INFONÄYTTÖJÄRJESTELMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFONÄYTTÖJÄRJESTELMÄT"

Transkriptio

1 INFONÄYTTÖJÄRJESTELMÄT HANKKIJAN JA SUUNNITTELIJAN OPAS 2008 Infonäyttöjärjestelmät ovat moderni ja tehokas tapa viestittää organisaation uutisia: tuote-, koulutus-henkilöstötiedotteita, mainoksia, sää, aikataulu ym. tietoja. Infonäyttöjärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina tietotekniikan kehittymisen ja LCDnäyttöjen yleistymisen vuoksi. Lisätietoja 1.1 Antenniverkkoratkaisut 1.2 Atk-verkkoratkaisut 1.3 Mitä huomioitava infojärjestelmien sähkösuunnittelussa 2.0 Infonäyttöjärjestelmien tietoturva 3.0 Infoplayer eli esitys-pc 5.0 Info-ohjelmien ominaisuuksia 5.1 Sisällönteko ja hallinta 5.2 Näytönsäästäjäominaisuus 5.3 Näytöninfoikkuna 5.4 Stattisuus vai dynaamisuus 5.5 Web-pohjainen vain paikallinen järjestelmä 5.6 Laitteistoriippuvaisuus 5.7 Info-ohjelmien ominaisuustaulukko 6.0 Infonäyttökohteita 6.1 Yritykset ja organisaatioden infojärjestelmä 6.2 Oppilaitoksien infojärjestelmä 6.3 Ihmisvirtojen ohjailu ja neuvottelutilanäytöt 6.4 Hotelli-tv ja asukas-tv ratkaisut 6.5 Ostos-ja viihdekeskukset 6.6 Mainosnäytöt 6.7 Ravintolat infonäytöt JOHDANTO AV-puolen erikoisjärjestelmästä osaksi kokonaisvaltaista viestintärjestelmää. Kaikki sähköinen viestintä ja niin myös esittäminen on siirtynyt myös tietoverkkoihin. Ohjelmistoperäiset ratkaisut korvaavat laitepuolen ratkaisuja. Perinteiseen rautaan, omaan kaapelointiin, liittimiin, matriiseihin ja erillaisiin ohjauslaitteisiin perustavat infojärjestelmät ovat jäämässä vähemmistöön. Kun kaikki kuva, ääni ja viestinnän sisältö ovat verkossa on olennaista että esitystekniikka sekä ohjelmistojen käyttöliitymät tukevat tätä. Infojärjestelmän valinnassa on tärkeä kiinnittää huomiota todellisiin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa sekä Page 1

2 paljonko halutaan käyttää aikaa ja rahaa järjestelmän päivittämiseen ja hoitamiseen. Markkinoilla on edelleen hyvin vanhoja ja kankeita järjestelmiä mutta samalla uusia ja hyvin joustavia uusi järjestelmiä. 1. VERKKORATKAISUT 1.2 Antenniverkko inforatkaisuna Antenniverkossa oleva infokanava on perinteinen kätevä tapa viedä infoesitykset koko antenniverkon alueelle. Usein puhutaan myös kiinteistön omasta tv-kanavasta. Se näkyy kaikista kiinteistön antenniverkkoon liitetyistä televisioista. Hattapuolina antenniverkkokanavissa on usein huono kuvan laatu ja rajoittuneisuus vain kyseiselle antenniverkon alueelle. Antenniverkkoinfossa ei voida hyödyntää kuin 640x480 resoluutiota. Antenniverkko on myös infokanavan kohdalla hyvin häiriöaltis. Välkyntää ja varjokuvia esiintyy hyvin usein mikä on tehnyt tehnyt antenniverkkoratkaisusta enempi kuvaputkiajan ratkaisun. Antenniverkon infokanavassa voidaan näyttää selkeästi vain isokokoista tekstiä pelkistetyllä yksinkertaisella taustalla. Antenniverkkoratkaisussa infokanava lähetetään esitys-pc:ltä S-videona antennimodulaattoriin, johon voidaan asettaa oma TV-kanava kiinteistön muiden analogisten tvkanavien joukkoon. Infokanava saadaan näkyviin kun televisio viritetään infokanavalle. Nykyisissä PC:eissä on olemaassa S- video out, joten ylimääsiä VGA/PAL muuntimia ei enää välttämätä tarvita. Anteverkkoratkaisujen yhteydessä on usein saatavana myös erilaisia tv-ohjaus ratkaisuja automaattiseen vastaanottimien sammutukseen ja käynnistykseen tv-vastaanottimen herätetilasta. Valitsemalla LCD-televisio joka käynnistyy signaalin tullen tietylle kanavalle automaattisesti voidaan säästää kalliiden ja usein epäluotettavienkin laitepohjaisten ohjausjärjestelmien hankinnoissa. Antenniverkon ratkaisu on edelleen etenkin hotelli-tv ja asukas-tv järjestelmänä käytetty ratkaisu ATK-verkkopohjaiset infojärjestelmät. Valtaosa infojärjestelmistä tehdään nykyisin atkverkkopohjaisesti. Atk-verkkopohjaiset toteutettuna järjestelmä palvelinohjelma voidaan asettaa usein mihin vain talon ulkopuolisillekin palvelimille. Lisäksi tarvitaan LCD näytön taakse tuleva infoplayer eli esitys-pc. Infoplayer synkronisoi palvelimelta muutaman minuutin välen tiedot muutoin itsenäisesti toimivalle infoplayerille. n. 90% kaikista infoplayerista on käyttöjärjestelmänä Windows. LINUX puolen playerien haittapuolina on ollut päivitettävyys sekä ylläpitoongelmat sekä yleisten infolähetyksissä käytettyjen mediatyyppien tuen puuttuminen (esim. powerpoint ja windowsstreaming). Infoplayer pohjaisessa järjestelmässä voidaan tarvittaessa joka näytössä näyttää omaa sisältöä ja näyttöjen sijainnilla ei ole maantieteellisiä rajoituksia. Tyypillisesti normaali PC-laite tukee korkea resoluutiota ja näin uusista LCDinfonäyttöistä saadaan kaikki hyöty irti. Atk-verkkopohjaissia infojärjestelmissä vaatimuksena on vain internet-yhteys kiinteä, wlan tai mobiili sekä sähkövirta. Page 2

3 1.3. Mitä huomioitava sähkösuunnittelluvaiheessa Tärkeää on miettiä mahdollisten infotaulujen sijainnit sekä suunnitella näiden paikkojen läheisyyteen atk-yhteys sekä kaksoisähköpistoke. Tyypillisiä infotaulujen sijoituspaikkoja ovat ruokalat, taukotuvat ja sisääntuloaulat. Antenniverkkopohjaisissa järjestelmissä vastaavasti antennipistokkeiden sijainti sekä anteeni- ja äänikaapeliyhteys esitys-pc:n ja kiinteistön pääantennivahvistuskeskuksen välille ovat merkittävä. 2.0 Tietoturva ja palomuurit, paljonko rasittaa tietoverkkoa Infojärjestemien tietoturva voidaan tarvitaessa vahvistaa käyttämällä SSL-suojattua yhteyttä infoplayerin ja palvelimen välillä sekä palvelimen ja sisällöntekijän välillä. SSL-suojattua yhteyttä käytetään muun muassa verkkopankeissa. Mikäli infoplayerinä käytettään mini-pc-eitä näyttöjen takana voidaan niiden mahdolliset USB-portit sulkea. Infoplayerit keskittyvät tavallisesti vain yhteen tehtävään eli esityksen pyörittämiseen mikä lisää niiden vakautta. Lisäksi infoplayer koneisiin ei ole asennettu sähköposti tai muita tyypillisiä viruksisia tuovia ohjelmalähteitä. Infoplayer ohjelmistot lisäksi pyrkivät tarkailemaan pc-koneen tilaa antaen käskyn häiriöiden automaattiselle poistoille. Tavallisesti infoplayereihin voidaan asentaa normaalit virustorjuntaohjelmat. Infoplayerit päivitys tapahtuu niin, että infoplayer ottaa yhteyden tyypillisesti muutaman minuutin välein palvelimelle ja laataa vain päivittyneet tiedot. Koska infoplayer lataa vain päivittyneet tiedot kuormittaa se tietoverkkoa useimmien hyvin vähän ja siksi niitä voidaan sijoittaa vaikka gprs yhteydellä varustettuina. Mikäli kuitenkin halutaan näyttää live streaming videoita niin silloin verkkokaistaa kuluu streamaukseen tarvittava määrä. Infoplayer ottaa yhteyden palvelimelle eikä päinvastoin niin palomuurit eivät ole tavallisesti este toiminnalle. 3.0 Minkälainen esitys PC:laite eli infoplayer Infoplayer on useimmiten tavallinen PC-laite, joskin seinällä olevien infonäyttöjen taakse on paras valinta mini-pc. Minipc:eet ovat normaalikokoisia PC:laitteita tavallisesti kalliimpia mutta toisaalta kuluttavat vastaavasti vähempi sähköä ja voidaan liittää usein kätevästi ja huomaattomasti LCD:eiden taakse. PC-laitteen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota esitettävän infolähetyksen sisältöön. Mikäli on tarkoitus lähettää korkeatasoita video materiaalia niin PC-laite on oltava ominaisuuksiltaan (esim.tuplaydin prosessori) sitä vastaava. Vain powerpointia ja animaatioita tai ei koko ruudun liikkuvaan kuvaa näytettäessä pääsääntöisesti riittää n.1 GHz prosessori. Mikäli tarkoitus on näyttää lähinnä vain still-kuva materiaalia tai dynaamista tekstimateriaalia esim. aikatauluja, päivän tarjouksia, uutisia riittänee jo GHz prosessorilla varustettu pc. Useat info-ohjelmistot ovat raskaita ja vaativat lähtökohtaisesti jo tehokasta PC:laitetta. Raskaat infoesitysohjelmat myös voivat aiheuttaa esim. esitys-pc:eiden näytönohjainten rasittumisen ja rikkoutumisia helposti.tällöin kannattaa noudattaa ohjelmiston valmistajan suosituksia Page 3

4 näytönohjaimien suhteen.tehokkaimmat PC:et tarkoittavat myös kalliimpia laite- sekä sähkökustannuksia. Lisätietoja 4. ATK-verkkopohjaisissa infojärjestelmissä voidaan hyödyntää myös VGA-signaalin jakoa ja siirtoa atkverkosssa. Yhdestä infoplayeristä otettu signaali välitetään usealle näytöille ilman, että joka näytön takana tarvitsee olla omaa infoplayeriä. Tällöin VGA-signaalin voidaan siirtää ns. video extendereillä esim. ATK-verkon ristikytkentä kaapista tavallista edullista (cat5 tai 6) kaapelia pitkin näyttöille. Tämä on erittäin järkevä tapa mikäli useampia näyttöjä on esim. saman ristikytkennän alueella ja jokaisessa näytössä näytetään samaa korkealaatuista sisältöä. VGA signaalin siirrossa atk-verkossa tarvitaan lähtöpäähän muunnin (lähetin)- ja vastaanottopäähän (remote)vga-muunnin. Tyypillisesti hyvätasoista VGA-signaalia voida viedä m päähän riippuen laitteista. Osassa VGA signalin siirtolaitteissaa saadan kulkemaan myös hyvätasoinen ääni. VGA signaalin jakajalla voidaa sama VGA signaali viedä samanaikaisesti useaan eri näyttöön. Usein lähetinyksikkö on varustettu myös VGA jakajalla ja signaalin vahvistimella. Lisätietoja 5. Infonäyttöohjelmien ominaisuuksia 5.1 info-ohjelmaan integroitu powerpoint tyyppinen sisällönteko vai valmiiden ohjelmien käyttö sisällön tekoon. Monissa info-ohjelmissa on omalle tekijäkoneelle asennettava editori infoesitysten tekemiseen. Tällaiset editorien laatu vaihtelee suuresti. Useat powerpoint tyyliset editorit jäävät kuitenkin paljon powerpontin ominaisuuksista ja käyttönhelppoudesta. Usein kysymys onkin miksi opetella uusi powerpoint-tyylinen ohjelma. Ohjelmiston toimittajat puolustuvat omaa editoria sillä, koska powerpointin ominaisuuksista on karsittu kaikki turha pois ja sen käyttö on tehty paremmin sopimaan infokanava käyttöön. Näin onkin ehkä kuvaputki-tv aikana ollut mutta nykyiset LCD tukevat kyllä kaikkia powerpointin ominaisuuksia. Käytännössä organisaaatiolla on valmiita powerpoint esityksiä ja pohjia jotka voidaan nopeasti julkaista ilman uudelleen koostamista infokanavaa varten. On usein tehotonta tehdä infokanavan päivityksestä irrallinen oma sisällöntekoprosessi. Oppimiskynnys infomateriaalin tekemiseelle on tällöin myös mahdollisimman matala ja monet pääsevät ilman erityistä koulutusvaihetta tekemään sisältöä infokanavaan.tehokkainta tiedonvälitystä on, että voidaan kerran tehtyä esitystä näyttää niin videotykkiesityksenä, infonäytöissä ja internetissä. Intergoitu editori ohjelmaa sopii parhaiten kun sisällöntuotannosta halutaan tehdä studiomaisempaa. Pitkälle kehityneissä editoreissa voidaan tehdä tv-lähetyksen omaista jälkeä. Tällöin on usein paikallinen HD-tason kuvanlähde sekä Page 4

5 av-puolen välineitä tukena ja niihin liitettäviä editointityökaluja. Integroitu editori on parhaiten perusteltavissa mikäli sisältöä tehdään aina samalla paikalla ohjelmaan hyvin koulutettujen henkilöiden toimesta. Tyypillisiä käyttökohteita voivat olla suuret ostoskeskukset ja paikallistelevisio. Kunnolliset editointiohjelmistot maksavat enempi mutta tarjoavat studioomaisen työskentelyn ja monia hienouksia ammatimaisempaan käyttöön ja esim. HD-tason infokanavan, mainosajan myyntiin seurantamenetelmiä jne. Ei-integroidut info-ohjelmistot tavallisesti vain ajastavat ja yhdistävät eri infolähteitä kuten videoita, ääntä, powerpointteja sekä uutisia yhdeksi lähetykseksi. Usein vain tekstiä voidaan editoida suoraan valmiiden layoutejen ja taustojen päälle.ei integroidut ohjelmistot ovat usein web-pohjaisia. Web-pohjainen käyttöliittymä tekee sisällön ajastamisen ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Tarvittaessa hyvin useat voivat tällöin myös osallistua sisällöntekoon eri oikeuksilla. Palvelimella olevan ohjelmiston päivitys on helppoa. Smartsign infonäyttöjulkaisuohjelma on erittäin helppokäyttöinen, voit suoraan ajastaan tuttuja tiedostotyyppejä eri infonäytöille outlook-kalenterin tapaisen käyttöliittymän kautta Lisätietoja Infosign integrator on web-pohjainen info-ohjelmisto joka tarjoaa infonäytön ohjelmallisen jakamisen eri informaatiolohkoihin, jotka voivat sisältää eri lähteistä päivittyvää mediaa kuten videoita, powerpointteja, flash animaatioita, uutissyötteitteitä ja tikkereitä. Infosign ohjelmiston avulla voidaan infolähetys näyttää paitsi infonäyttöissä niin myös oman PC:n taustaikkunassa, mobiililaitteissa tai julkaisu voidaan tehdä myös suoraan web-tv-lähetykseksi. Page 5

6 Lisätietoja infosign integrator 5.2 Infonäyttöohjelmien näytönsäästäjäominaisuus Tämä on kätevä tapa jakaa infolähestys vaikka jokaiselle työpöydälle. Näytönsäästäjäominaisuus eroaa infoplayerista siinä, että infoplayer koneessa on pyritty varmistaan häiriötilanteiden minimointi ja niistä automaattinen toipuminen. Näytönsäästäjällä varustettu kone ei siis itsenäisenä infonäyttönä ei ole kovin luotettava itsenäisenä infopäätteenä. Näytönsäästä ominaisuuden tehoa myös laskee se kun ollaan työpisteellä näytönsäästäjä on harvoin päällä. 5.3 Työpyödäninfonäyttöikkuna. Tämä infoikkuna voi olla aina työkoneen taustalla halutaessa kaikkien ohjelmien päällimmäisenä tai alimmaisena taustalla. Työpöytäikkunasta voidaan seurata infolähetystä pienoismuodossa. 5.4 Stattisuus tai dynaamisuus Staattiset infojärjestelmät tarkoittavat sitä, että tiedon päivitys vaatii erillistä muokkausta tai ajastus kertaa aina kuin lähetyksen sisältöä muutetaan. Dynaamisen järjestelmän ominaisuuksia ovat mm. realiaikaiset uutisvirrat, live-video streamaus ja automaattisesti päivitetyn tiedon hakeminen internetistä Web-pohjainen vain paikallinen infojärjestelmä Web-pohjaisissa järjestelmissä ei tarvitse käyttäjän koneille asentaa erillisiä ohjelmia. Infohallinta-ohjelma on webpalvelimella mikä voi sijaita missä vain. Tällöin ei välttämättä tarvitse hankkia erillista palvelinta infokanavaa varten. Käyttäjien koneelle ei myöskään tarvitse asentaa mitään ohjelmistoja vaan pelkkä internetyhteys riittää. Tästä kaikesta on huomattavaa etua järjestelmän käyttöönotossa, Page 6

7 päivitettävyydessä sekä käytön jakamisen joustavuudessa. Web-pohjaisien ohjelmistot eivät useinkaan sisällä muuta kuin tekstieditorin kaikki muu sisältö tehdään omilla ohjelmilla kuten powerpointilla tai käytetään valmiita esityspohjia. Päivitetävä sisältö voidaan tavallisesti tehokkasti hakea eri internetosoitteista. Haittapuolina on studio-omaisuuden puuttuminen ja pelkistetymmät työkalut. 5.6 Laitteistoriippuvaisuus Infojärjestelmät voivat olla hyvin laiteriippuvaisia eli tarvitaan määrätynlaiset minimiominaisuudet esitystietokoneelta ja erillaisia ohjausyksikköjä. Linux-puolen järjestelmissä on päivitettävyys ja mediatyypit ovat rajallisemmat. Toisena ääripäänä ovat järjestelmät, jotka ovat periaatteessa alusta riippumattomia eli käyvät sekä linux että windows alustalle. Yhä useimmin myös mobiililaitteiden tuki on olemassa eli infokanava saadaan näkymään niin organisaation info:tv:ssä, internetissä mukaan lukien mobiililaitteet. Infokanavat ovat siis tulossa saumattomaksi osaksi kokonaisvaltaista viestintä-ja esitysjärjestelmää, jonka hallinta on enemässä määrin laiteista, ajasta ja paikasta riippumatonta. Riippumattomuus erikoiskomponenteista sekä avoimuus ulkoisiin tietolähteisiin takavat järjestelmän päivitettävyydeen ja helppokäyttöisyyden Info-ohjelmien ominaisuustaulukko www-pohjainen käyttöliittymä web-serveri pohjaisuus linux /windows serveri tuki web-tvlähetykset infoplayerin eli esitys PC:n minivaatimukset Ei asennuksia käyttäjän koneelle, helpompi hallita ja päivittää, pääsy ajasta ja paikaista riippumatonta eri käyttäjäoikeuksilla Helpompi päivittää ja halvempi ylläpitää. Voidaan asentaa web-palvelun tarjoajan koneelle, ostaa palvelu ASPpohjalta. Ei tarvita erillista palvelinrautaa hankintaa välttämättä. voidaan asentaa sekä windows, että linux palvelimelle. ei tarvita erillistä vaihetta vaan info näkyy infokanavalla ja internetissä samalla julkaisulla mitä tehokkaampi kone sitä kalliimpi laite ja käyttökulut. Linuxin ylläpitokulut, Page 7

8 mitä tietovirtoja voidaan liittää lähetykseen vaaditaanko ohjelmiston asennukseen asiantuntijoita näkyykö mobiilialustoilla päivitys ja media mahdollisuudet kannattaa selvittää. streaming video (webtv), streaming audio (nettiradiot), html, flash, powerpoint, rss (uutis- feedit), textfeedit Päivitys- ja asennushinta varmistettaan tulevaisuuden tarpeet voidaanko käyttää olemassaolevia esitys-pc laitteita onko näytönsäästäjä ominaisuus ja sisältyykö se hintaan onko näytöntausta ikkunainfo mahdollisuus ja sisältyykö se hintaan ohjelman joustavuus voidaanko näyttö jakaa ohjelmallisesti eri osiin voiko ostaa infojärjestelmä komponentit erillisenä onko tuki SSL- voidaan edullisesti hyödyntää jouto pckoneita kätevämpi usein työpyödän infoseurannassa kuin näytönsäästäjä ominaisuus nopeampi skaalautuvampi järjestelmä. Varmistaan tuoretta sisältöä ja useammat voivat osallistua sisällöntekoon Voidaan hyödyntää uutis, viihde ja mainos samalla näytön sivulla. Saadaan näyttäviä inforuutuja ja kaikki hyöty LCDnäytöistä jos ei niin järjestelmän päivittäminen ja huoltaminen voi olla kallista. tietoturvakysymys, jos Page 8

9 suojatulle yhteydelle halutaan parantaa tietoturvaa paljonko maksaa palvelinlisenssi ja paljonko infoplayer lisenssi. miten käytänössä voidaan integroida tietoja ulkopuolisista lähteistä. Käykö se suoraan vaan tarvitaanko ohjelmointia ym. syytä huomioida kokonaiskustannukset ajatellulla playerien määrällä. pelkkä API tarkoittaa, että ohjelmointia tarvitaan eikä ole ns. valmis liittymä ulkopuolisiiin tietolähteisiin. Miltä näyttävät ohjelmalla tehdyt esitykset? 6.0 Infonäyttöjen sovelluskohteita 6.1 Yritysten ja organisaatioiden infonäyttöjärjestelmät Yrityksissä vastaanottottilat, sisääntuloväylät ja taukotuvat ovat tyyppillisiä infonäyttöpisteita. Järjestelmä tehdään useimmiten infoplayer pc:eitä hyödyntällä tai VGA-jakoa käyttäen. Infolähetyksen saaminen internettiin on myös hyödyllinen ominaisuus. Yleensä on kaksi eri sisältöistä kanavaa, yksi omalle henkilökunnalle suunnattu ja toinen talossa oleville vieraille. 6.2 Oppilaitosten infonäyttöjärjestelmät Vanhat kouluinfojärjestelmät ovat pääasiassa tehty antenniverkoon aikakaudella ennen kuin kouluihin asennettiin videotykit luokkiin. Luokkakohtaisesta info-televisioita on tämän jälkeen paljolti luovuttu ja info-järjestelmä palvelee lähinnä käytävillä. 3-6 infotelevisiota on tyypillinen määrä keskikokoisessa koulussa. Tyypillisesti tällöin kannattaa järjestelmä tehdä infoplayer pc:eitä hyödyntällä tai VGA-jakoa käyttäen. Koulussa voidaan myös vanhentuneista PC-laitteista tehdä luokassa pyörivä infokanava. Yleensä on ainakin kaksi eri sisältöistä kanavaa yksi omalle oppilaille suunnattu ja toinen Page 9

10 opettajille. 6.3 Ihmisvirtojenohjailu ja neuvottelutilanäytöt Tiedonvälitys vierailijoille on helppoa ja tehokasta. Helpottavat sekä asiakaspalvelua ja sisäistä viestintää. Tapahtumien ja tilojen muutokset, reittiopastukset on helppo ilmoittaa välittömästi tai ne voidaan ajastaa tulevia tarpeita varten. Neuvottelutilanäytöt: Neuvottelu-ja salitilojen seinälle asennettava pieni LCD näyttö antaa tietoa salin varaustilanteesta. Tyypillinen neuvotteluinfonäyttö on kooltaan Neuvotteluinfojärjestelmä on hyvä liittää tilojen varausjärjestelmään. Kooste ja ohjausnäytöt: Isoilla koostenäytöillä saadaan yhteenvetotiedot neuvottelutiloista ja niillä voidaan ohjata ihmisvirtoja oikeaan suuntaan. 6.4 Asukas-tv ja hotelli-tv-ratkaisut Antenniverkoon moduloitu yksi tai useampi infokanava. Taloyhtiöiden antennipäävahvistimen yhteyteen liitettävä modulaattori. PC-laite voi toimia tarvittaessa vaikka GPRSyhteydellä mikäli tietoverkkoa ei ole käytettävissä. 6.5 Ostos-ja viihdekeskukset Tuoretta ja huomioarvoa lisäävää ja joustavaa mainossanomien, tiedotteiden ja kamppanjoiden välitystä. 6.6 Mainosnäytöt Hyllynäyttö tai erillinen mainosnäyttö. Pyörittää useimmiten pitkään samanlaista mainosfeediä. Ei välttämättä tarvitse olla infojärjestelmä, jos mukana ei ole dynaamista materiaalia. DVDsoitin,PC tai muu videotoistin+lcd näyttö 6.7 Ravintolat Usein näytetään ruokalistaa ja erikoistarjouksia. Jos materiali ei videopohjaista voidaan käyttää hyvin kevyitä infoplayereitä. Page 10

11 INFO-TV ASUKAS-TV INFONÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Page 11

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin

Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin Mukanetin logo Isompi näyttö kannettavaan tietokoneeseen eli läppäriin Läppäri on kätevä, koska se on kokonaisuus, mutta sen näyttö ei ole aina riittävän kokoinen ja kaksin sitä on vaikea katsoa yhdessä

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita)

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita) Office 365 KB 2016 Office 365 palvelut Seuraavat palvelut ovat käytössä Espoossa Onedrive for Business tallennustila ( pilvi ). Tallennustilaa on 1 teratavua. Office 365 tuotteen voi asentaa 5 omalle tietokoneelle

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala Linux omaan kannettavaan Ilkka Kiistala 18.2.2016 Aiheet 1. Linuxista 2. Kannettavista 3. Live-Linux 4. Linux-asennus 5. Käyttö 6. Vinkit ja linkit Arviointia lopuksi Lopuksi voi kysyä oman koneensa ja

Lisätiedot

ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä ÄLYKÄS ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ EN 54-16 Joustava ja laajentuva järjestelmä - täysin digitaalinen audio Modulaariset keskusyksiköt Täysi integrointi paloilmoitinlaitteisiin

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Fiscal Digital Signage System

Fiscal Digital Signage System Fiscal Digital Signage System 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Manager 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto Nämä ohjeet ovat tarkoitettu Fiscal Media Manager 2.2.4.x

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen

KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE. Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen KÄYTTÖOHJEET MDS BT-80 ASENNUSOHJE Erinlaisia liitäntätapoja ja vinkkejä siistiin asennukseen 1 2 1. MDS BT-80. Digitaalinen vahvistin Bluetooth yhteydellä. Voidaan liittää kaikkiin kaiuttimiin ja systeemeihin.

Lisätiedot

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus mikko.kaariainen@opisto.hel.fi 4.10.2016 Lataa luennon materiaali, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Haittaohjelmat (malware) Virukset,

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA

NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA NÄYTÖN JAKAMINEN SELAIMEN KAUTTA YHDISTÄVIEN OPPILAIDEN KANSSA Vision 8.0:sta alkaen opettajat voivat muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windowspohjaisia ja selainpohjaisia oppilaslaitteita, tai pelkästään

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Raspberry Pi. Yhden piirilevyn tietokone. Tässä dokumentissa kerrotaan yleistä tietoa Rasberry Pi- tietokoneesta ja. sen toiminnoista.

Raspberry Pi. Yhden piirilevyn tietokone. Tässä dokumentissa kerrotaan yleistä tietoa Rasberry Pi- tietokoneesta ja. sen toiminnoista. Yhden piirilevyn tietokone Tässä dokumentissa kerrotaan yleistä tietoa Rasberry Pi- tietokoneesta ja sen toiminnoista. Sisällys Raspberry Pi Yleistä... 2 Teknistä... 2 Käyttöjärjestelmät... 4 Pelaaminen

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Insinöörimatematiikan tentin toteuttaminen EXAM-järjestelmällä

Insinöörimatematiikan tentin toteuttaminen EXAM-järjestelmällä Insinöörimatematiikan tentin toteuttaminen EXAM-järjestelmällä Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät 27.-28.10.2016 Simo Ali-Löytty Jorma Joutsenlahti Jesse Kela Salla Koskinen Sisällys

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Heljä Lundgrén-Laine Kehittämisylihoitaja, VSSHP 17.10.2016 Potilasohjaus-Symposium TAUSTAA UUDISTUKSELLE Ongelmia vanhassa

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Noutaa ajoneuvotiedot Trafi-kyselyn kautta (mahdollistuu vuoden 2016 aikana)

Noutaa ajoneuvotiedot Trafi-kyselyn kautta (mahdollistuu vuoden 2016 aikana) 1 of Vahinkotarkastusappi Yleistietoa Appi Vahinkotarkastus on tarkoitettu CABAS-käyttäjille. Appi tekee vahinkotarkastuksesta helpompaa ja nopeampaa. Appia käytetään helpottamaan vahinkotarkastuksen tekoa-

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki SANOMALEHTI OPETUKSESSA -TOIMINTA Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus 9.9.2016 Hanna Romppainen & Piia Hietamäki TAVOITTEENA KRIITTINEN JA AKTIIVINEN LUKIJA Tahdomme tukea lasten ja nuorten kriittistä

Lisätiedot

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa 8.-9.2.2017 Tero Hemming Palvelupäällikkö, Turvallisuus ja riskienhallinta CEH,CNDA,CLPU,CPLA,CKM,C5,SO,ST

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki, OSX -PERUSTEET TÄRKEIN EROAVAISUUS OsX:n hakemistorakenne on Unix-tyylinen Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Pitkä matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Lyhyt matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Mac-tietokoneiden hallinta

Mac-tietokoneiden hallinta Mac-tietokoneiden hallinta IT2011 2.11.2011 Mika Viikki Järjestelmätukihenkilö, Metropolia AMK mika.viikki@metropolia.fi Mitä Mac-hallintaan sisältyy? Mitä Mac-hallintaan sisältyy? Järjestelmäasetukset

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

DIGIZONE UNDERGROUND AINEISTO-OHJEET

DIGIZONE UNDERGROUND AINEISTO-OHJEET DIGIZONE UNDERGROUND AINEISTO-OHJEET JCDecaux Digizone Underground aineisto-ohjeet: Tee aineisto alla olevien ohjeiden mukaan. TAI Toimita meille materiaali ja idea - meillä on alihankintaverkosto. Yleiset

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS152 17.2.2014 Tanja Välisalo Digitaalisen tarinan käytännön toteutus 1. Kuva-, ääni- ja videomateriaalin muokkaaminen 2. Digitaalisen tarinan koostaminen Editointi

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot