INFONÄYTTÖJÄRJESTELMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFONÄYTTÖJÄRJESTELMÄT"

Transkriptio

1 INFONÄYTTÖJÄRJESTELMÄT HANKKIJAN JA SUUNNITTELIJAN OPAS 2008 Infonäyttöjärjestelmät ovat moderni ja tehokas tapa viestittää organisaation uutisia: tuote-, koulutus-henkilöstötiedotteita, mainoksia, sää, aikataulu ym. tietoja. Infonäyttöjärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina tietotekniikan kehittymisen ja LCDnäyttöjen yleistymisen vuoksi. Lisätietoja 1.1 Antenniverkkoratkaisut 1.2 Atk-verkkoratkaisut 1.3 Mitä huomioitava infojärjestelmien sähkösuunnittelussa 2.0 Infonäyttöjärjestelmien tietoturva 3.0 Infoplayer eli esitys-pc 5.0 Info-ohjelmien ominaisuuksia 5.1 Sisällönteko ja hallinta 5.2 Näytönsäästäjäominaisuus 5.3 Näytöninfoikkuna 5.4 Stattisuus vai dynaamisuus 5.5 Web-pohjainen vain paikallinen järjestelmä 5.6 Laitteistoriippuvaisuus 5.7 Info-ohjelmien ominaisuustaulukko 6.0 Infonäyttökohteita 6.1 Yritykset ja organisaatioden infojärjestelmä 6.2 Oppilaitoksien infojärjestelmä 6.3 Ihmisvirtojen ohjailu ja neuvottelutilanäytöt 6.4 Hotelli-tv ja asukas-tv ratkaisut 6.5 Ostos-ja viihdekeskukset 6.6 Mainosnäytöt 6.7 Ravintolat infonäytöt JOHDANTO AV-puolen erikoisjärjestelmästä osaksi kokonaisvaltaista viestintärjestelmää. Kaikki sähköinen viestintä ja niin myös esittäminen on siirtynyt myös tietoverkkoihin. Ohjelmistoperäiset ratkaisut korvaavat laitepuolen ratkaisuja. Perinteiseen rautaan, omaan kaapelointiin, liittimiin, matriiseihin ja erillaisiin ohjauslaitteisiin perustavat infojärjestelmät ovat jäämässä vähemmistöön. Kun kaikki kuva, ääni ja viestinnän sisältö ovat verkossa on olennaista että esitystekniikka sekä ohjelmistojen käyttöliitymät tukevat tätä. Infojärjestelmän valinnassa on tärkeä kiinnittää huomiota todellisiin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa sekä Page 1

2 paljonko halutaan käyttää aikaa ja rahaa järjestelmän päivittämiseen ja hoitamiseen. Markkinoilla on edelleen hyvin vanhoja ja kankeita järjestelmiä mutta samalla uusia ja hyvin joustavia uusi järjestelmiä. 1. VERKKORATKAISUT 1.2 Antenniverkko inforatkaisuna Antenniverkossa oleva infokanava on perinteinen kätevä tapa viedä infoesitykset koko antenniverkon alueelle. Usein puhutaan myös kiinteistön omasta tv-kanavasta. Se näkyy kaikista kiinteistön antenniverkkoon liitetyistä televisioista. Hattapuolina antenniverkkokanavissa on usein huono kuvan laatu ja rajoittuneisuus vain kyseiselle antenniverkon alueelle. Antenniverkkoinfossa ei voida hyödyntää kuin 640x480 resoluutiota. Antenniverkko on myös infokanavan kohdalla hyvin häiriöaltis. Välkyntää ja varjokuvia esiintyy hyvin usein mikä on tehnyt tehnyt antenniverkkoratkaisusta enempi kuvaputkiajan ratkaisun. Antenniverkon infokanavassa voidaan näyttää selkeästi vain isokokoista tekstiä pelkistetyllä yksinkertaisella taustalla. Antenniverkkoratkaisussa infokanava lähetetään esitys-pc:ltä S-videona antennimodulaattoriin, johon voidaan asettaa oma TV-kanava kiinteistön muiden analogisten tvkanavien joukkoon. Infokanava saadaan näkyviin kun televisio viritetään infokanavalle. Nykyisissä PC:eissä on olemaassa S- video out, joten ylimääsiä VGA/PAL muuntimia ei enää välttämätä tarvita. Anteverkkoratkaisujen yhteydessä on usein saatavana myös erilaisia tv-ohjaus ratkaisuja automaattiseen vastaanottimien sammutukseen ja käynnistykseen tv-vastaanottimen herätetilasta. Valitsemalla LCD-televisio joka käynnistyy signaalin tullen tietylle kanavalle automaattisesti voidaan säästää kalliiden ja usein epäluotettavienkin laitepohjaisten ohjausjärjestelmien hankinnoissa. Antenniverkon ratkaisu on edelleen etenkin hotelli-tv ja asukas-tv järjestelmänä käytetty ratkaisu ATK-verkkopohjaiset infojärjestelmät. Valtaosa infojärjestelmistä tehdään nykyisin atkverkkopohjaisesti. Atk-verkkopohjaiset toteutettuna järjestelmä palvelinohjelma voidaan asettaa usein mihin vain talon ulkopuolisillekin palvelimille. Lisäksi tarvitaan LCD näytön taakse tuleva infoplayer eli esitys-pc. Infoplayer synkronisoi palvelimelta muutaman minuutin välen tiedot muutoin itsenäisesti toimivalle infoplayerille. n. 90% kaikista infoplayerista on käyttöjärjestelmänä Windows. LINUX puolen playerien haittapuolina on ollut päivitettävyys sekä ylläpitoongelmat sekä yleisten infolähetyksissä käytettyjen mediatyyppien tuen puuttuminen (esim. powerpoint ja windowsstreaming). Infoplayer pohjaisessa järjestelmässä voidaan tarvittaessa joka näytössä näyttää omaa sisältöä ja näyttöjen sijainnilla ei ole maantieteellisiä rajoituksia. Tyypillisesti normaali PC-laite tukee korkea resoluutiota ja näin uusista LCDinfonäyttöistä saadaan kaikki hyöty irti. Atk-verkkopohjaissia infojärjestelmissä vaatimuksena on vain internet-yhteys kiinteä, wlan tai mobiili sekä sähkövirta. Page 2

3 1.3. Mitä huomioitava sähkösuunnittelluvaiheessa Tärkeää on miettiä mahdollisten infotaulujen sijainnit sekä suunnitella näiden paikkojen läheisyyteen atk-yhteys sekä kaksoisähköpistoke. Tyypillisiä infotaulujen sijoituspaikkoja ovat ruokalat, taukotuvat ja sisääntuloaulat. Antenniverkkopohjaisissa järjestelmissä vastaavasti antennipistokkeiden sijainti sekä anteeni- ja äänikaapeliyhteys esitys-pc:n ja kiinteistön pääantennivahvistuskeskuksen välille ovat merkittävä. 2.0 Tietoturva ja palomuurit, paljonko rasittaa tietoverkkoa Infojärjestemien tietoturva voidaan tarvitaessa vahvistaa käyttämällä SSL-suojattua yhteyttä infoplayerin ja palvelimen välillä sekä palvelimen ja sisällöntekijän välillä. SSL-suojattua yhteyttä käytetään muun muassa verkkopankeissa. Mikäli infoplayerinä käytettään mini-pc-eitä näyttöjen takana voidaan niiden mahdolliset USB-portit sulkea. Infoplayerit keskittyvät tavallisesti vain yhteen tehtävään eli esityksen pyörittämiseen mikä lisää niiden vakautta. Lisäksi infoplayer koneisiin ei ole asennettu sähköposti tai muita tyypillisiä viruksisia tuovia ohjelmalähteitä. Infoplayer ohjelmistot lisäksi pyrkivät tarkailemaan pc-koneen tilaa antaen käskyn häiriöiden automaattiselle poistoille. Tavallisesti infoplayereihin voidaan asentaa normaalit virustorjuntaohjelmat. Infoplayerit päivitys tapahtuu niin, että infoplayer ottaa yhteyden tyypillisesti muutaman minuutin välein palvelimelle ja laataa vain päivittyneet tiedot. Koska infoplayer lataa vain päivittyneet tiedot kuormittaa se tietoverkkoa useimmien hyvin vähän ja siksi niitä voidaan sijoittaa vaikka gprs yhteydellä varustettuina. Mikäli kuitenkin halutaan näyttää live streaming videoita niin silloin verkkokaistaa kuluu streamaukseen tarvittava määrä. Infoplayer ottaa yhteyden palvelimelle eikä päinvastoin niin palomuurit eivät ole tavallisesti este toiminnalle. 3.0 Minkälainen esitys PC:laite eli infoplayer Infoplayer on useimmiten tavallinen PC-laite, joskin seinällä olevien infonäyttöjen taakse on paras valinta mini-pc. Minipc:eet ovat normaalikokoisia PC:laitteita tavallisesti kalliimpia mutta toisaalta kuluttavat vastaavasti vähempi sähköä ja voidaan liittää usein kätevästi ja huomaattomasti LCD:eiden taakse. PC-laitteen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota esitettävän infolähetyksen sisältöön. Mikäli on tarkoitus lähettää korkeatasoita video materiaalia niin PC-laite on oltava ominaisuuksiltaan (esim.tuplaydin prosessori) sitä vastaava. Vain powerpointia ja animaatioita tai ei koko ruudun liikkuvaan kuvaa näytettäessä pääsääntöisesti riittää n.1 GHz prosessori. Mikäli tarkoitus on näyttää lähinnä vain still-kuva materiaalia tai dynaamista tekstimateriaalia esim. aikatauluja, päivän tarjouksia, uutisia riittänee jo GHz prosessorilla varustettu pc. Useat info-ohjelmistot ovat raskaita ja vaativat lähtökohtaisesti jo tehokasta PC:laitetta. Raskaat infoesitysohjelmat myös voivat aiheuttaa esim. esitys-pc:eiden näytönohjainten rasittumisen ja rikkoutumisia helposti.tällöin kannattaa noudattaa ohjelmiston valmistajan suosituksia Page 3

4 näytönohjaimien suhteen.tehokkaimmat PC:et tarkoittavat myös kalliimpia laite- sekä sähkökustannuksia. Lisätietoja 4. ATK-verkkopohjaisissa infojärjestelmissä voidaan hyödyntää myös VGA-signaalin jakoa ja siirtoa atkverkosssa. Yhdestä infoplayeristä otettu signaali välitetään usealle näytöille ilman, että joka näytön takana tarvitsee olla omaa infoplayeriä. Tällöin VGA-signaalin voidaan siirtää ns. video extendereillä esim. ATK-verkon ristikytkentä kaapista tavallista edullista (cat5 tai 6) kaapelia pitkin näyttöille. Tämä on erittäin järkevä tapa mikäli useampia näyttöjä on esim. saman ristikytkennän alueella ja jokaisessa näytössä näytetään samaa korkealaatuista sisältöä. VGA signaalin siirrossa atk-verkossa tarvitaan lähtöpäähän muunnin (lähetin)- ja vastaanottopäähän (remote)vga-muunnin. Tyypillisesti hyvätasoista VGA-signaalia voida viedä m päähän riippuen laitteista. Osassa VGA signalin siirtolaitteissaa saadan kulkemaan myös hyvätasoinen ääni. VGA signaalin jakajalla voidaa sama VGA signaali viedä samanaikaisesti useaan eri näyttöön. Usein lähetinyksikkö on varustettu myös VGA jakajalla ja signaalin vahvistimella. Lisätietoja 5. Infonäyttöohjelmien ominaisuuksia 5.1 info-ohjelmaan integroitu powerpoint tyyppinen sisällönteko vai valmiiden ohjelmien käyttö sisällön tekoon. Monissa info-ohjelmissa on omalle tekijäkoneelle asennettava editori infoesitysten tekemiseen. Tällaiset editorien laatu vaihtelee suuresti. Useat powerpoint tyyliset editorit jäävät kuitenkin paljon powerpontin ominaisuuksista ja käyttönhelppoudesta. Usein kysymys onkin miksi opetella uusi powerpoint-tyylinen ohjelma. Ohjelmiston toimittajat puolustuvat omaa editoria sillä, koska powerpointin ominaisuuksista on karsittu kaikki turha pois ja sen käyttö on tehty paremmin sopimaan infokanava käyttöön. Näin onkin ehkä kuvaputki-tv aikana ollut mutta nykyiset LCD tukevat kyllä kaikkia powerpointin ominaisuuksia. Käytännössä organisaaatiolla on valmiita powerpoint esityksiä ja pohjia jotka voidaan nopeasti julkaista ilman uudelleen koostamista infokanavaa varten. On usein tehotonta tehdä infokanavan päivityksestä irrallinen oma sisällöntekoprosessi. Oppimiskynnys infomateriaalin tekemiseelle on tällöin myös mahdollisimman matala ja monet pääsevät ilman erityistä koulutusvaihetta tekemään sisältöä infokanavaan.tehokkainta tiedonvälitystä on, että voidaan kerran tehtyä esitystä näyttää niin videotykkiesityksenä, infonäytöissä ja internetissä. Intergoitu editori ohjelmaa sopii parhaiten kun sisällöntuotannosta halutaan tehdä studiomaisempaa. Pitkälle kehityneissä editoreissa voidaan tehdä tv-lähetyksen omaista jälkeä. Tällöin on usein paikallinen HD-tason kuvanlähde sekä Page 4

5 av-puolen välineitä tukena ja niihin liitettäviä editointityökaluja. Integroitu editori on parhaiten perusteltavissa mikäli sisältöä tehdään aina samalla paikalla ohjelmaan hyvin koulutettujen henkilöiden toimesta. Tyypillisiä käyttökohteita voivat olla suuret ostoskeskukset ja paikallistelevisio. Kunnolliset editointiohjelmistot maksavat enempi mutta tarjoavat studioomaisen työskentelyn ja monia hienouksia ammatimaisempaan käyttöön ja esim. HD-tason infokanavan, mainosajan myyntiin seurantamenetelmiä jne. Ei-integroidut info-ohjelmistot tavallisesti vain ajastavat ja yhdistävät eri infolähteitä kuten videoita, ääntä, powerpointteja sekä uutisia yhdeksi lähetykseksi. Usein vain tekstiä voidaan editoida suoraan valmiiden layoutejen ja taustojen päälle.ei integroidut ohjelmistot ovat usein web-pohjaisia. Web-pohjainen käyttöliittymä tekee sisällön ajastamisen ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Tarvittaessa hyvin useat voivat tällöin myös osallistua sisällöntekoon eri oikeuksilla. Palvelimella olevan ohjelmiston päivitys on helppoa. Smartsign infonäyttöjulkaisuohjelma on erittäin helppokäyttöinen, voit suoraan ajastaan tuttuja tiedostotyyppejä eri infonäytöille outlook-kalenterin tapaisen käyttöliittymän kautta Lisätietoja Infosign integrator on web-pohjainen info-ohjelmisto joka tarjoaa infonäytön ohjelmallisen jakamisen eri informaatiolohkoihin, jotka voivat sisältää eri lähteistä päivittyvää mediaa kuten videoita, powerpointteja, flash animaatioita, uutissyötteitteitä ja tikkereitä. Infosign ohjelmiston avulla voidaan infolähetys näyttää paitsi infonäyttöissä niin myös oman PC:n taustaikkunassa, mobiililaitteissa tai julkaisu voidaan tehdä myös suoraan web-tv-lähetykseksi. Page 5

6 Lisätietoja infosign integrator 5.2 Infonäyttöohjelmien näytönsäästäjäominaisuus Tämä on kätevä tapa jakaa infolähestys vaikka jokaiselle työpöydälle. Näytönsäästäjäominaisuus eroaa infoplayerista siinä, että infoplayer koneessa on pyritty varmistaan häiriötilanteiden minimointi ja niistä automaattinen toipuminen. Näytönsäästäjällä varustettu kone ei siis itsenäisenä infonäyttönä ei ole kovin luotettava itsenäisenä infopäätteenä. Näytönsäästä ominaisuuden tehoa myös laskee se kun ollaan työpisteellä näytönsäästäjä on harvoin päällä. 5.3 Työpyödäninfonäyttöikkuna. Tämä infoikkuna voi olla aina työkoneen taustalla halutaessa kaikkien ohjelmien päällimmäisenä tai alimmaisena taustalla. Työpöytäikkunasta voidaan seurata infolähetystä pienoismuodossa. 5.4 Stattisuus tai dynaamisuus Staattiset infojärjestelmät tarkoittavat sitä, että tiedon päivitys vaatii erillistä muokkausta tai ajastus kertaa aina kuin lähetyksen sisältöä muutetaan. Dynaamisen järjestelmän ominaisuuksia ovat mm. realiaikaiset uutisvirrat, live-video streamaus ja automaattisesti päivitetyn tiedon hakeminen internetistä Web-pohjainen vain paikallinen infojärjestelmä Web-pohjaisissa järjestelmissä ei tarvitse käyttäjän koneille asentaa erillisiä ohjelmia. Infohallinta-ohjelma on webpalvelimella mikä voi sijaita missä vain. Tällöin ei välttämättä tarvitse hankkia erillista palvelinta infokanavaa varten. Käyttäjien koneelle ei myöskään tarvitse asentaa mitään ohjelmistoja vaan pelkkä internetyhteys riittää. Tästä kaikesta on huomattavaa etua järjestelmän käyttöönotossa, Page 6

7 päivitettävyydessä sekä käytön jakamisen joustavuudessa. Web-pohjaisien ohjelmistot eivät useinkaan sisällä muuta kuin tekstieditorin kaikki muu sisältö tehdään omilla ohjelmilla kuten powerpointilla tai käytetään valmiita esityspohjia. Päivitetävä sisältö voidaan tavallisesti tehokkasti hakea eri internetosoitteista. Haittapuolina on studio-omaisuuden puuttuminen ja pelkistetymmät työkalut. 5.6 Laitteistoriippuvaisuus Infojärjestelmät voivat olla hyvin laiteriippuvaisia eli tarvitaan määrätynlaiset minimiominaisuudet esitystietokoneelta ja erillaisia ohjausyksikköjä. Linux-puolen järjestelmissä on päivitettävyys ja mediatyypit ovat rajallisemmat. Toisena ääripäänä ovat järjestelmät, jotka ovat periaatteessa alusta riippumattomia eli käyvät sekä linux että windows alustalle. Yhä useimmin myös mobiililaitteiden tuki on olemassa eli infokanava saadaan näkymään niin organisaation info:tv:ssä, internetissä mukaan lukien mobiililaitteet. Infokanavat ovat siis tulossa saumattomaksi osaksi kokonaisvaltaista viestintä-ja esitysjärjestelmää, jonka hallinta on enemässä määrin laiteista, ajasta ja paikasta riippumatonta. Riippumattomuus erikoiskomponenteista sekä avoimuus ulkoisiin tietolähteisiin takavat järjestelmän päivitettävyydeen ja helppokäyttöisyyden Info-ohjelmien ominaisuustaulukko www-pohjainen käyttöliittymä web-serveri pohjaisuus linux /windows serveri tuki web-tvlähetykset infoplayerin eli esitys PC:n minivaatimukset Ei asennuksia käyttäjän koneelle, helpompi hallita ja päivittää, pääsy ajasta ja paikaista riippumatonta eri käyttäjäoikeuksilla Helpompi päivittää ja halvempi ylläpitää. Voidaan asentaa web-palvelun tarjoajan koneelle, ostaa palvelu ASPpohjalta. Ei tarvita erillista palvelinrautaa hankintaa välttämättä. voidaan asentaa sekä windows, että linux palvelimelle. ei tarvita erillistä vaihetta vaan info näkyy infokanavalla ja internetissä samalla julkaisulla mitä tehokkaampi kone sitä kalliimpi laite ja käyttökulut. Linuxin ylläpitokulut, Page 7

8 mitä tietovirtoja voidaan liittää lähetykseen vaaditaanko ohjelmiston asennukseen asiantuntijoita näkyykö mobiilialustoilla päivitys ja media mahdollisuudet kannattaa selvittää. streaming video (webtv), streaming audio (nettiradiot), html, flash, powerpoint, rss (uutis- feedit), textfeedit Päivitys- ja asennushinta varmistettaan tulevaisuuden tarpeet voidaanko käyttää olemassaolevia esitys-pc laitteita onko näytönsäästäjä ominaisuus ja sisältyykö se hintaan onko näytöntausta ikkunainfo mahdollisuus ja sisältyykö se hintaan ohjelman joustavuus voidaanko näyttö jakaa ohjelmallisesti eri osiin voiko ostaa infojärjestelmä komponentit erillisenä onko tuki SSL- voidaan edullisesti hyödyntää jouto pckoneita kätevämpi usein työpyödän infoseurannassa kuin näytönsäästäjä ominaisuus nopeampi skaalautuvampi järjestelmä. Varmistaan tuoretta sisältöä ja useammat voivat osallistua sisällöntekoon Voidaan hyödyntää uutis, viihde ja mainos samalla näytön sivulla. Saadaan näyttäviä inforuutuja ja kaikki hyöty LCDnäytöistä jos ei niin järjestelmän päivittäminen ja huoltaminen voi olla kallista. tietoturvakysymys, jos Page 8

9 suojatulle yhteydelle halutaan parantaa tietoturvaa paljonko maksaa palvelinlisenssi ja paljonko infoplayer lisenssi. miten käytänössä voidaan integroida tietoja ulkopuolisista lähteistä. Käykö se suoraan vaan tarvitaanko ohjelmointia ym. syytä huomioida kokonaiskustannukset ajatellulla playerien määrällä. pelkkä API tarkoittaa, että ohjelmointia tarvitaan eikä ole ns. valmis liittymä ulkopuolisiiin tietolähteisiin. Miltä näyttävät ohjelmalla tehdyt esitykset? 6.0 Infonäyttöjen sovelluskohteita 6.1 Yritysten ja organisaatioiden infonäyttöjärjestelmät Yrityksissä vastaanottottilat, sisääntuloväylät ja taukotuvat ovat tyyppillisiä infonäyttöpisteita. Järjestelmä tehdään useimmiten infoplayer pc:eitä hyödyntällä tai VGA-jakoa käyttäen. Infolähetyksen saaminen internettiin on myös hyödyllinen ominaisuus. Yleensä on kaksi eri sisältöistä kanavaa, yksi omalle henkilökunnalle suunnattu ja toinen talossa oleville vieraille. 6.2 Oppilaitosten infonäyttöjärjestelmät Vanhat kouluinfojärjestelmät ovat pääasiassa tehty antenniverkoon aikakaudella ennen kuin kouluihin asennettiin videotykit luokkiin. Luokkakohtaisesta info-televisioita on tämän jälkeen paljolti luovuttu ja info-järjestelmä palvelee lähinnä käytävillä. 3-6 infotelevisiota on tyypillinen määrä keskikokoisessa koulussa. Tyypillisesti tällöin kannattaa järjestelmä tehdä infoplayer pc:eitä hyödyntällä tai VGA-jakoa käyttäen. Koulussa voidaan myös vanhentuneista PC-laitteista tehdä luokassa pyörivä infokanava. Yleensä on ainakin kaksi eri sisältöistä kanavaa yksi omalle oppilaille suunnattu ja toinen Page 9

10 opettajille. 6.3 Ihmisvirtojenohjailu ja neuvottelutilanäytöt Tiedonvälitys vierailijoille on helppoa ja tehokasta. Helpottavat sekä asiakaspalvelua ja sisäistä viestintää. Tapahtumien ja tilojen muutokset, reittiopastukset on helppo ilmoittaa välittömästi tai ne voidaan ajastaa tulevia tarpeita varten. Neuvottelutilanäytöt: Neuvottelu-ja salitilojen seinälle asennettava pieni LCD näyttö antaa tietoa salin varaustilanteesta. Tyypillinen neuvotteluinfonäyttö on kooltaan Neuvotteluinfojärjestelmä on hyvä liittää tilojen varausjärjestelmään. Kooste ja ohjausnäytöt: Isoilla koostenäytöillä saadaan yhteenvetotiedot neuvottelutiloista ja niillä voidaan ohjata ihmisvirtoja oikeaan suuntaan. 6.4 Asukas-tv ja hotelli-tv-ratkaisut Antenniverkoon moduloitu yksi tai useampi infokanava. Taloyhtiöiden antennipäävahvistimen yhteyteen liitettävä modulaattori. PC-laite voi toimia tarvittaessa vaikka GPRSyhteydellä mikäli tietoverkkoa ei ole käytettävissä. 6.5 Ostos-ja viihdekeskukset Tuoretta ja huomioarvoa lisäävää ja joustavaa mainossanomien, tiedotteiden ja kamppanjoiden välitystä. 6.6 Mainosnäytöt Hyllynäyttö tai erillinen mainosnäyttö. Pyörittää useimmiten pitkään samanlaista mainosfeediä. Ei välttämättä tarvitse olla infojärjestelmä, jos mukana ei ole dynaamista materiaalia. DVDsoitin,PC tai muu videotoistin+lcd näyttö 6.7 Ravintolat Usein näytetään ruokalistaa ja erikoistarjouksia. Jos materiali ei videopohjaista voidaan käyttää hyvin kevyitä infoplayereitä. Page 10

11 INFO-TV ASUKAS-TV INFONÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Page 11

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

13 kallista virhettä lain vaatimaa kameravalvontaa hankittaessa. Ari Räty, tekninen johtaja Demon turvallisuus Oy

13 kallista virhettä lain vaatimaa kameravalvontaa hankittaessa. Ari Räty, tekninen johtaja Demon turvallisuus Oy 13 kallista virhettä lain vaatimaa kameravalvontaa hankittaessa Ari Räty, tekninen johtaja Demon turvallisuus Oy Tietoa oppaan kirjoittajasta Ari Räty on Demon turvallisuus Oy:n tekninen johtaja ja valvontajärjestelmien

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Report B / 2002 / 3 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND Sisällys

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

Sisällys: 46 Finnlines. 4 Sello ja Myyrmanni Viestintää ja turvallisuutta. 24 Marivartiosto Porkkalan koulutusmerivartioasema

Sisällys: 46 Finnlines. 4 Sello ja Myyrmanni Viestintää ja turvallisuutta. 24 Marivartiosto Porkkalan koulutusmerivartioasema Sisällys: 46 Finnlines Black Box -tekniikkaa laivoilla 8 Suomenlahden merivartiosto Johtokeskuksen hallintajärjestelmä Black Box Reference 2007 Black Box Finland Oy:n asiakasjulkaisu Päätoimittaja: Jyrki

Lisätiedot

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14. Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN)

VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14. Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN) VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE4-2004-14 Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta (JALAN) Julkinen tiivistelmäraportti, Versio 1.1 2.3.2004 JALAN Jakelun logistiikkaketjun langaton

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

KEHITTYVÄ DIGITAL SIGNAGE HILJAINEN VALLANKUMOUS RUUDUN TAKANA

KEHITTYVÄ DIGITAL SIGNAGE HILJAINEN VALLANKUMOUS RUUDUN TAKANA KEHITTYVÄ DIGITAL SIGNAGE HILJAINEN VALLANKUMOUS RUUDUN TAKANA Olemme tulleet jo pitkälle niistä varhaisista INFO TV rakaisuista, joissa ensi kertaa yhdistettiin toimistotekniikassa yleistynyt PC tietokone

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikka Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2013 Mikko Uronen Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikka URONEN, MIKKO:

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy OPINNÄYTETYÖ TIMO PELTOPERÄ 2012 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIEDEN, LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

SharePoint ja Office 365

SharePoint ja Office 365 SharePoint ja Office 365 Hyvät, Pahat ja Rumat Jussi Roine Juha Anttila Sivu 1 Sisällysluettelo Perusteet... 6 Tämän oppaan tarkoitus... 6 Tietoa kirjoittajista... 6 SharePointin ja Office 365 palvelun

Lisätiedot

2. Luku Digitaalista kuvitusta...5 Kuvan siirto kamerasta tietokoneelle Kuvankäsittely Sähköposti ja Internet Kuvien esittäminen Tulostaminen

2. Luku Digitaalista kuvitusta...5 Kuvan siirto kamerasta tietokoneelle Kuvankäsittely Sähköposti ja Internet Kuvien esittäminen Tulostaminen SISÄLTÖ Johdanto...1 Tietokone avuksi ja iloksi - myös omien luovien tuotosten teossa 1. Luku Osaatko imuroida, polttaa ja skannata?...2 Tiedon tallentaminen CD:lle ja DVD:lle Ohjelmien asennus Windows-ympäristössä

Lisätiedot

Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma

Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Esa Paajanen Nimeke Dynaamiset web-sivut Tiivistelmä Koulutusohjelma

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu.2010 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Tietotekniikan

Lisätiedot

Tietokone avuksi ja iloksi

Tietokone avuksi ja iloksi Tietokone avuksi ja iloksi - myös omien luovien tuotosten teossa Ensimmäinen Tietokone avuksi ja iloksi opasti käyttämään tietokonetta, hakemaan tietoa verkosta ja käyttämään verkkopalveluita. Nyt käsissäsi

Lisätiedot

QuickTime 7.2 Käyttöopas Sisältää ohjeita QuickTime Pron käyttöön. Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ja Windows XP

QuickTime 7.2 Käyttöopas Sisältää ohjeita QuickTime Pron käyttöön. Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ja Windows XP QuickTime 7.2 Käyttöopas Sisältää ohjeita QuickTime Pron käyttöön Mac OS X 10.3.9 tai uudempi ja Windows XP K Apple Inc. 2007 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Tieto ja esitystekniikan pikaopas opettajille

Tieto ja esitystekniikan pikaopas opettajille 2011 kevät Tieto ja esitystekniikan pikaopas opettajille Tervetuloa Tämä opas on tarkoitettu Helsingin kaupungin opettajille, jotka kaipaavat opastusta atk laitteiden käyttöön luokissaan. Toivottavasti

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot