Yritykset hyvinvoinnin tuottajina yhteistyöllä hyvinvointia Kumppanuuspäivä Lappeenranta,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritykset hyvinvoinnin tuottajina yhteistyöllä hyvinvointia Kumppanuuspäivä Lappeenranta, 25.2.2010"

Transkriptio

1 Yritykset hyvinvoinnin tuottajina yhteistyöllä hyvinvointia Kumppanuuspäivä Lappeenranta, Aino Närkki, elinkeinopoliittinen asiantuntija

2 Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto Työmarkkinatoiminta 1. yleissitova tes, neuvonta 2. erimielisyyksien selvittäminen 3. työlainsäädäntöön liittyvä koulutus Toimialaedunvalvonnan painopisteet julkisten markkinoiden avautuminen ja alan yrittäjyyden edistäminen 2. toimintaympäristömuutosten ennakointi 3. vaikuttamistoiminta 4. neuvonta toimiala-asioissa Aino Närkki 2

3 Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto enn Jäsentyönantajat Työntekijöitä jäsenyhteisöissä Aino Närkki 3

4 Julkisten markkinoiden avautuminen Toiminnan kehityssuunta MONIARVOKRITEERIT VALINTAPERUSTEENA ELINKAAREN HALLINTA TILAAJA TUOTTAJA MALLI OMA TYÖ AVAAMINEN KILPAILULLE, HINTA Nykyinen toimintatapa Kehittyvät hankintamenettelyt Aino Närkki 4

5 Kuntapalveluissa monia muutostarpeita Kuntien taloustilanne Väestön ikääntyminen Palveluinnovaatiot Asiakkaiden odotukset Muutostarve Palvelurakenteen kehittyminen Varallisuuden lisääntyminen Yksityisen sektorin kehittyminen Omaisten odotukset Aino Närkki 5

6 Yksityisen sektorin palvelutuotanto-osuus Sosiaali Terveys enn. Lähde: SVT Sosiaaliturva Aino Närkki 6

7 Miten markkinat jakaatuvat? Tuotoksen arvolla mitattuna yksityinen toiminta on lasten ja nuorten laitoshuollossa, palvelutalo- ja asuntotoiminnassa sekä päihdehuollossa jo suurempaa kuin julkinen palvelutuotanto. Vanhusten ja vammaisten laitoshoidossa sekä lasten päivähuollossa ja kotipalvelussa kuntien ja kuntayhtymien oma palvelutuotanto on edelleen hyvin merkittävä (80 90 %). Yksityisestä palvelutoiminnasta järjestöjen osuus on selvästi suurempi kuin yritysten osuus lukuun ottamatta kotipalvelua, vanhusten asumispalveluja sekä lasten ja nuorten laitoshuoltoa. Terveydenhuollossa yritysten osuus valtaosa, järjestöillä, säätiöillä jne. vähäinen osuus Yritysten osuus kasvaa huomattavasti nopeammin kuin järjestöjen osuus Aino Närkki 7

8 Yksityinen terveydenhuolto kehittyy 1993 valtionosuuslaki ja 1993 hankintalaki mahdollistaneet kuntien ostot 1990-luvun alun taloudellinen lama johti julkisen sektorin resurssien supistumiseen 2000 luvulla markkinoiden muotoutuminen, pääasialliset markkinat jakautuvat muutamalle suurehkolle yhtiölle yhtiöiden vieminen pörssiin pääomasijoittajat kiinnostuvat alasta julkinen keskustelu kiinnostunut alasta terveyskeskusulkoistukset uutena toimintamuotona Palvelutarvetta kasvattaa Ikäntyminen Elintason nousu Terveyden arvostuksen lisääntyminen Aino Närkki 8

9 Miljoonaa Kuntien asiakaspalveluostot sosiaalipalveluissa Kuntien asiakaspalveluostot Vuodet Aino Närkki 9

10 Sotepalveluita osuuskauppamallilla? Terveydenhuollon palveluverkko osuuskauppamallilla City-Sokos = aluesairaala, jossa tehdään vain päiväkirurgisia leikkauksia S-market = terveyskeskus yli asukkaalle Alepa = kevyt palvelupiste rajoitetulla tarjonnalla R-kioski = hoitajan/lääkärin vastaanottohuone tai muu toimipiste, joka on jonkun muun toiminnan yhteydessä esimerkiksi palvelutalossa Asiakaslähtöinen päivystys ja kotikäyntien kehittäminen Päivystyksen keskittäminen, kotikäyntitoiminnan kehittäminen palveluasumisyksiköissä ja vanhainkodeissa Tukipalveluiden keskittäminen Volyymiedut ja laaja osaaminen Kiinteistörasitteista vapautuminen Tilojen yhtiöittäminen kiinteistöyhtiöön Julkiset tilat myös yksityiseen käyttöön? Aino Närkki 10

11 Julkisen sektorin osuus yrityksen liikevaihdosta eri aloilla, % Aino Närkki 11

12 Työvoiman saanti kasvualalle? Mitoitusvaatimukset määrittävät työvoiman määrää ja kyseessä on työvoimaintensiivinen ala Yksityisellä sektorilla vuonna 2007 n henkilöä Työttömyysaste laskenut pitkään, eräillä alueilla työvoimapulaa, joka pahenee suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä Eniten rekrytointiongelmia: lähihoitaja, sosiaaliohjaaja, lastenhoitaja, henkilökohtainen avustaja Alan vetovoima? Aino Närkki 12

13 Rekrytointitarve %, lokakuu 2008 Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sosiaaliala 35,9 Terveysala 46, Aino Närkki 13

14 Työvoiman kohtaanto sosiaalipalvelualalla tammikesäkuu 2008 Lähde: TEM Aino Närkki 14

15 Monikanavainen rahoitus Aino Närkki 15

16 Asiakasmaksujen osuus rahoituksessa Asiakasmaksuilla vähän merkitystä kokonaisrahoituksen kannalta; väestöryhmä, jolta merkittävin osa maksukertymästä olisi peräisin, vapautuu maksuista maksukattojen seurauksena. Maksujen keräämisen hallinnolliset kulut pienentävät maksukertymää. Monikanavainen rahoitus (verotus ja sv) kannustaa tuottamaan ja käyttämään palveluja tarvetta enemmän? ylläpitää päällekkäistä palvelutarjontaa? lisää epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä? Kunnan valtionosuutta laskettaessa huomioon sairausvakuutuksen kautta kuntaan kohdistuva julkinen rahoitus. Vaihtoehtoisten rahoitusjärjestelmien kokeilut? Aino Närkki 16

17 Ostopalveluiden kasvu tulevaisuudessa näyttäisi jatkuvan hoitotakuu saattaa lisätä yksityistä osuutta, jos julkinen sektori ei kykene omin voimin vastaamaan vaatimuksiin kattavasti väestön vanheneminen lisää palvelujen tarvetta entistä laadukkaampien ja yksilöllisten palveluiden kysyntä lisääntyy ostopalvelujen lisääntyminen (terveyskeskus- ja hammaslääkäripalvelut, leikkauspalvelut, kuvantaminen, fysikaalinen hoito, asumispalvelut, kotihoito, päivähoito) jarruina asenteet, pakkojäsenyys shp:ssä, kuntien vastuu shp:n taloudesta, kilpailuttamisen puuttuminen esim. kunta/shp Ajankohtaisesti taloustaantuman vaikutus? Aino Närkki 17

18 Jos kuntasektorin kustannusmassa kasvaa 5 %:n vuosivauhtia niin se on 10 vuoden kuluttua 49 mrd euroa. Tilanne nyt Ulkoistamisaste 18,1 Tilanne 2016 Ulkoistamisaste 18,1 Tilanne 2016 Ulkoistamisaste 49,7 Kunnan oman toiminnan volyymi mrd 24,4 39,8 24,4 Ulkoistetun toiminnan volyymi mrd 5,4 8,8 24,2 Yhteensä 29,8 48,6 48,6 -vaikka kuntasektori tuottaisi vuonna 2016 vielä puolet palveluistaan itse, syntyisi Suomeen lähes 20 mrd:n euron kokoinen uusi palvelusektori (Lähde Eva) Aino Närkki 18

19 Yksityisen ja julkisen tulevaisuuden kysymykset ovat yhteisiä mistä osaava työvoima mistä rahoitus miten turvataan palvelujen saatavuus esim. PARAS hanke 5/2005 lähtien väestöpohja, palvelutuotannon rakenne seutuistumiskehitys selvitäänkö jatkamalla entiseen malliin pystytäänkä julkisella sektorilla lisäämään työpanosta, kohottamaan tuottavuutta teknologian hyödynt., tehokkuuden parantaminen ovatko sosiaali- ja terveyspalvelut kotimarkkinakysymys vai löytyykö suomalaiselle osaamiselle vientipotentiaalia tuottavuus/vaikuttavuus ja sen mittaaminen Aino Närkki 19

20 Tämän hetken keskustelunaiheita Arvonlisäverokysymykset Piilevä alv Tukipalveluiden tuottajien verotus Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen Kilpailuneutraliteetti kuntien ja yksityisen toiminnan välillä Valvonnan toteuttaminen Mitoitusmääräysten soveltaminen Kuntien liikelaitostoiminta ja kuntien yhtiöt Asiakasvalinnan toteuttaminen, tasa-arvokysymykset Julkisen palvelun leima myös yksityisessä toiminnassa Oikeus palveluihin varallisuudesta riippumatta, tasa-arvo palvelujen saatavuudessa, tasa-arvo palvelujen laadussa Aino Närkki 20

21 Miten kuntatalous tasapainoon? kunnallisveroprosentti on noussut tasaisesti viime vuosina, tänä vuonna 181 kuntaa nostanut veroprosenttia Kuntien verotulot supistuvat 2,5 % vuonna 2009 ja 2 % vuonna 2010, toimintamenojen kasvu vuonna ,7 % Lainanotto, investointien siirto, ostoista luopuminen Palkkaratkaisut? Vuonna 2003 oli 2 kuntaa, joissa yli 65 vuotiaiden osuus oli yli 30 %, vuonna 2020 niitä on 162 Kolme neljästä akateemisen koulutuksen saanesta vuotiaasta asuu Helsingin, Tampereen, Oulun, Turun tai Jyväskylän seudulla Tällä hetkellä 8 kuntaa, joissa yli asukasta ja 184 kuntaa joissa alle asukasta (348 kuntaa yhteensä) Taantuma kiihdyttää keskittymistä entisestään? Aino Närkki 21

22 Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen HE 2010 Terveydenhuoltolaki terveydenhuollon sisältöä koskevat säännökset esimerkiksi neuvolapalvelut, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, mielenterveyspalvelut sekä hoitotakuusäännökset HE 2012 Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistus sosiaalihuollon erityislainsäädännön rakenne ja sisältöä koskevat säännökset HE 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen, kehittäminen ja valvonta uusien rakenteiden voimaanpanosäännökset erilliseen lakiin Aino Närkki 22

23 Kuntarakenne, yhteistoiminta-alueet vuonna 2005, vajaa puolet suomalaisista, eli 48 % asui kunnissa, joissa sosiaali- ja terveystoimi olivat hallinnollisesti erillään. Vuonna 2013 arvion mukaan 11 %. Kunnat etenevät eri tahtiin ja eri keinoin Monin paikoin yhteistä säveltä ei ole löydetty (16 kuntaa sellaisia, joilla ratkaisut auki 2013) Palvelujen pirstaloituminen? Risikon ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon alueesta Kuntaliitosten toinen aalto 2013? (vaalit ja viimeinen vuosi mahdollisuus saada yhdistymisavustuksia) Vanhasen esitys eduskunnan valvomasta rahastosta, järjestämisvastuu pois kunnilta Aino Närkki 23

24 Yritykset hyvinvoinnin tuottajina yhteistyöllä hyvinvointia Kumppanuuspäivä Lappeenranta, Kiitos!

Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?

Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? HYMY Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI

YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI VATT-JULKAISUJA 31 VATT-PUBLICATIONS Aronen Kauko - Järviö Maija-Liisa - Luoma Kalevi - Räty Tarmo YHTEISTYÖLLÄ JA KILPAILLEN PERUSPALVELUT 2000 -TUTKIMUSRAPORTTI Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

TUTKIMUS JA KEHITYS YLIVIESKA Reeta Limingoja KUNTIEN SOSIAALIPALVELUIDEN ULKOISTAMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASSA Nykytila ja tulevaisuuden näkymät 31.10.2005 TIIVISTELMÄ Hyvinvointiyrittäjyyden tarvetta

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Kuluttajaekonomia. Hoivapalveluyrittäminen maatilan yhteydessä haasteita ja mahdollisuuksia

Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Kuluttajaekonomia. Hoivapalveluyrittäminen maatilan yhteydessä haasteita ja mahdollisuuksia Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Kuluttajaekonomia Hoivapalveluyrittäminen maatilan yhteydessä haasteita ja mahdollisuuksia Eeva Juva 012490844 Maisterintutkielma Kevät 2009 Kiitokset Tämän maisterintutkielman

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Terveyspalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Terveyspalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Terveyspalvelut Toimialaraportti 2/2006 Vesa Ekroos Ismo Partanen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.6.2012 klo 08:00 MEDIVERKON VAHVA KASVU KIIHTYI 2011

MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.6.2012 klo 08:00 MEDIVERKON VAHVA KASVU KIIHTYI 2011 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.6.2012 klo 08:00 MEDIVERKON VAHVA KASVU KIIHTYI 2011 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 Liikevaihto 64,6 (46,8) milj. euroa Liikevaihdon

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Kilpailuttamisen kokemukset

Kilpailuttamisen kokemukset Kilpailuttamisen kokemukset Sami Fredriksson Tuomo Martikainen (toim.) Kilpailuttamisen kokemukset K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KILPAILUTTAMISEN KOKEMUKSET Kunnallisalan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS

TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS JULKAISU 7/2009 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TERVEYDENHUOLLON RAHOITUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 4.11.2009 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

MEDIVERKON VAHVA KASVU JATKUI JA TULOS KOHENI 2010 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010

MEDIVERKON VAHVA KASVU JATKUI JA TULOS KOHENI 2010 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 MEDIVERKON VAHVA KASVU JATKUI JA TULOS KOHENI 2010 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 Liikevaihto 46,7 (35,3) milj. euroa, kasvua 32,3 % Käyttökate 2,3 (1,9) milj. euroa, kasvua 21,3

Lisätiedot

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSTOPALVELUKÄYTÄNNÖT

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSTOPALVELUKÄYTÄNNÖT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 7 Riitta Räsänen UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSTOPALVELUKÄYTÄNNÖT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 7 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Hyvinvointiyrittäjyyden näköaloja Etelä-Savossa. Johanna Hirvonen Marja-Liisa Laitinen

Hyvinvointiyrittäjyyden näköaloja Etelä-Savossa. Johanna Hirvonen Marja-Liisa Laitinen Hyvinvointiyrittäjyyden näköaloja Etelä-Savossa Johanna Hirvonen Marja-Liisa Laitinen Hyvinvointiyrittäjyyden näköaloja Etelä-Savossa Johanna Hirvonen ja Marja-Liisa Laitinen 2014 Sisältö 1 Johdanto...5

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

PALVELUT TURVATAAN YHTEISTYÖSSÄ - seminaari Raahe 20.2.2014. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ

PALVELUT TURVATAAN YHTEISTYÖSSÄ - seminaari Raahe 20.2.2014. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ PALVELUT TURVATAAN YHTEISTYÖSSÄ - seminaari Raahe 20.2.2014 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Sisältö Keskeiset muutokset toimintaympäristössä Väestökehitys Julkisen talouden tila ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot