HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014"

Transkriptio

1 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola

2 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA YHTEENVETO HANKKEESTA HANKESUUNNITELMAN LAADINTA Hankesuunnitteluun osallistuneet henkilöt Pidetyt suunnittelukokoukset ja käytössä olleet asiakirjat Pinta-alakäsitteet HANKKEEN TARPEELLISUUS JA KIIREELLISYYS Hankkeen perustelut Nykyiset rakennukset, puutteet ja ongelmat... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.3 Rakennuksessa suoriteut tutkimukset, korjaukset ja muutostyöt Oppilasmäärät Vaikutukset jos hanketta ei toteuteta TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA Imago Toiminnan kuvaus ja tavoitteet Henkilökuntasuunnitelma RAKENNUSPAIKKA Sijainti ja omistus Alueen ominaisuudet Väestönsuojelu TOIMINNALLISET JA TEKNISET TAVOITTEET Yleistä Tilat Tilaohjelma ja laajuustiedot Tekniset järjestelmät, varusteet ja laitteet Ympäristö- ja elinkaaritavoitteet Ylläpito Erityishuomioita Piha-alueet HANKKEEN KUSTANNUKSET Rakennuskustannukset Toiminnan käynnistämiskustannukset Käyttö- ja ylläpitokustannukset RAHOITUS JA AIKATAULU Rahoitus Hankeaikataulu... 18

3 3 1. YHTEENVETO HANKKEESTA Perustiedot Oppilaitoksen / hankkeen nimi LYPA/Lyceiparkens skola, peruskorjaus Oppilaitoksen ylläpitäjä Porvoon kaupunki Kiinteistön omistaja Porvoon kaupunki Hankkeen toteuttaja Porvoon kaupunki/toimitilajohto Rakennuspaikan osoite Laivurinkatu 11/Piipankatu PORVOO Nykyinen ja suunniteltu toiminta Koulussa tulevat toimimaan ruotsinkielisen yhtenäiskoulun luokka-asteet 7-9. Koulun laskennallinen mitoitusoppilasmäärä on yhteensä 350 oppilasta. Koulu toimii 6-sarjaisena. Opetustilat mitoitetaan 18 perusopetusryhmälle ja lisäksi kolmelle (3) erityisopetusryhmälle. Mitoitus sovitetaan Porvoon ruotsinkielisten koulujen kouluverkkoselvityksen tuloksiin. Tässä hankesuunnitelmassa on tutkittu koulun tilojen tarjoamat lähtökohdat. Koulurakennuksessa toimii suun terveydenhuollon tilat (uusi osa) sekä vanhassa osassa ruotsinkielisen kansalaisopiston hallinto- ja opiskelutiloja. Perustelut Nykyinen koulurakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa, vanha osa vuonna 1979 ja uusi osa Vanhassa osassa on havaittu pysyviä sisäilmaongelmia jonka johdosta koulun tiloja on jouduttu sulkemaan. Uudella osalla vastaavia ongelmia ei ole. Sisäilmatutkimukset on tehnyt Halton Oy Koulun toiminnan tarpeellisuus ruotsinkielisenä keskustakouluna on kiistaton. Vanhan osan kunto on huono ja koulurakennuksessa kokonaisuutena on toiminnallisia puutteita. Tämän johdosta koulun peruskorjaus on välttämätön ja kiireellinen. Tekniset korjaustarpeet ja puutteet: - Ilmanvaihdon puutteellisuus - Vanhan osan ulkovaippa (ulkoseinät ja ikkunat) - Vesikatto - Energiatalous Toiminnalliset puutteet: - Tarve isolle keskeistilalle - Opettajien tilat ahtaat ja puutteelliset, huono sijainti - Sisäyhteys uuden ja vanhan osan välillä toisessa kerroksessa puuttuu - Puutteita opetustiloissa: pienryhmätilojen puuttuminen, opetustilojen varustetaso Vaihtoehtoiset toteutusmallit Vaihtoehtoa nykytilojen korjaamiselle ei ole löydettävissä Laajuus Tilaohjelman hyötyala 4085 hym 2 Tavoitebruttoala 8120 brm 2 Kustannusarvio Rakennuskustannukset ovat Ramboll Finland Oy:n päivätyn kustannusarvion mukaan (alv 0%). Kustannusarvio ei sisällä irtaimistokustannuksia eikä kustannuksia väistötiloista. Toimitilajohto on tehnyt päivätyn yhteenvedon hankesuunnitteluvaiheen kustannusarviosta johon edellä mainitut kustannukset on huomioitu. Hankkeen kokonnaiskustannus on Vuokrakustannukset Pääomavuokra: Sidotun pääoma (3,0 %) /vuosi

4 4 Korjausvastike (1,75 %) /vuosi Käyttövuokra /vuosi Vuokra yhteensä /vuosi Aikataulu Hanke- ja tarvesuunnitelma Peruskorjauksen suunnittelu 9/2014-5/2015 Rakentaminen 9/2015 Käyttöönotto 12/ HANKESUUNNITELMAN LAADINTA 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet henkilöt Työryhmä koulutustoimi: Li-Lo Söderholm Lyceiparkens skola, rehtori Bertil Stör Lyceiparkens skola, kouluisäntä tekninen ja ympäristötoimi: Markku Partanen Börje Boström Birgitta Creutziger Hankesuunnittelukonsultti Iiro Toivonen Kari Lomperi Vesa Jermilä Jukka Huttunen kaupunginarkkitehti, Toimitilajohto toimitilajohtaja Toimitilajohto ruokahuollon päällikkö ark tsto Iiro Toivonen Oy/arkkitehtisuunnittelu FCG-/rakennesuunnittelu WISE-Group Oy/LVI-suunnittelu Edec Oy/sähkösuunnittelu Lisäksi hankesuunnittelun yhteydessä on kuultu koulun henkilökuntaa sekä Itä-Uudenmaan pelastusviranomaisia, kunnallistekniikan edustajia ja Porvoon Vesi ja Energia Oy:tä. 2.2 Pidetyt suunnittelukokoukset ja käytössä olleet asiakirjat Suunnittelukokouksia on pidetty hankesuunnitelmavaiheessa. Kohteeseen on tehty tutustumiskäyntejä ja tiloista on neuvoteltu koulun käyttäjien kanssa koskien rakennuksen teknistä kuntoa ja rakenteissa esiintyviä ongelmia samoin kuin tilojen toiminnallisia puutteita. Käytössä ovat olleet seuraavat lähteet: - Porvoon kaupungin investointiohjelma Borgå Skol-info Porvoon ruotsinkielisen koulutustoimen oppilasennuste 2013/3 - Porvoon kaupungin keittiöiden kehittämissuunnitelma 2010 ( ) - Lyceiparkens skola olosuhdekartoitus, Haltonin raportti Muistio sisäilmaneuvottelusta Pinta-alakäsitteet Tekstissä ja liitteissä on käytetty seuraavia pinta-alakäsitteitä: ohjelma-ala ohm 2, hyötyala (hym²), kerrosala (kem²), bruttoala (brm²). ohm² OHJELMA-ALA = toimintaan tarvittavien huoneitten ja tilojen pinta-ala. Käsitettä käytetään vain ohjelmointivaiheessa, kun ei vielä ole konkreettisia suunnitelmia. Ohjelma-alaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa. hym² HYÖTYALA (= ohjelma-ala) Suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu toimintaan tarvittavien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Hyötyalaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa.

5 5 kem² KERROSALA = käytettävissä oleva/käytetty rakennusoikeus Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettaviksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua kerrosalaa (MRL 132/1999, 115, 1. mom.). Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250mm, saa rakennuksen kerrosala ylittää rakennettavaksi sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran (3. mom.). Momentti 3. koskee jälkeen vahvistettuja asemakaavoja. Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteistöjen arviokirjoissa, jne. brm² BRUTTOALA = hyötyala (tai ohjelma-ala) + käytävät, kevyet väliseinät, porrashuoneet, tekniset tilat sekä rakenteiden ja hormien ala. Kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoala voidaan laskea kerrostasoalojen summana. 3. HANKKEEN TARPEELLISUUS JA KIIREELLISYYS 3.1 Hankkeen perustelut Rakennuksessa on teknisiä ja toiminnallisia korjaustarpeita ja puutteita, jotka edellyttävät peruskorjausta. Koulun vanhan osan sisätiloihin on tehty joitain korjaus- ja muutostöitä, mutta varsinaista peruskorjausta rakennuksessa ei ole suoritettu. Rakennuksen vanhimman osan ilmanvaihto on uusittava. Se ei täytä nykyvaatimuksia: ei ilmanvaihtojärjestelmän osalta eikä energiansäästöä ajatellen. Ilmanvaihdon puutteellisuus ja tilojen merkittävä alipaineisuus aiheuttavat myös sisäilmaongelmia, jonka johdosta rakennuksen käyttäjät oireilevat. Vanhan osan julkisivut on uusittava. Julkisivun tiilikerros on rapautunut ja ikkunoitten vesipellit vuotavat. Tiilijulkisivu 1970-luvulta on korjattava vastaamaan tämän päivän energiatehokkuusvaatimuksia. Vanhan osan ikkunat on myös uusittava. Koulun tilat ovat toiminnallisesti puutteelliset ja riittämättömät, jotta koulu voisi toimia tehokkaasti. Oppilasmäärän ei ennusteitten mukaan katsota kasvavan. Se tulee vakiintumaan 350 oppilaaseen (ks kouluverkkoselvitys). Opettajien tiloja on liian vähän ja ne sijaitsevat toiminnan kannalta huonosti. Opetustiloja tarvitaan lisää ja opetusmetodiikan muuttuessa koulun opetustilat eivät myöskään enää täytä nykyisten opetusmetodien asettamia vaatimuksia. Koulussa tarvitaan iso keskeistila nykyisen aularuokasalin tilalle. Kulku koulun uudemman siiven opetustiloista vanhan puolen tiloihin on ainoastaan opetustilojen kautta. Tilojen peruskorjauksen suunnittelu käsittää tilojen viihtyisyyden ja toimivuuden parantamisen, ilmanvaihdon uusimisen, rakenteitten korjaamisen energiatehokkuusvaatimusten mukaisiksi ja vanhan osan julkisivujen uusiminen. 3.2 Nykyiset rakennukset, puutteet ja ongelmat Lyceiparkens skola on rakennettu kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe 1979 suunnittelijana arkkitehtitoimisto Oy Kaupunkisuunnittelu Ab/arkkitehti Arno Savela ja myöhäisempi vaihe vuonna 2004, suunnittelijana Porvoon kaupungin talo-osasto/ arkkitehti Timo Mattelmäki. Ensimmäinen ja toinen rakennusvaihe muodostavat yhden koulurakennuksen. Vanhan osan rakenne pääpiirteittäin: Rakennejärjestelmänä ovat teräsbetonipilarit ja teräsbetonipalkit. Teräsbetoniväliseinät ovat osittain kantavia.

6 6 Rakennus on perustettu teräsbetonipaalujen ja paikalla valettujen anturoiden varaan, alapohja on kantava, lämmöneristeenä 100mm solupolystyreeni. Uuden osan salaojitus on liitetty vanhan osan salaojitukseen, jota on uusittu. Sokkelit ovat paikallavalettuja teräsbetonisokkeleita. Alapohja: Vanhan osan alapohja on osittain ryömintätilainen alapohja (AP2). Ryömintätilan tuuletuksen riittävyys tulee tarkistaa. Runko: Rakennuksen runko on pääosin elementtirakenteinen pilari-palkkirunko. Porrashuoneen ja osa ulko- ja väliseinistä ovat kantavia elementtiseiniä. Kellarin seinät ja väestönsuojan seinät ovat paikalla valettuja. Välipohja on pääosin ontelolaattaa. Liikuntasalin kattopalkit ovat liimapuuta ja niissä on havaittu aiempina vuosina taipumia. Syksyllä 2013 tehdyissä mittauksissa ei kuitenkaan poikkeavia taipumia todettu. Uusintamittaukset tehdään keväällä 2014, kun lumikuormat ovat suurimmillaan. Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili rakenne. Sisäpuolella 130mm KAHI-kivi ja ulkopuolella tumman ruskea poltettu tiili. Lämmöneristeenä on 100 mm mineraalivilla. Julkisivun tuuletus puuttuu. Yläpohjan kantavana rakenteena on puurakenteiset kattotuolit, yläpohjan rakenteena ovat ontelolaattaelementit. Lämmöneristeenä on mineraalivilla. Julkisivut: Julkisivumateriaalina on tumman ruskea poltettu tiili. Muurauksessa on ajalle tyypillisiä aiheita ja detaljiikkaa. Osana ikkunanvaihdon suunnittelua on koemielessä julkisivun osaa pellitetty. Vesikatteena on maalattu konesaumattu rivipeltikate. Ikkunat ovat puurakenteiset kaksipuitteiset sisään aukeavat ikkunat. Ulkopuitteessa on yksinkertainen lasitus ja sisäpuitteessa on kaksinkertainen umpiolasi. Pintakäsittelynä on ruskea sivelykyllästys. Kiinteät ikkunat ovat kolmilasisia umpiolasielementtejä. Ikkunoiden kunto on huono ja eräitä ikkunoita on koemielessä vaihdettu. Muuta: Ulko-ovet ovat maalattuja teräsrakenteisia lasiaukollisia ikkunoita, teräsprofiili vastaa lämpökatkaisematonta Forster-profiilia. Lasitus on yksinkertainen. Sisäovet ovat peruskuntoisia, joissa on normaalia kulumista. Sisäpinnat ovat yleisesti kuluneet ja kaipaavat päivitystä. Lattiapinnat ovat kuluneet ja käyttöikänsä lopussa. Osa lattiakatteista saattavat itsessään olla osasyynä havaittuun sisäilmaongelmaan. Sisäkattopinnat ovat akustolevykattojen osalta uusittavassa kunnossa. Käytetyt akustolevyt ovat reunoiltaan pinnoittamattomia levyjä, jotka ovat yleisesti havaittu merkittäväksi sisäilmaongelman aiheuttajaksi. Eräissä tiloissa on myös kattolevytyksiä, joiden huolto ja pölyttäminä pito on käytännössä mahdotonta. Tällaiset rakennelmat ovat myös osana aiheuttamassa pölyn leviämistä sisäilmaan ja siten osa sisäilmaongelmaa. Maalatut pinnat ovat pääsääntöisesti kohtalaisessa kunnossa. Kiinto- ja irtokalusteiden kunto vaihtelee. Kalusteilla ei ole rakennuksen ajankohtaan liittyvää rakennushistoriallista arvoa, mikä puoltaisi niiden säilyttämistä.

7 7 Peruskorjauksen yhteydessä kiintokalusteet uusitaan pääosin noudattaen kuitenkin rakennusajan tyyliä, väritystä ja henkeä. Tilaohjelmassa määritettävät uudet ja muuttuvat huonetilat kalustetaan uusin kalustein. Uusi osa: Uuden osan rakennejärjestelmän muodostaa teräsbetoniset elementtipilarit ja palkit. Ulkoseinien teräsbetoninen 150 mm sisäkuori on kantavana rakenteena (lukuun ottamatta liittymää vanhaan rakennukseen, jossa on teräsbetonipilarit). Kantavat väliseinät ovat teräsbetonia. Rakennus on perustettu teräsbetonipaalujen ja paaluanturoiden varaan, alapohja on 300 mm kantava ontelolaatta lämmöneristeenä 150 mm solupolystyreeni. Sokkelit ovat elementtirakenteisia teräsbetonisokkeleita. Ulkoseinät ovat teräsbetoni sandwich-elementtejä, sisäkuori kantava. Ulkopuolella on poltettu vaalea julkisivutiili. Lämmöneristeenä on 150 mm mineraalivilla. Rakenteen tuuletus lienee hoidettu uritetun villalevyn avulla. Yläpohjan kantavana rakenteena on puurakenteiset kattotuolit, yläpohja on ontelolaattaelementit. Lämmöneristeenä on 300 mm mineraalivilla. Julkisivut: Julkisivumateriaalina on vaalea poltettu tiili. Osalla julkisivupintaa on pellitettyjä ja rapattuja alueita. Vesikatteena on maalattu konesaumattu rivipeltikate. Ikkunat ovat puurakenteisia kaksipuitteisia sisään-sisään aukeavia ikkunoita. Sisäpuitteissa on kaksinkertainen umpiolasi ja ulkopuitteissa yksinkertainen konelasi. Pintakäsittelynä on valkoinen peittomaalaus. Ikkunoiden kunto on kohtalainen, mutta ne eivät täytä tämän päivän energiansäästövaatimuksia. Muuta: Ulko-ovet ovat maalattuja teräsrakenteisia lasiaukollisia ikkunoita, teräsprofiili vastaa Forsterprofiilia. Lasitus on kaksinkertainen umpiolasi. Tilamuutosten vuoksi ulko-oviin ei jouduta puuttumaan. Niiden mahdollisen uusimisen syy on energiatehokkuuden parantaminen. Sisäovet ovat peruskuntoisia ja niissä esiintyy käyntiongelmia, mm pariovet ovat useissa kohdin laskeutuneet. Sisäpinnat ovat käytön jäljiltä kuluneet ja kaipaavat uudistamista. Sisäkattopinnat ovat akustolevykattojen osalta uusittavassa kunnossa, alumiinikasettialakatot ovat kohtalaisessa kunnossa, mutta niissä on mekaanisen vaurion aiheuttamia jälkiä. Maalatut kattopinnat ovat pääsääntöisesti kohtalaisessa kunnossa. Teknisen työn tilassa on puukatto, joka tulee peruskorjauksen yhteydessä uusia sen sopimattomuuden vuoksi. Lattiapinnat ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta niiden vaihto on perusteltua yhtenäisen ilmaan aikaansaamiseksi vanhan osan kanssa. Uusia lattiapintoja valittaessa tulee kiinnittää huomiota katteiden kestävyyteen ja helppohoitoisuuteen. Kiinto- ja irtokalusteiden kunto vaihtelee. Rakennuksessa on sinne suunniteltuja kalusteita, mm penkkejä, jotka tulee palauttaa alkuperäiseen asuunsa ja säilyttää. Tilaohjelmassa määritettävät uudet ja muuttuvat huonetilat kalustetaan uusin kalustein.

8 8 Koulurakennus toimii kahdessa kerroksessa, vanhassa ja uudessa osassa. Koulun tilat ovat toiminnallisesti puutteelliset ja myös määrällisesti riittämättömät. Akuutti lisätilatarve on viisi opetustilaa ja toinen kotitalousluokka. Koulun tiloissa toimii myös ruotsinkielisen kansalaisopiston hallintotilat, jotka poistuvat 2014 sekä suun terveydenhuollon tilat. Toiminnalliset puutteet Koulun oppilasmäärän vakiintuessa 350 oppilaaseen (kouluverkkoselvitys) ja opetusmetodiikan muuttuessa koulun opetustilat vastaa nykyisiä opetusmetodeja ja opetustilojen määrä käy riittämättömäksi. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan myös pienempiä opetustiloja (OT2 ja OT1). Peru opetusryhmän muodostaa 25 oppilaan ryhmä. Nykyiset tilat eivät tarjoa mahdollisuutta toteuttaa koulun tavoitteita, joiden mukaan oppilaille tarjotaan monipuolisia työtapoja, edistetään luovuutta ja oppilaiden yksilöllisyyttä. Opetustilojen tulisi olla muunneltavia ja joustavia erilaisiin opetustilanteisiin ja tarpeisiin. Uuden ja vanhan osan välinen yhteys toimii kunnolla vain ensimmäisessä kerroksessa. Toisessa kerroksessa on kuljettava käsityöluokan ja kuvaamataidon luokan kautta, mikä häiritsee opetusta näissä tiloissa. Opetustoiminnan tilojen sijoittuminen rakennukseen hajalleen eri puolille rakennusta vaikeuttaa opetusta ja lisää sekä opettajien että oppilaiden sisäistä liikennettä. Myös eräät oppilastyöskentelyyn liittyvät tilat, kuten kirjasto, sijaitsevat epätarkoituksenmukaisesti oppimisympäristössä. Oppilashuollon tilat toimivat vanhan osan toisessa kerroksessa opinnonohjaajan tilaa lukuun ottamatta ja niiden yhteydessä toimii myös yksi erityisopetustila. Tilat ovat nykymuodossaan sokkeloiset ja vaikeasti käytettävät. Opinnonohjaajan tila on ensimmäisessä kerroksessa. Koulumiljöön merkitystä oppimistapahtumaan ei voi liiaksi korostaa. Nykyiset tilat ovat suljettuja ja yleiset (käytävät, aulat) tilat pääosin vain keinovalon varassa, kapeita ja pitkiä. Tekniset puutteet Rakennuksen ilmanvaihto ei täytä nykyistä vaatimustaloa: ei ilmanvaihtojärjestelmän osalta eikä energiansäästöä ajatellen. Ilmanvaihdon puutteellisuus ja tilojen merkittävä alipaineisuus aiheuttavat myös sisäilmaongelmia, jonka johdosta rakennuksen käyttäjät oireilevat. Toisena merkittävänä huonon sisäilman aiheuttajana ovat pintamateriaalit: lattiakatteet sekä alakattomateriaalit (kapseloimattomat akustovillalevyt, lauta-alakatot) sekä pölyä keräävät vaikeasti huolettavat rakenteet. Sisustuksessa on yksityiskohtia, jotka keräävät likaa ja pölyä, ja niitä on käytännössä mahdotonta siivota ja pitää pölyttöminä. Sisätilojen pintamateriaalit ovat uusimisen tarpeessa vanhalla osalla kauttaaltaan. Kellarissa on havaittavissa kosteusongelma, jonka johdosta kellaritila on nyt käyttökiellossa. Uudella puolella kerrostasojenvälinen ääneneristys on puutteellinen ja aiheuttaa ongelmia tilojen käytössä. Erityisen häiritsevää on teknisen työn luokan äänen kulkeutuminen runkoäänenä toisen kerroksen tiloihin. Vanhan osan ulkoseinärakenteessa on havaittavissa tuuletuksen ja heikon lämmöneristyksen puutteen aiheuttamaa julkisivutiilien rapautumista. Samoin vanhan osan ikkunat ja ulko-ovet ovat käyttöikänsä päässä.

9 9 Ulkotilat Koulun piha-alue on kokonaisuudessaan asfaltoitu. Paikoitusalueet sijaitsevat Rauhankadun ja Jokikadun sekä Piispankadun ja Jokikadun kulmaalueilla. Iltakäytössä sekä joukkuepelien aikana piha täyttyy ulkopuolisten käyttämistä autoista. Pallokenttä niiden välissä rajautuu Suvantokatuun. Pallokentän alueella sijaitsee rekkiteline ainoana voimailu/liikuntakalusteena. Polkupyörille on varattu oma tilansa Piispankadun suuntaisesti. Tila on riittävä, mutta siinä ei ole pyörille telineitä. Alueen keskellä on säilyttämisen arvoisia puita (kuusia ja yksi iso tammi). Korttelialueen reunoilla on muutamia puita, joista osa on poistettavia. Ulkotilaa vaivaa jäsentymättömyys ja virikkeettömyys. Jätehuolto sijaitsee keskellä pihaa, jolloin sen huoltoliikenne vaarantaa pihan käyttäjien turvallisuutta. 3.3 Rakennuksessa suoritetut tutkimukset, korjaukset ja muutostyöt Suoritetut tutkimukset Varsinaista rakennusteknistä selvitystä ei ole tehty. Halton on tehnyt kohteen olosuhdekartoituksen, josta raportti Raportissa on rakenteellisten avausten kautta selvitetty sisäilmaongelmien mahdollisia syitä. Selvitysten kohteena ovat olleet julkisivut sekä alapohja. Selvitykset on tehty sekä aistinvaraisesti että mittauksilla. Varsinaista mikrobikasvustoa ei havaittu lukuun ottamatta yhtä tilaa, jossa esiintynyttä mikrobikasvustoepäilyä. Alapohjassa ei havaittu tehty mikrobikasvustoa. Paikoin oli havaittavissa kondenssikosteutta. Kohonnut kondenssikosteus johtunee kylmän kalliopinnan aiheuttamasta kosteuden tiivistymisestä. Merkittävä havainto oli tilojen huomattava alipaineisuus. Tämän johdosta korvausilmaa ei saada hallitusti, vaan se vuotaa rakenteiden läpi. Tämä lienee yksi huonon sisäilman aiheuttaja. Toisena merkittävänä huonon sisäilman aiheuttajana ovat pintamateriaalit: lattian katteet sekä alakattomateriaalit (kapseloimattomat akustovillalevyt, lauta-alakatot) sekä pölyä keräävät vaikeasti huolettavat rakenteet: sisustuksessa on yksityiskohtia, jotka keräävät likaa ja pölyä, ja niitä on käytännössä mahdotonta siivota ja pitää pölyttöminä. Vanhalla osalla ulkoseinässä on havaittavissa merkittävää julkisivutiilen rapautumista. Tämä johtuu käytetystä ulkoseinärakenteesta, jossa lämmöneriste on riittämätön, noin 100 mm, eikä lämmöneristeen ja julkisivutiilen välissä ole lainkaan tuuletusta. Myös ikkunoiden vesipellit ovat, suoritetusta korjauksesta huolimatta, paikoin huonokuntoisia ja vesi pääsee seinärakenteeseen. Eräissä julkisivun osissa on myös rakenteita, jotka muodostavat kylmäsiltoja ja sitä kautta veden kondensoitumista rakenteen sisään. Uudella osalla vastaavanlaisia havaintoja ei ole. Vesikalusteiden kunto (vesikalusteita on vanhalla osalla vaihdettu mm wc-istuimet ja osa sekoittajia) ja viemärit ja vesijohtojen kunto tulee myös selvittää peruskorjausta suunniteltaessa (nyttemmin havaittu lisääntyvässä määrin vuotoja). Korjaukset Uuden osan rakentamisen yhteydessä vanhassa osassa on suoritettu laajennuksen vaatimia muutostöitä, mm yksi porrashuone on purettu ja rakennettu toiseen kerrokseen uusi ilmanvaihtokonehuone.

10 10 Suun terveydenhuollon tilat on pinnoiltaan uusittu Ruokalan keittiö on uusittu Vanhan osan ikkunoiden uusimista varten on tehty rakennuslupatasoinen suunnitelma, jolle ei ole haettu rakennuslupa. Muita vanhassa osassa suoritettuja korjauksia: Kellarin lattiapinta on hiottu ja pintakäsitelty vesihöyryn läpäisevällä pinnoitteella. Korjaus on tehty laajan vesivahingon jälkikorjauksena. Salaojat on uusittu ja sokkelin ympärille asennettu patolevyt Alapohjan alustilasta on poistettu orgaaninen maa-aines ja rakennusjätteet n mm. Pintaan asennettu n 200 mm sepelikerros. Alustilaan on asennettu koneellinen poisto (ei koske kellarin osuutta, jossa kosteusongelmia on nyt havaittavissa). Vesikattoa on korjattu mm poistamalla jalkarännit ja lappeen pellit uusittu. Syöksytorvet on uusittu ja liitetty suoraan sadevesiviemäriin. Ikkunoiden vesipellit on uusittu 2000, ongelmia osalla edelleen on. Osa sekoittajista ja kaikki wc-istuimet on uusittu vaiheittain. Pihalla on pysäköintipaikkoja lisätty uuden osan Suvantokadun puolelle. 3.4 Oppilasmäärät LYPA on Porvoon ruotsinkielinen kuusi-luokkasarjainen peruskoulun yläaste. Koulussa toimii vuosiluokat 7-9 ja perusopetusryhmiä on 18 ja erityisopetusryhmiä 3. Koulun laskennallinen mitoitusoppilasmäärä on 340 oppilasta (kouluverkkoselvitys) Oppilasmäärä on tällä hetkellä 337 oppilasta jakaantuen seuraavasti: 120 oppilasta (vuosiluokka 7), 105 oppilasta ja 120 oppilasta (vuosiluokka 9). Luokkia vuonna 2013, 6 (vuosiluokka 7), 5 (vuosiluokka 8) ja 7(vuosiluokka 9) eli yhteensä 18 perusopetusryhmää + 3 erityisopetusryhmää. Luokkia vuonna 2014, 6 (vuosiluokka 7), 6 (vuosiluokka 8) ja 9 (vuosiluokka 9) eli yhteensä 18 perusopetusryhmää + 3 erityisopetusryhmää. Opettajia on yhteensä 33 opettajaa, 8 tuntiopettajaa, 4 erikoisopettajaa sekä rehtori. Muuta henkilökuntaa: kouluavustajia 5, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, ruokapalveluesimies ja vahtimestari. Koulun oppilaaksiottoalueen muodostavat Porvoon keskusta, Kråkö, Grännäs, Ebbo, Sannäs, Pellinge Jackarby ja Illby. Osittain siihen kuuluvat myös Isnäs ja Pernå (kouluverkkoselvitys 2013). Koulukuljetusten piirissä on 46% oppilaista. LYPAn asema muuttuu, mikäli kouluverkkoselvityksen mukaisesti Strömborgskan koulun toiminta siirretään Västra Enhetsskolaniin. Strömborgskan koulun oppilaista jokin määrä saattaa siirtyä myös LYPAan. Edelläsanotun mukaisesti LYPAn oppilasmäärä tulee vakiintumaan jatkossa 350 oppilaaseen ja koulu tulee säilymään yläasteena. 3.5 Vaikutukset, jos hanketta ei toteuteta Mikäli hankkeeseen ei ryhdytä, joudutaan koulun toiminta siirtämään muualle; koska sisäilmaongelmien vuoksi koulu ei enää voi toimia nykyisissä tiloissa. Tilatarpeet joudutaan ratkaisemaan väliaikaisin tiloin ja järjestelyin, joissa koulun kasvatuksellisia tavoitteita on vaikea toteuttaa. Mikäli rakennusta ei korjata, joudutaan oppilaat sijoittamaan muihin Porvoon ruotsinkielisiin kouluihin. Tämä tulee olemaan erittäin hankalaa, koska myös toisen Porvoon ruotsinkielisen yläasteen koulun, Srtömborgska skolan eli Ströhön tilat ovat teknisesti huonokuntoiset ja tilat puutteelliset. Sröhön muuttamisesta osaksi ruotsinkielistä yhtenäiskoulua, Västra Enhetsskolaa ja sen tilojen siirtämisestä muualle on olemassa kaupunginhallituksen hyväksymä Västra Enhetsskolanin

11 11 hankesuunnitelma vuodelta Tällä hetkellä suunnitelmissa on Västra Enhetsskolanin siirtäminen Porvoon Kauppaoppilaitoksen eli Point Collegen tiloihin, jotka pitää ensin peruskorjata. Näiden kahden kouluhankkeen ajoittaminen ja väistötiljen löytäminen molemmille on haasteellinen tehtävä. Ströhön siirtymisen uusiin tiloihin on arvioitu olevan kiireellisempää. Ströhön tilojen vapautuessa voitaisiin niitä käyttää Lypan väistötiloina. LYPAn säilyttäminen koulukäytössä ja rakennuksen peruskorjaaminen on tarpeellista ja perusteltua. 4. TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA 4.1 Imago Lyceiparkens skola toimii ruotsikielisenä peruskouluna vuosiluokille 7 9. Koulusssa opiskelee päivittäin n 350 oppilasta. Koulun asema tulee kouluverkkoselvityksen myötä selkiintymään. Koulu voi muuttua myös yhtenäiskouluksi. Nykyään koulu on ainut ruotsinkielinen yläaste, joka sijaitsee keskustassa. Koulussa painotetaan monipuolisia työtapoja, luovuutta ja oppilaiden yksilöllisyyttä sekä jatkuvaa kehittymistä. Koulun toiminnassa oppilaita ohjataan omatoimiseen tiedon etsintään ja arviointiin sekä tuetaan hänen kasvamistaan sosiaaliseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulun toiminnasta vastaavat ja toimintaa johtavat rehtori ja apulaisrehtori. Koulun yhteistyö on organisoitu siten, että koko opettajakunta on mukana yhteisissä hankkeissa eikä rajoja luokkatasojen tai ammattiryhmien välille rakenneta. 4.2 Toiminnan kuvaus ja tavoitteet Koulun toimintatavoissa on tapahtunut sen kaltaisia muutoksia, että tässä hankesuunnitelmassa esitetyt tilamuutostavoitteet ovat perusteltuja. Muutoksilla pyritään saamaan lisää tiloja varsinaiseen opetustoimintaan, luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumiselle, muuntojoustavuuden lisäämiseen sekä sisäarkkitehtuurin kautta parantamaan oppimishalukkuutta ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on nykyisen tilajaon puitteissa luoda rauhalliset (tilojen keskinäinen sijoittelu), viihtyisät (pintamateriaalit, kalusteet ja väritys) tilat uusien oppimiskäsitysten mukaisesti. Verrattuna nykyisiin tiloihin tulee perusparannuksen yhteydessä painottaa avoimempaa ja joustavampaa oppimisympäristöä, jossa korostuvat oppilaskeskeiset työmuodot ja tiedonhankintatavat sekä uuden informaatioteknologian hyödyntäminen. Oppilaat toteuttavat teema- ja projektiopintoja, joissa oppivat työskentelemään erilaisissa ryhmissä. Hyvä oppimisympäristö on joustava ja turvallinen. Opettajilla tulee olla riittävät työskentelytilat sekä tilaratkaisujen tulee johdattaa opettajat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Sisäinen liikenne pyritään selkeyttämään ja johtamaan siten, ettei ruuhka-alueita synny. Viihtyisyyttä ja rauhallista ilmapiiriä lisätään parantamalla rakennuksen akustisia ominaisuuksia. Tilojen iltakäyttö on nyt vilkasta ja sen tulevaa laajuutta tulee tutkia jatkosuunnittelussa. Rakennuksessa toimii ruotsinkielinen kansalaisopisto Medborgarinstitutet, joka on tarkoitus poistaa käytöstä ja siirtää toisaalle. Rakennuksessa on huoltomiehen asuntona huoneisto, 3H+k, 73m2, joka on tarkoitus poistaa käytöstä. Luokkajakautuma ja opetusryhmien määrät on esitetty kohdassa 3.4. Suun terveydenhuollon tilat sijoittuvat Rauhankadun puoleisen siiven ensimmäiseen kerrokseen. Tiloihin pääsee vain ulkokautta. Suun terveydenhuollon tilat ovat riittävät ja jäävät rakennukseen. Ruotsinkielisen Kansalaisopiston, Medborgarinstitutenin tilat sijoittuvat Piispankadun puoleiseen rakennusmassaan. Tilat ovat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa: ensimmäisessä kerrokses-

12 12 sa sijaitsevat hallinnolliset tilat ja toisessa kerroksessa opetus- ja ATK luokkatilat, yhteensä 490,8m2. Suunnitelmien mukaan LYPAan jäisivät ainoastaan opetustilat toistaiseksi. Vanhan osan kellarissa on myös väestönsuoja. Tämän lisäksi kellarissa on kolme ikkunallista (yläikkunat) varastotilaa, jotka toimivat käyttötiloina, yhdessä tilassa on kansalaisopiston kangaspuut. Kellarissa on teknisiä tiloja (mm lämmönjakohuone). Kosteusongelmien vuoksi tilat ovat tällä hetkellä käyttökiellossa. 4.3 Henkilökuntasuunnitelma Koulussa toimii yhteensä 33 opettajaa, 8 tuntiopettajaa, 4 erikoisopettajaa sekä rehtori. Muta henkilökuntaa koulussa on: 5 kouluavustajaa, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, ruokapalveluesimies sekä kouluisäntä. Koulun hallintohenkilökuntaan kuuluvat rehtori, apulaisrehtori sekä koulusihteeri. 5. RAKENNUSPAIKKA 5.1 Sijainti ja omistus Koulu sijaitsee Porvoon kaupungin keskustassa, kaupunginosa 3, kortteli 52, tontti 1, ( ). Koulun osoite on Laivurinkatu 11/Piispankatu 3-7. Rakennuksen ja tontin omistaa Porvoon kaupunki. Käyttäjänä on Ruotsinkieliset koulutuspalvelut. Asemakaava on hyväksytty Asemakaavassa tontti on varustettu merkinnällä YO-3, eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Tontti on asemakaavan mukaisessa käytössä ja soveltuu käyttöönsä. Tontin pinta-ala on m 2, rakennusoikeus kem 2 ja tehokkuus e=0,6. kerrosalaa on käytetty kem 2, vanhaan osaan 4773 kem 2 ja uuteen 2191 kem 2. Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on ylitetty 284 kem 2 :llä. Asemakaavassa ei ole rakennukseen kohdistuvia suojelumääräyksiä. Kadun ja rakennuksen välinen korttelialueen osa on määrätty istutettavaksi ja sillä tulee olla puurivi. 5.2 Alueen ominaisuudet Maasto ja maisema Koulu on rakennettu valmiiseen ympäristöön. Nykyisin koulun piha on varsin ankea, pääosin asfaltti/sorapiha. Autopaikoitus ok keskitetty Piispankadun puoleiselle tontin osalle. Suistokadun puoleisessa osassa on sorapäällysteinen pallokenttä. Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva Rakennus ei ole asemakaavassa suojeltu, mutta sen asema kaupunkikuvassa on kiistaton. Näin ollen koulurakennuksen vanhan osan ulkoarkkitehtuuriin tulee muutostöissä suhtautua olevaa kunnioittaen. Julkisivumuutoksissa rakennuksen materiaalia (tiilipinta/rappaus), väritystä, ikkunajakoa (sisäistä ja ulkoista) ja detaljiikkaa voidaan harkiten muuttaa. Uuden ja vanhan osan suhde toisiinsa tulee harkita tarkoin. Rakennuksen vesikatolle joudutaan rakentamaan uusia IV-konehuoneita. Uudet konehuoneet tulee sijoittaa siten, että ne ovat pääosin nykyisen vesikaton alapuolella. Ne tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan korkeiden tilojen yhteyteen. Mikäli vesikattoa joudutaan korottamaan, se tulee tapahtua lähestymissuuntaan nähden takaalalla. IV-kanavilla ei tule yhdistää eri osia toisiinsa siten, että rakennusmassojen keskinäinen hierarkia muuttuu ilmanvaihto tulee jatkossakin toteuttaa useammalla konehuoneella. Kunnallistekniikka Koulu on liitetty Porvoon kaupungin kunnallistekniikkaan. Pohjaolosuhteet

13 13 Koulu on rakennettu eikä siihen suunnitella laajennusta. Korjaussuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että alue on pohjavesialuetta, joka aiheuttaa lähteellisyyttä, mikä on pysyvä ominaisuus. 5.3 Väestönsuojelu Olemassa olevat väestönsuojatilat (S1) ovat kooltaan riittävät. Väestönsuojeluviranomaiselta saadun tiedon mukaan väestönsuojatilat mitoitetaan henkilömäärän mukaan, joka ei peruskorjauksen yhteydessä tule kasvamaan. Mahdollinen korjaustarve selvitetään palo- ja pelastusviranomaisten kanssa. 6. TOIMINNALLISET JA TEKNISET TAVOITTEET 6.1 Yleistä Perusparannuksessa tavoitellaan Porvoossa viimeaikoina toteutettujen koulurakennusten laatutasoa. Energiatehokkuutta parannetaan nykytilanteesta tavoitteena energiansäästö. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus. Tavoite toteutetaan arkkitehtonisin ratkaisuin, tehokkaalla tilankäytöllä, lämmöneristävyyden parantamisella ja rakennuksen tiiveyden parantamisella sekä ilmanvaihdon parantamisella. Rakennuksen perusparannuksen elinkaaritavoite on 50 vuotta (25 vuotta+25 vuotta korjausjaksot). Talotekniikan ja rakennusosiin kohdistuvassa elinkaaritarkastelussa ja valinnoissa otetaan huomioon esitetty 50 vuoden korjausväli. Yleiset tavoitteet ovat tontin ja rakennusten suunnittelulle ovat käyttökelpoisuus ja toimivuus (opetuksellisten tavoitteiden toteutuminen), muuntojoustavuus, tehokkuus sekä kauneus. Hankkeen rakennussuunnittelun vaativuusluokka on A, RakMK A2. Rakennuksen tulee olla helposti huollettava: Materiaalien, varusteiden ja kiintokalusteiden tulee olla helppohoitoisia ja kulutusta kestäviä. Julkisivupinnan korjauksessa otetaan huomioon sään rasitus, huollettavuus sekä pitkäikäisyys. Jätteiden sisäiselle lajittelulle ja kierrätykselle luodaan edellytykset kaluste- ym. ratkaisuin. Ruokapalvelua varten on biojätteen keräys. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyyden vaatimus. Rakennuksen palo-osastointi ja poistumistiet toteutetaan määräysten mukaisesti. Koulutilojen suunnittelussa, toteutuksessa ja hallinnossa pyritään siihen, että koulutilat koetaan kaupunkilaisten yhteisinä tiloina. Teknisen työn tilat, samoin kuin liikuntasali ovat kaikkien asukkaitten käytössä iltaisin. Iltakäyttöä ei siten pidä mieltää ulkopuolisena toimintana, vaan normaalina toimintana koulun tiloissa. 6.2 Tilat Hankesuunnittelun yhteydessä on tutkittu kolmea erilaista ratkaisuvaihtoehtoa. Suunnittelun lopputuloksena syntyi vaihtoehto, joka on hankesuunnitelman pohjana ja esitetty liitteessä. Nykyisen oppimiskäsityksen mukainen opetus edellyttää uudenlaisia tilaratkaisuja, joita ovat mm. oppimista edistävä virikkeellisyys, fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, ympäristön hallittavuus lapsen näkökulmasta, muunneltavat tilat ja toiminnallinen osastojako, näyttely- ja ryhmätyöskentelytilat, kirjaston ja tietoverkkojen kehittäminen sekä luovan toiminnan tilat ja monenlaiset erikoistilat. Sisäänkäynnit Koulurakennukseen järjestetään koulun pihalta kolme sisäänkäyntiä. Nykyiset sisäänkäynnit Laivurinkadulta poistetaan.

14 14 Liikenne- ja aulatilat Nykyisiä käytävätiloja tulee leventää ja avata päivänvalolle vähentämään käytävämäisyyttä ja luomaan oppilaille sopivia lepo-, oleskelu- ja ryhmätyötiloja. Oppilaiden lokerikot sekä naulakot jaetaan pienempiin osiin, jotta liikennetarve ja siitä aiheutuva melu saadaan minimoitua ja laajoista pelkästään vaatteiden tai tavaran säilytykseen tarkoitettuja tiloja voidaan välttää. Vanhan ja uuden osan nivelkohdassa on laajennukseen liittyvä porras, joka on ahdas ja pimeä. Sen korvaamista uudella porrasyhteydellä on selvitetty vaihtoehdoissa 2 ja 3. Rakennuksessa on kaksi hissiä: yksi uudessa ja yksi vanhassa osassa. Hissien määrää on riittävä. Vanhan osan hissi vaatii tekniikaltaan (hissi ei täytä nykyisiä hissimääräyksiä) ja pinnoiltaan perusparannusta. Vanhan osan ja laajennusosan välille tarvitaan sisäinen yhteys myös ylemmässä kerroksessa. Liikenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyyden vaatimukset. Esteettömyyden toteutukseen liittyy myös riittävä ja oikea valaistus sekä väritys Lisäksi tietyt tilat tulee varustaa induktiosilmukoilla. Hallintotilat Hallintotiloja ovat koulunrehtorin ja apulaisrehtorin huoneet ja opettajienhuoneet (työhuone ja taukotila, joissa on myös keittiövarustus) sekä arkisto, varasto, yhteinen neuvotteluhuone sekä monistamo/kopiointitila. Laajennusosan hallintotilat keskitetään. Vanhaan osaan varataan opettajille työ- ja neuvottelutilat. Koulun kirjasto sijaitsee vanhan osan toisessa kerroksessa Opettajille ja muulle opetushenkilökunnalle tarvitaan lokerikot (n.50 kpl) ja naulakot opettajien huoneitten läheisyyteen. Nykyiset opettajien tilat ovat riittämättömät ja lisä työtilaa on jouduttu ottamaan kirjaston tiloista. Lisäksi mm rehtorin huone on muodoltaan ja kooltaan hankalasti kalustettavissa eikä huoneessa voi järjestää pienimuotoisia tapaamisia. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada opettajille riittävät työtilat sekä siihen liittyvät aputilat: monistus, varasto ja käsikirjasto. Opettajat pitävät isoa opettajainhuonetta tärkeänä. Rehtorin ja kanslian toimistohuoneet mitoitetaan niin, että niissä on mahdollista pitää pienimuotoisia neuvotteluja (tapaamiset vanhempien, oppilaan ja opettajien kanssa). Taukotila voi olla osana työtilaa tai vaihtoehtoisesti omana suljettuna tilanaan, jolloin se toimii neuvotteluhuoneena, jos opettajainhuone on uutoin tarpeeksi suuri. Auditorio Valitussa vaihtoehdossa auditorio esitetään purettavaksi ja ruokailutilaa/aulaa laajennetaan tälle alueelle. Opetustilat Perusopetusryhmän opetustila OT3 60m2 (50-60m2) mitoitetaan 25 (- max 30) oppilaalle ja nämä muodostavat perusopetusryhmien kotiluokat. Opetustilat OT2 40m2 (35-40m2) ovat tarkoitetut 16 oppilaan erityisopetusryhmille. Opetustilat OT1 20 m2(15-20m2)ovat monikäyttötiloja. Opetustilat OT1 toimivat esimerkiksi pienryhmätyöskentelytiloina työ- tai neuvottelutiloina tai erityisopettajien työtiloina. Nykyiset opetustilat ovat pääosin kooltaan noin 60 m 2, OT3 on 16 kpl (tarve on 18). Erityisopetustiloja noin 40 m 2,OT2 on 3 kpl (tarve 3) ja opetustiloja noin 20 m 2,OT1 vain yksi (tarve 2). Olemassa olevat opetustilat ovat pääsääntöisesti perusmuodoltaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta soveliaita em ryhmien käytettäviksi. Luokkatilojen jakamista ja yhdistämistä edesauttaa osassa luokkatiloja erottavat äänieristetyt lasisiirtoseinät. Tällöin luokkahuoneet ovat joustavia ja niiden välinen näköyhteys toimii niitä yhdistävänä. Luokkahuoneisiin johtavat ovet mitoitetaan leveiksi parioviksi. Kaikki luokkatilat tulee varustaa samankaltaisella perusvarustuksella, jotta tilat olisivat mahdollisimman muunneltavissa (muuntojoustavuus ja elinkaariajattelu). Koulurakennuksen uudessa osassa sijaitsevat ATK-luokka, musiikkiluokka, käsityöluokka, kuvaamataito sekä teknisen työn tilat.

15 15 Vanhassa osassa sijaitsevat kolme fysiikka/kemian luokkaa, kotitalousluokka, biologian luokka ja maantiedeluokka. Tarvitaan toinen kotitalousluokka. Erityisopetustilat Nykyisin erityisopetustila sijaitsee oppilashuollon tilojen yhteydessä. Erityisopetustilat tulee sijoittaa rauhalliseen paikkaan. Mitoitus OT1 mukainen, ja osaan niitä tulee liittyä varastotila. Erityisopetustilojen tulee liittyä myös terapiatila, jossa tulee voida sijoittaa myös työpiste. Kielet, reaaliaineet ja matematiikka Opetus toteutetaan opetustilassa OT3. Luokat varustetaan opetusmateriaalin säilytyskaapeilla ja muilla normaaleilla opetusvarusteilla. Luonnontieteiden erikoisopetustilat Luonnontieteellisten aineiden biologia-maantieto, fysiikka-kemia - erikoisopetustilojen (4 kpl) sijoittelu tulee mahdollistaa oppiainerajat ylittävän joustavan opetuksen suunnittelun ja toteutuksen. Opetustiloihin liittyy varasto- ja työtilat, joiden yhteiskäyttö tutkitaan jatkosuunnittelussa. Luokkien läheisyyteen varataan tilat ulkovaatteiden ja -kenkien säilytykseen sekä wc-tilat. Kotitalouden opetustilat Nykyisin kotitalouden opetustiloja on vain yksi. Peruskorjauksen yhteydessä viereinen biologina opetustila muutetaan kotitalouden aineopetustilaksi ja yhdistetään välitilojen kautta olevaan kotitalousluokkaan. Nykyinen kotitalousluokka peruskorjataan laitteineen ja kalusteineen kokonaisuudessaan. Kotitalouden opetustilat sisältävät varsinaisen opetustilan, opetuskodin, vaatehuoltotilan, kylmiön, varaston, eteisen ja kph:n. Nämä tilat palvelevat molempia opetustiloja. Kädentaidot Nykyiset tekstiilityön sekä kuvaamataidon luokkatilat sijaitsevat toisessa kerroksessa vanhan ja uuden osan välitilassa. Nykyiset tilat tulee siirtää toisaalle, kun kulkuyhteys vanhan ja uuden osan välille avataan toisessa kerroksessa. Kuvataiteen ja tekstiilityön opetustilat muodostavat kokonaisuuden. Varsinaisiin opetustiloihin liittyy varastotiloja ja pienempiä erikoiskäsittelytiloja, joiden yhdistäminen ja yhteiskäyttö tutkitaan jatkosuunnittelussa. Teknisen työn tilat säilyvät entisellään. Tiloissa tulee kuitenkin muuttaa nykyinen alakatto, jotta tilat voidaan pitää puhtaina ja pölyttöminä. Musiikin opetus Nykyinen musiikkiluokka sijaitsee uuden osan toisessa kerroksessa. Musiikkiluokka voi periaatteessa sijaita nykyisellä paikallaan. Tilan äänieristykseen (seinät ja katto) parannetaan, mikäli tila säilyy nykyisellä paikallaan. Jos tila siirretään, se tulee sijoittaa niin, että se voidaan avata aulatilaan mahdollisia yleisötapahtumia varten. Musiikkiluokan yhteyteen sijoitetaan varasto, jossa tilat soittimille ja nuoteille (runsaasti seinähyllytilaa). Luokassa olevat kiintokalusteet tulee olla lukittavia, mikäli tilalla on myös ulkopuolista käyttöä. Liikuntatilat ja näyttämö Liikuntasali on kooltaan 773m2 ja jaettavissa kahteen osaan. Liikuntasaliin liittyy puku- ja pesutilat oppilaille (tytöille ja pojille erikseen) sekä opettajille. Tilojen keskinäinen hierarkia tulee selvittää jatkotyöskentelyn yhteydessä. Liikuntasali toimii myös koulun juhlasalina. Liikuntasaliin ei rakenneta kiinteää näyttämöä. (koottava tai seinälle nostettavanäyttämö). Hallinto ja opettajien työtilat Hallintotilat sijoitetaan vanhan osan toiseen kerokseen. Hallinto- ja opettajien työtilat laajennetaan ja peruskorjataan kokonaisuudessaan.

16 16 Opettajille rakennetaan riittävät työtilat sekä asianmukainen taukotila. Työtilojen yhteyteen sijoitetaan myös riittävän suuri käsikirjasto, monistustila sekä lepohuone (hiljainen huone). Opettajanhuoneen yhteyteen sijoitetaan työhuoneet rehtorille ja koulusihteerille. Oppilashuolto Nykyisin kouluterveydenhuolto ja koulukuraattori toimivat vanhan osan toisessa kerroksessa rakennuksen Piispankadun puoleisessa päässä. Opinto-ohjaajan tila sijaitsee sitä vastoin vastaavassa kohdin, mutta rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Tilat tulee keskittää helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi. Lisäksi tilojen yhteydessä lähinnä kouluterveydenhuoltoon liittyen tulee sijoittaa lepohuone, joka toimii myös hiljentymishuoneena. Tilojen kalustus ja äänieristys tulee suunnitella huolella. Keittiö ja ruokailutilat Keittiö on uusittu vuonna 2006, joten se on teknisesti hyvässä kunnossa ja tiloiltaan riittävä. Keittiö toimii nyt ja jatkossa jakelukeittiönä. Keittiön ongelmana on ilmanvaihdon riittämättömyys. Keittiö esitetään säilytettäväksi nykyisellään. Varastotiloiltaan ja henkilökunnan sosiaalitiloiltaan tilat ovat riittävät. Keittiön huoltoliikenne tapahtuu Rauhankadulta aidatun sisäpihan kautta. Sisäpihalla sijaitsee keittiön jätehuolto sekä laatikko- ja rullakkovarasto. Näihin ei ole katsottu aiheelliseksi esittää muutoksia. Nykyisin oppilaiden ruokailu tapahtuu kahdessa osassa ensimmäisen kerroksen aulassa. Ruokailu tapahtuu yhdestä linjastosta itsepalveluna. Ruokasalin käyttö ruokailuajan ulkopuolella ei nykyisin ole houkuttelevaa. Ruokasali on kooltaan riittävä, mutta se on varsin matala ja vain keinovalon varassa. Tästä syystä se kaipaa ilmeen kohentamista, avartamista ja enemmän luonnonvaloa. Ruokasalin suhdetta muihin tiloihin on selvitetty eri vaihtoehdoissa ja itä esitetään laajennettavaksi nykyisen auditorion paikalle. Oleskeluaula ja ruokailutila muodostavat koulutiloja yhdistävän keskeistilan, johon voidaan liittää ruokasali portaitten välityksellä. Ruokailun lisäksi tilaa pyritään käyttämään monipuolisesti yhteisenä kokoontumistilana. Kirjasto ja mediateekki Nykyinen kirjasto sijaitsee pelkästään keinovalon varassa eikä avaudu käytävätiloihin. Kirjasto tulee sijoittaa avoimempaan tilaan avoimeksi ja aulatiloihin liittyväksi. Näin kirjastosta saadaan avoimen ja keskeisen tilan luonne. Osa tietotekniikan opetusta voi tapahtua kirjaston ATK-osassa, jossa oppilaat voivat myös vapaasti käyttää tietokoneita omaan tarpeeseensa. Kirjasto tulee voida jakaa osiin kalusteilla, jolloin tilan muuntojoustavuus on rajaton. Siivous ja kiinteistöhoidon tilat Siivouskeskus rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa säilytetään, varustus uusitaan. Kerroksiin sijoitetaan tarpeelliset siivouskomerot. Väestönsuojatilat Nykyiseen väestönsuojatilaan ei tehdä muutoksia, elleivät viranomaiset erikseen vaadi varustetason uusimista ja tiiveyden tarkistamista.

17 Tilaohjelma ja laajuustiedot Opetustilojen määrä on arvioitu perustuen koulun rehtorin kanssa käytyihin neuvotteluihin ja tietoon opetukseen käytettävästä tuntimäärästä ja opetusryhmien koosta. 6.4 Tekniset järjestelmät, varusteet ja laitteet Tiloihin kuuluvia LVIA- ja sähköteknisiä järjestelmiä ovat muun muassa: - kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmä - taloautomaatiojärjestelmä - turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä - paloilmoitusjärjestelmä - yleinen äänentoisto- ja merkinantojärjestelmä - antenniverkko, tietoliikenne- / puhelinverkko - ajannäyttöjärjestelmä - sisäilmasto-olosuhteet pääasiassa luokkaa S2 (ei jäähdytystä) - multimediatilassa ja serveritilassa jäähdytys - hissi liikuntaesteisiä, tavaraliikennettä ja siivoustoimea varten - musiikin opetustilan AV-tekninen varustus - näyttämötekninen varustus liikuntasalissa Koulun opetustilat varustetaan nykyaikaisilla tietoteknisillä valmiuksilla. Opetustilat varustetaan lähitykeillä ja heijastuspinnoilla. Nykyaikainen välineistö on jokaisessa opetustilassa ja opettajien työtiloissa. Kalusteiden ja varusteiden tulee olla ergonomisia, kulutusta kestäviä, kunnostettavia, helposti puhtaana pidettäviä ja esteettisesti kouluympäristöön sopivia. Kalusteiden mitoituksessa on huomioitava erikokoiset/-ikäiset oppilaat. Koulun alkuperäistä kalustusta säilytetään, mikäli ne ovat kunnostettavissa ja tukevat koulun arkkitehtuuria. LVI-järjestelmä Rakennuksen LVI-järjestelmät ovat alkuperäiset ja järjestelmä koneineen ja pääte-elimineen ovat käyttöikänsä päässä. Oleva ilmanvaihtojärjestelmä rakentuu kuuden erillisen ilmanvaihtokonehuoneen varaan: Uudella osalla on yksi konehuone, jonne on pääsy sisäkautta. Vanhalla osalla on erilliset konehuoneet liikuntatilalle, asunnolle ja aulalle (rakennettu 2004 ja sijaitsee toisessa kerroksessa), ruokalalle ja auditoriolle omansa, keskiosalle sekä ruotsinkielisen kansalaisopistoon osalle omansa. Viimeksi mainituille konehuoneilla on pääsy vain vesikatolta. Ne ovat alkuperäisessä kunnossa eikä niissä ei ole otettu huomion lämmöntalteenottoa. Vanhan osan huonetilat ovat merkittävästi alipaineiset. Konehuoneet ovat alimittaiset eivätkä uudet ilmanvaihtokoneet tule mahtumaan nykyisiin tiloihin. Peruskorjauksen yhteydessä ilmanvaihto tulee uusia ja jakaa edelleen useammalle koneelle. Ilmanvaihtokonehuoneet tulee toteuttaa pääosin olevan vesikaton alapuolella. Osa kanavistoa joudutaan uusimaan jo tilamuutosten vuoksi, mutta runkokanavia voitaneen käyttää hyväksi. Kaikki pääte-elimet tulee vaihtaa. Sähkötekniset järjestelmät: Rakennuksen sähkötekniset järjestelmät ovat alkuperäisiä eivätkä vastaa nykynormeja ja tarpeita. Peruskorjattaessa kaikki rakennuksen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät uusitaan. Järjestelmät rakennetaan siten, että ne vastaavat Porvoon kaupungin uusien koulujen varustetasoa. Sähköjärjestelmien laitteet valitaan ja ohjaukset toteutetaan energiasäästönäkökohdat huomioon ottaen.

18 18 Koulussa on nykyaikaiset tietotekniset valmiudet: kussakin luokassa tulee olemaan 1 2 tietokonetta internet-yhteyksin sekä lisäksi dokumenttikamerat/lähiprojektorit heijastuspintoineen. Nykyaikainen välineistö on jokaisessa opetustilassa, oppiaineessa ja opettajien työtiloissa. Kalusteiden ja varusteiden tulee olla ergonomisia, kulutusta kestäviä, kunnostettavia, helposti puhtaana pidettäviä ja esteettisesti kouluympäristöön sopivia. Kalusteiden mitoituksessa on huomioitava erikokoiset/-ikäiset oppilaat. 6.5 Ympäristö- ja elinkaaritavoitteet Peruskorjauksen tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus. Suunnittelussa huomioidaan tilojen ja järjestelmien terveellisyys ja turvallisuus nykymääräysten mukaan sekä pyritään kestävän kehityksen mukaisiin ja käyttökustannusten kannalta edullisiin tilaratkaisuihin, rakenteisiin, materiaaleihin sekä LVIAS-ratkaisuihin. Kohteelle laaditaan huoltokirja ja käyttäjä opastetaan toimimaan ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden mukaisesti. Suunnittelun ja toteutuksen perusperiaate on rakennuksen elinkaaritalous, joka toteutuu energiataloudellisten ratkaisujen, materiaalivalintojen sekä huollon ja kunnossapidon optimoinnin kautta. Materiaalivaatimus pääosin luokkaa M1 (mm. raja-arvoja emissiotestatuille materiaaleille). Rakennustöiden puhtausluokka pääosin luokkaa P1. Tilojen valaistuksen ja akustisten ominaisuuksien suunnittelussa huomioitava normaalien viihtyisyys- ja terveellisyysseikkojen lisäksi AV-järjestelmien vaatimukset. Materiaalivalinnat ja yksityiskohdat suunnitellaan niin, että rakennus vanhenee kauniisti. Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kulutusta kestäviä, kunnostettavia, ja helposti puhtaana pidettäviä. Ylläpidon ja sujuvan sisäliikenteen kannalta sisäyhteys kaikkien tilojen välillä on välttämätön. Koulun normaalin toiminnan ohella on rakennuksessa järjestetään ulkopuolista toimintaa, mikä otetaan suunnittelussa huomioon tilojen osastoinnissa, valvonnassa ja lukituksessa. Samoin ilmastoinnin osastoinnissa on otettava huomioon myös iltakäytön vaatimukset. Suunnittelussa on otettava huomioon määräysten mukaiset esteettömyyden vaatimukset. Uusiutuvien energianlähteiden käyttömahdollisuuksia pyritään selvittämään hankkeen sallimissa rajoissa. Järjestelmät toteutetaan niin, että ne voidaan mahdollisimman pitkälle pedagogisesti hyödyntää. Jätteiden lajittelulle ja kierrätykselle luodaan edellytykset kalustus- ym. ratkaisuin. Jätehuoltotilat mahdollistavat jätteiden lajittelun, kompostoinnin ja kierrätyksen. Hankkeen jätehuolto suunnitellaan Porvoon kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan. Kehittyvät opetustavoitteet ja metodit asettavat jatkuvasti uusia tilatarpeita oppimisympäristöön. Koulutilojen suunnittelussa tulee pyrkiä muuntojoustavuuteen, joka mahdollistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet ilman suuria muutostyötarpeita. 6.6 Ylläpito Sisäänkäynnit on varustettava riittävillä ulko- ja sisäpuolisilla liankerääjillä, jottei lika kantaudu sisätiloihin. Siivoustilat tulee suunnitella siten, että niihin on hyvä ja esteetön yhteys siivousvaunuilla ja että ne sijaitsevat siivousalueellaan keskeisesti siivoustarpeen mukaan. Suunnittelussa tulee välttää vaikeasti siivottavia tai huollettavia kohtia, mikä nyt on sisäilmaongelmien aiheuttajana. Materiaali- ja rakenneratkaisuissa on otettava huomioon ympäristöä kuormittamaton siivous. Hankkeessa hyödynnetään siivoustoimen kokemuksia nykyisten rakennusten käytöstä ja hoidettavuudesta.

19 19 Suunnittelussa noudatetaan vuonna 2003 voimaan tulleita työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksia (VN asetus 577/2003), jotka liittyvät mm. valaistukseen, ilmanvaihtoon, kulkuväyliin ja huoltotoimenpiteiden suorittamiseen (esim. ikkunoiden puhdistettavuus). Pihan suunnittelussa kulkuväylät suunnitellaan niin, että lumityöt ovat mahdollisia pääasiassa koneellisesti. Teiden suunnittelussa on huomioitava niiden auraus ja varattava riittävät alueet lumenkasaukselle. 6.7 Erityishuomioita Liikenteenmelu Julkisivujen peruskorjaus ja ikkunoiden vaihto edesauttavat liikennemelun torjunnassa. Radon Peruskorjauksen yhteydessä selvitetään radonsäteilyn edellyttämä alapohjan tiivistys- ja tuuletustapa sekä ilmanvaihdon mahdollinen tehostamistarve. 6.8 Piha-alueet Ulkoalueella tulee eri toiminnot jäsentää nykyistä selkeämmin. Koulun piha-aluetta ei ole rakentamisen jälkeen uusittu ja se on siten muokkautunut paikoitusalueen kaltaiseksi. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla piha-alueen varaaminen oppilaiden ulko-oleskeluun (välituntipiha kalusteineen sekä pelikenttä). Oppilaille tulee varata oma alueensa leikki- ja voimailukalusteita varten sekä erikseen pallokenttäalue. Jätehuolto tulee järjestää siten, että sen huoltoliikenne järjestetään välituntipihaa häiritsemättä. Alueen istutuksia tulee lisätä viihtyvyyden parantamiseksi. Asemakaavan mukaiset kadunvarsiistutukset tulee toteuttaa. Piha-alueen pintamateriaalit tulee valita huolella: osa alueesta tulee laatoittaa, osa varustaa turvasoralla. Pelikenttä tulee kattaa hiekkatekonurmella. Piha-alueelle tulee rakentaa sadekatos. Liikenne Liikenteen järjestelyissä on etusijalle asetettava turvallinen oppilasliikenne. Suunnittelussa kiinnitetään huomio jalan ja eri kulkuvälineillä liikkuvien oppilaiden tulosuuntiin sekä polkupyörä- ja mopedipaikkojen sijoitukseen. Liikenteen järjestelyssä tulee ottaa huomioon saattoliikenteen tilavaatimus. Saattoliikenne tulee selkeästi erottaa oppilasliikenteestä ja välituntipihasta. Huoltoliikennettä syntyy keittiön tavaran ja ruuan kuljetuksista, jätehuollosta, siivouksen tavarahuollosta ja muusta koulun huollosta. Keittiölle tulee oma huoltosisäänkäyntinsä Rauhankadulta koulurakennukseen. Huoltoliikenteen suunnittelussa huomioidaan koko alue. Autopaikat Autopaikoitukselle varattu alue Piispankadun/Jokikadun kulmassa sekä Rauhankadun/Jokikadun kulmassa on koulun käytölle riittävä. Autopaikka-alue säilytetään nykyisessä paikassa. Asemakaavan mukainen autopaikkojen rakentamisvelvollisuus on 28 ap. Toteutettuja autopaikkoja on 46. Mopojen ja polkupyörien säilytys Polkupyörien ja mopojen säilytyspaikat on sijoitettava helposti käytettäviksi ja etteivät ne haittaa kulkemista ja välitunnin viettoa. Polkupyörät ja mopopaikat sijoitetaan nykyiselle alueelle Piispankadun puoleiselle piha-alueelle. 7. HANKKEEN KUSTANNUKSET 7.1 Rakennuskustannukset Hankkeesta on laskettu tilaohjelman mukainen rakennuskustannusten tavoitehinta. Hankkeen veroton hinta (alv.0%) on

20 Toiminnan käynnistämiskustannukset Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Niihin ei kuulu kiintokalusteita tai vastaavia kiinteitä teknisiä järjestelmiä, jotka toteutetaan rakennushankkeeseen varatuilla varoilla ja sisältyvät peruskorjauksen rakennuskustannuksiin. 7.3 Käyttö- ja ylläpitokustannukset Kiinteistön ylläpito- ja pääomakustannuksista vastaa Toimitilajohto, joka vuokraa tilat koulutustoimelle pois lukien keittiötilat, jotka vuokrataan ruokahuoltokeskukselle. Arvio ylläpitovuokraksi on noin /vuosi (laskutetaan aikanaan todellisten kustannusten mukaan). Pääomavuokra-arvio on noin /vuosi. Yhteensä nämä ovat noin /vuosi. 8. RAHOITUS JA AIKATAULU 8.1 Rahoitus Hankkeelle on varattu rahaa Porvoon kaupungin taloussuunnitelmassa Hankeaikataulu Peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Kohteen suunnittelu alkaa lokakuussa 2014 ja rakentaminen syyskuussa Hanke valmistuu vuonna Rakentaminen pyritään ajoittamaan siten, että liikuntasali saadaan käyttöön joko ennen varsinaista peruskorjausta tai se pidetään ulkopuolisessa käytössä peruskorjauksen ajan ja sen korjaus aloitetaan muun osan valmistuttua.

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

Svenska skolcentrum, liikuntatilat

Svenska skolcentrum, liikuntatilat Svenska skolcentrum, liikuntatilat, hankesuunnitelma Sivu 1 / 10 Svenska skolcentrum, liikuntatilat Liikuntatilan saneeraaminen Hanke 890 049 Hankesuunnitelma 31.10.2014 Svenska skolcentrum, liikuntatilat,

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Västra Enhetsskolan 30.9.2010

HANKESUUNNITELMA Västra Enhetsskolan 30.9.2010 HANKESUUNNITELMA Västra Enhetsskolan 30.9.2010 SISÄLLYS 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet henkilöt ja yhteystiedot... 4 2.2 Pidetyt suunnittelukokoukset

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Jakomäen Kiinteistöt Oy. Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus. Luonnossuunnitelma 10.10.2011. Sijainti. Tontti. Asemakaava

Jakomäen Kiinteistöt Oy. Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus. Luonnossuunnitelma 10.10.2011. Sijainti. Tontti. Asemakaava LUONNOSSELOSTUS 1 (13) Jakomäen Kiinteistöt Oy hnro 73148 Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus 10.10.2011 Jakomäen Kiinteistöt Oy Kankaretie 9 a ja b / peruskorjaus Luonnossuunnitelma 10.10.2011 Sijainti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 31 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Pääsuunnittelijat: Tarmo Peltonen, Arto Aho Muut suunnittelijat: Anna Björn, Juho Leskelä, Jarkko Rauvanlahti Tilaaja:

Lisätiedot

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS

TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS TARVESELVITYS 13.8.2013 1/5 TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTÄMISEN / UUDEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEN / INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS OHJEELLINEN SISÄLTÖ 1. Tarve ja sen määrittely Saada uutta oppimis-, opetus-,

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/5 09.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/5 09.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2012 1 (5) 67 Kruununhaan ruotsinkielisen ala-asteen koulun teknisen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2012-001384 T 10 06 00 Kiinteistökartta H3 P3, Oikokatu

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

5.11.2014 SKAFTKÄRR SKOLA- KEVÄTKUMMUN KOULU HANKESUUNNITELMA

5.11.2014 SKAFTKÄRR SKOLA- KEVÄTKUMMUN KOULU HANKESUUNNITELMA 5.11.2014 SKAFTKÄRR SKOLA- KEVÄTKUMMUN KOULU HANKESUUNNITELMA 2 1 YHTEENVETO... 3 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 2.1 Hankesuunnittelutyöryhmä... 4 2.2 Pinta-alakäsitteet... 5 2.3 Käytössä olleet asiakirjat...

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1. 2 SIJINTIKRTT 3 ILMKUV J SEMPIIRROS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RKENNUSTPSELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOIST LJUUSTIEDOT LKELLRI YLÄKELLRI 1. KERROS, KOMI 2. KERROS, VOTOIMISTO 3. KERROS, HUONETOIMISTO 4. KERROS,

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää

Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Martinkartano Senioriasumisoikeusasuntoja Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat SENIORIASUMISOIKEUS OY ILTAMANTIE 7, 05810 HYVINKÄÄ P +108.00

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT

HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT HATANPÄÄN KARTANO TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 15.10.2015 Hatanpään kartano Hatanpään kartanoajan katsotaan alkaneen 1689. Hans Henrik Boijen aikana 1700-luvun

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Mistä lähtökohdat, kenen ehdoilla :

Mistä lähtökohdat, kenen ehdoilla : RAKC.3004 Rakennustekniikka Luento 1 / osa 2. Rationaalinen tilasuunnittelu Dipl. ins. Hannu Hirsi A E 01.09.15 Mistä lähtökohdat, kenen ehdoilla : Asiakkaan, käyttäjän tarpeet ja toiminta : Rakennuksesta

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI, SIVISTYSTOIMI. Liit 9 b2 RUOTSINKIELISET KOULUT KEHITYSEHDOTUS

PORVOON KAUPUNKI, SIVISTYSTOIMI. Liit 9 b2 RUOTSINKIELISET KOULUT KEHITYSEHDOTUS PORVOON KAUPUNKI, SIVISTYSTOIMI Liit 9 b2 PORVOON KOULUVERKKOSELVITYS 29 RUOTSINKIELISET KOULUT KEHITYSEHDOTUS 2 RUOTSINKIELISET KOULUT KEHITYSEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 EBBO SKOLA... 3 2 GAMMELBACKA SKOLA...

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto HUONEISTO Huoneistot: B4 ja B8 2 H +tupakeittiö + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2h + tupakeittiö+ sauna Osoite: Otonpolku 1, Riihimäki Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE

Lisätiedot

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994 KOHDE VUONNA 1970 VALMISTUNUT 3-KERROKSINEN, KELLARILLINEN, 2-PORTAINEN, PÄÄOSIN KAHI-TIILI VERHOILTU, HISSITÖN KUNNAN KIINTEISTÖYHTIÖN OMISTAMA VUOKRATALO PELLON KYLÄKESKUKSESSA REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN

Lisätiedot

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012.

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012. Haso Luutnantinpolku Luonnokset 04.05.2015 Sijainti Tontti 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki Tontti sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman läheisyydessä ja se rajautuu lännestä junarataan.

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki.

Teknisen toimen osalta on valmistelutyössä ollut mukana Antero Korhonen ja Matti Pälvimäki. Kunnanhallitus 183 25.07.2005 Kunnanhallitus 40 20.02.2006 Kunnanhallitus 88 24.04.2006 KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS 98/68/681/2005 (Asian valmistelija sivistystoimenjohtaja Jorma Mäkinen, puh. 0207 618

Lisätiedot