Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatioasentajan osaamisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatioasentajan osaamisala"

Transkriptio

1 Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO automaatioasentajan osaamisala SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa toistaiseksi alkaen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN Ja ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Ammattialan kuvaus ja arvoperusta Perustutkinnon tavoitteet automaatiotekniikan perustutkinnon muodostuminen Perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakollinen tutkinnon osa automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp automaatioasennukset 30 osp energiatekniikka, sähköasentaja, 30 osp Kappaletavara-automaatio, automaatioasentaja, Nastola, 30 osp Prosessiautomaatio, automaatioasentaja, Lahti, 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 30 osp Sähköverkostoasennukset (1 kv 20 kv) 30 osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Rakennusautomaatio ja tietotekniset järjestelmät 15 osp Teollisuusautomaatio 15 osp Sähkölaitteiden tuotanto, 15 osp Sähköverkostoasennustekniikka 15 osp YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 osp) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Vieraat kielet, englanti 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7osp Kulttuurien tuntemus 3 osp Taide ja kulttuuri 3 osp Etiikka 3 osp Psykologia 3 osp Ympäristöosaaminen 3 osp Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat (16 osp) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp. AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja... 45

3 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITTEET 46 LIITTEET 46

4 3 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN Ja ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT 1.1 Ammattialan kuvaus ja arvoperusta Ammattialan kuvaus (eperusteet) Ammattialan arvoperusta (eperusteet) Sähköasennusliikkeet tarjoavat Päijät-Hämeessä sähköalan opiskelijoille suuren osan alan ammattitehtävistä. Maakunnassa on myös vahva puunjalostusteollisuus ja sille koneita ja laitteita valmistavaa teollisuutta. Myös erilaisia prosessiteollisuuden laitoksia löytyy alueelta. Alueen laitevalmistajat toimittavat laitteitaan maailmanlaajuisesti. Yritykset ovat pieniä tai keskisuuria. Yritysten tarjoamat työtehtävät vaativat laaja-alaista osaamista, joka voidaan varmistaa vain riittävän monipuolisella koulutustarjonnalla. Tutkinnon perusteiden sisältäminen tutkinnon osien lisäksi opetussuunnitelmaan on lisätty paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia. Valtakunnallisten perusteiden tutkinnon osat erittäin laajoja, ja siksi on tarkoituksen mukaista jakaa osia pienempiin kokonaisuuksiin, jotta niiden toteuttaminen Päijät-Hämeen alueella olevissa työssäoppimispaikoissa olisi mahdollista. 1.2 Perustutkinnon tavoitteet Perustutkinnon tavoitteet (eperusteet) 1.3 automaatiotekniikan perustutkinnon muodostuminen Koulutuskeskus Salpauksessa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, sähköasennuksen osaamisalan (sähköasentaja) ja automaatioasennuksen osaamisalan (automaatioasentaja). Sähköasentajia koulutetaan Lahden ja Heinolan toimipisteissä. Automaatioasentajakoulutusta on sekä Lahdessa, että Nastolassa. Lahdessa suuntaus on prosessiautomaatioon ja Nastolassa kappaletavara-automaatioon. Tutkinnon muodostuminen (eperusteet) 1.4 Perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Salpauksella on voimassa oleva järjestämislupa. Näyttötutkinnon voi suorittaa riippumatta siitä, miten tutkinnon edellyttämä osaaminen on hankittu. Pääsääntöisesti tutkinnonsuorittaja osallistuu kuitenkin valmistavaan koulutukseen. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammatillisen tutkinnon perusteet, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (eperusteet) Opiskelija saa opintojensa aikana valmiudet etsiä työtehtävissä tarvittavia tietoja kuten käyttö- ja huolto-ohjeita sekä komponenttien datatietoja mediasta ja internetistä arvioiden lähteen luotettavuutta. Hän oppii työskentelemään omaa ja muiden terveyttä ja turvallisuutta huomioiden yksin tai yhteistyöryhmissä sekä olemaan jäsenenä erilaisissa projekteissa. Materiaalien lajittelu ja kierrätys sekä työympäristöstä huolehtiminen on osa hänen ammattitaitoaan. Hän kehittää kielitaitoaan ja kykenee ymmärtämään ja tuottamaan tarvittavia dokumentteja kotimaisen kielen lisäksi myös vieraalla kielellä. Opiskelija ymmärtää ammatillisen etiikan velvoitteet asiakaspalvelutehtävissä ja osaa arvostaa asiakasta rodusta ja kulttuurista riippumatta. Opiskelijalla on valmiudet ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja uuden oppimiseen.

5 4 2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakollinen tutkinnon osa automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Tietokoneen peruskäyttö - Tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan peruskäyttö - Tiedonhaku - Sähköalan sovellusohjelmat - Riskit ja turvallisuus - Hätäensiapukortti - Työturvallisuuskortti - Tulityökortti - Tasasähköpiirit - Sähkötekniikan perusteoriat - Sähkötekniikan laskut - Tasasähkötekniikan perusteet - Tasasähkösuureet - Tasasähkömittaustekniikka - Mittalaitteet ja niiden käyttö Vaihtosähköpiirit - Vaihtosähkötekniikan perusteet - Vaihtosähkösuureet - Vaihtosähkömittaustekniikka - Mittalaitteet ja niiden käyttö Sähköalan työkalut ja materiaalit - Sähköalan materiaalit - Sähköalan työkalut - Metallityöt Sähköasennustekniikka - Perusvalaistuskytkennät ryhmäjohtotasolla - Käyttöönottotarkastukset Elektroniikka - Elektroniikan peruskomponentit - Elektroniikan peruskytkennät Teoriaopetusta ATK-luokassa painottuen MS-Wordiin ja MS Exceliin. Harjoitustehtäviä tehdään koululla ATK-luokassa ja verkkoopetuksena. Tehtävät löytyvät pääosin Moodlesta. Teoriaopetusta ATK-luokassa painottuen muissa opinnoissa tarvittaviin alan työkaluohjelmiin (esim. MultiSim, Festo Didactics ja CADS). Harjoitustehtäviä tehdään koululla ATK-luokassa ja verkkoopetuksena. Teoriaopetusta sähkötekniikan perusteista ja laskukaavoista, tasasähkötekniikan perusteista ja mittaustekniikasta. Harjoitustehtävät ja mittausharjoitukset tehdään työsalissa koululla. Laskuharjoituksia tehdään kotona ja koulussa. Teoriaopetusta vaihtosähkötekniikan perusteista ja laskukaavoista ja mittaustekniikasta. Harjoitustehtävät ja mittausharjoitukset tehdään työsalissa koululla. Laskuharjoituksia tehdään kotona ja koulussa. Matematiikka: Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Päässälaskutaidot: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku kokonaisluvuilla. Ensimmäisen asteen yhtälöjen (=verrannon) käyttö sähkötekniikan ongelmien ratkaisussa Trigonometrian perusteet Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Fysiikka: Sähköoppi Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Työselostuksen laatiminen CV:n laadinta Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta

6 5 Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suorittaa valaistus- ja pistorasiaryhmien kytkennän, materiaalien valitsemisen, kytkennän tekemisen, käyttöönottomittaukset ja työn dokumentoinnin annetun kytkentäkaavion pohjalta työturvallisuutta ja siisteyttä, esteettisiä vaatimuksia noudattaen. Työ sisältää myös kytkentään liittyvien parametrien laskemista ja ratkaisemista.

7 automaatioasennukset 30 osp. Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjausuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Sähköasennukset - Kaapeleiden asennus kaapelireittien mukaan - Sähkökalusteiden asennus - Ryhmäkeskuksen asennus - Käyttöönottomittaukset - SFS 6002 Keskus- ja moottoriasennukset - Moottoriohjaukset releillä - Moottoriohjaukset taajuusmuuttajalla - Moottoriohjaukset ohjelmoitavalla logiikalla - Käyttöönottomittaukset - Logiikan ohjelmointi simulaattorilla - Logiikan digitaaliset I/O sovellukset - Logiikan analogiset sovellukset - Logiikan paikoitussovellukset - Pneumatiikan ohjaus logiikalla Anturitekniikka - Rajakytkimet, lähestymiskytkimet, optiset anturit Teoriaopetusta sähköasennustekniikan perusteista ja määräyksistä, käyttöönottomittausten dokumentointi sekä sähkötyöturvallisuusmääräyksistä ja niiden soveltamisesta. Asennusharjoitukset tehdään työsalissa. Teoriaopetuksena piirikaavioiden lajit ja niiden tulkitseminen. CADohjelmien käyttö ATK-luokassa piirikaavioiden piirtämiseen. Logiikan ohjelmoinnin perusteen teoriaopetuksena ja työsaliharjoituksina eri laitevalmistajien ohjelmoitavilla logiikoilla.asennusharjoitukset työsalissa. Harjoitustehtävät koululla Teollisuuden työpaikat Matematiikka: Geometria: ympyrän säde, halkaisija, kehä ja pinta-ala. Kehänopeus/kierrosnopeus. Kulman suuruus (asteluku). Fysiikka: Sähköoppi Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Työselostuksen laatiminen CV:n laadinta Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suorittaa laajemman sähkö- tai automaatiolaitteiston kokoamisen, materiaalien valitsemisen, kytkennän tekemisen, käyttöönottomittaukset ja työn dokumentoinnin annetun kytkentäkaavion pohjalta työturvallisuutta, siisteyttä ja esteettisiä vaatimuksia noudattaen. Työ sisältää myös kytkentään liittyvien parametrien laskemista ja ratkaisemista. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu.

8 energiatekniikka, sähköasentaja, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Sähköasennusten asiakirjat - Piirustusten lukeminen - Sähkösuunnittelu/muutoskorjaukset - Tarkastuspöytäkirjat Asennus- ja mittaustyöt - Maakaapelityöt - Amka-työt - Valaisinohjaukset - Sähkölämmittimet - Antenni ja yleiskaapelointi - Jakokeskustyöt - Käyttöönottomittaukset - Sähkötyöturvallisuus Valmistustekniikka - Sähkölaitekorjaus - Laiteasennukset - Vianetsintä - Työkalujen käyttö - Kiinnitysmenetelmät Ohjaussuunnitelma Teoriaopetus piirustusten tulkitsemiseen ja korjausten/muutosten viemisessä. Tarkastuspöytäkirjojen täyttäminen ja säilyttäminen. Asennusharjoituksia työsalissa, koulun rakennustyömailla ja työssäoppimispaikoilla. Teoriaopetus ja harjoitukset erikoistyökalujen käyttöön. Vianetsintäharjoituksia työsalissa. Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Matematiikka: Peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskut toteuttaminen mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja geometrian soveltaminen Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Fysiikka: Sähköoppi Englanti: Käyttöohjeet/Manuaalit Äidinkieli: Työselostukset Opastus Käyttöohjeet Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus energiatekniikan ammattiosaamisen näyttö tai tutkintotilaisuus suoritetaan työpaikan asettamien ehtojen, työtehtävien ja olosuhteiden mukaisesti tai mahdollisimman aidossa työympäristössä oppilaitoksessa. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja osoittaa hallitsevansa kiinteistökohtaiset sähköasennustyöt. Opiskelija osoittaa osaavansa tehdä sähköasennustöitä alaan liittyvien lakien, asetusten, standardien ja ohjeiden mukaisesti. Hän suorittaa työt alan turvallisuusvaatimusten mukaisesti, oikeilla työtavoilla, piirustusten sekä asennus- ja työohjeiden mukaisesti, käyttää ohjeiden mukaisia suojaimia työssään sekä pitää työympäristön siistinä ja huomioi työyhteisön muut jäsenet omalla toiminnallaan. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu.

9 Kappaletavara-automaatio, automaatioasentaja, Nastola, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Kuljetinsovellukset - Kuljettimien toimilaitteiden asennus - Kuljettimien antureiden asennus - Kuljettimen toiminnan ohjaus ja käyttöliittymä ohjelmoitavalla logiikalla toteutettuna Asennus- ja käyttöönottoharjoituksia työsalissa kuljettimilla ja Festo MPSasemilla. Matematiikka: Geometria: ympyrän säde, halkaisija, kehä ja pinta-ala.. Kehänopeus/kierrosnopeus. Kulman suuruus (asteluku). Manipulaattorisovellukset - Kappaleiden käsittely manipulaattoreilla ohjelmoitavalla logiikalla ohjattuna Festo MPS-asemilla toteutettujen lajittelu- ja varastointilaitteistojen asennus- ja käyttöönottoharjoituksia. Fysiikka: Sähköoppi Robotiikka - Robotin ohjelmointi ja käyttöönotto Kunnossapito - Ennakoivan kunnossapidon periaatteet - Ennakoivan kunnossapidon mittaukset - Ennakoivan kunnossapidon seuranta Teoriaopetus robotiikasta ja robottiturvallisuudesta sekä simulointiohjelman käyttö ATKluokassa. Robotin ohjelmointiharjoituksia työsalissa. Ennakoivan kunnossapidon teoreettinen opetus. Kunnossapitomittauksien teko työsalissa ja mittaustulosten tulkinta. Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Työselostuksen laatiminen Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suorittaa kuljettimen tai manipulaattorin sähköistyksen ja ohjauksen toteuttamisen annetun toimintakuvauksen perusteella. Opiskelija piirtää sovelluksesta kytkentäkaavion, valitsee materiaalit, suorittaa kytkennän, ohjelmoi logiikan ja testaa sovelluksen toiminnan. Työ sisältää myös kytkentään liittyvien parametrien laskemista ja ratkaisemista. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu.

10 Prosessiautomaatio, automaatioasentaja, Lahti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Prosessiosaaminen - PI-kaavioiden lukeminen ja käyttö - Tuotantoprosessin periaate ja prosessiautomaation merkitys prosessin ohjauksessa - Kokonaisprosessin hahmottaminen Kenttälaiteasennukset - Prosessin sähköisten ja mekaanisten osien nimeäminen - Työturvallisuusmääräysten noudattaminen - Antureiden ja toimilaitteiden toiminta - Asennus-, testaus- ja vaihtotyöt - Kokoamis- ja muutostyöt - Vianetsintä - Väyläjärjestelmän asennus, korjaus ja käyttöönotto Säätöteorioiden ja säätömenetelmien teoreettinen opetus. Säätöjen teko ja niiden vaikutusten seuraaminen työsalin prosessilaitteilla. Teoriaopetusta laitteisiin ja laitteistoihin. Harjoitustehtävien teko työsalissa Matematiikka: Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen (verranto, %-lasku) Fysiikka: Sähköoppi Kemia: Aineiden olomuodot, ominaisuudet, rakenne, sidokset, käyttöturvallisuustiedote, varoitusmerkinnät Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Työselostuksen laatiminen Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta, sanastoa prosessiautomaatiosta esim. anturit ja mittaaminen, suure, säätäminen (sensors and measuring, quantity, controlling) Käytetäänkö Taitajien tehtäviä? Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija selvittää sopivan viritysmenetelmän ja virittää säätöpiirin valitsemallaan menetelmällä ja ottaa prosessin käyttöön. Prosessi viritetään jatkuvan säädön kolmelle eri säätömuodolle. Työ sisältää myös kytkentään liittyvien parametrien laskemista ja ratkaisemista. Hän dokumentoi tulokset. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu.

11 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) 10 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Kiinteistöjen sähkötekniset järjestelmät - Yleiskaapelointi - Paloilmoitin- ja murtoilmoitinjärjestelmät - Antennijärjestelmät LVI-järjestelmät - Pumput ja venttiilit ja niiden ohjaus Kiinteistöautomaatiojärjestelmät - Lämpötilaohjatut järjestelmät kiinteistöjen - Ilmastoinnin ohjaukset Teoriaopetuksessa tutustutaan yleiskaapeloinnin rakenteeseen ja materiaaleihin, samoin palo-ja murtoilmoitusjärjestelmiin sekä antennijärjestelmiin. Työsalissa tehdään harjoituskytkentöjä ja opetellaan tarvittavien mittalaitteiden käyttöä. Työssäoppimispaikalla tutustutaan laajemmin ko. järjestelmiin. Matematiikka: Geometria: ympyrän säde, halkaisija, kehä ja pinta-ala.. Kehänopeus/kierrosnopeus. Kulman suuruus (asteluku). Fysiikka: Sähköoppi Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Työselostuksen laatiminen Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suorittaa kiinteistön automaatiojärjestelmän asennuksen, konfiguroinnin ja käyttöönoton. Lisäksi opiskelija tekee yleis- ja antennikaapeloinnin suorittaminen talojakamolta kerrosjakamolle ja asuntoihin sekä järjestelmän käyttöönottomittaukset ja dokumentointi asiakkaan mukaan joko työpaikalla tai oppilaitoksessa. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu.

12 2.2.2 Sähköverkostoasennukset (1 kv 20 kv) 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) 11 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Sähkömarkkina ja tuotanto-osaaminen tietää eri voimalaitostyyppien toimintaperiaatteet ja niiden ympäristövaikutukset osaa selvittää asiakkaalle miten sähköenergian siirto ja jakelu on toteutettu voimalaitokselta asiakkaalle. tietää miten sähkömarkkinat toimivat ja miten sähköenergian hinta muodostu ymmärtää energian tehokkaan käytön merkityksen ilmaston ja luonnon kannalta. Muunto- ja kytkinasematyöt tietää muunto- ja kytkinasemien toimintaperiaatteet osaa lukea kyseisten laitosten pääkaavioita ja johdotuspiirustuksia tietää mikä on muuntajan, katkaisijan, erottimien ja mittamuuntajien merkitys muunto- ja kytkinasemien toiminnassa tietää miten suurjännitepuolen energianmittaus on toteutettu tietää millaisia suojareleitä laitoksen sekä jakeluverkon suojauksessa käytetään tietää suurjännitejakeluverkoissa käytettävät yleisimmät johto- ja kaapelityypit asennustarvikkeineen osaa toimia työryhmän jäsenenä sähkötyöturvallisuusmääräysten mukaisesti. Pylväsrakenne- ja ilmajohtoasennukset osaa selvittää sähköpiirustusten, työsuunnitelmien ja verkostokarttojen avulla asennettavien suurjänniteilmajohtojen ja pylväiden sijoitus maastossa sekä tarvittavien asennusmateriaalien tyypit ja määrät tuntee yleisimmät suurjänniteilmajohdot sekä tietää niiden rakenteet, mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet ja asennusolosuhdevaatimukset sekä asennuksessa tarvittavat materiaalit tietää ilmajohtojen määräysten mukaiset asennuskorkeudet ja turvaetäisyydet maasta, vedestä, eri rakennuksista sekä muista ilmajohdoista osaa toimia työryhmän jäsenen pylvään pystytystöissä työturvallisuusmääräysten mukaisesti osaa pylvästyöskentelyn työturvallisuusohjeiden mukaisesti osaa toimia jäsenenä asennusryhmässä, joka asentaa suurjänniteilmajohdot sekä niihin liittyvät johtoerottimet ja erotinasemat eri pylväsrakenteisiin harrastuksineen. Sähköverkostoasennukset opitaan työssäoppimispaikalla toimimalla asennusryhmän jäsenenä. Tarvittaessa pylvästöitä voidaan harjoitella Heinolan toimipisteen pylväskentällä. Matematiikka: Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Työselostuksen laatiminen Englanti: Käyttöohjeiden lukeminen ja tulkinta Liikunta: Sähköasentajan työkuvan erityispiirteet

13 Maakaapeliasennukset osaa selvittää sähköpiirustusten työsuunni- Maakaapelijatkokset tehdään telmien ja verkostokarttojen avulla tarvitta- työsaliharjoituksena. vien suurjännitekaapelien tyypit ja määrät tuntee yleisimmät kaapelit ja tietää niiden käyttökohteet, rakenteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet, kuten sallitut vetolujuudet ja taivutussäteet, sekä asennusolosuhdevaatimukset osaa ohjattuna valvoa kaapeliojien kaivuuja täyttötyöt osaa toimia työryhmässä, joka asentaa suurjännitemaakaapelin maahan tai veteen huomioiden kaapelien määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin osaa ohjattuna toimia työryhmän jäsenenä asennettaessa suurjännitekaapelien jatkoja ja päätteitä osaa tehdä ohjattuna muuntamoihin liittyviä rakennus-, asennus- ja kytkentätöitä piirustusten ja työsuunnitelmien mukaisesti osaa käyttää muuntamotöissä tarvittavia työvälineitä, laitteita ja tarvikkeita. osaa toimia työryhmässä, joka asentaa tele- ja tietojärjestelmien kaapeleita maahan tai veteen huomioiden kaapelien määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin Yhteinen keskeinen osaaminen osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) 12 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Sähköverkostoasennusten ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla työpaikan asettamien ohjeiden, työtehtävien ja olosuhteiden mukaisesti. asennustyöryhmän jäsenenä. Opiskelija osoittaa osaavansa tehdä verkostoasennustöitä ohjatusti alaan liittyvien lakien, asetusten, standardien ja ohjeiden mukaisesti. Hän osaa käyttää verkostoasennuksen työkaluja ja laitteita ohjatusti alan turvallisuus vaatimusten mukaisesti, oikeilla työtavoilla sekä käyttää ohjeiden mukaisia suojaimia työssään. Opiskelija pitää työympäristön siistinä, toimii kustannustehokkaasti ja huomioi työyhteisön muut jäsenet omassa toiminnassaan. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu.

14 Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) 13 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma oman osaamisensa tuotteistamisen arviointi markkinoilla olevan liiketoimintamahdollisuuden arviointi perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristön ja kilpailutilanteen selvittäminen liikeidean ja yritysmuodon valitseminen ja esitteleminen yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen Tutkinnon osan osaamisen opiskelija hankkii yritystoiminnan suunnitteluun liittyvillä oppimistehtävillä ja suunnittelutyöhön käytännössä osallistumalla ensisijaisesti oppilaitoksen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Osaaminen on mahdollista hankkia myös NY-yritystoiminnan kautta oppilaitoksessa. Ohjauksessa hyödynnetään tiimioppimisen, projektioppimisen ja NY-toiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan yhteistoiminnallisesti tiimien kautta, verkko-opetuksen tuella sekä portfolioilla. Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelutyöt Huoltotopalvelut 15 osp (Tieto- ja tietoliikenteen perustutkinto) Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Asiakaspalvelu Huolto- ja korjaustoiminta Huolto- ja korjausohjeiden käyttö Korjaustoimenpiteiden suoritus Työkalujen ja mittalaitteiden käyttö Turvallisuus Työn dokumentointi Opinnot suoritetaan työssäoppimispaikassa tai vastaavissa olosuhteissa työpajassa. Ohjauksessa käytetään työpaikkaohjausta, opettajan ohjauskäyntejä ja mobiiliohjausta. Matematiikka: Kustannuslaskenta Fysiikka: Sähköoppi Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Dokumenttien laadinta Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta Työelämätaidot Työelämätaidot

15 14 Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Huoltopalvelut ammattiosaamisennäyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla, jossa opiskelija työskentelee työpaikan asettamien ehtojen mukaisesti huoltopalvelutehtävässä. Hän toimii itsenäisesti huoltotoimeksiantojen vastaanotossa sekä tiimin jäsenenä huoltotyöryhmässä. Näytössä opiskelija osoittaa hallitsevansa sähköalan aina huoltotöiden vastaanotosta kustannusarvioon, korjaustoimenpiteisiin ja valmistuneista töistä ilmoittamiseen. Hän osaa valita tarvittavat varaosat ja laatia dokumentaation tekemästään korjauksesta ja suorittamistaan mittauksista. Opiskelija osaa noudattaa asennusvaatimuksia ja tuntee käytössään olevat työvälineet ja mittausinstrumentit. Hän osoittaa osaavansa korjattavien laitteiden toimintaperiaatteet huolto-ohjeiden ja käsikirjojen avulla myös englanniksi sekä tuntee yleiset takuuohjeet. Lisäksi hän työskentelee työ- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti huomioiden työympäristön siisteyden sekä työyhteisön. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma omaan työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöön sopivien työpaikan työtehtävien tunnistaminen sekä niiden arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien selvittäminen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta neuvotteleminen työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmien valmistelu ja ammattiosaamisen näytön arviointi yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa muiden opiskelijoiden perehdyttäminen työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin oman alan työ- ja koulutusmahdollisuuksien esitteleminen esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille ohjauskeskustelujen käyminen oman toiminnan kehittäminen palautteen perusteella näkemyserojen sovitteleminen erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa toimiminen kehittävän palautteen vastaanottaminen ja antaminen oman työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön itsearviointi ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan työhönsä liittyvien työturvallisuusriskien arviointi työturvallisuusohjeiden mukainen oma toiminta muiden ohjaaminen toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NYtoiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla. Tiimissä vastuullisena tekijänä toimiminen Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet)

16 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. 15 Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu Yrityksessä toimiminen 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma oman alan tarjonnan ja uusien asiakkaiden löytymisen arvioiminen tuotteistamisen lähtökohdista taloudellisesti kannattavan liikeidean täsmentäminen ja toiminta-ajatuksen kehittäminen yrityksen toiminnan suunnittelu tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyvien työtehtävien tekeminen yhteistyökumppanien hakeminen ja liiketoiminnan edellyttämien verkostojen rakentaminen yrityksen toiminnan esittely erilaisissa tilanteissa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen toiminnan apuna yrityksessä osana ryhmää toimiminen itsenäiseen toiminta ja päätöksenteko yrirtyksessä yrityksen kehittämistarpeiden arviointi Tutkinnon osan osaamisen opiskelija hankkii yrityksessä toimimiseen liittyvillä oppimistehtävillä ja yritystoimintaan käytännössä osallistumalla ensisijaisesti oppilaitoksen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Osaaminen on mahdollista hankkia myös oppilaitoksessa NY-yritystoiminnan kautta. Ohjauksessa hyödynnetään tiimioppimisen, projektioppimisen ja NY-toiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan yhteistoiminnallisesti tiimien kautta, verkko-opetuksen tuella sekä portfolioilla. Opiskelija toimii yrityksessä tehtävissä, joissa hän pääsee tutustumaan yrittäjänä toimimiseen ja yritystoimintaan opettajan lähi- ja mobiiliohjauksessa. Opintokokonaisuus voi olla myös NY-toimintaa. Opinnot voidaan valita myös toisen ammatillisen tutkinnon osana. Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esimerkiksi omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu.

17 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi (eperusteet) 16 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Ammattialan vaativat tehtävät Laatuvaatimusten tunteminen ja noudattaminen Ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen Kommunikaatio omalla ja vieraalla kielellä Verkostoituminen Työturvallisuus Kansainvälisyys Opinnot suoritetaan oppilaitoksessa, työssäoppimispaikassa tai vastaavissa olosuhteissa työpajassa. Ohjauksessa käytetään lähiopetusta, työsaliharjoituksia, työpaikkaohjausta, valmentajaopettajan vierailuja ja mobiiliohjausta. Teoria- ja työsaliopetukseen kuuluu sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisen syventäminen kiitettävälle tasolle. Opiskelija osallistuu tavoitteiden mukaan oppilaitoskohtaiseen ja valtakunnalliseen kilpailuvalmennukseen. Opiskelija osallistuu tavoitteiden mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin. Matematiikka: Monimutkaiset yhtälöt Soveltava matematiikka Fysiikka: Sähköoppi Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Dokumenttien laadinta Puheviestintä Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta, puheviestintä Työelämätaidot Työelämätaidot Ammattitaidon osoittamistavat (eperusteet) Ammattiosaamisen näytön kuvaus Kansallisen tai kansainvälisen kilpailun kilpailutehtävä. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Rakennusautomaatio ja tietotekniset järjestelmät 15 osp Ammattitaitovaatimukset Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset: Yleiskaapelointityöt Opiskelija / tutkinnon suorittaja: osaa yleiskaapelointiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaaviot osaa asentaa yleiskaapeloinnin parikaapelit valmistajan ohjeiden mukaan ottaen huomioon emc- suojaukseen liittyvät vaatimukset osaa mitata yleiskaapelointiverkon standardin mukaisesti siihen soveltuvalla testerillä ja korjata mittauksissa mahdollisesti havaitut viat sekä laatia tarvittavat dokumentit

18 Murtoilmaisujärjestelmäasennukset Opiskelija / tutkinnon suorittaja: osaa yleisimmät murtoilmaisujärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaavion osaa murtoilmaisujärjestelmän yleisimmät komponentit kuten esim. ir- ilmaisimet, ovikoskettimet, sisä- ja ulkosireenin, näppäimistön ja rikosilmoitinkeskuksen tuntee jonkin murtoilmaisujärjestelmän kaapelit ja osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mukaan. Antennijärjestelmäasennukset Opiskelija / tutkinnon suorittaja: osaa yleisimmät antennijärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaavion tietää lähetinverkon taajuudet ja kanavaniput sekä tähti 800 verkon komponentit osaa asentaa antenniverkon kaapeloinnin piirustusten ja kaavioiden mukaan sekä suunnata antennin kenttävoimakkuusmittarin avulla parhaan tuloksen antavaan lähettimeen tuntee antenniverkon komponentit kuten jaottimen, haaroittimen, pääterasian ja vahvistimen osaa mitata pientalon antenniverkon ja tulkita mittaustuloksista antenniverkon kuntoisuuden. Kiinteistöautomaatiojärjestelmät: Säätötekniikan perusosaaminen Opiskelija / tutkinnon suorittaja: ymmärtää automaatiojärjestelmän tarkoituksen kiinteistöautomaatiossa. Hän ymmärtää säätötekniikasta P- ja PI- säädön tietää säätökaavioissa esitetyt piirrosmerkit ja ymmärtää toimintaselostuksen perusteella kysymyksessä olevan laitteiston toiminnan ymmärtää säätökaavion ohjaukset, lukitukset ja säädöt osaa hahmottaa säätökaaviosta, missä esitetyt komponentit sijaitsevat prosessissa. Sähköjärjestelmäasennukset Opiskelija / tutkinnon suorittaja: osaa ohjatusti kaapeloida ja kytkeä automaatiojärjestelmään liittyvältä jakokeskukselta lähtevät ryhmäjohdot. osaa kaapeloida ja kytkeä taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin huomioiden emc- suojauksen toteutumisen. osaa merkitä kaapelit asianmukaisin merkein ja kytkeä ne piirustusten mukaan jakokeskukseen sekä toimilaitteisiin suunnitelmien ja asennusohjeiden mukaan Yhteinen keskeinen osaaminen 17 osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti Arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys) Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee ohjattuna valitsee tilanteeseen tilanteeseen sopivan tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi saamiseksi. tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta toimii ohjattuna toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti arvioi ohjattuna omaa työtään. selviytyy työtehtävästä oma-aloitteisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi. selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti. kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi arvioi omaa työtään. arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen

19 18 - työskentelee välttäen turhaa hävikkiä - pyrkii työskentelyssään kustannus- ja materiaalitehokkuuteen - työskentelee kustannus- ja materiaalitehokkaasti Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden mukaisesti arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta työn edetessä sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Työvälineiden ja materiaalin hallinta käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna - valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla. valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen materiaali- ja energiatehokkuuden Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Piirustusten tulkitseminen Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit - osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti. paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja kaavioista eri komponentit - osaa luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. hyödyntää työssään sähköja/tai automaatio suunnitelmia ja kaavioita - osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa - toimii ohjattuna työryhmän jäsenenä tai ammattihenkilön työparina. ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen. - työskentelee omatoimisesti ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta - toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista. - työskentelee innovatiivisesti ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon - toimii innovatiivisesti ja sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toimintaa

20 19 Ammattietiikka - tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken - käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja - kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa. - käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan - on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa - neuvottelee mahdollisista poikkeamista. Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset - Yleiskaapelointi - Paloilmoitin- ja murtoilmoitinjärjestelmät - Antennijärjestelmät Kiinteistöautomaatiojärjestelmät - Säätötekniikan perusosaaminen - Sähköjärjestelmäasennukset - Järjestelmän anturien asennus ja käyttöönotto Opinnot suoritetaan työssäoppimispaikassa toimimalla asennusryhmän jäsenenä tai vastaavissa olosuhteissa työpajassa. Ohjauksessa käytetään työpaikkaohjausta, opettajan vierailuja ja mobiiliohjausta. Matematiikka: Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Fysiikka: Sähköoppi Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Työselostuksen laatiminen Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä perustustöitä koululla tai työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija suorittaa kerrostalon yleis- ja antennikaapeloinnin talojakamolta kerrosjakamolle ja asuntoihin sekä järjestelmän käyttöönottomittaukset ja dokumentoinnin asiakkaan mukaan joko työpaikalla tai oppilaitoksessa. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu.

21 Teollisuusautomaatio 15 osp Ammattitaitovaatimukset Sähkömoottori- releohjaus ja logiikkaohjausasennukset Opiskelija / tutkinnon suorittaja osaa laatia pää- ja ohjausvirtakaavion 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmoja taajuusmuuttajakäyttöiseen moottorilähtöön osaa asentaa valmiiden kuvien avulla 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin osaa käyttää ohjelmoitavaa logiikkaa ja sen ohjelmointiympäristöä 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin toimintaparametrien asettamiseen osaa käyttää ja kytkeä raja- ja lähestymiskytkimiä em. kytkentöjä tehdessään tietää moottorikäyttöjen tarvitseman ylikuormitus- ja oikosulku-suojauksen periaatteet ja osaa varmistaa suojalaitteiden sopivuuden ja säätää suojalaitteet oikein moottorin kilpiarvon ja kirjallisen apumateriaalin tietojen avulla Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset Opiskelija / tutkinnon suorittaja osaa peruskomponenttien, kuten ohjausventtiilin ja sylinterin rakenteet ja toiminta-periaatteet sekä niiden asennus-, säätö- ja ohjaustavat. osaa lukea hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioita osaa tehdä hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien asennus-, käyntiinajo-, huolto- ja korjaustehtäviä. osaa selvittää järjestelmän toimintatavan kaavioiden avulla. osaa kaavioista selvittää työliikeradat, säätöjen vaikutukset ja etsiä toimintahäiriöiden syitä vikatilanteissa ja tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä osaa tehdä venttiileihin liittyviä yksinkertaisia ohjauksia ja säätöjä, kuten toimisuunnan muutoksen. 20 Arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys) Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee ohjattuna valitsee tilanteeseen tilanteeseen sopivan tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi saamiseksi. tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta toimii ohjattuna toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti arvioi ohjattuna omaa työtään. - työskentelee välttäen turhaa hävikkiä selviytyy työtehtävästä oma-aloitteisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi. selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti. kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi arvioi omaa työtään. arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen - pyrkii työskentelyssään - työskentelee kustannus- ja kustannus- ja materiaalitehokkaasti materiaalitehokkuuteen

22 21 Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden mukaisesti arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta työn edetessä sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Työvälineiden ja materiaalin hallinta käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna - valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla. valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen materiaali- ja energiatehokkuuden Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Piirustusten tulkitseminen Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit - osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti. paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja kaavioista eri komponentit - osaa luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. hyödyntää työssään sähköja/tai automaatio suunnitelmia ja kaavioita - osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa - toimii ohjattuna työryhmän jäsenenä tai ammattihenkilön työparina. - tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken - käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen. - työskentelee omatoimisesti ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta - toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön - kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa. - käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista. - työskentelee innovatiivisesti ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon - toimii innovatiivisesti ja sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toimintaa - on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa - neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

23 22 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Pneumatiikan perusteet - Komponentit ja kytkennät - Simulointi Logiikalla ohjattu pneumatiikka - Kytkentöjen toteutus logiikalla Kuljetinsovellukset - Kuljetinsovellukset Kunnossapito - Ennakoivan kunnossapidon periaatteet - Ennakoivan kunnossapidon - mittaukset - Ennakoivan kunnossapidon seuranta Ammattitaidon osoittamistavat Opinnot suoritetaan työssäoppimispaikassa toimimalla asennusryhmän jäsenenä tai vastaavissa olosuhteissa työpajassa. Ohjauksessa käytetään työpaikkaohjausta, opettajan vierailuja ja mobiiliohjausta. Ennakoivan kunnossapidon teoreettinen opetus. Kunnossapitomittauksien teko työsalissa ja mittaustulosten tulkinta. Matematiikka: Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Fysiikka: Sähköoppi Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Työselostuksen laatiminen Englanti: Käyttöohjeiden ja datalehtien (user manual and data sheet) lukeminen ja tulkinta Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Opiskelija tekee pneumaattisen kytkennän ja toteuttaa ohjauksen ohjelmoitavalla logiikalla joko työpaikalla tai oppilaitoksessa. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu..

24 Sähkölaitteiden tuotanto, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija / tutkinnon suorittaja 23 osaa työskennellä sähkölaitetuotannon yksittäisissä työtehtävissä ja tuotantolinjan tehtävissä toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti. osaa sähkölaitetuotannossa olevien koneiden käytön ja toiminnan sekä vaadittavat työmenetelmät osaa käynnistää yksittäisen tuotantokoneen tai tuotantolinjan, sekä tehdä siihen pieniä toiminnallisia muutoksia osaa suorittaa tuotannollista ajoa linjalla olevilla koneilla sekä tehdä koneille vaadittavia testauksia ja säätöjä osaa huoltaa tuotantolaitteita osaa käyttää ja varastoida erilaisia tuotantomateriaaleja (sähköalan komponentit, yms.) osaa käsitellä komponentteja (ESD, varastointi, kosteus, kuivaus, yms.) osaa hylättyjen tuotteiden yrityskohtaisten hyödyntämisjärjestelmien käytön tietää tuotantolaitoksessa käytettävät hyväksyntäkriteerit (standardit, juottaminen, työvälineiden käyttö) osaa suorittaa tarvittavia testauksia hallitsee sähkölaitetuotannossa tarvittavan englannin kielen taidon työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita. Arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys) Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee ohjattuna valitsee tilanteeseen tilanteeseen sopivan tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi saamiseksi. tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta toimii ohjattuna toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti arvioi ohjattuna omaa työtään. - työskentelee välttäen turhaa hävikkiä selviytyy työtehtävästä oma-aloitteisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi. selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti. kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi arvioi omaa työtään. arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen - pyrkii työskentelyssään - työskentelee kustannus- ja kustannus- ja materiaalitehokkaasti materiaalitehokkuuteen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden mukaisesti arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta työn edetessä sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Työvälineiden ja materiaalin hallinta käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet

25 24 - valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla. käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen materiaali- ja energiatehokkuuden Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Piirustusten tulkitseminen Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit - osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti. paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja kaavioista eri komponentit - osaa luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. hyödyntää työssään sähköja/tai automaatio suunnitelmia ja kaavioita - osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa - toimii ohjattuna työryhmän jäsenenä tai ammattihenkilön työparina. - tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken - käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen. - työskentelee omatoimisesti ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta - toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön - kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa. - käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista. - työskentelee innovatiivisesti ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon - toimii innovatiivisesti ja sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toimintaa - on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa - neuvottelee mahdollisista poikkeamista. Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Sähkölaitteiden tuotannon tehtävät ja menetelmät Tuotantolaitteiden käyttö, huolto ja säätö Materiaalien varastointi Testaukset ja mittaukset Opinnot suoritetaan työssäoppimispaikassa yrityksen toimintatapojen mukaisesti tai vastaavissa olosuhteissa työpajassa. Ohjauksessa käytetään työpaikkaohjausta, opettajan vierailuja ja mobiiliohjausta

26 25 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä perustustöitä koululla tai työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tuotannon ammattiosaamisennäyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla, jossa opiskelija työskentelee työpaikan asettamien ehtojen mukaisesti tuotantotehtävässä. Hän toimii itsenäisesti tai ryhmässä yksittäisessä tehtävässä tai tuotantolinjalla. Opiskelija osaa valita tarvittavat komponentit ja laatia dokumentaation tekemästään työstä ja suorittamistaan mittauksista, osaa noudattaa juotosvaatimuksia ja tuntee käytössään olevat työvälineet ja mittausinstrumentit. Hän osoittaa osaavansa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteet, käytön ja säätämisen käsikirjojen avulla myös englanniksi sekä työskentelee työ- ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti huomioiden työympäristön siisteyden sekä työyhteisön. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu Sähköverkostoasennustekniikka 15 osp Ammattitaitovaatimukset Työturvallisuus osaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa hyväksytysti tai osoittaa omaavansa voimassa olevan SFS 6002 standardin mukaisen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen, Työturvallisuuskeskuksen määrittelemä työturvallisuuskortti koulutuksen ja Tiehallinnon tieturva 1 korttikoulutuksen osaa alan yleiset työturvallisuusvaatimukset ja säädökset ja miten niitä toteutetaan käytännössä osaa ohjattuna käyttää työturvallisuusvaatimusten mukaisesti verkostoasennuksen eri työvaiheissa tarvittavia koneita ja laitteita. osaa käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja laitteita osaa ohjattuna kytkeä työkohteen jännitteettömäksi sekä varmistaa ja todeta työkohteen jännitteettömyys määräysten mukaan osaa ohjattuna käyttää työmaadoituksessa tarvittavia välineitä työkohteen maadoittamiseksi ymmärtää maadoituksen ja potentiaalitasauksen merkityksen suurjännitelaitteissa käyttäjän kosketusjännitesuojauksessa. osaa ohjattuna suorittaa käyttöönottotarkastukset osaa asennustöitä tehdessään ottaa huomioon taloudellisuuden, laatuajattelun ja hyvän asiakaspalvelun osaa ohjattuna huolehtia tarvittavista liikennemerkeistä ja muista merkinnöistä sekä suojauksista ulkopuolisia varten.

27 Maakaapeliasennukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa selvittää sähköpiirustusten työsuunnitelmien ja verkostokarttojen avulla tarvittavien suurjännitekaapelien tyypit ja määrät tuntee yleisimmät kaapelit ja tietää niiden käyttökohteet, rakenteet, sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet, kuten sallitut vetolujuudet ja taivutussäteet, sekä asennusolosuhdevaatimukset osaa ohjattuna valvoa kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt osaa toimia työryhmässä, joka asentaa suurjännitemaakaapelin maahan tai veteen huomioiden kaapelien määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin osaa ohjattuna toimia työryhmän jäsenenä asennettaessa suurjännitekaapelien jatkoja ja päätteitä osaa tehdä ohjattuna muuntamoihin liittyviä rakennus-, asennus- ja kytkentätöitä piirustusten ja työsuunnitelmien mukaisesti osaa käyttää muuntamotöissä tarvittavia työvälineitä, laitteita ja tarvikkeita. osaa toimia työryhmässä, joka asentaa tele- ja tietojärjestelmien kaapeleita maahan tai veteen huomioiden kaapelien määräysten mukaisen mekaanisen suojauksen sekä suojaetäisyydet muihin kaapeleihin ja rakenteisiin Yhteinen keskeinen osaaminen 26 osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti Arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta (yrittäjyys) Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valitsee ohjattuna valitsee tilanteeseen tilanteeseen sopivan tarkoituksenmukaisen työmenetelmän ja välineet työmenetelmän ja välineet hyväksyttävän lopputuloksen hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi saamiseksi. tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta toimii ohjattuna toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti arvioi ohjattuna omaa työtään. - työskentelee välttäen turhaa hävikkiä selviytyy työtehtävästä oma-aloitteisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja välineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi. selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien omaaloitteisesti ja itsenäisesti. kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi arvioi omaa työtään. arvioi omaa työtään laatuvaatimuksiin perustuen - pyrkii työskentelyssään - työskentelee kustannus- ja kustannus- ja materiaalitehokkaasti materiaalitehokkuuteen Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden mukaisesti arvioi valitsemiensa työmenetelmien soveltuvuutta työn edetessä sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Työvälineiden ja materiaalin hallinta käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjattuna käyttää ja huoltaa työvälineitä oma-aloitteisesti ohjeiden mukaisesti valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa

28 27 - valitsee ja käyttää tarvikkeita ja materiaaleja annettujen dokumenttien ja ohjeiden mukaan käyttää tarvikkeita ja materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla. käyttämänsä välineet käyttää tarvikkeita ja materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti ottaen materiaali- ja energiatehokkuuden Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Piirustusten tulkitseminen Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tunnistaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmien ja kaavioiden avulla tärkeimmät komponentit - osaa ohjattuna etsiä ja käyttää työhönsä liittyvää tietoa sekä esittää sen ymmärrettävästi suullisesti tai kirjallisesti. paikantaa sähkö- ja/tai automaatio suunnitelmista ja kaavioista eri komponentit - osaa luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. hyödyntää työssään sähköja/tai automaatio suunnitelmia ja kaavioita - osaa arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä tehdä johtopäätöksiä Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä tarvitsee ohjausta tavallisimpien ongelmatilanteiden ratkaisuissa - toimii ohjattuna työryhmän jäsenenä tai ammattihenkilön työparina. - tekee annetut tehtävät loppuun tai ilmoittaa ja selvittää, miksi työ on jäänyt kesken - käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa työaikoja ottaa vastuun oman toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet selviytyy tavallisimmista ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja hyödyntäen. - työskentelee omatoimisesti ja varmistaa tarvittaessa valintansa ohjaajalta - toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja sopeutuu työyhteisöön - kykenee yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa. - käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaan kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön selviytyy itsenäisesti yllättävistäkin ongelmatilanteista. - työskentelee innovatiivisesti ja uutta luovasti ottaen ympäristön odotukset huomioon - toimii innovatiivisesti ja sopeutuu luontevasti työyhteisöön ja tukee sen toimintaa - on yhteistyökykyinen ja halukas yhteistyöhön ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa - neuvottelee mahdollisista poikkeamista.

29 28 Työkokonaisuudet ja niiden oppimistavoitteet Ohjaussuunnitelma Yhteisten opintojen integraatio 19 osp Työturvallisuus osaaminen -työturvallisuus säädökset -turvallinen työskentely -jännitteettömyyden toteaminen -työmaadoitus Maakaapeliasennukset -sähköpiirustukset -maadoitus/potentiaalintasaus -käyttöönottomittaukset -asennusmääräykset -jakokeskukset -telemaakaapelit -maakaapelit Ammattitaidon osoittamistavat Sähköverkostoasennukset opitaan työssäoppimispaikalla toimimalla asennusryhmän jäsenenä. Tarvittaessa maakaapelijatkokset tehdään työsaliharjoituksena. Ohjauksessa käytetään työpaikkaohjausta, opettajan vierailuja ja mobiiliohjausta. Matematiikka: Peruslaskutoimituksien ja prosenttilaskujen toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Äidinkieli: Käyttöohjeiden luku Työselostuksen laatiminen Englanti: Käyttöohjeiden lukeminen ja tulkinta Liikunta: Sähköasentajan työkuvan erityispiirteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä perustustöitä koululla tai työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Sähköverkostoasennustekniikan ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla työpaikan asettamien ohjeiden, työtehtävien ja olosuhteiden mukaisesti. asennustyöryhmän jäsenenä. Opiskelija osoittaa osaavansa tehdä verkostoasennustöitä ohjatusti alaan liittyvien lakien, asetusten, standardien ja ohjeiden mukaisesti. Hän osaa käyttää verkostoasennuksen työkaluja ja laitteita ohjatusti alan turvallisuus vaatimusten mukaisesti, oikeilla työtavoilla sekä käyttää ohjeiden mukaisia suojaimia työssään. Opiskelija pitää työympäristön siistinä, toimii kustannustehokkaasti ja huomioi työyhteisön muut jäsenet omassa toiminnassaan. Mahdollinen etenemisehto Pakollinen tutkinnon osa sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp suoritettu.

30 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 osp) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 5 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija - osaa viestiä erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ohjeen antaminen ja kuunteleminen o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen opintojen edetessä o toisen henkilön ohjaaminen ja opastus, esim. sähköasennustyön käytön opastus asiakaspalvelutilanteet o erilaisten asiakasryhmien kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen o ongelmatilanteiden ratkaiseminen, hankalien asiakastilanteiden hallitseminen ja selvittäminen ammattitaitoisesti o virhetilanteissa toimiminen o tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänenkäyttö o palautteen vastaanottaminen neuvottelutaidot o työyhteisön sisäiset neuvottelut o asiakkaan kohtaaminen ja asiakkaan kanssa neuvottelu ja keskustelu o haastattelut, esim. työhaastattelu o kokouskäytännöt, esim. työmaakokous o palaveri, esim. työmaapalaveri erilaiset ammatilliset esittelyt o työsuorituksen esittely, turvallisuuteen liittyvät esittelyt o oman alan esitteleminen o digitaalisten työvälineiden käyttäminen esitysten tukena ymmärtää sähköalaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen o erilaisten ohjeiden ja muiden ammatin kannalta tärkeiden tekstien ymmärtäminen o diagrammien, tilastojen, piirustusten, kaavioiden, kojeluetteloiden ja dokumenttien ymmärtäminen o alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen o kirjastokäynti tarvittaessa osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita o tiedostaa lähdemerkintöjä ja tekijänoikeuksia koskevat määräykset o lähdekritiikki osaa hyödyntää mediaa sekä verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi o sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisympäristönä ja oman ammattiosaamisen esittelyssä

31 30 esimerkiksi omien taitojen tai työssäoppimisen esiintuominen blogin muodossa nettietiketti osaa tarvittaessa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita o luetunymmärtäminen ja lukutekniikat o muistiinpanotekniikan hallitseminen ja hyödyntäminen sähköalan aiheiden ja sisältöjen sisäistämisessä, kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta o koevastaustekniikka osaa tuottaa sähköalaan liittyviä keskeisiä kirjallisia töitä o oikeakielisyyden ja ammattisanaston hallinta o ammatin kannalta keskeisten käsitteiden hallinta o työn ja työtilanteiden raportointi, esim. työmaapäiväkirja, käyttöönottotarkastuspöytäkirja o tekstin ymmärtämisen osoittaminen kirjallisesti o suunnitelmien ja muiden alan kannalta tärkeiden asiakirjojen laatiminen, esim. huolto-ohjeet, tarvikelistat, tarjous, tarjouspyyntö, lasku, reklamaatio ja asukastiedote osaa arvioida viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen sähköalan ja ammatin kannalta o palautteen antaminen ja vastaanottaminen osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan o kokoaa opiskelujen ajan kirjallista tai digitaalista portfoliota äidinkielen taidoistaan ja niiden kehittymisestä Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sähkö- ja automaatiotekniikan pakollisiin tutkinnon osiin sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp, sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp, osaamisalan, sähköasentaja sähköja energiatekniikka 30 osp ja osaamisalan, automaatioasentaja kappaletavara-automaatio 30 osp ja prosessiautomaatio 30 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. talotyömaaopetukseen tai työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla esim. osana ammattiosaamisen näyttöä Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet)

32 Oppimistavoitteet Opiskelija osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa - työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen: tervehdykset, työpaikan esittely / yritysesittely työajat, palkkaus työtehtävät työturvallisuus työkalut ja materiaalit koneiden ja laitteiden käyttöohjeet - itsestä ja opinnoista kertominen, CV ymmärtää molempien kansallisten kielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. - kielen ja kulttuurin merkitys Suomessa ja Pohjoismaissa pohjoismainen yhteistyö 31 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sähkö- ja automaatiotekniikan pakollisiin tutkinnon osiin sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp, sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp, osaamisalan, sähköasentaja sähköja energiatekniikka 30 osp ja osaamisalan, automaatioasentaja kappaletavara-automaatio 30 osp ja prosessiautomaatio 30 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja- menetelmiä hyödyntäen. Oppimisympäristöinä voi olla luokkatila, monitoimitila, atk-luokka, tai talotyömaa tai työsali. Osa tunneista voidaan integroida mm. työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Vieraat kielet, englanti 2 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan - kohteliaisuusfraasit ja small talk asiakaspalvelussa, työpaikan esitteleminen ja uuden työntekijän perehdyttäminen, työsuhteeseen liittyvät asiat englanniksi, työnhakuun liittyvät asiakirjat ja valmius työhönottohaastatteluun englanniksi, oman opinto- ja työhistorian selvittäminen osaa käyttää oman alan työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä - hallitsee pääpiirteittäin tieto- ja tietoliikennetekniikan alalla edellytettävän ammattikielen (erilaiset työselosteet ja raportit esimerkiksi tietokoneen purkaminen/kokoonpano, sähköturvallisuusohjeet myös englanniksi, erikoistyökalujen käytön kuvaaminen, materiaalit esimerkiksi erilaiset kaapelit tietoverkkojen rakentamisessa)

33 32 osaa hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä - pystyy hakemaan omaan ammattialaansa liittyvää tietoa myös englanninkielisistä tietolähteistä osaa toimia monikielisessä ja kulttuurisessa ympäristössä - saa valmiudet toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työyhteisöissä joissa yhteisenä kielenä on englanti sekä suoriutuu työssäoppimisesta ulkomailla Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sähkö- ja automaatiotekniikan pakollisiin tutkinnon osiin sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp, sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp, osaamisalan, sähköasentaja sähköja energiatekniikka 30 osp ja osaamisalan, automaatioasentaja kappaletavara-automaatio 30 osp ja prosessiautomaatio 30 osp. Ohjaussuunnitelma Englannin kielen osaaminen voidaan hankkia erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten kontaktiopiskelussa, integroituna ammatillisiin opintoihin esim. työsalissa, verkko-opinnoissa esim. blogia pitämällä ja työssäoppimassa ulkomailla siitä laadittavien raporttien kautta. Oppimisen ohjaamisessa voidaan kontaktiopiskelun ohella käyttää myös verkossa tai erilaisten mobiililaitteiden välityksellä tapahtuvaa ohjausta. Erilaisia opetusmenetelmiä voivat olla erilaiset suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät, yksilö- ja ryhmätehtävät, yhteistoiminnalliset tehtävät ja projektit. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkatila, monitoimitila, työssäoppimispaikka ja erilaiset sähköiset opetusympäristöt kuten blogi ja verkkokurssi. Oppimissisältöjä voidaan integroida työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin ja työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Osaamisen arviointi Englannin osaaminen osoitetaan ohjaajan määrittämillä suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla. Osaamista voi osoittaa myös työssäoppimisen ja siihen mahdollisesti liittyvien ammatillisen osaamisen näyttöjen yhteydessä Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa o peruslaskutoimitukset ilman laskinta, murtoluvut ja käänteisluvut esim. sähkön suureiden laskeminen

34 33 virtapiirilaskut mm. kokonaisresistanssi o Prosenttilaskenta ja verranto esim. hyötysuhteen laskeminen sähkötehon ja muuntajien kannalta, sähkövirtojen ja jännitteiden jakautuminen virtapiireissä arkielämän prosenttilaskut (palkkaverotus, alv) o mittayksiköiden muunnokset kerrannaisyksikköjen ja kymmenpotenssien käyttö sähkön yksiköissä osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia esim. sähkömateriaalien käyttö huoneiston pinta- alojen ja tilavuuksien perusteella kuten lämmityskaapelien ja saunan kiuastehon laskemisessa osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti o trigonometriset funktiot ja Pythagoraan lause esim. vaihtovirtalaskut osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa o peruslaskutoimitukset, toisen asteen yhtälö (vaillinainen), verranto, kymmenpotenssimuoto ja yksikkömuunnokset, kertolaskujen muistikolmiot, prosenttilaskenta osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sisällöllisesti kaikkiin pakollisiin sähkö- ja automaatiotekniikan ammatillisiin tutkinnon osiin. Ohjaussuunnitelma Matematiikan opiskelu vaatii ajattelun ja keskittymisen työrauhaa sekä ympäristöä, jossa voidaan rauhassa pohtia ja miettiä matemaattisia ongelmia ja niiden ratkaisemista. Tämän takia matematiikan opiskelu suoritetaan pääosin teorialuokassa tai tilassa, jossa nämä edellytykset toteutuvat. Oppimisympäristö vaatii myös välineistön, jossa opettaja voi tehokkaan opiskelun vuoksi esittää ratkaisuja helposti kaikille (liitutaulun). Matematiikan sisältöön perehtyminen on myös erityisen mahdollista sähköisten medioiden kautta (Dataprojektori, Netin esimerkit ja videoklipit, powerpoint esitykset, omien tablettien käyttö). Oppimisen menetelmät ovat havainnollistava opetus ja uusien asioiden esittely ja erityisesti aiheeseen liittyvien tehtävien teko yksin (itseoppiminen), ryhmissä (vertaistuki) sekä opettajan auttamisen kautta. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan kirjallisella näytöllä sekä tunneilla tehdyillä tehtävillä.

35 Fysiikka ja kemia 2 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia suureen käsite tuntee lämpöopin ja sähköopin lainalaisuuksia o mm. työ, teho, Ohmin laki, sarjaan- ja rinnankytkentä, kokonaisresistanssi o jännite, vaihtojännite, vaihtovirta o lämpöenergia ja ominaislämpökapasiteetti energiatehokkuus ja energian säästäminen o mm. hyötysuhde o rakennusten lämmitysmuodot ja niiden energiakulutus sekä energialuokitukset o energiamuodot, sähköenergian kulutuksen muodostuminen, tuotteen elinkaari ja kestäväkehitys osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia alkuaineiden ominaisuuksia, erityisesti metallit metallien sähkökemiallinen jännitesarja kemiallisten virtalähteiden yhdisteet ja sähkökemialliset reaktiot, sähkökemiallinen pari sähkönjohtavuus (erityisesti kupari), metallisidos hapettumis- ja pelkistymisreaktiot, yksinkertaiset reaktioyhtälöt o piirilevyjen valmistuksen kemialliset reaktiot, niihin liittyvien syövyttävien aineiden käsittely osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. Kemikaalien varoitusmerkit ja käyttöturvallisuustiedotteet, kemiallisten aineiden käsittely ja suojautuminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sisällöllisesti kaikkiin pakollisiin sähkö- ja automaatiotekniikan ammatillisiin tutkinnon osiin. Oppimistavoitteet ja ohjaussuunnitelma 34 Fysiikan ja Kemian opiskelu vaatii ajattelun ja keskittymisen työrauhaa sekä ympäristöä, jossa voidaan rauhassa pohtia ja miettiä fysiikkaan ja kemiaan liittyviä asioita ja niiden ratkaisemista. Tämän takia fysiikan ja kemian suoritetaan pääosin teorialuokassa tai tilassa, jossa nämä edellytykset toteutuvat. Oppimisympäristöä parantaa välineistö, jolla opettaja voi havainnollistaa fysiikan ja kemian sisältöjä käytännössä. Tehokkaan opiskelun vuoksi on tarpeen mahdollisuus esittää asioita helposti kaikille kirjoittamalla (liitutaulu, dokukamera, datatykki). Fysiikan ja kemian sisältöön perehtyminen on myös erityisen mahdollista sähköisten medioiden kautta (dataprojektori avulla internetin esimerkit ja videoklipit, powerpoint esitykset, omien tablettien käyttö). Oppimisen menetelmät ovat havainnollistava opetus ja uusien asioiden esittely ja erityisesti aiheeseen liittyvien tehtävien teko yksin (itseoppiminen), ryhmissä (vertaistuki) sekä opettajan auttamisen kautta. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan kirjallisella näytöllä sekä tunneilla tehdyillä tehtävillä.

36 3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita - Salpauksen sähköiset palvelut esimerkiksi koulutuskeskuksen sivujen käyttö, pakki, ressu - oppimisympäristöt Salpauksessa: moodle, sähköposti, selainohjelmat osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään - selaimen historiatietojen poistaminen - salasanojen käyttö - sosiaalisen median käyttö osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti - oman materiaalin oikeudet - muiden tuottaman materiaalin hyödyntäminen vs. plagiointi - pankkiasiointi - palomuurit ja virustorjunta osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot. - tiedostomuodon valinta ja vaihtaminen esimerkiksi.docx,.pdf - liitetiedoston lähettäminen - tiedostojen pakkaaminen Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Voidaan integroida ammattiaineen pakollisiin tutkinnon osiin. Ohjaussuunnitelma 35 Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi ja oppimispäiväkirja. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä.

37 3.3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon - kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet Suomessa: Ikärajat, vaalit, perusoikeudet, päätöksenteko, turvallisuus, osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen - yhdenvertaisuus, oikeusjärjestelmä osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä - työvoimatoimisto, opiskelijan tuet, verotus, oman talouden hallinta hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona - sosiaalisen median käyttö tiedonhaussa ja vertailussa osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana - yhteiskunnan palvelujen käyttäminen tarvittaessa Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sähkö- ja automaatiotekniikan pakollisiin tutkinnon osiin sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp, sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp, osaamisalan, sähköasentaja sähköja energiatekniikka 30 osp ja osaamisalan, automaatioasentaja kappaletavara-automaatio 30 osp ja prosessiautomaatio 30 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja - menetelmiä hyödyntäen. Se voidaan suorittaa ATK-luokassa, teorialuokassa sekä vierailemalla eri kohteissa koulun sisällä tai koulun ulkopuolella Opetus ja ohjausmenetelminä käytetään mm. projektioppimista, pelejä, simulaatiot, luennot, itseoppiminen, verkko-oppiminen, portfolio, oppimispäiväkirja sekä erilaista yhteistoiminnallista oppimista Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä itsearviointi

38 Työelämätaidot 1 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet, 1 osp 37 Opiskelija osaa hakea itsellensä työpaikkaa - hakee itsellensä työssäoppimistyöpaikkaa tai työpaikkaa ja saa sen osaa kuvata työehtosopimusjärjestelmää sekä tuntee työlainsäädäntöä ja tietää työsopimuksen keskeiset asiat - työsopimusjärjestelmään perehtyminen ja laillisen työsopimuksen tunnistaminen osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta - tuntee yrityksen organisaation ja toimintamallit - huolehtii omasta ja työympäristönsä työturvallisuudesta ja siisteydestä osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan - tekee työt sovitusti ja laadukkaasti Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sähkö- ja automaatiotekniikan pakollisiin tutkinnon osiin sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp, sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp, osaamisalan, sähköasentaja sähköja energiatekniikka 30 osp ja osaamisalan, automaatioasentaja kappaletavara-automaatio 30 osp ja prosessiautomaatio 30 osp. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan kirjallisilla (suullisilla) näytöillä Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia - oman liikeidean luominen osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi - realististen mahdollisuuksien selvittäminen sekä ympäristön että oman itsensä kohdalta osaa selvittää omia ammatillisia verkostoja - oman ammattialan verkostojen tunteminen osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet - kannattavan liiketoiminnan mittarit ja perusteet osaa arvioida oman yrittäjyyden ja oman yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle - kansantalouden kiertokulku

39 38 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sähkö- ja automaatiotekniikan pakollisiin tutkinnon osiin sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp, sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp, osaamisalan, sähköasentaja sähköja energiatekniikka 30 osp ja osaamisalan, automaatioasentaja kappaletavara-automaatio 30 osp ja prosessiautomaatio 30 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida työn opetukseen ja työssäoppimiseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa muun muassa verkkoalustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla muun muassa luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi, harjoitusyritys, osuuskunta ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan erilaisilla suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa laatia itselle terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti, osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään osallistuu alkutesteihin ja haastatteluun sekä pitää elämäntapapäiväkirjaa ja tekee niiden tulosten perusteella henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti huomioi liikunnan toteutuksessa sähköalan työn vaatimukset (esim. hankalat työasennot, istuma/seisomatyön) osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset pitää TOP-jaksolla ravintopäiväkirjaa ja tekee sen pohjalta omien ravintotottumustensa arvion ja kehittämissuunnitelman hakee tietoa tupakoinnin ja päihteiden terveysvaikutuksista ja pyrkii edistämään terveyttään hakemansa tiedon pohjalta osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille perehtyy tärkeimpiin ihmissuhteiden, mielenterveyden ja seksuaaliterveyden välisiin yhteyksiin osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia

40 osallistuu oppilaitoksessa järjestettäviin teemapäiviin, SAKU-toimintaan sekä oppilaitoksen muuhun hyvinvointitoimintaan osallistujana ja/tai suunnittelijana ja järjestäjänä 39 osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä tekee TOP-jaksolla oman alansa toimintatapojen ja toimintaympäristön turvallisuuskartoituksen osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua. noudattaa oppilaitoksen ja sähköalan työturvallisuusohjeita ja harjoittelee sekä käyttää työn fyysistä sekä psyykkistä kuormitusta vähentäviä työtapoja hallitsee oman alansa ja yleiset ensiaputaidot Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon, sähköasentaja/automaatioasentaja, pakolliseen tutkinnon osaan, sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp. ja sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan suullisilla ja kirjallisilla tehtävillä mm. hyvinvointisuunnitelma, ravintopäiväkirja, ja käytännön toiminnalla liikunnassa, harrastustoiminnassa ja työssäoppimisessa. Liikunnan ja terveystiedon osaamispisteitä voidaan sisällyttää TYKY-passin opintoihin. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien sekä käytännön liikunta-, harrastus- ja työssäoppimistoiminnan perusteella. Tämän tutkinnonosan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t tarvittaessa yhteistyössä työssäoppimisjakson työnohjaajan ja työssäoppimisjaksoa ohjaavan opettajan kanssa. 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7osp Kulttuurien tuntemus 3 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistää omalta osaltaan tasa-arvoa ja kaikkien yhdenvertaista kohtelua - toimii eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa osaa tervehtiä, vastaanottaa vieraita ja keskustella heidän kanssaan osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua tilanteen mukaisesti ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla

41 - osaa ottaa huomioon toiminnassaan sopivuuden rajat sekä miesten ja naisten erilaiset roolit, pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös kirjoittamattomat säännöt ja menettelytavat 40 osaa tunnistaa eri kulttuurien peruspiirteitä ja kulttuurista monimuotoisuutta rakennusalalla - esittelee toisten kulttuurien edustajille maansa yleisiä kulttuuripiirteitä, kuten keskeistä historiaa, nähtävyyksiä, taiteita, urheilusaavutuksia ja viihdettä ja rakennuskulttuuria osaa ottaa huomioon eri kulttuuriryhmien keskeiset traditiot ja niiden vaikutukset toimintaan rakennusalalla - tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä, -hierarkiassa ja työhön liittyvässä suhdetoiminnassa ja käyttäytyy asiallisesti tavallisissa työpaikalla esiin tulevissa tilanteissa, erityisesti asiakaspalvelussa osaa välittää alansa historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailla niitä muiden kulttuurien piirteisiin - pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista tapahtumista ja suhteuttaa kotiseutunsa ja maansa merkittäviä tapahtumia ja aikakausia naapurimaiden ja maailman historiaan Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu pakollisiin ammatillisiiin tutkinnon osiin. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työssäoppimisjaksoille, mahdollisesti ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen aikana. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkkoalaustalla tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka, erilaiset tapahtumat kuten näyttelyt, elokuvat, yhteiset monikulttuuriset tilaisuudet. Osaamisen arviointi - opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin - osallistuminen erilaisiin monikulttuurisiin tilaisuuksiin ja raportointi niistä - omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista - osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin Taide ja kulttuuri 3 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja osaa hyödyntää niitä - ymmärtää taiteen- ja kulttuurin merkityksen - tuntee alan historiaa, perinteitä ja muuttuneita käytäntöjä sekä vertailee niitä muiden kulttuurien piirteisiin - tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä - hyväksyy erilaisuutta ja toimii suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi omassa työskentelyympäristössään

42 41 osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, teatterin, kirjallisuuden, median, tanssin, kuvataiteen tai käsityön keinoin) - on tietoinen taidehistorian suuntaviivoista - osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, osaa antaa niistä asiallista ja kriittistä palautetta - tulkitsee muiden tekemiä eri taiteenalojen teoksia esim. taidenäyttelyissä - valmistaa omia tuotoksia eri tekniikoilla osoittaen omaa ideointikykyä osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alansa vakiintuneita käytäntöjä. - tuntee alan käsityöperinteen - hakee tietoa alan ajankohtaisista suuntauksista ymmärtäen sen vaikutukset elinympäristön viihtyisyyteen osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset. - arvostaa ja vaalii kulttuuriperintöä, huolehtii ympäristön siisteydestä osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan alalla ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään. - suunnittelee alan jonkin työvaiheen yksityiskohdan kuvallisesti ja kirjallisesti - osallistuu eri yhteistyökumppaneiden kanssa oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävien tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan, esim. Saku-kulttuurikilpailut Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan alan pakollisiin tutkinnon osiin. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. yrityskäynteihin. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi - opiskelijan osallistuminen ryhmäkeskusteluihin - osallistuminen kulttuuritapahtumiin ja raportointi niistä - omat kirjalliset ja kuvalliset tuotokset annetuista aiheista - osallistuminen palautekeskusteluun ja itsearviointiin

43 Etiikka 3 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija arvot, elämänkatsomukset - omat valinnat ja niiden perustelu - valintojen seurausten arviointi - arvovalintojen pohjalta oman elämän pohdinta normit - normiristiriitojen käsittely tiedonhankina ammattieettisistä peruskysymyksistä - ammattialan ongelmatilanteiden tunnistaminen, käsitteleminen - näkemysten esittäminen 42 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Psykologia 3 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa hahmottaa sen, mitä psykologia on - psykologia moniulotteisena tieteenalana, eri tutkimussuunnista tietää psykologian erilaisista tutkimusmenetelmistä ja alueista - tutkimusmenetelmiä - Tutkimusalueita tietää ikäkausipsykologiasta painotus: murrosikä, varhainen aikuisuus saa tietoa persoonallisuuspiirteiden ja temperamenttipiirteiden määräytymisestä - persoonallisuuspiirteet ja temperamenttipiirteet persoonallisuuspiirteiden vaikutus omaan elämään temperamenttipiirteiden vaikutus omaan elämään

44 oppii hahmottamaan oman käyttäytymisen perustana olevia tekijöitä - oma käyttäytyminen 43 Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroidaan eri ammattialojen sisältöihin alasta riippuen. Ohjaussuunnitelma Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, verkkokurssi, portfolio, oppimispäiväkirja ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla Ympäristöosaaminen 3 osp Osaamistavoitteet (eperusteet) Arviointi (eperusteet) Oppimistavoitteet Opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia sähkö- ja automaatiotekniikan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - sähkö- ja automaatiotekniikalla käytössä olevien laatu, ympäristö ja turvallisuusjärjestelmien perustuntemus. - Kestävän kehityksen periaatteiden perusymmärrys hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren - Elinkaariajattelun perusymmärrys osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen - Ymmärtää mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus. osaa sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla - Ilmastonmuutoksen perusteet. osaa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta ja ehkäisee jätteiden syntyä - Työvälineiden ja materiaalien energia-, kierrätys- ja materiaaliystävällinen valitseminen. osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään - sähkö- ja automaatiotekniikan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden huomiointi työtehtävissä. osaa lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet sähkö- ja automaatiotekniikalla. - Tuntee oman alan tuotteiden ja materiaalien uusiokäytön perusteet. Integroitu seuraaviin ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu sisällöllisesti kaikkiin pakollisiin sähkö- ja automaatioasentajan ammatillisiin tutkinnon osiin.

45 Ohjaussuunnitelma 44 Tämän tutkinnon osan osa-alueen opetus toteutetaan pääsääntöisesti erillisinä ympäristöosaamisen kursseina. Tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan kontaktiopetuksella, sekä suullisilla, kirjallisilla ja verkkopohjaisilla tehtävillä. Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaamisen näytöt voidaan antaa kontaktiopetuksessa, verkkoympäristöissä tai mahdollisuuksien mukaan mobiilisovelluksilla. Osaamisen arvioi ainetta opettava/-t opettaja/-t. 3.5 Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat (16 osp) Toteutetaan Koulutuskeskus Salpauksen erillisen valintatarjottimen mukaan.

46 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp. AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 4.1. Ammatillisia tutkinnon osia Ammatillisia tutkinnon osia, (eperusteet) 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, (eperusteet) 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja, (eperusteet) Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja, (eperusteet) 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia, (eperusteet) 5. TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia.

47 6. LIITTEET 46 LIITTEET Liite 2 A automaatiotekniikan tutkinnon automaatioasentajan osaamisalan moduulisuunnitelma, 3 vuotinen (Nastola) Liite 2 A automaatiotekniikan tutkinnon automaatioasentajan osaamisalan moduulisuunnitelma, 3 vuotinen (Lahti) Liite 2 A automaatiotekniikan tutkinnon sähköasentajan osaamisalan moduulisuunnitelma, 3 vuotinen (Lahti ja Heinola) Liite 2 B automaatiotekniikan tutkinnon automaatioasentajan osaamisalan moduulisuunnitelma, 2 vuotinen (Nastola) Liite 2 B automaatiotekniikan tutkinnon automaatioasentajan osaamisalan moduulisuunnitelma, 2 vuotinen (Lahti) Liite 2 B automaatiotekniikan tutkinnon sähköasentajan osaamisalan moduulisuunnitelma, 2 vuotinen (Lahti ja Heinola) Liite 3 Tutkinnon toteuttamissuunnitelma automaatioasentajan osaamisala (Nastola) Liite 3 Tutkinnon toteuttamissuunnitelma automaatioasentajan osaamisala (Lahti) Liite 3 Tutkinnon toteuttamissuunnitelma sähköasentajan osaamisala (Lahti ja Heinola) Liite 4 Polkujen kuvaus automaatioasentaja (Nastola) Liite 4 Polkujen kuvaus automaatioasentaja (Lahti) Liite 4 Polkujen kuvaus sähköasentaja (Lahti) Liite 4 Polkujen kuvaus sähköasentaja (Heinola)

48 47 Jaksosuunnitelma, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja 3 v, Nastola Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV 1 automaatiotekniika n perusosaaminen automaatiotekniika n perusosaaminen automaatiotekniika n perusosaaminen automaatiotekniika n perusosaaminen Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 2 automaatioasennu kset automaatioasennu kset Kappaletavaraautomaatio Kappaletavaraautomaatio Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 3 Yhteiset valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

49 48 Jaksosuunnitelma, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja 2 v, Nastola Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV 1 automaatiotekniika n perusosaaminen automaatiotekniika n perusosaaminen automaatiotekniika n perusosaaminen automaatiotekniika n perusosaaminen Valinnaiset tutkinnon osat 2 automaatioasennu kset automaatioasennu kset Kappaletavaraautomaatio Kappaletavaraautomaatio Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

50 Jaksosuunnitelma, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja 3 v, Lahti 49 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV 1 automaatiotekniika n perusosaaminen Yhteiset tutkinnon osat automaatiotekniika n perusosaaminen Yhteiset tutkinnon osat automaatiotekniika n perusosaaminen Yhteiset tutkinnon osat Sähköja automaa tioteknii kan perusos aaminen Sähköja automaa tioteknii kan perusos aaminen automaatioasennu kset automaatioasennu kset automaatioasennu kset 2 automaatioasennu kset Prosessiautomaati o Prosessiautomaati o automaatioasennu kset Prosessiautomaati o Valinnaiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Prosessiautomaati o Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 3 Prosessiautomaati o Prosessiautomaati o Valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Prosessiautomaati o Valinnaiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

51 50 Jaksouunnitelma, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja 2 v, Lahti Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV 1 automaatiotekniika n perusosaaminen Valinnaiset tutkinnon osat automaatiotekniika n perusosaaminen Valinnaiset tutkinnon osat automaatiotekniika n perusosaaminen Valinnaiset tutkinnon osat Sähköja automaa tioteknii kan perusos aaminen Sähköja automaa tioteknii kan perusos aaminen automaatioasennu kset automaatioasennu kset automaatioasennu kset automaatioasennu kset 2 Prosessiautomaati o Prosessiautomaati o Prosessiautomaati o Prosessiautomaati o Vaihtoehtoisesti tutkinnon osat toteutus työssäoppiminen / Jakso V kesäaikana Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

52 Jaksosuunnitelma, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja 3 v 51 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV 1 automaatiotekniika n perusosaaminen Yhteiset tutkinnon osat automaatiotekniika n perusosaaminen Yhteiset tutkinnon osat automaatiotekniika n perusosaaminen Yhteiset tutkinnon osat Sähköja automaa tioteknii kan perusos aaminen Sähköja automaa tioteknii kan perusos aaminen 2 automaatioasennu kset automaatioasennu kset automaatioasennu kset energiatekniikka automaatioasennu kset automaatioasennu kset Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat energiatekniikka Yhteiset tutkinnon osat 3 energiatekniikka Valinnaiset tutkinnon osat energiatekniikka energiatekniikka energiatekniikka Vapaasti valittavat tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

53 Jaksosuunnitelma, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja 2 v 52 Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV 1 automaatiotekniika n perusosaaminen Valinnaiset tutkinnon osat automaatiotekniika n perusosaaminen Valinnaiset tutkinnon osat automaatiotekniika n perusosaaminen Valinnaiset tutkinnon osat Sähköja automaa tioteknii kan perusos aaminen Sähköja automaa tioteknii kan perusos aaminen 2 automaatioasennu kset energiatekniikka automaatioasennu kset energiatekniikka automaatioasennu kset energiatekniikka Vaihtoehtoisesti tutkinnon osat toteutus työssäoppiminen / Jakso V kesäaikana Työssäoppiminen Oppilaitos Yhteiset tutkinnon osat

54 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, automaatioasentaja 3 v, Nastola 53 Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 105 osp automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp Valaistuskytkennän materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 1. vuosi 4. jakso n. 1 vk automaatioasennukset 30 osp Sähkökeskuksen materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 2. vuosi 2. jakso n. 1 vk Kappaletavara-automaatio 30 osp Kuljettimen tai manipulaattorin sähköistys ja ohjaus logiikalla. Dokumentointi, materiaalien valinta, ohjelmointi ja testaus. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista. 2. vuosi 4. jakso n. 1 vk Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp Kiinteistöjen automaatioja tietojärjestelmät 30 osp Kiinteistön automaatiojärjestelmän asennus,konfigurointi ja käyttöönotto. Yleis- ja antennikaapeloinnin suorittaminen talojakamolta kerrosjakamoille ja asuntoihin ja järjestelmän käyttöönotto-mittaukset ja dokumentointi asiakkaan mukaan. 3. vuosi n. 1 vk Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelutyöt. 3. vuosi n. 1 vk Huoltopalvelut 15 osp Sähköalan huoltotehtävä, työn vastaanotto, kustannusarvio, korjaustoimenpiteet ja työn luovutus sekä dokumentointi. 3. vuosi n. 1 vk Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Perehtyminen työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä työyhteisön työturvallisuusriskien ja työergonomiakysymysten arviointi oman työn osalta. 3. vuosi n. 1 vk Yrityksessä toimiminen 15 osp Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. 3. vuosi n. 1 vk Huippuosaajana toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näyttö automaatiotekniikan työtilanteissa, kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailutilanteissa tehtävän mukaan 3. vuosi n. 1 vk Rakennusautomaatio ja tietotekniset järjestelmät 15 osp Kerrostalon yleis- ja antennikaapeloinnin suorittaminen talojakamolta kerrosjakamoille ja asuntoihin sekä järjestelmän käyttöönottomittaukset ja dokumentointi asiakkaan mukaan. 3. vuosi n. 1 vk Teollisuusautomaatio 15 osp Sähköpneumaattisen kytkennän rakentaminen. Ohjaus logiikalla. Dokumentointi. 3.vuosi n. 1 vk

55 54 Sähkölaitteiden tuotanto 15 osp Sähkölaitteiden tuotannon työtehtävässä toimiminen. 3. vuosi n. 1 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi 2. jakso n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi 2. jakso n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 10 osp Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys, tms) Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, automaatioasentaja 2 v, Nastola Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 105 osp automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp Valaistuskytkennän materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 1. vuosi 4. jakso n. 1 vk automaatioasennukset 30 osp Sähkökeskuksen materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 2. vuosi 2. jakso n. 1 vk Kappaletavara-automaatio 30 osp Kuljettimen tai manipulaattorin sähköistys ja ohjaus logiikalla. Dokumentointi, materiaalien valinta, ohjelmointi ja testaus. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista. 2. vuosi 4. jakso n. 1 vk Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp Kiinteistöjen automaatioja tietojärjestelmät 30 osp Kiinteistön automaatiojärjestelmän asennus,konfigurointi ja käyttöönotto. Yleis- ja antennikaapeloinnin suorittaminen talojakamolta kerrosjakamoille ja asuntoihin ja järjestelmän käyttöönotto-mittaukset ja dokumentointi asiakkaan mukaan. Kesäjakso n. 1 vk Huoltopalvelut 15 osp Sähköalan huoltotehtävä, työn vastaanotto, kustannusarvio, korjaustoimenpiteet ja työn luovutus sekä dokumentointi. Kesäjakso n. 1 vk Rakennusautomaatio ja tietotekniset järjestelmät 15 osp Kerrostalon yleis- ja antennikaapeloinnin suorittaminen talojakamolta kerrosjakamoille ja asuntoihin sekä järjestelmän käyttöönottomittaukset ja dokumentointi asiakkaan mukaan. Kesäjakso n. 1 vk

56 55 Teollisuusautomaatio 15 osp Sähköpneumaattisen kytkennän rakentaminen. Ohjaus logiikalla. Dokumentointi. Kesäjakso n. 1 vk Sähkölaitteiden tuotanto 15 osp Sähkölaitteiden tuotannon työtehtävässä toimiminen. Kesäjakso n. 1 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. vuosi n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. vuosi n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 10 osp Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys tms.)

57 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, automaatioasentaja 3 v, Lahti 56 Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 105 osp automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp Valaistuskytkennän materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 1. vuosi 4. jakso n. 1 vk automaatioasennukset 30 osp Sähkökeskuksen materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 2. vuosi 1. ja 4. jakso n. 1 vk Prosessiautomaatio 30 osp Sopivalla viritysmenetelmällä viritetään säädin ja otetaan prosessi käyttöön. Viritys tehdään kolmelle jatkuvan säädön säätömuodolle. Työ dokumentoidaan. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista.. 3. vuosi 4. jakso n. 1 vk Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelutyöt. 3. vuosi n. 1 vk Huoltopalvelut 15 osp Sähköalan huoltotehtävä, työn vastaanotto, kustannusarvio, korjaustoimenpiteet ja työn luovutus sekä dokumentointi. 3. vuosi n. 1 vk Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Perehtyminen työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä työyhteisön työturvallisuusriskien ja työergonomiakysymysten arviointi oman työn osalta. 3. vuosi n. 1 vk Yrityksessä toimiminen 15 osp Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. 3. vuosi n. 1 vk Huippuosaajana toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näyttö automaatiotekniikan työtilanteissa, kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailutilanteissa tehtävän mukaan 3. vuosi n. 1 vk Rakennusautomaatio ja tietotekniset järjestelmät 15 osp Kerrostalon yleis- ja antennikaapeloinnin suorittaminen talojakamolta kerrosjakamoille ja asuntoihin sekä järjestelmän käyttöönottomittaukset ja dokumentointi asiakkaan mukaan. 3. vuosi jakso n. 1 vk Teollisuusautomaatio 15 osp Sähköpneumaattisen kytkennän rakentaminen. Ohjaus logiikalla. Dokumentointi. 3. vuosi jakso n. 1 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi 2. jakso n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi 2. jakso n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 10 osp Ei ammattiosaamisen näyttöä

58 57 Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys, tms) Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, automaatioasentaja 2 v, Lahti Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 105 osp automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp Valaistuskytkennän materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 1. vuosi 4. jakso n. 1 vk automaatioasennukset 30 osp Sähkökeskuksen materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 2. vuosi 1. ja 4. jakso n. 1 vk Prosessiautomaatio 30 osp Sopivalla viritysmenetelmällä viritetään säädin ja otetaan prosessi käyttöön. Viritys tehdään kolmelle jatkuvan säädön säätömuodolle. Työ dokumentoidaan. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista.. 2. vuosi 4. jakso n. 1 vk Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp Huoltopalvelut 15 osp Sähköalan huoltotehtävä, työn vastaanotto, kustannusarvio, korjaustoimenpiteet ja työn luovutus sekä dokumentointi. 1. vuosi, 3 jakso tai kesäjakso n. 1 vk Rakennusautomaatio ja tietotekniset järjestelmät 15 osp Kerrostalon yleis- ja antennikaapeloinnin suorittaminen talojakamolta kerrosjakamoille ja asuntoihin sekä järjestelmän käyttöönottomittaukset ja dokumentointi asiakkaan mukaan. 1. vuosi 3. jakso n. 1 vk Teollisuusautomaatio 15 osp Sähköpneumaattisen kytkennän rakentaminen. Ohjaus logiikalla. Dokumentointi. 1. vuosi 3. jakso n. 1 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. vuosi n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. vuosi n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 10 osp Ei ammattiosaamisen näyttöä

59 Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys tms.) 58

60 59 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, sähköasentaja 3 v Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 105 osp automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp Valaistuskytkennän materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 1. vuosi 4. jakso n. 1 vk automaatioasennukset 30 osp Sähkökeskuksen materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista. 2. vuosi 2. ja 4. jakso n. 1 vk energiatekniikka 30 osp Kiinteistön sähköasennustyö. Itsenäinen ja määräysten mukainen suoritus. työturvallisuuden noudattaminen. Oikeiden työtapojen ja -välineiden käyttö. Piirustusten ja ohjeiden noudattaminen. Siisteys. Työyhteisön muiden jäsenten huomiointi. 3. vuosi 4.jakso n. 1 vk Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp Sähköverkostoasennukset (Lahti, Heinola) 30 osp Verkostoasennustyö. Itsenäinen ja määräysten mukainen suoritus. työturvallisuuden noudattaminen. Oikeiden työtapojen ja - välineiden käyttö. Piirustusten ja ohjeiden noudattaminen. Siisteys. Työyhteisön muiden jäsenten huomiointi. 3. vuosi, 4 jakso n. 1 vk Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelutyöt. 3. vuosi, 4 jakso n. 1 vk Huoltopalvelut 15 osp Sähköalan huoltotehtävä, työn vastaanotto, kustannusarvio, korjaustoimenpiteet ja työn luovutus sekä dokumentointi. 3. vuosi, 4 jakso n. 1 vk Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Perehtyminen työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä työyhteisön työturvallisuusriskien ja työergonomiakysymysten arviointi oman työn osalta. 3. vuosi, 4 jakso n. 1 vk Yrityksessä toimiminen 15 osp Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. 3. vuosi, 4 jakso n. 1 vk Huippuosaajana toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näyttö automaatiotekniikan työtilanteissa, kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailutilanteissa tehtävän mukaan 3. vuosi n. 1vk Rakennusautomaatio- ja tietotekniset järjestelmät (Lahti) 15 osp Kerrostalon yleis- ja antennikaapeloinnin suorittaminen talojakamolta kerrosjakamoille ja asuntoihin sekä järjestelmän käyttöönottomittaukset ja dokumentointi asiakkaan mukaan. 3. vuosi, 4 jakso n. 1 vk Teollisuusautomaatio (Heinola) 15 osp Sähköpneumaattisen kytkennän rakentaminen. Ohjaus logiikalla. Dokumentointi.. 3. vuosi, 3 jakso n. 1 vk

61 60 Sähköverkostoasennustek niikka (Lahti, Heinola) 15 osp Verkostoasennustyö. Itsenäinen ja määräysten mukainen suoritus. työturvallisuuden noudattaminen. Oikeiden työtapojen ja - välineiden käyttö. Piirustusten ja ohjeiden noudattaminen. 3. vuosi, 4. jakso n. 1 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. tai 3. vuosi n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. tai 3. vuosi n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 10 osp Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys tms.) Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, sähköasentaja 2 v Tutkinnon osa osp Ammattiosaamisen näytön kuvaus Tavoiteajankohta Kesto Pakolliset tutkinnon osat 105 osp automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp Valaistuskytkennän materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista 1. vuosi 4. jakso n. 1 vk automaatioasennukset 30 osp Sähkökeskuksen materiaalien valitseminen, kytkennän tekeminen, käyttöönottomittaus ja työn dokumentointi annetun kytkentäkaavion pohjalta. Mukana on parametrien laskemista ja ratkaisemista. 2. vuosi 2. ja 4. jakso n. 1 vk energiatekniikka 30 osp Kiinteistön sähköasennustyö. Itsenäinen ja määräysten mukainen suoritus. työturvallisuuden noudattaminen. Oikeiden työtapojen ja -välineiden käyttö. Piirustusten ja ohjeiden noudattaminen. Siisteys. Työyhteisön muiden jäsenten huomiointi. 2. vuosi 4.jakso n. 1 vk Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp Sähköverkostoasennukset (Lahti, Heinola) 30 osp Verkostoasennustyö. Itsenäinen ja määräysten mukainen suoritus. työturvallisuuden noudattaminen. Oikeiden työtapojen ja - välineiden käyttö. Piirustusten ja ohjeiden noudattaminen. Siisteys. Työyhteisön muiden jäsenten huomiointi. 1. vuosi, 3 jakso tai kesäjakso n. 1 vk

62 61 Huoltopalvelut 15 osp Sähköalan huoltotehtävä, työn vastaanotto, kustannusarvio, korjaustoimenpiteet ja työn luovutus sekä dokumentointi. 1. vuosi, 3 jakso tai kesäjakso n. 1 vk Rakennusautomaatio- ja tietotekniset järjestelmät (Lahti) 15 osp Kerrostalon yleis- ja antennikaapeloinnin suorittaminen talojakamolta kerrosjakamoille ja asuntoihin sekä järjestelmän käyttöönottomittaukset ja dokumentointi asiakkaan mukaan. 1. vuosi, 3 jakso tai kesäjakso n. 1 vk Teollisuusautomaatio (Heinola) 15 osp Sähköpneumaattisen kytkennän rakentaminen. Ohjaus logiikalla. Dokumentointi.. 1. vuosi, 3 jakso tai kesäjakso n. 1 vk Sähköverkostoasennustek niikka (Lahti, Heinola) 15 osp Verkostoasennustyö. Itsenäinen ja määräysten mukainen suoritus. työturvallisuuden noudattaminen. Oikeiden työtapojen ja - välineiden käyttö. Piirustusten ja ohjeiden noudattaminen. 1. vuosi, 3 jakso tai kesäjakso n. 1 vk Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. vuosi n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 15 osp Ammattiosaamisen näyttö 2. vuosi n. 1 vk Valinta hopsin mukaan 10 osp Ei ammattiosaamisen näyttöä Työssäoppimispaikka Oppilaitos Salpauksen työelämälähtöinen oppimisympäristö (projekti, liiketoimintayksikkö, harjoitusyritys tms.)

63 62

64 63

65 64

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto 2014

Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto 2014 Kelloalan osaamisala, kelloseppä Mikromekaniikan osaamisala, mikromekaanikko Määräys 48/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 29.9.2016 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön numero Hyväksymispäivä Hyväksytty

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, 120 ov Sähkö- ja automaatioalan koulutusohjelma Automaatioasentaja Sähköasentaja Hyväksytty

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan perustöitä sähkö- ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint

Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa Minna Bálint Perustetyön valmistelun taustat, aikataulu ja perusteiden valmistelutapa 23.11.2016 Minna Bálint Tutkinnon perusteiden uudistamisen reunaehdot Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI :. SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tekniikan ja liikenteen ala Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2014 Sähköasentaja Opetushallituksen perusteet 2014 Määräys

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7).03.2015 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Koodi: SÄH1 Päätös: LAO C69/2015 Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot