VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA"

Transkriptio

1 VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA UUSIKAUPUNKI

2 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais- Suomen piirin Vauvaperhe-hankkeessa Taitto Jenny Oldenburg-Tiitto 1/2006

3 3 Hyvä vauvaperheen vanhempi Lapsen odotusaika ja lapsen syntymä ovat perheessäsi tärkeä vaihe. Tällöin saattaa nousta esille monia kysymyksiä, joihin voi helposti saada vastauksen, kun osaa kääntyä oikean tahon puoleen. Kun alussa jaksetaan hyvin, on myöhemminkin helpompi kohdata ja ratkaista kaikille väistämättä jossakin vaiheessa eteen tulevia pulmia tai väsymistä. On tärkeää, että vanhemmat löytävät helposti ne palvelut ja tuen, jota heille on kunnassa tarjolla. Jo tieto palvelujen olemassaolosta voi tuoda turvallisuutta, kaikkea saatavilla olevaa apua ei välttämättä käytännössä itse tarvitse. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri toteuttaa Vauvaperhe -hanketta Rahaautomaattiyhdistyksen tuella vuosina kuudessa varsinaissuomalaisessa kunnassa. Kuntanne on yksi näistä. Tavoitteena on kehittää odottaville ja vauvaperheille suunnattavia kunnan palveluja ja MLL:n paikallisyhdistyksen vapaaehtoisia toimintoja siten, että ne muodostaisivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Kunnallasi on paljon sellaisia palveluja, joista saat tietoa tästä palveluoppaasta. Myös seurakunnalla ja yhdistyksillä on monia palveluja, jotka sopivat vauvaperheille. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen perhekahvilat ja muut vertaisryhmät ovat oivallinen tapa tutustua toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin. Yhdessä asioista keskustellen ja mieltä askarruttavia kysymyksiä pohtien, monet huolenaiheet helpottuvat. Tämä palveluopas on toteutettu yhteistyössä kunnan ja Vauvaperhe -hankkeen kanssa. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos ovat tehneet ison työn kerätessään tiedot saatavilla olevista palveluista samoihin kansiin. Opasta tullaan päivittämään vuosittain. Toivon, että tutustut huolella niihin palveluihin, joita perheellesi on kotikunnassasi tarjolla. On tärkeää, että hakeudut rohkeasti tarvitsemiesi palvelujen piiriin ja lähdet myös tapaamaan muita vanhempia erilaisiin vapaaehtoisiin toimintoihin. Iloa ja onnea vauvaperheelle! Raija Haataja-Nurminen Toiminnanjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri

4 4 TERVEYSPALVELUT YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 MYRKYTYSTIETOKESKUS puh. (09) (suora) tai (09) 4711 (vaihde) UUDENKAUPUNGIN TERVEYSKESKUS Terveystie 4, PL Uusikaupunki Puh. (02) Faksi (02) (lääkärien vastaanottoon) Sairaanhoitajan vastaanotto ma - pe klo , ei ajanvarausta - muut tiedustelut puh. (02) Sähköpostiosoitteet: Terveyskeskuspäivystys palvelee ma - pe ja arkipyhien aattoina klo välisenä aikana sekä la - su ja pyhäpäivinä klo välisenä aikana. Päivystyksen puh. (02) , josta varataan aika päivystykseen. Muuna aikana päivystää alueella ainoastaan Vakka-Suomen sairaalan ensiapupoliklinikka. LOKALAHDEN TERVEYSASEMA Varanpääntie 6 Lääkäri paikalla torstaisin. Ajanvaraus puh. (02) PYHÄMAAN TERVEYSASEMA Pyhämaanraitti 24 Lääkäri paikalla parittomina viikkoina keskiviikkoisin. Ajanvaraus puh. (02) KALANNIN TERVEYSASEMA Pankkitie 2 Lääkärin vastaanotto maanantaista perjantaihin. Ajanvaraus puh. (02)

5 5 ÄITIYS- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLA Äitiysneuvolan tavoitteena on seurata lapsen ja äidin hyvinvointia raskauden aikana sekä tunnistaa mahdollisia häiriöitä raskaudessa ja lapsen kehityksessä. Vanhemmuuden tukeminen alkaa jo äitiysneuvolassa sekä yksilöllisten neuvolakäyntien että perhevalmennuksen yhteydessä. Yksilövastaanottoja terveydenhoitajalle tulee noin kertaa normaalin raskauden aikana. Myös isä tai tukihenkilö on tervetullut äidin mukana äitiysneuvolan vastaanotoille. Lääkärin tarkastuksissa äidit käyvät normaalin raskauden aikana 2-3 kertaa. Äitiyspoliklinikkatoimintaa on Vakka-Suomen aluesairaalassa. Pelkopoliklinikka toimii TYKS:ssa, jonne ohjataan tarvittaessa. Perhevalmennuksen tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia synnytykseen sekä tukea heitä uuden perheenjäsenen vastaanottamisessa ja kasvamisessa vanhemmuuteen. ÄITIYSNEUVOLA Terveystie 4, Uusikaupunki Terveydenhoitajat: Taru Elo puh. (02) Tytti Hyytiä puh. (02) Vastaanotto ajanvarauksella terveydenhoitajille ja lääkäreille. Ajanvaraukset ja puhelinneuvonta aamupäivisin klo PERHESUUNNITTELUNEUVOLA Terveystie 4, Uusikaupunki Perhesuunnitteluneuvolassa opastetaan raskauden ehkäisyyn ja ajoitukseen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja Tytti Hyytiä Puh. (02) Ajanvaraukset ja puhelinneuvonta arkisin klo LASTENNEUVOLA Lastenneuvolan tavoitteena on tukea lapsen normaalia kehitystä ja tunnistaa poikkeamia siinä, ennaltaehkäistä lasten psyykkisiä häiriöitä sekä tukea vanhemmuutta ja antaa vanhemmille tietoa lasten kasvusta ja kasvatuksesta. Ensimmäinen kontakti lastenneuvolaan toteutuu yleensä terveydenhoitajan kotikäyntinä vastasyntyneen luokse. Sen jälkeen lapsi käy neuvolassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti, jossa on otettu huomioon yleiset suositukset ja lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. Lastenneuvolat Terveyskeskuksen neuvola (kaupunkialue, Pyhämaa) Kalannin lastenneuvola Lokalahden neuvola

6 6 TERVEYSKESKUKSEN NEUVOLA Terveystie 4, Uusikaupunki Terveydenhoitajat Päivi Kivinen, puhelinaika klo , puh. (02) Raija-Leena Reivonen, puhelinaika klo , puh. (02) Puhelinaikana klo ajanvaraukset terveydenhoitajille ja neuvolalääkärille - ohjaus ja neuvonta KALANNIN TERVEYSASEMA Pankkitie 2, Kalanti Kalannin lapsiperheille lastenneuvola tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Yhteystiedot Terveydenhoitaja Soile Mäkelä puh. (02) ja muina aikoina puh , puhelinaika ma-to klo Kotihoidon sairaanhoitajan vastaanotto aikuisväestölle Kalannin palvelukeskuksessa, Halikontie 12, Kalanti. Ilman ajanvarausta tiistaisin klo Sairaanhoitajan vastaanotolla verinäytteiden ottoa ainoastaan kotihoidon asiakkaille LOKALAHTI Lokalahden terveysasema, Varanpääntie 6 Lokalahden lapsiperheille Lokalahdella maanantaisin ja keskiviikkoisin, puhelinaika ma-ke klo Terveydenhoitajan aikuisvastaanotto ilman ajanvarausta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo Vastaanotolla ei laboratorioverinäytteidenottoa. Yhteystiedot Terveydenhoitaja Soile Mäkelä puh. (02) , varsinaista puhelinaikaa ei ole. Puhelut otetaan vastaan aina työn salliessa. Jos ette saa heti yhteyttä, yrittäkää ystävällisesti hetken kuluttua uudestaan. VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNAN NEUVOLOIDEN PERHETYÖ Neuvoloiden perhetyöntekijät:: Päivi Tapani puh Sähköposti Jaana Kantola puh Sähköposti

7 7 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityöllä ylläpidetään ja edistetään perheiden hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista. Sosiaalityöntekijät hoitavat alueensa asukkaiden toimeentulotuki-, lastensuojelu- ja päihdeasioita. Uudenkaupungin sosiaalikeskuksessa, os. Välskärintie 2 C, työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää. Ajanvaraus sosiaalityöntekijöille aamupäivisin klo puh. (02) Puhelinaika sosiaalityöntekijöille klo Sähköpostiosoitteet: Lisätietoja kanslisti Sirpa Kemppaiselta puh. (02) SOSIAALITYÖ Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityössä toiminta sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioiden järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen asiakkaiden ongelmiin puuttuminen, mihin yhteistyö esimerkiksi koulun, päivähoidon, nuorisotyön, lastenneuvolan, työvoimatoimiston ym. tahojen kanssa tähtää. Aikuissosiaalityö Kaupunkialue ja Lokalahti: I Arola, A - L (02) Kaupunkialue ja Kalanti, Pyhämaa: T Nummela, M - Ö (02) Ajanvaraus sosiaalityöntekijöille aamupäivisin klo puh. (02) Puhelinaika sosiaalityöntekijöille klo Sähköpostiosoitteet: Ajanvaraus vastaanotolle on välttämätön.

8 8 LASTENSUOJELU Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 1 ) Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelutyötä. Tavoitteena on, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa sellaisen huollon kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) on säädetty. Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi päivähoito, neuvola, perhetyö, koulu, poliisi ja nuorisotyö. Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia. Joht.stt., virka avoin, pohjoispuoli (02) Sanna-Kaisa Lehto-Mäkelä, pohjoispuoli (02) U Wuotila, eteläinen puoli, parittomat vk:t (02) virka avoin, eteläinen puoli, parilliset vk:t (02) Heikki Mannine, eteläinen puoli (02) PERHETYÖ Sosiaalitoimen perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukipalvelua. Sosiaalityön perhehoitoryhmässä työskentelee neljä kodinhoitajaa. Perhetyö sisältää tuen ja opastuksen tarjoamista perheelle lasten hoidossa ja kasvatuksessa, taloudenhoidossa, perheen ihmissuhteissa, yhteydenpidossa ympäristöön jne. Perhetyön tavoitteena on perheen itsenäinen selviytyminen, perheen omatoimisuuden ja hyvinvoinnin kohottaminen sekä perhettä uhkaavien vaarojen torjuminen. Lisätietoja: Perhetyön ohjaaja Leena Laaksoselta, puh. (02) tai Perhetyöntekijät: Meri Halonen puh Tuula Peltonen puh Seija Yli-Pentti puh Sähköpostiosoitteet:

9 9 PERHENEUVOLA Kaupungissa toimii perheneuvola, jossa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä. Perheneuvolan osoite on Koulukatu 11 B. Perheneuvola tukee lapsia, nuoria ja perheitä sekä etsii ratkaisuja yhdessä perheen kanssa, kun perheellä on lapsen kasvuun, kehitykseen tai käyttäytymiseen liittyvää huolta tai perhe haluaa keskusteluapua muuhun ongelma- tai kriisitilanteeseen. Soita ja varaa keskusteluaika, kun haluat puhua lasten kasvatusasioista perheessäsi on ristiriitoja kotona on vaikea puhua asioista lapsen tilanne huolestuttaa jos on joku muu lapsiin tai perheeseen liittyvä asia, josta haluaisit puhua. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan perhe voi ottaa itse halutessaan yhteyttä. Lisätietoja Sosiaalityöntekijä Leila Myllyoja puh. (02) , Psykologi Laura Wallenius puh. (02) , Psykologi Noora Laine (ke iltapäivisin, sekä to-pe), puh tai Puhelinaika arkisin klo Sähköpostiosoite: LASTENVALVOJAN PALVELUT JA PERHEASIAIN SOVITTELU Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasiat sekä lasten elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimukset. Ratkaisujen etsiminen ongelmiin erotilanteessa yhdessä puolisoiden ja tarvittaessa myös lasten kanssa. Lisätietoja ja ajanvaraukset puhelinaikana klo ja sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Pentti Lönnroth puh. (02) Sähköpostiosoite: ELATUSAPU JA -TUKI Elatusapu Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi. Vanhemmat vastaavat 18 vuotta täyttäneen lapsensa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselle elatusapua riippumatta siitä, onko lapsi vanhempiensa yhteishuollossa tai vain toisen vanhemman huollossa. Elatusavun tulee olla lapsen kannalta riittävä ja sen määrään vaikuttaa elatusavun suorittajan maksukyky ja muu elatusvelvollisuus. Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Määrää voidaan myöhemmin muuttaa, jos olosuhteissa on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena.

10 10 Elatussopimuksen vahvistaa sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja ja sopimuksen tekemistä varten tulee varata aika, puh. (02) klo ja Elatustuen hakeminen Mikäli elatusvelvollinen laiminlyö vahvistetun elatusavun maksamisen, eikä sitä ole saatu perittyä elatusvelvolliselta ulosoton kautta, voi lapsen kanssa asuva vanhempi hakea elatustukea lapsen kotikunnan sosiaalitoimistosta. Elatustukihakemuslomakkeita saa sosiaalikeskuksesta ja Yhteispalvelupiste Passarista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan alkuperäinen elatussopimus tai oikeuden antama elatusapupäätös. Elatustuki myönnetään pääsääntöisesti sen kk:n alusta, jolloin hakemus on jätetty sosiaalikeskukseen. Elatustuki maksetaan kuukausittain kk:n 10. päivänä pankkitilille. Täysimääräinen elatustuki on 118,15 /lapsi. Elatusapujen perintä siirtyy elatustuen myöntämisen jälkeen sosiaalikeskukseen. Elatustukiasioita hoitaa sosiaalikeskuksessa elatusturvakäsittelijä Kristiina Blomvall puh. (02) Osoite: Välskärintie 2 C Sähköpostiosoitteet: TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävää yksilökohtaista ja viimesijaista taloudellista tukea. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa muut tulot tai varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. (Laki toimeentulotuesta 2 ) VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. PÄIHDETYÖ Sosiaalityöntekijöiltä saa ohjeita ja apua, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa. Päihdetyön tavoitteena on ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

11 11 SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUT Uudenkaupungin kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky:ltä. Yhteystiedot: sosiaaliasiamies Nina Alm, Myllyojantie 2, Naskarla, Puh. (02) klo välisenä aikana. Sähköposti: Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain (812 / 2000) soveltamiseen liittyvissä asioissa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä tiedottaa asiakkaan oikeuksista toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi kunnassa ja toteuttamiseksi seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Lain tarkoituksena on edistää asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon. Lain valmistelijat ovat lähteneet siitä, että sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Neuvontapalvelu on asiakkaalle maksutonta. PÄIVÄHOITOPALVELUT Uudenkaupungin päivähoito tarjoaa 0-6 -vuotiaille lapsille hoitoa, varhaiskasvatusta ja opetusta sekä kuusivuotiaille perusopetuslain mukaista esiopetusta. Päivähoitopalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen lasten päivähoidosta. Oikeus päivähoitoon alkaa vanhempain-rahakauden päättyessä ja jatkuu koulu-ikään saakka. Päivähoidon tavoitteena on yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, henkilöstön ja vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Lapsinäkökulman korostaminen sekä päivähoidon suunnittelussa että arjen varhaiskasvatustyössä on toiminnan lähtökohta. Päivähoidon tehtävänä on järjestää lapsiperheille monimuotoista, joustavaa ja turvallista päivähoitoa. Uudessakaupungissa perheet voivat valita lapsensa päivähoidon kunnallisesta päiväkotihoidosta, kunnallisesta perhepäivähoidosta tai yksityisestä kuntalisällä tuetusta päiväkoti-, ryhmäperhepäivä- tai perhepäivähoidosta. Päivähoitoa järjestetään koko- ja osapäivähoitona. Ilta- ja yöhoitoa tarvitseville perheille palvelua on tarjolla ryhmäperhepäiväkodeissa. Lapselle pyritään etsimään hoitomuoto, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista mahdollisimman hyvin.

12 12 PÄIVÄHOIDON TUKIMUODOT KELAN KOTIHOIDON TUKI Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki. Tuen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. Tuki on lakisääteinen, ja sen maksatuksesta huolehtii KELA. YKSITYISEN HOIDON TUKI Kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen päivähoitopaikan lapselleen. Uudenkaupungin kaupunki tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla lapsen hoidosta yksityisen hoidon tukea, ja siihen kunnallista lisää. Lakisääteisen yksityisen hoidon tuen hoitorahaa maksetaan 137,33 /kk sekä tulosidonnaista hoitolisää enimmillään 134,55 /kk lasta kohden silloin, kun perhe valitsee alle kouluikäiselle lapselleen yksityisen päivähoidon. Kunnallista lisää maksetaan lakisääteisen yksityisen hoidon lisäksi kokopäiväiseen yksityiseen päivähoitoon, joka tapahtuu päiväkodissa, alle 3v 295 /kk ja yli 3v 220 /kk ryhmäperhepäivähoidossa 194 /kk perhepäivähoidossa 129,50 /kk Yksityisen hoidon tuen kuntalisä/päiväkoti Yksityistä päiväkotihoitoa tuetaan Uudessakaupungissa lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella ja lisäksi kaupungin maksamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisällä. Päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisällä tarkoitetaan kunnan hyväksymälle yksityisen päiväkotihoidon tuottajalle maksettavaa korvausta hänen tuottamastaan päivähoitopalvelusta. Yksityisen päiväkotihoidon tuen kuntalisää voi saada, mikäli: lapsesta saadaan Kelan kautta maksettavaa yksityisen hoidon tukea lapsi asuu tosiasiallisesti Uudessakaupungissa. Täysimääräinen yksityisen päiväkotihoidon tuen kuntalisä Kuntalisä täysimääräisenä on yli 3 v. 220 lapsi/kk ja alle 3 v. 295 lapsi/kk. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään oikeutettava hoito tulee olla kokopäiväistä yli 5 tuntia kestävää tai yli 20 tuntia viikossa. Tuettu yksityinen ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito Yksityisen tuetun ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon ohjeet ovat pääsääntöisesti samat kuin yksityisen tuetun päiväkotihoidon muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Täysimääräinen yksityisen ryhmäperhepäivähoidon tuen kuntalisä on 194 lapsi/kk. ja perhepäivähoidon 129,50 lapsi/kk. Tiedustelut päivähoitotoimistosta

13 13 PÄIVÄHOITOTOIMISTO Käyntiosoite: Vuorikatu 11, käynti pihan puolelta Puh. Vaihde (02) Faksi (02) Sähköposti: Päivähoidon tulosalueen johtajana toimii Kirsi Häkkinen, puh. (02) , tai Päivähoidon toimistohoitajana toimii Maija Liippo, puh. (02) Päivähoidon ohjaajina toimivat Tarja Varjo, puh. (02) Anne Rantala, puh. (02) , Kalannin alueella sijoitukset tekee Piipa Nivola, puh. (02) , Kalannin päiväkoti Päivähoitoon sijoittaminen ja maksupäätösten teko tapahtuu Uudessakaupungissa keskitetysti päivähoitotoimiston kautta. PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKEMINEN UUDESSAKAUPUNGISSA Päivähoitopaikkaa on haettava hyvissä ajoin, vähintään neljä kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Kiireellisissä tapauksissa hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa. Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. Elokuussa alkavaa toimikautta varten on ns. hakupäivät, joista ilmoitetaan keväällä erikseen. Hakulomakkeita sekä tarkempia tietoja päivähoitopalveluista saa päivähoitotoimistosta, Vuorikatu 11 ja päiväkodeista. Hakulomakkeita saa myös Yhteispalvelupisteestä, Rauhankatu 10. Sosiaalikeskuksesta, Välskärintie 2 C Neuvolasta, Koulukatu 11 B Uudenkaupungin kotisivuilta PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidolle on tunnusomaista turvallinen, kotiympäristössä tapahtuva tavoitteellinen toiminta, jossa on pieni lapsiryhmä ja lapsen yksilölliseen hoitoon ja kasvatukseen on hyvät mahdollisuudet. Hoitopaikkana on hoitajan oma koti. Lapsiryhmä koostuu neljästä alle kouluikäisestä kokopäivälapsesta, hoitajan omat lapset mukaan lukien sekä osapäiväsestä esikoululapsesta tai koululaisesta. Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan hoitosopimus yhdessä vanhempien kanssa. Sopimukseen kirjataan hoitoajat sekä muut keskeiset päivähoitoon ja kasvatukseen liittyvät asiat.

14 14 Perhepäivähoitajien esimiehenä toimii päivähoidon ohjaaja, joka tukee hoitajan työtä, tekee mm. kotikäyntejä ja järjestää yhteispalavereita. Ohjaaja organisoi ja valvoo kasvatustoimintaa sekä osallistuu tapahtumien järjestämiseen. Ohjaaja hoitaa lasten sijoittamisen perhepäiväkoteihin, varahoidot ja hoitomaksuihin liittyvät asiat. Päivähoidon ohjaajat: Tarja Varjo Puh. (02) , Anne Rantala Puh. 802) , Piipa Nivola (Kalannin alue) puh. (02) , RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon vaihtoehdoista. Ryhmiksessä kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti 12 lasta. Pääsääntöisesti ryhmiksissä hoidetaan vuorotyötä tekevien vanhempien lapsia. RYHMIS LINTUKOTO, Santtio Haapanapolku 3, puh. (02) Ympärivuorokautinen Ohjaaja: Anne Rantala, puh. (02) , RYHMIS NONPARELLI, Kalanti Halikontie 12 A, puh. (02) Ohjaaja: Piipa Nivola, puh. (02) , RYHMIS SATAKIELI, Pyhämaa Mäkitarhantie 22, puh. (02) Ohjaaja: Tarja Varjo, puh. (02) , KUNNALLISET PÄIVÄKODIT HAKAMETSÄN PÄIVÄKOTI Lehmuskuja 1, puh. (02) ja (02) Johtaja: Anne Leppänen, Päiväkodissa on 75 hoitopaikkaa Ryhmiä 1-6 -vuotiaille PÄIVÄKOTI MERILINTU Kihukuja 4, puh. (02)

15 15 Johtaja:,Taija Lammi, Päiväkodissa on 54 hoitopaikkaa Ryhmiä 1-6 -vuotiaille MYLLYMÄEN PÄIVÄKOTI Liljalaaksonkatu 21, puh. (02) Johtaja: Tarja Varjo, Päiväkodissa on 56 hoitopaikkaa Ryhmiä 3-6 -vuotiaille PÄIVÄKOTI SATULINNA Santtiontie 15-17, puh. (02) tai (02) Johtaja: Taija Lammi, Päiväkodissa on 46 hoitopaikkaa Ryhmiä 3-6 vuotiaille, avoin päiväkotiryhmä KALANNIN PÄIVÄKOTI Astalankuja 7, Kalanti, puh. (02) tai Johtaja: Piipa Nivola, Päiväkodissa on 55 hoitopaikkaa Ryhmiä 3-6 -vuotiaille PÄIVÄKOTI LOKKI JOONATAN Varanpääntie 6, Lokalahti, puh. (02) tai (02) Johtaja: Pirjo Korpela, Päiväkodissa on 33 hoitopaikkaa Ryhmiä 1-6 vuotiaille TUETUT YKSITYISET PÄIVÄKODIT PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Sateenkaatikoto ry Lahden koulu, Häähäntie 42. Puh Päiväkodissa on 18 kokopäiväryhmäpaikkaa 1-6 vuotiaille. PÄIVÄKOTI TILKKUTÄKKI Seikowin koulu, Vuorikatu 13. Puh. (02) , Päiväkodissa on 21 kokopäiväryhmäpaikkaa 2-6 vuotiaille.

16 16 SEURAKUNTA Uudenkaupungin seurakunta, PL 24, Uusikaupunki SEURAKUNTAKESKUS Koulukatu 6, Uusikaupunki. Puh. (02) Sähköposti DIAKONIATYÖ Apu on luonteeltaan HENGELLISTÄ, HENKISTÄ JA AINEELLISTA. Seurakunnan diakoniapalvelut ovat tarkoitettu kaiken ikäisille; jokaiselle, joka tuntee tarvitsevansa tukea elämäntilanteeseensa. Diakoniatyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä esim. työttömyyden, sairauden tai surun ahdistaessa. Apu on maksutonta ja työtekijää sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus Tietoja koko kirkon diakoniatyöstä saa KDY:stä (Diakonia ja yhteiskuntatyö) Puh. (09) Jos tarvitset luottamuksellista kuuntelijaa ja vierellä kulkijaa, diakoniatyöntekijät ovat käytettävissäsi. Heidät voit tavata vastaanotolla, kotikäynneillä ja erilaisissa ryhmissä. PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS Perheasiain neuvottelukeskuksessa voi selvitellä parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Keskustelu auttaa purkamaan pahaa oloa ja löytämään ongelmatilanteisiin rakentavia ratkaisuja. Keskustelut ovat asiakkaille maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. Asiakkaaksi voi hakeutua myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton. Koulukatu 6 A 2.krs. AJANVARAUS Puh. (02) LAPSITYÖ Käytännön asioita hoitaa lapsityönohjaaja Minna Saarinen, Puh. (02) tai Sähköposti: Internetsivu:

17 17 PERHEKERHO Perhekerhot on tarkoitettu 0-6 -vuotiaille lapsille vanhempineen. Perhekerhot aloitetaan pienellä aamunavauksella. Sen jälkeen lapsille on leikkiaikaa lastenohjaajan ohjauksessa ja aikuiset voivat keskustella kahvikupin äärellä. Keskusteluteemat ovat lähellä arjen kysymyksiä: kasvatukseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen sekä jaksamiseen liittyviä. Perhekerhoissa käy myös vierailijoita. Lämpimästi tervetuloa; myös mummit, ukit ja kummit ovat tervetulleita! Perhekerhot kokoontuvat tammikuusta-toukokuuhun ja elokuustajoulukuuhun. Perhekerhot ovat maksuttomia. Kokoontumisajat: Tiistaisin Hakametsän kerhohuone, Tammitie 2, klo lastenohjaajat Tuire Erholm ja Jaana Liski Seurakuntakeskus, Koulukatu 6, 2.krs, klo Maisa Peippo ja Tarja Hurme Keskiviikkoisin Saarniston seurakuntakoti, Pajusuontie 2, klo Sanna Erholm ja Marja Salonen Perhekerhot ovat maksuttomia. Työntekijät: Käytännön asioita hoitaa lapsityönohjaaja Minna Saarinen, (02) tai , Perhekerhotyöstä vastaa teologi Sinikka Suonto-van der Meer, (02) tai , PÄIVÄKERHO Kerhossa on monipuolista toimintaa: lauluja, leikkejä, askartelua, ulkoilua, draamaa jne. Kerhoja ohjaavat lastenohjaajat, jotka ovat ammattikoulutuksen saaneita varhaiskasvattajia. Kerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa 3 tuntia kerrallaan. Kerhot ovat maksullisia (maksuvapauden voi saada sosiaalisin tai taloudellisin maksuperustein). Päiväkerhossa on lukukausimaksu, joka on suuruudeltaan 30. Kerhoon ilmoittaudutaan toukokuun puolivälissä, mutta vapaita paikkoja voi kysellä vuoden aikana lapsityönohjaajalta. Kerhopisteet: -seurakuntakeskus (Koulukatu 6), -Santtion srk-tupa (Kihukuja 2), -Saarniston srk-koti (Pajusuontie 2 pihan takaosa), -Sorvakon srk-koti (Ainonkuja 5) ja -Hakametsän kerhohuone (Tammitie 2) Käytännön asioita hoitaa lapsityönohjaaja Minna Saarinen, (02) tai , Lapsityöstä vastaa teologi Merja Halivaara, (02) tai ,

18 18 AVOIN KERHO Kerho kokoontuu kolme kertaa kuukaudessa, ja se on tarkoitettu lapselle yhdessä aikuisen kanssa. Mukaan voivat tulla myös perhepäivähoitajat. Ohjelmassa mm. laululeikkejä, satutuokio, liikuntaa Avoin kerho kokoontuu tammikuusta-toukokuuhun ja elokuusta-joulukuuhun. Kokoontumisajat ja-paikat: Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo seuraavissa toimipisteissä: - Sorvakon srk-kodilla (Ainonkuja 5, päiväkerhotilat), - Seurakuntakeskuksessa (Koulukatu 6, II krs) - Saarniston srk-kodilla (Pajusuontie 2). Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua, vaan voitte käydä milloin haluatte. Kerho on maksuton. PERHELEIRI Uudenkaupungin seurakunta järjestää perheleirin vuosittain heinä-elokuun vaihteessa. Leiri on kaikille avoin. Leirin tarkoituksena on saada irtiotto arjesta viettämällä viikonloppu leirikeskuksessa, valmiissa pöydässä kotiruuasta nauttien ja yhdessä erilaisia askareita puuhaillen. MUU TOIMINTA Kuvataide- ja musiikkikerho on suunnattu n. 6kk-2 -vuotiaille lapsille. Kerho on tarkoitettu vanhemmalle ja lapselle yhdessä olemisen hetkeksi noin puolen tunnin ajan.

19 19 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON UUDENKAUPUNGIN YHDISTYS Uudenkaupungin paikallisyhdistys on perustettu vuonna 1921 ja on siitä asti toiminut paikallisten lapsiperheiden hyväksi. Jäsenille tulee Lapsemme-lehti ja he saavat valtakunnallisia sekä paikallisia etuja. Oma roolisi MLL:ssa on juuri niin laaja kuin haluat. Voit osallistua toimintaan niin rivijäsenenä kuin aktiivisena toimijanakin. Paikallisyhdistyksen toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, vaan kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Uudenkaupungin MLL:n paikallisyhdistys toimii osoitteessa Rantakatu 15, Uusikaupunki Toimisto on avoinna ma - to klo puh. (02) Puheenjohtaja Minna Saarinen puh MLL:N VAKKA-SUOMEN PERHEKESKUS Rantakatu 15, Uusikaupunki Puh. (02) tai MLL:n perhekeskustoiminta on avointa ja maksutonta toimintaa kaikille uusikaupunkilaisille lapsiperheille. Perhekeskus on MLL:n Uudenkaupungin paikallisyhdistyksen ja Varsinais-Suomen piirin toiminta- ja kohtaamispaikka, jossa vanhemmat ja lapset ovat itse mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. TUPLAKERHO Tuplakerho kokoontuu perhekeskuksessa tiistaisin klo Se on kaksos- ja monikkovanhempien vertaisuuteen perustuva kohtaamispäivä. VAUVAKAHVILA Vauvakahvila kokoontuu keskiviikkoisin klo Se on avointa toimintaa kaikille vauvaikäisten vanhemmille. Vanhempien toiveiden ja odotusten pohjalta suunnitellaan ohjelma puolivuosittain, jossa muun muassa yhdessä tekemistä, esittelyjä ja asiantuntijoiden alustuksia eri aiheista. PERHEKAHVILA Perhekahvila kokoontuu torstaisin klo Se on avoin, matalankynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekahvilassa on muun muassa mahdollisuus vapaaseen rupatteluun ja kahvitteluun lasten kanssa. Toimintaa suunnitellaan puolivuosittain yhdessä kävijöiden kanssa. LASTENHOITOTOIMINTA Uusikaupunkilaisilla lapsiperheillä on mahdollisuus tilata Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin lastenhoitotoiminnan kautta lyhytaikaista lastenhoitoapua kaikkina vuorokauden aikoina. Toiminta on maksullista. Hoitajavälitys avoinna ma-pe klo Puh. (02)

20 20 MLL:N VAUVALAHJA Uudenkaupungin paikallisyhdistys muistaa kaikkia uusikaupunkilaisia syntyviä vauvoja vauvalahjalla. Vauvalahja välittyy perheille neuvolan terveydenhoitajan kautta. MUU TOIMINTA Perhekeskuksesta on mahdollisuus vuokrata erilaisia vauvatarvikkeita, kuten kantoliinoja, matkasänkyjä ja veneilyliivejä, ja ostaa MLL:n Lapset Ensin tuotteita. UUDENKAUPUNGIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY Aittaranta Uusikaupunki Avoinna arkisin klo Yhteyshenkilö Sirkka Nikulainen, puh. (02) utyottom(at)uusikaupunki.fi Avoin toimisto, joka toimii paikkana ajatusten vaihtoon, päivän lehtien lukemiseen ja kahvitteluun. Toimiston yhteydessä toimii Työsilta, joka tarjoaa maksutonta palvelua työnhakuun liittyvissä asioissa.

21 21 KANSANELÄKELAITOS ELI KELA Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan tehtävänä on useiden eri etuusjärjestelmien toimeenpano, ja se hoitaa mm. seuraavia lapsiperheiden etuuksia: äitiys- ja vanhempainrahat, äitiysavustus, adoptiotuki, lapsilisä ja lasten kotihoidontuki. Asiakas voi asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Oma Kelan toimisto määräytyy kotikunnan ja -osoitteen perusteella. UUDENKAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEESTÄ saat tavallisimpia Kelan lomakkeita ja voit palauttaa hakemuksia tänne. Meillä on myös Kelan palautuskuoria. "Klemmarimerkki" ohjaa sinut kaupungin keskustassa olevaan Yhteispalvelupisteeseen, jossa asiointi on helppoa ja joustavaa kun sekä kunnan että valtion asioita voi hoitaa samalla käynnillä. Käytössäsi on myös useita tietokoneita, joilla voit asioida Internetissä. Koneissa on myös tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelma. Täältä saat ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua. Meille asiakas on tärkein! Uudenkaupungin Yhteispalvelupiste Passari Rauhankatu 10, PL 37, Uusikaupunki Avoinna ma - pe Palvelusihteeri Eija Hepojoki Puh. (02) , Faksi (02) Sähköposti:

22 22 UUDENKAUPUNGIN KIRJASTO Käyntiosoite : Alinenkatu 34 Postiosoite: PL 61, Uusikaupunki Puhelin: (02) (lainaus) (02) (neuvonta) (02) (lehtisali) (02) (lastenosasto) Faksi: (02) Sähköposti: Lainausosasto avoinna: ma - pe la aattopäivinä Tietotori ja lehtisali avoinna: ma - pe la aattopäivinä (kesällä lauantaisin suljettu) KALANNIN KIRJASTO JA KIRJASTOAUTO Pankkitie 2, Kalanti Puhelin: (02) (Kalannin kirjasto) (kirjastoauto) Sähköposti: Avoinna: ma, ti, to ke, pe aattopäivinä (heinäkuussa suljettu) UIMAHALLI Koulupolku 5, Uusikaupunki Lipunmyynti ja tiedustelut uimahallin kahviosta, puh. (02) Perheuintia, vauvauintia, uimaopetusta, vesijumppaa, hierontaa, kosmetologista hoitoa... Avoinna: ma, pe ti, to ke la, su Uintiaika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa

23 23 MUITA MLL:N PALVELUITA MLL:N VANHEMPAINPUHELIN JA -NETTI Vanhempainpuhelin on Mannerheimin Lastensuojeluliiton vertaistukeen perustuva auttava puhelin, jossa on mahdollisuus keskustella toisen vanhemman, koulutuksen saaneen päivystäjän kanssa lasten kasvuun, kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Vanhempainpuhelimeen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun vanhemmuus uuvuttaa, et tiedä kenen kanssa jakaisit lapseesi liittyvää huolta tai haluat jutella toisen vanhemman kanssa perhe-elämän kiemuroista. Vanhempainpuhelimen päivystäjät ovat MLL:n vertaistukeen ja vapaaehtoiseen päivystystyöhön kouluttamia vanhempia, jotka keskustelevat yhteydenottajan kanssa vaitiolovelvollisina ja luottamuksella. Yhteyttä voi ottaa nimettömänä. VANHEMPAINPUHELIN Puh Vanhempainpuhelin päivystää maanantaisin klo , tiistaisin klo ja sekä torstaisin klo ja VANHEMPAINNETTI Viesteihin vastataan kahden viikon sisällä. Kirjoita vanhempainnettiin silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lisää tietoa palveluista: LASTENHOITOTOIMINTA Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin lastenhoitotoiminta välittää lyhytaikaista lastenhoitoapua perheille kaikkina vuorokauden aikoina. Hoitajina toimivat MLL:n kouluttamat 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Perhe voi tilata lasten hoitajan omien tarpeidensa mukaan, esim. lapsen sairastuessa tai toipilasaikana vanhempien työesteen, opiskelun, asioimisen, harrastuksen, virkistyksen ajan hoitajan ollessa estynyt Lastenhoito maksaa perheille: Tuntihinta 8,20 /tunti. Mahdollinen peruutus tulee tehdä viimeistään hoitotapahtumaa edeltävänä päivänä kello mennessä TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 47,08 /kk. Kokonaisprosentti vuonna 2008 on 22,40 %. Työntekijän osuus tästä on alle 53-vuotiaalla 4,1% ja yli 53-vuotiaalla 5,2 %. Perheen velvollisuutena on ottaa lasten hoitajalle tapaturmavakuutus, jos hoitajan tarvetta on yli 12 päivää vuodessa. Perheen velvollisuus on huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta yöaikaan. Perhe vastaa työnantajana kaikista työnantajavelvoitteista. TaEL -eläkevakuutusmaksu vuonna 2006: v työntekijän osuus on 4,3% ja perheen osuus 16 % v työntekijöiden osuus on 5,4 % ja perheen osuus 14,9 %. Lisätietoja Perheen velvollisuutena on ottaa lasten hoitajalle tapaturmavakuutus, jos hoitajan tarvetta on yli 12 päivää vuodessa. Perhe korvaa myös hoitajan matkakulut.

24 24 Hoitajavälitys on avoinna: Varsinais-Suomen piiri, Yliopistonkatu 31, Turku ma - pe klo puh. (02) , sähköposti: Lisää VAUVAPERHE -hankkeesta: Lisätietoja:

25 25 Sosiaalipuolen tiedot päivitetty /MM Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin VAUVAPERHE-hanke Yliopistonkatu 31, TURKU Puh. (02) Faksi (02)

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT Syksy 2016 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Toiminta on osa kaupungin varhaiskasvatuspalveluja ja tavoitteena on tukea perheitä arjessa. Toiminta on tarkoitettu perheille,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24 Koulutuslautakunta 24 26.04.2013 Koulutuslautakunta 16 08.04.2015 Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet 129/05.01.00/2013 Koulutuslautakunta 26.04.2013

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta

Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Eron sattuessa vanhempien tulee sopia neljästä tärkeästä asiasta: - Lapsen huollosta - Lapsen asumisesta - Lapsen tapaamisoikeudesta - Elatusavusta Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että sovittaessa näistä

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016

Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016 Varhaiskasvatus ja perhetyö syksy 2016 Iltapäivätoiminta Muskarit Pyhäkoulut Juhlat Perhekerhot Päiväkerhot Lastentupa Perhekirkot Taideleikki Leirit Perheretket Tapahtumat Yhteystiedot 2 PÄIVÄKERHOT ANTTOLA

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT LIITE MAKSUPÄÄTÖKSEEN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 27 /kk - 290 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009

Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 Mitä sosiaalityö on? Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2009 MItä sosiaalityö on? Keskoslapsen vanhemmille, Kevyt-yhdistys on teettänyt tämän pienen tietopaketin keskosvanhempien

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016

Kelan etuudet lapsiperheille. Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Kelan etuudet lapsiperheille Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Mitä etuuksia lapsiperheelle? Äitiysavustus Adoptiotuki Lapsilisä Elatustuki Vanhempainpäivärahat (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Yhteystiedot Perhekeskustoiminta osana lapsiperheiden palveluja Perhekeskus on matalan kynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekeskustoiminta

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot