Turun Seudun Yksinhuoltajat ry Puheenjohtajat :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Seudun Yksinhuoltajat ry Puheenjohtajat 1975-2015:"

Transkriptio

1

2 Turun Seudun Yksinhuoltajat ry Puheenjohtajat : Terttu Luntinen (-Nurmi) 1985 Toivo Viitanen Marja-Liisa Torikka Toivo Viitanen Paula Mannerjoki Teija Hallbäck (-Vainikka) 2010 Tarja Mäkelä Teksti: Kaisu Issakainen Kuvat: Turun Seudun Yksinhuoltajat ry, MLL Varsinais-Suomen piiri 2

3 Alkusanat Turun Seudun Yksinhuoltajien yhdistys on vuonna 2015 ehtinyt kypsään 40 vuoden ikään. Paljon on tapahtunut tuon neljänkymmenen vuoden kuluessa ja on aika tarkastella, kuinka turkulaiset yksinhuoltajat ovat päätyneet siihen, missä tänä päivänä ovat. Kaikkea ei tietenkään voi ruotia juurta jaksain ja siksi tarkastelun kohteena ovatkin yhdistyksen merkityksellisimmiksi aikaansaannoksiksi luettavat tapahtumat sekä keskeisten toimintamuotojen kehitys. Yksinhuoltaja ja hänen perheensä on aina ollut heikommassa asemassa kuin kahden vanhemman perheet. On itsestään selvää, että varat ovat tiukemmassa kun perheessä on vain yksi palkansaaja. Lisäksi useat yksinhuoltajat ovat naisia, jotka työskentelevät matalapalkka-aloilla ja ovat näin ollen lähtökohtaisesti heikommin toimeentulevia. Yhden vanhemman perheissä päänvaivaa aiheuttavat toimeentulon ohella myös esimerkiksi päivähoidon ja aktiviteettien järjestäminen, sekä toisen vanhemman tapaamiseen liittyvät haasteet. Yleinen mielipide on usein myös syyllistävä yksinhuoltajia kohtaan. Vielä tänäkin päivänä yhden vanhemman perheitä kohdellaan ajoittain toisen luokan kansalaisina ja heidän kompetenssiaan kasvattajina epäillään. Suhtautuminen on kuitenkin parantunut viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana ja tästä saamme kiittää niin alueellisia yksinhuoltajien yhdistyksiä kuten Turun Seudun Yksinhuoltajat ry kuin valtakunnallista yksinhuoltajien etujärjestöä, joka kulkee nykyään nimellä Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. Hallitus

4 Taustaa ja alkutaival Ennen yksinhuoltajien järjestäytymistä yhden vanhemman perheet eivät olleet läheskään yhtä hyvässä asemassa muihin perheisiin ja näiden lapsiin nähden kuin nykyään. Esimerkiksi useat lait painottivat avioliiton ulkopuolelle syntyneen lapsen heikompaa oikeusturvaa ja elatustuki oli lähes olematon. Leskien asema ei ollut yhtä heikko vaan heidän tarpeensa tunnustettiin eronneita ja au-vanhempia paremmin. Sotien jälkeen leskien osuus yhden vanhemman perheistä olikin huomattavan suuri, sillä vielä 50- ja 60-luvuilla avioeroa pidettiin syvänä häpeänä luvulla eronneiden osuus yksinhuoltajien keskuudessa alkoi kasvaa eikä avioeroa pidetty enää yhtä häpeällisenä kuin aiemmin. Myös yleinen mielipide oli muuttunut siten, että yksinhuoltaja saattoi elää yhteiskunnan jäsenenä leimautumatta, oli kyseessä sitten leski, eronnut tai au-vanhempi. Tästä huolimatta niin lainsäädännössä kuin asenteissa ja ennakkoluuloissa löytyi parantamisen varaa. Oli aika järjestäytyä ja lähteä ajamaan yhteistä etua. Yksinhuoltajien aseman konkreettinen parantaminen lähti liikkeelle Helsingistä vuoden 1970 lopulla perustetun Yksinhuoltajat ry:n liikkeelle sysäämänä. Se määritteli itsensä painostusryhmäksi tarkoituksenaan yhdenhuoltajan perheiden lasten ja huoltajien oikeusturvan ja taloudellisen aseman parantaminen. Uusi yhdistys osallistuikin heti vuoden 1973 Päivähoitolain valmisteluun aloittein ja lausunnoin. Päivähoitolaki mahdollisti yksinhuoltajien työssäkäynnin, eikä huonoon avioliittoon tarvinnut enää jäädä. (www.yvpl.fi.) Yksinhuoltajat ry:n vanavedessä alkoi muitakin paikallisia yhdistyksiä syntyä eri puolille Suomea myös Turkuun. Turussa perustamiskokous pidettiin Turun Työväen Säästöpankin Kaskenkadun konttorissa. Tuolloin yhdistyksen nimeksi valittiin Turun Yksinhuoltajat ry ja yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin Uutta yhdistystä oli perustamassa 42 yksinhuoltajaa Turun alueelta, sekä Rauman Yksinhuoltajat ry:n puheenjohtaja Irmeli Katas (myöh. Airola), joka toimi perustamiskokouksessa asiantuntijana. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Terttu Luntinen(-Nurmi) ja jäsenmaksuksi sovittiin 10 markkaa kuluvalta vuodelta ja 20 markkaa seuraavalta. Turun Yksinhuoltajien ensimmäinen hallitus: Työryhmä: Hannu Kähkönen, Toivo Viitanen, Aila Pihlaja, Leena Kronström ja Marjatta Nordlund. Terttu Luntinen pj. Sirpa Harjanne Soile Johansson Ritva Kojo Mika Sorri Aino Suvitie Maria Nylund Helvi Turunen Raija Vähämäki varajäsenet: Mirja Salminen Maija Jokinen Tanja Lehmuskoski Ritva Säde Aila Munter Annikki Tamminen Antti Vähätalo Irma Simojoki Yhdistyksen tavoitteeksi kirjattiin yksinhuoltajien perheiden lasten ja huoltajien aseman sekä oikeusturvan parantaminen, mitä se onkin toteuttanut tähän päivään asti. Myös vertaistukitoiminta haluttiin nostaa keskiöön ja sitä lähdet- 4

5 tiin toteuttamaan niin keskustelutilaisuuksien kuin leiri- ja virkistystoiminnan muodossa. Yhdistyksen tarkoituksena oli ja on edelleen harjoittaa edunvalvontaa sekä toimia täysin poliittisesti sitoutumattomana vapaaehtois- ja lastensuojelujärjestönä, tarjoten matalan kynnyksen toimintaa ehkäisemään yhden vanhemman perheiden syrjäytymistä. Vuoden 1975 lopulla pienempiä alueellisia yksinhuoltajien yhdistyksiä alkoi olla jo useita ja sen sijaan, että ne kaikki ajaisivat erikseen samoja asioita, oli hyödyllisempää perustaa yhteinen kattojärjestö. Vain reilu kuukausi Turun yhdistyksen perustamisen jälkeen Hämeenlinnan Aulangolle kokoontuikin alueellisten yhdistysten edustajistoa, jotka perustivat Yksinhuoltajien Liitto ry:n (nyk. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry). Liiton ensimmäisen hallituksen jäseneksi valittiin Turun Yksinhuoltajien Terttu Luntinen ja siitä lähtien Turulla on aina ollut vähintään yksi edustaja liiton hallituksessa. Eritoten turkulaiset miehet Toivo Viitanen ja Harri Virtanen ovat kunnostautuneet liiton varapuheenjohtajina Kattojärjestön pääasiallisena tehtävänä on edunvalvonta ja turvata sitä kautta yksinhuoltajaperheiden lapsille tasavertainen lapsuus. Tavoite on sama kuin sen alayhdistyksillä: siis yhden huoltajan perheiden aseman sekä oikeusturvan parantaminen. Yksinhuoltajien liitto toimii pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön sekä tarjoamalla koulutusta paikallisyhdistyksille. Paikallisyhdistykset puolestaan toimivat usein yhteistyössä liiton kanssa järjestäessään esimerkiksi koulutuksia jäsenilleen luvulle tultaessa myös Turun ympäryskunnissa oli havaittavissa liikehdintää ja kiinnostusta järjestäytymiseen. Sen sijaan, että perustettaisiin useampia pieniä yhdistyksiä, Turun Yksinhuoltajat laajensivat vaikutuspiiriään ympäryskuntiin. Samalla nimi muutettiin muotoon Turun Seudun Yksinhuoltajat ry, joka oli alueellisesti kattavampi ja käsittää nykyään Turun ympäristökuntineen. Edunvalvonta Liiton otettua edunvalvonnan päätehtäväkseen, jäi paikallisyhdistyksille enemmän resursseja muihin tehtäviin, kuten tukihenkilötoiminnan ja vertaistuen järjestämiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, etteivätkö paikallisyhdistykset osallistuisi edunvalvontaan. Liiton tekemät aloitteet tulevat jäsenyhdistyksiltä ja jäseniltä, jotka toimivat ruohonjuuritasolla ja näkevät konkreettisesti, millaisia epäkohtia ja ongelmia yhden vanhemman perheet kohtaavat, ja millaisia muutoksia on syytä pyrkiä saamaan aikaan. Paikallisyhdistys ottaa myös tarvittaessa osaa oman kaupunkinsa päätöksentekoon lausunnoin ja aloittein. Ensimmäisenä vuosikymmenenään Turun Seudun Yksinhuoltajat osallistuivat aloitteiden tekoon liittohallitukselle hyvin aktiivisesti. Tilastojen mukaan ensimmäisen kymmenen vuoden aikana kymmenen kahdeksastatoista liittokokoukselle tehdystä aloitteesta oli turkulaisten tekemiä, ja lähes kaikki näistä kymmenestä aloitteesta koskivat yksinhuoltajan aseman parantamista eli niin Liiton kuin yhdistyksenkin päätavoitteen toteuttamista. Muut aloitteet koskivat pääasiallisesti liiton toimintaa ja sen sisäisiä asioita. Yksinhuoltajien Liitto ry:n liittokokous Oulussa Hyvin merkittävä vaikutus turkulaisten panokseen liittohallituksessa oli Turun Seudun Yksinhuoltajissa kunniapuheenjohtajan arvonimellä palkitulla ja liittohallitukselta kunniamaininnan saaneella Terttu Luntisella, jonka johdolla useita esityksiä tehtiin. Myöhemmin turkulaisista huomionarvoisia ovat jo aiemmin mainitut Toivo Viitanen ja Harri Virtanen sekä 90-luvun puolivälistä eteenpäin vaikuttanut niin ikään kunniapuheenjohtajan arvonimen saanut Teija Hallbäck-Vainikka, joka nykyään työskentelee Yhden Vanhemman Perheiden liiton Etelä-Suomen aluekoordi- 5

6 naattorina. Liittokokousaloitteita tehdään edelleen tarpeen vaatiessa, mutta ei läheskään yhtä suurella volyymillä kuin aiemmin. Turun Seudun Yksinhuoltajien tärkeimmät edunvalvontaan liittyvät aikaansaannokset paikallisella tasolla tapahtuivat ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Heti perustamisestaan lähtien Turun Seudun Yksinhuoltajat lähtivät ajamaan kahta tärkeää asiaa. Ensinnäkin Pienten koululaisten päivähoidon järjestäminen oli hyvin tärkeä yhdistykselle ja sen jäsenistölle. Kahden vuoden kovan työn tuloksena, vuoden 1977 lopulla, lastensuojelulautakunta ja kaupunki tekivät päätöksen luvata paikkoja 7-10-vuotiaille koululaisille eri puolilla kaupunkia. Tosin konkreettisesti paikat tulivat käyttöön vasta seuraavien vuosien aikana. Toinen hyvin merkityksellinen yhdistyksen saavutus oli Ympärivuorokautisen päivähoidon järjestäminen. Usean vuoden painostuksen tuloksena saatiin vihdoin vuonna 1982 kaupunki järjestämään ympärivuorokautinen päivähoito vuorotyössä käyvien yhden vanhemman perheiden lapsille. Paikkoja oli vain 15, mutta merkitys yksittäisen yksinhuoltajan elämään oli huomattava. Samoihin aikoihin onnistuttiin myös saamaan muutamiin päiväkoteihin vaareja puuhastelemaan lasten kanssa sekä kertomaan vanhan ajan tarinoita. Vielä 1980-luvun puolivälin tienoilla myös valistus oli hyvin keskeisenä tavoitteena. Ongelmana nähtiin muun muassa naisten tietämättömyys omistusoikeudellisista asioista avioliitossa ja erotilanteessa. Useinhan esimerkiksi laina otettiin puolison kanssa yhdessä, mutta asunnon kauppakirjat olivat vain miehen nimissä. Tähän lähdettiinkin hakemaan ratkaisua valistamalla, ja yhteistyötahoksi saatiin seurakunta, joka alkoi jakaa informaatiota avioituville pareille ja nuorille ennaltaehkäisevästi. Ensimmäisten vuosien suuriin saavutuksiin valtakunnallisella tasolla voidaan laskea Laki lapsen elatusturvasta (1976), jonka keskeisenä ajatuksena on taata kaikille lapsille samat oikeudet lain näkökulmasta, riippumatta siitä onko lapsi syntynyt avioliitossa tai sen ulkopuolella. Laki oli askel oikeaan suuntaan, mutta yksinhuoltajien mielestä lakiin sisältyvä elatusturvan suuruus jäi turhan pieneksi elintasoon nähden. Myös vuoden 1984 laki Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta oli merkittävä, sillä se mahdollisti yhteishuoltajuuden, vaikka lapsen vanhemmat eivät asuneetkaan yhdessä syntymän aikaan luvulla huomionarvoisimpiin saavutuksiin kuuluu Ohjeellinen ohjeistus elatusapu määritteissä (2007), joka yhtenäisti tuen määräytymiseen liittyviä kriteereitä. Ohjeistus oli suoranainen riemuvoitto yhdistyksille ja liitolle, jotka olivat ajaneet kyseistä asiaa alkuajoistaan lähtien. On kuitenkin huomioitavaa, ettei kyseessä ole laki vaan ohjeistus, joka tarjoaa työkalut määritellä elatusapu lapsen tarpeen ja vanhempien elatuskyvyn mukaan. Turun Seudun Yksinhuoltajat ovat myös useasti 1980-luvulla tehneet aloitteita ja yrityksiä vaikuttaa oppivelvollisuusiän nostoon. Tällä olisi ollut suora vaikutus yksinhuoltajaperheisiin verotuksen kautta, sillä tuolloin lapsi ja huoltaja siirtyivät kalliimpaan veroluokkaan lapsen täytettyä 16 vuotta, vaikka hän asuikin kotona ja jatkoi opiskelua. Tavoitteena oli nostaa ikä 18 ikävuoteen ja helpottaa yksinhuoltajaperheen asemaa. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, mutta yksinhuoltajien verotusta on muin keinoin pyritty keventämään vuosien saatossa kunnes verohelpotus poistettiin kokonaan vuonna 1994 ja sitä kompensoitiin yksinhuoltajakorotuksella lapsilisään. Tukihenkilötoiminta Tukihenkilötoiminnan järjestäminen oli hyvin keskeisessä osassa ensimmäisen kymmenen vuoden aikana kun yhdistys oli vielä lapsen kengissä. Oli hyvin tärkeää, että apua tarvitseva, erokriisissä oleva yksinhuoltaja sai apua ja tukea toiselta saman kokeneelta koulutetulta henkilöltä. Vielä luvuilla kun ei varsinaisesti ollut samanlaista olohuone- ja eroryhmätoimintaa kuin tänä päivänä. Turun Seudun Yksinhuoltajien tukihenkilötoiminta alkoi käytännössä yhdistyksen perustamisesta, mistä lähtien yhdistyksen puheenjohtaja oli aina tavoitettavissa omasta kotinumerostaan avun tarpeen hetkellä. Virallisesti kuitenkin vasta vuonna 1982 Perheasiain neuvottelukeskuksen psykologilta työnopastusta saaneet yhdistyksen ensimmäiset 6

7 yhteyshenkilöt Pirjo Lehto ja Hannu Kähkönen aloittivat ottamaan vastaan puheluita kotinumeroihinsa puheenjohtajan ja sihteerin ohella. Puheluiden vastaanottaminen kotiin oli kuitenkin ongelmallista, sillä tukihenkilöiden ollessa niin ikään yksinhuoltajia, oli heillä samaan aikaan usein kädet täynnä töitä omien lastensa kanssa ja keskittyminen toisen ongelmiin tällaisessa tilanteessa saattoi olla hankalaa. Ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan hakemalla yhteistyötahoa, joka voisi tarjota maksuttomat tilat puhelujen vastaanottamista varten. Neuvotteluja käytiin muun muassa Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kanssa, joka oli muutoinkin tukenut Turun Seudun Yksinhuoltajia, ja jonka pastori Sakari Ojanen oli jo pitkään toiminut yhteyshenkilönä yhdistyksen ja seurakunnan välillä. Seurakunnalla ei kuitenkaan ollut tiloja tarjolla ja lopulta ne saatiin Ensi Koti ry:ltä. Puhelinpäivystys alkoi vuoden 1985 lokakuussa päivystäjinä Pirjo Lehto ja Armi Lehtonen, yhdistyshän oli kouluttanut kaksi tukihenkilöä lisää jo vuonna Puhelinpäivystyksen tarkoituksena oli keskittää päivystysajat ja varmistaa, että päivystäjä olisi valmiina keskittyneenä tulevaan puheluun apumateriaalit käsillä. Päivystys ei kuitenkaan ollut pitkäikäinen, vaan se lakkautettiin jo puolen vuoden kuluttua, sillä päivystysajat eivät sopineet soittajille, ja palattiin takaisin käyttämään tukihenkilöiden ja puheenjohtajan kotinumeroita. Myös Yhden Vanhemman Perheiden Liitto on tarjonnut puhelinpäivystystä koko toimintansa ajan, ja valtakunnallinen Eroinfo-puhelinnumero on ollut toiminnassa vuodesta 2006 lähtien. Pastori Sakari Ojanen. Yhdistys osallistui 1980-luvulla myös lastenhoitorenkaan järjestämiseen. Ideana oli, että yksinhuoltajavanhempi saisi omaa aikaa ja voisi jättää lapsensa turvallisen ja luotettavan aikuisen seuraan. Yhdistys halusi järjestää tasaisesti jakaantuvat vuorot siten että toiminta olisi tasapuolista ja kaikille oikeudenmukaista. Vapaaehtoisuuteen perustuva hoitorengas muuttui vuosien saatossa Mikonmökissä keskusteluiltoina tapahtuvaksi lastenhoidoksi. Lastenhoitorengas kukoisti aikansa eikä yhdistys nykyään ole enää mukana renkaan järjestämisessä vaan jäsenistö järjestää samankaltaista toimintaa omatoimisesti luvun laman aikaan avun tarve lisääntyi sitä mukaa kun hyvinvointipalveluita ajettiin alas, ja tuolloin järjestettiinkin koulutusta sekä eroseminaareja palvelemaan paremmin kasvavaa jäsenistöä. Laman aikaan syntyi myös ajatus laajemmassa mittakaavassa järjestettävän tukihenkilötoiminnan perustamisesta ja ulottamisesta myös yhden vanhemman perheiden lapsiin, mutta yhdistyksen varat eivät siihen riittäneet. Vuonna 1992 yhdistykseen perustettiin kuitenkin ensimmäisenä Suomessa Nuorisojaosto, joka keskittyi järjestämään toimintaa lapsille muun yhdistyksen toiminnan ohella. 90-luvulla kehkeytynyt ajatus lasten tukihenkilötoiminnasta tuli uudelleen ajankohtaiseksi vuonna 2005 kun yhdistys ryhtyi yhteistuumin Turun Ammatti-instituutin terveyden ja hyvinvoinnin lähihoitajaopiskelijoiden kanssa suunnittelemaan Kaveri Mukaan -projektia (KaMu-projekti), johon haettiin avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Projekti saikin avustuksen kolmeksi vuodeksi, vuosille , mutta toiminta pysyi niin pienimuotoisena, että sitä voitiin jatkaa vielä keväällä Tukisuhteet päättyivät tuon vuoden kevätlukukauden lopulla ja projektin loppuseminaari järjestettiin Turussa. Projekti on suurin yksittäinen Turun Seudun Yksinhuoltajien koordinoima ja se on samalla ainoa, johon RAY:ltä on saatu avustusta. KaMu-projektin toimintamallina oli, että Turun Seudun Yksinhuoltajien jäsenistön keskuudesta halukkaat saivat ilmoittaa lapsensa osaksi tukihenkilötoimintaa, ja näille lapsille valittiin pari projektiin vapaavalintaisina opintokokonaisuuksina osallistuvista opiskelijoista. Lapsi-tukihenkilö-parit tapasivat noin kerran kuukaudessa ja viettivät aikaa yhdessä erilaisten aktiviteettien parissa. Projektissa yksinhuoltajaperheiden lapset saivat seuraa ja toimintaa, ja opiskelijat puolestaan kokemusta perhetyöstä sekä ennaltaehkäisevästä lastensuojelutoiminnasta. Hanke poiki myös muutaman opinnäytetyön, joten sillä oli myös laajempi yhteiskunnallinen merkitys. 7

8 Yhdistys on tarjonnut halukkaille tukihenkilökoulutusta 1980-luvulta lähtien, mutta käytännössä nykyään koulutuksia ei juurikaan järjestetä vaan tukihenkilötoiminta kukoistaa lähinnä ruohonjuuritasolla vertaistukena järjestön jäsenten keskuudessa, samoin kuin lastenhoitorengas. Koulutusta puolestaan järjestetään Hyvä ero -ryhmien muodossa yhteistyössä Yhden Vanhemman Perheiden liiton kanssa. Eroryhmien tarkoituksena on auttaa eron läpikäynyttä yksinhuoltajaa. Niitä on järjestetty vuodesta 2007 ja sitä ennen vuodesta 1995 alkaen järjestettiin eroseminaareja. Eroryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa, ja näiden kertojen sekä kotitehtävien jälkeen eronneella on paremmat eväät kohdata yksinhuoltajan arjen haasteet sekä selvitä niistä. Yhdistys on pääosin toiminut vapaaehtoisvoimin ja sillä on ollut ainoastaan yksi työntekijä KaMu-projektin koordinaattorin lisäksi koko 40 vuoden taipaleen aikana. Vuonna 2000 yhdistys palkkasi Lilli Vehviläisen osa-aikaiseksi kotiapulaiseksi jäsenistönsä käyttöön. Vehviläinen, aktiivinen jäsen itsekin, työskenteli yhdistyksessä vuoden, helpottaen useiden jäsenistöön kuuluvien perheiden arkea. Hän työskenteli perheissä muutaman tunnin kerrallaan avustaen kotitöissä ja lasten hoidossa, ja hänen palvelunsa oli jopa niin haluttua, ettei Vehviläinen meinannut saada ollenkaan omaa rauhaa, vaan työvuoroista yritettiin tulla sopimaan jopa teatterireissuilla. Vehviläisen työskentelyaikana kävikin kouriintuntuvan selväksi, kuinka merkitykselliseksi vain muutamakin tunti viikossa voi muodostua. Vertaistuki Vertaistuki on ehdottomasti tärkein Turun Seudun Yksinhuoltajien toiminnan osa-alue ja myös koko toiminnan keskeisin idea. Yhdessä tekeminen on eheyttävää ja jäsenet saavat tukea ja neuvoja toisilta yksinhuoltajilta. Virkistystoiminnalla on suora vaikutus mielenterveyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Turun Seudun Yksinhuoltajat järjestävät jäsenistölleen monenlaista toimintaa, joka voidaan jakaa asiapitoisiin kuukausitapahtumiin sekä virkistystoimintaan. Lähes kaikki tapahtumat ovat tarkoitettu sekä lapsille että aikuisille, ja esimerkiksi informatiivisten kuukausitapahtumien ajaksi on järjestetty maksuton lastenhoito. Kaikissa tapahtumissa on keskeistä, että yhden vanhemman perheet voivat viettää aikaa yhdessä ja tukeutua toisiinsa. Jäsenistöllä on myös aina ollut mahdollisuus vaikuttaa tapahtumien aiheisiin ja matkojen määränpäihin. Keskustelutilaisuus Puheenjohtaja Terttu Luntinen ja sihteeri Leena Kronström. Kuukausitilaisuudet ovat olleet osa yhdistyksen toimintaa koko sen 40-vuotisen taipaleen ajan. Niiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen asiantuntijoiden johdolla tietoutta erilaisista asioista. Puhujina on ollut muun muassa virkamiehiä, poliiseja, terveydenhuollon ammattilaisia sekä seurakunnan edustajia. Aiheet keskusteluilloissa ovat olleet aivan laidasta laitaan, totisemmista aiheista kevyempiin. Etenkin ensimmäisinä vuosina painotus oli enimmäkseen hyvin informatiivisissa luennoissa, joiden aiheet saattoivat liittyä esimerkiksi kasvatukseen, päihteisiin tai verotukseen. Osa keskustelutilaisuuksista on myös vapaa sana - periaatteella, jolloin voidaan keskustella yleisesti jäseniä askarruttavista asioista. Tänä päivänä tietoa on helpommin saatavilla eikä informatiivisten keskusteluiltojen osuus ole enää niin suuri ja painotus kevyempiin aiheisiin on kasvanut. Keskusteluiltojen ohella kuukausitapahtumat ovat olleet tutustumiskäyntejä muun muassa Turun alueen elinkeinoelämään ja viranomaiskeskittymiin. Myös erilaisissa seurakunnan ja terveydenhuollon yksiköissä on käyty. Viime vuosikymmeninä tutustumiskäynnit ovat olleet huomattavasti yleisempiä kuin keskustelutilaisuudet. Tutustumiskäynteihinkin on lähes aina päässyt osallistumaan koko perhe ja niissä keskeisenä osana on valistus eritoten lapsille, jotka 8

9 saavat esimerkiksi mainion kuvan palolaitoksen tai televisiokanavan toiminnasta. Tutustumiskäynneillä onkin siis myös kasvatuksellinen puoli. Usein niitä järjestetään myös paikkoihin, mihin muutoin on vaikeampi tai mahdoton päästä. Virkistystoiminta on toinen vertaistuen haara Turun Seudun Yksinhuoltajien toiminnassa ja se käsittää illanistujaiset, retket, matkat ja leirit. Jo traditioiksi muodostuneet perheleirit järjestetään yleensä seurakunnan leirikeskuksessa Sinapissa noin 2-3 kertaa vuodessa. Leirillä voi harrastaa erilaisia aktiviteetteja vuodenajasta riippuen ja niillä järjestetään joskus myös erilaisia luentoja, mutta pääsääntöisesti leirien tarkoitus on tuoda yhden vanhemman perheet yhteen nauttimaan virkistymisestä ja yhdessäolosta. Mäenlaskua Sinapissa vuonna Päiväretkiä järjestetään yleensä Turun ympäristöön ja lähikuntiin, joskus toisten yksinhuoltajayhdistysten vieraaksi. Esimerkiksi Turun Seudun Yksinhuoltajilla on pitkät perinteet yhteistoiminnasta Rauman Yksinhuoltajien kanssa. Olihan Rauman yhdistyksen puheenjohtaja aikoinaan avustamassa Turun yhdistyksen perustamisessa. Lähikunnissa riittää nähtävää ja retkiä tehdään paljon. Kohteet vaihtelevat kotieläintiloista huvipuistoihin ja erilaisiin nähtävyyksiin. Vuonna 2002 tehtiin muun muassa retki Loimaalle kotieläintilalle biisoneita katsomaan ja 1982 puolestaan käytiin Jokioisissa Museorautatiellä. Myös erilaiset kulttuuritilaisuudet kuten teatteriesitykset ja urheilutapahtumat ovat olleet jokavuotisia yhdistyksen kalenterissa. Turun Seudun Yksinhuoltajat pyrkivät myös järjestämään jäsenistölleen mahdollisuuksia ulkomaan matkoihin, sillä Retki Museorautatielle Jokioisiin useinhan yhden vanhemman perheet joutuvat tinkimään ajatuksesta johtuen niiden hintavuudesta. Yhdistys pyrkiikin sponsoroimaan osan näistä kuluista mahdollistaen perheille ulkomaan matkailun. Ensimmäinen matka suuntautui vaatimattomasti bussilla Leningradiin vuonna Pietarissa ei ole sen koommin käyty, mutta Ruotsiin ja Viroon on suunnattu useamminkin. Etenkin Ruotsin Kolmårdenin eläintarha on ollut kestosuosikki. Vaikka ostosmatkoja tehdään myös kotimaahan, ovat Tallinnan shoppailureissut olleet hyvin suosittuja. Matkat eivät tietenkään suuntaudu pelkästään ulkomaille vaan myös kotimaassa tehdään pidempiä reissuja. Turun Seudun Yksinhuoltajat ovat esimerkiksi tehneet kaksi matkaa Kuusamoon sekä ruskaretken Ropinsalmelle Kilpisjärvelle kolmen valtakunnan rajalle, missä tavattiin muun muassa Muonion poikamiesyhdistyksen väkeä. Vuonna 2015 on luvassa kauan odotettu ruskaretki Inarin Nukkumajoelle. Turun Seudun Yksinhuoltajat ry on perinteisesti ilmoittanut tapahtumista jäsenkirjeiden avulla. Omaa lehteä alettiin julkaista vuoden 1985 alusta puheenjohtaja Toivo Viitasen johdolla, ja siitä lähtien lehti Ropinsalmi on ilmestynyt 2-4 kertaa vuodessa. Yhdistyksen en- 9

10 simmäinen lehti kantoi nimeä Turun seudun yksinhuoltaja, mutta jo toiseen lehteen vakiintui nimi YksPlus, jonka keksi nimeämiskisan voittanut Piritta Lentiö. Jäsenistöä lähestytään toki edelleen myös jäsenkirjeen muodossa, mutta oma lehti sekä liiton Muuttuva Perhe -lehti ovat pääväylät informoida jäseniä tapahtumista, leireistä ja koulutuksista. Yhdistyksen verkkosivut puolestaan avattiin vuonna 2003 ja heti muutaman ensimmäisen vuoden aikana sivut olivat kovassa käytössä ja sinne suuntautui liikennettä jopa Yhdysvalloista, Ruotsista ja Kiinasta asti. Nykyään verkkosivusto (www.turunseudunyksinhuoltajat.com) on lehtien ohella tärkein väylä informoida jäseniä. Olivatpa kokoontumiset ja tapahtumat minkä aiheisia hyvänsä, niiden tärkein anti on yhteisöllisyyden tunteen vahvistamien ja vertaistuen tarjoaminen. Toinen ihminen, vaikka vain kuuntelijana, on yksi merkityksellisimmistä tuen muodoista. Myös mahdollisuudet virkistystoimintaan yhdistyksen rahallisesti tukemana, on tärkeää jäsenille ja se näkyy suurina osallistujamäärinä. Nykyaika Vuonna 2008 alkoi yhdistyksessä uusi aika. Turun Seudun Yksinhuoltajat saivat vihdoin virallisen toimipisteen Perhetalo Heidekeniltä. Samaan aikaan yhdistys sai myös ensimmäisen virallisen puhelinnumeron, sillä aiemminhan kulloisenkin puheenjohtajan henkilökohtainen numero oli toiminut yhdistyksen numerona. Perhetalo Heideken toimi yli sata vuotta synnytyssairaalana aina vuoteen 1995 asti. Vuonna 2007 Varsinais -Suomen Lastensuojelu ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ostivat talon RAY:n tuella järjestökäyttöön. Tiloissa työskentelee kaikkiaan seitsemän järjestön työntekijöitä ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Lisäksi talossa työskentelee vapaaehtoisia ja järjestetään monenlaista ohjelmaa. Turun Seudun Yksinhuoltajat jakavat toimitilan Yhden Vanhemman Perheiden liiton kanssa. Sijainnilla on valtava merkitys yhdistyksen toimintaan ja verkostoitumiseen. Heidekenille muuton seurauksena yhteistyötahot ja yhteistyön määrä on lisääntynyt hurjasti. Tästä mainiona esimerkkinä on muun muassa Perheiden Taiteiden yö -tapahtuma, jossa Perhetalon Perhetalo Heideken. yhdistykset yhteistuumin järjestävät kokoperheen tapahtuman, joka täydentää kaupungin keskustassa vietettävää Taiteiden yötä. Perheiden Taiteiden yö onkin kohdennettu lapsiperheille ja talolle kokoontuu suuri joukko järjestöläisiä ja vapaaehtoisia mahdollistamaan perheille elämysrikkaan päivän. Perhetalolla toimiminen siis myös mahdollistaa osallistumisen monipuolisempiin tapahtumiin. Ennen Heidekenille muuttoa Turun Seudun Yksinhuoltajien yhteistyö muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa oli pienimuotoisempaa ja yhteistyötä tehtiin enemmän muutamien tuttujen yhdistysten, kuten Ensi Koti ry:n ja Turun katulähetyksen kanssa. Perhetalo Heideken on Suomessa ainutlaatuinen. Vaikka toki Suomesta löytyy useita järjestötaloja, ei samankaltaista lastensuojelujärjestöjen keskittymiä löydy muualta. Hyötyinä ovat esimerkiksi tiedonkulun parantuminen niin eri yhdistysten välillä kuin myös kaupungin ja kolmannen sektorin välillä, sillä järjestöjen alaisuudessa toimii useita kymmeniä yhdistyksiä ja tiedotus talon sisällä toimii hyvin. Järjestöjen keskittymässä on etuna myös se, että ihmiset ohjautuvat helpommin heille sopivan yhdistyksen toimintaan mukaan. 10

11 Yhteistoiminnalla on myös siinä suhteessa suuri merkitys, että kun tukijoiden määrä on vuosien saatossa ja yhteiskunnan muutoksien seurauksena vähentynyt, korostuu yhdistysten välinen yhteistoiminta, jolloin kuluja voidaan jakaa. Vielä ensimmäisten toimintavuosikymmenien aikana esimerkiksi pankit ja muut liikelaitokset saattoivat rahallisesti tukea erilaisia yhdistyksiä, mutta tänä päivänä ei samanlaista kulttuuria ole juurikaan havaittavissa ainakaan pienillä yhdistyksillä. Nykyään tärkeimmät ja usein ainoat tukijat ovat Turun kaupungin ja ympäristökuntien lisäksi seurakunta, jotka toki ovat olleet tukijoita ennenkin, ja näiden tuki onkin korvaamatonta yhdistyksen toiminnan jatkumiseksi, vaikka avustusten määrät ovatkin pienentyneet. *** Näin neljänkymmenen vuoden jälkeen voi todeta, että paljon on saatu aikaan ja toivotaan, että seuraavien neljänkymmenen vuoden aikana hyvä työ jatkuu. Työ, jolla on merkitystä jokaisen Turun alueen yksinhuoltajan ja hänen perheensä arkeen ja jaksamiseen myös yhdistykseen kuulumattomien perheiden. Yhden vanhemman perheet tulevat jatkossakin tarvitsemaan toisiaan sekä yhdistystä ajamaan etujaan ja järjestämään mahdollisuuksia eheyttävään yhdessäoloon. Toivotammekin kaikki mukaan ajamaan yhteistä etua ja nauttimaan yhdessäolosta monipuolisten aktiviteettien parissa. 11

12 12

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa!

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Lapset ensin. MLL:n vapaaehtoisena toimiminen Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoimintaan. Juuri sinä voit antaa lasten ja nuorten

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA JUSSI PULLI KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO / NEUVOKESKUS EROFOORUMI 21.11.2012 Jos klikkaa internetistä (Google) olen eroamassa?

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. 24.01.2013 Sivu 1 / 1 185/00.04.02/2013 4 Yhteistyösopimukset yleishyödyllisten järjestöjen kanssa Valmistelijat / lisätiedot: Remes Marja-Leena, puh. (09) 816 23052 Havo Maija, puh. (09) 816 23013 Hämäläinen

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa Seurakunnat paikallisesti

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 29.10.2008 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö olivat mukana

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Yhteystiedot Perhekeskustoiminta osana lapsiperheiden palveluja Perhekeskus on matalan kynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekeskustoiminta

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Julkisen ja kolmannen sektorin kehitysvaiheet Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan korostettiin julkisen sektorin vastuuta

Lisätiedot

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom Yhdessä ain rinnakkain 1 Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta käynnistyi 7.10.2004. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat tällä hetkellä kaupungeista Forssa ja Somero sekä kunnista Jokioinen,

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013 Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Tietoa antaneet ehkäisevän työn järjestöt Tietoa ehkäisevän työn palvelujen käytöstä vuonna 2013 Käytetyimmät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori

Lasten huoltajuudesta eron jälkeen. Osmo Kontula Tutkimusprofessori Lasten huoltajuudesta eron jälkeen Osmo Kontula Tutkimusprofessori Osmo Kontula 16.5.214 Tutkimuksen aineisto Vuonna 25 avo- tai avioliiton solmineet: Lkm % Otos 1. Naimisissa olevat suomenkieliset 726

Lisätiedot

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI 18.12.2014 SOSTE Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö perustettu 2012, jolloin

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2014. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2014 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 3 KOKOUKSET... 3 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena terveydenhoitaja Johanna Moilala Mikä on hyvinvointineuvola? Hyvinvointineuvolan ideana on toimia kuin pienten kuntien palveluiden; saman katon alla, josta

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi Kouluhenkilökunta Nuoren ja perheen tukena koulussa toimivat opettajien lisäksi myös oppilashuoltohenkilöstö (esim. terveydenhoitaja, koulukuraattori ja -psykologi), joiden puoleen voit kääntyä arjen pulmatilanteissa.

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

ISOSISARUSTOIMINNAN. historiasta tähän päivään

ISOSISARUSTOIMINNAN. historiasta tähän päivään ISOSISARUSTOIMINNAN historiasta tähän päivään ISOSISKO ja ISOVELI -hankkeen loppuseminaari 16.8.2017 Kemi Piia Seppälä, Vastaava toiminnanohjaaja Isosisko- ja Tyttöjen Tupa -toiminta Ahjolan Setlementti

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Olipa kerran kunta Perhevalmennus kaipasi uudistusta. Tarve tuli sekä ASIAKKAILTA että henkilökunnalta erilaiset tavat työskennellä neuvoloissa ja työntekijöillä vanhentuneet

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot