LAPIN KESKUSSAIRAALAN LAAJENNUS- JA MUUTOSTYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN KESKUSSAIRAALAN LAAJENNUS- JA MUUTOSTYÖ"

Transkriptio

1 RKKEHTUURIN KOULUTUSOHJELM JRKKO JOKI LPIN KESKUSSIRLN LJENNUS- J MUUTOSTYÖ YLEINEN RKKEHTUURIKILPILU Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Tikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston kokouksessa.huhtikuuta

2 Tiivistelmä TMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO rkkitehtuurin koulutusohjelma JOKI, JRKKO: Lapin keskussairaalan laajennus- ja muutostyö - yleinen arkkitehtuurikilpailu Diplomityö, kpl -planssia, kirjallinen osa 9 sivua + liitteet sivua, pienoismalli Toukokuu Pääaine: Rakennussuunnittelu Tarkastaja: professori Hannu Tikka vainsanat: Lapin keskussairaala, laajennus, suunnittelukilpailu, sairaalasuunnittelu Diplomityö pohjautuu vuoden aikana järjestettyyn yleiseen arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin ratkaisuja Rovaniemellä sijaitsevan Lapin keskussairaalan kehittämiseksi tulevaisuuden sairaalaksi. Kilpailun ensimmäinen vaihe käytiin ideakilpailuna, jossa tehtävänä oli suunnitella koko sairaala-alueen yleissuunnitelma. Siinä ilmenee lisärakentamisen sijoittelu tontille, toimintojen keskinäinen integrointi ja liittyminen nykyiseen sairaalarakennukseen, jonka uudistaminen ja kehittäminen olivat myös ohjelmassa. Kilpailuvaiheen jälkeen tutkin diplomityössäni sairaalan päivystysalueen toimintaa ja tilasuunnittelua, sekä tarkennan suunnitelmaani näiltä osin. nalysoin nykyaikaisen sairaalan päivystysaluetta myös muutaman referenssikohteen avulla.

3 bstract TMPERE UNIVERSY ON TECHNOLOGY Master s Degree Programme in rchitecture JOKI, JRKKO: The Lapland Central Hospital, expansion plan and renewal - open design competition Master of Science Thesis, pcs sheets, 9 pages, appendix pages, a scale model May Major: rchitectural design Examiner: Professor Hannu Tikka Keywords: The Lapland Central Hospital, expansion plan, design competition, hospital design The master s thesis is based on an open two-stage architectural competition held in. The competition s aim was to find a new design for the central hospital in order to model the hospital of the future. During the first stage the participants were to submit a proposal for a masterplan for the entire hospital campus. It comprised of the placement of new construction on the site, the functional integration of the new and the existing hospital and the renewal and development of the existing hospital. The master thesis also includes a more detailed plan of the functions of spatial use of the emergency unit and analysis of the emergency units of other central hospitals.

4 Esipuhe Kiinnostukseni aiheeseen pohjautuu muutaman vuoden työkokemukseeni sairaalasuunnittelun parissa. Diplomityön tekeminen lisäsi ymmärtämystäni sairaalasuunnittelun erityispiirteistä monilla eri tasoilla. Varsinkin laajamittaisen ja monialaisen sairaalan kokonaissuunnittelu antoi uutta laajempaa perspektiiviä aiheeseen. Samalla selvisi myös, että aiheessa on vielä paljon opittavaa ja tutkittavaa, niin minulla henkilökohtaisesti kuin myös alalla yleensä. Jokainen sairaala on oma yksilönsä, vaatien tiedon soveltamista ja päivitystä. Sairaalasuunnittelussa korostuu myös vahvasti sairaalan henkilökunnan tietämyksen ja asiakkaan kokemuksen hyödyntäminen. Kiitän professori Hannu Tikkaa diplomityön ohjauksesta. Kiitos myös työn kommentoinnista rkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy:n henkilökunnalle ja sairaalasuunnittelun tiedonhankinnassa avustaneelle suunnittelukoordinaattori TtM Mennä Kärnälle. Tampereella.. Jarkko Joki

5 Sisällys. Diplomityön aihe.... Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP).... Tehtävät.... Tiedot ja ominaisuudet.... luejako, erityisvastuualueet (ERV) ja sairaanhoitopiirit (SHP).... Lapin keskussairaala (LKS), Rovaniemi Historia Tiedot Toiminta Muutostarpeet ja ongelmat Tulevaisuus.... LKS - laajennus- ja muutossuunnitelma.... Tontti ja suunnitteluratkaisu.... Liikenne.... Rakennukset.... Tilat ja toiminta.... Päivystys nykyaikaisessa sairaalassa.... Yleistä.... Päivystyksen toiminnan kuvaus ( Malmin yhteispäivystyssairaala).... Päivystävät sairaalat, esimerkkikohteet..... K-S, Hämeenlinna..... TYKS, Turku..... PS, Lahti.... LKS, päivystys... Lähdeluettelo... Liitteet... 9 Diplomityöplanssit kpl (-pienennökset)... 9

6 . Diplomityön aihe Diplomityö pohjautuu vuoden aikana järjestettyyn yleiseen arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin ratkaisuja Rovaniemellä sijaitsevan Lapin keskussairaalan kehittämiseksi tulevaisuuden sairaalaksi. Kilpailun ensimmäinen vaihe käytiin ideakilpailuna, jossa tehtävänä oli suunnitella koko sairaala-alueen yleissuunnitelma. Siinä ilmenee lisärakentamisen sijoittelu tontille, toimintojen keskinäinen integrointi ja liittyminen nykyiseen sairaalarakennukseen, jonka uudistaminen ja kehittäminen olivat myös ohjelmassa. Kilpailuun jätettiin yhteensä ehdotusta, joista viisi valittiin jatkoon kilpailun toiseen vaiheeseen, jossa ehdotuksia tarkennettiin työkohtaisten ohjeiden perusteella. Ehdotukseni ei päässyt kilpailun toiseen vaiheeseen. Kilpailuvaiheen jälkeen tutkin diplomityössäni sairaalan päivystyksen ja ensihoidon aluetta tilasuunnittelun kannalta, sekä tarkennan suunnitelmaani näiltä osin. Esitän myös katsauksen päivystystilojen järjestelyistä kolmessa muussa keskussairaalassa. Kuvaan tarvittavissa määrin päivystysalueiden toimintaa ja nykyaikaisia hoitoprosesseja. Valitsin tarkasteluni kohteeksi päivystyksen, sillä erikoissairaanhoidon päivystys on keskussairaaloiden keskeinen tehtävä. Sairaalasuunnittelun merkitystä yleensä ei voi liikaa korostaa. Terveydenhuollon merkitys ihmisten elämässä on ensiarvoinen. Taloudelliselta kannalta sairaalasuunnittelun merkitystä ja mahdollisuuksia kuvaa hyvin sairaalan kustannusten jakautuminen sairaalan koko elinaikana. Suunnittelun kustannukset ovat lähes olemattomat verrattuna sairaalan toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Suunnittelun vaikutus toimintakustannuksiin on kuitenkin hyvin merkittävä. Korkealaatuisen sairaala-arkkitehtuurin potentiaali on nähtävissä myös siinä, että sairaalan rakennuskustannukset ovat pienet verrattuna sen toimintakustannuksiin. Eli esimerkiksi materiaalivalintojen hankintahinnoilla ei ole suurta merkitystä kokonaisuuden kannalta. Nämä potentiaalit huomioidaan vain, jos rakennushankkeiden suunnittelussa ja päätöksenteossa tarkastellaan kustannuksia koko rakennuksen elinkaaren aikana. Sairaalasuunnittelu on aikaisemmin koettu arkkitehtonisesti vähemmän mielenkiintoiseksi tekniseksi suunnitteluksi, jossa tehdään vain kuoret laitoksen prosesseille. Tämäkin asetelma on jo muuttunut ja sinänsä entiset lähtökohdat suunnittelulle koettu haasteiksi, jotka tulisi ratkaista yhtä hyvin kuin muissakin kohteissa. Sairaaloiden tekniset järjestelmät ja kriittiset toiminnot luonnollisesti ohjaavat rationaalisiin suunnitteluratkaisuihin, mutta eivät sinänsä anna lupaa heikompilaatuiseen arkkitehtuurin. Haasteet on voitettavissa esimerkiksi suunnittelualojen tiiviimmällä yhteistyöllä. Perinteisesti korkealaatuista arkkitehtuuria on vaadittu rakennuksilta, jotka edustavat ja markkinoivat jotain julkista tai yksityistä tahoa. Myös rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa ja palveluita markkinoidaan arkkitehtuurilla. Sairaalarakentamisessa, varsinkin julkisella sektorilla, markkinointi on uudempi asia. Terveydenhuollon rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset; yksityistäminen, kilpailu asiakkaista ja henkilökunnasta aiheuttavat vaatimuksia myös sairaaloiden arkkitehtoniselle laadulle.

7 . Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP). Tehtävät Se vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa. Sairaanhoitopiiri ylläpitää Lapin keskussairaalaa, joka toimii Rovaniemellä Ounasvaaralla ja Muurolassa. Sairaanhoitopiiri toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä erityisvastuualueen (ERV) sairaanhoitopiirien sekä kuntien terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.. Tiedot ja ominaisuudet Jäsenkuntia kpl lue km (yli % Suomen pinta-alasta) Väestö () as. (vain n.% Suomen asukasmäärästä) Matkailijoita /v, sesonkiaikana alueen väkimäärä kolminkertaistuu Pitkät etäisyydet Pisimmillään jopa 9km etäisyys keskussairaalaan Muita haasteita Ikääntyvä väestö, sairastava väestö Kuva, Lapin sairaanhoitopiirin kokovertailu etelän sairaanhoitopiireihin

8 . luejako, erityisvastuualueet (ERV) ja sairaanhoitopiirit (SHP) Kuva, Suomen eritisvastuualueet, sairaanhoitopiirit ja keskussairaalat

9 . Lapin keskussairaala (LKS), Rovaniemi. Historia Rovaniemelle perustettiin yleinen sairaala 9. Vanha sairaala tuhoutui pommituksissa 9. Uusi Lapin lääninsairaala rakennettiin 9 ja sitä laajennettiin 9. Lääninsairaalan hallinta siirtyi Lapin keskussairaalan kuntaliitolle 9. Nykyinen Lapin keskussairaalan päärakennus otettiin käyttöön 9.. Tiedot Sijainti Ounasrinteentie, Rovaniemi (n.km) kaupungin keskustasta Käyttöönottovuosi 9, laajennus Tontin ala m Rakennusoikeus 9 kem, josta käytetty kem Nykyiset rakennukset tontilla n. brm. Toiminta Lapin keskussairaalan keskeisin tehtävä on pohjoisen alueen erikoissairaanhoidon järjestäminen. Ounasrinteen yksikössä on kaikki somaattinen erikoissairaanhoito, yhteispäivystys ja lasten psykiatria. ikuisten ja nuorten psykiatrian klinikat ja osastot sekä päihdeklinikka sijaitsevat km päässä Muurolassa. Rovaniemen keskustassa sijaitsevassa Hallintokeskuksessa toimivat LSHP :n hallinto, perusterveydenhuollon yksikkö, lastenpsykiatrian poliklinikka, sairaalakoulu ja työterveyshuolto.. Muutostarpeet ja ongelmat Muutospaineita terveydenhuollon rakennuksissa ajavat mm. lääketieteen kehitys, informaatioteknologian kehitys, hoitoprosessien muutos, potilaslähtöisyyden korostuminen ja palveluiden tarpeen kasvu. Samat haasteet ovat olleet esillä kaikkialla kehittyneessä maailmassa. Suomen sairaalasuunnittelun haasteisiin onkin haettu oppia ulkomailta uusista sairaaloista. Suomessa 9- luvuilla alun perin rakennetut keskussairaalat ovat kasvaneet osa kerrallaan laajentuen, aina kulloisenkin akuutin tarpeen mukaan. Näin kokonaisuus on kasvanut monimutkaiseksi ja sokkeloiseksi rakennelmaksi, jossa myös toimintaprosessit monimutkaistuvat ja ovat hankalasti hallittavissa sekä tehottomia. Rakennukset ovat myös jo teknisesti niin huonossa kunnossa, että niiden korjaaminen toimivaksi on kallista ja joskus jopa mahdotonta jo riittämättömän kerroskorkeuden vuoksi. Yhteiskunnan muutokset vaativat koko alueellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestelyä. Niukkenevien julkisten resurssien takia toimintaprosessit pitää järjestää tehokkaasti, mikä ei silti saa heikentää palveluiden laatua. Rakennusten tulee tukea tarkoituksenmukaisia prosesseja, eikä ohjata niitä. Prosessilähtöisyyden ja tehokkuustavoitteen takia terveydenhuollon palvelut ja asiakkaat jaetaan neljään osioon: a) päivystävä akuuttisairaala b) elektiivinen (ajanvaraus) -sairaala c) kuntoutussairaala d) lähipalvelut eri väestöryhmille, esim. vanhuspalvelut Sama jako tulisi ilmetä myös keskussairaalan suunnittelussa. Paljon resursseja vaativan päivystävän akuuttisairaalan toiminnot tulisi keskittää toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä ns. kuuma sairaala muodostaa sairaalan ytimen. janvaraukseen perustuva päiväsairaala tulisi erottaa omaksi kokonaisuudeksi. Näiden jatkeena ovat vuodeosastot, jotka rakenteeltaan vastaavat paljolti hotellitiloja. Ne tulisi toiminnallisesti rauhoittaa vain vakavasti sairaiden hoitoon. Hoidollisia tiloja tukevat huoltoja aputilat muodostavat yhtenäisen logistisen verkoston edellä mainittujen kokonaisuuksien rinnalle. Lapin Keskussairaalan toiminta on muuttunut sen vuoden toiminta-aikana huomattavasti lääke-

10 tieteen ja teknologian kehityksen myötä. Sen ongelmat ja kehitystarpeet vastaavat pääosin samoja kuin muilla keskussairaaloilla Suomessa. Vuodeosastohoito on vähentynyt ja avohoito on lisääntynyt. Muutostöitä sairaalarakennuksessa on tehty 99-luvun alusta lähtien. Muutostyöt ovat johtuneet uusien toimintojen aloittamisesta, erikoissairaanhoidon kehittymisestä ja avohoidon lisäämisestä. LKS :n yksiköitä on hajallaan Rovaniemen alueella, mikä rajoittaa yhteistoimintaa potilaiden hoidossa, huoltotoiminnoissa ja hallinnossa. Hajallaan olevien toimintojen kokoaminen yhteen on perusedellytys tehokkaalle toiminnalle. Lisätilaa tarvitsevat myös nykyiset toiminnot, kuten sairaala-apteekki, dialyysi, päivystyksen tarkkailuosasto, ensihoito, poliklinikat, lasten yksiköt jne.. Tulevaisuus Maantieteellinen sijainti edellyttää erikoissairaanhoidon päivystystä LKS :ssa myös tulevassa palvelurakenteessa, jota määritellään parhaillaan koko valtion sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusohjelmassa (SOTE). Erikoissairaanhoidon ja sairaalan toimintakyvyn aktiivinen ylläpitäminen edellyttävät toiminnan aktiivista kehittämistä ja investointeja.. LKS laajennus ja muutossuunnitelma. Tontti ja suunnitteluratkaisu Lisärakentaminen ottaa haltuunsa koko tontin muodostaen rungon sen kokonaisvaltaiselle hyödyntämiselle. Suunnitelman pääperiaatteena on muodostaa liikenteellisesti toimiva ja yhtenäinen sairaala-alue. Ratkaisu hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja tukeutuu nykyisiin toimintoihin vahvistaen niitä. Uudet toiminnot, kuten psykiatrinen hoito, täydentävät kokonaisuutta luoden synergiaetuja. Tontin jäsentelyä ja rakentamista määrittää ensisijaisesti logistinen toimivuus. Rakennusten sijoittelu ja massoittelu noudattavat myös energiatehokkuuden periaatteita. Sekundääriset kylmät ja puolilämpimät rakennukset suojaavat ydinsairaalaa pohjoispuolelta. Suljetut tai puoliavoimet sisäpihat muodostavat suotuisaa pienilmastoa. Syvä rakennusrunko kuuman sairaalan osalla on toiminnallisesti ja energiataloudellisesti tehokas. Sisäpihat luovat pihamaalle miellyttäviä suojaisia oleskelualueita. Lasten siiven ja vanhan sairaalan välinen, lounaaseen aukeava sisäpiha toimii lasten osastojen ja samalla myös pääsairaalan osastojen ulkoilualueena. ikuisten psykiatrisen sairaalan rajaama sisäpiha on suojaisa ja turvallinen ulkoilupaikka psykiatrisen potilaille. Sisäpihat helpottavat ulkotilan hahmottamista ja orientoitumista.. Liikenne mbulanssitoiminta on eriytetty tontin koilliskulmaan, jonne on oma liittymä Kivikaudentieltä. Helikopterin laskupaikka on pysäköintitalon katolla, josta on porrasyhteys ensihoitoon. Päivystyksen sisäänkäynti tapahtuu pysäköintihallin liitososan kautta. siakaskäynti päiväsairaalaan on sisäpihan vanhan pääsisäänkäynnin kautta tai pysäköintitalosta sisäisen yhteyden kautta. Sisäänkäynneistä saavutaan suoraan toiseen kerrokseen, jossa sijaitsee päiväsairaalan palvelut. vara ja valoisa itä-länsi-suuntainen keskuskäytävä yhdistää uuden ja vanhan osan asiakastilat, mikä helpottaa orientoitumista myös kahden sisäänkäynnin mallissa. Keskuskäytävä jatkaa nykyistä sisäpihaa itään. Kaksi sisäänkäyntiä parantaa päiväsairaalan saavutettavuutta eri liikkumismuodoilla. Pääsairaalan länsipuolen sisäänkäynti toimii lähinnä yhteytenä länsipuolen ulkoilupihalle. Uuden ja vanhan osan liitoskohdassa sijaitseva pohjois-etelä-suuntainen käytävä on sisäisen liikenteen selkäranka, jossa asiakas- henkilöstö- ja tavaraliikenne kulkevat eri kerroksissa. Ydinsairaalan henkilöliikenne tulee pääosin tämän liikenteellisen pääakselin pohjoispäästä ja tavarahuolto kulkee eteläpuolen huoltopihan kautta (ks. liikennekaavio, kuva ). Vanhat -kerroksen sisäpihan lastauslaiturit ovat saavutettavissa sisäteitse alapihan huoltopihan kautta, mutta uudet koko ydinsairaalan tavaraliikennettä palvelevat lastauslaiturit ovat eteläpuolen uudella huoltopihalla. Raskas tavaraliikenne kulkee pääosin - kerroksessa. Myös vanhan osan sisäistä liikennettä on selkeytetty avaa-

11 malla uusia yhteyksiä, jotka tukevat toimintojen pääreittejä. Kuva, henkilö- ja huoltoliikenteen päälinjat. Rakennukset Nykyinen lastensiipi puretaan, jotta saadaan tontin logistisesti tärkeä osa tehokkaammin hyödynnettyä. Sisääntuloaukion kaarevat muodot tukevat nykyisen sisääntulon muotokieltä muodostaen pihalle yhtenevän kokonaisuuden. Suojaisan sisäpihan kaarevaa muotoa korostetaan myös piharakenteilla ja istutuksilla. Pohjoispuolen näkymät muodostavat sairaalan kaupunkikuvallisen identiteetin. Niiden massoitteluun ja aukotukseen on haettu näyttävyyttä ja laitosmaisuudesta poikkeavaa ilmettä. Julkisivumateriaalina on pääosin vaalea betoni eri tavoin käsiteltynä sekä sävytetty tai graafinen betoni tehosteina. Suuret lasipinnat ovat hieman sinertävää lasia ja ympäristöä peilaavia.. Tilat ja toiminta Uuden ydinsairaalan toiminnot jakautuvat pääosin kerroksittain nykyisen jaon mukaisesti: -krs tekniikka ja logistiikka -krs huolto -krs kuuma sairaala -krs päiväsairaala --krs osastot Päiväsairaalan vastaanotot on suunniteltu tulevaisuuden sairaala -konseptin mukaisesti, jossa asiakkaiden ja henkilökunnan alueet ovat erillään ja niiden välissä vastaanottohuoneet. siakastilat on suunniteltu avariksi ja valoisiksi. Päivystysosan tilarakenne perustuu selkeisiin eriteltyihin potilaslinjoihin, jotka ovat hoidettavissa tehokkain henkilöresurssein. Lasten päivystysalue on erillään vanhan potilashotellin tiloissa. Osastot ja psykiatriset poliklinikat ovat perusrakenteeltaan tavanomaisia kaksikäytävä-ratkaisuja,

12 joissa modulaarisuus antaa muunneltavuutta ja avaruus sekä luonnonvalo viihtyisyyttä. Laajennusosien kerrokset, ja ovat nykyisten tasolla.. kerroksen kerroskorkeus on nykytarpeiden mukaisesti ja siitä ylemmät kerroksissa. Tällöin. ja. kerroksen lattiatasot ovat nykyisiä korkeammalla. Tasoerot on hoidettu luiskin ja portain uuden ja vanhan osan liitoskohdissa. Suunnitelma pohjautuu pääosin kilpailun tilaohjelmaan. Ehdotuksessa on esitetty myös lisäoptioina luoteissiiven maatasossa oleva palvelu- ja liiketilojen kerros, tontin länsiosan pesularakennus ja ruokalan laajennus. Tiloissa on jonkin verran reserviä jatkosuunnittelua ajatellen. Suunnitelmassa on yhteensä noin brm lisärakentamista. Maanalaisten tilojen rakentaminen on esitetty lähinnä reservinä, jota voidaan hyödyntää tarpeen mukaan ratkaisujen tarkentuessa. Muutokset vanhassa rakennuksessa toteuttavat lähinnä hankesuunnitelmassa esitettyjä toiveita, joissa toimintoja siirtyy laajennukseen ja vapautuva tilat otetaan viereisten osastojen käyttöön.. ja. kerroksessa on myös avattu joitain yhteyksiä sisäisen liikenteen ja integraation tehostamiseksi. Lisärakentaminen on vaiheistettavissa ilman toiminnallisia katkoksia ja väistötiloja, sillä kriittisten toimintojen muutot voidaan tehdä valmiisiin uudisosiin.. Päivystys nykyaikaisessa sairaalassa. Yleistä Ensihoidon ja päivystyksen rooli on korostumassa kriittisesti sairaan potilaan hoitoketjussa. ivoja sydäninfarktien sekä vaikeiden infektioiden hoito on entistä etupainotteisempaa. Päivystyksen toimintaan ja päivystävien lääkärien osaamiseen on valtakunnallisesti kiinnitetty huomiota ja akuuttilääketiede erikoisalana on aloittamassa koulutusohjemaansa. Päivystystoiminnan tehokkuuden perusedellytys on hyvin toimiva perusterveydenhuolto, jolloin päivystys voi keskittyä hoitamaan vain akuuttia hoitoa vaativat asiakkaat. Perusterveydenhuollon (PTH) ja erikoissairaanhoidon (ESH) integraatiota ja akuuttilääketieteen erikoisalan kehitystä ennakoiden päivystysalue suunnitellaan nykyisin erikoisalattomaksi yhteispäivystykseksi. Integraatiolla ja keskittämisellä tavoitellaan toiminnan tehokkuutta, synergiaetuja tilojen ja työvoiman suhteen, sekä näiden avulla lopulta parempaa hoidon laatua. Ensihoito, lääkintähelikopteritoiminta ja päivystys tulee suunnitella siten, että ne muodostavat yhden kokonaisuuden. Ensihoitotoimintaa sijoitettaessa on otettava huomioon potilaiden mahdollisimman sujuva purkaminen päivystykseen ja siirrot päivystyksestä jatkokuljetuksiin lämpimissä tiloissa. Tämä edellyttää sujuvaa logistiikkaa. Päivystystoiminnan sujumiselle ensiarvoisen tärkeää on kuvantamisyksikön (radiologia) sijainti lähellä päivystysaluetta.. Päivystyksen toiminnan kuvaus ( Malmin yhteispäivystyssairaala) Potilaat hakeutuvat itse tai saapuvat ambulanssilla yhteispäivystykseen. Heti ilmoittautumisalueella tehdään triage eli potilaiden hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointi, ryhmittely ja eteenpäin ohjaus. Potilas ohjataan suoraan triagen jälkeen oikealle hoitolinjalle, joita ovat esimerkiksi nopea linja, paaripotilaiden seurantalinja ja erityispotilaslinja. Päivystykseen luodaan sujuvat ja joustavat hoitoprosessit ja hoitotilat myös erityisryhmille kuten päihde-, psykiatrinen, eristystä vaativa tai dementoitunut potilas. Paaripotilaiden, istuvien ja omatoimisten potilaiden sekä erityisryhmien tarvitsemat tutkimus- ja odotustilat eriytetään toisistaan. Näillä valinnoilla parannetaan potilaiden yksityisyydensuojaa ja yleistä turvallisuutta. Päivystysalueelle sijoitetaan natiivi- ja ultraäänikuvaushuoneet sekä laboratorion näytteenottotila. Tämä ratkaisu nopeuttaa potilaan hoitoprosessia, vähentää kuljettamisen ja henkilöstöresurssien tarvetta, ja lisää kuvantamisyksikön henkilöstön päivystysajan turvallisuutta. Nopean linjan potilaita ovat pääosin nykyiset terveyskeskuspäivystyksen potilaat, osa sisätautipotilaista ja osa kirurgisista potilaista. Nopean linjan hoitoaika on alle neljä tuntia. Seuranta- ja erityispotilaiden hoitoa varten tarvitaan noin paaripaikkaa, joissa annetaan ensihoito ja seurataan potilaan vointia. Tavoitteena on, että näiden potilaiden hoito kestää enintään tuntia. Infektiopotilaiden ja erityistä yksityisyyttä (kuoleva potilas) vaativien potilaiden hoitamiseksi suunnitellaan kaksi eristyshuonetta,

13 joihin pääsee myös ulkokautta. Seurantalinjan potilaiden määrä ei vähene tulevaisuudessa. Kasvavan potilasryhmän tulevat muodostamaan akuutisti sairaat iäkkäät henkilöt, joista suurella osalla on muistitoiminnan häiriöitä ja joiden hoitoisuusaste on korkea. Koko hoitoketjun sujuvuuden kannalta on tärkeää, että osa akuutisti sairastuneista iäkkäistä potilaista hoidetaan valmiiksi ja kotiutetaan jo päivystysalueelta. Sairaalahoitoa pyritään vähentämään myös lyhythoito-osaston avulla, jossa kotona olevat potilaat käyvät saamassa mm. suonensisäisiä lääketiputuksia (esim. hyväkuntoiset infektiopotilaat). Mikäli potilaan seuranta-aika on pidempi tai potilas tarvitsee arviolta - vuorokauden sairaalahoitoa, hänet sijoitetaan päivystysosastolle Jos potilaan vointi vaatii erityistä ja pidempää valvontaa, hänet siirretään valvontaosastolle tai vuodeosastoille.. Päivystävät sairaalat, esimerkkikohteet Seuraavassa on esitelty kolmen keskussairaalan toiminnassa olevia uudehkoja yhteispäivystyksen tiloja. Kanta-Hämeen keskussairaala K-S, Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS) ja Päijät-Hämeen keskussairaala (PS). Kaaviokuvissa on eritelty päivystyksen toiminnallisia pääosia, jotta eroavaisuudet ja yhtäläisyydet olisivat helpommin nähtävissä. Kaavioista on havaittavissa mm se, miten eri tavoin osiot voidaan järjestellä erilaisten hoitoprosessien ja muiden paikallisten tarpeiden mukaisesti. Kaikkien sairaaloiden päivystysalueet ovat yksilöllisiä ja suunniteltu paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Uuden tai uudistettavan sairaalan suunnittelussa ratkaisumallien valintaan vaikuttavat esimerkiksi sairaalan kokoluokka, toimintaalueen erityisvaatimukset, vanhat käytännöt ja toimintamallit. lueellinen palvelurakenne vaikuttaa painotuksiin ja tehtävien jakoon eri yksiköiden välillä. Taloudelliset rajoitteet saattavat vaikuttaa esimerkiksi laajennuksen tekniseen varusteluun, jolloin pyritään hyödyntämään olemassa olevia radiologian tiloja ja laitteita. Yleisiä tavoitteita ovat tilojen toiminnallinen selkeys, suoraviivaiset ja eriytetyt hoitolinjat, tilojen muunneltavuus, laajennettavuus ja turvallisuus. Edellisiin liittyen toivottavaa on riittävä väljyys mitoituksessa, mutta toisaalta myös tärkeiden yhteyksien lyhyet etäisyydet. Parhaiten nämä toteutuvat uusissa suurissa sairaaloissa, joissa tilat voidaan rakentaa puhtaalta pöydältä, optimoitujen toimintaprosessien ympärille. Suurissa yksiköissä tämä hoitolinjojen optimointi saattaa johtaa tilasuunnittelussa teollisuuden tuotantolinjojen tai lentoterminaalien kaltaisiin malleihin.

14 .. K S, Hämeenlinna Kuva, K-S päivystysalue - nykyaikainen päivystysklinikka, rakennusvuosi - yli käyntiä/v, PTH ja ESH - ensiapu paaripaikkaa, tarkkailupaikkaa - / leikkaussalivalmius, anestesia ja teho, synnytykset ja naistentaudit ( synn./v) - kirurgia, sisätaudit, neurologia ja lastentaudit - tarkkailuosasto kiinteästi osana klinikkaa - hyvää:

15 - osaava ja motivoitunut henkilökunta - PTH ja ESH yhteistoiminta sujuvaa - hyvät tilat ja laitteet - jatkuva kehitystyö - kokonaisuutena toimiva triage (paitsi triage-hoitajan tutkimushuone puuttuu) - suora yhteys ulko-ovelta ensihoitohuoneeseen - turvallisuus - huonoa: - nykyisin liian pienet tilat tarve lisätilalle tai nopeampi potilaan läpimenoaika - triage-hoitajalla tulisi olla oma tutkimushuone - kehitettävää mm. - potilaiden informointi - potilassijoittelu epidemia-aikana - tehovalvonta-potilaiden sijoittelu - ruuhkatilanteiden hallinta.. TYKS, Turku Kuva, TYKS päivystysalue - PTH ja ESH yhteispäivystys, käyttöönotto - moderni tekniikka ja tilat - ERV (Satakunnan ja Varsinais- Suomen SHP :t) as, Varsinais-Suomen SHP as - koko toiminta järjestetty hoitolinjoittain, hoitolinjat koostuvat toiminnallisesti läheisistä hoitoprosesseista

16 - odottaminen minimoitu - suoraviivaiset hoitolinjat ensihoitoon ja sen ohi suoran leikkaukseen - kattavat palvelut ja toiminnat keskitettynä ja lähellä - suuri kapasiteetti.. PS, Lahti Kuva, PS päivystysalue - yhteispäivystys alkaen, saumatonta yhteistyötä ESH :n ja PTH :n välillä - 9 käyntiä/ vuosi, alueella as - potilasta/ päivä: PTH, ESH ja HMMSH. - kerralla tutkittu potilas, ei toistokäyntejä - omat laboratorio- ja röntgenpalvelut päivystyksessä - neuvonta ja ohjaus oikeaan päivystyksen prosessiin tai ajanvaraussairaalaan. LKS, päivystys Nykyisin keskussairaalan -kerroksessa sijaitsevaan erikoissairaanhoidon päivystykseen potilaita ohjautuu koko sairaanhoitopiiristä ja perusterveydenhuollon päivystykseen Rovaniemeltä, Ranualta ja Posiolta ja tulevaisuudessa mahdollisesti muistakin kunnista. Päivystävän sairaanhoidon tarpeet ja tilanteet vaihtelevat paljon. Lomasesongit ja esimerkiksi kaivostoiminta Lapissa voivat aiheuttaa suuriakin ruuhkia avuntarpeeseen.

17 Sairaalasta puuttuu nykyaikaiseen päivystykseen kuuluva päivystys-/ tarkkailuosasto. Suunnitelmassani uusi päivystysalue on sijoitettu uudisosaan lähelle kuuman sairaalan kriittisiä osia, radiologiaa, leikkaus- ja teho-osastoa. Näin uuden päivystyksen hoitoprosessit tukeutuvat nykyisiin rakenteisiin luoden uudet selkeämmät hoitolinjat akuutille hoidolle. Yhteispäivystyksessä on eriytetty omiksi linjoikseen ambulanssipotilaat, kävelevät potilaat ja lapset. Kaikilta alueilta on oma yhteys radiologian osastolle. Päivystyksen kanssa kiinteässä yhteydessä on tarkkailupaikat ja päivystysosasto. Lasten päivystyspoliklinikka sijaitsee vanhassa osassa potilashotellin paikalla. Sinne kuljetaan saman päivystysaulan kautta kuin aikuisten puolellekin. Lasten tartuntatautien päivystys on eriytetty ja sille on myös toinen sisäänkäynti. ikuisten päivystyspoliklinikalle tultaessa potilaiden kiireellisyys arvioidaan kahdessa Triagehuoneessa. Sen jälkeen saavutaan avaraan odotustilaan, johon tulee ylävaloa kattoikkunoista. Vastaanotto tapahtuu standardoiduissa vastaanottohuoneissa. mbulanssien sisäänajo on siirretty etupihalta itäpuolelle Kivikaudentielle. Itäpuolella on ensihoidon siipi, jossa sijaitsee ambulanssipaikat ja huoltohalli, sekä ensihoidon työtiloja. mbulanssien purku tapahtuu lämpimässä hallissa, josta on suora yhteys ensihoitotiloihin ja kiireellisen hoidon linjalle. Purkuhallista on myös sisäänkäynti eristystiloihin ja päihde- /turvatiloihin. Viereisen pysäköintitalon katolta kulkee suora reitti ensihoidon tiloihin.

18 Lähdeluettelo. Jari Jokela: LSHP kuntayhtymän seminaari-esitelmä,... Hankesuunnitelma, Itäinen yhteispäivystyssairaala, Malmi 9... Markku Grönroos: K-S päivystysklinikan ja toiminnan esittely... Sunand Prasad: Changing Hospital rchitecture,, ISBN: 999. Case kuutti Yhteensopivuustila, Päijät-Hämeen alueellinen yhteispäivystys. Kilpailuohjelma, Lapin keskussairaala, laajennus L, -vaiheinen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Hankesuunnitelma, Lapin keskussairaala, laajennusosa L. Raimo Kettunen, professori, ylilääkäri: Lapin keskussairaalan laajennushanke L, ehdotus toimintojen järjestelyksi 9. Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela, nna Melander ja Erkki Vauramo sekä Thomas Miyauchi ja Jonna Taegen: Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset ja ympäristö, osaprojekti: Keskussairaalan modernisointi Case Keski-Suomi... Olli Tolkki, Martti Kekomäki, Reijo Kekäläinen: Sairaalasuunnittelu ensin toiminta, sitten tilat. Teemu Kurkela: Visio tulevaisuuden terveydenhuollosta, Työkaluna konseptuaalinen suunnittelu

19 Liitteet Diplomityöplanssit kpl ( pienennökset)

20 DIPLOMYÖ Diplomityö pohjautuu vuoden aikana järjestettyyn yleiseen arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin ratkaisuja Rovaniemellä sijaitsevan Lapin keskussairaalan kehittämiseksi tulevaisuuden sairaalaksi. Kilpailun ensimmäinen vaihe käytiin ideakilpailuna, jossa tehtävänä oli suunnitella koko sai-raala-alueen yleissuunnitelma. Siinä ilmenee lisärakentamisen sijoittelu tontille, toimintojen keski-näinen integrointi ja liittyminen nykyiseen sairaalarakennukseen, jonka uudistaminen ja kehittäminen olivat myös ohjelmassa. Kilpailuvaiheen jälkeen tutkin diplomityössäni sairaalan päivystyksen toimintaa ja tilasuunnittelun tarpeita, sekä tarkennan suunnitelmaani näiltä osin. LPIN KESKUSSIRL (LKS) ROVNIEMI Historia Rovaniemelle perustettiin yleinen sairaala 9. Vanha sairaala tuhoutui pommituksissa 9. Uusi Lapin lääninsairaala rakennettiin 9 ja sitä laajennettiin 9. Lääninsairaalan hallinta siirtyi Lapin keskussairaalan kuntaliitolle 9. Nykyinen Lapin keskussairaalan päärakennus otettiin käyttöön 9. Tiedot Sijainti Ounasrinteentie, Rovaniemi (n.km) kaupungin keskustasta Käyttöönottovuosi 9, laajennus Tontin ala m Rakennusoikeus 9 kem, josta käytetty kem Nykyiset rakennukset tontilla n. brm Toiminta Lapin keskussairaalan keskeisin tehtävä on pohjoisen alueen erikoissairaanhoidon järjestäminen. Ounasrinteen yksikössä on kaikki somaattinen erikoissairaanhoito, yhteispäivystys ja lasten psykiatria. ikuisten ja nuorten psykiatrian klinikat ja osastot sekä päihdeklinikka sijaitsevat km päässä Muurolassa. Rovaniemen keskustassa sijaitsevassa Hallintokeskuksessa toimivat LSHP :n hallinto, perusterveydenhuollon yksikkö, lastenpsykiatrian poliklinikka, sairaalakoulu ja työterveyshuolto. Muutostarpeet ja ongelmat Muutospaineita terveydenhuollon rakennuksissa ajavat mm. lääketieteen kehitys, informaatioteknologian kehitys, hoitoprosessien muutos, potilaslähtöisyyden korostuminen ja palveluiden tarpeen kasvu. Samat haasteet ovat olleet esillä kaikkialla kehittyneessä maailmassa. Suomen sairaalasuunnittelun haasteisiin onkin haettu oppia ulkomailta uusista sairaaloista. Suomessa keskussairaalat ovat yleisesti kasvaneet osa kerrallaan laajentuen, aina kulloisenkin akuutin tarpeen mukaan. Näin kokonaisuus on kasvanut monimutkaiseksi ja sokkeloiseksi rakennelmaksi, jossa myös toimintaprosessit monimutkaistuvat ja ovat hankalasti hallittavissa sekä tehottomia. Rakennukset ovat myös jo teknisesti niin huonossa kunnossa, että niiden korjaaminen toimivaksi on kallista ja joskus jopa mahdotonta jo riittämättömän kerroskorkeuden vuoksi. Yhteiskunnan muutokset vaativat koko alueellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestelyä. Niukkenevien julkisten resurssien takia toimintaprosessit pitää järjestää tehokkaasti, mikä ei silti saa heikentää palveluiden laatua. Rakennusten tulee tukea tarkoituksenmukaisia prosesseja, eikä ohjata niitä. Prosessilähtöisyyden ja tehokkuustavoitteen takia terveydenhuollon palvelut ja asiakkaat jaetaan neljään osioon: a) päivystävä akuuttisairaala b) ajanvaraus (elektiivinen) -sairaala c) kuntoutussairaala d) lähipalvelut eri väestöryhmille, esim. vanhuspalvelut Sama jako tulisi ilmetä myös keskussairaalan suunnittelussa. Paljon resursseja vaativan päivystävän akuuttisairaalan toiminnot tulisi keskittää toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä ns. kuuma sairaala muodostaa sairaalan ytimen. janvaraukseen perustuva päiväsairaala tulisi erottaa omaksi kokonaisuudeksi. Näiden jatkeena ovat vuodeosastot, jotka rakenteeltaan vastaavat paljolti hotellitiloja. Ne tulisi toiminnallisesti rauhoittaa vain vakavasti sairaiden hoitoon. Hoidollisia tiloja tukevat huolto- ja aputilat muodostavat yhtenäisen logistisen verkoston edellä mainittujen kokonaisuuksien rinnalle. Lapin Keskussairaalan toiminta on muuttunut sen vuoden toiminta-aikana huomattavasti lääketieteen ja teknologian kehityksen myötä. Sen ongelmat ja kehitystarpeet vastaavat pääosin samoja kuin muilla keskussairaaloilla Suomessa. Vuodeosastohoito on vähentynyt ja avohoito on lisääntynyt. Muutostöitä sairaalarakennuksessa on tehty 99-luvun alusta lähtien. Muutostyöt ovat johtuneet uusien toimintojen aloittamisesta, erikoissairaanhoidon kehittymisestä ja avohoidon lisäämisestä. LKS:n yksiköitä on hajallaan Rovaniemen alueella, mikä rajoittaa yhteistoimintaa potilaiden hoidossa, huoltotoiminnoissa ja hallinnossa. Hajallaan olevien toimintojen kokoaminen yhteen on perusedellytys tehokkaalle toiminnalle. Lisätilaa tarvitsevat myös nykyiset toiminnot, kuten sairaala-apteekki, dialyysi, päivystyksen tarkkailuosasto, ensihoito, poliklinikat, lasten yksiköt jne. Tulevaisuus Maantietellinen sijainti edellyttää erikoissairaanhoidon päivystystä LKS :ssä myös tulevassa palvelurakenteessa, jota määritellään parhaillaan koko valtion sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusohjelmassa (SOTE). Erikoissairaanhoidon ja sairaalan toimintakyvyn aktiivinen ylläpitäminen edellyttävät toiminnan aktiivista kehittämistä ja investointeja. LPIN SIRNHOOPRI (LSHP) Tehtävät Se vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa. Sairaanhoitopiiri ylläpitää Lapin keskussairaalaa, joka toimii Rovaniemellä Ounasvaaralla ja Muurolassa. Sairaanhoitopiiri toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä erityisvastuualueen (ERV) sairaanhoitopiirien sekä kuntien terveys- ja sosiaalitoimen kanssa. Tiedot ja ominaisuudet Jäsenkuntia kpl lue km (yli % Suomen pinta-alasta) Väestö () as. (vain n.% Suomen asukasmäärästä) Matkailijoita /v, sesonkiaikana alueen väkimäärä kolminkertaistuu Pitkät etäisyydet Pisimmillään jopa 9km etäisyys keskusairaalaan Muita haasteita Ikääntyvä väestö, sairastava väestö LJENNUS- J MUUTOSSUUNNELM Tontti ja suunnitteluratkaisu Lisärakentaminen ottaa haltuunsa koko tontin muodostaen rungon sen kokonaisvaltaiselle hyödyntämiselle. Suunnitelman pääperiaatteena on muodostaa liikenteellisesti toimiva ja yhtenäinen sairaalaalue. Ratkaisu hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja tukeutuu nykyisiin toimintoihin vahvistaen niitä. Uudet toiminnot, kuten psykiatrinen hoito, täydentävät kokonaisuutta luoden synergiaetuja. Tontin jäsentelyä ja rakentamista määrittää ensisijaisesti logistinen toimivuus. Rakennusten sijoittelu ja massoittelu noudattavat myös energiatehokkuuden periaatteita. Sekundääriset kylmät ja puolilämpimät rakennukset suojaavat ydinsairaalaa pohjoispuolelta. Suljetut tai puoliavoimet sisäpihat muodostavat suotuisaa pienilmastoa. Syvä rakennusrunko kuuman sairaalan osalla on toiminnallisesti ja energiataloudellisesti tehokas. Sisäpihat luovat pihamaalle miellyttäviä suojaisia oleskelualueita. Lasten siiven ja vanhan sairaalan välinen, lounaaseen aukeava sisäpiha toimii lasten osastojen ja samalla myös pääsairaalan osastojen ulkoilualueena. ikuisten psykiatrisen sairaalan rajaama sisäpiha on suojaisa ja turvallinen ulkoilupaikka psykiatrisen potilaille. Sisäpihat helpottavat ulkotilan hahmottamista ja orientoitumista. Lapin keskussairaalan kussaisai laajennus nus ja muutostyö utosty Diplomityö Jarkko Joki TTY rkkitehtuurin tuurin laitos aitos /

21 9.. LPIN KESKUSSIRL SEMPRROS :.. HOOTIE. PP TU SEISONTTIL.. LÄHTÖVSTE. OLEM 99 SS OLEV. VST JONEUVO LITYMÄ E LINJ-UTOPYSÄKIN SRTO.. 9. TULOVSTE POROK. MT RJPYYKISTÄ N:RO..9. b=.,, tria kia.. La. S a i s t e n La r a a o s ste la as n j kou to a n lu uo rte np sy -.- ap.. rr= = ap +. pp ikuispsykiatria. +.. I T P P ap Huolto, 99. Ruokalan laajennus e=. I +, NURM. ap.. LH +,.. ra s. Ulkoilupiha +, VI +, +,. VI +. Leikkipiha, isot yyhdysputki.krs 9. 9 r= , , +. +, I Huoltopiha le e=. SF. +. +, YS Leikkipiha, pienet +. +, 9 I. Poliklinikat (päiväsairaala). Päivystys ja ensihoito ("kuumat"). Huolto. Tekniset tilat ja logistiikka LITYMÄN MT RJPYYKISTÄ N:RO 9 mbulanssipaikat... K 9. SRRETTY VLONHEINPYLVÄS, LYHENNETTY.. IV +, 9 +, VLONHEINPYLVÄS +, MT SIDOTTU OLEMSS OLEVN RKENUKSEN KOILLISNURKN SOKKELIPINTN +. Pesula m +, I KIDE +, +. KIVIKUD ENTIE +, UTOPIKT TN P HUOLTOLKENNE UUDET P +,9 +, (+,) +, + U VLONHEINV TIN PYLVÄS P Ä. V SFLTT TI. TUKIMUURI +, OLEMSS OLEV VÄYLÄ LEVENNETTY PELSTUSTIEKSI, SI, LEVEYS MM MM.9.9. p +,9., +, +, + ((+ (+,).9.9 +, ILKK VUOKR-LUE KR E I. VI I PELSTUSTIEN LUEELL +, LP RINNE +. LP.KRS +.9 LP.KRS +. VESIKTTO +. VESIKTTO +. mbulanssihalli 9. P-LUEEN MT RJPYYKISTÄ N:RO K +. 9 UUTT PENSST.... LJENNUS +, NOPPKIVI. I IE K IV IK. Potilashotelli. Lasten poliklinikka. Palvelu- ja liiketilaa. Lasten psykiatrian työtiloja R = Huolto. Sisäänkäynti.krs.9 I +. TX UKIOKIVI +,. +, R=.9 +, +. STIE STU PEL. Päivystys P T P. UUDET PENST ENT , UKIOKIVI.. SRRETTY VLONHEINPYLVÄS ÄS INTE IE I +, SR. UDENT SR SRRETTY RRE ETT VLISINPYLVÄS V VL IS b=. ap 9 UU USI S F +,. VLISIMET IS Pysäköintitalo ap. OUN. VLONHEINPYLVÄS ap PENST POLKUPYÖRÄKTOKSET. +, +. U NU URMI V S +, +,9 +,,..krs UUDET PENST P b= teri TUPKOINTISUOJ +... P-talo l ja +,.. 9 Helikop H pp +, +, KÄVELYTIE YS I. +,. H LTTI. UU US, +, FLTTI. TTI. r= 99 p. P/INV V KPL KPL MBULNSSIPYSÄKÖINTI L NSSIPYSÄKÖ ÖINT p +. ap.. +, +, KIDE 9 ap LIPPUTNKO SRRETÄÄN TÄHÄN ap JÄTEKTOS P UUDET UU P +, +.krs S isäänkäy.krs P nt äivystys i P-talosta aula + +,. b=. b.. r= rr= P-LUEEN EN N MT M M R RJPYYKISTÄ YKIS N:RO b= r=99.9 r= r=99.9. b=. b=. +, ap ap ap. IV ap 9. ra s.. 9 asemapiirros V L P : ra s ras..9 p/t le. HOOTI SEISONTTIL.. LÄHTÖVSTE. 99 OLEMSS OLEV VSTE JONEUVO LITYMÄ. LINJ-UTOPYSÄKIN SRTO.. MT RJPYYKISTÄ N:RO..9.. ap pp Helikopter i mbulanssihalli EENT pp psykiatria...9 ap -9.- le- +, ENT IE +. I +. Leikkipiha, isot Pesula m IV. VI. KIVIK UD I Ulkoilupiha +. ap.. La Sai sten ra os alak as ou to lu I Huolto 99. Ruokalan laajennus ap Huoltopiha ap ap IV ap ap 9. ras. 9 ras. le ras. ras...9. E ras V L P HENKILÖLKENTEEN PÄÄLINJT HUOLTO-/ TVRLKENNE. kv ras. EV. p/t p/t. 9. p... I 99. P 9. KR ras a..9 R 9. ras TRIGE RDIOLOGIN LJENNUS ENSIHOO PLVELU SYDÄNPJ PÄIVYSTYS RDIOLOGI TEHOSTETTU HOO TEHOHOIDON LJENNUS PÄIVYSTYSOSSTO LYI LON LJENUS toimintakaavio.krs Liikenne mbulanssitoiminta on eriytetty tontin koilliskulmaan, jonne on oma liittymä Kivikaudentieltä. Helikopterin laskupaikka on pysäköintitalon katolla, josta on porrasyhteys ensihoitoon. Päivystyksen sisäänkäynti tapahtuu pysäköintihallin liitososan kautta. siakaskäynti päiväsairaalaan on sisäpihan vanhan pääsisäänkäynnin kautta tai pysäköintitalosta sisäisen yhteyden kautta. Sisäänkäynneistä saavutaan suoraan toiseen kerrokseen, jossa sijaitsee päiväsairaalan palvelut. vara ja valoisa itä-länsi-suuntainen keskuskäytävä yhdistää uuden ja vanhan osan asiakastilat, mikä helpottaa orientoitumista myös kahden sisäänkäynnin mallissa. Keskuskäytävä jatkaa nykyistä sisäpihaa itään. Kaksi sisäänkäyntiä parantaa päiväsairaalan saavutettavuutta eri liikkumismuodoilla. Pääsairaalan länsipuolen sisäänkäynti toimii lähinnä yhteytenä länsipuolen ulkoilupihalle. Uuden ja vanhan osan liitoskohdassa sijaitseva pohjois-etelä-suuntainen käytävä on sisäisen liikenteen selkäranka, jossa asiakas-, henkilöstö- ja tavaraliikenne kulkevat eri kerroksissa. Ydinsairaalan henkilöliikenne tulee pääosin tämän liikenteellisen pääakselin pohjoispäästä ja tavarahuolto kulkee eteläpuolen huoltopihan kautta. Vanhat -kerroksen sisäpihan lastauslaiturit ovat saavutettavissa sisäteitse alapihan huoltopihan kautta, mutta uudet koko ydinsairaalan tavaraliikennettä palvelevat lastauslaiturit ovat eteläpuolen uudella huoltopihalla. Raskas tavaraliikenne kulkee pääosin - kerroksessa. Myös vanhan osan sisäistä liikennettä on selkeytetty avaamalla uusia yhteyksiä, jotka tukevat toimintojen pääreittejä (ks. krs kaavio: ensihoito/ päivystys-kuvantaminen-leikkaus-tehohoito). Rakennnukset Nykyinen lastensiipi puretaan, jotta saadaan tontin logistisesti tärkeä osa tehokkaammin hyödynnettyä. Sisääntuloaukion kaarevat muodot tukevat nykyisen sisääntulon muotokieltä muodostaen pihalle yhtenevän kokonaisuuden. Suojaisan sisäpihan kaarevaa muotoa korostetaan myös piharakenteilla ja istutuksilla. Pohjoispuolen näkymät muodostavat sairaalan kaupunkikuvallisen identiteetin. Niiden massoitteluun ja aukotukseen on haettu näyttävyyttä ja laitosmaisuudesta poikkeavaa ilmettä. Julkisivumateriaalina on pääosin vaalea betoni eri tavoin käsiteltynä sekä sävytetty tai graafinen betoni tehosteina. Suuret lasipinnat ovat hieman sinertävää lasia ja ympäristöä peilaavia. PYSÄKÖINTLO SIRLKOULU KR.. liikennekaavio LSTEN J NUORTEN PSYKITRI, ILKK VUOKR-LUE KR E LH e= VI. H... ras ap , I. Poliklinikat (päiväsairaala). Päivystys ja ensihoito ("kuumat"). Huolto. Tekniset tilat ja logistiikka KIDE Huolto K mbulanssipaikat.. LITYMÄN MT RJPYYKISTÄ N:RO 9. Potilashotelli. Lasten poliklinikka. Palvelu- ja liiketilaa. Lasten psykiatrian työtiloja 9 VLONHEINPYLVÄS I I IE P-LUEEN MT RJPYYKISTÄ N:RO Sisäänkäynti.krs. p SRINT Pysäköintitalo ap I +. p. p OUN ap ap. b=. b KIVIKUDENT IE b=.. r= r=99.9 K b=. r=99.9 r=99.9. P-LUEEN EN N MT M M RJPYYKISTÄ YKIS N:RO ap b=. b=. +,.krs Sisää.krs Päivy nkäynti P-tal osta stysaula...9. I. P TULOVSTE. a 9 POROKTU.. ra s p.9 R.. PP 9. p/t ra s ras. ras... E,9 HENKILÖLKENTEEN PÄÄLINJT HUOLTO-/ TVRLKENNE kv 9 EV -.- ras. LEIKKUS- J NESTESIOSSTO VÄLINEHUOLTO LON LJENNUS IKUISPSYKITRI Tilat ja toiminta Uuden ydinsairaalan toiminnot jakautuvat pääosin kerroksittain nykyisen jaon mukaisesti: -krs tekniikka ja logistiikka -krs huolto -krs kuuma sairaala -krs päiväsairaala --krs osastot Päiväsairaalan vastaanotot on suunniteltu tulevaisuuden sairaala -konseptin mukaisesti, jossa asiakkaiden ja henkilökunnan alueet ovat erillään ja niiden välissä vastaanottohuoneet. siakastilat on suunniteltu avariksi ja valoisiksi. Päivystysosan tilarakenne perustuu selkeisiin eriteltyihin potilaslinjoihin, jotka ovat hoidettavissa tehokkain henkilöresurssein. Osastot ja psykiatriset poliklinikat ovat perusrakenteeltaan tavanomaisia kaksikäytäväratkaisuja, joissa modulaarisuus antaa muunneltavuutta ja avaruus sekä luonnonvalo viihtyisyyttä. Laajennusosien kerrokset, ja ovat nykyisten tasolla.. kerroksen kerroskorkeus on nykytarpeiden mukaisesti ja siitä ylemmät kerroksissa. Tällöin. ja. kerroksen lattiatasot ovat nykyisiä korkeammalla. Tasoerot on hoidettu luiskin ja portain uuden ja vanhan osan liitoskohdissa. Suunnitelma pohjautuu pääosin kilpailun tilaohjelmaan. Ehdotuksessa on esitetty myös lisäoptioina luoteissiiven maatasossa oleva palvelu- ja liiketilojen kerros, tontin länsiosan pesularakennus ja ruokalan laajennus. Tiloissa on jonkin verran reserviä jatkosuunnittelua ajatellen. Suunnitelmassa on yhteensä noin brm lisärakentamista. Maanalaisten tilojen rakentaminen on esitetty lähinnä reservinä, jota voidaan hyödyntää tarpeen mukaan ratkaisujen tarkentuessa. Muutokset vanhassa rakennuksessa toteuttavat hankesuunnitelmassa esitettyjä toiveita, joissa toimintoja siirtyy laajennukseen ja vapautuva tilat otetaan viereisten osastojen käyttöön.. ja. kerroksessa on myös avattu joitain yhteyksiä sisäisen liikenteen ja toiminnallisen integraation tehostamiseksi. Lisärakentaminen on vaiheistettavissa ilman toiminnallisia katkoksia ja väistötiloja, sillä kriittisten toimintojen muutot voidaan tehdä valmiisiin uudisosiin. Lapin keskussairaalan laajennus ja muutostyö Diplomityö Jarkko Joki TTY rkkitehtuurin laitos /

22 TILVRUS: VSS, VRSTOT, SOS-TILT, TEKN.TILT RKISTO SOS SOS PTEEKIN TEKNISET TILT m +99. SOS +99. E +99. C- PUKUHUONE H (NISET), SOS LJH IV-KONEH. PTEEKKI +99. PTEEKIN VRSTO m x VSS +99. IKUISPSYKITRI, TEKNKK J HUOLTO IV-KONEH. PTEEKKI +99. TILVRUS: TEKNISET- J HUOLTOTILT LS D- VRULOSK. SPL x +99, TILVRUS LS D- VIMENNUSKMMIO, LS +99, D- VRULOSK. +. 9, SPL x LS VSS +99, RI +99, SPL x +. D- VRULOSK. 9, L TE ST KN EN K J K N J UOR HU TE OL N TO PS Y KI T LS LS SPL x D- VRULOSK. LS VSS PUVÄLINEKESKUS VRSTO m - LS LS LS PUVÄLINEKESKUS LS D-9 VIMENNUSKMMIO, +99. ULKOSEINÄLINJ +99. IV-KONEHUONEET LJH HUOLTOHLLI PUVÄLINEKESKUS SIKSPLVELU m h= VSS TEKNISIÄ TILOJ F- HÖYRYNKEH.VLV. / SYÖTTÖV. h= TVRN VSTNOTTO m H.KKU SPK OBDUKTIOTILT JÄTE PSYKITRISEN SIRLN JÄTTÖTIL +99. E- SUOJH. (POIKK. OL. V), E-9 VRULOSK., E- VRULOSK., E- VIMENNUSKMMIO h=, E- VIMENNUSKMMIO h=, D +. C +. B F-S SIS.K. LSTUSLURI SIS.K. S 9, (LL KPELIKIVO) L SPL x SPL x krs +9. : PYSÄKÖ INT LO m ap (henkilökunta) +. SOSILILOJ VPUTUVN TILOIHIN + harkkoseinä SP-PUHLLIN EI EI SP-PUHLLIN lattia EI HS- +, +. LVVRSTO EI TUKIMUURI EI KELLRIN SVUNPOISTON KORVUSILM TILVRUS: TEKNISET- J HUOLTOTILT +, EI PHVIPURISTIN E EI EI PTEEKKIVRSTO SOS.TILOJ PUV.HUOLTO SOS.TILOJ LUISK : PUVÄLINEVRSTO SOS.TILOJ KTOS BETONIRKENTEINEN LSTUSLURI +, TILVRUS: TEKNISET- J HUOLTOTILT EI +. L B BETONIRKENTEINEN LSTUSLURI +, +,9 PPERI J SEKJÄTE VLOPIH EI EI EI C EI HUOLTOLKENNE EI B-K VLEÄ VR. (KUMV.) C- MSSVR., RKISTOT m I PURUNPOISTO m -9 SVOUS - HUUHTELUH. B- JÄTEH. B- SULKUT. - VR. PTEEKKI PUHDSTILT m - VÄL.VR. - LNV. +, B-. -K RKISTO +. TRTTUVIEN TUTIEN OSSTO VLEÄ VR. (STER. TV.) +, B- OS.SIHT., B- TOIMISTO, - ST, +. - SS, SOS.TILOJ - PESUH., - UL/SS, - SS, KORJMO KESKUSVRSTO KESKUSVRSTO - SS 9, +. - ST, C- TV. PURK., TO /TRTUNTTUT.VOS LSTEN PSYKITRIN PKL m P.PYYK. TEKN.TILVRUS 9x9 O 9x9 Vp RTG-PUTKEN JÄÄHDYTYSLE O LEIKKIPIH LUENTOSLI N I SOS TR siirretty ovi mm yvennys V-K YHDYS V-T TUULIK. YK SISÄPIH L SKSINOSTIN E-9 HYG.HO., SISÄPIH EI LUISKN KLTEVUUS n.% ML I rst-kulma kynnysmsttos reunaan PS N UOR m T EN G +. OSSTO PK L / OS m S TO IKUISPSYKITRI ULTILT J POLIKLINIKK, VOHOO m L HENKILÖSTÖTILOJ 9m D- KYLMIÖ, LSTUSLURI S HENKILÖSTÖN TYÖ-, KOKOUS-, J SOSILILOJ KUNTOUTUS,9 KUORM.S. TYÖTILOJ OSSTO +. E F TYÖTILOJ PTEEKIN VPUTUVN TILOIHIN 9x9 V 9x9 Vp 9x9 O PTEEKKI P 9x9 V LSTEN PSYKITRI OSSTO m +. SOS +, N H E- KULJ.KESKUS, S LSTUSLURI,9 I J +. UL E- TK-KONESLI, +. POLIKLINIKK +. M KIRJSTO KETIÖTIL SOS E- TK-TYÖH., IHOTUTIEN POLIKL. F- KUIV-INEVR., F- JÄÄHD.V./SÄILYKK. KETIÖ RUOKILU RUOKSLI F- JÄÄHD.V./VIH., HEDELM. F- PÄÄEMÄNTÄ, E-T E TTK,9 L RUOKILUN LJENNUS m krs KHVIO E-K E- KBINETTI, EI TO T SIK L F-K E- RUOKSLI RUOKS LI, +. PUVÄLINEKESKUS HUOLTO J TOIMISTOT F- HENKILÖK.H., PTOLOGIN LBORTORIO PTOLOGIN LBORTORIO +. K +. PUVÄLINEKESKUS, HUOLTO J TOIMISTOT m : Lapin keskussairaalan laajennus ja muutostyö Diplomityö Jarkko Joki TTY rkkitehtuurin laitos /

23 HENKILÖKUNNN LKENNELUE UUDESS PÄIVYSTYKSESSÄ SIKSLUEET SS OSISS SISÄÄNKÄYNTI PYSÄKÖINTLO SISÄÄNKÄYNTI ap +.9 MBULNSSILKENNE HENKILÖLKENNE PYSÄKÖINTLO KULKUYHTEYS P-TLO J SISÄÄNKÄYNTI PÄIVÄSIRLN (.KRS) PÄIVYSTYSLUEEN RJ - LSTENHOO- J SISÄLEIKKIPIKK - JNVIETEPLVELUT, KIRJSTO, ELOKUVTETTERI - KUPP, PRTURI, KUKKKUPP - TERPIT, KUNTOUTUS ENSIHOIDON VRSTO PUVÄLINEVRSTO MBULNSSIHLLI (PUOLILÄMMIN) SV./HUOLTO PÄIVY STYS KÄVE LEVÄT POTIL T PÄIVYSTYS SISÄÄNKÄYNTI KÄVELEVÄT UL EI TYÖTILT VRTIJ EI PÄIVYSTYSLUEEN RJ C EI EI EI B KÄ ÄN TÖ SÄ VST.OTTO VR. POTILSVST.OTTO VST.OTTO KETIÖ PÄIVYSTYS SISÄÄNKÄYNTI MBULNSS M +. DE POTILSHOTELLI +.9 MBULNSSIPIKT KPL VST.OTTO TSTO VLOPIH MGN.KUVUS TURVH. TURVH. TUKOTIL / TRUMHHUONE /S VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VRSTO ERISTYS ERISTYS ODOTUS LSTEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKK TRTUNTTUTIEN ERISTYSLUE INFO ODOTUS / EI +. TSTO, +. TERÄSPILR, KOKO RK.SUUN. MUKN RDIOLOGI TYÖ- J PUTILT LKETIL J PLVELU m TRIGE TRIGE VRSTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO /S VST.OTTO TOIMENPIDE ENSIHOO +.9 EI EI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKK ODOTUS ENSIHOO, TILNNEKESKUS ODOTUS SV. HUOLTOHLLI VRSTO/ VÄLINEHUOLTO TSTO +.9 RDIOLOGI PÄIVYSTYSLUEEN RJ B- HUUHT.H., B- VLMISTELLUH., - LÄÄK.KNSLI, - - OS.SIHT., -9 HO.TOIMISTO, +.9, L (LVK) - PESUH. B- PESUH., B- PESUH., LSTEN VUODEOS LSTEN J NUORTEN PSYKITRI, HENKILÖKUNN TILOJ m B- SS, B- SS, - SS., PÄIVYSTYSPOL TEHOHOIDON LJENNUS - SS. TEHOST.H.H., TYÖ- J PUTILT VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO VST.OTTO RDIOLOGIN LJENNUS HUOLTO,, POTILSKETIÖ LSTENHUONE ENSIHOO ENSIHOO, PÄIVTYSTYSTILT C- TUTK.H. TPTURMK., TUKOTIL C- SVOUS, OVI J VRUSTEET V HUONEE HUONEEST EST C-9 VLVOMO TRKKILU KIPSIHUONE C-, RDIOLOGI C- VR., TOIMENPIDE TRKKILU VR. TOIMENPIDE LÄÄKEH. C- DEMONSTR., C-K, LEPO RDIOLOGI NÄYTE NÄYTT. KÄS. HUUHT. HENKILÖKUNNN LKENNELUE UUDESS PÄIVYSTYKSESSÄ NEUV. TUKOTIL SV. LEPO LÄÄKEH. / /POT. TSTO TSTO ENSIHOO, SOS/N ENSIHOO, SOS/M TSTO SIKSLUEET UUDESS PÄIVYSTYKSESSÄ PESUTIL SISÄÄNKÄYNTI PÄIVYSTYSLUEEN RJ SISÄÄNKÄYNTI DILYYSI EI MBULNSSILKENNE TEHON LJENNUS HENKILÖLKENNE TEHOHOIDON LJENTMINEN LSIN YLÄREUN LKTON TSOSS LREUN LTTIST LSISEINÄ LSIN YLÄREUN LKTON TSOSS LREUN LTTIST VLVOMO OPETUSTILT IKUISPSYKITRI, OSSTOT m LSIN YLÄREUN LKTON TSOSS LREUN LTTIST RKENTEEN TULEE TÄYTTÄÄ EI PLOLUOKN VTIMUKSET YLÄLSI LS IKUISPSYKITRI YLÄLSISEINÄ YL PÄIVYSTYSLUEEN RJ PÄIVYSTYS- J TRKKILUOSSTO PÄIVYSTYSLUEEN RJ EI YLS KULKUYHTEYS LEIKKUS- NESTESIOSSTO TEHOSTETTU HOO SYDÄNPJ RDIOLOGIN LJENTMINEN rillisten piirustusten mukaisesti. +.9 LEIKKUS- J NESTESIOSSTO F- LS/PÄIV. (INF.),9 VÄLINEHUOLTO m LO:N LJENNUS m LYI +.9 VÄLINEHUOLTO +.9 LON LJENUS F- LS/ENDOSK. F- LS/KIR+GYN, F- LS/KIR+GYN, F- LS/KIR+GYN, F- LS/OROP., F- LS/KIR+GYN, F- LS/OFT., F-9 LS/KORV., LIUOSVR. F F F F EI krs LEIKKUSOSSTON LJENTMINEN : PYSÄKÖ INT LO m ap SISÄÄN KÄYNTI PÄIV ÄSIR LN ODOTUSTILT TYÖHUONEET VSTNOTTOHUONEET +. POLIKLINIKOIDEN LJENTMINEN VPUTUNEISN TILOIHIN EI EI EI EI MBULNSSIHLLIN YLÄOS PUTILT/ TEKN. HUOLTO SILMÄKLINIKK (PÄIVÄKIR. + PKL) 9m EI TYÖHUONEET TUU LEN SUO JL S SUO LEN TUU LSTEN POLIKLINIKK m EI +. S JL ONKOLOGINYKSIKKÖ YLEISSIRLPSYKITRI ILMOT. +. HENKILÖKUNNN OSMISKESKUS NÄKÖSUOJSÄLEIKKÖ VSTNOTTO SISÄÄNKÄYNTI PÄIVÄSIRLN (.KRS) EI VLOPIH +. LSIKTTO EI EI EI -, C- KUULOL.SOV./TUTK. -K.. B-,9 L. VO B- ODOTUS - VUVNHOOH., - TOIM./HO.TH, KHVION LJ. KHVION LJENTMINEN m -b S-HO, VO 9, KHVIO - KHVIO, LSTEN OSSTO OS S TO T L ST EN - LÄÄK. VO, ODOTUSTILT SISÄÄNTULOUL VSTNOTTOHUONEET +. ODOTUSTIL ILMOT. KHVION KETIÖ POLIKLINIKOIDEN LJENNUS SISÄTUTIEN POLIKLINIKK +. -c VR, L KIRURGIN POLIKL. K LSTEN POLIKLINIKK C- ODOTUS VSTNOTTO C-K HENKILÖKUNNN OSMISKESKUS ODOTUS TYÖHUONEET POLIKLINIKOIDEN LJENTMINEN VPUTUNEISN TILOIHIN HOOPIKT +. TYÖTILT YHDYS TRKK. NEUROLOGIN POLIKLINIKK + KNF m IKUISPSYKITRI, OSSTOT m +. - LÄÄKET., -9 ODOTUS.. DILYYSI m - OS.HO. 9.. TYÖHUONEET - S-HO. VO, -9 S-HO. VO, MEDISNINEN INFO m HOOPIKK - LÄÄK. VO SUUSIRUKSIEN POLIKL. - LÄÄK. VO, KNK POLIKL. NISTENT. POLIKL. - LÄÄK. VO, B- LÄÄK. VO, POLIKL. TOIMENP.YKS. ODOTUS HENKILÖKUNNN OSMISKESKUS TUKO VSTNOTTO LBORTORIO KTTOTERSSI krs : F- TOIMISTO, F- KEMISTI, F- ILMSTOINTIKONEHUONE, VSTNOTTO F- TOIMISTO, VSTNOTTO F-K, VSTNOTTO IV-KONEH. F- HENKILÖK. H., F-9 NEUVOTTELU, VSTNOTTO SISÄTUTIEN PKL m VSTNOTTO Lapin keskussairaalan laajennus ja muutostyö Diplomityö Jarkko Joki TTY rkkitehtuurin laitos /

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Visio uudistuvasta terveyskeskuksesta - Case Rovaniemen kaupunki Matti Anttila, Hannu

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

JOUNI PAAVILAINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖN LOGISTISET VIRRAT

JOUNI PAAVILAINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖN LOGISTISET VIRRAT JOUNI PAAVILAINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖN LOGISTISET VIRRAT Diplomityö Tarkastaja: prof. Jorma Mäntynen Tarkastaja, aihe ja kieli hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Kainuussa näkemyksiä ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi (2010)

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Kainuussa näkemyksiä ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi (2010) Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Kainuussa näkemyksiä ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi (2010) Jukka Juvonen, ylilääkäri 1 Tausta Vaikka terveydenhuollon kustannukset ovat Suomessa nousseet jatkuvasti,

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020

Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit vuoteen 2020 Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 69 Jouni Paavilainen & Sami Toivonen Tampereen yliopistollisen sairaalan logistiset prosessit ja tilaresurssit

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

6.9. Tietohallinto, ICT-järjestelmät ja tulevaisuuden sairaala-alueen digitaalinen ympäristö

6.9. Tietohallinto, ICT-järjestelmät ja tulevaisuuden sairaala-alueen digitaalinen ympäristö 6.8. Sairaalahygienia ja infektiotorjunta ESPER-hankkeessa huomioitavat sairaalahygienian ja infektiotorjunnan päälinjaukset ovat seuraavat. Pääasiallinen eristystapa on kosketus- tai pisaraesitys. Pintojen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015)

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015) Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015 (tarkistettu 8.5.2015) 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1 SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 4 2 SYNNYTYSTEN JA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SAIRAALA-ALUEVISIO 2030

Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SAIRAALA-ALUEVISIO 2030 Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SAIRAALA-ALUEVISIO 2030 Sairaala-alueiden kehittämisryhmän raportti 30.9.2009 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

H e l s i n g i n k a u p u n g i n t e r v e y s k e s k u k s e n h e n k i l ö s t ö l e h t i 3/2009

H e l s i n g i n k a u p u n g i n t e r v e y s k e s k u k s e n h e n k i l ö s t ö l e h t i 3/2009 Terveiset H e l s i n g i n k a u p u n g i n t e r v e y s k e s k u k s e n h e n k i l ö s t ö l e h t i 3/2009 Uusi Haartmanin sairaala sivu 8 Psykiatriaa perusterveydenhuollossa sivu 4 Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario Heinäkuu 2013 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos SOTERA Instituutti Maria Klemetz,

Lisätiedot

JANI VÄIHINPÄÄ POTILASVIRRAT HOITOVERKOSTOSSA. Diplomityö. Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi. kokouksessa 8.10.2008.

JANI VÄIHINPÄÄ POTILASVIRRAT HOITOVERKOSTOSSA. Diplomityö. Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi. kokouksessa 8.10.2008. JANI VÄIHINPÄÄ POTILASVIRRAT HOITOVERKOSTOSSA Diplomityö Prof. Jorma Mäntynen hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 8.10.2008. i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS

HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS HYVINKÄÄN SAIRAALAN UUDISRAKENNUS- HANKKEEN TOIMINNALLINEN SELVITYS LOPPURAPOTTI versio 3.0 17.6.2012 Outi Elonheimo 1 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen tarkoituksena on tuottaa Hyvinkään Sairaalanmäen uudisrakennushankkeen

Lisätiedot

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA

Hallitus 23.1.2012, LIITE 13. HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA Hallitus 23.1.2012, LIITE 13 HUS Tilakeskus 04.01.2012 LOHJAN SAIRAALA PSYKIATRIAN, FYSIATRIAN JA KUNTOUTUKSEN UUDISRAKENNUSHANKE HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015 ESIPUHE Viisauskirjallisuudesta löytyy kuningas Salomon sanalasku: Harkinnalla hankkeet varmistetaan, tarkoin suunnitelmin sotaan mennään. (San.

Lisätiedot

Tilatoimikunta 12.11.2014 63 Yhtymähallitus 24.11.2014 142 VATSAKESKUS HANKESUUNNITELMA

Tilatoimikunta 12.11.2014 63 Yhtymähallitus 24.11.2014 142 VATSAKESKUS HANKESUUNNITELMA Tilatoimikunta 12.11.2014 63 Yhtymähallitus 24.11.2014 142 VATSAKESKUS HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä (PKSSK) vatsaelinsairauksien hoito

Lisätiedot

VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ

VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ Tekes Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon prosessit ja logistiikka Tepro II Valtakunnallinen sairaaloiden kiinteistökannan kehittämishanke VALSAI VISIO TULEVAISUUDEN PALVELUJÄRJESTELMÄSTÄ case Kymenlaakso

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Meillä välitetään, meillä osataan! Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA vuosille 2010-2013 Valtuusto 2.10.2009 1 Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot