaiken tarjolla olevan, jolloin innat keskustan alueella nousivat ja myyntiajat lyenivät jopa muutamaan päivään. Pienasuntojen lisäksi ns. normaalit pereasunnot menivät yvin kaupaksi. Edelleen markkinoilla on piensijoittajien rymä, joka etsii uonokuntoisia pienasuntoja remontoitavaksi. Omaan käyttöön ostava kiinnittää sijoittajaa enemmän uomiota asunnon kuntoon. Jyväskylässä asuntoesittelyissä kävijöitä riittää intatasolle 25. saakka. Tämän intarajan ylittävät asunnot ovat jyväskyläläisille liian kalliita. Kävijämäärät näytöillä ovat pysyneet vuoden 7 tasolla, mutta uudistuotannon kodalla on erittäin iljaista. Jyväskylä on kasvukeskus, joka varsinkin kuntaliitosten jälkeen on lisännyt vetovoimaisuuttaan. Yliopiston olemassaolo takaa pienasuntokaupan tulevaisuuden. Markkinoiden muuten positiivista keittymistä aittaa työllisyystilanne. Nokian toiminnan lopettaminen ja Kankaantetaan todennäköinen alasajo nostavat työttömyyslukuja merkittävästi. Mikäli uudistuotantoa ei saada vautiin, myyntivaraston kuituminen yli puoleen vuodentakaisesta tasosta tulee todella merkittävästi aittamaan asuntokauppaa alkuvuonna. Vaasassa osakeuoneistojen kauppamäärät ovat laskeneet vastaavan ajankotaan vuoteen 8 verrattuna kerrostalouoneistojen osalta -7,4 prosenttia ja rivitalouoneistojen kodalla kauppamäärät ovat laskeneet -3,4 prosenttia. Kerrostaloasuntojen neliöinnat ovat laskeneet tammi- lokakuun aikana -5,5 prosenttia.7 eurosta.58 euroon. Rivitalouoneistojen osalta lasku on ollut,5 prosenttia, eli.6 eurosta.65 euroon. Myyntiajat ovat pidentyneet kerrostalouoneistojen osalta 9 viikosta 4 viikkoon ja rivitaloasuntojen osalta 8 viikosta 3 viikkoon. Pienet asunnot ovat Vaasassakin käyneet yvin kaupaksi ja myyntiajat niiden osalla olleet todella lyyitä. Kävijämäärät näytöillä ovat kokoajan koonneet. Vaasalaiset akevat yväkuntoisia asuntoja, jossa asuminen on uoletonta ilman remontointisuunnitelmia. Uudistuotanto kiinnostaa ja Vaasassa onkin alkanut 42 uudistuotantoasunnon rakentaminen. Vaasassa kaupan käynnin jatko ja vilkkaus on täysin riippuvainen kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Useat vaasalaiset yritykset ovat ulkomaankauppavetoisia, mutta Vaasan talousalue on toistaiseksi säästynyt suuremmilta irtisanomisilta. Tilanne on toistaiseksi vakaa, mutta pelkona on isojen yritysten yt-neuvottelujen alkaminen. Suurimpien yritysten taloudellinen tilanne ei ole paras madollinen, sillä uusia suuria tilauksia ei alueelle ole tullut. Tämä voi jotaa suoraan aliankintayritysten taloudellisen tilanteen eikkenemiseen. Odotus kuitenkin on erittäin positiivinen, koska maailmalta on jo alkanut kantautua tilanteen taittumisen signaaleja. Ladessa on elokuusta lätien tety kauppoja enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 8. Pereasuntojen ja varsinkin omakotitalojen kauppa on vilkastunut ennätysmääriin. Ostajina ovat olleet ennen kaikkea asumistason parantajat ja asuntosijoittajat sekä ensiasunnon ostajat. Kerrostaloyksiö kallistui vuodessa peräti 6 prosenttia, maksaen nyt keskimäärin 6. euroa. Kesän jälkeen omakotitalojen innat ovat kallistuneet 2,6 prosenttia. Keskiarvotalo maksoi syksyllä Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

11 9. euroa. Ladessa asunnon ostajat ovat arvostaneet asumisen tason parantumista erityisesti tilojen lisäämisen kautta. Taloytiöissä tetävät remontit kiinnostavat ja asuntosijoittajia on markkinoilla paljon. Asuntosijoittaja saa Ladessa 5-7 prosentin vuosituoton ennen veroja suteellisen elposti. Laden asuntomarkkinat ovat selvästi eriytymässä entistä voimakkaammin. Keskustan kerrostaloasuntojen lisääntyvän kysynnän seurauksena käytettyjen asuntojen intataso on 2. euroa neliöltä, kun taas läiöissä 9-97 luvuilla rakennetuissa taloissa, joissa putki- ja julkisivuremontteja ei vielä ole tety, intataso on 7- euroa/m 2. Ensi vuoden alkupuolen suteen Ladessa näyttää siltä, että kaupankäynti vilkastuu edelleen kevättä koden ja asuntojen innat jatkavat kesällä alkanutta nousuaan. Tämä on seurausta alaisesta korkotasosta ja tarjonnan niukkuudesta. Laden talousalueen työllisyystilanteen uomioon ottaen uskotaan intojen nousun pysyvän kuitenkin maltillisena. Pori noudattelee asuntokaupan trendeissä muun Suomen trendejä: pienten asuntojen kauppa on käynyt koko vuoden ja pereasuntojen kauppakin vilkastui kesällä. Myyntiajoissa toinen uoneisto menee kaupaksi parissa päivässä ja toista myydään kuukausia: keskimääräinen myyntiaika on 2 viikkoa. Käytettyjen kerrostalokaksioiden keskimääräisissä kauppainnoissa ei ole juuri muutosta tapatunut vuodessa. Porissa omakotitalo maksaa keskimäärin 3. euroa ja myyntiaika on ieman alle kolme kuukautta. Uudiskoteet kiinnostavat porilaisia kovasti. Rakenteilla oleva urbaanin tyylikäs kerrostalo kooaa aivan Porin keskustaan. Kun aloituspäätös tästä koteesta tuli, myytiin reilussa kadessa viikossa prosenttia uoneistoista. Erityispiirteenä tässä koteessa on se, että rakennus toteutetaan uusin energiansäästönormein. Asuntokaupan uskotaan jatkuvan normaalina myös kevään aikana. ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI Oulussa on vuokra-asuntoja yvin tarjolla. Tämä on saanut sijoittajien keskuudessa varovaisuutta aikaan. Yleisestä markkinasta poiketen Oulussa myös isot ja poikkeuksellisen kalliitkin asunnot ovat käyneet kaupaksi. Kaupaksi menevät kaiken kokoiset asunnot, mutta erityisen kiinnostuksen koteena ovat 99- ja -luvuilla rakennetut omakotitalot. Keskimääräinen myyntiaika kerrostaloissa on 4,5 viikkoa, omakotitaloissa 9 viikkoa ja rivitaloissa 6 viikkoa. Oulussa asuntojen intauippu saavutettiin kesällä 7. Syksyllä 9 on palattu alkuvuoden 8 intatasoon, joka on noin 5 prosenttia alaisempi kuin uipputaso vuonna 7. Kun uusi kode Oulussa tulee myyntiin, kävijöitä asuntonäytöillä on keskimäärin 3 perettä. Kävijämäärä väenee, kun koteessa pidetään uusintaesittelyitä. Asunnon ostajat akevat yväkuntoisia asuntoja, sillä isompaan remonttiin ei ole alukkuutta. Omakotitaloissa kuntotarkastus ja sen laajuus ja tekijä ovat merkityksellisiä. Oulussa osataan kiinnittää uomiota asunnon rakenteisiin ja todelliseen kuntoon pelkkien pintamateriaalien sijaan. Uudisrakentamisessa aloitukset väenivät viime vuodenvaiteessa merkittävästi. Kesän aikana aloitusten määrä on kuitenkin lätenyt kasvuun. Erityisesti pienet tai paikalliset rakennusliikkeet tekevät nyt aloituspäätöksiä. Oulun kaupungin ja Oulun seudun työllisyystilanne näyttää uolestuttavalta: korvaavia työpaikkoja IT-boomin jälkeen ei ole riittävästi syntynyt. Oulun seutu kasvaa tasaisesti läivuosina noin 2. asukkaalla vuodessa. Muuttajat ovat pääasiallisesti Ouluun palaavia tai syrjäseuduilta tulevia pereitä. Alueen kaavoitustilanne on yvä: rakennuspaikkoja on saatavilla niin yksityiselle omakotitalolle kuin rakennusliikkeille ja myös kerros- ja rivitalotuotantoon. Läivuosien tonttivaranto on yvä. Kaavoitus on pitänyt lisäksi uolta myös vuokra-asuntojen rakentamisesta. Tarjonnan ollessa yvä, intataso niin vuokrissa kuin tonteissakin pysyy kotuullisena. Mikäli työllisyystilanne ei dramaattisesti uonone, ennustetaan Ouluun vuodelle noin prosentin volyymin kasvua verrattuna vuoteen 9. Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

12 Kuopiossa asuntokauppa on käynyt koko vuoden uomattavasti vilkkaammin kuin viime vuonna. Marraskuuun mennessä kauppoja tetiin yli 3 prosenttia viime vuotista enemmän ja uippusesonkina, kesä-lokakuun aikana, jopa yli 44 % enemmän. Käytettyjä asuntoja myytiin lokakuussa 7 kappaletta, mikä on kappaletta enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Hintataso on vuodenvaiteen pienen notkaduksen jälkeen pysynyt vakaana. Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskiinta lokakuussa oli.75 euroa ja rivitaloasuntojen.85 euroa neliöltä. Keskimääräiset myyntiajat olivat ieman alle kaksi kuukautta. Uusien kerrostalouoneistojen inta oli 2.8 ja rivitalouoneistojen 2.5 euroa neliöltä. Omakotitalon keskiinta on koko vuoden pysytellyt ieman yli. euroa ja myyntiaika n. neljässä kuukaudessa. Uudistuotannon asuntojen myyntivarastot ovat todella pienet: kun toukokuussa oli vielä 5 uudiskodeasuntoa myymättä, niin loppuvuodesta niitä on enää muutama yksittäinen jäljellä. Rakentajat ovat varovaisia vapaaraoitteisten uudiskoteiden aloittamisessa. Rakentamisen painopiste on vuokra-asunnoissa. Vain muutama uusi kerrostalo valmistuu vuonna. Nekin ovat jo läes loppuun myytyjä. Kaavoitettuja kerrostalotontteja löytyy mm. Saaristokaupungista, Pappilanmäeltä ja Satamasta. Rivitalotuotanto keskittyy Saaristokaupunkiin. Käytettyjä, mutta uudekoja omakotitaloja on edelleen runsaasti myynnissä Kuopion eteläpuolella Petosen ja Saaristokaupungin alueilla. Valtakunnalliset Asuntomessut tuovat vaitelua kesällä, vaikka myytäviä koteita ei messuilla juuri olekaan tarjolla. Ennuste on, että Kuopiossa tedään asuntokauppaa normaaliin tatiin myös vuonna. Hintojen ennustetaan nousevan keskimäärin 3 prosenttia syksyyn 9 verrattuna. Kouvolassa tapatui iso kuntaliitos..9, kun Kouvolan, Kuusankosken ja Anjalankosken kaupungit ja Valkealan, Jaalan ja Elimäen kunnat liittyivät ydeksi n. 9. asukkaan Kouvolan kaupungiksi. Vuoden 9 lokakuun loppuun mennessä Kouvolassa tetiin 882 asuntokauppaa, joka tarkoittanee sitä, että vuositasolla jäädään kymmenisen prosenttia viiden edellisen vuoden keskimääräisistä kauppalukumääristä. Asunnonvaidon kriteerit eivät mitenkään poikkea muun Suomen kaupankäynnistä. Samat asiat ovat kouvolalaisille tärkeitä asunnonvaidossa kuin muillekin ja kauppa on tarvepojaista. Kouvolan keskustassa on runsaasti tarjolla uudiskoteita. Käytetyn asunnon ja uudistuotantoasunnon isolla intaerolla on merkitystä siien, ettei uudiskoteiden kauppa ole käynyt. Kauppaa vaikeuttaa intaeron lisäksi se, että varaajat aluavat varmistua ensin oman asunnon myynnistä. Asuntokaupan indikaattorien suopeus antaa odottaa asuntokaupan jatkuvan normaalilla tasolla Kouvolassa myös keväällä. Kotkassa sijainnin merkitys korostuu jokaisessa asuntokaupassa. Asunto alutaan valita paraalta paikalta ja paraasta ytiöstä. Tämä on vaikuttanut keskimääräisten neliöintojen nousuun, joka on jatkunut tasaisena jo vuoden ajan. Myyntiaikojen vaitelut ovat olleet melko pieniä. Katsausta kirjoittaessa myyntiajat ovat aivan aavistuksen verran pidentyneet. Omakotitalojen myyntiinnat ovat pysytelleet melko lailla samalla tasolla jo vuoden ajan, vaikka loppuvuodesta omakotitalojen innat ovat ieman nousseet. Omakotitalokoteiden myyntiajat ovat olleet pitkät koko vuoden ajan. Kotkassa on rakenteilla uudistuotantoa ja jos inta on kotuullinen, uudisasunto menee yvin kaupaksi. Vain keskustan uudistalokoteessa pienet asunnot menevät kaupaksi korkeasta myyntiinnasta uolimatta. Kotkassa on ollut aiemminkin paljon irtisanomisia. Tällä etkellä työmarkkinoilla on edelleen paljon lomautettuja. Työttömyysprosentti on 4. Edelleen ledissä on silloin tällöin uusia irtisanomisilmoituksia. Positiivisiakin signaaleja on jo ollut, joten ennuste vuoden kevään asuntokaupasta on kevättä 9 positiivisempi. Lappeenrannassa asuntokaupanvolyymia tarkasteltaessa kesä- ja lokakuun välillä, on kauppaa tety 5,2 % enemmän, kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla. Koko vuotta tarkasteltaessa ollaan lokakuun loppuun mennessä vielä 8,8 % jäljessä viime vuotta, mutta luotamme koko vuoden kauppalukumäärän olevan suunnilleen samaa luokkaa kuin vuonna 8. Kerrostalouoneistojen myynti on kasvanut kesä lokakuussa viime vuoteen verrattuna 5,3 %, rivitalouoneistojen peräti 5,8 % ja omakotitalojen 37,5 %. Tämä kertoo myös markkinatilanteesta: kun alkuvuodesta myytiin pieniä kerrostalo- ja rivitalouoneistoja ja omakotitaloja, joiden kauppainnat olivat :n välillä, niin kesän jälkeen kauppaa on tety myös kalliimmista ja suuremmista koteista, joissa kauppainnat ovat nousseet korkeammalle tasolle. Asuntojen intakeitys on ollut koko vuoden erittäin maltillista. Kerrostalouoneistojen innat ovat laskeneet kesä-lokakuun aikajaksolla,9 %, mutta rivitalouoneistojen innat ovat nousseet, %. Kerrostalouoneiston keskimääräinen neliöinta on Lappeenrannassa tällä etkellä.648 ja rivitalouoneistojen.727. Kerrostalouoneistojen suteen voidaan 2 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

13 sanoa, että isommissa asunnoissa (3-4+k) innat ovat ieman laskeneet ja pienempien asuntojen (-2+k) innat ovat vastaavasti nousseet. Asuntojen myyntiajat ovat Lappeenrannassa olleet tänä vuonna keskimäärin ieman pidempiä kuin viime vuonna. Kerrostalojen keskimääräinen myyntiaika on ollut tänä vuonna 2 viikkoa (8 viikkoa), rivitalouoneistojen 5 viikkoa (8 viikkoa) ja omakotitalojen 7 viikkoa (8 3 viikkoa). Uudiskodekaupassa Lappeenrannassa on sama trendi kuin käytettyjen asuntojen kaupassa: alkuvuosi eli tammi- ja elmikuu olivat vielä vään verkkaisia, mutta sen jälkeen kauppa on käynyt viime vuoteen verrattuna uomattavasti vilkkaammin. Koko vuotta tarkasteltaessa uudiskoteista on tety,3 % enemmän kauppaa kuin viime vuonna ja kesä lokakuun aikana 24, % enemmän. Lappeenrannassa on tällä etkellä kolme kerrostalokokonaisuutta ennakkomarkkinoinnissa ja uskomme, että koteet myydään ensi kevään aikana. Lappeenrannan talousalueen tilanteen epävarmuus eijastelee ostajien kykyyn tedä nopeita päätöksiä. Metsäteollisuus tullee irtisanomaan vielä imistä loppuvuonna 9. Tällä on vaikutusta alueen asuntokauppaan. Venäläisten näkyminen kaupunkikuvassa on ollut paljon vääisempää vuonna 9 kuin viime vuosina yleisesti. Saimaan rantapaikat kiinnostavat kaikkia, myös venäläisiä, mutta niitä on todella arvoin tarjolla. Elleivät työttömyysluvut kovasti nouse, ei ole mitään syytä olettaa, etteikö Lappeenrannassa asuntokauppa kävisi normaalisti alkuvuonna. Imatralla Etelä-Karjalassa tetiin lokakuussa 9 jopa prosenttia enemmän kauppaa kuin lokakuussa 8. Ensiasunnonostajat ostivat noin 3. euron omakotitaloja. Kysytyimpiä alueita olivat Vuoksen länsipuolen asuntoalueet. Imatralla on tarjolla runsaasti omakotitaloja, joista n. prosenttia on intavampia. Näiden asuntojen kauppa ei ole ollut vilkasta ja myyntiaikojen venyessä niiden innat ovat laskeneet. Kaksion keskiinta Imatran keskustassa on. euroa neliöltä ja keskustan ulkopuolella n. 75 euroa. Myyntiajat keskustan yväkuntoisissa ja sijainniltaan yvissä ytiöissä ovat olleet kolmisen viikkoa, muuten keskimääräinen myyntiaika on viikkoa. Rajan läeisyydestä jotuen Imatralla ja Ruokoladella liikkuu myös paljon venäläisiä ostajia. Aikaisemmin eitä kiinnosti korkeatasoiset, kalliit asunnot ja vapaa-ajan asunnot, tällä etkellä eidän toimestaan ankitaan melko edullisia mökkejä ja kerrostalouoneistoja keskustan ulkopuolelta. Imatra on muuttotappiokunta ja teollisuuskaupunki, joka on altis sudannevaiteluille. Tämä vaikuttaa luonnollisesti asuntokaupan tulevaisuuteen. Jos korkotaso säilyy alaalla, vuokra-asunnoista luovutaan ja alutaan ankkia oma kotuuintainen asunto. Työllisyys on asuntokaupan volyymille merkittävin asia tässä kaupungissa, jossa isot tetaat saneeraavat tuotantoaan. Kuitenkin ennuste vuoden keväälle on kotuullisen luottavainen. Savonlinnassa uudiskoteet myytiin loppuun jo kesällä 9. Seuraavat uudet asunnot valmistuvat vasta vuoden loppupuolella. Rivitalokaksiot ja kolmiot ovat menneet yvin kaupaksi. Toisaalta omakotitaloja on ollut myynnissä kysyntää enemmän ja varsinkin yli. euroa maksaville taloille kysyntää on ollut vään ja siksi myyntiajat ovat pidentyneet. Savonlinnalaiset osaavat kyseenalaistaa 95- ja 9-luvuilla rakennettujen talojen peruskorjaustarpeet. Myös näistä ytiöistä uskalletaan ostaa asuntoja, kun taloytiö on suunnitellut ja ennakoinut tulevan sekä varautunut remonttiin ajoissa. Savonlinnassa ennustetaan edelleen kevään aikana kaupankäynnin jatkuvan normaalisti. Keskustan kerrostalot ja rivitalokoteet ovat selvästi kysytyimpiä. Tarjontaa tulee ennusteen mukaan olemaan enemmän kuin syksyn 9 aikana. Kevättä koden mentäessä todennäköisesti myymättömien omakotitalojen kauppa myös piristyy. Joensuussa keskiintaiset kerros- ja rivitaloasunnot sekä kotuuintaiset omakotitalot ovat menneet vilkkaasti kaupaksi, vaikka asuntokaupan virkoaminen kesti vään pidempään kuin muissa Itä-Suomen isoissa kaupungeissa. Joensuussa muutos parempaan tapatui sydänkesällä. Kesä-lokakuun aikavälillä Joensuussa tetiin 9,2 % enemmän kauppaa kuin viime vuonna samana ajanjaksona. Koko vuotta tarkasteltaessa ollaan lokakuun loppuun mennessä 8,5 % jäljessä viime vuotta. Kerrostalouoneistojen myynti on kasvanut kesä lokakuun välisellä aikajaksolla verrattuna viime vuoteen 9,8 %, rivitalouoneistojen 22,8 % ja omakotitalojen 27,2 %. Kerrostalo- ja rivitalouoneistojen intakeitys on ollut koko vuoden erittäin maltillista. Kerrostalouoneistojen innat ovat nousseet, % ja rivitalouoneistojen 3, % verrattuna viime vuoteen. Kerrostalouoneiston keskimääräinen neliöinta on Joensuussa tällä etkellä.869 /m 2 ja rivitalouoneistojen.53 neliötä. Aivan keskustassa yksiöt maksoivat n. 2.5 euroa ja kaksiot ja kolmiot.9 euroa/neliö. Myyntiajatkin ovat käytännössä pysyneet ennallaan verrattuna viime vuoteen, ainoastaan omakotitalojen myyntiajat ovat pidentyneet 4 viikolla ollen nyt tyypillisesti kolmisen kuukautta. Omakotitalo 3 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

14 maksoi Joensuussa keskimäärin 5. euroa. Omakotitaloja on myynnissä Joensuu -Kontiolati alueella peräti 5 kappaletta, eli vaitoetoja riittää. Joensuun uudiskodekauppaa tarkasteltaessa koko vuoden osalta ollaan enää noin 4 % jäljessä viime vuoden kauppalukumääriä. Uudiskoteiden osalta muutos parempaan tapatui kesäkuussa. Kesä- ja lokakuun välisellä aikajaksolla on Joensuussa tety peräti kaksinkertainen määrä kauppaa viime vuoteen verrattuna. Joensuussakin uudiskodemarkkinoilla mietitään uusia aloituksia, sillä myymättömien uusien asuntojen myyntivarastot ovat tällä etkellä erittäin pienet. Erityispiirre Joensuussa on se, että kerrostalojen neliöinnat ovat maakuntakaupungeista toiseksi kalleimmat Tampereen jälkeen. Joensuussa intatason ennustetaan pysyvän ennallaan tai nousevan vain ieman. Kauppa pysynee vilkkaana myös käytettyjen asuntojen osalta. Uudistuotannon niukkuus ja tarjonnan väyys pitävät näissä intatason korkeana. Rovaniemellä kaupaksi menevät ns. perusasunnot, eli rivitaloasunnot, kerrostalokolmiot sekä ieman vanemmat omakotitalot. Sijoitusasuntojen kysyntä on ollut vilkasta, mutta tarjonta todella vääistä. Ostajia ovat enimmäkseen asuntosijoittajat ja normaalit keskituloiset nuoret pereet. Myyntiajat ovat jonkin verran pidentyneet, mutta tarjonnan niukkuus on saanut aikaan sen, että pitkäänkin myynnissä olleet koteet ovat alkaneet erättää uudelleen asiakkaiden kiinnostusta. Kauppaintakeitys on ollut jopa ieman nousussa. Rovaniemellä pelätään, että kokonaistarjonnan niukkuus aieuttaa tulpan asuntokaupalle. Loma-asuntokaupassa on ollut avaittavissa kysynnän elpymistä ja sillä puolella odotetaan myös kaupankäynnin vilkastuvan. Mikkelissä asuntokauppa on käynyt toukokuusta lätien vilkkaana. Marraskuuun mennessä alueen koko vuoden asuntokaupat olivat enää n. 7 % edellisvuotta jäljessä. Myös Mikkelissä koetun vuodenvaiteen pienen intanotkaduksen jälkeen intataso on pysynyt kotuullisen vakaana. Käytettyjen kerrostaloasuntojen neliöinta on noin.455 euroa ja rivitaloasuntojen. euroa neliöltä. Keskimääräinen myyntiaika lyeni tammikuun 23 viikosta jopa 7 viikkoon, tosin omakotitalojen keskimääräinen myyntiaika on nyt 4 viikkoa ja keskiinta pysynyt 7. eurossa. Uuden kerrostalouoneiston neliöinta on noin 3. euroa, mutta uudistuotantoa ei juurikaan ole tarjolla. Rakentamisen painopiste on saneeraustoiminnassa ja kaavoitettuja tontteja vään. Vuodelle on käynnistymässä ainakin yksi keskustan kerrostalokode, mutta rakentajat ovat varovaisia vapaan raoituksen asuntotuotannon koteiden aloittamisessa. Merja Siivonen Huoneistokeskus Oy Kenttäjotaja Pu Mikko Parikka SKV Kiinteistönvälitys Oy Kenttäjotaja Pu Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

15 Ylikuumentuneet vuokra-asuntomarkkinat tasapainottuneet Suomen vuokra-asuntomarkkinat ylikuumenivat rajusti vuosien 7 ja 8 aikana. Suuret muutokset talouden ja raoitusmarkkinoiden tilassa iljensivät asuntokaupan läes kokonaan vuonna 8, mutta vuokra-asuntomarkkinoilla tämä tilanne näkyi voimakkaana kysynnän kasvuna ja sen myötä vuokratasojen kooamisena. Vuoden 8 lopussa tilanne alkoi tasapainottua suurten asuntojen tarjonnan lisäännyttyä ja intojen nousun taituttua. Vuoden 9 aikana, asuntokaupan jälleen vaudittuessa, on myös vuokra-asuntomarkkina normalisoitunut kysynnän ja tarjonnan jälleen kodatessa varsin tasapainoisesti. Vuokra-asuntosijoittaminen on edelleen kilpailukykyinen sijoitusmuoto pankkitalletusten ja osakesijoittamisen välimaastossa. Alaisella riskitasolla saa tänä päivänä oikein valitulla sijoitusasunnolla yvinkin 5-7 prosentin tuottoa verojen jälkeen. Tarjonnan raju muutos perustuu pitkälti vuoden takaisen tilanteen poikkeuksellisen pieneen tarjontaan Etenkin yksiöiden ja kaksioiden tarjonnassa on tapatunut voimakas prosentuaalinen muutos vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Suurissa kaupungeissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Lati, Jyväskylä ja Oulu) vuokrattavien yksiöiden ja kaksioiden tarjonta on kasvanut vuodessa reilusti yli %, kun taas suurten asuntojen tarjonta on jopa iukan pienentynyt. Vuosi sitten suurten asuntojen tarjontaa kasvatti tilanne, jossa asuntokaupan iljennyttyä rakennusliikkeet tarjosivat myymättömiä pereasuntoja (4 uonetta ja sitä suurempia asuntoja) vuokrattavaksi. Tarjontaa on lisännyt myös se, että markkinoille on tullut paljon uusia yksityisiä asuntosijoittajia, jotka ovat alunneet ajauttaa sijoitussalkkuaan vakaana tunnettuun asuntopuoleen. Vuonna 9 markkinoille on tullut myös ensiasunnon ostajia, jotka ostavat asuntonsa sijoitusmielessä. Matalan korkotason aikana saadaan lainaraoitusta yödyntämällä kilpailukykyistä tuottoa omalle pääomalle. Sijoitusasunnoiksi paraiten soveltuvat pienet yksiöt ja kaksiot ovat olleet myyntimarkkinoilla todella kysyttyjä, mikä on osaltaan jotanut niiden myyntiintatason kooamiseen. Matala korkotaso ja kuluttajien erittäin korkea luottamus omaan talouteen on ojannut monia asukkaita vuokra-asuntomarkkinoilta omistusasumisen puolelle. Tämä on myös osaltaan vaikuttanut tarjonnan lisääntymiseen sekä jotanut käytännössä siien, että vuokra-asuntojen asukasvaituvuus on yleisesti kääntynyt kasvuun vuoden 9 aikana. 9 Vuokrattavana olevien asuntojen määrät Suuret kaupungit yteensä /8 ja /9 /8 / Läde: Oikotie.fi Vasemmalla olevasta kaaviosta voisi päätellä, että vuokra-asuntojen tarjonta on karannut käsistä, mutta todellisuudessa tilanne on se, että markkina on normalisoitunut ja kysyntä ja tarjonta ovat tällä etkellä varsin yvin tasapainossa. 5 Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 -

Markkinakatsaus 2009-2010

Markkinakatsaus 2009-2010 Markkinakatsaus 9 - Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 - Sisällys 3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa 5 Asuntolainakysyntä kasvussa 6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot 8 Alueelliset asuntomarkkinat

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus syksy 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus syksy 2005 SISÄLTÖ Kehittämisen tulokset näkyvät 3 Asunnot Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy virkeänä 4 Kehyskunnissa rakennetaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 1 Realia Group Oy Markkinakatsaus Kesä 2010 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat 07 Alueelliset asuntomarkkinat 09 Toimitilat 11 Yhteyshenkilöt 12 Yhteystiedot paikkakunnittain

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Maria Vuohelainen TAANTUMAN VAIKUTUKSET ASUNTOMARKKINOIHIN

Maria Vuohelainen TAANTUMAN VAIKUTUKSET ASUNTOMARKKINOIHIN Maria Vuohelainen TAANTUMAN VAIKUTUKSET ASUNTOMARKKINOIHIN Liiketalous ja matkailu 2010 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Maria Vuohelainen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2007. Markkinakatsaus 2 2007 1

Markkinakatsaus 2 2007. Markkinakatsaus 2 2007 1 Markkinakatsaus 2 27 Markkinakatsaus 2 27 1 LEVI SODANKYLÄ ROVANIEMI TORNIO KEMI KUUSAMO Huoneistokeskus SKV Realia Management OULU RAAHE KOKKOLA PIETARSAARI YLIVIESKA NIVALA KAJAANI IISALMI RAUMA VAASA

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 PTT työpapereita 156 PTT Working Papers 156 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 Markus Lahtinen Eeva Alho Veera Holappa Sami Pakarinen Helsinki, tammikuu 2014 1 PTT työpapereita 156 PTT

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 PTT työpapereita 131 PTT Working Papers 131 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 Petri Mäki-Fränti Markus Lahtinen Sami Pakarinen Lauri Esala Helsinki, tammikuu 2011 PTT työpapereita 131

Lisätiedot

Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q2/2015

Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q2/2015 Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q2/2015 Asuntomarkkinat kasvukeskuksissa huhti kesa kuu, 26.6.2015 Asuntomarkkinoiden käänne on vasta herätetty Asuntomarkkinat etenevät edelleen pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMINEN. Sijoittaminen kerrostaloasuntoihin Päijät-Hämeessä

ASUNTOSIJOITTAMINEN. Sijoittaminen kerrostaloasuntoihin Päijät-Hämeessä ASUNTOSIJOITTAMINEN Sijoittaminen kerrostaloasuntoihin Päijät-Hämeessä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Syksy 2007 Tytti Kylliäinen Lahden

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Rakentaminen mataa pohjalukemissa

Rakentaminen mataa pohjalukemissa lokakuu 2014 Rakentaminen mataa pohjalukemissa Kuva: RT/Tommi Ahlberg Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee myös ensi vuonna 0 1 prosenttia. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan

Lisätiedot

Anne Alppi ASUNTOVELALLISEN SUOJAUTUMISKEINOT KORKORISKIÄ VASTAAN

Anne Alppi ASUNTOVELALLISEN SUOJAUTUMISKEINOT KORKORISKIÄ VASTAAN Anne Alppi ASUNTOVELALLISEN SUOJAUTUMISKEINOT KORKORISKIÄ VASTAAN Liiketalouden koulutusohjelma 2013 ASUNTOVELALLISEN SUOJAUTUMISKEINOT KORKORISKIÄ VASTAAN Alppi, Anne Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille

Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Lauantai 5. lokakuuta uusisuomi.fi Suomalaiset kannattavat lainakattoa ja ASP:tä teineille Getty Images Asuntolainojen suuruuden rajoittaminen saa laajan tuen suomalaisilta. Uuden Suomen ja Hypon Taloustutkimuksella

Lisätiedot

Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q1/2015

Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q1/2015 Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi Q1/2015 Asuntomarkkinat kasvukeskuksissa tammi maaliskuu, 8.4.2015 Asuntomarkkinat pidättävät henkeä eduskuntavaalien alla Asuntomarkkinat etenevät pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Yhtiöjärjestysmallit -opas ilmestynyt Lämpökaivojen poraamiseen jatkossa toimenpidelupa

Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Yhtiöjärjestysmallit -opas ilmestynyt Lämpökaivojen poraamiseen jatkossa toimenpidelupa 2 2011 8.4.2011 Kilpailu etsii vuoden parasta putkiremonttia Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry sekä Suomen Kiinteistöliitto järjestävät Vuoden 2011 putkiremontti -kilpailun.

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot

Tulevaisuuden asumisratkaisut tarjotaan valmiina annospaloina

Tulevaisuuden asumisratkaisut tarjotaan valmiina annospaloina 1/2006 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus TALOUS s. 6 Professori Jarmo Suominen: Tulevaisuuden asumisratkaisut tarjotaan valmiina annospaloina s. 4 Asuntojonoista vuokralaisten markkinoihin s. 9

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMINEN TAMPEREELLA

ASUNTOSIJOITTAMINEN TAMPEREELLA ASUNTOSIJOITTAMINEN TAMPEREELLA Aki-Markus Vainio Tampereen ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden ja hallinnon koulutusohjelma Proakatemia 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa. Eetu Malkamäki

Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa. Eetu Malkamäki Asuntosijoittajan vaihtoehdot Suomessa Eetu Malkamäki Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 16.10.2014 Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Tekijä tai

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot