VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PIIKKIÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PIIKKIÖSSÄ"

Transkriptio

1 VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PIIKKIÖSSÄ

2 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomiopiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Vauvaperhe-hankkeessa Taitto Jenny Oldenburg-Tiitto 11/2006

3 3 Hyvä vauvaperheen vanhempi Lapsen odotusaika ja lapsen syntymä ovat perheessäsi tärkeä vaihe. Tällöin saattaa nousta esille monia kysymyksiä, joihin voi helposti saada vastauksen, kun osaa kääntyä oikean tahon puoleen. Kun alussa jaksetaan hyvin, on myöhemminkin helpompi kohdata ja ratkaista kaikille väistämättä jossakin vaiheessa eteen tulevia pulmia tai väsymistä. On tärkeää, että vanhemmat löytävät helposti ne palvelut ja tuen, jota heille on kunnassa tarjolla. Jo tieto palvelujen olemassaolosta voi tuoda turvallisuutta, kaikkea saatavilla olevaa apua ei välttämättä käytännössä itse tarvitse. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri toteuttaa Vauvaperhe -hanketta Rahaautomaattiyhdistyksen tuella vuosina kuudessa varsinaissuomalaisessa kunnassa. Kuntanne on yksi näistä. Tavoitteena on kehittää odottaville ja vauvaperheille suunnattavia kunnan palveluja ja MLL:n paikallisyhdistyksen vapaaehtoisia toimintoja siten, että ne muodostaisivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Kunnallasi on paljon sellaisia palveluja, joista saat tietoa tästä palveluoppaasta. Myös seurakunnalla ja yhdistyksillä on monia palveluja, jotka sopivat vauvaperheille. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen perhekahvilat ja muut vertaisryhmät ovat oivallinen tapa tutustua toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin. Yhdessä asioista keskustellen ja mieltä askarruttavia kysymyksiä pohtien, monet huolenaiheet helpottuvat. Tämä palveluopas on toteutettu yhteistyössä kunnan ja Vauvaperhe -hankkeen kanssa. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos ovat tehneet ison työn kerätessään tiedot saatavilla olevista palveluista samoihin kansiin. Opasta tullaan päivittämään vuosittain. Toivon, että tutustut huolella niihin palveluihin, joita perheellesi on kotikunnassasi tarjolla. On tärkeää, että hakeudut rohkeasti tarvitsemiesi palvelujen piiriin ja lähdet myös tapaamaan muita vanhempia erilaisiin vapaaehtoisiin toimintoihin. Iloa ja onnea vauvaperheelle! Raija Haataja-Nurminen Toiminnanjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri

4 4 TERVEYSPALVELUT YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 MYRKYTYSTIETOKESKUS (09) (suora) tai (09) 4711 (vaihde) PIIKKIÖN TERVEYSKESKUS Pontelanmäki 6, Piikkiö Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus ky on Kaarinan kaupungin ja Piikkiön kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa kaarinalaisten ja piikkiöläisten sekä Liedon Littoisten perusterveydenhuollon palveluista. AJANVARAUS lääkärin vastaanotolle: Piikkiön terveysasema puh. (02) ma - pe klo Hammashuollon ajanvaraus kaikkiin toimipisteisiin: puh. (02) ma - pe klo Piikkiön laboratorio on auki arkisin klo ja Kaarinan laboratorio arkisin klo Lisäksi on ajanvarausmahdollisuus laboratorion näytteenotolle Kaarinan laboratorioon ma-to puh. (02) klo tai suoraan laboratorion toimiston luukulta ma - to klo PÄIVYSTYS PIIKKIÖSSÄ: Piikkiössä on päivystysvastaanotto maanantaisin ja torstaisin klo Arkipäivisin on muutamia aikoja varattu äkillisesti sairastuneille. Tiedustelut ja ajanvaraukset puh. (02) PÄIVYSTYS klo Äkillisesti sairastuneille, samana päivänä hoitoa tarvitseville, tarkoitettu päivystysvastaanotto toimii pääterveysasemalla Kaarinassa klo Vastaanotolle varataan aika puh. (02) Äkillistä ensiapua (sydänoireet, tajunnantason häiriöt, hengitysvaikeudet, ommeltavat haavat) tarvitsevat potilaat voivat tulla ilman ajanvarausta, mutta silloinkin etukäteissoitto on suotava. YÖPÄIVYSTYS klo Toimii Turun pääterveysasemalla Kunnallissairaalantie 20, Turku Ajanvaraus ja neuvonta Puh ja matkapuhelimesta soitettaessa (02) tai (02) ÄITIYSNEUVOLA Äitiysneuvolan tavoitteena on sikiön, äidin ja perheen hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen. Neuvolan tehtävänä on raskauden kulun seuranta, riskien seulonta, valmentaminen synnytykseen ja vanhemmuuteen. Terveydenhoitaja ja lääkäri seuraavat äidin raskauden kulkua määräajoin tehtävin tarkastuksin. Äitiysneuvolassa järjestetään myös perhevalmennusta ensisynnyttäjille, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia synnytykseen sekä tukemaan heitä uuden perheenjäsenen vastaanottamisessa ja kasvamisessa vanhemmuuteen. Neuvolat toimivat ajanvarauksella terveydenhoitajien kautta.

5 5 PIIKKIÖN NEUVOLA Pontelanmäki 6, Piikkiö Terveydenhoitaja Sirkku Miettula puh. (02) Ajanvaraus ma - to klo EHKÄISYNEUVOLA Ehkäisyneuvolan palveluita tarjotaan kuntayhtymän asukkaille sekä Kaarinan että Piikkiön terveysasemalla. Vastaanotot toimivat terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta ja ehkäisyneuvolan käynnit ovat asiakkaille maksuttomia. PIIKKIÖN EHKÄISYNEUVOLA Terveydenhoitaja Sirkku Miettula puh. (02) , ma - to klo LASTENNEUVOLA Lastenneuvolakäyntien tarkoituksena on tukea perhettä vanhemmuudessa sekä seurata lapsen kasvua ja kehitystä ja tarvittaessa ohjata lapsi tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Käynneillä on lähtökohtana vanhempien esille tuomat asiat. Lastenneuvolakäynnit ajoittuvat paljolti rokotusohjelman, mutta myös vanhempien tarpeen ja lapsen kehityksen seurannan mukaan. Määräaikaiskäyntien lisäksi neuvolaan voi tulla tarvittaessa muulloinkin. Piikkiössä perheitä palvelevat terveydenhoitajan lisäksi lääkäri, psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, hammashuoltaja ja hammaslääkäri. Terveydenhoitajien ajanvaraus- ja asioimisaika on maanantaista torstaihin klo PIIKKIÖN NEUVOLA Pontelanmäki 6, Piikkiö Terveydenhoitaja Eila Laiho puh. (02) Terveydenhoitaja Kirsi Sulin puh. (02) ti, ke puh. (02) ma, to

6 SOSIAALIPALVELUT/SOSIAALIOSASTO Sosiaalityöhön kuuluvat lastensuojelu ja perhetyö, perheneuvolatoiminta, päihdehuolto, toimeentuloturva, lasten huolto- ja tapaamisasiat sekä elatusturva, vammaishuolto ja kehitysvammahuolto. Koulutie 1, PL 57, Piikkiö Puhelin: (02) (vaihde), telefax (02) Piikkiön kunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Sosiaaliosasto on avoinna maanantaisin tai viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo ja , muina arkipäivinä klo ja Sosiaalijohtaja Sirkka Mylly, puh. (02) tai Sosiaalityöntekijät: Aila Mäki puh. (02) Marja-Leena Virkki puh. (02) Marja Eltonen puh. (02) (Terhi Mansikka-Lauas on virkavapaalla) Sosiaalityöntekijöiden ajanvaraus ja puhelinneuvonta: ma - pe , käynnit vain ajanvarauksella. TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, jossa muut tulot tai varat eivät riitä välttämättömiin elinkustannuksiin. LAPSEN HUOLTO JA TAPAAMISOIKEUS Kun lapsi syntyy avioliitossa, molemmat vanhemmat ovat yhdessä hänen huoltajiaan. Erotilanteessa vanhemmat joutuvat miettimään kuinka järjestävät lapsen huollon. ELATUSSOPIMUKSET Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen molemmat vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta siihen saakka, kun hän täyttää 18 vuotta. Se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua. Elatusapu vahvistetaan elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Lapselle voidaan maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapumaksunsa tai on maksukyvytön. ISYYDEN VAHVISTAMINEN Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys on käytävä tunnustamassa lastenvalvojan luona, jotta lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntyneellä lapsella on. 6

7 7 SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUT Sosiaaliasiamiehen työ perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. Kehitysvammahuollon tarkoitus on antaa ohjausta ja tukea kehitysvammaiselle ja heidän omaisilleen sekä edistää kehitysvammaisten selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. PÄIHDETYÖ Päihdehuollon palvelut on tarkoitettu eri-ikäisille, alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden sekakäyttäjille sekä heidän läheisilleen. LASTENSUOJELU Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapselle virikkeellinen ja turvallinen kasvuympäristö, tasapainoinen ja monipuolinen kehittyminen sekä taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito. Lapselle tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Milloin ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään? Lastensuojelua tarvitsee lapsi, jonka terve kehitys ja hyvinvointi ovat vaarassa. Syynä voivat olla vaikeudet kotona tai koulussa tai lapsen oma käyttäytyminen. Jokainen, joka on huolissaan jonkun lapsen tai nuoren tilanteesta, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä. Miten lastensuojelu voi auttaa? Lastensuojelu ei ole suunnattu ketään vastaan, vaan sen tarkoituksena on auttaa lasta, nuorta ja hänen perhettään kohti parempaa elämänhallintaa. Lastensuojelussa työskentelyn pääpaino on avohuollossa. Työskentelytapoina ovat tällöin keskustelut, neuvottelut, kotikäynnit, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta. Alakoulut, päiväkodit, neuvolat, alakouluikäisten ja alle kouluikäisten perheet: Sosiaalityöntekijä Marja Eltonen, ajanvaraus ja puhelinneuvonta puh. (02) (Terhi Mansikka-Lauas on virkavapaalla) Yläkoulu, yläkouluikäisten perheet: Sosiaalityöntekijä Aila Mäki, ajanvaraus ja puhelinneuvonta puh. (02)

8 8 PERHENEUVOLA Perheneuvola tukee lapsia, nuoria ja perheitä sekä etsii ratkaisuja yhdessä perheen kanssa, kun perheellä on lapsen kasvuun, kehitykseen tai käyttäytymiseen liittyvää huolta tai perhe haluaa keskusteluapua muuhun ongelma- tai kriisitilanteeseen. Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Kaarinan perheneuvola palvelee Kaarinan, Paimion, Piikkiön ja Sauvon asukkaita. Tavallisimpia yhteydenoton syitä perheneuvolaan: paha olo pelot jännitys masennus ahdistus ongelmia kaveripiirissä vanhemmuuden tuen tarve ristiriidat vanhempien ja sisarusten kanssa perhe muutosten myllerryksessä (esim. uupuneet pikkulapsiperheet, eroprosessit, vanhempien mielenterveydelliset ongelmat, parisuhdeongelmat) Asiakaspalvelun lisäksi perheneuvola antaa mahdollisuuksien mukaan asiantuntija-apua muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville PERHENEUVOLA Oskarinaukio 5 B, 3. kerros Kaarina Puh. (02) / Kaarinan kaupungin vaihde Ajanvaraus ja neuvonta ma, ti, to klo pe klo Yhteystiedot: Ahokaara Pirjo psykologi Enbom Kitty sosiaalityöntekijä Hyhkö Eeva psykologi Jokinen Liisa sosiaalityötekijä Rahja Sanna sosiaalityöntekijä Tanner Tuula perheterapeutti Kaarinan kunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

9 PÄIVÄHOITOPALVELUT Piikkiön kunnan päivähoidon toiminta-ajatuksena on tarjota lapsiperheille monipuoliset päivähoitopalvelut turvallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä toteuttaa kasvatuskumppanuutta perheiden kanssa tehdä paikallistason yhteistyötä lapsen parhaaksi. Päivähoitotoimisto, Koulutie 1, Piikkiö Päivähoidon johtaja Liisa Hynninen puh. (02) tai Perhepäivähoidon ohjaaja Merja Pietarinen puh. (02) tai Maksut ja -laskutus kanslisti Tiina Lisinen puh. (02) KUNNAN PÄIVÄKODIT TIENNIITYN PÄIVÄKOTI Makarlantie 8, päiväkodin vt. johtaja Eija Kilpi Puh. (02) tai Päiväkodissa on noin paikkaa 3-6-vuotiaille lapsille: integroitu erityisryhmä ja erillinen esiopetusryhmä Leppäkertut Koulutie 2, puh. (02) PÄIVÄKOTI PIHLAJANMARJA Mattilantie 1, päiväkodin vt. johtaja Anne Järvinen Puh. (02) tai Päiväkodissa on n. 50 paikkaa 1-6-vuotiaille lapsille: esiopetusryhmä 21 paikkaa, integroitu erityisryhmä paikkaa, sisarusryhmä paikkaa. PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Hoitoryhmässä on neljä hoitopaikkaa. Viidentenä lapsena voidaan hoitaa osapäivähoitoista esiopetuksessa olevaa lasta. Perhepäivähoitajia on kunnan eri alueilla. Päivähoidon johtaja Liisa Hynninen Puh. (02) tai Perhepäivähoidon ohjaaja Merja Pietarinen Puh. (02) tai VUOROHOITORYHMÄ SINIVUOKKO (ryhmäperhepäivähoito) Kolamäentie 3 A 1, puh. (02) Perhepäivähoidon ohjaaja Merja Pietarinen Puh. (02) tai Sinivuokossa on hoitopaikkaa.

10 10 YKSITYISET PÄIVÄKODIT (ostopalvelu ja yksityisen päivähoidon tuki) VERKANAPPULAT OY / LITTOISTEN PÄIVÄKOTI Valkintie 4, Littoinen Päiväkodin johtaja Minna Takkula Puh. (02) tai Koko- ja osapäivähoitopaikkoja sekä esiopetusta 1-6-vuotiaille lapsille. Koululaisten iltapäivähoitoa. Sisarusryhmä. Hoitopaikkoja on yhteensä 52. VERKANAPPULAT OY / HAKAMETSÄN PÄIVÄKOTI Riiontie 4, Piikkiö Päiväkodin johtaja, puh. (02) Koko- ja osapäivähoitopaikkoja sekä esiopetusta 1-6-vuotiaille lapsille. Sisarusryhmä. Koululaisten iltapäivähoitoa. Hoitopaikkoja yhteensä 42. VERKANAPPULAT OY/ VOIVALAN PÄIVÄKOTI Rauhalinnantie 31, Kaarina Päiväkodin johtaja, puh. (02) Päiväkoti järjestää hoitoa 1-6 -vuotiaille lapsille sekä suomen että ruotsin kielellä. Päiväkodissa on 80 paikkaa. Hoitopäivän aikana toimimme sekä yhdessä että erikseen. Esiopetusta molemmilla kielillä. OMPPU OY / RAADELMAN OMPPULA Tiedustelut: Päiväkodin vastuulastentarhanopettaja Puh. (02) tai (02) Tiedustelut yksityisistä perhepäivähoitajista: Piikkiön päivähoito tai Turun seudun yksityiset perhepäivähoitajat ry. puh.(02) tai Yksityisten päiväkotien sivut PIENTEN LASTEN HOIDON TUKI Pienten lasten hoidon tuella tarkoitetaan taloudellista tukea lasten hoidon järjestämiseksi, ja tukena maksetaan kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea ja osittaista hoitorahaa. Taloudellinen tuki on vaihtoehto kunnan järjestämälle päivähoidolle. Valintaoikeus kunnallisen päivähoidon ja pienten lasten hoidon tuen välillä alkaa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä ja lakkaa viimeistään sen vuoden heinäkuun viimeisenä päivänä, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena peruskouluun. Samanaikaisesti perhe ei voi saada kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea. Osittaista hoitorahaa voi perhe saada samanaikaisesti myös yksityisen hoidon tuen kanssa, ja sitä voidaan maksaa myös kunnan järjestämässä päivähoidossa olevasta lapsesta. KOTIHOIDON TUKI Kotihoidon tukea maksetaan, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Kotihoidon tukea maksetaan myös muista perheen alle kouluikäisistä lapsista, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Vanhempien ei tarvitse itse hoitaa lasta kotihoidon tukea saadakseen, vaan lasta voi hoitaa muu henkilö. Tukea voi saada heti vanhempainpäivärahakauden päätyttyä. Se lakkaa viimeistään silloin, kun tukeen oikeutettu nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Pienten lasten hoidon tuki on veronalaista tuloa. Kotihoidon tukeen

11 11 voi kuulua hoitoraha ja hoitolisä. Hoitoraha maksetaan kustakin lapsesta, hoitolisä sen sijaan vain yhdestä ja sen määrä riippuu perheen tuloista ja koosta. Kotihoidon tuki myönnetään ja maksetaan Kelan kautta. YKSITYISEN HOIDON TUKI JA KUNTALISÄ Lakisääteisen tuen lisäksi Piikkiössä on käytössä kuntalisä yksityisen hoidon tukeen. Kuntalisä Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen (lapsi hoidetaan yksityisessä perhepäivähoidossa tai päiväkodissa) on 168,19 euroa /kk / alle kouluikäinen lapsi, kun hoito kestää päivittäin yli 5 tuntia Tiedustelut yksityisen hoidon tuesta: Kaarinan KELA puh OSITTAINEN HOITORAHA Vanhemmat, jotka lyhentävät työaikaansa lastenhoidon takia, voivat hakea Kelalta osittaista hoitorahaa. Osittaista hoitorahaa maksetaan 70 euroa kuukaudessa työ- ja virkasuhteessa olevalle vanhemmalle tai muulle huoltajalle, jonka viikottainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia. Tukea voivat saada alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat sekä eka- ja tokaluokkalaisen vanhemmat. Tietoja pienten lasten tukien euromääristä ja maksuperusteista saa KELA.n sivuilta SEURAKUNTA Kirkkoherranvirasto Hepojoentie 4 Avoinna ma - pe klo ja to klo , puh. (02) Internetsivut: PERHEKERHO Seurakunnassa toimii perhekerho, jonka tavoitteena on antaa kotiäideille ja -isille mahdollisuus tavata muita vanhempia ja saada vaihtelua arkielämään sekä mahdollisuuden tutustua seurakuntaan. Kerho sisältää hartauden, askartelua, hengellisiä ja lasten lauluja, satuhetkiä ja vapaata keskustelua. Kerhossa vierailee asiantuntijoita puhumassa ja keskustelemassa vanhempien kanssa. Perhekerho kokoontuu perjantaisin klo seurakuntatalolla PÄIVÄKERHO Päiväkerhoja pidetään 3 5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhossa toimii yksi 6 vuotiaitten ryhmä. Päiväkerho sisältää hartaushetken ja antaa monipuolisia virikkeitä lapsen kehitykseen ja tukemiseen. Lisäksi päiväkodeissa pidetään arkipyhäkoulua kerran kuukaudessa. VAUVAMUSKARI on keskiviikkoisin klo seurakuntatalolla. HOITOPALVELUA on maanantaisin 0-6-vuotiaille klo seurakuntatalolla. Tiedustelut: (02) tai (02)

12 12 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PIIKKIÖN PAIKALLISYHDISTYS Yhdistys kuuluu jäsenenä Mannerheimin Lastensuojeluliittoon ja Varsinais-Suomen piiriin. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen lapsiperheiden etuja ajava ja palveluja tuottava kansalaisjärjestö. MLL:n Piikkiön paikallisyhdistys on perustettu v Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Puheenjohtaja Taija Kavalto Tuuruntie 63, Piikkiö, puh Sihteeri Mari Järmälä Apotintie 13, Littoinen, puh PERHEKESKUS NUPPULA Kirkkopuistontie Piikkiö Puh. (02) tai Internetsivut: Sähköposti: Lämpimästi Tervetuloa! Nuppula on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Piikkiön paikallisyhdistyksen ylläpitämä perhekeskus. Se on lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa käy viikoittain lasta. Perhekeskuksessa järjestetään monipuolista toimintaa piikkiöläisille lapsille ja heidän perheilleen. Toiminta koostuu kerhotoiminnasta, perhekahvilasta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta. Lisäksi toimintaan kuuluvat lastenhoito- ja syntymäpäiväpalvelut sekä erilaiset retket ja tapahtumat. Nuppula on avoinna arkipäivisin klo sekä iltaisin ja viikonloppuisin kerhojen ja tapahtumien mukaisesti. Nuppulassa työskentelee toiminnanohjaaja Urpu Halinen sekä yksi tai useampia työllistettyjä ja usein myös opiskelijoita. MLL:n Varsinais-Suomen piirin Vauvaperhehankkeen koordinaattorin Piikkiön toimipiste sijaitsee Nuppulassa. Perhekahvila (ma klo ). Tervetuliaispaketti vastasyntyneille (neuvolan kautta). Yhdistys vuokraa myös turvaistuimia vuokrauksen hinta on 25 euroa vuosi. EU-ruoka-avustusten jako Nuppulasta Avointa lastenhoitotoimintaa yli 1,5-vuotiaille lapsille. Päivät vaihtelevat ja niitä voi tiedustella Nuppulasta. 5-vuotiaiden leikkikerho ti klo vuotiaiden leikkikerho ke tai to klo Kerhotoiminnasta saa lisätietoja Nuppulasta sekä yhdistyksen hallituksen jäseniltä. Koululaisten iltapäivätoimintaa arkisin klo

13 13 PERHEKAHVILA Perhekahvila on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, jonne voi tulla hetkeksi hengähtämään tai purkamaan toimintatarmoaan. Perhekahvilassa on mahdollisuus tutustua samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia kahvikupposen ääressä. Samalla lapset saavat toisistaan seuraa sekä keskenään mukavaa tekemistä. Perhekahvila kokoontuu Nuppulassa maanantaisin klo Perhekahvilaan ovat kaikki lapsiperheet tervetulleita! Perhekahvilan syksyn 2006 ohjelma: 21.8 Perhekahvila aloittaa syyslukukauden 28.8 Retki Tuorlaan 4.9 Ruokapäivä 11.9 Vapaata leikkiä 18.9 Askarrellaan - teemana syksy 25.9 Kutsut (pikku kenguru) 2.10 Lapsi-vanhempi jumppa 9.10 Vapaata leikkiä Loruillaan Äitien hemmottelua (hieronta) Halloween-askartelu 6.11 Askarrellaan - teemana isänpäivä Vapaata leikkiä Ruokapäivä Satujumppa 4.12 Itsenäisyyspäivä juhla Vapaata leikkiä Joulunyyttärit LASTENHOITOTOIMINTA Lastenhoitotoiminnasta vastaa MLL:n Piikkiön yhdistys, joka on järjestänyt koulutuksen ja huolehtii tarvittaessa työnohjauksesta. Vanhemmat voivat saada lastenhoitajan illaksi tai viikonloppu- tai lomapäiväksi ottamalla yhteyttä yhdyshenkilö Minna Maanpäähän puh tai Perhekeskus Nuppulaan.

14 14 KIRJASTO PIIKKIÖN KUNNANKIRJASTO PL 24, Hadvalantie 9, Piikkiö Puh. (02) Fax. (02) Sähköposti: KIRJASTON AUKIOLOAJAT KESÄKAUDELLA Maanantai - torstai klo Perjantai klo Lauantai suljettu KIRJASTON AUKIOLOAJAT TALVIKAUDELLA Maanantai - torstai klo Perjantai klo Lauantai klo Kirjasto on auki arkipyhien aattona klo , ja arkipyhän jälkeisenä lauantaina suljettu. Juhannusaattona ja jouluaattona suljettu. KANSANELÄKELAITOS ELI KELA Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan tehtävänä on useiden eri etuusjärjestelmien toimeenpano, ja se hoitaa mm. seuraavia lapsiperheiden etuuksia: äitiys- ja vanhempainrahat, äitiysavustus, adoptiotuki, lapsilisä ja lasten kotihoidontuki. Asiakas voi asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Oma Kelan toimisto määräytyy kotikunnan ja - osoitteen perusteella. Piikkiö on vastuukuntana Kelan Kaarinan ja Varissuon toimipisteissä. KELAN KAARINAN TOIMISTO Käyntiosoite: Kiesikatu 2, Kaarina Postiosoite: PL 110, Kaarina Puh Fax Sähköposti: KELAN VARISSUON TOIMISTO Käyntiosoite: Littoistentie 81, Turku Postiosoite: PL 40, Turku Puh Fax Sähköposti: Toimistojen aukioloajat: Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Uudenvuodenaatto , kiirastorstai

15 15 MUUT MLL:N PALVELUT MLL:N VANHEMPAINPUHELIN JA -NETTI Vanhempainpuhelin on Mannerheimin Lastensuojeluliiton vertaistukeen perustuva auttava puhelin, jossa on mahdollisuus keskustella toisen vanhemman, koulutuksen saaneen päivystäjän kanssa lasten kasvuun, kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Vanhempainpuhelimeen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun vanhemmuus uuvuttaa, et tiedä kenen kanssa jakaisit lapseesi liittyvää huolta tai haluat jutella toisen vanhemman kanssa perhe-elämän kiemuroista. Vanhempainpuhelimen päivystäjät ovat MLL:n vertaistukeen ja vapaaehtoiseen päivystystyöhön kouluttamia vanhempia, jotka keskustelevat yhteydenottajan kanssa vaitiolovelvollisina ja luottamuksella. Yhteyttä voi ottaa nimettömänä. VANHEMPAINPUHELIN Vanhempainpuhelin päivystää maanantaisin klo , tiistaisin klo ja sekä torstaisin klo ja VANHEMPAINNETTI Viesteihin vastataan kahden viikon sisällä. Kirjoita vanhempainnettiin silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lisää tietoa palveluista TUKIYSTÄVÄTOIMINTA Tukiystävätoiminnalla tarkoitetaan ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä, jota toteutetaan pikkulapsiperheiden arjen tukemiseksi. Tukiystäviä on mahdollista saada Turun seudulla keväästä 2006 alkaen. Tukiystävä toimii ensisijaisesti vanhempien tukena. Tuen tarpeen määrittää perhe itse se voi esimerkiksi olla keskustelua ja yhdessä tekemistä arjen sujuvuuden suunnittelua osallistumista harrastustoimintaan aikuisen seuraa esimerkiksi muualta muuttaneille kyynärsauvana, tuuletusräppänänä tai opaskoirana olemista Tukiystävä voi tulla perheen kotiin ja osallistua yhdessä perheen/vanhemman kanssa esimerkiksi erilaisiin harrastuksiin, arkiaskareisiin, virkistäytymiseen kotona tai kodin ulkopuolella. Tapaamiset voivat olla esimerkiksi kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai miten jokaisen perheen kanssa erikseen sovitaan. Tukiystävätapaamiset ovat perheelle maksuttomia. Jos tunnet tarvitsevasi tukea arkeesi ja perheessäsi on pieniä lapsia, ota yhteyttä VAUVAPERHE - hankkeen koordinaattori Merja Miesvirtaan puh Lisää VAUVAPERHE-hankkeesta:

16 16 Lisätietoja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin VAUVAPERHE-hanke Yliopistonkatu 31, TURKU Puh. (02) Faksi (02)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA UUSIKAUPUNKI 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 1 KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA joulukuu 2012 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 4 1.1 Kotouttamisohjelmatyöryhmä ja sen toiminta... 4 1.2 Kotouttamislain tavoitteet, soveltaminen ja

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut Opas maahanmuuttajalle Salon keskustan alueen palvelut Salon kaupunki 2010 Sisältö: 1 Johdanto 3 2 Terveys ja hyvinvointi 6 3 Päivähoito ja koulutus 33 4 Asuminen 36 5 Työllistyminen 37 6 Verotoimisto

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 Sisällysluettelo Johdanto 1. Paimio ja Sauvo lasten ja nuorten kuntina 1.1 Lasten päivähoitopalvelut 1.2 Terveyspalvelut

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2013...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2011...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut

VANTAA. Sosiaali- ja terveyspalvelut VANTAA Sosiaali- ja terveyspalvelut sisältö hyvä terveys Omasta terveydestä huolehtiminen...3 Kiireellinen sairaanhoito ja terveysasemien palvelut...3 Sairaalahoito...4 Kuntoutuminen...4 Terve suu...4

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tasa-arvoisena Suomessa

Tasa-arvoisena Suomessa Tasa-arvoisena Suomessa Tietoa maahanmuuttajanaiselle ja -miehelle VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU TASA-ARVOVALTUUTETUN TOIMISTO 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 2 Tasa-arvoisena

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA Saarijärven kaupungin LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 Eskarissa tykkään hyppiä trampoliinilla tyttö 6-vuotta Mari Peura Emilia Piilonen Noora Salo Lapsipoliittinen työryhmä SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot