VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PAIMIOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PAIMIOSSA"

Transkriptio

1 VAUVAPERHEIDEN PALVELUT PAIMIOSSA PAIMIO

2 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomiopiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin Vauvaperhe-hankkeessa Taitto Jenny Oldenburg-Tiitto 11/2006

3 3 Hyvä vauvaperheen vanhempi Lapsen odotusaika ja lapsen syntymä ovat perheessäsi tärkeä vaihe. Tällöin saattaa nousta esille monia kysymyksiä, joihin voi helposti saada vastauksen, kun osaa kääntyä oikean tahon puoleen. Kun alussa jaksetaan hyvin, on myöhemminkin helpompi kohdata ja ratkaista kaikille väistämättä jossakin vaiheessa eteen tulevia pulmia tai väsymistä. On tärkeää, että vanhemmat löytävät helposti ne palvelut ja tuen, jota heille on kunnassa tarjolla. Jo tieto palvelujen olemassaolosta voi tuoda turvallisuutta, kaikkea saatavilla olevaa apua ei välttämättä käytännössä itse tarvitse. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri toteuttaa Vauvaperhe -hanketta Rahaautomaattiyhdistyksen tuella vuosina kuudessa varsinaissuomalaisessa kunnassa. Kuntanne on yksi näistä. Tavoitteena on kehittää odottaville ja vauvaperheille suunnattavia kunnan palveluja ja MLL:n paikallisyhdistyksen vapaaehtoisia toimintoja siten, että ne muodostaisivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Kunnallasi on paljon sellaisia palveluja, joista saat tietoa tästä palveluoppaasta. Myös seurakunnalla ja yhdistyksillä on monia palveluja, jotka sopivat vauvaperheille. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen perhekahvilat ja muut vertaisryhmät ovat oivallinen tapa tutustua toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin. Yhdessä asioista keskustellen ja mieltä askarruttavia kysymyksiä pohtien, monet huolenaiheet helpottuvat. Tämä palveluopas on toteutettu yhteistyössä kunnan ja Vauvaperhe -hankkeen kanssa. Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos ovat tehneet ison työn kerätessään tiedot saatavilla olevista palveluista samoihin kansiin. Opasta tullaan päivittämään vuosittain. Toivon, että tutustut huolella niihin palveluihin, joita perheellesi on kotikunnassasi tarjolla. On tärkeää, että hakeudut rohkeasti tarvitsemiesi palvelujen piiriin ja lähdet myös tapaamaan muita vanhempia erilaisiin vapaaehtoisiin toimintoihin. Iloa ja onnea vauvaperheelle! Raija Haataja-Nurminen Toiminnanjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri

4 4 TERVEYSPALVELUT YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 MYRKYTYSTIETOKESKUS puh. (09) (suora) tai (09) 4711 (vaihde) PAIMION-SAUVON TERVEYSKESKUS Terveyskeskuksentie 1, Paimio AJANVARAUS: ma - to klo ja pe klo Puh. (02) tai vaihde (02) Laboratorio- ja röntgenvastausten tiedustelut: Paimio puh. (02) Päivystysvastaanotto: Arkipäivystys ma - pe, ajanvaraus klo , puh. (02) Viikonloppu-, pyhä- ja arkipyhäpäivystys, ajanvaraus klo , puh. (02) Yöpäivystys Lääkärikeskus Mehiläinen klo , puh. (02) ÄITIYS- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLA Äitiysneuvolan tavoitteena on seurata lapsen ja äidin hyvinvointia raskauden aikana sekä tunnistaa mahdollisia häiriöitä raskaudessa ja lapsen kehityksessä. Äidin ja lapsen hyvinvoinnin seurantaan osallistuvat lääkäri ja terveydenhoitaja. Lapsen syntymän jälkeen tehdään vastasyntyneen kotiin yksi kotikäynti ennen kuin lapsi siirtyy lastenneuvolan piiriin. Myös isät ovat tervetulleita äidin mukana äitiysneuvolan vastaanotoille. Vanhemmuuden tukeminen alkaa jo äitiysneuvolassa sekä yksilöllisten neuvolakäyntien että perhevalmennuksen yhteydessä. Perhevalmennuksen tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia synnytykseen sekä tukea heitä uuden perheenjäsenen vastaanottamisessa ja kasvamisessa vanhemmuuteen. Äitiysneuvolassa pidettäviin perhevalmennusiltoihin osallistuvat pääsääntöisesti ensisynnyttäjät miehensä kanssa. Ryhmiä on vuosittain kuusi ja jokainen ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa. Perhevalmennus sisältää muun muassa äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan, fysioterapeutin, psykologin sekä suuhygienistin antamaa ohjausta. Perhesuunnitteluneuvolassa opastetaan raskauden ehkäisyyn ja ajoitukseen liittyvissä asioissa. Sekä äitiys- että lastenneuvolassa on mahdollisuus iltavastaanottoaikoihin. AJANVARAUS äitiysneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotoille: Seija Ruohonen puh. (02) Puhelinaika ma - pe klo

5 5 LASTENNEUVOLA Lastenneuvolan tavoitteena on tukea lapsen normaalia kehitystä ja tunnistaa poikkeamia siinä, ennaltaehkäistä lasten psyykkisiä häiriöitä sekä tukea vanhemmuutta ja antaa vanhemmille tietoa lasten kasvusta ja kasvatuksesta. Ensimmäinen kontakti lastenneuvolaan toteutuu yleensä terveydenhoitajan kotikäyntinä vastasyntyneen luokse. Sen jälkeen lapsi käy neuvolassa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti, jossa on otettu huomioon yleiset suositukset ja lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet. Lisäksi osa neuvolakäynneistä voidaan toteuttaa ns. ryhmäneuvolakäynteinä, jolloin samanikäisten lasten vanhempien on mahdollista ryhmässä keskustella lapsen terveyteen ja kehitykseen liittyvistä asioista terveydenhoitajan opastuksella. Psykologi osallistuu lastenneuvolan toimintaan, tehden kehitysarvioita sekä ennalta sovitun ohjelman mukaan että tarvittaessa, kun epäillään häiriöitä lapsen normaalissa kehityksessä. Kaikki 6-vuotiaat ja tarvittaessa 4-vuotiaat tapaavat vanhempineen psykologin lastenneuvolan tarkastuksen yhteydessä, jolloin tehdään kehitystason arviointi ja vanhemmilla on mahdollisuus keskustella kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä. Myös muun ikäisillä on mahdollisuus tulla vanhempineen psykologin vastaanotolle tarvittaessa. Lastenneuvolan palvelut ovat tarkoitettu kaikille lapsiperheille ja ne ovat maksuttomia. AJANVARAUS lastenneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotoille: Tarja Entonen puh. (02) tai Merja Ahdeoja puh. (02) Puhelinaika ma - pe klo PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN vastaanotolle voidaan tarvittaessa ohjata vanhempia erilaisissa mielenterveyden elämänhallintaan liittyvissä ongelmissa. Myös parisuhteeseen liittyviä asioita on mahdollista käydä selvittelemässä vastaanotolla. SUUN TERVEYDENHUOLTO Hammashuollon painopiste lapsilla ja nuorilla on ennaltaehkäisevässä hoidossa, jonka tavoitteena on parantaa väestön suun terveyttä säännöllisillä tarkastuksilla, joihin lähetetään määräajoin kutsut. Tarkastuksen yhteydessä annetaan neuvontaa lapselle ja vanhemmille ravitsemuksesta ja itsehoitoohjeita. Paimion hammashoitola Paimion-Sauvon terveyskeskuksessa; ajanvaraus ma - pe klo , puh. (02) Särkypotilaat ajanvaraus ma - pe klo , puh. (02) Viikonloppujen ja arkipyhien hammaslääkäripäivystys Hammaspulssissa Turussa Osoite: Humalistonkatu 9-11, Turku Ajan viikonloppupäivystykseen voi varata puh. (02) klo Päivystys on tarkoitettu välttämätöntä kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa tarvitseville potilaille. Potilailta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön mukaiset terveyskeskushammashoidon maksut.

6 6 SOSIAALIPALVELUT PAIMION SOSIAALITOIMISTO Vistantie 18, PL 50, Paimio. Puh. (02) Sosiaalitoimisto on avoinna: ma klo ke klo to - pe klo Sähköpostit: SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Sosiaalityössä toiminta sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen asioiden järjestämisessä, mutta myös autetaan ja tuetaan. Olennaista on asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu ja yhteistyö muiden asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen asiakkaiden ongelmiin puuttuminen, mihin yhteistyö esimerkiksi koulun, päivähoidon, nuorisotyön, lastenneuvolan, työvoimatoimiston ym. tahojen kanssa tähtää. AJANVARAUS vastaanotolle on välttämätön. Marja-Leena Mattila, johtava sosiaalityöntekijä puh. (02) Puhelinajat: ma - pe ja Vastuualue: sosiaalityön vastuuhenkilö, lastenvalvojan tehtävät, lastensuojelu, muu sosiaalityö Seija Koskinen, sosiaalityöntekijä puh. (02) Puhelinajat: ma - pe klo ja vastuualue: sosiaalityö aluejaon mukaan, vammaishuolto, edunvalvojan tehtävät Johanna Öhman, sosiaalityöntekijä, alkaen puh. (02) Puhelinajat: ma - pe Vastuualue: sosiaalityö aluejaon mukaan, lastensuojelu Heidi Mäki-Tulokas, sosiaalityöntekijä puh. (02) Puhelinajat: ma - pe Vastuualue: sosiaalityö aluejaon mukaan

7 7 LASTENSUOJELU Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lapselle tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lastensuojelutyön tehtävänä on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä. Lastensuojeluasioita hoidetaan sosiaalipalveluissa perhetyön tiimissä, johon kuuluvat sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijät. Lastensuojelussa työskentelyn pääpaino on avohuollossa. Työskentelytapoina ovat tällöin keskustelut, neuvottelut, kotikäynnit, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta. Lastensuojelun tarve voi syntyä perheen erilaisten tilapäisten ongelmien vuoksi. Vaikeudet vanhempien elämäntilanteessa voivat olla niin raskaita, että he väsyvät ja tarvitsevat tukea selviytyäkseen lastensa kasvattamisessa. Syynä voivat olla vaikeudet kotona tai koulussa tai lapsen oma käyttäytyminen. Jokainen, joka on huolissaan jonkun lapsen tai nuoren tilanteesta, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. LASTENVALVOJAN PALVELUT JA PERHEASIAIN SOVITTELU Lastenvalvoja hoitaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasiat sekä lasten elatus-, huoltajuusja tapaamissopimukset. Perheasioiden sovittelussa etsitään ratkaisuja ongelmatilanteisiin erotilanteessa yhdessä puolisoiden ja tarvittaessa myös lasten kanssa. Lastenvalvojana ja perheasiain sovittelijana toimii johtava sosiaalityöntekijä Marja-Leena Mattila puh. (02) ELATUSTUKI Lapsen huoltaja voi hakea elatustukea lapselle silloin, kun vanhemmat asuvat erillään, eikä erossa asuva vanhempi syystä tai toisesta pysty maksamaan hänelle määrättyä elatusmaksua. Hakemuskaavakkeita saa sosiaalitoimistosta. Elatustukiasioita hoitaa kanslisti Sirpa Nordman, puh. (02) TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, joka on tarkoitettu täydentämään yksityishenkilön toimeentuloa silloin kun hänen omat tulonsa eivät riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Toimeentulotuen tarve tutkitaan tapauskohtaisesti Paimion sosiaalitoimistossa.

8 8 VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. PÄIHDETYÖ Sosiaalityöntekijöiltä saa ohjeita ja apua, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa. Päihdetyön tavoitteena on ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdetyön polikliiniset palvelut hankitaan ostopalveluina Salon ja Turun A- klinikoilta. Myös kaupungin omassa terveyskeskuksessa on saatavilla päihdehuollon palveluja. SOSIAALIASIAMIEHEN PALVELUT Sosiaaliasiamiehen työ perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiehen tavoittaa parhaiten numerosta tai (02) Tavoitettavissa joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo

9 9 PERHENEUVOLA Oskarinaukio 5 B, 3. kerros. PL 11, Kaarina Puh. (02) /Kaarinan kaupungin vaihde AJANVARAUS ja neuvonta: ma, ti, to klo pe klo Perheneuvola tukee lapsia, nuoria ja perheitä sekä etsii ratkaisuja yhdessä perheen kanssa, kun perheellä on lapsen kasvuun, kehitykseen tai käyttäytymiseen liittyvää huolta tai perhe haluaa keskusteluapua muuhun ongelma- tai kriisitilanteeseen Kaarinan perheneuvola palvelee Kaarinan, Paimion, Piikkiön ja Sauvon asukkaita. Tavallisimpia yhteydenoton syitä perheneuvolaan ovat: paha olo pelot jännitys masennus ahdistus ongelmia kaveripiirissä vanhemmuuden tuen tarve ristiriidat vanhempien ja sisarusten kanssa perhe muutosten myllerryksessä (esim. uupuneet pikkulapsiperheet, eroprosessit, vanhempien mielenterveydelliset ongelmat, parisuhdeongelmat) Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Asiakaspalvelun lisäksi perheneuvola antaa mahdollisuuksien mukaan asiantuntija-apua muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Ahokaara Pirjo psykologi Hyhkö Eeva psykologi Jokinen Liisa sosiaalityötekijä Enbom Kitty sosiaalityöntekijä Rahja Sanna sosiaalityöntekijä Tanner Tuula perheterapeutti Kaarinan kaupungin sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Perheneuvolalla on sivuvastaanotto Paimion terveyskeskuksessa.

10 10 PÄIVÄHOITOPALVELUT Päivähoidon toiminta-ajatuksena on järjestää alle kouluikäisten lasten perheiden tarpeet huomioiva korkeatasoinen päivähoito ja siten olla kotien tukena näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Lisäksi päiväkodeissa annetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaista esiopetusta. Vauvaikäisille päivähoitopaikan tarvitsijoille pyritään järjestämään hoitopaikka perhepäivähoidosta. Päivähoidon esimiehenä toimii päivähoidon ohjaaja Riitta Lempiäinen, puh. (02) Päivähoitotoimisto sijaitsee kaupungintalolla, osoitteessa Vistantie 18. Erityispäivähoidon järjestelyistä ja erityispäivähoitoon liittyvistä asioista vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) Irma Raittila, puh PÄIVÄHOIDON TUKIMUODOT KELAN KOTIHOIDON TUKI Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki. Tuen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. Tuki on lakisääteinen, ja sen maksatuksesta huolehtii KELA. KELAN YKSITYISEN HOIDON TUKI Alle kouluikäisten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona yksityisen hoidon tuki, jolloin lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen päivähoitopalvelun tuottaja. Tuki on lakisääteinen, ja sen maksatuksesta huolehtii KELA. YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄ Kuntalisä maksetaan yli 5 tuntia päivässä, vähintään 16 päivänä kuukaudessa kestävästä hoidosta täysimääräisenä, enintään hoidon korvaukseksi sovittuun euromäärään asti: alle 3-vuotias perhepäivähoidossa 195 /kk tai päiväkodissa 215 /kk yli 3-vuotias perhepäivähoidossa 165 /kk tai päiväkodissa 195 /kk Jos hoitopäiviä on kuukaudessa päivää, maksetaan em. tuesta puolet. Jos hoitopäiviä on alle 10 päivää kuukaudessa, kuntalisää ei makseta ollenkaan. Jos esiopetusikäinen lapsi on kunnallisessa päiväkodissa esiopetuksessa, yksityisen hoidon lisäksi, maksetaan kuntalisää puolet täydestä määrästä. Yksityisen hoidontuen korotuksena maksettavaa kuntalisää voidaan maksaa myös sellaisesta paimiolaisesta lapsesta, joka on yksityisessä päivähoidossa jossain muussa kunnassa. Lisätietoja tuen maksamisesta antaa perhepäivähoidon ohjaaja Armi Suomi, puh.( 02)

11 11 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKEMINEN PAIMIOSSA Päivähoitoon voi hakea jatkuvasti ympäri vuoden. Jos on kyse äkillisestä työllistymisestä tai opiskelemaan menosta, on hakemus jätettävä 2 viikkoa ennen toivottua hoidon alkamista. Muussa tapauksessa päivähoitohakemus on jätettävä 4 kuukautta ennen hoidon alkua. Keväisin, maaliskuun alkupäivinä (viikolla 10) järjestetään ns. yhteishaku, jolloin toivotaan jätettävän mahdollisimman paljon seuraavan toimintakauden alusta päivähoitoa tarvitsevien lasten hakemuksia. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu myös ko. ajankohtana. Päivähoitopaikan vaihtoa haluavien tulee myös jättää tällöin hakemuksensa. Päiväkotihakemukset jätetään toimintakauden aikana päivähoitotoimistoon kaupungintalolle. Yhteishaun aikana hakemuksen voi jättää myös haettavaan päiväkotiin. Perhepäivähoidon hakemukset jätetään aina päivähoitotoimistoon. Hakemuksen saat päivähoitotoimistosta tai Paimion kotisivuilta. PERHEPÄIVÄHOITO Paimiossa on noin 40 omassa kodissaan lapsia hoitavaa perhepäivähoitajaa ja yksi ryhmäperhepäiväkoti, jossa hoidetaan myös vuorohoitoa tarvitsevia lapsia. Kaikkiaan lapsia perhepäivähoidossa on yli 200. Toimintaympäristöt vaihtelevat keskustan kerrostaloalueista haja-asutusalueiden maaseutumaiseen ympäristöön. Perhepäivähoidon ohjaajat Armi Suomi puh. (02) Anniina Vikman puh. (02) Riitta Lempiäinen puh. (02) VUORORYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO ALIISA Maurizintie 7 B 8, puh. (02) tai PÄIVÄKODIT Paimiossa on kuusi päiväkotia, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia ALA-VISTA Kepontie 4, puh. (02) johtaja Päivi Saarinen HANHIJOKI Rajantie 4, puh. (02) johtaja Anne Taimen JOKELA Vanha Turuntie 2, puh. (02) johtaja Päivi Kylén 3-6v. 3-6v. 3-6v.

12 12 KRIIVARI Mauritzintie 13, puh. (02) johtaja Marja Niinikorpi 1-3v. 3-6v. LEMPILÄ Vistantie 28, puh. (02) v. Vistantie 31-35, puh. (02) v. johtaja Hilkka Koret YKSITYINEN PÄIVÄHOITO Paimiossa toimii kymmenkunta omassa kodissaan työskentelevää yksityistä perhepäivähoitajaa. Paimion kaupunki maksaa Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää yksityisessä hoidossa olevista lapsista. Tuen hakijoina ovat lapsen vanhemmat ja se maksetaan suoraan päivähoidon tuottajalle. YKSITYISET PÄIVÄKODIT PREITILÄ (ostopalvelu pk) Ruokolinnantie 28, puh. (02) johtaja Hannele Sahlström 1-3v. 3-6v. VIIDAKKOVEKARAT Meijeritie 6, johtaja Tuija Hakala Lisätietoja tuen maksamisesta antaa perhepäivähoidon ohjaaja Armi Suomi, puh. (02)

13 13 SEURAKUNTA KIRKKOHERRANVIRASTO Pyölintie 3, Paimio Postiosoite PL 14, Paimio Puh. (02) Sähköposti: Fax: (02) Aukioloajat: ma - pe , ti myös Papin päivystys: ma - pe PÄIVÄKERHOT Seurakunnan päiväkerhoissa opetetaan kristinuskon keskeiset asiat lapsentajuisesti. Kerhoissa on turvallista, iloista ryhmässä oloa laulujen, leikkien ja askartelun merkeissä. Seurakunnassa toimii päiväkerhoryhmiä 4-6 -vuotiaille vuotiaat kokoontuvat kaksi kertaa viikossa, 6-vuotiaat kokoontuvat kolme kertaa viikossa. Kaikki ryhmät kestävät kolme tuntia kerrallaan. Aamupäivän ryhmät ovat klo ja iltapäivän ryhmät klo Päiväkerhot sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Paltan kerhotalo, Valkojantien kerhotila ja Oinilan hiihtomaja. Päiväkerhoja koskevat tiedustelut: lastenohjaajat, puh. (02) tai tai sähköpostitse: PYHÄKOULU Seurakunta järjestää pyhäkouluja, joihin ovat kaiken ikäiset lapset tervetulleita. Pyhäkouluja järjestetään päiväkotiryhmissä oleville lapsille päiväkodeissa. Lisäksi sunnuntai pyhäkouluja kaikille lapsille, jotka toimivat eri puolilla Paimiota. Tiedustelut lapsityön papilta puh. (02) tai lastenohjaajilta puh PERHEKERHO Seurakunta järjestää perhekerhoja maanantaisin ja keskiviikkoisin (avoin perhekerho) klo Wanhalla seurakuntatalolla, Pyölintie 3. Jaamme lapsiperheen huolia ja rikkauksia kahvikupin äärellä tai teemme löytöretkiä uuteen (omat eväät mukaan!). KAFFETASSI Kaffetassi on aikuisten olopaikka perjantaisin klo Wanhalla seurakuntatalolla.

14 14 LÄHETYKSEN KIRPPUTORI Lähetyksen kirpputorilla saa ostaa ja lahjoittaa lastenvaatteita tiistaisin ja keskiviikkoisin klo , osoitteessa Paltantie 6. Puh. (02) MUU TOIMINTA Isä-toimintaa torstai-iltaisin, jossa puuhastellaan radio-ohjattavien autojen parissa Parisuhdeiltoja. Naisten iltoja. Äitien virkistysiltoja Rantalan leirikeskuksessa. Miesten saunailtoja Rantalan leirikeskuksessa. Eronneiden + uusperheiden keskusteluryhmä Mikaelintalolla. Leirejä perheille. Lastenhoitopalvelu yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Diakoniatyö avustaa perheitä lomamatkoilla, retkillä, leireissä jne. silloin kun tulot ovat niukat. Toiminnasta tarkemmin Kunnallislehden kirkollisissa ilmoituksissa. Perhetyöstä saa lisätietoja: diakoni Tuire Kallio puh. (02) sähköposti:

15 15 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIMION YHDISTYS Yhdistys kuuluu jäsenenä Mannerheimin Lastensuojeluliittoon ja Varsinais-Suomen piiriin. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen lapsiperheiden etuja ajava ja palveluja tuottava kansalaisjärjestö. MLL:n Paimion paikallisyhdistys on perustettu v Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. Oma roolisi MLL:ssa on juuri niin laaja kuin haluat. Voit osallistua toimintaan niin rivijäsenenä kuin aktiivisena toimijanakin. Paikallisyhdistyksen toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, vaan kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Puheenjohtaja Kristiina Reunanen Puh MYLLYHAAN PERHEKESKUS Vistantie (rivitalo Vistan koulun takana) Avoinna arkipäivinä klo 7-17, Puh. (02) tai Toiminnanohjaaja Heli Hytinmäki-Kallio Sähköposti: Internetsivut: > Paikallisyhdistysten sivut > Varsinais-Suomen piiri > Paimio Perhekeskuksen toiminta syksyllä 2006: Maanantaisin klo puuhakerho 3-4 -vuotiaille. Kerhossa askarrellaan, leikitään, lauletaan ja tehdään muuta mukavaa. Tiistaisin on perhekahvila avoinna klo Perhekahvilassa on mahdollisuus vapaaseen rupatteluun ja kahvitteluun lasten kanssa. Ulkoilutilat ovat myös käytössä. Tiistaisin järjestettävä Vauvaklubi on tarkoitettu alle 1-vuotiaille lapsille vanhempien seurassa. Vauvaklubi kokoontuu klo Vauvaklubilla on alustuksia kiinnostavista aiheista ja siellä on mahdollisuus myös tavata ja jutella muiden vanhempien kanssa. Keskiviikkoisin 3-vuotiaiden puuhakerho klo Harjoitellaan kerholaiseksi laulujen, leikkien ja askartelujen lomassa. Torstaisin on perhekahvila avoinna klo Lauluja, leikkejä, esittelyjä ym. mukavaa yhdessäoloa lapsille ja vanhemmille. Ma - pe koululaisten IPA-kerho klo sekä Perhekahvila ja vauvaklubi ovat kaikille maksuttomia, eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua. Koululaisten hoito ja puuhakerhot ovat maksullisia. Tervetuloa mukaan!

16 16 MUU TOIMINTA Lastenhoitotoiminta: Koulutettuja lastenhoitajia voit tiedustella virka-aikana perhekeskuksesta. Iltaisin ja viikonloppuisin tiedustelut Satu Suovuorelta puh tai Jaana Grönforsilta puh Isä-lapsitiimi: Isä-lapsitiimin tapahtumista tiedotetaan Kunnallislehdessä, koulujen kautta ja kotisivuillamme. Tukioppilastoiminta, vauvakaukaloiden vuokraus ja EU-ruokatuki. Seuraa ilmoitteluamme ajankohtaisista tapahtumista Kotisivuillamme ja Kunnallislehden yhdistyspalstalla. PAIMION PELASTAKAA LAPSET RY Pelastakaa Lapset taistelee lasten oikeuksien puolesta parantaakseen välittömästi ja pysyvästi lasten elämää kaikkialla maailmassa. Tämä tapahtuu laadukkaan ammatillisen työn, lapsipoliittisen vaikuttamisen ja auttamisen kautta. Pelastakaa Lapset on voittoa tuottamaton suomalainen kansalaisjärjestö, joka pyrkii parantamaan koko lapsiväestön asemaa ja edistää lapsen edun toteutumista. Paimion paikallisyhdistys on perustettu toukokuussa Toiminnan painopistealueet ovat ennalta ehkäisevä toiminta, virkistys toiminta, lasten avustustoiminta ja lapsipoliittinen vaikuttaminen. Paimion pelastakaa lapset ry järjestää Satutunnit Paimion kirjastossa aina parittoman viikon keskiviikkona klo Satutunnilla kuunnellaan tietysti satuja ja loruja, sekä piirretään, väritetään ja askarrellaan. Tervetuloa kaikki yli 3-vuotiaat! Puheenjohtaja Sini-Päivi Aho-Tanninen Puh Sähköposti: Varapuheenjohtaja Liisa Lähteenmäki, puh , sähköposti:

17 17 KANSANELÄKELAITOS ELI KELA Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan tehtävänä on useiden eri etuusjärjestelmien toimeenpano, ja se hoitaa mm. seuraavia lapsiperheiden etuuksia: äitiys- ja vanhempainrahat, äitiysavustus, adoptiotuki, lapsilisä ja lasten kotihoidontuki. Asiakas voi asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Oma Kelan toimisto määräytyy kotikunnan ja - osoitteen perusteella. KELA PAIMIO Asematie 1, PL 82, Paimio Puh Fax , internetsivut: Sähköposti: UIMAHALLI SOLINA Vistantie 31-35, koulukeskuksen yhteydessä kirkkoa vastapäätä. Puh. (02) Hallin esimies liikuntasihteeri Soini Santala puh. (02) tai Kysy vauva-, perhe- ja naperouinneista. AVOINNA: maanantai klo keskiviikko klo tiistai ja torstai klo perjantai klo lauantai ja sunnuntai klo (Ulko-ovi suljetaan tuntia ennen sulkemisaikaa)

18 18 PAIMION PÄÄKIRJASTO Vistantie Paimio Puh. (02) / lainaus (02) / kirjastonjohtaja Hannele Tuominen Sähköposti: Aukioloajat alkaen: maanantaista torstaihin klo perjantaisin klo lauantaisin klo arkipyhien aattoina klo lehtisali avataan klo (ma - la) PREITILÄN KIRJASTO Paimion sairaalassa Puh. (02) Aukioloajat: tiistaina ja torstaina klo

19 19 MUITA MLL:N PALVELUITA MLL:N VANHEMPAINPUHELIN JA -NETTI Vanhempainpuhelin on Mannerheimin Lastensuojeluliiton vertaistukeen perustuva auttava puhelin, jossa on mahdollisuus keskustella toisen vanhemman, koulutuksen saaneen päivystäjän kanssa lasten kasvuun, kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Vanhempainpuhelimeen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun vanhemmuus uuvuttaa, et tiedä kenen kanssa jakaisit lapseesi liittyvää huolta tai haluat jutella toisen vanhemman kanssa perhe-elämän kiemuroista. Vanhempainpuhelimen päivystäjät ovat MLL:n vertaistukeen ja vapaaehtoiseen päivystystyöhön kouluttamia vanhempia, jotka keskustelevat yhteydenottajan kanssa vaitiolovelvollisina ja luottamuksella. Yhteyttä voi ottaa nimettömänä. VANHEMPAINPUHELIN Puh Vanhempainpuhelin päivystää maanantaisin klo , tiistaisin klo ja sekä torstaisin klo ja VANHEMPAINNETTI Viesteihin vastataan kahden viikon sisällä. Kirjoita vanhempainnettiin silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lisää tietoa palveluista: TUKIYSTÄVÄTOIMINTA esimerkiksi olla keskustelua ja yhdessä tekemistä arjen sujuvuuden suunnittelua Tukiystävätoiminnalla tarkoitetaan ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä, jota toteutetaan pikkulapsiperheiden arjen tukemiseksi. Tukiystäviä on mahdollista saada Turun seudulla keväästä 2006 alkaen. Tukiystävä toimii ensisijaisesti vanhempien tukena. Tuen tarpeen määrittää perhe itse se voi osallistumista harrastustoimintaan aikuisen seuraa esimerkiksi muualta muuttaneille kyynärsauvana, tuuletusräppänänä tai opaskoirana olemista Tukiystävä voi tulla perheen kotiin ja osallistua yhdessä perheen/vanhemman kanssa esimerkiksi erilaisiin harrastuksiin, arkiaskareisiin, virkistäytymiseen kotona tai kodin ulkopuolella. Tapaamiset voivat olla esimerkiksi kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai miten jokaisen perheen kanssa erikseen sovitaan. Tukiystävätapaamiset ovat perheelle maksuttomia. Jos tunnet tarvitsevasi tukea arkeesi ja perheessäsi on pieniä lapsia, ota yhteyttä VAUVAPERHE - hankkeen koordinaattori Merja Miesvirtaan Lisää VAUVAPERHE -hankkeesta:

20 20 Lisätietoja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin VAUVAPERHE-hanke Yliopistonkatu 31, TURKU Puh. (02) Faksi (02)

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA UUSIKAUPUNKI 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 Sisällysluettelo Johdanto 1. Paimio ja Sauvo lasten ja nuorten kuntina 1.1 Lasten päivähoitopalvelut 1.2 Terveyspalvelut

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut

Opas maahanmuuttajalle. Salon keskustan alueen palvelut Opas maahanmuuttajalle Salon keskustan alueen palvelut Salon kaupunki 2010 Sisältö: 1 Johdanto 3 2 Terveys ja hyvinvointi 6 3 Päivähoito ja koulutus 33 4 Asuminen 36 5 Työllistyminen 37 6 Verotoimisto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 1 KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA joulukuu 2012 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 4 1.1 Kotouttamisohjelmatyöryhmä ja sen toiminta... 4 1.2 Kotouttamislain tavoitteet, soveltaminen ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2013...

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2011...

Lisätiedot

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Valtakunnallinen ohjaus 1.2 Paikallinen ohjelmatyö 1.3 Ohjelman tehtävä ja rajaukset 2. LASTEN JA PERHEIDEN MÄÄRÄ KEURUULLA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SALLASSA... 3 3 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JA TOIMENPITEET SALLASSA... 4 3.1

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA Saarijärven kaupungin LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 Eskarissa tykkään hyppiä trampoliinilla tyttö 6-vuotta Mari Peura Emilia Piilonen Noora Salo Lapsipoliittinen työryhmä SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ulvilan kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA... 6 1.1 Kehitys Porin yhteistoiminta-alueella... 6 1.2 Lastensuojelun

Lisätiedot