CITY-KIDAT VANAJANLINNAN GOLF-KENTÄLLE. Sivu 3. TUHAT MOLOKIA TEHOSTAMAAN PAPERINKERÄYSTÄ Sivut 4-5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CITY-KIDAT VANAJANLINNAN GOLF-KENTÄLLE. Sivu 3. TUHAT MOLOKIA TEHOSTAMAAN PAPERINKERÄYSTÄ Sivut 4-5"

Transkriptio

1 Molok Oy:n asiakaslehti 2/2005 CITY-KIDAT VANAJANLINNAN GOLF-KENTÄLLE Sivu 3 TUHAT MOLOKIA TEHOSTAMAAN PAPERINKERÄYSTÄ Sivut 4-5 ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLLOLLE VAJAAT SATA MOLOK- ALUEPISTETTÄ Sivut 8-9

2 2 Jätealan kehitys jatkuu edelleen voimakkaana MOLOK - Deep Collection News 2/2005 Julkaisija: Molok Oy Toimitus ja taitto: Eero Hämäläinen sähköposti: Viime aikojen merkittävimpiä tapahtumia jätealalla lienee jätteen käsittelyn ja siihen saumattomasti liittyvän lajittelun ja kierrätyksen asteittainen selkeytyminen. Sen ansiosta esimerkiksi keräilyjärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen saa tukevampia kehyksiä, kuin mihin viime vuosina on totuttu. EU:n tavoitteiden noudattaminen edellyttää yhä selkeämmin jätteen energiakäyttöä ja siihen liittyvien valintojen tekemistä. Näyttää siltä, että edelleenkin - menetelmäeroista riippuen - esimerkiksi biojätteen keräilyyn ja käsittelyyn tulee olemaan useita ratkaisuvaihtoehtoja. Valitun polttomenetelmän takia mm. Turussa päädyttiin ratkaisuun, jossa biojätteen keräily ja käsittely eivät ole pakollisia. Toisaalta monella muulla alueella ei kohtuullisen hyvin toimivaan biojätteen keräilyyn ole katsottu aihetta puuttua. Yksi materiaalilaji, jonka keräily ja hyötykäyttö on selkeä sekä motiiveiltaan että myös toimintamalliltaan, on keräyspaperi. Siinä alan tuottajavastuuyhteisö, Paperinkeräys Oy, on edelleen päättäväisesti jatkanut vastuullaan olevan keräilyn ja hyötykäyttöön toimittamisen sekä laadullista että taloudellista kehittämistä. Kaikki yllä luetellut asiat auttavat myös Molok Oy:n organisaatiota kehittämään yhdessä asiakkaidensa kanssa entistä laadukkaampia ja edullisempia jätehuoltoratkaisuja. Syväkeräyksen uranuurtajana ja edelleen selkeänä markkinajohtajana kannamme me Molokissa kiinteistöille soveliaimman ratkaisun suunnittelusta edelleen täyden vastuun. Niin myös tekemällä asukkaiden ja jätelaitosten kanssa jatkuvaa yhteistyötä sekä teknillisen että toiminnallisen kehittämisen alueilla. Yhteistyöstä ajankohtainen esimerkki on kesällä 2005 aloitettu Nokia-projekti, jonka tuloksena saamme tärkeää soveltamistietoa kehitettäessä pientaloalueiden jätteen keräilyä aluepisteiden suuntaan pois portinpielikeräilystä. Tavoitteena on parempi lajitteluaste, alhaisemmat kustannukset ja vähemmän saastuttavaa jäteautoliikennettä. Veikko Salli Hallituksen puheenjohtaja Molok Oy

3 3 LINNA GOLF VALITSI CITY-KIDAT Vanajanlinna Golf & Country Clubin kansainvälistä huipputasoa edustava 18-reikäinen golfkenttä avattiin kesällä 2005 Hämeenlinnassa, aivan linnarakennuksen välittömään läheisyyteen. Huippusuunnittelija Tim Lobbin luoma kenttä on hyväksytty ainoana Suomesta PGA European Tour Courses -ketjuun. Linna Golfin osakkeenomistajat pääsivät jo kuluvana vuonna pelaamaan Vanajanlinnan lisäksi veloituksetta useilla Euroopan huippukentillä. PGA-ketjun asettamien vaatimusten vuoksi Vanajanlinnan kenttä on suunniteltu ja rakennettu poikkeuksellisen huolellisesti ja uudenaikaisimpia menetelmiä käyttäen. Nurmetuksessa on ensimmäisiä kertoja käytetty ns. ruiskukylvöä parhaan mahdollisen kasvutuloksen varmistamiseksi. City-Kidoilla viimeistelty ilme kentän jätehuollolle Kentän kulkuväylille asennettiin kesän 2005 aikana Molokin kehittämät City-Kita-roska-astiat. Syväkeräyksen ylivoimatekijöihin kuuluva erinomainen keräyskapasiteetti on toteutettu myös City-Kidoissa, jotka nielevät vaivattomasti 500 litran verran roskia. Käytön helpottamiseksi City- Kidassa on täyttöaukot säiliön molemmilla puolilla sekä lukittava kansiosa tyhjennystä varten. Säiliön materiaalina on ankaratkin säävaihtelut kestävä, tummanharmaa polyeteenimuovi. Vanajanlinnan City-Kita -säiliöiden ulkonäön viimeistelee verhoilu lämpökäsitellyllä puulla. City-Kidat sopivat saumattomasti Linna Golfin uuden, tasokkaan golfkentän maisemaan. JUKKA BLOM TOIMITUSJOHTAJAKSI Molok Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty alkaen Jukka Blom. Jukka Blomin työtehtäviin kuuluvat Molokin operatiivisen johtamisen ohella erityisesti yhtiön vientitoimintaan liittyvät projektit. Blom on toiminut viimeksi Nelostuote Oy:n myyntijohtajana. Molok Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Veikko Salli.

4 4 Sopimusosapuolet yhteiskuvassa: Myyntipäällikkö Hannu Lahti Molok Oy:stä (vas.) sekä Tapio Degerman, Sanna Peltola, Jukka Paasovaara, Henry Hannuksela,Tapio Kivioja ja Timo Mustonen Paperinkeräys Oy:stä. TUHAT UUTTA MOLOKIA ASENNETAAN TEHOSTAMAAN PAPERINKERÄYSTÄ Paperinkeräystä tehostetaan syväkeräysmenetelmän avulla aluekeräyspisteissä eri puolilla Suomea. Kahdessa vuodessa talteen otettavan paperin määrää aiotaan nostaa asentamalla eri puolille Suomea yhteensä tuhat uutta Molok-säiliötä paperin keräykseen. Tavoitteen saavuttamiseksi valtakunnallinen keräyspaperin tuottajayhteisö Paperinkeräys Oy ja syväkeräyksen kehittänyt Molok Oy ovat sopineet yhteistyöstä, jossa käytössä olevia paperinkeräyskontteja ja astioita korvataan syväkeräyssäiliöillä sekä asennetaan samalla uusia keräyspisteitä. Maaliskuun lopulla tehty yhteistyösopimus tukee Paperinkeräys Oy:n keräyspaperin talteenottoa tehostavaa kampanjaa, jonka tavoitteena on saavuttaa Suomelle ykkösasema paperin keräämisessä ja saada maa Guinnessin ennätysten kirjaan maailman parhaana paperin kierrättäjänä. Osa aluekeräyspisteissä käytettävistä paperin keräysastioista korvataan nyt Molokin kehittämillä syväkeräyssäiliöillä. Molok-säiliöiden etuina ovat siisteyden ja käytön helppouden lisäksi erinomainen keräyskapasiteetti, tilan säästö ja paloturvallisuus. Paperinkeräyssäiliöt Paperinkeräys Oy:n omistukseen Paperinkeräys Oy asentaa kapasiteetiltaan viiden kuutiometrin Molok-säiliöitä myös uusiin keräyspisteisiin erityisesti Itä-, Länsija Etelä-Suomen alueille. Samalla mittava määrä olemassa olevia paperinkeräyssäiliöitä siirtyy alueellisilta jätehuoltoyhtiöiltä Paperinkeräys Oy:n omistukseen. Paperinkeräys Oy:llä on tällä hetkellä Suomessa kotikeräyspaperille yhteensä noin aluekeräyspistettä.

5 5 SUOMI PYRKII MAAILMAN PARHAAKSI PAPERIN KERÄÄMISESSÄ Paperinkeräys Oy käynnisti viime huhtikuussa keräyspaperin talteenottoa tehostavan markkinointikampanjan, joka päättyy vuonna Tavoitteena on saavuttaa 75 prosentin keräysaste sekä saada Suomi Guinnessin ennätystenkirjaan parhaana paperin kierrättäjänä. Nyt kärjessä on Saksa 74 prosentin keräysasteellaan. Maailman parhaaksi -niminen kampanja haastaa kaikki suomalaiset tehostamaan paperin keräämistä. Nimi viittaa pyrkimiseen ennätystenkirjaan sekä siihen, että paperin talteenotto uusioraaka-aineeksi säästää luonnonvaroja ja hidastaa ilmastonmuutosta. Pääsy Guinnessin ennätystenkirjaan ratkeaa vuonna 2006 kansainvälisen tilaston valmistuessa. Paperinkeräys Oy korostaa Maailman parhaaksi -teemaa lahjoittamalla rahaa maailman lasten lukutaidon kehittämiseksi kampanjan päättyessä. Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam tukee hanketta esiintymällä kampanjan ilmoituksissa, joissa hän kannustaa: Suomalainen, kierrätä tarkkaan omat paperisi. Ikuisia kakkosia emme halua olla, paremmiksi voimme yhdessä tulla - toimikaamme siis maailman parhaaksi. Paperinkeräys kampanjan keskeinen kerääjä ja tiedottaja Tuottajayhteisönä Paperinkeräys järjestää koti- ja toimistokeräyspaperin talteenoton, ohjaa paperin hyödynnettäväksi sekä tiedot- Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam tukee paperinkeräyskampanjaa esiintymällä mm. ilmoituksissa. taa keräyksestä ja kierrätyksestä. Valtioneuvoston asetuksen mukaan paperi on hyödynnettävä ensisijaisesti raaka-aineena. Internetiin on perustettu oma kampanjaa tukeva sivusto, Sivuilla voi haastaa ystävät mukaan leikkimielisellä haasteella, tulostaa fiksun kierrättäjän diplomei- ta sekä tutustua paperin keräämisen historiaan.

6 6 Kierrätystä tehostetaan, jätehuollon kuluja painetaan alas: YHTEISPISTEISTÄ TEHOA JÄTEHUOLTOON NOKIALLA Ensimmäiset kuvan kaltaiset yhteispisteet asennetaan Nokialle vielä vuoden 2005 aikana. Kuluvan syksyn aikana Nokialla on käynnistynyt jätteidenkeruun kehittämishanke, jossa talokohtaiset jäteastiat korvataan usean talouden yhteispisteillä. Hankkeen tavoitteena on vähentää merkittävästi kuivajätteen määrää kierrätystä tehostamalla ja samalla alentaa selvästi jätehuollon pientaloille aiheuttamia kuluja. Tämänhetkisessä tilanteessa keräily omakotitalojen portinpielistä ei tuo riittävää jätteiden lajittelutasoa, vaan kaikki jätelajit laitetaan helposti samaan keräysastiaan. Lisäksi jätemaksujen noustessa talokohtainen keräily on kuluttajille jatkuvasti kalliimpi vaihtoehto. Yhteispisteet talouden käyttöön Nyt aloitetun hankkeen tavoitteena on parantaa pientalon käyttöön tulevilla yhteispisteillä kierrätysmateriaalin keräystä ja hyödyntämistä. Tavoitteena on saavuttaa nykyistä korkeampi kierrätysaste kestävän keityksen periaatteella, ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuljetuksilla kuormittaen. Hankkeessa uskotaan, että yhteispisteiden avulla voidaan kuolettaa hankintakulut kohtuuajassa ja samalla varmistaa, että talouskohtaiset jätemaksut alenevat. Nokian kehittämisprojektissa ovat mukana Molok Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Nokian kaupunki, Paperinkeräys Oy, Nokian Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö sekä Nokian Uutiset. Jätemaksut pysyvät kurissa Hankkeessa tehdyn laskelman mukaan yhteispisteet tuovat talokohtaisiin jätemaksuihin roimat alennukset. Kun nykyisin pientaloalueilla käytettävien litran astioiden tyhjennysväli on 1-2 viikkoa, aiheutuu siitä vuodessa noin 100 euron kustannukset. Kun pinta-astia korvataan yhteispisteen 5000 litran syväsäiliöllä, kertyy yhtä taloutta kohden vuodessa vain 0,7 tyhjennyskertaa. Tyhjennyskuluina mitattuna kulut yhteispistettä käyttäen ovat vain 40 euroa vuodessa. Nokialla tavoitteena on lisäksi se, etteivät hankkeeseen mukaan tulevat taloudet joudu tekemään välittömiä investointeja, vaan yhteispisteiden rakentamiskuluista vastaavat yhdessä Pirkanmaan Jätehuolto ja yhteistyökumppanit. Pisteiden kustannukset veloitetaan asukkailta pitkän kuoletusajan mukaisesti. Kaluston kestävyydestä johtuen vuosikustannus taloutta kohti on hyvinkin alhainen. Yhteispisteiden laskutuksesta huolehtii aiempaan tapaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Uuteen hankkeseen soveltuu erinomaisesti yhtiön kehittämä kimppasopimus, jossa yhtä jätepistettä käyttävät taloudet voivat päättää laskun jakautumisesta oikeudenmukaisesti. Kimppasopimus perustuu pisteytyk-seen, jossa yhden talouden aikuisten ja lasten määrä lasketaan jätehuoltoa kuormittaviksi pisteiksi. Paperi ja biojäte kierrätykseen Rakennettaviin yhteispisteisiin tulee 2-3 syväkeräyssäiliötä riippuen siitä, toteutetaanko biojätteen erilliskeräystä. Poltettavan kuivajätteen lisäksi erikseen kerätään keräyspaperi sekä biojäte. Lasi ja metalli erotetaan jätteestä myöhemmin. Jäteastialle jatkossa alle 100 metrin matka Yhteispisteiden sijoittelun lähtökohtana on, että jäteastialle on alle 100 metrin matka. Syväkeräysmenetelmässä yhteispiste edellyttää vain noin 10 neliön tilaa, koska erillisiä aitauksia tai katoksia ei tarvita.

7 7 Sauli Kopalainen (vas.) ja Jari Virmanen YTV:stä esittelevät kaasukaivoa suojaavaa Molok-kaasuhattua. ÄMMÄSSUOLLE ASENNETAAN YLI 200 MOLOKIA KAASUHATUIKSI Molok toimittaa lähivuosien aikana yhteensä yli 200 erityisesti kaasunkeräykseen suunniteltua ja valmistettua ns. kaasuhattua Pohjoismaiden suurimmalle kaatopaikalle Ämmässuolle. Molok-kaasuhattujen avulla suojataan kaatopaikan pinnalla näkyvät kaasukaivon osat turvallisesti usean vuosikymmenen ajaksi. Ämmässuon kaatopaikka on otettu käyttöön vuonna Kaasun keräys talteen aloitettiin vuonna Viime vuoden loppuun mennessä Ämmässuon kaatopaikkaalueella on kertynyt jätettä 8,4 miljoonaa tonnia. Valtaosa kaasusta talteen Kuluvan vuoden aikana jätemassa synnyttää noin 9000 nm³ kaasua tunnissa, josta valtaosa, noin 8000 nm³ tunnissa, kerätään talteen yhteensä 220 kaasukaivon avulla. Kaatopaikan viimeistellyillä pinta-alueilla, joita on nyt yhteensä 15 hehtaaria, kaasukaivojen päät on varustettu Molokin kaasuhatuilla, joilla suojataan maan pinnalla näkyvä kaasukaivon osa. Kuvun suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaasuhatun pitkään käyttöikään, sillä kaasun keräys jatkuu vuosikymmeniä, ja materiaalien ja rakenteen on kestettävä sään ja ympäröivän täyttömaan rasitukset. Myös kaasuhatun ulkonäkö oli olennainen tekijä. Molok-kaasuhatun materiaalina on HD-polyeteeni. Rotaatiovaletun rungon paksuus on 5 mm. Rungossa on kaksoisrakenne ja lämpöeristys muovipintojen välissä. Kaasuhattujen korkeus on 1500 mm ja halkaisija 1310 mm. Molok-kaasuhatut sopeutuvat hyvin Ämmässuon osittain maisemoidulle kaatopaikalle.

8 8 Juha-Heikki Tanskanen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy: ALUEKERÄYKSELLÄ HYÖTYJÄTTEET TEHOKKAIMMIN KIERRÄTYKSEEN Syväkeräyssäiliöillä toteutetut aluekeräyspisteet ovat saaneet Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella kuluttajilta erittäin positivisen vastaanoton, kertoo toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy käynnisti vuosi sitten Suomenkin mittakaavassa varsin laajan jätehuollon uudistusohjelman. Yhtiön toimialueen vajaat sata hyötyjätepistettä päätettiin uudistaa täysin noin 300:lla Molok-säiliöllä. - Nyt laaja aluekeräyspisteiden verkosto on jo lähes kokonaisuudessaan käytössä. Syväkeräyksellä hyötyjätteet saadaan aluekeräyspisteissä kustannustehokkaimmin kierrätykseen. Myös käyttäjien palaute on ollut erittäin positiivista, kertoo Deep Collection Newsin haastattelussa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Mitkä olivat keskeiset tavoitteet, kun Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy käynnisti mittavan hyötyjätepisteiden uudistus- ja laajennushankkeen? - Hankkeella oli kaksi päätavoitetta: jätteiden hyödyntämisen lisääminen Itä-Uudellamaalla ja selkeästi aiempaa paremman palvelutason takaaminen alueen asukkaille jätteiden lajittelussa. - Alueemme asukkaista 65% asuu omakoti- ja paritaloissa, joten aluekeräys on huomattavasti kiinteistökohtaista keräystä parempi tapa hoitaa hyötyjätteiden keräys alueellamme. Nyt meillä on

9 9 Syväkeräys osoittautui kustannustehokkaimmaksi ja laadultaan parhaaksi jätehuoltomenetelmäksi. yksi hyötyjätteiden aluekeräyspiste 1000 asukasta kohden. Pisteisiin voi tuoda paperia, keräyskartonkia, lasia, metallia ja paristoja. Pisteiden paikat valittiin yhdessä kuntien ja kylätoimikuntien kanssa, jotta ne palvelisivat asukkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin. Pisteiden käyttö on ollut vilkasta. Millä perusteilla päädyitte Molok-syväkeräysjärjestelmän käyttöönottoon? - Vertailimme kolmea eri keräysjärjestelmää, joista syväkeräys osoittautui kustannustehokkaimmaksi ja laadultaan parhaaksi meidän alueellemme. - Vertailussa otettiin huomioon pisteiden investointi-, huolto- ja astioiden tyhjennyskustannukset. Molok oli syväkeräysjärjestelmistä kustannustehokkain. Millaisella aikataululla ja miten suoriuduitte näin mittavan säiliömäärän asennuksesta Itä- Uudenmaan alueelle? - Urakka on ollut melkoinen, mutta meillä on ollut tehokas asennusryhmä. Ensimmäiset pisteet asennettiin syksyllä 2004 ja nyt niitä on noin Ensi keväänä asennetaan viimeiset pisteet, jolloin niiden kokonaismäärä on noin 100 kpl. Jokaisessa pisteessä on 4 11 Molokia. Millaisen vastaanoton syväkeräyssäiliöillä toteutetut hyötyjätepisteet ovat saaneet käyttäjien keskuudessa? - Palaute on ollut erittäin positiivista. Positiivinen palaute edellyttää tietenkin järjestelmän toiminnan jatkuvaa valvontaa. Esimerkiksi astioiden tyhjennysten ja pisteiden siivoamisen tulee toimia joustavasti. Muutoin pisteet ylitäyttyvät ja negatiivista palautetta tulee nopeasti. Entäpä, miten jätehuoltoyhtiön tavoitteet ovat toteutuneet - mitkä ovat keskeiset kehityslinjat syväkeräykseen siirtymisen jälkeen? - Nyt panostamme siihen, että saamme asukkaat motivoitua käyttämään pisteitä mahdollisimman paljon. Tämä vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää, mihin myös lainsäädäntö meitä ohjaa. - Aluekeräys sekä rivi- ja kerrostaloista tapahtuva paperin ja biojätteen kiinteistökohtainen keräys muodostavat syntypaikkalajittelun ytimen Itä-Uudellamaalla. Jäljelle jäävä kuivajäte hyödynnetään jatkossa energiana. Miten syväkeräykseen siirtymisen jälkeen on kehittynyt Itä-Uudenmaan alueen jätehuollon kustannustehokkuus jai hyötyjätteiden kierrätysaste? - Hyötyjätteiden kierrätys on lisääntynyt huomattavasti, koska aiemmin keräyspisteitä oli huomattavasti vähemmän. Myös uusien pisteiden siisteys kannustaa lajittelemaan. Ovatko tämänhetkinen hyötyjätepisteiden laajuus ja tiheys riittäviä? - Ensi keväänä meillä on 100 pistettä valmiina, jolloin tiheys on riittävä. Lajitteluun kannustava aluekeräyspiste tarjoaa syväkeräyssäiliön kaikille kerättäville hyötyjätelajeille. Mitkä ovat keskeisimpiä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n haasteita seuraavan 5 vuoden aikana? -Tärkein haaste on kaatopaikkasijoituksen oleellinen vähentäminen nykyisestä siten, että kuntalaisten jätemaksut pysyvät kohtuullisella tasolla. Se onnistuu yhdistämällä kierrätys ja energiakäyttö. - Ensi syksynä alkaa alueellamme keskitetysti kilpailutettu jätteiden kuljetus, mikä on meille myös positiivinen haaste. Lisäksi suunnittelemme kokonaan uutta jätteiden käsittelykeskusta Kilpilahden alueelle Porvoon ja Sipoon rajalle. - Kaksi vanhaa kaatopaikkaaluetta täytyy myös sulkea. Kyllä tässä haasteita riittää, Juha-Heikki Tanskanen arvioi.

10 10 MOLOK-LAITURISTA UUSI, TEHOKAS RATKAISU SAARISTON JÄTEHUOLTOON Ensimmäinen Molok-laituri on ollut testattavana Vänön satamassa Dragsfjärdissä viime kesästä lähtien. Molok Oy, A-Laiturit Oy ja Pidä Saaristo Siistinä ry ovat esitelleet yhteistyönsä tuloksena uudentyyppisen Molok-laiturin, joka on jätehuoltoratkaisuna ainutlaatuinen. Kookkaalle betonilaiturille on sijoitettu kaksi Molok-syväkeräyssäiliötä, jolloin rakennelma on helppo ankkuroida venesatamassa käyvien ulottuville. Molok-laituri on ensimmäinen jätteiden vastaanottojärjestelmä, joka on räätälöity juuri saaristo- ja rannikkoalueiden olosuhteet ja niiden jätehuoltojärjestelmien erityisvaatimukset huomioiden. Idean isä on Molok Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veikko Salli, joka vuosia Suomessa ja ulkomailla veneillessään on kaivannut toimivampaa ratkaisua myös saariston jätehuoltoon. - Vuosia kehittelemäni idea pääsi viimein etenemään löytäessämme A-Laitureista sopivan toteuttajan uudelle tuotteelle. Pidä Saaristo Siistinä ry venejätehuollon asiantuntijana oli luonnollinen valinta, kun mietittiin tuotteen testausta käytännössä, Veikko Salli kertoo. - Pidä Saaristo Siistinä ry:lle on aina ollut tärkeää innovatiivisuus ja jätehuoltoratkaisujen kehittäminen. Esimerkiksi Vänö on ollut meille ongelmallinen paikka, sillä nykyisen jätepisteen kapasiteetti ei ole ollut riittävä vilkkaimpien kesäkuukausien aikana, toteaa pääsihteeri Rolf Karrento. - Mikäli kokemukset prototyypistä ovat myönteisiä, hyödynnämme mallia myös monissa muissa kohteissamme, hän jatkaa. Kokeiltava Molok-laituri on 12 metriä pitkä ja lähes kolme metriä leveä. 14 tonnin paino takaa sen, että laituri on käytössä vakaa sekä asiakkaille turvallinen. Betoninen laiturirakenne ankkurointeineen valittiin juuri sen takia, että laituri olisi tukeva ja käyttäjä- ystävällinen. Halusimme varmistaa, että veneilijän on turvallista hypätä laiturille roskapussiansa tuomaan, toteaa A-Laiturit Oy:n toimitusjohtaja Matti Vähätalo. Laiturille sijoitetut kaksi viiden kuution Molok-säiliötä ottavat toistaiseksi vastaan talousjätettä, mutta Molok-laituriin on tavoitteena kehittää myös lajittelumahdollisuus. Molok-laiturin tyhjennyksestä vastaa Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltoalus.

11 11 Diakonissalaitoksen Molokit vähentävät kaatopaikkajätteen määrää kilolla vuodessa Diakonissalaitoksen Alppikadun kortteliin on asennettu alkukesästä MOLOK-syväkeräyssäiliöitä jätteiden lajittelua varten. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa lajittelumahdollisuuksia ja tuoda keräyspisteet mahdollisimman lähelle käyttäjiä. Lajittelun ansiosta korttelin tuottamasta jätemäärästä kaatopaikalle vietävä osuus vähenee vuodessa kilolla. Säiliöt on sijoitettu kolmeen pisteeseen eri puolille pihaa ja niihin voi lajitella sekajätettä, biojätettä, paperia, keräyskartonkia, lasia ja metallia. Erilliskeräysten tarkoituksena on vähentää kaatopaikalle päätyvän sekajätteen määrää ja ohjata muuten hyödynnettäväksi kelpaavat materiaalit eri teollisuuden alojen raaka-aineiksi. Alppikadun korttelissa aikaisemmin keväällä vaiheittain käynnistetty energiajätteen lajittelu näyttää onnistuneen hyvin. Energiajätteellä tarkoitetaan polttokelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää teollisuuden energiantuotannossa. Siihen soveltuvat muun muassa useat muovilaadut, suojapaperit, käsipaperit, kertakäyttöastiat, piirtoheitinkalvot, styroksi ja puu. Alustavan seurannan perusteella koko korttelin tuottamasta jätemäärästä yli puolet on voitu lajitella energiajätteeksi. Yksikkökohtaisesti on ylletty jopa tätä parempiin tuloksiin. Esimerkiksi Diakoniaopiston tuottamasta kokonaisjätemäärästä energiajätteenä on pystytty keräämään jopa yli 90 % ja Alppikadulla toimivien Diacorin toi- Diakonissalaitoksen ekoneuvoja Ville Kasurinen kertoo Alppikadun korttelin työntekijöiden ja opiskelijoiden ottaneen hyvin vastaan keväällä sisäänajetun kierrätysjärjestelmän. mintojen osalta vastaava luku on yli 70 %. Jätejärjestelmän uudistamista voidaan pitää onnistuneena. Jos lajitteluinto säilyy nykyisellään, päätyy vuositasolla Alppikadun korttelin tuottamasta jätemäärästä kaatopaikalle haudattavaksi yli kiloa vähemmän jätettä kuin aikaisemmin. Tämä vastaa noin 300 henkilön vuodessa tuottamaa sekajätemäärää. Ekotekoja ja kaikkien osallistumista tarvitaan siis jatkossakin. VILLE KASURINEN Kuva: Teija Vikman

12 12 PÄÄKONTTORI: Molok Oy Nosturikatu16 PL Nokia Puh: Fax: Sähköposti: Internet: Hallituksen puheenjohtaja Veikko Salli Gsm: Toimitusjohtaja Jukka Blom Puh: Gsm: Myyntipäällikkö Hannu Lahti Puh: Gsm: Tehtaan uuden laajennusosan valut on jo tehty. KOTIMAAN MYYNTIORGANISAATIO: ETELÄ-SUOMI Hannu Lahti PL 30 Thurmaninaukio 5B KAUNIAINEN Puh: Gsm: Fax: Jani Parkkonen PL 30 Thurmaninaukio 5B KAUNIAINEN Puh: Gsm: Fax: POHJANMAA K & M Kailasto Ky Pajunevantie JÄMIJÄRVI Puh: Gsm: ja Fax: ITÄ-SUOMI Hannu Nyman Piennartie VARPAISJÄRVI Puh: Gsm: Fax: OULUN SEUTU, LAPPI Juhani Aine PL TORNIO Puh: Gsm: Fax: SATAKUNTA, PORI, RAUMA Jari Salli PL NOKIA Puh: Gsm: Fax: VARSINAIS-SUOMI Hannu Luomala Karjalankatu 2 A Turku Puh: Gsm: Fax: PIRKANMAA, HÄME Sarita Koivula PL NOKIA Puh: Gsm: Fax:

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ TERASSIKUVASTO JAMAR TERASSIT - ASIAKKAAN EHDOILLA Terassin hankkiminen Jamarilta on ennenkuulumattoman helppoa ja turvallista. Toimitamme avo- ja lasiterassit

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä,

Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta. Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA päivä, Kaupan ekopisteet tehostamaan pakkausten ja energiansäästölamppujen vastaanottoa kuluttajilta Johtaja Ilkka Nieminen KAUPPA 2012 -päivä, 11.10.2011 Ekopiste on kuluttajan arvostama palvelu Tutkimuksen

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta

Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Jätehuollon tuottajavastuuvalvonta Tuottajavastuuiltapäivä 2016 Tampere-talo 3.11.2016 Teemu Virtanen Johtava tuottajavastuuvalvoja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 31.10.2016 Pakkaukset

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ

RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ RAKENNUSJÄTTEIDEN KIERRÄTYS JA HYÖTYKÄYTTÖ KOKOEKO-seminaari Kuopio, 18.2.2016 Janne Hannula, Lassila & Tikanoja Oyj 1Lassila & Tikanoja Oyj JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS Kaatopaikat Hygieniauhan

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin

Hakkurit. Ympäristönhoidosta urakointiin Hakkurit Ympäristönhoidosta urakointiin Puhumme kokemuksesta Junkkarin hakkurit ovat tyypiltään laikkahakkureita. Meillä on kokemusta niiden valmistamisesta jo yli 30 vuoden ja 10.000 laitteen verran.

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 4.10.2016 16:00, Pöytäkirja 8 Jätemaksutaksan hintaliitteen muutokset 1.1.2017... 1 Pykälän liite: Liite 1 Napapiirin Residuum Oy:n strategia 2017 2021... 2 Pykälän liite:

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Porin kaupunki Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen 12.9.2012

Porin kaupunki Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen 12.9.2012 Kuva: Jan Virtanen SISÄLTÖ: Pori Satakunnassa elinkeino-, väestö-, työllisyys- ja talouskehityksen näkökulmasta Pitkä rakennemuutos ja voimakas ulkoinen shokki loivat vahvan perustan uusiutumiselle. Rakennemuutos

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka

Harjoitus 6: Ympäristötekniikka Harjoitus 6: Ympäristötekniikka 25.11.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen

Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Hätäkeskusuudistuksen eteneminen Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Uudet hätäkeskukset Oulun hätäkeskus v.2011 Ensisijainen toiminta-alue Pohjois-Suomi ja Lapin lääni Vaasan

Lisätiedot

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaat käytännöt käyttöön Miksi? ESD Energiapalvelu direktiivi Tavoitteena säästää 50 milj. bensiinilitraa vastaava energiamäärä

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Biojätteen syntypaikkalajittelu

Biojätteen syntypaikkalajittelu Hanna Maunula 22.2.2016 Biojätteen syntypaikkalajittelu Taustaa Sekajäte ohjataan tulevaisuudessa polttoon Riikinvoiman ekovoimalaitokseen Sekajätteen joukossa oleva biojäte alentaa jätteen lämpöarvoa

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto

Jätelain muutokset. Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Jätelain muutokset Seija Paajanen, ympäristöinsinööri Suomen Kuntaliitto Haja-asutusalueiden jätehuollon haasteet, KOKOEKO, 2.2.2005, Mediteknian auditorio, Kuopio Uudet säädökset (www.finlex.fi) Laki

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 63 4.10.2016 Asianro 825/12.03.02/2016 292 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Päätöshistoria Vapaa-aikalautakunta 4.10.2016

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista raportointikaudelta 1.1. - 31.12.2015 26.4.2015 Jakelu: Hallitus Jätelautakunta Kuntien ympäristönsuojelusihteerit

Lisätiedot

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ

SUOMEN HOIVATILAT OYJ. Oulu CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio SUOMEN HOIVATILAT OYJ Oulu 02.11.2016 CEO Jussi Karjula & CFO Tommi Aarnio 1 Autamme kasvun haasteissa ja luomme tiloja hyvälle hoivalle. Teemme sen yhdessä kasvukuntien ja hoiva-alan yritysten kanssa. SADAS HANKKEEMME on käynnistetty

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2007 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO

RAPORTTI 5/2007 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO RAPORTTI 5/2007 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Asuinkiinteistöjen jätehuoltokartoitus Oulun seudulla 2007 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 OULUN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 Jätteiden käsittely ja lajittelu

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

-Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla. -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa

-Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla. -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa -Työllisten insinöörien ja arkkitehtien lukumäärät alueilla -Teknologiateollisuus maakunnissa ja T&K- volyymit seutukunnissa -Turun kaupungin toimenpiteet valmistavan teknologiateollisuuden sekä teknillisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE

MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE MolokClassic Syväkeräys -säiliön (5 m³, 3 m³, 1.3 m³, 800l ja 300 l) ASENNUSOHJE SÄILIÖIDEN KULJETUS JA KÄSITTELY Käsittele Syväkeräys -säiliöitä varoen. Säiliötä ei saa vierittää eikä pudottaa. Nosta

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

Puujätteet kierrätykseen seminaari

Puujätteet kierrätykseen seminaari Puujätteet kierrätykseen seminaari 27.5.2015 Kyllästetyn puun Kerääminen ja hyödyntäminen Tommi Tähkälä, DEMOLITE Oy KESTOPUUTEOLLISUUS ry toimialajärjestö, perustettu 1950 TEHTÄVÄT viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Tuotekortti MolokDomino 5m³

Tuotekortti MolokDomino 5m³ MolokDomino 5m³ 5m³:n MolokDomino soveltuu paperin, kartongin, muovin, sekajätteen, kuivajätteen ja muiden vastaavien jätejakeiden keräämiseen. Jaettavissa nostosäkeillä kahteen tai kolmeen osaan, sisäsäiliöillä

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot