LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA SELVITYS JULKISISTA PALVELUISTA Raportti 137-P

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Selvityksen tarkoitus Selvityksen toteutus Nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet Väestörakenne ja väestöennusteet Nykyinen palvelurakenne Yhteistoiminta-alue Opetustoimen palvelut Päivähoito- ja esiopetuspalvelut Sosiaali- ja terveystoimen palvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Palvelutarpeen muutokset Opetustoimen palvelut Päivähoito- ja esiopetuspalvelut Sosiaali- ja terveystoimen palvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Viimeaikaiset muutokset Olemassa olevat suunnitelmat Loimaan kaupungin toiminta-ajatus ja visio Yhteistoiminta-alue Loimaan keskustan kehittäminen Opetustoimen palvelut Päivähoito- ja esiopetuspalvelut Sosiaali- ja terveyshuollon palvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Toimenpide-ehdotukset palveluverkon kehittämiseksi Opetustoimen palvelut Päivähoito- ja esiopetuspalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Perusterveydenhuoltopalvelut Vanhustenhuollon palvelut Kehitysvammaisten palvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Kiinteistöjen kehittäminen...24 LIITTEET...25

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 1 LOIMAAN KAUPUNKI LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 1 Johdanto 1.1 Selvityksen tarkoitus 1.2 Selvityksen toteutus Selvitys Loimaan julkisista palveluista on laadittu Loimaan keskustan osayleiskaavan pohjaksi, jonka tavoitevuosi on Selvityksen tavoitteena on koota yhteen olemassa olevat suunnitelmat julkisten palvelujen osalta sekä esittää mahdollisia uusia toimenpiteitä ja tarpeita julkisten palvelujen kehittämiseksi, mikä palvelee meneillään olevaa osayleiskaavaprosessia ja sen maankäyttövarauksia alueella. Koska selvitys on luotu Loimaan keskustan osayleiskaavan pohjaksi, on selvityksessä keskitytty niihin palveluihin, joihin uudella maankäytöllä on selvimmin vaikutusta. Näitä ovat: 1. Opetustoimi 2. Perusterveydenhuolto 3. Vanhusten palvelut 4. Vammaisten palvelut 5. Päivähoito 6. Vapaa-ajanpalvelut Lisäksi selvityksessä on rajauduttu osayleiskaava-alueelle huomioiden kuitenkin osayleiskaava-alueen vaikutusalue. Vaikutusalue on tällä hetkellä opetustoimen ja päivähoidon osalta Loimaan kaupunki, mutta muiden palvelujen osalta vaikutusalue laajenee naapurikuntiin. Koska vuoden 2030 vaikutusalue on epävarma tekijä, on selvityksessä tehty tämän osalta palvelujen tulevaisuuden tarpeiden arviointi karkeammalla tasolla. Selvityksessä on hyödynnetty seuraavia asiakirjoja: - Asumispalvelusäätiö ASPA (2011). Emme mihinkään asuntolaan.. Kehitysvammaistan nuorten asumispalvelujen Tarve-projekti Loimaalla. - Loimaan kaupunki (2009). Kouluverkkoselvitys. - Loimaan kaupunki (2010). Päivähoidon palveluverkkoselvitys - Loimaan kaupunki (tekeillä). Liikuntapaikkaselvitys (eri liikuntapaikkojen ylläpito-, kehittämis- ja investointikysymykset). - Loimaan kaupunki (2009). Hyvinvointipoliittinen ohjelma. - Kuntaliitto, Antti Kuopila (2011). ALOPT-yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Selvityksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä FM Mari Moilanen kesällä/syksyllä Työtä on ohjannut Loimaan kunnasta kehitysjohtaja Matti Tunkkari.

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 2 2 Nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet 2.1 Väestörakenne ja väestöennusteet Loimaan keskustan osayleiskaava-alueella asuu noin asukasta. Muualla Loimaalla asuu noin 6000 asukasta. Näin ollen suunnittelualue on kaupungin merkittävin asutuskeskittymä. Loimaan haja-asutusalueilla asuvan väestön määrä on kauttaaltaan pienentynyt viimeisten 30 vuoden aikana, vaikka paikoin uusi rakentaminen on lisännyt väestömäärää haja-asutusalueilla (kuva 1). Loimaan, Hirvikosken, Alastaron keskustoissa väestömäärä on kasvanut paikoin, mutta paikoin on tapahtunut myös väestön vähenemistä, kun perhekoko on pienentynyt ja asuinväljyys kasvanut. Suunnittelualueella tihein asutus sijoittuu Loimaan kaupunkikeskustaan sekä sen läheisille alueille. Etenkin valtatien 9 länsipuolella asutus on harvempaa. Kuva 1. Loimaan väestökehitys Varsinais-Suomen liitto Väestömuutos Loimaan seutu.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 3 Taulukko 1. Loimaan väestö ikäryhmittäin sekä väestöennuste Muutos Muutos Ikäluokat yhteensä vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat ja yli 80-vuotiaat Tilastokeskus ennustaa, että Loimaan väkiluku kasvaa tulevina vuosina maltillisesti; vuonna 2020 väkiluku on noin 30 asukasta ja vuonna 2030 noin 130 asukasta enemmän kuin vuonna (Taulukko 1) Ennuste perustuu edellisien vuosien kehitykseen, joten ennusteeseen liittyy paljon epävarmuuksia ja esimerkiksi kaavoituksen sekä uusien asuinalueiden seurauksena väestönkasvu voi olla kaupungissa Tilastokeskuksen ennustetta nopeampaa. Loimaan ikärakenne vanhenee tulevaisuudessa nopealla vauhdilla Tilastokeskuksen ennusteen mukaan; nuorten sekä työikäisten määrä laskee, kun taas eläkkeellä olevien määrä nousee merkittävästi nykyisestä. (Taulukko 1) Loimaan kaupungin strategissa esitetään kokonaiskasvutavoitteeksi 0,05 % eli muuttovoittoa n. 60 henkeä/vuosi, jos syntyvyys/kuolleisuus on ennustetulla tasolla n. -50/vuosi. Muuttovoitto ei ole saavuttanut em. tasoa luvulla, mutta kokonaiskasvua on silti perusteltua pitää tavoitteena kuntaimago ja elinkeinojen kehitys (mm. Loimaanportti) huomioiden jo alkavalla valtuustokaudella. Vuonna 2025 Loimaan väestömäärä on tavoitteen mukaan noin asukasta (Kuva 2) eli noin 500 asukasta enemmän kuin nykyään. Loimaan 2009 väestöennuste Kuva 2. Loimaan kaupungin väestötavoite. 2 Tilastokeskus. V2 VARSINAIS-SUOMI: Väestö iän (1-v.), sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain ; Väestöennuste 2007 iän ja sukupuolen mukaan alueittain

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Nykyinen palvelurakenne Yhteistoiminta-alue Opetustoimen palvelut Kaupungin väestötavoitteen perusteella vuotuinen muuttoliike kaupunkiin on noin 60 henkeä. Jos arvioidaan näistä noin 70 prosenttia sijoittuvan Loimaan kaupungin keskustaajamaan tai sen vaikutusalueelle, lisääntyy selvitysalueen väestömäärä ulkopuolelta tulevan muuttoliikkeen seurauksena selvitysalueella ja sen vaikutusalueella vuodessa noin 40 hengellä ja vuoteen 2030 noin 760 hengellä. Palvelutarpeiden muutosten arvioinnissa on oletettu, että muista kunnissa Loimaalle muuttavat ovat keskimäärin nelihenkisiä perheitä, joissa on vanhempien lisäksi kaksi lasta. Nykyinen palvelurakenne on kuvattu karkeasti liitteen 1 kartassa. Loimaa ja Oripää muodostivat vuoden 2009 alusta yhteistoiminta-alueen, jonka hallinnosta vastaa Loimaan kaupunki. Yhteistoiminta-alue vastaa kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palveluiden järjestämisestä seuraavasti: Kansanterveyslain mukaiset palvelut (ml. työterveyshuollon palvelut) Kasvatus- ja perheneuvonta Polikliininen päihdehuolto Erillisillä päätöksillä järjestettävät sosiaalipalvelut Lisäksi laaditaan täsmennetty palvelusuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain. Perusopetusta järjestetään Loimaalla tällä hetkellä 13 alakoulussa, 3 yläkoulussa sekä Tuulensuun erityiskoulussa. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa sekä perusopetuksen yhteydessä Kirkonkylän ja Kojonkulman kouluilla. Vammaisille lapsille esiopetusta järjestetään Tuulensuun koulussa. Kouluyksikköjen sijainti kaupungin alueella on esitetty kuvassa 1. Opetustoimintaan liittyy 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä 3-9. vuosiluokkien osalta erityisopetukseen otetuille ja siirretyille järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta. Varsinaista aamu- ja iltapäivätoimintaa täydentää yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa järjestettävä kerhotoiminta. 4 Yleissivistävää toisen asteen koulutusta Loimaalla tarjoaa Loimaan lukio. Ammatillista toisen asteen koulutusta järjestää Loimaan koulutuskuntayhtymä, jonka koulutusvalikoimaan kuuluvat luonnonvara- ja ympäristöala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnontieteiden ala, matkailu-, ravitsemus- ja talousala, sosiaali-, terveys ja liikunta-ala sekä kulttuuriala. Toimintaa täydentää ammattistartti. Loimaalla sijaitsee myös Turun ammattikorkeakoulun Loimaan toimipiste (liiketalous, sosiaaliala), Loimaan työväenopisto, Loimaan seudun musiikkiopisto sekä Loimaan Evankelinen Kansanopisto. 5 Koulujen nykyinen koko on kuvattu taululukossa 1. 3 Kuntaliitto, Antti Kuopila (2011). ALOPT-yhteistoiminta-alueen muodostaminen. 4 Loimaan kaupunki (2010). Hyvinvointipoliittinen ohjelma Loimaan kaupunki (2010). Hyvinvointipoliittinen ohjelma

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 5 Taulukko 1. Loimaan kaupungin ala- ja yläkoulut sekä näiden oppilasmäärät lukuvuonna Koulun nimi Oppilasmäärä Asemanseudun koulu 57 Hirvikosken koulu 213 Isonperän koulu 29 Kauhanojan koulu 50 Keskuskoulu 275 Kirkonkylän koulu 187 Kojonkulman koulu 50 Metsämaan koulu 49 Niinijoen koulu 73 Peltoisten koulu 53 Vanha koulu 39 Vesikosken koulu 52 Virttaan koulu 25 Tuulensuun koulu 21 Alastaron yläkoulu 135 Opintien koulu 213 Puistokadun koulu 247 Kuva 1. Loimaan koulutuspalvelujen sijainti. 6 Loimaan kaupunki (2009). Kouluverkkosuunnitelma.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Päivähoito- ja esiopetuspalvelut Lapsiperheille tarjotaan Loimaalla päivähoitoa, esiopetusta, leikkitoimintaa ja koululaisten iltapäivätoimintaa. Päivähoito järjestetään kokopäiväisenä tai osapäiväisenä vanhempien tarpeiden mukaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. 7 Päivähoitoa tarjoavat kaupungin 10 omaa päiväkotia, 12 ryhmäperhepäiväkotia sekä 42 perhepäivähoitajaa. Ostopalveluna päivähoitoa hankitaan kahdesta kaupungin alueella toimivasta yksityisestä päiväkodista. Lisäksi kaupungissa toimii avoin päiväkoti. Päivähoidossa työskentelee 2 kiertävää erityislastentarhanopettajaa. 8 Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona on kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki ja sen kunnallinen lisä. Päivähoidon toimintayksikköjen sijoittuminen kaupungin alueelle näkyy kuvassa 1. Vuoden 2012 alusta varhaiskasvatus siirtyy kokonaisuudessaan sivistyspalvelukeskuksen alaisuuteen. 9 Vuonna 2011 Loimaalla oli 401 päiväkotipaikkaa. Kuva 3. Loimaan kaupungin päivähoitopalvelut Loimaan kaupunki (2009). Loimaan hyvinvointipoliittinen ohjelma Loimaan kaupunki (2009). Loimaan hyvinvointipoliittinen ohjelma Loimaan kaupunki (2009). Loimaan hyvinvointipoliittinen ohjelma Loimaan seutukunnan palvelurakenneselvitys.

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Sosiaali- ja terveystoimen palvelut Loimaa tuottaa isäntäkuntamallilla sosiaali- ja terveystoimen palvelut Oripään kunnalle. Entinen Loimaan seudun ktt ky lakkautettiin 2009 alussa, jolloin Mellilä ja Alastaro liittyivät Loimaaseen. Terveydenhuolto 11 Loimaalla tarjotaan terveyspalveluja pääterveysasemalla, Alastaron sosiaalija terveysasemalla, Hirvikosken terveysasemalla, Mellilän sosiaali- ja terveysasemalla sekä yhteistoiminta-aluesopimukseen perustuen Oripään sosiaali- ja terveysasemalla. Asemilla toimivat neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, hammashuolto sekä perusterveydenhuollon vastaanotto. Terveydenhuollon päivystys hoidetaan iltaisin ja viikonloppuisin ja öisin Loimaan aluesairaalassa. Hammashuollossa viikonloppujen ja arkipyhien päivystys on keskitetty Turun yliopiston hammaslääketieteen laitokselle Turkuun. Fysioterapiapalveluita tarjotaan sekä pääterveysasemalla että Alastaron sosiaali- ja terveysasemalla sekä Hirvikosken terveysasemalla. Diabetesneuvolapalveluita saa pääterveysasemalta sekä Hirvikosken terveysasemalta. Puheterapiapalvelut tarjotaan pääterveysasemalla. Pääterveysasemalla toimii myös erityispalveluyksikkö, jonka muodostavat perheneuvola, päihdepoliklinikka sekä mielenterveysryhmä. Erityispalveluyksikössä asiakkaita palvelee 3 psykologia, sosiaalityöntekijä, sosiaalihoitaja, 6 psykiatrista sairaanhoitajaa sekä perhe- ja pariterapeutti. Työterveydenhuollon palveluissa yhdistettiin vuoden 2008 alussa Härkätien, Loimaan ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymien työterveyshuollot alueelliseksi työterveyspalveluyksiköksi, Työkympiksi, joka tarjoaa palveluita Auran, Kosken Tl, Liedon, Loimaan, Marttilan, Oripään, Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien alueella toimiville työpaikoille. Toimipisteitä on Loimaalla, Pöytyällä ja Liedossa. Erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Vanhus- ja kehitysvammahuolto Vammaisille henkilöille järjestetään vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja, palveluasumista sekä henkilökohtaista apua. Lyhytaikaista apuvälinelainausta järjestetään pääterveysasemalla toimivasta apuvälinelainaamosta. Loimaan kaupunki järjestää työ- ja päivätoimintaa neljässä toimipisteessä (Loimaan toimintakeskus, Eerontupa, Alastaron työtupa, Kitkonpuiston päivätoiminta). Asumispalveluita järjestetään omana toimintana Kitkonpuiston asumispalveluyksikössä, Mirjakodissa, Ruusurinteessä ja Telkänkodin ryhmäkodissa. Vammaispalveluja hankitaan oman toiminnan lisäksi Varsinais- Suomen erityishuoltopiiriltä sekä Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä. 12 Loimaan kaupunki järjestää kuntalaisille kotihoitoa, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöitä ja perheitä silloin, kun he tarvitsevat apua tilapäisesti tai pysyvästi sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi selviytyäkseen kotioloissa. Kotihoitoon sisältyvät kotipalvelu, kotisairaanhoito sekä tukipalvelut. Kotiin tuotaviin hoito- ja hoivapalveluihin kuuluu lisäksi kotisairaalatoiminta. 11 Loimaan kaupunki (2010). Hyvinvointipoliittinen ohjelma Loimaan kaupunki (2010). Hyvinvointipoliittinen ohjelma

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Loimaan kaupunki järjestää palveluasumista omana toimintana kuudessa eri yksikössä (Ilolakodit, Kartanonmäki, Pikkukartano, Kitkonpuisto, Tammikoti, Tiaisentie) ja hankkii lisäksi palveluasumista kolmesta ostopalveluyksiköstä (Hoitokoti Mariia, Loimikoti, Tuulensuun palvelukeskus) kaupungin alueelta. Palveluasumisen paikkoja oli tarjolla 160 kappaletta kesäkuussa Vanhainkotihoitoa järjestetään Alastaron vanhainkodissa ja Vanhainkoti Kuuselassa niille vanhuksille, jotka eivät tehostettujen koti- ja tukipalvelujen turvin selviä tai joiden hoitoa ja huolenpitoa ei voida järjestää omassa kodissa tai palveluasunnoissa. Vanhainkotien paikkoja oli tarjolla 132 kappaletta kesäkuussa Vanhainkotipaikoista 35 sijaitsee Kuuselassa, 22 Mäntypuistossa sekä Loimaan aluesairaalalta vuokratuissa tiloissa 27 osayleiskaavaalueella. Pääterveysaseman sekä Alastaron sosiaali- ja terveysaseman hoito-osastoilla tarjotaan laitoshoitoa tarvitseville potilaille yleissairauksien hoitoa sekä perusterveydenhuoltoon siirrettyjen potilaiden jatkohoitoa, kuntoutusta ja saattohoitoa sekä intervalli-, päivä- ja yösairaanhoitoa. Pääterveysaseman hoitoosaston vuodeosasto toimii Loimaan aluesairaalassa 27 paikalla. Alastaron hoito-osastolla on 30 paikkaa. Kartanomäen palvelukeskukseen on rakennettu uudisosa ja osa vanhasta osasta on korjattu. Vanhusten laitos- ja palveluasuminen on keskitetty keskusta-alueiden osalta Kartanomäen palvelukeskukseen, ja kehitysvammahuollon toiminta on puolestaan keskitetty vanhustenhuollolta vapautuneisiin tiloihin Hirvikoskelle. Puistokadulta vapautunut kehitysvammaisten palveluasunto on otettu uuden perustetun lastensuojeluyksiön käyttöön, ja kesäkuussa 2011 sosiaalityö muuttaa kaupungintalolta pääterveysasemalle entisen hoitoosaston tiloihin. Hoito-osasto muutti 2010 kesän jälkeen aluesairaalan sisälle vuokralle. 13 Mielenterveys- ja päihdepalveluissa asumispalvelut ostetaan Loimaalla ulkopuolisilta. Loimaan keskustassa toimii yksityisen palvelutuottaja ASPA:n (Asumispalvelusäätiön omistama OY) yksikkö, jossa oli vuonna paikkaa. Yksikkö toimii ydinkeskustassa. Kehitysvammahuollon kaupungin oma toiminta on keskitetty osayleiskaavaalueella Hirvikoskelle. Loimaan kaupunki tarjoaa kehitysvammaisten asumispalveluja Hirvikoskella (26 paikkaa), Alastarolla (9 paikkaa) ja Mellilässä (6 paikkaa). Lisäksi V-S erityishuoltopiirin on perustamassa 8-paikkaisen autismiyksikön Hirvikoskelle Telkäntielle. Kaupungin oma lastensuojeluyksikkö aloittaa Kiinteistö Oy Tuulensuun kiinteistössä keskustassa Pikatien ja Puistotien kulmauksessa. Kehitysvammaisten asumistarpeista on valmistunut tulevaisuuden tuetun asumisen tai palveluasumisen tarpeista. 14 Loimaan sosiaali- ja terveyshuollon yksiköt on esitetty liitteessä 1. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen kokonaisuuteen kuuluvat nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut sekä vapaa sivistystyö (työväenopisto). Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua sekä kaikkien 13 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköposti palvelujen kehittämisestä. 14 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköposti palvelujen kehittämisestä.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 9 kuntalaisten harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia ja aktivoivia harrastus- ja vapaa-ajanpalveluita sekä mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. 15 Nuorisotyössä tehdään seutukunnallista yhteistyötä (SENU) Auran, Kosken Tl, Marttilan, Oripään, Pöytyän ja Tarvasjoen kuntien kanssa. Seutukunnallisella yhteistyöllä turvataan niitä nuorisotyön palveluita, joihin yksittäisen kunnan resurssit eivät riitä. SENU:ssa toimii kuntien yhteisenä resurssina seutukunnallinen nuorisotyöntekijä, jonka lisäksi hankkeiden avulla SENU:ssa toimii uraohjaaja (osana JUURI-hanketta) sekä etsivä nuorisotyöntekijä (Elämänilohankkeen kautta palkattuna). 16 Loimaalla on neljä nuorisotaloa, joista kaksi sijoittuu suunnittelualueelle. Citynuokkari Nuorisotalo sijaitsee juna-aseman läheisyydessä ja Nuokkari sijaitsee Hirvikosken keskustassa. 17 Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisille yleistä ja suunnattua liikuntaryhmätoimintaa sekä ylläpitää sisä- ja ulkoiluliikuntapaikkoja sekä reitistöjä. Liikuntapalveluissa tehdään nuorisotoimen tavoin tiivistä yhteistyötä sekä seutukunnan muiden kuntien että järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Kulttuuritoimen tavoitteena on paikallisesti edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperimän vaalimista. Tavoitteeseen pyritään luomalla edellytyksiä kulttuurin harrastamiselle ja harjoittamiselle tarjoamalla kuntalaisten käyttöön tiloja, tukemalla taloudellisesti kulttuuritoimintaa harjoittavia yhteisöjä, järjestämällä kulttuuritilaisuuksia sekä keräämällä ja tallentamalla paikallista kulttuuriperinnettä. Kirjastopalveluita tarjotaan selvitysalueella pääkirjastossa sekä Hirvikosken kirjastossa, ja selvitysalueen ulkopuolella Alastaron kirjastossa, Mellilän kirjastossa sekä Virttaan lainausasemalla. Työväenopisto sijaitsee Rantatiellä Loimaan keskustan tuntumassa. Työväenopisto tarjoaa opiskelijoilleen lähinnä heidän vapaa-aikoinaan tilaisuuden tietojen ja taitojen kartuttamiseen. 18 Opistorakennuksen toisen kerroksen kunnostaminen taidenäyttelytiloiksi on alkanut Perusparannus käsittää myös kattomateriaalin vaihdon, hissin ja varastotiloja pohjakerrokseen. Kaupungilla on noin 600 esineen taidekokoelma ja sitä täydentää perintönä saatu nk. Haapasen kokoelma, joka sisältää yli 100 maalausta mm Suomen taiteen kultakaudelta. Liikuntapaikkapalvelujen tarjonta liikuntapaikkaselvityksen mukaan 19 on Loimaalla suhteellisesti ottaen melko hyvä. Perusliikuntapaikkoja kuten sisäliikuntatiloja, hiekkakenttiä, ulkojäitä ja hiihtolatuja on kattavasti, ja kuntaliitoksien jälkeen myös alueellinen kattavuus on melko hyvä. Loimaalla on laaja kouluverkko ja koulujen yhteydessä olevilla lähiliikuntapaikoilla on tärkeä merkitys lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta edistävinä liikuntapaikkoina. Niiden merkitys on edelleen kasvanut aamu- ja iltapäivätoiminnalle sekä vapaa-ajan toimijoille. 15 Loimaan kaupunki (2010). Hyvinvointipoliittinen ohjelma Loimaan kaupunki (2010). Hyvinvointipoliittinen ohjelma Loimaan kaupunki (2011). Loimaan kaupungin internetsivut Loimaan kaupunki (2011). Loimaan kaupungin internetsivut Loimaan kaupunki, vapaa-aikalautakunta (2010). Loimaan kaupungin liikuntapaikkasuunnitelma 2010.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Palvelutarpeen muutokset Opetustoimen palvelut Päivähoito- ja esiopetuspalvelut Loimaalla on Hirvikoskella virkistysuimala Vesihovi, keskustassa Kaunismäenkadulla Loimaan Jäähalli Oy ja sen vieressä tenniskeskus sekä Curling putki. Kaunismäen alueella on vielä tilaa nykyisten toimintojen laajentumiselle tai uusille toiminnoille. Kouluverkkoa uudistettaessa on otettava huomioon liikuntatilojen vaikutukset liikuntatilojen vapaa-ajan käytölle. Koulujen liikuntatilojen suunnittelussa on tärkeää arvioida koulutoiminnan tarpeiden ohella vapaa-aikatoiminnan alueelliset tarpeet. Sama pätee myös päivähoitoverkon suhteen. 20 Palvelutarpeen muutokset on arvioitu suhteessa Tilastokeskuksen väestöennusteeseen sekä osayleiskaavan väestötavoitteeseen. Palvelutarpeen muutoksen arvioinnissa ei ole huomioitu palvelujen kriteereissä tapahtuvia muutoksia, eikä muita ennakoimattomia tapahtumia, kuten pandemioita. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan peruskouluikäisten määrä vähenee kunnassa seuraavan kymmenen vuoden aikana vuoteen 2020 noin 70 oppilaalla, mikä vähentää perusopetuksen palvelujen tarvetta nykyisestä jonkin verran. Vuoden 2020 jälkeen kehitys hidastuu ja peruskoululaisten määrä vähenee noin 25 oppilaalla. Kaupungin väestötavoitteen perusteella vuotuinen muuttoliike kaupunkiin on noin 60 henkeä. Jos arvioidaan näistä noin 70 prosenttia sijoittuvan Loimaan kaupungin keskustaajamaan tai sen vaikutusalueelle, lisääntyy selvitysalueen väestömäärä selvitysalueella ulkopuolelta tulevan muuttoliikkeen seurauksena vuodessa noin 40 hengellä ja vuoteen 2030 noin 760 hengellä. Vuodessa koululaisten määrä kasvaa pahimmillaan noin 20 hengellä muuttoliikkeen seurauksena, mutta todennäköisemmin vähemmän. Väestötavoite edellyttää peruskoulupaikkojen lisäämistä selvitysalueella vuoteen 2030 mennessä huomioiden väestörakenteen muutos noin paikalla. Päivähoito- ja esiopetuspalvelujen kysyntä säilyy Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella seuraavat vuosikymmenet suunnilleen ennallaan. Kaupungin väestötavoitteen perusteella vuotuinen muuttoliike kaupunkiin on noin 60 henkeä. Jos arvioidaan näistä noin 70 prosenttia sijoittuvan Loimaan kaupungin keskustaajamaan tai sen vaikutusalueelle, lisääntyy selvitysalueen väestömäärä selvitysalueella vuodessa noin 40 hengellä ja vuoteen 2030 noin 760 hengellä. Vuodessa päivähoito- ja esiopetuspalvelujen kysyntä kasvaa pahimmillaan noin 20 paikalla muuttoliikkeen seurauksena, mutta todennäköisemmin vähemmän. Väestötavoite edellyttää päivähoito- ja esiopetuspaikkojen lisäämistä selvitysalueella vuoteen 2030 mennessä noin paikalla. 20 Loimaan kaupunki, vapaa-aikalautakunta (2010). Loimaan kaupungin liikuntapaikkasuunnitelma 2010.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Sosiaali- ja terveystoimen palvelut Perusterveydenhuollon palvelut Vanhustenhuoltopalvelut Kehitysvammaisten palvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Ikärakenteen vanheneminen Tilastokeskuksen ennusteen mukaan lisää etenkin iäkkäiden perusterveydenhuollon palvelujen kysyntää. Vuoteen 2020 yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä lähes 1000 hengellä. Myös tämän jälkeen iäkkäiden määrä kasvaa, mutta terveydenhuollon kannalta kriittisesti, sillä kasvu kohdistuu etenkin yli 80-vuotiaisiin, joiden määrä kasvaa lähes 700 hengellä vuosien välillä. Loimaan keskusta houkuttelee todennäköisesti tulevina vuosikymmeninä iäkkäitä asumaan keskustan palvelujen läheisyyteen, mikä lisää entisestään etenkin keskustan terveyskeskus- ja muita kuntoa sekä terveyttä ylläpitävien palvelujen kysyntää. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan lasten määrä ei muutu merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä, joten lasten perusterveydenhuollon palvelujen tarve säilyy suunnilleen ennallaan. Oppilaiden määrän hienoinen lasku ei vaikuttane merkittävästi koulujen terveydenhuollon palvelujen kysyntään. Neuvolapalvelujen kysyntä säilynee suunnilleen nykyisellään. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan työikäisten perusterveydenhuollon kysyntä laskee etenkin 2010-luvulla, mutta myös 2020-luvulla. Kaupungin väestötavoitteen perusteella perusterveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa myös lapsien ja peruskouluikäisten osalta jonkin verran. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vanhustenhuoltopalvelujen kysyntä kasvaa voimakkaasti niin kuin 2020-luvuillakin. Vuoteen 2020 yli 60- vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä lähes 1000 hengellä ja 2020-luvulla lähes 1200 hengellä. Merkittävää on yli vuotiaiden määrän reipas kasvu 2010 luvulla (noin 700 henkeä) ja yli 79-vuotiaiden määrän nopea kasvu luvulla (noin 700 henkeä). Loimaan keskusta houkuttelee todennäköisesti tulevina vuosikymmeninä iäkkäitä asumaan keskustan palvelujen läheisyyteen paitsi muualta Loimaalta kuin myös maaseutumaisista naapurikunnista, joten etenkin selvitysalueen vanhustenhuoltopalvelujen kysyntä tulee todennäköisimmin kasvamaan merkittävimmin tulevina vuosikymmeninä. Vammaisten palvelujen tulevaa tarvetta ei pysty arvioimaan ikärakenteen muutoksen eikä osayleiskaavan tavoitteiden perusteella. Loimaalle tehtiin kehitysvammaisten nuorten asumispalvelujen Tarve-projekti Loimaalla vuonna Selvityksen tavoitteena oli saada tietoa loimaalaisten kehitysvammaisten nuorten asumiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista tulevaisuudessa. Selvityksen johtopäätökset on koottu kappaleen Olemassa olevat suunnitelmat alle. Eläkeläisten määrän kasvu lisää kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen kysyntää vapaa-ajan lisääntyessä. Näin etenkin iäkkäille suunnattujen kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen kysyntä lisääntyy, mutta väestöennusteen mukaan etenkin työikäisille suunnattujen palvelujen kysyntä vähenee. Toisaalta vapaaajanpalvelujen merkitys on kasvanut viime vuosina merkittävästi kaikissa ikäryhmissä, joten on todennäköistä, että näiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa jonkin verran myös muissa ikäryhmissä. Monipuolinen vapaa-

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Viimeaikaiset muutokset 2.4 Olemassa olevat suunnitelmat ajanpalveluvalikoima on myös yksi merkittävä vetovoimatekijä asuinympäristön osalta. Loimaan palveluverkko on kehittynyt viime aikoina pitkälti niin, että uusia palvelualueita ei ole juuri rakennettu vaan palvelutarpeen kasvaessa muiden palvelutarpeiden supistaminen on hyödynnetty siirtämällä toiminnot vapautuneisiin tiloihin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolella vanhushuollon keskittäminen Kartanomäkeen vapautti tiloja, joita on otettu pienin muutoksin kehitysvammahuollon käyttöön. Viimeisenä V-S erityishuoltopiiri on juuri rekrytoimassa työntekijöitä autismiyksikköön, joka sai asianmukaiset tilat Hirvikosken Kitkonpuiston alueelta, jossa oli tyhjentynyt kaupungin kaupungin vanhustenhuollon yksikkö. Loimaan kaupunki on myös päättänyt, että aluesairaalalta vapautuneisiin tiloihin siirretään pääterveysasemalla toiminut vuodeosasto, jolloin pääterveysasemalta vapautunut tila saadaan kaupungintalolta muuttavien sosiaalityön ja lastensuojelun käyttöön. Loimaan aluesairaalan korttelissa on edelleen varaa sekä vapauttaa tiloja, että tarvittaessa rakentaa keskeisimmälle paikalle uutta tilaa (esim. vanhustenhuollon käyttöön). 21 Julkisiin palveluihin vaikuttavat yhä enemmän myös yksityiset palveluharjoittajat sekä sätiöt. Esimerkkinä päivähoidon rakenne, joka on kehittymässä osin sattumalta. Uusi yksityisen yrityksen 60-paikkainen päiväkoti valmistuu, ja avaa oven elokuussa Toisena esimerkkinä Loimaan Evankelisen kansanopiston säätiön perustama Kotipesä Oy, joka tarjoaa lastensuojelun laitospalveluja aluksi 8-paikkaisena. Tiloiksi on otettu 1980-luvulla rakennettu oppilasasuntola opiston alueelta Hirvikoskelta. 23 Maankäytön suunnittelussa tiettyjen julkisten palvelujen osalta tilojen uusiokäyttö mahdollistaa näin sijoittaa kaupungin alueelle uusia toimintoja ja palveluja ilman sanottavaa rakentamista Loimaan kaupungin toiminta-ajatus ja visio Loimaan kaupungin toiminta-ajatuksessa sekä visiossa näkyvät myös palvelujen kehittäminen 24. Toiminta-ajatus kertoo Loimaan kaupungin olemassa olon tarkoituksen: Loimaan kaupungin tehtävä on turvata asukkailleen edellytykset hyvään elämään järjestämällä toimivat perus- ja hyvinvointipalvelut sekä edistämällä alueensa vetovoimaisuutta vahvistavaa kehitystä. Toiminta-ajatuksessa: - Edellytysten turvaaminen merkitsee asukkaiden omatoimisuutta elämänlaadun muodostumisessa. - Peruspalvelut tarkoittavat lakisääteisiä palveluja. 21 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköpostiviesti julkisten palvelujen kehittämisestä. 22 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköpostiviesti julkisten palvelujen kehittämisestä. 23 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköposti julkisten palvelujen kehittämisestä Loimaan kaupunki (2009). Loimaan linja

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 13 - Hyvinvointipalvelut tarkoittavat muita kuin lakisääteisiä, asukkaiden viihtyvyyteen vaikuttavia palveluja.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 14 Yhdistymissopimuksen mukaisesti aluerakenteellinen kehitysvisio on esitetty kuvassa 4. Hirvikoski Yhteistoiminta-alue Kuva 4. Loimaa 2020 rakennekehityksen painopistealueet. Selvitysalueelle sijoittuu aluerakenteen vision mukaan näin ollen sekä kaupunkikeskus, kaupunginosakeskus että vapaa-ajankeskus. Auran, Loimaan, Oripään, Pöytyän ja Tarvasjoen alueelle ollaan selvittämässä uutta yhteistoiminta-aluetta, joka olisi väestöpohjaltaan asukasta. Yhteistoiminta-aluetta koskevassa selvityksessä esitetään, että uusi kuntayhtymä perustetaan siten, että kuntayhtymä aloittaa hallinnollisesti toimintansa vuoden 2012 aikana ja palveluntuotanto siirtyy uudelle kuntayhtymälle vuoden2013 alusta (kokonaisuudessaan viimeistään vuoden 2015 alusta). Uuden kuntayhtymän perustehtävänä on toimia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueena ja olla kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain 5 :n sosiaali- ja terveystoimen ja Kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisesta kuntien yhteistoiminnasta järjestämisvastuussa. Tämä järjestämisvastuu ulotetaan koskemaan myös kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja (pl. päivähoito). Alueen työterveyshuollosta vastaa Työkymppi. 25 Uuden yhteistoiminta-alueen myötä Loimaan-Oripään yhteistoiminta-alue purkautuu. Uudistuksella on myös vaikutuksia Loimaan kaupungin nykyiseen sosiaali- ja terveystoimen organisointiin, tehtävien siirtyessä uudelle kuntayhtymälle Kuntaliitto, Antti Kuopila (2011). ALOPT-yhteistoiminta-alueen muodostaminen. 26 Kuntaliitto, Antti Kuopila (2011). ALOPT-yhteistoiminta-alueen muodostaminen.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Loimaan keskustan kehittäminen Opetustoimen palvelut Kesäkuussa 2011 selvitystä tehdessä yhteistoiminta-alueesta ei oltu vielä päätetty, eikä siten ollut tiedossa, miten yhteistoiminta-alue vaikuttaa Loimaan palvelurakenteeseen. Loimaan kaupungin keskustaan on laadittu kehittämissuunnitelma vuonna Keskustan kehittämissuunnitelmassa on esitetty keskustan ja sen lähialueiden rakenteen tiivistämistä ja täydentämistä etenkin asuinrakentamisella. Keskustan pienet asunnot lähipalveluineen ovat houkutelleen iäkkäitä asumaan keskustaan, ja trendi jatkunee myös tulevaisuudessa. Iäkkäiden määrän kasvu keskustassa lisää keskustan hyvinvointi-, vapaa-ajan ja perusterveydenhuollon palvelujen kysyntää. Iäkkäiden lähi- ja kotipalvelujen kysynnän kasvu mahdollistaa myös sellaisten kerrostalojen rakentamisen, joiden alakerrassa yhteisiä tiloja sekä palvelujen tuottajia ja yläkerrassa iäkkäille suunniteltuja esteettömiä asuinhuoneistoja. Kouluverkon kehittämisessä on Loimaan kaupungin kouluverkkoselvityksen mukaan perusteltua lähteä siitä, että taajama-alueilla on yksi tai muutama suurempi yksikkö ja toisaalta haja-asutusalueilla on muutamia kouluja. Maantieteellisesti ja oppilasmäärän kehityksen perusteella haja-asutusalueen kouluista Kauhanojan, Kojonkulman, Metsämaan ja Niinijoen koulut on tarkoituksenmukaista säilyttää. 28 Loimaan kaupungin oppilasmäärä on vähenevä, minkä takia kouluverkkoa on on päätetty kehittää seuraavasti 29 : 1. Toimintakeskuksen rakentaminen Asemanseudun koululle ( ). 2. Keskuskoulun saneeraus ja laajentaminen (2012). 3. Peltoisten koulu lopetetaan ja oppilaat sijoitetaan Keskuskoululle (ja Kauhanojalle) 4. Vanhakoulu lopetetaan ja oppilaat sijoitetaan Keskuskoululle. 5. Vesikosken koulu lopetetaan ja oppilaat sijoitetaan Keskuskoululle ja Opintielle. 6. Opintien koulua laajennetaan (2011). 7. Hirvikosken koulu lopetetaan ja oppilaat sijoitetaan Opintielle. 8. Tuulensuun koulu lopetetaan ja oppilaat sijoitetaan Opintielle. Koulukäytöstä poistuvat kiinteistöt (kuva 5): - Hirvikosken koulu - Peltoisten koulu - Vanha koulu - Vesikosken koulu - Tuulensuun koulu Opintien ja Keskuskoulun investointien toteuttaminen edellyttää, että niihin saadaan valtionosuusrahoitus. Niiden toteutusjärjestys sidotaan valtionosuuspäätöksiin/-rahoitukseen. Hirvikosken koulun lakkautetaan, jos Opintien koulun pieneen laajennukseen saadaan valtionosuus. 27 Loimaan kaupunki (2010). Loimaan keskustan kehittäminen ja asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi. 28 Loimaan kaupunki (2009). Kouluverkkoselvitys. 29 Loimaan kaupunki (2009). Kouluverkkoselvitys.

18 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 16 Kuva 5. Loimaan kaupungilta poistumassa olevat tilat. Kun suunnitelmat toteutuvat, on Loimaan kouluverkko seuraavanlainen: Alakoulut Asemanseudun koulu (1-6) Isonperän koulu (1-6)* Kauhanojan koulu (1-6) Keskuskoulu (1-6) Kirkonkylän koulu (0-6) Kojonkulman koulu (0-6) Metsämaan koulu (1-6) Niinijoen koulu (1-6) Virttaan koulu (1-6)** Yhtenäiskoulu*** Opintien koulu (0-9, erityiskoulu) Yläkoulut*** Alastaron yläaste (7-9) Puistokadun koulu (7-9) Lukio Loimaan lukio * Isonperän koulun jatkosta valtuusto päättää erikseen sen jälkeen, kun lasten toimintakeskus on valmistunut. ** Virttaan koulun asemaan palataan aikaisintaan viiden (5) vuoden kuluttua.

19 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Päivähoito- ja esiopetuspalvelut *** Ylä- ja yhtenäiskoulujen rakennetta ja määrää tarkastellaan uudelleen viimeistään viiden (5) kuluttua. Näillä näkymin Peltoisten koulu tarvitaan jatkossa päivähoitokäyttöön, mutta muille ei ole tarvetta. 30 Keskuskoulun valtionosuuspäätös saatiin vuodelle 2011, ja työt kohteessa on aloitettu kesällä Hanke valmistuu kesällä 2012, jolloin tältä osin kouluverkon rakennemuutos voidaan panna toimeen. Loimaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt seuraavat suunnittelua ja valmistelua ohjaavat periaatteet lasten päivähoidon kehittämiseksi ja uudistamiseksi: 1. Investointisuunnitelmassa varaudutaan Vanhan koulun ja Peltoistenkoulun alustavien kustannusarvioiden mukaiseen euron saneeraamiseen päivä kodeiksi vuosina Keskusta-alueella toimivat Kuukankujan, Sammonkatu I:n, Sammonkatu II:n ja Sillankorvan ryhmäperhepäiväkotien toiminta lopetetaan vuosien aikana. 3. Yhdistymissopimuksen mukainen Mellilän lasten toimintakeskus toteutetaan valtuustossa erikseen hyväksyttävän 1,3 milj. euron hankesuunnitelman mukaisesti vuosina Veturipuiston päiväkoti sekä Loukeen ja Poutapilven ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan Mellilän lasten toimintakeskuksen valmistuttua vuonna Investointisuunnitelmassa varaudutaan yhdistymissopimuksen mukaiseen Alastaron päivä kodin euron suuruiseen laajennukseen vuosien aikana. 6. Yksityisen päiväkotitarjonnan turvaamiseksi voidaan päiväkodeiksi saneerattavia kaupungin tiloja tarvittaessa tarjota myös päiväkotiyrittäjien- /yhteisöjen käyttöön. 7. Ennen Vanhan koulun ja Peltoisten koulun päiväkodeiksi saneeraamisen hankesuunnittelun käynnistämistä ja rakentamispäätöksiä selvitetään yksityiset päiväkotirakennushankkeet ja niiden mahdollinen vaikutus kaupungin omien tilojen saneeraus- ja rakentamistarpeisiin. 8. Yksityistä palvelutarjontaan mahdollisesti laajennettaessa otetaan huomioon kuntaliitosten mukainen kaupungin oman päivähoitohenkilöstön työsuhdeturva. Peltoisten koulun päiväkodiksi muuttamisen taustalla oli perhepäivähoitajien siirtyminen työaikalain piiriin uudessa sopimuksessa, minkä takia perhepäivähoidossa oleville lapsille piti osoittaa varahoitopaikka, kun hoitajan työaika täyttyy. Samaan aikaan Peltoisten koulun käyttöönoton kanssa on lakkautettu pieniä ryhmäperhepäiväkoteja keskustassa ja yksi Alastarolla Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköpostiviesti julkisten palvelujen kehittämisestä. 31 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköpostiviesti julkisten palvelujen kehittämisestä.

20 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 18 Nykyinen yksityinen päiväkotiyrittäjä Verkanappulat Oy saa käyttöön elokuussa 2011 Kaunismäenkadulle rakentamansa uuden päiväkodin, jossa on noin 50 paikkaa. Entinen toimitila Vesikosken seurakuntatalolla on seurakunnalla myynnissä Sosiaali- ja terveyshuollon palvelut Loimaa tuottaa nyt isäntäkuntamallilla palvelut Oripään kunnalle. Entinen Loimaan seudun ktt ky lakkautettiin 2009 alussa, jolloin Mellilä ja Alastaro liittyivät Loimaaseen. Loimaalla ei ole "pakkoa" laajempaan malliin, mutta Pöytyä ja Aura ovat yhdessä niin pieniä, että heidän on löydettävä kumppanit palvelujen järjestämiseksi. 33 Sosiaali- ja terveydenhuollon PARAS-hankkeen mukaista laajempaa yhteistoiminta-aluetta selvitetään parhaillaan Loimaan, Oripään, Auran ja Pöytyän kesken, jossa selvitetään uuden kuntayhtymän perustamista. Poliittinen päätös syntyy elokuun lopussa. 34 Jos yhteistoiminta-alue syntyy, on sen kokonaisväestömäärä noin asukasta. Perusterveydenhuollon palvelut Yhteistoiminta-alueella on 7 terveysasemaa (Loimaan keskustassa, Aurassa, Kyrössä, Riihikoskella, Yläneellä, Hirvikoskella, Oripäässä), 2 sosiaali- ja terveysasemaa (Alastarolla, Mellilässä). Lisäksi Loimaan keskustassa sijaitsee aluesairaala, jossa tapahtuu mm. koko yhteistoiminta-alueen viikonloppupäivystys alkaen. Hoito-osastoja on Loimaan keskustassa ja Alastarolla sekä Riihikoskella (vuodeosasto). Yhteispalveluselvityksessä todetaan, että päivystys tapahtuu uudella mahdollisella yhteistoiminta-alueella Pöytyällä, Loimaalla ja Loimaan aluesairaalassa. Pöytyä ja Aura tulevat käyttämään myös TYKS T-sairaalan päivystystä sen valmistuttua. Muuten toiminnan kehittämistä sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta ei ollut saatavilla tietoa kesäkuussa Vanhustenhuoltopalvelut Loimaalla vanhusten asumispalvelut on osayleiskaava-alueella keskitetty Kartanomäkeen, jossa on mahdollista laajentaa edelleen toimintoja ympärillä olevan vapaan maa-alueen perusteella. Osayleiskaava-alueella on myös useita yksityisiä palveluasumisen hankkeita vireillä. Hirvikoskelle on nousemassa 32- paikkainen palvelutalo (MedisetHoiva Oy) ja Kartanonmäelle on suunnitteilla noin 60-paikkainen palvelutalo (Mediverkko Oy). Lisäksi tiedossa on useita tonttihakemuksia palvelutaloille. 35 Loimaan torin vieressä on lisäksi Vakuutusyhdistys Loimi-Hämeellä kaavamuutoksen kautta tontti senioritalolle. Näillä näkymin hanke ei ole lähdössä liikkeelle, koska on liian kallis ja yksityiset palvelutuottajat ovat halunneet yksitasoratkaisua Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköpostiviesti julkisten palvelujen kehittämisestä. 33 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköpostiviesti julkisten palvelujen kehittämisestä. 34 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköpostiviesti julkisten palvelujen kehittämisestä. 35 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköposti palvelujen kehittämisestä. 36 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköposti palvelujen kehittämisestä.

21 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 19 Loimaan vanhustenhuollosta ei ole olemassa uutta suunnitelmaa, sillä viime vuosina on tehty suuret muutokset, joiden on ennakoitu riittävän seuraavalle 10 vuodelle. So-te johto on käyttänyt arvioinnissa valtakunnallisia suosituksia. Esimerkiksi vanhustenhuollon laatusuositusten ja väestö/väestörakennekehityksen mukaan lisätarve on vuoteen 2020 mennessä paikkaa. Tieto on otettu sosiaali- ja terveysjohtajan kh:lle tekemästä aineistosta, joka koski palvelukilpailutuksen perusteita. Yksityisen palvelutuotannon osuus vanhusten asumispalveluissa on nyt 19,8% ja osuus tulee nousemaan edellä mainittujen uusien toimijoiden myötä. Yksityinen palvelutarjonta on osaksi suunnattu myös Loimaata laajemmalle alueelle. 37 Yhteistoiminta-alueella paikkoja on seuraavasti: Pöytyällä on tarjolla ympärivuorokautista palvelua antavia palveluasumisen paikkoja noin 70 kappaletta ja osittain omatoimista asumista tukevia palveluasumisen paikkoja noin 15 kappaletta 38. Aurassa ympärivuorokautista palvelua antavia palveluasumisen paikkoja on tarjolla noin 70 kappaletta 39. Loimaalla laitospaikkoja oli kesäkuussa ja palveluasumisessa on 160 paikkaa, joista kaupungin omia paikkoja 102 ja ostettuja 56. Pääosa ostoista on tehty kaupungin alueelta ja vain 11 kaupungin ulkopuolelta. 40 Yhteensä alueella oli siis kesäkuussa 2011 noin 315 palveluasumisen paikkaa ja 100 laitospaikkaa. Kehitysvammaisten palvelut Kehitysvammaisten nuorten asumispalvelujen Tarve-projektin (2011) mukaan Loimaalla tarjolla olevat asumispalvelut ovat tarjonnaltaan kapea-alaiset; yksiköitä on vähän ja valtaosa niistä ei vastaa nykyisiä kehitysvammaisten asumisen laatusuosituksia, eikä projektin yhteydessä haastateltujen kehitysvammaisten asumistoiveita. Suurimpina haittoina niissä pidettiin asukkaiden yksilöllistä elämää rajoittavia rutiineja ja ilta-ajan harrastusmahdollisuuksien vähäisyyttä sekä Hirvikoskella Telkäntien ympäristöä. Tarve-projektissa esitettiin toimenpidesuositukset akuuteista kehittämiskohteista ja ehdotuksia niiden toteuttamiselle. Loimaan kaupungissa toteutetussa nuorten kehitysvammaisten TARVEprojektin tulosten perusteella kunnassa tulee lähitulevaisuudessa: 1. Järjestää nykyistä laajemmin tukiasumispalveluja normaalissa asuntokannassa. 2. Kehittää nyt olemassa olevia asumispalveluja niin, että ne vastaavat asiakkaiden toiveita ja ovat kehitysvammaisten asumista koskevien laatusuositusten mukaisia. 3. Mallintaa tavoitteellinen asumisvalmennus ja asumisharjoittelu ja toteuttaa sitä osana intervalliasumista. 4. Mahdollistaa mielekäs vapaa-ajanvietto myös iltaisin. 37 Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköpostiviesti julkisten palvelujen kehittämisestä. 38 Pöytyän kunta (2011). Pöytyän kunnan internetsivut Auran kunta (2011). Auran kunnan internetsivut Loimaan kaupunki, Matti Tunkkari (2011). Sähköposti palvelujen paikkamääristä.

22 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut 5. Kehittää palvelusuunnittelua yksilölliseksi ja tulevaisuuteen tähtääväksi, niin että se palvelee paremmin sekä asiakkaita, perheitä että kunnan palvelujen suunnittelua ja budjetointia. 6. Perustaa vammaispalveluiden kehittämistyöryhmä, johon kutsutaan asiakkaita, omaisia sekä kunnan ja järjestöjen edustajia käsittelemään ja ideoimaan vammaispalvelujen kehittämistarpeita. Maankäytön kannalta suositukset ohjaavat kehitysvammaisten asumista tulevaisuudessa yhä enemmän osaksi normaalia asumista osana ns. normaalista asuntokannasta; kehitysvammaisia ei tulisi erotella asumaan tietyille alueille, vaan heille tulisi antaa samanlaiset mahdollisuudet valita asuinpaikkansa kuin muullakin väestöllä. Näin ollen kerros- ja rivitaloasuntojen kysyntä voi kasvaa hienoisesti tulevina vuosina uusien suositusten perusteella. Loimaan liikuntapaikkaselvityksessä todetaan, että väestörakenteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat palveluiden kysyntään. Eliniän odotetaan pidentyvän, mutta terveys ja hyvinvointi uhkaavat jakautua entistä epätasaisemmin. Väestön fyysinen kunto heikkenee. Liikunnan merkitys toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisessä sekä itsenäisen arjesta selviytymisen tukena kasvaa, minkä takia ikääntyvän väestön toimintakykyä ylläpitäviä liikuntamahdollisuuksia tulee edistää. Liikunnan harrastamisessa tapahtuvat muutokset aiheuttavat paineita liikuntapalvelujen tasapuoliselle tuottamiselle. Väestön ja liikuntajärjestöjen tarpeet poikkeavat hyvinvointipoliittisen ohjelman mukaan tällä hetkellä jonkin verran toisistaan. 41 Loimaan kaupungin tavoitteena on liikuntapaikkaselvityksen mukaan kehittää paremmin kuntalaisia palveleva liikunnan palveluverkko turvaamalla liikunnan harrastamisen edellytykset. Tavoitteeseen päästään sillä, että kunnan liikuntapaikkarakentamisessa merkittävä osa kohdistetaan hankkeisiin, jotka palvelevat terveyttä edistävää liikuntaa ja mahdollisimman monen kuntalaisen liikunnanharrastusta. Lisäksi alueiden suunnittelussa otetaan huomioon arki- ja lähiliikuntapaikat ja kevyen liikenteen väylien suunnittelussa, toteutuksessa ja hoidossa mahdollistetaan väylien käyttö myös liikunnan harrastamisessa. Kaavoituksessa tulee tehdä riittävät ja alueellisesti kattavat varaukset liikkumista edellyttävistä liikuntapaikoista. Loimaalla tekeillä olevan liikuntapaikkaselvityksessä todetaankin, että nykyistä liikuntapalveluverkkoa on kehitettävä, mutta ensiarvoisesti tärkeintä on turvata jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnossapito peruskorjauksilla ja huolellisella hoidolla. 42 Tulevaisuuden investoinneista vahvimmin esille nousivat liikuntapaikkaselvityksen yhteydessä analysoidussa asiakaspalautteessa frisbeegolfrata ja tekonurmikenttä. Myös kevyenliikenteenväylät ja Loimijoen virkistyskäyttö tuotiin esille. Nykyisten liikuntapaikkojen kunnossapidon turvaaminen oli asiakaspalautteen vahvin viesti. 43 Liikuntapaikkaselvityksen mukaan liikuntapaikkaverkostoa Loimaan kaupungin alueella voidaan pitää varsin kattavana. Keskeistä on tämän verkoston kunnossapidon turvaaminen. Lähiliikuntapaikkojen lisäksi lähivuosina ei ole näky- 41 Loimaan kaupunki (2009). Hyvinvointipoliittinen ohjelma. 42 Loimaan kaupunki (tekeillä). Liikuntapaikkaselvitys. 43 Loimaan kaupunki (tekeillä). Liikuntapaikkaselvitys.

23 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti 21 vissä mitään suurta investointikohdetta. Pesäpallokentästä lähialueineen laaditaan selvitys Huomioitava on myös kylissä sijaitsevat koulut, jotka ovat nykyään opetuksen lisäksi kylien lähiliikuntapaikkoina. Vaikka koulutoiminta kylältä loppuisikin, tulisi lähiliikuntamahdollisuudet säilyttää. Lähivuosiksi on suunnitteilla seuraavia investointeja kulttuuri- ja vapaaajanpaleluihin: - Lasten toimintakeskus lähiliikuntapaikka Mellilä - Luistelualueet Kaunismäen kentälle - Pesäpallostadionin kuntokartoitus - Harjureitin saattaminen ulkoilulain mukaiseksi ulkoilureitiksi - Keskuskoulun lähiliikuntapaikka ja pallokenttä - Loimaan tekonurmikenttä - Mellilänjärven kehittäminen - Alastaron päiväkodin laajennus (liikuntaolosuhteiden parantaminen lähiliikunta- ja leikkialueilla) - Virttaan mökkialueen lampi - Peltoisten koulun ja Vanhan koulun muutos päiväkodiksi (liikuntaolosuhteiden parantaminen lähiliikunta- ja leikkialueilla) - Opintien koulun laajennus (liikuntaolosuhteiden kartoitus koko Hirvikosken taajamaa ajatellen lähiliikuntapaikkalähtöisesti) 3 Toimenpide-ehdotukset palveluverkon kehittämiseksi 3.1 Opetustoimen palvelut Loimaan peruskoulutuksen kysyntä laskee nykyisten väestöennusteiden mukaisesti. Kaupunkiin laaditun kouluverkkoselvityksen perusteella kaupunkikeskuksen ympärillä on nähtävillä muutaman koulun (Peltoisten, Vanhakoulun, Vesikosken, Hirvikosken, Tuulensuun) lakkauttaminen lähivuosien aikana. Lakkauttaminen merkitsee muiden koulun tilatarpeiden kasvua, jotka on huomioitu kouluverkkosuunnitelmassa (Keskuskoulun saneeraus ja laajentaminen, Opintien koulun laajentaminen) ja 2020-luvuilla peruskoulujen oppilasmäärät laskevat Tilastokeskuksen mukaan lähes 100 oppilaalla. Osa tästä laskusta on huomioitu yllä mainituilla järjestelyillä, mutta esimerkiksi vuoden 2015 jälkeen Loimaan peruskoulujen oppilasmäärät laskevat Tilastokeskuksen mukaan vuoteen 2030 edelleen noin oppilaalla. Koska kaupungin tavoitteena on väestökasvun suuntaaminen kaupungin taajamiin ja vuotuinen muuttoliike kaupunkiin on noin 60 henkeä, on todennäköistä, että suunnittelualueen koulujen oppilasmäärät säilyvät kuitenkin ainakin nykyisellään, mutta todennäköisesti vaativat myös palvelujen laajentamista etenkin 2020-luvulla paikalla. Toimenpide-ehdotukset Loimaan keskustan osayleiskaavaan: Olemassa olevien selvitysten ja Tilastokeskuksen ennusteiden perusteella suunnittelualueella ei ole tarvetta uudelle koululle. Koska kaupungin tavoitteena on kasvattaa suunnittelualueen väestömäärää muuttoliikkeen seurauksena ja houkutella alueelle etenkin uusia lapsiperheitä, voi peruskoulupaikkojen tarve kuitenkin kasvaa alueella ja 2020-luvuilla yhteensä noin paikalla. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että kaavoituksessa mahdollistetaan nykyisten koulujen laajentaminen ja mahdollistetaan koulujen perustaminen asuinalueiden yhteyteen, jolloin uuden päiväkodin tarve voidaan arvioida myös asemakaavoituksen yhteydessä. Yksi vaihtoehto on 44 Loimaan kaupunki (tekeillä). Liikuntapaikkaselvitys.

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014 KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025 Luonnos 3.2.2014 Sisällys 1. Johdanto ja työn tavoitteet... 3 2. Kuopion palveluverkoston haasteet ja

Lisätiedot

Jokilaakson kaupunki

Jokilaakson kaupunki Jokilaakson kaupunki Harjavallan, Nakkilan, Kokemäen ja Ulvilan kuntaliitosselvitys Loppuraportti 28.11.2008 Selvitysmies Jarkko Majava, FCG Efeko Oy Sisältö Yhteenveto... 3 1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki 29.8.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 KUNTIEN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGIAT...5 1.2 LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN TOTEUTUS...6 1.3 LASTEN JA

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Uusi Jyväskylä Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Työvaliokunta 26.11.2007 Talous, hallinto ja henkilöstö 2 Toimialaryhmien yhteiset sekä taloutta ja henkilöstöä koskevat

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot